Autonomní neuropatie – co je to – příznaky, příčiny a léčba

Osmašedesátiletého tlumočníka a realitního makléře Pavla Balaše přivedla diabetická neuropatie před čtyřmi lety na pokraj smrti, když podruhé v životě upadl do kómatu. „Měl jsem otravu krve kvůli nečistotě, která se dostala do defektu na noze. Lékaři v Motole mi zachránili život,“ vzpomíná.

Každý pátek zdarmaAutonomní neuropatie – co je to – příznaky, příčiny a léčbaČtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích.

Právě defekty na končetinách, které má neuropatie na svědomí, mohou vést v nejzazším případě nejen k amputaci, ale podobně jako v případě Pavla Balaše mohou zavinit i smrtelnou otravu.

Že je s nohami něco v nepořádku, přitom mnoho pacientů vůbec nepozná. Neuropatie totiž postihuje strukturu a funkci nervů, a to vlivem dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi. V případě nohou jde o ztrátu citlivosti, což je oříšek i pro lékaře.

„Diabetická neuropatie je jednou z nejzáludnějších komplikací diabetu. Její příznaky jsou většinou nenápadné, důsledky hrozivé. Zkracuje život, je příčinou amputací a řady dalších komplikací.

Je strašně obtížné vysvětlit pacientovi, který nic necítí, že nic necítí, a to je problém,“ popisuje složitou cestu ke správné a včasné diagnóze Milan Kvapil, prezident Diabetické asociace České republiky. 

Ač se to může zdát jako extrém, kvůli ztrátě citu v nohách dochází až k bizarním situacím, kdy pacient i několik hodin chodí s připínáčkem, kamenem či jiným ostrým předmětem zabodnutým do chodidla a ani to netuší.

Diabetik necítí bolest, může nastat odumírání tkáníSenzorickomotorickou polyneuropatii charakterizují pálivé, řezavé a palčivé bolesti nohou. Projevuje se také pocitem neklidu v nohou, někdy mravenčením prstů. Bolesti jsou většinou v klidovém stavu a při zátěži se mírní. Často vyžadují léčbu analgetiky a hypnotiky a výrazně snižují kvalitu života. Přidává se svalová slabost a zhoršená kloubní pohyblivost nohou, ale i dalších tělesných partií. Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti v nohou. Diabetik necítí tlakovou bolest ani bolest při vznikajícím zánětu. Je ohrožen rozvojem hlubokých akutních zánětů až odumíráním tkání. V závažných případech může lékař přikročit i k amputaci končetiny. Prvními projevy autonomní neuropatie bývá postižení kardiovaskulárního systému. Tato forma je dále provázena zvýšenou tepovou frekvencí v klidovém stavu, poruchami zažívání, nefunkčností močového měchýře, sexuálními dysfunkcemi, pocením po jídle či zmenšením poloměru zornice adaptované na tmu. 

Častější jsou závažné otlaky způsobené špatnou obuví. Přitom kvalitní ortopedické boty jsou pro člověka s neuropatií neodmyslitelná věc. Ostatně osmdesát procent diabetických vředů je dáno špatnou obuví. Pacienti mají nárok, aby jim pojišťovna jednou za dva roky přispívala na ortopedickou obuv. Dámy by podle odborníků měly rovnou zapomenout na nošení více než třícentimetrových podpatků.

Varovat vás mohou studené nohy

Největší problém v případě diabetické neuropatie je její včasné odhalení, a to zejména proto, že polovina pacientů s touto diagnózou nepociťuje žádné symptomy. Právě proto je důležité sledovat i maličkosti. Často opomíjený je například zdánlivě banální problém, jako je pocit studených nohou. Přitom se z pohledu lékařů jedná o závažný příznak.

Určit, kolik diabetiků končí s poškozenou funkcí nervových vláken, je velmi obtížné a oficiálně uváděný procentuální rozptyl 25 až 90 procent je na první pohled hrozivě široký.

Podle aktuálních reálných odhadů je však v Česku zhruba 30 procent diabetiků, kteří se potýkají s neuropatií.

Mezi rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol v krvi, kouření, obezita, ale také délka trvání diabetu a věk pacienta.

„Aktivní vyšetřování na přítomnost diabetické neuropatie je kriticky důležité právě proto, že včasné odhalení dává alespoň nějakou možnost zpomalení nebo zastavení jejího průběhu. V pokročilých stadiích je léčba svízelná, prakticky nemožná,“ říká Kvapil, který zdůrazňuje úlohu prevence.

Odborné vyšetření v ambulanci diabetologa zabere 15 až 20 minut a rozhodně není na škodu, pokud si jej pacienti s cukrovkou sami vyžádají. Vyšetření zahrnuje měření speciálními přístroji i odpovědi na cílený dotazník.

V ohrožení je i zrak

Neuropatie neohrožuje jenom nohy. Nebezpečí představuje také pro zrak a častým důsledkem je například snížená adaptace na osvit. Pokud nastává situace, že pacient o své komplikaci neví a například řídí v noci, vystavuje sebe i všechny v autě značnému nebezpečí. Potíže se zrakem mohou zajít i dál. Poškození oka u diabetiků je stále nejčastější příčinou slepoty vzniklé v dospělosti.

Téměř opomíjenou skutečností je, že diabetes a jeho komplikace se pojí i se sexuálními dysfunkcemi. V neposlední řadě se u pacientů s neuropatií projevují často také potíže se srdcem, což je obecně problém lidí s cukrovkou. Většina pacientů s diabetem totiž umírá na kardiovaskulární onemocnění. Vzniká u nich pětkrát větší riziko srdečního selhání.

Některou z forem diabetu trpí v Česku osm procent obyvatel a jejich počet stoupá bez ohledu na pohlaví či věk. Meziročně počet nových případů přibývá o zhruba 3000, což jen dokazuje, že osvěta a prevence cílená na zdravý životní styl – tedy především na pohyb a stravu – stále významně pokulhává.

Diabetická neuropatie

Postihuje přibližně 40–50 % diabetiků, a to jak diabetiků prvního, tak druhého typu. Vzniká při dlouhodobě nedostatečně léčeném diabetu, tedy pokud jsou po dobu většinou několika let hladiny krevního cukru nad normou.

Příznaky

Diabetická neuropatie je postižení nervů projevující se nejčastěji bolestmi, křečemi končetin, ale může postihnout jakékoliv svalové skupiny. U periferní (somatické) neuropatie jsou postiženy zejména nervy dolních končetin, méně často pak rukou.

Dochází ke snížení nebo oslabení vnímání bolesti, tepla a chladu. Pacienti mohou pociťovat brnění, pálení, píchání, mravenčení, které začíná u palců a šíří se nahoru, a v noci až nesnesitelnou, ostrou a rýpající bolest bránící spánku.

Vyskytnout se můžou i svalová slabost a problémy s chůzí, dochází k zakopávání. Projevy se objevují i na kůži, ta je suchá, svraštělá, tenká, jakoby více průsvitná, nepotí se a ztrácí se ochlupení.

Vegetativní neuropatie se může projevovat poruchami srdečního rytmu, poklesem krevního tlaku při postavení, otoky nohou, špatným vnímáním, hypoglykémií.

Mohou nastat i problémy se žaludkem či střevy, potíže v sexuální oblasti.

Léčba

Léčba diabetické neuropatie není zcela jednoduchá a většinou je dlouhodobá. Vyléčit vlastní příčinu neuropatie nelze.

Základem je udržování stabilní  hladiny cukru v krvi (což může vést k zastavení nebo zpomalení rozvinutí nemoci do těžších stadií). Užívají se antidiabetika, případně injekčně inzulin.

U některých lidí může intenzivní kontrola a regulace glykémie snížit riziko vývinu neuropatie i o více než 60 %.

Léky

Užívají se antidiabetika v prášcích, případně injekčně inzulin. K léčbě bolesti se podávají antiepileptika, antidepresiva. Doporučují se také masti obsahující capsaicin. Pozor na léky zahrnující opioidy, jako je například tramadol či oxykodon, mohou při delším užívání navodit závislost.

Bylinky

Některé bylinky, jako je třeba pupalkový olej, mohou pomoci v léčbě bolestí u neuropatií. Často jej využívají lidé s cukrovkou. Je však známo, že některé bylinky interagují s léčivy, a proto je vhodné se vždy předem poradit s lékařem. Amino kyseliny, jako je acetyl-L-carnitin, pomáhají zlepšit periferní neuropatie u pacientů s cukrovkou.

Domácí léčba a babské rady

Doporučuje se obohatit jídelníček o potraviny, které jsou bohaté na vitaminy skupiny B. Také červené maso, ryby, mléčné výrobky a další produkty obsahují vitamin B12. Pacienti by měli věnovat zvýšenou pozornost svým chodidlům a případným puchýřkům či oděrkám, aby předešli riziku vzniku tzv. diabetické nohy. Doporučuje se omezit alkohol a kouření, oboje zhoršuje příznaky neuropatií.

DlouhodobáVětšinou doživotní

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Vyšetření

Pro určení diagnózy je nezbytné neurologické vyšetření, případně Elektromyografie (EMG).

Trvalé následky

Špatné hojení ran zejména na nohách a jejich infekce vedou až k nekróze tkání nohy, můžou dospět k nutnosti amputace části končetiny, někdy i celé končetiny. Bolesti, handicap a snížená soběstačnost můžou vést zejména u starších lidí k ztrátě nezávislosti, depresím a sociální izolaci.

Zdravotní cviky

Fyzioterapie, rehabilitace, chůze, plavání, jízda na kole.

Kdy jít k lékaři

Lékaři o svých problémech řekněte v případě, že máte diabetes a objeví se u vás bolesti a křeče končetin. Také pokud méně vnímáte bolestivé podněty, teplo a chlad, máte suchou a svraštělou kůži a problémy s chůzí.

Diabetická neuropatie "Příznaky, prevence a léčba"

Diabetická neuropatie (DN) je chronická komplikace při diabetu a lze ji definovat jako nezánětlivé poškození funkce periferních somatických nebo autonomních nervů. Nejčastěji se projevuje postižením nervů, sníženou citlivostí a bolestí, nejvíce u dolních končetin. Problémy však mohou nastat i s trávícím a močovým ústrojím, cévami a srdcem.

Budete mít zájem:  Trápí vás chronický problém? Vyzkoušejte čínskou medicínu

Neuropatie je jednou z nejčastějších komplikací u nemocných s diabetem, postihující až 50 % diabetiků 1. i 2. typu. Zanedbání může vést až k amputaci končetin, je proto vhodné při jakýchkoliv příznacích hned navštívit svého lékaře. Pokud jste diabetik, více se sledujte a věnujte pozornost defektům na kůži, zejména na končetinách.

Podle druhu postižených nervů rozlišujeme (DN) na 2 základní skupiny

 • periferní (somatická) neuropatie postihující nervy příčně pruhovaného svalstva končetin (vůlí ovlivnitelné)
 • autonomní (vegetativní) neuropatie, při postižení nervů ovlivňujících svaly vnitřních orgánů, jejichž funkci vůlí ovlivnit nemůžeme.

(Při pokročilejší neuropatii dochází ke kombinacím, bývají postiženy jak periferní tak autonomní nervy.)

Časté příčiny diabetické neuropatie

Vznik tohoto onemocnění je podmíněn základním onemocněním, tedy cukrovkou, ale příčiny, které mohou vést až k neuropatii, ovlivňuje více faktorů.

U některých pacientů, kteří dodržují správnou životosprávu a správně dodržují hlavní pravidla při diabetu (selfmonitoring, hladina cukru v krvi, správný jídelníček atd.

), se přesto může neuropatie po čase objevit z jiných důvodů. Nejčastějšími příčinami jsou:

 • Dlouhodobě zvýšená koncentrace glukózy v krvi (hyperglykémie)
 • Onemocnění malých cév, které tyto nervy vyživují
 • Genetické faktory – zvýšená citlivost k poškození nervů nezávislá na diabetu
 • Vysoká konzumace alkoholu (vedoucí ke ztrátě důležitých vitamínů a kolísání glykémie v krvi)
 • Nadměrné kouření cigaret (poškozující prokrvování cév v těle)
 • Délka diabetu a věk pacienta

Příznaky a projevy

Až u 50 % nemocných je zjištěna neuropatie bez jakýchkoliv symptomů. Takoví pacienti jsou nejvíce ohroženi tzv. syndromem diabetické nohy, který neléčený  může vést až ke ztrátě končetiny.

Proto je diagnostice a terapii diabetické neuropatie třeba věnovat zvláštní péči. Příznaky neuropatie závisí na tom, které nervy jsou postiženy.

U periferní (somatické) neuropatie jsou postiženy zejména nervy dolních končetin, méně často pak rukou, projevující se většinou symetricky jako:

 • snížené nebo oslabené vnímání bolesti, tepla a chladu
 • brnění, pálení, píchání, mravenčení, které začíná u palců a šíří se nahoru
 • v noci až nesnesitelná, ostrá a rýpající bolest bránící spánku
 • obtíže s udržením rovnováhy a koordinace, ruce začínají být neobratné, může se zhroutit nožní klenba
 • svalová slabost a problémy s chůzí, dochází k zakopávání
 • kůže na končetinách je suchá, svraštělá, tenká, jakoby více průsvitná, nepotí se a ztrácí se ochlupení

Při asymetrickém postižení nervů je často postižené svalstvo pánevního pletence a stehen, které se projevuje bolestí v hýždích a stehnech. Začíná většinou na jedné straně. Dále se projevuje svalovou slabostí, nemocní mají problémy se vstáváním ze sedu a při chůzi zejména ze schodů a do schodů.

Prevence diabetické neuropatie

Při prevenci je důležité dbát na následující kroky:

 • pravidelná kontrola cukru v krvi (glykémie) a udržování glykémie v mezích blízkých zdravému (tedy hladina krevního cukru  mezi 5-7mmol/l) dodržováním dietních a léčebných režimů
 • ochrana a péče o nohy (denní kontrola stavu chodidel, jejich každodenní pečlivé mytí a sušení. Důležité je důkladné vysušení meziprstních prostor a na závěr namazaní nohou zvláčňujícími krémy zabraňujícími vysušení
 • přestat kouřit: u diabetiků, kteří kouří je více než dvakrát větší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, včetně poruch cirkulace v cévách
 • pravidelně cvičit: snižujeme tím nadváhu a podporujeme krevní cirkulaci a snižuje se krevní tlak (u diabetiků je krevní tlak hlídaný ještě přísněji než u zdravých lidí:

Diabetická neuropatie: příznaky, léčba (neuropatie u cukrovky) – Vitalion.cz

Diabetická neuropatie (DN) je postižení nervů,projevující se dle typu postižených nervů bolestí, sníženou citlivostí(nejčastěji dolních končetin) až problémy s trávicím a močovýmústrojím, cévami a srdcem.

Je to nejčastější pozdní komplikace u nemocnýchs cukrovkou. Postihuje přibližně 50 % diabetiků a to jakdiabetiků prvního, tak druhého typu.

Při diabetické neuropatii dochází k postižení funkcei struktury nervu. Podle druhu postižených nervů se rozlišujídvě základní skupiny diabetické neuropatie.

První je diabetická periferní (somatická) neuropatiepostihující nervy příčně pruhovaného svalstva končetin a druhá jeautonomní (vegetativní) neuropatie, při postižení nervůovlivňujících svaly vnitřních orgánů, jejichž funkci vůlí ovlivnitnemůžeme. Při pokročilejší neuropatii dochází ke kombinacím, bývajípostiženy jak somatické tak autonomní nervy.

Příčiny diabetické neuropatie

Vznik tohoto onemocnění je podmíněn základním onemocněním, tedycukrovkou. Příčiny vedoucí k neuropatii jsou kombinací různýchfaktorů.

Dlouhodobě zvýšená koncentrace glukózy v krvi(hyperglykémie) vede různými komplikovanými mechanizmyk narušení a poškození funkce nervových buněk a vlákentvořících nerv.

Mikroskopickým vyšetřením nervů u nemocných s diabetem byliprokázané změny jak samotných nervových buněk, tak buněk, které nervovávlákna obalují a tím urychlují vedení signálů. Buňky mají zvýšenounáchylnost k sebezničení (k tzv. apoptóze, což je vlastněnaprogramovaná sebevražda buněk).

Velkou úlohu v rozvoji onemocnění hraje i onemocnění malýchcév, které tyto nervy vyživují. Dochází u nich k ztluštěníjejich stěn a to pak zhoršuje zásobování nervů kyslíkem a jinýmipotřebnými nutriety. Nerv je pak nedostatečně živen a to ještě zhoršujejeho postižení.

Kromě samotného špatného vlivu zvýšeného cukru k rozvoji neuropatiepřispívají i jiné faktory. Jde hlavně o autoimunitnízánět, kdy si tělo z ne zcela jasných důvodu tvoří protilátkyproti jeho vlastním složkám.

Dále pak genetické faktory, kdy nezávisle na diabetu jsouněkteří jedinci zvýšeně citliví k poškozením nervů.

V neposlední řadě k rozvoji nemoci přispívá zvýšená konzumacealkoholu a spotřeba cigaret.

Rizikové faktory diabetické neuropatie

Samotné onemocnění cukrovkou je rizikovým faktorem.Zvýšená pravděpodobnost postižení neuropatií závisí od délky trvánídiabetu přímo úměrně.

Čím nemocný trpí diabetem déle, tím je většíriziko rozvinutí této komplikace. Asi největším rizikem je zřídkavé anepravidelného kontrolování cukru u rozpoznaného diabetu.

Časté kontrolykrevního cukru a udržování jeho přiměřené koncentrace jsou nejlepšícestou k ochraně zdraví vašich nervů a cév.

Dále mezi rizikové faktory patří i tzv. neovlivnitelné faktory jakověk a pohlaví. Čím starší jste a jste-lik tomu muž, máte pravděpodobnost vzniku neuropatie větší nežmladé ženy.

A tzv. ovlivnitelné rizikové faktory jsou ještěhypercholesterolémie (vysoká hladina cholesterolu) akouření, vysoký krevní tlak.

Hlavnězvýšená koncentrace LDL-cholesterolu, který přispívá k ničení cév atím omezuje dostatečnou výživu nervů. Diabetici mají asi dvakrát většíriziko vysokého krevního tlaku než jedinci bez diabetu.

Mít oboje, tedyi vysoký krevní tlak i diabetes je velice nebezpečné z hlediska vznikupozdních komplikací, protože jak vysoký tlak sám o sobě, tak cukrovkaničí cévy a omezuje cirkulaci krve.

Prevence diabetické neuropatie

Hlavním krokem v prevenci jak vzniku, tak rozvoje komplikací diabetickéneuropatie je *pravidelná kontrola koncentrace cukru v krvi** (glykemie).Kontroly by se měly provádět denně. Mělo by se dbát na udržováníglykémie v stanovené přijatelné normě přísným dodržováním dietnícha léčebných režimů.

Důležitá je také ochrana a starostlivost o nohy. Vznikrůzných oděrek či vředů může vést následkem špatné regeneracetkání a špatné odpovědi na jejich léčbu u diabetiků ke vznikunebezpečných infekcí vedoucích až ke ztrátě končetiny amputací.

Proto je nesmírně důležité zabránit vzniku jakéhokoli boláku nanohách. To může být dosaženo pravidelným denním kontrolováním stavuchodidel, jejich každodenním pečlivým mytím a sušením. Důležité jedůkladné vysušení meziprstních prostor a na závěrnamazaní nohou zvláčňujícími krémy zabraňujícími vysušení.

Udržujte své nehty na nohách čisté, pravidelně a hlavně opatrně si jestříhejte. Noste pořád suché a čisté, nejlépe bavlněné ponožky akupujte si dobře sedící boty, abyste zbytečně předešli vzniku otlakůmz malých bot. Jak potvrzuje i web Ulékaře, těmito opatřeními se vámmůže diabetickánoha vyhnout.

Neméně důležité v prevenci jsou změny v životnímstylu. Jezte zdravěji, vybírejte si stravu obsahující hodnězeleniny, ovoce, celozrnných potraviny.

Přestaňte kouřit. U diabetiků, kteří kouří je vícenež dvakrát větší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění,včetně poruch cirkulace v cévách nohou, než u diabetiků, kteřínekouří.

Pravidelně cvičte, věnujte se pohybovým aktivitám.Snižuje to nadváhu, podporuje krevní cirkulaci a snižuje krevní tlak.U diabetiků je krevní tlak hlídaný ještě přísněji než u zdravýchlidí. Neměl by převyšovat hodnoty 130/80.

Příznaky a projevy diabetické neuropatie

Příznaky neuropatií závisí na tom, které nervy jsou postiženy.

Neuropatie můžeme rozdělit dle toho, zda postihují somatickénervy (periferní neuropatie), které mají na starost vedenícitlivosti a zabezpečení pohyblivosti svalů, které můžeme ovlivňovat,nebo autonomní nervy, které se starají o vnitřní orgány(autonomní neuropatie). Postižení nervů může být dále symetrické, toznamená, že je postižení na obou končetinách stejně vyjádřené, neboasymetrické.

Periferní neuropatie

Nejčastější diabetickou neuropatií je tzv. symetrickádistální (senzitivní a motorická) neuropatie. Postihuje nervyrukou, ale zejména nohou a chodidel.

Budete mít zájem:  Příznaky Covid Co Dělat?

Nejdříve postihuje nervy, které slouží vnímání citlivosti. Projevujese jako snížené nebo oslabené vnímání bolesti,tepla a chladu, což může vést k úrazůmnebo popálením, a to přispívá ke vzniku špatně se hojících ran.

Pozoruje se také brnění, pálení,píchání, které začíná u palců a šíří se nahoru.V noci se objevuje až nesnesitelná ostrá a rýpající bolest bránícíspánku. Objevuje se také zvýšená citlivost k jemnému doteku, napříkladi jemná pokrývka v noci může vyvolávat až velice nepříjemné pocityaž bolest.

Později se přidávají příznaky z postižení motorických nervů.Vznikají obtíže s udržením rovnováhy a koordinace, rucezačínají být neobratné, může se zhroutit nožní klenba.

Přidává se svalová slabost a problémy s chůzí,dochází k zakopávání. Kůže na končetinách se také mění. Je suchá,svraštěná, tenká, jakoby více průsvitná, nepotí se a ztrácí seochlupení.

Mezi asymetrické periferní neuropatie patří tzv. proximálníneuropatie (amyotrofie). Postihuje svalstvo pánevního pletence astehen. Vyskytuje se většinou u starších mužů s diabetem 2. typu.

Projevuje se bolestí v hýždích a stehnech. Začínávětšinou na jedné straně. Dále se projevuje svalovou slabostí, nemocnímají problémy se vstáváním ze sedu a při chůzi zejména z a doschodů.

Další skupinou je fokální mononeuropatie.Postihuje většinou jeden nerv, takže je nesymetrická. Může způsobitvelké bolesti, ale většinou do několika týdnů sama odezní.

Dochází k postižení okohybných nervů. To se projevuješilháním, dvojitým viděním a padáním víčka.

Také dochází k postižení lícního nervus jednostranným poklesem ústního koutku, poklesem spodního víčka. Nenímožné například vrásčit čelo či sešpulit rty.

Někdy se fokální neuropatie objevuje, když je nerv utlačován aprochází stěsněným prostorem. Je to například u syndromukarpálního tunelu, nebo jiných úžinových syndromu.

Projeví sebrněním, necitlivostí, otokem a bolestí prstů hlavně v noci, kdydochází nečinností k sníženému překrvení nervu. Pak stačí jen rukamazahýbat a problémy ustoupí.

Postupně se rozvíjí slabost ve svalech ruky asklon k upouštění a neudržení předmětů v rukách.

Autonomní neuropatie

 • Autonomní nervový systém kontroluje vnitřní orgány.
 • Neuropatie se projeví zejména poruchami regulace srdeční frekvences tachykardií (zrychlená srdeční frekvence) a poruchami regulace krevníhotlaku, které se projeví tím, že při prudkém postavení se ze sedu nebolehu rychle poklesne tlak, zamotá se hlava a může dojít ažk odpadnutí (ortostatická hypotenze).
 • Tím, že jsou postiženy i nervy vedoucí bolest, pacienti s infarktemmyokardu nemusejí vůbec cítit průvodní bolest.

V trávicím traktu se vyskytují potíže vyprazdňovánížaludku, projevující se zvracením, nevolností a nechutenstvím.Bývají také průjmy nebo zácpy napodkladě poruch střevní pohyblivosti.

Co se močového systému týká, bývají přítomné poruchyvyprazdňování močového měchýře, v kterém docházík váznutí zbytku moči i po vyprázdnění. To vyvolává časté nutkáník močení, objevuje se inkontinence moči a zvyšuje se riziko infekcemočových cest.

Více než polovina pacientů nad 60 let s diabetem má poruchyerekce, u žen se vyskytují také sexuální potíže, hlavněnedostatečná vaginální lubrikace.

Poruchy pocení se projevují obvykle malým pocením v dolní části tělaa naopak zvýšeným pocením v horní polovině.

Léčba diabetické neuropatie

Léčba přítomné diabetické neuropatie není zcela jednoduchá akauzální léčba ani není známá. Opírá se zejména o zpomalení progresenemoci, o léčbu bolesti a jiných nepříjemných pocitů jako brnění,pálení.

Základem je udržování stabilní a přijatelné hladiny glukózy v krvi.Napomáhá to zdržení rozvinutí nemoci do těžších stadií a někdy můžetaké ještě napravit již přítomné příznaky.

Užívají seperorální antidiabetika, pokud nestačí tak se podáváinjekčně inzulin.

U některých lidí může intenzivníkontrola a regulace glykémie snížit riziko vývinu neuropatie i o víc než60 %.

Léčba bolesti je velice záludná. Je silně individuální, zda a u kohozabere. Podávají se antiepileptika,antidepresiva. Doporučují se také masti obsahujícícapsaicin.

Mezi jiné metody zvládnutí bolesti a jiných nepříjemných vjemůu neuropatie patří také například akupunktura,relaxační techniky a rehabilitace.

Účinné je v některých případech podávání látek podporujícíchregeneraci a výživu nervů. Hlavně kyseliny alfa lipoovéči linoleové. Doporučuje se podávání vitamínůB, E.

Jak si mohu pomoci sám

Dodržovat zásady prevence. Zejména dobře pečovat o nohy, udržovat siglykémii a krevní tlak v normě, jíst zdravě, pravidelně tělu dopřávatpohyb, přestat kouřit a vyhýbat se alkoholu.

Komplikace diabetické neuropatie

Diabetická neuropatie je onemocnění závažné s množstvím možnýchkomplikací.

Špatné hojení ran zejména na nohách a jejích infekce, která býváneléčitelná a vede až k nekróze tkání nohy(gangréně), může dospět (následkem ohrožení života nemocnéhorozšířením infekce do celého těla) k nutnosti amputacečásti končetiny, někdy i celé končetiny.

Při poruše vyprazdňování měchýře zůstává stále určitémnožství moči v močovém měchýři, to umožňuje bakteriím v tomtoprostředí přežívat se a množit. Mohou se šířit až k ledvinám avznikají časté infekce močových cest.

Velkým nebezpečím u postižení autonomních nervů je vymizenípříznaků z hypoglykémie (nízká hladina cukru). Tyto projevy(pocení, rychlá srdeční frekvence, třes, slinění) zabezpečuje právětento systém, a když dojde k jeho postižení, nemusí si jich postiženývšimnout. To pak představuje fatální následky.

Nebezpečím je také ztráta regulace krevního tlaku. U ortostatickéhypotenze může dojít k ztrátě vědomí, upadnutí a úrazuhlavy.

Další komplikace představují například porucha regulace tělesnéteploty následkem změn pocení, poruchy trávicích funkcí s úpornýmzvracením a průjmy či zácpami a také poruchy sexuálních funkcí.

V neposlední řadě vedou bolesti, handicap a neschopnost zejménau starších lidí k ztrátě nezávislosti, depresím a sociálníizolaci.

Další názvy: neuropatie u cukrovky, poruchy nervů u cukrovky, neuropatie u diabetu, postižení nervů u cukrovky

Polyneuropatie

Polynueopatie Klasifikace MeSH D011115 Některá data mohou pocházet z datové položky.

Polyneuropatie[1] tvoří různorodou skupinu poruch periferních nervů. Jedná se o difuzní nebo vícečetné systémové postižení periferních nervů, která vznikají působením vnitřních a zevních vlivů. Postiženy jsou nejvíce dlouhé nervy na dolních končetinách. Postižení může být symetrické i asymetrické. Příznaky mohou být senzitivní, motorické nebo autonomní[2]. Nejčastější klinické projevy jsou ochablost, necitlivost a palčivá bolest. Obtíže často začínají na ploskách nohou (méně i rukou) a šíří se směrem na horu. Dle EMG vyšetření rozlišujeme dva hlavní typy neuropatií – axonální a demyelinizační formu.

Příčina

Příčinou mohou být metabolické a endokrinní vlivy (diabetes melitus, porfyrie, selhání ledvin), zánětlivé-dysimunitní příčiny (syndrom Guillain-Barré, Lymeská borrelióza,HIV), nutriční deficit (nedostatek vitamínů B, celiakie), toxické vlivy (alkohol, cytostatika, těžké kovy), dědičné nemoci (Charcot-Marie-Toothova nemoc), maligní procesy (lymfoproliferativní onemocnění, paraneoplastické účinky) a idiopatické polyneuropatie, kdy příčina není známa.

Diabetická polyneuropatie

Farmakologická léčba

Kauzální léčba je možná pouze u některých typů polyneuropatií (kompenzace glykémie, doplnění vitamínů, abstinence alkoholu). Neuropatická bolest[3] bývá rezistentní na klasická analgetika.

K potlačení neuropatické bolesti a dalších příznaků jsou užívány pomocné léky proti bolesti, antidepresiva, antikonvulsiva – gabapentin, ale i opioidy, které mají efekt pouze u některých typů bolestí.

U diabetické polyneuropatie se doporučuje kyselina thioktová.

Rehabilitační léčba

Rehabilitační léčba se doporučuje u neuropatií s motorickým a senzitivním postižením. Rehabilitace je zaměřena na zlepšení stability, udržení hybnosti, kondici pacienta a ovlivnění bolesti.

Reference

 1. ↑ Ehler E., Polyneuropatie- klasifikace, diagnostika, terapie
 2. ↑ Opavský J., Terminologie bolesti. Bolest 1998;1:4-7
 3. ↑ Ambler Z., Léčba neuropatické bolesti

Portály: Medicína Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyneuropatie&oldid=18586111“

Diabetická neuropatie | Diabetologická a interní ambulance

Diabetická neuropatie je postižení nervů, projevující se nejčastěji bolestmi, křečemi dolních končetin. Diabetická neuropatie ale může postihnout jakékoliv svalové skupiny. Dalšími příznaky bývá snížená citlivost (opět nejčastěji dolních končetin). Méně často dochází k problémům s trávicím a močovým ústrojím, cévami a srdcem.

Diabetická neuropatie je nejčastější pozdní komplikace u nemocných s cukrovkou. Postihuje přibližně 40-50 % diabetiků a to jak diabetiků prvního, tak druhého typu.

Vzniká při dlouhodobě nedoatatečně léčeném diabetu, tedy pokud jsou po dobu většinou několika let hladiny krevního cukru nad normou.

Normalizace krevního cukru vede ke zlepšení obtíží, je-li tedy neuropatie přítomná, nejzásadnějším opatřením v léčbě je dosažení glykémie do cílových hodnot.

Diabetická neuropatie vede k postižení funkce i struktury nervu. Podle druhu postižených nervů se rozlišují dvě základní skupiny diabetické neuropatie.

 1. diabetická periferní (somatická) neuropatie, postihující nervy příčně pruhovaného svalstva končetin. Tento typ je nejčastější
 2. autonomní (vegetativní) neuropatie postihuje nervy ovlivňujících svaly vnitřních orgánů, jejichž funkci vůlí ovlivnit nemůžeme (srdce, velké cévy, močové cesty, ophlavní ústrojí). Například při postižení nervů srdce je trvale přítomná rychlá tepová frekvence nebo při postižení nervů močových cest může docházet k obtížnému močení.

Příčiny diabetické neuropatie

Diabetická neuropatie vzniká při dlouhodobě přítomné hyperglykémii. Objevuje se u diabetu 1 i 2 typu. U diabetu 2. typu často může předcházet vlastní diagnozu nemoci, protože hladina krevního cukru, která již vede k neuropatii, nemusí pacientovi přinášet žádné obtíže. 

Budete mít zájem:  Léky Na Soustředění Pro Děti?

Na vzniku neuropatie se podílí rovněž přítomná ateroskleroza, tedy postižení malých cév, které tyto nervy vyživují. Vlivem usazování tuků ve stěně cévní stěny u nich dochází ke ztluštění, to pak zhoršuje zásobování nervů kyslíkem a jinými potřebnými nutriety.  

Genetické faktory rovněž pohou podporovat dřívější vznik nebo stupeň postižení neuropatiíé a to nezávisle na diabetu. 

Rověnž zvýšená konzumace alkoholu a kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku neuropatie.

Mezi rizikové faktory vzniku neuropatie patří i tzv. neovlivnitelné faktory jako věk a pohlaví. Čím starší jste a jste-li k tomu muž, máte pravděpodobnost vzniku neuropatie větší než mladé ženy.

Dalším rizikovým faktorem je hypercholeste¬rolémie (vysoká hladina cholesterolu) a vysoký krevní tlak. Hlavně zvýšená koncentrace LDL-cholesterolu, který přispívá k ničení cév a tím omezuje dostatečnou výživu nervů. Diabetici mají asi dvakrát větší riziko vysokého krevního tlaku než jedinci bez diabetu. 

Příznaky diabetické neuropatie

Příznaky neuropatií závisí na tom, které nervy jsou postiženy.

Neuropatie můžeme rozdělit dle toho, zda postihují somatické nervy (periferní neuropatie), které mají na starost vedení citlivosti a zabezpečení pohyblivosti svalů, které můžeme ovlivňovat, nebo autonomní nervy, které se starají o vnitřní orgány (autonomní neuropatie). Postižení nervů může být dále symetrické, to znamená, že je postižení na obou končetinách stejně vyjádřené, nebo asymetrické.

Periferní neuropatie

Nejčastější diabetickou neuropatií je tzv. symetrická distální (senzitivní a motorická) neuropatie. Postihuje nejčastěji nervy nohou, ale i rukou. Nejdříve postihuje nervy, které slouží vnímání citlivosti.

Projevuje se jako snížené nebo oslabené vnímání bolesti, tepla a chladu, což může vést k úrazům nebo popálením, a to přispívá ke vzniku špatně se hojících ran. Pozoruje se také brnění, pálení, píchání, které začíná u palců a šíří se nahoru. V noci se objevuje až nesnesitelná ostrá a rýpající bolest bránící spánku.

 Objevuje se také zvýšená citlivost k jemnému doteku, například i jemná pokrývka v noci může vyvolávat až velice nepříjemné pocity až bolest. Později se přidávají příznaky z postižení motorických nervů. Vznikají obtíže s udržením rovnováhy a koordinace, ruce začínají být neobratné, může se zhroutit nožní klenba.

 Přidává se svalová slabost a problémy s chůzí, dochází k zakopávání. Kůže na končetinách se také mění. Je suchá, svraštěná, tenká, jakoby více průsvitná, nepotí se a ztrácí se ochlupení.

 • méně častou formou je asymetrické periferní neuropatie.Může se jednat o tzv. proximální neuropatii. Postihuje svalstvo pánevního pletence a stehen. Vyskytuje se většinou u starších mužů s diabetem 2. typu. Projevuje se bolestí v hýždích a stehnech. Začíná většinou na jedné straně. Dále se projevuje svalovou slabostí, nemocní mají problémy se vstáváním ze sedu a při chůzi zejména z a do schodů.
 • další skupinou je fokální mononeuropatie. Postihuje většinou jeden nerv, takže je nesymetrická. Může způsobit velké bolesti, ale většinou do několika týdnů sama odezní. (Jedná se o postižení okohybných nervů nebo lícního nervu)
 • fokální neuropatie se může objevit, když je nerv utlačován a prochází stěsněným prostorem. Je to například u syndromu karpálního tunelu, nebo jiných úžinových syndromů. Projeví se brněním, necitlivostí, otokem a bolestí prstů hlavně v noci, kdy dochází nečinností k sníženému překrvení nervu. Pak stačí jen rukama zahýbat a problémy ustoupí.

Autonomní neuropatie

Autonomní nervový systém kontroluje vnitřní orgány.

Postižení srdce a velkých cév: se projeví zejména poruchami regulace srdeční frekvence s tachykardií (zrychlená srdeční frekvence) a poruchami regulace krevního tlaku, které se projeví tím, že při prudkém postavení se ze sedu nebo lehu rychle poklesne tlak, zamotá se hlava a může dojít až ke kolapsu (ortostatická hypotenze). Tím, že jsou postiženy i nervy vedoucí bolest, pacienti s infarktem myokardu nemusejí vůbec cítit průvodní bolest.

V trávicím traktu se vyskytují potíže vyprazdňování žaludku, projevující se zvracením, nevolností a nechutenstvím. Bývají také průjmy nebo zácpy na podkladě poruch střevní pohyblivosti.

V močového systému týká, bývají přítomné poruchy vyprazdňování močového měchýře, v kterém dochází k váznutí zbytku moči i po vyprázdnění. To vyvolává časté nutkání k močení, objevuje se inkontinence moči a zvyšuje se riziko infekce močových cest.

Více než polovina pacientů nad 60 let s diabetem má poruchy erekce, u žen se vyskytují také sexuální potíže, hlavně nedostatečná vaginální lubrikace.

Poruchy pocení se projevují obvykle malým pocením v dolní části těla a naopak zvýšeným pocením v horní polovině.

Léčba diabetické neuropatie

Léčba přítomné diabetické neuropatie není zcela jednoduchá, většinou je dlouhodobá. Vyléčit vlastní příčinu neuropatie nelze, zásadní v léčbě neuropatie je dosáhnout normalizace glykémií. Dalšímy postupy je léčba bolesti a jiných nepříjemných pocitů jako brnění, pálení či poruchy hybnosti.

Základem je dosažení normoglykémie. Pokud nestačí dieta, užívají se perorální antidiabetika, často je nutné zahájit intensivní inzulínovou léčbu. U některých lidí může intenzivní kontrola a regulace glykémie zlepšit projevy neuropatie a zpomalit její další zhoršování až o 60 %.

Léčba bolesti je často užíváná, ale s velkými individuálnímu rozdíly. To znamená, že ne u každého pacienta vybraný lék dobře zabere. Navíc tyto léky pouze tlumí bolest, neřeší příčinu neuropatie Podávají se antiepileptika, antidepresiva. Doporučují se také masti obsahující capsaicin.

Další metodou pro léčbu neuropatie může být například akupunktura, relaxační techniky a rehabilitace.

Účinné může být rovněž podávání látek podporujících regeneraci a výživu nervů. Hlavně kyseliny alfa lipoové či linoleové. Nejúčinější je nárazováné nitrožilní podávání následované 2 měsíční léčbou tabletami. Dále se doporučuje se podávání vitamínů B, E.

Komplikace diabetické neuropatie

Diabetická neuropatie je onemocnění závažné s množstvím možných komplikací.

Špatné hojení ran zejména na nohách a jejích infekce, může vést k nekróze tkání nohy (gangréně), může dospět (následkem ohrožení života nemocného rozšířením infekce do celého těla) k nutnosti amputace části končetiny, někdy i celé končetiny.

Při poruše vyprazdňování měchýře zůstává stále určité množství moči v močovém měchýři, to umožňuje bakteriím v tomto prostředí přežívat se a množit. Mohou se šířit až k ledvinám a vznikají tak časté infekce močových cest.

Velkým nebezpečím u postižení autonomních nervů je vymizení příznaků z hypoglykémie (nízká hladina cukru). Tyto projevy (pocení, rychlá srdeční frekvence, třes, slinění) zabezpečuje právě tento systém, a když dojde k jeho postižení, nemusí si jich postižený všimnout.

Nebezpečím je také ztráta regulace krevního tlaku. U ortostatické hypotenze může dojít k ztrátě vědomí, upadnutí a úrazu hlavy.

Komplikace jsou sice závažné, ale i když jsou již přítomny, tak včasnou diagnostikou a léčbou, je lze v řadě případů obtíže vyřešit.

Prevence diabetické neuropatie

Hlavním krokem v prevenci vzniku a rozvoje diabetické neuropatie je pravidelná kontrola cukru v krvi (glykémie).

Hladina krevního cukru nalačno mezi 5-6mmol/L a po jídle mezi 6-8mmol/l málokdy vede ke vzniku pozdních komplikací diabetu. Stejně tak je dosažení těchto hodnot vhodné při léčbě již přítomné neuropatie.

Vždy platí indiviálně nastavit hladiny krevního cukru tak jak je potřebné a poradit se se svým lékařem.

Důležitá je také ochrana a starostlivost o nohy. Vznik různých oděrek či vředů může vést ke vzniku nebezpečných infekcí vedoucích až ke ztrátě končetiny amputací. Proto je nesmírně důležité zabránit vzniku jakéhokoli boláku na nohách.

To může být dosaženo pravidelným denním kontrolováním stavu chodidel, jejich každodenním pečlivým mytím a sušením. Důležité je důkladné vysušení meziprstních prostor a na závěr namazaní nohou zvláčňujícími krémy zabraňujícími vysušení. Udržujte své nehty na nohách čisté, pravidelně a hlavně opatrně si je stříhejte.

Noste pořád suché a čisté, nejlépe bavlněné ponožky a kupujte si dobře sedící boty, abyste zbytečně předešli vzniku otlakům z malých bot.

Změny v životním stylu. Jezte zdravě, vybírejte si stravu obsahující hodně zeleniny, ovoce, celozrnných potraviny. Přestaňte kouřit. U diabetiků, kteří kouří je více než dvakrát větší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, včetně poruch cirkulace v cévách nohou, než u diabetiků, kteří nekouří.

Pravidelně cvičte, věnujte se pohybovým aktivitám. Snižuje to nadváhu, podporuje krevní cirkulaci a snižuje krevní tlak. 

Krevní tlak by neměl převyšovat hodnoty 130/80mmHg.

Magnetoterapie

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector