10 tipů jak si přivydělat na mateřské

Pokud jste na mateřské nebo rodičovské dovolené, určitě se vám chodí každá koruna. Kvůli péči o dítě ale nemáte čas chodit na brigády nebo do práce. Zde je pár tipů pro maminky, jak si mohou přivydělat.

Školy jsou poslední dobou přeplněné a některé ani neberou dětí mladší tří let. Navíc se určitě pohybujete mezi dalšími maminkami, které občas sami kvůli přivýdělku nebo odpočinku potřebují hlídání. Můžete si tak vytvořit svojí malou školku. Investice navíc není potřeba téměř žádná, pokud máte doma dítě, máte automaticky i hračky a děti si navíc mohou hrát spolu.

10 tipů jak si přivydělat na mateřské

Brigáda hlídání dětí

Práce z domova (balení dopisů do obálek, sestrojování věcí)

Pokud se podíváte na různé servery nabízející práci, určitě zde bude i pár nabídek na brigádu z domova. Většinou to bývá komplementace různých věcí, balení dopisů a letáků do obálek… Dejte si pozor na nabídky, kde po vás chtějí dopředu finanční obnos do začátků – jedná se o podvod. Pokud nějaká firma nabízí práci, měla by všechny náklady obstarat sama.

Copywriting

Rádi píšete a máte plno zajímavých zážitků a rad, se kterými se chcete podělit s ostatními? Pište za peníze. Stejně můžete postupovat i v případě, kdy jste znalá českého jazyka (můžete zpracovávat korektury), nebo jazyka cizího (překlad textů, korektury).

Pokud máte o tento typ práce zájem, doporučujeme vám provést registraci například na stránce Copywriting.cz, nabídnout své služby na Jobs.cz nebo se podívat již na zadané poptávky na Webtrhu.

Zajímala by vás práce na PC z domova, kontaktujte nás přes sekci kontakt. Neustále hledáme schopné spolupracovníky a třeba navážeme dlouhodobou spolupráci právě spolu ????

Psát tak můžete ve chvílích kdy budete mít volno a kdy vám to mrňous umožní :).

10 tipů jak si přivydělat na mateřské

Práce na PC – brigáda

Prodej fotografií

Umíte fotit a ke všemu vás to ještě baví? Foťte za peníze. Foťte vše možné, co vám zrovna přijde do hledáčku a fotky prodejte do fotobanky.

Své fotografie můžete nabízet například na Shutterstocku nebo na Adobe (bývalý server Fotolia).

volná pracovní místa, aktuální nabídka práce v ČR i v zahraničí

Může maminka pokračovat ve své práci i na mateřské dovolené, aniž by přišla o příspěvek od státu? Jaká jsou omezení podnikání při mateřské či rodičovské dovolené a jak jednoduše vyloučit rizika s přivýdělky spojená?

 • Poslední aktualizace článku: 7. 1. 2020

10 tipů jak si přivydělat na mateřské

↑ I na mateřské nebo rodičovské dovolené si můžete přivydělat, jen pozor na smlouvu.

Práce na mateřské dovolené

Mateřská dovolená a s ní spojené dávky by měly sloužit k tomu, aby se maminka skutečně soustředila na péči o sebe a svého potomka. Je proto logické, že dávku nelze pobírat a zároveň dále pokračovat v zaměstnání či podnikání.

Není však vyloučeno si přivydělat, a to dokonce u svého stávajícího zaměstnavatele. Jediné omezení se týká pokračování v totožné práci, ze které vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

 • Nesmíte dělat dřívější práci

Pokud tedy nechcete ztratit nárok na podporu v mateřství, zpozorněte zejména při práci pro stávajícího zaměstnavatele. Ten s vámi může uzavřít jen smlouvu na jinou práci. Například účetní může vykonávat „administrativní práce“, nesmí však pokračovat na své dosavadní pozici ani na zkrácený úvazek.

 • Jiná firma: potřebujete souhlas

U jiného zaměstnavatele pak sice můžete nastoupit na stejný druh práce (například zmíněnou pozici účetní), ale původní (stávající) zaměstnavatel s tím musí písemně souhlasit. Toto omezení se netýká vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Oblíbené jsou v této souvislosti dohody o provedení práce či o pracovní činnosti, které jsou právě pro nárazové přivýdělky určené.

Jestliže žena před nástupem na mateřskou dovolenou podnikala a hradila si nemocenské pojištění, ze kterého nárok na podporu v mateřství vznikl, nemůže logicky v podnikání osobně pokračovat.

Neznamená to však, že musí „zavřít krám“. Postačí si sehnat někoho, kdo bude pracovat za ni, tedy nejčastěji zaměstnance. Pokud jste měla podnikání jen jako takzvanou vedlejší činnost vedle zaměstnání, vůbec se ho mateřská dovolená nedotkne a můžete v něm vesele pokračovat.

Práce na rodičovské dovolené

 • Můžete si libovolně přivydělávat

Rodičovská dovolená přináší ještě méně omezení. Jakoukoliv výdělečnou činnost můžete provozovat zcela volně.

Můžete tedy nastoupit ke svému předchozímu zaměstnavateli nebo si najít přivýdělek v jiné firmě.

Kvůli přivýdělku určitě není nutné dávat výpověď tam, kde vám drží místo a kam se plánujete po rodičovské vrátit.

Jediné, co je potřeba zajistit, abyste nepřišla o rodičovský příspěvek, je patřičný dohled nad dítětem. Stačí se domluvit s prarodiči, sjednat si chůvu nebo využívat jesle. Děti mladší dvou let však mohou v jeslích nebo ve školce strávit maximálně 92 hodin měsíčně.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel webu Dostupný advokát, který nabízí služby zejména v pracovním právu, ale i dalších právních oblastech. Právní služby poskytují prostřednictvím tohoto webu pouze advokáti.10 tipů jak si přivydělat na mateřské

Kdy a jak si můžete přivydělat během mateřské a rodičovské dovolené?

Sociální dávkou pro ženy, které nemohou vykonávat dosavadní práci z důvodu blížícího se porodu a po něm, je peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Pobírají ji během mateřské dovolené, ale nástup na mateřskou dovolenou neznamená automatický nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Kdy máte nárok na PPM?

PPM je dávkou ze systému nemocenského pojištění, mají tedy na ni nárok jen ženy, popř. ve specifických případech muži, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.

Tedy zaměstnanci činní v pracovním poměru, na dohodu o pracovní činnosti s příjmem od 2500 Kč měsíčně nebo na dohodu o provedení práce od 10 001 Kč měsíčně a pak dobrovolně nemocensky pojištěné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Podmínkou pro její přiznání je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM (do této doby se započítávají i např.

doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a konzervatoři jako přípravy na budoucí povolání, pokud je studium úspěšně dokončeno). U OSVČ navíc také účast na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu 180 dnů v období 1 roku před počátkem podpůrčí doby (pobírání dávky).

Tato trvá 28 týdnů pro ženu, která porodila 1 dítě, a 37 týdnů pro ženu, která porodila 2 a více dětí. Při převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, úmrtí nebo nemoci matky nebo na základě dohody s matkou dítěte může podpůrčí doba činit maximálně 22 týdnů, resp.

31 týdnů, jde-li o více dětí. Dohodu o péči o dítě lze uzavřít nejdříve po 6 týdnech po porodu dítěte.

Výše peněžité pomoci závisí na výdělku

Dávky nemocenského pojištění, tedy i PPM, se počítají z denního vyměřovacího základu (DVZ), který se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla příslušná sociální událost zakládající nárok na dávku) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na DVZ. Peněžitá pomoc v mateřství za kalendářní den činí 70 % DVZ, tedy vlastně denního průměrného výdělku, ale redukovaného.

DVZ se v r. 2017 redukuje pro výpočet PPM tak, že

 • do částky první redukční hranice 942 Kč se počítá 100 %,
 • z částky nad první redukční hranici 942 Kč do druhé redukční hranice 1412 Kč se počítá 60 %,
 • z částky nad druhou redukční hranici 1412 Kč do třetí redukční hranice 2824 Kč se počítá 30 % a
 • k částce nad třetí redukční hranici 2824 Kč se nepřihlíží, výdělek nad tuto hranici se nepočítá vůbec.

Nebo aspoň nemocenské či rodičovský příspěvek

Pokud nevznikne nárok na PPM, protože žena není nemocensky pojištěna, může od porodu dítěte pobírat dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek.

Pokud je žena nemocensky pojištěna, ale nesplnila podmínky pro nárok na PPM, ošetřující lékař, kterému doloží potvrzení příslušné OSSZ, že nemá nárok na PPM, ji uzná práce neschopnou, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Bude tedy pobírat náhradu mzdy (v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti) a pak nemocenské, které je však nižší než PPM, a to do uplynutí šestého týdne po porodu, případně i déle, pokud je práce neschopna z jiného důvodu.

Náhrada mzdy přísluší ve dnech pracovních, nemocenské se vyplácí za kalendářní dny.

Náhrada mzdy činí 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku, a to za každou neodpracovanou hodinu – s výjimkou prvních 3 směn (maximálně 24 neodpracovaných hodin).

Přivýdělek k peněžité pomoci v mateřství s omezením

Přivýdělek je během pobírání PPM povolen, ale nesmíte vykonávat práci, z níž, resp. z jejíhož nemocenského pojištění, sociální dávka náleží.

Nemůžete tedy vykonávat stejnou práci, za kterou jste pobírali mzdu nebo odměnu, z níž bylo odváděno pojistné na nemocenské pojištění, tedy ze které je dávka vypočítána.

Zcela nesprávné, protiprávní, je to, když se s vámi zaměstnavatel dohodne, jak se v praxi někdy děje, že budete vykonávat dosavadní práci na jinou smlouvu nebo dohodu, že tedy z pojištění z původního pracovního poměru bude čerpat dávku, ale práci bude nadále vykonávat na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Ostatně nesmíte mít u jednoho zaměstnavatele dvě či více smlouvy na stejný druh práce, protože zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

V době pobírání PPM tedy smíte vykonávat práci u dosavadního zaměstnavatele v dalším pracovním poměru nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr jen s jiným druhem práce. Např.

dosavadní obchodní zástupkyně čerpající z dosavadního zaměstnání peněžitou pomoc v mateřství si může přivydělávat jako účetní. OSVČ pak nesmějí během čerpání peněžité pomoci v mateřství vykonávat samostatnou výdělečnou činnost osobně vůbec.

Budete mít zájem:  Sklepejte zdarma vánoční řízky

Přečtěte si také: Dovolenou si vyberte mezi mateřskou a rodičovskou. Je to nejvýhodnější

Rodičovský příspěvek je pro všechny stejný

Rodičovský příspěvek (RP) je dávkou státní sociální podpory. K jejímu získání tedy není třeba být nikterak pojištěn, ani ze zaměstnání, ani ze samostatné výdělečné činnosti. RP přísluší vždy jen jednomu z rodičů, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

Celková výše RP činí 220 000 Kč a musí být vyplacena nejpozději do 4 let věku dítěte. Měsíční výši si mohou rodiče v některých případech volit. Pro stanovení nároku a výše RP je rozhodující výše DVZ pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku DVZ pro stanovení PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání RP.

Maximální měsíční výše RP se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku DVZ je nižší nebo rovno 7600 Kč, RP může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku DVZ převyšuje 7600 Kč, je výše RP omezena touto částkou, maximálně však výše RP může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3800 Kč do 4 let věku dítěte. 

Tato pravidla se však budou v blízké době měnit. Informovali jsme o tom v článku Nový rodičovský příspěvek: čerpání na půl roku a volba i pro nepojištěné.

Volbu výše RP je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. RP náleží po ukončení pobírání PPM, případně, jak už bylo naznačeno, od narození dítěte v případě, že oprávněná osoba nemá na PPM nárok.

Podmínkou nároku na RP je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci.

Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.

Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Přivýdělek k rodičovskému příspěvku je bez omezení

Na rozdíl od přivýdělku při pobírání PPM není výdělečná činnost při pobírání RP omezena. Rodič může zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Výše příjmu se nesleduje. Pobírání RP není ani závislé na čerpání rodičovské dovolené.

Žena se tedy může případně vrátit ihned po mateřské dovolené do zaměstnání k výkonu původního druhu práce, aniž by čerpala rodičovskou dovolenou, a to ať už na zkrácený, nebo plný úvazek, a přitom pobírat RP, pokud splní uvedenou podmínku – osobní celodenní řádné péče o dítě – nebo ji zajistí jinou osobou či návštěvami jeslí nebo školky v povoleném rozsahu.

10 tipů jak si přivydělat na mateřské

Jinak mohou zaměstnanci konat pro svého zaměstnavatele i jakýkoliv jiný odlišný druh práce, a to v jakémkoliv režimu, na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nebo i v dalším pracovním poměru, nebo v jakémkoliv režimu vykonávat jakoukoliv práci pro jiného zaměstnavatele, samozřejmě při dodržení zákazu konkurence. Zaměstnanci nesmějí vedle svého zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Také OSVČ mohou při pobírání RP vykonávat svou samostatnou výdělečnou činnost bez omezení.

Jak vydělat peníze na mateřské ( 8 Tipu )

Přibírat si spoustu práce navíc není pro budoucí maminky možné, jak si tedy můžete vydělat peníze na mateřské?

Nejdříve je třeba znát svůj rozpočet na dítě. Jakmile budete znát své příjmy a výdaje, získáte představu o tom, kolik peněz navíc budete během mateřské dovolené potřebovat. Ale i když máte našetřeno, je dobré se starat o peníze, abyste se necítili bez peněz. 

Na době internetu je skvělé, že se díky němu práce na dálku a výdělek z domova staly pro mnoho lidí dostupnou realitou. Proto jsem pro vás připravil tento zdroj informací, který vám pomůže najít tu nejlepší práci z domova.

Jak vydělat peníze na mateřské

Uvědomuji si, že oblíbenost tohoto návrhu bude záviset na tom, zda budete mít ticho, až dítě konečně usne, nebo toužíte slyšet mluvit jiného dospělého, protože jste s dítětem příliš dlouho sami.

Ale přepisování je dobrá volba, jak si vydělat nějaké peníze na mateřské nebo otcovské dovolené! Často to končí jako práce „na přivýdělek“, protože většina snadno dostupných přepisovatelských zakázek není placena nejlépe a vaše pracovní doba bude nepravidelná.

Když vaše dítě ještě dlouho nespí, spolupracujte se společnostmi, které nemají přísné zásady pro přepisování nebo se specializují na přepisování krátkých zvukových záznamů. Jakmile vaše dítě začne spát déle nebo budete mít další domácí výpomoc, můžete pracovat se společnostmi, které mohou nabízet lepší sazby a vyžadovat nebo tlačit na to, abyste byli k dispozici v určitou dobu.

Omezení výdajů je jedním z nejlepších způsobů, jak ušetřit peníze za dítě. Šetřit ale nemusí být nuda, když toho můžete tolik znovu použít a recyklovat!

Především, pokud se nejedná o vaše první dítě, nezapomeňte zkontrolovat použitou výbavu pro miminko a zjistit, co se dá zachránit.

Pokud máte na půdě nacpanou hromadu novorozeneckého oblečení a hraček, nezapomeňte je zkontrolovat, než koupíte všechno nové. Pokud je vaše dětské zboží čisté, bez plísní a v dobrém stavu, není důvod, proč byste ho nemohli znovu použít.

Pokud recyklujete větší dětské věci, NHS doporučuje ze zdravotních a bezpečnostních důvodů pořídit alespoň novou matraci a novou autosedačku.

Recyklaci můžete posunout ještě o krok dál také díky opakovaně použitelným dětským ubrouskům a látkovým plenám – i když ty často vyžadují trochu více úsilí.

S tímto úkolem můžete začít už v době, kdy čekáte dítě, a to tak, že využijete touhy po úklidu a uspořádání domácnosti. Když se připravujete na příchod miminka, věnujte čas identifikaci věcí, kterých se můžete zbavit. 

Je to ideální čas na vyčištění šatníku od oblečení, které už nechcete, skříní od nepoužívaného sportovního nebo hudebního vybavení nebo sbírky médií od neshlédnutých filmů a neposlouchaných CD.

Další způsob jak vydělat peníze na mateřské je tvorba věcí. Využijte volné chvíle na mateřské nebo rodičovské dovolené k výrobě věcí a prodávejte je online! 

Existuje důvod, proč jsou stránky jako Etsy tak populární a fungují už od roku 2005 a proč se Amazon snaží získat podíl na trhu se službou Amazon Handmade. Existuje také hnutí na podporu drobných podnikatelů a nezávislých umělců, kteří využívají svou kreativitu k výrobě nejrůznějších předmětů, jako jsou nepředvídatelné smaltované odznaky, háčkované panenky nebo ručně vyráběná mýdla.

Práce na volné noze je stále běžnější, protože země po celém světě jsou díky internetu stále více propojené.

Ve skutečnosti se odhaduje, že na volné noze je nyní přibližně 57 milionů Američanů, a tento počet se v posledních letech neustále zvyšuje.

Ekonomika na volné noze se také podílí na ekonomice země přibližně 1 bilionem dolarů, což představuje téměř 5 % jejího celkového hrubého domácího produktu (HDP).

Pokud ovládáte anglický jazyk je to výhodou. Na internetu je nyní k dispozici mnoho platforem pro freelancing, jako např: Upwork, Fiverr, Toptal, Simply Hired, People per Hour atd. Cílem těchto platforem je propojit pracovníky na volné noze, kteří hledají práci, s lidmi, kteří potřebují najmout lidi na nějaký druh práce. 

Tyto práce jsou pro vás ideální, pokud jste na mateřské dovolené, protože budete moci pracovat přímo v pohodlí domova. Práce na volné noze vám také umožňuje kontrolovat a řídit svůj vlastní čas. To znamená, že si můžete snadno přizpůsobit množství práce, kterou budete dostávat, na základě svého aktuálního fyzického stavu.

Budete mít zájem:  Příznaky Špatné Funkce Ledvin?

Peníze sice nevyděláte přes noc, ale může vám poskytnout tvůrčí prostor a místo, kde můžete prozkoumat své nové mateřské pocity. Blogerská komunita vás skvěle podporuje a může se z toho stát vaše nová kariéra! 

Diskuze Jak si přivydělat na mateřské?

ahoj, mam dotaz. cim si privydelavate na materske?

drive jsem mela brigady ale ty se nedaji s materskou skloubit jelikoz nemohu
autem s malym nikam dojizdet, tak se chci zeptat jakou praci mate vy a treba
anonymne, jakou castku je realne si vydelat? diky

Velikost písma:

taky bych něco potřwbovala ale ne žádný Avon a podobné prodeje  

petula87 píše:
taky bych něco potřwbovala ale ne žádný Avon a podobné prodeje

No, tak já mám štěstí, že moje mamka má rychlé okno takže dělám
jednou dvakrát týdně u ní a malou mi hlídá babička. Jinak, brigádně
můžeš i hlídat děti dalších maminek, to bývá docela zájem.

Anonymní píše:
No, tak já mám štěstí, že moje mamka má rychlé okno takže dělám
jednou dvakrát týdně u ní a malou mi hlídá babička. Jinak, brigádně
můžeš i hlídat děti dalších maminek, to bývá docela
zájem.

Všimla jsem si, že spousta maminek si přivydělává tím, že projdou
celou svou domácnost a prodávají věci po dětech (oblečení, hračky,
knížky, boty, dále spotřební zboží, které již doma nevyužijí, různé
přebývající věci doma, na zahradě, ve sklepě, kočárky, kola, výpěstky
ze zahrady a spoustu dalšího). Nevím, jestli se to tak dá nazvat,
přivýdělkem, to asi né, ale každá koruna dobrá. Chce to jen registraci na
MMB, Aukru, nebo zde na Bazárek, pak mít foťák a PC.

Anonymní píše:
Všimla jsem si, že spousta maminek si přivydělává tím, že projdou celou
svou domácnost a prodávají věci po dětech (oblečení, hračky, knížky,
boty, dále spotřební zboží, které již doma nevyužijí, různé
přebývající věci doma, na zahradě, ve sklepě, kočárky, kola, výpěstky
ze zahrady a spoustu dalšího). Nevím, jestli se to tak dá nazvat,
přivýdělkem, to asi né, ale každá koruna dobrá. Chce to jen registraci na
MMB, Aukru, nebo zde na Bazárek, pak mít foťák a PC.

no jo ale copak doma máme pořád něco k prodeji já teda určitě ne – vše prodávám postupně
a už není nic 

petula87 píše:
no jo ale copak doma máme pořád něco k prodeji já teda určitě ne – vše prodávám postupně
a už není nic

ja si obleceni po diteti budu schovavat pro dalsi mimi, takze me to za chvili
taky skonci 

NENÍ DOBRÉ SI SCHOVÁVAT VĚCI, HLAVNĚ NÉ PRO DĚTI S VĚTŠÍM
VĚKOVÝM ODSTUPEM. PAK TO STEJNĚ VYJDE Z MÓDY, MATERIÁLY BUDOU LEPŠÍ
A PRO DĚTI MŮŽETE POTOM STEJNĚ DOBŘE NAKOUPIT I V SEKÁČI. TEĎ SE MI
TU VÁLEJÍ 2 TAŠKY OBLEČENÍ VEL.146 – 152 A NIKDO JE NECHCE.

OBLEČENÍ
JE PĚKNÉ, KUPOVANÉ NOVÉ, ALE MĚLA JSEM JE PRODAT HNED, NÉ AŽ TEĎ PO X
LETECH.AKORÁT TO POŘÁD PŘEKÁŽELO A PŘEKÁŽÍ DO TEĎ.TAKŽE HONEM
PRODAT…:)).
A POKUD MĚNÍTE ZAŘÍZENÍ BYTU NEBO MALUJETE, NEVYHAZOVAT VŠE DO POPELÁKU,
SPOUSTA VĚCÍ SE DÁ DAROVAT I ZPENĚŽIT.

PODÍVEJTE SE NA AUKRO, CO LIDI
VŠECHNO PRODÁVAJÍ A ZA KOLIK, BUDETE KOUKAT.

TOTO JE MŮJ TIP.

Co se týká prodeje věcí, ségra to tak dělá už x let, umí v tom
chodit a říká, že to opravdu funguje, i když někdy došlo až k takovým
legráckám, že prodala klukům zimní bundičky s tím, že už nebude
zima… a musela koupit nové, samozřejmě větší, které pak prodala o rok
později.
Chystám se pak taky všechno prodat, pokud to bude pěkné a prodejné.

Jinak soukromě doučuju.

Anonymní píše:
NENÍ DOBRÉ SI SCHOVÁVAT VĚCI, HLAVNĚ NÉ PRO DĚTI S VĚTŠÍM VĚKOVÝM
ODSTUPEM. PAK TO STEJNĚ VYJDE Z MÓDY, MATERIÁLY BUDOU LEPŠÍ A PRO DĚTI
MŮŽETE POTOM STEJNĚ DOBŘE NAKOUPIT I V SEKÁČI. TEĎ SE MI TU VÁLEJÍ
2 TAŠKY OBLEČENÍ VEL.146 – 152 A NIKDO JE NECHCE. OBLEČENÍ JE PĚKNÉ,
KUPOVANÉ NOVÉ, ALE MĚLA JSEM JE PRODAT HNED, NÉ AŽ TEĎ PO X LETECH.AKORÁT
TO POŘÁD PŘEKÁŽELO A PŘEKÁŽÍ DO TEĎ.TAKŽE HONEM PRODAT…:)).
A POKUD MĚNÍTE ZAŘÍZENÍ BYTU NEBO MALUJETE, NEVYHAZOVAT VŠE DO POPELÁKU,
SPOUSTA VĚCÍ SE DÁ DAROVAT I ZPENĚŽIT.PODÍVEJTE SE NA AUKRO, CO LIDI
VŠECHNO PRODÁVAJÍ A ZA KOLIK, BUDETE KOUKAT.

TOTO JE MŮJ TIP.

sourozence planujeme cca za ty 2 roky, takze ,,vyjde z mody,, asi tolik
nehrozi. ale jinak chapu ze schovavat obleceni treba deset let je nesmysl

Ahoj, taky pořád schánim nějaký přivýdělek, mámkurz na manikúru a
nehtovou modeláž, chtěla bych si přivydělávat tím, ale je těžké sehnat
nějaké klientky, většína mých kamarádek jsou na mateřské, tak na to
také nemají peníze. Nejlepší by bylo chodit do nějakého nehtového
studia, nevíte o nějakém, kde shánějí, ale jen na pár
hodin týdně?

dadap píše:
Ahoj, taky pořád schánim nějaký přivýdělek, mámkurz na manikúru a
nehtovou modeláž, chtěla bych si přivydělávat tím, ale je těžké sehnat
nějaké klientky, většína mých kamarádek jsou na mateřské, tak na to
také nemají peníze. Nejlepší by bylo chodit do nějakého nehtového
studia, nevíte o nějakém, kde shánějí, ale jen na pár hodin
týdně?

nenapsala si ani odkud jsi, z jakyho mesta,..
kazdopadne tohle nevim jestli je dobry napad, na nehty chodi cim dal tim min
lidi, a ti co je maji uz maji sve ,,vyzkousene,, nehtarky nebo chodi za levno
k vietnamcum tak nevim jestli sezenes

My děláme s partnerem na protisměnu. Dá se vydělat dost. Chce to jen
dobře naplánovat. Jaké má partner směny?

Možnosti přivýdělku na mateřské a rodičovské dovolené

V případě mateřské či rodičovské dovolené platí běžná pravidla vztahující se na Dohodu o provedení práce. A jaká to jsou?

DPP můžete mít uzavřenou s libovolným počtem zaměstnavatelů, musíte si však pohlídat, abyste u žádného z nich nepřekročili limit 300 hodin za kalendářní rok.

Zdravotní ani sociální pojištění pak nemusíte odvádět, pokud je vaše měsíční odměna nižší než 10 000 Kč.
Váš výdělek se zároveň bude automaticky danit patnáctiprocentní zálohovou daní v případě, že přesáhne 5 000 Kč.

Pokud si vyděláte méně než zmiňovaných 5 000 Kč, bude se situace odvíjet od toho, zda podepíšete nebo nepodepíšete s daným zaměstnavatelem Prohlášení k dani (tzv. Růžový formulář).

V případě, že prohlášení k dani podepíšete, bude vám rovněž stržena zálohová daň, kterou pak zahrnete do daňového přiznání na konci roku. Pokud prohlášení podepsané mít nebudete, strhne vám zaměstnavatel rovnou 15 % ze mzdy a tím pro vás veškerá starost končí.

V případě, že během kalendářního roku pracujete pro více zaměstnavatelů, je třeba si pohlídat, zda pro ně pracujete postupně nebo se vám pracovní poměry překrývají.

V prvním případě za vás může veškeré daňové záležitosti vyřídit poslední z nich v rámci ročního zúčtování daně.

Pokud jste však pracovali pro více zaměstnavatelů zároveň, je nutné, abyste na finanční úřad odevzdali daňové přiznání.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Pracovat na Dohodu o pracovní činností je možné v případě, že se jedná o práci, která svým rozsahem nepřevyšuje polovinu běžné týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin. Počet hodin se ale stanovuje průměrně za celou dobu platnosti dohody, maximálně ale za 52 týdnů.

Situace ohledně zákonného pojištění je zde ovšem značně odlišná od Dohody o provedení práce. Hranice odvodu sociálního a zdravotního pojištění je v tomto případě stanovena již na 2 500 Kč (na rozdíl od 10 000 Kč v případě DPP). Zároveň platí, že pokud máte uzavřených více DPČ, posuzuje se každá z nich odděleně.

Naproti tomu u daňové povinnosti platí úplně stejná pravidla jako v případě DPP.

Podnikání

Podnikání na mateřské nebo rodičovské dovolené je bráno jako tzv. vedlejší činnost, což vám přináší řadu výhod. První takovou výhodou je, že v prvním roce nemáte povinnost odvádět sociální ani zdravotní pojištění. To se doplácí následně na začátku dalšího roku v závislosti na tom, jaký byl reálný výdělek z vaší podnikatelské činnosti.

Samozřejmostí je, že jako všichni podnikatelé máte povinnost odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání. I zde ovšem pro rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené platí výjimka. Pokud jste si za rok vydělali méně než 15 000 Kč, nemusíte daňové přiznání podávat a ani výdělek danit.

Poslední možností je pak nástup do práce na klasický plný nebo zkrácený úvazek. V takovém případě se řídíte stejnými podmínkami jako kterýkoliv jiný zaměstnanec. 

Aktuální nabídku volných pozic si můžete prohlédnout zde.

Jak si smíte přivydělávat k mateřské a rodičovskému příspěvku

Kdo má v roce 2017 nárok na mateřskou a rodičovský příspěvek a jak je čerpat, zjistíte tady:

Jak si k nim můžete přivydělat?

Peněžitá pomoc v mateřství a zaměstnání nebo brigáda

Peněžitá pomoc v mateřství není to samé jako mateřská dovolená. Dovolenou čerpáte od zaměstnavatele, abyste mohli pečovat o dítě. Peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění, kterou vyplácí stát, aby alespoň částečně vyrovnal výpadek příjmů, který máte kvůli mateřství.

Budete mít zájem:  Petržel a zdraví – podporuje imunitu a chrání tělo před volnými radikály

Mateřská dovolená musí trvat nejmíň po dobu šestinedělí, dřív vás zaměstnavatel pracovat prostě nesmí nechat, do práce se můžete vrátit nejdřív sedmý týden po porodu.

S přivýdělkem k peněžité pomoci v mateřství to není úplně jednoduché. Pro původního zaměstnavatele nesmíte pracovat na pracovní smlouvu, ze které čerpáte peněžitou pomoc v mateřství.

Když práci, ze které vám plyne nárok na mateřskou, vykonáváte, dostanete za ni mzdu, ale za odpracované dny vám nenáleží peněžitá pomoc v mateřství. Jestli si chcete u původního zaměstnavatele k mateřské přivydělat, musí jít o jinou pracovní smlouvu, případně DPP nebo DPČ.

Navíc by se nemělo jednat o práci stejného druhu jako je ta, ze které čerpáte mateřskou.

Další varianta je, že budete z jednoho zaměstnání pobírat peněžitou pomoc v mateřství a současně se necháte zaměstnat jinde. Jestli ale půjde o stejný druh práce jako u původního zaměstnavatele, potřebujete jeho písemný souhlas. Toto omezení se nevztahuje na pedagogické, vědecké, umělecké, literární a publicistické činnosti.

Když budete během mateřské zaměstnaní na plný nebo zkrácený úvazek, platí pro vás ohledně sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daně z příjmů stejná pravidla jako pro každého jiného zaměstnance; mimo jiné samozřejmě můžete uplatňovat daňovou slevu na dítě, která výslednou čistou mzdu zvýší. Víc propočte naše kalkulačka čisté mzdy.

Kalkulačka čisté mzdy

Čistá mzdaMzdová kalkulačka

Kromě klasického zaměstnaneckého poměru si můžete k mateřské přivydělávat také na DPP nebo DPČ, ohledně daní a odvodů na pojistné pro vás platí stejná pravidla jako pro kohokoli jiného:

Peněžitá pomoc v mateřství a podnikání

Pokud jste si během podnikání platili dost dlouho nemocenské pojištění, ze kterého teď čerpáte peněžitou pomoc v mateřství, nesmíte během čerpání dávky v této podnikatelské činnosti pokračovat.

Tedy ne osobně, vaši zaměstnanci nebo spolupracující osoby můžou pracovat dál, vaše podnikání tedy může (zprostředkovaně) běžet, nemusíte živnost ukončit ani přerušit.

Když ale budete podnikatelskou činnost vykonávat osobně a sociálka to zjistí, výplatu mateřské zastaví.

Jiná je situace, když jste před mateřskou sice podnikali, ale peněžitou pomoc v mateřství čerpáte z jiné pojištěné činnosti, typicky ze zaměstnání. Pak můžete během pobírání mateřské podnikat dál bez omezení.

Další možnost je s podnikáním během čerpání peněžité pomoc teprve začít, to – aspoň teoreticky – jde.

Když podnikáte a současně máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, považuje se podnikání za vedlejší činnost, což mimo jiné znamená, že v prvním roce podnikání nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění. Pojištění doplatíte až po podání přehledu zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení začátkem následujícího roku, podle skutečných výdělků.

Když vaše roční výdělky z podnikání nepřevýší rozhodnou hranici, která je pro rok 2017 stanovená na 67 756 korun, neplatíte při vedlejší činnosti za tento rok sociální pojištění vůbec.

Výdělkem je tady myšlený daňový základ, tedy příjmy po odpočtu výdajů. Zálohy pak nemusíte hradit ani v dalším roce – všechno se zase vyúčtuje až po podání přehledu.

Jestli jste podnikali jen část roku, rozhodná částka se poměrně snižuje, na jednu dvanáctinu za každý měsíc podnikání. 

Když vyděláte víc než rozhodnou částku, vypočtete si v přehledu pro sociálku doplatek za sociální pojištění (který uhradíte na účet okresní správy sociálního zabezpečení) a zálohy na následující rok. Minimální výše zálohy při vedlejší činnosti v roce 2017 dělá 825 korun (je nižší než minimální záloha pro hlavní činnost). Víc najdete v článku o sociálním pojištění pro podnikatele:

Od druhého roku podnikání platíte také zálohy na zdravotní pojištění ve výši, ke které jste se dopočetli v přehledu.

Minimální vyměřovací základ pro podnikání na vedlejší činnost stanovený není, zálohy se počítají podle skutečných zisků v předešlém roce, takže záloha klidně může dělat jen pár kaček.

Detaily o zdravotním pojištění při vedlejší činnosti a podávání přehledu zdravotní pojišťovně článcích:

Na začátku následujícího roku musíte podat daňové přiznání. Tato povinnost se vám vyhne jen, když vaše roční příjmy z podnikání nepřekročí hranici 15 tisíc korun, pak nemusíte nic danit ani přiznávat.

Výdělek a přivýdělek k rodičovskému příspěvku

Na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství navazuje rodičovská dovolená a čerpání rodičovského příspěvku. Rodiče, kteří nárok na mateřskou nemají, začínají čerpat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.

Výdělek a přivýdělek k rodičovskému příspěvku nemá téměř žádná zákonná omezení, nemusíte mít strach, že kvůli němu o dávku přijdete. Musíte samozřejmě zajistit, že bude postaráno o dítě.  A ještě jeden drobný limit: dítě do dvou let nesmí trávit ve školce nebo jeslích víc než čtyřicet šest hodin měsíčně, jinak vám rodičovský příspěvek přestanou vyplácet.

Jinak během pobírání rodičovského příspěvku klidně můžete pracovat i pro původního zaměstnavatele nebo pokračovat v podnikání.

Ohledně zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmů v zaměstnání, podnikání i práci na DPP nebo DPČ platí stejná pravidla, jako jsme popsali u mateřské.

V době, kdy máte nárok na rodičovský příspěvek, se vaše podnikání opět považuje za vedlejší činnost, se všemi výhodami.

3x horký přivýdělek na mateřské

Matka na mateřské nebo samoživitelka, která hledá přivýdělek, potřebuje flexibilní úvazek. Vzhledem k tomu, že v ČR najdeme jen 5 % flexiúvazků, většina pracujících maminek nenajde nic, kromě špatně placených brigád. Zajímavé příležitosti však jsou!

Existuje však řada možností, které může matka na mateřské či rodičovské dělat na živnostenský list a dají se perfektně zvládnout při dětech.

 • krátkodobý pronájem celé nebo části nemovitosti
 • fotobanky
 • dětské skupiny

Krátkodobý pronájem nemovitosti

Pokud máte vlastní nemovitost, nebo si pronajímáte takovou, kde máte byť jednu místnost v bytě navíc, nebo jen občas nejste doma, můžete zkusit pronajmout svoje bydlení cestovatelům. Znám ženy, které s menším bytem v Praze vydělají okolo 30 000 Kč měsíčně. Jsou jiné, které občasným pronájmem jednoho pokoje mají přes 10 000 Kč. Navíc to funguje i mimo Prahu.

S malým dítětem je to ideální. Moc nepracujete a máte příjem. I na úklid si můžete někoho najít.

Stačí s pomocí fotografa hezky nafotit byt a vytvořit pěkný popis nemovitosti (včetně všech dostupných památek v okolí).

Když navíc svým přátelům uděláte nabídku na přespání za velmi dobrou cenu, získáte tak cenné reference, které vám pomůžou sehnat nové klienty.

 • Kde pronajímat? Když jedu na dovolenou, využívám především tyto servery:
 • Airbnb navíc poskytuje pěkný popis toho, jak to u nich funguje, a dokonce v češtině:
 • Kamarádka Lenka, udělala moc pěkný popis toho, jak jí to funguje ve článku Domácí hotel na Airbnb.

Fotobanky

Ideální pro grafičky, fotografky, další výtvarně založené duše. Nemusíte tvořit do šuplíku, ale můžete něco zkusit vytvořit a nahrát do fotobanky. Fotobanka vaše dílo prodává za vás.

 Nevýhodou je, že na začátku nejde o okamžitý zdroj příjmů, ale jde o dlouhodobou investici. Prostě dlouho trvá, než dostanete první peníze.

Pokud ale pracujete systematicky, můžete vidět, jak vám měsíc za měsícem přibývá zakoupených fotografií a zvyšuje se výdělek, protože jedno dílo se prodává stále dokola.
Získáváte tak polopasivní příjem a peníze plynou, i když zrovna máte výpadek.

Výhodou je samozřejmě také to, že pracujete, jak často chcete, kdy vám děti dovolí. Nehoníte termíny, klienti nejsou naštvaní. A vy systematicky zvyšujete svoje příjmy.

Jak na fotobanky? Realistický popis od zkušeného fotobankéře Petra Václavka, jak funguje výdělek přes fotobanky
A také se určitě podívejte na rozhovor s Petrem Václavkem

Hlídání více dětí

Dětské skupiny už nějakou dobu fungují a úspěšně pomáhají tisícům rodičů, co nemají žádné jiné rozumné hlídání.

 I když nechcete zakládat přímo dětskou skupinu, lze i mimo tento zákon začít soukromě hlídat dvě nebo tři cizí děti.

Když si necháte zaplatit 100–150 Kč na hodinu a dítě, najednou máte do rozpočtu 2 500 – 9000 Kč měsíčně. Správně nacenit svoje služby učíme i v jednom z naších kurzů.

podmínky si nastavíte sama. Můžete hlídat třeba jen pondělí, středa, pátek dopoledne od 8:30 do 12:30. Za tři půldny v týdnu máte 3 000 Kč měsíčně za dvě cizí děti.

Za čtyři děti je to hned 6 000 Kč.

Velký výdělek to není, ale rozhodně je to hezký přivýdělek, při kterém navíc vy sama nemusíte dávat své dítě na hlídání cizím lidem a vydávat podstatnou část vydělaných peněz na hlídání.

Stačí oslovit pár maminek v okolí nebo si dát řádkový inzerát do lokálních novin či zpravodajů. Inzerovat on-line můžete na hlídačky.cz
A pokud si chcete být jisté, že na to máte papír, zkuste se připojit do programu Česká chůva, která poskytuje vzdělávací programy.

Výčet možných přivýdělků na mateřské není úplný. Jsou ženy, které se při dětech živí korekturami textů, jsou jiné, které vyučují jazyky, nebo překládají, či mají e-shop. Tři přivýdělky, které jsem vybrala, však poskytují buď velkou flexibilitu, nebo je můžete dělat a být s vlastními dětmi a nemusíte do nich předem investovat žádné peníze.

A co vy? Jak si přivyděláváte na mateřské nebo rodičovské vy? Máte zkušenosti s některou z uvedených činností?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector