Duševní A Fyzické Zdraví?

Duševní poruchy přispívají ke vzniku a horší prognóze fyzických onemocnění1/2 a naopak. Řada fyzických potíží jako kardiovaskulární a plicní onemocnění, cukrovka či obezita jsou silně propojeny s duševními poruchami. Dobré fyzické zdraví působí jako obrana vůči infekčním nemocem8 a stejně i vůči nemocem duševním.

Co je to fyzické zdraví?

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady“. Tuto užitečnou a přesnou definici lze také považovat za idealistickou a nerealistickou.

Co je to duševní zdraví?

Duševní zdraví znamená dobrou kondici celé osobnosti. Duševně zdravý člověk je schopen přijímat a zpracovávat informace, řešit problémy, logicky myslet, vytvářet nové věci, aktivně se zúčastňovat dění kolem sebe a adaptovat se na nové situace.

Co je to psychohygiena?

Co je to psychohygiena? Psychohygiena bývá také označována jako nauka či soubor pravidel a metod, které mají za úkol udržovat, prohlubovat či znovuzískat ztracené duševní zdraví.

Jak na duševní zdraví?

Klíčem k duševnímu well-beingu není vyhýbání se stresujícím situacím, negativním pocitům či problémům. Duševní well-being nám napomáhá zvládat stresující situace, které život přináší. Náhlé náročné situace, stres, potíže v práci, škole, partnerském vztahu nebo ztráta blízké osoby, mohou narušovat naše duševní zdraví.

Co je to zdraví?

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

Co je to Salutogeneze?

Salutogeneze se soustřeďuje na sledování a popis zdraví, studuje jedince, kteří vykazují jednoznačně projevy zdraví, zaměřuje se především na ty, kteří přežívají ve zdraví extrémní životní situace a snaží se zjistit, čím to je, že jejich zdravotní stav je na tak dobré úrovni.

Budete mít zájem:  Pes Zanet Delohy Priznaky?

Co je to duševní pohoda?

Duševní pohoda znamená, že psychické pochody člověka probíhají harmonicky, adekvátním až optimálním způsobem, umožňují správně odrážet vnější realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty a řešit běžné i mimořádné a neočekávané úlohy, stále se zdokonalovat a mít pocity uspokojení ze svých činností.

Co je to duševní nemoc?

Co je duševní onemocnění? Duševní porucha se používá k popisu takových problémů v oblasti duševního zdraví, které závažným způsobem omezují schopnost jedince dobře se cítit a dobře fungovat v souladu se sebou samým a se svým okolím.

Co je to duševní vlastnictví?

Duševním vlastnictvím obecně rozumíme výsledky lidské tvůrčí činnosti, jež představují nehmotné statky uplatnitelné na trhu.

Jaké jsou způsoby psychohygieny?

Základem psychohygieny jsou relaxační a autoregulační cvičení, která pomáhají k cílevědomému zvládání stresu a podpoře emoční vyrovnanosti. Relaxační metodou je například i cvičení jógy, která propojuje relaxaci, tělesné protažení a trénink správného dýchání.

Jak dodržovat Psychohygienu?

dodržovat zásady psychohygieny – sebepoznání, vyjadřování emocí, pozitivní myšlení, spánek a relaxace, životospráva a přirozený pohyb, asertivita v komunikaci a time management.

dodržovat jistou vyváženost mezi:

 1. prací;
 2. svým seberozvojem (záliby, vzdělávání, příjemné aktivity);
 3. rodinným životem.
 4. a přáteli.

Jak na psychohygienu?

Zatočte konečně se stresem: jak na domácí psychohygienu

 1. Mějte realistická očekávání od svých nálad. I ten největší smíšek má někdy den blbec.
 2. Buďte na sebe hodní
 3. Dopřejte si dobrou stravu.
 4. Každý den na chvíli vypněte.
 5. Nastavte si cíle, které vás namotivují, ale nepohltí
 6. 4 pádné důvody, proč pít vodu s citronem.

Jak se udržet zdravá?

Existují způsoby, jak minimalizovat tyto zdravotní škody. Zdravě uspořádané prostředí, vhodná židle, kompenzační pomůcky a správné sezení. A zejména krátká, ale pravidelná zdravotní cvičení pomáhající předcházet bolestem a kompenzační cvičení napravující tělesné změny.

Budete mít zájem:  Monitor dechu sám o sobě dítěti život nezachrání

Jak se starat o své duševní zdraví?

Pečujte o své duševní zdraví: 7 preventivních zásad, jak se

 1. Pamatuj na svou pohodu.
 2. Pohybuj se.
 3. Udělej si čas na své myšlenky a pocity.
 4. Buď součástí skupiny.
 5. Měj realistická očekávání od svých nálad.
 6. Nastav si dosažitelné cíle.
 7. Buď na sebe hodný.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector