15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

Lidský mozek představuje tu nejsložitější skládačku, kterou můžete v přírodě nalézt. Jde o nejkomplikovanější systém pro přenos dat na naší planetě.

Tento článek vám odhalí 5 zajímavostí týkajících se lidského mozku, o kterých jste možná ještě neslyšeli.

Objevte 10 konkrétních rozdílů mezi mozkem muže a ženy, zjistěte co se skrývá pod pojmem plasticita mozku a přečtěte si, zda si brát urážku o „ptačím mozku“ k srdci.

1. Opravdu je tak malý?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak je náš mozek veliký?

Začněte tedy tím, že si sepnete ruce, oddálíte je od obličeje v dostatečné vzdálenosti, abyste je dobře viděli. Nyní máte před sebou asi nejjednodušší možný model vašeho mozku v jeho reálné velikosti.

Náš mozek váží kolem 2 kg a spotřebovává 20 % veškeré naší energie. Jeho podoba se v reálu nejvíce přibližuje nasáklé mořské houbě plovoucí v ne zcela čisté tekutině.

Pokud vás jako první nyní napadla myšlenka zklamání nad tím, o jak malou věc se jedná, reagujete jako většina účastníků a účastnic mých školení potom, co se s touto informací seznámí. Jako útěcha vám může sloužit poznatek, že stejně malý (tzn. pouze průměrně velký) mozek nosil ve své hlavě i Albert Einstein.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

2. V našem mozku ukrýváme dálnici na měsíc

V našem mozku se nachází kolem 100 miliard vzájemně propojených nervových buněk, přičemž každá buňka vytváří až 20 000 spojení. Vzniklá hustá síť se během celého našeho života proměňuje. Některá spojení zanikají, jiná vznikají a prohlubují se.

Celková délka těchto spojení je cca 5 milionů kilometrů. Kdybychom je srovnali vedle sebe, dosáhla by dvanáctkrát na Měsíc a zpátky.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

3. Mozek mužů a žen se od sebe liší

Znáte biblickou legendu o stvoření Adama a Evy? Podle ní stvořil Bůh nejdříve muže Adama a z něj potom stvořil ženu Evu, což v přeneseném slova smyslu potvrzuje i současná evoluční biologie.

Pánové, je mi líto, že vás teď zklamu, ale ženský mozek představuje opravdu vývojově mladší model v řadě… Dlužno však dodat, že zatím neznáme praktický dopad této skutečnosti a rozhodně na základě tohoto faktu nelze posuzovat, čí mozek je lepší či horší.

Mozek žen a mužů vykazuje odlišnosti ve své struktuře a biochemii.

Hlavní rozdíl najdeme v chromozomální výbavě, která je u žen pestřejší. Chromozom X tvořící podstatu kognitivních (rozpoznávacích) funkcí obsahující vysoké procento genů účastných na vývoji mozku se u žen vyskytuje dvakrát, zatímco u mužů jen jednou. Muži mají mimo chromozom X ještě chromozom Y.

Chromozom Y (který ženy nemají), obsahuje méně než 100 genů, chromozom X (který mají ženy dvakrát) obsahuje více než 1 500 genů.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

10 konkrétních rozdílů mezi mozkem mužů a žen

V praktickém dopadu patří k hlavním rozdílům mezi mozkem mužů a žen (a tím i jejich chováním) především tyto prvky:

 1. Muži mají větší amygdalu a rychleji produkují serotonin. Na akutní stres reagují muži tak, že aktivují svou pravou amygdalu a následně si pamatují podstatu problému. Ženy v reakci na akutní stres aktivují levou amygdalu a následně si pamatují emocionální podrobnosti dané situace.
 2. Podle EEG utichá u mužů při odpočinku 70 % mozkových center, avšak u žen je při odpočinku 90 % mozkových center stále v aktivní pohotovosti. Ženy tak lze probudit mnohem snadněji, mají mělčí spánek a pro svou optimální pohodu potřebují až o hodinu spánku více než muži.
 3. Muži mají horší periferní vidění, avšak disponují mnohem lepším odhadem vzdálenosti.
 4. Mužský mozek pracuje vlnovitě (vysoký výkon střídá hluboký odpočinek), muži tak lépe a snadněji obnovují síly.
 5. Ženy neustále přijímají informace a jsou schopny kontinuálně poslouchat různé zvuky a hovořit.
 6. Ženy mají širší barevné spektrum.
 7. Muži lépe zachytí zvuky spojené s pohybem.
 8. Muži při stresu většinou přirozeně odmítají doteky. U žen naopak snižují doteky druhého člověka stres, napětí a úzkost.
 9. Ženy mají lepší čich a citlivější chuťové pohárky.
 10. Ženy dokážou lépe odhalit dynamiku skupiny (kdo ke komu patří, kdo se nesnáší…). Ženy čtou lépe řeč těla, výraz tváře a mylně předpokládají, že muži dokáží lehce rozluštit jejich podvědomé signály a náznaky.

Pozor na rozlišování mezi rozdíly biologickými a rozdíly genderovými.

GENDER = sociální konstrukt, tzn. společností vytvořený soubor očekávání a norem, které jsou jiné pro muže a pro ženy.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

4. Změna a posun jsou naší přirozeností

Na Zemi nenajdete dva stejné mozky. Každý mozek ukládá informace jiným způsobem. Každá oblast mozku se u různých lidí vyvíjí jinak. Například mozkové centrum hry na bubny bude vypadat jinak u špičkového hráče na bubny než u člověka, který na bubny nikdy nehrál.

Nervová propojení mezi mozkovými buňkami se vytváří podle toho, co kdo v životě dělá.

Zjednodušeně řečeno by se tak dalo říci, že ke svému optimálnímu fungování potřebujeme, co nejvíc věci s intenzitou DĚLAT a oblast svých zájmů a zaměření neustále ROZŠIŘOVAT.

Mozek pomocí cvičení sílí a roste

Stimulovaný mozek roste ve všech myslitelných ohledech. Vzdělání zvyšuje počet spojů mezi neurony. Nestimulované části mozku naopak zanikají. Tvar a velikost našich mozkových map se v závislosti na tom, co v průběhu života děláme a neustále proměňuje.

S trochou nadsázky si můžeme představit svůj mozek jako sval, který pomocí cvičení sílí a roste. V současné době je vědecky popsáno, že radikálního zlepšení v oblasti učení, myšlení, vnímání a pamatování (kognitivní dovednosti) je možné dosáhnout i u velmi starých osob.

Náš mozek dokáže odpovědět dokonce na své poškození tím, že si jednotlivé neurony vytvoří nové výběžky v rámci svých malých ohraničených sektorů a dokáže se dále reorganizovat dokonce i napříč přes jiné (rozsáhlé) sektory.

Klíčem k vývoji mozku je dodávat mu ty správné podněty, ve správném pořadí a načasování, aby došlo k nastartování plastické změny.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

Plasticita mozku byla prokázána

Prokázání plasticity mozku, tedy myšlenky, že náš mozek dokáže během celého života změnit svou vlastní strukturu a funkci prostřednictvím aktivity, lze považovat za jeden z nejvýznamnějších vědeckých objevů v historii lidstva.

Techniky založené na využití plasticity mozku mají obrovský potenciál (dosud plně nevyužívaný).

Vědecky doložené jsou dnes případy lidí od narození hluchých a slepých, kteří díky technikám založeným na plasticitě mozku a nervové soustavy poprvé „uslyšeli“ a „uviděli“, či lidí po mrtvici s „nezvratným poškozením mozku“, kteří následkem cílené aktivity začali opět chodit a mluvit jako dřív.

Prokázán je dnes i fakt, že mozkový trénink může mít dokonce stejné účinky jako léky při léčbě tak těžké choroby, jakou je schizofrenie. Popsány jsou dále i případy lidí nemocných artritidou, kterým techniky založené na poznatcích o plasticitě mozku navrátily pohyb.

Využití plasticity pomáhá (mimo jiné) zastavit:

 • úzkosti,
 • obsese,
 • impulze
 • a zlozvyky.

Na druhé straně je plasticita odpovědná za:

 • naučené postoje bezmoci,
 • chronickou fantómovou bolest,
 • vznik zlozvyků,
 • naučené neužívání údů atd. (plastický paradox).

Náš mozek představu od skutečnosti nerozlišuje. Nehmotná myšlenka tak zanechává prokazatelné hmotné stopy.

Jedním z nedávno médii hojně citovaných vědeckých objevů na poli plasticity mozku a CNS (podzim 2014) je prokázání faktu, že pouhou představou cvičebních aktivit, dochází k aktivizaci svalů a nárůstu svalové hmoty.

Pouhá vizualizace cvičení vede k aktivizaci centrální nervové soustavy a ta zapojuje svaly, i když jejich pohyb není vidět. Tuto skutečnost však znala už prastará cvičební technika jóga, při níž vždy část cviků probíhá „pouze v hlavě“. Cílený „trénink“ jogínů vede např. k ovlivňování frekvence srdeční činnosti, tělesné teploty či rychlosti metabolismu pouhou myšlenkou.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

5. Při nedostatku pohybu náš mozek degeneruje

Náš mozek se vždy vyvíjel při pohybu těla. Pravěcí lidé ušli průměrně 20 km denně. Jinými slovy řečeno, pro celodenní sezení u PC nejsme evolučně uzpůsobeni. Je tomu právě naopak. Náš mozek v situaci, kdy nemá dostatek pohybu, degeneruje.

Na základě výzkumů vyšlo najevo, že pravidelné cvičení aerobiku už jen dvakrát týdně snižuje riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou o 60% a zvyšuje schopnost zmobilizovat IQ.

A pozor: Fyzická aktivita významně zlepšuje mozkové funkce u jakékoli věkové kategorie.

Fyzickou aktivitou dochází vždy ke stimulaci proteinů, které podporují vzájemné propojení neuronů, současně se zvyšuje zásobení mozku glukózou (energie) a kyslíkem, který odbourává toxické elektrony.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

„Ptačí mozek“ může být i výhra

Na závěr si dovolím pro odlehčení tématu přidat jednu zajímavost, na kterou si prosím vzpomeňte, když o někom uslyšíte říkat, že má „ptačí mozek“. Jakkoli se to může zdát nepravděpodobné, vězte, že se podařilo psychologům naučit holuby rozlišovat mezi obrazy od Moneta a Picassa a dále mezi hudebními skladbami od Bacha a Stravinského.

S „ptačím mozkem“ to tedy není nikterak špatné a jelikož většina uměním nepolíbených současníků má nulovou orientaci v této oblasti, mělo by jít v reálu spíše než o urážku o slova obdivu.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

Změňte svůj život a přístup k řešení problémů

Chcete se naučit, jak změnit svůj přístup k řešení problémů? Chcete trvale zlepšit svou komunikaci a naučit se pochopit svět druhých lidí?

Přihlaste se na sebezkušenostní výcvik Kouč

Chcete efektivně změnit svůj život a umět pomáhat měnit život ostatních? Chcete skvěle zvládnout techniky vycházející z aktuálních poznatků o výzkumu mozku, které v ČR ovládá jen málokdo?

Přihlaste se na komplexní program NLP kouč

Těším se na vás!

Použité zdroje

Při zpracování článku bylo využito těchto zdrojů:

 • John Medina: Pravidla mozku, BizBooks, 2012, Brno
 • Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio a Barry L. Beyerstein: 50 největších mýtů populární psychologie (Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování), Universum, 2011
 • https://www.novinky.cz/veda-skoly/286198-einsteinuv-mozek-byl-prumerne-velky-mel-ale-zvlast-slozite-zavity.html
 • František Vyskočil: Rozdíly mezi mužem a ženou, časopis Vesmír 85, 429, 2006/7 http://casopis.vesmir.cz/clanek/rozdily-mezi-muzem-a-zenou
 • Norman Doidge: Váš mozek se dokáže změnit, Computer Press, 2011, Brno
 • Norman Doidge: Váš mozek se dokáže uzdravit, Computer Press, 2017, Brno
 • Obrázky: staženy 22.7.2019 z pixabay.com, licence CCO
Budete mít zájem:  Vitamíny Na Vlasy Zinek?

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

Sdílejte článek na sociálních sítích

Odesláním souhlasíte se zasíláním e-mailových upozornění po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím. Jak vaše údaje chráníme »

Lidské tělo – fakta a zajímavosti

Recenze: Odborná literatura

Recenze Vytvořeno 18. 9. 2013 3:00 Autor: Jitka Libigerová 15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavě

Kniha Lidské tělo od Steva Parkera nás seznámí s tím, jak funguje lidské tělo. Součástí knihy jsou nejrůznější fakta a zajímavosti. Knihu vydalo nakladatelství Fragment.

V knize se dozvíte, jak dýchají plíce, proč se potí kůže či jak pracuje srdce. Zjistíte rovněž, zda je větší mozek spojený s inteligencí, zda mají silní lidé více svalů v těle, anebo zda mohou lidé cítit více než 10 000 vůní a pachů.

15 zajímavých a zábavných faktů o nervové soustavěOšetřování, léčení a uzdravování nemocného těla patří k největším úspěchům moderní vědy. Každý rok přináší nové typy zobrazovacích metod a diagnostických testů, účinnější léky na zmírnění bolesti a utrpení a pokroky v chirurgii, jež jsou téměř zázračné. Úspěch se objevuje i v genetické léčbě. Ta se snaží o změnu genů – pokynů, jak se má tělo vyvíjet a samo sebe řídit. Genovým výzkumem a léčbou bychom mohli v budoucnu přijít na kloub tomu, jak tělo funguje, proč bývá nemocné a jak ho uzdravit.

Jak plíce dýchají? Činností svalů je zprostředkovaný pouze nádech. Uvolněná bránice, plochý sval pod plícemi, se obloukovitě klene nad dutinou břišní. K nádechu dochází, když se bránice stáhne a zploští. Plíce se rozepnou, roztáhnou dolů a zvětší objem.

Zároveň se stáhnou mezižeberní svaly, jež roztáhnou žebra vzhůru a do stran, čímž se plíce ještě víc rozepnou. Těmito pokyny se nasává čerstvý vzduch do plic. Při výdechu se bránice a mezižeberní svaly uvolní a plíce se smrští do své menší velikosti.

(PARKER, Steve: Lidské tělo – Jak to funguje – fakta a zajímavosti. Praha: Fragment, 2013.)Kniha obsahuje úvodní povídání a následuje patnáct kapitol o lidském těle. Knížku bych přirovnala k učebnici přírodopisu, je totiž určená pro děti od jedenácti let. Jsou v ní základní biologické údaje doplněny sem tam o nějakou zajímavost. V knize se sice malinko zmiňují o hormonech a žlázách, ale chybí mi zde rozmnožovací soustava. Knihu bych doporučila pro zvídavé děti, které se o svém těle chtějí dozvědět dříve než z hodin přírodopisu a něco navíc. Na konci knihy je slovníček obohacený o nejrůznější pojmy, jako jsou kupříkladu mandibula (Dolní čelist), neurony (Nervové buňky, které přijímají, analyzují, koordinují a předávají dál nervové signály ve formě drobných elektrických impulzů. Obvykle mají krátké výběžky zvané dendrity a jeden delší axon) či vlásečnice (kapiláry – Nejmenší krevní cévy v těle, v nichž dochází k přestupu kyslíku a živin z krve do okolních buněk a tkání. Oxid uhličitý a odpadní látky se mohou přesouvat opačným směrem do krve).

Knihu Lidské tělo – Jak funguje – fakta a zajímavosti vydalo nakladatelství Fragment

Nervová soustava

Diagram nervové soustavy člověka

Nervová soustava (latinsky: Systema nervosum) slouží k zachycení a zpracování podnětů působících na organismus a zajištění odpovídající reakce na ně. Zajišťuje nervové řízení, které je rychlejší než hormonální, a tak je vhodnější k přenosu informací, které vyžadují rychlou koordinovanou reakci.

Nižší živočichové

Nervová soustava v pravém slova smyslu je vyvinuta pouze u mnohobuněčných živočichů. Jednobuněčné organismy nemají nervovou soustavu, přestože některé z nich jsou schopny do určité míry reagovat na vnější podněty. Pouze u prvoků se vyskytují tzv. neurofibrila pro pohyb brvami a formování tvaru buňky.

U hub (Porifera) se nachází nervová soustava v podobě myoepithelialní sítě, která přenáší vzruch z buňky na buňku. Tato síť je podle novodobého výzkumu značně podobná kondukující síti Žahavců (Cnidaria). V obou případech se jedná o difůzní systém.

Pravá nervová soustava

Pravá nervová soustava, přítomna v určité formě u všech ostatních kmenů živočichů, je tvořena sítí specializovaných nervových buněk – neuronů. Podněty jsou přijímány receptory ve smyslových orgánech (exteroreceptory) nebo ve vnitřních orgánech a tkáních (proprioreceptory). Neurony pak zajišťují přenos vzruchu do efektoru – výkonného orgánu, kterým je buď sval nebo žláza.

Průběh vzruchu Receptor ⇒ Neuron ⇒ Efektor se nazývá reflex a je základem všech nervových činností.

V nejjednodušším případě přenosu vzruchu stačí jen jediný neuron. Jeho výběžky přijímají podněty z receptoru a zároveň se jeho jiné výběžky dotýkají efektoru.

Druhy nervových soustav

Rozptýlená nervová soustava

Rozptýlená (difúzní) nervová soustava je nejprimitivnější typ nervové soustavy. Typická je např. pro kmen žahavců.

Neurony jsou zde víceméně rozptýleny, netvoří shluky a jsou spojeny nepolarizovanými synapsemi, takže vzruchy mohou procházet oběma směry. U žahavců jsou neurony blíže gastrule.

Do značné míry je nervová soustava žahavců autonomní: oddělená část těla si zachovává schopnost přijímat podněty a reagovat na ně.

Rychlost šíření vzruchu difúzní soustavou je poměrně malá, 4–15 cm za sekundu.

Žebřičkovitá nervová soustava

U bilaterálně souměrných živočichů začíná docházet k centralizaci nervové soustavy: mezi receptor a efektor se vkládají další neurony, které se shlukují a tvoří zauzliny – ganglia. Ganglion umístěný v přední části těla se nazývá mozkový ganglion, z něj vystupují nervové pruhy probíhající podélně tělem.

Může také dojít k vytvoření dalších ganglií (nadjícnové, podjícnové). Nervové pruhy jsou propojeny spojkami (komisurami), takže celá soustava skutečně připomíná žebřík.

Dochází také k oddělení dostředivých senzorických drah, které přivádějí informace z receptorů, a odstředivých motorických drah, které přivádějí podněty k efektoru.

Je typická pro kroužkovce a členovce.

Gangliová nervová soustava

Je dalším typem nervové soustavy. Vznikla z žebříčkové soustavy postupnou redukcí nervových pruhů a rozvojem ganglií. Nejdokonalejším typem je gangliová nervová soustava hlavonožců, u kterých by se mozkové ganglion dalo označit za mozek.

Gangliová nervová soustava je vlastní živočichům řazeným do kmenů ploštěnci a měkkýši – viz nervová soustava měkkýšů

Nervová soustava obratlovců

U obratlovců je nervová soustava tvořena neurální trubicí vzniklou z neuroektodermu, která tvoří Centrální nervovou soustavu, a periferní nervstvo, sensitivními, sensorickými a motorickými nervy. Zvláštní kapitolu tvoří vegetativní nervstvo, které je nezávislé na vůli jedince a kontroluje činnost vnitřních orgánů (sympatikus, parasympatikus)

Centrální nervová soustava

Podrobnější informace naleznete v článku centrální nervová soustava.

Centrální nervová soustava (CNS) zahrnuje mozek a míchu. Neurální trubice je na hlavovém konci rozšířena v mozek, jeho rozvoj závisí na stupni vývoje daného obratlovce.

U savců a ptáků je nejdokonalejší. Mozek je uložen v neurokraniu a chrání jej kosti lebky. Zbylá část trubice tvoří míchu uloženou v páteřním kanálu.

Přestože mícha slouží jako hlavní vedení motorických a sensitivních drah, některé reflexní oblouky probíhají v ní samotné.

Periferní nervová soustava

Podrobnější informace naleznete v článku periferní nervová soustava.

Periferní nervová soustava (PNS) zahrnuje všechny ostatní části nervového systému, které neleží v CNS. Proto se sem řadí velká většina nervů, tedy axonů (výběžků) nervových buněk.

Mobilizace nervových plexů

Jak ukázali Butler a Jones[1] a v českém prostředí zejména Pražská myoskeletální škola (K.Lewit), hladký průběh nervů svými drahami těla je předpokladem dobré inervace. Nervy však mohou být na své dráze utištěny např. vyhřezlou plotýnkou, kostěnými strukturami či svalovými spazmy. Diferenciální diagnostiku nabízí kineziologický rozbor.

Obvykle bývá vertebrogenní (páteřní) příčina nadhodnocována, v praxi bývá častou příčinou útisku pouhá tuhost svalů. Např. nervus ischiadicus bývá utištěn pelvitrochanterickými svaly v pánvi, čímž působí dráždění do dolní končetiny. Podobně nemusí mít např. dráždění nervů paže a ruky původ v dráždění krčními obratli C5 – C7, nýbrž jen v útisku podlopatkového nervového plexu.

Řešení skýtá myoskeletální terapie.[2]

Choroby nervové soustavy

Mezi choroby nervové soustavy patří:[3]

 • poranění míchy – zahrnuje různé typy plegií a paréz.
 • Hemiplegie – obrna na jedné straně těla, způsobená poškozením motorické oblasti v druhostranné polokouli mozku.
 • Migréna – krutá bolest hlavy spojená s nevolností, zvracením a přecitlivělostí na světlo.
 • Mozková mrtvice – poškození mozku, když se přeruší zásobení krví. Projeví se poškozením tělesných funkcí řízených z postižené oblasti.
 • Neuralgie – bolest způsobená zánětem nebo drážděním nervu.
 • Neuromuskulární dystrofie – degenerace nervů v centrálním nervovém systému které vede k ubývání svalů a končí obvykle smrtí.
 • Paraplegie – ochrnutí nebo ochablost obou dolních končetin a dolní části trupu, způsobené poškozením dolní částí míchy.
 • Kvadruplegie – ochrnutí končetin a trupu, způsobené poškozením míchy v dolní krční oblasti.
 • Roztroušená skleróza – postupně se zhoršující onemocnění centrálního nervového systému, které ničí ochranné obaly nervových vláken, a způsobuje tak poruchy citlivosti, brnění a svalovou slabost.
 • Spina bifida – vrozená vývojová vada, při níž je část míchy novorozence obnažena, neboť se správně nevyvinuly obratle.
Budete mít zájem:  Zdraví Je Jen Jedno?

Odkazy

Reference

 1. ↑ BUTLER David S.,JONES Mark A., Mobilisation of the nervous system, Churchil Livingstone (1991), ISBN 0-443-04400-7
 2. ↑ LEWIT, Karel, Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace (1990)
 3. ↑ HUGHES, James. Velká obrazová všeobecná encyklopedie. [s.l.]: Svojtka & Co., 1999. ISBN 80-7237-256-4. Kapitola Lidské tělo – nervový systém, s. 156. 

Literatura

 • SINĚLNIKOV, R. D. a kolektiv. Atlas anatomie člověka. Svazek III. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965. 400 s. 

Související články

 • nervová soustava měkkýšů

Autoritní data: GND: 4041643-4 | PSH: 728 | LCCN: sh85090917 | WorldcatID: lccn-sh85090917Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervová_soustava&oldid=18655198“

Vnitřnosti jako lahůdka. Fakta a pověry o játrech či mozku

Vnitřnosti nejsou zrovna pochoutkou, na které by se většina lidí shodla. Odmyslíme-li si však jejich funkci či umístění, jde o jemný kousek, ze kterého lze vymyslet opravdu chutné jídlo. Navíc nutričně velmi bohaté.

Jak je to s toxickými látkami

Stále si myslíte, že jsou vnitřnosti nebezpečné, protože obsahují toxické látky? Řekněme, že jde o takovou polopravdu. Toxické látky opravdu mohou existovat, ale jejich poměr není pro člověka prokazatelně nebezpečný. Tento fakt každý rok prokazuje ze vzorků Státní veterinární správa ČR. Z desítky tisíc vzorků nevyhoví řádově jen velmi malé množství.

Zvířata si navíc neničí své orgány tak, jako lidé. Kdyby tedy chtěl někdo jíst naše játra, určitě bychom mu to nedoporučily.

Zvířata však neužívají léky či nepijí alkohol a jejich organismus je tak mnohem čistější než ten nás.Další výhodou proč jíst orgány je ekologie. Zvíře totiž spotřebujeme celé, ne jen maso.

Budete-li třeba péct kachnu, nezapomeňte z ní vyndat droby, které rozhodně nepatří do koše, ale do kaldounu!

Játra

Vepřová i kuřecí játra nemají moc dobrou pověst. Většina lidí je totiž zná z jídelny, kdy se podávaly se známou UHO omáčkou. Byla vysušená a drolila se jako bychom jedly písek. Játra takto ale vůbec chutnat nemusí.

Navíc jsou bohatým zdrojem minerálů, především železa. Ve středověku se játra doporučovala lidem, kteří trpěli chudokrevností. Byla to rada nad zlato, protože železo je součástí červených krvinek a nejlepším zdrojem jsou právě vepřová játra.

Dále také obsahují živočišné bílkoviny, které se rozpouští v tucích.

Jak je připravovatNezapomeňte, že se játra musí před tepelnou úpravou dokonale odblanit. I když to není zcela nutné, někdo je stále dává do mléka. Nic tím nezkazíte, a játra budu mít méně železitou chuť. Solte je nejlépe až na talíři. 

Foto: elly

Srdce

Srdce je dutý svalovitý orgán, který se objevoval v kuchařkách za první republiky. Šlo o kousek zvířete, který bylo nutné spotřebovat a dnes už nemá tak dobrou pověst. Kuřecí či krůtí srdíčka bývají tuhá žvýkavá, ale je to jen nesprávnou dobou varu.

Jak je připravovatSrdíčka je potřeba očistit, zbavit blanek a žilek a před vařením je můžete rozpůlit. V cedníku je poté spařte horkou vodou, osušte je a smažte chvilku na rozehřáté pánvi.

Brzlík

Brzlík se obstojně probojoval do vysoké gastronomie. Jde o velkou bílou žlázu, jež v dospělosti zaniká, a mají ji jen mladá zvířata. Nachází se v podkrčí směrem k hrudnímu otvoru. V gastronomii se používá brzlík telecí nebo jehněčí. Některým lidem nechutná pro zvláštní jemně nahořklou chuť.

Jak se připravujeDůležité je brzlík namočit alespoň na hodinu do studené vody, a potom ho vařit v osolené vodě. Poté se z něj vymačká přebytečná tekutina. Podávat ho můžete jako doplněk k jehněčímu masu s jemnou máslovou omáčkou.

Žaludky

Z drůbežích žaludků se dělá guláš nebo se připravují na smetaně. U nás se ale častěji konzumuje surovina vyrobená z hovězích předžaludků – držťky. Z nich se připravuje dršťková polévka, ale ve francouzské kuchyni vládnou sofistikovanější recepty jako třeba dršťky po caensku, andoulillette nebo florentinské lampredotto v housce.

Jak je zpracovatŽaludky musí být dobře tepelně zpracované, proto se dbá na delší dobu varu. Můžeme je vařit v papiňáku, dokud nejsou zcela měkké a jednotlivá vlákna se od sebe neoddělují. Při normálním vaření budou kuřecí žaludky potřebovat 45 minut varu a husí a kachní o něco delší.

Dršťky se často prodávají již předvařené, protože se jinak musí vařit velmi dlouho. Avšak dobré hospodyňky ví, že je lepší zakoupit ty syrové a doma si je řádně proprat. Není totiž nic horšího než smrad, který se může v uvařeném jídle při špatném proprání drštěk objevit.

Zajímavost: Etymologie slova dršťka pochází z výrazu dršt, což byl výraz pro vyvržené méněcenné vnitřnosti, který zpracovával ras, tedy člověk, který měl za úkol likvidovat uhynulá zvířata. Ceněné vnitřnosti se naopak nazývaly droby.

Mozek

Mozek se může zdát jako málo používaná vnitřnost, a pravda je, že v běžných supermarketech se s ním jen tak nesetkáme. Podléhá totiž brzy zkáze. Pokud jste však někdy zavítaly na zabíjačku, možná jste si všimly, že se s ním tradičně zahušťuje zabijačkový guláš. Můžete ho však osmažit i jako řízek. Nemá žádnou pachuť a je opravdu jemný. Za gastronomickou lahůdku se považuje ovčí mozek.

Jak ho zpracovatMozek musíme opláchnout pod tekoucí studenou vodou, a poté z něj odstraníme žilky tak, že je vezmeme na straně a opatrně síťku žilek zvedáme.

Zajímavost: Konzumace hovězího mozku může způsobit prionovu nemoc. Závažné onemocnění je sice vzácné, ale občas se u někoho přesto objeví. Jde o nahromadění proteinu tzv. prionu v mozkové tkáni, později dochází k poruchám cévní nervové soustavy a vždy končí smrtí postiženého jedince.

Čtěte také:

 • Krůtí játra s tymiánem a hořčicí
 • Konfitovaná kuřecí srdíčka

Planety podle znamení zvěrokruhu: Jaké jedinečné schopnosti vám dává ta vaše?

Vaší vládnoucí planetou je Mars. Jeho energie je hlavně o vášni, konfliktech, konkurenci a nebezpečí. Jste v zásadě superhrdina, připravený pustit se do „MissionsImpossible“, od kterých by dali ostatní ruce pryč. Váš život je jedno velké dobrodružství.

Mars vás nabije ambicemi a vášní, které prozáří váš den, ať budete kdekoliv. Nikdo vás nepřehlédne. V ostatních vzbuzujete pozornost a uznání. Dávejte ale na sebe pozor, protože Mars také ovládá oheň, nehody a nebezpečí.

Zábavná fakta o Marsu:

 • Tato planeta je zhruba poloviční než Země.
 • Den na Marsu trvá 24 hodin a 37,5 minut, ale rok téměř dvojnásobek než na Zemi, a tocelých 687 dní.
 • Jednou za 15 let se Mars přiblíží k Zemi více než kterákoliv jiná planeta (kromě Venuše). V tu chvílí svítí červeně.

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Máte obrovskou energii, statnou konstituci,neskutečnou houževnatost, průkopnického ducha a touhu po dobrodružství. Využijte svou sílu k ochraně všech, kteří to potřebují.

Podporujte pravdu a spravedlnost.

HOROSKO 2020: PRO JAKÁ ZNAMENÍ BUDE TENTO ROK ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKOU?

Býk a Váhy

Oběma vám vládne sesterská planeta Země, tedy Venuše. Ta ovlivňuje krásu, umění, potěšení, emoce, romantiku a lásku.

Podporuje také touhu po luxusu (zeptejte se své kreditní karty), po lásce a výjimečných tvůrčích schopnostech. Venuše vám pomůže s tím, že budete mítštěstí ve vztazích. Zřídkakdy vám chybí ctitelé a obdivovatelé.

Vyzařujete totiž něco, co ostatní přitahuje. Hvězdy jsou k vám v tomto ohledu velmi přívětivé.

Zábavná fakta o Venuši:

 • Venuše je naše nejbližší planeta, která je od Země vzdálená něco přes 40 milionů kilometrů.
 • Její povrch je zahalen mraky z oxidu uhličitého a kyseliny sírové. Je skalnatý a pokrytý krátery, horami a sopkami.
 • Rok na Venuši trvá 225 dní.

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Jedním z ústředních pojmů vašeho života je zábava, která si vás vždycky najde. Jste skvělými společníky, na ostatní působíte jako magnet. Málokdy se cítíte osamělí. Skoro vždycky se vrháte z jednoho vztahu ihned do druhého. Víte naprosto přesně, co se sebou udělat, abyste vypadali skvěle. Vzhledu přikládáte velkou důležitost.

Ale pozor, to vůbec neznamená, že jste povrchní a lehkomyslní. Chcete totiž inspirovat lidi kolem, aby v sobě probudili lepší já.

Blíženci a Panna

Ačkoliv nekonvenční a často „držkatí“ Blíženci a perfekcionistické Panny působí, že nemají téměř nic společného, jejich společnou vládnoucí planetou je Merkur.

Výsledkem je, že jedinci z obou znamení mají choutky cestovat a objevovat, milují zprávy i drby, mají schopnost být výřeční a skvěle a rychle psát. Zároveň je pro ně totožné, že jsou to „nerváci“. Jsou neustále ve střehu. Číhají, zda se kolem nich neobjeví nějaké nebezpečí.

Co je ještě nutí udržovat pozornost? Dychtivost po novinkách a změnách. Musí všechno vědět jako první a být o krok napřed před ostatními.

Zábavná fakta o Merkuru:

 • Jedná se o nejmenší planetu naší sluneční soustavy.
 • V březnu a v dubnu se objevuje jako večerní hvězda, v září a říjnu je naopak ranní hvězdou.
 • Merkur se pohybuje velmi rychle. Oběhne Slunce každých 88 dní.

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Víte naprosto přesně, jak komunikovat, a to ve všech formách. Od písemných projevů k veřejnému řečnictví, od debaty k vyprávění příběhů, od vyjednávání až ke zpěvu anebo hraní.

Ve všem jste dokonalí přeborníci! Vždycky, když hledáte slova, vyjeví se vám ta správná. Jste doslova magickými řečníky, proto byste tento talent neměli promrhat.

Budete mít zájem:  Zánět Středního Ucha Příznaky U Dospělých?

Rak

Jste ovládáni Měsícem, jedinou přirozenou družicí Země. Ten má silný vliv na roční období, krajinu a přírodní cykly. Někteří jedinci věří, že dokáže působit i na naše emoce. Jako se Měsíc neustále mění, dorůstá a ubývá, tak se proměňují také nálady člověka.

Jednou je prozářená, jindy zase temná. Máte vrozené spojení s neviditelným, nevědomým a vnitřním světem. Proto si na vás nikdo jen tak nepřijde. Neexistuje totiž snad žádné tajemství ani lež, kterou nedokážete odhalit.

Pravděpodobněani nedokážete vysvětlit, jak to vůbec děláte.

Zábavná fakta o Měsíci:

 • Měsíc se otáčí kolem Země průměrnou rychlostí něco lehce přes 1 km za sekundu.
 • Rotuje synchronně se Zemí, což znamená, že směrem k naší planetě je vždy stejná strana Měsíce.
 • Můžeme ho odsud vidět díky tomu, že odráží na Zemi světlo ze Slunce.

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Psychické schopnosti. Jedná se např. o jasnozřivost nebo jen nadměrnou emoční inteligenci či silnou intuici. Vliv Měsíce umožňuje nějakým způsobem vidět až za roh. Tedy proniknout tam, co bývá běžnému člověku skryté. Víte, co ostatní opravdu cítí.

Chápete a rozumíte jejich motivaci. Jste velkými mystiky zvěrokruhu.

Lev

Šťastní Lvi, ovládaní Sluncem, září v samotném středu a teplu sluneční soustavy, kde se cítí jako doma. Veškerou jeho energii nasáváte a vstřebáváte všemi smysli, což se samozřejmě projeví také ve vaší osobnosti.

Očekáváte, že budete poutat pozornost ostatních. Postupem času se naučíte, jak to udělat bez vynaložené námahy. Vaše vřelost a energie jsou dalším důvodem, proč se k vám ostatní neustále přibližují.

Chtějí se totiž vyhřívat ve vaší společnosti.

Zábavná fakta o Slunci:

 • Střed Slunce dosahuje teploty 15 milionů stupňů Celsia.
 • Jsou v něm defacto smíchány všechny barvy dohromady, ale většinou se nám zdá bílé.
 • Slunce představuje 99,86 % hmotnosti ve sluneční soustavě.
 • Vejde se do něj přes milion Zemí.

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Slunce vám dává přirozenou vitalitu a neomezenou energii. V ostatních vzbuzujete respekt a autoritu. Proto vás druzí nejen milují, ale také se vás i trochu bojí. Lvi se rodí prozáření Sluncem, které je předurčuje k vůdcovství.

Proto jsou v centru pozornosti s jednoznačným posláním – vést druhé lidi.

Štír

V tomto ohledu jste poměrně unikát, protože máte dokonce dvě vládnoucí planety. První z nich je Mars, stejně jako u Berana. Díky němu máte obrovskou životní sílu a vášeň. Nikoho se nebojíte a konkurenci berete jako výzvu.

Dá se říct, že vás přímo vzrušuje. Občas se střetnete s vaším „Marsovským dvojčetem“, s Beranem. Jestliže jste na stejné vlně, jste společně nezastavitelní. Ale pokud nejste, vichřice je proti tomu, co se bude dít, slabý vánek.

Vaší další vládnoucí planetou je Pluto, řecko-římský bůh podsvětí. Ten má na starosti vaši regeneraci a také životní začátky i konce.

Je zodpovědný za to, že vás přitahuje všechno tajemné, okultní a duchovní. Nebojíte se proniknout do pravé podstaty světa a tajemství lidstva.

Vaše psychika má mnoho vrstev, úrovní a zákoutí, jako by byla labyrint. Štíři jsou komplikovanější než většina dalších znamení.

Zábavná fakta o Plutu:

 • Pluto bylo objeveno až v roce 1930.
 • Dříve bylo považována za devátou a nejvzdálenější planetou naší sluneční soustavy. Obíhá nejméně 30x delší vzdálenost než Země.
 • V roce 2006 bylo Pluto vyřazeno ze seznamu planet naší sluneční soustavy.
 • Okolo Slunce rotuje téměř 250 let, a proto přebývá v každém ze znamení poměrně dlouhou dobu (13-32 let).

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Máte energii, ambice a lidské porozumění, což vám umožní dostat se cestou k vámi vybranému cíli. A to i tehdy, když je plná nástrah a pokušení znamenajících určitou sebedestrukci. Jste divocí a silní. Tyto dvě vlastnosti se nejvíce projeví v případě zaměření na nějaký pozitivní cíl.

Při vašem plném nasazení vás nikdo nedokáže zastavit.

JAKÉ JSOU ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ ŠTÍRA?

Střelec

Jste nejšťastnější ze všech hvězdných znamení, protože jste ovládáni Jupiterem, který poskytuje hojnost, příležitost a štěstí pro všechny, jež ovlivňuje. Jako byste každé ráno vstali pravou nohou.

Daří se vám snad vše, na co sáhnete. Vždycky chcete buď všechno, nebo nic. Dokážete maximálně riskovat, a to i přesto, že můžete prohrát. Žijete zkrátka tady a teď. Máte velké charizma a ohromující charakter.

Zábavná fakta o Jupiteru:

 • Jedná se o největší planetu. Je více než 300x větší než Země.
 • Dokončení oběžné dráhy kolem Slunce trvá Jupiteru 12 let, ale den na této planetě má pouze 9 hodin a 50 minut.
 • Má 16 měsíců a jeho povrch je velmi horký: 3400 stupňů Fahrenheita, což je asi 1871 °C. 

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Popularitu v kolektivu. Jste přirození optimisti, kteří dokážou navodit pozitivní atmosféru snad i na pohřbu. Umíte v druhých probudit naději a vyhlídku lepších časů. Tím, že jim nalijete novou krev do žil, jste u ostatních velmi oblíbení.

Šíříte kolem sebe příjemné vibrace, srší z vás štěstí a radost, která je nakažlivá.

JAKÉ JSOU ŽENY NAROZENÉ VE ZNAMENÍ STŘELCE?

Kozoroh

Vládnoucí planetou Kozorohů je Saturn. Reprezentuje překážky, omezení, disciplínu, odpovědnost, povinnost a autentičnost. Zároveň z vás dělá naprosté realisty, díky čemuž si nikdy neděláte o životě žádné falešné iluze.

Návrat Saturnu zažíváme naprosto všichni každých 27–30 let, což je doba, po kterou se Saturn vrátí do polohy, v níž byl tehdy, když jsme se narodili. Jakmile se tak stane, představuje to obrovskou výzvu, nový životní impulz zmoudřet a jít do sebe.

Nicméně Kozorozi tento hecující planetární hlásek slýchají v uchu každý den. Narodili se už jako dospělí.

Zábavná fakta o Saturnu:

 • Tato planeta se pohybuje kolem Slunce velmi pomalu, přičemž jeho oběžná dráha trvá 29,5 let. Nicméně kolem své vlastní osy se točí velmi rychle. Den na Saturnu trvá pouze 10 hodin a 14 minut.
 • Saturn svítí stabilním, nažloutlým světlem.
 • Až do konce 18. století byl považován za nejvzdálenější planetu naší sluneční soustavy (více než 1400 miliónů km).

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Máte odvahu čelit pravdě a řešit realitu. Vůči každé překážce zvolíte houževnatý a vytrvalý přístup, což znamená, že zvládnete naprosto cokoli.

Jste obdařeni neskutečnou schopností všechno překonat. Tím jste pro ostatní příkladem i skvělou inspirací.

JSTE ZNAMENÍ KOZOROH? PAK MÁTE TĚCHTO 10 SKVĚLÝCH VLASTNOSTÍ

Vodnář

Jste ovládáni Uranem, jehož vliv způsobuje obrovskou dynamiku. Jste nekonvenční a máte rádi neočekávané, inovace a změny.

Někteří lidé si o vás myslí, že jste trochu výstřední, nebo přinejmenším poněkud specifičtí. Ale za to všechno může zkrátka Uran a jeho magická síla.

Jste hrdí na to, že jste nezávislí a že dokážete být asertivní. Moc dobře se znáte, a proto víte, že jste prostě jiní, než je většina.

Uran řídí vynálezy, aerodynamiku a moderní vědu. Takže můžete být přirozeně inženýry, vědci nebo třeba vynálezci. Vaše mysl je naprosto jasná a čistá. Toužíte po zlepšení a pokroku. Nevěříte ve status quo, ale usilujete o změnu a nějaký progres.

Zábavná fakta o Uranu:

 • Oběžná dráha Uranu kolem Slunce je téměř dokonalým kruhem, jehož dokončení trvá 84 let a 7 dní.
 • 1 rok této planety obsahujecelých 68 000 dní. A to proto, že se rychle točí kolem své vlastní osy.
 • Uran rotuje k ostatním planetámopačným směrem, což znamená, že Slunce vychází na západě, a naopak zapadá na východě.

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Zvládáte stát sami proti zbytku světa a zároveň dokážete ostatní naučit něco nového, odlišného i poněkud náročného.

Vaše inovační schopnosti a nezávislé myšlení vám umožňuje vidět řešení globálních problémů, která jiným lidem unikají.

JSTE ZNAMENÍ VODNÁŘ? PAK MÁTE TĚCHTO 10 SKVĚLÝCH VLASTNOSTÍ

Ryby

I vy máte dvě vládnoucí planety, které jsou velmi odlišné a vytvářejí zajímavou dynamiku. První z nich se Jupiter (viz výše u Střelce), který vám zaručuje sympatie, pozitivní vibrace kolem a přirozené štěstí.

Druhou je Neptun, mystická a magická planeta. Umožňuje vám vynikat v čemkoliv, co vyžaduje intuici a instinkt. Měli byste důvěřovat svému šestému smyslu, vždycky vám dobře poradí. Oplýváte lehce nadpřirozenými schopnosti.

Važte si toho, máte nedocenitelný dar.

Jupiter vám přináší ambice a příležitosti, ale Neptun na to všechno občas vrhá stín. Vyvádí vás z koncentrace, proto se najednou na nic nedokážete soustředit.

V tu chvíli máte hlavou plnou pochybností. Nejraději byste někam utekli.

Stejně jako symbol vašeho znamení (dvě ryby svázané dohromadytahající se opačnými směry) jste často odkázáni na milost a nemilost vašich protichůdných přání a tužeb.

Zábavná fakta o Neptunu:

 • Je 30x dále od Slunce než Země a je osmou planetou naší sluneční soustavy.
 • Planetu nelze vidět pouhým okem a je těžké ji rozpoznat i pomocí dalekohledu.
 • Neptun (stejně tak jako Saturn, Uran a Jupiter) má prstence a také dokonce 8 měsíců.

Zpět k tomu, co to všechno znamená: Máte silně vyvinutou empatii a schopnost ostatním porozumět. To navíc doplňuje také vaše velké charisma a vřelost. Dokážete se dostat do vyšších sfér vědomí, což vám umožňuje vytvářet úchvatná umělecká díla.

Využijte vašich jedinečných schopností a tvořte!

Šárka Pelcová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector