Fimóza – příčiny, příznaky a léčba – jak na to?

Fimóza je zúžením předkožky. Lze ji pokládat za onemocnění, protože může narušovat normální život postiženého a může být spojena i s některými vážnými komplikacemi. Její vyřešení je důležité a už proto je vhodné něco si o ní napsat.

Předkožka neboli prepucium je kožní vrstva, která překrývá žalud na penisu. Má vnější a vnitřní vrstvu. Za normálního stavu lze předkožku rukou přetáhnout na kořen penisu a obnažit tak žalud. K tomu samému dochází při erekci.

Jakmile je předkožka na svém konci zúžená, nedá se logicky přetáhnout přes širší žalud – tomuto stavu říkáme fimóza. Fimóza může být spojená s krátkou uzdičkou (napojení předkožky na žalud na spodní straně penisu – tzv.

frenulum), která také brání pohybu předkožky.

Příčiny: Fimóza je velmi často vrozená, někdy však vznikne i během života. Po narození je přítomná skoro u všech chlapců, kdy je spojena se slepením vnitřního listu předkožky k žaludu.

Později s věkem u zdravého jedince vymizí. Důležité je, že u chlapců kolem jednoho roku by se neměla předkožka zbytečně přetahovat. Je to zbytečné a může to vést k jejímu poranění.

Někdy však fimóza přetrvává a pak může být potřeba ji řešit.
 

Fimóza však vrozená být nemusí a může vzniknout až během života. K tomu může dojít například při zánětech žaludu nebo jako následek poranění předkožky. Typicky k tomu dojde, pokud se zúžená předkožka u dítěte (což může být normální stav) necitlivě přetahuje. Poraněná předkožka má tendenci se jizvit a zužovat. K podobnému výsledku může dojít, když dospívající chlapec s mírnou fimózou (zde již fimóza není normální stav) si ji „léčí“ neodborně sám častým bolestivým přetahováním předkožky přes žalud s cílem ji rozšířit. Krátkodobý efekt tahle „samoléčba“ mít může, po delším čase se ale předkožka může zajizvit a zúžit se ještě více.
  Fimóza – příčiny, příznaky a léčba – jak na to?

Projevy: Fimóza se projevuje tím, že předkožka nejde vůbec nebo jen špatně přetáhnout. Při snaze stáhnout předkožku z žaludu může tento postup bolet, bolestivá může být i erekce. To vede k problémům při pohlavním styku, který může být pro muže bolestivý a nepříjemný.

Mimoto se přitom může předkožka poranit, zajizvit a zúžit ještě více. Pokud je mi z historie dobře známo, pak tímto problémem trpěli panovníci jako například král Ludvík XVI (manžel Marie Antoinetty) a car Petr (manžel Kateřiny Veliké).

Oba zplodili potomka až po menším chirurgickém zákroku, viz. léčba.
 

Při dlouhotrvající fimóze se navíc kvůli nedostatečné hygieně pod předkožkou na žaludu hromadí bílá hmota zvaná smegma, což za prvé nepůsobí příliš esteticky a navíc může mít hromadící se smegma vztah ke vzniku rakoviny penisu.

Komplikací fimózy může být parafimóza, kdy se úzká předkožka sice přetáhne přes žalud, ale pak nejde vrátit zpět a zaškrtí tkáň žaludu. Více informací najdete v příslušném textu.

Diagnostika: Fimózu nejlépe diagnostikuje urolog pohledem a při zběžném vyšetření penisu, také může zhodnotit její závažnost a typ léčby.

Prevence: Vrozené fimóze, která nevymizí, se předejít nedá, ta se dá už jen léčit. Prevencí vzniku nebo zhoršení fimózy je nepřetahovat předkožku násilím a raději vyhledat urologa, který poradí a pomůže.

Léčba: Je možnost léčit fimózu nechirurgicky a chirurgicky.

1. Nechirurgická léčba – Nechirurgická léčba spočívá v aplikaci mastí obsahující kortikoidy. Kortikoidy nemají moc příznivý účinek na kůži, ale ten je zde žádoucí – zúžená předkožka se rozvolní a rozšíří.

2. Chirurgická léčba – Obřízka neboli cirkumcize je klasickou metodou, která se provádí v židovské a muslimské kultuře již po staletí. V podstatě se předkožka odřízne a obnaží se tak žalud.

Výkon je relativně jednoduchý, provádí ho urolog a mnohdy postačuje i místní znecitlivění. Pokud se na špatné pohyblivosti předkožky podílí i krátká uzdička, může ji operatér přetnout.

Po zákroku trvá několik dní, kdy je obřezaný penis citlivý a bolestivý na dotyk, ale to poměrně rychle přejde.
 

O provedení obřízky by se mělo uvažovat realisticky. Není-li pro ni lékařský nebo náboženský důvod, je obřízka zbytečná a nic zvláštního člověku nepřinese. U fimózy, která člověku způsobuje jakékoliv potíže, je ale obřízka vhodným řešením.

Zdrojehttps://www.nhs.ukhttps://www.webmd.com

Fimóza: diagnóza a léčba

Při prvním rozhovoru s pacientem/rodiči zjistí lékař anamnézu
a následuje fyzické vyšetření. Zkontroluje při něm, zda lze předkožku zcela nebo částečně přetáhnout přes žalud, a zda je při přetahování přes žalud viditelný zaškrcující prstenec. Pokud již došlo k zánětu
, je odebrán stěr ze zaníceného místa a mikroskopicky vyšetřen na mikroorganismy
.

Pro léčbu fimózy
(zúžení předkožky) je k dispozici několik možností. Doporučená terapie závisí na věku pacienta a na stupni závažnosti fimózy. Proto se rozlišuje mezi léčbou u dětí a dospělých. Jelikož u kojenců a malých dětí je slepení předkožky, resp.

úzká předkožka fyziologickým
stavem, ve většině případů se vyčkává – pokud nedojde ke komplikacím
, jako jsou opakované infekce močových cest
, záněty apod. Pokud fimóza přetrvává i po skončení dětského věku nebo se vyskytnou obtíže, lze využít léčbu pomocí masti (např. s obsahem kortizonu).

Touto léčbou lze dosáhnout úspěšnosti až 80 procent.

Poznámka: Názory na to, kdy začít léčit fimózu u dětí, se velmi rozcházejí. Současný trend však jasně propaguje vyčkávací postoj. Operace se pak podle doporučení provádí teprve mezi osmým a desátým rokem života.

Nechirurgická léčba

Ne každé zúžení předkožky musí být řešeno chirurgicky a okamžitě. Při nechirurgické léčbě se usiluje o rozšíření úzké předkožky pomocí kortizonové nebo estrogenové masti, pokud je to možné provést bezbolestně a bez odporu.

Mast se aplikuje po delší časové období (cca čtyř až osmi týdnů). Potom je možné začít opatrně předkožku přetahovat tak, aby nedošlo k natržení.

Pokud fimóza nadále přetrvává, provede se trojitá incize (metoda rozšíření předkožky, při které se obvykle provedou tři řezy napříč zúžením) nebo odstranění předkožky.

Chirurgické léčebné postupy

Existují různé chirurgické postupy jak pro děti, tak pro dospělé.

Kompletní obřízka

Při kompletní obřízce (cirkumcizi) je předkožka (vnější a vnitřní list) zcela nebo částečně odstraněna při chirurgickém zákroku, takže žalud (glans) je nakonec odkrytý. Tento zákrok lze provést jak v lokální anestezii
, tak v celkové anestezii
(doporučuje se především u dětí).

Důvody k provedení obřízky u dětí mohou zahrnovat mimo jiné: závažné narušení proudu moči
(např. vytvoření balónu v předkožce při močení) a v důsledku toho opakující se infekce
močových cest
.

Budete mít zájem:  Nejlepší Léky Na Ureaplasma?

U starších dětí může být důvodem k obřízce bolest při přetahování příliš těsné předkožky. U dospělých jsou příčinou fimózy především zánětlivé
změny, jako je např. zjizvení po po opakovaných zánětech předkožky.

Také poranění při násilných pokusech o retrakci (přetažení) mohou zhoršit zúžení předkožky a přispět k nevyhnutelnosti chirurgické léčby
.

Podrobné informace naleznete v článcích Fimóza: co to je? a Fimóza: příčiny a příznaky.

Postupy se zachováním předkožky

V případě šetrné obřízky (plastické cirkumcize) se odstraní úzká část předkožky. Jedna část předkožky je ponechána a zakrývá žalud. Zbývající předkožka se poté musí bez problémů pohybovat po žaludu.

Poznámka: Tento postup obřízky představuje riziko nového výskytu zúžení předkožky v důsledku pooperační jizvy (recidiva).

Rozšiřovací plastika

Rozšiřovací plastika je jednou z metod se zachováním předkožky. Zúžení předkožky se zde léčí pomocí rozšiřovacích plastik (např. podélné řezy, které jsou sešity příčně). I zde existuje riziko tak zvané recidivy
.

Poznámka: Lichen sclerosus (zánětlivé onemocnění, které vede k zúžení předkožky) nebo jiné chronické záněty vylučují použití postupů se zachováním předkožky kvůli vysokému riziku recidivy.

Jak dlouho trvá proces hojení?

Proces hojení je u kompletní obřízky zpravidla dokončen po dvou týdnech. Léčebný proces lze dále podpořit pomocí dezinfekčních
sedacích koupelí nebo oplachů penisu
– od prvního dne po zákroku. Tři dny po zákroku se můžete osprchovat.

Celková lázeň je povolena teprve po vstřebání stehů (mezi sedmi a dvanácti dny). Při dobrém procesu hojení je pohlavní styk znovu možný zpravidla po třech týdnech. Pokud po operaci pacient pociťuje mírné bolesti, lze použít léky proti bolesti.

Dětem je možné podávat čípky
proti bolesti.

Poznámka: Pokud se objeví zarudnutí, narůstající otok
nebo horečka
, měli byste vždy vyhledat lékaře.

Rizika a komplikace

Obřízka se obvykle obejde bez komplikací. Bezprostředně po zákroku může dojít k mírnému krvácení, neboť předkožka je velmi dobře zásobena cévami. Ve vzácných případech dochází k masivnímu krvácení.

To musí být řešeno chirurgicky, ale ve většině případů postačí krátkodobé přiložení tlakového obvazu. Pooperační edémy
mohou být více či méně výrazné.

Obvykle mají krátkou dobu trvání a nevyžadují žádnou léčbu.

Infekce rány jsou vzácné a lze je léčit antibiotickými
mastmi. Také zjizvené zúžení otvoru močové trubice
(stenóza
meatu) patří ke vzácným komplikacím po obřízce.

Může se vyskytnout hlavně v souvislosti s Lichen sclerosus (zánětlivé kožní onemocnění). Stenóza meatu je rozpoznatelná podle velmi tenkého proudu moči. Existuje riziko narušení citlivosti žaludu.

To však málokdy vede k sexuálnímu omezení nebo obtížím.

Další možná rizika:

 • Recidivující fimóza: Tímto názvem označujeme opakovaný výskyt zúžení předkožky. Dochází k němu obvykle pouze při postupech se zachováním předkožky
 • Dehiscence rány (rozpad): rozestoupení řady stehů (vzácná).

Obřízka z tradičních důvodů

Kromě obřízky nutné ze zdravotních důvodů existují také jiné důvody pro odstranění předkožky. K těmto důvodům patří především tradiční a náboženské přesvědčení. V judaismu má obřízka hlavně náboženský význam.

Židovští chlapci jsou tedy obřezáni osmý den po narození. Obřízku přitom provádí většinou odborník na obřízku (tak zvaný mohel). Také v islámu existuje tradice obřízky. Je zakořeněna v muslimské víře a je chápána jako přikázání čistoty.

V islámu není žádný časový termín obřízky stanoven.

Na koho se mohu obrátit?

Při podezření na zúžení předkožky se můžete obrátit pro stanovení diagnózy a zahájení léčby na tyto lékaře:

 • praktický lékař
 • odborný lékař – urolog
 • dětský lékař

PHIMOSIS – Příčiny, příznaky a léčba – Lékařský – 2021

Co j ou to fimóza a parafimóza: Fimóza vzniká, když není možné zatáhnout kůži pokrývající špičku peni u, která e nazývá předkožka. Para

Obsah:

souhrn

 • Co jsou to fimóza a parafimóza: Fimóza vzniká, když není možné zatáhnout kůži pokrývající špičku penisu, která se nazývá předkožka. Parafimóza se zase projeví, když je možné předkožku zatáhnout, ale je tak těsná, že se nevrací do výchozího bodu, což způsobuje uškrcení žaludu (hlavy penisu).
 • Jak k tomu dochází: muži se rodí s přirozeným zúžením předkožky, které obvykle zmizí ve věku 2 nebo 3 let. Fimózu lze také získat po celý život v důsledku traumatu nebo infekcí, které vytvářejí jizvy a adheze na kůži penisu.
 • Příznaky: kromě nemožnosti odhalit žalud může fimóza také způsobit bolest při erekci, krev v moči, infekce močových cest a infekce žaludu (balanitida) nebo předkožky (postitis). Parafimóza na druhé straně způsobuje otoky a silnou bolest penisu. V závažnějších případech může dojít k nekróze penisu.
 • Léčba: úplné stažení předkožky lze provést ručně s vedením urologa a pomocí mastí na bázi steroidů. Pokud není možné žalud vystavit ručně nebo pokud nastanou komplikace, je nutná chirurgická léčba.

Co je to předkožka?

Předkožka je vrstva zatahovací kůže, která sedí na špičce penisu. Jedná se o druh ochranné čepice pro žalud, populárně známý jako hlava penisu.

Předkožka se začíná formovat během několika prvních týdnů vývoje plodu. Od narození do prvních let života člověka je předkožka připevněna k žaludu, což je proces zvaný fyziologická fimóza.

Jak penis roste, vnitřní oblast předkožky se postupně odděluje od žaludu, dokud se nestane zcela zatažitelnou.

U dětí není nutné vynucovat oddělení předkožky, protože k tomu v průběhu let dochází přirozeně. Fyziologická fimóza spontánně vymizí v 90% případů do 3 let a v 99% do dospívání.

U starších dětí a dospělých se proto očekává, že předkožka pokryje celý penis, když je ochablý, ale zatáhne se a odhalí žalud, když je vztyčený.

Co je to fimóza?

Fimóza nastává, když není možné zatáhnout předkožku a plně odhalit žalud. Dokonce ani se vztyčeným penisem není žalud vystaven, jak dokládá následující obrázek.

Fimóza může nastat třemi způsoby:

fyziologická fimóza

Jak již bylo zmíněno, je normální narodit se s předkožkou přilnutou k žaludu. Postupem let se však tyto adheze rozpadají a zatahování předkožky se stává snadným a bezbolestným.

V prvních letech života není infantilní fimóza problémem, s výjimkou případů, kdy malé zatažení předkožky způsobuje špatnou hygienu žaludu a opakované lokální infekce zvané balanopostitida (infekce žaludu + předkožka).

Budete mít zájem:  Hormonální jóga – cvičení pro ženy i pro muže

Asi 1% mužů dosáhne dospívání, aniž by bylo možné úplně stáhnout předkožku a udržet si dětskou fimózu. Tyto případy obvykle pocházejí z patologické fimózy.

patologická fimóza

K udržení dětské fimózy obvykle dochází ze dvou důvodů:

 • Infekce nebo zánět žaludu a předkožky v dětství, které způsobily zjizvení a nové adheze na předkožku.
 • Rodiče, kteří se pokusili násilně zatáhnout kůži penisu, skončili a způsobili malé zlomeniny a slzy v předkožce a vytvořily nové jizvy a srůsty.

Aby se zabránilo patologické fimóze, je důležité udržovat penis stále čistý – zejména v oblasti, která je skrytá vrstvou kůže – a vyhnout se nucenému zatažení předkožky. Nezapomeňte, že dětská fimóza se přirozeně vyřeší v 99% případů.

U starších lidí se může vyvinout fimóza také kvůli ztrátě pružnosti kůže, která pokrývá penis, a kvůli absenci nebo nízké frekvenci erekcí.

Příznaky

Fimóza je podle definice předkožka, která se správně nezatahuje. Existují různé stupně fimózy, od těch s částečným zatažením až po úplné překážky, u nichž není dokonce možné vidět močovou trubici, otvor na špičce penisu, skrz který vychází moč.

Obtížnost zatažení předkožky lze rozdělit do 5 stupňů:

 1. Úplné stažení předkožky, ale s kompresí pod žaludem (riziková situace pro parafimózu).
 2. Pouze částečná expozice žaludu v důsledku patologické adheze předkožky.
 3. Malý zářez předkožky, který umožňuje expozici pouze močové trubici.
 4. Minimální zatažení, aniž by byl vystaven žalud nebo maso.
 5. Absolutně žádné stažení předkožky.

Čím intenzivnější je stupeň fimózy, tím větší je riziko komplikací. Mezi nejběžnější patří:

 • Bolestivé erekce.
 • Balanoposthitis.
 • Infekce močových cest.
 • Dysurie (bolest při močení).
 • Hematurie (krev v moči).
 • Slabý proud moči.
 • Expanze předkožky ve tvaru balónu během močení.

parafimóza

 • Parafimóza nastává, když je předkožka schopna zatáhnout za žalud, ale nemůže se vrátit do místa původu, což způsobí uškrcení a překážku průtoku krve.
 • Na rozdíl od fimózy je parafimóza lékařskou pohotovost, která, pokud není léčena včas, může v nejzávažnějších případech způsobit nekrózu kůže nebo gangrénu penisu.
 • Mezi rizikové faktory parafimózy patří ty hlavní:
 • Fimóza, hlavně 1. stupně.
 • Balanoposthitis.
 • Trauma penisu.
 • Implantace piercingu, který brání pohybu předkožky.

Občas se může parafimóza objevit po pohlavním styku, zvláště když muž nečistí penis a nevrátí předkožku na správné místo poté, co ochabne.

Existují případy, kdy pacient okamžitě po pohlavním styku usne a probudí se s parafimózou.

Parafimóza může také nastat u dětí s fyziologickou fimózou, u nichž se netrpěliví rodiče omylem pokusili fimózu snížit, což způsobilo trvalé zatažení předkožky a stlačení krve a lymfatických cév v penisu.

Příznaky parafimózy

Edém žaludu a silná bolest penisu jsou dva nejčastější příznaky parafimózy.

Intenzivní otok koronálního žlábku, oblasti těsně pod žaludem, je dalším velmi častým znakem, jak ilustruje níže uvedená ilustrace.

parafimóza

Pokud péče není rychlá, žalud může začít purpurovat v důsledku ischemie tkáně penisu. Močová obstrukce je také běžná v závažnějších případech.

Léčba

Všechny případy fimózy po 3 letech věku by měl vyhodnotit urolog. Pokud nedojde k žádným komplikacím, lékař obvykle navrhne počkat do 7 let.

Manuální zmenšení předkožky je dostatečné pro korekci fimózy ve velké většině případů, ale pokud možno, mělo by to být provedeno podle pokynů odborníka, aby se minimalizovalo riziko tržných ran a transformace fyziologické na patologickou fimózu.

Nejběžnější forma manuální redukce se provádí pomocí specifických cvičení zatahování předkožky a lokální aplikace mastí na bázi steroidů. Nejčastěji používané masti jsou betamethason (0,05%), triamcinolon (0,01 až 0,5%) nebo flutikason (0,05%).

Chirurgická operace

U pacientů starších než 7 let nebo s opakujícími se infekcemi může být alternativou chirurgický zákrok k úpravě fimózy, pokud léčba cvičením a kortikosteroidními masti nebude účinná po 6 týdnech.

Nejpoužívanější operací je obřízka, která jednak napravuje problém, jednak brání jeho opakování. Obřízku podrobně vysvětlíme v článku: OBĚH – Rizika a výhody.

Léčba parafimózy

 1. Jak již bylo zmíněno, parafimóza je nouzová situace a musí být co nejdříve snížena.
 2. Pokud nejsou žádné známky nekrózy, lze předkožku snížit ručně, obvykle pod určitým stupněm anestézie.
 3. Na druhou stranu, pokud již existují známky ischemie, nebo pokud manuální redukce není účinná, musí být pacient urgentně odeslán k operaci.

Zúžená předkožka – Fimóza

Předkožka je tvořena dvěma listy jemné kůže penisu, která za částečně nebo úplně zakrývá žalud a za normálních okolností ji lze volně přes žalud přetáhnout.

Po narození je předkožka obvykle částečně přichycena k žaludu, toto přichycení se však postupně během prvních let života uvolňuje, takže předkožku lze nakonec volně přes žalud přetáhnout.

V průběhu života může docházet ke změnám předkožky, které se projevují ztrátou její elasticity, případně jejím zúžením. V případě, že předkožku nelze vzhledem k zúžení přetáhnout přes žalud, hovoříme o tzv. fimóze.

Tento stav je obvykle komplikován opakovanými záněty předkožky a žaludu, protože muž nemůže udržovat dostatečnou hygienu v této oblasti. V této situaci je obvykle nutno zvážit provedení tzv. obřízky (odborně cirkumcize), kdy je zúžená část předkožky odstraněna.

Jedná se o nevelký operační zákrok, který je možné provést i ambulantně, mohou však nastat i komplikace. Proto by měl být výkon proveden pečlivě a odborníkem s určitými zkušenostmi.

Nejlepší prevencí těchto potíží je dodržování hygieny penisu a předkožky po dobu celého života. Je však třeba říci, že ani tak nelze zúžení předkožky ve všech situacích předejít – trpí jí častěji například muži s cukrovkou.

Nebezpečná je situace, kdy muž zúženou předkožku přetáhne před žalud, zúžená předkožka se však v této pozici zachytí a nelze ji vrátit zpět přes žalud. Vede to k velkým bolestem, otoku a postupem času i k ztrátě prokrvení žaludu. V této situaci by měl muž neodkladně vyhledat urologa, který provede nezbytné ošetření.

Další onemocnění předkožky: kondylomata, záněty, nádory

Předkožka může onemocnět i jinými chorobami. Mohou se na ní objevit výrůstky (tzv. kondylomata), která jsou virového původu a zřejmě se přenášejí pohlavním stykem.

Je možné je odstranit operační cestou, laserem nebo speciální mastí. Předkožku mohou postihovat záněty, ty se projeví zarudnutím, svěděním a bolestí předkožky nebo i žaludu.

Stav je možno řešit předpisem masti s protizánětlivým účinkem a zvýšením hygieny.

V oblasti předkožky mohou vzniknout i nádory, které se nejprve projevují jako zarudlé ložisko, později jako výrůstek nebo vřed. Podrobnosti můžete najít v příslušné kapitole.

Trpíte-li některými z výše zmíněných problémů, neváhejte kontaktovat naše odborníky, rádi vám poradí, navrhnout další postup a případný zákrok provedou.

Budete mít zájem:  Příčiny Alergie Na Lepek?

Fimóza – co obnáší a jak jí předcházet

Fimóza je onemocnění, které znemožňuje přetažení předkožky přes žalud. S tímto problémem se nesetkávají jen muži, ale i děti.

Statistiky říkají, že se fimóza objevuje až u 10 % chlapců ve věku 3 let, přičemž právě fimóza předkožky u dětí je z pohledu čísel nejvíc riziková. Tomuto tématu by se tedy neměli věnovat jen muži, ale i matky.

Jediná účinná léčba dlouhodobě neřešeného stavu je operace.

Pohlavní úd muže pokrývá volně pohyblivá tenká kůže – předkožka, která chrání citlivý žalud. O fimóze mluvíme tehdy, když je předkožka natolik zúžená, až není možné ji přetáhnout přes žalud. Fimóza může být vrozená (fyziologická), nebo získaná během života.

 • Zlepšení erekce
 • Zvýšení libida
 • Předčasná ejakulace
 • Léčba prostaty

U malých dětí je tento stav fyziologický. Vnitřní list předkožky je dočasně srostlý s povrchem žaludu. Tento stav trvá přibližně do 3. roku života dítěte, ale často i později.

Věkem dítěte, jeho růstem a erekcemi se vnitřní list předkožky postupně odlepí a předkožku je možné stáhnout za žalud. Tento průběh je tedy úplně běžný a nejsou potřebné žádné medicínské zákroky.

Také se nedoporučuje předkožku násilím stahovat.

Dítě se však může narodit s předkožkou, jejíž otvor je úplně srostlý. V tom případě je nutný okamžitý chirurgický zákrok. V předkožkovém vaku se hromadí moč, což může mít za následek víceré urologické problémy.

Získaná forma fimózy vzniká jako následek zánětu předkožky a předkožkového vaku. Tento druh fimózy vzniká velmi často u mužů a chlapců v teenagerském věku, kteří mají cukrovku.

Na léčbu získané fimózy se používají masti, které obsahují glukokortikoidy a fungují jako hormonální přípravky. Dokážou zčásti uvolnit prstenec předkožky, ale nejsou úplně účinné. Proto se v případě cukrovkářů doporučuje chirurgický zákrok a následná léčba, nakolik s jiným typem léčby nejsou dobré výsledky.

Mezi komplikace fimózy patří takzvaná parafimóza. Vzniká tehdy, když se zúžená předkožka násilně přetáhne přes žalud pohlavního údu. Při tomto těsném stažení dochází k otoku žaludu a předkožka se tak nemůže dostat na svoje původní místo. Otok se později může rozšířit i na předkožku.

Příznaky a projevy fimózy

Základním znakem fimózy je nemožnost stáhnout předkožku přes žalud. Je však potřebné umět rozeznat fimózu od jiných problémů, které nejsou tak závažné. Může se totiž vyskytnout i přechodné slepení předkožky, takzvaná konglutinace. V tomto případě však nejde o trvalý stav, ale pouze o dočasný problém, který není nutné řešit medicínskými zákroky.

Pokud se muž pokouší stáhnout předkožku násilím, může to být velmi bolestivé a může také dojít k poranění předkožky a následnému zjizvení a dalšímu zúžení. Při zúžení dochází k problémům s odtokem moči a tím k rozvoji močových infekcí.

Neléčená fimóza, která přetrvává delší dobu, může přispívat k rizikovým faktorům vzniku rakoviny penisu.

 • Zlepšení erekce
 • Zvýšení libida
 • Předčasná ejakulace
 • Léčba prostaty

eJoy

balení (dávkování)
24 tablet (2 před stykem)

660 Kč

OBJEDNAT

Fimóza také brání dostatečné hygieně žaludu a předkožky a může tak dojít k hromadění bílé hmoty zvané smegma. Jde přitom o odloučené kožní buňky. Smegma později dráždí kůži žaludu a může přispět k rozvoji nádoru. Také se mohou do malých ranek, vytvořených drážděním kůže, dostat různé bakterie a způsobit záněty.

Příčiny vzniku fimózy

Příčiny fimózy se liší zejména podle toho, zda jde o onemocnění vyskytující se u dětí, nebo o stav, který vznikne u dospělého muže. Fyziologická fimóza, která vzniká už při narození, je přirozená a vyskytuje se u každého malého dítěte. O poruše mluvíme tehdy, když tento problém přetrvává déle beze změn.

Nejčastější příčinou fimózy u dětí i ve vyšším věku je zanedbání postupného přetahování předkožky. Stahování předkožky by se jednoznačně nemělo řešit násilně, protože může dojít k poranění, zjizvení a následným problémům souvisejícím se zúžením předkožky. Toto násilné stahování předkožky může samo o sobě představovat příčinu vzniku fimózy.

Přirozený proces postupného přetahování předkožky u dětí je však možné podpořit pozvolným přetahováním přes žalud například během koupání, kdy je kůža působením teplé vody pružnější a prokrvená.

U dětí a také u dospělých mužů mohou být za fimózou příčiny související se záněty a infekcemi. Nejčastěji jde o záněty a infekce předkožky, žaludu nebo uzdičky. Tyto problémy většinou vznikají při zanedbané hygieně, drobných poraněních nebo v důsledku vředů.

Cukrovka představuje rizikový faktor u mužů zejména ve vyšším věku. Může mít vliv na zhrubnutí předkožky a její postupné zúžení, s čímž jsou později spojené těžkosti s přetažením přes korunu žaludu. Tímto stavem se zároveň zhoršuje hygiena, z čehož mohou vzniknout už uvedené záněty a infekce.

Léčba a řešení fimózy může probíhat více formami.

Při akutní fimóze se doporučuje aplikovat studené obklady, které by měly uvolnit tlak a zmírnit otok. Pokud jde o stav parafimózy (stažení předkožky přes žalud bez možnosti přetažení nazpět), doporučuje se okamžitý zákrok rukama, který spočívá ve stlačení žaludu a následnému přetažení předkožky nazpět. Pokud tento zásah nepomůže, je potřebné navštívit lékaře.

Konzervativní léčba spočívá v podání speciálních injekcí na zmírnění otoku žaludu, který vzniká při parafimóze.

Pokud jde o klasický stav fimózy, nejčastěji se aplikují lokální prostředky v podobě mastí, které obsahují kortikoidy. Léčba je bezbolestná a má vysokou úspěšnost. Doplňkem k léčbě pomocí mastí je i takzvaný strečink.

Jde o cvičení, při kterých se mechanicky namáhá zúžené místo, nejčastěji v teplé vodě, případně se speciálními pomůckami.

Pokud nepomůže aplikování mastí, je potřebné provedení chirurgického zákroku. Velmi často se fimóza řeší cirkumcizí neboli obřízkou, kdy je odstraněná část nebo celá předkožka žaludu.

Při parafimóze se nejčastěji provádí kompletní obřízka. Zákrok trvá přibližně 40 minut v lokální nebo úplné anestézii. Chirurgická léčba se doporučuje i u pacientů, kteří trpí cukrovkou, protože se u nich nejčastěji vyskytují komplikované formy fimózy.

Po každé operaci je tělo oslabené. Potřebuje vzpružit a trochu pomoci při zotavování – vždy jsem sáhl po Wobenzymu, který pomáhá při pooperačních stavech, zmírňuje otoky a záněty. Je skvělým pomocníkem při rekonvalescenci.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector