Jak na zdravou prostatu po celý život?

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Výskyt rakoviny prostaty sice stoupá po 50. roce věku, ale případů „pod padesátkou“ bohužel také není málo a výjimkou nejsou ani třicátníci.

„Zvýšené riziko onemocnění má v podstatě každý muž po padesátém roce života a mužů ve věku 50 a více let je u nás kolem dvou milionů. Zájem o nepovinné preventivní prohlídky se však pohybuje jen v řádu desítek tisíc.

To je ostatně důvod, proč zhruba 20 až 25 procent pacientů přichází pozdě, tedy s nádorem v pokročilém stadiu,“ varuje profesor Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.

Pokud se nádor prostaty vyskytuje v rodině, doporučují urologové chodit na pravidelné prohlídky již od 40. roku věku – je zde totiž dvakrát vyšší pravděpodobnost onemocnění. 

Ale i kdyby ne, muži po padesátce by s návštěvou urologa rozhodně neměli váhat. Většina nádorů tohoto typu nemusí růst extrémně rychle, ale když už se ohlásí obtížemi, může být na kompletní odstranění pozdě.

Jak na zdravou prostatu po celý život?Jak na zdravou prostatu po celý život?Jak na zdravou prostatu po celý život?Jak na zdravou prostatu po celý život?

Jak na zdravou prostatu po celý život?

MýtusKonec sexu a začátek inkontinence

Přestože v některých případech k poruchám erekce dochází, v současné době lékaři používají natolik šetrné metody léčby, že schopnost mít sex zůstává na vysoké úrovni. I v pokročilých stadiích nemoci se pacienti nemusí obávat velkých nežádoucích účinků léčby, terapie jim ponechá dobrou kvalitu života. 

Co se inkontinence týče, tady záleží na spolupráci samotných pacientů – po operaci je třeba pravidelně cvičit, například svaly pánevního dna.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

MýtusNemám žádné potíže, nemám rakovinu

Toto pravidlo bohužel neplatí, v počátečních stadiích se nemusí nádor nijak ozývat. Rakovina prostaty je jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakovin. Platí zde pravidlo: jdu k lékaři, dokud mi nic není. 

Rakovina prostaty na počátku onemocnění nemívá žádné viditelné příznaky. Časem se může objevit časté močení, obtížné začínání, nebo naopak ukončení močení, slabý nebo přerušovaný proud moči, bolest při močení či ejakulaci a krev v moči a v ejakulátu.

Určitou roli hrají genetické dispozice, a proto pokud tuto nemoc měl někdo z rodiny, je důležité nechat si pravidelně měřit PSA (hladinu prostatického specifického antigenu) z krve. Zvýšené hodnoty naznačují, že se v těle děje něco nekalého a je namístě další dovyšetření. Vysokoprocentní jistoty lékaři docílí kombinací vyšetření PSA a konečníku.

I v případě, že se nemoc v rodině nevyskytuje, by prevence po 50. roce věku měla být samozřejmostí. Existuje mnoho rizikových faktorů a rodinná anamnéza je jednou z nich, k dalším patří fyzické zdraví a životní styl.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

MýtusRakovina prostaty je jistá smrt

Tento nádor obvykle postupuje pomalu a dává lékařům šanci jej zachytit včas a úplně zlikvidovat. I v pozdějších stadiích je nyní v Česku k dispozici řada preparátů, které umí karcinom na dlouhá léta zbrzdit. 

Ale samozřejmě stále platí: čím dříve, tím lépe, a pokud se nemoc objevuje v rodině, měl by muž chodit na testy PSA a kontroly k urologovi pravidelně.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

MýtusZvýšená hladina PSA je vždy rakovina

Test PSA měří hladiny prostatického specifického antigenu v prostatě. Zvýšená hladina PSA neznamená nutně rakovinu prostaty. Zvýšenou hladinu může způsobit řada dalších zdravotních problémů, jako je například zánět, infekce, benigní zvětšení prostaty a další. 

Pokud test vyjde v tomto smyslu „pozitivně“, budou lékaři provádět další vyšetření, která příčinu odhalí, přičemž rakovina prostaty představuje jen jedno z možných vysvětlení.

Ve výjimečných případech mají lidé s rakovinou prostaty nízké PSA, proto je podle urologů důležité i vyšetření per rectum. Teprve poté si mohou být s vysokou pravděpodobností jistí, že v danou chvíli v těle nic nebují.

Na prevenci rakoviny upozorňuje i tradiční květinová sbírkaBěhem
celého května v rámci kampaně Květinový květen Liga proti rakovině informuje
na webových stránkách o prevenci nádorových onemocnění
ledvin, močového měchýře a prostaty
. „Volba
tématu pro letošní rok byla zřejmá, v incidenci nádorů ledvin, prostaty i
močového měchýře bohužel Česká republika zaujímá čelní příčky ve světových
statistikách. Chceme informovat veřejnost jak o prevenci onemocnění a rizikovém
chování, tak o příznacích uvedených diagnóz, které by měly být impulsem
k návštěvě lékaře,“ vysvětluje lékařka Michaela Fridrichová, předsedkyně
Ligy proti rakovině.Lidé mohou podpořit činnost Ligy zasláním dárcovských SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 60
nebo 90 na číslo 87 777.
Za zaslané DMS do 31. května dárci získají e-kytičku, kterou si mohou vložit na
svůj profil na sociálních sítích. 

Pro zdravou prostatu se zaměřte na zinek

Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů s často fatálními následky. Proti rakovině prostaty nicméně může napomoci zinek.

Podle vědců hraje tento stopový minerál aktivní roli v zachování zdraví prostaty. V buňkách této žlázy se totiž kumuluje zinku vůbec největší množství ze všech tělesných tkání. Podle některých studií přitom přítomnost zinku potlačuje růst tumorů, především v prostatě.

Zinek potřebuje celý organismus

 • Zinek je stopový kov, který je nezbytný pro řadu biologických procesů odehrávajících se v organismu. Všechny tělesné buňky jej v určitých stupních svého vývoje vyžadují.
 • Žláza prostata je důležitá pro fungování mužské reprodukční soustavy. Produkuje tekutinu, která se během ejakulace smísí se spermatem, které produkují varlata, a sekretem ze semenných váčků. Prostatická tekutina utváří asi 30 % objemu spermatu. Důležitou rolí zinku je pak mírně alkalizovat sperma, aby dokázalo přežít v kyselém pH vaginálního traktu celou cestu až do dělohy.

Hlavní objem prostatické tkáně se utváří a je vylučován v nejvzdálenější oblasti prostaty, tzv. periferní zóně, která je také epicentrem rozvoje a rozšíření rakoviny prostaty. Buňky v periferní zóně jsou vysoce specializované tak, aby kumulovaly zinek.

Výsledkem je, že prostatická tkáň obsahuje asi 10 až 15krát více zinku než jiné tělesné tkáně.

Speciální transportér pro kumulaci

Aby v sobě dokázaly hromadit tak velké množství zinku, jsou prostatické periferní buňky vybaveny speciálním bílkovinným transportérem zinku zvaným ZIP1. Ten vtahuje do prostaty zinek z krve, který je následně využit v buňkách, kde brání oxidaci citrátu.

Vysoká hladina zinku v prostatě je hlavním faktorem prevence vzniku rakoviny prostatických buněk. Pro většinu lidských buněk je nicméně vysoká hladina zinku toxická, nicméně díky tomu, že mají buňky periferní zóny prostaty speciálně rozvinutý mechanismus koncentrace zinku, není pro ně tento kov toxický. Naopak z jeho přítomnosti plyne benefit v podobě jejich ochrany.

O zinku se předpokládá, že potlačuje nádorové bujení. Za prvé směruje rakovinné buňky do apoptózy, tedy programované buněčné smrti. Apoptóza je jedním z hlavních obranných mechanismů organismu, který má za následek odumření nepotřebných nebo poškozených buněk. Vedle toho inhibuje migraci buněk a jejich vstup do dalších tkání, tolik příznačný pro maligní buňky.

Rakovinné buňky v prostatě mají přitom nízký obsah zinku, což je dáno jejich neschopností akumulovat v sobě kovové ionty takovým způsobem, jako to dokáže zdravá prostatická tkáň. Rakovinné prostatické buňky totiž ztrácí svoji schopnost hromadit v sobě tento stopový minerál. Naopak jeho kumulace je v případě malignity prostaty nepravděpodobná.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Zinek pro muže nad 40 let

Rakovina prostaty zůstává jedním z nejběžnějších onkologických onemocnění u mužů, která bývá společně s rakovinou kůže a plic nejčastější příčinou úmrtí spojeného s onkologickým onemocněním.

Muži starší čtyřiceti let by proto měli zvážit užívání zinku, a to z řady důvodů, nejen pro zachování zdravé prostaty.

Kompletní mechanismus toho, nakolik zinek ovlivňuje zdraví prostaty, není zatím objasněn, faktem ovšem je, že jeho nízká krevní hladina bývá velmi často přítomna během řady malignit, například plic, hlavy, krku, prsu, žaludku či právě prostaty. Naopak zvýšená hladina zinku nebývá v případě nádorů pozorována.

Účinek prokázaný studiemi

Podle některých výzkumů pak příjem zinku, ať už ze stravy nebo doplňků stravy, může poskytnout žádoucí ochranu, zejména v případě pokročilých rakovin prostaty, které mívají často fatální následky.

Například podle této studie není průměrný příjem zinku spojen s celkovou redukcí výskytu rakoviny prostaty, nicméně suplementace zinkem ve výši 15 mg denně vykazuje 66% redukci v riziku rozvoje pokročilé rakoviny prostaty.

Jak naznačuje jiná studie provedená ve Švédsku, vyšší příjem zinku je spjat s 36% redukcí rizika úmrtí z důvodu rakoviny prostaty, úroveň ochrany před onemocněním byla ještě vyšší.

Kromě toho je známo, že lokality, kde je nízký obsah zinku v podzemní vodě a vnějším prostředí, vykazují vyšší než průměrný výskyt rakoviny prostaty.

Velké množství studií tedy naznačuje, že vyšší hladiny zinku jsou spjaty s výrazně nižším rizikem vzniku rakoviny prostaty. 

Například studie zaměřená na myši, které byly geneticky upraveny tak, aby u nich došlo k rozvoji rakoviny prostaty, naznačuje, že velikost vzniklého tumoru je závislá na výši příjmu zinku. V případě nejnižšího příjmu došlo k rozvoji největších tumorů, díky výsledku této studie se lze domnívat, že dostatečný příjem zinku může být prevencí onemocnění.

Ideální je zinek kombinovat s resveratrolem, který navyšuje akumulaci zinku v prostatické tkáni. Vedle toho má ale užívání doplňků stravy se zinkem řadu pozitivních účinků. Posiluje imunitní systém a napomáhá ochraně před infekcemi, především v respiračním traktu.

Dostatek zinku můžete získat také z doplňku stravy pro zdraví a krásu vlasů Beautiful Hair by ANNA BRANDEJS.

Jak na zdravou prostatu po celý život? Beautiful Hair by ANNA BRANDEJS Vlasy jsou korunou krásy, zachovat si jejich hustotu a zdravý vzhled nebývá jednoduché. Vlasy jsou velmi citlivé na výživovou nerovnováhu. Beautiful Hair by ANNA BRANDEJS dodá vlasovým váčkům živiny důležité pro jejich výživu i ochranu před poškozením stresem, špatnou životosprávou či znečištěním. Světově unikátní složení doplňku stravy navrhla sama Anna Brandejs, aby zastavoval stárnutí vlasů, jejich vypadávání i šedivění. Látky v Beautiful Hair by ANNA BRANDEJS mají dohromady až 62 schválených zdravotních tvrzení dle nařízení komise EU. 800 Kč

Starší články:

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Zaměřeno na muže9.2.2018

Pro pánské záležitosti je totiž obzvlášť důležitý! Ovlivnit může problémy s erekcí, nekvalitní sexuální život, sportovní výkon a dokonce i vzhled.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Zaměřeno na muže18.12.2017

Lidský organismus má sice potřeby, ať už jde o muže či ženu, stejné, i přesto zde ale existují jemné nuance. Jaké živiny by rozhodně měly obsahovat doplňky stravy pro muže?

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Zaměřeno na muže4.10.2017

Erektilní dysfunkce, čili hovorovým jazykem řečeno problémy s erekcí jsou velmi častým jevem, které se běžně objevují u čtyřicátníků a jejich frekvence roste s rostoucím věkem mužů.

Budete mít zájem:  Jak otevřít mladý kokos a proč ho jíst

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Zaměřeno na muže9.8.2017

Mnoho firem se v současnosti zaměřuje kosmetiku bez parabenů. Jsou skutečně ale parabeny takový strašák, kterého je třeba se bát, nebo je to vše jen velká mediální bublina? A jak je to s jejich vlivem na rakovinu prsu a kvalitu mužských spermií?

Riskantní tlačenka, klobásy i sex? O rakovině prostaty s přednostou urologie

O tom, že nechodit na prevenci není žádné hrdinství, o samotném vyšetření a životě po operaci nádoru prostaty hovoří v rozhovoru pro regionální Deník přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vladimír Študent.

Pane docente, máte strach z rakoviny prostaty? O nemoci, příčinách i léčbě, toho víte jako málokdo v Olomouckém kraji, děsí vás?Mám velkou úctu k tomu, že je člověk zdravý a onemocnění nemá.

Vím, že toto onemocnění může muži, který je zcela zdráv, a mladší než já, podstatně zkomplikovat život. Proto doporučuji všem, aby dbali na správný životní styl a chodili na pravidelné preventivní prohlídky. Nejenže o tom mluvím, sám to dodržují a sleduji si hladinu PSA.

Díky tomu vím, že jsem v pořádku a mohu na další kontrolu za dva roky.

Kdo by se měl mít na pozoru?Rozhodně každý muž po padesátce. I když v rodině nemá výskyt žádného nádorového onemocnění, by si měl nechat otestovat svou hladinu PSA.

Jsou tací, kteří jsou ohroženější a u nichž se dá předpokládat, s vyšší mírou pravděpodobnosti, že by mohli rakovinou prostaty onemocnět?Mezi rizikové rozhodně patří muži, u jejichž otce nebo bratra se vyskytla rakovina prostaty. Stejně tak je zvýšené riziko u těch mužů, jejichž maminky nebo sestry měly rakovinu prsní žlázy, protože i v takovém případě může být genetická závislost vzniku nádoru.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Fotbalový stratég a bývalý trenér reprezentace Karel Brückner na preventivním vyšetření na urologické klinice. Snímek Jindřicha Štreita ze série Tichá nemoc věnované tématu rakoviny prostaty. Autor: Jindřich Štreit. Repro: DENÍK

Jsem kluk, jehož táta měl karcinom prostaty, a je mi třicet let. Už bych se měl hlídat a chodit na preventivní prohlídky?Syn, u jehož otce se objevila rakovina prostaty do 65 let, je ve vysokém riziku, že toto onemocnění může mít také.

Ve čtyřiceti by měl rozhodně zpozornět a jít na test PSA a vyšetření. Pokud bude hladina PSA menší než jedna, může na kontrolu jednou za pět let.

Pokud je vyšší, měl by k lékaři jednou za rok, jednou za dva roky – je to individuální a záleží to na hladině PSA.

Vedle genetické zátěže, která je zásadní, jsou další faktory ovlivňující možný vznik tohoto zhoubného onemocnění?Studie prokázaly, že je to nadváha, obezita, a malá fyzická aktivita. Pokud bychom se bavili o skladbě potravy, pak vyšší příjem živočišných tuků.

Na Hané bychom to měli říct asi hodně hlasitě…Slaniny, tlačenky, klobásky znamenají velké riziko pro vznik a rozvoj rakoviny nejen tlustého střeva, ale také prostaty. Červené maso by se mělo konzumovat minimálně. Upřednostnit bychom měli mořské ryby.

Plíživá tichá nemoc 

Zmínil jste ryby, ale u vitaminu D je to složitější. Když je ho hodně, je to údajně také problém. Je to tak?Velké množství v potravě je také rizikové. Musí být zlatá střední cesta.

Zmínil jste i fyzickou aktivitu. Co mužům, třeba i v pozdějším věku, doporučujete v rámci prevence?Nemusí se věnovat žádným náročným sportům, stačí jezdit na kole, vyrazit na delší procházky.

Hraje nějakou roli sexuální aktivita? Myslím tím, že by muž v pozdějším věku, který v tomto směru třeba tak aktivní není, byl ohroženější?V odborné literatuře se dočteme o možném vlivu příliš včasné sexuální aktivity, že může mít souvislost s rakovinou prostaty. I tady bych zdůraznil zlatou střední cestu. Jen pro dokreslení: viděl jsem rakovinu prostaty u katolických duchovních, kteří jistě dodržovali celibát celý život.

Dává o sobě rakovina prostaty nějak vědět? Jaké jsou varovné signály?Bohužel včasné příznaky jsou plíživé. Velmi trefně to označil název fotografické výstavy Jindřicha Štreita – Tichá nemoc. Příznaky se objevují u pokročilejšího onemocnění, když jsou metastázy v kostech, útlum krvetvorby. Nebo když je prostata velmi velká a tvrdá, tak muž má potíže při močení.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Příprava na operaci prostaty. Ze série Tichá nemoc fotografa Jindřicha Štreita. Autor: Jindřich Štreit. Repro: DENÍK

Vyšetření není nepříjemné

Jak vypadá vyšetření? Muže bude jistě zajímat, zda nějak bolí, je-li nepříjemné..Vyšetření není nepříjemné.

Jde o běžný krevní odběr, který určí, zhruba ze 60 procent, jistou možnost, že pacient má rakovinu prostaty. Dále se přes konečník vyšetřuje prostata jako taková, což je na specialistovi, urologovi.

Ani toto vyšetření nějak extra nepříjemné není. Jde o běžné vyšetření, z něhož není potřeba mít obavy.

Vyšetření PSA (prostatický specifický antigen) si muži platí? Nebo je hrazeno pojišťovnou?Toto vyšetření je naštěstí v České republice dost dobře dostupné a může je indikovat praktický lékař, internista, chirurg i oční lékař.

Ale interpretace výsledku, zvláště je-li hladina v šedé zóně nebo zvýšená, už patří do rukou zkušeného urologa. A ani ten, na základě jednoho vyšetření, nemusí stanovit diagnózu a může požadovat další kontrolní vyšetření v nějakém časovém odstupu.

Končí listopad, což je měsíc věnovaný akci Movember, kdy muži čerstvým knírem připomínají toto nádorové onemocnění. Pozorujete nárůst zájmu o prevenci? Má třeba konkrétně tato populární akce konkrétní smysl?Každou akci, která upozorní na možnost rizika vzniku rakoviny prostaty, považuji za příznivou.

Počty nemocných každoročně narůstají. Můžete doložit daty, jak je situace závažná konkrétně v České republice?V roce 2012 bylo nově zjištěno 7,5 tisíce mužů s rakovinou prostaty. Odhad na rok 2015 je 9,5 tisíce.

V roce 2020 je odhad dokonce dvojnásobný v porovnání s rokem 2012. Pro mě, jako pro odborníka, je to velmi alarmující počet. V moderní době totiž nemá obdoby, aby byl tak obrovský nárůst onkologického onemocnění.

To bude velká nejen pro samotné pacienty, ale pro zdravotnictví jako takové.

Jak se léčí rakovina prostaty?

Kolik dnes v České republice žije mužů s rakovinou prostaty?Šedesát tisíc.

Čím je způsobem takový nárůst?Zlepšila se diagnostika onemocnění, povědomí mezi muži o tom, že je tady toto onemocnění a je potřeba myslet na prevenci. A věku 60 až 65 let se dožívá populace mužů, která je velmi silná.

Jak se léčí rakovina prostaty? Co dnes nabízí moderní medicína?Pokud je nádor pouze v prostatě, není nikde v těle, například v uzlinách, je nejvhodnější léčbou chirurgické odstranění prostaty. Výsledky přežití bez následku jsou v tomto případě nejlepší. Následuje ozáření prostaty a na třetím místě je hormonální léčba.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Tichá nemoc – fotografie Jindřicha Štreita na urologické klinice v Olomouci. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Robot prospívá erekci

V případě chirurgického řešení se hodně propaguje robotická operace? Je skutečně tak dobrá v porovnání s klasickým výkonem?Roboticky asistovaná radikální prostatektomie dokáže minimalizovat následky, které mohou nastat, například poruchy úniku moči nebo erektilní dysfunkce.

Je v České republice roboticky asistovaná operace dostupná každému nemocnému muži?Zatímco ve Spojených státech je prováděna v 85 procentech, u nás zhruba ve 30 procentech.

Robota uhradí pacientovi zdravotní pojišťovna?Velké zdravotní pojišťovny hradí, ale mohlo by to být lepší. Proto máme 1.prosince seminář v Poslanecké sněmovně, kde chceme na problém hrazení robotických výkonů v České republice upozornit.

Jak vypadá situace na olomoucké klinice? Kolik jste vloni a letos provedli robotických operací?Jsme světlou výjimkou, co do využití robotické chirurgie v České republice. V roce 2013 jsme na urologické klinice provedli 167 robotických výkonů, v roce 2014 227 a v letošním roce jich uděláme 280.

Kolik jste měli případů, které se léčily jinak?Každým rokem je to zhruba o 25 procent více v porovnání s čísly uvedenými u roboticky asistovaného výkonu.

Operace je 80% šance na vyléčení

Operací mujže úplně vyléčíte? Nebo „jen“ rakovinu zastavíte?Operační léčba má téměř 80 procentní šanci, že nemocného s rakovinou prostaty vyléčíme. Což je obdivuhodné, ač se způsob (vyřezání nádoru) může zdát, že je primitivní.

Kolik stojí operace s asistencí robotického systému?Pojišťovna hradí 115 tisíc korun. V porovnání s tím biologická léčba v pokročilém stádiu rakoviny prostaty je 85 tisíc korun měsíčně.

V tomto směru je pro nás nepochopitelné, že plátci zdravotní péče jsou ochotni zaplatit 800 tisíc za rok za prodloužení života muži s rakovinou prostaty o několik měsíců, ale 115 tisíc za operační výkon se jim a některým politikům zdá, že je moc.

Léčíte nejen nemocné z Olomouckého kraje..Také ze Zlínska, Pardubnicka, Brněnska, Moravskoslezského kraje. Máme spád cca 1,5 milionu obyvatel.

Jak byl starý nejmladší muž, kterého jste na klinice operovali pro rakovinu prostaty?Měl 42 let.

1300 zemřelých za rok

Umírá se ještě dnes na rakovinu prostaty? Je mortalita vysoká?Ano, pokud se onemocnění rozpozná pozdě. V České republice na rakovinu prostaty ročně zemře 1300 pacientů. Což je asi třikrát více v porovnání s následky smrtelných dopravních nehod na českých silnicích.

Jaká je kvalita života muže po operaci?To velmi záleží na tom, jak byl výkon proveden. Pokud jej provedl nepříliš zkušený a erudovaný urolog, může být kvalita života podstatně snížena. Když výkon provede špičkový tým s velkými zkušenostmi, je život muže v podstatně beze změny v porovnání s dobou, kdy se těšil plnému zdraví.

Pane docente, co byste na závěr vzkázal mužům, kteří váhají s prohlídnou u lékaře, dělají hrdiny, že se jich to netýká?Není žádný důvod k tomu, aby měl strach. Každý muž by měl být zodpovědný za své mužské zdraví, a to nejen kvůli sobě, ale své rodině, dětem a vnoučatům.

Rakovina prostaty trápí tisíce mužů. Lékaři vymysleli nový projekt | Zdraví

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů, pokud nepočítáme kožní nádory. V současné populaci nad 50 let potká rakovina prostaty každého jedenáctého muže. A každý dnes narozený chlapec má 17procentní pravděpodobnost, že tímto karcinomem během života onemocní.

Stejně jako u většiny nádorů i v tomto případě platí, že jeho výskyt v populaci stoupá. Předpokládá se, že letos bude v České republice diagnostikováno devět tisíc nových případů rakoviny prostaty. Spolu s již léčenými muži se tak celkový počet pacientů se zhoubným onemocněním prostaty vyšplhá na 56 tisíc.

Budete mít zájem:  Když muž zahýbá, ale ne s milenkou

Odhalíme více případů

Tento nárůst vysvětluje profesor Jindřich Fínek, přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, kromě jiného i lepší diagnostikou. Nádory prostaty rostou pomalu, takže mohou v organismu dlouho zůstávat nepovšimnuty.

Rakovina prsu u žen na sebe naopak vždy upozorní, takže nádory při screeningu vyjdou najevo nebo se brzy samy projeví klinickými příznaky. „Pro prostatické nádory není zaveden plošný screening. Jelikož se ale v posledních letech zlepšily diagnostické možnosti, nacházíme nyní nádorů prostaty více.

To ale neznamená, že náhle vznikají ve větším počtu. Mnohdy se jedná o karcinomy, které jsou staré dvacet nebo i třicet let,“ říká profesor Fínek.

Karcinom prostaty je v Česku nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů a nejčastějším zhoubným urologickým nádorem. V žebříčku úmrtnosti je na třetím místě. Od konce 70. let se díky objevu tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) významně zvýšil počet odhalených případů.S věkem počet případů stoupá Vyskytují se u 80% mužů nad 60 let, a dokonce u 95%mužů nad 80 let.Úmrtnost na karcinom prostaty je však mnohem nižší a velké procento nádorů se neprojeví čili nevykazuje zhoubnou aktivitu. Část těchto karcinomů je zachycena náhodně při operacích nezhoubného zvětšení prostaty.Poradnu pro pacienty amultimediálního průvodce, který poradí, jak s nemocí bojovat, najdete na nové Online klinice: www.rakovinaprostaty.orgZbytečně na rakovinu prostaty zemřou v Česku každý den čtyři muži. Každý po 50. roce věku by měl být jednou ročně preventivně vyšetřen.

Rakovina prostaty nemá obvykle v počátečních stadiích žádné příznaky. Projevovat se bohužel začne, až když už je nádor velký a prorůstá celý orgán. V tu chvíli se objeví problémy při močení, v moči může být patrná krev.

Prvním projevem ale může být až bolest v kostech, nebo dokonce zlomenina. Právě v kostech totiž nejčastěji tvoří rakovina prostaty metastázy, tedy vzdálená ložiska nádorové tkáně.

V době, kdy se rakovina začne projevovat některým z uvedených příznaků, to znamená, že nádor je pokročilý a nemoc už nejde vyléčit.

Senzace, nebo pravda

O tom, že mají prostatu, mladší muži moc nepřemýšlejí.

Tato žláza, umístěná na spodině močového měchýře a obkružující první část močové trubice, jim samozřejmě poskytuje důležitou službu: produkuje sekret, který je podstatnou součástí ejakulátu a umožňuje přežití spermií.

Dokud ale prostatu nepostihne nějaké onemocnění, což je do 40 let věku poměrně vzácné, a nezačnou se projevovat různé nepříjemné příznaky v podobě problémů s močením, nemají muži důvod se tímto orgánem zabývat.

Průzkum agentury NMS Research nedávno zjistil, že informovanost mužů o karcinomu prostaty je dost nízká. „Celkem dvaačtyřicet procent mužů nemocných rakovinou prostaty nemá o onemocnění dostatečné informace. Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic nevědí, po zjištění je jejich poptávka po informacích veliká,“ říká profesor Fínek.

Nejrychlejším a nejdostupnějším zdrojem informací je podle průzkumu hned po lékaři internet. „Pacienti netouží po senzacích ani marketingových informacích, kterých je na webu většina. Hledají důvěryhodné zdroje, což jsou podle výsledků průzkumu odborné weby a poradny,“ dodává přednosta plzeňské onkologie.

„Když mému manželovi diagnostikovali bohužel pokročilý nádor na prostatě, začala jsem ke všem lékařům jezdit s ním,“ vzpomíná paní Marie na události před deseti lety.

Absolvovala s mužem v prvních měsících veškeré kontroly a konzultace, snažila se ptát a poslouchat, zatímco její muž zhrouceně seděl na židli a kvůli obrovskému stresu nebyl schopen s lékaři příliš mluvit, natož si zapamatovat, co říkají.

Dnes by paní Marie ve stejné situaci určitě více seděla u počítače a snažila se o nemoci dozvědět z internetu.

Nejen na webu, ale i mezi lidmi lze kromě těch seriózních informací získat polopravdy a mýty, které vyvolají strach a stres. Proto vznikl český webový multimediální průvodce, určený pro pacienty s již diagnostikovanou chorobou: Online klinika pro onkologii prostaty – www.rakovinaprostaty.org.

Na zaregistrované klienty tu čekají série videí. „Ústy předních onkologických odborníků je pacient prováděn cestou jeho léčby, může si zvolit informace přesně podle druhu terapie, kterou podstupuje.

Pokud mají muži nebo jejich rodinní příslušníci jakékoliv dotazy, mohou se ptát na konci každé lekce,“ vysvětluje manažerka projektu Marcela Koudelková.

Prevence po padesátce

Vědci zatím neodhalili příčinu vzniku nádoru prostaty, neexistuje tedy ani žádná primární prevence neboli doporučení, jak nádoru předejít. Zbývá prevence sekundární čili včasné zachycení. „Naštěstí máme k dispozici jednoduchý test, kterým umíme s poměrně velkou pravděpodobností rakovinu odhalit ještě v době, kdy je omezena na prostatu a můžeme ji zcela vyléčit.

Jedná se o otestování hladiny takzvaného prostatického specifického antigenu, zkráceně PSA, v krvi. U pacientů s rakovinou prostaty je hladina PSA zvýšená,“ vysvětluje profesor Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol.

 Podle profesora Josefa Vymazala, náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, je u nás prevence pořád podceňována: „Zbytečně na rakovinu prostaty zemřou v České republice každý den čtyři muži.

už po padesátém roce věku by měl být jednou ročně vyšetřen preventivně, ať už u praktického lékaře, nebo u urologa,“ říká Josef Vymazal.  

Zvýšená hladina PSA sama o sobě však ještě rakovinu neznamená, může být způsobena i jinými procesy v prostatě. Proto tento test nelze použít v plošném screeningu, neboť dostatečně nepotvrzuje zhoubné bujení. Pokračování na straně 18

„Pacientům s vyšší hodnotou PSA provádíme obvykle biopsii – odběr malého vzorku tkáně, jejž následně vyšetříme pod mikroskopem, abychom odhalili případné změny buněk ve srovnání se zdravou tkání. Teprve biopsie diagnózu buď potvrdí, nebo vyvrátí,“ popisuje obvyklý postup profesor Babjuk.

Léčba, nebo sledování

Než lékaři rozhodnou o léčbě, musí důkladně zhodnotit charakter nádoru – zda je agresivní a rychle roste, nebo nikoliv, což bývá naštěstí mnohem častější. Důležité je také to, jak je onemocnění rozsáhlé, jestli se jedná o nádor malý a lokalizovaný jen na prostatu, nebo už postoupil do dalších orgánů v okolí.

Nejpokročilejší nádory již mají vzdálené metastázy, nejčastěji v kostech. Za vyléčitelné považují lékaři pouze nádory lokalizované na samotnou prostatu, které obvykle ještě nevyvolávají žádné příznaky. Při jejich léčbě se chirurgicky kompletně odstraní prostata, druhou možností je její ozařování.

Posledním přístupem u nádoru ohraničeného na žlázu je pouhé vyčkávání. Lékaři ho využívají hlavně u starších mužů nad 70 až 75 let, kdy už nádor vzhledem k pomalému růstu nepředstavuje bezprostřední nebezpečí.

„U mladších jedinců se k tomu uchylujeme jen v přesně definovaných situacích, kdy je nádor velmi malý a nepříliš rizikový.

Nemáme však k dispozici zobrazovací metodu, která by dokázala přesně a spolehlivě určit velikost nádoru, takže vyčkávací strategie s sebou nese riziko podcenění situace,“ uvádí profesor Babjuk.

Lokálně pokročilý nádor ani pokročilé onemocnění s metastázami už vyléčit nelze, lékaři se však snaží pacientům co nejvíce prodloužit kvalitní život.

U nádoru, jenž se začal rozrůstat mimo prostatu, obvykle odeberou žlázu a poté následuje další léčba, například ozáření či hormonální terapie, snižující hladinu mužského pohlavního hormonu testosteronu, který podporuje růst prostatického nádoru.

 Někdy se ozáření a hormonální léčba kombinují. Generalizovaný nádor s metastázami lze léčit hormonální léčbou či chemoterapií a naštěstí se objevují stále nové možnosti.

Klinické studie dávají naději

Muži, u nichž onemocnění postupuje a ohrožuje je, samozřejmě chtějí využít každou možnost, která dává naději na přežití.

Jak potvrzuje lékařka Michaela Matoušková z pražského Urocentra, pokud se nádorové onemocnění dostává mimo možnosti současných léčebných postupů, pacient i jeho rodina se logicky ptají, zda existuje u nás nebo v zahraničí „něco“, co by mohlo zvrátit nepříznivou prognózu.

Velký zájem pak je o zařazení do klinických studií. Jejich provedení však bývá pro nemocné dost zatěžující. „Je to dáno častými a složitými vyšetřeními, mnohdy časově náročnými a opakujícími se v krátkých intervalech. Jindy je složité užívání léků,“ říká doktorka Matoušková.

Díky klinickým studiím mohou vybraná pracoviště nabídnout některým pacientům s pokročilým onemocněním celou paletu léčivých přípravků.

Zařazení pacienta do studie však nezávisí jen na rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Studie vždy obsahuje přesná vstupní kritéria, kterým musí stav pacienta odpovídat.

Navíc bývá stanovena řada faktorů, jež vstup do studie neumožňují, jako například dříve prodělané nebo souběžné další choroby.

Problémem může být fakt, že je ve studii podáváno části pacientů placebo, tedy neúčinná náhražka. Proto se někdy pacienti zdráhají do klinického sledování vstoupit.  Ve světě se v současné době vyvíjí kolem sta nových přípravků určených k léčbě rakoviny, včetně několika vakcín a cílených biologických léčiv.

„Téměř polovina přípravků je ve druhé fázi klinického hodnocení, tedy ve fázi, kdy je přípravek podáván stu až pěti stům pacientů,“ uvádí Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Pokud bude testování těchto léčiv úspěšné a projdou přísným registračním procesem, budou moci pomáhat pacientům v průběhu šesti až osmi let.

Nejvíce zkoumanou oblastí u karcinomu prostaty je stadium nemoci, kdy přestává být účinná standardní hormonální léčba. Nově se rýsují jak chemoterapie, tak i nové hormonální přípravky, léky ovlivňující kostní metabolismus a imunoterapie.

„Nejslibnější se zdají novinky z oblasti hormonální léčby, enzalutamid a abirateron, ale i další, které jsou zatím v nižších fázích klinického hodnocení,“ říká Michaela Matoušková.

„Tyto látky zcela jinak než dosavadní léky ovlivňují takzvaný androgenní receptor nádorových buněk, jehož cestou působí mužský pohlavní hormon, a můžeme je řadit mezi takzvanou cílenou léčbu,“ dodává lékařka.

S nádorem se dá žít dlouho

Na příbězích pacientů zařazených do klinických studií je podle doktorky Matouškové zajímavé nejen to, zda jim pomáhá nově vyvíjený lék. Muži s karcinomy prostaty bývají obvykle dlouhodobě v péči svého urologa či uroonkologa, takže určitě stojí za pozornost, jak svůj život skloubí s onemocněním. Následující příběh také potvrzuje, že s nádorem prostaty se dá opravdu dlouho žít.

Pětaosmdesátiletému panu Václavovi již před 17 lety v Kanadě kvůli nádoru operačně odstranili prostatu. Nález byl bohužel pokročilý, následovalo ozařování, které nemoc na několik let zastavilo, ale poté se začala zhoršovat.

Tou dobou se pan Václav přestěhoval do Česka a dostal se do péče doktorky Matouškové.

Hormonální léčba pacientovi pomáhala více než sedm dalších let, pak na ni však onemocnění, které nebylo metastatické, pouze pokročilé, pozvolna přestalo reagovat.

„Pacient neměl žádné příznaky, byl ve velmi dobrém stavu, s léčbou jsme vyčkali. Po devíti měsících se objevila metastáza v páteři, a tak jsme začali podávat lék ovlivňující kostní metabolismus,“ vzpomíná lékařka.

Budete mít zájem:  Nepříjemný zánět rohovky – pozor na něj

Po zhoršení nálezu pacient dostal další léky, na něž dobře zareagoval, ale léčbu špatně toleroval, takže ji po určité době odmítl. „Loni v březnu jsme mu nabídli enzalutamid v rámci specifického léčebného programu.

Tento klinicky testovaný lék užívá bez obtíží již celý rok s dobrou léčebnou odpovědí a dobrou tolerancí,“ dodává doktorka Matoušková. Pan Václav tedy nadále pečuje o svá zvířata a cestuje po světě.

Jak na zdravou prostatu po celý život?

Problémy s prostatou má během života téměř každý muž

Karcinom prostaty
Foto: Profimedia.cz

Prostatu neboli předstojnou žlázu má muž pod močovým měchýřem, mezi konečníkem a stydkou kostí. Jejím produktem je téměř bezbarvý zapáchající sekret, který tvoří 10–30 % ejakulátu a zvyšuje životaschopnost spermií. Stimulace prostaty bývá pro muže příjemnou záležitostí – bývá přirovnávána k dráždění G-bodu žen. Existují dva způsoby, jak se k ní dostat – masáží hráze anebo přes stěnu konečníku, kterého se přímo dotýká.

Prostata je však dnes známa především jako orgán, který způsobuje nejrůznější problémy zejména mužům středního a vyššího věku. Od narození až do puberty má prostata velikost hrášku. V pubertě rychle vyroste na více než pětinásobek původní hmotnosti.

V tomto stavu většinou vydrží další dvě až čtyři desítky let, poté se u naprosté většiny mužů začne nepříjemně zvětšovat, což vyvolává známé potíže s močením.

Problémů jsou ve stáří kromě několika šťastlivců ušetřeni jen eunuchové (kastráti) a muži s vrozenou poruchou přeměny testosteronu na dihydrotestosteron (ten způsobuje ono nechtěné zvětšování).

První příznaky zvětšování prostaty bývají patrné jen pod mikroskopem, lze je nalézt již u některých třicátníků. Zvětšování probíhá sice pomalu, zato neúnavně. Vede ke stlačení močové trubice a zhoršování plynulosti odtoku moče. Následovat mohou infekce, poškození močového měchýře nebo dokonce i ledvin.

Do čtyřiceti let věku trpí těmito příznaky jen asi 10 % mužů. Se stoupajícím věkem se však situace dramaticky zhoršuje. V padesáti letech trpí zvětšenou prostatou již třetina mužů, v šedesáti jde o polovinu mužské populace, v sedmdesáti letech o tři čtvrtiny a kolem osmdesátého roku věku má problémy s prostatou 90 % českých mužů!

Problematické příznaky spojené se zbytnělou prostatou se v ČR většinou řeší chirurgickou cestou. Lze nasadit i hormonální léčbu, která dokáže zbytnělou prostatu odkázat do patřičných mezí. Kvůli své vysoké ceně bývá ale používána jen pro léčbu mnohem nebezpečnějšího zhoubného bujení této žlázy.

Prostata leží pod močovým měchýřem, kde obkružuje močovou trubici. Na snímku vlevo dole vidíte chundelatou kuličku. To je zvětšený zhoubný nádor.

Foto: Profimedia.cz

Prostata se nemusí jen nevinně zvětšovat, z její tkáně může vyrůstat i zhoubný nádor. V USA jde o nejčastěji detekovanou formu zhoubného nádorového bujení. U nás je prozatím na druhém místě (za rakovinou plic), ale mílovými kroky ji dohání.

Onemocnění probíhá dlouhodobě, obtíže se zhoršují jen pozvolna. Počáteční příznaky jsou stejné jako u nezhoubného bujení.

Preventivní vyšetření se v ČR rutinně provádí až v posledních letech, karcinom prostaty proto býval zachycen většinou až v pokročilé fázi, nebo dokonce až v době, kdy jsou přítomny těžko léčitelné metastázy v kostech. Na vzniku nádoru se podepisují genetické faktory i vliv prostředí, zejména stravy.

Je-li postižen přímý příbuzný, tj. bratr nebo otec, je riziko vzniku nádoru přibližně dvojnásobné. Byl-li karcinom prostaty detekován před 55. rokem dvěma anebo schopny předpovědět lépe.

Riziko vzniku nádoru se zvyšuje s konzumací velkého množství živočišných tuků a masa. Změny v obsahu tuků v potravě mění v těle hladinu androgenů, látek nutných k růstu prostaty.

Navíc platí, že nádorům se nejlépe roste v těle, které má bohaté tukové zásoby. Tuková tkáň totiž produkuje obrovské množství hormonů, které pak proudí v tělních tekutinách a slouží nádorovým buňkám jako stimulanty dalšího růstu.

Změnou stravy a snížením hmotnosti tedy určitě vznikající nádor nepotěšíme a sobě neublížíme.

Každý muž po padesátce by se měl čas od času nechat vyšetřit u urologa na prostatický antigen (PSA), jehož množství v krevním séru odpovídá velikosti prostaty.

Od té doby, co se detekce PSA zavedla, stoupl záchyt nových případů a zároveň klesl počet pacientů, kteří byli zachyceni až ve stadiu s obtížně léčitelnými metastázami. Nádor lze v počátečních stadiích léčit relativně úspěšně.

Často roste jen velmi pomalu a pacienta většinou začnou dříve ohrožovat jeho jiné nemoci – třeba cukrovka nebo problémy se srdcem.

Léčba probíhá většinou ozařováním, které má téměř okamžitý efekt, nádorová tkáň záhy zmizí. Asi u 40 % pacientů se však nemoc vrací, a čím rychleji, tím hůře.

Následuje většinou chirurgické odstranění varlat, metoda užívaná při léčbě nádorů prostaty již od 19. století – ale jen s částečnou účinností.

Problém spočívá v tom, že ne všechny androgeny jsou produkovány ve varlatech, jde jen o cca 95 %. Zbývajících 5 % často bohatě postačuje pro podporu dalšího růstu nádoru.

Modernější, ale dražší metodou je léčba hormonální, která zablokuje celkovou produkci androgenů v těle. První výsledky se dostavují už za sedm dní, do měsíce se nádor zmenší na minimum.

Následuje období bez léčby, které u 90 % pacientů trvá přinejmenším čtyři roky. Pokud PSA opět stoupne, léčba se opakuje.

Pro stále početnější pacienty mladšího věku se nyní hledá nový způsob terapie, který by podchytil geny regulující růst nádoru a umožnil nasazení alternativní terapie i v případě, kdy hormonální léčba vypoví službu.

Za zhoubné bujení prostaty si nejspíš můžeme sami. Dokládají to překvapivě Japonci. Tam je výskyt zhoubného bujení prostaty naprosto mizivý, jsou zde diagnostikováni každoročně jen tři pacienti na každých 100 000 mužů (v ČR přibližně dvacetinásobek). Japonci přistěhovaní do USA vykazují velmi podobný, nízký výskyt karcinomu prostaty.

Druhá generace Američanů japonského původu je již někde na půli cesty mezi hodnotami běžnými v USA a v Japonsku. Třetí generaci, co se týče výskytu karcinomu prostaty od rodilých Američanů bílé pleti už nerozeznáte. Je zřejmé, že za jeho výskyt tedy nemohou zdaleka jen geny, ale i prostředí.

Hlavní zprávy

Máte problémy s močením? Možná vás trápí hypertrofie prostaty

 • Home
 • Muži
 • Jak mít vše pod kontrolou
 • Novinky

Málokterý orgán umí muže potrápit tak jako prostata. Nachází se v oblasti malé pánve pod močovým měchýřem. Příčinou problémů s močením může být právě zvětšená prostata. Zní to děsivě? Ve skutečnosti však nejde o vážný problém, který by se nedal řešit. Následující článek vám odpoví na všechny otázky, které by vás o hypertrofii prostaty mohly zajímat.

Zdravá prostata mladého muže váží mezi 30 a 40 gramy a připomíná kaštan nebo menší vlašský ořech. Po celý život však na žlázu působí hormony, především testosteron, kvůli kterému postupně dochází k jejímu zvětšování.

Po padesátce má prostatu zvětšenou již kolem 40 % mužů. A nejde jen o její zvětšení, ale o konkrétní problémy, které se kvůli tomu projeví. Po sedmdesátce již prakticky nenajdete muže, který by změny na prostatě neměl.

 

Muži, pokud jde o prostatu, umí panikařit. Mnohdy ale opačně, než by měli. Tím, že se uzavřou do sebe a místo toho, aby své problémy řešili, o nich mlčí.

Ve skutečnosti zvětšená prostata, tedy benigní hypertrofie prostaty (též BHP), není rakovina, a dokonce není ani příčinou jejího vzniku. Jejich příznaky vám však bez odborného vyšetření mohou připadat podobné.

Jakmile se u vás objeví potíže s močením, navštivte urologa. Věřte, že jen tímto krokem se vám uleví.

Pro uklidnění, i rakovina prostaty je v počátečních stádiích snadno léčitelná – dokonce s úspěšností až 99 %.

Příznaky zvětšené prostaty sice výrazně zhoršují kvalitu běžného života, ale pozitivní je, že se dají řešit. Během inkontinence nanejvýš oceníte inkontinenční pomůcky pro muže značky TENA. Určitě je ale lepší používat jejen po dobu nezbytně nutnou, než se vaše problémy s pomocí lékařů nezlepší.

 • 1.      Mikční (tedy vyprazdňovací příznaky) hypertrofie prostaty
 • · Na zahájení močení si musíme počkat, obtížně se nám totiž zahajuje.
 • · Močíme slabým a pomalu tekoucím proudem.
 • · Močení může být namáhavé a pociťujeme jej jako bolestivé.

· Nedojde k úplnému vyprázdnění močového měchýře. Pociťujeme neúplné vyprázdnění a chodíme často a krátce po sobě opakovaně na toaletu.

 1. · Může docházet k samovolnému ukapávání moči z přeplněného močového měchýře (inkontinence z přeplnění).
 2. · Výjimečně dojde k zástavě močení.
 3. 2.      Jímací příznaky (tedy ty, které vzniknou drážděním měchýře zvětšenou prostatou)
 4. · Trápí nás naléhavé a časté nucení k močení.
 5. · Močení v noci se stane běžným, a to i opakovaně.
 6. · Močíme v krátkých intervalech a trápí nás přerušované močení.
 7. · Proud moči je slabý.

· Pocit potřeby se vymočit vzniká náhle, jen stěží jde moč udržet. Mnohdy nám nechtěně unikne.

· Pociťujeme bolesti v oblasti podbřišku.

Léčba zvětšené prostaty rozhodně není práce pro domácího kutila, ani amatérského bylinkáře.

I když se některým rostlinám přisuzuje potenciální léčebný účinek, není to prokázáno žádnými vědeckými studiemi.

Jakmile tedy zaznamenáváte výše zmíněné příznaky, vždy je lepší navštívit lékaře. Ten případně vyloučí i vaše obavy z rakoviny prostaty, čímž získáte klid na duši.

Lékař vám při mírných problémech se zvětšenou prostatou doporučí řadu změn v životním stylu, třeba v pitném režimu. Nevhodné je pití kávy, močopudných čajů, alkoholu či pití na noc.

Tak či tak dodržujte pitný režim a omezte příjem červeného masa a nezdravých tuků. Do jídelníčku zařaďte zdravé bílkoviny a zeleninu. Často se i mužům doporučují z tzv.

Kegelovy cviky, případně jakýkoliv jiný pohyb.

Na výrazněji zvětšenou prostatu pak lékaři obvykle předepisují léky, které působí přímo na zvětšenou svalovinu prostaty. Možného zákroku se bát nemusíte – jenom u komplikovaných potíží se problém řeší chirurgicky. Obvykle jde o šetrnou endoskopickou nebo laserovou operaci.

Objednejte si vzorek zdarma

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector