Jak léčit akné benzoyl peroxidem?

Jak léčit akné benzoyl peroxidem?Akné na zádech má několik forem. Od slabších (černé tečky), až po hluboké podkožní akné.

V pubertě se akné vyskytuje nejčastěji na obličeji, výjimkou však není ani akné na zádech. Červené pupínky jsou způsobené nadměrnou činností mazových žlázek a zhoršenou schopností odstranění odumřelých buněk z oblasti pórů. Příznaky akné jsou červené a bílé komedony. Při hlubokém akné se objevují zanícené a bolestivé boule.

Akné na zádech mívá nejběžněji nodulocystickou formu. Projevuje se bolestivými hrboly plnými hnisu. Vytvořit se mohou píštělovité komedomy, z kterých vznikají cysty. Při zanedbaném hojení hrozí výraznější keloidní jizvy. S tímto kožním onemocněním bojuje řada dospělých žen a mužů.

Hlavní příčiny výskytu akné na zádech

Za pupínky může stát celá řada příčin, mezi ně patří:

 • genetická dispozice
 • hormonální změny
 • silnější kůže (rychlá tvorba nových buněk)
 • nedostatečná hygiena
 • stres
 • nekvalitní a neprodyšné oblečení (volte nedráždivé materiály, jako je například bavlna, len nebo bambus)
 • špatný životní styl
 • kouření
 • nevhodná péče o pokožku
 • léky

Je potřeba, abyste dodržovali pravidelnou hygienu. Po zpocení se osprchujte nebo omyjte postiženou část mýdlovou vodou. Nepoužívejte mastné krémy, které zbytečně ucpávají póry. Důležité je také, abyste si nevymačkávali cystické akné, které se může zanítit a vám potom zůstanou nevzhledné jizvy.

Jak se zbavit akné na zádech

Důležitá je především prevence. Vyvarujte se stresu, pravidelně záda umývejte antibakteriálními přípravky, používejte peelingy.

Doplňte do jídelníčku dostatek vitamínů, stopových prvků a vyhýbejte se tučným jídlům, cukru a mléčným výrobkům. Nenoste oblečení z umělého materiálu. Využívejte bavlnu, len, bambus.

Oblečení pravidelně perte a převlékejte ložní prádlo. Jen tak předejdete pupínkům na zádech.

Co dělat, když prevence nepomůže? Pupínky na zádech potřebují odbornou péči. Navštivte dermatologa, který vám po vyšetření doporučí vhodnou léčbu. Bude potřeba, abyste chodili pravidelně na kontroly, aby vám v případě potřeby mohl léčbu změnit.

 Kožní lékař běžně volí mezi laserovou terapií, hormonální léčbou, antibiotiky, hormonálními léky či antibiotickými mastmi. Hojivé jsou zinkové masti, které koupíte běžně v lékárně.

Osvědčené jsou léky na akné, které obsahují benzoyl peroxidu a kyselinu salicylovou.

Jak se zbavit akné pomocí laserové terapie? Estetická dermatologie využívá řadu metod, které vás zbaví nevzhledných pupínků:

 • chemický peeling
 • mikrojehličkování
 • radiofrekvenční laser

Chemický peeling vám pomůže zmírnit jizvičky po akné, stáhnout póry a odstranit pigmentové skvrny. Rozeznáváme tři typy peelingů – povrchové, středně hluboké a hluboké. Pomocí mikrojehličkování aktivujete v pokožce tvorbu vlastního kolagenu. Pokud vás trápí pigmentace či jizvičky po akné, můžete zvolit také radiofrekvenční laser.

Akné na zádech v dospělosti

Jak léčit akné benzoyl peroxidem?Jak se zbavit akné na zádech? Bolestivé červené pupínky se hojí déle. Mačkání akné se nedoporučuje kvůli zanesení bakterií a infekce.

Akné na zádech v dospělosti není žádným výjimečným jevem. Představuje poměrně značný psychický problém. Pupínky na zádech určitě řešte s dermatologem, protože se musí léčit komplexně. Jak se zbavit akné v dospělosti?

Myslete na prevenci:

 • po aktivitě vždy záda umýt
 • občas si napusťte vanu horkou vodou (pokud ji můžete ze zdravotních důvodů) a přidejte 10 kapek tea tree oleje, ponořte se, horká koupel otevře póry a vyčistí
 • doplňujte vitamín D3, reguluje hladinu hormonů v těle a tvorbu mazu, nejlépe se získává ze slunce (nezapomeňte na ochranné krémy), stačí 15 minut slunění a akné na zádech nebude mít šanci
 • dostatek vitamínu B – předejdete tak vzniku jizev po akné

A co je nejdůležitější? Zůstat v klidu. Akné na zádech není hezké, ale stresováním z něj vám může prodloužit hojení. A pupínků na zádech se chcete zbavit co nejrychleji, ne?

AKNEROXID 5 GEL 1X50GM 5%

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 • Akneroxid 5
 • Akneroxid 10
 • Gel
 • Benzoylis peroxidum
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Akneroxid 5/10 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Akneroxid 5/10 používat
 3. Jak se přípravek Akneroxid 5/10 používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Akneroxid 5/10 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Akneroxid 5/10 a k čemu se používá

 1. Co je Akneroxid 5/10
 2. Akneroxid 5/10 je gel k lokální (místní) aplikaci na kůži k zevní léčbě acne vulgaris – akné, (trudovitosti).

 3. Použití Akneroxidu 5/10 má 3 základní léčebné účinky:
 1. olupující – odstraněním rohoviny z folikulárních ústí zajišťuje odtok kožního mazu z mazových žláz.

 2. protibakteriální – omezuje růst bakterií Propionibacterium acnes, které jsou spoluzodpovědné za častý vznik akné a za rozvoj místních zánětů.
 3. odstraňuje z kožního povrchu maz, kterého je u nemocných s akné vždy nadbytek.

Olupující efekt Akneroxidu 5/10 je často spojen s mírným drážděním kůže. Použitím gelového základu léků je však tento nepříjemný účinek minimalizován a lék je převážnou většinou nemocných velmi dobře snášen.

Akneroxid 5 se používá k místní léčbě acne vulgaris. Akneroxid 10 se používá k místní léčbě acne vulgaris, obzvláště na hrudníku a na zádech. K léčbě těžších forem akné, které nedostatečně reagují na léčbu 5% koncentrací benzoyl-peroxidu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Akneroxid 5/10 používat

Nepoužívejte Akneroxid 5/10

 • jestliže jste alergický(á) na benzoyl-peroxid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Riziko vzniku přecitlivělosti je malé (pod 2%).
 • Tento přípravek nesmí být používán na porušenou nebo poraněnou pokožku.

Upozornění a opatření

Před užitím použitím přípravku Akneroxid 5/10 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Akneroxid 5/10 nesmí přijít do styku s očima a nesmí být používán na sliznice nebo do oblasti koutků úst, nosu nebo očí. Při náhodném kontaktu s očima nebo při potřísnění sliznic ihned oplachujte proudem vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Budete mít zájem:  Léky Na Podporu Ovulace?

Během léčby přípravkem Akneroxid 5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UV paprsky (solária) či slunění.

Akneroxid 5/10 má bělicí účinky a proto nesmí být používán na obočí, na vousy a na vlasy nebo v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do styku s barevnými textiliemi.

Při léčbě přípravkem Akneroxid 5/10 je zakázáno používat další lokální slupovací nebo abrazivní prostředky.

Další léčivé přípravky a přípravek Akneroxid 5/10

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nejsou známy žádné interakce (vzájemné působení) s ostatními léčivy podávanými zevně na kůži. Přípravky s obsahem benzoyl-peroxidu je možné kombinovat s jinými lokálními (místními) léky pro léčbu akné, přesto se nedoporučuje současná léčba s léky, které mají dráždivý, vysušující nebo olupující účinek.

Nikdy nekombinujte přípravky podle svého rozhodnutí, vždy se poraďte s lékařem.

Přípravek Akneroxid 5/10 s jídlem a pitím

Použití léku Akneroxid 5/10 není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Akneroxid 5/10 není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Akneroxid 5/10 může být během těhotenství a kojení použit pouze na doporučení lékaře při pečlivém zvážení poměru možného rizika a přínosu léčby. Akneroxid 5/10 nesmíte používat v posledním měsíci těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Akneroxid 5/10 používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:

Postižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1-2krát denně po důkladném předchozím omytí postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovat k použití Akneroxidu 5/10 individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnější začít léčbu Akneroxidem 5 a teprve po snášenlivosti 5% síly přejít na Akneroxid 10.

U pacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku léčby používat gel pouze 1krát denně a to navečer.

Pacienti s neurodermitidou (zánětlivým onemocněním kůže spojeným se silným svěděním ohraničených ložisek s pupínky), se suchou pokožkou a poruchou tvorby kožního mazu mohou Akneroxid 5/10 používat pouze po poradě s lékařem.

Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4-10 týdnů. Potřebujete-li používat přípravek Akneroxid 5/10 déle než 10 týdnů, poraďte se o další vhodné léčbě se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku AKNEROXID 5/10, než jste měl(a)

Při předávkování (resp. nadměrné expozici) může docházet k silnému podráždění pokožky. Pokud dojde k silnému zarudnutí a pálení v místě aplikace v souvislosti se zvýšenou expozicí, přerušte léčbu a vyhledejte lékaře.

Při náhodném perorálním požití (požití ústy) benzoyl-peroxidu nepředstavuje přípravek Akneroxid 5/10 akutní ohrožení. Je potřeba vyloučit jakékoliv dráždění jícnu a žaludku, protože benzoyl-peroxid má oxidační vlastnosti.

4. Možné nežádoucí účinky

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
 • Velmi časté:
 • více než 1 z 10 léčených osob
 • Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob
 • Méně časté:
 • méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob
 • Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob
 • Velmi vzácné:
 • méně než 1 z 10 000 léčených osob
 • Není známo: z dostupných údajů nelze určit
 • Nežádoucí účinky:

Není známo: zarudnutí a pocit napětí kůže, pálení a silnější vysoušení pokožky*. Vzácné: kontaktní alergie.

*V některých případech může dojít v prvních dnech léčby k mírnému zarudnutí a k pocitu napětí kůže v místech nanesení gelu. U citlivých osob vzniká na začátku silné pálení, které však během další léčby normálně mizí. Jestliže u Vás však dojde k většímu zarudnutí a pálení v místech nanesení, trvajícímu déle než 5 dní, přerušte léčbu a poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravekAkneroxid 5/10 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C. Doba použitelnosti po prvním otevření je do 6 měsíců. Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

 1. Co přípravek Akneroxid 5/10 obsahuje
 2. Léčivá látka je benzoyl-peroxid.

  Akneroxid 5 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 5,00 g ve 100 g gelu Akneroxid 10 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 10,00 g ve 100 g gelu Pomocné látky jsou: karbomer 940, lauromakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná voda

 3. Jak přípravek Akneroxid 5/10 vypadá a co obsahuje toto balení
 4. Akneroxid 5/10 je bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní v HDPE plastové tubě s PE šroubovacím uzávěrem.
 5. Akneroxid 5/10 je dostupný v balení 50g
 6. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
 7. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 8. Almirall Hermal GmbH Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek Německo tel.: +49- 40 727 04-0, fax: +49 – 40 722 9296
 9. Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

3. 9. 2014

sp.zn. sukls51945/2012, sukls51946/2012

I těžká forma akné má svoji léčbu

Akné je zánětlivé kožní onemocnění lokalizované na obličeji, ramenou, zádech a v dekoltu. Je nejčastějším onemocněním mladších dospělých, udává se, že jich postihuje až 95 %. Liší se závažností projevů a délkou trvání, u některých mohou projevy přetrvávat v různé intenzitě až do dospělosti. V poslední době je výskyt akné u dospělých stále častější.

Kdo nebo co může za akné

Za projevy akné na kůži nemůže jeden faktor, ale vícero faktorů, ať už vnitřních, nebo zevních. Jedním z důležitých vnitřních faktorů je hormonální stav organizmu, který ovlivňuje produkci mazu. V období dospívání dochází právě vlivem hormonů ke zvýšené produkci mazu. Ta ale sama o sobě k rozvoji akné nevede.

Další faktory, které ve svém důsledku způsobí projevy akné na kůži, jsou bakterie, konkrétně Propionibacterium acnes, zánět v oblasti vlasového aparátu a mazových žláz, zvýšená produkce buněk v oblasti vlasového ústí.

Mezi zevní faktory, které mají vliv na vznik akné, se řadí: tzv. aknegenní látky, jako je dehet, minerální oleje, některé léky, tlak a okluze. Podle tíže akné u rodičů se dá předpokládat, jak bude probíhat akné u jejich dětí, dědí se dispozice k tíži akné.

Druhy akné: běžné i vzácné

Rozlišují se různé typy akné, klasická je forma akné u dospívajících. Pokud akné přetrvává do dospělosti, označuje se jako akné dospělých. Ostatní varianty akné se vyskytují bez závislosti na věku.

V důsledku mechanického tření nebo tlaku vzniká mechanické akné. Acne excoriata je projev škrábání a vymačkávání i minimálních projevů nebo i zdravé kůže.

Galerie: Tak vypadá dermatilománie, porucha narušování kůže

Nepříjemným vedlejším účinkem užívání léků s obsahem hormonů může být steroidní akné. Jako acne venenata se označují projevy, které vznikají působením tzv. komedogenní kosmetiky, minerálních olejů a přípravků s chlorem.

Medikamentózní akné doprovází léčbu některými léky, jejichž součástí je jod, brom, lithium, fenytoin, isoniazid, vitamin B12 či androgeny. Akné Mallorca je zvláštní druh akné, který může vzniknout i u osob, které na akné nikdy netrpěli.

Projeví se v solární lokalizaci v důsledku působení opalovacích přípravků a UV záření.

Každé akné má svoji léčbu

Každá forma akné vyžaduje správnou léčbu. Na mírné projevy stačí k potlačení lokální léčba, závažnější a závažné formy vyžadují léčbu kombinovanou místní, fyzikální a celkovou. Většina postižených začíná samoléčbou, používáním léčebné kosmetiky, ať už z drogerie, nebo lékárny. Pokud se však nedaří projevy zvládnout léčebnou kosmetikou, je vhodná konzultace s dermatologem.

Galerie: Pupínky na obličeji, které byste neměli zaměňovat

Místní léčba zahrnuje látky, které rozpouští komedony, působí proti tvorbě komedonů, proti nadměrné keratinizaci a proti bakteriím. Patří mezi ně retinoidy, benzoyl peroxid, kyselina azelaová, místní antibiotika a jejich kombinace.

Aplikace musí být pravidelná, nástup účinku lze očekávat po 2–4 týdnech. Léčba vyžaduje trpělivost pacienta, který musí být poučen o možných vedlejších účincích na počátku léčby, jako je pálení a iritace. Tyto ustupují zpravidla do dvou týdnů, kůže si na ně zvykne.

Vhodná je vždy léčba kombinovaná.

Fyzikální léčba je doplňkem místní léčby. Patří sem chemický peeling a ošetření laserem. Podstatou chemického peelingu je kontrolované odstranění povrchových buněk kůže, spočívá v aplikaci roztoku s chemicky aktivními látkami, nejčastěji se používá kyselina glykolová, salicylová nebo kojová.

Aplikaci provádí lékař, roztok se nechá působit několik minut, poté se neutralizuje a pokožka se ošetří dezinfekčním krémem. Obvykle se provádí 4–5 procedur v rozmezí 1–3 týdnů. Laserové ošetření se také provádí opakovaně, typ laseru se určuje podle charakteru aknózních projevů.

Tyto procedury je vhodné podstoupit v podzimních a zimních měsících kvůli nutné ochraně proti slunci po zákroku.

Když je nejhůř

Těžké případy akné, které nereagují na kombinovanou lokální terapii, případně zároveň s fyzikální léčbou, jsou určeny k systémové léčbě. Zástupci celkové léčby jsou hormonální preparáty, antibiotika a retinoidy.

Lékem první volby bývají antibiotika tetracyklinové řady – doxycyklin. Podává se v počáteční dávce 200 mg/den, dále 100–50 mg/den jako dávka udržovací. Délka léčby je 2–6 týdnů. Tetracykliny redukují počet zánětlivých lézí, nemají komedolytický účinek.

Z jiných antibiotik je možno zvažovat azitromycin, který se užívá v pulzním režimu, 3 dny azitromycin 500 mg/den se sedmidenní pauzou, zpravidla 3–4 pulzy. Pulzní dávkování se zdá být šetrnější, ale celkový efekt na akné bývá menší.

Názory na dávku a délku antibiotické terapie se různí.

Pokud selže antibiotická léčba, přistupuje se k podávání isotretioninu u středně těžkých a těžkých forem. Podává se perorálně, protože se nejlépe vstřebává z gastrointestinálního traktu spolu s tučným jídlem.

Léčbu isotretinoinem indikuje a řídí zkušený dermatolog. Délka podávání je v řádu několika měsíců. Nejčastějším vedlejším účinkem je suchost kůže a sliznic, především suché rty a spojivky. Při léčbě isotretinoinem se musí provádět kontrolní vyšetření krve.

Ženy musí být chráněny účinnou antikoncepcí.

Cílem léčby je hojení projevů na kůži a snížení tvorby nových, zabránění vzniku jizev. Léčba vyžaduje komplexní a individuální přístup.

Benzoylperoxid – Benzoyl peroxide

Benzoylperoxid je chemická sloučenina (konkrétně organický peroxid ) strukturního vzorce (ChH5−C (= O) O−)2, často zkráceně jako (BzO) 2 .

Jeho molekulu lze popsat jako dvě benzoylové skupiny ChH5−C (= O) – (Bz) spojené peroxidovým můstkem −O − O− .

Je to bílá zrnitá krystalická pevná látka se slabým zápachem benzaldehydu , špatně rozpustná ve vodě, ale rozpustná v acetonu , ethanolu a mnoha dalších organických rozpouštědlech.

Benzoylperoxid je oxidační činidlo, které se používá jako léčivo , jako bělidlo a dezinfekční prostředek na vodu a jako důležitá průmyslová chemikálie . Ve specializovaných kontextech může být název zkrácen jako BPO .

Jako lék se benzoylperoxid většinou používá k léčbě akné , a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými způsoby léčby. Některé verze se prodávají ve směsi s antibiotiky , jako je klindamycin . Je na seznamu základních léčivých přípravků WHO a v USA je k dispozici jako volně prodejný a generický lék . Používá se také ve stomatologii k bělení zubů .

Benzoylperoxid se také používá k bělení mouky , vlasů a textilií. Používá se také v plastikářském průmyslu .

Dějiny

Benzoylperoxid byl poprvé připraven a popsán Liebigem v roce 1858. Byl to první organický peroxid připravený záměrnou syntézou.

V roce 1901 JH Kastle a jeho postgraduální student AS Loevenhart pozorovali, že tato sloučenina způsobila, že se tinktura z guajakové tinktury zbarvila modře, což je známkou uvolňování kyslíku .

Kolem roku 1905 Loevenhart informoval o úspěšném použití BPO k léčbě různých stavů kůže, včetně popálenin , chronických nádorů křečových nohou a tinea sycosis .

Také uvedl experimenty na zvířatech, které ukázaly relativně nízkou toxicitu sloučeniny.

Léčba benzoylperoxidem byla navržena pro rány Lyonem a Reynoldsem v roce 1929 a pro sycosis vulgaris a akné varioliformis Peckem a Chagrinem v roce 1934. Přípravky však byly často pochybné kvality. To bylo oficiálně schváleno pro léčbu akné v USA v roce 1960.

Lékařské použití

Léčba akné

Trubice s 5% benzoylperoxidovým přípravkem na bázi vody pro léčbu akné

Benzoylperoxid je účinný při snižování počtu a závažnosti lézí na akné . Nevyvolává rezistenci na antibiotika . Může být kombinován s kyselinou salicylovou , sírou , erythromycinem nebo klindamycinem ( antibiotika ) nebo adapalenem (syntetický retinoid ). Dvě běžná kombinovaná léčiva zahrnují benzoylperoxid / klindamycin a adapalen / benzoylperoxid , neobvyklou formulaci s ohledem na to, že většina retinoidů je deaktivována peroxidy. Kombinované produkty, jako je benzoylperoxid / klindamycin a benzoylperoxid / kyselina salicylová, se při léčbě lézí akné zdají být o něco účinnější než samotný benzoylperoxid.

Benzoylperoxid k léčbě akné se obvykle aplikuje na postižené oblasti v gelu, krému nebo kapalině v koncentracích 2,5%, které se zvyšují o 5,0% a až 10%. Žádné přesvědčivé důkazy nepodporují myšlenku, že vyšší koncentrace benzoylperoxidu jsou účinnější než nižší koncentrace.

Mechanismus účinku

Klasicky se předpokládá, že benzoylperoxid má při léčbě akné trojnásobnou aktivitu. Je sebostatický, komedolytický a inhibuje růst Cutibacterium acnes, hlavní bakterie spojené s akné. Obecně je akné vulgaris hormonem zprostředkovaný zánět mazových žláz a vlasových folikulů. Hormonální změny způsobují zvýšení produkce keratinu a kožního mazu, což vede k zablokování odtoku.

C. acnes má mnoho lytických enzymů, které štěpí proteiny a lipidy v mazu, což vede k zánětlivé reakci. Radikálová reakce benzoylperoxidu může rozložit keratin, a tím odblokovat odtok mazu (komedolytický). Může způsobit nespecifickou peroxidaci C. acnes , což je baktericidní, a předpokládalo se, že snižuje produkci kožního mazu, ale v literatuře o tom existují neshody.

Některé důkazy naznačují, že benzoylperoxid má také protizánětlivý účinek. V mikromolárních koncentracích zabraňuje neutrofilům uvolňovat reaktivní formy kyslíku, což je součást zánětlivé reakce v akné.

Vedlejší efekty

Podráždění pokožky benzoylperoxidem

Aplikace benzoylperoxidu na pokožku může mít za následek zarudnutí, pálení a podráždění. Tento vedlejší účinek je závislý na dávce.

Kvůli těmto možným vedlejším účinkům se doporučuje začít s nízkou koncentrací a podle potřeby se zvyšovat, protože pokožka si postupně vyvíjí toleranci k léčbě. Citlivost pokožky obvykle odezní po několika týdnech nepřetržitého používání. Podráždění lze také snížit vyloučením drsných čističů obličeje a opalováním před slunečním zářením.

Jeden z 500 lidí pociťuje přecitlivělost na BPO a může trpět pálením, svěděním , krustami a případně otoky . Asi jedna třetina lidí má fototoxicitu při vystavení ultrafialovému záření (UVB).

Bezpečnost užívání BPO během těhotenství je nejasná.

Dávkování

V USA je typická koncentrace benzoylperoxidu 2,5% až 10% jak pro léky na předpis, tak pro volně prodejné léky, které se používají při léčbě akné.

Jiná lékařská použití

Benzoylperoxid se používá ve stomatologii jako produkt na bělení zubů .

Nelékařské použití

Benzoylperoxid je jedním z nejdůležitějších organických peroxidů z hlediska použití a rozsahu jeho výroby. Často se používá jako vhodný oxidant v organické chemii.

Bělení

Jako většina peroxidů je silným bělícím prostředkem . Používá se k bělení mouky , tuků , olejů , vosků a sýrů , stejně jako k odstraňování skvrn .

Polymerizace

Benzoylperoxid se také používá jako radikálový iniciátor k vyvolání polymeračních reakcí růstu řetězce , jako jsou polyesterové a poly (methylmethakrylátové) (PMMA) pryskyřice a zubní cementy a náhrady .

Je to nejdůležitější mezi různými organickými peroxidy používanými pro tento účel, relativně bezpečná alternativa k mnohem nebezpečnějšímu methylethylketonperoxidu .

Používá se také při vytvrzování kaučuku a jako dokončovací prostředek pro některé acetátové příze .

Bezpečnost

Nebezpečí výbuchu

Koncentrovaný benzoylperoxid je potenciálně výbušný jako jiné organické peroxidy a bez vnějšího zapálení může způsobit požár . Nebezpečí je pro čistý materiál akutní, proto se sloučenina obvykle používá jako roztok nebo pasta. Například kosmetika obsahuje pouze malé procento benzoylperoxidu a nepředstavuje žádné riziko výbuchu.

Toxicita

Benzoylperoxid se při kontaktu s pokožkou rozpadá a vytváří kyselinu benzoovou a kyslík, z nichž ani jeden není příliš toxický.

Karcinogenní potenciál benzoylperoxidu byla zkoumána. Studie z roku 1981 publikovaná v časopise Science zjistila, že i když benzoylperoxid není karcinogen, podporuje růst buněk, pokud je aplikován na zahájený nádor . Studie dospěla k závěru, že „při používání této a dalších sloučenin generujících volné radikály je třeba postupovat opatrně“.

Revize studií karcinogenity IARC z roku 1999 nenalezla žádné přesvědčivé důkazy spojující léčbu BPO s akné s rakovinou kůže u lidí. Některá studovaná zvířata však zjistila, že sloučenina může působit jako karcinogen a zvyšovat účinek známých karcinogenů.

Podráždění kůže

Ve studii z roku 1977, při které byl použit test maximalizace člověka, získalo 76% subjektů kontaktní senzibilizaci na benzoylperoxid. Byly použity formulace 5% a 10%.

Americký národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vytvořil kritéria pro doporučený standard pro expozici benzoylperoxidu na pracovišti.

Barvení látky

Bělená textilní skvrna způsobená kontaktem s benzoylperoxidem.

Kontakt s látkami nebo vlasy , například ze stále vlhkých léků na akné, může téměř okamžitě způsobit trvalé zvlhčení barvy. I sekundární kontakt může způsobit bělení; například kontakt s ručníkem, který byl použit k umytí hygienických výrobků obsahujících benzoylperoxid.

Chemie

Původní 1858 syntéza Liebig reagovala benzoylchlorid s peroxidem barnatého , reakce, která pravděpodobně následuje tuto rovnici:

2 C 6 H 5 C (O) Cl + BaO 2 → (C 6 H 5 CO) 2 O 2 + BaCl 2

Benzoyl peroxid se obvykle připravuje reakcí peroxidu vodíku s benzoylchloridem .

2 C 6 H 5 COCl + H 2 O 2 + 2 NaOH → (C 6 H 5 CO) 2 O 2 + 2 NaCl + 2 H 2 O

Vazba kyslík-kyslík v peroxidech je slabá. Benzoylperoxid tedy snadno podléhá homolýze (symetrické štěpení) a vytváří volné radikály :

(C 6 H 5 CO) 2 O 2 → 2  C6H5CO• 2

Symbol • označuje, že výrobky jsou radikály; tj. obsahují alespoň jeden nepárový elektron. Tyto druhy jsou vysoce reaktivní. Homolýza je obvykle vyvolána zahřátím. Poločas benzoylperoxidu je jedna hodina při teplotě 92 ° C. Při 131 ° C je poločas rozpadu jedna minuta.

Reference

externí odkazy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector