Dětská olympiáda v Táboře

LDT HAUL – Honba za Ashiinou slzou (Plasy)Letní tábory s téměř 30letou tradicí – Ag. HAUL. Vyrazte s námi do rekračního střediska Máj v Plasích a užijte si celotáborovu…
Léto v KocourkověZnáte městečko Kocourkov, kde nic není tak, jak by mělo být? jak asi v takovém městečku probíhá soutěž dobrovolných…
Toulavej Vlk – ,,Ve stínu křížové výpravy II.'Organizujeme letní dětský tábor formou herních a edukativních aktivit s cílem rozvíjet a zdokonalovat u dětí jejich fyzickou…
Příměstský tábor Veselá věda KlatovyPříměstský tábor Veselá věda
Tábor pro děti se stravovacími omezenímiLetní tábor pro děti se stravovacími omezeními
Letní tábor Kozelka II.Letní tábor Kozelka II.
Letní tábor Kozelka I.Letní tábor Kozelka I.
Příměstský tábor s kreativní činnostípříměstský tábor DDM Kamarád Třemošná s kreativní činností
Příměstský tábor s nocovánímPříměstský tábor s nocováním v DDM Kamarád Třemošná, bowling, lezecká stěna, kolektivní hry.
Cyklotábor DDM Kamarád TřemošnáCyklotábor pro děti pořádaný Domem dětí a mládeže Kamarád Třemošná
Vodácký tábor DDM Kamarád TřemošnáVodácký tábor na řece Berounce pro nejmenší plavčíky
Vodácký tábor DDM Kamarád TřemošnáVodácký tábor na řece Ohři, pořádaný Domem dětí a mládeže Kamarád Třemošná
Trosečník z NadějeOjedinělý letní dětský tábor s prvky zážitkové pedagogiky
Letecko-parašutistický tábor Czech Special Force 2021Letecko-parašutistický tábor Czech Special Force 2021 na letišti aeroklubu Plasy.
Bezva letní tábor 2021Letní tábory

Táborové olympijské hry LDT UK-FTVS

Michael Velenský

Na rozdíl od oficiálních olympijských her, které se pořádají – jak obecně
známo – každé čtyři roky, se naše táborové olympijské hry (TOH) uskutečňují
každoročně.

TOH se staly na letním dětském táboře (LDT) pořádaném UK-FTVS
(v posledních létech také ve spolupráci s HOBBY centrem v Praze 4) nedílnou
součástí programu tábora a od roku 1962, kdy se LDT uskutečnil poprvé, nebyly
ani jednou vynechány.

Je pochopitelné, že od konání prvního ročníku prošly TOH – jeho organizace,
náplň, materiální zajištění apod. – mnoha změnami, které ne vždy měly
pozitivní dopad jak na průběh her, tak na myšlení účastníků tábora. Z každého
ročníku jsme se však dokázali poučit. V současnosti mají TOH svoji ustálenou
podobu (jakkoli se nebráníme modifikacím) a troufáme si říci, že jsou dětmi
oblíbené.

TOH uskutečňujeme ve čtyřech po sobě jdoucích „olympijských“ dnech na konci
tábora a jako jeho vyvrcholení. Coubertinovo heslo „Není důležití zvítězit,
ale zúčastnit se“ je průvodním heslem TOH. Zakladatel novodobých olympijských
her údajně tuto větu nikdy nevyslovil, ale jeho působení v tomto směru bylo
zjevné.

V našich podmínkách vyjadřuje smysl a základní myšlenku TOH. Cílem her
totiž je, aby se každý účastník tábora zúčastnil všech vypsaných soutěží a aby
svým výkonem přispěl k závěrečnému hodnocení skupiny (národa), jejímž členem
se stává pro TOH.

Tomu jsou také uzpůsobena základní pravidla TOH, základní
ustanovení a soutěžní řád.

Základní pravidla, soutěžní řád

V celkovém pojetí jsou TOH soutěží týmovou a mají povahu jak soupeření, tak
spolupráce. O nejlepší umístění usilují mezi sebou tři národy – Atény, Korint,
Sparta. Označení skupin není náhodné: představuje názvy starověkých řeckých
států a připomíná slavnou tradici antických olympijských her.

S výjimkou vedení tábora a „personálu“, jsou všichni účastníci LDT rozděleni
do národů, a to losováním. Jde o slavnostní akt, k němuž se vždy schází celý
tábor. Děti, jejich oddíloví vedoucí i praktikanti netrpělivě očekávají, jakou
příslušnost jim los určí.

Vlastní akt losování však neprobíhá zcela náhodně.
S přihlédnutím na připomínky oddílových vedoucích dbáme na to, aby v rámci
možností byly všechny tři národy výkonnostně pokud možno vyrovnané a aby tak
měly pro jednotlivé soutěže TOH stejnou šanci.

Ze stejného důvodu ještě děti
dělíme do tří věkových kategorií.

Průběžné i konečné pořadí národů v TOH se určuje bodováním. Každá kategorie
získává pro svůj národ body zvlášť, ve většině soutěží (především
individuálních) rozlišujeme navíc pohlaví. Výsledky z jednotlivých soutěží se
však sčítají pro celý národ.

Prvotní podklad tvoří body, které každý účastník
získá v příslušné soutěži či disciplině za své umístění. Např. ve druhé
kategorii je 15 chlapců a 13 dívek. První v pořadí konkrétní soutěže obdrží
15 bodů, druhý 14, třetí 13 …až poslední získá 1 bod. U děvčat je hodnocení
stejné; v daném případě tedy 13, 12, 11 ..

.1 bod. Jestliže má jeden národ
v kategorii více závodníků (závodnic) než ostatní národy, zruší se body nejhůře
umístěného závodníka (závodnice) tohoto národa. Obdobně se postupuje i v
případech, které nastávají u dvou národů a více závodníků.

Tím je zaručena
početní rovnost účastníků v součtech bodů a hodnocení těchto účastníků pro
národ (pro národy) v individuálních soutěžích.

Uvedený způsob bodování, charakteristický pro individuální soutěže (běhy,
skoky, hody, plavání apod.), odpovídá myšlence TOH o účasti dětí v nich. Každý
závodník a závodnice může přispět podle svých sil a schopností k průběžnému
i ke konečnému umístění národa, jehož členem je.

Týmové soutěže (basketbal, fotbal, přehazovaná, přetah lanem, štafetové
soutěže apod.) se bodují jiným způsobem: za první místo v turnaji obdrží národ
50 bodů, za druhé 30 a za třetí 10.

Soutěže

Podmínky

Program našich TOH respektuje několik důležitých skutečností. V prvé řadě
jsou jimi možnosti, které nabízí prostředí tábora a jeho materiální vybavení.

Náš tábor je v tomto směru odkázán spíš na skromnější podmínky, avšak pouze do
té míry, zda za takové podmínky lze označit jak samotné místo pobytu, tak jeho
nejbližší okolí. Přírodní scenérie jihočeských luk, lesů, cest vinoucích se
mezi nimi, rybníků, řeky Nežárky …

Budete mít zájem:  Vyhrajte kuchařku recepty z farmářského trhu - soutěž pokračuje!

a samozřejmě dvou přírodních
hlinitopísčitých hřišť v areálu tábora přímo svádí k uskutečnění různých
soutěží TOH.

Věková a výkonová specifika dětí

V druhé řadě bereme do úvahy věková a výkonová specifika dětí. Je totiž
zřejmé, že tři rozdílné kategorie (I. kategorie 13 – 15 let, II. 10 – 12 let,
III. 7 – 9 let) nemohou soutěžit podle stejných pravidel. Proto soutěže tomuto
požadavku přizpůsobujeme. Tak např. jednou z disciplin je orientační závod.

Kategorie nejstarších táborníků a tábornic absolvuje tento závod jako
orientační běh se vším, co k tomu patří, tj. pouze s busolou a se
„slepou mapou“. Chlapci a děvčata II. kategorie soutěží v tzv.

liniovém
orientačním běhu, při němž je orientace v terénu značně ulehčena vedením trasy
závodu po cestách a zakreslením této trasy do mapy. Pro nejmladší děti je zase
určen „orientační a poznávací závod“, který probíhá na nenáročné a označené
trati v táboře a v jeho nejbližším okolí.

Nejmenší závodníci a závodnice přitom
plní jednoduché a pro ně zajímavé úkoly. Rovněž délka tratí odpovídá
schopnostem jednotlivých kategorií.

Obdobně postupujeme i v dalších soutěžích. Při pádlování, které pořádáme na
nedalekém rybníce, soutěží nejstarší chlapci a děvčata v různých disciplinách
na kánoích, závodníci mladších kategorií na pramicích, přičemž kormidelníkem se
stává praktikant z příslušného národa.

Některé soutěže jsou vypisovány jen pro určité kategorie. Příkladem je
„táborový triatlon“. Soutěž je určena pouze pro nejstarší táborníky – chlapce,
kteří v ní plynule absolvují plavání (cca 200 m), jízdu na kole (cca 5 km)
a běh (cca 3 km). Vítěz tohoto závodu se stává přeborníkem pro daný ročník TOH
a získává titul „Táborového železného muže“.

Bezpečnost

Třetím a neméně důležitým hlediskem, s nímž přistupujeme k pořádání soutěží
TOH, je bezpečnost závodníků. Toto hledisko klademe aktuálně na první místo
a projevuje se v maximální snaze vyhnout se úrazům nebo i jiným komplikacím.
Při plavání např.

je stále připraveno 5 praktikantů okamžitě zasáhnout v případě
indispozice některého z plavců. Při pádlování musí mít všichni aktivní účastníci
ochranné vesty, za jejichž upevnění zodpovídají vedoucí národů.

Táborový
triatlon vyžaduje od pořadatelů zvláštní opatření pro plavání a pro jízdu na
kole, která se uskutečňuje na blízké silnici podřadné třídy. Přesto se tam
mohou v průběhu závodu vyskytnout auta. V „rychlostním bikrosu“, cyklistické
disciplině určené pro II.

kategorii chlapců, vyžadujeme, aby startující měli
ochranné přilby. Atp.

Bezpečnostní opatření jsou v některých případech začleněny do ustanovení
a pravidel soutěží.

OH a TOH

V neposlední řadě se snažíme, aby zařazované soutěže a discipliny alespoň
částečně odpovídaly programu skutečných letních OH. S ohledem na uvedené
okolnosti jde v mnohých případech TOH pouze o symbolické srovnání. Tak např.
veškeré terčové discipliny (střelba z malorážky, střelba z pistole, lukostřelba
apod.) připomínáme našim dětem soutěží v hodu na cíl.

Cílem jsou na zemi
vyznačené soustředné kruhy o průměru 1 m, 3 m a 5 m. Odhodová čára je pro
II. kategorii 10 m, pro III. kategorii 7 m. Každý závodník má 12 pokusů, hází
se tenisáky, a zásahy do cíle mají pochopitelně různou hodnotu. V soutěži
zvítězí účastník (účastnice), který v součtu hodnot jednotlivých zásahů získá
nejvyšší skóre. Pro I.

kategorii není soutěž – na základě dřívějších zkušeností
– vypsána.

Cyklistické discipliny, náročné na preventivně bezpečnostní opatření,
nahrazujeme v programu TOH tzv. cyklistickou jízdou zručnosti. Na ploše určité
velikosti se postaví jednoduchá překážková dráha, kterou závodníci a závodnice
absolvují individuálně 2x nebo 3x, přičemž nejlepší čas se jim započítává do
umístění.

Stane-li se, že závodník nepřekoná nějakou překážku, připočte se mu
k času příslušné jízdy 10 trestných vteřin nebo tolikrát 10 vteřin, kolikrát
„udělal chybu“. Soutěž je určena I. kategorii chlapců i dívek a II. kategorii
dívek. Chlapci II. kategorie soutěží, jak již bylo řečeno, v „rychlostním
bikrosu“.

Kategorie nejmladších účastníků, u nichž nepředpokládáme ještě plně
zvládnutou techniku jízdy na kole, má obdobnou soutěž v „běhu dovednosti“.

Úpolové sporty (zápas, judo, box, šerm atp.) připomínáme účastníkům TOH
klasickou táborovou soutěží v přetahu lanem. Svým napínavým průběhem
a emotivními prožitky patří tato soutěž, jíž se zúčastní všechny kategorie,
k nejatraktivnějším v programu TOH.

Jiné symbolické přirovnání snese závěrečná disciplina, kterou se na našich
TOH stává vytrvalostní běh. Tradice starověkých i novodobých olympijských her
totiž velí zakončovat celou sportovní událost „maratónem“. Délka skutečného
maratónu je však pro netrénované dospělé borce, natož pro děti, nepřípustná.

Proto přizpůsobujeme soutěž podmínkám i požadavkům TOH. Soutěž je uskutečňována
formou přespolního běhu – krosu. Délky tratí jsou odstupňovány pro jednotlivé
kategorie: nejmladší cca 400 m, střední cca 1200 m, nejstarší (chlapci) cca
4000 m a dívky cca 2500 m.

Na počest jednoho z dřívějších hlavních vedoucích
tábora, již zesnulého, pořádáme soutěž jako Memoriál dr. Vladimíra Roubíčka.

Umělecké a kulturní soutěže

Součástí programu TOH jsou kromě soutěží v různých pohybových aktivitách
také soutěže umělecké a kulturní.

Jejich zařazení zdůvodňujeme jednak
historickými zkušenostmi antických OH a prvních ročníků novodobých OH
(z úspěchů našich umělců připomeňme např.

Sukův pochod V nový život), jednak
snahou, aby se v TOH mohli prosadit i fyzicky méně zdatní jedinci. Jiným
důvodem je i zpestření průběhu TOH.

Soutěž má dvě části: základní a výběrovou. Základní část je určena pro
všechny závodníky a závodnice TOH a obsahuje výtvory v oblasti literární,
výtvarné a rukodělné.

Odevzdané práce s prázdninovou či táborovou tématikou
hodnotí tříčlenná komise. Účast je dobrovolná.

Protože však soutěž velmi často
rozhoduje o konečném pořadí národů, je patrné úsilí jejich vedoucích získat
pro činnost všechny členy.

Budete mít zájem:  Syrová, nebo tepelně upravená zelenina? Víme, co je zdravější

Výběrovou část uskutečňujeme v předvečer posledního olympijského dne jako
„Kulturní večer národů“. Na tuto akci se jednotlivé národy pečlivě připravují
v době, která je k tomu zvlášť vyhrazena. Podstatou se stává vystoupení
(scénky, písně, básně, hudební výtvor apod.

) vybraných jednotlivců nebo skupin,
přičemž každý národ má možnost vystoupit pouze jednou v každé kategorii.
Pravidla soutěže stanovují námět (příběhy, události či prožitky z tábora nebo
z prázdnin) a časový limit vystoupení, které nesmí přesáhnout 5 minut.

Nezávislá pětičlenná porota hodnotí podle určitých kritérií dodržení námětu,
původnost (originalitu) a přednes.

Poslední ročníky TOH nesvědčí o příliš velké nápaditosti jak dětí, tak
jejich vedoucích i praktikantů. Přesto hodláme soutěž v programu TOH ponechat
s vírou, že doba opět podnítí vlastní tvůrčí myšlení a originalitu bez
stupidností. Chceme k tomu přispět.

Příprava a organizace

Na TOH se připravujeme už před zahájením tábora. Zhruba v polovině května,
kdy jsou v rámci celkových příprav LDT zřejmé všechny potřebné údaje
– především personální zajištění, počet dětí a rámcový program tábora -, se
schází vedení tábora, aby si upřesnilo podmínky realizace TOH.

Následuje tvorba
harmonogramu TOH, tj. přesného rozpisu jednotlivých olympijských akcí od
losování účastníků do národů a zahajovacího ceremoniálu přes soutěže
a disciplíny až po slavnostní zakončení.

Harmonogram obsahuje všechny základní
potřebné informace: dobu a místo konání, dále označení kategorie závodníků,
ředitele soutěží, rozhodčí a jejich pomocníky.

Harmonogram tvoří podklad pro vypracování propozic zařazovaných soutěží.
Propozice, upřesňující především pravidla soutěže, způsob hodnocení či bodování
do národů, časový průběh soutěže a v případě sportovních her či týmových
soutěží i hrací systém, jsou vyhotovovány pro každou kategorii zvlášť.

Součástí
propozic jsou i startovní (současně výsledkové) listiny koncipované tak, aby
odpovídaly zvláštnostem jednotlivých disciplin a aby ředitelům těchto disciplin
umožňovaly snadné zpracování výsledků.

Jména závodníků či závodnic doplňujeme
do těchto listin dodatečně – po losování účastníků do národů.

Důkladná příprava na TOH ještě před zahájením LDT se vyplatí. Vedení tábora
se v době jeho konání může věnovat řešení aktuálních problémů a má větší čas
nejenom na kontrolní činnost, ale i na další povinnosti, které jsou spojené
s dalším programem tábora. Navíc, oddíloví vedoucí, praktikanti a koneckonců
i ostatní personál přesně vědí hned od samého začátku pobytu na táboře, co je
očekává.

Celkem zařazujeme do programu TOH 15 až 20 olympijských soutěží. Program
některých olympijských dnů je organizačně značně náročný, neboť paralelně ve
stejnou dobu probíhá v různých kategoriích i několik disciplín.

Naši zásadou
totiž je, aby všechny děti stále „něco dělaly“. Současně však dbáme na to, aby
se střídaly aktivity kondičně náročné s méně náročnými.

Odpoledne třetího
olympijského dne neprobíhají žádné soutěže, ale národy se spolu se svými
vedoucími a praktikanty připravují na kulturní večer.

Soutěže, obtížnější na přípravu a průběh vlastní realizace (např. plavání,
pádlování), nebo soutěže, v nichž startují všechny kategorie (např. krátké
a dlouhé běhy), uskutečňujeme společně.

Za přípravu „sportovišť“, hladký průběh
soutěží, dodání přesných podkladů pro bodování do TOH, napsání diplomů a za
vyhlášení výsledků na večerním nástupu národů zodpovídají ředitelé soutěží
z řad vedení tábora, oddílových vedoucích a praktikantů.

Atmosféra

TOH vždy provází sportovní atmosféra. Nemíníme nalhávat skutečnost, že každý
rok se předběžně domlouváme na jednotném výchovném působení, v němž
zdůrazňujeme myšlenku fair play se vším, co k tomu patří.

„Mezinárodní“ vášně
potlačujeme hned od samého začátku, účast v soutěžích nadřazujeme nad výsledky,
účastníkům vštěpujeme zásadu „fandi, ale ne na úkor poraženého z jiného
národa“. A že je co řešit, o tom svědčí např.

zkušenost, že vedoucí národů musí
hned po losování uklidňovat mnohé z dětí, které se dostaly do jiného národa,
než by si přály. Úděl losu je však neúprosný a tyto děti brzy poznají, že každý
národ „táhne za jeden provaz“.

Samotnému zahájení TOH předchází zpravidla beseda, v níž jsou účastníci
LDT seznamováni s historií olympijských her a s úspěchy českých i slovenských
sportovců. Připomínají se i některé výkony na dosavadních TOH. Jsou zváni
význačné osobnosti, např. představitelé fakulty, osobnosti významné svojí
činností pro tábor, úspěšní sportovci.

Večer před prvním olympijským dnem, který dopoledne začíná plaváním,
zahajujeme TOH slavnostním nástupem, při němž jsou všichni účastníci tábora,
včetně vedoucích a praktikantů, oblečeni do svých národních dresů. Převládají
barva bílá (symbol čistoty, duchovních hodnot a porozumění) – ATÉNY, modrá
(symbol vody, nebe a přátelství) – KORINT, červená (symbol síly, odvahy
a pořádku) – SPARTA.

Součástí slavnostního zahájení je stručný proslov
vedoucího tábora, vztyčení olympijské vlajky, zapálení olympijského ohně,
přečtení slibu závodníků a předání vlajek Atén, Korintu a Sparty vlajkonošům
zvoleným těmito národy. Po skončení „oficiálního“ ceremoniálu se představí
jednotlivé kategorie svými pohybovými skladbami a sehraje se exhibiční utkání
v basketbale mezi vedoucími a praktikanty.

Výsledky jednotlivých soutěží a průběžné pořadí národů se vyhlašují každý
den navečer po přečtení denního rozkazu. Závodníci, kteří se umístili na prvých
třech místech, dostávají diplomy a „sladkou odměnu“.

O konečném výsledku TOH jsou jejich účastníci informováni při slavnostním
zakončení. Při této příležitosti jsou vyhlášeny výsledky poslední soutěže,
jíž se symbolicky stává maratón – vytrvalostní (dlouhé) běhy.

Následuje předání
ceny fair play některému ze závodníků či závodnic za příkladný a čestný čin
nad rámec pravidel soutěží a předání cen účastníkům TOH, kteří v jejich průběhu
nikdy nestály na stupních vítězů, ale kteří se na reprezentaci myšlenky TOH
podíleli neméně úspěšně.

Každý národ dostane za svoji účast a snahu v TOH tři
velké dorty.

Budete mít zájem:  Seborea – příznaky, příčiny a léčba (+ přírodní léčba)

Je sejmuta olympijská vlajka, vlajkonoši odevzdají vlajky svých
národů a účastníci právě zakončovaných TOH jsou předsedou táborového
olympijského výboru – bývá jím tělovýchovný instruktor – vyzváni k účasti na
příštích TOH, a tím vlastně i k pobytu na LDT UK-FTVS a HOBBY centra
v následujícím roce.

Dodatek

 1. Autor příspěvku vyjadřuje úctu jednak dětskému táboru rektorátu
  Univerzity Karlovy v Albeři, kde myšlenka TOH a podstata soupeření mezi třemi
  antickými národy vznikla (na přelomu padesátých a šedesátých let minulého
  století), jednak předchůdcům – hlavním vedoucím LDT UK-FTVS, kteří tuto
  myšlenku převzali a dále rozvíjeli. Jmenovitě se jedná o doc. E.Velenského
  (in memoriam), dr. J. Kreipla, dr. E.Švandu, dr. Vl.Roubíčka (in memoriam)
  a doc. V.Svatoně (in memoriam).
 2. Jsme si vědomi, že v rámci TOH používáme některé ze symbolů skutečných
  olympijských her. Na svoji čest i svědomí prohlašujeme, že jsme tyto symboly
  nikdy nezneužili ke komerčním účelům. Z příspěvku snad (?!) vyplývá, že se nám
  jedná o úplně něco jiného

Autor je od roku 1995 vedoucím LDT UK-FTVS

Při táborové olympiádě létaly vzduchem gumáky

Zbořený Mlýn – Přišla pošta! Malí i velcí obyvatelé tábora už sedí jako vlaštovky na drátě před hlavní táborovou budovou, oči mají upřené na vrchovatý trakař balíků i dopisů.

Na někoho rodiče opravdu nezapomněli a jeho jméno vedoucí vyvolají i třikrát. Pošta už je rozdána a teď honem nástup na olympiádu.

Večer totiž přebírá vládu od měsíce dubna květen, a ten potřebuje oheň, nejlépe ten olympijský, aby bylo už konečně všude teplo.

Olympiáda
Olympijské disciplíny dají zabrat hlavě svalům. Sportovci přemýšlejí nad hlavolamem, trefují se míčem do koše.

Teď už jen hodit co nejdál gumákou, na první pohled jednoduchá, ale vlastně zrádná disciplína. Gumáka vyklouzne, nebo zrádně mění směr.

„Víte, jak je těžké vyšplhat na hladký kmen mladé břízy, a ještě se tam udržet co nejdéle?“ Nejlepší „opička“ se udržela dvacet minut a slezla, protože už jí to tam nebavilo!

Za všechny disciplíny samozřejmě přinášejí děti pro svůj oddíl body do celotáborové hry.
Letos převzalo nad táborem vládu dvanáct měsíčků. Maruška k nim přispěchala s prosbou o radu, jak získat elixír mládí.

Toho se samozřejmě zachtělo maceše a její dceři Holeně. Tentokrát musí měsíčkům pomoci děti. Každý večer, když přebírá vládu jeden měsíc od druhého, dostanou děti úkol. Za jeho splnění se dozví část receptu na elixír.

Na konci tábora čeká společné vaření elixíru, proto nesmí chybět ani jedna část!

Právě se do tábora vrací upocení, hladoví a žízniví dorostenci, nejstarší oddíl s oddílem instruktorů. Na dvoudenním puťáku ušli pěkných pár kilometrů.

Přes Ostrovec na Rabštejn, kde nocovali pod širákem, ráno podél Střely do Mladotic. Odtud vlakem zpět do Krt a do tábora, celkem zhruba třicet pět kilometrů s plnou „polní“ na zádech.

Nejmenší přespali vedle tábora ve velkém plátěném stanu. Večer k tomu zbodli vlastnoručně upečené kuře na ohni a šli spát.

Hry
Hlavní vedoucí tábora Blanka Holopírková celý program tábora ještě více přiblížila: „Letos poprvé místo Honzy Lásky připravovali celotáborovou hru programoví vedoucí Jiří Štulík a Petr Kuchyňka. Měli nové nápady, takže letos si děti zahrály úplně jiné hry. O to se snažíme každý rok, protože sem táborníci jezdí opakovaně, tak aby se nenudili.“

Že to tady rozhodně nehrozilo, dokazuje program jednoho dne: V půl osmé budíček, pak rozcvička. Dnes spartakiáda – hromadné vystoupení na skladbu „Poupata.“ Pak osobní hygiena, snídaně. Dopoledne si všichni zahráli na lovce perel. K obědu zavoněla celým táborem rajská omáčka s plněným paprikovým luskem. Po poledním klidu se zabavil každý oddíl sám se svými vedoucími.

Vaření
Připravit bramboráky vlastníma rukama, od oškrábání brambor až po upečení na ohni v kotlíku v lese, to dá panečku práci! A jak potom chutnají! Po výborném obědě se po nich jen zaprášilo! K večeři připravila paní kuchařka tradiční táborové jídlo sloní haldy, neboli těstoviny s masem a zeleninou.
Večer u ohně přebral vládu další měsíček a přinesl dětem nový úkol. Večerka odtroubila v půl desáté. Mezi tím vším, kdyby se někdo snad chtěl nudit, bylo k dispozici hřiště a míče. Ti se šikovnýma rukama pletli košíky z peddigu, nebo ze zlatých stránek, a nebo tvořili zvířátka z malých květináčů.

Kdo uvaří nejlepší čaj? To je další známá hra. Jde o to, nasbírat po lese ty nejvoňavější bylinky, a uvařit lahodný čaj. Ten vždycky zhodnotila odborná komise, samozřejmě v čele s hlavní vedoucí. Malí kuchaři měli k čaji napřed nedůvěru, ale pak se dohadovali, že jejich byl ten nejlepší a vypili ho až do dna.

„Na táboře jsme měli šedesát dětí a jako každý rok sem přijelo nejvíce dětí do páté třídy.
Vždy jsme se snažili vyjít mrňousům vstříc, nechtěli jsme je nějak stresovat. Máme radost, když tu s námi vydrží a přijedou i další rok, a ještě si přivedou další kamarády,“ řekla Blanka Holopírková. Malí táborníci se každý večer těšili na pohádku na dobrou noc, kterou jim vedoucí předčítali.

Většina z nich se sem opakovaně vrací za dobrou partou a vyroste tady. Vždyť většina vedoucích je z odrostlých dětí. „To je právě to nejlepší. Všechny je známe. Tábor postavili vlastníma rukama. Jezdí sem už i s vlastními rodinami,“ dodává s úsměvem Holopírková.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector