Dětí ve školkách i 1. třídách přibývá

Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) docházelo ve školním roce 2016/2017 do zařízení předškolního vzdělávání 367,5 tis. dětí, z toho naprostá většina, 362,7 tis., do mateřských škol. Zbylé děti navštěvovaly přípravné třídy a přípravný stupeň základních škol.

Mateřských škol ve stejném období existovalo v České republice 5 209, přičemž většina z nich (92,5 %) byla veřejná. Jejich zřizovatelem byly nejčastěji obce (90,8 %), kraje (1,6 %) a MŠMT (0,1 %). Celkem 6,5 % mateřských škol bylo zřízeno subjekty privátního sektoru (soukromé školky) a zbylé necelé procento připadalo na mateřské školy zřízené církví.

Přestože soukromé mateřské školy tvoří stále relativně malou část předškolních zařízení, jejich počet se kaž­doročně zvyšuje. Mezi školními lety 2011/2012 a 2014/2015 přibývalo každý rok kolem padesáti nových soukromých školek. Ve školním roce 2016/2017 jich bylo již téměř pětkrát více než před deseti lety.

Počet veřejných mateřských škol oproti tomu vzrostl ve stejném období, i přes narůstající počet dětí ve školkách, pouze nepatrně (+2 %). Zvyšující se kapacitní nároky se tak ve veřejných školkách projevily zejména zřizováním nových tříd (nárůst o 23 %) a přijímáním nových učitelů, resp. učitelek, kterých za posledních deset le přibylo o 28 %.

Muži stále tvoří méně než 1 % pedagogických sborů mateřských škol. Ve školním roce 2016/2017 jich učilo pouze 181,

resp. 166 po přepočtení na plné úvazky.

Dětí ve školkách i 1. třídách přibývá

Narůstající počet zájemců o předškolní vzdělávání a s ním spojené navyšování kapacit veřejných mateřských škol se projevilo prohloubením rozdílu mezi průměrným počtem dětí připadajících na jedno veřejné a soukromé zařízení.

Ve školním roce 2016/2017 měla jedna veřejná školka průměrně na starost více než dvakrát tolik dětí (72) co jedno soukromé zařízení (33).

Rozdíly v počtu dětí na jednu třídu a jednoho učitele (což jsou patrně ukazatele, které lépe vystihují situaci běžného pobytu dítěte ve školce) nejsou mezi veřejnými a soukromými zařízeními natolik zásadní, přesto jsou však dobře patrné.
V soukromých školkách připadá na jednu třídu i jednoho učitele méně dětí než ve školkách veřejných.

Například ve školním roce 2016/2017 bylo v jedné třídě veřejné školky průměrně 23 dětí (tento podíl je v čase relativně konstantní a blíží se možné horní hranici 24 dětí). V soukromých školkách byla třída tvořena průměrně 16 dětmi.

S nárůstem počtu soukromých zařízení v posledních letech se počet dětí v nich připadajících na jednu třídu snižoval. Přestože počet učitelek na jednu třídu mateřské školy se dlouhodobě drží na statistické hodnotě 1,8–1,9 bez ohledu na zřizovatele zařízení, díky nižšímu počtu dětí ve třídách soukromých školek tam má jedna učitelka na starost „pouhých“ 9 dětí oproti 12 (či v předešlých letech i 13) dětem ve školkách s veřejným zřizovatelem.

Dětí ve školkách i 1. třídách přibývá

Nejméně soukromých školek je v Pardubickém kraji

Jak v počtu soukromých zařízení předškolního vzdělávání, tak v počtu dětí, které je navštěvují, existují významné regionální rozdíly. Nejvíce soukromých mateřských škol se nachází v Praze, kde tvoří až 21,5 % všech pražských školek, dochází do nich však pouze necelých 7 % dětí. Více než 93 % pražských „školkových“ dětí navštěvuje školky veřejné.

Druhým krajem s nejvyšším podílem soukromých mateřských škol je Středočeský kraj, ve kterém je soukromých necelých 9 % mateřských škol, do kterých dochází 4,6 % dětí, následuje Moravskoslezský kraj s 6,9% podílem soukromých školek a 3,2 % dětí.

Naopak nejméně je soukromých školek v Pardubickém kraji, ve kterém více než 99 % dětí chodí do veřejných mateřských škol.

Dětí ve školkách i 1. třídách přibývá

Největší problémy s nedostatkem míst byly v letech 2012 až 2014

Zájem o docházku do mateřských škol v posledních deseti letech díky velkému počtu nově narozených dětí převyšoval nabídku danou dostupnými kapacitami. Největší nápor zažívaly školky patrně v letech 2012 až 2014. Počet odmítnutých žádostí se pohyboval kolem 60 tis. Tento ukazatel však nevypovídá o skutečném počtu neumístěných dětí.

Naznačuje spíše obecný vývojový trend. Rodiče mají totiž možnost podat ve stejném roce více přihlášek do různých mateřských škol a přihlášky podává i řada rodičů dětí dvouletých.

Studie Demografického informačního centra a společnosti Tady a teď odhadla počet dětí, které se i přes podání přihlášky nedostaly do žádné obecní mateřské školy, v rozmezí 39 až 45 % z neuspokojených žádostí evidovaných MŠMT. V posledních letech však počet odmítnutých žádostí významně klesá.

Hlavní nápor na kapacity mateřských škol prozatím polevil, o čemž svědčí průměrná naplněnost existujících zařízení. Ta od roku 2012 poklesla u veřejných mateřských škol z téměř 94 na méně než 90 %. Zatímco v roce 2012 převýšilo svou cílovou kapacitu 118 veřejných školek, v roce 2016 jich bylo již „jen“ 16.

Od 1. března se zavřou všechny školy, školky i dětské skupiny

Dětí ve školkách i 1. třídách přibývá Výuka na základní škole – ilustrační foto. ČTK/Plíhal Libor

Praha – Od 1. března budou v Česku uzavřené všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Mateřské školy fungují bez omezení po celou dobu nouzového stavu, základní školy v současné době navštěvují jen žáci prvních a druhých tříd. Fungují také speciální školy pro handicapované.  

Kvůli špatné epidemické situaci a šíření nových mutací koronaviru chce vláda na tři týdny výrazně snížit mobilitu lidí. Nová opatření mají platit od 1. března po tři týdny. Blatný uvedl, že k výraznému nárůstu onemocnění ve školách přispělo právě šíření mutací koronaviru. Děti jsou navíc často bezpříznakové a mohou nemoc přenášet na své příbuzné.

Blatný také uvedl, že uzavřená budou i zařízení pro menší děti než ty, které chodí do mateřských školek a která se dříve jmenovala jesle. Jsou to dětské skupiny a jsou to služby, proto o nich pojednává nařízení o službách, upřesnil. Uzavřené ale budou také s výjimkou služeb pro zdravotníky nebo další členy záchranného integrovaného systému.

Mateřské školy podle statistik ministerstva školství navštěvuje asi 365.000 dětí, první a druhé třídy základních škol mají zhruba 216.000 žáků a speciální školy pro handicapované přibližně 27.000 dětí.

Po prosincovém uvolnění se od ledna dalších asi 1,18 milionu žáků základních, středních a vyšších odborných škol vrátilo k distančnímu vzdělávání. Na dálku studuje nyní také kolem 300.000 posluchačů vysokých škol.

Vláda v posledních zhruba dvou týdnech avizovala, že by se děti mohly postupně do škol vrátit. Mluvila o tom, že od 1. března by do nich mohli začít chodit studenti maturitních ročníků.

Z důvodu nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru kabinet plány přehodnotil. Připravuje ale systém testování, který má návrat žáků k prezenční výuce umožnit.

Pro zaměstnance ve školství by se měl v sobotu otevřít registrační systém k očkování proti covidu-19. Očkování bude dobrovolné, rozdělené do několika fází.

Zástupce škol: Uzávěra 1. a 2. tříd bude potíž hlavně pro rodiče

Uzavření prvních a druhých tříd bude podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého zřejmě větší problém pro rodiče než pro školy. Pokud potrvá distanční výuka těchto dětí tři týdny, školy to podle něj dobře zvládnou.

S uzavřením škol počítá, i když o něm vláda zatím definitivně nerozhodla. Podle vedoucí platformy Ředitelky a ředitelé mateřinek Andrey Benešové měla vláda provoz školek omezit již dříve. Situace se v nich od podzimu nadále zhoršila, řekla.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek oznámil, že kabinet počítá s uzavřením dosud otevřených školek, prvních a druhých tříd základních škol, speciálních škol a dětských skupin.

Otevřené by měly být jen školy vyčleněné pro děti pracovníků záchranných složek. Většina žáků a studentů má už nyní kvůli epidemii covidu-19 povinnou výuku na dálku.

Zbytek škol by se měl uzavřít pravděpodobně od pondělí 1. března.

„My už s tím počítáme,“ řekl Černý. Podotkl, že takový vývoj moc nečekal, ale že respektuje rozhodování epidemiologů. Pokud by uzavření prvních a druhých tříd trvalo tři týdny, jak zástupci vlády avizovali, tak by to podle Černého pro výuku nemělo znamenat větší komplikace.

Děti se budou učit na dálku podobně jako už v říjnu a listopadu. Větší problém vidí na straně rodičů. „U takto malých dětí oni s nimi budou muset zůstat doma a budou muset jim s tím pomáhat,“ uvedl. „My jako školy to zvládneme.

Pro nás distanční výuka první a druhé třídy a třeba čtvrté třídy není vlastně rozdíl,“ dodal.

Už ve středu uvedl, že nicméně považuje za velmi smutné, že se ČR dostala do současné špatné epidemické situace, a klade si otázku proč.

Dnes doplnil, že chyba se zřejmě udělala už při nastavování protiepidemických opatření v září, protože od té doby se potíže táhnou. „Nějaká rozhodnutí se asi udělala špatně,“ řekl.

„To, že jsme na tom takto nejhůř a takovou dlouhou dobu, to je fakt divný,“ poznamenal. Doplnil, že potíž vidí i ve snaze lidí obcházet různá nařízení a neschopnosti se na něčem dohodnout a respektovat to.

Podle Benešové, která je ředitelkou Mateřské školy Paculova v Praze 14, se situace ve školkách výrazně zhoršila už v říjnu. V současnosti je podle ní situace v mateřinkách ještě horší než na podzim. „Už vlastně pomalu není školka bez karantény,“ uvedla.

Budete mít zájem:  Mudr. Eduard Renner - Oční Lékař Litoměřice Otevírací Doba?

„Divím se, že to (uzavření školek) neudělali už dávno, protože to je vážně semeniště nákazy nejenom kvůli dětem,“ řekla. Poukázala na to, že v šatnách se denně ráno i odpoledne setkává velké množství rodičů.

Podotkla, že ale chápe, že pro pracující bude nyní uzavření školek komplikace.

Až se školky znovu otevřou, uvítaly by podle ní možnost testování dětí i pedagogů na covid-19 ze slin. Děti podle ní nyní mívají covid-19 bez příznaků a kvůli tomu se infekce často odhalí, až když se rozšíří i mezi učitelky.

Dobu uzávěry podle ní mohou školky využít například ke kompletní dezinfekci prostor a vybavení. Povinné vzdělávání dětí z posledního ročníku jich zřejmě většina bude organizovat tak, že budou rodičům jednou za týden až dva týdny posílat e-maily s pracovními listy či básničkami pro děti, dodala.

Mnozí ředitelé ZŠ a MŠ v Praze by zavření škol uvítali

Možné uzavření škol, které zvažuje vláda, by mnozí ředitele pražských škol, vzhledem k epidemiologické situaci v zemi, uvítali. Někteří však kritizují to, že se o možných změnách, které by měly případně platit od 1. března, dozví na poslední chvíli. Řekli to dnes ČTK.

„Vadí mi, že dva dny před tím, než děti měly po jarních prázdninách opět nastoupit do školy, nám nikdo nedal vědět, zda je tedy máme učit dálkově, nebo ve škole,“ řekla ČTK ředitelka ZŠ Slovenská v Praze 2 Hana Žampová.

Prvňáci a druháci z této školy navíc mají nyní mnohé materiály ve škole. K tomu, aby si je žáci vzali domů, je kvůli prázdninám nebylo možné vyzvat. Škola tak bude muset zařizovat distribuci školních materiálů.

Samotná distanční výuka už podle Žampové problém nebude. „Už jsme na to zvyklí,“ řekla.

S náhlým uzavřením škol však budou spojené provozní problémy. Školy mají totiž pro své jídelny nakoupené potraviny na obědy. Například ZŠ Zárubova v Praze 12 podle její ředitelky Dagmar Bolfové by případně potraviny darovala sociálním službám v městské části. „Jídlo vyhazovat nechceme, takže bychom ho jako loni rozdali. Peníze nám za to ale už nikdo nevrátí,“ řekla.

Uzavření mateřských škol by kvůli epidemiologické situaci uvítala třeba ředitelka ZŠ a MŠ na náměstí Svobody v Praze 6 Michaela Rybářová. „V mateřských školách v Praze 6 teď covid řádí, a to jak mezi dětmi, tak mezi personálem. Takže bychom s kolegy velmi přivítali, kdyby školky byly zavřené,“ řekla.

Podobně se Rybářová vyjádřila i k distanční výuce žáků nejnižších ročníků ZŠ. „Dokud nebudeme naočkovaní, tak bychom uvítali výuku na dálku, a to i v těchto třídách,“ doplnila.

Od ledna byly podle ředitelky školy v karanténě dvě celé třídy a několikrát i jednotliví žáci prvního a druhého ročníku, kteří školu dosud navštěvovali.

Kvůli možné změně typu vyučování si dnes žáci školy v Praze 6 berou s sebou domů všechny potřebné pomůcky. Od 1. března mají v této škole jarní prázdniny a na přípravu dálkové výuky bude proto více času.

Jsou na ni však podle Rybářové nachystaní dobře. Dálkově se budou žáci učit všechny základní předměty jako čtení, psaní a počítání nebo prvouku.

Mnozí učitelé plánují zařadit i výchovné předměty, kdy si spolu s žáky zacvičí nebo si společně do mikrofonu zazpívají.

Dálková výuka je podle odborníků pro malé žáky náročná. Dlouhodobé učení přes internet by podle ředitelky Bolfové bylo pro nejmenší žáky neúnosné. Dětem podle ní bude chybět sociální kontakt a hrozí ztráta základních školních návyků.

Podobně se již dříve vyjádřily ředitelka ZŠ a MŠ Věry Čáslavské v Praze 6 Helena Patáková a ředitelka ZŠ Tusarova v Praze 7 Monika Nezbedová.

Shodly se, že v nižších ročnících vznikají mezi žáky při výuce na dálku rozdíly v úrovni znalostí, protože podpora od rodičů při učení se liší.

Podle oslovených ředitelů je chybou, že se učitelé mohou k očkování proti covidu-19 registrovat až od konce února. Vakcinace pracovníků škol podle nich měla začít už dříve. Většina pracovníků školy totiž má o očkování zájem. Podle Rybářové se k očkování chce přihlásit asi 90 procent zaměstnanců. V ZŠ Zárubova je prozatímní zájem jen o málo menší.

Vláda podle čtvrtečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) počítá s uzavřením školek a všech škol včetně speciálních a dětských skupin. Otevřené by měly být jen pro děti pracovníků záchranných složek.

 • Babiš: Vláda počítá s uzavřením škol, školek a dětských skupin

vláda školy mateřské základní koronavirus

 • Autor: ČTK

Školka v Nové Cerekvi se rozroste o jednu třídu. Dětí přibývá i na Brodsku

Vedení městyse, který je zřizovatelem tamní základní a mateřské školy, tak v objektu školky plánuje přístavbu. „Potřebovali bychom přidělat asi jednu třídu. S tím ale souvisí budování i dalšího zázemí, jako jsou šatny, toalety nebo výdejna stravy. Zatím jsme ve fázi projektování,“ nastínil starosta Nové Cerekve Zdeněk Rajdlík.

Mateřská škola je aktuálně na hraně kapacity. „V současné době máme dvě třídy po čtyřiadvaceti a šestadvaceti dětech, což je docela hodně.

Ve třídě může být maximálně čtyřiadvacet dětí, takže na ty dvě už máme výjimku. Letos nám odchází jen deset dětí do školy a pokud se jich pak přihlásí víc, tak ani všechny nebudeme moci přijmout.

Je to tedy na hraně a hlavně se ve třídách špatně pracuje,“ prozradila Věra Pachtová.

Rozšíření novocerekevské školky by mohlo být hotové nejdříve v příští roce. „Myslím si, že letos by se nám to mohlo podařit stavebně povolit. Ještě se na to budeme snažit sehnat nějaké peníze z dotace. Z vlastních peněz by to bylo asi moc,“ přemítal Zdeněk Rajdlík.

Přečíst článek ›

Záměr městyse vítá i mladá maminka Monika Pelíšková. „To je rozhodně dobrý krok, protože sami uvažujeme o tom, že syn bude chodit do školky v malém městě nebo obci. Navíc podle informací, které máme zatím od známých, do podobných školek začíná chodit čím dál více dětí a jsou velmi oblíbené,“ pochvalovala si maminka dvou a půl ročního Jiříka.

Podobnou zkušenost mají například i v Havlíčkově Brodě, kde jsou mateřské školy přeplněné. Letos v září tam proto v lokalitě Konečná plánují otevřít zcela novou školku. „Dcera potřebovala dát dítě do školky, aby mohla do práce a bylo to jen tak tak,“ řekla již dříve Marie Formánková.

Ve školce vzniknou tři třídy pro čtyřiašedesát dětí. „V Brodě je hodně dětí. V každé školce máme ještě navýšenou kapacitu, co hygiena dovolí. I z tohoto důvodu se stavěla další mateřinka, aby se vyšlo rodičům co nejvíce vstříc, protože ten převis ve školkách máme už dlouhodobě,“ potvrdila mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

V mateřské škole Stařeč na Třebíčsku řešili nové prostory pro děti pouze v minulosti. „Zhruba od roku 2008 jsme měli hodně dětí, takže jsme asi šest let využívali jednu třídu v základní škole.

Teď slouží jako družina, protože tolik dětí už zase nemáme a naše prostory nám stačí.

Aktuálně máme tři třídy a většinou všechny děti, které se k nám hlásí, přijímáme,“ sdělila Marie Řídká z mateřské školy Starči.

MŠ Martinov – O nás

Název školy: Mateřská škola Ostrava – Martinov, příspěvková organizace
Adresa: Martinovská 3154, Ostrava – Martinov, 723 00
Telefon: 596 941 223, 724 017 401
IČO: 71004629
Typ: Jednotřídní MŠ s celodenním provozem
Kapacita mateřské školy: 28 dětí (24 + 4 = udělena výjimka z počtu dětí)
Kapacita školní jídelny: 45 jídel
Součástí školy: školní jídelna s vývařovnou
Věkové složení: smíšené 3-6-let
Zřizovatel: Statutární město Ostrava – Martinov, Martinovská 3154 tel.: 599 423 106
Zřizovací listina: usnesení č.146/20 ze dne 14. 10. 2002
Právní forma: příspěvková organizace
Právní subjektivita: od 1. 1. 2003
Zařazení do sítě: 11. 03.1996
Ředitelka: Lenka Vítková
Celkový počet zaměstnanců: 4
Pedagogické pracovnice: 2 – ředitelka Lenka Vítková, učitelka Bc.Radana Trubková, DiS.
Kuchařka: 1 – Radka Bedřichová
Uklízečka: 1 – Zuzana Gelnarová
Název ŠVP: „PUTOVÁNÍ MARTINOVSKÝCH LIŠTIČEK“
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.msmartinov.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: pan Martin Krupa, e-mail: [email protected], telefon: + 420 724 356 825, KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,  IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem tel.č.:+420 602 705 686, mail: [email protected]; ID datové schránky: ewann52.

 

Naše mateřská škola

 • Motto: “ Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti udělat šťastnými.“
 • Zdeněk Matějček
 • Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů.
 • S ohledem na individualitu každého dítěte chceme:
 • respektovat jedinečnost každého dítěte
 • podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět
 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • upřednostňovat aktivity, které děti baví, kde jsou aktivní, zkoumají, objevují, prakticky poznávají
 • posilovat koordinační a rovnovážné dovednosti
 • podporovat děti v jejich spontánnosti a samostatnosti
 • podporovat dětská přátelství, vzájemnou důvěru, solidaritu
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se
 • poskytnout dětem vlastní kreativní postup, který vyhovuje jejich schopnostem, rozvíjí jejich fantazii, zájmy a nadání
 • zapojovat rodiče do dění v mateřské škole
Budete mít zájem:  Éterické oleje vám pomohou udržet si štíhlou linii

Cílem naší práce je rozvíjet zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Snažíme se vytvářet klidné, pohodové prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (vzdělávací, sportovní a kulturní akce, akce s rodiči a dětmi, výlety, oslavy svátků, setkání se zajímavými lidmi apod.

) Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí a předmatematické a předčtenářské gramotnosti.

Kromě komplexní výchovně – vzdělávací práce směřuje MŠ svou koncepci na pohybovou, tělovýchovnou zdatnost dětí, na jejich zdraví, otužování, osobní spokojenost a pohodu na „čerstvém“ vzduchu v prostředí venkovského charakteru a rozmanité přírody.

Vedeme děti ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanost formou individuálních rozhovorů, schůzek a akcí, které pro ně pořádáme. Přijímáme jejich názory a nápady.

Spolupráce s rodiči je velmi dobrá.

Taktéž spolupráce s ÚMOb Martinov je na velmi dobré úrovni. Děti vystupují s krátkým programem na akcích „Vítání občánků“, „Martinovští senioři“, „Červený kříž ženám“, kde rozdávají úsměvy a písněmi, tanci a přáníčky vždy potěší babičky a zúčastněné občany.

Veškeré snažení všech zaměstnankyň školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně šťastné a spokojené.

Vzdělávací cíle a záměry

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a schopnosti dítěte tak, aby usnadnily proces rozvoje jeho dalšího učení
 •  probudit a rozvíjet v dětech touhu a chuť dovídat se nové věci a prožívat radost z poznaného
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, chápat ji a umět ji chránit (upozornit na ekologické dopady činnosti člověka)
 • mít povědomí o významu životního prostředí a pomáhat pečovat o své nejbližší okolí
 • mít vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji
 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry
 • rozvíjet osobnost dítěte, jeho originalitu, podporovat a rozvíjet talent dětí
 •  vytvářet podmínky k tomu, aby se děti nebály vyjadřovat své pocity, názory a postoje
 • vytvářet prostředí plné důvěry, jistoty, vzájemného respektu a empatie, ve kterém se všichni zúčastnění (děti, rodiče, zaměstnanci) cítí dobře – školní klima
 • vést děti k získávání osobní samostatnosti
 • osvojit si základní poznatky o těle a jeho zdraví, o zdravém pohybu a sportu
 • osvojit si praktické dovednosti – hygienické návyky, sebeobsluhu, stolování, rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • rozvíjet mluvený projev – vyjádřit svou myšlenku
 • seznámit děti s nebezpečím úrazu, zapojit je do prevence ochrany zdraví nejen svého ale i ostatních lidí
 • seznamovat a respektovat pravidla silničního provozu
 • rozvíjet kompetence k řešení problémů (požádat dospělého o pomoc, snažit se samostatně řešit situace, vést k experimentování, hledání řešení, orientovat se v matematických úlohách)

Cíle směřují vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí u dětí, které si je osvojují v míře a rozsahu odpovídajícím jejich individuálním potřebám a možnostem. Náš program obsahuje činnosti k danému podtématu.

Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů.

Respektujeme všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

S ohledem na individualitu každého dítěte chceme:

 • respektovat jedinečnost každého dítěte
 • podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět
 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • upřednostňovat aktivity, které děti baví, kde jsou aktivní, zkoumají, objevují, prakticky poznávají
 • posilovat koordinační a rovnovážné dovednosti
 • podporovat děti v jejich spontánnosti a samostatnosti
 • podporovat dětská přátelství, vzájemnou důvěru, solidaritu
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se
 • poskytnout dětem vlastní kreativní postup, který vyhovuje jejich schopnostem, rozvíjí jejich fantazii, zájmy a nadání
 • zapojovat rodiče do dění v mateřské škole

Vize naší školy:

 • vytvářet příznivé klima pro šťastné a spokojené dítě
 • rozvíjet oboustrannou důvěru a otevřenost s rodiči
 • umožnit dětem volný pohyb v přírodě
 • rozvíjet osobnost dítěte pohybovými aktivitami, hrou a prožitkovými činnostmi
 • zvýšit efektivitu a alternativnost v pedagogické i řídící práci využíváním moderních forem, metod a prostředků vzdělávání
 • veškeré činnosti orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak základy pro celoživotní vzdělávání
 • přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí

Historie naší školy

Naše mateřská škola byla vybudována za pomocí místních občanů. Již při dokončovacích pracích se předpokládalo, že bude patřit pod správu místního závodu Masokombinátu a k 1. 12. 1981 byla sepsána dohoda. Posléze byly vybaveny prostory mateřské školy a 4. 1.

1982 byl slavnostně zahájen provoz za účasti rodičů dětí, zaměstnanců MŠ a zástupců závodu. Z počátku fungovaly pouze dvě třídy, ačkoliv MŠ byla čtyřtřídní. Docházely zde děti ze staré budovy, kde byla jednotřídka. Bylo zapsáno 70 dětí, tzn. 35 dětí na jednu třídu.

Ve školním roce 1982/83 byl zahájen provoz již ve všech čtyřech třídách. Naplněnost celé MŠ se vyřešila dovážením dětí z Ostravy – Fifejd  (tamní MŠ byly již naplněny). V roce 1983/84 byl provoz opět omezen pro nedostatek dětí na dvě třídy a k 1. 9. 1991 se stala mateřská škola jednotřídní. V této podobě zůstává doposud.

Mateřská škola je součástí budovy ÚMOb Martinov, ve které se nachází také praktická lékařka MUDr. Jana Lenártová a Církev Jednoty bratrské. Od 1. 1. 2003 máme právní subjektivitu.

V roce 2004 celostátně dětí ubylo a mnoho mateřských škol bylo uzavřelo. Tyto prostory se začaly využívat k jiným účelům. MŠ se slučovaly s dalšími MŠ nebo se ZŠ pod jeden subjekt.

Naše mateřská škola zůstala samostatným právním subjektem.

Ve školním roce 2007/08 začalo celostátně dětí přibývat. Naše mateřská škola má stále naplněnou kapacitu 28 dětí. Ve školním roce 2008/09 nastal velký problém s umísťováním dětí v MŠ celostátně. S panem starostou Karlem Civínem jsme se dohodli, že v dalších letech budou přednostně přijímány děti z Martinova. Na základě tohoto rozhodnutí jsme stanovili kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

V červenci a srpnu 2009 byla celá budova zrekonstruována – zateplování, nová fasáda, výměna oken, dveří, žaluzií. O dva roky později byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení dětí. Součástí naší mateřské školy je velká školní zahrada, kterou využíváme celoročně ke hrám a různým pohybovým aktivitám. Krášlí ji stromy, různé okrasné keře a další zele

Dětí se špatnou výslovností přibývá

Děti by měly zvládat správnou výslovnost dříve, než jdou do školy. „V posledních letech je to ale stále větší problém. Přitom děti jsou chytré, mají rozumové vědomosti, ale pak špatně čtou i píšou. Ŕídí se tím, jak mluví,“ shodly se učitelky ZŠ Kovářov Dana Dvořáková a Zdeňka Škochová při zápisu dětí do první třídy.

Dodaly, že rodiče bývají zvyklí, že jim rozumí, ale tím, že se děti nesnaží naučit správnou výslovnost včas, mají pak zbytečný handicap na startovní čáře. Jejich slova potvrzuje i učitelka první třídy ZŠ Čimelice Šárka Hrdličková, která zároveň vede logopedický kroužek při škole.

„Na začátku školního roku jsem měla ve třídě osm žáků, kteří měli takové problémy s výslovností, že jim bylo těžké rozumět. Za tu dobu se čtyři z nich tak zlepšili, že už žádné problémy s výslovností nemají,“ uvedla Šárka Hrdličková. Do logopedického kroužku k ní na škole chodí ještě zbývající čtyři prvňáci a také dva druháci.

„Všichni se hodně snaží a jsou šikovní. Druháci už do kroužku také nebudou muset chodit,“ dodala.Pedagogové se shodují na tom, že je pro děti mnohem důležitější komunikace než ovládání počítače nebo tabletu. S ním si povídat nemohou.

„Maminka mi každý večer před spaním čte pohádky a hodně si spolu povídáme,“ svěřila se budoucí školačka Terezka Romanová z Mirotic, u které by skoro nikdo nepoznal, že chodí na logopedii. Teď už si vylepšuje jen správnou výslovnost R.

Vedoucí mirotické školky Lenka Suchardová, která sledovala děti u zápisu do prvních tříd, potvrdila, že problémy se správnou řečí má ve školce stále více dětí. „Spolupracujeme s klinickou logopedkou Miroslavou Čupovou z Písku. Rodiče k ní jezdí s dětmi a ona pak přijede jednou za měsíc k nám do školky a také do školy.

Podle toho, jaké problémy děti mají, předá pokyny a úkoly naší učitelce, která je zároveň logopedickou asistentkou.Ta je pak předá rodičům a také podle nich s dětmi cvičí výslovnost třeba v době, kdy máme ranní hraní, nebo při odpočinku,“ vysvětlila Lenka Suchardová.Dodala, že pokud rodiče s dětmi poctivě cvičí, jsou výsledky brzy znát.

Učitelka první třídy ZŠ M. Alše v Miroticích Jaroslava Pribolová dodala: „Výslovnost dětí je skutečně stále horší. Jsme malé městečko a rodiče to nemají jednoduché, musí dojíždět do logopedické ambulance do Písku.

Budete mít zájem:  Naražený Prst Na Noze Léčba?

Výhodou je, že klinická logopedka dojíždí jednou za měsíc také k nám. Děti v první třídě se ještě hodně snaží učit a zlepšovat si výslovnost. Těm starším, se už do cvičení výslovnosti ale tolik nechce.

“ 

Některé děti nemají potřebu mluvit a neumí pak tvořit věty

Písek – Písecký deník oslovil zkušenou píseckou klinickou logopedku Miroslavu Čupovou, která spolupracuje s mnohými školkami a školami na Písecku.

Podle získaných informací ze škol a školek v posledních letech stále přibývá dětí se špatnou výslovností. Kde je podle vás příčina problémů?

Největší problém špatné výslovnosti dětí je v tom, že se dětem členové rodin málo věnují. Dětí s vadami řeči skutečně v posledních letech přibývá. Problémy ale nemají jen s výslovností. Někteří rodiče posadí děti k počítači nebo tabletu a nemluví s nimi. Děti pak ani nemají potřebu mluvit. Důsledkem toho je, že pak ani nedokážou tvořit jednoduché věty.

 • Někteří rodiče spoléhají na to, že se dítě časem rozpovídá samo a že ve větším kolektivu začne i lépe vyslovovat…
 • Jak by měli rodiče dětí se špatnou výslovností nejlépe postupovat?
 • Podle názorů některých učitelek se snaží děti pracovat na dobré výslovnosti ještě v první třídě, ale starší ročníky už prý takový zájem nemají…
 • Když dítě neznáte, mnohdy mu ani nerozumíte, říká učitelka
 • Jak se vám podařilo naučit předškoláka dobře mluvit?
 • Kateřina Kozáková

Domněnka maminek, že se dítě naučí dobře vyslovovat až ve škole, je velice mylná. Pokud se nezačnou snažit, aby dítě dobře mluvilo, než začne chodit do školy, má pak už od první třídy ve škole velký problém. Dítě většinou čte i píše, jak mluví. To mu pak velmi komplikuje i zvládání školní výuky.Prvním krokem je návštěva klinického logopeda, který jim poradí, jak mají správnou výslovnost procvičovat. Jedná se většinou o dlouhodobou záležitost. Je to ale individuální. Nejdůležitější podmínkou k dosažení dobrých výsledků je cvičit výslovnost každý den. Děti mohou také využívat ve školkách nabídky logopedických asistentek, které spolupracují s klinickou logopedkou. Ta jim přesně vysvětlí, jak mají s dětmi výslovnost procvičovat a ony to pak vysvětlí i rodičům. Spolupráce rodičů s klinickou logopedkou a logopedickou asistentkou je nezbytná pro zdárný průběh nácviku.Pokud se rodiče dětem věnují po řečové stránce odmalička, naučí se dobře mluvit ještě před nástupem do první třídy. Kdo se to nenaučí, tak má problémy. U starších dětí, které mají špatnou výslovnost zafixovanou, jsou pak problémy i při snaze o úpravu výslovnosti a trvá to podstatně déle než v předškolním věku. Písecko – Se špatnou výslovností dětí bojují už v mateřských školách. „Je to ale hlavně na rodičích. My seženeme logopedku, která děti vyšetří a doporučí jim nějaký postup. Pokud se na to ale rodiče vykašlou, my s tím ve školce moc neuděláme,“ míní vedoucí učitelka 11. MŠ Hradiště v Písku Zdeňka Staňková. Děti podle jejích slov mluví velice špatně a je jich čím dál víc. „Rodiče vyžadují, aby se hned od útlého věku učili anglicky, ale mnohdy neumí ani pořádně česky. Do školy nám teď odchází několik dětí, které mají problémy s řečí. Věkem i rozumem jsou vyspělí, ale mluvit neumí. Mnoha dětem člověk, který je nezná, vůbec nerozumí. Rodiče jsou na to zvyklí, tak jim to asi ani nepřijde,“ poznamenala vedoucí učitelka. Logopedické poradenství ve školce trvale nemají, nicméně jednou za rok sem dojíždí logopedka. Děti vyšetří a vysvětlí rodičům, jak mají dál postupovat.Ze třiatřiceti předškoláků z Mateřské školy Kytička, která se nachází v Jiráskově ulici v Milevsku, pět dětí navštěvuje klinického logopeda. Podle ředitelky mateřinky Marcely Brčkové na správnou výslovnost kladou ve škole velký důraz. „Každý den se tomu cíleně věnujeme,“ vysvětlila Marcela Brčková s tím, že všechny jejich učitelky mají kurz logopedického asistenta. Ten ale nemůže dělat nápravu řeči, to přísluší jen klinickému logopedovi. Učitelky se maximálně snaží o to, aby se dítě v řeči zlepšilo. Zásadní je i snaha a přístup rodiny. I v Kytičce si všímají toho, že přibývá dětí, které mají problémy s řečí. „Myslím, že tento trend je už několik let stejný,“ poznamenala ředitelka. Doplnila, že rodiče pěti předškoláků uvažují o odkladu školní docházky. Řečové problémy jsou v tomto případě jedním, nikoliv jediným z důvodů. MiroticeTerezka odmalinka ráda poslouchá čtení a ráda si prohlíží knížky. Ráda si povídá a hodně spolu mluvíme, někdy až moc. Samozřejmě ji musíme odmalička ve výslovnosti opravovat, ale má velkou trpělivost. Když začala chodit do školky, tak nechtěla mluvit a pak se ukázalo, že to bylo proto, že polykala L, Z, S a C. Ale to se pak naučila rychle. Do školky jezdí jednou měsíčně logopedka a celý měsíc pak s Terezkou doma cvičíme, podle toho, co nám řekne. Teď cvičíme R.

Kateřina VálováOstrovecU nás má na tom velkou zásluhu babička. Trénovala s Karolínkou R a Ř a ostatní přišlo samo od sebe. Zvláštní péči jsme mluvení nevěnovali. Ale povídáme si pořád. Je to asi vrozené. Starší syn to tak jednoduché neměl. Jezdili jsme s ním na logopedii do Písku, ale už žádné problémy nemá.

Lenka SlabáMalčiceS Lenkou jezdíme na logopedii a doma se snažíme cvičit. Je trošku paličatá, tak je to náročnější, protože, když se rozhodne, že mluvit nebude, tak s ní nikdo nepohne a musíme počkat, až si to rozmyslí. Jinak si ale doma povídáme hodně a nemá problémy si povídat i se známými a sousedy. Výslovnost si procvičuje i ve školce. 

Prvňáků s odkladem přibývá, přesun zápisů na duben podle odborníků nepomáhá

„Podle informací, které mám od kolegů a kolegyň, mohu potvrdit, že trend odkladů roste,“ říká prezidentka Asociace ředitelů základních škol a ředitelka základní školy v Plzni-Božkově Hana Stýblová. Zatímco před pěti lety bylo v prvních třídách zhruba 21 a půl tisíce dětí, kterým bylo sedm a více let, letos jich je bezmála 25 tisíc.

Potvrzuje to ředitel Základní školy v Pardubicích-Pardubičkách Jaroslav Karcol. „Liší se to škola od školy, ale za svou kariéru musím říct, že ten zájem narůstá a na některých školách je to procento dětí vysoké,“ upozornil.

Ministerstvo školství si slibovalo posunutím zápisů na jaro, že se počet odkladů sníží. „Vyhodnocení posunutí termínu zápisů lze komentovat až po možném srovnatelném období,“ říká k tomu tisková mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Víc se k situaci resort vyjádřit nechtěl.

Odklady komplikují práci školy

Podle odborníka na školství z Informačního centra o vzdělání EDUin Bohumila Kartouse ale posunutí zápisů nemá na rozhodování rodičů téměř žádný vliv. „Byl to jen pokus, který byl založen na tom, že pokud se termín zápisů posune, budou děti už víc připravené. Ale zjistilo se, že ten rozdíl pár měsíců není faktor, který by to ovlivňoval,“ vysvětluje Kartous.

„Rozhodnutí je vždy na rodičích,“ říká prezidentka Asociace ředitelů základních škol. Pokud si podle ní rodiče o odklad zažádají, je jim vždy vyhověno. „Zamítnutí žádosti jsem za svoje léta praxe ještě neviděla,“ dodává Stýblová.

Podle ní ale příliš mnoho odkladů komplikuje práci školy. „Těžko se nám pak skládají třídy, když v nich máme děti, které šly do školy předčasně, pak sedmileté, co měly odklad, a pak šestileté,“ říká prezidentka. 

Obavy rodičů

Důvodem odkladu školní docházky jsou podle Kartouse obavy rodičů, že jejich děti nezvládnou přechod mezi školkou a školou. „Ten tvrdý přechod by měl být plynulejší, rodiče by pak neměli takovou obavu,“ uvažuje Kartous.

Stejného názoru je také speciální pedagožka a ředitelka pedagogicko-psychologické poradny Pavla Kubíčková. „Stoupá úzkostnost rodičů. Bojí se, že jejich dítě to nezvládne,“ říká.

Podle ní by první dva ročníky základní školy měly být volnější a na děti by neměl být vyvíjen větší tlak, například přísným známkováním. „Kdyby se změnilo hodnocení, tak by se tlaky uvolnily a mladší prvňáčci, kteří nebyli tolik dozrálí, by během prvních dvou ročníků měli šanci to dohnat,“ dodává.

Vedle sedmiletých dětí můžou být v prvních třídách i děti, kterým je pět let. Jejich počet se ale snižuje. Zatímco před devíti lety jich byla v prvních třídách skoro tisícovka, letos jich je necelých šest set. Pětileté a mladší děti musí mít doporučení od školského poradenského zařízení a v některých případech i dětského lékaře.

Zápisy do prvních tříd začínají v pondělí 1. dubna a potrvají až do konce měsíce. Jejich termíny si určují ředitelé škol. Podle odhadů ministerstva školství by letos mělo k zápisům přijít až 137 tisíc dětí. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector