Jak klesne rodičovská: Změní se i těm, kdo ji už berou

Ve zkratce pro tatínky

1. Úvodem: Jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů; v případě narození dvojčat nebo vícerčat po dobu 37 týdnů. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá „Peněžitá pomoc v mateřství“ (dále jen PPM) – pro více informací klikněte zde.

Rodičovská dovolená je volno v zaměstnání. Náleží matce po skončení mateřské dovolené a otci od porodu, a to v rozsahu v jakém zaměstnavatele požádají, nejvýše do 3 let dítěte.

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce. Náleží rodičům po skončení výplaty PPM (případně nemocenského v souvislosti s porodem) nebo ode dne narození dítěte u rodičů, kteří nepobírali PPM, a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině a nejvýše do 4 let dítěte.

Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou je situace, kdy je PPM nižší než RP a rodiči je tento rozdíl doplacen. Toto platí i pro oba rodiče – tzn. vznikne-li matce nárok na PPM, otec ztratí nárok na Rodičovský příspěvek. Ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.

 • Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě maximálně do věku 4 let.
 • O příspěvek může žádat matka nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte).
 • Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.
 • Žádat lze o přiznání dávky nejvýše 3 měsíce zpětně.

3. Na kterém úřadě se žádá o rodičovský příspěvek?

Žádost se podává na úřadu práce podle trvalého bydliště: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

Formulář žádosti o Rodičovský příspěvek je k dispozici také na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Pro nárok na RP je důležité trvalé bydliště i skutečné bydliště v ČR. Dlouhodobá změna v pobytu by se měla hlásit na ÚP a rodič by se měl dohodnout na případném pozastavení čerpání RP po dobu pobytu mimo území ČR. Pokud tak rodič neučiní, může ÚP na vlastní popud vyplácení RP přerušit.

Každý rodič má nárok na Rodičovský příspěvek v celkové částce 300.000,- Kč (450.000,- Kč u dvojčat a vícerčat). 

 • Každý rodič může volit RP do částky 10.000,- Kč měsíčně. Vyšší částku může volit rodič, jestliže alespoň jeden z rodičů má dostatečný denní vyměřovací základ (stanovený podle pravidel pro PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem)
 • Maximální měsíční výše RP je omezena na 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (43.449,- Kč)
 • Rodiče vícerčat mohou volit do 1,5násobku uvedených částek.
 • Minimální měsíční výše RP je stanovena na 50,- Kč.

5. Jak často je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé 3 měsíce.

Při každé takovéto změně se od částky 300.000,- Kč (450.000,-) odečte již vyplacená částka, zbytek se rozdělí na příslušný počet měsíců.

Změna výše RP je vhodná např. v případě dalšího těhotenství, kdy žena ví, že bude nastupovat na další PPM dříve, než dočerpá RP – nestačila by tedy vyčerpat celých 300.000,- RP na první dítě v původním rozložení. Je možné včas (např. již v době otěhotnění) změnit výši čerpané částky a vyčerpat tak „rychleji“ celou částku RP.

Částku nelze vyčerpat najednou, pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (maximálně 43.449,- měsíčně). Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. Pokud matka neměla dostatečný příjem pro vyšší částku RP, může navýšení provést na základě dodání vyměřovacího základu otce dítěte.

Nestačí-li příjmy ani jednoho z rodičů pro navýšení, nevyčerpaná část RP zůstává státu a nelze ji vymáhat.

Změnu výše nelze provést zpětně, ale nejdříve od měsíce, ve kterém je žádost o změnu podána.

Pro návštěvu předškolních zařízení při pobírání Rodičovského příspěvku platí:

 • U dětí starších 2 let není pobyt v MŠ či jeslích nijak omezen.
 • U dětí mladších 2 let je pobyt v MŠ či jeslích omezen na 92 hodin měsíčně.

Návštěvu MŠ či jeslí u dětí mladších 2 let je potřeba úřadu práce nahlásit a pravidelně dokládat.

 • občanský průkaz obou rodičů 
 • rodný list všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM) nebo nemocenské v souvislosti s porodem. V případě, že PPM byla vyplácena OSSZ, není potřeba potvrzení dokládat.
 • potvrzení denního vyměřovacího základu rodiče s vyšším příjmem – pokud chcete volit vyšší částku
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat

Závěrem ještě několik informací pro pracující rodiče:

8. Jaká jsou pravidla pro přivýdělek při pobírání PPM/RP?

Při pobírání peněžité pomoci v mateřství není možné vykonávat zaměstnání, ze kterého nárok vznikl. OSVČ při pobírání PPM nemohou samostatnou výdělečnou činnost vykonávat osobně. Jiný výdělek při pobírání PPM omezený není.

Při pobírání rodičovského příspěvku výdělek není omezen

Za osoby na mateřské a rodičovské dovolené a stejně tak za příjemce PPM a RP je plátcem zdravotního pojištění stát.

Další kategorií státních pojištěnců jsou také osoby celodenně a řádné pečující o dítě do 7 let (nebo alespoň 2 děti do 15 let). Tyto skutečnosti je potřeba hlásit pojišťovně do 8 dnů od změny.

Za zaměstnance plní oznamovací povinnost zaměstnavatel. Z hlediska důchodového pojištění se péče o dítě do 4 let považuje za náhradní dobu.

OSVČ po dobu pobírání PPM nemohou vykonávat činnost osobně. Mohou ji buď přerušit a zdravotní pojištění bude hradit stát, nebo mohou činnost vykonávat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob.

Ve druhém případě hradí OSVČ zálohy na zdravotní pojištění podle skutečně dosažených příjmů v předchozím roce, neplatí pro ni minimální vyměřovací základ v době, kdy pobírala PPM po celý měsíc.

Také v době, kdy OSVČ po celý měsíc pobírá RP, neplatí pro ni minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění. Pobírání PPM i RP je potřeba zdravotní pojišťovně oznámit. 

Zálohy na sociální pojištění OSVČ nehradí v době, kdy po celý kalendářní měsíc pobírá PPM. Při pobírání rodičovského příspěvku hradí zálohy podle posledního Přehledu o příjmech. Při splnění podmínek je možné požádat o snížení nebo i zrušení povinnosti platit zálohy.

Skutečnosti rozhodné pro posuzování činnosti jako vedlejší je OSVČ povinna oznámit OSSZ nejpozději na Přehledu o příjmech za kalendářní rok, za který chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

V kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala činnost jako vedlejší, je OSVČ povinně účastna důchodového pojištění, pokud její příjem v kalendářním roce dosáhl alespoň rozhodné částky. Ta pro rok 2020 činí 83.603 Kč, pro rok 2021 činí 85.058 Kč.

Můžete navštívit například tuto adresu: www.mpsv.cz

11. Vyřízení mateřské a rodičovské dovolené krok za krokem

Jak si vyřídit mateřskou a rodičovskou postupně krok za krokem se dozvíte na: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena/vyrizeni-materske-dovolene-krok-za-krokem

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS., v roce 2021 aktualizovala Ing. Lenka Kozlová.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, vložte je do poradny

Pobírání RP předchází Peněžitá pomoc v mateřství – více naleznete v článku Mateřská dovolená

Inzerce

„Říkačky jsou zcela nové a neotřelé. S Kartami si hrají 3 i 5letý syn a 7letá dcera skládá slova. Čekáme mimčo a klukům kniha názorně ukazuje, jak miminko vznikne. Týdeníčky: komplexní rozvoj všech dovedností. Mohu všem jen doporučit.“ Tyto a další reakce si můžete přečíst u jednotlivých knížek na www.prochytrehlavicky.cz nebo na Heureka.cz.

Budete mít zájem:  Léky Na Potlačení Sexu?

Jak klesne rodičovská: Změní se i těm, kdo ji už berou

Po vyčerpání mateřské, nebo od data narození dítěte (pokud nevznikl nárok na PPM), může matka nebo otec čerpat rodičovskou dovolenou a pobírat tzv. rodičovský příspěvek (RP). Dávku vyplácí Úřad práce – odbor státní sociální podpory. V pobírání této dávky se mohou rodiče střídat.

Žadatel má pro RP přiděleno 300.000 Kč (rodič dvojčat a vícerčat 450.000 Kč), které si rozloží na určité období v takové měsíční výši, jakou umožňuje jeho denní vyměřovací základ (max. 43.449 Kč). Pokud ani jeden z rodičů nesplňuje podmínku platby nemocenského pojištění, je maximální měsíční výše RP 10.

000 Kč (1,5násobek částky pro rodiče dvojčat a vícerčat). VT

Autor: Mgr. Věra Tautová, DiS.

Diskuze » Poradna »

Sociální nároky

Změny v roce 2018

Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství.

Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. Rodiče, kteří chtějí novinek využít, musí ale podat novou žádost.

Kromě zrušení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku si mohou rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nově zvolit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky.

Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané. Platí ale, že musí provést volbu výše rodičovského příspěvku na příslušném formuláři.

  Pokud rodiče chtějí uplatnit nárok na vyšší rodičovský příspěvek na vícerčata, musí podat novou žádost, kde uvedou všechny společně narozené děti.

Pokud už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem nejsou ještě 4 roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho až do celkové výše 330 tisíc korun (nebo do 4 let věku dětí). I nadále platí, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně.

Jaké změny čekají rodinný rozpočetv roce 2014(změny pro rodiny s vícerčaty)

 • Od července 2014 si mohou rodiče odečíst z daní náklady na mateřskou školu – školkovné (tedy v daňovém přiznání za rok 2014 – což se projeví až v letošním roce při přiznání k 31.3.) – celková částka, o kterou se může snížit daňový základ je až 8 500.
 • Od ledna 2015 náleží porodné i na druhé dítě (ve výši 10 tisíc korun) a to pro rodiny, které nepřekročí 2,7 životního minima.
 • Porodné pro vícerčata se od ledna 2015 zvedne, zatímco dosud dostali 19 500, nově získají 23 000.
 • Od roku 2015 platí daňové zvýhodnění na druhé a další dítě – daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje na 1317 Kč, na třetí a další dítě na 1417Kč.

______________________________________________

Změny zákona o státní sociální podpoře od 1.1.2011

se dotkly i rodin s dvojčaty a vícerčaty

 1. Ruší se dávka státní sociální podpory „sociální příplatek“ (který byl pro rodiny s dětmi současně narozenými zvýhodněn).
 2. Nárok na porodné má žena, která porodila své první živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.
 3. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě; narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.”.
 4. Výše rodičovského příspěvku se nemění ve dvouleté a tříleté variantě, klesne ve čtyřleté variantě. Lhůta pro volbu tříleté varianty se zkrátí z dosavadního 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc.

Jak klesne rodičovská: Změní se i těm, kdo ji už berou

Známe definitivní plán, který mají na podzim schválit poslanci

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo definitivní návrh škrtů v rodičovském příspěvku. Online deník Aktuálně.cz jako první přináší podrobnosti.

Zbystřit by měli také stávající příjemci, a to i když si plánují zvolit tříletou variantu.

Podle konečného návrhu, který by díky jasné vládní převaze měli na podzim schválit poslanci, mohou nezaměstnaní rodiče přijít o téměř 46 tisíc korun oproti dosavadnímu stavu. Hůře na tom budou i ti, kdo „spadnou“ do čtyřleté varianty příspěvku jen kvůli tomu, že si včas zapomněli zvolit tříletou.

Vláda už minulou středu rozhodla, že rodičovský příspěvek klesne jen u čtyřleté varianty. Až dosud ale nebylo jasné, od kdy a jakou formou se tak stane, a zejména jestli se škrty dotknou také rodičů, kteří už příspěvek pobírají.

Dvouleté a tříleté varianty se škrty nakonec nedotknou. Konečný návrh tedy nepočítá se stropem 216 tisíc korun nezávisle na délce čerpání.

Rodiče ale dostanou mnohem méně času na volbu tříleté varianty. Zatímco dosud je možné provést volbu až do 21. měsíce věku dítěte, nově to má být jen do konce 9. měsíce.

Nižší dávky už od desátého měsíce

Při čtyřleté variantě mají rodiče nově dostávat měsíční dávku 7600 korun pouze do 9. měsíce věku dítěte. Od 10. měsíce dostanou jen 3800 korun.

Dosud lidé dostávají 7600 korun až do 21. měsíce věku dítěte, nižší částku 3800 korun pak až od 22. měsíce.

Celkově (během čtyř let) si tak rodiče při této variantě pohorší až o 45 600 korun.

Nezaměstnané matky si přitom nemohou zvolit jinou než čtyřletou variantu. Dostávají ji hned od porodu, protože v prvních měsících nemají nárok na (vyšší) peněžitou pomoc v mateřství. Zatímco dosud dostanou od státu až 262 200 korun, nově to bude jen 216 600 korun.

Do čtyřleté varianty však často nedobrovolně spadnou také ostatní příjemci, pokud si zapomenou včas (do 21. měsíce věku dítěte) výslovně zvolit tříletou délku čerpání.

Pozor na volbu, máte čas jen do února

Nová pravidla se dotknou všech, kteří mají dostávat rodičovský příspěvek po 1. lednu 2011. Tedy i stávajících příjemců.

Všichni, jejichž dítě bude k 1. lednu mladší deseti měsíců a nemohli či nechtěli si zvolit dvouletou variantu čerpání, si budou muset zvolit tříletou nejpozději do konce 9. měsíce věku dítěte, jinak automaticky „spadnou“ do čtyřleté. Nadále platí, že nezaměstnané matky na výběr nemají.

Speciální úprava platí pro rodiče, jejichž dítě bude k 1. lednu 2011 starší deseti měsíců a zároveň mladší 23 měsíců. I těm se výrazně zkrátí termín na volbu tříleté varianty, nicméně dostanou čas do konce února 2011 (pokud volbu neprovedli už dříve).

Zmeškat termín pro volbu se přitom rozhodně nevyplatí. Při tříleté variantě totiž rodiče dostanou od státu i nadále až 235 600 korun, při čtyřleté po škrtech maximálně 178 600 korun (navazuje-li na peněžitou pomoc v mateřství).

Rodičům se čtyřletou variantou, jejichž dítě bude na Nový rok starší 23 měsíců a dostávají tedy už jen 3800 korun měsíčně, se už tato částka (ani délka čerpání) dále nesníží. 

Budete mít zájem:  Příznaky Problémů Se Srdcem?

Snadnější přechod? Zatím ne

Plán na „mírné“ zkrácení čtyřleté varianty obsahovalo už programové prohlášení vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) a Legislativní rada vlády však poté postupně přišli s několika přísnějšími návrhy. Ty by se kromě čtyřleté varianty dotkly i lidí, kteří čerpají tříletou variantu, mírně by si pohoršili dokonce i lidé s dvouletou. Na všechny by se totiž vztahoval strop 216 tisíc korun.

Přísnější návrhy ale ve vládě neprošly přes ODS a Věci veřejné. Drábek tedy dostal „za úkol“ vypracovat definitivní návrh, jak snížit pouze čtyřletou variantu.

Na druhou stranu chtěl Drábek umožnit snadnější přechod mezi jednotlivými variantami – právě na nepružnost dosavadního systému si rodiče často stěžují. Bez jednotného stropu však podle ministra nelze tuto změnu zavést. Nevyloučil však, že podobné systémové změny navrhne někdy v příštím roce.

Škrty ve čtyřleté variantě mají státnímu rozpočtu ušetřit zhruba miliardu korun ročně.

Rodičovský příspěvek 2020: Návod, jak získáte co nejvíce

Poslanci se přestali hádat a začali schvalovat. Výsledkem je posun novely zákona o státní sociální podpoře v legislativním procesu ze Sněmovny do Senátu, po kterém předlohu ještě musí podepsat prezident.

Co se změní

Změny u rodičovského příspěvku od roku 2020 nejsou jediné novinky, které dávku čekají. Do tří let bude vláda muset do příspěvku „kopnout“ výrazněji kvůli implementaci evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. O chystaných změnách jsme informovali v článku Přehledně: Jaké další změny čekají rodičovský příspěvek?

Odsouhlasený návrh počítá se zvýšením rodičovského příspěvku (RP) všem rodinám, které ho budou k lednu 2020 aktivně čerpat. Podle ministryně práce Jany Maláčové by na nějakou část navýšení dávky mělo dosáhnout 80 % příjemců.

Dávka na jedno dítě se zvýší o 80 tis. Kč na 300 000 Kč. Dávka pro vícerčata vzroste o 120 tis. na 450 000 Kč.

Poslanci schválili také navýšení počtu hodin, které mohou děti do dvou let strávit ve školce, dětské skupině nebo jiné formě hlídání, aniž by přitom rodiče přišli o nárok na rodičovský příspěvek. V současnosti platí, že tato doba nesmí přesáhnout 46 hodin, novela limit zvýší na 92 hodin za měsíc.

Rodičovský příspěvek se také bude pro účely stanovení nároku na dávky státní sociální podpory započítávat do posuzovaných příjmů.

Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

Sněmovna posvětila i jeden z pozměňovacích návrhů poslankyně Olgy Richterové (konkrétně návrh 3301), který zvyšuje maximální měsíční hranici vyplácené dávky pro ty, kterým nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ nebo byl příliš nízký.

Zatímco v současnosti se v takových případech dá příspěvek čerpat maximálně po 7600 Kč měsíčně, od ledna se limit zvýší na 10 000 Kč měsíčně.

Minimální doba, za kterou je možné příspěvek vyčerpat, se tak nastaví napevno na 30 měsíců.

Z pozměňovacích návrhů k rodičovskému příspěvku prošel i návrh poslance Jana Chvojky (návrh 3320), který umožňuje, aby ministr práce na základě žádosti o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech a v závislosti na sociálních poměrech rodiny rozhodl o tom, že při úmrtí jednoho nebo více vícerčat nedojde k přepočtení (snížení) výše rodičovského příspěvku, aby rodina, která stále pečuje o malé dítě, nepřišla o veškerou finanční podporu státu.

Kdo bere všechno a kdo jen část?

Rodiny, které dávku na nejmladší dítě v roce 2020 teprve začnou pobírat, získají rovnou 300 tisíc korun (rodiče vícerčat rovnou 450 tisíc korun) a budou mít čtyři roky na to, aby peníze vybraly.

(Výjimkou je situace, kdy se jim narodí další potomek před tím, než ten starší dosáhne čtyř let. Výplata dávky se v tomto případě zastaví s nástupem na další mateřskou. Pokud by na ni nevznikl nárok, výplata původního RP se zastaví se zahájením výplaty nového RP na mladší dítě. Dávka se totiž pobírá vždy jen na nejmladší dítě v rodině.)

Odlišná situace nastane u příjemců, kteří dávku začali pobírat před rokem 2020. Neplatí totiž, že všichni automaticky získají 80 tisíc korun navíc.

Stále totiž budou platit dosavadní pravidla pro čerpání dávky, která určují maximální měsíční výši dávky rodičovského příspěvku (RP).

V kombinaci s faktem, že ho lze čerpat maximálně do čtyř let věku nejmladšího dítěte v rodině, je jasné, že ne všichni stihnou navýšení vyčerpat kompletně.

Kolik jste pobírali na mateřské?

Výše měsíční dávky RP je omezena tzv. vyměřovacím základem, který byl stanoven při výpočtu peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřské).

Maximální měsíční dávka RP odpovídá nejvýše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (posoudit se mohou příjmy obou rodičů a řídit se pak dá podle toho vyššího). Jde tedy o 70 % měsíčního příjmu, ze kterého se stanovovala mateřská.

Česky řečeno jde o částku, kterou vám v rámci výplaty peněžité pomoci v mateřství (tedy mateřské) posílala příslušná okresní správa sociálního zabezpečení každý měsíc na účet.

Znovu připomínáme, že rodiče bez účasti na nemocenském pojištění, kterým nevznikl nárok na mateřskou, a rovnou tak od narození dítěte čerpali RP, nebo ti, kteří měli nízkou mateřskou, budou nově moci z rodičovského příspěvku získat každý měsíc maximálně 10 000 korun.

V případě vícerčat platí, že rodiče mohou čerpat dávku rychleji (používají se 1,5násobky částek platných pro rodiče jednoho dítěte). I limit pro maximální měsíční dávku u rodičů, kteří neměli nárok na mateřskou, odpovídá 1,5násobku částky pro rodiče s jedním dítětem, a místo 10 000 tak platí 15 000 Kč).

Co dělat, abyste vyčerpali co nejvíc?

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud už máte většinu peněz vybraných, měli byste se snažit, aby vám čerpání příspěvku vydrželo do roku 2020, aby vám nárok na navýšení vůbec vznikl. To je základ. Pamatujte na to, že výši dávky můžete měnit jednou za tři měsíce. Kouzlit se dá i s málem, protože příspěvek se dá čerpat minimálně po padesátikoruně měsíčně.

Zároveň si ale musíte spočítat i to, kolik vám zbývá vyčerpat do čtvrtých narozenin dítěte (případně do narození mladšího dítěte, protože nárok na novou mateřskou nebo další rodičovský příspěvek čerpání této dávky přeruší).

Takže si nesmíte prodloužit čerpání snížením měsíční částky příliš, abyste stihli vybrat všechny prostředky (nebo maximum, které je ve vašem případě vzhledem k okolnostem možné).

Toto riziko platí hlavně pro příjemce, kteří si nemohou stanovit moc vysokou měsíční výši RP a čerpají dávku relativně pomalu.

U některých lidí bude nutné si nejprve příspěvek snížit, aby čerpání zasáhlo až do roku 2020, a po třech měsících ho zase navýšit, abyste vyčerpali možné maximum. Pozor ale na to, aby vám na to zbývalo dost času. Někteří nestihnou změnit měsíční výši dávky dvakrát, a pak je tedy nutné zvolit možné měsíční maximum právě do doby ukončení čerpání dávky.

Pokud máte z počtů a lhůt těžkou hlavu, zajděte s občankou na pracovní úřad (tam, kde mají na starosti státní sociální podporu) a nechte si poradit. Návštěva vám může zachránit dost peněz.

Kdo se cítí být jistý v kramflecích, může změnu výše měsíční dávky zařídit pouze vyplněním příslušného formuláře, který na úřad zašle poštou, přes datovou schránku nebo elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem.

Budete mít zájem:  Děti v registrovaném partnerství: děti druhé kategorie

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2016

Solitea, a.s. | 06. 05. 2020

Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva odlišné druhy podpory pro čerstvé rodiče. Na každou máte nárok za různých podmínek a liší se i částka, kterou dostanete. V článku se dozvíte, kdy je můžete pobírat, jak o ně zažádat a kolik peněz od státu dostanete.

Mateřská dovolená je období, které začíná 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu a trvá:

 • při narození jednoho dítěte 28 týdnů
 • a při narození dvou (dvojčat) a více dětí 37 týdnů.

Jakmile nastoupíte na mateřskou, začíná takzvaná podpůrčí doba, po kterou máte nárok na peněžitou pomoc. Den nástupu si matka určí sama, a to v období 8 až 6 týdnů před porodem. Pokud si termín neurčí, začne podpůrčí doba automaticky 6 týdnů před očekávaným dnem porodu.

Kdo a jak může o mateřskou požádat

Gynekolog vám vydá potvrzení s termínem narození dítěte. To předáte zaměstnavateli, který ho doplní a pošle na Českou správu sociálního zabezpečení. Pokud jste OSVČ, musíte potvrzení na ČSSZ doručit sami.

Po celé období mateřské vám stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení vyplácí takzvanou peněžitou pomoc v mateřství (tak se oficiálně říká penězům, které vám během mateřské chodí). Na tuto částku má ze zákona nárok výhradně matka, otec pouze za výjimečných okolností jako je nemoc nebo smrt matky, adopce nebo písemná dohoda mezi matkou a otcem.

Na mateřskou dovolenou máte nárok, pokud jste v okamžiku nástupu plátcem nemocenského pojištění. Musíte tedy být:

 • zaměstnanec,
 • OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění
 • nebo v takzvané ochranné lhůtě, která trvá 180 dní od zániku nemocenského pojištění (například 180 dní od výpovědi v zaměstnání).

Další podmínkou pro nárok na mateřskou dovolenou je, že jste za poslední 2 roky platili nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dnů a 180 dnů v posledním kalendářním roce.

Jak se peněžitá pomoc v mateřství počítá

Peněžitá pomoc během mateřské je 70 % z takzvaného redukovaného denního vyměřovacího základu. To znamená, že dostanete zhruba dvě třetiny své mzdy.

Přesnou částku si vypočítejte v kalkulačce MPSV. V tabulce vyplňte do zeleného políčka svůj měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění a vše se automaticky vypočítá.

Pokud máte jedno zaměstnání, měsíční vyměřovací základ je vaše hrubá mzda.

Maximální částka, kterou od státu dostanete, je 42 720 Kč za měsíc. Pokud jste pobírali minimální mzdu, dostanete 10 080 Kč měsíčně.

Jako rodič na mateřské dovolené si nesmíte prvních 6 týdnů od narození dítěte přivydělávat. Potom už pracovat můžete – klidně i u stejného zaměstnavatele, avšak na jiné pozici. U jiného zaměstnavatele je to bez omezení. Pracovat můžete na:

 • vedlejší pracovní poměr,
 • dohodu o provedení práce,
 • dohodu o pracovní činnosti
 • nebo začnete podnikat.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená následuje po skončení mateřské dovolené (tedy po 28 nebo 37 týdnech). Na rozdíl od mateřské dovolené na ni má nárok nejen matka, ale i otec. Vždy ale pouze jeden z nich. Pokud nemáte nárok na mateřskou, rodičovská příspěvek vám začne stát vyplácet hned po porodu.

Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství mohou rodičovský příspěvek čerpat i rodiče, kteří byli před narozením dítěte nezaměstnaní nebo neplatili nemocenské pojištění. Jinými slovy na rodičovský příspěvek mají nárok všichni.

O rodičovský příspěvek si zažádáte na úřadu práce v místě svého bydliště. Vyplníte formulář a přinesete rodný list dítěte. Úřad navštivte ideálně ještě před koncem mateřské.

Výše rodičovského příspěvku je stejná pro všechny, kdo v roce 2020 nastupují na rodičovskou dovolenou – 300 000 Kč pro rodiče jednoho dítěte a 450 000 Kč pro rodiče vícerčat.

Jak dlouho smíte rodičovský příspěvek pobírat

Celou částku naráz nedostanete, musíte ji čerpat postupně. Rychlost čerpání závisí na tom, kolik platíte na dobrovolném nemocenském pojištění (jako OSVČ), případně kolik je vaše hrubá měsíční mzda.

Obecně platí, že čím víc platíte, tím rychleji můžete příspěvek vyčerpat. Maximální rychlost čerpání si spočítáte na této kalkulačce. Platí, že čím kratší dobu budete rodičovskou dovolenou pobírat, tím větší bude měsíční částka.

Čerpání rodičovské si můžete dobrovolně protáhnout, ale ne víc jak na 43 měsíců.

Pokud se vám během čerpání rodičovského příspěvku narodí další potomek, ztratíte nárok na nevyčerpanou část příspěvku a na nově narozené dítě začnete čerpat novou rodičovskou od začátku.

Pro většinu rodičů je proto výhodnější vyčerpat příspěvek co možná nejrychleji, aby jim nehrozilo, že o peníze přijdou.

Rodičovský příspěvek můžete pobírat minimálně 13 měsíců a maximálně 43 měsíců. Počet měsíců si zvolíte ve formuláři pro úřad práce.

 • Při 13 měsících dostanete měsíčně 24 164 Kč
 • a při 43 měsících 6 977 Kč.

Během pobírání rodičovského příspěvku můžete bez omezení pracovat u svého zaměstnavatele, u jiného zaměstnavatele nebo klidně jako OSVČ.

Rodičovská dovolená se stejně jako mateřská počítá do důchodu. V tomto případě zákon nehledí na rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou. Každý má právo započítat si do důchodu 4 roky, po které se věnoval péči o dítě – tedy pobíral mateřskou nebo rodičovskou.

Nejdůležitější rozdíly mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

 
Mateřská
Rodičovská
Kdy začíná? Mezi šestým a osmým týdnem před narozením dítěte. Po skončení mateřské nebo po narození dítěte, pokud nevznikl nárok na mateřskou.
Kdo ji pobírá? Matka, otec pouze ve výjimečných situacích. Kdokoliv z rodičů.
Jak dlouho trvá? Trvá 28 týdnů, respektive 37 týdnů při narození vícerčat. Trvá nejméně 13 měsíců a maximálně 4 roky.
Kolik dostanete? 10 080 až 42 720 Kč měsíčně. 300 000 Kč pro rodiče jednoho dítěte a 450 000 Kč pro rodiče vícerčat.
Můžete během ní pracovat? Ano, po šesti týdnech od narození. Ano, kdykoliv.
Jak zažádat? Zaměstnavateli předáte formulář od gynekologa. Vyplníte formulář na úřadu práce.

Výpověď během mateřské a rodičovské

V době, kdy zaměstnanec čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou ze zákona nesmí dostat výpověď, pokud nedojde k výjimečné situaci, například když firma ukončí činnost.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci po dobu mateřské a rodičovské místo držet. Může sice zaměstnat náhradu, ale po návratu zaměstnance mu musí nabídnout stejnou pracovní pozici jako předtím.

Pak už je na zaměstnanci, zda se na předchozí místo po skončení rodičovské vrátí. Pokud se do práce vrátit nechce, ukončí pracovní poměr dohodou nebo klasickou výpovědí s lhůtou 2 měsíce.

Mateřská a rodičovská pro cizince

Na mateřskou dovolenou má nárok i matka cizinka. Pokud není občanka Česka, ale splňuje výše zmíněné podmínky pro zisk peněžité pomoci, dostane ho stejně jako Češka.

Na rodičovský příspěvek mají nárok ti rodiče, kteří jsou k pobytu v Česku hlášeni déle než rok. Pokud tedy jeden z rodičů v Česku déle než rok není, vyplatí se, aby rodičovskou pobíral druhý. Na úřad práce ale kromě vyplněného formuláře a rodného listu dítěte přineste také potvrzení o povoleném pobytu v ČR.

Jak je to s mateřskou a rodičovskou, pokud jste OSVČ, zjistíte v samostatném článku.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector