Vláknina potlačuje chuť na sladké, ale pozor na zácpu

Vláknina potlačuje chuť na sladké, ale pozor na zácpu

Zácpa sice není život ohrožující problém, ale dokáže nás hodně potrápit. Pokud trvá dlouho, může mít ovšem i dosti závažné následky. Jak ji definují lékaři? Zácpa je obtížné vyprazdňování tuhé stolice spojené s nepříjemnými pocity. Odborníci uvádějí, že jím trpí asi 30 % obyvatelstva.

V tlustém střevě se následkem zácpy hromadí zbytky nestrávené potravy. Vzhledem k tomu, že voda a minerální sole, které jsou obsaženy v těchto zbytcích, jsou vstřebávány sliznicí stěny. Zahuštěná stolice při defekaci za standardních okolností vychází ven, při zácpě dochází k narušení tohoto mechanismu.

Jednorázově a krátkodobě je možné léčit zácpu pomocí léků, ale to nelze použít vždy, navíc u řady těchto léků tvoří vytvoření určitého návyku a tím pádem k jejich dlouhodobému užívání. Některé z nich patří do skupiny kontaktních laxancií.

Jak jejich název napovídá, působí tak, že dráždí stěnu střevní a tím dochází k vyprazdňování.

Nicméně, při dlouhodobém pravidelném užívání, například u starých lidí dochází ke snižování účinku, protože střevní stěna již tak nereaguje, dochází ke zvyšování dávek a kolotoč užívání se více a více roztáčí a řešení situace je poté velmi obtížné, ne-li u starších pacientů nemožné.

Metod, které mohou pomoci je více, stejně jako doplňků stravy obsahujících přírodní látky. V tomto článku bych se zaměřil sice na jedinou, ale o to důležitější látku – vlákninu. Vláknina je vlastně směs polysacharidů, které náš žaludek neumí (nebo jen částečně) strávit.

Rozlišujeme dva druhy vlákniny, rozpustnou a nerozpustnou:

1. Rozpustná vláknina

Vláknina, která  absorbuje vodu. To má za následek, že nabobtná a v žaludečním traktu fermentuje (zkvasí). Takto zpracovaná představuje zdroj energie. Této vlastnosti se používá v přípravcích na podporu hubnutí, protože nabobtnáním vlákniny v žaludku dochází k pocitu nasycení. Tato forma vlákniny je také tzv.

prebiotikem, čili zdrojem potravy pro střevní mikroflóru (na jejím stavu záleží dobré fungování trávícího a imunitního systému).

Vyskytuje se například v luštěninách (hrách, fazole, sójové boby), semínkách lnu setého, obilovinách (oves, žito nebo ječmen), jablkách, banánech, brokolici, mrkvi a dalších přírodních zdrojích.

Při zácpě pomáhá urychlením průchodu natráveného jídla celým trávícím traktem, nabobtnáním zvýší svůj objem v tlustém střevě a tím urychlí i průchod touto částí trávícího traktu (snížením vstřebání vody zvětší objem stolice). Obecně se dá říci, že zefektivňuje proces průchodu natrávené potravy celým žaludečním traktem, což příznivě působí při zácpě.

Jednou z nejznámějších rostlin, obsahujících rozpustnou vlákninu, je jitrocel indický (plantago psyllium). Je známý pod komerčním názvem psyllium. Semena této rostliny obsahují rozpustnou vlákninu ve formě slizu, která po konzumaci ve střevě nabobtná a zvětší svůj objem. K rozpustným vlákninám patří i známá a oblíbená jablečná vláknina. Jablečná vláknina snižuje jednak chuť k jídlu a jednak prodlužuje dobu trávení potravy v žaludku (a také zvětšuje objem potravy), čímž déle vydrží pocit nasycení a pacient na dietě tak lépe odolává svodům ledničky. Také, a to je rovněž při dietě důležité, pomáhá štěpit tuky a podporuje látkovou výměnu. Někteří odborníci i uvádějí, že může mírnit projevy některých potravinových alergií a je užitečná i při prevenci diabetu (ovlivnění hladiny krevního cukru) a kardiovaskulárních nemocí (štěpení tuků).

2. Nerozpustná vláknina

Jak již napovídá název, v trávícím traktu nezfermentuje (a není tudíž zdrojem energie). Sama o sobě fyzicky zvětšuje objem obsahu ve střevě, a tak zkracuje dobu, po kterou tam zůstává potrava.

Zejména je to důležité v tlustém střevě, kde zvětšením obsahu stolice naředí odpadní látky, které rychleji opouštějí žaludeční trakt a organismus tak není již déle vystaven jejich potenciálně nebezpečnému působení.

Vyskytuje se zejména v celozrnných jídlech (zejména s obsahem slupek), také semínkách a tobolkách lnu setého, otrubách, zelené fazoli, květáku, rajčatech a dalších přírodních zdrojích. Z biochemického hlediska se jedná například o celulózu, lignin nebo hemicelulózu.

Po konzumaci zvýší střevní obsah a urychlí průchod natráveného jídla gastrointenstinálním traktem. Navíc na sebe váže některé kyseliny.

Jakou vlákninu a v jaké formě zvolit?

Samozřejmě, zcela ideální je konzumace přírodních zdrojů, jako jsou některé druhy ovoce, zeleniny a další potraviny. Ovšem bohužel ne vždy stačíme sníst tolik ovoce či zeleniny, abychom snědli dostatek vlákniny. Proto jsou k dispozici doplňky stravy, které v různé formě obsahují vlákninu, jako již zmíněné psyllium.

Co se týče obou druhů vlákniny, je třeba buď užívat obě najednou nebo jen rozpustnou vlákninu. Odborníci nedoporučují nerozpustnou vlákninu konzumovat samostatně. Vláknina je tedy rozhodně vhodným doplňkem léčby zácpy, ale nejlepší je užívat ji preventivně, ať už v přírodních přípravcích nebo v ovoci, zelenině nebo potravinách.

Na závěr je třeba zdůraznit, že ovšem vláknina může ovlivnit i vstřebávání užívaných léků, proto je dobré ji užívat s odstupem přibližně dvou hodin. Vláknina se také nesmí užívat při některých onemocněních trávícího traktu, například při střevní neprůchodnosti.

Vláknina a hubnutí: Funguje to? Ano, ale jen některé typy

Vláknina je důležitá pro naše zdraví. Denně byste měli přijmout alespoň 20 gramů, což však není zrovna nejlehčí vzhledem k tomu, že mnoho moderních potravin ji obsahuje v minimálních množstvích.

V posledních letech se vyskytla i otázka, zda vláknina příznivě působí i při hubnutí.

V tomto článku se proto dozvíte, co všechno o tom dosud zjistila věda.

Ne všechny druhy vlákniny mají pozitivní vliv na hubnutí

Některé typy vlákniny vám mohou pomoci zhubnout snížením chuti k jídlu. Toto tvrzení podtrhují výsledky vybraných studií, které poukazují na to, že zvyšování příjmu vlákniny dokáže způsobit hubnutí automatickým snížením příjmu kalorií. (1, 2)

Podstata fungování tohoto komplexního sacharidu zní velmi jednoduše. Vláknina, která je obecně povinnou součástí našeho zdraví a správného fungování trávicího systému, má schopnost vstřebávat vodu ve střevech a zpomalovat vstřebávání živin, čímž zároveň zvyšuje pocit plnosti, resp. sytosti. (3)

Účinnost vlákniny však závisí na jejím typu. Zatímco některé druhy totiž nemají žádný pozitivní vliv na úbytek tělesné hmotnosti, význam určitých rozpustných typů vlákniny může být nenahraditelný. (4, 5, 6, 7) Výborným příkladem ověřeného a účinného vlákninového doplňku na hubnutí je glukomannan.

Souhrn: Některé typy vlákniny mohou způsobit hubnutí zvýšením pocitu sytosti, což vede k následnému snížení příjmu kalorií.

Co je glukomannan?

Glukomannan lze charakterizovat jako přírodní vlákninu, která je rozpustná ve vodě. Tato účinná pomůcka na hubnutí se získává z kořenů rostliny známé jako sloní chléb, resp. konjak. Kromě toho, že glukomannan je dostupný jako doplněk stravy v různých nápojových přípravcích, také se přidává například do těstovin či mouky.

Za zmínku stojí i skutečnost, že tvoří 40 % suché váhy sloního chleba, který pochází z jihovýchodní Asie. Dlouhodobě se používá v rozličných bylinných směsích či tradičních potravinách. Nehledě na to, že se prodává jako doplněk stravy, se také používá jako přírodní potravinářské zahušťovadlo.

Glukomannan má jedinečnou schopnost absorbovat vodu a je jednou z nejznámějších viskózních vláknin. Zajímavostí je, že pokud přidáte malé množství glukomannanu do sklenice s vodou, celý obsah se přemění na gel. Vzhledem k této skutečnosti se předpokládá, že právě tyto nevšední vlastnosti zprostředkovávají jeho účinky na hubnutí.

Souhrn: glukomannan je ve vodě rozpustná vláknina získávaná z kořenů sloního chleba. Jako výživový doplněk má blahodárné účinky ve spojitosti s úbytkem tělesné hmotnosti.

Jak pomáhá glukomannan na hubnutí?

Jak jsme již zmínili v předešlých řádcích, glukomannan je ve vodě rozpustná vláknina. Na základě uznávaných výzkumů se vynořují domněnky, že podporuje hubnutí několika způsoby. (8)

 • Obsahuje málo kalorií.
 • Zabírá místo v žaludku a podporuje pocit sytosti, čímž se přirozeně snižuje následující příjem potravy.
 • Zpožďuje vyprazdňování žaludku, což přispívá ke zvýšenému pocitu sytosti. (9)
 • Snižuje vstřebávání bílkovin a tuků. (10)

Navíc živí přátelské bakterie ve střevech, které jej přeměňují na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, například butyrát.

Vzhledem k několika výzkumům provedených na zvířatech se dospělo k závěru, že právě butyrát ochraňuje tělo před nabíráním tuku.(11, 12) Nicméně, vyživování přátelských střevních bakterií může mít i další výhody.

Několik studií totiž prokázalo korelaci mezi diskutovanými bakteriemi a tělesnou hmotností.(13, 14)

Souhrn: glukomannan se liší od většiny ostatních typů rozpustných vláknin tím, že je mimořádně viskózní, což z něj činí obzvláště účinného pomocníka na hubnutí. Kromě toho, absorbuje vodu v žaludku, přispívá k pocitu sytosti a dalšími způsoby může snižovat příjem kalorií a podporovat hubnutí.

Opravdu to funguje?

Několik významných studií zkoumalo účinky glukomannan na hubnutí. V největší z nich bylo náhodně vybraných 176 zdravých lidí (ale s nadváhou) na dietu spočívající v omezeném příjmu kalorií za pomoci glukomannan nebo placebo efektu. (15) Testovány byly tři různé glukomananové doplňky s různým dávkováním, přičemž některé obsahovaly i jiné typy vlákniny.

Na základě 5-týdenního výzkumu bylo možné konstatovat, že úbytek hmotnosti byl výrazně vyšší u těch, jejichž dieta sestávala také z glukomananových doplňků. S těmito výsledky souhlasí také několik dalších výzkumů. V souvislosti s nimi je možné prohlásit, že glukomannan používán před jídlem způsobil mírný úbytek tělesné hmotnosti u lidí trpících nadváhou nebo obezitou. (16, 17, 18).

Souhrn: Pokud se glukomannan užije před jídlem, může u jedinců s nadváhou nebo obezitou přispět k mírnému úbytku tělesné hmotnosti, a to zejména vytvořením pocitu sytosti a snížením příjmu kalorií. Glukomannan je obzvláště účinný na hubnutí v kombinaci s dietou.

Další přínosy pro zdraví

Kromě podpory hubnutí může mít glukomannan pozitivní vliv i na některé rizikové faktory srdečních onemocnění. Podle systematického přehledu 14 studií dokáže glukomannan snižovat několik neblahých ukazatelů. (19)

 • celkový cholesterol
 • špatný LDL cholesterol
 • triglyceridy
 • cukr v krvi nalačno

Glukomannan primárně upravuje hladinu cholesterolu v krvi snížením absorpce cholesterolu ve střevech. Podle zmiňovaných výzkumů by tak přidání glukomannanu do stravy mohlo potenciálně snížit riziko vzniku srdečních chorob a diabetu 2. typu. Navíc, jako vláknina rozpustná ve vodě se glukomannan úspěšně používá také k léčbě zácpy. (20, 21)

Souhrn: glukomannan může pozitivně ovlivnit léčení zácpy a některé rizikové faktory srdečních onemocnění.

Doporučené dávkování a vedlejší účinky

V první řadě, glukomannan nemá žádný vliv na hubnutí, pokud se neužije před jídlem. Doporučení týkající se načasování se pohybují od 15 minut do 1 hodiny před jídlem.

(22, 23) Za dostatečnou dávku na hubnutí se považuje 1 gram užíván 3krát denně. (24) Glukomannan ve spojení s vodou „bobtná“ a může absorbovat až 50-násobek své hmotnosti.

Právě proto je jeho doporučené dávkování nižší ve srovnání s jinými vlákninovými doplňky.

Vzhledem k tomu, že glukomannan je dobře stravitelný, se obecně považuje za bezpečný. Pokud však nabobtná ještě předtím, než se dostane do žaludku, může způsobit zadušení nebo ucpání hrdla a jícnu, resp. trubice, která přesouvá jídlo z úst do žaludku. Aby se takovému scénáři předešlo, měl by být glukomannan dostatečně zapitý, ideálně 1 až 2 sklenicemi vody.

Někteří uživatelé glukomannan mohou mít vedlejší účinky, jakými jsou například nadýmání, plynatost, měkká stolice nebo průjem. Tyto negativní účinky jsou však vzácné. Glukomannan může také snižovat absorpci perorálních léků. Příkladem je sulfonylurea – lék na cukrovku. Této skutečnosti lze zabránit užíváním léků nejméně 4 hodiny po nebo 1 hodinu před požitím glukomannan.

Souhrn: glukomannan se obecně považuje za bezpečný. Doporučené dávkování je 1 gram užíván 3krát denně s vodou před jídlem.

Budete mít zájem:  Na víkend s rodinou do zahraničí - na co si dát při výběru pozor?

Vláknina a hubnutí na břiše

Viscerální, resp. břišní tuk je mimořádně nezdravý. Ve skutečnosti zvyšuje riziko vzniku srdečních chorob, cukrovky 2. typu a dalších zdravotních problémů. (25) Naštěstí, břišního tuku se dá zbavit.

Jeden z výzkumů ukazuje, že vyšší příjem vlákniny je úzce spojen s nižším rizikem vzniku břišního tuku.(26) Zajímavostí však je, že se to týká pravděpodobně jen jednoho typu vlákniny – vlákniny rozpustné ve vodě.

Rozpustná vláknina může pomoci ke ztrátě břišního tuku

Vláknina se často dělí na rozpustnou a nerozpustnou. Tyto dvě kategorie se od sebe liší tím, jak interagují s vodou v těle.

Nerozpustná vláknina se nemíchá s vodou a působí většinou jako zvětšovací činidlo, aby pomohlo vytvořit stolici a přenést ji přes střevo, což může být užitečné při zácpě.

(27) Na druhé straně, rozpustná vláknina, jako je například výše zmiňovaný glukomannan, se smíchá s vodou, přičemž vznikne viskózní látka podobná gelu. V důsledku této skutečnosti se zpomaluje rychlost žaludku, který uvolňuje stravitelné jídlo do střev.(28)

Konzumace rozpustné vlákniny může pomoci ke ztrátě břišního tuku, resp. zabránění jeho případné tvorby.

Důkazem tohoto tvrzení jsou i výsledky studie, která spojuje zvýšení denního příjmu rozpustné vlákniny o 10 gramů se snížením rizika nabytí břišního tuku až o 3,7 %.

(29) Několik dalších výzkumů také ukazuje, že lidé, kteří přijímají více rozpustné vlákniny, mají nižší riziko spojené s nabýváním břišního tuku. (30, 31)

Souhrn: Rozpustná vláknina se liší od nerozpustné tím, jak interaguje s vodou a různými oblastmi těla. Rozpustná vláknina může pomoci redukovat břišní tuk několika způsoby.

Rozpustná vláknina živí střevní bakterie

Věděli jste, že ve střevech člověka žije více než 100 bilionů užitečných bakterií? V porovnání s jinými bakteriemi jsou neškodné a pěstují si vzájemně prospěšný vztah s lidmi.

Kromě toho, že lidé poskytují bakteriím domov, jim dodávají i potřebné živiny.

Na druhé straně, bakterie pomáhají lidem pečovat o procesy, mezi které patří například produkování vitamínů či zpracování odpadních látek. (32)

Existuje tedy mnoho různých druhů užitečných střevních bakterií. Jejich rozmanitost je spojena s nižším rizikem onemocnění, jakými jsou ať už cukrovka 2. typu, inzulínová rezistence, nebo různé srdeční choroby.(33)

I když není zcela jasné, proč je tomu tak, mnohé studie potvrzují, že lidé, kteří konzumují více rozpustné vlákniny, mají větší rozmanitost užitečných střevních bakterií a lepší zdravotní výsledky. (34, 35, 36, 37, 38) Navíc jeden z výzkumů prokázal, že lidé s větším počtem střevních bakterií mají nižší riziko vzniku břišního tuku. (39)

Souhrn: Větší rozmanitost užitečných střevních bakterií může souviset s nižším rizikem vzniku břišního tuku, ale potvrzení této domněnky vyžaduje další výzkumy.

Jak mohou užitečné střevní bakterie snížit břišní tuk

Vzhledem k tomu, že tělo nedokáže strávit vlákninu samo, se vláknina dostává do střev v téměř nezměněném stavu.

Když se tam však přesune, specifické enzymy v střevních bakteriích už dokáží rozpustnou vlákninu strávit. Tímto důležitým způsobem střevní bakterie podporují optimální zdraví člověka.

A aby se nezapomnělo, rozpustná vláknina působí jako prebiotikum a poskytuje bakteriím živiny.

Tento proces trávení a rozkladu rozpustné vlákniny se nazývá fermentace. Vytváří mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které mohou pomoci snížit břišní tuk. Jedním ze způsobů, jak mohou mastné kyseliny s krátkým řetězcem pomáhat při regulování metabolismu tuků, je zvýšení rychlosti spalování tuků nebo snížení rychlosti ukládání tuků, i když není zcela jasné, jak to funguje.(40)

Přesto, mnohé studie ukazují spojení mezi vyšší hladinou mastných kyselin s krátkým řetězcem a nižším rizikem břišního tuku.(41, 42, 43, 44) Kromě toho, výzkumy na zvířatech a laboratorní studie prokázaly, že mastné kyseliny s krátkým řetězcem mají souvislost se sníženým rizikem rakoviny tlustého střeva. (45)

Souhrn: Užitečné střevní bakterie jsou schopny trávit rozpustnou vlákninu. Díky tomuto procesu jsou produkovány mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které jsou spojeny s nižším rizikem břišního tuku.

Rozpustná vláknina pomáhá snižovat chuť k jídlu

Jedním ze způsobů, jak se zbavit břišního tuku, je zhubnutí. A jelikož rozpustná vláknina přirozeně potlačuje chuť k jídlu, může být při hubnutí skutečně nápomocná. Potlačením chuti k jídlu je totiž pravděpodobnější, že snížíte příjem kalorií, což dokáže pomoci při snaze zhubnout.(46, 47)

Existuje několik teorií o tom, jak může rozpustná vláknina pomoci snížit chuť k jídlu. V první řadě, rozpustná vláknina pomáhá regulovat hormony, které se podílejí na kontrole chuti k jídlu.

Některé studie zjistily, že konzumace rozpustné vlákniny snižuje hladinu hormonů hladu produkovaných v těle, včetně ghrelinu.

(48, 49) Další prokázala, že rozpustná vláknina zvyšuje produkci hormonů, které způsobují pocit sytosti – například cholecystokinin, GLP-1 nebo peptid YY. (50, 51)

Nelze opomenout ani skutečnost, že vláknina může snížit chuť k jídlu zpomalením pohybu potravin přes střeva. Když se živiny, mezi které patří například glukóza, uvolňují pomalu, tělo uvolňuje inzulin pomaleji. Souvisí to se sníženým pocitem hladu. (52)

Souhrn: Hubnutí dokáže vést ke ztrátě břišního tuku a rozpustná vláknina může pomoci zhubnout omezením chuti k jídlu, což snižuje příjem kalorií.

Zdroje rozpustné vlákniny

Důsledkem toho, že rozpustná vláknina se nachází v různých rostlinných potravinách, se skutečně jednoduše přidává do každodenního jídelníčku. Mezi potraviny s vysokým obsahem rozpustné vlákniny patří lněná semena, sladké brambory, meruňky, pomeranče, růžičková kapusta, luštěniny či ovesné vločky.

Rozpustná vláknina sice může pomáhat ve snaze ztratit břišní tuk, ale neznamená to, že máte okamžitě začít konzumovat její přílišné množství. To by mohlo totiž vést k vedlejším účinkům, jakými jsou například křeče žaludku, průjem a nadýmání. Ideální je pomalu a postupně zvyšovat příjem, aby se zlepšila tolerance těla.

Pokud jde o doporučený denní příjem, ministerstvo zemědělství USA doporučuje, aby muži usilovali o konzumaci 30 až 38 gramů vlákniny denně, zatímco ženám postačí přibližně 21 až 25 gramů denně.(53)

Souhrn: Vysokým obsahem rozpustné vlákniny se mohou pochlubit vícero rostlinných potravin. Abyste se vyhnuli nežádoucím vedlejším účinkům spojeným s užíváním rozpustné vlákniny, řiďte se pomalým a postupným zvyšováním jejího příjmu, resp. jejím doporučeným denním příjmem.

Mohou vlákninové doplňky pomoci ke ztrátě břišního tuku?

Nejlepší způsob, jak zvýšit příjem rozpustné vlákniny, je konzumace potravin s jejím vysokým obsahem. Pokud to však není pro vás možné, alternativu mohou představovat doplňky s obsahem rozpustné vlákniny – například glukomannan, slupky psyllium či inulin. K dispozici jsou totiž výzkumy, které dokazují jejich příznivý účinek na ztrátu břišního tuku.

Zajímavým příkladem je jedna šestitýdenní studie u dospívajících chlapců, která prokázala, že užívání doplňků ze slupek psyllium snížilo obsah břišního tuku u vybraného vzorku.(54)

Smíšené výsledky pramení z výzkumů týkajících se glukomannanu. Zatímco jedna studie provedená na myších poukázala na jeho účinky snižující břišní tuk, výzkum na lidech potvrdil tuto domněnku jen u mužů. (55, 56) Navzdory těmto smíšeným výsledkům však může glukomannan podporovat hubnutí břicha zpomalením trávení a snížením chuti k jídlu. (57)

Pozornost si zaslouží i 18-týdenní výzkum zabývající se účinky inulinu. Vzorku, kterou tvořili lidé s rizikem diabetu 2. typu, byly poskytnuty buď doplňky s inulinem nebo celulózou (nerozpustná vláknina).

Pravdou je, že zhubnutí bylo spatřováno u obou skupin, ale v případě „inulinové skupiny“ byla ztráta břišního tuku, celkového tělesného tuku a celkové hmotnosti výrazně vyšší.

Navíc, během výzkumného období jedla také méně potravin, než druhý vzorek. (58)

Souhrn: Užívání vlákninových doplňků se jeví jako účinná strategie na hubnutí břicha. Slupky psyllium, glukomannan a inulin totiž vykazují příslib v problematice úbytku břišního tuku. Nabyté zjištění je však třeba doplnit o další výzkumy a doporučení.

Tabulka potravin obsahujících vlákninu

Potravina Obsah vlákniny
vařený hrášek a čočka; černá, lima a pečené fazole 10-15 g na šálek
vařený zelený hrášek 8,8 g na šálek
maliny  8 g na šálek
vařené celozrnné špagety 6,3 g na šálek
vařený ječmen 6 g na šálek
střední hruška se slupkou 5,5 g na hrušku
středně velké jablko se slupkou 4,4 g na jablko
otrubové vločky 6,8 g na šálek
vařené instantní ovesné vločky 4 g na šálek
hnědá rýže 3,5 g na šálek
vařená růžičková kapusta 4,1 g na šálek
mandle 3 gramy / na hrst mandlí
chia semínka 10 gramů na 2 polévkové lžíce

Vitaminy, antioxidanty, vláknina a minerály. Kde V sušeném ovoci

Sušené ovoce zažene i nemoce… .-)

Sušené ovoce obsahuje antioxidanty, minerály, vlákninu a minerály. A chutná. Jedinou nevýhodou je, že má větší obsah cukru, než v přirozené čerstvé podobě. Nicméně sezobat desetidekagramový pytlík rozinek je pořád zdraví prospěšnější, než sníst stejné množství čokoládových sušenek. Nehledě na to, že chuť na sladké zažene už pár kousků sladké usušené dobroty.

Protože sušené ovoce obsahuje velké množství vlákniny, je současně přírodním přirozeným projímadlem, a také snižuje riziko nemocí trávícího traktu.

Je lepší sušené ovoce domácí nebo kupované

Zastánci ortodoxní zdravé výživy ihned vybafnou, že samozřejmě domácí a přidají ověřenou značku a typ domácí sušičky ovoce. Kupovaný produkt však také není od věci, zejména, když nás honí neodbytná mlsná teď a hned.

Zdravější jsou ovšem o něco dražší, i když nevzhlednější bioprodukty ze specializovaných prodejen. Sušené ovoce se totiž většinou upravuje sířením, které vnímavým osobám činí zdravotní obtíže (nadýmání, střevní potíže či bolest hlavy), často i po opláchnutí plodů.

Právě díky síření má ovoce pěknou barvu a není příliš scvrklé.

Doma je možné sušit v už zmiňované sušičce, která se dnes dá pořídit už od patnácti set korun. A nebo také u babičky v troubě klasických kamen či na radiátoru ústředního topení.

A které ovoce je mezi konzumenty nejoblíbenější

Datle jsou afrodisiakem

Kromě českého ovoce (jablka, hrušky, švestky, meruňky, rozinky) jsou populární také exotické druhy, jako je například ananas nebo papája, fíky, datle, brusinky nebo třeba banány. Stačí si vybrat.

O ananasu se traduje, že obsahuje enzym bromelin, který pomáhá při štěpení bílkovin a tuků, a někteří lidé si jej povýšili na všemocného „tukožrouta“. Pokud je ovšem sušený ananas proslazený, není jeho energetická hodnota právě zanedbatelná. V každém případě je bohatý na vitamin C a má pozitivní účinky na lidskou imunitu.

Fíky obsahují velké množství vlákniny a také vápníku, mají projímavé a močopudné účinky.

Papája obsahuje hodně enzymů a je velice sladká. Sladké jsou také sušené banány, zejména pokud jsou dochuceny medem. Mohou nahradit hlavní jídlo – zaženou hlad, ale pozor, je to kalorická bomba.

Sladké datle mají také vyšší počet kalorií, ale kromě toho jsou jim také přičítány afrodisiakální účinky na osoby obou pohlaví.

Brusinky chutnají i léčí, je dobré zobat při prevenci a léčbě urologických onemocnění. Sušené jsou chutnější, protože ztrácejí svoji kyselou chuť.

Klasické české švestky zlepšují trávení a pomáhají při zácpě. Vypeckované navíc svádí k výrobě ještě rafinovanějších sladkých delikates. Zajímavým nápadem je sušená švestka, do které se vloží sloupnutá mandle a navrch se pamlsek namočí v rozehřáté čokoládě. Když není po ruce čokoláda, sušené švestky na pár minut namočíme v rumu.

Meruňky jsou nedocenitelné zejména svým vysokým obsahem hořčíku, vápníku, zinku a také železa. Průmyslově vyráběné je kvůli síření nutné před podáváním důkladně omýt v horké vodě, případně krátce povařit.

Budete mít zájem:  Genetika místo chemie: nové šlechtitelské metody mění potraviny

Klasické křížaly – tedy sušená jablka – upravují hladinu cholesterolu v krvi, snižují krevní tlak a přispívají při léčbě žlučníku.

Dráždivý tračník: příznaky, léčba (colon irritabile) – Vitalion.cz

Toto onemocnění je zákeřné tím, že ač se nejedná
o organickou poruchu
(to jest tělo není nijak poškozeno,
narušeno), dokáže člověku znepříjemnit život leckdy více, než
onemocnění podstaty organické.

Jde o onemocnění poměrně časté, ale ve většině případů není
vyjádřeno tak výrazně, aby člověka nutilo navštívit lékaře. Spousta
lidí se navíc o problémech spojených s touto poruchou stydí
mluvit
.

Jedná se o tzv. funkční onemocnění tlustého
střeva
(funkční kolopatie), pro které jsou typické
opakované nutkavé (především ranní) stolice, které se
dostavují především tehdy, když člověka čeká nějaká nepříjemná
stresující situace. Ta obtíže nevyvolává, ale často je zhoršuje.

Z dalších typických projevů jsou to nepříjemné pocity nebo
až bolesti břicha
v souvislosti s defekací (vyprazdňováním
stolice) a časté nadýmání a pocity nedokonalého
vyprázdnění
.

Pod pojmem dráždivý tračník se někdy shrnují, ač nesprávně,
všechny funkční poruchy motility střeva. V této souvislosti se tedy
můžete setkat ještě s dalšími jednotkami, které jsou následující.

Funkční průjem. U této poruchy převládají nutkavé
vodnaté průjmy, které ale nebývají doprovázeny bolestmi.

Funkční meteorismus. Někteří lidé si stěžují pouze
na častější pocity nadmutí zvláště v pro ně nepříjemných
situacích. Leckdy se větší tvorba plynu ve střevě neprokáže, i když
samozřejmě může být.

Funkční zácpa. Tito lidé mají opačné problémy než
lidé s dráždivým tračníkem, kdy dominuje zácpa, provázená bolestmi
především v podbřišku, které jsou doprovázeny pocity nadýmání.
Bolesti někdy pominou po defekaci, kdy je obsah střeva hlenovitý.

Naštěstí se nejedná o nemoc nijak závažnou, která by člověka
ohrožovala nebo mu mohla způsobit zdravotní obtíže a komplikace.
Onemocnění také nemá žádný vztah k rakovině tlustého střeva.

Příčiny vzniku dráždivého tračníku

Dochází k tomu, že u některých osob tlusté střevo zvýšeně reaguje
na vnější a vnitřní podněty, které zprostředkovává především
nervový systém. U některých jedinců zvyšuje dráždivost prodělaná
střevní infekce, u jiných se na příčinu nepřijde.

Neexistuje snad jediný orgán, na kterém by se neprojevoval psychický stav
jedince. Při stresu dochází k vyplavení látek,
podílejících se na řízení orgánů včetně tlustého střeva. Za
normálních okolností ale toto ovlivnění není natolik silné, aby ho
člověk pocítil a nebo ho dokáže potlačit, případně mu nepřikládá
význam.

Tak tomu ale není v případě lidí s diagnózou dráždivého
tračníku, kteří na tyto vlivy reagují přemrštěně.
U nich, z přehnané reaktivity střeva dochází k poruchám motility
(pohybu střev). To se pak projevuje častějším nutkáním na stolici, která
se postupně mění v řídkou až vodovou.

 • Velice často onemocněním trpí lidé, kteří zvládají stresové situace
  hůře než jejich okolí, bývají emočně labilnější,
  často se jedná o neurotiky.
 • K těmto všem příznakům je třeba dodat, že mohou být projevem
  i jiných
  , leckdy závažných organických
  onemocnění
  , na které musí být dotyčný vyšetřen dříve, než
  se stanoví diagnóza dráždivého tračníku.
 • V poslední době se uvažuje jako o možné příčině
  vyšším počtu nervových vláken v tlustém střevě
  lidí s touto nemocí a dále o možném vlivu hormonálním
  (často si ženy, trpící touto chorobou stěžují na zhoršení obtíží
  v průběhu menstruace).

Rizikové faktory dráždivého tračníku

Již výše byla zmíněna střevní infekce, která může
zvyšovat citlivost tlustého střeva k vnějším i vnitřním vlivům. Roli
mohou hrát i genetické nebo dědičné
vlivy
.

Z ostatních je to uspěchaný styl života, časté
podstupování a prožívání stresu, konfliktní situace, špatná
životospráva.

Prevence dráždivého tračníku

K prevenci patří především vyvarovat se rizikových
faktorů
. Tedy dodržovat zdravý životní styl, pravidelně
odpočívat, plánovat si dopředu a plánů se držet, plnit si své
záležitosti včas.

Vyvarovat se zbytečného stresu a promyslet si, jestli vše, co nás
stresuje a trápí má opravdu takový význam, jaký tomu přikládáme.

Některé metody, uvedené v léčbě mohou být též prevencí, pokud se
začnou aplikovat ve chvíli, kdy jsou projevy ještě nevýrazné nebo
málo časté.

Příznaky a projevy dráždivého tračníku

Jde především o nutkavé a opakované ranní defekace,
kdy se stolice postupně mění z normální na řídkou až
vodnatou
. Těmto stavům se říká ranní
debakly
.

Ve stresových situacích se pak projevují někdy kratší, jindy delší a
intenzivnější nutkavé pocity na defekaci, které se buď
dají překonat, nebo vyžadují vyhledání toalety. Může se také stávat,
že se celá situace vyřeší pouhým navštívením záchodu bez defekace, kde
problémy absolutně pominou.

Běžně mají lidé trpící touto nemocí pocity plnosti
břicha
, pocity nedostatečného vyprázdnění,
cítí se nadmutí, kručí jim
v břiše
.

Stolice se střídají normální s vodnatými, někdy může být
zvýšená flatulence (únik střevních plynů). U některých jedinců bývá
bolestivost v průběhu celého tlustého střeva, nejčastěji bývá ale
v levé dolní části břicha.

Existuje ještě další forma obtíží, které se říká
postprandiální průjem. Při něm se objeví, někdy ve
velmi krátkém čase po požití potravy, bolesti až křeče
v břiše, provázené nadýmáním a rychle následované řídkou stolicí.
Ta většinou přináší úlevu, může se ale opakovat.

Z problémů mimostřevních je u tohoto onemocnění velmi výrazná
složka tvorby určitých poměrně pravidelných návyků.
Těmi se dotyčný snaží zabránit vystavení sebe sama situaci, kdy by musel
rychle na toaletu a jeho potřeba odskočit si by byla nemožná, případně by
došlo ke zdržení. Pár názorných příkladů…

Trpím nemocí zvanou dráždivý tračník. Mám dokonale zmapovány
všechny veřejné záchody na cestách, po kterých se pravidelně vydávám
(cesty do školy, do práce, do oblíbené restaurace), pro případ, že bych
si cestou někde musel odskočit. Na neznámých místech často trpím
úzkostí, která mizí ve chvíli, kdy získám informaci o nejbližším wc a
o jeho dostupnosti.

Na místa, kde tato možnost není, chodím jen velmi nerad
nebo vůbec ne, pokud vyloženě nemusím. V kině nebo v divadle si kupuji
lístky na kraj řady, abych měl v případě nutnosti možnost co nejrychleji
odběhnout. Navíc bych byl celou dobu nervózní z toho, že bych mohl rušit
ostatní svým vstáváním a případným (ne jedním, ale třeba i více)
odchody na toaletu.

Ostatním by pak bylo jasné, kde jsem byl, což by mi bylo
trapné. I to mě samozřejmě stresuje. Také moc nejím. O víkendu ano, to
si i rád přidám, když vím, že mohu být celý víkend doma a nikam
nemusím. Pokud mě čeká nějaká cesta, především delší, radši se
najím až po dojezdu a někde, kde je v blízkosti záchod.

V poslední době
jsem začal vynechávat delší cesty úplně, rozhodně ty, kde bych musel
použít prostředky veřejné dopravy. I když dnes už v některých
autobusech a ve většině vlaků záchody mají, kolem jsou lidé…
Autem je to většinou bez problémů, aspoň tehdy, pokud se nedostanu do
obydlené části komunikací.

Potom se občas potýkám s velice
nepříjemnými pocity, doprovázenými panikou a zoufale hledám nejbližší
benzínovou stanici. Díkybohu za ně.

V pozdějších fázích si dotyčný může vytvořit nepříjemnou situaci
už jen z odchodu z domu, nebo cesty do práce/školy, protože může
dojít k zafixování nepříjemných pocitů z nutkání na
stolici v průběhu cesty a pak dochází k obavám, že k tomu dojde. Potom
se tedy sama cesta stává stresorem, který zhoršuje ranní nutkání.

Pokud by na někoho tento popis působil komicky, pak si toto zkuste aspoň
do určité míry představit. Zjistíte, že pro člověka takto trpícího se
nejedná o nic zábavného, jelikož je odříznut od běžných činností a
je velmi společensky hendikepován.

Tato nemoc se může samovolně upravit, ale také se
v průběhu života zhoršovat.

Psychologická stránka tohoto onemocnění je velice důležitá, protože
může docházet k prohlubování těchto vzorů a k nemoci se, pokud už jí
člověk netrpí na začátku, přidává neuróza (k té
patří výše popsané prohlubující se problémy ve společnosti). Proto bych
chtěl všem doporučit, pokud máte takovéto problémy, které trvají delší
dobu, neváhejte a navštivte lékaře. Čím dříve to
uděláte, tím dříve se vám bude lépe a plnohodnotněji žít.

Na závěr je třeba říci, že k příznakům dráždivého tračníku
NEPATŘÍ KRVÁCENÍ Z KONEČNÍKU ANI PŘÍTOMNOST KRVE VE
STOLICI
. V takovýchto případech je nutno CO NEJDŘÍVE
VYHLEDAT LÉKAŘE A TOTO MU SDĚLIT
.

Pokud se tyto obtíže objeví
nově ve věku nad 50 let, případně jsou doprovázeny déletrvajícími
zvýšenými teplotami, úbytkem na váze, zvýšenou únavností, jedná se
o varovné známky, při kterých byste měli být řádně vyšetřeni pro
možné jiné příčiny střevních poruch.

Léčba dráždivého tračníku

Po vyloučení organických příčin, které je leckdy velmi svízelné a
může být i trochu nepříjemné (ale je to nutnost která má za úkol
vyloučit vážná ohrožení vašeho zdraví), nastupuje léčba funkční
poruchy.

Lékař vás po stanovení diagnózy vybaví léky na zklidnění
střev
, léky proti průjmu a může vám doporučit
návštěvu psychologa nebo psychiatra. Na někoho může
působit návštěva těchto specialistů poněkud nepříjemně, protože
přeci není blázen. Tak tomu také opravdu není.

Proto se není čeho
obávat, tito doktoři mají s problémy tohoto charakteru zkušenosti a mají
praxi v optimálním výběru pro vás nejvhodnějšího řešení. Jistě vás
také může uklidnit, že podobnými problémy trpí dle odhadů do jisté
míry třetina až polovina populace.

Tito odborníci mají za úkol pomoci vám
zbavit se nadbytečného stresu a naučit vás relaxovat a na
problémy se dívat s nadhledem.

Od lékaře můžete dostat léky, které vás na přechodnou dobu zbaví
nadbytečného stresu, zmírní vaše napětí a pomohou vám překlenout
mezidobí, než vám psycholog/psychiatr pomůže vyrovnat se s problémy,
zhoršujícími vaše onemocnění. To po ukončení terapie může zmizet
nadobro.

Svépomoc může být taktéž velice prospěšná, ale neměla by nahrazovat
návštěvu lékaře. Vždy se totiž může jednat o projevy jiného, leckdy
vážného onemocnění.
Pokud víte, že jste často ve stresu a nezvládáte ho úplně optimálně, je
na místě zamyslet se, jestli není potřeba občas vysadit. Pokud se takto
rozhodnete, můžete zkusit následující.

Pravidelně cvičit a dodržovat správnou
životosprávu
. Pravidelný pohyb uvolňuje v nervovém systému
látky zvané endorfiny, které navozují pocit klidu a radosti. Patří sem
i jóga.

Autogenní trénink. Jedná se o relaxační cvičení,
při kterém vědomě ovlivňujete některé své funkce. Má za úkol naučit
vás uvolnit se a ovládat svoje tělo.

Velice příjemné je občas si dopřát celkovou masáž,
kdy můžete vypnout a odreagovat se a ono je to navíc ještě velice
příjemné.

Dále máte možnost zvážit návštěvu psychologa,
u kterého se můžete vypovídat ze svých problémů a nechat si poradit, jak
se k problémům které nezvládáte stavět tak, aby pro vás nebyly
zatěžující. Ač se to může zdát zvláštní, mnoho různých lidí trpí
v podstatě stejnými problémy a proto může mít psychoterapie nemalý
úspěch, jelikož je založeny na zkušenostech se mnoha lidmi.

Nakonec bych zmínil ještě hypnózu. Ta může být velice
účinná, zvláště, když jiné metody nezabírají. V rukou odborníka se
nejedná se o nic nebezpečného ani mystického.

Budete mít zájem:  Revma postihuje i mladé lidi v produktivním věku

Hypnóza je založena
na principu sugesce, kdy vám hypnotizér v polobdělém stavu
poopraví chybné nazírání na problémy, které vás obtěžují. Hypnózou
se nedá vsugerovat nic, co byste za normálních okolností neudělali.

Každopádně je dobré najít si odborníka, který má s hypnózou
zkušenosti a jsou na něj dobré reference, aby tato léčba nebyla
zbytečná.

Komplikace dráždivého tračníku

Toto onemocnění samo o sobě komplikace nemá, život ale může
zkomplikovat výrazně. Lidé ztrácejí společenské kontakty, chodí pozdě
do práce/školy, do společnosti se často nevypravují.

Je to natolik nepříjemné, že je dobré vyhledat pomoc co nejdříve a
začít problém řešit v momentě, kdy ještě nejsou vytvořené
patologické okruhy.

Dále, pokud nemocný trpí postprandiálním průjmem, při snaze se ho
vyvarovat hrozí riziko(po určité době, kdy jí málo nebo vůbec)
podvýživy.
Když lidé často a dlouho sedají na toaletě, mohou tato sezení vést ke
tvorbě hemoroidů.

Jedinou opravdovou komplikací je možné nerozpoznání jiného
onemocnění
, které se za těmito problémy skrývá. Některé
z těchto příznaků mohou být známkou velmi závažných onemocnění jako
je např.

rakovina tlustého střeva, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida,
ale i onemocnění mimostřevní, například gynekologická nebo nemoci
močových cest, jejichž včasné nerozpoznání může vést k vážným
komplikacím a mnohem obtížnější léčitelnosti.

Diskuse

 • Syndrom
  dráždivého tračníku
 • Dráždivý
  tračník

Další názvy: colon irritabile, střevní neuróza, dráždivé střevo, funkční dolní dyspepsie

Výživa po operaci

Základním úkolem výživy je dodávat organizmu všechny důležité látky ve správném poměru. Po operaci je nutné nějaký čas dodržovat dietu. Výživu doporučujeme upravit tak, aby bylo sníženo množství potravin způsobujících zažívací potíže, popřípadě je zcela vyřadit.

I stomici by měli dodržovat zásady správné výživy jako zdraví lidé. Je však třeba mít na paměti odlišné anatomické poměry ve střevě, které vedou k nutnosti dodržovat specifická stravovací pravidla. Těsně po operaci je složení stravy jiné než v pozdější době.

Propustností střevní sliznice dochází ke ztrátám bílkovin, minerálů a vitaminů.

BílkovinyJejich nedostatek způsobuje zhoršené hojení ran, svalovou ochablost, tvorbu dekubitů, sníženou odolnost k infekcím. Hlavními zdroji jsou maso, mléko, mléčné výrobky, vejce, z rostlinných pak luštěniny.

TekutinyK jejich ztrátám dochází v největší míře při průjmech. Nedostatek způsobuje suchost sliznic, pokles krevního tlaku a zrychlení pulsu.

VitaminyKe ztrátám vitaminů dochází při průjmech. Tělo je neumí samo vytvářet a je odkázáno na jejich přísun potravou. Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K) se v těle ukládají a vytvářejí tak určitou zásobu. Vitaminy rozpustné ve vodě tělo neukládá (kromě vitaminu B12) a proto je nutné dodávat je průběžně.

Minerální látkyVápník je hlavní stavební hmotou pro kosti a zuby, důležitou roli hraje při činnosti buněk a srážení krve, podporuje dobrou práci nervů a svalů. Ztráty vedou k osteoporóze, křečím, arytmii.

Zdrojem vápníku je mléko a mléčné výrobky, vysoké procento obsahuje mák a sardinky.Draslík spolu se sodíkem slouží k udržování rovnováhy tekutin a elektrolytů v buňkách a tkáních, reguluje krevní tlak, udržuje srdeční rytmus. Ztráty vedou k otokům, zvýšenému krevnímu tlaku, únavě, nervozitě.

Je obsažen v zelenině, bramborách a v čerstvém i sušeném ovoci.

Hořčík je důležitou složkou kostí, podílí se na přenosu nervových vzruchů a hraje roli při kontrakci svalů. Ztráty způsobují tetanie, svalové záškuby, svalovou slabost, arytmii. Je obsažen v zelenině, citrónech, kukuřici, fících, jablkách.

V OBDOBÍ PO OPERACI VOLÍME BEZEZBYTKOVOU STRAVU

Technologická úpravaPři přípravě jídel používáme vaření, dušení, pečení bez tuku pod poklicí, aby se netvořila kůrka. Maso nejprve zbavíme viditelných, nestravitelných zbytků, opečeme nasucho, podlijeme netučným vývarem nebo vodou a přikryté dusíme nebo pečeme.

Šťávu či omáčku na maso zahustíme moukou, na sucho opraženou a rozmíchanou ve vodě. Šťávy nerestujeme, ani nepoužíváme jíšku. Do hotového pokrmu přidáme čerstvé nepřepálené máslo. Vyvarujeme se smažení, pečení na tuku a přidávání jíšky. Jídlo podáváme v klidném prostředí, raději v menších porcích (5–6x denně) ani horké, ani studené.

Pro úpravu mikrobiální střevní rovnováhy použijeme probiotika (například Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei), která chrání zažívací trakt, snižují hladinu cholesterolu, působí proti infekci a harmonizují zažívání po antibiotické léčbě (jogurty, jogurtová mléka, tvarohové sýry).

Pokud potřebujete vyšší energii, můžete přidávat dietetické moduly – přípravky zvyšující energii nebo bílkoviny.

Výběr potravinStrava je přísně individuální – jednoznačné stanovisko při výběru jídel nelze určit.

 • Pečivo: suchary, veka, rohlíky netučné, piškoty, starší vánočka.
 • Mléko a mléčné výrobky: mléko nepodáváme jako samostatný nápoj. Pokud snášíte mléčné výrobky, používejte nízkotučné sýry, krájený sýr, netučný tvaroh, nízkotučný bílý jogurt s živou kulturou.
 • Polévky: vývary z hovězího nebo drůbežího masa, ze kterého odstraníme viditelný tuk, doplníme rýží, těstovinou, kapáním. Polévky obilninové, lisované bramborové, zeleninové, žemlové.
 • Maso: libové hovězí, vepřové, telecí, kuřecí, krůtí, králičí, filé, kapr, šunka, také klokaní, pštrosí, losos, treska.
 • Přílohy: dušená rýže, těstoviny, jemný knedlík, bramborová kaše.
 • Omáčky: rajská, koprová (při snášenlivosti mléka), dietní svíčková s prolisovanou zeleninou.
 • Tuky: čerstvé máslo na pečivo nebo na omaštění pokrmu, olivový olej.
 • Vejce: jako samostatný pokrm nepodáváme, k přípravě jídel používejte celá vejce v menším množství.
 • Ovoce: výběr je velmi úzký, ze syrových druhů můžeme podat pouze zralé banány. Jablka, broskve a meruňky zbavíme jader a slupek, dusíme a prolisujeme.
 • Zelenina: nepoužíváme syrovou, nejvhodnější je vařená mrkev, jemně nastrouhaná nebo rozmixovaná. Celer, petržel, špenát, hlávkový salát jemně krájený.
 • Koření: pokrmy mírně solíme, kořeníme jemně mletým kmínem nebo vývarem z kmínu, koprem, petrželovou natí, vanilkou, citrónovou šťávou. K ochucení jídel je možné použít kořenící přípravky Vegi-vegi a Family-vegi. Vhodné koření a bylinky: bazalka, dobromysl (oregáno), fenykl, kmín, koriandr, majoránka, máta, mateřídouška, meduňka, pažitka, petrželka, pomerančová kůra, puškvorec, rozmarýn, saturejka, tymián, muškátový oříšek, paprika sladká, skořice.
 • Pro zastření chuti a vůně některého jídla můžeme použít i výraznější koření (např. do pomazánek dáme česnek, hořčici, kyselou okurku, kečup, cibuli, citrónovou šťávu apod.)
 • Moučníky: podáváme v omezeném množství, nepoužíváme těžké, máslové krémy. Vhodné jsou piškotová roláda s džemem, piškotová bublanina s meruňkami, piškot s citrónovou polevou, bílkový chlebíček, ovocné řezy se želatinou, ovocný kysel, při snášenlivosti mléka vanilkový krém, bílková pěna šlehaná s džemem, tvarohový krém šlehaný s džemem, sněhové pečivo.

Dietní opatření pro pacienty s komplikacemi na GIT (trávicím traktu) při/po chemoterapiiProděláváte nebo jste již prodělali náročnou léčbu, která může být doprovázena různými komplikacemi způsobenými poškozením některé z částí zažívacího traktu. V dutině ústní může docházet ke změnám vnímání chuti, k polykacím obtížím, bolestem v ústech, k suchosti sliznic. Na oslabené sliznici střeva mohou vznikat záněty, docházet může k malabsorpcím (poruchám vstřebávání živin), průjmům nebo naopak k zácpě.

Doporučení při nechutenství

 • volný, neškrtící oděv
 • vyhýbat se „pachům z kuchyně“
 • individuální výběr pokrmů
 • podávat častěji malé porce pokrmů
 • lehce stravitelné, nedráždivé pokrmy,
 • nepodávat: tučné potraviny a pokrmy, smažené pokrmy, koncentrované pokrmy, příliš horké pokrmy a nápoje u dětí se snažíme nazdobit talíř, vytvořit
 • různé tvary např. zvířátek
 • jídlo konzumuje celá rodina
 • vyhýbáme se výrazům, které od jídla odrazují
 • před hlavními jídly nepodáváme nic, co by způsobilo zasycení
 • v těchto případech se doporučuje pikantnější pestrá strava (výjimka potvrzuje pravidlo), aby jídlo mělo výraznější chuť (čichové a chuťové buňky jsou v tomto období poškozeny)
 • po jídle odpočívat v polosedě
 • nápoje mezi jídly a bez CO2
 • žaludeční nevolnost zmírňuje: „vyprchaná“ cola po lžičkách, neperlivá voda s citrusy, led v nápojích, slané netučné crackery
 • při změnách chuti je vhodné čistit častěji zuby, vyplachovat ústa, zvýraznit chuť kořením
 • chvála bílkovinám, pozor na volné sacharidy
 • plnohodnotná náhrada masa = tvrdý sýr
 • kvalitní náhrada masa = vejce, měkké sýry, tvaroh, pudink, mléčné dezerty, mléko

Co je parenterální výživa?Parenterální výživa je umělá výživa, která je podávána přímo do oběhu, obvykle do žil. Podává se pouze tehdy, pokud nemocný není schopen přijímat stravu a netoleruje výživu enterální. Obsahuje glukózu, bílkoviny, tuky, minerály a vitaminy.

Co je enterální výživa?Enterální výživa je umělá výživa, která je určena pro podání do zažívacího traktu. Výhodou je šetrnost pro pacienta. Zlepšuje funkci střevní stěny.

Podává se sondou (tenká trubička zavedená nosem do žaludku nebo do tenkého střeva). Může se podávat i ústy, popíjením, jako doplněk stravy. V současné době je na trhu mnoho výrobků s rozsáhlou škálou příchutí.

Jako doplněk stravy doma doporučujeme vychladit a popíjet mezi jednotlivými jídly.

Co je vláknina a jak je důležitá v našem jídelníčku?Vlákninu dělíme na rozpustnou ve vodě, ta je obsažena v ovoci, a jejím zástupcem je pektin.

Dále pak na vlákninu nerozpustnou, která váže vodu jen velmi málo a ta je obsažena v luštěninách a celozrnném pečivu.

V klidové fázi po rekonvalescenci je vhodné postupně potraviny s vyšším obsahem vlákniny opět zařazovat do jídelního lístku, protože má mnoho pozitivních účinků:

 • Zpomaluje vstřebávání a trávení.
 • Snižuje hladinu tuku v krvi.
 • Snižuje krevní tlak.
 • Snižuje riziko rakoviny tlustého střeva.
 • Velice pozitivně působí proti zácpě i proti průjmu.

Doporučená denní dávka je 20–40 g. Rozpustnou vlákninu můžeme zakoupit i v lékárně jako výživový doplněk.

Pitný režimDoporučuje se pít dostatek tekutin (2–2,5 l denně). Je vhodné oddělit pití od konzumace tuhé stravy. Vhodné jsou čaje, minerálky bez bublinek, slabé ovocné šťávy ředěné vodou, mrkvová šťáva. Pozor – nedostatek tekutin může přivodit zácpu nebo ucpání stomie.

Výživa v klidovém obdobíPo odeznění komplikací, pokud se budete cítit dobře, není striktní omezení ve výběru potravin. Váš energetický a biologický příjem musí zabezpečit fyzickou aktivitu.

Pokud máte sklony k nadváze, upravte příjem stravy vhodným výběrem, množstvím a úpravou potravin. Stravování je zcela individuální, každý si musí vytipovat vhodné potraviny.

Zpočátku je dobré opatrně ochutnat nově zařazené jídlo a poznamenat si druh, množství a zkušenosti s ním. Jedno jídlo nemusí vyhovovat dvěma různým lidem.

Když Vás trápí tvorba plynů…Pokud máte potíže s plynatostí, omezte následující potraviny: nápoje s kofeinem (čaj, cola, káva), nápoje s bublinkami, pivo, květák, kedluben, česnek, chřest, pažitku, cibuli, zelí, reveň, čerstvé ovoce – zejména hrušky, ořechy, vejce, vaječné výrobky, majonézu, ryby, uzené maso, houby, živočišné tuky, ostré koření.Do jídelníčku naopak zařaďte potraviny, které tvorbu plynu potlačují: borůvky, brusinky, petržel, hlávkový salát, špenát, jogurty, kyselá jablka. Kromě vyjmenovaných potravin může tvorbu plynů vyvolat i spolykaný vzduch při rychlém jídle, hladovění, nedostatek pohybu, špatné kousání. Také celozrnné potraviny u někoho způsobují nadýmání, vhodné je různé druhy vyzkoušet. Při potížích s nadýmáním zkuste natáhnout nohy a masírovat břicho.

Co je dobré vědětPotraviny projímavé: alkoholické nápoje, pivo, sušené švestky, fíky, čerstvé ovoce, ovocné šťávy (mimo borůvek), reveň, zelí (i kysané), cibule, káva, mléko, ovesná kaše, nápoje s bublinkami, ostré koření, hovězí bujón, lněné semínko (drcené), nehlazená rýže, sladký mošt, hrozny, celozrnný chléb, pšeničné otruby, ledová voda, cukr.Potraviny spíše stavějící: strouhaná jablka se slupkou, banány, borůvky, rozinky, brambory, kukuřice, ovesné vločky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *