Darování krve – jak darovat krev?

Tisk článku

Zákaz shromáždění více než 30 osob, který deklarovala Vláda České republiky dne 12. 3. 2020 se nevztahuje na činnost zařízení transfuzní služby.

Odběry dárců krve:

pondělí, úterý 6.30 – 9.00 hodin HTO, budova P, vchod P2

V případě, že neobdržíte pozvánku formou SMS a chcete darovat krev, prosíme o telefonickou rezervaci odběru na čísle 518 601 697  ( PO – PÁ –  7.00 – 15.00  hod.), prvodárci se registrovat nemusí. Nově se na odběr krve můžete nyní objednat i online ZDE Obecné informace:  Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk starší 18 let s hmotností nad 50 kg. K odběru krve je nutno dostavit se s průkazem totožnosti a průkazem zdravotní pojišťovny. Večer před odběrem doporučujeme jen lehká jídla, s omezením tučných a mastných jídel, stejně tak ranní snídaně.

 • UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k častému odmítnutí dárce k odběru  z důvodu dovolené v rizikových oblastech, prosím věnujte pozornost následujícímu sdělení:
 • Dárce je vyloučen z dárcovství na 4 týdny od návratu:
 • Dárce je vyloučen z dárcovství na dobu 6 měsíců po návratu:
 • Nejčastější otázky dárců:
 • Jak často lze krev darovat?

➢ pobyt mimo Evropu (nezahrnuje země s výskytem malárie)  ➢  pobyt v rámci Evropy Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora (vnitrozemí, platí i pro přenocování  v rámci cesty),  Francie (Okcitánie, Provence), Korsika, Chorvatsko vnitrozemí, IItálie (Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincie severně od Toskánska a San Marina), Sardinie, Sicílie, Kosovo, Kypr, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Rakousko (Dolní Rakousy a Vídeň), Rumunsko, Řecko, Slovinsko vnitrozemí, Srbsko, Turecko, Ukrajina ➢ pobyt v malarické oblasti, pokud nebyly příznaky onemocnění Pozn. Doporučení je vydáno v souladu s článkem 3 Metodického pokynu, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí, vydaném ve Věstníku MZ číslo 5/2019.                                           Ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně. Minimální interval mezi dvěma takovými odběry je doporučován 10 týdnů.

Na co všechno je krev testována?

Při každém odběru je vyšetřen krevní obraz, dále jaterní enzym ALT, dále je krev testována na HIV,      žloutenku typu B,C a syfilis. 

Lze darovat krev při užívání hormonální antikoncepce?

Ano, lze.

Lze darovat krev při užívání léků na vysoký krevní tlak?

Ano, dárce ale může být odmítnut před vlastním odběrem v případě vysokých hodnot krevního tlaku.

Lze darovat krev při onemocnění cukrovkou?

Ano, pokud je hodnota cukru v normě, při dietě nebo při užívání léků. V případě léčby cukrovky insulinem, není možné krev darovat.

Lze darovat krev v případě alergie?

Ano, pokud dárce nemá žádné projevy alergie.

Za jakou dobu je možné darovat krev po nachlazení a léčbě antibiotiky?

14 dnů po doléčení akutní infekce, 14 dnů po doužívání antibiotik.  

Za jakou dobu je možné darovat krev po infekční mononukleoze?

Za rok po uzdravení

Za jakou dobu je možné darovat krev po borelioze?

Za 6 měsíců po uzdravení

Za jakou dobu je možné darovat krev po výskytu klíštěte?

Za 4 týdny, pokud nejsou potíže

Za jakou dobu je možné darovat krev po očkování proti chřipce?

Možno darovat, pokud nejsou žádné potíže, nejlépe až po 48 hodinách

Za jakou dobu je možné darovat krev po očkování proti žloutence typu B?

Za 4 týdny po očkování

Za jakou dobu je možné darovat krev po operaci?

Za 6 měsíců, pokud nejsou potíže Za jakou dobu je možné darovat krev po stomatologickém ošetření? Za 1 týden, pokud nejsou potíže

Za jakou dobu je možné darovat krev po tetování?

Za 6 měsíců, stejně dlouhá doba je po provedení piercingu. Jsou odběry nějak finančně ohodnoceny? Ne, odběry krve na HTO jsou bezplatné. Za jakou dobu je možné darovat krev po prodělané infekci SARS -CoV – 2? Po prodělané infekci je obvykle možné krev a její složky darovat za 14 až 28 dní po uzdravení . Prosíme, v případě dotazů se obracejte na pracovníky HTO, tel. 518 601 697 či kontaktujte lékaře na e-mail: [email protected].    

Za jakou dobu je možné darovat krev po vakcinaci proti onemocnění COVID – 19? V souvislosti se zahájením vakcinace proti onemocnění COVID – 19 způsobené virem SARS – CoV-2- výbor STL doporučuje v souladu se stanoviskem České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Evropského centra pro kontrolu infekčních chorob (ECDC): 1.

po aplikaci mRNA  vakcin (Pfizer/Biontech, Moderna) a proteinových vakcin (Novavax, Sanofi) odklad 7 dnů po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytnou další obtíže. 2.

po aplikaci vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson and Johnson) odklad 28 dní po každé vakcinační dávce (nelze vyloučit změnu stanoviska po získání více zkušeností s vakcinací).

  Darování krve – jak darovat krev?

 1. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22 697 01 Kyjov
 2. tel.: 518 601 111 fax: 518 614 176
 3. IČ: 00226912 DIČ: CZ00226912 ID schránky: dj2k6kr

Darování krve – jak darovat krev?

Informace pro dárce krve – Fakultní transfuzní oddělení – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18–65 let. Tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. V případě darování plazmy nebo krevních destiček formou aferézy (pomocí separátoru) musí být hmotnost dárce minimálně 60 kg. Krevní plazmu nebo krevní destičky může dárce/dárkyně krve darovat po dvou úspěšných odběrech krve. Informace o těchto typech odběrů Vám sdělí pracovníci (sestry, lékařky) transfuzního oddělení.

 Minimální časové intervaly mezi jednotlivými odběry
Plná krev Plazma a krevní destičky
Ženy: 3 x ročně
(minimálně 10 týdenní interval mezi odběry)
Plazma: minimální interval mezi odběry 2 týdny
(platí pro ženy i muže)
Muži: 4 x ročně
(minimálně 10 týdenní interval mezi odběry)
Destičky: minimální interval mezi odběry 2 týdny
(platí pro ženy i muže)
Změny stanovené frekvence odběrů a intervalů mezi odběry jsou možné pouze se se souhlasem lékaře FTO

Co všechno předchází vlastnímu odběru

 • Registrace v evidenci (nezapomeňte platný doklad totožnosti s fotografií a doklad o zdravotním pojištění platném v ČR).
 • Seznámení se s dokumentem Poučení dárce krve. Dokument obsahuje základní informace o rizikových faktorech, které mohou negativně ovlivnit kvalitu darované krve a tím ohrozit pacienta např. infekčním onemocněním.
 • Vyplnění Dotazníku dárce krve.
 • Odběr vzorku krve pro vyšetření krevního obrazu.
 • Pohovor s lékařem, který s Vámi probere nejen Váš celkový zdravotní stav, ale i eventuální nejasnosti související s darováním krve a provede také základní fyzikální vyšetření (např. měření krevního tlaku).

Odběr krve se provádí z jednoho žilního vpichu do jednorázové odběrové soupravy. Odebírá se 450 ml krve, odběr samotný trvá od 8 do 12 minut.

Při odběrech plazmy nebo krevních destiček (trombocytů) formou aferézy je odběr prováděn s využitím přístroje (separátoru), který umožňuje oddělit jednotlivé složky krve (erytrocyty, trombocyty, plazmu) již během odběru. Doba odběru se pohybuje od 40–90 minut v závislosti na typu odběru a parametrech Vašeho krevního obrazu.

K dárcovskému odběru krve si nezapomeňte s sebou vzít:

 • doklad totožnosti s fotografií (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní pas),
 • doklad o zdravotním pojištění platném v České republice.
Budete mít zájem:  Léky Na Zánět Močáku?

Před darováním krve nezapomeňte:

 • ráno posnídat netučné jídlo (rohlík, džem, med, ovoce, ap.),
 • před odběrem vypít minimálně 0,5 l tekutin (minerálka, voda, džus, ap.).

Transfuzní přípravky vyrobené z Vašeho odběru pomáhají léčit pacienty např.:

 • s anémií (chudokrevností), kterou trpí např. pacienti s poruchami krvetvorby, nádorovým onemocněním, pacienti zařazení do dialyzačního programu (umělá ledvina),
 • kteří trpí poruchou krvácivosti a srážlivosti,
 • kteří utrpěli velkou ztrátu krve po úrazech nebo v průběhu operací,
 • dokonce ještě před jejich narozením, kdy se podává transfuze do umbilikální vény (pupečníkové žíly).

Darování krve – jak darovat krev?

Kdo může darovat krev?

Dárcem krve může být každý ve věku od 18 – 65 let, bez závažných onemocnění, kteří neprovozují rizikové chování, s hmotností nad 50kg a chutí pomoct nemocným, kteří potřebují krev.

Darování krve a plazmy po návratu ze zahraničí:

Pobyt mimo Evropu (mimo definované oblasti se zvýšeným rizikem malárie) 4 týdny po návratu. Pobyt v malarické oblasti, pokud nebyly příznaky onemocnění 6 měsíců po návratu.

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 10. 6. 2019 – seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka. 

S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech. Rozšíření seznamu zemí s výskytem WNV – nutnost vyřazení dárce na 28 dnů od návratu – SR Bratislavský kraj od 15.8. 2019-31.10.2019. Německo – Sasko od 3.9.2019-31.10.2019.

Země (oblast vyřazení)

Albánie (celá země) Bosna a Hercegovina (celá země) Bulharsko (celá země) Černá Hora (vnitrozemí = k vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí) Francie (regiony Okcitánie, Provence, Korsika) Chorvatsko (vnitrozemí = k vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí) Itálie (provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardinie a Sicílie = pozn.: orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina) Kosovo (celá země) Kypr (celý ostrov) Maďarsko (celá země) Makedonie = nově Severní Makedonie (celá země) Moldavsko (celá země)                                                                                                                      Německo (Sasko- spolková země, pro návštěvu od 3. září 2019)                                           Rakousko (spolkové země Dolní Rakousy a Vídeň) Rumunsko (celá země) Řecko (celá země)                                                                                                                              Slovensko (Bratislavský kraj, pro návštěvu od 15. srpna 2019) Slovinsko (vnitrozemí = k vyřazení se nepřistupuje při pobytu u moře, v případě, že ani v rámci cesty nedošlo k přenocování ve vnitrozemí) Srbsko (celá země) Turecko (celá země) Ukrajina (celá země)

Pozn.

Doporučení je vydáno v souladu s článkem 3 Metodického pokynu, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí, vydaném ve Věstníku MZ číslo 5/2019.                                                                                                                                                                           NEPLATÍ PRO DÁRCE PLAZMY

 • Za osoby rizikové z hlediska darování krve se považují:
 • Nitrožilní uživatelé drog.
 • Lidé, kteří se léčili pro toxikomanii nebo alkoholismus.
 • Lidé, kteří se léčí nebo jsou sledováni v souvislosti s pohlavní chorobou.
 • Muži, kteří provozují sex s muži.
 • Lidé, kteří provozují sex pro peníze nebo drogy, kteří mají pohlavní styk s prostitutkou.
 • Promiskuitní chování, zvláště, pokud máte zahraniční sexuální partnery.
 • Lidé, kteří byli v úzkém kontaktu s osobami, které mají žloutenku nebo AIDS (jsou HIV pozitivní).
 • Lidé léčeni lidským růstovým hormonem nebo jiným přípravkem s lidské hypofýzy.
 • Lidé, u kterých se v rodině vyskytla Creutzfeld-Jakobova choroba nebo její variantní forma.
 • Lidé, kteří se v posledním půlroce nechali tetovat, provádět akupunkturu nebo piercing (propichování uší, rtů nebo kůže kterékoliv části těla).
 • Lidé, kteří byli v posledním půlroce vyšetření flexibilním endoskopem.
 • Lidé, kteří prodělali v posledním půlroce operaci nebo vážnější úraz.
 • Lidé po transplantaci orgánů nebo tkání.
 • Lidé, kteří v nedávné době prodělali některou chorobu přenášenou krví.

Nezapomínejte, že krev darujete proto, že chcete pomoci nemocnému a oslabenému člověku. Před každým odběrem stvrdíte svým podpisem, že sám sebe nepovažujete za osobu rizikovou.

Většina lidí nespadá do žádné výše uvedené kategorie, proto vás na našem oddělení velmi rádi uvítáme – ať už jako nového či již pravidelného dárce krve.

Darování krve je pojímáno jako dobrovolné a bezpříspěvkové.

Darování krve

Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavem.

 Před každým odběrem dostává dárce k přečtení informaci o rizikovém chování a vyplňuje dotazník o svém zdravotním stavu, důraz je kladen zejména na choroby, u nichž je možný přenos krví (např. žloutenky, AIDS).

Dárci před odběrem absolvují pohovor s lékařem (či pověřenou sestrou) a běžné vyšetření – kompletní krevní obraz, je jim změřen krevní tlak, puls. Prvodárci absolvují základní interní vyšetření.

Každá jednotka odebrané krve je laboratorně vyšetřena: vyšetření HBsAg, anti HCV (antigen hepatitidy B a protilátky proti hepatitidě C), anti HIV 1/2 (antigen a protilátky proti viru HIV), test na syfilis. Případné patologické nálezy v testech jsou písemně sděleny dárci i jeho ošetřujícímu lékaři.

Další informace o darování krve viz též na stránkách Českého červeného kříže Liberec, Českého červeného kříže Jablonec, http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=pro_darce  a http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=diskuze

Budete mít zájem:  Jake Vitaminy Obsahuje Grapefruit?

Darování rekonvalescentní plazmy

 • Dárcem rekonvalescentní plazmy se může stát každý občan ve věku 18-60 let, který v uplynulých 2 měsících prodělal onemocnění covid-19 , je zdráv a minimálně 14 dní po ukončení izolace.
 • Kromě toho musí dárce splňovat obecné podmínky pro darování krve nebo plazmy ( v posledních 6 měsících nebyl na operaci nebo neprodělal endoskopické vyšetření, tetování či pearcing, netrpí závažným onemocněním, neprodělal rakovinu, infekční žloutenku B nebo C, nepatří do rizikové skupiny z hlediska přenosu krevní nákazy – nitrožilní uživatelé drog, osoby provozující rizikový sex, včetně osob MSM) a pod.
 • Pokud splňujete kritéria pro darování plazmy, bude Vám na našem oddělení nejprve proveden odběr vzorku krve k zjištění přítomnosti protilátek proti COVID-19.

Jakmile budou známy výsledky vyšetření a ve Vaší krvi bude dostatek protilátek, budete neprodleně vyzváni k vlastnímu odběru plazmy (termín bude upřesněn po tel. domluvě). Odebíráme standardně 660 ml plazmy. Odběr probíhá na přístroji , který umí zpracovat Vaši krev, oddělí z ní plazmu a zbylé krevní buňky ( červené a bílé krvinky, krevní destičky) Vám vrátí.

Celkově strávíte na našem oddělení cca 1,5–2 hod.

Noví dárci

Jestliže se rozhodujete, nebo jste již rozhodnuti darovat krev, máme pro vás několik základních informací:

Kam přijít:  Transfuzní oddělení (budova T Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15 – ulice naproti hornímu vjezdu do nemocnice)

Kdy přijít: odebíráme krev v pondělí až pátek.

Darování plné krve

 1. – Dárce krve zveme k odběrům krve pozvánkou, kterou odesíláme cca 1 týden před plánovaným termínem odběru (poštou, SMS, e-mailem dle vlastní volby).
 2. – Dárce krve se může objednat k odběru přes elektronický systém (přihlašovací údaje jsou vydávány při evidenci dárců krve).
 3. – U mužů odebíráme krev maximálně 4x a u žen 3x za rok.

Darování na krevních separátorech

Dárcovství plazmy má pro léčbu našich pacientů podobný význam jako dárcovství plné krve, plazma odebraná na krevním separátoru, stejně jako plazma z plné krve má dva možné osudy: 

 1. Plazma k frakcionaci – odesílá se na zpracování, kde se z ní vyrábí krevní deriváty – léčivé přípravky pro hemofiliky (pacienty s vrozenou poruchou krevní srážlivosti), pro pacienty s poruchou imunity, tkáňová lepidla a další
 2. plazma ke klinickému použití – po 6měsíční karanténě se používá k transfuzi u pacientů při krvácení a úrazech
  poster plazma

Postup pro dárce

životospráva: před odběrem je vhodné

 • dodržovat pitný režim (cca 2 l tekutin za den)
 • nejíst příliš tučná nebo přepálená jídla
 • nepít alkohol
 • vhodné omezit velkou fyzickou zátěž, nepracovat v noční směně
 • v den odběru  se lehce nasnídat  a dostatečně napít

Co s sebou

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • opakovaný dárce – průkaz dárce krve

Průchod oddělením

 1. odebrání pořadového čísla z kiosku vyvolávacího systému
 2. přečtení Poučení dárce krve, poté vyplnění dotazníku pro dárce krve
 3. evidence – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 4. vyplacení jízdného pro dojíždějící dárce
 5. odběr krevního vzorku na předodběrové laboratoři (bez vyvolání pořadového čísla na obrazovce)
 6. občerstvení  –  před odběrem (pitný režim)
 7. vyšetřovna – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 8. odběrový sál – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 9. občerstvení – po odběru 

Po dobu odběru je možné si uložit osobní věci do skříňky, která je uzamykatelná na vratnou kauci 10 Kč.

Kdy nemůžete darovat krev

Dárci krve jsou vedeni k příchodu na transfuzní oddělení s ušlechtilým cílem – darovat nenahraditelnou tekutinu – krev. Existují však situace, kdy darování krve není možné, protože by mohl být ohrožen zdravotní stav dárce nebo případného příjemce darované krve, zdravotní stav dárce tedy musí vyhovovat přísným kritériím.

Dárce by se měl před příchodem na transfuzní oddělení vždy cítit zdráv, neměl by se léčit s prakticky žádnou chronickou chorobou (o tomto je vhodné se poradit s praktickým lékařem anebo s lékaři na transfuzním oddělení).

Dále existují přechodné zdravotní překážky v darování krve, kdy po určitý čas není darování krve možné. Stručný výčet těchto překážek a časových termínů proto uvádíme zde – Zdravotní překážky darování krve.

Cestování a darování krve

Po návratu z pobytu v zahraničí je nutno dodržet bezpečnostní interval k dalšímu odběru z důvodu možného ohrožení příjemce vaší krve. Tento interval se liší dle navštívené země:

 • malarické oblasti (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky) – blokace 6 měsíců, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu
 • mimoevropské země, kde se malárie nevyskytuje (např. USA, Kanada, Tunis…) – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění
 • evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky (Bulharsko, Itálie (severní – Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia) – orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina, Kypr, Maďarsko, Makedonie (nově Severní Makedonie), Rumunsko, Řecko, Srbsko, Turecko) – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění – I.148 Evropské země s rizikem výskytu západonilské horečky

Případné nejasnosti, prosím, konzultujte s naším pracovištěm na telefonní lince 800 100 091. Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pracovní volno pro dárce

Dárcovství krve je podle zákoníku práce považováno za tzv. úkon v obecném zájmu, protože jde o prospěšnou a společensky uznávanou činnost. Současně však zákon limituje zaměstnance, kteří chodí darovat krev nebo vykonávají jiné úkony v obecném zájmu tak, že mají právo na pracovní volno pouze v případě, že nemohou provést tento úkon mimo svou pracovní dobu.

Výhody bezpříspěvkového dárcovství

Za odběr plné krve se přímo neposkytuje žádný finanční příspěvek. Každý odběr je považován ve smyslu zákona o dani z příjmu za dar v hodnotě 3000 Kč, tuto částku si můžete odečíst od daňového základu a získáte tak v ročním zúčtování slevu na dani. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Potvrzení o darování krve pro potřeby finančního úřadu k odečtu daně za celý kalendářní rok je automaticky odesíláno na vámi zvolenou e-mailovou adresu nebo je vydáváno přímo na transfuzním oddělení po předložení průkazu dárce krve. Poštou transfuzní oddělení žádná potvrzení neposílá.

Výhodou jsou pravidelné kontroly zdravotního stavu, včetně vyšetření laboratorního. O výsledcích, které nejsou v pořádku, je dárce informován a je mu doporučen další postup.

Některé zdravotní pojišťovny mají v nabídce pro bezpříspěvkové dárce krve různé benefity. Bližší informace získáte u své zdravotní pojišťovny.

Oceňování dárců: oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí Český červený kříž Liberec a Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou  podle počtu bezpříspěvkových odběrů: Jako jeden odběr se počítá nejen odběr plné krve, ale i odběr krevní složky (plazma, trombocyty). Pokud byl proveden odběr dvojitý (odběr krevních destiček, červených krvinek) je započítáván jako 2 odběry.

Parkování pro dárce

Bezplatné parkování v okolí transfuzního oddělení je bohužel omezené. Za budovou transfuzního oddělení lze parkovat na zvláštní parkovací kartu (vydána na evidenci dárců proti podpisu), je určeno pro dárce pozvané na den a hodinu, kteří jdou na odběr plazmy, destiček nebo červených krvinek a dárce pozvané akutně.

Budete mít zájem:  Jak Procvičovat Krční Páteř?

Bezplatné parkování platí jen po dobu dárcovství, nikoliv do odpoledních hodin. Pro dárce krve je k dispozici 6 parkovacích míst v ulici Baarova (před malým paneláčkem). PARKOVACÍ KARTU SI ZAPŮJČÍTE pouze po dobu darování.

Parkovací kartu musíte po darování vždy VRÁTIT, aby byla k použití pro další dárce.

Informace pro dárce krve

Před darováním krve a jejích složek je nutné se seznámit s Poučení pro dárce krve

Kdo může být dárcem krve

Darovat krev může každá zdravá osoba ve věku 18-65 let, jako prvodárce se přijímají osoby do 60-ti let. Dárce nemusí být občan ČR,ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině. Musí se prokázat platným občanským průkazem (mimořádně pasem) a průkazem zdravotní pojišťovny v ČR.

Omezení dárcovství

Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulózu, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeni pouze dočasně (1 až 2 roky po úzdravě) – např.

infekční žloutenky typu A, infekční mononukleóza, brucelóza, borelioza, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod.) jsou dárci zpravidla vyřazováni dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění.

V každém případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech, včetně piercingu a tetování, je možné darovat krev nejdříve až za 6 měsíců.

Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormóny hypofýzy (podvěsku mozkového) – např. růstovým hormonem.

Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách, alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk.

V řadě případů – např. u alergií, užívání léků, apod. – rozhoduje lékař o způsobilosti k odběru po individuální konzultaci s dárcem.

Podle současných pravidel platných v EU mohou ženy darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka. Nejkratší interval mezi odběry je na našem oddělení 10 týdnů. Jeden odběr krve činí 450 ml.

Některé zdravotní a jiné okolnosti mohou být dočasnou překážkou v darování krve. Je proto nutné zohlednit je při volbě vhodného termínu pro Váš odběr.

 • ženy a dívky by neměly darovat krev v období menstruace a 2 – 3 dny po jejím skončení
 • po vytržení zubu, případně drobném chirurgickém zákroku v ústech, vyčkejte s návštěvou našeho oddělení 7 dnů
 • po menším chirurgickém zákroku, kdy byl použit jednorázový materiál na šití ( např. odstranění pihy), vyčkejte s darováním krve do úplného zhojení rány
 • po menším chirurgickém zákroku i s použitím endoskopu a nebo katetru je nutno vyčkat 6 měsíců
 • také po operaci, při níž Vám byla podána transfúze je nutno do dalšího odběru krve u nás vyčkat 6 měsíců
 • akupunktura, stejně jako kosmetické zásahy s použitím jehel ( naušnice, tetování, piercing) mají za následek 6 měsíců pauzu
 • po těhotenství ukončeném porodem, ale i potratem nebo interrupcí je s darováním krve nutno vyčkat 6 měsíců po vyjmutí plodu, po ukončení kojení je třeba vyčkat 1 měsíc
 • přisáté klíště – vyčkat 1 měsíc
 • běžné infekce a virózy – 14 dní
 • po dobrání antibiotik – 14 dní

V některých případech jako například

 • očkování
 • užívání léků ( antikoncepce není překážkou)
 • pobytu v tropických ( nákazových) oblastech

se rozhoduje individuálně a je proto žádoucí poradit se s lékařem ( tel. 311 559 401)

Případné další dotazy můžete konzultovat na tel.č. 311 559 402 nebo e-mailové adrese: [email protected].

Jak se připravit na odběr

Drobná omezení, spojená s přípravou na odběr, se týkají převážně stravování a začínají platit 24 hodin před předpokládaným odběrem. Den před odběrem, ani v den odběru se nedoporučuje zátěžové cvičení ve fitness centrech, může zkreslit některé hodnoty. Stejně ale může působit i hladovění !!!

Ke stále přežívajícím omylům patří domněnka, že k darování krve je nutno přijít nalačno, ale právě to občas vede i k pocitu slabosti po odběru. Kdo je zvyklý snídat, nemusí snídani vynechávat( u nás k občerstvení dostanete – čaj, kávu a rohlík). Stačí jen trochu upravit skladbu jídla, to znamená 24 hodin před plánovaným odběrem nejíst tučnou stravu, nepít alkoholické nápoje a mléko.

Informace pro dárce krve

Odběrové dny:  středa, pátek   Registrace dárců v odběrových dnech:  06:00-08:00 Kdo může darovat krev?

 • věk dárce od 18 do 65 let, prvodárce do 60 let,
 • hmotnost dárce nad 50 kg,
 • dobrý zdravotní stav (zjišťuje se při vyšetření před odběrem).
 • A kdo naopak nemůže darovat krev?
 • – po infekční žloutence jiné než typu A,
  – po TBC mimoplicní,
  – HIV pozitivní,
  – osoby se zhoubným nádorovým onemocněním,
  – osoby s cukrovkou,
  – osoby s těžkou formou alergie,
  – osoby s onemocněním srdce, kromě lehkých chlopenních vad,
  – epileptici,
  – hemofilici a lidé s jinými krevními chorobami,
  – osoby s celkovým onemocněním kůže, pokud není v klidové fázi (lupenka apod.),
 • – skupiny s rizikovým chováním: prostituce, závislí na alkoholu nebo drogách, homosexuální  muži.

– osoby postižené infekční chorobou (mononukleosa, borreliosa, toxoplasmosa apod.) – doba vyloučení je odlišná podle typu choroby,
– po malých chirurgických výkonech (sešití rány, odstranění znaménka): 1 týden po zhojení rány,
– po velkých chirurgických výkonech v celkové narkóze: 6 měsíců,
– po akupunktuře: 6 měsíců,
– po tetování, piercingu: 6 měsíců,
– po endoskopickém vyšetření (kolonoskopie, gastroskopie): 6 měsíců,
– po krvavém zubním zákroku (trhání): 1 týden po zhojení,
– pobyt v tropické oblasti – dle místa pobytu a výskytu přenosných chorob (malárie apod.),
– kontakt s infekční přenosnou chorobou – dle inkubační doby,
– vředová choroba žaludku a dvanáctníku: 6 měsíců po doléčení,

– po přisátém klíštěti: 4 týdny.

 Četnost darování:

 • Krev – muži maximálně 4x do roka, – ženy maximálně 3x do roka,- celkem se odebírá 450 ml krve při jednom odběru.

Co je nutné před odběrem?

 • 24 hod před odběrem nejíst tučná jídla, vyvarovat se konzumaci alkoholu,
 • přijít nalačno (dostanete před odběrem čaj a rohlík) nebo se před odběrem doma lehce nasnídat (snídaně by neměla být tučná a sladká), vhodné je vypít alespoň ½ litru tekutin (nevhodné jsou černý čaj a káva),
 • donést si průkaz totožnosti,
 • donést si legitimaci dárce krve (neplatí pro ty, kdo jdou darovat poprvé).

Jak je to s pracovním volnem pro dárce krve?

Dle Zákoníku práce § 203 k činnosti dárce při odběru krve a při afereze přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázaně nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Pro jakékoliv další informace volejte na tel. 517 315 451 nebo 517 315 456.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector