Glukosamin a jeho účinky na zdraví – jak funguje?

Glukosamin je sloučenina, která se přirozeně nachází v chrupavce kloubů, vytvořená z řetězců cukrů a bílkovin vázaných dohromady. Působí jako jeden z přirozených tlumičů šoku a kloubní lubrikant, což nám umožňuje se pohybovat s minimální bolestí kloubů, kostí a svalů.

Glukosamin má silné přírodní protizánětlivé účinky. Jako jeden z nejlepších přírodních doplňků stravy pro artritidu, se glukosamin často používá při léčbě nemocí kostí a kloubů souvisejících s věkem.[1] Používá se také ke zlepšení zažívání a zdraví střev, pohyblivosti, rozsahu pohybu a celkového zdraví kloubů, a to i u zdravých lidí, kteří nemají chronické kloubní nebo trávicí poruchy.

Bez glukosaminu by každodenní pohyby a úkoly byly velmiobtížné a bolestivé. Vaše tělo potřebuje glukosaminpro syntézu některých bílkovin a tuků, které tvoří důležité tkáně, jako jechrupavka. To hraje důležitou roli při stavbě kloubů, šlach a vazů. Kromě tohopomáhá vytvářet tekutinu, které obklopují klouby a zajišťují promazávání, takéznámé jako synoviální tekutina.

Glukosamin je také životně důležitý pro zdraví střev,protože má důležitou roli ve zdraví vašeho mikrobiomu, o němž bylo prokázáno,že hraje roli ve všem, od chronického zánětu až po vývoj onemocnění.

[2]Ve skutečnosti jedna studie z Austrálie ukázala, že suplementace glukosaminsulfátem může změnit složení prospěšných bakterií ve střevě, což by mohlo mítdalekosáhlé účinky na zdraví a imunitu.

[3]

I když ne každý člověk s těžkou bolestí kloubů bude mítprospěch suplementací glukosamin sulfátem. Mnoho studii glukosaminu zmiňujíúlevu od bolesti po pouhých šesti až osmi týdnů.

Mnoho lidí také uvádí zlepšeníkvality života v důsledku suplementace glukosaminem, včetně přirozené úlevy odartritidy, lepší zažívání, omezení zánětu a menší bolesti kostí.

Může být bezpečněpoužíván dlouhodobě k redukci příznaků stárnutí a ke zlepšení celkové kvalityživota, s malými až žádnými vedlejšími účinky nebo riziky.

Jak funguje glukosamin?

Většina výzkumů prováděných na glukosaminu se zaměřila napřínosy glukosamin sulfátu, přírodní chemické látky v lidském těle. Výzkumníci sedomnívají, že použití doplňků stravy s glukosamin sulfátem nebo jeho získání zpřírodních zdrojů, jako je vývar z kostí, může zvýšit množství chrupavky[4]a synoviální tekutiny, aby se zabránilo prevenci kloubů a zmírnění bolesti.[5]

Glukosaminjeaminosacharid, který pomáhá vytvářet chrupavky ze sloučenin zvaných agrekan[6]a proteoglykany.[7] Vzhledemk tomu, že zhoršení kloubů a ztráta chrupavky jsou běžnými spouštěči osteoartrózy,je snadné pochopit, proč jsou vlastnosti tvorby glukosaminu při budováníchrupavky důležitými faktory, jak přirozeně zmírnit příznaky zdravotního stavu.

Pro glukosamin neexistuje žádná doporučená denní dávka, alevětšina lidí užívá nejlépe 500–1 500 miligramů denně, ať už samostatně nebo vkombinaci s jinými doplňky stravy, jako je chondroitin sulfát, omega-3 nebospolečně s MSM. Tato dávka se často používá:

 • snižit zánět a pomoci zvrátit autoimunitníreakce
 • zachovat zdraví kloubů
 • snížení bolesti kloubů a citlivosti
 • chránit a opravit střevní podšívku
 • bojovat s podrážděním žaludku, močového měchýřea střev
 • léčí zánětlivé střevní onemocnění a syndrompropustného střeva
 • obnovit tkáně a silnější kosti po zlomenináchnebo zraněních.

Nezapomeňte, že nejčastěji doporučovanou formou glukosaminuje glukosamin sulfát. Zdá se, že „sulfát“ hraje důležitou roli ve zdravíkloubů, protože pomáhá tělu produkovat chrupavku. Tvrdí se, že glukosamin sulfát poskytuje také většíúčinek než jiné formy glukosaminu, včetně hydrochloridu glukosaminu neboN-acetylglukosaminu.

Výhody glukosaminu

 1. zlepšuje zdraví kloubů a osteoartritidu
 2. zlepšuje trávení a zmírňuje zánětlivé střevníporuchy
 3. pomáhá zbavit se příznaků TMJ
 4. zmírňuje bolest kostí.

Zlepšuje zdraví kloubů a osteoartritidu

Osteoartrózaje porucha charakterizovaná pokračující bolestí kloubů způsobenou rokyakumulujícího napětí a třecích míst na kloubech.

Je to celosvětově nejběžnější typ artritidy, kterýovlivňuje miliony lidí po celém světě.

Glukosamin je jedním z nejlepšíchdoplňků, které doporučují jako součást přírodního léčebného postupu při léčběartritidy, společně se změnou stravovacích návyků a životního stylu.

Stárnutí přirozeně ovlivňuje pevnost a odolnost našich kloubů,což časem způsobuje ztrátu chrupavky a bolest kloubů. Nezlepšuje symptomy vesto procent z případů , ale ve srovnání s mnoha jinými doplňky, jako jechondroitin, se glukosamin stále řadí mezi nejúčinnější pro léčbu diskomfortupři artritidě[8].

Výzkum osteoartrózy ukazuje, že se jedná o degenerativní onemocnění, takže jeobtížnější pohybovat se v průběhu let, protože se zvyšuje tření kloubů aproblémy s osteoartrózou chrupavky mohou být velmi bolestivé.

Studie a výzkumosteoartrózy, včetně randomizovaných placebem kontrolovaných studií sosteoartritidou, ukazují, že užívání 800až 1500 miligramů glukosaminu denně může pomoci milionům lidí trpícíchdegenerativními kloubními chorobami, zabraňujících dalšímu poškození,zejména u běžně zasažených kloubů, jako jsou klouby kolena a boky[9].Bylo prokázáno, že glukosamin pomáhá poskytovat úlevu od bolesti kloubů během4–8 týdnů, což může být delší než u některých léků nebo volně prodejných lékůproti bolesti, ale je to také mnohem přirozenější a dobře tolerovaná látka.

Glukosamin zpomaluje zhoršení kloubů při dlouhodobém užívánía nabízí i další výhody, které léky proti bolesti na předpis nemohou nabídnout,jako je snížení chronického zánětu a zlepšení zdraví zažívacího ústrojí[10].Výsledky užívání glukosaminu se mohou lišit od osobě k osobě, ale někteřídlouhodobí uživatelé často uvádějí úlevu od bolesti, která jim umožňuje vyhnoutse operacím a snížit nebo eliminovat užívání léků.

Glukosamin sulfát v doplňku stravy, ať už užívaný samotný nebo v kombinaci s jinými doplňky, jako je chondroitin, není „všelékem“ zaručujícím, že každému pomůže, ale důležité studie zjistily, že mohou pomoci mnohým, zejména těm, které nejvíce postihuje artritida.

Studie GAIT (Glukosamin / Chondroitin Artritis Intervention Trial), která je považována za nejrozsáhlejší studii, která kdy byla provedena s glukosaminem, zjistila, že kombinace glukosaminu a chondroitin sulfátu používaná po dobu osmi týdnů měla za následek výraznou úlevu u většiny účastníků studie, kteří měli velké bolesti kloubů.

Mnozí z nich zaznamenalo zlepšení, pokud jde o mírnou až těžkou bolest kolene při použití glukosaminu[11].

Glukosamin a jeho účinky na zdraví – jak funguje?

Zmírňuje bolest kostí

Mnoho lidí s bolestí kostí, nízkou hustotou kostí může těžitz užívání glukosaminu, který pomáhá při hojení kostí. To platí zejména, pokud trpítaké chronickou bolestí kloubů nebo formou artritidy.

Některé důkazy naznačují,že glukosamin pomáhá chránit kloubní chrupavku obklopující kosti, snižujebolest, zvyšuje fyzické funkce a zvyšuje aktivity u lidí s poruchami kostnítkáně nebo u těch, kteří jsou nejvíce ohroženi úbytkem kostní hmoty, jako jsouženy středního věku a starší ženy.

Model pokusu na zvířatech z roku 2013, který provedlakatedra ortopedie a traumatologie ve výcvikové a výzkumné nemocnici Haseki vTurecku, zjistil, že glukosamin pomohl urychlit dobu, po kterou krysy se vyléčilyze zlomených kostí.

Výzkumníci zjistili, že nové kostní formace a osteoblastovéobložení byly významně vyšší u potkanů ​​léčených glukosaminem ve srovnání skontrolními skupinami.

Po čtyřech týdnech užívání 230 miligramů glukosaminsulfátu denně byly nově vytvořené kosti, které byly dříve zlomeny, silnější vesrovnání s kontrolní skupinou[12].

Zlepšuje trávení a zánětlivé střevní poruchy

Glukosamin je užitečným doplňkem ke zlepšení funkcetrávicího ústrojí a k nápravě výstelky gastrointestinálního traktu(GI trakt).

Bylo dokonce prokázáno, že je účinným doplňkem při stavu zvýšené propustnostistřeva, a to ve studiích na zvířatech, bojujících proti stavu někdy nazývanému„střevní permeabilita“.

[13]Tento stav spočívá v tom, kdy nestrávené částice potravin a bílkovin (např. lepek,toxiny a mikroby), procházejí do krevního oběhu malými otvory v sliznici gastrointestinálního traktu.

Jakmile tyto částice vstoupí do krevního oběhu, častospouští zánět, iniciují nebo zhoršují imunitní reakce v těle. Mezi ně patřícitlivost na potraviny, artritida a autoimunitní stavy.

Výzkum naznačuje, žedoplňky s glukosaminem, nebo vývar z kostí bohatý na glukosamin, by mohlypomoci opravit poškozené tkáně a snížit zánět související se idiopatickýchstřevních znětů (IBD)[14],což je stav, který je bolestivý a těžko léčitelný.

[15]Doplněk může také pomoci opravit výstelku močového měchýře a žaludku a střev.

V roce 2000 vědci z University of Pediatric GastroenterologyUniversity na University College School of Medicine zjistili, že glukosamin jeúčinný, levný a netoxický doplněk používaný k léčbě chronických zánětlivýchonemocnění střev, jako je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Také ukázali,že děti postižené zánětlivým střevním onemocněním mají v těle nižší hladinyglukosaminu. Je zajímavé, že N-acetylová suplementace (GlcNAc) nabídla způsobúčinku odlišný od konvenčních léčeb, což vedlo ke snížení symptomů u 75 procentpacientů.

Výzkumníci zjistili důkazy o výrazném zlepšení stavu uvětšiny pacientů užívajících glukosamin, dokonce i těch, kteří nereagovali najiné protizánětlivé léky a antibiotika. Výsledky ukázaly zlepšenou integritu GItraktu a obnovu zdravých struktur epiteliálních buněk, které pomohly snížitpropustnost střev.

Jak používat glukosamin – druhy doplňků a dávkování

Glukosaminové doplňky stravy lze nalézt v několika formách,včetně:

 • glukosamin sulfát (aka glukosamin sulfát)
 • glukosamin hydrochlorid
 • N-acetylglukosamin nebo acetylglukosamin

Glukosamin sulfátje považován za nejpřínosnější a nejlepší perorální glukosamin, protože sesnadno vstřebává a byl rozsáhle zkoumán. Obsahuje také síran, který je nutnýpro výrobu a udržování chrupavky. Glukosamin hydrochlorid a N-acetylglukosaminna druhou stranu nebyly tak dobře studovány a postrádají sulfátovou složkunezbytnou pro produkci chrupavky.

Budete mít zájem:  Léčba Vyhřezlé Ploténky Laserem?

Níže jsou uvedeny pokyny pro perorální dávkování glukosaminupro dospělé:

 • prozlepšení zdraví kloubů a snížení bolesti kloubů: 1 500 miligramů jednoudenně (nebo 500 miligramů ve třech rozdělených dávkách). Glukosamin můžetepoužít v kombinaci s jinými protizánětlivými doplňky, včetně kurkumy a omega-3mastných kyselin.
 • prozmírnění příznaků artritidy / osteroartritidy: 1 500 miligramů denněužívaných se 400 miligramy chondroitin sulfátu. Toto množství lze bezpečněpoužívat dlouhodobě po dobu 3 let. Můžete také použít lokální krém obsahující30 miligramů glukosaminu, který můžete aplikovat na bolestivé oblasti po dobuaž 2 měsíců.
 • pro zlepšení zažívání: 1 500 miligramů denně.Možná budete chtít kombinovat glukosamin s dalšími užitečnými doplňky, kterépodporují zdraví střev, jako je MSM, kořen lékořice, trávicí enzymy neboprobiotika.
 • [1] Role of glucosamine in the treatment for osteoarthritis
 • [2] The gut microbiome in health and in disease
 • [3] Green-lipped mussel extract (Perna canaliculus) and glucosamine sulphate in patients with knee osteoarthritis: therapeutic efficacy and effects on gastrointestinal microbiota profiles.
 • [4] Comparison of pharmacokinetics of glucosamine and synovial fluid levels following administration of glucosamine sulphate or glucosamine hydrochloride.
 • [5] Effects of Glucosamine and Chondroitin Sulfate on Cartilage Metabolism in OA: Outlook on Other Nutrient Partners Especially Omega-3 Fatty Acids
 • [6] Glucosamine sulfate modulates the levels of aggrecan and matrix metalloproteinase-3 synthesized by cultured human osteoarthritis articular chondrocytes.
 • [7] Stimulation of proteoglycan production by glucosamine sulfate in chondrocytes isolated from human osteoarthritic articular cartilage in vitro.
 • [8] The clinical effectiveness of glucosamine and chondroitin supplements in slowing or arresting progression of osteoarthritis of the knee: a systematic review and economic evaluation.
 • [9] John Hopkins Arthritis Center – Is Glucosamine Sulfate an Effective Treatment for Osteoarthritis of the Hip?
 • [10] Association between use of specialty dietary supplements and C-reactive protein concentrations
 • [11] Arthtritis Foundation – Chondroitin Sulfate and Glucosamine Supplements in Osteoarthritis
 • [12] Glucosamine-sulfate on fracture healing.
 • [13] Glucosamine modulates propranolol pharmacokinetics via intestinal permeability in rats.
 • [14] A pilot study of N-acetyl glucosamine, a nutritional substrate for glycosaminoglycan synthesis, in paediatric chronic inflammatory bowel disease.
 • [15] Glucosamine, a naturally occurring amino monosaccharide, suppresses dextran sulfate sodium-induced colitis in rats.

Klouby a pohybový aparát: Jak pomáhá kloubní výživa?

Základem zdravých kloubů je zdravá chrupavka, proto se vyplatí ji dobře vyživovat. Představte si motor ve vašem autě, který potřebuje mazivo v podobě oleje, který zabezpečuje jeho bezproblémový chod. I chrupavka si žádá své „mazivo“ v podobě vhodné výživy. A existuje řada látek, které s tím umí pomoci.

Jak fungují klouby, z čeho se skládá pohybový aparát člověka, a jaké mohou být příčiny problémů, se dočtete v našem článku Klouby a pohybový aparát: Proč bolí a jak jim pomoci?.

Zmínili jsme v něm i výhody kloubní výživy ve formě doplňků stravy, které obsahují koncentrované a přesně dané množství látek, které se v souvislosti s bolavými klouby používají i v léčivých přípravcích.

Patří mezi ně například glukosamin nebo chondroitin, látky řadící se do skupiny symptomaticky pomalu působících léků při osteoartróze.

Glukosamin

Glukosamin je součástí kloubních chrupavek, jde tedy o tělu vlastní látku často označovanou jako „kloubní výživa“. V evropských státech je glukosamin registrován jako léčivý přípravek pro léčbu osteoartrózy a existují studie, které prokazují menší zúžení kloubní štěrbiny u kolen lidí, jimž byl podáván glukosamin.

Účinek glukosaminu je opožděný, proto se dostaví až po několika týdnech užívání, nejčastěji se mluví o šesti týdnech.

Účinnost glukosaminu při artróze byla prokázána u sulfátu, tedy ve formě soli síranu, kterou najdete i v kloubních výživách MaxiVita od VITARu (Premium Kloubní výživa a Exclusive Kloubní výživa).

Za zmínku stojí také fakt, že glukosamin sulfát je jednou ze složek kyseliny hyaluronové, která tvoří z velké části kloubní kapalinu. Podávání glukosaminu bylo klinicky testováno a je uznán jako léčivo.

Glukosamin a jeho účinky na zdraví – jak funguje?Chondroitin

Mezi symptomaticky pomalu působící léky při osetoartróze patří i chondroitin sulfát, glukosaminu podobná látka nejvíce zastoupená ve strukturách mezibuněčné hmoty chrupavky, které dodává pružnost.

I pro chondroitin platí, že je třeba užívat ho delší dobu, než se dostaví účinek. A také chondroitin najdete jak v doplňcích stravy, tak v registrovaných lécích určených pro klouby.

Kolagen

Podobně jako u glukosaminu a chondroitinu se i produkce kolagenu, který je přirozenou součástí lidského organismu, s přibývajícím věkem snižuje. Zároveň je žádoucí jeho vyšší příjem u sportovců, kteří své klouby nadměrně zatěžují. 

Kolagen je základní stavební hmotou pojivových tkání, tvoří až třetinu všech bílkovin v těle a dělí se na mnoho typů (více v článku Kolagen a klouby – spojení, které funguje).

V chrupavkách se vyskytuje kolagen typu II.

Díky své charakteristice a funkci v lidském těle je kolagen součástí všech doplňků stravy od VITARu určených pro pohybový aparát (MaxiVita Premium Kloubní výživa, MaxiVita Exclusive Kloubní výživa, MaxiVita Kolagen forte+).

Další účinné látky

Nepostradatelný pro tvorbu kolagenu a tím i pro strukturu chrupavek, vazů, šlach nebo kostí, je vitamin C (o jeho dalších účincích se dočtete ve vitaminové abecedě: Vitamin C neboli kyselina askorbová). Proto je i tato látka přítomna v našich kloubních výživách.

MaxiVita Exclusive Kloubní výživa a MaxiVita Exclusive Kolagen forte+ jsou pak doplněny i extraktem ze stromu Boswellia serrata, který přispívá k dobrému stavu kostí a kloubů.

Extrakt se vyrábí z kůry a pryskyřice, jejíž součástí jsou tzv.

boswellové kyseliny – v arabské medicíně využívané jako prostředek s protizánětlivým účinkem, který se vědecky zkoumá zejména v souvislosti s léčbou artritidy.

Na péči o klouby se vyplatí myslet včas, zvlášť když existuje řada látek, které mohou pomoci.

Najdete je v kvalitních kloubních výživách od VITARu, z nichž MaxiVita Exclusive Kloubní výživa prošla v minulosti nezávislým testem spotřebitelské organizace dTest.

 Bonusem je, že všechny doplňky stravy značky MaxiVita jsou široce dostupné v obchodních řetězcích a drogeriích. Koupit je můžete i na našem e-shopu s doplňky stravy na www.nasevitaminy.cz.

Nejlepší doplňky stravy na klouby

Spousta z vás už jistě zkoušela měnit svoji stravu, pít víc vody nebo přidat nějaké doplňky stravy, aby zlepšila pleť nebo vlasy, ale přemýšleli jste takhle někdy i o kloubech?

Pokud je vaše odpověď ne, pokračujte ve čtení. Máme pro vás tipy, jak si udržet zdravé klouby, abyste do fitka mohli chodit ještě dlouhá léta.

V článku se dočtete:

Glukosamin a jeho účinky na zdraví – jak funguje?

Glukosamin je látka, která se přirozeně nachází v našem těle. Pomáhá předcházet tomu, aby o sebe dřely dvě kosti, což způsobuje bolest a zánět. 5 Je to jeden z nejzkoumanějších doplňků stravy proti osteoartritidě a je tak součástí většiny suplementů zaměřených na bolest kloubů.

Jsou dva hlavní typy glukosaminu, které se zkoumají: glukosamin hydrochlorid a glukosamin sulfát. Většina studií se více přiklání ke glukosamin sulfátu spíš než ke glukosamin hydrochloridu. 5

 • Dvě studie objevily, že suplementování glukosaminu u cyklistů, fotbalistů a hráčů rugby mělo ochranné účinky na zdraví kolenních kloubů. 6,7
 • Pozorovaly zmírnění rozpadu svalových vláken ve chrupavce kloubu u té skupiny, která brala vyšší dávky glukosaminu, v porovnání s těmi, kteří brali dávky nízké nebo placebo.
 • Shrnutí: Suplementování glukosaminu o doporučené denní dávce okolo 1000-1500mg může pomoci zachovat zdraví kloubu a tím zlepšit váš potenciál ve fitku.
 • Stejně jako glukosamin je i chondroitin součástí chrupavek a pomáhá zabraňovat rozpadu chrupavky v důsledku osteoartritidy.
 • Ačkoliv je potřeba tohle téma více prozkoumat, několik studií ukazuje slibné výsledky, že chondroitin může pomoci zmírnit bolest kloubů a ztuhlost při osteoartritidě. 6

Běžné doplňky stravy obvykle obsahují kombinaci glukosaminu a chondroitinu. Stále však není jasné, jestli je některá složka lepší než ta druhá anebo jestli byste měli brát obě, abyste mohli pozorovat pozitivní účinky. 6

Shrnutí: Suplementace chondroitinu ve spojení se zdravou, vyváženou stravou může zlepšit stavy ztuhlosti a bolesti při osteoartritidě. Je potřeba téma více prozkoumat, abychom zjistila, zda můžeme pozorovat pozitivní účinky na zdraví kloubů i u zdravých mladých jedinců.

Máme dvě hlavní omega 3 mastné kyseliny: DHA a EPA. Obě tyhle látky mají protizánětlivé účinky, které jsou prospěšné pro naše zdraví. 8

Omega 3 je považována za látku, která může pomoci s přípravou na cvičení, zlepšit efektivnost cvičení a podpořit regeneraci po cvičení, či předcházet zranění během intenzivního tréninku. 2,9

Shrnutí: Existují studie, které ukazují pozitivní účinky, které můžeme potenciálně pozorovat při užívání omega 3, hlavně co se týče srdce a kloubů. To může být velice užitečné pro ty, kteří nemají rádi ryby anebo jich nejí dostatek.

MSM je látka, která se přirozeně vyskytuje v ovoci, zelenině, obilovinách, zvířatech a lidech. Předpokládá se, že poskytuje síru, která následně tvoří další chemické sloučeniny v těle.

V jedné studii, kde porovnávali MSM a placebo, zmírnil MSM bolest svalů a kloubů po cvičení. 11 Existuje i spousta dalších studií, které pozorovaly, že dlouhodobá konzumace MSM vedla k menšímu poškození svalů po cvičení. 12

Budete mít zájem:  Vitamín c prý může způsobit potrat – je to pravda?

Doporučená denní dávka MSM je okolo 1g.

Osteoartritida u poměrně mladých sportovců není až takovou výjimkou, zejména co se týče sportů zahrnujících prudké zrychlování nebo dlouhotrvající zátěž na klouby. 2 Artritida je stav, kdy se objevuje bolest kloubů, jejich ztuhlost a otok.

Často kladené otázky

Proč bych se měl starat o svoje klouby?

Zranění kloubů jsou mezi návštěvníky posiloven celkem časté a můžou nastat z několika různých důvodů včetně:

 1. Používání příliš těžké zátěže při cvičení v kombinaci se špatnou technikou
 2. Nedostatečná výživa

Klouby, stejně jako svaly, vyžadují tu správnou výživu, aby se mohly přizpůsobit stresu z tréninku. Dlouhodobě nedostatečná výživa a těžký trénink mohou vést k onemocněním jako je osteoartritida nebo zánět šlach, kdy se ve šlachách objeví zánět v důsledku nahromaděného stresu.

Trénování v po sobě následujících dnech bez odpočinku může mít za následek to, že klouby budou vystavovány přílišné zátěži, což může opět vést k osteoartritidě, zánětu šlach nebo dokonce úplnému poškození.

Nedostatek spánku může také mít za následek špatnou regeneraci, jelikož během spánku naše tělo produkuje hormony, které rozvádí živiny na ta správná místa, což je pro regeneraci důležité.

Ať už se věnujete jakémukoliv sportu, správný tréninkový program je důležitý k zajištění toho, že nebudete příliš zatěžovat klouby. Například v bodybuildingu je doporučeno střídat trénink o vyšším počtu opakování s tréninkem o nižším počtu opakování s těžkými vahami.

2. Nezapomeňte se rozehřát

Pokud se před tréninkem nerozcvičíme, koledujeme si o zranění. Rozcvička může být vcelku jakákoliv – desetiminutová jízda na rotopedu, chůze do kopce po dobu 15 minut nebo lehký set vašich běžných cviků.

3. Dbejte na vyváženou stravu

Obecně se doporučuje následovat zdravou středomořskou dietu, která je založená na celozrnných sacharidech, ovoci, zelenině, rybách, nižšího množství masa a másla a více rostlinných olejů. Všechny tyhle potraviny obsahují spektrum výživných látek včetně omega 3 mastných kyselin. Ty mají protizánětlivé účinky, které z dlouhodobého hlediska podporují zdraví kloubů. 4,5

4. Jezte dostatek kalorií

Někteří z vás možná během roku zařazují období s nižším příjmem kalorií, aby něco zhubli. Je důležité, abyste svoje kalorie nesnižovali příliš, jelikož to může vést ke ztrátě kostní hmoty a neoptimálnímu stavu kloubů.

Začněte tím, že denní příjem snížíte o 200-300 kalorií, a od toho se odrazte.

5. Suplementujte vitamíny a minerály

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) vydal v roce 2014 aktualizovaná doporučení týkající se artritidy. 4 Doslova uvedli: „Nenabízejte glukosamin nebo chondroitin jakožto prostředky k léčení osteoartritidy.“

Od roku 2014, kdy byla tahle doporučení vydána, byly publikovány studie se slibnými výsledky týkající se užívání doplňků stravy, které by mohly pomoci zlepšit zdraví kloubů.

Nejdůležitější je si pamatovat, že doplňky stravy nikdy nejsou tím správným rychlým řešením a ve většině případů je suplementace nejúčinnější, pokud je zkombinovaná se zdravou vyváženou stravou.

Co si z článku odnést

Takže fungují tyhle doplňky stravy? Dostupné studie ukazují mnoho pozitivních výsledků, které suplementace může mít, co se týče zranění kloubů při sportu. Nicméně další výzkum je třeba, abychom měli více jasno.

Pokud v současné době užíváte nějaké léky, měli byste užívání doplňků stravy vždy nejdříve konzultovat se svým lékárníkem nebo doktorem.

Následování zdravé středomořské stravy v kombinaci se správným tréninkem a zařazováním odpočinku, případně suplementování některých minerálů vám může dosáhnout vašich fitness cílů.

Glukosamin

GlukosaminObecnéSystematický název2-amino-2-deoxy-D-glukopyranosaSumární vzorecC₆H₁₃NO₅IdentifikaceRegistrační číslo CAS3416-24-8VlastnostiMolární hmotnost179,079 373 uNení-li uvedeno jinak, jsou použityjednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).Některá data mohou pocházet z datové položky. α-D-glukosamin Glukosamin sulfát

Glukosamin (řidčeji také glukozamin) (C6H13NO5) je tělu vlastní, bazická sloučenina, která vzniká z glukózy náhradou hydroxylové skupiny (–OH) v poloze 2 za skupinu –NH2. Zabudovává se do polysacharidů (glykosaminoglykanů – GAG), které mají v organismu různé funkce, např. chondroitinsulfát je jednou z hlavních složek kloubních chrupavek, kde váže vodu a propůjčuje pružnost.

Je součástí léčivých přípravků a doplňků stravy (tzv. hraničních přípravků), které se užívají při artróze. Vzhledem k tomu, že jde o tělu vlastní látku, je často označován jako „kloubní výživa“. Podstata působení však spočívá v tom, že je schopen příznivě ovlivnit rovnováhu metabolických dějů probíhajících v chrupavce.

Komerčně dostupný glukosamin je v přípravcích obsažen ve formě solí, a to buď síranu (sulfátu), nebo chloridu. Účinnost při artróze byla poměrně dobře prokázána u sulfátu, v případě chloridu není dostatek spolehlivých informací.[1]

Dávkování

Doporučená dávka glukosamin sulfátu je 1 500 mg denně po dobu nejméně 2 měsíců.[zdroj?] Po této době je možné udělat přestávku, neboť účinek obvykle několik týdnů přetrvává.[zdroj?] Přestávka v užívání však není nutná.

Účinky

Glukosamin sulfát má příznivé účinky proti bolesti a zánětu při artróze kloubů. Na rozdíl od analgetik a nesteroidních antiflogistik je tento účinek opožděný, projeví se až po 4–6 týdnech pravidelného úžívání.

Po vysazení však tento účinek obvykle přetrvává nějakou dobu. Proto je možné po 2–3 měsících užívání udělat další asi 2–3 měsíce přestávku. Látka patří do skupiny tzv.

SYSADOA (symptomaticky pomalu působící léky při osteoartóze).

Glukosamin sulfát též zřejmě dokáže zastavit ztrátu kloubní chrupavky, ke které při osteoartróze dochází. Tento účinek byl pozorován zatím pouze při dlouhodobém užívání bez přestávky.[2][3]

V mnoha přípravcích na trhu se glukosamin kombinuje s jinými látkami, např. chondroitin sulfátem. Takové kombinace nejsou sice škodlivé, avšak neexistuje žádný důkaz jejich vyšší účinnosti. Doporučení odborných společností (EULAR) hovoří pouze o samostatném používání jednotlivých látek.[4]

Odkazy

Reference

 1. ↑ RICHY, F., et al. Structural and symptomatic efficacy of glucosamine and chondroitin in knee osteoarthritis: A comprehensive meta-analysis. Arch Intern Med. 2003, roč. 163, čís. 13, s. 1514–1522. Dostupné online. ISSN 0003-9926. 
 2. ↑ REGINSTER, J. Y., et al.

  Longterm progression of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: A randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2001, roč. 357, čís. 9252, s. 251–256. Dostupné online. ISSN 0140-6736. 

 3. ↑ PAVELKA, K., et al.

  Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis: A 3-year, randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Intern Med. 2002, roč. 162, čís. 18, s. 2113–2123. Dostupné online. ISSN 0003-9926. 

 4. ↑ JORDAN, K. M., et al.

  EULAR Recommendations 2003: An evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003, roč. 62, čís. 12, s. 1145–1455. Dostupné online. ISSN 0003-4967. 

Literatura

 • PAVELKA, Karel. Symptomaticky pomalu působící léky u osteoartrózy. Remedia. 2001, roč. 11, čís. 5, s. 337–345. ISSN 0862-8947. 
 • PAVELKA, Karel, et al. Farmakoterapie revmatických onemocnění. Praha: Grada, Avicenum, 2005. ISBN 80-247-0459-5. Kapitola Terapie osteoartrózy, s. 353–371. 

Externí odkazy

 • Glukosamin, chondroitin a další látky účinné při udržování kloubů a kostí[nedostupný zdroj] (česky)

Portály: Biologie | Chemie Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukosamin&oldid=18683969“

Kloubní výživy pod drobnohledem: Benefity, dávkování a osobní zkušenosti

V dalším článku naší série “Suplementy pod drobnohledem” si představíme doplněk, který je podle nás velmi důležitý a užívat by ho měli nejen kulturisté, ale vůbec všichni aktivní sportovci. Jak už jste z názvu nejspíš poznali, budeme si dnes povídat o kloubních výživách.

Co je to kloubní výživa

Kloubní výživa je doplněk stravy, který má za úkol chránit a vyživovat kosti, klouby, vazy a šlachy. V lidském těle se nachází přes 200 kostí a 100 kloubů a člověk na ně vyvíjí neustálý nápor, ať už těžkou manuální prací, nadváhou nebo sportem.

Užívání kloubní výživy je velmi důležité, protože pomáhá udržovat pohybový aparát zdravý a předchází tak úrazům spojeným s nadměrným zatěžováním kloubů.

K čemu je kloubní výživa určena

Užívání kloubní výživy je jedním z nejlepších způsobů, jak chránit klouby při sportovní zátěži. Je určena především pro regeneraci a ochranu kloubní tkáně a zmírnění opotřebení klubů při sportovní zátěži. Důležité je podotknout, že kloubní výživu je nutné užívat preventivně, ne až při bolestech pohybového aparátu.

Pokud vás problémy s klouby trápí již nějakou dobu, pravděpodobně vám ani kloubní výživa nepomůže a lepší bude navštívit svého lékaře.

Kloubní výživu je vhodné užívat zejména pokud: 

 • Sportujete na vrcholové úrovni
 • Přetěžujete nosné klouby (manuálně pracující, obézní lidé, atp.) 
 • Chcete udržet klouby zdravé a minimalizovat riziko jejich poškození do budoucna

Účinky a benefity kloubní výživy

Účinky kloubní výživy se odvíjí od toho, jaký přípravek užíváte a jaké účinné látky obsahuje. Pokud ale zvolíte kvalitní kloubní výživu, ideálně s obsahem glukosaminu, chondroitinu a methylsulfonymethanu, o kterých si něco povíme za chvíli, můžete se těšit na opravdu velké množství benefitů a vysokou účinnost.

Mezi ty nejdůležitější výhody patří: 

 • Tlumení bolestivosti
 • Dobrá regenerace a ochrana kloubní chrupavky
 • Lepší tvorba kloubní tekutiny 
 • Zpomalení degenerativních procesů chrupavky
 • Výživa kloubního aparátu
 • Pozitivní ovlivnění novotvorby chrupavek 

Dávkování kloubních výživ

Ať už jste si koupili kloubní výživu jako suplement, nebo jste si namíchali vlastní podle návodu, který jsme vám dali, je velice důležité ji správně dávkovat, protože jinak nikdy nedosáhnete požadovaných výsledků.

1. Dávkování kloubních výživ obecně 

Pokud se rozhodnete užívat kloubní výživu, rozhodně doporučujeme dodržovat dávkování, které výrobce uvádí na obalu. Pouze v případě, že jste sportovci nad 100kg a doporučená dávka kloubní výživy vám nezabírá, můžete si ji upravit podle svých požadavků.  

2. Doporučené dávkování jednotlivých složek

Je asi jasné, že každá účinná složka bude mít jiné dávkování, proto si je pojďme projít ty nevýznamnější látky, které se v kloubních výživách objevují:  

Kolagen

Kolagen je velice důležitou složkou šlach a kloubů, protože má schopnost je obnovovat a udržovat je zdravé. Novotvorba kolagenu je také nezbytná pro správné zabudování vápníku do kostí.

Víte ale, jak ho užívat? Překvapivě není ani tak důležitá velikost dávky, jako správné načasování.

Jako optimální se jeví příjem kolagenu po malých dávkách, ideálně každé 2-3 hodiny.

Aktivním sportovcům a lidem, kteří trpí bolestmi pohybového aparátu, doporučujeme přijmout alespoň 10 gramů.

Pokud zvolíte instantní verzi, je ideální kolagen rozpustit ve vodě a průběžně ho upíjet, v případě tabletovaného kolagenu přijměte odpovídající dávku s dostatečným množstvím vody.

TIP: Víte, jak často byste měli cvičit?

MSM

Metylsulfonylmetan je sloučenina síry, která má nepřeberné množství účinků. Působí jako antioxidant, který čistí tělo od toxinů, zmírňuje bolesti a záněty šlach, svalů a kloubů, udržuje lesklé vlasy a čistou pleť. Mimo to vděčíme MSM i za flexibilní vazby mezi jednotlivými buňkami, což zvyšuje tkáňovou ohebnost.

Doporučená denní dávka MSM pro aktivní sportovce by měla být 1,5g až 2g.

Glukosamin sulfát

Glukosamin je bazická sloučenina, která pozitivně působí při bolestech či zánětech šlach a kloubů a velmi příznivě ovlivňuje také metabolické reakce, které v chrupavkách probíhají. Některé studie dokazují, že při dlouhodobém užívání dokáže zastavit ztrátu kloubní chrupavky, ke které dochází například při artróze.

Pro požadovaný efekt doporučujeme užívat minimálně 2g glukosaminu denně.

Pokud se chcete dozvědět více o benefitech, účincích i dávkování glukosaminu, určitě doporučujeme shlédnout toto stručné a jednoduché video od populárního Dr. Axe, který se věnuje přírodní medicíně a zdravému životnímu stylu.)

Chondroitin sulfát

Význam chondroitinu spočívá ve schopnosti vázat vodu, čímž zajišťuje správné fungování, pevnost, pružnost a odolnost chrupavky. Stejně jako glukosamin dokáže zastavit ztráty kloubní chrupavky, ke kterým dochází při artróze a podobných onemocněních.

Tato látka bohužel není vhodná pro vegetariány a vegany, neboť se získává extrakcí z chrupavek živočichů. Patří mezi pomalu působící látky, což znamená, že výsledek pocítíte nejdříve po dvou měsících užívání.

Pro správný efekt doporučujeme užívat minimálně 1g chondroitinu denně.  

3. Dávkování konkrétních produktů

Dávkování kloubních výživ je velice individuální, ale rozhodně doporučujeme se, alespoň pro začátek, držet doporučeného dávkování, které výrobce uvádí na obalu produktu. Pokud by vám ani tato dávka nevyhovovala, nebo patříte mezi sportovce s hmotností nad 100kg, je možné dávku zvětšit a přizpůsobit svým potřebám.

Dávkování Alavisu

Určitě jste si všimli, že kloubní výživa Alavis je určena původně pro koně. Sportovci ji užívají především pro to, že má velice účinné složení a (paradoxně) na rozdíl od kloubních výživ určených lidem neobsahuje zbytečná aditiva. Pokud jste si tuto kloubní výživu koupili, pravděpodobně vás zajímá, jak ji dávkovat.

Dávkování pro lidi je stejné jako pro koně, rozhodujícím faktorem je pouze hmotnost. Pro 100kg sportovce se doporučuje na prvních 14 dní jedna odměrka, poté pouze ½ odměrky. Optimální délka užívání jsou tři měsíce, poté je nutné přípravek minimálně na měsíc vysadit.

Jak dlouho brát kloubní výživu?

Délka užívání kloubní výživy je opět velice individuální záležitost a liší se produkt od produktu. Informace, které by měl každý výrobce uvádět na obalu produktu, je ovšem vhodné dodržovat.

Jak dávkujeme kloubní výživu my?

Naší oblíbenou a osvědčenou kloubní výživou je Alavis, který mimo jiné ovládl náš žebříček nejlepších kloubních výživ. Pokud se rozhodnete i vy užívat tento suplement, rozhodně doporučujeme se držet následujícího dávkování:

Fáze: Množství:
Iniciační fáze (1. a 2. týden) 5g – 6g
Udržovací fáze (3. až 13. týden) 2,5g – 3g
Vysazení (14. týden až 23. týden) 0g

Formy kloubních výživ

Kloubní výživy můžete, stejně jako například BCAA, o kterých byl náš minulý článek, sehnat hned v několika formách.

Mezi ty nejznámější a nejprodávanější formy patří kloubní výživy v tabletách, prášku a nebo v tekuté formě. Pojďme si je tedy představit a uvést si některé jejich výhody a nevýhody.

1. Kloubní výživy v prášku

V případě kloubních výživ nejsou práškové tak typické, většina lidí dává přednost spíše tabletám. Nejužívanější kloubní výživou v prášku je například Alavis.

Výhody/Nevýhody:

 • Vysoký obsah účinných látek 
 • Minimum pojiv
 • Nutnost rozmíchávat v šejkru 
 • Nutnost odměřovat

2. Kloubní výživy v tabletách 

Kloubní výživy v tabletách jsou nejčastější variantou, typickým příkladem je například Animal Flex. 

Výhody/Nevýhody: 

 • Snadné dávkování
 • K přípravě není potřeba šejkr
 • Většinou obsahují přidané látky (barviva, protispékavé látky,…)

3. Kloubní výživy v tekuté formě 

Kloubní výživy v tekuté formě nejsou na trhu příliš časté, ale pár se jich přeci jen najde. 

Výhody/Nevýhody:

 • Nepotřebujete zapíjet vodou 
 • Obvykle jsou nejlépe vstřebatelné 
 • Často obsahují minimum účinných látek

Ideální složení kloubní výživy

Pokud přemýšlíte nad koupí vlastní kloubní výživy, rozhodně je důležité vědět, co by měla v ideálním případě obsahovat.

K tomu, aby byla účinná, jsou nezbytné tři látky – chondroitin, glukosamin a metylsulfonylmetan, které jsme si popsali již výše.

Pokud chcete dosáhnout maximální účinnosti, doporučujeme suplementovat ještě kyselinu hyaluronovou která tvoří základ synoviální tekutiny (kloubního maziva), tlumí nárazy v kloubech a zabraňuje degradaci chrupavky.

Podobně je na tom i vitamín C, který zachovává integritu kloubního spoje a aktivuje enzymy potřebné pro tvorbu kolagenu. Při bolestech kloubního aparátu přijdou vhod i omega 3 kyseliny, které potlačují zánětlivé procesy a příznivě působí na klouby a chrupavky. Tyto tři “doplňkové” suplementy doporučujeme užívat zvlášť, neboť většina kloubních výživ žádnou z těchto látek v kombinaci s chondroitinem, glukosaminem a MSM neobsahuje. 

Osobní zkušenosti

Za léta aktivního sportování mám s kloubními výživami opravdu bohaté zkušenosti, ale za nejlepší a nejúčinnější kloubní výživu považuji Alavis, který má opravdu vysoký obsah účinných látek, neobsahuje zbytečné nefunkční složky (protispékavé látky, barviva, zvlhčovadla atp.) a jeho cena je opravdu skvělá, pokud vezmete v potaz, že vám celé balení vystačí na tři tříměsíční cykly. 

BCAA pod drobnohledem: Benefity, správné dávkování a vedlejší účinky

Jak vybrat tu nejlepší kloubní výživu

Pokud stále ještě nevíte, jakou kloubní výživu vybrat, rozhodně navštivte náš žebříček nejlepších kloubních výživ, ve kterém najdete ty nejlepší produkty na trhu. Nebo, jestli chcete ušetřit, můžete si kloubní výživu namíchat sami podle našeho návodu. 

Doufáme, že vám náš dnešní článek užívání kloubních výživ osvětlil. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se kloubních výživ, neváhejte se zeptat v komentářích, rádi na ně odpovíme.

Předchozí díly:

Velký test kloubních výživ (VIDEO):

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector