Dětem na sport přispěje VZP další pětistovkou

„Loni jsme vyplatili z fondu prevence rekordní částku přes 500 milionů korun, což je o třetinu více než v roce 2018 a dokonce o více než 40 procent více než v roce 2017.

Naši klienti si přišli celkem pro téměř 750 tisíc příspěvků, což je o čtvrtinu více než v roce 2018.

V roce 2019 jsme totiž zvýšili částky některých příspěvků,“ uvádí náměstkyně VZP pro služby klientům Petra Pevná s tím, že z peněz vyčleněných loni na prevenci bylo vyčerpáno zhruba 76 procent.

Příčin toho, že o příspěvky žádá více lidí, je přitom podle Pevné několik. Vedle spolupráce pojišťovny s lékaři a pacientskými sdruženími, kteří příspěvky dále propagují, pomáhají také kampaně a informace na sociálních sítích. „Jakmile odbor komunikace vypustí post na Instagramu ohledně příspěvku na očkování, okamžitě další týden vidíme nárůst čerpání,“ dodává Pevná.

Pro letošní rok má VZP připraveno pro klienty z fondu prevence 820 milionů, tedy o 64 procent více, než se vyčerpalo v loňském roce. Příspěvky lze vyřídit buď na pobočce, nebo korespondenční cestou. Oproti letům předchozím není nutné, aby byl doklad na proplacení vystaven v daném kalendářním roce, nesmí být ale starší tří měsíců.

K novinkám, které pojišťovna pro tento rok přichystala, patří dva příspěvky pro dárce krve – až 500 korun na rehabilitace pro neaktivní dárce a až 1000 korun na dentální hygienu pro aktivní dárce.

Vedle toho VZP i letos nabídne příspěvek zavedený loni v září v návaznosti na vyhláškou dané zrušení tisícikorunového příspěvku u paruk pro onkologické pacienty.

Lidem, kteří se léčí s rakovinou, tak VZP nabízí příspěvek na paruku do výše 2000 korun.

Vedle toho pojišťovna navyšuje několik dalších příspěvků.

Nastávající maminky mohou získat až 3000 korun (oproti loňským 2000), stejnou částku mohou získat také novorozenci s porodní váhou do 1500 gramů a zmínění dárci krve (2000 na rehabilitaci a 1000 na dentální hygienu).

Vedle toho se o 200 korun na 700 korun zvyšuje příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě a až 500 korun mohou získat ženy, které se rozhodnou pro preventivní ultrazvukové nebo mamografické vyšetření prsu.

Právě zmíněný příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě je zároveň pro klienty vůbec nejatraktivnějším, takže pojišťovna musela loni požádat správní radu o převod prostředků z jiného programu. Loni si tak o tento příspěvek zažádalo přes 135 tisíc lidí, kteří dostali vyplaceno skoro 68 milionů. S navýšením příspěvku pak VZP doufá, že zájem ještě zvýší.

Pojišťovna ovšem přispívá i na široké spektrum dalších očkování od chřipky (až 200 korun) po meningokoka B (až 2500 korun), který je druhým nejžádanějším příspěvkem na očkování.

Klienti zároveň mohou žádat o příspěvek na neomezený počet očkování, které pojišťovna v jejich věkové skupině nabízí.

Celkem tak loni VZP v rámci více než 235 tisíc žádostí proplatila 143 milionů, což je o 45 milionů více než rok předtím.

„Loni i letos se chystáme očkování promovat v rámci našich kampaní, protože to může vést k vyššímu povědomí o očkování a jeho propagaci,“ dodává Pevná. Zájem se podle ní daří zvyšovat také díky dobré spolupráci se sdružením praktických dětských lékařů, které se snaží příspěvky propagovat.

Jedněmi z nejaktivnějších žadatelů jsou maminky

Jednou z nejžádanějších skupin příspěvků jsou pohybové aktivity v rámci programu na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Zde VZP nabízí až 500 korun na plavání kojenců a dětem od jednoho roku do 18 let až 1000 korun na jakoukoliv organizovanou sportovní činnost, sportovní prohlídku nebo úhradu startovného.

Oproti loňskému roku tak pojišťovna sloučila dva pětistovkové příspěvky na školní a mimoškolní sportovní činnost s tím, že nyní toto nerozlišuje. Vedle toho pak VZP přispívá na pohyb částkou až 500 korun také dospělým a seniorům. Do programu pak spadá i příspěvek až 2500 korun na odvykání kouření.

Celkem přitom o příspěvek na kardiovaskulární prevenci zažádalo skoro 355 tisíc pojištěnců VZP, kteří dostali vyplaceno 175 milionů korun.

Skupinou, která je v čerpání příspěvků asi nejaktivnější, jsou maminky (včetně těch nastávajících). Těhotným a ženám do roka od porodu přitom VZP v rámci skoro 64 tisíc žádostí vyplatila téměř 70 milionů korun.

Největší zájem byl o příspěvek na prvotrimestrální screening, o který zažádalo přes 35 tisíc žen. Vedle toho pak maminkám pojišťovna přispívá ještě na dentální hygienu, předporodní kurzy, pohybovou aktivitu, pomůcky ke kojení a služby laktačních poradkyň.

Novinkou je příspěvek na zakoupení nebo zapůjčení přístroje na monitoring dechu, který vychází z poptávky klientů.

Velmi výrazně se pak loni povedlo zvýšit zájem o příspěvek na prevenci cukrovky, o který si loni zažádalo 7300 lidí, což je o 230 procent více než v roce předchozím (v roce 2017 o příspěvek zažádalo 3700 lidí a v roce 2018 přes 4200 lidí). Loni tak byla vyplacena částka ve výši skoro 6,6 milionu korun.

VZP přitom nabízí až 1000 korun na pomůcky pro diabetiky či přístrojové ošetření nohou erudovanou pedikérkou. „Počet čerpání se meziročně zdvojnásobil, což přičítám i tomu, že jsme začali spolupracovat s oblastními sdruženími diabetiků.

Více tak tento příspěvek dáváme do terénu na vědomí právě díky občanským sdružením,“ vysvětluje Petra Pevná.

Další skupinou, kde se loni povedlo zvýšit zájem o čerpání, jsou dárci krve. Těm bylo proplaceno skoro 44 tisíc příspěvků v hodnotě téměř 43 milionů korun. O rok dříve si zažádalo necelých 25 tisíc lidí, kteří dostali skoro 23 milionů korun.

O komplexní onkologické prohlídky je menší zájem, než se čekalo

Dlouhodobě bezkonkurenčním příspěvkem, který nabízí pouze VZP, je 6000 korun ročně na bezlepkovou dietu dětem do 18 let, případně studentům do 26 let s celiakií.

Vedle toho pojišťovna v návaznosti na výzvu ministerstva zdravotnictví zavedla příspěvek 10 tisíc korun na nízkobílkovinnou dietu pro děti a studenty s diagnózou dědičného metabolického onemocnění. Loni bylo v rámci více než 12 tisíc žádostí na diety vyplaceno přes 36 milionů korun, což je o 4,5 milionu korun více než rok předtím.

O příspěvek na nízkobílkovinnou dietu přitom zažádalo 120 mladých pojištěnců, což znamená více než třetinu všech diagnostikovaných v dané věkové skupině (VZP jich má pacientů v dané věkové skupině tři stovky).

Pojišťovna nezapomíná ani na prevenci onkologických onemocnění, kde proplatila téměř 30 tisíc žádostí za 14 milionů korun.

Kromě zmíněného příspěvku nákup paruky a na vyšetření prsu, který nyní mohou čerpat ženy už od 25 let, nabízí pojišťovna až 500 korun na vyšetření znamének.

Doposud nedoceněnou pak zůstává možnost čerpat až 3000 korun na komplexní onkologickou prohlídku pro lidi nad 35 let.

„Tady jsme čekali zájem vyšší, takže to letos budeme propagovat více. Na druhou stranu komplexní onkologickou prohlídku je možno provést jen v komplexních onkologických centrech, a záleží i na aktivitě daného KOC, jakým způsobem se k tomu staví.

Nejvyšší čerpání je v Masarykově onkologickém ústavu, kde jsou teď objednací lhůty na duben,“ přibližuje Petra Pevná. „Zároveň jde o věc, kterou nelze změnit z měsíce na měsíc.

Je to postupný vývoj a pracoviště si to musí osahat,“ dodává mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

A na závěr evergreen VZP v podobě ozdravných pobytů u moře Mořský koník. Na třítýdenní pobyt u Černého more v Bulharsku přidá pojišťovna dětem od 7 do 16 let s chronickým onemocněním dvě třetiny ceny.

Letos by takto mělo vyjet 1500 dětí, kapacity jsou už ale navzdory tomu, že přihlašování je možno teprve od 15. ledna, skoro plné. Včera měla pojišťovna 1239 přihlášek, které zaplnily 2., 3. a 4.

turnus; volné jsou ještě kapacity na konci června a na začátku září.

Pojišťovna se přitom snaží své příspěvky nastavovat tak, aby nebyly samoúčelné. „Každý benefit má svůj preventivní charakter – neuplácíme klienty tak, abychom jim dávali požitky nebo bezúčelné příspěvky.

K čerpání klienty motivujeme výší příspěvků,“ vysvětluje Pevná.

„Preventivní programy, které nabízíme, jsou výhodné i pro nás – člověk neonemocní a finanční prostředky zbudou na léčbu někoho jiného,“ dodává Vlastimil Sršeň.

Michaela Koubová

Jaké bonusy nabízí váše zdravotní pojišťovna: Nenechte si je ujít

13. 09. 2017

Skladba bonusů zdravotních pojišťoven se každý rok trochu mění. Je škoda nechat si výhody proklouznout, neměly by ale být rozhodující. Zajímejte se hlavně, se kterými lékaři má pojišťovna smlouvu, ať to k doktorovi nemáte daleko a můžete si vybírat:

Bonusy: Na co dát pozor 

Pojišťovny příspěvky vyplácejí až dodatečně: když předložíte účtenku nebo jiný doklad, který prokáže, jakou sumu jste za očkování, sport nebo třeba speciální druh stravy utratili. S žádostí neotálejte.

Pojišťovny mají na bonusy rozpočet, když se vyčerpá, proplácení se stopne. Pohlídejte si také termín, do kterého je třeba o příspěvek požádat; u některé pojišťovny můžete do konce kalendářního roku, jinde máte jen tři měsíce.

Pozor také na věkové limity.

Pojišťovny příspěvky obvykle dělí do balíčků, každý z nich má svůj strop a maximální částky bývají stanovené i pro jednotlivé příspěvky.

Částky bonusů, které uvádíme níž, proto nejde jednoduše sčítat, vždycky si ověřte, jestli neplatí limit také pro danou skupinu bonusů. Vybíráme jen příklady, na kompletní nabídku pojišťoven odkazujeme.

Projděte si ji a promyslete, jestli do konce roku ještě nestihnete některou z výhod využít.

Klasika jsou příspěvky na očkování a pravidelný pohyb – typicky plavání, ale i další sporty. Obvyklé jsou příspěvky pro těhotné a ženy po porodu. Speciální výhody mají dárci krve a kostní dřeně. Většina pojišťoven také pořádá dotované ozdravné pobyty pro děti, nebo na ně alespoň přispívá, ale pohlídejte si věkové hranice.

 • V podmínkách pro získání bonusu pojišťovny obvykle mají, že jim nesmíte nic dlužit.
 • VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
 • Z očkování VZP přispívá například na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, meningokovým nákazám nebo očkování před cestou do zahraničí.
Budete mít zájem:  Vybavujeme dětský pokoj: jak vybrat vhodnou a zdravou židli?

Čerpat můžete příspěvek na prevenci kardiovaskulárních nemocí i obezity: na pohybové aktivity pro děti i dospělé nebo třeba na sestavení jídelníčku. Dále na pomůcky pro diabetiky nebo na vyšetření kožních znamének.

Výhody a příspěvky od VZP
Vysoký příspěvek poskytuje oproti ostatním pojišťovnám VZP na bezlepkové potraviny celiakům, ale pouze dětem a studentům do 26 let – dostat můžou až tři tisíce za kalendářní pololetí, celkem tedy šest tisíc ročně. Až dva a půl tisíce můžete od VZP dostat na odvykání kouření. Seniorům nad 65 let pojišťovna přispívá na pomůcky pro trénink paměti.

Oblíbený je balíček pro těhotné – dohromady můžou dostat tisícikorunu na prvotrimestrální screening, dentální hygienu nebo podpůrné aktivity a pomůcky.

Pojištěnci, kteří se stanou členy Klubu pevného zdraví, můžou využívat výhod a slev u smluvních partnerů pojišťovny. Některé slevy lze čerpat i bez členství.

 1. VZP také nabízí kalkulačku, která propočte, na jaké příspěvky máte nárok.
 2. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
 3. ZPMV nabízí jedenáct preventivních programů: pro předškolní děti, školní děti, studenty, těhotné a ženy po porodu, seniory, program prevence onkologických onemocnění, program očkování, program prevence civilizačních onemocnění, program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně.

Pojištěnec může v kalendářním roce požádat o příspěvek pouze z jednoho programu, a to na jednu položku podle vlastního výběru. Omezení neplatí pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně, ti si mohou vybrat ještě další příspěvek.

O příspěvek je třeba požádat do tří měsíců od chvíle, kdy preventivní aktivita nebo nákup proběhly.

Těhotné ženy můžou čerpat až 800 korun na předporodní kurz, účast otce u porodu, odběr pupečníkové krve i další. Čerstvě narozený pojištěnec zase až 600 korun na monitor dechu. Předškolní a školní děti až 600 korun na dentální hygienu. Senioři až 200 korun na nákup holí na nordic =walking.

Výhody a příspěvky od ZPMV
Členové Klubu pojištěnců mohou využívat slev u obchodních partnerů pojišťovny. Kromě toho pojišťovna nabízí ještě program slev a výhod rozdělený podle měst.

Pracovat můžete také s Kartou života, která v elektronické formě shrnuje zásadní údaje o vašem zdravotním stavu, zdravotní péči a cenách léčby. Pojišťovna klientům nabízí i průvodce s lékařskými radami.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

U České průmyslové zdravotní pojišťovny letos můžete vybrat v rámci preventivních programů až 1 000 korun, děti do 18 let až 1 500 korun.

Preventivní programy ČPZP
Dětem pojišťovna přispěje až 1500 korun na očkování, až pětistovku na rovnátka, až tisícovku na tábory, školy a školky v přírodě nebo kurzy plavání.

Ženy dostávají až pětistovku na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření prsu nebo vyšetření pigmentových skvrn. Muži můžou čerpat až pět set korun na léčbu erektilní dysfunkce.

Ženy i muži dostanou až tisícikorunu na laserovou operaci očí.

Kromě preventivních programů pojišťovna vyplácí ještě další příspěvky, které se nepočítají do uvedených finančních limitů. Oblíbený je například program manažerka mateřství, kde může těhotná žena vyčerpat až 1500 korun. Vaši pravidelnou pohybovou aktivitu podpoří pojišťovna až pětistovkou ročně.

Další příspěvky ČPZP (mimo finanční limity)
Zajímavostí je preventivní program Bonus Plus založený na získávání a čerpání bodů. A slevový program Nechci nudu.

Nejen svým pojištěncům, ale celé veřejnosti, nabízí ČPZP aplikaci Zdraví v mobilu, která vyhledá nejbližšího smluvního lékaře ČPZP, nejbližší lékárnu a lékařskou pohotovost. Ohlídá i termín očkování.

Nastávající maminku provede těhotenstvím.

Rozšířené funkce má aplikace pro klienty ČPZP – najdou tam informace o svých lékařích, lécích, které užívají, a cenách podstoupených lékařských výkonů, nahlížet můžou i do lékařských zpráv.

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  letos nabízí přes padesát benefitů na prevenci a péči o zdraví, čerpat je můžete prostřednictvím elektronického bonusového systému Vitakonto. Kredity ve Vitakontu získáváte za plnění aktivit stanovených pojišťovnou, proměňujete je pak za příspěvky a bonusy.

Příspěvky a benefity OZP
Onkologicky nemocní pojištěnci můžou čerpat až 3000 korun na paruky, epitézy či lymfodrenáže. Na odvykání kouření pojišťovna přispívá až 4000 korun.

Až 1300 korun přispívá těhotným a ženám po porodu. Také nabízí zdarma řadu preventivních vyšetření civilizačních chorob – například rakoviny prsu, prostaty nebo kůže.

Přispívá na hormonální antikoncepci, rovnátka, kontaktní čočky, solnou jeskyni nebo saunu.

OZP má také telefonickou Asistenční službu, kde je dvacet čtyři hodin denně k dispozici lékař pro konzultace vašeho zdravotního stavu. Služba zajistí i objednání ke specialistovi nebo návaznou péči. U smluvních partnerů pojišťovny můžete uplatňovat slevy.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

VOZP má šest preventivních programů: děti, dospělí, maminka, očkování, zdravá rodina a student. Žádost o příspěvky je třeba předložit do devadesáti dnů od data uvedeného na daňovém dokladu za platbu, nejpozději ale do posledního prosince 2017.

Preventivní programy VOZP
Pojištěnci do dvaceti let přispěje pojišťovna až 2400 korun na rovnátka (přesněji 1200 na jednu čelist), dívkám ve věku od 14 do 19 let až 2500 korun na očkování proti rakovině děložního čípku.

Na plavání pro kojence přispívá VOZP až 1000 korun. Profesionální řidiči mohou využít příspěvek na psychotesty, až ve výši 1500 korun. Lidem, kteří pracují v rizikovém prostředí, zase přidává na pravidelná preventivní vyšetření podle druhu práce.

 • Klienti můžou získat kartu Věrnostního klubu, která zajistí dárkové šeky a slevy u smluvních partnerů pojišťovny
 • Další slevy od VOZP (i pro nečleny klubu)
   
 • REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA

RBP nabízí tři preventivní balíčky, rozdělené podle věku: děti do šesti let, mládež od sedmi do osmnácti a pojištěnci nad devatenáct let. V každém balíčku je možné vyčerpat nanejvýš tisícikorunu za rok, a v každém jsou ještě „podbalíčky“ s vlastními limity.

Preventivní programy od RBP
Až tisícikorunu pojišťovna přispívá na očkování, až pět set korun na nákup monitoru dechu pro děti do šesti měsíců a stejnou částku na rovnátka. Až sedm set korun mohou čerpat těhotné ženy.

Aktivity označené jako bonusový program se do limitu preventivních balíčků nepočítají.

Bonusy nad rámec preventivních programů od RBP
Například program Zdraví 90, který částkou 500 korun ročně podporuje lidi, kteří chtějí aktivně pečovat o své zdraví.

Zaregistrovat se mohou jen pojištěnci do třiceti, kteří pravidelně chodí na preventivní prohlídky, nemají nadváhu, nekouří a nejsou závislí alkoholu ani na drogách, což musí potvrdit lékař.

Příspěvek můžete čerpat na nákup léků a doplňků stravy, očkování nebo permanentku do fitka, na masáže, jógu, tanec nebo třeba judo.

Vybraným věrným klientům poskytuje pojišťovna slevové karty z programu CARTE, která umožňuje využívat slevy u partnerů pojišťovny v Česku i na Slovensku. Kromě toho má pojišťovna klasický slevový program určený pro všechny pojištěnce.

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

O příspěvek u ZP Škoda můžete žádat nejpozději do patnáctého prosince. Výjimkou jsou příspěvky na zlepšené služby pro matku a novorozence – dětem narozeným v prosinci 2017 se prodlužuje vyzvednutí do konce ledna následujícího roku.

Zdravotní programy ZP Škoda
Až 1200 korun pojišťovna přispívá na prvotrimestrální screening.  Pojišťěnci s celiakií (bez věkového omezení) můžou čerpat až čtyři tisíce korun na nákup dietní stravy. Dárci kostní dřeně můžou dostat až deset tisíc korun na ozdravný pobyt. Ženy po onkologické léčbě dostanou od pojišťovny až tři tisíce korun na paruku.

Pojišťovna má pro své klienty také mobilní aplikaci Karta mého srdce, kde najdou informace o zdravotních programech pojišťovny, čerpané lékařské péči (včetně její ceny), kontakty na lékaře, údaje o preventivních prohlídkách, porovnání doplatků za léky a další.

V síti partnerů pojišťovny můžete po předložení zdravotní kartičky uplatňovat slevy.

Zdroj: https://www.penize.cz/

Zpět na přehled aktualit

Pojišťovny přispívají lidem na sport i vyšetření. Velký PŘEHLED výhod

Peníze na sportovní vyžití, různá vyšetření, ale třeba také na speciální diety. Zdravotní pojišťovny v Česku se snaží klienty udržet (či k sobě nalákat) celou řadou různých bonusů či benefitů. A řada z nich si pro letošek nachystala spoustu novinek. Zda by se vám i kvůli nim nevyplatilo zdravotní pojišťovnu změnit, se můžete podívat v našem velkém přehledu.

Češi mají právo přejít k jiné zdravotní pojišťovně jednou za rok a to ve dvou termínech – buď od července nebo ledna. Změnu je nicméně potřeba řešit s předstihem čtvrt roku – nejbližší termín je tedy na konci března. Kromě různých benefitů může být motivací pro odchod jinam například i to, že lékař, ke kterému chcete chodit, nemá s vaší stávající pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

„V roce 2021 jsme zachovali benefity, které byly mezi našimi klienty v minulosti oblíbené, a nabízíme opět možnost získat finanční příspěvky z fondu prevence na řadu aktivit, služeb a zboží pro zdraví,“ říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Milan Řepka. Týká se to například různých vyšetření na záchyt rakoviny, ale také příspěvků pro nastávající a čerstvé maminky. Výhod se dočkají třeba i dárci krve.

Budete mít zájem:  Fotogalerie: Pivo na Náplavce

„Úplnou novinkou roku 2021 je program na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, zatím v rámci pilotního projektu, který bude trvat do konce května. Naši klienti mohou čerpat až 7 000 Kč, pokud absolvují 10 psychoterapeutických sezení u vybraných odborníků,“ doplnil Řepka.

A pokračuje: „Nově poskytujeme příspěvek ve výši 2 000 Kč, který mohou získat pacienti léčení radioterapií na zdravotnické prostředky pro prevenci poškození kůže při této léčbě. Ženy pak určitě uvítají snížení věkového limitu v programu včasného záchytu karcinomu prsu. Na vyšetření dostanou příspěvek od 18 let. Dříve byla hranice o sedm roků vyšší.“

Kompletní přehled výhod, které VZP svým klientům nabízí, najdete ZDE.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)

Pozadu nezůstává ani pojišťovna s 1,3 miliony klientů. Ve fondu prevence nabízí lidem 18 různých programů.

 „Klienti mohou příspěvku použít například na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění – dospělí až 1000 Kč, děti až 1500 Kč.

Další možností jsou příspěvky na sportovní aktivity či výstroj – třeba na přilby a chrániče,“ vypočítává mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková. V tomto případě pojišťovna přispívá dětem 1500 Kč, dospělým pětistovku.

I ZP MV ČR nabízí letos klientům hned několik novinek – pro nemocné příspěvek až dva tisíce na specifické diety (třeba bezlepkové), příspěvek na vyšetření u klinického psychologa či u klinického logopeda (děti až 1500 Kč, dospělí až 500 Kč), příspěvek na masáž pro novorozence a kojence (až 1500 Kč), zvýšený příspěvek pro prvodárce krve (1 000 Kč). Maminky vícerčat nově dostávají za každého potomka od pojišťovny pětistovku.

Zdravotní pojišťovny přicházejí kvůli koronaviru o peníze. Více v reportáži:

Podrobnosti o bonusech lidé najdou na stránkách pojišťovny ZDE. Kromě toho ještě instituce svým klientům nabízí různé slevy u vybraných obchodníků – například na sportovní vybavení, masáže nebo brýle.

Jaké výhody či bonusy nabízejí další zdravotní pojišťovny v Česku, se dozvíte na dalších stránkách článku.

TN.cz

Diskuze Příspěvek od VZP na vstup do bazénu

Velikost písma:

@entropy – kdyz tak
sleduji na fb stranku Klub pevneho zdravi. Po tom co mi to rekli na pobocce jsem
je upozornila ze by bylo fer to napsat na stranky, ze nejaky prispevek konci.
Tak to tam napsali

@Evka73 super! Sikula

Ahoj kočky. Slyšela jsem že vzp přispívá dětem na plaváni je to
stále aktuální? A kdo na něj má nárok nevíte?
S dcerkou chodím plavat já do Babyclubu a platíme 2 000 na 15 lekcí tzn
nějakých 10 000 ročně. Dceři jsou dva roky. Myslíte že by pro nás měli
příspěvek? Nebo poskytují třeba jen vtipnou pětistovku pro děti co plavou
ve škole?

Děkuji

@Korculalala
píše:
Ahoj kočky. Slyšela jsem že vzp přispívá dětem na plaváni je to stále
aktuální? A kdo na něj má nárok nevíte?
S dcerkou chodím plavat já do Babyclubu a platíme 2 000 na 15 lekcí tzn
nějakých 10 000 ročně. Dceři jsou dva roky. Myslíte že by pro nás měli
příspěvek? Nebo poskytují třeba jen vtipnou pětistovku pro děti co plavou
ve škole?

Děkuji

Nechápu co je na 500,– pohrdlivě vtipného. Podle mě tady tyto
krávoviny by pojišťovny vůbec neměly proplácet. Plavání a vitamíny si
snad každý svéprávný člověk může zaplatit ze svého. Spíš bych
viděla, aby pojišťovny platily bez keců tam, kde jde opravdu u život a
nevykrucovaly se z toho. Pokud máš 10 000,– ročně na plavání tak
500,– nebo víc příspěvek fakt nepotřebuješ.

@Zabatko naprosto
s tebou souhlasím. To jsou věci, který si může člověk koupit sám.

@Korculalala na webu
píšou že max 500 kc na pravidelné pohybové aktivity mimo školu.
Já mám teda jinou pojišťovnu, ale ta též přispívá na pohybové
aktivity, kroužky a školou a školkou organizované kurzy plavání, ale taky
jen určitou částku 1000 Kč).

Načítámm citovaní příspěvek, Čekejte prosím…
Máš to uvedeno přímo na stránkách VZP. Pro členy klubu pevného zdraví
poskytují na pravidelné pohybové aktivity, což je třeba to plavání,
i mimo školu. Ale je to ta „směšná“ pětistovka, což vás asi
nevytrhne.

@Korculalala
píše:
Ahoj kočky. Slyšela jsem že vzp přispívá dětem na plaváni je to stále
aktuální? A kdo na něj má nárok nevíte?
S dcerkou chodím plavat já do Babyclubu a platíme 2 000 na 15 lekcí tzn
nějakých 10 000 ročně. Dceři jsou dva roky. Myslíte že by pro nás měli
příspěvek? Nebo poskytují třeba jen vtipnou pětistovku pro děti co plavou
ve škole?

Děkuji

nevím, proč píšeš vtipnou pětistovku. Když můžeš dát deset litrů
za plavání, pětistovku nepotřebuješ. Jiným lidem na sportovní aktivity
pomůže, třeba v domě dětí může dítě za 500 chodit celý rok na
pohybový kroužek. Jsi trapná.

@Sofie7 píše:
@Zabatko naprosto s tebou
souhlasím. To jsou věci, který si může člověk koupit sám.

Právě, tady jde u pojišťoven jen o přetahování klientů tím, kdo
dá větší výhody. Kdyby byla jedna pojišťovna, byl by klid. Jinde to
funguje. Vždycky jsem si myslela, že zdravotní pojištění funguje na
základě solidarity, tj.

platíme všichni a když někdo z nás potřebuje
v té nemocnici být, nebo potřebuje léky, nebo operaci, nebo opravdu
nákladnou léčbu, tak se mu to zaplatí. Solidarita ve smyslu tom, že někdo
přispěje něčímu dítěti na plavání je fakt zcestná.

Ale lidi na to
bohužel slyší.

@Zabatko píše:
Právě, tady jde u pojišťoven jen o přetahování klientů tím, kdo dá
větší výhody. Kdyby byla jedna pojišťovna, byl by klid. Jinde to funguje.
Vždycky jsem si myslela, že zdravotní pojištění funguje na základě
solidarity, tj. platíme všichni a když někdo z nás potřebuje v té
nemocnici být, nebo potřebuje léky, nebo operaci, nebo opravdu nákladnou
léčbu, tak se mu to zaplatí. Solidarita ve smyslu tom, že někdo přispěje
něčímu dítěti na plavání je fakt zcestná. Ale lidi na to bohužel
slyší.

no konkrétně VZP tyto všechny výhody, a ta 500 na pohybovou aktivitu je
tak asi jediná vybočující, jinak je to vše vázané na zdraví jako
očkování nebo příspěvky na speciální diety, platí z peněz, které
vybírá na penále. Takže nemusíš mít obavy, že by někdo zneužil tvůj
solidární odvod nedej bože na plavání pro dítě.

@terinka4444
píše:
nevím, proč píšeš vtipnou pětistovku. Když můžeš dát deset litrů za
plavání, pětistovku nepotřebuješ. Jiným lidem na sportovní aktivity
pomůže, třeba v domě dětí může dítě za 500 chodit celý rok na
pohybový kroužek. Jsi trapná.

@terinka4444
píše:
nevím, proč píšeš vtipnou pětistovku. Když můžeš dát deset litrů za
plavání, pětistovku nepotřebuješ. Jiným lidem na sportovní aktivity
pomůže, třeba v domě dětí může dítě za 500 chodit celý rok na
pohybový kroužek. Jsi trapná.

Taky mě zvedla ze židle ta vtipná pětistovka. Nikdy jsme jako rodina od
pojišťovny žádné tyto hlouposti nepožadovali, z principu, i když máme
dětí dost.

Spíš bych uvítala, kdyby se ty prachy fakt daly do podstatných
věcí, třeba zlepšení sociálního zázemí v nemocnicích, lepší
přístrojové vybavení (např.

v celé ČR není jediná barokomora, která
může podstatně zlepšit hojení a VZP se k tomu vyjádřila, že v Ostravě
pro celou Moravu to stačí) atd. Pak mě dokážou naštvat články, že
někoho nechají umírat na leukémii, protože prostě proto.

@terinka4444
píše:
no konkrétně VZP tyto všechny výhody, a ta 500 na pohybovou aktivitu je tak
asi jediná vybočující, jinak je to vše vázané na zdraví jako očkování
nebo příspěvky na speciální diety, platí z peněz, které vybírá na
penále. Takže nemusíš mít obavy, že by někdo zneužil tvůj solidární
odvod nedej bože na plavání pro dítě.

Tobě nepřijde zbytečné přispívat lidem na pohybové aktivity dětí?
Toto by přece mělo být v kompetenci rodičů, ne? To samé i očkování,
nevidím na tom nic extra prospěšného, je to spíš nadstandard, který by si
člověk měl po uvážení sám v hlavě srovnat, jestli to dítě očkovat
nechá, nebo nenechá.

@Zabatko píše:
Taky mě zvedla ze židle ta vtipná pětistovka. Nikdy jsme jako rodina od
pojišťovny žádné tyto hlouposti nepožadovali, z principu, i když máme
dětí dost. Spíš bych uvítala, kdyby se ty prachy fakt daly do podstatných
věcí, třeba zlepšení sociálního zázemí v nemocnicích, lepší
přístrojové vybavení (např.

v celé ČR není jediná barokomora, která
může podstatně zlepšit hojení a VZP se k tomu vyjádřila, že v Ostravě
pro celou Moravu to stačí) atd. Pak mě dokážou naštvat články, že
někoho nechají umírat na leukémii, protože prostě proto.

Pardon, chtěla jsem napsat na celé JM není jediná barokomora…

@Zabatko píše:
Taky mě zvedla ze židle ta vtipná pětistovka. Nikdy jsme jako rodina od
pojišťovny žádné tyto hlouposti nepožadovali, z principu, i když máme
dětí dost. Spíš bych uvítala, kdyby se ty prachy fakt daly do podstatných
věcí, třeba zlepšení sociálního zázemí v nemocnicích, lepší
přístrojové vybavení (např.

v celé ČR není jediná barokomora, která
může podstatně zlepšit hojení a VZP se k tomu vyjádřila, že v Ostravě
pro celou Moravu to stačí) atd. Pak mě dokážou naštvat články, že
někoho nechají umírat na leukémii, protože prostě proto.

já třeba čerpávám příspěvky na očkování, naposledy na žloutenku.
A VZP je prostě podnik, který potřebuje klienty a reklamu, příspěvky jsou
v podstatě taková reklama. A platí to neplatiči.

Budete mít zájem:  Těhotné by měly dát pozor na kávu v kavárnách

Zrovna moje maminka má
vrozenou nemoc, jejíž léčbu tady odmítají platit, s touto nejhorší
kombinací jsou tady v republice dva lidi. V USA existují léky, drahé,
které by jim pomohli od velkých denních bolestí. No, neprošla ani výjimka,
o kterou se žádalo.

Takže o tom vím své, pomalu v bolestech ochrnuje.
Přesto tedy mi jako nevadí, že někdo dostane příspěvek na očkování
nebo dítě na sportovní kroužek.

VZP dětem přispívá tisícovku na sportovní aktivity. Od 15 let hradí i permanentky

Rodiče by měli myslet na správný vývoj svých dětí, nenechat je po škole doma jenom hrát hry na počítači a podobně, ale umožnit jim dostatek pohybu nad rámec tělesné výchovy. Jedině tak budou děti zdravé a spokojené.

Nedostatek pohybu totiž výrazně přispívá ke zdravotním problémům, včetně obezity a následným kardiovaskulárním či ortopedickým potížím.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) letos přispívá až 1000 Kč na různé pravidelné pohybové aktivity.

Se začátkem školního roku, kdy děti usednou po mimořádně dlouhých „prázdninách“ do školních lavic, začíná také plno sportovních kroužků a dalších zájmových aktivit ve škole i mimo ni. Rodičům tak přibývá další náklad do rodinného rozpočtu.

Dětem od jednoho roku VZP přispívá částkou až 1 000 Kč na jakoukoliv pravidelnou sportovní činnost organizovanou mimo školu, od dvou let i na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením.

Dětem starším 15 let, kdy tyto aktivity často nejsou organizované v kroužcích, lze uhradit permanentky za pohybové aktivity. Pod pohybovou aktivitu lze zařadit i úhradu startovného nebo členského příspěvku. Příspěvek je možné využít také na sportovní prohlídku absolvovanou a hrazenou u lékaře.

Splnění podmínek pro vyplacení příspěvku (věková hranice) je posuzováno k datu podání žádosti.

Příspěvek na pohyb dětí poskytuje VZP každoročně z fondu prevence s mírnými obměnami. Letos v prvním pololetí o příspěvek pro své děti požádalo necelých 59 tisíc klientů, kterým pojišťovna vyplatila celkem přes 52,3 milionu korun.

Nejvíce žádostí bylo v prvním pololetí v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Naopak nejméně v Karlovarském kraji.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020 doklad o zaplacení dané aktivity na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte nebo svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.

Smyslem poskytování příspěvku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru je podpora rozvoje dětí a prevence kardiovaskulárního onemocnění. Proto příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity. Můžete získat:

 • až 500 Kč pro děti ve věku do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod.
 • až 1 000 Kč pro děti ve věku od 1 roku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika) nebo pro děti od 2 let na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením. Příspěvek lze využít i na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře.

Školským zařízením se rozumí školy typu mateřská/základní/střední škola, nikoli DDM. Pohybová aktivita může být organizována i externím partnerem spolupracujícím se školou, např.

Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), pokud pohybová aktivita probíhá v prostorách školy či v době školní výuky (např. plavání apod.).

K platebnímu dokladu od externího partnera je třeba doložit i potvrzení vystavené školou, prokazující spolupráci.

Kdo může o příspěvek požádat:

 • pojištěnec VZP starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář plné moci)
 • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, který předloží potřebné doklady (rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.)
 • instituce, které bylo dítě svěřeno do péče – zaměstnanec instituce doloží svěření dítěte do péče a zmocnění, dle kterého je oprávněn jednat za instituci
 • osvojitel, opatrovník, poručník – doloží příslušné soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
 • pěstoun – kromě soudního rozhodnutí je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte, v případě nutnosti ho lze nahradit čestným prohlášením pěstouna.

Nejste-li klientkou či klientem VZP, lze do 30. září zažádat o přeregistraci k VZP, a od 1. ledna čerpat benefity, které pojišťovna nabízí.

Jak můžete požádat o příspěvek:

 • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP – v tom případě stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek
 • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou – zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.

Příspěvky lze čerpat do konce listopadu tohoto roku. Podrobné podmínky, jak o příspěvek zažádat, naleznete také na webu VZP.

Nejvíce žádostí je v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Nejméně v Karlovarském

V letošním prvním pololetí zažádalo kvůli protiepidemickým opatřením o příspěvek na pohyb dětí zhruba o pětinu méně lidí než v prvním pololetí předchozího roku. Při postupném rozvolňování aktivit, kdy se pomalu otevírala sportoviště, začaly děti opět i přes různá omezení sportovat a využívat příspěvky VZP.

Nejvíce žádostí bylo v prvním pololetí roku 2020 v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Nejméně pak v Karlovarském kraji.

Příspěvky na pohybové aktivity dětí a vyplacená částka v 1. pololetí 2019 a 2020

Období 1. pol. 2019 1. pol. 2020
Kraj Počet příspěvků* Částka Kč* Počet příspěvků* Částka Kč*
Praha 12 243 6 089 714 11 043 10 482 902
Středočeský kraj 7 087 3 489 959 5 701 5 049 338
Jihočeský kraj 5 559 2 735 761 4 220 3 759 234
Plzeňský kraj 3 571 1 747 988 3 029 2 698 659
Karlovarský kraj 1 838 903 555 1 350 1 226 659
Ústecký kraj 5 982 2 943 277 4 670 4 235 775
Liberecký kraj 4 534 2 202 250 3 510 3 012 908
Královéhradecký kraj 4 964 2 389 125 3 402 2 797 712
Pardubický kraj 5 839 2 848 704 3 701 3 096 625
Kraj Vysočina 7 430 3 615 743 4 653 3 853 497
Jihomoravský kraj 7 873 3 890 329 5 973 5 390 361
Olomoucký kraj 2 365 1 155 451 1 706 1 466 970
Zlínský kraj 3 083 1 518 854 2 192 1 948 763
Moravskoslezský kraj 5 035 2 463 808 3 695 3 252 063
Celkem 77 403 37 994 518 58 845 52 271 466
 • *Čísla zahrnují i příspěvky ve výši 500 Kč, které VZP poskytuje pro kojence do 1 roku na plavání nebo vaničkování
 • Vzhledem k tomu, že pojišťovna pro rok 2020 změnila podmínky čerpání příspěvků na pohyb a přestala rozlišovat školní a mimoškolní pohybovou aktivitu, vyplatila i přes nižší počet žadatelů o 37 % více peněz než v prvním pololetí roku 2019.
 • Zdroj: VZP

VZP stopla příspěvky na dětské přilby i očkování

VZP však slibuje, že už chystá nové programy, ze kterých pojištěncům i „starší“ účtenky z lékáren či sportovních potřeb možná proplatí. Jiné zdravotní pojišťovny sice prevenci proplácejí i nadále, ale některé balíčky finančně seškrtaly.

„Chtěli jsme nechat dceru naočkovat proti klíšťové encefalitidě. Tak asi přijdeme o pětistovkový příspěvek. Myslím, že by nás to stejně nijak nevytrhlo,“ uvedla čtyřicetiletá Renáta Drásalová z Olomoucka.

Co se stane, když někdo tento týden donese na pobočku VZP doklad a požádá o finanční příspěvek?

„Pokud přijde s dokladem, například o očkování, s datem do 30. dubna, pak jej normálně přijmeme a zařadíme k proplacení,“ vysvětloval mluvčí olomoucké pobočky VZP Jiří Vévoda.

„Pokud ale bude po tomto datu, doporučíme mu, aby si zatím doklad uschoval, protože od 1. července budou nové programy týkající se nejen očkování a v rámci nich mu to může být proplaceno,“ popisoval Vévoda.

Jak lidé reagují?

„Zatím jsme se nesetkali s nějakou vypjatou situací. Lidé se chodí informovat,“ sdělil.

Někteří rodiče ještě mají snahu slevu nějakým způsobem získat.

„Přišla maminka a domáhala se očkování proti žloutence pro své dítě. Trvala na ještě dubnovém termínu. Nevěděla jsem proč. Už je mi to jasné,“ reagovala zdravotní sestra dětské lékařky z Olomouce-Hodolan.

Proč pojišťovna příspěvky na prevenci pozastavila?

Mluvčí olomoucké VZP uvedl, že za první čtyři měsíce už celostátně klienti vyčerpali tři sta milionů korun vyčleněných na příspěvky z programu prevence. Konkrétně jen olomoucká pobočka z něj za první čtyři měsíce vyplatila lidem 10,2 milionu korun.

„Přitom za celý loňský rok to bylo patnáct milionů,“ poznamenal Vévoda s tím, že letos přišlo na pobočky v Olomouckém kraji pro příspěvek na prevenci 18,5 tisíce lidí.

„Nejvíce, pět milionů korun, šlo na úhradu za sportovní helmy a 3,2 milionu za očkování,“ doplnil.

VZP přislíbila nové programy. Ty začnou platit od 1. července 2009.

„Pojištěnci budou mít možnost využít především příspěvky na očkování a bezlepkovou dietu v rámci programu Zdravá rodina,“ uvedl mluvčí.

I jiné pojišťovny začaly šetřit.

„Nic jsme nezrušili, ale i my jsme kvůli krizi museli omezit podporu v rámci balíčku zdravého životního stylu. U očkování však přispíváme jako doposud,“ reagoval ředitel olomoucké pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Vladimír Kurtiš.

Konkrétně: pojišťovna snížila z pěti set korun na dvě stovky příspěvek na vitaminy a na tři sta korun částku na ochranné sportovní pomůcky

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector