Výchova Ke Zdraví Témata?

Vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví je v RVP ZV rozvržen do šesti tematických okruhů:

 • Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 • Změny v životě člověka a jejich reflexe.
 • Zdravý způsob života a péče o zdraví
 • Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence.
 • Hodnota a podpora zdraví
 • Osobnostní a sociální rozvoj.
 • Co se učí ve výchově ke zdraví?

  Předmět výchova ke zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví a ochranu životního prostředí.

  Co je to výchova ke zdraví?

  Výchova ke zdraví je ve smyslu Zákona o ochraně veřejného zdraví součástí činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu. Zabývá se ovlivňováním populace ke správnému způsobu života a ke změnám jednání a chování, které vyžaduje zdravotní stav jednotlivců a komunit.

  Co je to tělesně zdraví?

  Tělesné zdraví se obvykle dává do souvislosti s nepřítomností nemoci nebo vady. Znamená udržení fyziologických funkcí orgánů, biologickou integritu jedince jako celku a nenarušenost tělesných funkcí (např. chůze, běžné úkony související se soběstačností).

  Co je to zdraví?

  Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

  Co je důležité pro zdraví?

  Důležitým způsobem, jak si udržet zdraví, je zdravá strava. Zdravá strava zahrnuje řadu rostlinných a živočišných potravin, které dodávají tělu živiny. Tyto živiny vám dodávají energii a udržují vaše tělo v chodu. Živiny pomáhají budovat a posilovat kosti, svaly a šlachy a také regulují tělesné procesy (tj.

  Co znamená Opatruj se?

  Právě web opatruj.se je odpovědí na tato zjištění. Má „obyčejným lidem“ pomoci k tomu, aby se z dnešní doby… – no sice ne zrovna nezbláznili, ale nepodlehli některému z běžných duševních onemocnění. Za ta se považují deprese, úzkosti nebo poruchy chování způsobené zneužíváním alkoholu.

  Budete mít zájem:  Snowboarding – zkuste tento perfektní sport

  Jaký může být zdravotní stav?

  jako absenci nemoci. Více se však využívá definice Světové zdravotnické organizace (WHO), která chápe zdraví jako stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody.

  Co poškozuje tělesný stav?

  Nejčastěji uváděné faktory zdraví můžeme rozdělit do několika kategorií: zdravá výživa a tělesná hmotnost, pohybová ak- tivita, odpočinek a spánek, stres a copingové strategie, duševní hygiena, užívání návykových látek (kouření, konzumace alkoholu), sociální opora a osobnostní fak- tory.

  Co je to nemoc definice?

  Nemoc. Stav organismu vznikající působením zevních či vnitřních okolností narušujících jeho správné fungování a rovnováhu. Dochází k poruchám fce a struktury orgánů vedoucím ke vzniku příznaků nemoci a k dalším důsledkům. Nemoc je souhrn reakcí organismu na poruchu rovnováhy mezi ním a prostředím.

  Co je to WHO?

  WHO (Světová zdravotnická organizace) je nezávislá mezinárodní organizace působící v rámci Spojených národů (OSN). Koordinuje a řídí mezinárodní zdravotnickou činnost, dále se soustředí na organizaci celosvětových programů pro kontrolu, prevenci a odstranění nemocí a epidemií a celkové zlepšení kvality života populace.

  Co je to choroba?

  Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector