Adjuvantní A Neoadjuvantní Léčba?

V neoadjuvantní léčbě se používá některý typ léčby medikamentózní, radioterapie, popř. kombinace obou těchto způsobů. Po operaci pak ještě může následovat léčba adjuvantní. Pokud je následně ložisko nádoru chirurgicky odstraněno, hodnotí patolog míru odpovědi.

Co je adjuvantní léčba?

Cílem adjuvantní léčby je zničit případné mikroskopické zbytky choroby nebo již přítomné (ale dosud nezjistitelné) mikrometastázy. V adjuvantní léčbě se používá některý typ léčby medikamentózní, radioterapie, popř. kombinace obou těchto způsobů.

Co je kurativní léčba?

Cílem kurativní (latinské curatio = léčení) léčby je vyléčení pacienta. Vyléčení lze docílit ‚běžnou‘ léčbou s minimem nežádoucích účinků, mnohdy je však nutná radikální (agresivní) léčba, např. kombinace radioterapie s chemoterapií, což může mít řadu nepříznivých účinků nebo trvalých následků.

Co je neoadjuvantní chemoterapie?

Neoadjuvantní terapie je onkologickou terapií, která je prováděna ještě před hlavní léčbou. Cílem neoadjuvantní terapie není vyléčit nádorové onemocnění, ale zvýšit pravděpodobnost terapeutického úspěchu hlavní terapeutické metody, obvykle tedy chirurgického výkonu.

Co je zajišťovací léčba?

Adjuvantní léčba – „zajišťovací“ léčba prováděná po základní léčebné metodě, nejvíce po radikální chirurgické léčbě, ale i po chemoterapii (např. u hematologických malignit) nebo po radioterapii (např. nádory krku). Cílem adjuvantní léčby je zničit případné zbytky choroby dříve, než se zvětší.

Co znamená adjuvantní?

Adjuvantní léčba je dodatečná protinádorová léčba, která se podává po primární léčbě, aby se snížilo riziko recidivy (návratu zhoubného nádoru). Adjuvantní léčba může zahrnovat chemoterapii, radioterapii, hormonální léčbu, cílenou léčbu a/nebo biologickou léčbu.

Jak fungují cytostatika?

Chemoterapie je jeden ze způsobů protinádorové léčby využívající léků ze skupiny cytostatik. Cytostatika ničí hlavně buňky nádorové, ale i některé zdravé buňky. Proto může být aplikace chemoterapie provázena některými nežádoucími účinky.

Budete mít zájem:  Osteopenie – nižší hustota kostí – příznaky, příčiny a léčba

Co je to Kauzální terapie?

Kauzální léčba je zaměřena na příčinu (latinsky causa = příčina) nemoci, jde například o antibiotickou léčbu při bakteriální infekci. Přeneseně se někdy tento termín užívá pro léčbu zaměřenou přímo na nemoc (i když nikoli na příčinu), například protinádorová chemoterapie.

Co to je brachyterapie?

V lékařské terminologii pojem brachyterapie znamená léčbu zářením na krátkou vzdálenost. Prakticky se tedy zdroj záření umísťuje (vkládá) do těsné blízkosti nádoru nebo nádorového lůžka po operaci. Hlavním smyslem této léčby je možnost zvýšení dávky v nádoru bez většího ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.

Co to je paliativní chemoterapie?

PALIATIVNÍ chemoterapie se používá u pacientů, u nichž nelze s ohledem na rozsah onemocnění dosáhnout úplného vyléčení. Chemoterapie se podává s cílem zpomalení růstu, popřípadě zmenšení, nádoru a z toho vyplývající zmírnění potíží, které pacientovi toto onemocnění způsobuje.

Co zpusobuje chemoterapie?

Protinádorové léky mohou také v některých případech poškozovat buňky srdce, ledvin, močového měchýře, plic a nervového systému. Nejčastějšími nežádoucími účinky chemoterapie jsou nevolnost a zvracení, vypadávání vlasů a únava. Patří sem také psychická odezva na léčbu chemoterapií.

Jak casto probíhá chemoterapie?

Chemoterapie se často podává v cyklech (sériích), které zahrnují většinou třítýdenní přestávku, během níž má organismus možnost se zotavit a vytvářet v orgánech a tkáních nové normální zdravé buňky. Ve většině případů trvá léčba nejméně tři měsíce a někdy celkově až tři roky.

Co je Teleterapie?

Předpona ‚tele-‚ udává, že jde o ozáření ‚z dálky‘ – zdroj záření je asi sto centimetrů od těla nemocného.

Co metastazuje do plic?

Plicní metastázy jsou nejčastěji z nádoru prsu, plic, trávicí trubice, ledvin, štítné žlázy, hlavy a krku. Metastázy jsou spíše metachronní (po manifestaci prim. nádoru) než synchronní (současně s prim. nádorem).

Budete mít zájem:  Toxoplazmoza Příznaky U Dětí?

Jak dlouho se žije s metastázami?

A na rozdíl od dřívějších chmurných prognóz ho dokáže také prodloužit, a to nejen v řádu měsíců, ale i let. Výjimkou nejsou případy, kdy například pacientky s metastazující rakovinou prsu žijí déle než pět let, přičemž je v maximální možné míře zachována kvalita jejich života.

Jak se projevuje rakovina jater?

Příznaky rakoviny jater

 • únava.
 • bolest břicha.
 • hubnutí
 • snížená chuť k jídlu.
 • zvýšená tělesná teplota.
 • schvácenost.
 • bolest v pravém podžebří
 • žlutá kůže.
 • Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector