Bič na nekuřáky aneb kouření na zastávkách

První den letošních letních prázdnin nabyla účinnosti novela antikuřáckého zákona, která mimo jiné opět povolila kouřit na otevřených zastávkách městské dopravy. Zatímco v roce 2006 se na informační stojany na zastávkách vylepovaly samolepky s přeškrtnutou cigaretou, letos z nich zmizely. Během jediné noci.

Bič na nekuřáky aneb kouření na zastávkách
Autor: Isifa.cz

Autor novely MUDr. Boris Šťastný (ODS) na obhajobu této změny řekl, že největší škody přece působí cigaretový kouř nekuřákům v uzavřených prostorách. Z tohoto důvodu je prý rozumné zakázat kouření pouze v krytých prostorách, tedy na krytých zastávkách a nástupištích. Je to logické.

Přestože nekuřáka, ale mnohdy i kuřáka, může otravovat kouř od člověka, který jde po chodníku před nimi. To pak musí zrychlit a „čmouda“ předejít. Stejně tak je otravné, když se na vás valí kouř od vedlejšího stolu – co naplat, že je to venkovní zahrádka a kouř by se vlastně měl rozmělnit v atmosféře.

Cítit ovšem je a obtěžuje.

Málokdo si uvědomuje, že pro cévy znamená pasivní kouření téměř stejné riziko jako kouření aktivní…

Kuřáci jistě namítnou, že cítit být může, ale zas tak moc vás přece na životě neohrožuje. Navíc, bydlíte ve městě, kde vás dennodenně zastávka nezastávka ohrožují zplodiny z aut, jedovaté látky z fabrik a podobně. „S tím nesouhlasím.

Přestože jsem sama kuřačka, tak mi kouř z cigarety vadí. Nerada vdechuji kouř někoho, kdo jde před mnou po chodníku, nebo stojí vedle mě na zastávce,“ řekla Vitalii osmadvacetiletá Pavlína Dlouhá, která kouří od svých šestnácti let.

Zákon ocení hlavně strážníci

Změnu zákona vítají kromě některých kuřáků i městští strážníci, kterým tak odpadnou spory s vyznavači nikotinu o tom, zda jsou ještě v prostoru zastávky, nebo už ne.

Ředitel pražských strážníků Ludvík Klema přiznal, že sami strážníci měli problém s určováním začátku a hlavně konce zastávek. U tramvajových ostrůvků je to jasné, ale problém je se zastávkami, které jsou na chodnících.

Od letošního července je to jednoduché: kde je bouda nebo střecha, tam se kouřit nesmí. Všude jinde je to povoleno.

Ať chceme letošní novelu zmíněného zákona hodnotit jakkoliv, jedno platí určitě – slušný člověk zůstane slušným a ti ostatní potřebují zákony. Některým kuřákům trvalo poměrně dlouho, než začali předchozí zákon respektovat.

Teď, když si zvykli a přestali si krátit čekání na tramvaj cigaretou, mohou si opět zapálit. Tato změna jim jde překvapivě rychleji.

Bohužel někteří letošní novelu chápou tak, že už zas mohou kouřit všude, kde se jim zlíbí – tedy i v uzavřené zastávce.    

Bič na nekuřáky aneb kouření na zastávkách
Autor: Ivana Dvorská

„Samozřejmě, pokud čekám delší dobu na tramvaj, tak si zapálím a rychleji mi to uteče. Pokud by ale měl můj kouř někoho obtěžovat, tak si prostě nezapálím. Styděla bych se,“ říká Pavlína Dlouhá. Možná právě o to by mělo jít především.

Tak jako například pouštění chodců na přechodu.

Již téměř deset let musí každý řidič s výjimkou řidiče tramvaje pustit chodce na přechodu – doslova „umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo (…)“ Kdyby se tento zákon jednou přehodnotil a opět by řidičům tuto povinnost neukládal, ti slušní by chodce pouštěli i nadále a ostatní by na ně troubili.

Stejně tak, jako slušný člověk přidrží druhému dveře, slušný kuřák prostě nebude jinému člověku kouřit pod nos, ať je zákon jakýkoliv.  

Kde se smí a kde se nesmí kouřit?

Podle zákona: Dne 1. 1. 2006 vstoupil v platnost tzv.

„protikuřácký zákon“, který zakázal kouřit na různých veřejných místech: ve školách, v kinech a divadlech, sportovních halách, v budovách státních úřadů, na vlakových nástupištích, zastávkách tramvají a autobusů a na dalších veřejně přístupných místech. Novela, která vstoupila v platnost 1. 7. 2010 říká, že se smí kouřit na nekrytých vlakových nástupištích, nekrytých zastávkách tramvají a autobusů.

Podle zdravého rozumu: Kouřit se smí všude, kde nikoho kouřem neobtěžuji.

Zákaz kouření :

Otázka zákazu kouření v restauracích (ale i na jiných veřejných místech – před školami, na dětských hřištích, v parcích, na zastávkách MHD, atd.) není soubojem mezi pravicí a levicí, neboť zákaz kouření v těchto lokalitách je v zájmu všech.

Přes 80% populace se dlouhodobě vyslovuje pro tento zákaz, tedy pro jsou i kuřáci samotní, kterých je ve společnosti více než 20% (ani rodič kuřák totiž nechce, aby stejný zlozvyk pochytil i jeho potomek).

Pro je tentokráte výjimečně i většina pravicových politiků, neboť větší smysl má obhajoba práva na čistý vzduch oproti svobodné možnosti kouření kdekoliv. Zákon slíbil nevetovat i pan Zeman.

Proti je pouze Philip Morris a British American Tobacco, kterým by poklesly tržby a jejich akcionářům tržní hodnota akcií. Ztráta tržeb by pro ně byla natolik výrazná, že obě společnosti v minulosti na lobbingu nešetřily a vždy se jim podařilo přesvědčit (podplatit) většinu z 281 zákonodárců.

Uvidíme, jak to dopadne tentokráte – bude to jako obvykle, kdy všichni jsou předem pro, ale při hlasování náhle většinu osvítí myšlenky na nutnou obhajobu svobodného práva kouřit? Zazní opět zcela milná idea o státním rozpočtu profitujícím na spotřební dani z tabáku? (ve skutečnosti stojí náklady léčení aktivního a pasivního kouření mnohem více, než se vybere na spotřební dani z tabáku) Pokud zákon o zákazu kouření skutečně nějakým zázrakem tentokráte projde, bude mít minimálně tři přímé pozitivní efekty. A Česká republika se zas o krok přiblíží vyspělým západním zemím, kde podobné zákazy již dávno platí.

Impuls pro ekonomiku

Při jedné vykouřené krabičce cigaret denně a ceně 85 Kč prokouří kuřák za svůj život (řekněme 18 až 75 let) necelé dva miliony korun.

To je cena čtyřech Oktávií, menšího bytu v Praze (či menšího domu mimo Prahu) nebo náklad na výchovu jednoho dítěte či skromné živobytí na 15 let (každý kuřák si může zvážit, není-li lepší místo celoživotního kouření nemuset 15 let pracovat).

Je-li v naší zemi třetina obyvatel kuřáky a omezil-li by každý z nich své výdaje za cigarety na polovinu, měli by tito lidé navíc v životě na útratu celkem o 2 970 mld. Kč více (ano, to jsou dva státní rozpočty). Zhruba tyto peníze (ročně cca 50 mld.

Kč) by byly utraceny v ekonomice za něco jiného s vyšší přidanou hodnotou (cigareta je komodita s téměř nulovou přidanou hodnotou, neboť přes 90% její ceny tvoří daně státu a dividendy akcionářům). 50 mld. Kč ročně do komodit s vyšší přidanou hodnotou by vytvořilo desítky tisíc pracovních míst, čímž by došlo i k reálnému růstu mezd.

Úspora státního rozpočtu

Z cigaret plyne do státního rozpočtu spotřební daň a DPH (přes 75% z ceny každé krabičky). Na první pohled pro stát významný příjem je však plně anulován náklady na léčení následků aktivního i pasivního kouření. Nejde jen o rakovinu plic, ale i o nemoci srdce a cév, respirační a jiná onemocnění. Dokonce výsledná bilance je negativní, tedy stát na kouření ještě doplácí.

Zajímavá je myšlenka diferenciace sazeb zdravotního pojištění pro kuřáky a nekuřáky (dnes již tak konají pojišťovny při sjednávání životního pojištění).

Princip sociálna spočívající ve stejné % sazbě pojistného pro všechny naráží u kuřáků na jejich dobrovolné sebepoškozování, které nekuřáci nečiní.

Znakem vyspělé společnosti je samozřejmé postarání se o ty, kterým se v životě daří bez vlastního zavinění hůře (horší genetická výbava – více nemocí, úraz, invalidita, atd.). Ale pokud se někdo dobrovolně sebepoškozuje cigaretami, měl by do společného rozpočtu přispívat více.

Budete mít zájem:  Domácí Vánoce: Co všechno se dá vyrobit doma

(Ne)kuřáci ušetří zdraví

Bič na nekuřáky aneb kouření na zastávkách

Jak již bylo zmíněno výše, nejde jen o samotnou rakovinu plyn, ale i o spoustu dalších komplementárních onemocnění. Pokud by si kuřák ničil pouze své zdraví (podobně jako konzument alkoholu) a jinak neomezoval okolí, je vše v pořádku.

Nicméně kuřák na rozdíl od konzumenta alkoholu (pokud nás vyloženě nepozvrací) své okolí poměrně zásadně obtěžuje. Kuřák svým kouřem poškozuje zdraví nekuřáků, kteří s tím nemohou mnohdy nic dělat. Nejde totiž jen o restaurace, do kterých se nekuřák může rozhodnout nejít (a nekuřák v nich nemusí pracovat).

Balkony v bytovkách, zahrady sousedící se zahradami kuřáků, okolí zastávek MHD (když se nemůže kouřit na zastávkách samotných, kouří se pár metrů od nich), cesta do práce (když se nemůže kouřit na pracovišti, kouří se dva kroky od turniketů) – toto všechno omezuje nekuřáky a nedobrovolně jim to poškozuje zdraví.

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Zde kuřáci svobodu nekuřáků porušují na celé čáře.

Pokud bychom porovnali současné legislativní omezení vztahující se ke drogám, alkoholu a cigaretám a dopady na zdraví těchto komodit, tak zakázané drogy stojí v ČR život ročně desítky lidí, povolený alkohol tisíce lidí a povolené cigarety desetitisíce lidí (ze kterých je bohužel více než 25% nedobrovolných pasivních kuřáků).

Čí volič kouří?

Při jakémkoliv hlasování v parlamentu o omezování kouření či zvyšování daní z tabáku je většina levice pro návrh (podporuje ochranu slabšího nekuřáka plošnou regulací) a většina pravice proti návrhu (podporuje svobodu jednotlivce kuřáka proti většině nekuřáků). Přitom by to mělo být dle hájení zájmu voličů přesně naopak, neboť kouření je nepřímo úměrné výši příjmu – čím vyšší příjem, tím měně kuřáku. Nejvíce kuřáků je mezi nízkopříjmovými skupinami obyvatelstva s nižším vzděláním, kteří pravici rozhodně nevolili. 

Jak se zbavit tabákového zápachu. Bydlíte s kuřákem? Zápach z cigaret odstraní miska s octem nebo dřevěné uhlí

Autor: Isifa.

 • Zirh proti stárnutí
 • Přestali jste s kouřením?
 • Jak zamaskovat cigaretový zápach – wikiHow
 • Jak se zbavit zápachu z cigaret? Pár tipů od babiček – Žchataukrkosky.sk – magazín pro ženy
 • Nicméně i tací nájemníci, kteří si klidně a ne jednou zapálí v pronajatém bytě, bohužel existují.
 • Cigaretový zápach v bytě a na záclonách | Prima nápady
 • Infrastruktura ferroviaire suisse anti aging

Jenže co v případě, že jde například o sako či kabátek, které se prát nemohou? Nebo o vaše poslední čisté džíny, které nutně potřebujete i druhý den?

6 triků, jak se zbavit zápachu z cigaret. Pomůže káva a ocet!

Pak máte na výběr ze dvou druhů možností — buď budete spoléhat na rady spíše babské, nebo sáhnete po moderní chemii, kterou si však budete muset nakoupit od zásoby, abyste ji mohli hned použít. Na tomto místě je potřeba říci, že kouř z cigaret, respektive zápach z něj, je mimořádně urputný soupeř, a proto jsou výsledky všech níže uvedených metod vždycky trochu nejisté.

Co se zapáchajícím oblečením 1. Babské rady Babská rada číslo jedna zní, nechte oblečení vyvětrat — pokud máte prádlo kam pověsit, dopřejte mu noc na šňůře na čerstvém vzduchu.

Cigaretový kouř se dokáže zažrat do všeho. Jak se ho v domácnosti nadobro zbavit?

Je to prosté, ale docela to funguje. Ještě účinnější je, pokud například sako či kabát pověsíte na ramínko nad rozpálený radiátor, bohužel to však lze zkusit pouze v zimě.

Počítejte však s tím, že v takovém případě se zápach bude trochu šířit do místnosti, rozhodně se to však nevyrovná síle skutečně zapálené cigarety.

Navíc nejde podobným způsobem odstraňovat kouř z kožené bundy, respektive je to akce na několik dní.

V tom případě si však ověřte, zda se s ní zapáchající oblečení snese, anebo rovnou zvažte, zda už není lepší ho rovnou vyprat a teprve pak usušit.

Další sázejí na používání jedlé sody — postižené oblečení s ní posypte a ráno sodu zase vysajte. Rada se nejspíše hodí pouze pro odolné oblečení, z košile byste asi nevysáli nic, aniž byste ji nemuseli mocně bránit před nasátím do přístroje.

Podobně lze postupovat také s načichlým kobercem, ale pouze v případě, že jde o načichnutí zánovní, starý koberec z bytu, kde se kouřilo, tímhle neosvěžíte.

Otrlí jedinci s dobře zásobeným barem mohou zkusit radu, na kterou lze narazit na internetu, a postříkat oblečení vodkou.

Vyjít vstříc návštěvě se vám nemusí vyplatit

Rozhodně se to nedá poradit u oblečení, u něhož si nejste jisti stálobarevností, či třeba u zmíněné kožené bundy. Kde může vadit kouř jak se zbavit tabákového zápachu Bič na nekuřáky aneb kouření na zastávkách 2.

Chemie Na oblečení jak se zbavit tabákového zápachu kouřem z cigaret můžete zkusit i chemii, ale ne vždy se dá její použití doporučit, protože obvykle nejsou určeny a priori na textil nebo dokonce na oděvy.

Navíc zkušenosti s ní jsou hodně různorodé, někdo na ni nedá dopustit, jiný ale tvrdí, že moc nezabírá.

V úvahu jak se zbavit tabákového zápachu například sprej Oust, který výrobce prezentuje jako univerzální odstraňovač zápachu ať už z cigaret či třeba z domácích zvířat. Stříkat by se měl především do vzduchu, ale někteří lidé ho používají právě i na oblečení.

 1. Vyžeňte zápach cigaret z oblečení i nábytku – chataukrkosky.sk
 2. Krém na vrásky mary kay
 3. Nejlepší proti stárnutí pro černou pokožku
 4. 6 triků, jak se zbavit zápachu z cigaret. Pomůže káva a ocet! | chataukrkosky.sk
 5. Olej z lučních semen proti stárnutí
 6. 5 kroků, jak se zbavit cigaretového zápachu z bytu | Ideální náchataukrkosky.sk
 7. Bydlíte s kuřákem? Zápach z cigaret odstraní miska s octem nebo dřevěné uhlí | BydlímeKvalitně.cz

Stojí kolem 80 korun. Podobně se dá samozřejmě použít i obyčejný osvěžovač vzduchu, ale zase, hrozí, že na oblečení nechá skvrny, a navíc je dost možné, že jeho vůně zápach z cigaret nejenže neodstraní, ale ještě se s ním bude tlouci. Zkušení jedinci nicméně doporučují osvěžovače s označením anti-tabák a podobně.

Rozhodně nejlepší je použít sprej, který má v názvu přímo označení pohlcovač pachu, nabízí jej hned několik výrobců a bez obtíží je koupíte i na internetu — za  korun můžete pořídit například HG odstraňovač pachu z textilu na rostlinné bázi,  korun stojí pohlcovač pachu ALP rovněž ve spreji.

5 kroků, jak se zbavit cigaretového zápachu z bytu

Ačkoli to výrobci v návodu neuvádějí, někteří lidé přípravky používají na oblečení i preventivně a tvrdí, že díky tomu jejich oblečení ani v zakouřené hospodě či třeba při grilování tolik nenačichne. Přečtěte si: Projde tentokrát zákaz kouření v restauracích?

 • Bydlení s kuřákem: Kouř a zápach všude. Jak se jich zbavit? | BydlímeKvalitně.cz
 • Zbavit se PunkBuster

Jak zbavit zápachu z kouře vybavení bytu? Další kapitolou v boji proti zápachu z cigaret je načichlý nábytek či třeba záclony.

Vyžeňte zápach cigaret z oblečení i nábytku

Pokud jste koupili či podědili třeba gauč, který původně stál v bytě kuřáka, vůbec nejlépe uděláte, když jej necháte vyčistit specializovanou firmou. Cena začíná na  korunách za celý menší gauč, někdy je třeba připočítat cenu dopravy.

Případně si můžete čisticí stroj půjčit sami. Dobrou službu může udělat i vysavač s funkcí šamponování a hloubkového čištění.

Jak se zbavit cigaretového zápachu z vlasů a prstů

Pouhé ruční použití speciálního šamponu stačit nemusí, stejně jako nejspíše nezabere některý ze sprejů doporučovaných výše na zapáchající oblečení.

Budete mít zájem:  Rehabilitační Cviky Na Páteř?

Autor: SXC Nicméně některý z nich, či třeba sprej Denk Mit z DM drogerie za necelou padesátikorunu, můžete použít v případě, že vám gauč nevoní, protože jste den předtím doma dovolili kouřit návštěvě.

Zabrat by mohl i na záclony. Pokud jsou ale načichlé hodně, raději je vyperte. Chcete něco přírodnějšího?

Bydlení s kuřákem: Kouř a zápach všude. Jak se jich zbavit?

Pak můžete do místnosti, kde návštěva kouřila, dát na noc tři až čtyři misky s octem či citrusovými slupkami. Někdo zase zahání kouř už v době, kdy se v bytě cigarety vyskytují, tím, že na misku položí rozkrojenou cibuli.

Zvažte ale, zda jsou vám její vůně a slzný efekt milejší. Můžete samozřejmě po bytě rozmístit i vonné svíčky či misky s pot pouri, ale jejich vůně je někdy zbytečně agresivní, dvojnásob to pak platí o různých chemických osvěžovačích vzduchu.

Méně razantní metodou je zavěšení pohlcovače pachu, který obsahuje bambusové dřevěné uhlí a je na webu k mání za něco přes dvě stovky. Alternativou jsou látkové sáčky s mletou zrnkovou kávou.

Profil balkonového škodiče: kuřák se psem grilující jen v zaříznutých slipech Zejména na webu lze narazit také na přípravek nazvaný Laparen, který má mít moc pohlcovat všechny pachy včetně zápachu z cigaret a přitom do vzduchu neuvolňovat žádnou další chemii.

Bohužel ohlasy za něj jsou hodně rozporuplné. Zdrojem nemalého zápachu je i popelník, proto kuřákům řekněte, ať vajgly típají v misce naplněné třeba kočičí podestýlkou či jedlou sodou, jeho zápach pak nebude tak intenzivní.

Existují i speciální uzavřené popelníky. Tohle stojí za zkoušku i pro ty, kdo chodí kouřit na balkon a nedopalky skladují tam.

Mimochodem, když budete chodit kouřit na balkon, neznamená to, že vevnitř nebude nic cítit. Někdy je to kvůli rozdílu vnější a venkovní teploty a proudění vzduchu dokonce přesně naopak.

"Zastávkoví" kuřáci v Ostravě nerespektují zákon, zastávky jsou plné vajglů

Jaroslav Perdoch

Již bezmála dva roky platí protikuřácký zákon, který milovníkům tabáku přinesl různá omezení. Na řadu z nich si lidé zvykli, například na nekouření v restauracích, s dalšími však mají stále problémy. Jedním z nich je zákaz kouření na zastávkách a v blízkém okolí.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Na dodržování zákona dohlížejí strážníci, kteří hříšníkům rozdávají pokuty. V rámci Moravskoslezského kraje mají nejvíce práce v Ostravě, kde každý měsíc řeší desítky případů. Podle nekuřáků by ale měli postupovat ještě razantněji.

„Bohužel zákaz na zastávkách se téměř nedodržuje a nekuřáci se stávají pasivními kuřáky. Za vše můžou orgány, které to mají kontrolovat a případně pokutovat, ale nedělají to. Policie dělá, že nic nevidí, několikrát jsem toho byl svědkem,“ uvedl Martin Vavřač z Ostravy.

Přečíst článek ›

Podobný názor má i Marek Špiřík. „Jedině na Svinovských mostech pravidelně městská policie pokutuje kuřáky za nedodržení zákazu kouření na zastávkách,“ sdělil Špiřík.

KONTROLY

Jak uvedl mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš, strážníci kuřáky kontrolují a pokutují v celé Ostravě. Vloni ostravští strážníci řešili přibližně 900 přestupků. Téměř 700 z nich skončilo uložením pokuty na místě. „Průměrná výše činila 240 korun. Dalších přibližně 200 případů bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání,“ řekl Beneš.

Jde o prohřešky, u kterých dotyční odmítli vinu uznat. Často se navíc chovají arogantně. Jako žena, která před několika dny kouřila na zastávce v Moravské Ostravě, což obtěžovalo další cestující. Ti se proto obrátili na opodál stojící asistenty prevence kriminality, kteří ženu upozornili na porušování zákona.

Přečíst článek ›

„Budu si dělat, co budu chtít!“ odpověděla jim. Na místo byla vyslána hlídka městské policie. Kuřačku přistihla ještě s cigaretou v ruce. „Žena odmítla situaci jakkoliv řešit, řekla pouze, že ji nezajímá, co může a nemůže dělat,“ přiblížil situaci Beneš. Ženu čeká přestupkové řízení, v rámci kterého jí hrozí několikatisícová pokuta.

SANKCE

„Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5000 korun,“ uvedla mluvčí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ludmila Kadrnková. Sankce se s ohledem na jednotlivé případy mohou lišit.

„U těch, kteří se přestupku dopustili poprvé, se záležitost řeší zpravidla napomenutím, u opakovaného přestupku většinou následuje pokuta 500 korun, která se při dalším opakování zvyšuje,“ vysvětlila Kadrnková.

Přečíst článek ›
Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

20.5.2019

 • pokuta,
 • Moravskoslezský kraj,
 • Ostrava,
 • zákaz kouření,
 • právo

Technický pracovník – cenové kalkulace, 25 000 Kč Provozní zámečník – řidič sk. C, 25 000 Kč Administrativní pracovník pro přípravu staveb – inženýring, 30 000 Kč Asistent/ka účtní kanceláře, 9 850 Kč SEO (optimalizace pro vyhledávače) specialista/ka, 21 700 Kč Pracovník/ce expedice a úklidu, 15 200 Kč Svářeč, zámečník, 28 000 Kč Administrativní pracovník – OZZ, OZP, 18 500 Kč + PODAT INZERÁT Peugeot 308 servisní knížka, koupeno v CZ Ford Mustang první majitel, servisní knížka, nehavarované Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v CZ + PRODAT AUTO Volkswagen Passat 2.0 TDI 140kW DSG Highline Var Jaguar XF 3.0 DS, Automat, Serv.kniha Renault Laguna 1,5 DCi Hyundai i30 1,0 FASTBACK T-GDI TRIKOLOR Škoda Fabia 1,2 TSi, Ambition, ČR, 1.Maj Škoda Superb 2,0 TDi 4×4 L&K DSG Nissan Qashqai 1,6 dCi 96kw,ČR,Serviska,Klima Škoda Kamiq 1.5 TSI + PRODAT AUTO

Přibývá pokut za kouření na zastávkách. Nejpřísněji trestají v Brně

„Kouření na zastávkách si strážníci všimnou hned na rozdíl od kouření v hospodě,“ přichází s celkem jednoduchým vysvětlením mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

Takzvaný protikuřácký zákon platí dnes přesně rok a předevčírem shodou okolností přežil pokus poslance Marka Bendy o výrazné zmírnění.

Asi nejpřísněji trestají porušení protikuřáckého zákona v Brně, kde strážníci za první rok chytili 678 lidí a udělili pokuty za 253 tisíc korun. Kouření u zastávky tak jednotlivce průměrně stálo necelé čtyři stovky.

„Nesmí se kouřit pět metrů za cedulí s názvem zastávky a třicet metrů před ní. Zákaz se vztahuje na celý tramvajový ostrůvek. Lidé to nevěděli a v první fázi jsme je spíš upozorňovali,“ vysvětluje Jakub Ghanem z brněnské městské policie.

V Olomouci sice načapali 169 kuřáků a pokutu dostalo jen 74 z nich (ostatní byli napomenuti), ale zakázané kouření je tam „dražší“ než v Brně. Průměrná sankce totiž vychází na osm stovek. „Pokuty se pohybují reálně od dvou stovek do dvou tisíců,“ doplnil Čunderle.

Na opačném konci statistik je klidné město Opava. Za celý rok tam padlo na pokutách za protikuřácký zákon dohromady jen 2 300 korun. „Podobné přestupky se u nás téměř nevyskytují,“ uvedl včera šéf strážníků Peter Horváth.

Cigareta drahá jako karton

Ze statistik také vyplývá, že porušení protikuřáckého zákona průměrně stojí pětistovku a s největší pravděpodobností pokutu dostanete na autobusové či tramvajové zastávce.

Tedy v případě, jste-li kuřák „nezkušený“ a k tomu opilý. Ostřílení kuřáci totiž podle praxe policistů z terénu potahovali z cigarety pár metrů od zastávky už před platností protikuřáckého zákona, a pokuty z nástupišť se jich tak většinou netýkají.

Výše sankce se napříč republikou od uvedeného průměru liší, hodně totiž záleží na tom, v jakém kraji a městě si zrovna zapálíte.

Zatímco ve středočeském Kolíně zaplatí kuřák pokutu asi od jedné stovky do dvou, v Olomouci může jedna zakázaná cigareta vyjít rovnou jako celý karton – skoro na 850 korun. V Praze je průměrná pokuta 270 korun. Vyplývá to ze statistik městských policií, které má MF DNES k dispozici.

Zřejmě nejvíc pokut rozdali strážníci v Praze, a to přes 3 700, skoro dva tisíce dalších prohřešků vyřešili domluvou. „Nejvíce se porušování protikuřáckého zákona týkalo míst, kde je zákaz kouření, celkem 5 775 přestupků,“ upřesňuje mluvčí pražských městských policistů Irena Seifertová.

Budete mít zájem:  Jak zvýšit hladinu testosteronu? Mohou pomoci správné návyky i bylinky

Pokuty pro opilce

Sedm tisíc korun – tedy zřejmě nejvyšší pokutu – v souvislosti s protikuřáckým zákonem uložili v Hradci Králové. A netýkala se cigaret, nýbrž pití alkoholu na zakázaném prostranství.

Protikuřácký zákon totiž vyjmenovává i místa, kde lidé nesmějí konzumovat alkohol či jiné omamné látky, tedy třeba v dopravních prostředcích, na vlakových nádražích či před školou.

Podobně dopadl i opilý cizinec v únoru v Plzni. „Vyrazil dveře autobusového nádraží, usadil se na lavičce a usnul. Na majetku škoda nevznikla,“ říká mluvčí plzeňských městských strážníků Jana Pužmanová. Dostal pokutu tři tisíce.

Sankcím se nevyhnuli ani hospodští. Kontrolovali je krajští hygienici zčásti ve spolupráci s policií v rámci akce s výmluvným názvem HAD: hazard – alkohol – děti.

Průměrně rozdávali pokutu 2 500 korun. Třeba v Plzeňském kraji, kde se hygienici mimo jiné setkávají i nadále se soukromými kluby, což kontroly komplikuje.

„Typickým příkladem, jak obcházet zákon, je členství provozovatelů stravovacích služeb ve spolku Libertas Smoke’n’Taste Club, údajný spolek právníků, kteří vymýšlejí řešení pro ty, kteří chtějí v provozovně zachovat možnost kouření,“ říká Jana Hejdová z odboru Hygieny výživy Plzeňského kraje.

Asi nejvyšší sankce padla v Olomouci – provozovna musela za dva prohřešky zaplatit patnáct tisíc korun, přísní jsou i na Zlínsku. Dva podniky tam dostaly pokutu po osmi tisících.

Hostinští nedostávají pokutu jen za neukázněné kouřící hosty, ale často také za chybějící cedulku s nápisem „kouření zakázáno“ nebo za prodej alkoholu a tabákových výrobků mladistvým.

Chcete kouřit na nádraží? Počítejte s až tisícikorunovou pokutou

Redaktorka Sedmičky se vydala s cigaretou na místa, kde zákon kouření zakazuje. Zjišťovala, jestli bude okolí bezohledného kuřáka tolerovat.

Elegantně oblečení muži kouřící v kancelářích, biografech nebo v jídelních vozech na cestě vlakem. Takovou podívanou nabízí dnes už jen černobílé filmy. Kouření na veřejných prostranstvích a v uzavřených budovách zákon v České republice už přes čtyři roky zakazuje. Za porušení hrozí kuřákům pokuta.

Test Sedmičky ukázal, že doba, kdy si člověk mohl zapálit kdekoliv, je pryč.
Redaktorka Sedmičky Jana Kotíková míří porušit zákaz kouření na vlakové nádraží. Zapaluje si cigaretu v hale. Chvíli se prochází. Potom si sedá na lavičku k dalším dvěma cestujícím. Vypadají lhostejně.

Uplyne jen malá chvilka a halou prochází pracovník Českých drah. „Je to za stovku,“ ukazuje na cigaretu a pospíchá k vlaku.
Českým drahám patří jen haly. Perony a nástupiště jsou Správy železniční dopravní cesty. „V českobudějovické hale jsem nikdy žádného kuřáka neviděl. Nedovolí si tam zapálit,“ říká Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.

Dodává, že zaměstnanec může kuřáka upozornit, že porušil zákaz, nebo zavolat policii.
Redaktorka pokračuje na peron. Tam se také kouřit nesmí. Nástupiště je téměř prázdné, všichni už nastoupili do přistaveného vlaku. Ženu s cigaretou míjí bez povšimnutí výpravčí. Za malou chvilku ale z rychlíku vystupuje průvodčí.

„Haló, na nádraží Českých drah se nekouří,“ napomíná redaktorku. Dál se s ní odmítá bavit. Muž vypadá přísně a nekompromisně.

„Nemáme pravomoc udělovat pokuty. Proto spolupracujeme s pořádkovou městskou policií. Kdykoli někoho přistihne, že kouří na peronu, okamžitě mu dají tisícikorunovou pokutu,“ vysvětluje Pavel Halla, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Čekající na autobus zákaz kouření netrápí

Na autobusovém nádraží na střeše Mercury centra je ale situace jiná. Redaktorka Sedmičky totiž není zdaleka jediná, kdo tam kouří. Další dva lidé si vychutnávají cigaretu před nástupem do autobusu. Na redaktorku se za dvacet minut nikdo neobořil, i když s otravným kouřem schválně chodila blízko cestujících.

Test Sedmičky nevynechal ani obchody. Redaktorka se usazuje na lavičku v druhém patře Mercury centra. Kousek od čínského občerstvení. Jen co cigáro zapálila, kolemjdoucí si ji zle prohlížejí. Procházející skupinka holek na ni dokonce ukazuje. Po chvíli redaktorka cigaretu raději típá.

Bude okolí přívětivější v menším obchodě? S kouřící cigaretou směle vchází do obchodu s obuví. Pomalu si vybírá boty, koutkem oka vidí dvě prodavačky. Už si jí všimly a povídají si o ní. „Tady se ale nekouří,“ zasahuje jedna z nich. Redaktorka jim vysvětluje, že jde o test. „Byly jsme s kolegyní překvapené.

Chvíli jsme se o tom dohadovaly. Tohle se nám ještě nestalo,“ říká prodavačka Vlaďka Veselá.

Redaktorce je už trochu zle, protože běžně nekouří. Přesto ji zajímá, jak dopadne na krajském úřadě. Zkusila projít se zapálenou cigaretou kolem vrátnice do budovy v ulici Boženy Němcové.

Běžte rychle pryč!
Volá recepční na úřadě

„Běžte rychle pryč! Máme tady čidla, utíkejte s tím honem ven,“ volá žena za okýnkem a vybíhá z vrátnice. „Protipožární čidla jsou po celé budově. Okamžitě by spustila poplach. Jsou citlivá,“ vysvětluje recepční Hana Havlíčková.

Pracuje na vrátnici krajského úřadu už přes rok, ale takovou troufalost prý ještě neviděla.
Redaktorka jde i do druhé budovy krajského úřadu v ulici U Zimního stadionu. Suverénně vchází do dveří. Muž a žena na recepci ani nezvedají oči. Troufale jde po schodech do prvního patra.

Chodby jsou prázdné. Poslouchá a schválně míří za hlasy. Vběhla do cesty dvěma úřednicím. Otáčejí se, mluví o ní, ale není jim rozumět. Kolem dvojice mužů prošla redaktorka dvakrát. Těm kouření divné nepřišlo.

S doutnajícím vajglem redaktorka opět vyběhla bez povšimnutí kolem recepce ven. Na úřadě se zdržela krátce. Asi pět minut.

„Monitorovací systém je po celé budově. Však jsme vás už na kameře našli. Kdybyste tam byla o pět nebo deset minut déle, ochranka by si pro vás přišla. Oddělení bezpečnosti tvrdí, že nechceme být jako ministerstvo vnitra, kde každého příchozího šacují. Chceme, abychom byli lidem co nejvíc otevření,“ uzavírá Vladimíra Pavlová, mluvčí jihočeského krajského úřadu.

Nejvíc nedopalků je u škol, říká mluvčí strážníků

Autobusové zastávky nebo místa před středními školami. Tam podle mluvčí budějovických městských strážníků Kateřiny Schusterové řeší hlídky nejčastěji porušení „tabákového zákona“.

Kde se podle zákona nesmí kouřit?
Jsou to především prostory, kde by kouř mohl obtěžovat nekuřáky. Jako například zastávky městské hromadné dopravy nebo uzavřené prostory. Všechna tato místa řeší „tabákový zákon“.

Co hrozí tomu, kdo zákaz poruší?
Hlídky městské policie během své běžné pochůzkové činnosti kontrolují například i kouření cigaret na nástupištích a v přístřešcích zastávek. Jestliže policista spolehlivě přestupek zjistí, nestačí domluva. Přestupek hlídka vyřeší blokovou pokutou.

Pokutují v Českých Budějovicích městští strážníci také odhazování nedopalků?
Pokud kuřák odhodí nedopalek cigarety třeba na chodník, nejde už o porušení zákona, ale o přestupek proti veřejnému pořádku. To je podobné jako třeba znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení. V Českých Budějovicích k tomu nejvíce dochází v blízkosti středních škol.

Může běžná ostraha dávat pokuty?
Pracovník bezpečnostní agentury nemá oprávnění řešit jakýkoliv přestupek. To je vyhrazeno pouze orgánům veřejné správy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector