Český modrý mák není droga, ale spíš superpotravina

Do této skupiny se řadí látky odvozené od morfia, tj. opioidy. Do této skupiny patří opium, morfin, heroin, methadon, kodein. Dále sem také patří léky, používané v lékařství jako léky zklidňující a léky s hypnotickým účinkem, např. diazepam.

Skupina těchto látek se odvozuje od opia – zaschlé šťávy nezralých makovic. Jako opiáty se označují látky, které mají chemickou strukturu blízkou morfinu. Morfin je hlavní alkaloid opia.

Český modrý mák není droga, ale spíš superpotravina

Opium

Mák je stará kulturní rostlina, která se zřejmě v oblasti Středozemního moře pěstovala již v 6. tisíciletí př.n.l. Na Krétě se například našly hliněné postavy makové či opiové bohyně pocházející ze 13. století př. n. l. Výraznou roli sehrálo opium v antickém Řecku, kde makovice byly atributem Hypnose, řeckého boha spánku, jeho bratra Thanata, boha smrti, a jejich matky Nyx.

Podle užitkových vlastností rozeznáváme dva typy máku setého:

– mák olejný se pěstuje u nás a v řadě zemí Evropy a vymlácené makovice se někdy zpracovávají ve farmaceutickém průmyslu. Rozhodující využití tohoto typu je tedy v domácnosti, potravinářském a olejářském průmyslu.

– mák opiový má ve stěnách makovice silně rozvětvenou síť mléčnic. Jejich nařezáváním a následným sběrem zaschlého latexu se získává opium.

V roce 1803 se podařilo izolovat dominantní složku opia – alkaloid morfin, kterého může být v surovém opiu 2.7 až 20 procent.

Postupně v něm byla objevena řada dalších alkaloidů, kterých je v současnosti známo kolem šedesáti. Z hlediska užívání toxikomany má však význam ještě kodein, kterého bývá v opiu 0.3 až 4 procenta.

Mezi nejvíce nebezpečné omamné drogy však patří z morfinu synteticky připravovaný diacetylmorfin, známý jako heroin.

Na získání 1kg surového opia je zapotřebí šťáva z 20 000 nezralých makovic (továrně se zpracovává celá rostlina Papaver somniferum, Mák setý). Mák se seje v prosinci, v červnu je sklízen, zelené makovice jsou pak naříznuty škrabkou se sedmi čepelemi a přes noc z nich pomalu vytéká šťáva. Vysušený latex je pak stlačován do kostek. Při celém procesu je třeba zamezit přístupu světla.

Český modrý mák není droga, ale spíš superpotravina

Aplikace

U opia se připravuje takzvané kuřlavé opium (čandu), které se kouří v různých dýmkách. Jinou možností je pojídání opia, často s přídavkem dalších látek, např. afrodiziak, příprava extraktů apod.

 • Účinky
 • – útlum centrálního nervového systému.
 • – útlum dechového centra, může být až příčinou smrti.
 • – tlumí aktivitu hladkého svalstva.

Morfin se v přírodě vyskytuje v makovicích Papaver somniferum (Mák setý). Čistý morfin se získává z opia a poprvé byl ze surového opia izolován na počátku 19. století. Díky svému působení v páteřním kanále, narušuje přenos signálu bolesti. Jeho možnosti účinně tlumit bolest se hojně využívaly už za americké občanské války. V období 1. světové války se k témuž účelu užíval téměř masově.

Morfin má po heroinu druhou nejvyšší návykovost mezi používanými narkotickými analgetiky. Díky snadné dostupnosti v medicínském prostředí je známo mnoho případů zneužívání lidmi z medicínského oboru. Jako pouliční droga není morfin příliš rozšířen.

Aplikace

V medicíně se proti bolesti používá dávka 10 mg na 70kg tělesné váhy každé čtyři hodiny. Dávka může kolísat od 5 do 20mg v závislosti na intenzitě bolesti. Perorálně se používá dávkování 8 až 20 mg.

Aplikovat se dá různě (injekčně, kouření, šňupání, perorálně), ale pro vyvolání intenzivní euforie a uvolněnosti je nejvýhodnější intravenosní aplikace.

Nitrožilní injekce se využívá spíše při silných pooperačních bolestech, nebo v ohrožení života. Pak je dávkování 4 až 10 mg a analgetický efekt je okamžitý. „Neoficiální“ uživatelé začínají na stejném dávkování jako v nemocnicích. Tedy do 20 mg. Diky rychle se vyvíjející toleranci to můžou dotáhnout až na 5 gramů! denně.

Při perorálním užití má morfin až desetkrát menší analgetický účinek (méně potlačuje bolest). Je to proto, že je rychle rozložen při průchodu játry.

Smrtelná dávka pro člověka, který nemá vypěstovánu toleranci je asi 100 mg. Účinek nastává po 20ti minutách a trvá dvě až tři hodiny.

Účinky

Injekce morfia vyvolá vyrovnanou, klidnou euforii. Nastává lhostejnost ke starostem, stoupá sebevědomí a myšlenky se zrychlí. Morfin tlumí vnímání bolesti, tlumí dráždivost dýchacího centra. Ve vysokých dávkách působí hypnoticky a dýchací centrum ochrne.

V pokročilém stádiu je morfinista bledý, předčasně zešedivělý a celkově tělesně zchátralý. Morfinistky mívají menstruační poruchy, morfin u nich snižuje plodnost, může zavinit odchylky v těhotenství a potrat. Den po porodu se u novorozence dostaví abstinenční příznaky.

Heroin

heroin, herák, diacetylmorfin (Horse, Smack, H, junk, happydust, scag, diamorphine, Poison, Cash

Heroin byl poprvé synteticky připraven acetylací morfinu v roce 1874. Avšak teprve roku 1898 uvedla německá firma Bayer na trh tento analog morfinu – diacetylmorfin. Lék se používal především proti kašli a byl označován jako hrdinský preparát (heroic), odtud název heroin. Jeho návykovost byla zjištěna až poté, co si získal celosvětovou popularitu.

Heroin je klasická tvrdá droga. Funguje podobně jako morfin, stačí ale pětkrát až desetkrát menší dávka. Při podání má náhlý nárazový účinek (kick, flash). Heroin proniká do mozku lépe než morfin, působí prudčeji, ale jeho účinek je kratší. Asi jednu až sedm hodin působí příjemný pocit uspokojení, nazývaný „high“.

Heroinismus se pokládá za nejtěžší toxikomanii. Kromě všech nebezpečí způsobovaných morfinem je zde ještě riziko přenosu nemocí sdílením stříkaček a jehel mezi závislým.

Aplikace

Jedna normální dávka bývá 10 mg čistého heroinu, u nezvyklého je však 60 mg smrtelná dávka. Když je čistý, stačí 2.5 mg.

Heroin se šňupá, vdechují se páry při zahřívání, nebo se aplikuje injekčně. Prášek se s přidáním citrónové šťávy rozehřeje ve vodě na lžičce nad plamenem, přefiltruje vatou a aplikuje.

Český modrý mák není droga, ale spíš superpotravina

 1. Účinky
 2. Bezprostřední účinky:
 3. – duševní i tělesný útlum.
 4. – stav tichého opojení, zklidnění, uvolnění.
 5. – vzdálení se realitě.
 6. – snížení či odstranění pocitů bolesti.
 7. Viditelné příznaky:
 8. – zúžené zornice (špendlíkové hlavičky).
 9. – zpomalené reakce.
 10. – poruchy koordinace.
 11. Po dlouhodobějším braní:
 12. – vodnaté oči.
 13. – bledá kůže.
 14. – zanícené vpichy.
 15. – ztráta vůle až deprese.
 16. – změna osobnosti – prolhanost, nedůvěřivost, narušení až ztráta vztahu k nejbližším.
 17. Nejčastější poškození organismu při dlouhodobém užívání:
 18. – onemocnění jater a ledvin.
 19. – oslabení činnosti srdce a pokles krevního tlaku.
 20. – oslabení imunitního systému.
 21. – trvalá zácpa a poruchy zažívání.
 22. – poruchy potence u mužů.
 23. – poruchy menstruace u žen.
 24. – poruchy spánku.
 25. – únava.
 26. – podrážděnost střídající se s apatií.
 27. Hlavní rizika:
 28. – poměrně rychlý vznik fyzické (částečně i psychické) závislosti.
 29. – předávkování (vědomé – zlatá dávka jako východisko z drogového bludného kruhu × nevědomé – požití drogy výrazně čistší než obvykle)
 30. – projevuje se nevolnost, hučení v uších, svědění po celém těle, povrchní dýchání až obrna dýchacího centra a následná smrt.
 31. – otravy příměsemi, kterými se droga nastavuje.
 32. – infekce při používání nesterilních jehel a stříkaček (žloutenka, HIV).
 33. – asociální jednání (za účelem získání financí na další dávku krádeže, prostituce nebo prodej drog).
 34. – celková fyzická i psychická zchátralost.
 35. – pocity bezvýchodnosti a viny mohou vést k sebevraždě
 36. Při nedostatku drogy se projevují abstinenční příznaky:

– bolesti svalů a kloubů, průjem, svalové křeče, pocení, zimnice, neklid, nespavost… (trvá nejvýše 4 dny, odezní do 2 týdnů).

– droga sama již nemá příjemné účinky, ale je nutná k dosažení původního normálního stavu. Život se začíná měnit v drogový stereotyp. Vše se začíná točit kolem drogy (sehnat peníze, dobře nakoupit), ostatní je druhořadé.

– člověk má problémy ve škole, v práci (záhy zpravidla odchází), zcela opouští původní zájmy a záliby, rozprodává hodnotnější věci, krade, popř. získává peníze prostitucí nebo výrobou či distribucí drog.

Kodein

Kodein se v malých koncentracích (0.7 – 2.5%) v přírodě vyskytuje v opiu, poprvé byl izolován v r. 1832, dnes se vyrábí synteticky metylací morfinu. Používá se proti bolesti a proti kašli.

Po jeho izolaci ze surového opia v 1. polovině 19. století se stal součástí řady léků, aniž by byl zneužíván. V 70. letech minulého století byl objeven způsob, jak poměrně snadno dostupný kodein upravit na účinnější derivát braun.

Kodein má podobu bílých tablet, kromě podkožní a orální aplikace je možná i intramuskulární aplikace.

Orální použití je výhodou kodeinu, protože se rychle vstřebává z trávícího traktu a není tak snadno odbouráván játry jako morfin.

Kodein způsobuje euforii, v některých případech značně intenzivní, pocit tepla a spokojenosti. Účinky jsou vlastně podobné jako u jiných opiátů, většinou však mnohem slabší. Lehké bolesti hlavy, sucho v ústech, potíže při močení, nauzea.

Methadon

Methadon je syntetický opiát, při jehož výrobě se nevychází z opiátů přírodních. Jeho molekula se vůbec nepodobá molekulám morfinu či heroinu, má odlišnou chemickou strukturu.

Za 1. světové války trpěla německá armáda nedostatkem morfinu, který byl podáván zraněným vojákům. Proto byl německým vědcům přidělen prioritní úkol syntetizovat nová, vysoce účinná analgetika. S výsledky experimentů se odborná veřejnost mohla seznámit již v roce 1929.

Při injekčním podání vyvolává methadon reakce typické pro opiáty, včetně euforie. „Flash“, tj. euforický pocit vyvolaný injekčním podáním methadonu, bývá srovnáván s „flashem“ po podání morfinu, ale bez „bodavého“ pocitu.

Nejpodstatnější rozdíl mezi účinkem methadonu a ostatních opiátů je doba působnosti: u methadonu 13 až 47 hodin (individuálně odlišné), v průměru 25 hodin. U heroinu je to 4 až 6 hodin. Na methadon vzniká stejně snadno závislost jako na přírodní či polosyntetické opiáty.

Methadon má několik praktických výhod:

Mák: superpotravina i droga

Chcete zakoupit knihu Daniely Krčové Sportovní výživa na míru?KOUPIT ZDE

Mák je mezi lidmi velmi oblíbený, v řadě zemí je ale kvůli obsahu morfinových alkaloidů považován za drogu. Konzumace máku je zakázána například v Singapuru, Saúdské Arábii a téměř v celém západním světě.

U nás se však pro potravinářské účely používají odrůdy s nízkou až zanedbatelnou hladinou těchto alkaloidů, takže se nemusíte bát jeho návykového účinku.

To ale neznamená, že nemůžete jeho chuti zcela propadnout!

Česko je největší světový producent máku

Mák je jednoletá rostlina, která kvete během června a zraje až do poloviny září. Odhadem dnes existuje přibližně 120 druhů máku. V České republice se využívají téměř výhradně modrosemenné odrůdy máku. Většina produkce máku je určena pro potravinářský průmysl, ve kterém se zpracovávají pouze semena máku.

Technické odrůdy máku jsou pak používány pro farmaceutický průmysl, kdy se využívá drť makovice a část stonku s vysokým obsahem morfinových alkaloidů (semena se nepoužívají a končí jako odpad).

Sklizená semena máku jdou po sklizni do hal na aktivní větrání a následně se očišťují od nečistot a jsou dále zpracovávána pro konkrétní potřeby.

Český modrý mák není droga, ale spíš superpotravina

Prospěšné účinky máku

 • Mák obsahuje až 12x více vápníku než kravské mléko. Je ale potřeba vzít v potaz, že vápník z rostlinných potravin bývá oproti živočišným produktům hůře vstřebáván, a také to, že abychom dosáhli doporučeného denního příjmu vápníku, je potřeba sníst větší množství máku (doporučená dávka 1200 mg/den je obsažena zhruba ve 100 g máku). Přesto můžeme mák brát za dobrý zdroj vápníku, ale za hlavní zdroj vápníku bychom ho považovat neměli.
 • Mák je bohatý na vlákninu (obsahuje 22 g vlákniny na 100 g máku) a jeho použití v kuchyni zlepší nutriční hodnotu u řady sladkých dezertů. Vláknina nejen napomáhá lepšímu trávení, ale díky vláknině přichází rychleji pocit sytosti.
 • Mák je bohatý na nenasycené mastné kyseliny. Obsahuje až 60 % olejovité složky a nejvíce je zastoupena kyselina linolová (PUFA omega-6) a kyselina olejová (MUFA), která pomáhá zvyšovat protektivní HDL cholesterol v krvi.
 • Vysoký je obsah vitamínu E s antioxidačními účinky. Mimo jiné obsahuje mák i další minerální látky a stopové prvky – například hořčík, zinek a železo.

Tip: Pokud je mák umletý, vstřebávají se z něj lépe obsažené živiny.

Jak poznat kvalitní mák?

Velmi důležité je umět rozpoznat, zda jde o kvalitní mák bez příměsi technického máku. Většinou se jedná o dražší výrobky, ale výjimkou není ani pančovaný mák ve vyšší cenové kategorii. Na výrobku by měl být zcela jistě uveden dohledatelný výrobce, který dokládá informaci o původu máku.

Příměs technického máku může být nebezpečná a může poškozovat zdraví kvůli vysokému obsahu morfinových alkaloidů. Prvním vodítkem při výběru kvalitního máku by měla být barva. Semena by neměla být rezavá, šedá či nahnědlá – to je typické pro technický mák.

Po otevření musí mít výrobek příjemnou makovou vůni, namodralou barvu a lehce nasládlou chuť. Velmi rizikový je mák s prošlou lhůtou spotřeby, zde je výrazné riziko, že bude mák hořký nebo žluklý.

Pokud kupujete mletý mák, je nutné ho po otevření uchovávat v lednici a co nejdříve ho spotřebovat (kvůli vysokému obsahu oleje, který je náchylný k oxidaci a žluknutí).

Český modrý mák není droga, ale spíš superpotravina

Makový olej

Makový olej je u nás stále mezi oleji novinkou a v kuchyni se s ním zatím moc nesetkáme. Jako většina rostlinných olejů (s výjimkou kokosového a palmového oleje) obsahuje hlavně nenasycené mastné kyseliny.

Důležitý je obsah kyseliny olejové, která se nachází také v olivovém oleji nebo třeba v avokádu. Kyselina olejová má schopnost snižovat „zlý“ LDL cholesterol, a naopak zvyšuje hladinu „hodného“ HDL cholesterolu v krvi.

A ještě pro zajímavost, makový olej se používal po řadu let při léčbě tumorů a hepatocelulárního karcinomu.

Makové mléko

V poslední době se stala velmi oblíbená konzumace rostlinných „mlék“. Vzhledem k tomu, že tyto nápoje s mlékem nemají takřka nic společného, vžilo se pro ně označení „nemléka“.

Jedním z nejvýživnějších a podle mého názoru nejprospěšnějších rostlinných nápojů je právě makové „mléko“.

Oproti ostatním rostlinným nápojům obsahuje totiž více bílkovin, zdravých tuků, vápníku a je také mnohem chutnější. Navíc, zvládne si ho doma připravit každý!

Na jeho přípravu potřebujeme 100 g máku, který si namočíme přes noc do studené vody. Druhý den mák scedíme přes jemné sítko, přemístíme ho do vyšší nádoby, zalijeme zhruba 300 ml vody a rozmixujeme úplně najemno.

Zalijeme čistou vodou do množství 1 litru, podle potřeby můžeme osladit čekankovým sirupem a scedíme přes plátno nebo jemné síto. A máme hotovo! Nezapomeňte makový nápoj uchovávat v lednici a co nejdříve ho vypít.

Tak co, najde si u Vás v jídelníčku mák místo?

Použité zdroje: 1. Abrahámová, Mária a Gabriela Čechovičová. Maková kuchařka: příběh máku a 71 skvělých receptů. Přeložil Miroslava Lánská. Praha: Euromedia, 2017. Esence. ISBN 978-80-7549-225-8

2. Novák, Jan a Helena Nováková. Mák jako potravina a droga: makový receptář. Praha: Aventinum, 2018. Fotografické atlasy. ISBN 978-80-7442-101-3

Mák: Česká superpotravina, která se bohužel často pančuje

Modrý mák I v České republice najdete mnoho superpotravin, které ty světové v mnoha ohledech dokonce předčí. Mezi opomíjenou plodinu, která díky své výživové hodnotě několikanásobně převyšuje celou řadu superpotravin, patří modrý mák. Problém je, že se často pančuje nebo míchá s levným technickým mákem.

Možná vás překvapí, že české superpotraviny konzumujete pravidelně a je celkem zbytečné kupovat si exotické plodiny v prášku. Mezi ty nejzdravější „naše“ superpotraviny patří například borůvky, zelí, vlašské ořechy, rybíz, kapusta, řepa, česnek a také mák. S trochou nadsázky lze říci, že několik století konzumujeme superpotravinu, aniž bychom si uvědomovali, jak významně můžeme konzumací makových buchet ovlivnit naše zdraví. 

Zázrak jménem mák

Všechny Slovany vedle původu či jazyka spojuje to, že všichni bez výjimky jedí mák. Od nich se to naučili bezprostřední sousedé (Němci, Maďaři, Rumuni). Slovani mají největší spotřebu máku na světě a jejich velké svátky jsou s mákem přímo spojené.

Nepatrná maková zrnka mají složení, které je pasovalo na pomyslnou špici mezi superpotravinami.

Mák má mimořádně vysoký obsah vápníku – 600x více než pšeničná mouka a 9x více než mají jádra vlašských ořechů, dále vysoký obsah vitaminu E, kyseliny pantothenové, niacinu a thiaminu a vysoký obsah minerálních látek (měď, zinek, hořčík, železo a vápník).

Každá porce máku obsahuje významné množství kyseliny linolové, kyseliny α-linolenové (ALA) a omega-6 mastných kyselin. „Mák prospívá v mnoha ohledech. Neobsahuje žádný cholesterol, je zdrojem energie, zlepšuje paměť, uvolňuje křeče, vyživuje kosti, vlasy i nehty a pomáhá od stresu,“ říká Markéta Chýlková z Potravinářské komory ČR.

Co o máku možná nevíte?

 • Česká republika je největším pěstitelem potravinářského máku ve světě. Na druhém místě v celosvětovém měřítku je Turecko, kde však není zvykem mák konzumovat. 
 • Ročně se u nás sklidí v průměru kolem 26 000 tun máku. Domácí spotřeba dosahuje okolo 4 500 tun. Na jednoho obyvatele České republiky připadá 430 g, což je asi největší spotřeba máku na světě. Pro lepší představu to znamená, sníst okolo 25 buchet s makovou náplní.
 • Kvalitní mák je v rámci pestré a vyvážené stravy dobrým pomocníkem v prevenci proti kardiovaskulárním onemocněním či jiným civilizačním chorobám.
 • Jako vývozní artikl mák dokonce předstihuje i další českou tradiční položku – chmel.  
 • I přesto, že jsme největším světovým producentem makového semene, v posledních přibližně osmi letech se k nám dováží semeno máku ze třetích zemí. A to jak semeno máku potravinářského, tak i odrůd máku vyšlechtěných pro farmaceutické účely. Jeho kvalitativní ukazatele, zvláště chuť (dřevitá, hořká, pálivá), vůně a barva (rezavá, do hněda nebo šedá) se s naším mákem nedají srovnávat. Navíc tento tzv. technický mák obsahuje na semeni vyšší podíl opiových alkaloidů. Důvodem těchto dovozů (ročně v rozmezí 3–6 tis. tun) je podstatně nižší cena. 
 • Kvůli nižší ceně se často mák pančuje – kvalitní mák se míchá s technickým z dovozu. Riziko takto namíchaného máku je nejvyšší u mletého máku.
 • Nejstarší nález máku na území České republiky je z pozdní doby bronzové (Ostrov u Stříbra, asi 800 let př. n. l.).

I mák se může pančovat

Při výběru máku dbejte na jeho kvalitu. Modrý mák má mít makovou vůni, nasládlou chuť a modrou barvu. Levný technický mák se přimíchává do máku vypěstovaného v Čechách a znehodnocuje jeho typickou chuť i kvalitu. Konzumace technického máku může přinést navíc zdravotní rizika kvůli vysokému obsahu morfinových alkaloidů.

„S pančovaným či upraveným technickým mákem či s výrobky z něj se můžete setkat i v maloobchodu. Zejména jde o výrobky s cenou levnější, než je v daný moment obvyklá. Pozor byste si měli dát na mletý mák, ve kterém se nekvalitní semeno lépe skryje.

Podezřelé mohou být i produkty, jejichž dodavatelem či výrobcem je obchodní firma, nikoliv přímo pěstitel. Jistotou je nakupovat mák u farmáře.

V obchodech pak výrobky, kde je pěstitel na obalu výrobku přímo uveden,“ upozorňuje Vlastimil Mikšík ze spolku Český modrý mák.

Další výhoda v konzumaci českých superpotravin s vysokým počtem vitaminů a prospěšných živin spočívá i v tom, že podporujete lokální české potraviny a farmáře. Potraviny dosáhnou zralosti v našich klimatických podmínkách a jejich doprava z druhého konce světa nezatíží životní prostředí.

Diskuze(0) Zavřít diskusi Zkopírovat odkaz na tento článek

Mák je naše domácí superpotravina, zdroj minerálů i mastných kyselin

30. 10. 2019 | Doba čtení 4 minuty

Mák zlepšuje paměť, vyživuje kosti, vlasy i nehty a tiší stres. Je cennější než mnohé zdaleka dovážené superpotraviny, a přitom pochází z našich polí. Pozor však na mák z dovozu.

Mezi nejzdravější místní superpotraviny patří například borůvky, zelí, vlašské ořechy, rybíz, kapusta, řepa, česnek a také modrý mák. Maličká maková zrnka mají složení, které jim zajišťuje na pomyslném žebříčku superpotravin přední místo.

Mák jako multiminerální doplněk stravy

Kvalitní mák je dobrým pomocníkem v prevenci proti srdečně-cévním chorobám a dalším civilizačním nemocem. Má mimořádně vysoký obsah vápníku (až 600x více než u pšeničné mouky a 9x více než mají jádra vlašských ořechů), hodně vitaminů E, B1 a B3, kyseliny pantotenové a minerálních látek (kromě zmíněného vápníku měď, zinek, hořčík a železo).

Každá porce máku obsahuje významné množství omega-6 mastných kyselin kyseliny linolové a kyseliny α-linolenové (ALA).

Na makové pole v květu je krásný pohled Zdroj: Daniel Prudek / Shutterstock.com

Česko je maková velmoc

Česká republika je největším pěstitelem potravinářského máku na světě, vyváží se ho od nás dokonce víc než další typické plodiny – chmele. Ročně se u nás sklidí v průměru kolem 26 000 tun máku, domácí spotřeba pak dosahuje okolo 4 500 t.

Na jednoho obyvatele České republiky připadá 430 g (pro lepší představu: asi jako kdyby každý z nás snědl za rok 25 buchet s makovou náplní), což je zřejmě největší spotřeba máku na světě.

Druhým největším producentem máku na světě je Turecko, kde však není zvykem mák konzumovat.

Konzumace máku je typická pro slovanské národy, od kterých zvyk jíst mák převzali bezprostřední sousedé – Němci, Maďaři či Rumuni. Nejvíc máku se pak spotřebuje během svátků, především Vánoc a Velikonoc.

Kvalitní potravinářský mák poznáme i podle barvy Zdroj: Alex_F / Shutterstock.com

Při nákupu máku dáváme pozor na kvalitu

Přestože je Česká republika největším světovým producentem máku, v posledních letech se k nám začal dovážet mák ze třetích zemí. Kromě potravinářského se dováží i tzv.

technický mák vyšlechtěný pro farmaceutické účely, se kterým se kvůli nižší ceně kvalitní mák někdy míchá. Nejvyšší riziko, že koupíme takto smíchaný mák, je u mletého máku, ve kterém se toto pančování spíše skryje.

Potravinářský mák se tím ovšem znehodnotí, jelikož chuť, vůně a barva technického máku se s ním nedají srovnávat. Navíc tento tzv. technický mák obsahuje vyšší podíl opiových alkaloidů, které mohou představovat zdravotní riziko.

Český modrý mák má typickou modrou barvu, příjemnou makovou vůni a nasládlou chuť. Technický mák má rezavou, nahnědlou nebo šedou barvu, nevoní a má dřevitou, hořkou či pálivou chuť.

S pančovaným či upraveným technickým mákem nebo výrobky z něj se můžeme setkat i v maloobchodu. Pozor bychom si měli dávat zejména na výrobky, které jsou mnohem levnější, než je v tu dobu obvyklé.

Zpozornět bychom měli především při nákupu mletého máku a u produktů, jejichž dodavatelem či výrobcem není pěstitel, nýbrž obchodní firma. Nejjistější cestou je nakupovat mák přímo u farmáře a v maloobchodu pak výrobky, kde je na obalu uvedený přímo pěstitel.

Můžeme si tak být jisti, že kupujeme kvalitní potravinářský mák, navíc nás ovšem může hřát vědomí, že podporujeme lokální české potraviny a producenty.

Mák – superpotravina i droga

Přestože se o máku traduje, že by jej měl člověk konzumovat s rozvahou, patří mezi potraviny s nejvyváženějším obsahem nutričně významných látek, které navíc mají vysokou stravitelnost.

Dodává našemu tělu vápník, kvalitní bílkoviny, esenciální nenasycené mastné kyseliny a má skvělou schopnost nás zasytit. To vše, a nejenom to, můžeme říct pouze o kvalitním modrém máku,“ říká Mgr.

Markéta Chýlková, vedoucí legislativního oddělení Potravinářské komory.

Pravěká historie
Historie máku je dlouhá a její kořeny se proplétají celou naší civilizací. Sahají až do dob neolitu. Svůj význam měl mák například i v antickém Řecku.

Záznamy o nejstarším nálezu máku na území České republiky je z pozdní doby bronzové (Ostrov u Stříbra, asi 800 let př. n. l.). V Evropě se mák jako zahradní a okrasná plodina pěstuje od středověku.

Vždy s oceněním jeho kulinářských vlastností, ale i s povědomím o narkotických účincích bílé latexové šťávy, která vytéká z makovic. Mák v minulosti sloužil i k ozdobě, jako platidlo či lék. Byl tak žádaný, že se kvůli němu vedly i války, respektive kvůli opiu.

„Ve velké míře pomohl rozvoji pěstování farmaceutický průmysl, teď se pěstuje téměř veškerý mák pro potravinářské využití, ten však nemá s opiem nic společného,“ říká Vlastimil Mikšík z České zemědělské univerzity.

Mák – potravina i droga
Z hlediska využitelnosti máku se nabízí dvojí pohled – mák coby léčivá rostlina pěstovaná pro farmaceutické účinky a mák jako potravina. Pro potravinářské účely se používají odrůdy, které obsahují nízké hladiny morfinových alkaloidů. Jde o mák semenného typu, tzv. mák setý.

V České republice se na 97 % ploch pěstují modrosemenné odrůdy, např. Major, Aplaus, Onyx. Bělosemenné odrůdy se pěstují zejména na vývoz. Téměř všechna produkce v ČR je určena pro potravinářství. Hlavním produktem je pouze semeno máku.

U odrůd technických máků, pěstovaných pro farmaceutický průmysl zejména v západní Evropě, je hlavním produktem makovina, což je drť makovice s částí stonku, kde je obsaženo nejvíce morfinových alkaloidů. Semeno technického máku je odpadem, který se zpeněží za hranicemi, zejména ve slovanských zemích.

V západních zemích jsou makové produkty často pokládány za nevhodné, protože je mylně předpokládáno, že obsahují návykové látky. V potravinářském máku, který je pěstován v České republice, je morfinu a dalších morfinových alkaloidů zanedbatelné množství.

Kromě výše zmíněných látek obsahuje mák velké množství zdraví prospěšných látek. Například vápníku obsahuje 12x více než kravské mléko.

Jak a kdy se mák sklízí?
Mák je jednoletá rostlina, která vykvétá během června, makovice postupně dorůstají a zrají až do poloviny září. Aby mák měl co nejnižší vlhkost, je dobré sklízet kombajnem v teplých dnech za poledne.

Do násypky sklízecí mlátičky padá semeno máku spolu s jemnými nečistotami, ostatní zbytky rostlin zůstávají rozdrcené na poli. Z pole jde semeno máku na tzv. aktivní větrání, kdy se v hale naskladní do výšky asi půl metru a intenzivně profukuje. Primárně čištěný mák pak musí být na dalších linkách zcela zbaven všech nečistot.

Následuje zabalení podle požadavků obchodníků. Ti ho posílají dál třeba do Ruska, Ukrajiny, Nizozemí, Rakouska, Německa i Polska.

Využití máku
Hlavní využití najde modrý mák v kuchyni. Používá se jako náplň do buchet, koláčů nebo jako posyp pečiva. Receptů s ním je nepočítaně.

Jeho chuť má charakteristické ořechové aroma, které můžete ještě zvýraznit tím, že jej opražíte na pánvi. Díky tomu se totiž z máku uvolní aromatické oleje a zvýší se i jeho křupavost.

Mák můžete konzumovat jak v syrovém, tak i tepelně upraveném stavu. Z umletého máku se do těla lépe vstřebají potřebné vitamíny a živiny, ale řádným rozkousáním máku celého tohoto efektu docílíte také.

Věděli jste, že maková semena se využívají nejen k jídlu, ale také do olejových barev pro výtvarníky? Respektive se pro jejich výrobu používá lisovaný olej z máku.

Superpotravinu jménem mák jezte alespoň jednou týdně
Tato plodina má prospěšných látek a vlastností jako „máku“. Malá semena s velkými benefity můžeme nazývat po právu superpotravinou. Mezi lidmi je tato plodina velmi oblíbená. Málokdo ale ví, že nejvíce vápníku není v mléčných výrobcích, ale v máku.

Obsahuje až 12x více vápníku než kravské mléko. Je tedy ideální k prevenci zdravých kostí a zubů,“ říká Mgr. Markéta Chýlková. „Pokud bychom srovnali obsah bílkovin v máku a v libovém hovězím nebo vepřovém mase, tak se dostaneme na stejné hodnoty,“ srovnává dále Chýlková.

  Díky vysokému množství dietní vlákniny (23 g na 100 g máku) zlepšíte konzumací modrých semen zažívání a snáze si navodíte pocit sytosti. Semena jsou obzvlášť bohatá na olejové a linolové kyseliny.

Kyselina olejová a mononenasycené mastné kyseliny pomáhají snižovat hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšovat hladinu „dobrého“ cholesterolu v krvi. Mák je dále zdrojem proteinu, omega-3 a omega-6 mastných kyselin a podporuje využitelnost vitaminů rozpustných v tucích.

Každá porce máku obsahuje významné množství vitamínu E a řadu minerálních látek (měď, zinek, hořčík, železo a vápník). „Konzumace máku je pak v neposlední řadě dobrým zdrojem energie, prevencí proti osteoporóze, zlepšuje paměť či nehty a vlasy,“ shrnuje Mgr. Markéta Chýlková.

Druhy máku
Mák je krásná, ale náročná plodina. Odhaduje se, že na světě existuje okolo 120 druhů máku. V České republice se ale většinou pěstují modrosemenné odrůdy máku setého. Existují však i bílé, šedé nebo okrové odrůdy.

Mezi nejrozšířenější modrosemenné odrůdy pěstované v Česku patří Major, Opál, Aplaus, Opex nebo Onyx. Každá z odrůd má své specifické nároky. Některé druhy, které se úspěšně pěstují na Vysočině, by v sušší oblasti Středočeského kraje hůře vzcházely a opačně.

Pěstování máku na plochách větších jak 100 m2 musí být schváleno celními úřady.

Jak poznat kvalitní mák od pančovaného?
Při výběru máku dbejte na jeho kvalitu. Modrý mák má mít příjemnou makovou vůni, nasládlou chuť a modrou barvu. Levný technický mák se obvykle přimíchává do máku vypěstovaného v Čechách a znehodnocuje jeho typickou chuť i kvalitu.

Konzumace technického máku může přinést navíc zdravotní rizika kvůli vysokému obsahu morfinových alkaloidů, a to zejména při konzumaci ve větším množství v čerstvém stavu. Od kvalitního máku se semeno technického máku liší barvou, která je obvykle rezavá, dohněda či šedá. Semena technického máku jsou bez vůně a chutnají hořce až pálivě.

Technický mák se pěstuje pro farmacii v západní Evropě, semena jsou odpadní surovinou a do ČR se dováží kvůli nízké ceně.

Kde mák nakupovat?
Na celý či mletý mák narazíte v běžných obchodech. Na mletý nejspíše o něco častěji. „Bohužel s pančovaným či upraveným technickým mákem, či výrobky z něj, se můžete setkat i v maloobchodu.

Zejména jde o výrobky s cenou levnější, než je v daný moment obvyklá. Pozor byste si měli dát na mletý mák, ve kterém se nekvalitní semeno lépe skryje. Podezřelé může být i makové semeno, jehož dodavatelem je obchodní firma bez doložení původu.

Jistotou je nakupovat mák přímo u pěstitele. V obchodech pak výrobky, kde je pěstitel na obalu výrobku přímo uveden,“ upozorňuje Vlastimil Mikšík. Nejvhodnější je kupovat mák čerstvý a nemletý. Jen tak spolehlivě poznáte, že nejde o technický mák.

Nutné je také všimnout si doby spotřeby, čímž se vyvarujete koupi starého hořkého nebo žluklého máku.

Skladování máku
Věděli jste, že mák je olejnina? Maková semena obsahují až šedesát procent oleje. Určitě jste se už setkali s tím, že když jste si po delší době otevřeli sáček namletého máku z obchodu, tak nehezky voněl.

Může za to právě olej v semenech, který je náchylný k oxidaci a žluknutí. A samozřejmě i špatné skladování. Doporučené skladování je v uzavřené nádobě, temnu, suchu a chladu.

Vůbec nejlepší je si vždy mák umlít dle spotřeby a namletý mák skladovat co nejkratší dobu, ideálně v mrazničce, kde pak vydrží i půl roku.

Náš modrý mák vs. mák dováženýI přesto, že jsme největším světovým producentem makového semene, v posledních cca osmi letech se k nám dováží semeno máku ze třetích zemí. A to jak semeno máku potravinářského, tak i odrůd máku vyšlechtěných pro farmaceutické účely.

Jeho kvalitativní ukazatele, zvláště chuť, vůně a barva se s naším mákem nedají srovnávat. Navíc tento tzv. technický mák obsahuje na semeni vyšší podíl opiových alkaloidů. Důvodem těchto dovozů (ročně v rozmezí 3 – 6 tis. tun) je podstatně nižší cena.

  „Náročnost pěstování stanovená českými tradicemi a propracovanou pěstební technologií vyzdvihuje v mnohých aspektech náš mák nad dováženým,“ tvrdí Mikšík, který ještě doplňuje, že nákupem místních komodit a výrobků podporujeme rozvoj ekonomiky v regionech ČR a nezatěžujeme životní prostředí kamionovou dopravou.

Více informací se dozvíte na www.nasmodrymak.cz
 

7 MÝTŮ O MÁKU

Když se řekne mák, vybaví se vám nejspíše malá modrá semínka a červený květ. Historie máku je dlouhá a její kořeny se proplétají celou naší civilizací. Patří mezi potraviny s nejvyváženějším obsahem nutričně významných látek a přitom je opředen tolika mýty. Řadíte se k těm, co je šíří nebo znáte pravdu?

(mýtus) Makový odvar se dává dětem, aby se uklidnily.

(pravda) Toto je všeobecně rozšířená nepravda, která je v lidech hluboce zakořeněná. Potravinářský mák takové účinky nemá. Vývar ze semen máku bude jen příjemně makově vonět. Pokud byste však chtěli pít odvar z makovic, připravte se na hořkou a trpkou vodu, která spíš rozdráždí žaludek, než že by kohokoliv uklidnila. Pro děti je takovýto nápoj zcela nevhodný.

(mýtus) Po makové buchtě se dobře spí. A po máku se blbne.

(pravda) Ani toto není pravda. Mák má plno zdravotních a výživových benefitů, je to česká superpotravina. Jediné co nemá, jsou zklidňující účinky. To platí i pro makový rostlinný nápoj, makové výrobky či jídla z něj připravená – pokud mluvíme o máku z České republiky. Pravdou je i to, že po máku se neblbne. Zdánlivý efekt je třeba hledat jinde.

(mýtus) Nejvíce železa má špenát a mák chutná sladce.

(pravda) Mýtus o tom, že špenát je obrovskou zásobárnou železa, je už velmi starý. Mohla za to chyba v desetinné čárce. Špenát neobsahuje 30 mg železa, ale jen 3 mg/100 g špenátu.

Věděli jste ale, že mák obsahuje 3x více železa na 100 g máku, než špenát? Že má 12x více vápníku než mléko, 2x více draslíku než banán nebo 2x více hořčíku než vlašské ořechy? Mák má výraznou vůni a zdánlivě nasládlou chuť.

Ale sacharidů má velmi málo, dá se říct, že nejméně z běžných komodit, jen cca 3 %.

(mýtus) Mák se musí rozemlít, jinak ho tělo nevyužije.

(pravda) Z  hlediska využití všech nutričních látek je lepší, pokud je mák čerstvě rozemletý. Nesmíte ale zapomenout na fakt, že i pouhým kousáním jej v ústech drtíte a tím jeho obal narušujete.

Můžete ho tedy v klidu konzumovat i celý a bez tepelné úpravy. Kvůli čerstvosti a vůni je lepší, pokud se mák vždy čerstvě umele.

Je to totiž olejnina a při delším skladování může žluknout a ztratit opojnou vůni i chuť.

(mýtus) Mák kvete krásně červeně.

(pravda) Jarní odrůdy současného sortimentu českého modrého máku kvetou bíle, u základů okvětí mají fialovou skvrnu. Pouze rakouské ozimé odrůdy kvetou fialově. Můžeme se ale setkat i s bělosemenným a okrovosemenným mákem, avšak i ty kvetou převážně bíle.

Všem známý drobný červený květ má vlčí mák, jedná se o zcela jiný druh, který je sice krásný na pohled, ale je to plevel a pěstitelům dělá v poli neplechu. Je velmi obtížené se ho zbavit. Svým kořenovým systémem a rozpínavostí velmi konkuruje potravinářskému máku v porostu.

Navíc příměs semen vlčího máku v potravinářském máku nejde odstranit. Jedinou možností, jak se ho v poli zbavit, je ruční vytržení.

(mýtus) Semínka máku obsahují vysoké množství alkaloidů.

(Pravda) Česká republika je jedinou zemí, kde se pěstují výhradně potravinářské odrůdy máku. Evropské odrůdy se podle využití odlišují obsahem tzv. opiových alkaloidů – rozlišujeme máky potravinářské a průmyslové.

Odrůdy s vysokým obsahem alkaloidů, z nichž nejznámější je morfin, se využívají pro výrobu léků. Proto tyto odrůdy nazýváme průmyslové nebo farmaceutické. Nejvíce alkaloidů se nachází v makovici a části stonku pod ní, tento produkt nazýváme makovinou.

Samotná maková semínka opiové alkaloidy uvnitř neobsahují. Dochází jen ke kontaminaci povrchu semen při sklizni, čištění a další manipulaci.

(Mýtus) Česká republika je známá díky pivu a chmelu.

(Pravda) Ano, obě české komodity mají ve světě výborné jméno. Z hlediska zahraničního obchodu je ale mák až 2x významnější než chmel. Mák je naše modré zlato. Semínko Českého modrého máku je velmi prospěšnou potravinou s významným zastoupením minerálních látek, vitamínů a kvalitního oleje.

Více o máku na www.nasmodrymak.cz.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector