Elektromagnetické Pole Vliv Na Zdraví?

Elektromagnetické záření a jeho vliv na zdraví Vědci přiklánějící se ke škodlivosti elektromagnetického záření mu připisují zvýšené riziko celé řady nemocí a problémů: bolesti hlavy, poruchy spánku, problémy s pamětí a soustředěním, snížená imunita, alergie, problémy s početím, ale i obávaná rakovina.

Jak se seznámit s elektromagnetickým polem?

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními otázkami účinků elektromagnetického pole (EMP) na člověka, s rozdílným hodnocením zdravotních rizik legislativou a různými skupinami odborníků a s neřešenými problémy nesouladu mezi EMC a zdravotními limity.

Co jsou účinky elektromagnetického pole?

Účinky elektromagnetického pole na lidský organismus 1 Úvod. Od začátku 20. století je používáno mnoho elektrotechnických a elektronických zařízení, která od základů změnila 2 Co je elektromagnetické pole. EMP jako záření je charakterizováno vlnovou délkou, frekvencí a intenzitou magnetického a 3 Ionizující záření. Ionizující záření má okamžité destruktivní účinky na More

Jaké jsou spektrum elektromagnetických vln?

Radiové vlny, optické záření, Roentgenovo záření, gama záření a kosmické záření. Pásmo optického záření dále rozdělujeme na infračervené záření (IR), světlo (VIS) a ultrafialové záření (UV). Spektrum elektromagnetických vln se využívá nejen v technických oborech, ale i v medicíně a dnes zaznamenáváme obrovský rozvoj ve zbraňových systémech.

Kde jsou přístroje magnetického pole používané?

Tyto přístroje používají např. v Itálii k ověřování elektrosmogu ve školách, veřejných prostranstvích i domácnostech. Jakmile občan zjistí, že intenzita magnetického pole je větší než 0,20 μT, považuje to za zvýšené riziko ohrožení dětí (leukemie) a okamžitě žádá opatření po orgánech místní správy.

Která elektromagnetická záření jsou škodlivá?

Elektromagnetické záření je možné rozdělit na ionizující (například rentgenové záření) a neionizující (například infračervené záření). O ionizujícím záření víme, že je ve vyšších koncentracích pro lidský organismus škodlivé, ale u neionizujícího záření vědci stále nenašli jednoznačnou odpověď.

Budete mít zájem:  Co se v těle děje, když máte nedostatek bílkovin?

Jak odstínit elektromagnetické záření?

Odstínění EMF (elektromagnetických polí, elektrosmogu) během dne je velmi obtížné. Je proto důležité, aby minimálně v době spánku, kdy probíhá regenerace organismu (například hormon melatonin, který je zodpovědný za úplnou relaxaci a posílení imunitního systému, produkuje epifýza pouze v noci), bylo EMF eliminováno.

Co je to elektrosmog?

Elektrosmog je neionizující elektromagnetické záření, které se přirozeně v přírodě na Zemi v produkované intenzitě nevyskytuje.

Co je to EMF?

Elektromagnetická pole (EMF, Electromagnetic Fields) jsou tvořena elektrickou a magnetickou složkou. Vztahy mezi těmito složkami jsou obecně popsány soustavou čtyř Maxwellových rovnic, ze kterých vyplývá, že elektromagnetická pole jsou vírové povahy, a mají tedy určitou energii, hybnost a setrvačnost.

Co je Ionizujici zareni?

Ionizující záření je záření, které při průchodu hmotou vede ke vzniku reaktivních iontů. Následnou reakci se mění chemické vlastnosti látek, v živém organismu to vede k poškození tkání. Různé typy poškození vnikající i v molekule DNA (včetně vzniku zlomů nebo mutací) a dalších důležitých molekulách.

Kde je elektromagnetické pole?

NF a VF zdroje záření

Za NF zdroje záření považujeme frekvence od 0–100 kHz. Toto pole se vyskytuje všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, jako jsou rozvodná dálková vedení nebo domácí elektrické rozvody. Pole působí do určité vzdálenosti od vodičů a klesá se čtvercem vzdálenosti od nich.

Jak se chránit před elektromagnetickým zářením?

Jak tedy můžeme alespoň ve svých domácnostech vytvořit zdravější prostředí?

  1. vypínat ze zásuvky všechny elektrospotřebiče, pokud je právě nepoužíváme a nenechávat je v pohotovostním režimu, protože i tak vytváří elektromagnetické pole.
  2. vypínat wi-fi a příjem dat do svého mobilního telefonu, alespoň přes noc.

Jak na elektrosmog?

Nejhorší je vliv elektrosmogu při spánku, je tudíž dobré se mu v noci vyhnout. To uděláte tak, že v pokoji vypnete všechnu elektroniku ze zásuvek. Dále si vypněte mobilní telefon, nebo ho nastavte na režim letadlo. Nechejte se místo mobilem budit klasickým budíkem.

Budete mít zájem:  10 nejlepších přírodních zdrojů probiotik – doplní vám probiotické bakterie

Co pohlcuje elektrosmog?

Elektrosmog je všude kolem

Ten může být pro naše zdraví škodlivý, proto je dobré se proti němu vyzbrojit. Ideálně vám s ním pomohou sukulenty, které jsou přírodními pohlcovači elektrosmogu. Jako nejsilnější se v této oblasti osvědčil břečťan.

Jak se bránit proti elektrosmogu v letadle?

V pokoji, kde spíte, by neměla být televize ani počítač. Telefon na noc nastavte do letadlového režimu a položte jej alespoň 200 centimetrů od vaší hlavy. Pokud máte v ložnici WiFi router, vypněte jej na noc. Nepokládejte mobilní telefon na své tělo, pokud se nenachází z letadlovém režimu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector