Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

„Doma není nikdo filosofem!“ To si už několikrát musel říct BESIP, který se i přes nemalou starost o zdraví a život cyklistů ještě nikdy příliš nezavděčil redakci Prahou na kole.

Uznávám, BESIP umí statistiky tvořit, většinou i číst, ale už je nezvládá dávat do kontextu a interpretovat. Navíc se dosud nevymanil z autocentrického pojetí světa: silnice je to, kde jezdí auta a vy ostatní se tam moc nemotejte, a když tam musíte, dávejte bacha, abyste přežili.

Jenomže v Praze se těm silnicím často říká ulice a chtěl by se po nich pohybovat i někdo jiný než auta.

Jízda na kole není nebezpečný sport

Po zhlédnutí pár bezpečnostních videí můžete přijít k názoru, že se jízda na kole řadí co do rizika někam mezi jeskynní potápění, paragliding a akrobatické lyžování. Pokud nebudete mít helmu, dříve či později zcela jistě podlehnete smrtelnému zranění. Proto je lepší sednou raději k televizi než na kolo a do práce se bezpečně dovézt autem.

Jízda na kole sama o sobě přitom nebezpečná není. Většina rizik nevychází z aktivity jako takové, ale z rizika střetu s motoristou. Zatímco v USA tvoří úmrtí cyklistů 2 % z celkových smrtelných zranění v dopravě, u nás dosahuje 10,3 %.

Počet smrtelných nehod cyklistů na počet ujetých kilometrů v ČR je nad průměrem vyspělých zemí.

Mají tedy kritici pravdu? Jsou české podmínky pro cyklistiku tak nepříznivé, že by se kampaň „Do práce na kole“ dala právně klasifikovat jako veřejné ohrožení?

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

Nehoda na bicyklu cca 1895. Autor: František Krátký

Problémů je u nás několik: od nedostatečné infrastruktury, přes neukázněnost motoristů i cyklistů, až po skutečnost, že se řidiči ještě nenaučili s cyklisty počítat. A tady je právě kámen úrazu dopravního strašení. Mezi počtem cyklistů na silnicích a pravděpodobností nehody existuje nepřímá úměra.

Čím více cyklistů se pohybujeme v ulicích, tím víc jsou na ně motoristé zvyklí a tím víc klesá pravděpodobnost nehody. Podle výzkumů vzroste sice s počtem cyklistů i počet nehod, jejich růst je ale oproti nárůstu jedinců na kole cirka třetinový. Klima strachu kolem jízdy na kole způsobuje, že se do ulic pouští méně lidí.

 Jízda na kole je tak pro jednotlivce rizikovější.

Stojí to za riziko?

Jízda na kole má příznivý dopad na zdraví jedince, potažmo celé populace. Méně aut v ulicích znamená méně zplodin a menší riziko fatální nehody. Stojí však fyzička získaná jízdou na bicyklu za riziko nehody? Výzkumy se shodují, že ano; zdravotní přínosy jízdy na kole předčí rizika způsobená provozem. Studie na toto téma se prováděly po celém světě.

V Kodani údajně snižuje jízda do práce na kole riziko úmrtí v daném roce o 25 %. Podobné výsledky poskytla i studie žen v Šanghaji; ty, které jezdí do práce na bicyklu, mají o 35 % nižší riziko úmrtí z jakéhokoliv důvodu.

(Do interpretace podobných studií však vstupuje riziko falešné kauzality, protože někdo nejezdí do práce na kole kvůli zdravotním potížím, které můžou vést k předčasnému úmrtí.

) Podle další nizozemské studie získali lidé, kteří se rozhodli pro cestu do práce na sedátku kola, devětkrát více let, než kolik ztratili tím, že po cestě vdechovali znečištěný vzduch. Podobné výsledky poskytuje také studie z Barcelony. Zájemcům znalým anglického jazyka mohu doporučit např. tuto holandskou studii.

Zase ty helmy

Nošení cyklistické přilby u nás patří k  bezpečnostním mantrám. BESIP uvádí, že v roce 2015 u nás bylo usmrceno 68 cyklistů, z toho 56 (tj. 82 %) nemělo přilbu.

Tématem se zabývají stránky „Na kole jen s přilbou“, kde se dočtete třeba to, že cyklisté bez přilby podstupují devatenáctkrát větší riziko úmrtí nebo že ve 2/3 případů je možné následky kolize nošením helmy zmírnit. (U žádného ze zmíněných tvrzení nebyl uvedený zdroj. Kontaktovala jsem je, ale dosud jsem se nedočkala odpovědi.

Pokud to napraví, článek aktualizuji.) K povinnému nošení helem se na druhou stranu staví skepticky European Cycling Federation, RoadPeace, British Charity for Road Crash Victims nebo redakce Prahou na kole.

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

Jak je to s povinností nosit cyklistickou helmu ve světě: nepovinná (zelená), povinná pouze pro děti (oranžová), povinná ale bez pokuty (růžová), povinná (červená), lokální úpravy (modrá), částečně povinná (fialová). Zdroj: Wikimedia Commons

Helmu? Ne, děkuji, raději infrastrukturu

Kritika „odpůrců přileb“ není zaměřená proti helmám samotným. Pokud se v nich cítíte jistější, noste je. Může se stát, že vám zachrání život nebo zmírní následky. Problém je s jejich povinným zaváděním a nekritickou propagací.

Helmy samy o sobě netvoří bezpečí, mají pouze ochránit cyklistu, když k nehodě dojde. Mnohem lepší strategií je nehodám předcházet, např. lepší infrastrukturou. Cyklistické přilby byly před širší veřejnost uvedeny v 80.

letech s tím, že snižují pravděpodobnost úmrtí cyklisty o 90 %. Následné studie potvrzovaly, že snižují pravděpodobnost úrazu hlavy o 85 %.

Nicméně pozdější výzkumy, které se zaměřily na úrazy hlavy, tváře a krku zjistily, že helma má sama o sobě malý vliv.

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

„Podívej, Johny, na hlavě nemá ani škrábnutí. Proto nesmíš nikdy zapomínat na helmu.“ Zdroj: WUMO (published with kind approval of Dennis Krogsgaard Højlund. Thank you Dennis.)

Helmy bývají testovány na to, aby vydržely náraz ve 20 km/h, tj. pád cyklisty z kola. Většina smrtelných úrazů vzniká srážkou s vozidlem, kde je do síly, která působí na tělo cyklisty, potřeba započítat také hmotnost a rychlost auta. Na něco takového cyklistická přilba stavěná není. Pomoct sice může i tak, ale omezeně.

Skeptická je k přilbám i praxe. Po zavedení povinnosti nosit helmu, nedošlo k redukci úrazů hlavy ani jiných částí těla, snížil se ale počet cyklistů, což paradoxně zvyšuje pravděpodobnost nehody jednotlivce. Tento trend dokazují statistická data například z Austrálie nebo Švédska.

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

Švédská data. Podíl úrazů hlavy na úrazech zbytku těla; chodci (modrá), cyklisté (červená) a motoristé (zelená) před a po zavedení zákona přikazujícího nosit helmu. Zdroj: ECF

Problém se statistikou

Jak si tedy vysvětlit českou statistiku, kdy výrazně více umírají cyklisté bez helmy? Do nehodovosti a úmrtnosti vstupují i jiné proměnné. Není třeba jasné, jaký je v České republice poměr cyklistů s přilbou a bez ní. Na 30 % všech nehod zaviněných cyklisty spáchali v roce 2015 opilci, kteří helmu zpravidla nenosí.

Nehody pod vlivem alkoholu přitom patří k nejtěžším. Platí také, že většina usmrcených cyklistů jsou muži (stejně jako většina motoristů, kteří někoho usmrtí). V roce 2014 bylo v ČR ze všech usmrcených cyklistů jenom 10 % žen a dívek, nejedná se tudíž o náhodný výběr.

Existují také teorie, že cyklisté s helmou jsou opatrnější, a proto mají méně zranění.

Opilý cyklista, veselý sebevrah

Každý třetí cyklista, který v loňském roce zavinil nehodu, byl pod vlivem, a většina z nich měla více než 1,5 promile v krvi. Alkohol v krvi výrazně zvyšuje riziko nehody i těžkých následků. V České republice jsou cyklisté v tomto směru nejméně disciplinovanou skupinou.

Je přitom možné, že jde o české specifikum. Například studie, která zkoumala v Anglii a Walesu mezi lety 2000 a 2006 okolnosti smrtelných nehod zjistila, že cyklisté byli pod vlivem nejméně. Alkohol nebo drogy mělo v krvi 33 % cyklo-účastníků smrtelné nehody oproti 63 % chodců, 55 % řidičů nebo 48 % motocyklistů.

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

Autor: Davide D´Amico

Závěrem

I přes hrůzu nahánějící videa BESIPu není cyklistika tak nebezpečnou aktivitou, jak by se mohlo zdát. A i když máme do holandských standardů pořád co dohánět, situace se zlepšuje.

Bylo by užitečnější, kdyby se více než na strašení cyklistů a motoristů dbalo na rozvoj infrastruktury a mapování potencionálně nebezpečných míst. K tomu by mohla mimo jiné sloužit mapa nehod s účastní cyklistů, která je k dispozici pro Prahu, Brno a Ostravu.

Nejtěžším krokem v rozhodnutí, zda jezdit do práce na kole, je vytáhnout bicykl poprvé z garáže. Potom většinou zjistíte, že Prahou se jezdit dá. (A je to super.) Nepříjemným místům se jde vyhnout, nebo je obejít/objet po chodníku (promiň, Jirko).

A pokud se bojíte provozu, vytáhněte na kolo i své známé, protože čím víc je cyklistů v ulicích, tím je tam bezpečněji.

Zdroje:

Vážné zranění hlavy – doména cyklistů

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

Pro cyklisty je jedním z klíčových ustanovení Zákona o silničním provozu, že osoby mladší 18 let jsou povinny za jízdy použít ochrannou přilbu. Ta musí být schváleného typu a jezdec na bicyklu ji musí mít nasazenou a samozřejmě řádně připevněnou na hlavě.   

Uvedená povinnost není samoúčelná. Statistiky – národní i zahraniční – jasně dokazují, že:

 • cyklistická přilba snižuje riziko vážného zranění hlavy o 69 procent
 • v případě zranění smrtelného se jedná o 65 procent
 • němečtí a rakouští dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk
 • na základě provedeného výzkumu dospělo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., k závěru, že v České republice mohlo 37 procent usmrcených cyklistů žít, pokud by řádně použili cyklistickou přilbu
Budete mít zájem:  Volne Prodejne Leky Na Podporu Otehotneni?

Při jaké rychlosti nejčastěji dochází ke kolizi cyklisty…

Odborníci Centra výzkumu nehod Monashské univerzity v australském Melbourne došli v roce 2012 k poznatku, že k největšímu počtu kolizí či pádů z jízdního kola dochází při rychlostech 15–24 km/hod.

Není to nijak nízká rychlost. V průměru odpovídá volnému pádu hlavou na betonovou vozovku z výšky cca 2 metrů. Ani největší optimista si nedovolí tvrdit, že se takový pád obejde bez vážného zranění hlavy.

Ne každá přilba ochrání

V každém případě si pořiďte jen přilbu schváleného typu. Dále pak si před koupí důkladně vyzkoušejte, zda Vám přilba opravdu padne. Pozornost věnujte především velikosti a hmotnosti přilby, způsobu jejího upínání, kvalitě vnitřního polstrování. A nezapomeňte zvolit takové zabarvení, abyste byli pro ostatní v provozu včas a dostatečně viditelní.

Používání cyklistických přileb ve státech EU28

Jaká platí pravidla pro povinné používání cyklistických přileb ve státech Evropské unie?

 • Rakousko – všechny osoby mladší 12 let
 • Česká republika – všechny osoby mladší 18 let
 • Estonsko – všechny osoby mladší 16 let
 • Finsko – platí pro všechny věkové kategorie
 • Francie – všechny osoby mladší 12 let
 • Chorvatsko – všechny osoby mladší 16 let
 • Litva – všechny osoby mladší 18 let
 • Lotyšsko – všechny osoby mladší 13 let
 • Maďarsko – pro všechny věkové kategorie mimo obec tam, kde je povolena max. rychlost jízdy vyšší než 40 km/h
 • Slovensko – všechny osoby mladší 15 let
 • Slovinsko – všechny osoby mladší 18 let
 • Španělsko – obecně všechny osoby mladší 16 let, osoby od 16 let výše na silnicích mimo obec
 • Švédsko – všechny osoby mladší 15 let

(Zdroj: HOW SAFE IS WALKING AND CYCLING IN EUROPE?; ETSC, leden 2020)

Dodržování uvedených pravidel není radno podceňovat. Zahraniční dopravní policisté dovedou být nekompromisní. A navíc v případě, že cyklista utrpí úraz a bude zjištěno, že neměl na hlavě přilbu, hrozí nebezpečí, že uhradí veškeré náklady spojené s následným léčením. Ty mohou dosahovat astronomických výšek.

Cyklistická přilba může být v kritické situaci onou pomyslnou tenkou hranicí mezi životem a smrtí. Ovšem i přilby se vyvíjejí, cyklisté tak možná budou mít zanedlouho k dispozici nafukovací helmu, jež ochrání jejich hlavu ještě účinněji a navíc poskytne účinnou ochranu i jejich šíji.

Pro vykreslení následků pádů z kola můžeme přirovnat rychlost jízdy na kole k pádu z výšky na beton, která se mění v závislosti na rychlosti.

 1. Cyklista jede rychlostí 15 km/h a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá pádu po hlavě na beton z výšky 1 m.

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

 1. Cyklista jede rychlostí 25 km/h a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná pádu z výšky 2,5 m hlavou dolů na beton.

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

 1. Došlo ke kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo rychlostí 15 km/h a auto 35 km/h. Síla nárazu cyklisty se poté rovná rychlosti 50 km/h a odpovídá pádu z výšky 10 m.

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

Muž bez přilby nepřežil srážku na cyklostezce, jel zřejmě opilý

Nehoda se stala ve čtvrtek o půl sedmé večer na cyklostezce Bečva, po níž jel jednapadesátiletý muž od Rožnova pod Radhoštěm směrem k obci Zubří.

„Poblíž Cyklorestu U vody přejel přes dřevěný most přes Starozuberský potok, pak ale nezvládl průjezd ostrou levotočivou zatáčkou a přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucí třiadvacetileté cyklistky,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Muž, který neměl na hlavě přilbu, upadl po střetu na zem, kde zůstal ležet v bezvědomí. S těžkým poraněním hlavy jej vrtulník převezl do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde na následky zranění druhý den zemřel.

Mladá žena utrpěla po střetu drobné zranění, které jí ošetřili v nemocnici ve Valašském Meziříčí.

Od začátku roku evidují policisté ve Zlínském kraji podle předběžných statistik celkem 197 dopravních nehod s účastí cyklistů, za stejné období loňského roku se stalo 174 nehod.Při nehodách letos 3 cyklisté zemřeli (loni také 3), 21 cyklistů se zranilo těžce (vloni 26) a 154 lehce (vloni 136). Celkem 56 cyklistů bylo v době dopravní nehody pod vlivem alkoholu.Co se týká zavinění, tak letos cyklisté zavinili 133 nehod (téměř 70 procent), z toho ve 49 případech byli pod vlivem alkoholu.

„Dechová zkouška u ženy požití alkoholu vyloučila. Zda byl pod vlivem alkoholu cyklista, budeme vědět až z výsledků odběru krve. Z dosavadního šetření ale vyplývá, že cyklista mohl být při jízdě alkoholem ovlivněn,“ poznamenala policejní mluvčí.

Dopravní policisté nehodu na místě zadokumentovali a předali ji k dalšímu prověřování vsetínským kriminalistům.

„Cyklistickou přilbu by měli nosit nejenom děti do 18 let, pro které je přilba ze zákona povinná, ale doporučujeme, aby ji používali i dospělí cyklisté. Dopravní policisté rovněž upozorňují na zákaz požívání alkoholu při jízdě na kole. I cyklista je podle zákona řidič – řidič nemotorového vozidla,“ upozornila Javorková.

Smrtelná nehoda na cyklostezce u Zubří je letošní patnáctou smrtelnou dopravní nehodou ve Zlínském kraji.

Cyklistka nepřežila pád po srážce kol. Jela bez přilby

Nehoda se stala na cyklostezce Bečva mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Zubřím poblíž Cyklorestu u Vody.

Mladý cyklista nepřežil srážku s náklaďákem

„Podle svědeckých výpovědí jel chlapec po chodníku ve směru od Opavy na Ostravu. V místech za železničním přejezdem, v prostoru křižovatky ulic Ostravská a Na Vrchovině, z chodníku sjel přímo pod nákladní auto, které odbočovalo do ulice Na Vrchovině. Chlapec nehodu nepřežil a na místě zemřel,“ popsal nehodu tiskový mluvčí opavských policistů René Černohorský.

Mladík, který měl na hlavě přilbu a na zádech batoh, jel podle dostupných informací souběžně s náklaďákem. Protože ho liazka pomalu předjížděla, určitě o ní věděl. Když ale končil chodník, nejspíše neregistroval znamení, že bude auto odbočovat a bez zastavení jel dál. Tak vjel přímo pod něj.

„V okamžiku příjezdu posádky rychlé lékařské pomoci byl cyklista v bezvědomí a bezdeší. Při střetu utrpěl mnohočetná poranění hlavy, hrudníku a břicha. Záchranáři ihned zahájili resuscitační pokusy, v nichž pokračovali půl hodiny.

Jejich snaha však byla bohužel neúspěšná, poranění dítěte se ukázala jako smrtelná a pacient jim na místě podlehl,“ řekl k úmrtí cyklisty Lukáš Humpl, tiskový mluvčí moravskoslezských záchranářů. Řidič, který nákladní liazku řídil, byl událostí šokovaný. „Kluk nám najel do zadního kola a spadl pod auto.

Víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl dvaačtyřicetiletý muž pár minut po nehodě.

Svědectví nám poskytla jedna z projíždějících řidiček. „Ráno jsem jela přes Komárov cestou do práce. Už zdálky bylo vidět záchranářské auto. Přijela jsem blíž a zamrazilo mě.

Na cestě ležel chlapec, kousek dál jeho kolo.

Kolem něj několik záchranářů, kteří se mu snažili pomoci a další lidé, kteří drželi kolem chlapce nataženou deku, aby na něj nebylo z ulice vidět,“ vyprávěla žena, která si přála zůstat v anonymitě.

V současné době je celá nešťastná událost šetřena ze strany opavských policistů, kdy přesná příčina a míra zavinění se zjišťuje.

Devítiletá cyklistka vjela pod auto, je těžce zraněná

Podobná nehoda, ovšem s ne tak tragickými následky, se stala také v pondělní odpoledne u Přítluk na Břeclavsku málem skončilo tragédií. Devítileté dívka tam na kole vjela přímo pod kola auta. Záchranáři ji vážně zraněnou přepravili do nemocnice v Brně.

Řidič VW srazil mladého cyklistu

Šestnáctiletý cyklista poznal bolest v úterý v 11.45 hodin na Petrovické ulici v Krnově. Projížděl na kole podél chodníku, řízení ale nevěnoval patřičnou pozornost, a tak vjel na silnici, kde právě projížděl třiapadesátiletý řidič Volkswagenu Transporter. Následný střet odnesl hoch zraněním pravé nohy. Při nehodě nesehrál žádnou roli alkohol, škoda vznikla desetitisícová­. (kaj)

Smrt na silnici: rychlý řidič srazil chodkyni s kolem

Kly – Na silnici v části vesnice Kelské Vinice na prahu středečního večera zemřela pětapadesátiletá žena. Při přecházení vozovky chodkyni vedoucí jízdní kolo srazilo auto spěchajícího řidiče.

K tragické dopravní nehodě došlo po osmnácté hodině. Jednatřicetiletý muž z Neratovicka ve voze Škoda Felicia combi mířil po silnici I/9 od Prahy k Mělníku. V Kelských Vinicích se na dlouhém rovném úseku pustil do předjíždění několika aut, přestože neměl bezpečný rozhled.

Když se zařazoval zpátky do svého jízdního pruhu, na poslední chvíli zahlédl chodkyni, která se s bicyklem po pravém boku snažila dostat na druhou stranu. Lekl se a začal prudce brzdit, škodovka ale okamžitě letěla do protisměru, kam už žena stihla dojít. Auto do ní narazilo pravou přední částí. Na místě byla mrtvá.

 • Podle mělnického policejního mluvčího Václava Tichého dechová zkouška na místě neštěstí potvrdila, že řidič před jízdou nepil.
 • „Škody na autě a jízdním kole podle předběžných odhadů dosáhly částky pětadvacet tisíc korun,“ doplnil Tichý.
 • Přesnými příčinami nehody i stanovením viníka se dále zabývají dopravní policisté.
Budete mít zájem:  Nikdy nepodceňujte krev v moči, muže značit nemoc

Experti varují cyklisty

Zvýšený počet úrazů i dopravních nehod cyklistů zaznamenali s příchodem letního počasí policisté a záchranáři v celé republice. Experti v této souvislosti nabádají k tomu, aby lidé používali helmy a při jízdě byli velmi opatrní.

Navíc by si měli uvědomit, že stejně jako řidiči musejí dodržovat dopravní předpisy. Napříkald za alkohol nebo telefonování jim hrozí stejné pokuty jako motoristům.

„Vyjížďka na kole nemusí být vždy spojena pouze s líbivými pocity. Je nesmírně důležité, aby si všichni cyklisté uvědomili, že i oni jsou řidiči a na pozemních komunikacích musejí, stejně jako ostatní řidiči, dodržovat pravidla silničního provozu. Ovšem nejen tam.

I při jízdě po cyklistických stezkách vedoucích mimo pozemní komunikace je nutné dbát zvýšené opatrnosti a vlastní bezpečnosti.

Je nezbytné, aby si všichni milovníci cyklistických vyjížděk uvědomili, že jízda na jízdním kole bez dodržování základních zásad bezpečné jízdy může být velmi riziková,” zdůraznil Petr Svoboda z ostravské policie.

Jeho slova potvrdil i mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl, podle kterého by používání helmy mělo být samozřejmostí, a to nejen pro malé děti. „Hrozí nebezpečí velmi závažných poranění hlavy a mozku,“ prohlásil Humpl, který zdůraznil, že taková poranění mohou skončit trvalými následky, v krajním případě i smrtí. Při pádech často dochází i ke zlomeninám a poraněním páteře.

Pokud praskne přilba, vydrží většinou hlava, zní zkušenost profesionála

Turisté vyměnili lyže za horská kola a adrenalinové zážitky bez sněhu. Letní sezona už se také projevila na počtech úrazů.

Za minulý týden přijela Horská služba (HS) zasahovat k sedmi nehodám, což její náčelník Josef Šifra nepovažuje za právě nízké číslo. Jedná se především o pohmožděniny, vykloubení a podobná zranění.

Přestože Orlické hory nepatří k velehorám, ani tady by návštěvníci neměli přeceňovat své schopnosti a měli by zohlednit svůj věk i momentální zdravotní stav. Často jsou totiž příčinou nehod v horách kolapsy, mrtvice či infarkty. „Podobný případ se odehrál nedávno, ovšem na polské straně hor.

Přesto jsme tam zasahovali. Cyklista zkolaboval následkem srdeční příhody a nakonec, bohužel, zemřel,“ upozornil Šifra.

Začalo také období travního lyžování a jízd na různých motokárách, trojkolkách či koloběžkách, tady však k mnoha úrazům nedochází. K těmto sportům, jež se provozují na sjezdovkách, dostanou zájemci v půjčovnách příslušné ochranné vybavení a většinou jsou pod dohledem instruktorů.

Nejohroženější skupinou zůstávají cyklisté, Šifra upozorňuje, že nebezpečí hrozí v zatáčkách, na mokrém terénu, písku, především při jízdě z kopce. Často se však zraní i pěší turisté. Člen Horské služby Josef Hepnar potvrzuje, že si naposled například turista při pádu vykloubil rameno.

Aktivní sportovec Jan Jelínek, který se věnuje triatlonu a různým vytrvalostním sportům a týdně najezdí na kole 300 až 500 km, doporučuje, aby lidé nevyráželi na novém horském kole hned do hor.

Neumí na něm jezdit, neznají svoje reakce, nevědí, co kolo udělá v těžším terénu, například na písku, kamenech apod. „Na závody bych samozřejmě bez přilby nejel a každému ji doporučuji,“ dodává Jelínek.

Má zkušenost právě ze závodů, že při pádu, když praskne přilba, vydrží většinou hlava.

Také Jaroslav Karban z Informačního centra v Deštném v Orlických horách potvrdil, že cyklisté mají v horách často defekty a hledají cyklistický servis. Ten by jim měl ve středisku Orlických hor sloužit nejpozději od začátku prázdnin. (zen)

Cyklista bez přilby rovná se hazardu se životem

K zatím poslední nehodě cyklisty došlo v úterý odpoledne v Dolní Lhotě na Zlínsku. Těžká zranění při ní utrpěl dvaašedesátile­tý muž.

„Cyklista najel těsně vedle náklaďáku. Muž na kole podle všeho vjel na částečně zahrnutý výkop, zavrávoral, řidítky zavadil o nákladní auto a upadl na obrubník. Utrpěl otřes mozku a zlomeninu klíční kosti,“ sdělila mluvčí zlínské policie Jana Bartíková.

Policisté zjistili, že za nehodu podle všeho může sám senior. „Nevěnoval se plně řízení a je možné, že jel i pod vlivem alkoholu. Dechovou zkoušku jsme však u něj s ohledem na zranění nedělali. Výsledek budeme vědět z rozboru krve, kterou odebrali lékaři Baťovy krajské nemocnice, kde je muž hospitalizován,“ vysvětlila mluvčí.

Dodala, že jen na Zlínsku šlo letoso osmatřicátou nehodu s cyklistou. O něco lépe jsou na tom ostatní okresy kraje.

Do konce června se na Slovácku stalo dvaadvacet srážek s cyklisty, na Vsetínsku šestnáct a deset dalších řešili policisté z Kroměřížska.

Právě v Bystřici pod Hostýnem před dvěma týdny přišel o svůj život sedmaosmdesátiletý muž. Vjel totiž na kole do dráhy osobnímu autu a náraz nepřežil. Druhý smrtelný úraz se stal v únoru na Zlínsku. Tam srazil řidič třiačtyřicetiletého cyklistu.

Podle statistik Besipu více než polovina vážných i smrtelných úrazů na kole se stane v důsledku toho, že cyklisté nepoužívají ochranné přilby. Ty jsou totiž povinné jen u dětí do osmnácti let.

Přitom například pád z kola v patnáctikilo­metrové rychlosti odpovídá nárazu na beton z výšky jednoho metru. „Pád z kola v pětadvaceti­kilometrové rychlosti už se rovná skoku z výšky dvou a půl metru hlavou dolů na beton,“ vysvětlila Bartíková.

Mnohem horší následy mívá kolize přímo mezi kolem a autem. Pokud dojde k přímému střetu, kdy cyklista jede 15 km/h a auto 35 km/h, utrpí cyklista náraz rovnající se pádu z deseti metrů.

Na to, zda cyklisté mají povinnou výbavu, či ne, však policisté žádnou speciální akci nechystají. „Kontrolujeme to buď v rámci běžných dopravních akcí, a nebo v případě šetření nehody,“ konstatovala policejní mluvčí.

V tomto ohledu jsou aktivnější strážníci. Ti totiž mají svou cyklohlídku, která nezřídka zabrousí i na cyklistické trasy a bedlivě sleduje, zda se jezdci na kolech chovají podle předpisů.

Povinná výbava kola:

– přední bílá odrazka – zadní červená odrazka – oranžové odrazky na pedálech a v paprscích kol (mohou být doplněny reflexními proužky na botách a oděvu). – za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu

– cyklistická přilba je povinná jen do osmnácti let

Cyklopravidla:

– pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je na křižovatce se semafory zřízený pruh pro cyklisty, musí je využít – na silnici se na kole jezdí při pravém okraji vozovky, pokud tím nejsou ohrožováni a ani omezováni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici – cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou – dítě do deseti let smí na silnici jen v doprovodu osoby, které už bylo patnáct let ( to však neplatí to pro cyklostezku nebo obytnou a pěší zónu) – cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu – předjíždět nebo objíždět auto lez z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. Pouze ale v případě, že je vpravo od vozidel dostatek místa. – kolo lze vést vedle sebe. Nesmí však ohrozit ostatní chodce, jinak musí cyklista jít po pravé krajnici nebo okraji silnice.

– za jízdu po chodníku, po přechodu pro chodce nebo za chybějící součásti povinné výbavy viníkovi hrozí na místě přestupku až 2000 korun

NaKole.cz

Úžasný, že víš naprosto dokonale přesně, jak by to dopadlo s helmou. To já bych si třeba takhle suverénně tvrdit nedovolil.
Takže je lepší se na helmu vykašlat. Souhlasim.

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +4   -1

No, spíš jsem to mínil jako obavu z toho, jak by to MOHLO dopadnout, kdybych ji měl. Samozřejmě nevím a nemohu vědět, jak by to dopadlo SKUTEČNĚ, ale zkoušet to kvůli tomu nebudu… :o))

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +2   -2

Teď v sobotu jsem si sudal brejle a pochopitelně jsem chytil větví do oka. A hnusně. Podle mého je závěr jasnej – jsem starej pitomec, že sem si sundaval brejle. Ale když čtu tvojí teorii, bylo to možná dobře, protože mi nožička brejlí mohla to oko vypíchnout.

Promiň, ale mě připadá, že je tvůj příspěvek psanej na zákakladě toho, že ty ze zásady přilbu odmítáš a toto je další možný důvod, který ti má dát za pravdu. Mohlo to úplně stejně dopadnout tak, že by ti ten drát sklouznul po čele přilby a mohlo to dopadnout asi 100x jinak.

Asi takhle bych to viděl.

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +2   -1

Kdyby jsi si ty brejle nesundal, tak by ta větvička rozbila jejich sklo a úlomky by ti poškodily oko víc, než ta větev…

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   0

dokonce si myslím, že ty brýle by tu větvičku zachytily, stáhly by na tebe celou větev a celé by se ti to vrazilo pod přilbu a skalpovalo by tě to 😀

Budete mít zájem:  Léky Na Zklidnění Hyperaktivity?

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   -1

Nebylo by bezpečnější jezdit nahatí? 🙂

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   0

bezpečný a kůůůůl, už jenom představa, co člověku může udělat cyklistická vložka při nějaké neštˇastné náhodě 😀

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   -1

Hustá je i celkem představa, jak by probíhala montáž kufrů na nášlapy… 🙂

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   0

No co co ? Dvě kapky vteřiňáku. Viděl jsem chlapa přilepenýho za podrážky ke stropu.

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   0

pod narkozou ?

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   0

Pod valašskou narkózou mi loni na Gardě „operovaly“ ruku :-))

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   0

Ke konci války ve zdejších lesích (u obce Kanice) natáhli patyzáni mezi stromy drát a amputovali tímto způsobem hlavu motohlídce Wehrmachtu. Učení bojem a ponaučení…..ve vašich končinách operuje jednotka Werwolfů…..

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +4   0

Ano, přesně tohle jsem si taky představil. Ale uklidnilo mě, když jsem si spočítal (či spíše odhadl), jakou rychlostí bych musel jet, aby ten drát mohl mít podobný efekt…

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +1   0

To samé dělali skopčáci amíkům. Všimli si, že američani jezdí rádi ve Willysech se sklopeným předním sklem. Natáhli drát přes silnic.
A tak se soudruzi z USA zamysleli, a začli navařovat na přední nárazník kolmou tyč.

Tekže, Medvěde, když si tohle dáš na přední nárazník, klidně můžeš jezdit s helmou:-D

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +6   0

No ta předchozí fotka je hnusná, na tu ani nekoukejte. Tady je pěkný Willis i s originálním střihačem drátů…

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   0

Možná by mohl jezdit s přilbou pozpátku, při zachycení drátem by mu to tu přilbu i s hlavou jen posunulo více dopředu a viděl by tak lépe na tachometr.

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +1   -1

Aniž bych si dovolil něco namítnat proti životní a cyklistické moudrost zakladatele tohoto vlákna, dovolil bych si dvě faktické poznámky.
Vlastně tři. 1. kdyby jsi měl přilbu pravděpodobně by jsi neměl šrám na čele, ledaže by se ti drát zasekl někde v prostoru očí.

Neznám přilbu, která nekryje čelo.
2. kdyby jsi měl přilbu hodně posunutou do týla( což někteří mamlasové mají:) tak by jsi se s ní těžko nějak zahákl za průběžný drát, možná kdyby na něm byl řeznický hák ?
3.

řemínky by tě možná udržely, jenže každá přilba má upínací mechanismus, který by v případě velmi nepravděpodobného zachycení ( viz bod 2) povolil podstatně dřív než tvůj vaz.

Udělej si jednoduchý test, vem malou kapsičku, nebo malý baťoh a najdi na ní sponu podobné malé podbradní na přilbě ( tedy onu cca 4x10x20 mm ) sepni ji a pak ji rozervi od sebe rukama, vsadím se že se ti to povede na první pokus …..

Prý možná mi zachránilo život, že jsem jel bez helmy :DDDD

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +4   -2

„Neznám přilbu, která nekryje čelo“… Tak to já zase neznám přilbu, která čelo kryje. Tvoje helma snad začíná u kořene nosu? Ale i tak by se ti tam ten drát mohl zaseknout.

Ale máš pravdu, že se v sortimentu cyklistických přileb příliš nevyznám. Přesto si dovoluji vyjádřit domněnku, že běžná helma „kryje“ čelo pouze při určitém sklonu hlavy.

Pokud se ale nějaký takový drát dostane pod přední okraj helmy, nevyhnutelně dojde k posunutí helmy do týla (podle toho, co dovolí řemínky) a je pak otázka, zdali se drát pod takovým okrajem zasekne a vyvrátí tak cyklistovu hlavu dozadu, nebo jestli se sveze nahoru po přední hraně helmy.

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +1   -2

Mám na přilbě navíc štítek proti slunci,spodek štítku se dotýká vršku brýlí.
Mezeru tam nemám.

Navíc většinu času jedu s hlavou lehce předkloněnou a dopředu koukám tak nějak jako když má někdo brýle na čtení a koukne do dálky….

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: 0   0

To samé má s autem. Nikdy ho neřídil, ale přesto nás tu školil, kam řidič vidí a kam nevidí.

Schválně jsem si teď dal helmu na kebuli (narozdíl ji od přechytralého medvěda mám). A čelo mi kryje. Nad kořenem nosu mám možná centimetr. Navíc helma je trošku skloněná (vidím si na štítek). Takže na čelo se mi nic nedostane

Datum: 25.10.2010

Autor: neprihlasenej-Michal Hodnocení: +2   -3

krom toho, že jsem tě srovnal z -1 do 0 mám poznámku, že takhle experimentálně nelze dokázat ničeho, protože experiment neproběhl podle zásadní podmínky. Tou je přece popření účinosti přílby. Co kdyby do tebe ten drát narazil zezadu ? Nebo dokonce někde kolem rozkroku ?
Chrání ti přilba zezadu krk nebo rozkrok ?
Nechrání.
Tak vidíš !

😀

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +1   -2

Jestli máš trochu představivost, tak si představ, jak bys dopadl, kdyby se ti ten drát za jízdy dostal POD přední část té tvé helmy, která údajně chrání tvé čelo. Ona ho totiž chrání jen shora, ale ne zepředu… Samozřejmě, když pojedeš tak, že budeš koukat na přední kolo, tak tě před tím drátem možná skutečně ochrání…

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +1   0

A kdyby se ti dostal třeba mezi zuby? -).

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +5   0

A nebo ostnatej do nosních dírek…

Datum: 25.10.2010

Hodnocení: +2   0

Přesně tak. Oproti fotce ještě můžeš přičíst, že máš hlavu v mírném předklonu, tedy tím chrání přilba při tém natočení hlavy ještě výrazně níže.
Aby něco šlo pod helmu, tak to už by muselo být někde v úrovni spodní části nosu.

Dítě musí mít při jízdě na kole helmu. Když ji ale nemá, nikdo pokutu nedostane

Zatímco v případě autosedaček je jasně stanoveno, že řidič je povinen dítě přepravovat v odpovídající autosedačce, v případě povinné cyklistické přilby není určena žádná odpovědná osoba. A dítě do 15 let je nepostižitelné.

„Bohužel v tomto případě je to sice přestupkové jednání, ale vzhledem k věku osoby, která je nezletilá, nelze takové jednání projednat. Tudíž samotný přestupek je odložen a nikdo za něj není potrestán,“ potvrzuje šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Mladistvý od 15 do 18 let pak může dostat pokutu, a to do tisíce korun na místě. U menších dětí je ale jediné řešení. Zakázat jim další jízdu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.

Proč zákon nijak nepostihuje absenci přilby u cyklistů mladších patnácti let, zjišťoval redaktor Petr Jansa

„Toto oprávnění policista má a děje se tak i v reálném provozu. V tu chvíli samozřejmě policista zakáže pokračování v jízdě, poučí takové dítě o tom, že nesmí řídit. V tu chvíli se z něj de facto stává chodec vedoucí kolo a v takovém případě může pokračovat v chůzi,“ vysvětluje Lerch.

To je ale jediné, co může policista udělat. Popřípadě dítě dovézt domů a poučit i rodiče. Zvlášť pokud jde o dítě do 10 let, které na silnici samo vůbec nesmí. Pokutu ale ani v tomto případě nikdo nedostane. Ministerstvo dopravy podle Tomáše Neřolda o tomto problému ví.

„Povinnost mít přilbu je v zákoně jasně stanovena a policie může jízdu pak zakázat. O sankcích za tento přestupek můžeme vést další debatu, příležitostí k tomu může být například další novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ říká.

Dopravních nehod zaviněných dětmi výrazně přibylo. Odpovědnost nesou rodiče

Číst článek

V případě vážné nehody dítěte a zranění hlavy proto, že nemělo přilbu, by pak mohlo hrozit obvinění ze zanedbání péče. To už by ale bylo pozdě a rodič, který dítě neuhlídal nebo k používání přilby nevedl, už by vlastně potrestán byl.

Daleko pravděpodobnější je to, že by nemocnice mohla vymáhat po takovém řidiči úhradu veškeré péče, kterou hlavě zraněného dítěte věnovala. Důvod pro nošení cyklopřileb je totiž podle šéfa BESIPu Martina Faráře jednoznačný.

Pády na hlavu tvoří téměř 45 procent všech pádů z kola

„Cyklistická přilba, zvlášť u dětí je důležitá zvlášť z toho důvodu, že téměř 45 procent všech pádů z kola jsou právě pády na hlavu,“ upozorňuje.

Dítě navíc spadne z kola daleko pravděpodobněji než dospělý. „Víme, že třeba do 12 let má dvakrát prodlouženou reakční dobu než dospělý,“ podotýká lékař Martin Sedlák a dodává:

„Zkoumáním senzorických schopností jsme zjistili, že zorný úhel dítěte je omezený na nějakých 30 procent dopředu. Pohyb dítěte, které se pohybuje dopředu, ať už běží, nebo jede na kole či třeba na lyžích, se řídí tím, kam se zrovna dívá.“

A to všechno samozřejmě znamená pro dítě daleko větší riziko pádu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector