Dnes je pátek třináctého. Bojíte se?

13. 02. 2009 16:30:22

Dnes máme 13. února roku 2009. Na první pohled se zdá, že je to den jako každý jiný. Snad kromě toho, že tentokrát vyšel na pátek.

Měli jste dnes ráno strach vytáhnout paty z domu? Necháte raději auto v garáži a pojedete do práce městskou dopravou? Nebo jste si raději vzali dovolenou a zůstanete doma, kde je relativně bezpečno? Pátku třináctého se obává až 9 % z nás… Jde o pověru? A co na to říká B-h?

Pátek třináctého je v mnoha zemích světa nešťastným dnem, černým dnem. Psychologové dokonce vymysleli odborný název pro lidi, kteří mají chorobnou obavu z toho, že při listování kalendářem objeví pátek třináctého.Dnes je pátek třináctého. Bojíte se?

Jde o fóbii, která se jmenuje paraskavedekatriafobie. Tento strach je speciální formou jiného chorobného strachu, triskaidekafobie (slovo pochází z řečtiny – tris = tři + kai = a + deka = deset + phobia = strach), který je spojen se strachem z čísla 13.

Na jedné straně žijeme ve 21. století, létáme do vesmíru, po kapsách často nosíme hned několik mobilních telefony, kteří jsou multifunkční, v kavárně pracujeme přes den na svém notebooku a díky wifi jsme spojeni s celým světem.

Někdy si tak říkám, že francouzský spisovatel sci-fi románů Jules Verne (1828 – 1905), by se asi divil! Mnoho věcí můžeme předvídat dopředu.

Ale na druhou stranu, nevidíme do budoucna, ani na pár sekund a nevíme, co se má stát. Bojíme se neznámého. Máme obavy z toho, co nemáme pod kontrolou, nemůžeme ovlivnit a nemůžeme předpokládat. Dnes je pátek třináctého. Bojíte se?

Podle psychologů je pátek třináctého jen jedním z mnoha a žádný význam mu nepřikládají, naopak. Podle psychologa Jiřího Nováka z psychologické poradny Geona je, „strach z pátku třináctého jen pověrčivost a v podstatě vliv autosugesce. Kdyby se řeklo, že pátek třináctého je šťastný, tak je všechno jinak.“

Experti se domnívají, že svou roli může sehrát i selektivnost paměti. Tedy, že když se nějaká událost stane v jiný den, člověk jí nepřikládá žádnou váhu, protože prostě není pátek třináctého.

Novák vysvětluje, že „většinou, když se něco očekává, tak se to samo přivolá. Snaha dělat věci dobře se zvrhne a věci se dějí obráceně – dochází k úrazům, nehodám, neštěstím.“

Lidé bojují proti pověrčivosti tak, že někteří zůstávají raději celý den v posteli. Ti, kteří se odváží mimo domov, se vyhýbají kanálům, nejezdí autem, nelétají letadlem, mají hrůzu, že jim přejde černá kočka přes cestu, nosí s sebou různé maskoty, nechávají na sebe symbolicky plivat pro štěstí, třikrát za sebe hází sůl…

Pokud patříte mezi paraskavedekatriafobiky, pak jste v dobré společnosti. Stejně se totiž bál i britský politik Sir Winston Churchill (1874 – 1965).

Jestli se bojíte, podívejte se na přehled „černých pátků“:

  • Rok 2009 – 13. únor, 13. březen, 13. listopad
  • Rok 2010 – 13. srpen
  • Rok 2011 – 13. květen
  • Rok 2012 – 13. leden, 13. duben, 13. červenec
  • Rok 2013 – 13. září, 13. prosinec

Já sama nepřikládám dnům, rokům, číslům, znamením, pověrám, snům, talismanům, věštbám, horoskopům, hvězdám nebo špatným zvěstem žádnou váhu. Jsem křesťanka a tak věřím více v B-ha než v předměty, věštby či negativní výroky.

Ve Starém Zákoně v knize Jeremiášovi se ve 29. kapitole, verše 8 – 10 dočteme: „Takto zajisté praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: ́Nechť vás nesvodí (nesvádí) proroci vaši, kteříž jsou mezi vámi, ani hadači (věštci) vaši, a nespravujte se sny svými, jichž vy příčinou jste, aby je mívali.

Nebo vám oni lživě prorokují ve jménu mém; neposlalť jsem jich ́, dí Hospodin.“Dnes je pátek třináctého. Bojíte se? B-h nás sám vybízí, abychom nevěnovali pozornost pověrám, horoskopům, věštcům, vědmám a vůbec lidem, kteří neznají B-ha, ale předvídají budoucnost na základě okultních nauk a praktik.

Ze svého okolí jsem znala několik lidí, kteří jsou nejen pověrčiví, ale také věštbám věří. Když se doptávali svého věštce na partnera, zdraví, úspěch, kariéru, rodinné problémy či děti, občas se dozvěděli něco, co je velmi vyděsilo.

Žili v ohromném strachu, kdy ta událost v jejich životech stane. Báli se, protože se domnívali, že není vyhnutí. Jejich strachu a obavám věřím.

Jsem duchovní člověk a takovou věštbu nelze podceňovat. Existuje-li B-h, existuje i druhá strana. Připouštím, že taková věštba může mít velmi negativní dopad na celý život člověka. Dnes je pátek třináctého. Bojíte se?

B-h má ale pro nás, pro všechny, dobré zprávy! Má pro nás naději do budoucna. Když ho budeme hledat, nejenže nám ukáže cestu, po které se máme ubírat v životě, ale také poznáme, že Jeho plány s námi jsou ty nejlepší!

Ať už se tedy bojíte, protože je dnes pátek 13. února nebo jste zaslechli pro svůj život nějakou velmi špatnou předpověď do budoucnosti, B-h vám chce dát naději a radost i v tento den.

Dál prorok Jeremiáš v kapitole 29, verše 11 – 14a prorokuje: „ ́Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás ́, dí Hospodin, ́myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.Když mne vzývati budete, a půjdete, a modliti se mně budete, tedy vyslyším vás. A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým. Dám se zajisté nalezti vám, dí Hospodin… ́“

Budete mít zájem:  Jak Tejpovat Krcni Pater?

Jeremjáš (hebr. יִרְמְיָהוּ Jirmejahu, nebo יִרְמְיָה Jirmeja), syn Chilkijášův, z rodu Benjamín z Anatótu, byl starozákonní prorok. Působil ve 13. roce vlády judského krále Jóšijáše (640 – 609 před Kristem).

Datum jeho narození ani jeho smrti není známo; působil od dnů krále Jóšijáše až do zániku Judského království v roce 587/6 před Kristem. Jeremiáš působil v Jeruzalémě. Jošijáš měl svého písaře Bárucha, který zapisoval Jeremiášova slova, hlásal je anebo předčítal, když byl Jeremiáš ve vězení.

Jediné prameny o jeho životě a působení pocházejí ze stejnojmenné knihy Jeremjáš a z posledních kapitol II. knihy Královské. Jeremiášovi je také připisována kniha Pláč.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Triskaidekafobie

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tek_t%C5%99in%C3%A1ct%C3%A9ho

http://psychologie.pramenyzdravi.cz/622/Strach-z-patku-trinacteho-je-povercivost-a-autosugesce.php

http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/12860/zitra-je-patek-13.!-13-nejcastejsich-pover,-kterych-se-lide-boji!

/http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Jr29.php

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeremj%C3%A1%C5%A1

www.flickr.com

Autor: Hana Rebeka Šiander | pátek 13.2.2009 16:30 | karma článku: 16.12 | přečteno: 1572x

Dnes je pátek 13. Proč se ho lidé tak bojí a kde se vzaly pověry o něm?

Strach z pátku 13. pochází z pradávých dob a jeho údajná smůla se datuje dokonce do biblických časů. Právě v pátek nabídla Eva Adamovi jablko hříchu, v pátek zabil Kain Ábela a v pátek také začala potopa světa a zmatení jazyků v Babylonu. Ježíš Kristus byl v pátek třináctého ukřižován, u Poslední večeře sedělo třináct lidí, a tím třináctým byl zrádce Jidáš.

Pátek nebo číslo 13 jsou ale zmiňovány i v dalších náboženstvích. V severských příbězích například figuruje dvanáct bohů a třináctý nezvaný bůh Loki, který zabitím boha Baldera přinesl na Zem tmu. Podobných příkladů bychom ale našli nespočet i ze současnosti. V pátek 13. října 1929 nastal černý pátek na burze. Jeden z nejhorších propadů akcií na světových trzích.

V pátek 13. dubna 1970 ve 13 hodin 13 minut centrálního amerického času došlo k explozi rakety Apollo 13. 13. října 2006 zabila sněhová bouře v Buffalu tři lidi a způsobila škody za 130 milionů dolarů. Jeden z posledních pátků 13. se odehrál v listopadu 2015, kdy při teroristickém útoku v Paříži zemřelo 140 lidí.

Strach z pátku třináctého není sám o sobě ničím výjimečným a lékaři pro tuto obavu, která může přerůst v psychickou poruchu, mají dokonce pojmenování. Jedná se o triskaidekafóbii, kterou trpí řada lidí po celém světě. Podle dřívějšího výzkumu americké agentury Stress Management Center and Phobia 21 milionů Američanů vůbec nevychází v tento den do práce.

Čtěte také:

  • Dnes je pátek třináctého. Bojíte se?
  • Dnes je pátek třináctého. Bojíte se?

V Česku strach z pátku 13. tak markantní není. Výsledky průzkumu, který před několika lety pro společnost SAZKA zrealizovala firma NMS Market Research, ukázaly, že pátek 13. sice zaznamená 91 % Čechů, jen 6 % z nich ale věří, že přináší smůlu. Dalších 39 % očekává, že může přinést něco neočekávaného, a to i v pozitivním smyslu.

Jak je to skutečně se smůlou, která přichází právě v pátek 13., nejlépe prozradí statistiky z minulých let. Ty se ale mnohdy rozchází. Dlouhodobé statistiky pojistných událostí sice ukazují, že obavy jsou zbytečné a že se pátky 13. zásadně neliší od běžných pátků, přesto se najdou výjimky.

13. května 2011 byl jediný pátek 13. v daném roce a Česká pojišťovna evidovala mnohem více škod, než v jiné dny toho roku. V pojištění odpovědnosti občanů tehdy šlo o 40% nárůst oproti průměrnému dni. Tento nárůst škod koresponduje s pověrami, které pátek 13. den obklopují.

Podle pojišťovny Generali v pátek třináctého stoupají počty škod, které způsobí zaměstnanci svým zaměstnavatelům. Na obyčejný pátek připadá průměrně 17 takových událostí, na pátek 13.

pak v průměru 42, ukazují statistiky z minulých let. Například tři tyto pátky v roce 2012 přinesly 122 takových škod za více než jeden milion korun. V případě dvou pátků 13.

v roce 2013 se odehrálo více než 90 škod za více než 1,3 milionu korun.

Podle Generali jsou ale pověrčiví zejména zloději aut, v tento den totiž odcizí pouze polovinu vozidel oproti jiným pátkům. Podle statistik pojišťovny Allianz je nižší i počet krádeží majetku všeho druhu, a to až o čtvrtinu. Nelze se vyhnout ani vysoké nehodovosti, která ale podle pojišťoven tkví zejména v tradičním pátečním dopravním ruchu, zejména v zimním období.

Strach z pátku třináctého se nazývá paraskavedeka­triafobie. Proč lidi vlastně tolik děsí?

13. listopadu 2020   (06:56)

Dnes je pátek třináctého. Bojíte se?

Pátek třináctého není „výdobytkem“ moderní doby, opírá se o reálné historické události. A je jich hned několik

Mají ho všechny měsíce, které začínají nedělí. Každý rok se vyskytne alespoň jeden, někdy i dva, výjimečně dokonce tři. Řeč je o pátku třináctého. O dni, který je v mnoha zemích považován za nešťastný. Někteří dokonce trpí chorobnou obavou z tohoto data.

Strach z čísla třináct je natolik rozšířen, že mu lékaři dali jméno – paraskavedekatriafobie. Mnozí se bojí a přitom ani netuší, kde se tato pověra vzala. Není „výdobytkem“ moderní doby, jeho význam se opírá o reálné historické události. A je jich hned několik.

Při poslední večeři Ježíše Krista, na Velký pátek, sedělo u stolu třináct lidí. Ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. Židé považovali třináctku za nešťastnou, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově Mavet. A to znamená „smrt“. V pátek 13.

Budete mít zájem:  Regresní terapie

října 1307 začalo pronásledování a zatýkání templářů. Následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů po celé Evropě a následný zánik řádu. Popravčím dnem ve středověku byl pátek. Na popraviště vedlo třináct schůdků a v mnohých zemích byl uzel třináctkrát obtočen.

Dašlí opěrný bod pro všechny ty hrůzostrašné pověry.

Podle numerologů se na třináctku lepí smůla proto, že je poněkud „nešikovně“ umístěna v číselné řadě. Nachází se totiž ihned po čísle 12, které je historicky číslem úplnosti. Je 12 měsíců v roce, 12 znamení zvěrokruhu, 12 olympských bohů, 12 apoštolů. 

Strach z třináctky v některých zemích nabral dokonce takových obrátek, že některé hotely vynechávají v číslování 13. patro a aerolinky třináctou řadu. Linka s číslem 13 musela být dokonce v Praze několikrát zrušena, protože se s ní lidé báli jezdit. Někteří v pátek 13.

zásadně nelétají a důležitá rozhodnutí odkládají na jiný den. Ostatně mnoho publikací od 17. století uvádí, že pátek třináctého je nešťastný den pro výlet, začátek nového projektu či velký životní krok. Jsou tu však i tací, kteří tento den považují za svůj šťastný.

Dokládá to zvýšený zájem sázkařů o účast ve výherních loteriích.

Třináctka však zdaleka není jediná cifra, která nahání hrůzu. Ve východní Asii se například bojí čtyřky. Při vyslovení v jejich jazyce totiž zní stejně jako slovo „smrt“. Chorobný strach mívají lidé i z ďábelského čísla 666. I tato fobie si pro svou „oblibu“ vysloužila své jméno. Nazývá se Hexakosioihexekontahexafobie.

Dnes je pátek třináctého. Bojíte se pověry?

Každý rok se přitom v kalendáři vyskytuje alespoň jeden pátek třináctého. Loni byl jen v červnu, příští rok připadne na říjen. Třikrát do roka jako letos bude zase až v roce 2026.

K žádnému jinému dnu v týdnu nemají lidé tak rozporuplný vztah jako k pátku s číslicí třináct. „V lidovém prostředí se pověra spojená s pátkem třináctého neobjevovala. Lidem bylo jedno, jestli je prvního nebo patnáctého v měsíci,“ říká etnografka Marta Kondrová.

Lidi spíš podle jejích slov zajímalo, který den v týdnu právě je. V neděli se totiž vypravovali do kostela na slavnostní mši, ve všední den museli jít naopak pracovat třeba na pole.

„Pro naše předky bylo důležité, kterého svatého ten den bylo, jaká se k němu váže pranostika, ale jestli je pátek třináctého, to vůbec neřešili,“ vysvětluje etnografka.

21 milionů dovolených

Pátek třináctého je v mnoha zemích považován za nešťastný den. Snad nejvíce se ho děsí Američané. Podle průzkumů si až 21 milionů obyvatel USA bere kvůli pověrčivosti v pátek třináctého dovolenou, ruší pracovní cesty, neodchází ze svého domova a snaží se vyhnout všem rizikům.

Chorobný strach z pátku třináctého má i svůj odborný název. Označuje se jako paraskavedekatriafobie nebo též friggatriskaidekafobie. Jedná se o speciální formu fóbie z čísla 13. V latinskoamerických zemích je rozšířená podobná pověra o úterý třináctého.

Podle psychologů však pátek třináctého nemá žádnou ničivou moc, jde jen o psychiku. Pokud si totiž člověk vsugeruje, že se mu v pátek třináctého něco stane, bude roztěkaný, zbrklý a nervózní. A právě takové rozpoložení může způsobit celou řadu nehod či neštěstí.

KDYŽ SE ŘEKNE „TŘINÁCT“…

Třináctku považovali za nešťastnou už první Židé, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově Mavet, které znamená smrt. V hebrejštině se písmeno M čte „mem“ a píše se dvěma znaky (viz obrázek).

Ve středověku bylo zvykem věšet kriminálníky právě v pátek, který byl často znám jako popravčí den. Na popraviště vedlo 13 schůdků, v mnohých zemích se uzel popravčí smyčky obtáčel právě třináctkrát. Ve Velké Británii se popravčímu platilo 13 pencí a půlpenny navíc.

Zakladatel stresového centra v Kalifornii Donald Dossey uvedl, že americká ekonomika přichází při každém pátku třináctého zhruba o 900 miliónů dolarů (22,5 miliard korun), protože lidé kvůli tomuto datu jednoduše nedělají to, co by dělali běžně.

Pátek třináctého nepřeje svatbám. Svatební agentury z Evropy a Severní Ameriky evidují v tyto dny výrazně méně svateb. Pátky jsou přitom jinak relativně oblíbeným dnem pro svatby kvůli víkendu, který následuje.

Mnohé letecké společnosti vynechávají ve svých letadlech cíleně 13. řadu. V některých hotelích chybí pokoje č. 13, třinácté poschodí byste tam také hledali marně. Některá města nemají třináctou ulici, jinde zase chybí domy s číslem 13.

Proč zrovna pátek třináctého?

Podle starých Germánů a Římanů byl pátek šťastným dnem, zasvěceným bohyni lásky. S nástupem křesťanství se význam začal měnit.

Raní křesťané tvrdili, že v pátek třináctého byl ukřižován Ježíš Kristus, při jeho poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. V pátek prý nabídla Eva jablko hříchu Adamovi, v pátek Kain zabil svého bratra Ábela a v pátek začala velká potopa. Navíc v pátek došlo ke zmatení jazyků v Babylóně.

Reálnější kořeny pověry spadají do roku 1307. Tehdy v říjnu totiž francouzský král Filip IV. Sličný začal s pronásledováním a zatýkáním templářů. Nechal zabavit jejich majetek a osočil je z kacířství. Na mnoho rytířů čekalo mučení a smrt, jejich řád postupně zanikl. Právě od tohoto dne považovali následovníci templářů pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den.

Budete mít zájem:  Léky Na Prokrvení Mozku?

Co se stalo v pátek třináctého?

V pátek 13. ledna 1939 zasáhly Austrálii obrovské požáry. Zabily 71 lidí, spálily 5 tisíc domů a zničily desítky tisíc kilometrů buše.

V pátek 13. listopadu 1942 začala námořní bitva u Guadalcanalu. Patřila k bitvám druhé světové války v Pacifiku mezi japonským a americkým námořnictvem. Pro Japonce to byl opravdu černý pátek třináctého prohráli na celé čáře.

Nejhorší letecká nehoda v pátek třináctého se stala v roce 1972. V argentinské části And se zřítilo letadlo typu Fairchild, na jehož palubě byl ragbyový tým Old Christians Club. Ze 45 lidí přežilo jenom 16. Po pádu letounu museli přeživší strávit 72 dní v drsné divočině. Trosečníci se museli živit masem z mrtvých lidí. Život jim zachránili dva cestující, kteří se vypravili hledat pomoc.

V pátek 13. června 2003 proběhlo celostátní referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. Pro vstup do EU se vyslovilo 77,3 procent hlasujících. Česká republika do EU vstoupila 1. května 2004.

V říjnu 2006 zasáhla americké Buffalo obrovská sněhová bouře, která zabila tři lidi a způsobila škody za 130 milionů dolarů. Říká se jí také Bouře armagedonu.

V roce 2010 udeřil blesk do 13letého chlapce, který sledoval leteckou exhibici nad městečkem Lowestoft v hrabství Suffolk v Anglii. Ambulance zaznamenala čas příjezdu na místo ve 13:13 hodin. Byl to pátek třináctého.

Od Ježíše až k italské tragédii. Jsou obavy z pátku třináctého oprávněné?

13. červenec 2018 četba na 8 minut

Pověra o pátku třináctého začíná u smrti Ježíše. Ukřižován byl v pátek, na poslední večeři bylo přítomno třináct lidí.

Foto: WikiMedia Commons, CC By-SA 3.0, Andreas Wahra

Den, kterého se někteří lidé bojí jako čert kříže. Pokud jim navíc přes cestu přeběhne černá kočka, převrhne se slánka, popřípadě se blíží úplněk, přečkají jej pouze v neustávající nervozitě. Řeč je o pátku třináctého, který mimochodem znovu nastal právě dnes, 13. července 2018. Proč z něj vůbec máme takový strach a odkud tato pověra vzešla?

Zmíněná znamení, popřípadě i rozbité zrcadlo či průchod pod žebříkem. Lidé už odpradávna věří, že pátek třináctého přináší nekonečný kopec smůly. Je přitom zajímavé, že nikdo vlastně netuší, odkud se vlastně tato pověra vzala.

Jako první bychom se mohli vrátit až k časům Ježíše Krista. Jelikož byl ukřižován v pátek a na jeho poslední večeři bylo přítomno celkem třináct lidí, je dost dobře možné, že datum přinášející smůlu má původ právě zde.

Kromě toho byl pátek dnem, v němž podle Bible Eva podala Adamovi plod ze stromu poznání dobra a zla, což později vedlo k vyhnání obou hříšníků z ráje, anebo Kain ze msty zavraždil svého bratra Ábela, protože Hospodin nepřijal jeho obětní dar.

Historie 13. červenec 2018 četba na 7 minut

Co se číselné symboliky týče, v západním myšlení vyjadřuje celek povětšinou dvanáctka. Tolik je měsíců v roce, znamení zvěrokruhu, vánočních dní (jak uvádí stará koleda z Anglie). V řecké mytologii sedělo na hoře Olympu dvanáct bohů, podle hebrejského Tanachu měl Jákob dvanáct synů…

Je tak zřejmé, že cokoliv, čeho bylo třináct, se vymykalo tak výrazně, že lidé si toto číslo začali automaticky spojovat s neblahou předtuchou. Chammurapiho zákoník, zřejmě nejstarší soubor zákonů v historii pocházející z Babylonu, například v pořadí třináctý zákon úplně vynechal. Náhoda, nebo záměr?

Spolu však číslo i den víceméně nikdy nebyly propojeny – tedy až do devatenáctého století.

V Itálii tehdy zemřel skladatel Gioachino Rossini, o němž posléze žurnalista Henry Edwards napsal: „Až do posledních chvil byl obklopen nejbližšími přáteli, a jestli je to pravda, tak stejně jako mnoho dalších Italů věřil, že pátek je smolný den a třináctka smolné číslo. Je pozoruhodné, že zesnul zrovna v pátek 13. listopadu…“

Vzpoura proti třináctce

Jako první se pokoušel mýty a pověry odbourat americký voják William Fowler, jenž založil The Thirteen Club (Klub třináct), aby se onu nešťastnému číslu „postavil“.

Členové se potkávali vždy třináctého dne v měsíci, hodovali na třinácti chodech a jídlo bylo u každého stolu servírováno třinácti lidem. Klub během let nabral až 400 nadšenců, mezi nimi dokonce pět prezidentů USA – Ch. Arthura, G.

Clevelanda, B. Harrisona, W. McKinleyho a T. Roosevelta.

Historie 12. červenec 2018 četba na 8 minut

K negativní pověsti samotného data přispěl i román Američana Thomase Lawsona, jenž nese přímý název Pátek třináctého.

Bezohledný makléř v něm naplno využívá pověr, byť nepodložených, aby v tento den rozšířil zděšení z úpadku na slavné Wall Street.

Pátek třináctého se objevuje i v dílech dalších autorů – v Železném králi Maurice Druona, Zrozen v krvi Johna Robinsona či Šifře mistra Leonarda Dana Browna.

Abychom nezapomněli – pro strach z pátku třináctého již dnes již existuje i oficiální označení. Zní paraskevidekatriafóbie a obsahuje řecká slova paraskeví (pátek) a dekatreís (třináct). Chronickou obavu ze samotné třináctky pak lékaři nazývají triskaidekafóbií.

◀ PŘEDCHOZÍ ČÁST DALŠÍ ČÁST ▶

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector