Espumisan kapky 100 mg/ml – příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

perorální kapky, emulze
Léčivá látka: simeticonum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje
pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však
přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml musíte užívat pečlivě podle návodu,
aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat
 3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat
 6. Další informace

1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se
používá

Espumisan kapky 100 mg/ml léčí příznaky plynatosti (nadýmání a
zvýšený odchod plynů konečníkem) a jsou vhodné pro všechny věkové
skupiny pacientů. Způsobují rozpad bublinek plynu nacházejících se
v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto
způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny
z těla činností střev.

Použití
Espumisan kapky 100 mg/ml se používají:

 • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti nebo při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích
 • k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky
100 mg/ml užívat

Neužívejte Espumisan kapky 100 mg/ml

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku simeticon nebo na kteroukoli další složku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml. Uvědomte si prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte Espumisan kapky 100 mg/ml.
 • Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan kapky
  100 mg/ml je zapotřebí

  Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích
  musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina těchto
  obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu.
 • Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání
  přípravku dětem.
 • Vzájemné působení s dalšími léčivými
  přípravky

  Interakce s jinými léky nejsou známy.
 • Užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a
  pitím

  Žádná zvláštní upozornění.
 • Těhotenství a kojení
  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
  užívat jakýkoliv lék.
 • Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání
  přípravku během těhotenství, užívání přípravku Espumisan kapky
  100 mg/ml během těhotenství a kojení se nedoporučuje.
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
  Žádná zvláštní upozornění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Espumisan
kapky 100 mg/ml

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař někdy
sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto
léčivého přípravku s lékařem.

3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají

Vždy užívejte Espumisan kapky 100 mg/ml přesně podle pokynů uvedených
v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan
kapky 100 mg/ml:
V závislosti na velikosti dávky můžete
k dávkování použít:

 • uzávěr s kapátkem
 • odměrku se stupnicí v mililitrech (ml)

Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny
níže v dávkovacích tabulkách.

Dávkování
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml dávkujte podle intenzity obtíží.

Obvyklé dávkování je následující:
Při zažívacích obtížích způsobených plyny
Věková skupina Dávkování v kapkách
Kojenci 5–10 kapek se dá do každé lahvičky s kojeneckou výživou nebo se
podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením 1–6 let
10 kapek 3–5krát denně 6–14 let 10–20 kapek 3–5krát denně
Mladiství a dospělí 20 kapek 3–5krát denně
Espumisan kapky 100 mg/ml je možné užívat také po operacích.
Espumisan kapky 100 mg/ml se užívají s jídlem nebo po jídle, a nebo také
před spaním, je-li třeba.
Espumisan kapky 100 mg/ml by měly být užívány po celou dobu
přetrvávání obtíží.

 1. Espumisan kapky 100 mg/ml mohou být užívány dlouhodobě pouze na radu
  lékaře.Viz také bod 2
 2. „Čemu musíte věnovat pozornost“.
 3. K přípravě na zobrazovací vyšetření Dávkování
  v ml (odměrka) 1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a
  1 ml ráno v den vyšetření
 4. Jako doplněk suspenzí kontrastních látek
  Dávkování v ml (odměrka)
  2–4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě
  kontrastní zobrazení
  K přípravě na vyšetření žaludku a tenkého střeva (endoskopii)
  Dávkování v ml (odměrka)
 5. 2–3 ml před endoskopií Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být
  kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se odstranily překážející
  bublinky pěny
 6. Způsob a délka užívání
  Před použitím dobře protřepejte!
  Používání uzávěru s kapátkem (10–25 kapek):

Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů.
25 kapek odpovídá 1 ml (což odpovídá 100 mg simeticonu).

Používání odměrky:
K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je
jako odměrná pomůcka přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li
třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být vytažena a
použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem.

Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána
mimo dosah dětí.

Jestliže jste užil/a více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml,
než jste měl/a

Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství Espumisan kapky
100 mg/ml mělo jakýkoliv škodlivý účinek. I velká množství
přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml jsou snášena bez obtíží.

Léčivá látka přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, simeticon, způsobuje
rozpad pěny v zažívacím traktu čistě fyzikální cestou. Simeticon se
nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn.
** Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml**
V takovém případě můžete kdykoli užít vynechanou dávku.

Jestliže jste
přestal/a užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml
Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto
přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan kapky
100 mg/ml nebyly dosud zaznamenány. Pokud si všimnete nežádoucích
účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky
uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby
použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za “použitelné do“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Budete mít zájem:  EU zpřísňuje podmínky pro dovoz rýže z Číny

Po prvním otevření je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml stabilní po
dobu 3 následujících měsíců. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do
odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je simeticonum.
1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou makrogol-stearát, glycerol- monostearát 40–50,
kyselina sorbová, hydroxid
sodný ( k úpravě pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný,
nekrystalizující sorbitol 70% ( E 420),
karbomer,, dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda.

Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení
Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze
v 30 ml a 50 ml lahvičkách
z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, šroubovacím uzávěrem a
odměrným víčkem.

 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
  Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín,
  Německo
  Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod
  těmito názvy:
  Velká Británie (RMS) Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion
  Bulharsko Еспумизан комфорт 100 mg/ml перорални
  капки,емулсия
  Česká republika Espumisan kapky 100 mg/ml
  Estonsko Espumisan 100 mg/ml
  Finsko Espumisan 100mg/ml tipat, emulsio
  Maďarsko Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulzió
  Lotyšsko Espumisan 100 mg/ml emulsija iekšķīgai lietošanai
  Polsko Espumisan 100 mg/ml
  Rumunsko Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsie
  Slovinsko Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija
 • Slovenská republika Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne
  emulzné kvapky

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
28.7.2010

Espumisan kapky 100 mg/ml Příbalový leták

Generikum: siliconesÚčinná látka: simeticoneATC skupina: A03AX13 – siliconesObsah účinných látek: 100MG/MLBalení: Kapací lahvičkaSp.zn.suklsa sp.zn.sukls Příbalová informace: informace pro uživatele

Espumisan kapky 100 mg/ml, perorální kapky, emulze

Simeticonum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. – Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. – Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 • Co naleznete v této příbalové informaci
 • 1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá
 • Použití
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat
 • Neužívejte přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml
 • Upozornění a opatření
 • Děti a dospívající
 • Další léčivé přípravky a přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml
 • Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím
 • Těhotenství, kojení a plodnost
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 • Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje sorbitol
 • 3. Jak se přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml užívá
 • Dávka
 • Při samoléčbě zažívacích obtíží způsobených plyny

1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat 3. Jak se přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat 6. Obsah balení a další informace Tento přípravek léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a je vhodný pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobuje rozpad bublinek plynu nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev. Espumisan kapky 100 mg/ml se používají: Při samoléčbě: – k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti. Pod dohledem lékaře: – k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích – k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek). Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. – jestliže jste alergický(á) na simetikon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). – Uvědomte si, prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte tento přípravek. Před použitím přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při nově vzniklých obtížích musíte navštívit lékaře. Neužívejte tento přípravek déle než 14 dní bez porady s lékařem. Pokud Vaše obtíže během této doby neustoupily, navštivte lékaře. Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem. Interakce s jinými léky nejsou známy. Žádná zvláštní upozornění. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání tohoto přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje. Žádná zvláštní upozornění. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml: V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít: – uzávěr s kapátkem – odměrku se stupnicí v mililitrech (ml) Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách. Dávkujte tento přípravek podle intenzity obtíží. Doporučená dávka přípravku je: Věková skupina Dávkování v kapkách(kapátko) 䬀漀樀敮挀椀 㔀–10 kapek se dá do každé lahvičky s 欀潪敮攀捫潵 výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením 1–6 let 10 kapek 3–5krát denně 6–14 let 10–20 kapek 3–5krát denně

Budete mít zájem:  Lidský mozek trpí, když tělo nepřijímá zdravé tuky

Dospívající a dospělí 20 kapek 3–5krát denně

Tento přípravek je možné užívat také po operacích pod dohledem lékaře. Tento přípravek se užívá s jídlem nebo po jídle, anebo také před spaním, je-li třeba. Tento přípravek má být užíván po celou dobu přetrvávání obtíží, přesto ne déle než 14 dní bez doporučení lékaře. Tento přípravek může být užíván dlouhodobě pouze na radu lékaře. Viz také bod 2 „Upozornění a opatření“.

Pod vedením lékaře před zobrazovacími vyšetřeními

Dávkování v ml (odměrka)ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 1 ml ráno v 摥渠vyšetření  

 1. Pod dohledem lékaře jako doplněk suspenzí kontrastních látek
 2. Způsob použití Před použitím dobře protřepejte!
 3. 4. Možné nežádoucí účinky
 4. Hlášení nežádoucích účinků
 5. 5. Jak přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat
 6. 6. Obsah balení a další informace
 7. Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje
 8. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 9. Velká Británie (RMS) Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion
 10. Česká republika Espumisan kapky 100 mg/ml

Dávkování v ml (odměrka) (ᄀ)–4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě kontrastní zobrazení  Pod dohledem lékaře před vyšetřením žaludku a tenkého střeva (endoskopie) Dávkování v ml (odměrka) (ᄀ)–3 ml před endoskopií 䩥ⴀli třeba, v průběhu vyšetření může být kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se odstranily překážející bublinky pěny  Používání uzávěru s kapátkem (10–25 kapek): Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů. 25 kapek odpovídá 1 ml (což odpovídá 100 mg simetikonu). Používání odměrky: K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je jako odměrná pomůcka přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem. Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí. Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl(a) Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství tohoto přípravku mělo jakýkoliv škodlivý účinek. I velká množství tohoto přípravku jsou snášena bez obtíží. Léčivá látka tohoto přípravku, simetikon, způsobuje rozpad pěny v zažívacím traktu pouze fyzikální cestou. Simetikon se nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml Nahradit vynechanou dávku můžete kdykoli. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nežádoucí účinky spojené s užíváním tohoto přípravku nebyly dosud zaznamenány. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po prvním otevření lze tento přípravek užívat po dobu 6 měsíců. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. – Léčivou látkou je simeticonum. ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg. – Pomocnými látkami jsou: makrogol-stearát, glycerol-monostearát 40-55, kyselina sorbová, hydroxid sodný (k úpravě pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70% (E 420), karbomer, dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze v 30ml a 50ml lahvičkách z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, s uzávěrem ověřujícím neporušenost obalu (šroubovací uzávěr s pojistným kroužkem) a odměrným víčkem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Bulharsko Еспумизан комфорт 100 mg/ml перорални капки, емулсия Estonsko Espumisan 100 mg/mlFinsko Espumisan 100mg/ml tipat, emulsioMaďarsko Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulzióLotyšsko Espumisan 100 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, emulsija

Polsko Espumisan 100 mg/ml

Rumunsko Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsieSlovinsko Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzijaSlovenská republika Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.12.2016

Espumisan kapky 50ml

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá

Tento přípravek léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a je vhodný pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobuje rozpad bublinek plynu nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev.

 • Použití Espumisan kapky 100 mg/ml se používají:
 • Při samoléčbě:
 • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti.

Pod dohledem lékaře:

 • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích
 • k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat

Neužívejte přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml

 • jestliže jste alergický(á) na simetikon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Uvědomte si, prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte tento přípravek.
Budete mít zájem:  Šišák bajkalský (scutellaria baicalensis) a jeho účinky na zdraví

Upozornění a opatření Před použitím přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při nově vzniklých obtížích musíte navštívit lékaře.

Neužívejte tento přípravek déle než 14 dní bez porady s lékařem. Pokud Vaše obtíže během této doby neustoupily, navštivte lékaře.

 1. Děti a dospívající Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem.
 2. Další léčivé přípravky a přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml Interakce s jinými léky nejsou známy.
 3. Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím Žádná zvláštní upozornění.

Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání tohoto přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Žádná zvláštní upozornění.

Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje sorbitol Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml: V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít:

 • uzávěr s kapátkem
 • odměrku se stupnicí v mililitrech (ml)
 • Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách.
 • Dávka Dávkujte tento přípravek podle intenzity obtíží.
 • Doporučená dávka přípravku je:
 • Při samoléčbě zažívacích obtíží způsobených plyny
Věková skupina Dávkování v kapkách (kapátko)
Kojenci 5–10 kapek se dá do každé lahvičky s kojeneckou výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením
1–6 let 10 kapek 3–5krát denně
6–14 let 10–20 kapek 3–5krát denně
Dospívající a dospělí 20 kapek 3–5krát denně
 1. Tento přípravek je možné užívat také po operacích pod dohledem lékaře.
 2. Tento přípravek se užívá s jídlem nebo po jídle, anebo také před spaním, je-li třeba.
 3. Tento přípravek má být užíván po celou dobu přetrvávání obtíží, přesto ne déle než 14 dní bez doporučení lékaře.

Tento přípravek může být užíván dlouhodobě pouze na radu lékaře. Viz také bod 2 „Upozornění a opatření“.

Pod vedením lékaře před zobrazovacími vyšetřeními

Dávkování v ml (odměrka)
1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 1 ml ráno v den vyšetření

Pod dohledem lékaře jako doplněk suspenzí kontrastních látek

Dávkování v ml (odměrka)
2–4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě kontrastní zobrazení

Pod dohledem lékaře před vyšetřením žaludku a tenkého střeva (endoskopie)

Dávkování v ml (odměrka)
2–3 ml před endoskopií
Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se odstranily překážející bublinky pěny

Způsob použití Před použitím dobře protřepejte!

Používání uzávěru s kapátkem (10–25 kapek): Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů. 25 kapek odpovídá 1 ml (což odpovídá 100 mg simetikonu).

Používání odměrky: K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je jako odměrná pomůcka přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem.

Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl(a) Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství tohoto přípravku mělo jakýkoliv škodlivý účinek.

I velká množství tohoto přípravku jsou snášena bez obtíží. Léčivá látka tohoto přípravku, simetikon, způsobuje rozpad pěny v zažívacím traktu pouze fyzikální cestou.

Simetikon se nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml Nahradit vynechanou dávku můžete kdykoli.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Nežádoucí účinky spojené s užíváním tohoto přípravku nebyly dosud zaznamenány.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  

Po prvním otevření lze tento přípravek užívat po dobu 6 měsíců.  

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje

 • Léčivou látkou je simeticonum. 1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: Makrogol-stearát, glycerol-monostearát 40-55, kyselina sorbová (E200), hydroxid sodný (k úpravě pH) (E524), chlorid sodný, karbomery, dihydrát natrium-citrátu (E331), sukralosa (E955), čištěná voda
 • Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze v 30ml a 50ml lahvičkách z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, s uzávěrem ověřujícím neporušenost obalu (šroubovací uzávěr s pojistným kroužkem) a odměrným víčkem.
 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo

EAN

4013054028384

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector