Hypogonadismus – příznaky, příčiny a léčba

Hypogonadismus je stav, kdy má naše tělo narušeno fungování reprodukčního systému. Jde o syndrom, při kterém dochází k narušení vývoje pohlavních hormonů. Nejprve si objasníme pojmy a pak si je blíže vysvětlíme.

Kromě tří níže uvedených poruch se toto onemocnění může projevit s postupujícím věkem nebo kvůli obezitě. Navíc to může být vrozený či získaný hypogonadismus, který se vyskytuje jak u primárního, tak u sekundárního hypogonadismu.

Hypogonadismus – příznaky, příčiny a léčba

Růst prsou, úbytek svaloviny a testosteronu – příznaky hypogonadismu

Druhy hypogonadismu

Primární – hypergonadotropní hypogonadismus

Primární hypogonadismus vzniká porušením testikulární tkáně, což vede k narušení funkce varlat odpovědných za produkci mužských pohlavních hormonů. Při primárním hypogonadismu, tedy principu zpětné vazby se vyskytuje hladina gonadotropních hormonů LH a FSG.

Příčiny primárního hypogonadismu

 • Vrozené zhoršování sexuálních žláz (anarchismus, monarchie, kryptorchidismus)
 • Chromozomální patologie (Klinefelterův syndrom, syndrom de la Chapelle, syndrom XYY)
 • Zranění varlat
 • Choroby varlat
 • Endokrinní onemocnění
 • Infekční nemoci
 • Onemocnění jater, ledvin, plic či gastrointestinálního traktu
 • Léky, záření a otravy jedovatými výpary

Sekundární – hypogonadotropní hypogonadismus neboli centrální hypogonadismus

Sekundární hypogonadismus je porušení sexuálních žláz a vzniká v důsledku porušení hypotalamo-hypofyzárního systému. Je narušena produkce hormonů odpovědných za syntézu androgenů se semeny. Redukují se hladiny gonadotropních hormonů a snižuje sekrece hormonů se semeny.

Příčiny sekundárního hypogonadismu

Bez ohledu na příčiny vzniku patologie dochází v krvi pacienta k výraznému poklesu androgenů.

 • Dědičná patologie (Kalmanův, Lawrence-Moon-Barde-Biddleův nebo Prader-Willyův syndrom)
 • Nádorové procesy
 • Posttraumatické změny
 • Systémová onemocnění

Normogonadotropní hypogonadismus

Normogonadotropní hypogonadismus je porušení hypotalamo-hypofyzární funkce, při které je hladina gonadotropních hormonů normální, ale hladina prolaktinu je zvýšená.

Příznaky hypogonadismu

Symptomy hypogonadismu se odvíjejí podle načasování nástupu. Souvisí s věkem a dost se liší v době před pubertou od 11 do 12 let a po pubertě.

 • V pubertě se objevuje vysoký růst a dlouhé končetiny s nedostatkem výrazné svalové hmoty a k tomu i vysoký hlas. Projevuje se totální absence sekundárních sexuálních charakteristik, jako je zesílená pokožka na těle i tváři, přítomnost svalové hmoty a přetrvává slabý hlas. Objevuje se nedostatečné rozložení reprodukčních orgánů a projevuje se osteoporóza.
 • V době postpubertální formy se objevuje přítomnost symptomů nedostatku androgenu skrytě, tedy na pozadí normální velikosti pohlavních orgánů. Tedy, i když jde o normální velikost penisu a varlat. Dochází ale ke snížení sexuální touhy a porušení sexuální funkce.

Obecné symptomy hypogonadismu před-pubertální a post-pubertátní formy

 • Snížená svalová hmotnost, která přetrvává
 • Ukládání nadbytečné mastné tkáně
 • Úbytek dobré nálady a depresivní stavy
 • Narušení metabolismu lipidů a sacharidů
 • Kognitivní poruchy, formou snížení mentálních schopností i paměti a ztráta koncentrace
 • Vegetačně-vaskulární poruchy
 • Výskyt jednoho varlete

VÍTE, že kolísavá hladina pohlavních hormonů trápí starší muže? Životní etapa se nazývá andropauza.

Diagnostika a obecná zkouška

Definice povahy pubických vláken, což je hlavní projev hypogonadismu u mužů. Charakterizují je pubikální vlasy ženského typu a někdy i horizontální linie růstu vlasů.

Pak se stanovuje povaha sekundárních sexuálních charakteristik. Zkoumá se tedy ochlupení na těle, stavba těla a přítomnost svalové hmoty. Měří se rozdíl mezi šířkou ramen a pánve. Šířka plecí by měla být o 10 až 12 cm větší než šířka pánve.

Pak dochází na řadu definice obvodu pasu a indexu tělesné hmotnosti. Nakonec se zkoumá posouzení vývoje pohlavních orgánů formou měření penisu ve vzpřímené a uvolněné poloze a měření objemu varlat.

Pak přichází na řadu laboratorní výzkum a analýza hormonů, zejména testosteron, LH, FSH, prolaktin, estradiol, gonadoliberin (GnRH) a spermogram.

ČTĚTE TAKÉ: Jak probíhá vyšetření spermiogram a co prokáže?

Léčba hypogonadismu

Bez ohledu na to, kdy se vyskytlo onemocnění a jaký má původ, je v každém případě předepsána hormonální terapie. Léčba je buď exogenními hormonálními léky nebo stimulující terapií chorionickým gonadotropinem HG.

Stimulační terapie HG je zaměřena zejména na stimulaci tvorby vlastního testosteronu a spermatogeneze. Stimulační terapie je možná, pokud se vám po třídenní injekci HG v dávce 1500 až 2000 jednotek zvýší hladina vašeho počátečního testosteronu u pacienta o 50 až 60 %.

Setkat se můžete s přípravky HG, jako je Chorionický gonadotropin, Bigagonil, Horagon, Pregnil, Profazi, Ovitrel či Luveris.

Nedostatečná tvorba spermatu

Zásadním problémem je snížená produkce spermií. Hlavní příčinou mužské neplodnosti je pak neschopnost produkovat dostatek zdravých spermií. Jde o azoospermii, což je stav, kdy nejsou žádné spermie v ejakulátu, nebo oligospermie, kdy je jich tam příliš málo spermií.

I když je k oplodnění zapotřebí jediná spermie, enzymy z mnoha spermií jsou třeba k překonání ochranného obalu vajíčka, což umožní jedné spermii průnik do cytoplazmy vajíčka.

MĚJTE PŘEHLED a čtěte nejpodrobnější článek o spermiích na českém internetu. 

Absence spermií

Azoospermie, tedy absence spermatozoí ve spermatu, může nastat jako primární selhání varlat, následně zablokování vývodných kanálků, nebo jej zapříčiní předchozí podvaz chámovodů. Kompletní azoospermie pak znamená neplodnost. Obvyklé příčiny azoospermie si popíšeme.

Primární selhání varlat

Vznikne důsledkem genetických faktorů, nesestouplých varlat, úrazu varlat nebo infekce virem příušnic prodělaná až po pubertě. Často však zůstává příčina nerozpoznána. Pacienti s primárním selháním varlat mají malá a měkká varlata, a navíc silně zvýšené plazmatické hladiny FSH. Nesestouplá varlata mohou být chirurgicky korigována a obnovení plodnosti je velmi zřídka.

Budete mít zájem:  Český modrý mák není droga, ale spíš superpotravina

Blokáda vývodů

Někdy řešitelná chirurgicky, kdy se operují pacienti s normální velikostí varlat a normální hladinou FSH. Výsledky se odvíjí od umístění blokády, úspěšnost je maximálně 50 %, a to u pacientů s obstrukcí nadvarlete způsobené kapavkou.

Pohlavně přenosné nemoci způsobují zánět nadvarlete a zablokování systému kanálků pak vede k trvalé azoospermii. Stejná azoospermie má často příčinu v agenezi, tedy když nadvarle chybí nebo chybí jiná část vývodného systému včetně chámovodu. Některé jsou genetického původu. Vrozený oboustranný defekt chámovodu je častý u pacientů s cystickou fibrózou.

Předchozí podvaz chámovodů

Jde o stále častější příčinu azoospermie v západních zemích i v Indii, kde jde o oblíbenou metodu antikoncepce.

Chybění zárodečných buněk

U mnoha mužů s azoospermií obsahují semenotvorné kanálky pouze Sertolliho buňky. Příčinou jsou cytotoxické léky, ozáření nebo faktory uplatňující se během vývoje plodu. Ve většině případů je ale opět příčina neznámá.

Oligospermie neboli snížený počet spermií a příčiny

 • Hormonální problémy jsou častěji příčinou oligospermie než azoospermie.
 • Uzávěr vývodů mohou způsobit oligospermii stejně jako azoospermii.
 • Vedlejší účinky některých léků typu sulfasalazin, užívané na léčbu střevní záněty.
 • Faktory prostředí, jako kouření, alkoholu, časté koupání v horké vodě a saunování. Normálně jsou varlata udržována při teplotě o 1 °C nižší, než je vaše teplota tělesná. Zvýšená tělesná teplota při infekčním onemocnění může způsobit i přechodné snížení počtu spermií.
 • Infekce jsou potvrzenou příčinou mužské neplodnosti, protože přítomnost hnisu ve sputu je pro stanovení diagnózy velmi závažným nálezem. Následná cílená léčba antibiotiky obvykle plodnost zcela obnoví, pokud není daná infekce příliš masivní.

Někdy jsou spermie mírně poškozené, mají kratší životnost a nestihnou včas doputovat k vajíčku. Defekty spermií způsobuje blokáda nebo poškození spermatických kanálků způsobená infekcí, nejčastěji kapavkou.

Varikokéla může být důvodem omezení počtu spermií, stejně jako narušený vývoj varlat kvůli hormonální nerovnováze. Častým důsledkem je právě hypogonadismus. Počet spermií snižují některé toxiny, cigaretový kouř a alkohol.

Protilátky proti spermiím

Spermie organismus rozeznává jako cizí, protože obsahují pouze poloviční počet chromozomů. Pokud se sperma dostane do kontaktu s krví, často dochází k imunitní odpovědi a produkci protilátek proti spermiím.

Spermatogeneze právě proto probíhá ve varlatech, kde je dostatečně oddělena imunologickou bariérou. Někdy může dojít k průniku spermatu přes bariéru a k vyvolání tvorby protilátek, které se dostávají do semenné tekutiny, napadají spermie, ty se shlukují a ztrácejí schopnost pohybu.

Pokud se takto imunitní systém jednou senzibilizuje, je extrémně obtížné proces zvrátit. Vysoké dávky kortikosteroidů alespoň dočasně množství protilátek omezí a plodnost je částečně obnovena.

Mužská neplodnost

Přítomnost imunologických faktorů byla zjištěna asi u 40 % párů s neobjasněnou příčinou neplodnosti a 10 % neobjasněné mužské neplodnosti. Neplodnost páru nastane, pokud cervikální hlen u ženy produkuje protilátky proti spermiím, a ty nemohou proniknout děložním krčkem.

Častěji však muž produkuje protilátky proti svým vlastním spermiím. Protilátky proti vlastním spermiím jsou v krvi mužů s podvazem chámovodů a po odstranění podvazu jsou přítomny i v semenné tekutině.

Jednostranná nebo oboustranná neprůchodnost pohlavního traktu může být vrozená nebo získaná. Záněty nadvarlete nebo varikokéla jsou často spojeny s autoimunní odpovědí proti spermatozoím.

Hypogonadismus a neplodnost

Mužský hypogonadismus je způsoben nemocí varlat, nebo poruchou v hypofýze vyvolávající sníženou sekreci gonadotropních hormonů. Hypothalamicko – hypofyzární onemocnění je zvýšená nebo snížená sekrece hypotalamických nebo hypofyzárních hormonů a je vzácnou příčinou neplodnosti. Pokud je porucha diagnostikována jako důvod neplodnosti, jsou výsledky léčení velmi dobré.

Hypergonadotropní hypogonadismus

Porucha je charakterizována vysokými hladinami gonadotropinů v krvi, ale varlata na stimulaci nereagují. Příčinou je primární selhání varlat a léčba má minimální odezvu. Vzácně je na neplodnost účinná empirická hormonální léčba.

Hypogonadotropní hypogonadismus

Pacienti, kteří mají normální varlata, ale k tomu nedostatečnou hladinu hypofyzárních hormonů pro jejich stimulaci mívají potíže v hypofýze nebo v hypotalamu. Může za to úraz v krajině spodiny lebeční, nádor, infekce či různé endokrinní abnormality.

Léčba spočívá v podávání hormonálních přípravků. U hypofyzární poruchy gonadotropinů a poruchy hypotalamické se podává GnRH.

Chromosomální abnormality

Vysoký počet pohlavních chromozomů zapříčiňuje poruchu mužského pohlavního ústrojí. Klinefelterův syndrom je provázen neplodností a je u něj jeden nebo více chromozomů X navíc.

Syndrom postihuje 1 z 500 chlapců a riziko postižení stoupá s věkem matky. Klinefelterův syndrom je spojen s azoospermií. Přítomnost chromozomu X navíc nemá před pubertou vliv na varlata, ale v pubertě pak dochází k masivní destrukci semenotvorných kanálků.

Na počátku puberty varlata rostou, později se objeví atrofie a zvětšení prsů. Neexistuje léčba, ale podávání mužských hormonů ovlivňuje sekundární pohlavní znaky, jako růst vousů a svalstva.

Pokud máte jeden nadbytečný Y chromozom, jde o různý stupeň poškození spermatogeneze až k zástavě tvorby spermií. Na povrchu vajíček i spermií jsou molekuly, které často vykazují funkci vzájemného spojení a oplodnění vajíčka, které také mohou vyvolat také neplodnost.

Budete mít zájem:  Máte napečeno? Jak skladovat vánoční cukroví

Jak zvýšit kvalitu spermií?

 • Zinek podporuje funkci pohlavních orgánů, zvyšuje tvorbu testosteronu a počet spermií
 • Selen podporuje funkci pohlavních orgánů doporučená denní dávka 100 g
 • Vitamin C podporuje pohyblivost spermií doporučená denní dávka 1000 mg denně
 • Vitamin E transportuje kyslík k pohlavním orgánům, podporuje činnost hypofýzy, podněcuje varlata k produkci semenné tekutiny a spermie jsou schopnější navázat na vajíčko. Doporučená denní dávka 400 mg.
 • Omega 3 mastné kyseliny pomáhají udržovat zdravé spermie a reprodukční tkáň
 • Vitamin B12 je nezbytný pro proces buněčného dělení, zvyšuje počet a pohyblivost spermií
 • Ženšen a mateří kašička zvyšují pohyblivost spermií
 • Karnitin, koenzym Q10 doporučená denní dávka so 60 mg, vitamin B6, kyselina listová, zázvor, celer, česnek, které stimulují tvorbu testosteronu a spermií.

Tipy jak zvýšit kvalitu a počet spermií i objem spermatu

 • Nezvyšovat teplotu varlat, nenosit těsné prádlo a kalhoty, žádné spodní prádlo z polyesteru, ani horké koupele, saunování, přehnané cvičení, cyklistika a sedavé zaměstnání. Tělesná aktivita v rozumné míře ale prospívá.

ČTĚTE TAKÉ: Erekce v létě a 13. destruktivních vlivů. 

 • Pozor na pesticidy, organická rozpouštědla, ale i stres, kořeněná jídla, kouření, alkohol, kávu, drogy, některé léky, práce s těžkými kovy, vliv radioaktivity a elektromagnetické pole.
 • Nepoužívat sliny jako lubrikant, vyloučit ale i lubrikanty a omezit sóju, vše vede ke snížení počtu spermií.
 • Olovo poškozuje sperma, takže na pozoru se musí mít instalatéři, malíři, lakýrníci a tiskaři. Vysoká úroveň olova je i v krvi kuřáků a alkoholiků, nebo u lidí s nízkou fyzickou aktivitou.
 • Při spaní na vodní posteli klesá počet i efektivnost spermií o ¾.
 • Pozor na příušnice ve vyšším věku, horečnatá onemocnění, cukrovku, spalničky, mononukleózu a zánět jater.
 • Před stykem se osprchujte studenou vodou. Zvětší se pohyblivost spermií.
 • Pohyblivost spermií příznivě ovlivňuje malá koncentrace kávy, čaje, čokolády a kakaa, které vypijete před stykem. Nadměrná konzumace ji naopak drasticky snižuje.
 • Kouření vede k impotenci kvůli špatné elastičnosti cév. Nikotin snižuje schopnost oplodnění o 75 % a poškozuje genetický kód.
 • Alkohol snižuje hladinu testosteronu a množství spermií. 2 piva denně už snižuje počet na polovinu. Alkoholici mají nízkou hladinu testosteronu.
 • Běh na dlouhé tratě potlačuje hladinu testosteronu a snižuje četnost spermií. Vyhýbat se přehřívání organismu při cvičení nošení přiléhavého oblečení a pak se zchladit sprchou.
 • Dlouhodobé sezení v autě způsobuje zahřívání varlat a snižuje počet spermií. Na vyhřívaná sedadla zapomeňte.
 • Obezita snižuje produkci testosteronu a spermatu, naopak velká ztráta hmotnosti při nemoci může také snížit množství i kvalitu.

NAUČTE SE: Jak zvýšit objem ejakulátu?

Hypogonadismus – příznaky, příčiny a léčba

Další články o nemocích varlat a jejich nejrychlejší léčbě

Články o pohlavních nemocech a intimních problémech

Nedostatek testosteronu ve stáří

Hormonální metabolismus člověka se ve stáří mění. V průběhu času ztrácí tělo schopnost správně regulovat hormony a je vylučováno méně hormonů. Je to součást normálního procesu stárnutí a fyzických změn ve stáří.

U mužů pomalu klesá hladina celkového testosteronu od věku přibližně 40 let, o cca 0,4 % za rok. Produkce testosteronu se však obvykle nezastaví. U většiny mužů zůstávají hodnoty testosteronu i ve stáří v normálním rozmezí.

Hypogonadismus ve stáří je syndrom vyznačující se nedostatkem testosteronu a dalšími doprovodnými příznaky. Nazývá se také andropauza. Hodnoty testosteronu leží pod normální úrovní zdravých mužů. Nedostatek testosteronu může způsobit nebo zhoršit tělesné obtíže a přispět ke vzniku onemocnění, jako je například osteoporóza.

Jak vzniká nedostatek testosteronu ve stáří

Přibližně tři až pět procent mužů ve věku 60- 79 let trpí nedostatkem testosteronu (hypogonadismem), to znamená asi každý dvacátý muž v této věkové skupině. Tyto údaje uvádí odborná lékařská asociace EMAS (European Menopause and Andropause Society).

Při vzniku hypogonadismu ve stáří hrají důležitou roli dva procesy:

 • Leydigovy buňky produkují méně testosteronu.
 • Mění se hormonální řízení produkce testosteronu v hypotalamo-hypofyzárním systému.

Hypogonadismus ve stáří je smíšenou formou primárního a sekundárního hypogonadismu. Příznaky mohou být ovlivněny různými tělesnými a psychickými faktory.

Vědecký výzkum ukazuje, že některá onemocnění souvisí s nedostatkem testosteronu a mohou mít reciproční účinek. Například u mužů trpících osteoporózou, metabolickým syndromem nebo diabetem 2.

typu se vyskytuje také nižší hladina testosteronu.

Jak můžete předcházet nedostatku testosteronu?

Nedostatek testosteronu ve stáří může být podpořen různými faktory souvisejícími se životním stylem. Patří k nim například obezita nebo nadměrná konzumace alkoholu. Zdravý životní styl (vyvážená strava, pravidelný pohyb, umírněná konzumace alkoholu, nekouření) zamezuje dalším negativním vlivům na produkci a působení testosteronu a pomáhá předcházet nedostatku testosteronu.

Příznaky

Syndrom hypogonadismu ve stáří se vyznačuje nejčastěji těmito symptomy:

 • ztráta sexuální touhy (ztráta libida),
 • erektilní dysfunkce,
 • výkyvy nálad, depresivní stavy a ztráta energie,
 • poruchy kognitivních funkcí, zejména omezení prostorového vnímání,
 • poruchy spánku,
 • úbytek ochlupení těla,
 • úbytek svalové hmoty (svalový objem, svalová síla),
 • zvýšení množství břišního tuku,
 • ztráta hustoty kostí, známky osteoporózy,
 • příznaky metabolického syndromu.
Budete mít zájem:  Každé dítě má mít zubní průkaz

Žádný z příznaků není sám o sobě spolehlivým ukazatelem hypogonadismu. Příznaky hypogonadismu ve stáří jsou obvykle méně výrazné, než je tomu u hypogonadismu v mladším věku.

Obtíže mohou být vyvolány také jinými onemocněními, například metabolickými onemocněními, jako je diabetes, nebo kardiovaskulárními chorobami. Sexuální dysfunkce, např.

ztráta libida nebo erektilní dysfunkce, mohou být způsobeny také řadou různých tělesných a psychických příčin.

Diagnóza

K objasnění obtíží pacienta lékař nejprve zkontroluje anamnézu a provede fyzické vyšetření. Stav varlat a prostaty je ověřen pomocí ultrazvukového vyšetření, aby bylo možné odhalit onemocnění.

Při podezření na nedostatek testosteronu je nutno provést přesnou diagnostiku k vymezení příčin. Laboratorní vyšetření krve ukáže hladinu testosteronu. Měření musí probíhat ráno mezi sedmou a jedenáctou hodinou.

Laboratorní výsledky poskytnou lékaři důležitou informaci o tom, zda se jedná o nedostatek testosteronu, a zda je případně indikována substituce testosteronu.

Pro celkový testosteron je v odborné literatuře uvedena následující klasifikace:

 • nad 12 nmol/litr (3,46 ng/ml): normální hladina, nejde o nedostatek testosteronu
 • mezi 12 a 8 nmol/litr: ukazatel nedostatku testosteronu
 • pod 8 nmol/litr (2,31 ng/ml): nízká hladina, nedostatek testosteronu

Poznámka: V normálním rozmezí hodnot různých laboratoří existují rozdíly. Proto musí být mezní hodnoty případně určeny pomocí referenčních hodnot dané laboratoře.

Výsledky prvního měření musí být potvrzeny druhým měřením. Podle okolností nařídí lékař další vyšetření k vymezení možných příčin.

Léčba

Důvod pro léčbu náhradou testosteronu vzniká, jestliže pacient vykazuje příliš nízké hodnoty testosteronu a jsou přítomny typické příznaky hypogonadismu ve stáří.

Před zahájením substituční terapie testosteronem určí lékař, zda existují kontraindikace (faktory vylučující tuto léčbu) a nařídí nezbytná vyšetření.

Mezi kontraindikace patří například rakovina prostaty, polycytémie (vzácné onemocnění krvetvorných buněk), rakovina prsu u mužů, obstrukční spánková apnoe (nekontrolované zadržení dechu ve spánku) nebo těžká srdeční nedostatečnost.

Pro substituční terapii testosteronem jsou k dispozici přípravky s přírodním testosteronem v různých lékových formách. Ošetřující lékař rozhodne spolu s pacientem, který přípravek je nejvhodnější a objasní pacientovi možná rizika a vedlejší účinky.

Před zahájením léčby zkontroluje lékař stav prostaty a riziko vzniku rakoviny prostaty pomocí rektálního vyšetření prstem a ultrazvukem, a případně laboratorním vyšetřením PSA.

Výskyt rakoviny prostaty se zvyšuje od 50. roku života.

Proto mají krátkodobě působící přípravky výhodu oproti dlouhodobě působícím v tom, že je možné substituční terapii testosteronem ihned přerušit při výskytu kontraindikace, jako je rakovina prostaty.

Další informace o léčbě a vedlejších účincích najdete v článku Nedostatek testosteronu u mužů.

Prognóza a kontrola

Ke zlepšení příznaků hypogonadismu ve stáří obvykle dochází do tří až šesti měsíců od zahájení substituční terapie. Ve studiích byly pozorovány následující pozitivní účinky:

 • Zvýšení hustoty kostí
 • Nárůst svalové hmoty bez tuku
 • Zvýšení tvorby erytrocytů

Každoroční kontrolní vyšetření při substituční terapii testosteronem zahrnují krevní obraz, hodnoty PSA a ultrazvukové vyšetření prostaty. Další vyšetření, jako je např. měření hustoty kostí, může lékař nařídit za účelem kontroly úspěšnosti léčby.

Na koho se mohu obrátit?

Pro potvrzení podezření na nedostatek testosteronu se můžete obrátit na tyto lékaře:

 • praktický lékař,
 • odborný lékař – urolog,
 • odborný lékař- androlog, nebo
 • odborný lékař – internista se specializací na endokrinologii.

Hyperestrogenismus

Hypererestrogenismus je zdravotní stav charakterizovaný nadměrným množstvím estrogenní aktivity v těle. [1]

Příznaky a symptomy

Příznaky hyperestrogenismu mohou zahrnovat zvýšené hladiny jednoho nebo více estrogenních pohlavních hormonů (obvykle estradiolu a / nebo estronu ), snížení hladiny folikuly stimulujícího hormonu a / nebo luteinizačního hormonu (kvůli potlačení dráhy hypothalamus-hypofýza-gonáda estrogenem) a snížené hladiny androgenů, např. testosteronu (u mužů). [1] Příznaky onemocnění u žen mohou být menstruační nepravidelnosti, amenorea, abnormální vaginální krvácení a zvětšení dělohy a prsou . [1] [2] Může se také vyskytovat jako izohebální precocity u dětí [1] [2] a jako hypogonadismus, gynekomastie, feminizace, impotence a ztráta libida u mužů. [3] Pokud není léčena, hyperestrogenismus může zvýšit riziko karcinomů, které jsou citlivé na estrogen, jako je rakovina prsu v pozdějším věku.

Příčiny

Hyperestrogenismus může být způsoben nádory vaječníků, [2] genetickými stavy, jako je syndrom přebytku aromatázy (také známý jako familiární hyperestrogenismus ) nebo nadměrnou konzumací exogenních zdrojů estrogenu, včetně léků užívaných při hormonální substituční terapii a hormonální antikoncepci . [3] Cirhóza jater je další příčinou, i když snížením metabolismu estrogenu, nikoliv nadměrnou kompenzací nebo nadměrnou konzumací není tak častá.

Diagnóza

Léčba

Léčba může zahrnovat operaci v případě nádorů, [1] nižší dávky estrogenu v případě exogenně zprostředkovaného nadbytku estrogenu a léků potlačujících estrogen, jako jsou analogy hormonu uvolňující gonadotropin a progestogeny . Kromě toho mohou být androgeny doplněny u mužů.

Příbuzná témata

 • Deficience aromatázy
 • Syndrom nadbytku aromatázy
 • Syndrom necitlivosti na estrogen
 • Vysoký podíl estrogenu
 • Hyperandrogenismus
 • Hypergonadismus
 • Hypergonadotropní hypergonadismus
 • Hypoandrogenismus
 • Hypoestrogenismus
 • Hypogonadismus

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hyperestrogenism na anglické Wikipedii.

 1. ↑ a b c d e [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 978-0-7817-6886-3. 
 2. ↑ a b c [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 978-1-4419-1068-4. 
 3. ↑ a b [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 978-0-07-147914-1. 

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperestrogenismus&oldid=16986014“

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *