Každé dítě má mít zubní průkaz

Každé dítě má mít zubní průkaz

1. Co je a kdo připravil tento dokument?

Již v porodnici je každé dítě vybaveno Zdravotním a očkovacím průkazem (červený pro dívky, modrý pro chlapce pro odlišnost růstových grafů pro jednotlivá pohlaví). Je důležité, abyste se rodiče naučili s ním pracovat.

Takže si vše pečlivě prostudujte, je tam celá řada cenných informací, kromě očkování se sem zapisují výsledky všech preventivních prohlídek od narození, maminky si mohou vpisovat novinky v dovednostech dítěte a mají tak snadný přehled pro případ, že budou potřebovat přehled vývoje svého dítěte někomu sdělit.

Tento dokument připravily:

 • Česká pediatrická společnost ČLS JEP
 • Odborná společnost praktických dětských lékařů
 • Neonatologická společnost
 • Česká společnost sociální pediatrie
 • Česká společnost dorostového lékařství
 • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
 • Státní zdravotní ústav

Průkaz byl vypracován ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví České republiky a vydán s jeho souhlasem. Obdobný dokument se používá ve většině států Evropské unie.

Zdravotní a očkovací průkaz je vlastnictvím rodičů dítěte nebo jeho zákonných zástupců, slouží:

 • ke stručným záznamům o výsledcích preventivních prohlídek
 • k záznamům o závažných změnách zdravotního stavu
 • k zápisům předepsaných údajů, a to až do 19ti let věku

Zdravotní průkaz však nemůže v žádném případě nahradit lékařský posudek před nějakou jednotlivou akcí dítěte (sportovní aktivity, tábory apod.).

2. Co je součástí očkovacího průkazu?

Součástí průkazu je:

 • očkovací průkaz, kam se zapisují všechna povinná i mimořádná očkování
 • zubní průkaz, který slouží k záznamům vámi zvoleného zubního lékaře, registrovat své dítě u zubního lékaře je vhodné v době, kdy se prořezaly první zoubky, nejpozději do 12. měsíce věku dítěte
 • informace pro rodiče, kde najdete řadu cenných a užitečných rad včetně očkovacího kalendáře, naučíte se dle velmi srozumitelných instrukcí pracovat s růstovými grafy, jak poskytovat první pomoc apod.
Každé dítě má mít zubní průkaz Každé dítě má mít zubní průkaz Každé dítě má mít zubní průkaz
 • navíc jsou v průkazu volné stránky (další sdělení, poznámky), kam můžete sami zapisovat údaje o zdravotním stavu dítěte, které považujete za důležité (kdy si dítě samo sedlo, postavilo se apod., nebo nepřiměřenou reakci po očkování, objevení se alergie, nějakou jinou závažnou změnu zdravotního stavu během dlouhodobého pobytu mimo republiku, o dovolené, kterou sdělíte svému lékaři po návratu)

(Chcete vědět, co znamená PKU, AF, UZ? Čtěte: Vyšetření novorozence po porodu)

Každé dítě má mít zubní průkaz

4. Ukázka zápisu prohlídky v 7 dnech

Každé dítě má mít zubní průkaz

5. Ukázka zápisu prohlídky v 5 letech

Každé dítě má mít zubní průkaz

6. Ukázka vašich poznámek do průkazu?

Každé dítě má mít zubní průkaz

Jak vidíte, Zdravotní a očkovací průkaz je velmi důležitý dokument, který sice nemůže a ani nenahrazuje zdravotní dokumentaci, ale pomůže vám rodičům a zdravotníkům v případě akutní potřeby snadno a rychle se orientovat o zdravotním stavu dítěte. Proto jej noste stáles sebou, zvláště jste-li mimo trvalé bydliště (i v cizině) a lékaři jej vždy předložte. Sami jistě víte, v jakém stresu se ocitnete, onemocní-li vaše dítě nebo dojde-li k úrazu – na celou řadu důležitých skutečností si nemusíte vzpomenout. V případě poškození či ztráty průkazu, obraťte se na ošetřujícího dětského lékaře, který vám pomůže situaci vyřešit.

garant: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Diskuze » Poradna »

Dobrý den paní doktorko, nedávno jsem byla se svým dítětem u pediatra na 1,5 roční prohlídce a překvapilo mě, že další preventivní prohlídka bude až ve 3 letech A ne dříve. To se opravdu už tedy neposuzuje např.

psychomotoricky vývoj dítěte od 1,5 roku?Ještě by mě zajímalo,zda ta 2.

dávka Priorixu je také až ve 3 letech,protože jsem od lékařky dostala dříve leták s přehledem všech očkování a ten Priorix je tam uvedený že druhá dávka by měla být mezi 22-25.měsícem.

Dobrý den, po preventivní prohlídce v 18.měsíci  je další preventivní prohlídka ve 3 letech a dále každé 2 roky.

Nejde o žádnou novinku, preventivní program u dětí je velmi dobře propracovaný desítky let, stručný přehled je také součástí Zdravotního a očkovacího průkazu a v jiných zemích nevídaný, je uveden také na webových stránkách.

Samozřejmě součástí každé prohlídky je zhodnocení psychomotorického vývoje, pokud se vyskytne nějaký problém, řeší se v průběhu vývoje.

Druhá dávka Priorixu se podává až v 5-ti letech, od r. 2019 platí nový očkovací kalendář. S pozdravem Ludvíkovská

Položit dotaz
Všechny dotazy a odpovědi

Naučme děti správným návykům v péči o chrup

Základním předpokladem, aby mělo dítě zdravý chrup, jsou zdraví rodiče se zdravým pohledem na život.

Děti se učí především od svých rodičů – pokud rodiče nepovažují pravidelné a správné čistění zubů za důležité, těžko to naučí své dítě. Cílem správné péče je, aby dětský chrup minimálně do 10 let věku vůbec neonemocněl.

Pokud se maminka naučí správně a účinně provádět dentální hygienu a začne totéž provádět u svého dítěte už při prořezání prvního zoubku, pak dítě nebude mít až do výměny stálého chrupu žádné kazy, nebo se vyskytnou jen ojediněle.

Nejpozději do 12 měsíců věku jsou rodiče povinni registrovat své dítě u zubního lékaře, a to nejlépe u svého, protože pokud ošetřuje stejný stomatolog rodiče i jejich děti, snáze zachytí případné genetické vady v postavení zubů nebo ve velikosti čelistí, a problémy tak lze řešit jednodušeji a včas.

Zubní průkaz dítěte

„Bohužel se často stává, že zubní lékaři odmítají děti registrovat s tí m, že dětské pacienty neošetřují. Přitom každý praktický zubní lékař by měl být schopen ošetřovat i děti, od toho je právě praktický zubní lékař,“ řekla MUDr. Taťána Vrbková, členka představenstva České stomatologické komory (ČSK) a členka Odborné skupiny pro dentální zdraví a prevenci při ČSK.

A zdůraznila, že už při první návštěvě zubní ordinace s dítětem by rodiče měli předložit lékaři Zubní průkaz dítěte, určený pro děti od 12 měsíců do 10 let věku.

(V 10 letech pravidelné preventivní prohlídky samozřejmě nekončí, ale kdyby byl Zubní průkaz dítěte až do 18 let věku, byla by to spíše knížka, která by postrádala svůj smysl.

) Do 10 let věku dítěte by rodiče už měli být dostatečně navyklí na pravidelné prohlídky u zubního lékaře a dítě by v tomto věku už mělo mít dostatečně zafixované správné návyky ústní hygieny.

„Zubní průkaz dítěte vydává od roku 2005 Česká stomatologická komora jako součást Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého, který dostávají maminky v porodnici.

Každoročně se tiskne 110 000 až 140 000 Zubních průkazů dítěte (podle kvalifikovaného odhadu počtu nově narozených dětí ), dosud jich bylo vydáno téměř 1 500 000.

Zubní průkaz dítěte slouží zejména k zápisu informací o prořezávání zubů, o riziku vzniku či případném výskytu zubního kazu a o užívání fluoridových preparátů. Zároveň slouží rodičům jako přehled preventivních zubních prohlídek.

Rodiče by měli Zubní průkaz dítěte nosit s sebou na každou preventivní prohlídku nejen u stomatologa, ale také u dětského lékaře. Zadní strana průkazu poskytuje prostor pro sdělení zubního lékaře ošetřujícímu pediatrovi, který by měl Zubní průkaz dítěte při preventivní prohlídce vyžadovat,“ vysvětlila MUDr. Vrbková.

Zubní průkaz dítěte má tedy sloužit i jako nástroj komunikace mezi stomatologem a pediatrem. Komunikace mezi těmito lékaři je velmi důležitá, protože zdravý chrup, a to nejen stálý, ale i dětský, je základem zdraví celého organismu.

Budete mít zájem:  Berete více léků? Online a zdarma si můžete ověřit, zda se snesou

Neošetřený chrup a komplikace související s výskytem zubního kazu mohou velmi negativně ovlivnit celkový zdravotní stav člověka.

„V případě dítěte to je zejména bolest a psychické útrapy spojené s ošetřením v bolesti, komplexní sanace v celkové anestezii, která sama o sobě patří k velmi rizikovým výkonům.

Dalším negativním důsledkem zkaženého dětského chrupu je předčasná ztráta zubů a s ní spojené následné ortodontické vady, estetická újma, poruchy vyslovování hlásek, posměch dětského okolí. A pokud dítě trpí onemocněním ledvin či srdce, častými infekcemi nebo onkologickým onemocněním, zubní kaz může jeho zdravotní stav zhoršovat,“ uvedla MUDr. Vrbková

Každé dítě má mít zubní průkaz

pixabay

Čísla varují

Průzkumu, který v roce 2015 realizovala agentura STEM/MARK a.s. pro Českou stomatologickou komoru, se zúčastnilo 707 matek dětí do 15 let, které odpovídaly za celkem 1124 dětí. Výsledky byly z hlediska zubní prevence varovné.

Alarmující například je, že pravidelné čištění zubů dvakrát denně uvedlo 74 % dotázaných maminek, pravidelné návštěvy zubního lékaře 66 %, občasné návštěvy u dentální hygienistky 22 %. A jen 18 % dotázaných uvedlo, že při každém čištění zubů dítě používá mezizubní pomůcky.

Výsledky tohoto průzkumu také ukázaly, že Zubní průkaz dítěte zná jenom 55 % dotázaných žen.

U 54 % dětí kontrolují jejich maminky v průkazu termíny prohlídek u zubního lékaře, u 28 % dětí sledují i výsledky vyšetření. Zarážející je, že celá deseti na matek nevidí v Zubním průkazu dítěte žádný smysl a dokonce 15 % matek si myslí, že Zubní průkaz dítěte není na rozdíl od Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte důležitý…

Zubní průkaz dítěte předkládá zubnímu lékaři většinou maminka (78 %), aktivní přístup lékaře je v tomto směru ojedinělý (jen 4 % zubních lékařů se dožadují průkazu pravidelně, 14 % občas). Z průzkumu také vyplývá, že 42 % dětských lékařů se Zubním průkazem dítěte vůbec nepracuje, 27 % někdy.

Zubní průkaz dítěte by přitom měli vyžadovat všichni pediatři, protože je i v jejich zájmu, aby byl organismus dítěte zdravý jako celek, tedy včetně chrupu. Zároveň by měli být více aktivní i zubní lékaři a zapisovat záznamy do Zubního průkazu dítěte při každé preventivní prohlídce.

Jen tak může být spolupráce mezi zubním a dětským lékařem funkční a dítěti prospěšná. Lékaři si na Zubní průkaz často nevzpomenou, protože jsou přehlceni nutnou administrativou, přemírou zápisů, výkazů, podpisů a potvrzení.

Velmi by pomohlo, kdyby Zubní průkaz dítěte předkládali zubnímu i dětskému lékaři při prohlídce svého dítěte rodiče.

ZDRAVÁ ÚSTA – ZDRAVÉ TĚLO

Celosvětově se každoročně slaví Světový den ústního zdraví. V ČR jej organizuje Česká stomatologická komora. Hlavním důvodem je fakt, že je u nás prevence zubního kazu a onemocnění ústní dutiny stále velmi podceňována.

Během svého života trpí dentálními onemocněními 90 % populace, zubní kaz má zhruba 50 % pěti letých a 70 % dvanácti letých dětí. Na zdraví ústní dutiny je přitom přímo závislé zdraví celého těla – u dospělých i u dětí.

Osvěta v této oblasti je velmi důležitá, protože velké většině onemocnění ústní dutiny lze předejít správnou ústní hygienou a zdravou životosprávou.

Pět základních rad pro rodiče:

 • Přiveďte své dítě k zubnímu lékaři na první vyšetření po prořezání prvního zoubku, nejpozději do 12 měsíců věku. Na preventivní prohlídku k zubnímu lékaři pak choďte s dítětem každých 6 měsíců. Lékaři vždy předložte Zubní průkaz dítěte! Preventivní prohlídky po 6 měsících včas zachytí všechny, chi velmi malé, patologie. Jen tak si dítě zvykne na prostředí zubařské ordinace, a pokud budou rodiče dodržovat všechny zásady, které jim jejich ošetřující lékař sdělí, nebude se muset bát zubní vrtačky a návštěva zubního lékaře pro ně nebude stresující. Při každé prohlídce dítěte do 10 let věku by měl zubní lékař akti vně vyžadovat Zubní průkaz dítěte k záznamu o uskutečněné prohlídce.
 • Neolizujte dítěti lžičku ani dudlík, můžete přenést do jeho ústní dutiny kazotvorné bakterie. Zubní kaz je infekční onemocnění! Většina maminek si neuvědomuje, že zubní kaz je infekční onemocnění a že můžou olizováním lžiček a dudlíků přenést do úst dítěte kazotvorné bakterie. Maminky by měly u sebe mít pro dítě čistou vodu k pití, kterou pak mohou lžičku nebo dudlík omýt téměř kdekoliv. (Dospělým by se určitě také nelíbilo, kdyby jim někdo olizoval skleničku nebo příbor!)
 • Dětská ústa začněte čistit od prořezání prvního zoubku, dítěti při čištění zubů pomáhejte minimálně do 10 let věku. Důležitá je důslednost a pravidelnost! S hygienou dětských úst by rodiče měli začít po prořezání prvního zoubku. I když dítě zpočátku nechce, rozhodující je, zda chce rodič. Každý prohřešek v ústní hygieně, každá omluva nečištěného dětského chrupu se dříve či později projeví zubním kazem v raném věku. Pokud chtějí rodiče uchránit své dítě bolesti a strasti plných návštěv zubního lékaře, je pravidelnost a důslednost nezbytná. Stejně tak důležitá je pomoc při čištění zubů starším dětem a následná kontrola vyčištěných zubů. I v dnešní době přetrvává mýtus, že dětské zuby nemusejí být zdravé, protože stejně vypadnou. Dětský chrup však tvoří základ chrupu stálého, a proto musí být zdravý!
 • Nikdy nepodávejte dítěti po večerním čištění zubů žádné jídlo nebo nápoj obsahující cukr, a to ani mléčný. Pozor na stravovací a pitný režim během dne! Naučte dítě pít čistou vodu. Obzvláště u malých dětí je důležité, aby po večerním čištění zubů už nedostaly žádnou potravu ani nápoj obsahující cukr, včetně mléčného. V noci by děti měly pít pouze čistou vodu, která by se vůbec měla stát základem jejich pitného režimu. Každý ústupek chuti dítěte má vliv na vznik zubního kazu! Pravděpodobnost jeho vzniku také výrazně zvyšuje popíjení sladkých nápojů a konzumace sladkých jídel během dne, protože cukr ve spojení s časem zubnímu kazu dokonale nahrává. Lepší je vypít nebo sníst něco sladkého najednou, než mlsat průběžně celý den.
 • Účinnou pomocí proti zubnímu kazu je také fluoridová prevence, proto používejte k čištění dětských zubů dětskou pastu s fluoridy. Starší děti mohou ústní hygienu doplnit vhodnou ústní vodou. Pokud nemohou použít po jídle a pití kartáček, zdravé zuby jim pomůžou udržet žvýkačky bez cukru. Fluor ve formě fluoridu je možné dodat tělu vnitřní nebo vnější cestou. Vnitřní cestou je to ve stravě a nápojích (např. minerálky, fluoridovaná sůl, černý čaj), případně v tabletách. Vnější cestou získá tělo fluor v zubní pastě s fluoridy, u lékaře pak místní fluoridací některým z prostředků určených k profesionálnímu použití. U dětí se obecně nedoporučuje podávat fluoridové tablety, ale používat zubní pastu s fluoridy odpovídající věku dítěte, samozřejmě v kombinaci s účinným čištěním zubů. Starší děti si mohou po vyčištění zubů vyplachovat ústa ústní vodou, která slouží kromě deodorace také k dezinfekci úst. Po jídle a pití pomůže starším dětem udržet zuby zdravé žvýkání žvýkaček bez cukru, při kterém dochází k samoočišťování zubních plošek. Účelné čištění zubů kartáčkem sice nenahradí, ale když není možnost vyčistit si po jídle zuby, je tím nejlepším řešením.
 • Budete mít zájem:  Mýty a fakta o mamografii: Kde je pravda?

  První návštěva u zubního lékaře

  Rodiče se často ptají, kdy by poprvé měli se svým dítětem absolvovat zubní prohlídku. Zpravidla by to mělo být už kolem druhého roku, kdy dojde k prořezání zoubků.

  Pokud ale rodiče zjistí, například při čištění zubů, nějaké zubní kazy nebo záněty, odchylky od normálu, je lepší zubního lékaře navštívit i dříve. Názory, že zuby, které stejně dříve či později vypadnou a nahradí je zuby druhé, nepotřebují ani prohlídky u zubaře, jsou naprosto nesmyslné.

  Zkažené mléčné zuby totiž mohou mít následně na svědomí špatné postavení druhých zubů. Proto je velmi důležité učit dítě správným hygienickým návykům co nejdříve.

  Dítě na návštěvu zubaře připravujeme od chvíle, kdy si začne čistit zuby. Měli bychom mu vyprávět o panu doktorovi, který se o zoubky stará, a že jednou za čas je potřeba zoubky ukázat, aby pan doktor poradil, jak si je má lépe čistit.

  Návštěva je potřebná i v případě, že dítě nemá žádné problémy se zuby, a to hlavně proto, aby vidělo, že pan doktor se jen podívá. S dítětem bychom měli pravidelné zubní prohlídky absolvovat dvakrát do roka.

  Můžeme navštěvovat dětského  zubního lékaře v jeho ordinaci nebo mít společného lékaře, který ošetřuje rodiče s dětmi, což má nesporně své výhody. V současné době i řada privátních zubních lékařů pro dospělé je ochotna ošetřovat malé dětské pacienty.

  Komplikované případy, některé handicapované děti, neošetřitelné děti a jiné pak tito lékaři odesílají na specializovaná dětská oddělení, kde mají větší možnosti a lepší podmínky ošetřování.

  Návštěva v ordinaci

  Před takovou návštěvou by měla doma proběhnout příprava. Většina dětí se bojí přesně toho, čeho se bojí jejich rodiče. Ventilovat své vlastní strachy před dětmi je naprosto nevhodné!  Dítěti vysvětlíme, jak to v takové ordinaci vypadá, jak to tam chodí, co se tam bude dít.

  Co se týká vlastního ošetření zubů, můžeme dítěti vysvětlit, že se pan doktor na zoubky podívá a spočítá je. K tomu mu poslouží zrcátko, a ten druhý nástroj je „ukazovátko“, kterým zoubky spočítá. S dítětem můžeme nacvičit i otevírání úst na pana doktora.

  Před každým úkonem by se dítěti mělo vše vysvětlit.

  Pokud se dítě i přes nestresující přístup bojí, do zubařského křesla se nechce posadit a je neklidné, důležité je ho nenutit násilím. Chrup může lékař vyšetřit i na jiném místě než v křesle, třeba v náručí rodiče. Někdy se však i přes dokonalou přípravu stane, že dítě odmítá jakoukoli spolupráci a neotevře vůbec ústa.

  V této situaci  je dobré dítě nenutit, nerozplakat ještě více, nejlépe je poslat ho domů. Zubní ordinaci si alespoň prohlédne a při příští návštěvě se lékař zase může pokusit o vyšetření. Zafixuje-li si dítě negativní pocit ze zubní ordinace, může se bát i při příštích návštěvách a strachu ze zubaře se někdy nezbaví ani v dospělosti.

  Jestliže dítko absolvuje návštěvu zubaře v pohodě, měl by ho lékař pochválit a za jeho chování ho odměnit malou odměnou.

  Komunikace s dítětem

  Komunikace s dítětem je zcela odlišná od přístupu k dospělému člověku. Každé dítě reaguje jinak. V průběhu vývoje dítěte se jeho emoce mění. Zpočátku vznikají jako bezprostřední reakce na podnět, později může emoci vyvolat i samotná představa.

  K negativním emocionálním reakcím patří strach, zlost, nenávist, které vznikají při neuspokojení základních dětských potřeb v situacích, které neumí dítě zvládnout. Zubní lékař musí při ošetřování dítěte zcela změnit své chování.

  Pro dítě je prostředí ordinace cizí, může ho děsit bílé oblečení, neznámé předměty. Někdy mají děti špatné zkušenosti s předchozím lékařem. Rozhovor s malým pacientem by neměl být odměřený, chladný, lékař musí pečlivě volit slova.

  Respektovat by se měly i zvláštnosti v chování dětí (puberta, období vzdoru). V pubertálním období není vhodné snižovat osobnost dětí nebo naopak volit až příliš „mateřský“ přístup.

  Ošetření by mělo být rychlé, pokud možno nebolestivé. Lékař by měl respektovat i jednotlivá věková období pacienta. Každý věk má různé hranice pro strach. U zcela malých dětí vyvolává pocit strachu hlavně nepřítomnost matky.

  Kolem druhého roku strach a nejistota pomalu mizí, dítě nabývá nových zkušeností a samostatnosti. Tato samostatnost se může projevit neposlušností a vzdorem. Právě do tohoto období spadá první návštěva u zubního lékaře.

  Kolem čtvrtého roku dítě opět pociťuje strach a na začátku puberty se objevuje další vlna emocionálního napětí.

  Když to dítě nezvládne

  Dítě nemusí u lékaře spolupracovat tak, jak bychom si to přáli. Může prodlužovat rozhovor s lékařem, oddalovat vyšetření, přivolávat rodiče, všemožně se bránit, provádět různé obranné pohyby rukou. Rodiče musí zapojit všechny možné prostředky k zvládnutí této situace.

  V případě neošetřitelnosti dítěte lékař zváží danou situaci a dítě může odeslat na specializované dětské oddělení, kde mají s podobnými případy více zkušeností. Někdy je vyšetření opravdu psychicky náročné nejen pro malého pacienta, ale i pro lékaře.

  V zubní ordinaci se může objevit až nezdravě vystupňovaný strach,  který lze ovlivnit velmi těžko. Většinou to bývá projev nějaké neurózy nebo psychózy. Dítě může reagovat buď pláčem, únikem, neotevře ústa nebo agresí.

  U dětí, které dříve prodělaly nějaký nepříjemný stresující výkon se lékař musí pokusit o vysvětlení, že ne každý lékařský výkon musí dopadnout stejně. Malé dítě zabavíme hračkou, dítě od tří let je už schopno vnímat „rozumové“ důvody.

  U dětí předškolního věku je přítomnost rodičů v ordinaci spíš na závadu, znesnadňuje totiž užší navázání kontaktu mezi lékařem a dítětem. U ošetřování dětí neurotických reagujících většinou únikem by měla komunikace probíhat na mírné a laskavé úrovni.

  U děti psychotických reagujících agresivně je pak vhodnější autoritativní a energické jednání. Oba typy jednání vyžadují velkou lékařovu trpělivost. Pokud s dítětem nelze navázat kontakt (dítě s nízkým intelektem a dítě se silným afektem), nejlépe je ošetření odložit a na příští návštěvu ho připravit podáním léků. Pokud ani to nepomůže a dítě nelze v křesle ošetřit, přistupuje se k celkové anestezii prováděné na lůžkovém oddělení klinik.

  K zubaři by rodiče měli přivést dítě poprvé v jednom roce

  Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat ČTK

  K zubaři by rodiče měli přivést dítě poprvé v jednom roce.

  V té době mívá čtyři zuby nahoře, čtyři dole, není co spravovat, ale zubař s nimi probere zubní hygienu dítěte, jeho životosprávu i to, jak se vyvarovat komplikací, třeba při růstu čelistí.

  Řekla to přednostka stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Taťjána Dostálová.

  Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

  „Lékař při prvním vyšetření také zjistí, zda u dítěte není vývojově něco, co by se mělo dlouhodobě sledovat,“ vysvětlila.

  Budete mít zájem:  Esenciální oleje a co je o nich dobré vědět

  Základ dětské zubní péče je podle přednostky dán už v porodnici, každé dítě tam dostane dětský zubní průkaz. V něm je napsáno, že první návštěva má být v roce. Řada rodičů se tím prý neřídí.

  „Dá se říct, že děti se dnes rozdělují na dvě kategorie – jedni, kde se všechno lepší, děti jsou opečovávané zubním lékařem i rodiči.

  Pak je druhá skupina, kde si rodiče neuvědomují, že by měli jít s dítětem k zubaři,“ shrnula.

  Každé čtvrté dítě už v raném věku má čtyři kazy a víc

  Podle ankety mezi pražskými stomatology chodí na pravidelnou prevenci k zubaři jen 40 procent dětí v předškolním věku. Výsledkem je, že každé čtvrté dítě už v raném věku má čtyři kazy a víc.

  Podle přednostky je důležité, aby péče začala zavčas, dokud se dítě nebojí a nemá ani negativní zkušenost s bolestí zubů. „A hlavně, když se objeví v raném věku malý kaz, snadno se spraví, kdežto když už je rozvrat chrupu, je ošetření pro dítě velmi stresující, často si tento zážitek nese do celého života,“ řekla Dostálová.

  Záleží na rodičích

  Po rozpadu systému školních zubních prohlídek záleží na rodičích, zda dítě k zubaři dovedou. Pokud to udělají, až když dítě má bolavé zuby, bývá ošetření obtížné.

  Specializovaných zubařů pro děti je v ČR málo, ideální podle lékařky by bylo, aby se vytvořila profese rodinných zubařů.

  „Když dítě vidí, že tatínek nebo maminka sedí na zubařském křesle a nic hrozného se neděje, tak také sedí na křesle bez problémů,“ řekla.

  Správné péči o chrup by měli dítě naučit rodiče. Děti by odmalička měly mít své kartáčky, mezizubní kartáčky a další pomůcky a měly by si pod dohledem rodiče zuby čistit. Pak ale jim rodič musí zuby dočistit, protože samy to ještě dobře nedokážou.

  9.3.2014

  • Fakultní nemocnice v Motole,
  • Česko,
  • lékař,
  • anketa

  Toyota Corolla nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ, předváděcí vozidlo, v záruce Volkswagen Golf první majitel, servisní knížka, nehavarované Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v D Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Škoda Fabia koupeno v CZ Škoda Fabia koupeno v B Volkswagen Golf koupeno v CZ Škoda Octavia + PRODAT AUTO

  ZUBNÍ PRŮKAZ PRO VAŠE DÍTĚ

  Prevence zubního kazu se v našich zemích od dob povinných školních návštěv zubního lékaře (které dříve organizovala každá základní škola formou celotřídních návštěv v zubní ordinaci) natolik zhoršila, že naší budoucí generaci doslova hrozí masová bezzubost již v poměrně mladém věku. Nepodceňujme péči o chrup našich ratolestí, protože tím jim v pozdějším věku připravujeme krušné chvilky na zubařském křesle, které navíc nejsou nikterak levné. Nemluvě o dalších fyzických, duševních i společenských útrapách, které sebou nezdravý chrup přináší.

  První zoubky nesmí onemocnět!Bohužel se stále nepodařilo vymýtit velmi nebezpečný názor, že mléčné zuby není třeba čistit, protože stejně vypadnou. Stav mléčného chrupu je totiž naprosto zásadní pro vývoj stálých zubů.

  Zjednodušeně se dá říci: Když první zuby vypadnou zdravé – druhé zdravé vyrostou! První zuby totiž «drží těm druhým místo» a jsou důležité či spíše nezbytné pro správný vývoj čelistí. Pokud tedy dítě předčasně přijde o mléčný chrup, druhé zuby často rostou se značnými komplikacemi, které vyžadují odbornou léčbu a mnohdy i chirurgický zákrok.

  Zhoubou mléčného chrupu je samozřejmě nedostatečná ústní hygiena, nesprávná výživa a samozřejmě cukr! Některé maminky stále dávají neklidným dětem na dudlík med nebo dokonce právě cukr, který jak známo tlumí nervovou soustavu podobně jako sedativum. Neuvědomují si však, jaké problémy tím mohou dítěti způsobit.

  Cukr vytváří v ústech velmi agresivní látky a podporuje množení bakterií zubního kazu, což může způsobit rychlou kazivost mléčného chrupu známou jako medové zuby. Tento druh kazu mléčného chrupu nejčastěji postihuje plošky předních zubů, může postupovat po obvodu celého krčku a vést až k odlomení celého zubu! Nenechávejte proto své děti neustále jíst sladkosti a upíjet slazené nápoje.

  Zubům nevadí jen cukr, ale také různé umělé i přírodní kyseliny obsažené v potravinách – například v koncentrovaných ovocných šťávách. Noční můrou malých zoubků jsou proto různé slazené limonády a džusy, které ve velké míře obsahují právě cukr v kombinaci s koncentrovanými kyselinami a potravinářskými chemikáliemi.

  Navíc jsou takovéto nápoje často sycené bublinkami oxidu uhličitého, který naleptává sklovinu. Nejenže tyto mnohdy opravdu podivné roztoky devastují chrup, ale výrazně zatěžují ledviny a následně celý organismus. Pro dostatečný pitný režim dítěte (dospělé však nevyjímaje) jsou tedy slazené a chemicky ochucené nápoje naprosto nevhodné.

  Nestyďte se tedy mezi ostatními maminkami za to, že dáváte svému dítěti pít převážně «jen» čistou vodu, protože mu dáváte to nejlepší! Občasné pití neslazených minerálních vod a čistých nejlépe čerstvých ovocných šťáv je samozřejmě prospěšné, ale základem by opravdu měla být jen čistá voda.

  Musím také připomenout, že ovoce je sice zdravé a měli byste ho svým dětem dopřávat v hojné míře, ale poměrně rozšířené přesvědčení, že sníst jablko je jako vyčistit si zuby, se nezakládá na pravdě.

  Ovoce obsahuje množství přírodních cukrů a kyselin, které jsou na rozdíl od výše zmíněných nápojů blahodárné pro náš organismus, ale na naše zuby bychom je rozhodně neměli nechat působit příliš dlouho. Obecně platí, že po jakémkoliv jídle, bychom si měli vyčistit zuby, nebo alespoň vypláchnout ústa čistou vodou a řádně si zuby vyčistit alespoň dvakrát denně.

  Jednou ze závažných komplikací nedostatečné ústní hygieny u dětí je také tzv. předpubertální parodontitida (nebo také paradontóza), což je zánětlivé onemocnění dásní a měkkých vazů, které obklopují zub. Toto závažné onemocnění, které postihuje až 5% dětské populace, má oproti «dospělácké» parodontóze mnohem rychlejší průběh a zpravidla vede k předčasné a úplné ztrátě mléčných zubů.

  Jak důležitá je důsledná ústní hygiena již v útlém věku dítěte potvrzuje také skutečnost, že přibližně u 30% dětí se do 3 roku jejich života vyskytne bolestivá infekce herpesovým virem, která se projeví masivním výsevem puchýřků na sliznici rtů a dásní.Vývoj dětského chrupu může být také narušen různými zlozvyky, jako například «dudláním» prstu nebo dokonce dudlíku, které se jaksi protáhne do vyššího věku dítěte, kdy už je dávno «zubaté» nebo hojně rozšířeným okusováním nehtů. Takové zlozvyky mohou zjednodušeně řečeno způsobit křivost zubů, která se musí řešit rovnátky. Léčbě růstových poruch zubů pomocí rovnátek, tedy ortodoncii, se budeme věnovat v některém z příštích vydání našeho časopisu.

  Nekomplikujte tedy svým dětem ani sobě život a začněte řádně pečovat hned o první zoubek vašeho potomka. Můžete toho využít a přibrat i svůj chrup, který jakoukoliv zvýšenou péči jistě vždycky s vděčností přivítá.

  Autor: Redakce časopisů StomaTeam a StomaTip, 23.11.2005

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector