Indigové děti – jen pouhý koncept nebo skutečnost?

Kdo jsou indigové děti? Kdo jsou indigové děti?

Pojem „indigové děti“ se v každodenním životě objevil relativně nedávno s lehká ruka Americká psychika Nancy Ann Tapp. Pojmenovala tedy děti s aurou indigové barvy. Každý ví, co je indigo. Aura je obtížnější. Jedná se o velmi hluboký prostorný duchovní koncept, který není dán každému, aby ho pochopil až do konce.

Stručně řečeno: auru chápeme jako lidské biopole, které obklopuje jeho tělo, jako kukla housenky. Scházejí se zde různá energetická pole a vytváří se taková integrální podstata, kterou nelze prostým okem rozeznat. Vidí to pouze jednotlivci s určitým darem.

Nancy Tapp zjevně vlastnila takový dar a upozornila na skutečnost, že u některých dětí má aura barvu – průměr mezi tmavě modrou a fialovou, tj. Indigo.

Žena si také všimla neobvyklé schopnosti takové děti. Všichni měli vysokou úroveň inteligence a velmi jemnou, citlivou a zranitelnou psychiku.

Tyto děti se chováním nepodobaly svým vrstevníkům, měly široký rozhled a rychle se naučily všechno nové.

Mnoho lidí se zajímalo o původní pozorování americké ženy. Nejzajímavější věcí bylo, že se ve skutečnosti všechna její tvrzení ukázala jako pravdivá. Neobvyklé děti skutečně existovaly a ve velkém počtu. Žili ve všech koutech planety, v různých sociálních vrstvách společnosti.

V roce 1999 byla vydána kniha amerického občana Lee Carrolla, spoluautorem se svou manželkou Jen Tober, s názvem „Indigové děti – jsou tu nové děti“. Je napsán v duchu New Age (soubor mystických pohybů a trendů) a informuje čtenáře o vysokém duchovním poslání nastupující generace.

Mladí tvorové, kteří pouze dělají první kroky na této planetě, odrážejí Lee Carrolla, mají schopnosti řádově vyšší než jejich rodiče. Vnímají úplně jiným způsobem svět a přinést s sebou dobro, znalosti a pokrok.

To vše již existuje v podunajském světě, ale bylo to zvráceno a znetvořeno předchozími generacemi, a proto vede civilizaci k smrti.

Chcete-li nadhodnocovat stávající hodnoty, dívat se na ně z jiného úhlu – a dostávají je Indigo Children.

Pouze člověk nové formace může zachránit planetu před katastrofou.

Nebude se bát nejen ničit dávno zastaralá dogmata a stereotypy, ale nabídnout i úplně jiné vnímání světa, úplně jiný obsah a naplnění lidské duše. Budoucnost patří dětem, které si vybrala Prozřetelnost.

Každý den se tato malá stvoření stávají stále více a více, a proto lidé nezemřou, ale stanou se lepšími, čistšími a laskavějšími.

Je těžké posoudit, kde má Lee Carroll pravdu a co špatně, ale není pochyb o tom, že trend směrem k nárůstu počtu neobvyklých dětí je dnes viditelný pouhým okem. Podle některých odborníků jsou nyní na planetě 70% dětí mladších 10 let indigové děti a 40% dětí ve věku 15 až 25 let. Statistiky jsou jasně přehnané a vzdálené realitě, ale kdoví, jaká bude situace za dvacet let.

Co jsou tyto „květiny života“ stejné, proč kolem nich vznikl takový rozruch? Ukazuje se, že tito mladí tvorové mají určité vlastnosti a vlastnosti, které jsou vlastní pouze jim a nikomu jinému.

Nejprve je třeba poznamenat jejich nízkou společenskost. Jsou uzavřeni, je obtížné navázat kontakt, neotevírají svůj vnitřní svět ani velmi blízkým lidem. Zároveň mají vysokou sebeúctu a individualismus. Indigové děti nesouhlasí s výměnou své nezávislosti a svobody za cokoli.

Považují-li se za střed vesmíru, mají tendenci získávat širokou škálu znalostí. Tíhnou ale spíše k empirickým znalostem světa než k teoretickým. Vnímají okolní realitu smysly, pozorují ji v přírodních podmínkách a nepřijímají již existující neotřesitelné teorie a dogma o víře.

Tyto děti mají vysokou inteligenci (IQ u003d 130) a velkou kreativitu. Zároveň je třeba poznamenat, že jsou velmi neklidní, energičtí a mají potíže se soustředěním. To je pravděpodobně způsobeno velkou schopností zvládnout materiál. Když dítě sedí ve školní třídě, velmi rychle uchopí podstatu tématu, které představil učitel, a stane se pro něj dále nezajímavým.

Děti indiga jsou velmi zranitelné, citlivé na jakoukoli nespravedlnost a mají vysoký smysl pro odpovědnost. Nelze je ovlivnit tradičními metodami vzdělávání, ale nedorozumění ze strany učitelů způsobuje depresi a depresi v dětských duších.

Změny nálady jsou nedílnou součástí jejich osobnosti. Během dne může být dítě smutné a zábavné, smát se a plakat, skákat a skákat a několikrát tiše sedět někde v rohu. To vše způsobuje u dospělých zmatek a lékaři jednoznačně diagnostikují ADHD – poruchu pozornosti s hyperaktivitou.

Takové kategorické tvrzení neodpovídá podstatě problému. Zde je vhodnější považovat indigové děti za oboustranné. Kdo jsou oni? Jen lidé, ale obě hemisféry pro ně fungují stejně dobře. Pro ty, kteří nespadli do jejich řad, je aktivnější buď levá hemisféra mozku, nebo pravá.

Levý je zodpovědný za logické myšlení, řečnické schopnosti, schopnost správně vyjádřit své myšlenky. Pravá hemisféra ovládá imaginativní myšlení, intuici, duchovno… V životě není rozpoznání osoby s dominantní částí mozku jiné vždy snadné, ale možné. U dětí je Indigo stejné a neexistují žádné výjimky.

Lze tvrdit, že tyto děti jsou géniové? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Genius je třeba rozvíjet, a to vyžaduje hodně práce. Historie zná mnoho případů, kdy se talentované a vynikající dítě, které vyrostlo, změnilo v obyčejného opilce nebo šedou průměrnost.

V každém případě vše závisí na prostředí. Společnost není pro děti Indigo příliš vítaná. Odlišnost způsobuje odmítnutí. Banální stereotyp – buďte jako všichni ostatní – může zabít jakoukoli kreativitu.

Člověk, který je nucen přizpůsobit se situaci, ztrácí mnoho cenných vlastností, a co je nejdůležitější, nemůže je potom v sobě reprodukovat.

Umírají, navždy mění svůj charakter, a přeměňují jasnou, vynikající osobnost na obyčejnou nepopsatelnou část davu.

Tuto cestu však bohužel následuje také mnoho talentovaných dětí. Někdo najde sílu odolat okolnostem, zatímco jiný ne.

Můžeme říci, že v dnešní době získává neviditelný boj sílu mezi novým a progresivním a starým, což je zastaralé. Budoucnost mají děti Indigo nepochybně, ale co je bude stát.

Kolik z nich obstojí a půjde až na konec, a kolik založí ruce a tvrdě zasáhne, aby nalil hořkost porážky drogami a vodkou.

Jedna věc mě těší: píší o tomto problému, říkají, radí při výchově neobvyklých dětí. Jinými slovy, tajemství bylo odhaleno. To znamená, že se na dětské zvláštnosti nemůžete dívat očima psychiatra, ale neochvějným zkoumaným pohledem moudrého rodiče, který se snaží určit za vnějšími píchnutími a izolací, velký dar budoucího reformátora a tvůrce nového života.

Článek od ridar-shakina

Na základě materiálů z ruských publikací

Zdravím pravidelné i příležitostné čtenáře na stránkách mého blogu! Tématem dnešní diskuse budou Indigo lidé. Článek vypráví o tom, kdo jsou: mimozemšťané od mimozemšťanů nebo obyčejní lidé se super-schopnostmi.

Myslím, že každý, kdo narazil na tento exotický výraz, měl jednu rozumnou otázku: „Indigo, co jsou tito lidé ? „. Většina zdrojů je zahalena záhadnými výroky o průchodu zdmi, migrantů z jiných planet a další sci-fi.

Ale každý zapomíná na jednu jednoduchou pravdu: Indigo se neobjevuje náhle, jsou to naše pokrevní děti, které vyrůstají a stávají se dospělými.

Jakmile pro ně budou platit naše běžné fyzikální zákony, můžeme je přestat považovat za „jiné“ jednoduše faktem a pochopit, v čem spočívají jejich zvláštnosti.

Indigo můžete být vy sami nebo váš soused, nebo nejdražší a nejbližší osoba.

Indigové děti – jen pouhý koncept nebo skutečnost?

Proč se objevily?

Nejprve bych chtěl mluvit o tom, proč se jim říká indigo a odkud pochází tento termín. Koneckonců, moji čtenáři vědí, že všechno má svůj důvod, že? Indigo je modrofialová barva spektra. Co s tím mají lidé společného? Odpověď spočívá v ezoterice.

Aura – lidské energetické pole, zabarvené rozdílné barvy v závislosti na skladišti osoby nebo její životní situaci tento moment… Věřte tomu nebo ne – je to na vás.

Vědci se však domnívají, že na planetě jsou asi 4% lidí, kteří jsou schopni vidět energetické skořápky.

Většina z těchto lidí je nějak spojena s předpovědi. V roce 1982 učinila slavná jasnovidka Nancy Ann Tapp fatální prohlášení: některé děti nezlatá aura a tmavě fialová. Dále začalo studium dětí, které mají energetické pole takové podivné barvy.

Čím je jedinečný?

Zvláštnost takových dětí není vůbec přítomnapopruh mezi prsty nebo antény pro komunikaci s vesmírem, ale s úžasnou citlivostí. Možná je to nejprostornější slovo. Pro ke všemu: pocity, změny, nespravedlnost, lži. Co ne všichni lidé se mohou naučit za celý svůj život, vědí a mohou od narození.

Proč teď mluvím pouze za indigové děti? Co takhledospělí – vyvstává logická otázka. Stejně jako samotný fenomén, některé aspekty ještě nebyly studovány. Ale na rozdíl od dětí jsou dospělí indigo méně časté. S největší pravděpodobností proto, že se skrývají a žijí obyčejný život. Někteří však předpokládají práci ve speciálních službách nebo sebevraždách kvůli nadměrné zranitelnosti.

Kdo jsou oni ? Děti Nového Času, jak je v sobě nazývá Lyudmila Protopovichrezervovat „Odkud pocházejí Indigové?“, mají celou řadu speciálníchznamení které přetrvávají bez ohledu na věk.

Indigové děti – jen pouhý koncept nebo skutečnost?

Z toho můžete uvést následující:

 1. Vysoká inteligence. Od 2 let tyto děti překvapují a někdy děsí své rodiče svými znalostmi. Nakonec, kde má obyčejné dítě hluboké znalosti umění nebo politiky, pokud se právě naučilo mluvit? Po celý život se množství znalostí pouze zvyšuje. Intelekt indiga přesahuje průměrnou statickou hodnotu, počínaje 170. Zároveň to není zárukou úspěchu ve studiích, ale proč, článek odpoví .
 2. Moudrost. Vážení čtenáři, jaké vlastnosti se přisuzují mudrcům ze všech druhů podobenství? Nestrannost v úsudku a chování, ale zároveň touha zlepšovat sevesmír … Na současných událostech je malé zapojení, jako by tu člověk byl fyzicky, ale ne myšlenkami.
 3. Pravdivost. Je nemožné přesvědčit o nutnosti něčeho, pokud tato cesta nemá spravedlnost ani lásku. Indigové nepřijímají výhody ani skrývají informace, takže nikdy nelžou ani nedovolí ostatním. Jasně vědí, kdy je ten druhý upřímný a kdy ne.
 4. Čtení myslí. Důvod tohoto jevu zajímá mnoho vědců. Hlavní názor je, že lidé z druhého světa čerpají znalosti z informačního obalu Země, který obsahuje vše. Proto mohou číst myšlenky. Ne hádat, ale znát jasnou myšlenkovou formu, jak vypadá ve vaší (nebo ne vaší hlavě :)Na toto téma existuje skvělý článek.
 1. Osobitost. Nesoulad s normami, protože znají svůj účel a řídí se jím od dětství, ať už je jakýkoli. Jedná se o jasné osobnosti, které jsou často osamělé kvůli nedorozumění druhých. Článek bude vhodný zde .
 2. Přecitlivělost. Plus i minus. Lidé v novém světě jsou emotivní, prožívají co nejvíce svých pocitů, ať jsou jakékoli. Vzdávají se beze stopy a akutně zažívají selhání nebo zášť. Po dlouhou dobu nemohou situaci opustit, a proto mohou být v depresi. Jak se s těmito podmínkami vyrovnat, článek pomůže X.
 3. Specifická funkce mozku. Indigooba hemisférické … Díky současné aktivaci mozkové kůry obou hemisfér analyzují informace rychleji a mají dovednosti z různých oblastí. Mluví plynně v pravé a levé ruce.
 4. Pronikavý pohled. Pohled přímo na přítele nebo cizímu člověku je vždy.
 5. Ať už je to jakkoli, navzdory obrovské zásobě znalostí a schopnosti číst myšlenky jsou Indigové špatně socializovaní. Je pro ně obtížné dodržovat obecně přijímané normy a pravidla, protože v nich nevidí smysl a již žijí v novém století, které sem ještě nedorazilo. Proto mají děti a dospívající často konflikty s učiteli a vrstevníky, je pro ně obtížné přizpůsobit se životu ve společnosti i v dospělosti,postava je neobvyklá.
 6. Lhostejnost k penězům. Peníze pro ně jsou jen prostředkem života, nic víc.
 7. Mentální spojení s podobně. Spojení Indiga s jejich vlastním druhem, bez ohledu na geografickou polohu, pomáhá nebýt úplně sám. Všechny jsou spojeny drátěným řetězem na vnější straně materiální úrovně, stejně jako postavy ze série „Osmý smysl“. Na tomto skóre dokoncetesty.
Budete mít zájem:  Test: kde mají v sedm večer měkké pečivo?

Indigové děti – jen pouhý koncept nebo skutečnost?

Co bude dál?

Jak identifikovat osobu indigo? – nebude to těžké, vždy bude vyčnívat z davu. Je však třeba poznamenat, že navzdory svým super-schopnostem nejsou tito lidé vždy šťastní.

Nadměrná citlivost je činí zranitelnými vůči bolesti a nespravedlnosti světa. Chcete-li vědět, jak se chránit před agresivními lidmi, můžete si přečíst článek … Často se mohou objevitnemoc že mohou odmítnout zacházet.

Nemocnice koneckonců nejsou místem štěstí.

Jaká je jeho budoucnost indigo zlato? Vyrůstat indigo se musí přizpůsobit tomuto světu. Děje se to s velkými obtížemi a někdy velmi bolestivými lekcemi. Proto se často setkáváme se dvěma extrémy: agresí a depresí. Agrese vůči všemu, co se děje a co je těžké změnit, deprese ze stejného důvodu. Pouze indigo, které má obrovskou moc, může zůstat stejné, změnit tento svět.

Indigové děti – jen pouhý koncept nebo skutečnost?

Neexistují odpovědi, odkud pocházejí tak jedinečné děti od obyčejných rodičů, s tak fenomenálními schopnostmi, o kterých dříve jen snili. Je však naprosto jisté, že cílem indiga je znovu vytvořit čistý, jasný svět plný lásky a zdravého pokroku. A ať tomu věříte nebo ne – volba je na vás!

Fenomén „indigových dětí“ byl věnován několika filmům a velký počet knihy, ale mnoho autorů se liší v názorech a názorech.

Ačkoli je všeobecně známo, neexistují žádné vědecké důkazy o existenci tohoto fenomén … Skeptičtí pedagogové a novináři poznamenávají, že samotný fenomén „indigových dětí“ je falešné zprávy … Navíc většina známek a vlastností „indigových dětí“ je již dlouho známa psychiatrům a psychoterapeutům a je popsána diagnózou “ porucha pozornosti s hyperaktivitou » .

Původ pojmu

Termín poprvé použila Nancy Ann Tapp v 1982 rok v knize „Pochopení vašeho života s barvami“. V současné době je podle Tappa „indigo“ 70% dětí mladších 10 let a 40% dětí ve věku 15 až 25 let.

Termín byl široce používán v 1999 rok po úspěchu knihy Lee Carroll a jeho manželka Jen Tober: „Děti Indiga: Nové děti přišly“. Carroll tvrdí, že takové téma se objevilo v důsledku komunikace s „nositelem andělské energie“, kterému říká Kryon.

Některé vlastnosti „indigových dětí“

Fenoménu „indigových dětí“ bylo věnováno velké množství knih. Navzdory rozšířené popularitě tohoto fenoménu dnes neexistují jasná kritéria, kterými by se odlišovaly od ostatních dětí. Znamení, která dávají různí autoři, se mohou radikálně lišit. Mezi celou řadou kritérií však existují některá nejoblíbenější.

Níže je uveden seznam vlastností a klíčových atributů, které se běžně připisují „indigovým dětem“.

Filmy

 • „Indigové děti. Nová výzva pro dospělé “. Dir. Sergey Levashov, 2007 Na objednávku OJSC „TV Center“
 • „Indigové děti“. Ze série „Nevysvětlitelné, ale pravdivé“
 • „Indigové děti“. Ze série „Teorie nepravděpodobnosti“
 • „Evolution of Indigo“ (výroba v USA) – film Jamese Twymana
 • Film „Indigo“ (vyrobený v USA). Dir. Stephen Deutch. V hlavních rolích Neil Donald Walsh , 2003
 • Film „Děti světla“: režie Valery Shatin. Z pověření Mezinárodního centra Roerichů
 • Celovečerní film „Indigo“ (vyrobený v Rusku). Dir. Roman Prygunov, 2008

viz také

Poznámky

Literatura

 • Tappe N. Pochopení vašeho života skrze barvu: Metafyzické pojmy v barvě a auře. – Starling Publishers, 1986. – ISBN 0-940399-00-8
 • Lee Carroll, J. Tober Indigo děti. – Kyjev: Sofie, 2007 .– 240 s. – ISBN 978-5-91250-261-3
 • Lee Carroll, J. Tober Indigo děti-2. Indigo dovolená. – Kyjev: Sofie, 2003 .– 240 s. – ISBN ISBN 5-9550-0240-5
 • Lee Carroll, J. Tober Indigo děti. o 10 let později. – Kyjev: Sofie, 2009 .– 384 s. – ISBN 978-5-91250-854-7
 • Verche Doreen

Indigos a jejich poslání

Podle slov doktora psychologie Dorina Vercheho (USA) lze děti indigo od jejich vrstevníků snadno rozeznat. Tyto děti mají tvůrčí schopnosti, vysoký intelekt, rozhodný a houževnatý charakter.
Často vidí racionálnější způsob, jak něco udělat, ale okolí to vnímá jako porušení pravidel.

  Původní metody výchovy na děti indigo nezabírají – vůbec nereagují na přísná výchovná opatření, tresty, výhružky nebo ponižování.
Děti indigo vlastní systém názorů, který nelze změnit vnějším vlivem. Pokusy alespoň nějak působit na názory tohoto dítěte vedou buď k jeho agresivitě nebo k tomu, že se uzavírá samo do sebe.
Na rozdíl od obyčejných dětí tyto děti neuznávají autority.

Děti indigo svou činnost nehodlají vysvětlovat a opírají se o svobodu volby. Spoléhají se jen na vlastní intuici a přitom jsou schopny dělat správná rozhodnutí.
Kromě toho často děti indigo pociťují vztah k rostlinám nebo zvířatům, prostě jsou zamilované do přírody. Na vyšší úrovni mají tendenci k rivalitě a naléhavě touží po bezpodmínečné lásce nejbližších.

Děti indigo vyžadují projevy velké pozornosti, hledají skutečné a pevné přátelství. Jestli se stanou altruistickými, hoří netrpělivostí pomoci světu v nějaké velké věci. Když se však nenacházejí ve společnosti sobě podobné, vytvářejí dojem nekomunikativních dětí.
Zpravidla se dítě indigo cítí starší než je (jako by mu nebylo 13 let, ale už 43).

Tyto děti se liší tím, že mají o sobě vysoké mínění, jsou velmi sebejisté, nezávislé a hrdé. V dospívajícím věku jsou často pod tlakem depresivních stavů.

V případě, že narazí na nepřekonatelnou bariéru, nepochopení a lhostejnost, jsou děti indigo schopny brutálních činů. Prostě nesnášejí, když je někdo nutí dělat něco jen prosto, že „je to tak zapotřebí“ nebo „že to tak dělají všichni“.

„Jiným“ jiné podmínky
V mnoha vyspělých zemích světa se dětmi indigo zabývají na státní úrovni. A není to zbytečná ztráta času a sil. Je možné, že právě tato „jiná“ generace  v budoucnosti zachrání naší civilizaci od narůstající krize.

Odkud k nám přicházejí děti indigo?
Děti indigo skutečně nejsou stejné jako my. Před našimi zraky vyrůstají výhonky budoucnosti, pro které je nutné vytvořit úrodnou půdu.

Dříve potomstvo bezpodmínečně šlo ve stopách rodičů: syn řemeslníka se stával řemeslníkem, syn rolníka rolníkem a syn právníka právníkem.

Avšak děti indigo, děti nové doby se jen málo podobají svým předkům.

Lidstvo postupuje vpřed a každá následující generace je čím dál vyvinutější, s velkými přáními a snahami, větším egoizmem než ta předcházející. A když dospělí nevědí, jak pomoci této nové generaci, ženou se, aby je označili nálepkou odlišnosti – děti indigo. Ve skutečnosti však nedokážeme zajistit dětem indigo informace, kterou pro svůj život potřebují.

Jak je vychovávat?
Podstata výchovy dítěte spočívá v tom, abychom jej „vybavili“ vědomostmi a ty pak spojit s procesem, který nazýváme životem.

Děti indigo vytrvale kladou otázky: „Co je zdrojem života? Proč se něco děje tak, jak se děje? Kvůli čemu žijeme?“ A náš úkol je najít na tyto otázky odpovědi.
Důležitým elementem výchovy dětí, včetně dětí indigo, je příklad dospělých.

Pouze v tom případě, že děti naučíme zákony, podle kterých pracuje příroda, pokud vysvětlíme, kam nás vede a jaký sleduje cíl, můžeme jim dát do ruky praktické nástroje, které jim umožní se patřičně zaopatřit v realitě, ve které žijeme.

Důležité je, aby se u malého človíčka (dokonce i když je to dítě indigo) vytvářelo správné, skutečné pojetí reality. Naše děti se od nás  liší tím, že jsou připraveny pochopit náš materiální svět jako svět následků, ne jako svět příčin.
Současné dítě vidí a pociťuje celý vesmír jako ucelený obraz.

A ovšem i to se odráží na jeho vztahu nejen ke svému nejbližšímu okolí, ale i k celému světu.
Kabalisté říkají, že pouze když změníme své vnitřní vlastnosti tak, že budou podobné vlastnostem přírody, může se člověk nacházet s přírodou v rovnováze, to znamená v bezpečí a dokonalosti.

I dítě musí v průběhu procesu svého vývoje získat vědomosti o podstatě vesmíru, protože pouze za jejich pomoci může realizovat své vnitřní úsilí. Pokud se tak nestane, přijde vnitřní krize. A jejím výsledkem – pohrdavý vztah k učiteli, nesmyslná krutost, a dokonce konzumace drog. A pak říkáme: „ Ach, ty děti indigo!“

Se studiem zákonů přírody je nutné začít od raného věku, neboť získané vědomosti v dětství doprovází člověka celý život.

Získané znalosti z něj dělají začleněnou součást přírody, a proto se nadále pro uchování vlastní bezpečnosti nepotřebuje učit hmatům karate nebo juda.

A pokud člověk nezískal tyto vědomosti, tak se proti němu vzbouří samotná příroda a ne „zlí nepřátelé“ a osud.  Pokud vychováme dorůstající generaci na těchto principech, dáme ji to nejlepší z toho, co mohou  rodiče dát svým dětem.

http://www.prolepsisvet.websnadno.cz/Indigove-deti_-indigo-lide.html

Budete mít zájem:  Dědičné dispozice k nádoru prsu určí analýza DNA

Výnatek ze Spirituální psychologie

Indigoví jedinci

Každý člověk má svou životní barvu, která nám může napomoci hlouběji pochopit náš životní cíl a charakter.

Indigoví lidé mají ve své auře indigovou životní barvu s charakteristickými znaky indigové osobnosti – jsou to vizionáři, lidé se silnou vůlí a velkou citlivostí k energiím.

Mají v sobě jakýsi barometr, který jim ukazuje, jestli je někdo v souladu nebo ne a jsou to bořitelé starých systémů.

Pozitivní kvality: Jsou spirituální, tvořiví, neutrální a objektivní, schopní vyjadřovat vyšší ideály, žijí podle vyšších principů. Charakterizuje je volnost, jednoduchost, univerzální láska, silná vůle, citlivost k energiím, důvěra v to, co cítí, mají v sobě vnitřní detektor lži, poznají, když někdo lže, dívají se na věci z vyšší perspektivy. Mají velmi vyvinutou intuici.

Negativní kvality: Mohou být bázliví, zmatení, cítit se ztracení, izolovaní, zmatení, mít přílišné očekávání od sebe a druhých. Jsou bojovní, netrpěliví, nároční, ješitní, pyšní, odmítaví, mají sklony k velikášství, depresi, jsou odtržení od reality, mají problémy s uznáváním autorit, jsou náchylní k závislosti, neklidu a kolísání mezi malou a přílišnou sebedůvěrou.

Indigový aspekt nám pomáhá velmi přesně určit a roztřídit, co je pro nás podstatné a co není podstatné. Pomáhá nám zbořit staré systémy, které nejsou v souladu se všemi našimi složkami, a vede nás do situací, ve kterých si můžeme vytvořit nové, funkční systémy, které nám budou složit na všech úrovních. Indigový aspekt nám pomáhá přesně vyjádřit, co se v nás děje a co cítíme.

 • Indigový aspekt ve vás probudí vyšší myšlenky nebo lidé s vyšším stupněm vědomí.
 • Indigový aspekt vám pomáhá najít své „ztracené vnitřní Já“, které budete postupně nacházet a vyjadřovat své opravdové myšlenky a pocity.
 • Indigový aspekt nám pomáhá dostat se ke své pravdě a uvolnit iluze, které jsme si dříve vytvořili.
 • Indigový aspekt nám pomáhá spojit se s životním cílem a dává nám jasné instrukce, co udělat.
 • Indigový aspekt nerozděluje pocity na dobré a špatné. Indigový aspekt nám dává velmi silnou vůli, kterou se musíme naučit korigovat.
 • Indigová osobnost je velmi spirituální, má vnitřní cit pro pravdu života. Zná všechny staré mystické nauky, je velmi citlivá a ví, že my všichni jsme duchovní bytosti. Materiální skutečnost a hmota jsou pro ni iluzí, ví, že život je božská energie, že vše je vlastně vědomí a energie. Je uvědomělá, bystrá, tvořivá a nezávislá, žije podle vyšších principů. Je zvídavá a touží po vzdělání, vyhledává vědění, aby prověřila svou vnitřní pravdu. Dělá to, co považuje za správné. Nezná žádné koncepce viny ani trestu, je čestná, bezprostřední a nenechá se tlačit do nějaké normy. Není snadné ji zmanipulovat. Je prudká a otevřená, má mnoho pochopení pro to být člověkem. Neřeční příliš, raději ustoupí, život vidí jako jednu velkou zkušenost. Může být bázlivá a dezorientovaná, může se cítit ztracená a izolovat se. Někdy se cítí na světě cizí, je často zmatená z pozemských věcí a těžko ji chápeme. Musí důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a ten také následovat.
 • Indigoví jedinci nedokážou přijmout odpovědi, kterým chybí integrita a upřímnost, jen proto, že se zdají být rychlé a pohodlné.
 • Indigoví jedinci druhé neustále konfrontují s jejich vlastními nedostatky a emočními blokádami. Požadují od nás, abychom se jim otevřeli. Budou nás nutit, abychom se vzdali svého subjektivního vnímání, které jsme převzali od rodičů. Ukažte indigovému jedinci otevřeně svou citovou stránku, svou zranitelnost, pak vás bude respektovat a ctít. Budete totiž mluvit jejich řečí. Pokud si pořád budete držet svou masku, svůj image, indigový jedinec lehce vycítí vaši slabinu, „zmáčkne správné tlačítko“ a vytočí vás. Pokud s nimi chcete vyjít, začněte s nimi spolupracovat.

Děti :

s plně vyvinutým indigovým aspektem se narodili s pocitem urozenosti, a tak i jednají. Mají pocit, že si zde zasloužili být. Říkají rodičům „kdo jsou“.

Mají problém s absolutní autoritou. Je pro ně obtížné čekat ve frontě. Jsou frustrováni systémy, které nevyžadují kreativní myšlení. Často vidí lepší způsob, jak dělat věci, doma a ve škole, jsou to „ničitelé systému.“

Zdají se být nespolečenští, pokud nejsou s někým jako oni. Nebojí se říci, co potřebují. Vytvářejí si vlastní pravidla a žijí podle svého rozumu a srdce. Kolísají mezi malou sebeúctou a velkolepostí. Jsou citliví, pravdomluvní, čestní. Touží žít v souladu s univerzálními zákony.

Jsou náchylní k závislostem. Mají za úkol zprostředkovat nové impulzy a myšlenky. Jsou osobní trenéři na cestě životem, kteří musí probudit v nitru lidí naději a motivaci.

Pomáhají lidem obnovit staré myšlení, aby se vědomě spojili s vyšším Já, pochopili univerzální zákony a žít svůj každodenní život harmoničtěji.

Je velmi těžké přesvědčit indigové dítě, že nemůže mít všechno, na co si činí nárok. Jsou si vědomi své velikosti a důležitosti. Jsou králem nebo královnou a také se tak cítí.

Mají v očích nemístnou hrdost a dospělí tyto děti považují za tvrdohlavé, umíněné a problémové. Někteří indigoví jedinci jsou nezlomní, i když žijí ve velmi těžkých podmínkách a nenechají se za žádných okolností vyvést z rovnováhy.

Pro tyto děti je důležité žít podle svého srdce a milovat.

Vnímání.

Indigové děti cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s věcmi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, ale váží si duše věcí. Jejich myšlení je utvářeno pouze myšlenkou, že vše tvoří jednotu.

Vše prožívají celistvě, protože vše vnímají současně v několika úrovních. Indigová zdravotní sestra se často lépe postará o emoce pacienta, než o jeho tělesný stav.

Pro tyto jedince není čas důležitý, protože se zabývají multidimenzionálními koncepty.

Vědí, že existuje více, než co vidí. Vnímají několik životů a spirituálních dimenzí současně a nepociťují to za něco zvláštního. Tito lidé se cítí doma v celém vesmíru a často si pamatují životy na jiných planetách. Tito lidé se cítí spojeni s ostatními na základě bezpodmínečnosti.

Vzpomínají si na své poslání, jsou vnímaví ke přirozenému stylu života a vnitřnímu vedení. Tito lidé žijí v probuzeném stavu celý život. Svět, jaký jsme si vytvořili, je brzy začne nudit. Raději by plnili vlastní úkoly.

Musí denně vynakládat spoustu energie, aby nedělaly to, co se jim zdá být správné a důležité, protože se nechtějí se odlišovat.

Pokud indigové dítě nemůže žít svůj život podle nejvyšších principů, jak jim samo rozumí, pak může být depresivní a mít sklony k sebepoškozování.

Komunikace.

Rádi se pouští do rozhovorů jdoucí do hloubky, komunikace je pro ně věcí citu, výměny názorů a léčení. Miluje intenzivní, duševně náročné a dynamické rozhovory, rozhovory jdoucí do hloubky.

Jsou velmi přitahováni delfíny, protože mluví stejnou řečí jako oni. Indigoví jedinci se s námi pokoušejí dorozumět na více úrovních, i na duševní úrovni, ale většinou to vzdají, když narazí na nepochopení.

Sexualita je pro indigovou osobnost zkušenost dvou duší, které splynou na vyšší spirituální úrovni.

Nový úkol rodičů je láska, láskyplné vedení a jasné struktury. Rodiče se musí naučit prosadit se a vnímat své vlastní potřeby. Nedát svým dětem přednost před nimi samotnými. Děti totiž takovou zodpovědnost vůbec nechtějí.

Mohou nám ukázat, jak bychom měli přestrukturalizovat rodinu, aby jak děti, tak rodiče netrpěli nedostatkem prostoru. Nechte dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku mu také určete zřetelné a jasné hranice. Tento přístup vyžaduje emoční vyrovnanost obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem.

Pokud nebudeme respektovat individualitu dítěte, snadno vzplane hněvem. Denně tak dochází k pokusům o měření sil, které může dospělý vyhrát jen tehdy, když věnuje dítěti pozornost. Děti vyzývají své rodiče k tomu, aby se nejdříve rozvzpomenuli na svou vnitřní pravdu a teprve z této pozice se pokoušeli dorozumět s nimi.

Poté vycházejí s dítětem dobře. Indigové děti se pokusí na sebe upozornit pokojnou cestou. Pokud to nefunguje, sáhnou k jiným prostředkům. Vaše dítě vám možná rozumí lépe, než se domníváte. Často se nám zdá, že indigové děti chtějí, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými dospělými. Není to pravda.

Chtějí, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými dušemi.

Nejdůležitější úkoly indigových jedinců: Milovat všechny bez podmínek, aby na Zemi opět zavládla bezpodmínečná láska. Nabídnout lidstvu a světu svou vysokou frekvencí příležitost, aby i oni pozvedli svou vibraci. Šířit na Zemi toleranci.

Žít svou schopností být médiem, aby lidstvo medialitu akceptovalo opět jako normální. Učit, že by se vše mělo dít k nejvyššímu dobru jednotlivce a skupiny.  Zjevit lidstvu skutečnost, že existují duševní rodiny. Zkontaktovat své rodiče s jejich vlastní individualitou.

Pomoci lidstvu, aby našlo odvahu hodit přes palubu překonané názory. Přinést na planetu nové léčebné metody. Přesvědčit lidstvo, aby převzalo odpovědnost za vše, co se v jejich životě stane.

Učit, že hmota následuje až za myšlenkou, což znamená, že si svůj svět tvoříme sami, a můžeme ho tedy také denně měnit. Kontaktovat lidi opět s jejich Vyšším Já a tím způsobem s jejich intuicí.

 • Zdroj – Indigové děti otevíraji svou duši – Caroliny Hehenkamp
  Indigové děti a andělská terapie –  Doreen Vitrue.
 • Fenomén indigové barvy – Carolina Hehenkamp
 • Dodatek autorka blogu:

Já sama k nim patřím a vím, že mi trvalo víc než čtyřicet let, přijít na to , co se se mmnou děje. Právě tím, že Indigos jiní jsou, mají pocit, že s nimi něco neklape, cítí pak ke všemu navíc ještě špatné svědomí….

Má léčebná kariera mohla začít už o dobrých dvacet let dříve, kdyby jsem jen tušila kam patřím a kde mohu lidem pomoci….pozdě ale přeci jen. Patřím k těm jedincům z šedesátých let – tenkrát jich nebylo mnoho, Indigos se začaly rodit v osmdesátých letech.

Ti starší měli být jejich vzorem a učiteli.

Mé vyzvání na rodiče.

Budete mít zájem:  Nechtějí vaše dítě ve školce? Nevzdávejte to!

Prosím važte si těchto dětí. Dejte jim vše , co k rozvinutí potřebují, budou Vám za to vděčny celý život. U nás doma to bohužel tak nebylo. Vše , co jsem viděla a cítila, jakmile to ujelo z normálu – a to bylo bohužel často, byly všechno jen výmysly.

Tak to doma tenkrát konstatovali moji rodiče, ale i učitelé a přátelé. Nejlépe mi bylo samotné v lese a se svým psem, kde jsem se mohla hodiny toulat bez toho aby si někdo u mne tukal na čelo, když třeba jsem v prostředku léta rok co rok prohlásila -“ ..

a už máme podzim, cítíte to?..“

A tak Vás prosím , pomozte těmto dětem. Děkuji za ně….

Susanne Rieger2017-08-06T16:42:59+02:00

Indigové děti: Jedinci s posláním, nebo fenomén moderní doby?

Určitě jste již někdy zaslechli o dětech se zvláštním nadáním, které žijí mezi námi. Tyto děti se již na první pohled odlišují od ostatních, někteří o nich hovoří jako o dospělých, či vyšších bytostech, uvězněných v těle dítěte.

Tématem indigových dětí se zabývá mnoho studií, a to jak na úrovni psychologie, tak parapsychologie.

Jaká je však skutečnost? Je jich opravdu mezi námi tolik, kolik uvádějí statistiky (až 95 % narozených dětí po roce 1978), nebo se z označení „indigové dítě“ stal fenomén moderní doby?  

Kdo jsou indigové děti?

V úvodu je potřeba si vysvětlit, co pojem indigové dítě znamená. Toto označení poprvé použila parapsycholožka Nancy Ann Tappeová, která se považuje za médium. Ta si začala všímat, že některé děti mají jako životní barvu indigovou a také, že je tento odstín barvou jejich aury.

Svůj koncept popisuje r. 1982 v knize Understanding Your Life Through Color (Pochopení Vašeho života prostřednictvím barev). O několik let později, roku 1999 byla její teorie zpopularizována v díle L. Carrolla a J.

Toberové The Indigo Children: The New Kids Have Arrived (Indigové děti: Nové děti právě přišly).

Tappeová a její přívrženci přišli s teorií, že indigové děti jsou bytostmi, které byly na Zemi seslány s předem daným posláním – mají vytvořit lepší místo pro život. Podle tohoto konceptu mají indigové děti parapsychologické schopnosti (např. dokáží číst myšlenky) a vynikají v léčitelství.

 • Indigové děti a jejich charakteristika
 • Názory na indigové děti se různí, obecně jsou pro ně vymezeny tyto společné znaky:
 • – vybrali si sami své rodiče, často se narodí do „obyčejné“ rodiny
 • – mají silnou vůli, jsou tvrdohlavé
 • – jsou velmi kreativní
 • – oplývají nadprůměrnou inteligencí a nečekanou moudrostí
 • – působí jako by znaly vyšší pravdy, pohybují se na jiné duchovní i mentální úrovni
 • – mají negativní vztah k autoritám, jsou nezávislé
 • – jsou upřímné, odsuzují lhaní, velmi se jich dotýká nespravedlnost
 • – mají od narození pronikavý, hluboký pohled
 • – touží pomoci světu
 • – projevují se u nich asociální sklony, navazují pouze hluboká a trvající přátelství
 • – často mají sklony k depresím, sebevražedným myšlenkám a pokusům
 • – potýkají se s nočními můrami, nespavostí či obavou ze spánku
 • Jak poznat, že je vaše dítě indigové?

Indigové dítě má oproti vrstevníkům určité vlastnosti, které jej výrazně odlišují. Kromě typického pronikavého pohledu, který působí, jako by viděly někam „za“ vás, se vyznačují zejména silnou empatií.

Indigové děti mají malou potřebu spánku, avšak jsou o to více citlivé na vnější podněty.

Výchova těchto dětí je velmi složitá a vyžaduje zvláštní přístup, nedělají si nic z trestů, o všem chtějí diskutovat a snaží se hledat nové možnosti a řešení.

Když se názory rozcházejí

Z ryze psychologického hlediska neexistují žádné důkazy, které by potvrzovaly existenci indigových dětí. Samozřejmě tuto teorii nemůžeme ani vyvrátit, ovšem díky tomuto fenoménu mnoho rodičů inklinuje k tomu, že své děti označí za indigové, i když se ve skutečnosti potýkají s nějakou vývojovou poruchou, hyperaktivitou apod.

Proto ani statistiky, které se týkají počtu narozených indigových dětí nelze brát příliš vážně. Dnes se potýkáme s velkým problémem, a tím je touha po tom být odlišným – ne však ze strany dětí, ale paradoxně ze strany jejich rodičů.

Proto se mnoho z nich spokojí s tím, že dítě na základě nepřesného posouzení označí za indigové namísto toho, aby připustili možnost „obyčejné“ psychické poruchy. Tím však zadělávají svým dětem na vážný problém.

Jak přistupovat k indigovým dětem?

Připustíme-li si tu možnost, že existuje svět mimo nás, nějaká vyšší moc a entita, nemůžeme přímo vyvrátit ani existenci indigových dětí. S ohledem na nejasné definice a koncept N. A. Tappeové je pak nasnadě otázka, jak indigové děti vychovávat?

1. Podporujte je a rozvíjejte. Indigové děti potřebují mít velkou oporu v rodičích. Kvůli své výjimečnosti se izolují od kolektivu, jsou převážně samotářští. S tím kontrastuje jejich silné vnímání okolního dění a snaha zlepšit svět.

2. Nelžete jim. Indigové děti si potrpí na upřímnost, samy nelžou a vyžadují to i od svého okolí. Jednejte s nimi vždy čestně, ale hlavně s ohledem na jejich věk.

3. Nemanipulujte. Jakýkoliv druh manipulace se vám může ve výchově indigových dětí vymstít, raději se k manipulaci nesnižujte.

4. Berte je jako sobě rovné (nebo vyšší) bytosti. Každé dítě si zaslouží respekt ze strany svých rodičů, ovšem podle N. A. Tappeové je nutno na indigové děti pohlížet spíš jako na nadřazené bytosti.

5. Naučte se pracovat s jejich emocemi. Rodičův úděl je dítě ochraňovat, ale také usměrňovat. Indigové děti prý do sebe dokáží pojmout emoce ostatních, avšak každé změny nálad mají své meze.

6. Zjistěte si co nejvíce informací. Mít doma indigové dítě není jen tak, musíte si obstarat co nejvíce informací, zejména ty, které se týkají správného přístupu k nim.

Ačkoli většina psychologů zastává spíše skeptický názor na problematiku indigových dětí, musíme připustit, že jedinci se zvláštními schopnostmi mezi námi jsou.

Pokud se vaše dítě výrazně odlišuje od ostatních je potřeba nejprve vyvrátit možné psychické problémy. Nevyhýbejte se proto návštěvě pedagogicko-psychologické poradny.

Jen zkušený psycholog dokáže rozpoznat, zda se jedná o psychický problém, pomůže vám zpracovat vaše pocity a nabídne různé možnosti pomoci.

Indigové děti: Skutečnost nebo mýtus?

Každé dítě je jedinečné, nelze je jednoduše zaškatulkovat, jeden umí to a jiný zas tohle, některé jsou bojácné, jiné odvážné, introvertní, extrovertní… Pro rodiče je právě to jejich dítě výjimečné.

Avšak co když se vaše dítě odlišuje od ostatních natolik, že to nejste schopni pochopit? Je jednoduše zvláštní, ale tak nějak „jinak“ zvláštní.

My se na jednu skupinu takovýchto dětí podíváme v dnešním článku, konkrétně na indigové děti, které podle některých žijí mezi námi, podle druhých jde o pouhý výmysl, nebo chcete-li fenomén moderní společnosti.

Indigová aura

O indigových dětech začala poprvé otevřeně hovořit parapsycholožka N. A. Tappeová, která se považuje také za médium. Všimla si, že některé děti se na první pohled odlišují od ostatních tím, že působí jako dospělé, či spíš vyspělé bytosti uvězněné uvnitř dětského těla.

Označení indigové dítě odvodila podle barvy jejich aury – indigová, která je zároveň jejich životní barvou. Tappeová vychází z teorie, že indigové děti mají předem dané poslání – utvořit na světě lepší místo pro život. Díky tomu oplývají různými schopnostmi, např.

dokáží číst myšlenky, vynikají v léčitelství aj. Celý koncept pojetí indigových dětí Tappeová popisuje r. 1982 v knize Understanding Your Life Through Color (Pochopení Vašeho života prostřednictvím barev). O několik let později, roku 1999 byla její teorie zpopularizována v díle L. Carrolla a J.

Toberové The Indigo Children: The New Kids Have Arrived (Indigové děti: Nové děti právě přišly).

Čím jsou jiné?

Podle všeho si indigové děti své rodiče samy vybraly, jsou nadprůměrně inteligentní, znají vyšší pravdy a touží pomoci světu. Jistě nikomu neunikne jejich pronikavý pohled, kterým jako by dokázali nahlédnout hluboko do vašeho nitra. Kromě toho jsou pro ně typické další společné znaky:

 • – tvrdohlavost, silná vůle
 • – empatie
 • – kreativita
 • – nezávislost, odpor k autoritám
 • – upřímnost, odsuzují lhaní a nespravedlnost
 • – sklony k asociálnímu chování
 • – psychické problémy: deprese, sebepoškozování a sebevražedné sklony, noční můry, nespavost…
 • Existují, nebo ne?

Názory laické i odborné veřejnosti se značně rozcházejí. Problémem dnešní doby je zejména to, že rodiče se snaží své děti někam zaškatulkovat, hledají vysvětlení pro jejich chování a často inklinují k tomu, že raději označí své dítě za indigové, než aby připustili, že problém může být úplně někde jinde.

Tedy stoprocentní odpověď, zda jsou indigové děti skutečné, vám dát nemůžeme. Připustíme-li však, jejich existenci je otázkou, jak takovéto jedinečné dítě vychovávat. Podle dostupných informací si nedělají nic z trestů, chtějí o svém prohřešku diskutovat, přičemž mají do určité míry navrch.

Výchova tedy nebude nic jednoduchého.

Jak vychovávat indigové dítě?

Indigové děti neumí (nebo možná nechtějí?) dost dobře navazovat mezilidské vztahy, proto potřebují mít velkou oporu a jistotu v rodičích. Rozhodně těmto dětem nelžete, nesnažte se je jakýmkoliv způsobem zmanipulovat, respektujte je.

Abyste uměli pochopit, co vaše dítě prožívá a s čím se potýká, zjistěte si co nejvíce informací z různých zdrojů.

Nezapomeňte však na to, že se stále jedná o dítě, ať už jakkoli mentálně vyspělé (či podle Tappeové nadřazené), proto byste i s ohledem na jejich emoce měli nastolit určitá pravidla, usměrňujte je.

Přestože většina psychologů zastává spíše skeptický názor, musíme připustit, že jedinci se zvláštními schopnostmi mezi námi jsou.

Pokud se vaše dítě výrazně odlišuje od ostatních je potřeba nejprve vyvrátit možné psychické problémy. Nevyhýbejte se proto návštěvě pedagogicko-psychologické poradny.

Jen zkušený psycholog dokáže rozpoznat, zda se jedná o psychický problém, pomůže vám zpracovat vaše pocity a nabídne různé možnosti pomoci.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector