7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

Alkulačka vám poradí, za jak dlouho po tom, co jste začali pít, můžete sednout za volant. Zadejte do alkulačky, co jste vypili, své pohlaví a hmotnost.

Ze zobrazeného grafu zjistíte, jak dlouho budete přibližně odbourávat vypitý alkohol. Výsledky alkoholmetru jsou orientační, rychlost odbourávání alkoholu závisí na řadě dalších faktorů.

Nejspolehlivější testy lze získat pouze z krve.

Výpočet promile alkoholu v krvi

Množství alkoholu v krvi se vyjadřuje v jednotkách promile. Hodnota 1 promile znamená, že jeden litr krve obsahuje jeden gram čistého alkoholu. Muž za 1 hodinu odbourá 1 gram alkoholu na 10 kg své váhy, žena za stejnou dobu 0,85 gramu.

Odbourávání alkoholu

Rychlost odbourávání alkoholu je velmi individuální. Ženy, staří lidé a některá etnika hůře odbourávají alkohol. Vliv může mít fyzická i psychická kondice. Nemocní lidé, zejména s onemocněním jater, kteří užívají léky, alkohol zpracovávají pomaleji.

Rozhoduje i druh alkoholu, který konzumujete, jaké množství vypijete a za jak dlouho. Nejrychleji se vstřebává šampaňské, míchané drinky a bylinné likéry. Vstřebávání zpomalí sladké a studené nápoje. Pokud pijete nalačno, alkohol začne působit rychleji. Rychlost odbourávání alkoholu snižuje i konzumace jídla. Potraviny s vyšším obsahem tuku vstřebávání alkoholu do krve zpomalují.

Alkohol za volantem

V ČR je nulová tolerance alkoholu v krvi. Pokud je naměřená hodnota nižší než 0,24 promile, nález je považován za negativní, pokud se sám řidič ke konzumaci alkoholu nepřizná.

Alkohol za volantem zvyšuje agresivitu řidiče a přeceňování jeho schopností. Ubývá také schopnost soustředění, zhoršuje se vidění, postřeh a prodlužuje reakční čas v krizových situacích.

V roce 2017 bylo pod vlivem alkoholu zaviněno 4 251 dopravních nehod. Při nich zemřelo 48 osob, 203 osob bylo těžce zraněno a 1 750 lehce. Nejvíce dopravních nehod způsobili řidiči, kterým byla naměřena hodnota nad 1,5 promile v krvi.

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

24. března 2021

Ze čtyř let vězení na tříletou podmínku snížil Vrchní soud v Olomouci trest Martinu Svobodovi,…

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

19. března 2021

Premium Agresivní způsob obhajoby používá advokát ženy, která vloni havarovala opilá na magistrále….

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

19. března 2021

Společnost Coty Inc. podepsala dohodu s lídrem ve výrobě ekologických a udržitelných surovin,…

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

19. března 2021

Městská policie narazila na lavičce v parku v Praze 3 na pár s dvouletým dítětem v kočárku, okolo…

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

18. března 2021

Pražští strážníci ve čtvrtek dopoledne zastavili vozidlo, které nemělo poznávací značky. Zadní…

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

18. března 2021

Řidiče kamionu, který se posilňoval alkoholem přímo za volantem, si všimli policisté z Jindřichova…

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

17. března 2021

Recidivistu, který s železným páčidlem v ruce rozbíjel v centru Prahy výlohy, zadrželi v pátek v…

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

16. března 2021

Tento orgán hraje zásadní roli v celé řadě tělesných funkcí. Je však velmi náchylný k poškození….

Témata: bodový systém, Československá armáda, Čtrnáctideník Žena a život , Fédération Internationale Féline, glosa, HEADLAJNER, Karanténa, KLDR, kokain, léčba, Ona-zdraví, Praha 1, protéza, satira, Skotsko, Týdeník Čas pro hvězdy, Týdeník Téma, vůně, závislost, Životní styl, Hnutí ANO, Jan Čižinský, Kaplice, KDU-ČSL, Komunistická strana Československa, Ladislav Csémy, Mel Gibson, Michal Miovský, Miroslav Kalousek, Národní ústav duševního zdraví, Praha 1, Serengeti, Úřad vlády, Vysočina, Žďársko

Alkohol v české společnosti

Pandemie covid-19 a s ní související stres, který zasáhl celou společnost, zvýšily riziko nadměrného pití alkoholu.

Jeho konzumace však byla i před koronavirovou pandemií příliš běžnou součástí života českých domácností a nezbytným doprovodem veškerého společenského života.

Vysoká spotřeba alkoholu a rizikové pití jsou nejviditelnějším sociálně patologickým jevem, kterým se naše země negativně profiluje i v mezinárodním srovnání.

Česká republika opakovaně obsazuje přední příčky v tzv. indexech neřestí, k čemuž spotřeba alkoholu významně přispívá. Jako příklad lze uvést první místo v indexu dekadentnosti sestaveném společností Bloomberg v roce 20121) a třetí místo v indexu neřestí, který reflektuje, kolik utrácejí domácnosti v jednotlivých státech EU za „neřesti“ včetně alkoholu.2)

Na rozdíl od většiny evropských zemí u nás navíc spotřeba alkoholu neklesá. Naopak. Ve většině vyspělých zemí je přitom patrný opačný trend.3)

S roční spotřebou 14,4 litru čistého alkoholu dlouhodobě figurujeme na jednom z prvních tří míst v mezinárodních alkoholových statistikách. Více než polovinu této spotřeby (54 %) představuje pivo, 25 % lihoviny a 21 % víno.

Navíc téměř šestina české populace, což je zhruba 1,6 milionu lidí, konzumuje alkohol rizikově (denně víc než 40 g alkoholu pro muže a 20 g pro ženy), z toho až 600 tisíc osob konzumuje alkohol denně a z nich 100 tisíc v nadměrných dávkách (přibližně 5 a více sklenic alkoholu denně).

Skutečný počet osob s problémovým pitím je ještě vyšší, protože data ve výzkumech jsou získávána z dotazníků, kde respondenti svoji konzumaci často podhodnocují. Jenom malá část lidí s problémovým pitím vyhledá lékařskou pomoc. Léčených alkoholiků je jak v lůžkových, tak i ambulantních zařízeních zhruba 25 tisíc ročně.

Přestože čeští muži dlouhodobě konzumují alkohol ve vyšší míře než ženy, také u žen můžeme sledovat nárůst, zejména u rizikového a škodlivého pití alkoholu.

Dle řady zahraničních studií (např. ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) se ukazuje, že mladí lidé u nás pijí alkohol častěji než jejich vrstevníci v jiných zemích a častěji se také opíjejí (obr. 1).

Pití alkoholu u dětí a mladistvých lze přitom považovat za spolehlivý indikátor jak společenské přijatelnosti alkoholu, tak pravděpodobných vývojových trendů v jeho užívání.

Na silně zakořeněnou „proalkoholovou“ kulturu české společnosti poukazuje i fakt, že k prvnímu setkání dětí s alkoholem dochází velmi často v rodinách. Čtvrtina české populace se ho poprvé napila před dosažením plnoletosti ve společnosti rodičů.

Adolescenti, kteří běžně vidí ve svém okolí rodiče, příbuzné či známé osobnosti pijící alkohol, mají tendenci toto chování napodobovat, posléze se ho naučit a v budoucnu opakovat. Mezi mladými lidmi tak převládá názor, že normální je pít, a to i před 18. rokem.

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

Související rizika

Alkohol a jeho vysoká spotřeba vedou nejenom k závislosti, ale spolupodílejí se na vzniku až dvou set onemocnění. S alkoholem je spojováno zhruba 6 % celkové úmrtnosti. Příčinný vztah mezi nadměrným pitím alkoholu a nemocí byl prokázán u rakoviny dutiny ústní, hltanu, hrtanu, jícnu, jater, tlustého střeva, rekta, pankreatu a prsu.

Kromě nádorových onemocnění i u mnoha dalších chorob a poruch: zejména u kardiovaskulárních nemocí, jmenovitě mozkové mrtvice, a u onemocnění trávicího traktu, zejména alkoholové jaterní cirhózy.

Ač úmrtnost na alkoholickou cirhózu jater v mnoha vyspělých zemích klesá, a to pravděpodobně v souvislosti s poklesem spotřeby alkoholu, u nás naopak lidí s tímto onemocněním přibývá. V posledních letech dopadají následky nadměrného pití alkoholu stále častěji na ženskou část populace.

Podle dostupných údajů je druhou nejčastější příčinou úmrtí u žen ve věku 20–54 let alkoholické onemocnění jater (obr. 2). Poruchy vyvolané alkoholem patří v ČR k relativně častým psychiatrickým diagnózám (18,3 % hospitalizací v psychiatrických nemocnicích) a k pěti nejčastějším diagnózám v ambulantní psychiatrické péči.

Alkohol je i příčinou řady nehod a úrazů – podle statistik si úrazy spojené s alkoholem vyžádají ročně 4000 až 5000 hospitalizací. Lze dovodit, že část z těchto hospitalizovaných bude mít zdravotní následky, se kterými se bude potýkat po zbytek života.

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

Kromě zdravotních však existují také závažné společenské důsledky. Až 60 procent rozvádějících se párů udává jako jednu z příčin rozvodu problémy s alkoholem u jednoho z partnerů. Také nezanedbatelná část trestných činů (okolo 13 %) je spáchána pod vlivem alkoholu.

Dopady na okolí

Jak vyplývá z průzkumu společnosti SANEP, nebezpečí celospolečensky rozšířeného nadměrného pití alkoholu si uvědomuje stále více lidí. Nadpoloviční počet respondentů považuje konzumaci alkoholu v ČR za závažný celospolečenský problém a souhlasí s tvrzením, že se rozmáhá až do podoby epidemie.

Vysoká konzumace alkoholu, respektive alkoholismus, se v poslední době stále častěji chápe jako problém nejen pro konzumenty, ale i pro osoby v jejich blízkosti. Dostupné výzkumy ukazují, že právě alkohol má ze všech návykových látek nejhorší dopady na okolí.

Škody, které problémové pití způsobuje jiným lidem, se stávají předmětem četných zahraničních výzkumných studií, což přispívá k zviditelnění alkoholového problému a postupné podpoře přísnější protialkoholové politiky.

Ostatně i Světová zdravotnická organizace v roce 2010 problematiku AHTO (Alcohol Harms To Others) začlenila mezi hlavní zájmy v rámci své Globální strategie snižování škodlivého užívání alkoholu. V Česku se zatím šetření, specificky zaměřená na problematiku škodlivosti alkoholu pro druhé lidi, neprovádějí.

Nicméně Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zjistil mezi pracovníky úřadů, které se zabývají sociálně- právní ochranou dětí (tzv. OSPOD), že řešení dopadu alkoholismu některého z rodičů na děti není žádnou ojedinělou záležitostí.

Určité objektivní informace lze ovšem získat z běžných statistik, souvisejících tak či onak s alkoholem, a z několika studií, které vyčíslují společenské náklady spojené s alkoholem. Ekonomické ztráty, jež alkohol působí naší společnosti, představovaly podle studie iHETA v roce 2016 téměř 57 miliard korun.

Budete mít zájem:  Akné na zádech – co pomáhá?

V době koronavirové krize

Pandemie covid-19 a s ní spojený stres znamená další riziko zvýšeného pití alkoholu. Opatření zavedená k omezení šíření viru představují extrémní rizikový faktor, nejvíce u osob s problémovým pitím alkoholu a u těch, kteří abstinují kvůli závislosti.

Reprezentativní průzkum Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, který zjišťoval chování lidí v karanténě na jaře 2020, ukázal, že 18 % respondentů během nouzového stavu zvýšilo svůj příjem alkoholu.

Dle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví se lidé o něco častěji opíjeli; nárazové nadměrné pití vzrostlo ze 4 % na 6,5 %. Ve výzkumu Behaviorální aspekty epidemie covid-19 v ČR, uskutečněném Ústavem veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.

 lékařské fakulty UK ve spolupráci s WHO a Ministerstvem zdravotnictví ČR v srpnu 2020, uvedlo 11 % dotázaných, že pilo v souvislosti s pandemií covid-19 alkohol více než obvykle.

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

Proč se v Česku tolik pije?

Zatím vše nasvědčuje tomu, že pití alkoholu stále je a také zůstane pro českou společnost velkým rizikem. Proč je i v posledních třiceti letech tak populární? Co je pozadím a jaké jsou příčiny této situace? Proč současná mládež pije alkohol více než generace jejich rodičů počátkem devadesátých let?

Odpověď lze najít v datech, zarámovaných do politického a sociálně-ekonomického vývoje po roce 1989. Alkoholové statistiky před rokem 1989 ukazují, že ještě v osmdesátých letech minulého století spotřeba alkoholu v ČR dokonce klesala. V letech 1987–1989 jsme se ve spotřebě alkoholu rovnali průměru zemí OECD. Po sametové revoluci se však spotřeba alkoholu začala zvyšovat.

V průběhu devadesátých let, kdy probíhala rozsáhlá politická, ekonomická a společenská transformace, se uvolňovaly zavedené limity a omezení, včetně těch, které se týkaly výroby, prodeje i pití alkoholu. To nezůstalo bez odezvy.

Zatímco v roce 1989 průměrný dospělý Čech zkonzumoval 10,4 litru čistého alkoholu, o dvacet let později to bylo již 12,1 a nárůst i nadále pokračoval až na současných 14,4 litru.

Významnou příčinou tohoto nárůstu byla privatizace výroby i prodeje alkoholu. Soukromí výrobci a prodejci začali nabízet alkohol daleko dravěji než dřívější národní podniky. Přispěla i minimální regulace prodeje alkoholu, a to zejména v kombinaci s jeho nízkou cenou. Pivo, které představuje v ČR až polovinu příjmu čistého alkoholu, je u nás nejlevnější v Evropě.

Cenová dostupnost ostatních alkoholických nápojů je také dlouhodobě vysoká a nemění se, což platí i pro nezletilé. Více než 80 % patnáctiletých a šestnáctiletých nemá problém opatřit si alkohol.

Přitom řada výzkumů i zahraniční praxe dokazují, že nejúčinnějším nástrojem snižování spotřeby alkoholu je zhoršení jeho dostupnosti omezením prodejní doby, omezením reklamy a cenovými i daňovými opatřeními.

Úspěšnou protialkoholní politiku uplatňují po celá desetiletí ve skandinávských zemích.

Avšak i v zemích s alkoholovou tradicí, jmenovitě například ve Francii nebo Itálii, se podařilo během let spotřebu významně snížit, což nepochybně přispělo k zlepšení zdraví tamních obyvatel. Obdobná opatření nemají jenom restriktivní význam.

Především dávají veřejnosti jasný signál, že alkoholismus není tolerován a společensky akceptován. Opatření k omezení pití alkoholu čili regulace jeho ceny a promyšlená opatření týkající se omezení místa a doby jeho prodeje, by naší společnosti prospěly.

Důležité je, aby alkoholické nápoje nebyly snadno dostupné pro děti a mladistvé, kteří pijí více a častěji než jejich vrstevníci v EU. Celkové snížení spotřeby alkoholu by jistě přineslo úlevu mnoha rodinám a úspory ve zdravotnictví.

Připomeňme si období, kdy byl alkoholismus v naší zemi pokládán za znak společenského rozkladu a krize. Známým odpůrcem alkoholu byl i první prezident Československé republiky T. G. Masaryk.

Sám nikdy nepil destiláty a po padesátce přestal pít alkohol vůbec. Za jeho éry se při slavnostních státních příležitostech alkohol nepodával.

Na závěr tohoto článku by proto neuškodilo připomenout některé jeho výroky: „Opilství je otcem chudoby a nesvobody“ a „Národ pijanů je národem 8 otroků“.

1) Index je sestaven na základě spotřeby alkoholu, počtu vykouřených cigaret, užívání drog i rozšíření gamblingu.

2) Útrata českých domácností za neřesti (drogy, alkohol, tabák aj.) podle tohoto indexu v roce 2017 činila 8,2 % celkových spotřebitelských výdajů.

3) Pro ilustraci v roce 2016 jeden dospělý obyvatel Evropy starší 15 let vypil v průměru 9,8 litru čistého alkoholu, zatímco jeden Čech vypil až 14,4 litru, což je dvojnásobek světového průměru.

[1] Mravčík V. et al.: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v české republice v roce 2018, in: Mravčík V. (ed.).: Úřad vlády ČR, Praha 2019.

[2] Hnilicová H., Dobiášová K.: Alkohol z pohledu veřejného zdraví v ČR: fakta a souvislosti, Časopis lékařů českých 157, 248–253, 2018/5.

[3] Csémy L. et al.: Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2019. Výzkumná zpráva, SZÚ, Praha 2020, dostupné z www.szu.cz.

[4] Anderson P., Chisholm D., Fuhr D. C.: Effectiveness and cost-effectiveness of policies and programmes to reduce the harm caused by alcohol, Lancet 373, 2234–2246, 2009.

[5] Mlčoch T., Chadimová K., Doležal T.: Společenské náklady konzumace alkoholu v České republice, iHETA, Praha 2019.

Pití má u nás image chlapáctví, říká odborník. Proč je nebezpečný? | Zdraví

Na muže platí jiný typ preventivních programů než na ženy, říká profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

LN Podle statistik podléhají muži závislosti na alkoholu častěji než ženy. Čím to je?Statistická čísla byla v minulosti trochu zkreslená tím, že se o ženských závislostech moc nemluvilo. Ale je pravda, že mužů závislých na alkoholu je u nás stále víc než žen.

Souvisí to mimo jiné s mírou společenské tolerance. Kouření u žen například nebere česká společnost v současné době jako morální poklesek. S alkoholem je to však jiné. Když se muž, který o víkendu vezme rodinu na chalupu, na párty opije, všichni kolem něj to tolerují.

Pokud se ale podobná věc přihodí ženě, vzbudí to obvykle pozdvižení.

LN Co bývá nejčastější příčinou nadměrného pití u mužů?Ve hře je spousta faktorů: od genetiky až po výchovu. Poměrně silná je ale spojitost s dospíváním, kdy se kluci začínají stávat muži a hledají atributy mužství.

A právě v tomto období na ně mívají velký vliv různé kampaně, které podporují mužské pití. Jedna taková momentálně běží na Slovensku. Chlap výrazně mužného vzhledu drží na billboardu sklenici a říká: „Takhle si dělají selfie dospělí.

“ Jinak řečeno, tahle kampaň tím nejvulgárnějším způsobem sděluje, že alkohol je odznakem opravdového chlapa. Kdyby přišel někdo a vykládal, že heroin není zase až tak špatný, a kdo ho začne užívat, bude víc chlapem, nikdo mu asi věřit nebude. Pití má ale u nás image chlapáctví.

S pravidelným popíjením tak řada kluků začíná už v teenagerovském věku, zejména pokud jejich táta doma také pravidelně pije.

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

LN Dá se tomu nějak předejít?Závislost na alkoholu má ve srovnání s mnoha jinými typy rizikového chování naštěstí relativně velkou preventabilitu. Problém ovšem je, že mnohé preventivní programy, které používáme, nejsou moc efektivní.

Pouhé sdělování informací na nikoho nezabírá. Na muže pak navíc platí jiný typ prevence než na ženy. Řadu vědomostí dnes kluci získávají prostřednictvím internetu, kde se někteří autoři odvolávají na zahraniční vědecké časopisy.

Ale když si dáte tu práci, zjistíte, že to ve skutečnosti žádné vědecké časopisy nejsou anebo jsou zcela druhořadé kvality. Leckteré na internetu publikované studie o prospěšnosti alkoholu na lidský organismus navíc sponzoruje alkoholový průmysl.

Schopnost vyhodnotit informace a udělat si z toho nějaký závěr je přitom v naší populaci obecně velmi nízká.

LN Pomohlo by třeba pozvat teenagerůmna besedu alkoholika, který se léčí ze závislosti?Zastrašování není to pravé a je málo účinné. Když začnete teenagerům povídat, jak mohou skončit, když budou hodně pít, má to paradoxně leckdy úplně opačný účinek. Na muže se navíc nesmíte dívat prizmatem vzdělaného člověka, který bydlí ve velkém městě.

Ale přesto je, jak se zdá, dokážeme oslovit v celém spektru. Když například přijdou na rockový koncert a trochu se pobaví, celkem bez problémů zajdou i do stanu, kde jim něco povíte o rakovině varlat nebo o závislosti na alkoholu. Sáhnou si na umělá varlata nebo prsa a vidíte, že se dobře baví a současně vás vnímají a reagují na vás.

Docela dobrý úspěch mívají třeba i různé provokativní akce, jako je třeba Suchej únor.

LN Co se pod tímhle názvem skrývá?

Budete mít zájem:  Selhání Ledvin U Koček Příznaky?

Vše, co byste měli jako řidiči vědět o alkoholu a dechové zkoušce

7× ženy a alkohol: Proč baba snese míň než chlap

Zejména nyní o vánočních svátcích a při oslavách Nového roku si budou mnozí řidiči klást otázku: „Včera jsem toho zas tak moc nevypil, tak už můžu řídit?“ Problematiku odbourávání alkoholu ale není dobré odbýt jen internetovou kalkulačkou. Takové výpočty jsou beztak jen orientační.

ÚS potvrdil půl roku bez řidičáku za 0,03 promile. Ukazuje to absurditu nulové tolerance (komentář)

Každý odbourává alkohol jinak, a nezávisí to jen na tělesné hmotnosti. Záleží na metabolismu, aktuálním zdravotním stavu, stravě, věku a také genetických dispozicích.

I když se lékaři shodují v tom, že u mužů se odbourává za hodinu 100 mg ethanolu na 1 kg tělesné hmotnosti a u žen 80 mg, jedná se o střední hodnotu, která se může lišit až o 30 %. I to je důvod, proč nelze obecným kalkulačkám věřit.

I když vám vyjde, že byste měli být už střízliví, pořád můžete nadýchat.

Je horší trocha alkoholu, nebo unavený řidič?Čas od času se objeví studie, která zkoumá a porovnává vliv únavy a alkoholu na chování řidiče. Podle jedné takové například po 17 hodinách bez spánku ovládá řidič své auto zhruba stejně jako ten, který by měl v krvi půl promile (takže by nadýchal zhruba 0,7 až 0,8 promile). Po 24 hodinách beze spánku se schopnosti řidiče zhrošily tak, že odpovídaly člověku s jedním promile alkoholu v krvi. Lidé s vážnými poruchami spánku se dokonce mohou za volantem chovat jako chroničtí alkoholici s hladinou 0,6 promile. Podobný test udělal jednou britský motoristický pořad Fifth Gear a ten dokonce zjistil, že po menším množství alkoholu řídil pokusný řidič bezpečněji než ten unavený.

Alkohol se začne vstřebávat rychle, polovina se ho vstřebá do krve již asi 15 minut po konzumaci. Maximální hladiny v krvi dosáhne alkohol zhruba v intervalu 30 minut až jedné hodiny po konzumaci.

Například teplé alkoholické nápoje nebo nápoje s obsahem CO2 se vstřebávají rychleji a dříve se začnou odbourávat. Pokud již nic dalšího člověk nepije, bude hladina alkoholu v krvi klesat.

Co to ale znamená pro někoho, kdo řídí nebo se řídit chystá?

Nulová tolerance? Jak se to vezme

Podle českého práva se u řidiče netoleruje ani malá hladina alkoholu v krvi. V některých evropských zemích je to jinak, nejčastěji se toleruje hladina do 0,05 %, čili půl promile.

Asi ale tušíte, že policisté při kontrole neměří alkohol v krvi, ale v dechu. Logicky to není totéž. Problematiku orientační dechové zkoušky si můžete prostudovat na webu road-fens.

cz, který založil známý blogger D-Fens jako bezplatnou a rychlou pomoc pro řidiče, kteří nevědí, jak mají v určitých nestandardních situacích postupovat.

Těchto pět řidičských hrubek vás může přivést do velkého maléru

Jednou takovou je třeba situace, kdy při silniční kontrole nadýcháte 0,24 promile nebo méně. Jste pod vlivem? Vlastně ne. Police by totiž měla od naměřené hodnoty odečíst právě hodnotu 0,24 promile jako toleranci měření. Pokud nadýcháte například 0,2 promile, je nutné takovou zkoušku vyhodnotit jako negativní.

Jedno pivo se odbourává klidně dvě hodiny

Jestli chcete mít jistotu, sežeňte si spolehlivý alkoholtester. Solidní orientační měřidlo koupíte za pár stovek a s výběrem pomohou spotřebitelské testy na internetu. Podobný alkoholtester ukáže stejné nebo velmi podobné hodnoty jako policejní Dräger za padesát tisíc. I ten vlastně slouží k orientační zkoušce.

Pokud míříte na odpolední návštěvu a víte, že pojedete ještě večer domů, omezte konzumaci alkoholu na naprosté minimum. Jedno pivo k obědu se odbourává hodinu až dvě.

Je riziko spoléhat se na to, že když si dáte ke svíčkové se šesti jednu velkou desítku, nemůžete přece za půl hodiny nadýchat. Kritičtější jsou víkendové „pařby“ přes noc, kdy se toho vypije výrazně víc.

A ráno pak nevíte, jak na tom vlastně jste.

Jak postupovat při dopravní nehodě – a co raději nedělat

I když může mít řidič ráno pocit, že již není pod vlivem alkoholu, při orientační dechové zkoušce nebo při lékářském vyšetření by se ještě alkohol v krvi objevit mohl. Různí se to, ale za 12 hodin odbourá organismus dospělého zdravého muže zhruba 0,15 % alkoholu, maximálně 0,2 %, tedy dvě promile.

Obsah alkoholu v krvi neklesá lineárně. Kdo vypije na Silvestra o půlnoci celou lahev šumivého vína, ještě v sedm ráno by mohl mít v krvi 0,1 promile nebo i víc. Je potřeba myslet na to, že alkohol se vstřebává postupně a jeho koncentrace v krvi dosáhne horní hranice až zhruba hodinu po vypití.

Kdy nadýcháte, i když jste napili?Problém mohou mít diabetici a lidé s nemocnou slinivkou. Množství alkoholu v dechu mohou ovlivnit i některé bonbony, žvýkačky či energetické tyčinky. Pokud by se vám stalo, že v takovém případě nadýcháte (například bezprostředně po požití višní v čokoládě můžete klidně dýchnout půl promile), je nutné trvat na lékařském vyšetření. Ta spolehlivě prokáže, že v krvi žádný alkohol nemáte.

Existují nějaké zaručené „babské rady“, jak odbourávání zrychlit? Ani moc ne. Nejdůležitější je mít dostatečný přísun nesladkých tekutin s dostatkem minerálů. Pomáhají mastná a slaná jídla.

Zkoušku policistům neodmítejte

Zkoušce na alkohol jste povinni vyhovět, pokud vás k ní policista vyzve – a to jak orientační dechové, tak odborné lékařské. Můžete maximálně nesouhlasit s provedením způsobu orientační dechové zkoušky, ale je potřeba trvat na lékařském vyšetření. Tím splníte literu zákona, že neodmítáte zkoušku na alkohol, pouze nesouhlasíte se způsobem jejího provedení.

Zejména v období konce roku patří alkohol k častým příčinám dopravních nehod. Podle aktuální tiskové zprávy České kanceláře pojistitelů stojí za čtvrtinou nehod, které se v období před Vánocemi a Silvestrem stanou v nočních hodinách.

Vliv alkoholu na člověka

Každý člověk je jiný. A to jak fyzicky, tak psychicky. Proto je vliv alkoholu na lidi závislý nejen na pohlaví, váze a množství vypitého alkoholu, ale také na aktuální kondici, psychické pohodě, stravě apod.

Pak se může stát, že stejní lidé, např. muži 80 kg, reagují rozdílně na vypití stejného množství alkoholu. Záleží totiž také na zvyku, tj. pokud někdo pije pivo a nikdy destiláty, může ho malé množství destilátů opít výrazně dříve a více než někoho, kdo často pije destiláty a ne pivo. A obráceně.

Existuje „zdravé pití alkoholu“?

Ano, podle mnoha světových studií má alkohol v malé míře a při pomalém pití pozitivní dopady na zdravého člověka.

V tomto tvrzení je důležité věnovat pozornost několika věcem.

 1. Malá míra – pro muže je to 20–40 g alkoholu na den (max. 4 dl skleničky vína), u žen 10–30 g (o deci vína méně než u mužů)
 2. Pomalé pití – důležité je pít denně a pomalu. Jak se říká, v malých dávkách neškodí. Pokud ale vypijete 2 skleničky za hodinu, nejedná se o pomalé pití.
 3. Zdravotní stav – člověk musí být zdravý. Při nemocech alkohol určitě nepomáhá, stejně tak těhotným a kojícím ženám a mladistvým.

Podle vědců pravidelné denní pomalé pití malého množství alkoholu chrání játra, prodlužuje život, snižuje riziko infarktu, výskyt srdečních (ischemických) chorob, úmrtí spojeným s vysokým tlakem, a někteří uvádí dokonce i výskyt cukrovky.

Odborníci ve svých studiích doporučují pít víno, nikoliv však tvrdý alkohol.

Pozitivní zdravotní vliv přisuzují snižování kornatění tepen, které způsobuje ukládání tuku do stěn tepen, hlavně pak v srdeční tepně. Tím roztahuje tepny a zajišťuje dostatečný průtok krve a předchází vzniku sraženin a např. zabraňuje slepování krevních destiček a tím předcházejí trombózám.

Zdraví prospěšné může být střídmé pití alkoholu pouze v případě, že člověk celkově žije zdravě.

Jaký vliv na člověka má alkohol?

1 ‰ – Hovorná opilost

Typickým projevem této úrovně je vyšší hovornost. Člověk mívá dobrou náladu, avšak do určitých hranic. Již při této hranici, kterou u muže 80 kg způsobuje cca čtyři desetistupňová piva, nedoporučujeme psát důležité SMS, e-maily nebo sdílet na sociálních sítích.

1,5 ‰ – Lehká opilost

Větší hovornost, vtipkování, celková uvolněnost. Sebedůvěra se zvyšuje. Pomalejší reakce. Pozor proto na modřiny a odřeniny, které si lidé způsobují akrobatickými kousky nebo jen obyčejným tancem na stole.

2 ‰ – Mírná opilost

Nedostatek koordinace a ztráta koncentrace. Nálada se může výrazně zlepšit nebo zhoršit. Člověk bývá akční nebo naopak unavený, řada lidí usne. V této fázi, kterou způsobí např. u ženy 60 kg čtyři skleničky červeného vína, je již motorika těžko neovladatelná a myšlenkové pochody jsou jiné než za střízliva.

Budete mít zájem:  Konec vína ze sudů?

3 ‰ – Těžká opilost

Neschopnost samostatně chodit, nesrozumitelná řeč, poruchy chování. Významné riziko agrese. V tuto chvíli hrozí ztráta kontroly a paměti, a tím může docházet k nebezpečným situacím, vandalství, případně jiným přestupkům nebo dokonce trestným činům.

4 ‰ – Závažné intoxikace

Závažné riziko bezvědomí. Pomalé a mělké dýchání. Potenciální riziko dýchacích a dalších zdravotních problémů.

5 ‰ – Nebezpečí smrti

Komatózní stav – smrtelná dávka pro 50 % lidí.

Alkohol kalkulačka

Spočítejte si množství promile po vypití určitého množství drinků v online alkohol kalkulačce.

Pijte s mírou a nikdy neřiďte po konzumaci alkoholu.

 • 012345
 • Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
 • Počet hodnocení154Průměrné hodnocení4.8

Hranice, kdy alkohol zabíjí, je u každého jiná. Při rychlém pití může být smrtelná i jedna lahev „tvrdého“

Často se objevují zprávy o lidech, kteří nadýchali extrémní množství alkoholu, experti jsou vůči těmto objevům dost skeptičtí. Nejčastěji totiž tyto údaje vycházejí z měření pomocí dechových testerů – ale jejich spolehlivost je značně nevyrovnaná.

Platí to i u přístrojů používaných policií. Množství alkoholu v krvi se dá ale opravdu spolehlivě prokázat pouze ve specializované laboratoři s toxikologickými přístroji.

I proto se berou dechové zkoušky jen jako orientační – sice spolehlivě ukážou, že alkohol v těle je, ale s jeho množstvím už tak přesné nejsou.

Smrtelná dávka etanolu se u dospělého pohybuje mezi 250 a 750 gramy.

To je přibližně 600–1800 mililitrů 40procentního alkoholu, který člověk vypije během méně než půl hodiny. Takové množství látky v těle odpovídá 3,5–5 promile alkoholu v organismu.

Proměnlivé faktory

Konkrétní množství alkoholu, které člověka zabije, je velmi proměnlivé, upínat se k hranici 4 promile nedává smysl. Citlivější, nemocní nebo zesláblí lidé mohou zemřít i při mnohem menší množství, odolnější jedinci zase mohou vydržet i více, zejména pokud pijí pravidelně velké dávky alkoholu. Samozřejmě vždy záleží také na aktuálním stavu člověka.

Známý je příklad bubeníka kapely Led Zeppelin Johna Bonhama, který ke snídani pravidelně pil 16 panáků vodky, což by pro řadu štíhlejších lidí bylo smrtící množství. Zemřel 25. září 1980, když vypil (podle koronera) během dne 40 dávek vodky – pak jeho organismus zkolaboval.

V rozhovoru pro magazín Vice potvrdil ředitel amerického úřadu National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism George Koob, že takové případy existují; tato organizace zaznamenala mnoho lidí, kteří tolerovali i extrémní množství alkoholu.

Co se děje s tělem – i alkoholem

KVÍZ: Alkohol a naše tělo. Znáte skutečné dopady? Alkohol se do těla vstřebává především ze žaludku a tenkého střeva – právě proto je při konzumaci tak důležité, je-li člověk hladový (a tedy pije nalačno), anebo po jídle.

Při prázdném žaludku se etanol vstřebává už ze žaludku, žaludeční sliznicí, a může tak velmi rychle působit na organismus. A naopak: Při naplněném žaludku se alkohol mísí s jídlem v žaludku, vstřebání je zpomaleno a převážná část alkoholu jde ze žaludku do střeva.

Část požitého alkoholu se proto nevstřebá, může jít až o jeho třetinu. Alkohol se z těla také vylučuje, a to rovnou několika cestami – také jde o velmi individuální záležitost: alkohol v nezměněné podobě uniká jak potem, tak třeba dechem.

Většina alkoholu v těle se ale takzvaně metabolizuje, nakonec se tedy rozloží na oxid uhličitý a vodu.

Fakta První pomoc při otravě alkoholem

První pomoc při otravě alkoholem

 • Dát otráveného do polohy na boku (podepřít zezadu a zepředu např. polštáři) s ústy mírně k zemi pro zabránění vdechnutí zvratků.
 • Nevyvolávat zvracení (nebezpečí vdechnutí zvratků a dušení/ zadušení).
 • Zajistit volné dýchací cesty (např. povolit kravatu, nenechat hlavu směřovat přímo k zemi, abychom zabránili udušení ucpáním nosu a úst).
 • Podat sladký nápoj, pokud je při vědomí.
 • Nepodávat černé uhlí.
 • Kontaktovat Toxikologické informační středisko pro zjištění dalšího postupu
 • Zajistit příjezd sanitky RZP (Rychlá záchranná pomoc, bezplatné volání, telefonní číslo 155) u dospělých se závažnou otravou nebo u dětí, které vypily více než 0,4 ml čistého alkoholu na 1 kg hmotnosti dítěte (např. 4 ml 12 % vína na 1 kg hmotnosti dítěte)
 • Otráveného zahřívat nebo nechat v teple

Akutní otrava alkoholem se projevuje útlumem centrálního nervového systému různého stupně (až po kóma u těžkých otrav), hypotermií (spolu s poruchou termoregulace a vasodilatací – rozšířením cév), hypoglykemií (nedostatek glukózy v krvi). Chronická konzumace alkoholu zase ovlivňuje i další metabolismus s následkem hepatotoxicity (poškození jater).

Častou příčinou smrti při předávkování alkoholem je udušení se vlastními zvratky; organismus je natolik otrávený, že není schopen na toto dušení reagovat a člověk je natolik intoxikovaný, že ho ani dušení neprobudí.

Rekordy: dá se jim věřit?

Muž z Ostravska měl o víkendu v krvi 8,83 promile alkoholu, skončil na interní jednotce intenzivní péče.

Primářka interního oddělení Naděžda Mičudová uvedla, že se za svoji třiatřicetiletou praxi s něčím podobným nesetkala. Muž byl podle ní orientovaný, na to, že má v krvi přes osm promile alkoholu, nevypadal.

Ještě po dalších necelých osmi hodinách měl muž v krvi stále přes pět promile alkoholu, dodala.

Až dosud byl rekordmanem mezi podnapilými řidiči v republice čtyřiačtyřicetiletý Milan Čurda z Tuháně na Semilsku, který v roce 2005 naboural fekální vůz s osmi promile alkoholu v dechu. 

Houbař z Ostravska jej překonal téměř o jedno promile alkoholu a pravděpodobně mu patří nelichotivý český rekord. Světový rekord nejspíš drží Polák, který nadýchal 12,3 promile po oslavě s kamarády. 

Alkohol, metla Česka. Zabíjí čtyřikrát více než tvrdé drogy

Tento polský případ ale ukazuje, že podobné rekordy jsou značně nevěrohodné a většinou se jedná o nějaké zkreslení. Miroslav Hirt, přednosta Ústavu soudního lékařství v Brně, tuto situaci komentoval v roce 2010 v rozhovoru pro Deník slovy: „Ano, je to množství, které překračuje smrtelnou dávku trojnásobně (pobavený úsměv).

Aby člověk dosáhl takového množství alkoholu v krvi, musel by muž, průměrně vážící asi 80 kilogramů, vypít 'na ex' 2,5 litru 40% vodky. To je 5 půllitrových lahví, nebo ještě lépe 50 velkých panáků. A pokud by to pil delší dobu, muselo by být množství alkoholu úměrné délce doby pití.

Takže těch 50 velkých panáků je minimum! Chcete na to téma mluvit dál?“

Alkohol zabíjí i dlouhodobě

Kromě úmrtí, kdy alkohol zabíjí akutně při jeho okamžité nadměrné konzumaci, je smrtící také jeho dlouhodobá konzumace. Nejnovější údaje Světové zdravotnické organizace WHO říkají, že kvůli alkoholu zemřelo v roce 2016 přes tři miliony lidí.

Alkohol tak stál za každým dvacátým úmrtím, vyplývá ze zprávy, kterou na svých internetových stránkách zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO). Více než tři čtvrtiny úmrtí způsobených alkoholem podle WHO připadalo na muže.

„Příliš mnoho lidí, jejich rodin a komunit trpí důsledky škodlivého užívání alkoholu v podobě násilí, zranění, mentálních problémů a nemocí jako rakovina a mrtvice,“ uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Je na čase posílit kroky k odvrácení této významné hrozby pro rozvoj zdravé společnosti,“ dodal.

Za úmrtími připisovanými alkoholu stála ve 28 procentech případů zranění, a to například v důsledku automobilových nehod, sebepoškozování či násilí na lidech. Za 21 procenty úmrtí byly zažívací potíže a v 19 procentech souvisela s kardiovaskulární nemocí. Zbytek připadal na infekční choroby, různé typy rakoviny, mentální potíže a další zdravotní problémy, píše WHO.

Lihoviny, pivo a na třetím místě víno

Organizace odhaduje, že problémy v důsledku požívání alkoholu trpí po celém světě 237 milionů mužů a 46 milionů žen, a předpovídá, že globální spotřeba alkoholu na osobu v příštích deseti letech poroste. Největší spotřeba je podle WHO v Evropě, a to navzdory více než desetiprocentnímu poklesu od roku 2010.

Celosvětově je 45 procent čistého alkoholu konzumováno ve formě lihovin. Na druhém místě je pivo (34 procent), za kterým následuje víno (12 procent).

Od roku 2010 došlo v globálním měřítku pouze k malým změnám v preferencích alkoholických nápojů.

Nejvýraznější přeměnou v tomto směru prošla Evropa, kde se spotřeba lihovin snížila o tři procenta, zatímco spotřeba piva a vína vzrostla, upozorňuje WTO.

„Všechny země mohou dělat mnohem více pro snížení zdravotních a sociálních dopadů škodlivého užívání alkoholu,“ prohlásil doktor Vladimir Poznyak z WHO. „Osvědčené a nákladově efektivní kroky zahrnují zvyšování daní na alkoholické nápoje, zákazy či restrikce reklamy na alkohol a omezení fyzické dostupnosti alkoholu,“ uvedl.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector