Akutní cholecystitida – příznaky, příčiny a léčba

Akutní cholecystitida – příznaky, příčiny a léčba

MEDICÍNA 12 / Roč. IX / Strana 12, 14

Akutní cholecystitida

Akutní zánět stěny žlučníku daleko nejčastěji souvisí s obstrukcí ductus cysticus konkrementem. Žlučníkové kaménky má asi 10% obyvatel západních průmyslových států, ale u více než 80% zůstávají asymptomatické. Akutní cholecystitida vzniká asi u 1-3% pacientů s příznaky.

Diagnóza akutní cholecystitidy je založena na zhodnocení klinických příznaků, v nejistých případech je potvrzována ultrazvukem, a když ani ten nedá jednoznačný výsledek, scintigrafií.

U většiny pacientů akutní příznaky ustoupí po konzervativní léčbě, ale základním léčebným přístupem je chirurgický zákrok, cholecystektomie: klíčová otázka ale je, kdy ji provádět.

Patogeneze: Přes 90% případů akutní cholecystitidy vzniká na základě obstrukce žlučových cest konkrementy nebo biliárním sedimentem („bahnem“).

Obstrukce vyvolá zvýšení tlaku v žlučníku a spolu s hypersaturací žlučových kyselin cholesterolem způsobí zánět. Mimo to, poranění způsobená konkrementy vyvolávají tvorbu mediátorů zánětu, prostaglandinů I2 a E2.

Asi ve 20% případů dochází k sekundární infekci, nejčastěji způsobenou bakteriemi Escherichia coli, Klebsiella spp. nebo Streptococcus faecalis.

Biliární sediment je směs částic a žlučových kyselin, která může stimulovat mikrolitiázu. V některých případech (např. u žen, které opakovaně prodělaly těhotenství nebo u parenterálně vyživovaných pacientů) vznikají i větší kaménky. Naprostá většina pacientů, u nichž se vytvořil biliární sediment, zůstává bez příznaků, ale na druhé straně, i sediment může vyvolat akutní cholecystitidu.

Diagnóza je založena na přítomnosti „příznakového trojúhelníku“, jehož vrcholy tvoří: (1) trvalá, t.j.

více než 12 h trvající bolest v pravém horním kvadrantu břicha, (2) palpační bolestivost v pravém horním kvadrantu, případně Murphyho příznak (palpační bolestivost pravého podžebří při hlubokém vdechu) a (3) zánětlivá reakce, která se projevuje horečkou, leukocytózou, zvýšenou koncentrací C-reaktivního proteinu a zvýšenou sedimentací. Většina pacientů již dříve prodělala záchvaty kolikovitých bolestí, ale asi jedna Čtvrtina byla dosud asymptomatická.

Pro odlišení od žlučové koliky je důležitá konstantní povaha bolesti a Murphyho příznak.

Pokud dojde k bakteriální infekci, může se vyvinout septikémie, která podstatně zvyšuje mortalitu. Akutní cholecystitida bývá provázena mírnou žloutenkou (sérová koncentrace bilirubinu pod 60 µmol/L), která je způsobena zánětem a edémem v okolí žlučových cest a zvýšeným tlakem v žlučníku. Pacienti s podezřením na akutní cholecystitidu musí být hospitalizováni.

čba v první linii je zaměřena na zklidnění žlučníku. Spočívá v hladovění, parenterální rehydrataci tekutinami a elektrolyty a podání analgetik.

Indometacin (25 mg 3x denně po dobu jednoho týdne) může zastavit zánět a upravit porušenou kontraktilitu svalů stěny žlučníku, ke které v prvních 24 h dochází. Svými prokinetickými účinky indometacin také zlepšuje postprandiální vyprazdňování žlučníku.

U pacientů se symptomatickými žlučovými kaménky může jednorázová i.m. aplikace diklofenaku (75 mg) podstatně zmírnit rozvoj akutního zánětu.

Pokud se objeví celkové příznaky nebo akutní potíže během 12-24 h neustupují, je vzhledem k riziku infekce indikované podání antibiotik (např. cefuroxim 1,5 g každých 6-8 h plus metronidazol 500 mg každých 8 h).

Litotripse je se střídavými úspěchy užívána při chronické cholecystitidě, ale do léčby akutního zánětu nepatří.

Chirurgická léčba

Asi u 20% pacientů s akutní cholecystitidou je nezbytné provést akutní cholecystektomii. Urgentní zákrok je indikován u pacientů, jejichž stav se zhoršuje, nebo když je podezření na vznik empyému, gangrény nebo perforace.

U ostatních 80% pacientů je optimální načasování operace stále ještě předmětem diskusí. Otevřená cholecystektomie byla tradičně prováděna 6-12 týdnů po akutním záchvatu, aby byl čas na zklidnění zánětu.

Ale pacienti, kterým byla provedena cholecystektomie laparoskopickou technikou již během prvních 72-96 h akutní příhody, mají méně komplikací a vyžadují kratší hospitalizaci. Takový postup je výhodný, jenomže v praxi se ne vždy podaří zařadit tak rychle pacienta do operačního programu.

Na druhé straně, když zánět trvá déle než 72 h, začíná mít rysy chronického procesu a žlučník se dá hůře oddělit od okolní tkáně.

Horší prognózu mají pacienti s horečkou nad 38°C, sérovým bilirubinem nad 170 µmol/L, mužského pohlaví a s pokročilou cholecystitidou.

Perkutánní cholecystostomie je minimálně invazivní zákrok, který může být výhodným u těžkých pacientů (se závažnými komorbiditami, pacienti na JIP, pacienti s rozsáhlými popáleninami), pro které je velká operace velkým rizikem. Perkutánní cholecystostomie může být provedena přímo na lůžku v lokálním umrtvení. Může být definitivním řešením nebo dočasným opatřením (drenáž infikované žluči, později definitivní zákrok).

Perkutánní cholecystostomie je úspěšná asi u tří čtvrtin pacientů. Mortalita může být zvýšena u pacientů se závažnými komorbiditami (např. s pneumonií nebo infarktem myokardu) nebo již existující sepsi.

Pokud do 48 h po zákroku nedojde k podstatnému zlepšení stavu, může to ukazovat na sepsi z jiného důvodu než je cholecystitida, nedostatečně účinnou léčbu antibiotiky, na komplikace zákroku (jako je např.

dislokovaný drén) nebo na nekrózu stěny žlučníku.

Následky akutní cholecystitidy

Gangrenózní cholecystitida se vyskytuje u 2-30% případů akutní cholecystitidy. Nejvíce rizikovou skupinou pacientů jsou muži ve věku nad 50 let, s leukocytózou a anamnézou kardiovaskulárního onemocnění. U vysoce rizikových pacientů je možné provést laparoskopickou cholecystektomii, ale operatér musí být připraven na změnu zákroku na otevřenou cholecystektomii.

K perforaci žlučníku dochází asi u 10% pacientů s akutním zánětem – obvykle u těch, kteří vyhledali lékařskou pomoc pozdě, nebo kteří neodpovídali na konzervativní léčbu. Bezprostředně po perforaci může pacient cítit úlevu (protože došlo k dekompresi žlučníku), ale současně se začíná rozvíjet peritonitida.

Mortalita perforace s generalizovanou žlučovou peritonitidou je značná – kolem 30%. Častější je lokalizovaná perforace s abscesem. Při palpačním vyšetření je možné nahmatat pevný útvar, ale rozhodující význam má provedení CT.

Cholecystoenterické fistuly mohou vzniknout v důsledku adheze žlučníku k okolním orgánům a tvorbě perforací do nich. Podobně jako při jednoduché perforaci dochází k dekompresi žlučníku, a akutní cholecyctitida může ustoupit. Diagnózu může potvrdit rtg vyšetření.

Na ileus zaviněný konkrementem (který se do střeva dostal fistulou) je třeba myslet hlavně u starších pacientů, u nichž není patrná jiná příčina obstrukce střeva, i když nemají anamnézu cholestitidy.

Rychlé stanovení diagnózy je důležité, protože při pozdě operovaném ileu je mortalita 15-20% (také díky komorbiditám).

Rtg vyšetření může ukázat pneumobilii (vzduch ve žlučových cestách), obstrukci střeva a neobvykle lokalizované žlučové kamínky.

Akutní cholecystitida u těhotných patří k nejčastějším příčinám chirurgických zákroků během gravidity (na druhém místě hned po apendicitidě). S chirurgickým zákrokem je nejlépe počkat až do doby po porodu. Ale když se akutní příhody během jednoho trimestru vyskytnou opakovaně nebo je jiný neodkladný důvod k zákroku, bezpečnou metodou je laparaskopie.

Akutní cholecystitida bez konkrementů (Akutní akalkulózní cholecystitida) je život ohrožující onemocnění (s mortalitou až 50%). Její podíl na všech zánětech žlučníku je asi 5-14%.

Dochází k ní zpravidla u kriticky nemocných pacientů, hospitalizovaných pro mnohočetná zranění, pro popáleniny, po velkých chirurgických výkonech (společným jmenovatelem je masivní transfuze) aj.

K rizikovým faktorům také patří dlouhodobé hladovění, výhradně parenterální výživa, diabetes mellitus, ateroskleróza, systémová vaskulitida, akutní selhání ledvin a AIDS. U pacientů s poškozenou imunitou může být primární příčinou infekční cholecystitida.

Diagnózu může ztížit obluzenost pacienta, existence jiné závažné choroby, nedávno provedený velký břišní chirurgický zákrok. Důležitou pomocí je vyšetření ultrazvukem.

V léčbě je u těchto případů obecně přijímanou alternativou cholecystektomie provedení perkutánní cholecystostomie. V závislosti na celkovém stavu pacienta je možné provést i časnou cholecystektomii.

Zdroj: British Medical Journal 325:639, 21 September 2002

Žlučníkový záchvat (biliární kolika): příznaky, příčiny a léčba

Akutní cholecystitida – příznaky, příčiny a léčba

Žlučníkový záchvat (též biliární kolika, žlučníková kolika nebo poněkud nepřesně akutní cholecystitida) je stav, který se projevuje zejména krutou bolestí v pravém podžebří, která většinou vystřeluje do dalších částí těla (zejména do ramene, ale může vystřelovat i do třísel) a bývá spojen s dalšími příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení a horečka.

 • Je důležité si uvědomit, že žlučníkový záchvat není jedinou nemocí, která se projevuje bolestí v pravém podžebří.
 • Mezi další choroby, které se mohou bolestí v této oblasti projevovat (a které je nutno při diagnostice žlučníkového záchvatu vyloučit), mimo jiné, patří:
 • V tomto článku se dozvíte, jaké jsou nejčastější příčiny, příznaky a možnosti léčby žlučníkového záchvatu a co dělat, pokud vás tento problém postihne.

Co je žlučník?

Žlučník je poměrně malý orgán nejčastěji hruškovitého tvaru, který se nachází pod játry v pravém podžebří. Jeho hlavní funkcí je skladování žluči, kterou syntetizují játra. Odhaduje se, že ve žlučníku se ukládá zhruba 50% veškeré žluči vyrobené v játrech.

Žluč je hořká tekutina zelenožluté barvy, která pomáhá rozkládat tuky v trávicím ústrojí a je rovněž důležitá pro vstřebávání některých vitamínů z potravy (zejména vitamínů rozpustných v tucích, tedy A, D, K a E).

Poté co se najíte a potrava se dostane do žaludku a tenkého střeva, se žlučník stáhne a jeho obsah se vyprázdní a odteče do tenkého střeva (konkrétně do jeho horní části zvané duodenum), kde probíhá trávení většiny živin.

Budete mít zájem:  Kupujete podestýlková vejce? Takhle žijí nosnice v halách na podestýlce

Příčiny žlučníkového záchvatu?

Příčin biliární koliky je celá řada, od žlučových kamenů, přes nádory žlučníku až po některá vzácná onemocnění nebo vrozené vady.

Žlučové kameny

 1. Žlučové kameny patří mezi nejčastější příčinu žlučníkového záchvatu.
 2. Jedná se o tvrdé „pecičky“ různé velikosti, které se tvoří z tuků, bílkovin a minerálů v těle.

 3. Žlučové kameny se vyskytují nejen ve žlučníku, ale také v intrahepatálních i extrahepatálních žlučových cestách, hlavně v ductus choledochus (žlučovod), který odvádí žluč do tenkého střeva.

 4. Biliární kolika většinou vznikne v případě, kdy žlučové kameny zablokují odtok žluči ze žlučníku nebo se zaseknou ve žlučovodu či jinde ve žlučových cestách a dochází tak k hromadění žluči před překážkou, což vede k tlaku na okolní tkáň a k rozvoji zánětu a žlučníkového záchvatu, který se typicky projevuje krutou kolikovitou bolestí v pravém podžebří, zvracením a dalšími příznaky.
 5. Jakmile se zablokované žlučové cesty uvolní a žluč může volně odtékat, pacientovi se obvykle rychle uleví.
 6. Existují dva hlavní druhy žlučových kamenů, a to:
 • Cholesterolové kameny: jedná se o většinový typ žlučových kamenů. Tyto kameny mají bílou až žlutou barvu, protože jsou převážně tvořeny cholesterolema dalšími tuky.
 • Pigmentové kameny: tyto kameny obsahují více bilirubinu (žlučové barvivo), a tak mají hnědou až černou barvu. Bilirubin je pigment (barvivo), které kromě žluči obarvuje také červené krvinky.

Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ne vždy vám žlučové kameny způsobí žlučníkový záchvat. Podle některých studií má až 9% žen a 6% mužů žlučové kameny o kterých neví a které jim nezpůsobují žádné potíže.

Obecně platí, že pokud se žlučové kameny nachází v místě, kde neblokují odtok žluči, obvykle nezpůsobují žádné problémy.

Další příčiny žlučníkového záchvatu

Mezi další příčiny žlučníkové koliky, mimo jiné, patří:

 • cholangitida (zánět žlučových cest)
 • zablokování žlučníku bahnem (sludge) nebo pískem, které vznikají při nadměrném zahuštění žluči a mohou doprovázet i žlučové kameny
 • ruptura (prasknutí žlučníku)
 • akalkulózní cholecystitida, což je zánět žlučníku, který není způsobem žlučovými kameny.
 • dyskineze žlučníku a žlučových cest, je stav, kdy žluč nemůže volně odtékat, protože se žlučové cesty z nějakého důvodu nepohybují
 • polypy ve žlučníku, což jsou drobné stopkovité nebo přisedlé útvary, které se objevují na stěnách žlučníku. Většinou nejsou nebezpečné, ale je potřeba je hlídat, protože představují takzvanou prekancerózu, což znamená, že se mohou zvrhnout v nádory žlučníku
 • nádory žlučníku a žlučových cest

Příznaky

Příznaky žlučníkového záchvatu se nejčastěji objeví po konzumaci tučného jídla. Je to proto, že když sníme tučné jídlo, játra začnou produkovat více žluči a případná obstrukce se tak spíše projeví. Nejčastěji se žlučníkový záchvat projeví večer, nicméně nemusí to být pravidlem.

Pokud jste již prodělali žlučníkový záchvat v minulosti, je pravděpodobnost, že ho dostanete opakovaně, vyšší.

Bolest při biliární kolice je jiná než běžná bolest břicha a většinou pacienty popisují následující příznaky:

 • náhlá ostrá bolest v pravém podžebří, která trvá několik minut až hodin
 • křeče v pravém horním kvadrantu břicha, které střídavě zesilují a zeslabují (kolikovitý charakter bolesti)
 • silná bolest, která pacientovi brání klidně sedět nebo ležet
 • bolest, který se zhoršuje při pohybu
 • ztvrdnutí břicha

Pro žlučníkový záchvat je typické vyzařování bolesti z břicha, a to zejména:

 • do zad, mezi lopatky
 • do pravého ramene
 • Mezi další příznaky, které se při žlučníkové kolice mohou objevit, mimo jiné, patří:
 • Žlučníkový záchvat může způsobit další zdravotní komplikace, které se projeví dalšími příznaky.
 • Nejčastější komplikací je žloutenka z důvodu zablokování odtoku žluči, která se pak hromadí v játrech, což zvyšuje koncentraci bilirubinu v krvi a způsobuje žluté zbarvení kůže.
 • Dlouhodobé zablokování odtoku žluči může vést k dalším komplikacím, jako je zhoršení funkce jater (zvýšené jaterní testy), ruptura žlučníku s následnou peritonitidou (zánětem pobřišnice), apod.
 • Jednou z nejzávažnějších komplikací žlučníkového záchvatu je onemocnění zvané akutní biliární pankreatitida, což je zánět slinivky způsobený zablokováním pankreatického vývodu žlučovými kameny (pankreatický vývod se totiž napojuje na žlučovod a společně ústí do tenkého střeva).
 • Při zablokování pankreatického vývodu dochází k zamezení odtoku pankreatických šťáv, které jsou důležité pro trávení tuků, bílkovin i sacharidů, což může vést až k trvalému poškození slinivky.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

 1. Žlučníkový záchvat a další závažné příznaky či komplikace s ním spojené se vyskytují pouze u zhruba jedné třetiny lidí se žlučovými kameny (1).
 2. Biliární kolika je urgentní stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

 3. Důkladné vyšetření a včasné zahájení léčby jsou nutné proto, aby se zabránilo vzniku komplikací.
 4. V případě žlučníkové koliky se nesnažte bolest ignorovat a zapomeňte na samoléčbu léky proti bolesti či jinak.

 5. Pokud se u vás objeví některý z následujících příznaků žlučníkového záchvatu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:
 • krutá bolest v pravém podžebří, která může vyzařovat do zad mezi lopatky, do třísel nebo do pravého ramene
 • vysoká horečka
 • zimnice
 • žloutenka (žluté zbarvení očního bělma a kůže)

Léčba žlučníkového záchvatu

Léčba žlučníkového záchvatu závisí na příčině.

Jako první lékaři pacientům obvykle nitrožilně (injekčně) podají silné léky proti bolesti. V případě nevolnosti se pacientům dávají také léky proti zvracení a nevolnosti.

 • Někdy žlučníkový záchvat sám od sebe odezní, což se stává zejména v případě, kdy žlučové kameny projdou žlučovými cestami a vypadnou do tenkého střeva, odkud se následně vyloučí se stolicí z těla ven.
 • Před zahájením další léčby je nutné zjistit skutečnou příčinu žlučníkového záchvatu.
 • K tomu se využívají následující vyšetření:
 • ultrazvukové vyšetření břicha: jedná se o nejrychlejší a také nejčastěji používanou vyšetřovací metodu pro zjištění přítomnosti žlučových kamenů. S jeho pomocí lze ale diagnostikovat i další možné příčiny žlučníkového záchvatu, jako jsou polypy nebo nádory žlučníku, pankreatu či jater a/nebo onemocnění ledvin.
 • rentgenový snímek břicha: rentgen břicha se používá spíše v diagnostice ledvinových kamenů, než žlučníkových kamenů a navíc se jedná jen o orientační metodu, nicméně s jeho pomocí lze vyloučit například ileus (neprůchodnost střev), což lékařům může v diagnostice příčin biliární koliky pomoci.
 • laboratorní vyšetření krve (jaterní testy): toto vyšetření zjišťuje hladinu jaterních enzymů v krvi, a pokud jsou zvýšené, signalizuje to zhoršenou funkci jater.
 • hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mTC (HIDA): toto vyšetření se používá k posouzení funkčnosti jaterního parenchymu a odtoku žlučovody pomocí značených derivátů kyseliny aminodioctové.
 • MRCP (cholangiopankreatografie prováděná na magnetické rezonanci): toto vyšetření slouží detailnímu zobrazení a prohlédnutí žlučových cest a jater magnetickou rezonancí a lze ho využít například i k přesné lokalizaci žlučových kamenů či překážky pro pozdější operaci, apod.

Léky

 1. Mezi léky užívané v léčbě žlučníkové koliky, mimo jiné, patří:
 2. Kyselina ursodeoxycholová (ursodiol)
 3. Perorálně užívaná kyselina ursodeoxycholová se může použít na rozpuštění žlučových kamenů u pacientů, kteří nemají žádné příznaky nebo nichž žlučníkový záchvat odezněl bez léčby.

 4. Nicméně podle posledních studií je účinek tohoto léku sporný a navíc tato látka funguje jen na velice malé žlučové kameny velikosti 2 – 3 mm.
 5. Navíc trvá několik měsíců než kyselina ursodeoxycholová zabere, musí se většinou užívat dlouhodobě (několik let) a po vysazení léčby se navíc žlučové kameny často vrací.

 6. Antibiotika
 7. Antibiotika se užívají v léčbě akutní cholecystitidy (akutního zánětu žlučníku), který není způsoben žlučovými kameny (akalkulózní cholecystitida), v léčbě peritonitidy (zánětu pobřišnice) po ruptuře žlučníku, v léčbě pankreatitidy (zánětu slinivky) a v dalších opodstatněných případech, kdy je podezření na bakteriálního původce pacientových obtíží.

Cholecystektomie (operativní odstranění žlučníku)

V případě, že žlučníkový záchvat neodeznívá nebo se vrací, je vhodné žlučník operativně odstranit (odborně se tento výkon nazývá cholecystektomie).

Cholecystektomie se provádí buď klasickou otevřenou operací nebo laparoskopicky.

V obou případech se výkon většinou provádí v celkové anestézii (pacient je uspán). Výhodou laparoskopické operace je kratší doba rekonvalescence, protože se do břicha pacienta udělá jen několik otvorů o průměru několika málo centimetrů, zatímco při otevřeném výkonu se břicho otevře celé a zásah je tak větší, což vede k prodloužení doby rekonvalescence.

ERCP je metoda používaná jednak diagnosticky a jednak léčebně. Pacient je v průběhu tohoto vyšetření v analgosedaci, případně ho lze uvést do celkové anestézie (uspat).

Lékař pacientovi přes dutinu ústní, jícen a žaludek zavede tenkou dutou hadičku (endoskop) s kamerou a dalšími nástroji k ústí žlučovodu (Vaterská papila) a následně pod RTG kontrolou provede její protětí (papilotomie).

Do zející papily se zastrčí různé nástroje, jako jsou košíček, balónek nebo zařízení na rozdrcení kamenů (litotryptor), s jejichž pomocí se žlučové cesty vyčistí (kameny a bláto odstraní). Při ERCP se ale nedá dostat do žlučníku, takže nelze odstranit kameny přímo ze žlučníku.

Perkutánní cholecystostomie

Tato metoda se používá hlavně v případě, kdy nelze žlučové cesty zprůchodnit jinak (například u těžce nemocných pacientů, kdy jsou žlučové cesty zablokovány nádorem). Princip operace spočívá v tom, že se do žlučníku malým řezem přes kůži břišní stěny zavede tenká trubička, kterou nahromaděná žluč odtéká do připojeného sáčku.

Budete mít zájem:  31. děťátko v 31. babyboxu v Písku!

Prevence žlučníkového záchvatu

 • V některých případech nelze žlučníkovému záchvatu zabránit, protože například žlučové kameny mohou být dědičné.
 • Nicméně pěstováním zdravého životního stylu lze snížit riziko vzniku žlučových kamenů a tím i biliární koliky.
 • Mezi vhodná preventivní opatření, mimo jiné, patří:
 • Udržování tělesné hmotnosti ve zdravém rozmezí: obezita a nadváha zvyšuje riziko tvorby žlučových kamenů (protože žluč pacientů s nadváhou obsahuje více cholesterolu, což zvyšuje riziko zejména cholesterolových žlučníkových kamenů). Pokud se snažíte zhubnout, dbejte na to, abyste hubnuli pomalu, protože při rychlém úbytku hmotnosti játra produkují více cholesterolu, což opět zvyšuje riziko žlučových kamenů. Vyhněte se drastickým dietám a užívání doplňků stravy na hubnutí. Raději jezte pravidelně menší porce jídla vícekrát denně a vyhněte se přejídání.
 • Dbejte na zdravou výživu: vyhněte se potravinám s vysokým obsahem nezdravých tuků a sacharidů. Jezte potraviny, které pomáhají snížit cholesterol, mezi které, mimo jiné, patří potraviny s vysokým obsahem vlákniny, jako jsou čerstvá zelenina a ovoce, celozrnné těstoviny a chléb, hnědá rýže, luštěniny, fazole, merlík čilský (quinoa), kuskus, apod.

Co si z článku odnést?

 1. V případě, že se u vás objeví příznaky žlučníkového záchvatu, jako je krutá bolest v pravém podžebří, spojená se zvracením, horečkou nebo zimnicí, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

 2. Nejčastější příčinou biliární koliky je zablokování žlučových cest nebo žlučníku žlučovými kameny.
 3. Pokud se žlučníkové záchvaty opakují nebo se stav pacienta nelepší, je jednou z možností léčby odstranění žlučníku (cholecystektomie).

 4. Bez žlučníku se dá bez problémů žít, jen je třeba dodržovat žlučníkovou dietu a jíst zdravou stravu.

V některých případech není možné žlučníkovému záchvatu zabránit, protože žlučové kameny mohou být dědičné.

Stejně tak mají vyšší riziko žlučových kamenů ženy (ženské hormony, hlavně estrogen, zvyšují koncentraci cholesterolu ve žluči) a osoby starší 40 let.

Vyšší riziko žlučníkového záchvatu mají osoby s některými chorobami, jako jsou:

 • diabetes (prvního i druhého typu)
 • Crohnova choroba

Pokud se ve vaší rodině vyskytují žlučové kameny nebo máte některý z výše uvedených rizikových faktorů pro jejich vznik, poraďte se s lékařem o nejvhodnější prevenci.

V případě, že se u vás objeví příznaky žlučníkového záchvatu, vždy vyhledejte lékařskou pomoc, a to i tehdy, když záchvat odezní bez léčby, aby se zjistila příčina onemocnění.

Bolest žlučníku: Příčiny, projevy a lékařská i domácí léčba

Za bolestí žlučníku se může skrývat soubor různých příčin. K nejčastějším patří koliky, kameny nebo záněty různého původu. Jak rozpoznat problém a co proti němu dělat?

Příznaky bolesti žlučníku

Doktor Charles Patrik Davis pro server Medicinenet.com upozorňuje, že žlučníkové záchvaty mohou mít různé projevy:

Může jít o bolest stálou i přerušovanou, lokalizovanou pouze v břiše nebo mírně střílející dozadu. Intenzita může být od mírné až po silnou v závislosti na příčině bolesti.

Jak poznám, že bolí žlučník a ne jiná část břicha?

Poměrně obtížně. Anatomicky je žlučník úzce spojen s játry. Komunikuje s nimi prostřednictvím kanálků, jimiž putuje žluč. Žlučovod ústí na druhé straně do duodena (dvanáctníku), tedy části tenkého střeva. Těsně nad dvanáctníkem se navíc připojuje ke žlučovodu slinivka. Laicky je tedy poměrně těžké odhalit, odkud přesně bolest vychází.

Gastroenterolog a hepatolog MUDr. Karel Lukáš dává přesnější návod:

Podráždění žlučníku se projevuje tlakem v pravém podžebří a pocity na zvracení. Bolest často vystřeluje až do zad. Může jít i o biliární koliku, která je vyvolaná stahem žlučníku. Taková bolest je kolísavá, nepříjemná až šokující.

Příčiny bolesti žlučníku

Odborné zdroje se shodují v tom, že nejčastější příčinou bolesti žlučníku bývají kameny. Podle statistik jsou ženy ohroženy žlučníkovými kameny dvakrát častěji než muži.

K nejčastějším příčinám bolesti patří:

 1. Úplné nebo částečné ucpání žlučovodů, nejčastěji žlučníkovými kameny
 2. Zánět různého původu (cholecystitida) – mohou ho způsobit kameny, autoimunitní onemocnění apod.
 3. Kombinace obojího – částečné nebo úplné ucpání žlučovodů a následný zánět

Žlučníkové kameny (cholelitiáza)

Vznikají, když se cholesterol a další látky proudící žlučovodem promění v tvrdší formu kamenů. Když kámen přechází do tenkého střeva nebo se zasekne ve žlučovodu, dochází k bolesti.

Příčiny mohou být různé. Svou roli hrají i dlouhodobě špatné stravovací návyky nebo nedostatečný pitný režim.

Faktory zvyšující riziko žlučníkových kamenů

 • Genetika (žlučníkové kameny v rodině)
 • Ženské pohlaví (estrogen zvyšuje cholesterol v žluči)
 • Věk nad 40 let (hladina cholesterolu v krvi s věkem roste)
 • Americký nebo mexický původ (etnická zátěž)
 • Cukrovka, Crohnova nemoc a další interní choroby provázané poruchou látkové výměny

Biliární kolika

Při tzv. biliární kolice se žlučník stahuje a bolí. Žlučovod přitom může, ale nemusí, být ucpán kamenem.

Projevy biliární koliky:

 • Bolest střílející k pravému rameni nebo špičce lopatky
 • Nevolnost, zvracení
 • Kolika obvykle ustoupí do 5 hodin

Mírná bolest může přetrvávat celý den. Lékař rozhodne, zda je nutný operační zákrok nebo ne.

Žlučníkový záchvat nezpůsobují jen kameny

Může jít i jen o shluk většího množství žluči, který způsobí „nabobtnání“ žlučníku.

Projevy mohou být různé:

 • Bolest lokalizovaná na pravé straně hrudního koše
 • Bolest u pravé lopatky
 • Nevolnost, zvracení, plynatost, průjmy

Dalšími příznaky problémů se žlučovody jsou tmavá moč a světlá stolice.

Infekce celého žlučového systému (cholangitida)

Zde už jde o velmi závažný stav. Projevuje se horečkou, zmateností, nízkým krevním tlakem, silnými bolestmi břicha a někdy i změnou barvy pokožky na žlutavou. Zde již není prostor čekat, stav vyžaduje okamžité lékařské ošetření.

Jaká vyšetření vám lékař provede?

Nejprve vás vyšetří pohmatem. Až 95 % pacientů reaguje při akutní cholecystitidě bolestivě na tzv. Murphyho příznak. Lékař zatlačí pod pravým žeberním okrajem a vyzve k hlubokému nádechu. Pokud ucítíte bolest, platí to za první neklamný příznak akutního problému.

Dále vám lékař provede krevní testy včetně jaterních. Žlučníkové kameny lze spolehlivě detekovat ultrazvukem. CT nebo magnetická rezonance naznačí víc o případných probíhajících změnách v orgánech.

Jaká léčba bude následovat?

Záleží na nálezu z vyšetření i vašich subjektivních pocitech. Mnoho lidí trpí žlučníkovými kameny a ani o tom neví, protože samy o sobě nebolí.

Akutní záchvaty lékaři v závislosti na příčině obtíží řeší buď chirurgicky (nejčastěji rozbitím kamenů) nebo léky. Ty zahrnují široké spektrum od analgetik až po žlučové soli.

K radikálnímu chirurgickému řešení – odstranění žlučníku – většinou lékaři přistupují až při opakovaných nebo chronických potížích.

Problémy se žlučníkem v těhotenství

Akutní cholecystitida – příznaky, příčiny a léčba

Podle chirurgů představuje akutní cholecystitida druhý nejčastější problém, který u těhotných žen řeší (první je zánět slepého střeva). Těhotné ženy mají větší riziko komplikací spojených se žlučníkovými kameny než ženy netěhotné.

První pomoc z domácí lékárničky

Než sáhnete po babských radách, musíte mít 100% jistotu od lékaře, že váš problém nevyžaduje okamžité chirurgické řešení.

Ke zklidnění žlučníku při bolestech vyzkoušejte:

 • Mátu peprnou
 • Vojtěšku
 • Jablečný ocet

Nejvhodnější jsou teplé odvary – připravte si čaj z máty peprné nebo rozpusťte 2 lžíce jablečného octa v teplé vodě.

Dobře fungují také:

 • Kurkuma, která díky kurkuminu zklidňuje žlučník.
 • Doplňky stravy na bázi hořčíku – zmírňují křeče a bolesti.

Nedostatek hořčíku naopak může podle serveru Healthline.com podporovat tvorbu žlučníkových kamenů.

TIP: Při bolesti namočte ručník do teplé vody a cca 15 minut jej nechte ležet na břiše. Uvolníte křeče a tlak na žlučové cesty.

Žlučníková dieta

Frekvenci žlučníkových kolik můžete zkusit snížit nízkotučnou dietou se zvýšeným příjmem vlákniny. Už vzniklých kamenů vás však nezbaví.

Vyhněte se:

 • Potravinám s vysokým obsahem nezdravých, průmyslově zpracovaných tuků
 • Rafinovaným uhlohydrátům, hlavně bílému pečivu a cukru

TIP: Přečtěte si, které potraviny smíte a nesmíte jíst při žlučníkové dietě. Pozornost věnujte i technologické úpravě surovin.

Navyšte příjem vlákniny

 • Z ovoce a zeleniny
 • Celozrnných obilovin, rýže, kuskusu a quinoy

Jak snížit výskyt žlučníkových kamenů?

MUDr. Charles Patrik Davis radí:

Pití kávy a pravidelné cvičení může snížit výskyt žlučníkových kamenů.

Národní ústav pro léčbu cukrovky, trávicích a ledvinových chorob doporučuje týdně aspoň 150 minut pohybu. Stačí svižná chůze. Pohyb zároveň optimalizuje hladinu cholesterolu v krvi.

Snižte svou váhu na optimum, ale pomalu

Server HealthLine.com varuje,že nadváha a obezita zvyšují riziko žlučníkových kamenů. Nadváha totiž znamená větší riziko výskytu cholesterolu v žluči. Nehubněte však příliš rychle. Při drastické dietě naopak játra produkují cholesterolu více. Proto jídlo nevynechávejte, ale hubněte zdravě.

Rizika při zanedbání nemocí žlučníku

Záleží na příčině vašich potíží. Při dlouhodobém zanedbávání léčby hrozí:

 • Ztráta hmotnosti, problémy s příjmem potravy
 • Porušení rovnováhy elektrolytů v těle
 • Vážné infekce slinivky nebo pobřišnice
 • Vzácně až rakovina žlučníku

Neignorujte první příznaky a vyrazte k lékaři na vyšetření. Tělo vám dá zpětnou vazbu, jestli postupujete v léčbě správně.

bolest břicha dieta hubnutí těhotenství vláknina žlučník

Žlučníkové kameny – příznaky, komplikace a léčba

 • Žlučníkové kameny představují onemocnění žlučových cest, které vzniká jako důsledek nepoměru mezi koncentracemi jednotlivých složek žluči (cholesterol, žlučové kyseliny, fosfolipidy, bilirubin).
 • Žlučníkové kameny patří mezi typická onemocnění u pacientů středního a vyššího věku, mnohem častěji ovšem trápí ženy než muže.
 • Mezi hlavní příčiny vzniku žlučníkových kamenů patří chorobné změny ve žlučníku a játrech, špatné stravovací návyky, velký obsah tuků v potravě, nedostatek pohybu, obezita a stres.
 • Příznaky cholelitiázy mohou zahrnovat například bolest v pravém podžebří, bolesti v nadbřišku, zvracení, nechutenství, plynatost, říhání, průjmy nebo nepravidelnou stolici.
 • Žlučníkové kameny mohou způsobit různé komplikace v podobě rakoviny žlučníku, žloutenky, protržení žlučníku a zánětu jater, žlučníku nebo slinivky.
 • Akutní koliková forma se léčí přísnou hladovkou, spasmolytiky a klidem na lůžku, někdy je však nutné přistoupit k operaci a odstranění žlučníku, rozpuštění kamenů nebo rozbití žlučníkových kamenů rázovou vlnou.
Budete mít zájem:  Šelest na srdci – co je to?

Žlučníkové kameny (nebo také žlučové kameny) patří mezi nejčastější choroby středního věku.

Jedná se o onemocnění žlučových cest, které vzniká jako důsledek nepoměru mezi koncentracemi jednotlivých složek žluči. Přítomnost kamenů ve žlučníku a jeho vývodu je pro pacienta často velmi bolestivá a může způsobit záchvat žlučové koliky, žloutenku nebo také zánět slinivky.

Žlučník je orgán hruškovitého tvaru, který slouží ke skladování a úpravě žluči. Ta vzniká v játrech a její základní složky tvoří cholesterol, žlučové kyseliny, fosfolipidy a bilirubin. Mezi hlavní funkce žluči patří trávení a vstřebávání tuků, podílí se ale také na neutralizaci žaludeční trávicí šťávy, čímž chrání střevo před poškozením.

Cholelitiáza, jak se žlučníkové kameny odborně nazývají, patří k nejčastějším onemocněním u pacientů středního a vyššího věku, ženy ovšem trápí mnohem častěji než muže. Kameny ve žlučníku vznikají srážením jednotlivých součástí žluči kolem drobného jadérka, které je tvořeno krystalizováním některých žlučových komponent (nejčastěji cholesterolu).

Druhy žlučových kamenů

 • Cholesterolové kameny – žluté, velké zhruba jako třešeň
 • Pigmentové kaménky – černé nebo hnědé
 • Smíšené kameny – vznikají v důsledku chronických zánětlivých změn žlučníku

Příčiny onemocnění

Vznik žlučníkových kamenů je u pacientů podmíněný výskytem chorobných změn ve žlučníku a játrech. Situaci mohou negativně ovlivnit některé nemoci, jako je jaterní cirhóza či zvýšená hladina krevních tuků, nebo také užívané léky (hypolipidemika, estrogeny) a velké množství dalších činitelů.

Rizikové faktory

 • Špatné stravovací návyky
 • Nedostatečný pitný režim
 • Nedostatek vlákniny v potravě
 • Velký obsah tuků v jídelníčku
 • Nedostatek pohybu
 • Obezita
 • Stres
 • Cukrovka

Větší výskyt žlučníkových kamenů hrozí také ženám v klimakteriu a nastávajícím maminkám, jelikož v průběhu těhotenství dochází díky zvýšené hladině progesteronu ke zhoršenému vyprazdňování žlučníku.

Žlučníkové kameny příznaky

Co se týče projevů nemoci, žlučové kameny mohou způsobit nepříjemné bolesti, ale pacienti o jejich přítomnosti také nemusí vůbec vědět. Podle toho rozlišujeme tři různé formy tohoto onemocnění:

 • Asymptomatická forma
 • Dyspeptická forma
 • Koliková forma

BEZPŘÍZNAKOVÁ FORMA – Je nejčastější, vyskytuje se až v 70 % všech případů. Kaménky zůstávají bez povšimnutí, nezpůsobují žádné velké komplikace a výskyt tohoto onemocnění pacient většinou zjistí až během vyšetření nebo operace z důvodu jiných obtíží, nebo kameny objeví lékaři až v průběhu pitvy.

DYSPEPTICKÁ FORMA – V tomto případě doprovázejí žlučníkové kameny různé nespecifické příznaky, které zahrnují:

KOLIKOVÁ FORMA – Typickým projevem tohoto onemocnění je žlučníkový záchvat. Bolest v takovém případě vzniká náhle a může trvat několik minut nebo i hodiny. Nejčastěji se objevuje po požití tučného a mastného jídla. Charakteristické příznaky:

 • Bolest v pravém podžebří
 • Bolest v nadbřišku, která přechází do zad a pod lopatku
 • Zvracení nebo pocit na zvracení

Možné komplikace

Ačkoliv pacienti o přítomnosti žlučových kamenů často nemají vůbec ponětí, mohou jim i přes to způsobit velice nepříjemné komplikace.

Kameny mohou srůstat s okolní tkání a postupně se tak dostanou do střev nebo břišní stěny, někdy může dojít i ke vzniku rakoviny žlučníku.

Putující žlučníkový kámen se také může zaseknout v některém zúžení a poškodit stěnu žlučníku nebo vývodu.

Pokud se kámen zasekne na počátku žlučovodu, žluč nemá kam odtékat a začne se hromadit ve žlučníku a játrech.

Může tak dojít k poškození jater, které způsobuje žloutenku, nebo poškození žlučníku, které má za následek jeho zánět nebo protržení.

Kámen se může zaseknout také ve vyústění žlučovodu a slinivky břišní do tenkého střeva, což často vede k zánětu jater, žlučníku nebo slinivky (pankreatitida).

Žlučníkové kameny léčba

Vyšetření na přítomnost žlučníkových kamenů je poměrně snadné. Lékaři provádí diagnostiku pomocí fyzikálních vyšetření a ultrazvuku, dále také laboratorním vyšetřením krve a moči nebo rentgenem břicha. Podle toho následně určí nejlepší způsob, jak se zbavit žlučníkových kamenů. Ten závisí především na tom, kterým druhem cholelitiázy pacient trpí.

Pokud se jedná o akutní kolikovou formu, je nutné dodržovat přísnou hladovku a klid na lůžku.

Léky na žlučníkové kameny v tomto případě zahrnují analgetika a spasmolytika, která tlumí bolest a stahy žlučníku.

Účinné jsou také teplé obklady v oblasti pravého podžebří nebo speciální čaj na žlučníkové kameny. Po odeznění záchvatu lékaři pacientovi naordinují žlučníkovou dietu.

Další způsoby léčby

 • Operace žlučníkových kamenů a odstranění žlučníku
 • Rozpuštění žlučníkových kamenů
 • Rozbití žlučníkových kamenů rázovou vlnou (LERV)
 • Lázeňské léčení u pacientů neschopných operace

Chirurgická léčba následuje až ve chvíli, kdy lékaři jasně určí diagnózu a zváží míru onemocnění pacienta i veškeré možné komplikace, nebo také v případě významného zhoršení pacientova stavu. Odstranění žlučníkových kamenů a žlučníku probíhá buď klasickým způsobem nebo laparoskopicky.

Žlučníkové kameny a přírodní léčba

Onemocnění žlučníku se doma léčí hlavně prostřednictvím speciální diety. Vyhnout byste se měli všem smaženým, tučným a kořeněným jídlům, alkoholu a stravě s vysokou hladinou cholesterolu.

Důležité je naopak dodržovat pravidelný pitný režim, jíst přiměřené porce a dopřát si po jídle klid. Pokud jde o babské rady, při léčbě žlučníkových kamenů se doporučuje černá ředkev.

Pomáhají také čaje z těchto bylin:

 • Máta peprná
 • Heřmánek pravý
 • Kurkuma
 • Smetánka lékařská
 • Řapík lékařský
 • Boldovník vonný

Pacienti by měli konzumovat jídla s nízkým obsahem cholesterolu. Sem patří například cibule, česnek, fazole, houby, jablka, oves, rýže, ryby, lněná semínka a chléb, mandle nebo vlašské ořechy.

Zánět žlučníku – Mojezdraví.cz

Infekce vzniká nejčastěji ve spojení se žlučovými kameny, které stagnují ve žlučovodu a tím brání odtoku žluče, což urychluje vznik infekce. Zánět žlučníku může být také zapříčiněn infekcí ze střevních mikroorganismů, převážně bakterií  E.coli nebo z krve. Rozlišujeme dvě formy onemocnění: akutní a chronické, obě se projevují odlišnými symptomy.

Příznaky zánětu žlučníku

Chronická cholecystitida, která se projevuje nenápadně pobolíváním břicha, nechutenstvím, pocitem plnosti, může velmi snadno přejít do akutního záchvatu.

Ten se objeví poměrně náhle, břicho je tvrdé na pohmat, bolestivé v pravém podžebří a celkový stav doprovází teplota. Může se objevit zvracení, nechutenství, zimnice, třesavka.

Je-li stav spojen s nedostatečným odtokem žluči, může vzniknout žloutenka.

Léčba zánětu žlučníku

Léčbu stanoví lékař podle aktuálního stavu pacienta. V zásadě se vychází ze dvou možností, a to buď přistoupit k operaci u neakutního stavu, anebo nastupuje neinvazivní léčba, která je založena na klidovém režimu na lůžku, podávání léků proti bolesti a horečce, přikládání ledových obkladů.

Podání antibiotik je vždy na zvážení ošetřujícího lékaře, protože zmírnění projevů infekce může utlumit i jiné důležité symptomy. V některých těžkých případech se zavede infuze a sonda do žaludku, pomocí které dochází k podávání tekuté stravy a léků.

Pacient také musí dodržovat přísnou jaterní dietu s nízkým obsahem tuků. K operaci se přistupuje v akutním stavu pouze v  případě, že hrozí zánět pobřišnice nebo v prvních 48 hodinách, kdy je stav velice vážný. Jinak se operace plánuje až po uklidnění a vyléčení akutního zánětu. Operace probíhá buď laparoskopicky, nebo otevřením dutiny břišní.

Léky

Při léčbě se podávají léky na tlumení bolesti, snížení horečky a někdy antibiotika na přeléčení zánětu.

Bylinky

Na zmírnění příznaků se doporučuje pít směsi bylinek složené z kořene čekanky a pampelišky, natě máty, řepíku a ožanky a rozemletého plodu ostropestřce. 

IndividuálníTýden nebo operace a následná rekonvalescence

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.

Domácí léčba, jak si pomoci

Léčení cholecystitidy by nikdy nemělo probíhat bez dohledu lékaře. Dodržování střídmého stravování s nižším obsahem tuků pomáhá mírnit počáteční potíže. Žlučové kameny likviduje křen. Smíchejte 1 lžíci nastrouhaného křenu s 1 lžící medu a octa, pijte na lačno.

Vyšetření

Laboratorní vyšetření odhalí zvýšené bílé krvinky nebo zvýšené jaterní markery, bilirubin a amylázy. Zásadní pro diagnostiku je ultrazvuk, podle kterého lékař pozná přítomnost kamenů a prosáknutí žlučníkové stěny. 

V těhotenství

V těhotenství se u žen vyskytují problém se žlučníkem ve zvýšené míře, ale projevují se obvykle jinak než klasickou bolestí břicha, a to většinou zvracením a migrénami.

Kdy jít k lékaři

Lékaře navštivte při bolestech břicha, nechutenství, zvýšené teplotě a tvrdém břiše na pohmat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector