V Bulharsku zakázali kouření na veřejných místech

Již brzy bude Poslanecká sněmovna hlasovat o tom, zda od ledna 2015 vstoupí v platnost novela zákona týkající se zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování v celé ČR. A rok nato se možná nebude smět kouřit už ani v hospodách, barech a na diskotékách. Kde v Evropě už platí zákaz kouření?

Momentální stav je takový, že od ledna 2006 se nesmí kouřit ve školách, kinech a divadlech, sportovních halách, budovách státních úřadů a ve veřejné dopravě. Restaurace musí být od července 2010 označeny, zda jsou kuřácké, nekuřácké, či mají oddělené prostory pro kuřáky.

Zatímco další vývoj situace v naší zemi je v tomto ohledu momentálně nejistý, v některých jiných zemích je už dávno rozhodnuto. Které to jsou a jak to tam s omezením kouření mají přesně?

V Bulharsku zakázali kouření na veřejných místech

Irsku už prvenství nikdo neodpáře

S úplným zákazem kouření nejen v restauracích, ale na všech veřejných místech přišlo jako první Irsko, a to v březnu roku 2004. Vyloučeny ze zákazu jsou jen hotelové pokoje, věznice, psychiatrické léčebny a některé typy budov.

V Andoře je od roku 2004 zakázáno kouřit ve vládních budovách, vzdělávacích zařízeních, nemocnicích, uzavřených sportovních zařízeních a autobusech.

Od prosince 2012 platí zákaz kouření na všech veřejných místech. Nicméně existuje výjimka pro bary a restaurace, které mohou mít speciální kuřácké místnosti.

Ty však musí splňovat přísné podmínky – mj. v nich nemohou být poskytovány potraviny a nápoje.

Od února 2007 platí zákaz kouření ve Francii, a to na veřejných místech (zastávky, muzea apod.). Od ledna 2008 se nesmí kouřit ani v restauracích, barech, trafikách a na diskotékách.

Ve Spojeném království je situace následující – ve Skotsku platí zákaz od března 2006 a vztahuje se na všechna uzavřená veřejně přístupná místa; totéž zavedli v dubnu 2007 ve Walesu a v Severním Irsku a v červenci téhož roku v Anglii.

Belgie začala v lednu 2006 zákazem kouření na pracovištích. V současnosti tam nemají zapálené cigarety či doutníky co dělat už ani ve školách a v restauracích včetně barů a kasín. Úplný zákaz kouření platí také ve všech vlacích a uzavřených prostorách vlakových stanic. Autobusy a tramvaje jsou rovněž nekuřácké.

V Bulharsku platí od června 2012 zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách a na pracovištích. Kouřit je možné pouze v kuřárnách na letištích.

V Bulharsku zakázali kouření na veřejných místech

Výjimky existují ve více zemích

Od dubna 2007 platí zákaz kouření v Dánsku, a to ve všech veřejných budovách včetně škol, restaurací, hospod a barů. Ze zákazu jsou vyjmuty bary a kluby pod 40 metrů čtverečních. Na uzavřených pracovištích jsou tolerovány oddělené a uzavřené kuřárny.

Od června 2007 vstoupilo mezi „nekuřáky“ také Finsko. Zákaz platí v restauracích, barech, kavárnách a hospodách.

Již od roku 1995 se nesmělo kouřit pouze na pracovištích, ve veřejných budovách s výjimkou pohostinských zařízení a v hromadné dopravě.

Kouření v barech je i nadále povoleno v uzavřených kuřáckých prostorách, kde se nesmí obsluhovat nebo konzumovat jídlo nebo pití. Mnoho menších barů nebylo schopno zřídit takové prostory a kuřáci tudíž musí kouřit venku.

V Chorvatsku platí zákaz kouření v restauracích, na pracovištích a úřadech, a to od května 2009. Zapálit si cigaretu je dovoleno jen ve vymezených kuřárnách či na terasách restaurací. V září 2009 byly – na několik měsíců – částečně zrušeny předpisy omezující kouření v barech a kavárnách.

Majitelé podniků do 50 metrů čtverečních, které splňovaly velmi přísné podmínky, si mohli vybrat, zda chtějí povolit kouření. Jednou z podmínek byl ventilační systém, který je schopen vyměnit vnitřní ovzduší nejméně 10 krát za hodinu. V březnu 2010 pouze 16 (ze 16 000!) zařízení v celém Chorvatsku pravidla splnilo a bylo v nich povoleno kouření.

Větší podniky musejí mít vyhrazené a samostatně větrané místo pro kuřáky.

V Itálii mají oddělené kuřárny

Na Islandu je kouření a používání jiných tabákových výrobků zakázáno ve většině veřejných prostranství. Patří sem všechny uzavřené prostory ve společném vlastnictví, všechna zařízení pro děti, veškerá veřejná doprava a veškeré služby včetně restaurací, barů, klubů a kaváren.

Itálie zakázala kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách a na všech pracovištích od ledna 2005. Výjimka platí pro oddělené kuřárny, které splňují zadané technické parametry.

Kouření v Lucembursku je od září 2006 zakázáno ve všech uzavřených veřejných prostorách, jako jsou nemocnice, nákupní centra, školy a restaurace. Nicméně kavárny a bary, které podávají pouze lehké občerstvení, byly ze zákony vyjmuty.

V kavárnách, v nichž se podávají jídla, platil zákaz kouření pouze od 12 do 14 hodin a od 19 do 21 hodin.

Od ledna 2014 se už zákaz kouření také vztahuje na všechny kavárny a bary, s výjimkou oddělených větraných kuřáckých místností schválených Ministerstvem zdravotnictví.

V Bulharsku zakázali kouření na veřejných místech

Maďarsko zakázalo kouření i v podchodech

Od ledna 2012 platí zákaz kouření v Maďarsku, a to v uzavřených veřejných prostorách včetně barů a restaurací, stejně tak – a bez výjimky – na pracovištích a ve vozidlech městské hromadné dopravy. Zákaz se vztahuje mimo jiné i na podchody a otevřená dětská hřiště.

V Nizozemsku vyhlásili zákaz kouření v restauracích, kavárnách, barech, festivalových stanech a nočních klubech od července 2008. Na pracovištích, ve veřejných budovách a veřejné dopravě se nesmí kouřit již od ledna 2004.

V Polsku je kouření zakázáno ve školách, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních a ve veřejné dopravě (vozidla, zastávky i stanice). Od ledna 2011 se nesmí kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách včetně barů, kaváren, restaurací a diskoték. Uzavřené prostory pro kuřáky jsou však v těchto zařízeních povoleny.

Zákaz kouření na všech veřejných místech včetně barů a restaurací platí od ledna 2009 v Rakousku.

Nejedná se však o úplný zákaz – restaurace a kavárny do 50 m2 se musejí rozhodnout, zda budou kuřácké, či nekuřácké, a označit to viditelně.

Větší podniky musejí být buď nekuřácké, anebo mít stavebně oddělenou kuřáckou a nekuřáckou část. Pokuta pro hosta je až 1000 €, pro provozovatele dokonce až 10 000 €!

Řekové nesmějí kouřit na osobních lodích

V Řecku platí zákaz kouření od července 2009 ve všech veřejných prostorách včetně barů, kaváren, restaurací a pracovišť. Za jeho porušení hrozí pokuta ve výši až 500 €.

Malé podniky do 70 metrů čtverečních si však mohly vybrat, zda budou celé nekuřácké, anebo kuřácké.

Od září 2010 platí nový zákon zakazující kouřit a užívat tabákové výrobky na všech pracovištích, zastávkách, osobních lodích (ve vlacích, autobusech a letadlech již bylo kouření zakázáno) a ve vozidlech taxislužby, stejně jako ve všech uzavřených veřejných místech včetně restaurací, nočních klubů atd., a to bez výjimky. Kasinům a barům větším než 300 m2 bylo poskytnuto osm měsíců k uplatňování zákona. Vymáhání práva je údajně slabé, většina majitelů kaváren, hospod a restaurací prý kouření toleruje.

A jak je na tom Slovensko? Zákaz kouření tam platí od dubna 2009 ve veřejných prostorách, kam se řadí zdravotnické, kulturní, školní a sportovní zařízení, dětská hřiště, zastávky, letiště a nádraží. Tam, kde se podává jídlo, musí být vstupní část nekuřácká a navíc stavebně oddělena.

V Bulharsku zakázali kouření na veřejných místech

Menší kluby mají často na výběr

Parlament v Srbsku schválil nový zákon o kouření na veřejnosti v listopadu 2010. Je zakázáno kouřit ve všech vnitřních pracovních nebo veřejných prostorách a ve všech vnějších prostorách, jež jsou funkční součástí zařízení, která slouží pro zdravotní péči, vzdělání nebo péči o dítě.

Tento zákon stanovil velmi vysoké pokuty pro zaměstnavatele a majitele restaurací, kteří nemají uveřejněné oznámení o zákazu kouření. Podniky (bary, kavárny, restaurace, noční kluby atd.

) menší než 80 metrů čtverečních si mohou vybrat, zda chtějí zakázat kouření, a podniky větší než 80 metrů musejí mít oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky.

V lednu 2006 začal ve Španělsku platit zákaz kouření na všech pracovištích, barech a restauracích o velikosti více než 100 metrů čtverečních. Menší podniky si mohly vybrat, zda povolí kouření.

Jelikož se starý zákon minul účinkem, je díky novému zákonu od ledna 2011 kouření zakázáno ve všech interiérech veřejně přístupných míst, a to včetně restaurací, barů a kaváren.

Hotely mohou mít 30 procent kuřáckých pokojů; psychiatrické léčebny, věznice a domy pro seniory mohou mít veřejné kuřácké místnosti, kam zaměstnanci nesmějí vstoupit. Venkovní kouření je zakázáno u zařízení péče o děti, v dětských parcích a kolem škol a nemocničních zařízení.

Zákaz kouření platí i ve Švédsku

Ve Švédsku panuje zákaz kouření od června 2005 ve všech provozovnách prodávajících jídlo nebo pití, vyjma členů neprofitových organizací. Kouření v nově vytvořených kuřárnách a venku je povoleno, zato ve veřejné dopravě a většině veřejných míst je zakázáno již od roku 1983.

Švýcarské federální shromáždění schválilo v roce 2008 zákon na ochranu před pasivním kouřením, ten vstoupil v platnost v květnu 2010. Zákon zakazuje kouření v uzavřených, veřejně přístupných prostorách a místnostech, které jsou pracovištěm pro více osob.

Existují výjimky pro bary a restaurace, jež mohou umožnit kouření v oddělených, větraných místnostech, nebo pro zařízení menší než 80 metrů čtverečních. Díky federální zákonu, který ve Švýcarsku vstoupil v platnost, musely všechny kantony přijmout své vlastní nekuřácké vyhlášky.

V červnu 2009 měly všechny tyto územní celky (výjimkou byly pouze Curych, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Jura, Obwalden a Schaffhausen) omezeno kouření v uzavřených veřejných prostorách. Restaurace jsou od zákazu osvobozeny v kantonech Lucern a Nidwalden.

Podrobnosti o omezeních se poněkud liší a v několika kantonech předpisy vstoupily v platnost po určitou přechodnou dobu mezi lety 2009 a 2012. Zákaz v kantonu Ženeva vstoupil v platnost v říjnu 2009.

V Bulharsku zakázali kouření na veřejných místech

Jaká je situace na Maltě?

 • V Černé Hoře platí zákaz kouření ve veřejných budovách včetně barů, restaurací, škol a kin.
 • Na Gibraltaru je kouření zakázáno ve všech uzavřených veřejných prostorách, a to od října 2012.
 • V Makedonii je kouření na veřejnosti dovoleno jen venku s výjimkou sportovních, kulturních a zábavných veřejných akcí, a to od ledna 2010.
 • Co se Malty týče, tam je od října 2004 zákonem zakázáno kouření ve všech veřejných místech včetně barů, nočních klubů a restaurací, i když prostory pro kuřáky jsou povoleny.
 • V Monaku platí od listopadu 2008 protikuřácký zákon zakazující kouření ve veřejných vnitřních prostorách včetně barů, restaurací a nočních klubů.
 • V Norsku platí od června 2004 zákaz kouření v barech, klubech a restauracích.

Trajekty jsou z obliga

Zákaz kouření ve veřejných prostorách Slovinska platí od srpna 2007, přičemž v barech a restauracích lze kouřit jen na speciálních místech.

Rusko zakázalo od června 2013 kouření na pracovištích, nádražích, dětských hřištích a plážích a také v metru a přístavech. Od června 2014 se nesmí kouřit i v hotelích, restauracích, barech, kavárnách, obchodech a ve vlacích na dlouhou trať.

S výjimkou dýmkových a cigaretových klubů se od ledna 2007 nesmí kouřit v Litvě.

V Lotyšsku je od května 2010 zcela zakázáno kouření v restauracích a barech. Omezeno je v parcích a na deset metrů kolem vchodů do veřejných budov, stejně jako na zastávkách veřejné dopravy. Kouření ve veřejné dopravě je zakázáno s výjimkou pro trajekty.

Na Ukrajině platí od prosince 2012 zákaz kouření v uzavřených veřejných místech včetně restaurací, diskoték a nočních klubů, dále na vnitřních pracovištích a ve všech státních a kulturních institucích.

Komise zvažuje celoevropský zákaz kouření na veřejných místech

Evropská komise včera zahájila veřejnou diskusi, která by měla nalézt způsob, jak nejlépe bojovat s kouřením ve veřejných prostorách. Bude vhodnější ponechat rozhodnutí na členských státech jako dosud, nebo přijmout závazné opatření na úrovni EU?

Souvislosti:

„Pasivní kouření zůstává rozšířenou příčinou úmrtí a chorob v EU, kterým je možno předcházet. Chronické pasivní kouření zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic u nekuřáků o 20-30% a srdečních onemocnění o 25-30%,“ píše se v tiskové zprávě Evropské komise.

Možnost kouřit v uzavřených veřejných prostorách, jako jsou úřady, pracoviště nebo restaurace a bary upravuje každý členský stát Evropské unie po svém. Nejrozsáhlejší zákaz kouření platí v současné době v Irsku a ve Skotsku. Skotský zákaz by se měl v letošním roce rozšířit na celé území Velké Británie.

O něco mírnější pravidla uplatňuje Švédsko, Itálie nebo Malta. Zde mohou existovat vyhrazené prostory pro kuřáky, musí být ale dobře uzavíratelné a musí mít oddělený ventilační systém.

Podobná opatření začnou platit v nejbližší době i v Estonsku a Finsku, v příštím roce také ve Francii.

V řadě členských zemí je kouření ve většině veřejných prostor zakázáno, přetrvávají však výjimky pro kouření v restauracích a barech.

Právě restaurace a bary však přestávají být ve stále rostoucím počtu zemí a regionů pro kuřáky útočištěm. Vedle již jmenovaných zemí – Švédska, Itálie nebo Skotska – s úmyslem zakázat kouření v restauracích přišla v nedávné době například radnice Berlína.

Francie tento týden vyslala do ulic „cigaretovou policii“, která má dohlížet na dodržování zákonů zakazujících kouření ve školách, na pracovištích a na úřadech. Ty teoreticky platí již řadu let, ale Francie byla k jejich dodržování více než shovívavá.

Od ledna 2008 přijdou na řadu i restaurace.

Česká republika zakazuje kouření v dopravních prostředcích nebo na úřadech, legislativa je volnější na pracovištích. Řada firem však přijala vlastní politiku nekuřáckého pracovního prostředí. Přístup ČR ke kouření je ale velmi liberální.

Češi podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru nejsou zákazu kouření v restauracích příliš naklonění. I když v ČR kouří zhruba třetina populace, Češi jsou ke kuřákům nejvíce tolerantní z celé Evropy. Zatímco zákazu kouření v restauracích je nakloněno 50% obyvatel (oproti 56% v EU), zákaz kouření v barech podporuje pouze 35% občanů (oproti 61% v EU).

Evropská unie kouření ve veřejných prostorách neupravuje legislativou, vydává pouze doporučení a nezávazná rozhodnutí.

Témata:

Evropská komise včera zveřejnila konzultační zelenou knihu nazvanou „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“. Cílem dokumentu je nalézt konsenzus nad nejvhodnějšími způsoby podpory nekuřáckého prostředí v EU. Dokument zvažuje řadu hledisek – zátěž způsobenou pasivním kouřením, postoje veřejnosti k zákazu kouření i opatření, která byla dosud přijatá v členských zemích.

Zelená kniha představuje několik možných scénářů, jak na evropské úrovni vůči kouření ve veřejných prostorách postupovat:

 • Zachování status quo: tento scénář Komise považuje za nejpomalejší a nejméně účinný navzdory tomu, že členské státy postupně samy od sebe zavádějí opatření na zákaz kouření.
 • Dobrovolná opatření: podle Komise by tento přístup mohl být rychlejší a flexibilnější, avšak zkušenost s účinností podobných opatření nebyla dosud nejlepší.
 • Otevřená metoda koordinace: zde by musely členské státy vyvíjet společný tlak na ostatní země.
 • Doporučení Komise nebo Rady: ta by nebyla právně závazná. Účinnost byla podmíněná požadavky na monitoring.
 • Závazná legislativa: ta by stanovila jednotnou úroveň ochrany před tabákovým kouřem v celé EU. Komise však uznává, že prosazení takové legislativy by nebylo jednoduché.

Evropská komise se netají tím, které z uvedených opatření je jí nejblíže. Komisař pro zdraví Markos Kyprianou sdělil novinářům, že „úplný zákaz je nejlepší“ a k obavám majitelů restaurací z poklesu tržeb dodal: „Máme důkazy o tom, že zákaz kouření neovlivňuje negativně provozovatele restaurací“.

Další kroky:

Komise přijímá připomínky k zelené knize od všech zainteresovaných stran do 1. května 2007. Teprve po jejich vyhodnocení bude podnikat další kroky.

Kuřáky omezuje téměř celá Evropa. Kde by si měli dávat pozor?

 • ZEMĚ, KDE PLATÍ ÚPLNÝ ZÁKAZ:
 • BELGIE – Od ledna 2006 zakázala kouření na pracovištích, v restauracích a barech, částečné výjimky byly zrušeny v roce 2011.
 • BULHARSKO – Úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů i pracovišť, platí od července 2012.
 • BRITÁNIE – Od roku 2007 platí zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách v Anglii (výjimku zde tvoří soukromé kluby), Walesu i Severním Irsku; ve Skotsku podobný zákaz platí již od března 2006.
 • FRANCIE – Od února 2007 platí zákaz kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích; od ledna 2008 se nesmí kouřit ani v restauracích a barech, kromě alespoň částečně otevřených teras.
 • IRSKO – Jako první v Evropě zakázalo od března 2004 kouření ve všech veřejných prostorách, včetně barů a restaurací.

Protikuřácký zákon prošel Senátem beze změn. Od konce května si Češi v restauraci nezapálí

Číst článek

 1. ISLAND – Od června 2007 je zakázáno kouření ve všech veřejných prostorách, včetně restaurací a barů.
 2. KYPR – Od ledna 2010 platí zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, kde se smí kouřit jen na zahrádkách.
 3. LITVA – Od ledna 2007 platí zákon zakazující kouření na všech veřejných místech, včetně barů, restaurací či diskoték.
 4. LOTYŠSKO – Kouření v restauracích i barech je zakázáno od května 2010.
 5. MAĎARSKO – Zakazuje kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a klubů; platí od ledna 2012.
 6. MAKEDONIE – Od ledna 2005 začal platit zákaz kouření ve veřejných vnitřních prostorách.
 7. NORSKO – Jako druhá země Evropy po Irsku zakázala v červnu 2004 kouření i v restauracích a barech.

Zákaz kouření v restauracích v zemích EU | Foto: Český rozhlas

RUMUNSKO – Od prosince 2015 začal platit zákon, který zakázal kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně zábavních podniků a v blízkosti dětských hřišť.

RUSKO – Země zakázala kouření na pracovištích, nádražích nebo dětských hřištích v červnu 2013, v restauracích a barech platí zákaz od června 2014.

ŘECKO – Od září 2010 platí úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně barů. Řecko je státem s největším počtem kuřáků v Evropě a vymáhání dodržování zákona je zde slabé, takže některé bary a restaurace kouření tolerují.

Protikuřácký zákon je naprostý nesmysl, řekl Zeman. Vetovat ho ale nebude

Číst článek

 • ŠPANĚLSKO – Kouření je zakázáno od ledna 2011 ve všech uzavřených veřejných prostorách, tedy například v barech, restauracích a na diskotékách.
 • TURECKO – Zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách byl zaveden v květnu 2008; od července 2009 byl rozšířen na restaurace a bary.
 • UKRAJINA – Zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách platí od prosince 2012.
 • ZEMĚ UMOŽŇUJÍCÍ VÝJIMKY:

DÁNSKO – Zákaz kouření ve veřejných prostorách začal platit v roce 2007, později se přidal zákaz kouření na nástupištích. Výjimku tvoří bary a kluby pod 40 metrů čtverečních rozlohy.

ESTONSKO – Od roku 2005 je zakázáno kouření ve veřejných uzavřených prostorách, na restaurace a bary byl zákaz rozšířen v roce 2007, ovšem umožňuje oddělené kuřácké místnosti.

CHORVATSKO – Od května 2009 byl zaveden zákaz kouření na pracovištích a úřadech (s výjimkou kuřáren) i v restauracích (s výjimkou zahrádek). Omezení pro restaurace byla asi po půl roce zmírněna – menší podniky mohou být za splnění určitých podmínek kuřácké, větší podniky musí mít pro kuřáky oddělené prostory.

Vedení Fakultní nemocnice v Hradci Králové se loni rozhodlo omezit kouření zaměstnanců i pacientů | Foto: Václav Plecháček

FINSKO – Zákaz kouření platí v restauracích, kavárnách a hospodách od června 2007. Kouření je povoleno pouze v barech v uzavřených kuřáckých prostorách, kde se nesmí obsluhovat nebo konzumovat jídlo nebo pití.

ITÁLIE – Od ledna 2005 zakazuje kouření v uzavřených veřejných zařízeních, včetně restaurací a barů, všude ale mohou být speciální kuřácké místnosti.

NIZOZEMSKO – V roce 2008 byl vydán zákaz kouření v restauracích a barech. Zákon byl po dvou letech zmírněn, kouření je povoleno v barech, které nejsou větší než 70 metrů čtverečních.

NĚMECKO – Od září 2007 platí zákaz kouření ve všech spolkových institucích a veřejných dopravních prostředcích; dále si pravidla určují samy spolkové země.

Více než polovina z nich zakazuje kouření v barech a restauracích s výjimkou oddělených kuřáckých místností. Nekompromisní je například Bavorsko, kde si obyvatelé v referendu odhlasovali od 1.

srpna 2010 absolutní zákaz kouření ve všech restauračních zařízeních.

POLSKO – Od ledna 2011 je zakázáno kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách, existují však výjimky pro restaurace, které mohou mít uzavřené prostory pro kuřáky.

PORTUGALSKO – Od ledna 2008 zakazuje kouření v téměř všech veřejných prostorách, velké restaurace mohou vyčlenit kuřárny.

Hrozí vesnickým hospodám zánik? Senát čeká ostrý souboj o protikuřácký zákon

Číst článek

RAKOUSKO – Kouření je zakázáno na veřejných místech včetně barů a restaurací od ledna 2009.

Menší restaurace a kavárny do 50 metrů čtverečních se mohou rozhodnout, zda budou kuřácké nebo nekuřácké. Větší podniky musí mít oddělenou kuřáckou část.

Od května 2018 bude kouření zakázáno ve všech restauracích, barech, diskotékách a hospodách bez výjimky, jen hotely budou moci mít kuřácký pokoj bez obsluhy.

SLOVINSKO – Od roku 2007 zakazuje kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, umožňuje však zřízení kuřáren.

SLOVENSKO – Od dubna 2009 je omezeno kouření ve veřejných uzavřených prostorách, včetně restaurací, kde musí být od září 2009 oddělené místnosti pro nekuřáky, nebo musí být restaurace zcela nekuřácká. Tam, kde se prodávají jen nápoje, je na rozhodnutí majitele, zda bude jeho podnik kuřácký, či nikoli. V červnu 2013 byl zákaz kouření rozšířen také na obchodní domy.

SRBSKO – Zákon o zákazu kouření na veřejnosti byl schválen v listopadu 2010, podniky menší než 80 metrů čtverečních si mohou vybrat, zda budou kuřácké nebo nekuřácké, větší podniky musí mít oddělené prostory pro kuřáky.

ŠVÉDSKO – Od června 2005 platí zákaz kouření uvnitř budov, kde se servíruje jídlo a pití. Restaurace mohou mít zvláštní kuřácké místnosti, kde se ale jídlo ani pití podávat nesmí.

ŠVÝCARSKO – Od května 2010 platí federální zákon zakazující kouření v uzavřených veřejných prostorách a na pracovištích pro více osob. Restaurace a bary mohou zřídit kuřácké místnosti. Některé kantony mají příslušný zákon přísnější.

Zákaz kouření na veřejnosti – Ano nebo ne?

Tak jako i v jiných zemích světa, i v České republice a na Slovensku proběhla diskuze ohledně zákazu kouření na veřejnosti.

Jak ukázala poslední studie agentury Synovate až 57,8% Čechů a 79% Slováků – kuřáků i nekuřáků – podporuje zákaz kouření na veřejných místech jako jsou restaurace, bary a jiné společenské budovy.

Průzkum probíhal v České republice v návaznosti na celosvětový průzkum Synovate o zákazu kouření. V České republice se studie účastnilo 600 respondentů.

Mezi respondenty, kteří podporují zákaz kouření na veřejnosti převládají v České republice ženy (67%), na Slovensku jsou to naopak muži (53%).

Češi podporují zákaz kouření hlavně proto, že jsou neradi v prostorách, kde se kouří (40%). Dalším důvodem je to, že zákaz kouření považují za dobrý způsob, jak pozitivně ovlivnit zdraví veřejnosti (37%).

Nejvíce uvádějí tento důvod právě kuřáci, kteří souhlasí se zákazem, a to v celých 60%.

Z Čechů, kteří zákaz kouření na veřejnosti nepodporují, si 37% myslí, že zákazy kouření kuřáky diskriminují. Tento názor převažuje u mužů (42%) a u samotných kuřáků (40%). Dalších 29% Čechů nevěří, že zákaz kouření má nějaký pozitivní dopad na zdraví veřejnosti. Stejné je to i na Slovensku, kde jsou o diskriminaci navíc přesvědčeni převážně mladší respondenti – ve věkové skupině 18-24 roků.

Čeští nekuřáci by si naopak v 19% lépe vychutnali své jídlo v restauraci nebo samotnou zábavu.

Přesto skoro 70% Čechů uvádí, že s kouřením na veřejnosti nemají problém, pokud je zajištěna adekvátní ventilace a/nebo je kuřácká zóna oddělená od nekuřácké.

Přesto si 64% respondentů nepřeje, aby měli kuřáci právo kouřit kdekoliv a kdykoliv chtějí. Ženy preferují zařízení, ve kterých není kouření dovoleno a to celých 56%.

 • 14% by si pak připlatilo za letenku letecké společnosti, která by nabízela kuřácký let.
 • Jak je na tom okolní svět?
 • Zatímco v České republice pouze necelých 26% kuřáků podporuje zákaz kouření na veřejnosti, ve světě je to 60% kuřáků v porovnání s téměř 90% nekuřáků.

Ačkoliv restaurace po celém světě začaly ze stolů likvidovat popelníky, jiná podnikání začala prozkoumávat možnosti, které skýtá kuřácký trh. 17% všech respondentů souhlasí s tím, že jsou ochotni platit navíc za kuřácký let se společností.

 1. Celosvětová studie Synovate týkající se zákazu kouření zkoumala více než 8500 respondentů v Bulharsku, Kypru, Francii, Itálii, Koreji, Holandsku, Rusku, Srbsku, Singapuru, Slovensku, Taj-wanu, Thajsku, Jižní Africe, Spojených Arabských Emirátech a ve Velké Británii.
 2. Zákaz kouření s globální podporou
 3. Více než 70% lidí věří, že kouření na veřejnosti je v pořádku, pokud je zajištěna adekvátní ventilace nebo jsou vyznačena kuřácká místa.

Téměř polovina (48%) lidí podporujících zákazy kouření věří, že tyto zákazy mají pozitivní vliv na veřejné zdraví. 33% je podporuje, protože nejsou rádi na místech, kde ostatní lidé kouří. 14% věří, že zákazy kouření jim zpříjemní požitek z jídla a zábavy.

Kuřácké statistiky

Celosvětová studie Synovate objevila, že průměrně 31% respondentů z 15 zkoumajících zemí se klasifikuje jako kuřáci.

Slovensko má nejvíce kuřáků cigaret, polovina respondentů kouří pravidelně, následuje Bulharsko (47%) a Rusko (41%). V České republice odpovědělo na tuto otázku 36% zkoumaných respondentů.

 • Nejméně kuřáků ze všech zkoumaných zemí žije v Singapuru (13%).
 • Cílení trhu pouze na kuřáky
 • Zatímco se kouření na veřejných místech stává v mnoha zemích světa sociálně neakceptovatelným, vynořují se unikátní marketingové možnosti cílené právě na kuřácké potřeby.

17% všech respondentů (v 15 zkoumaných zemí, vyjma České republiky) přiznává, že by byli ochotni připlatit si víc za nekuřácký let. Respondenti ze Slovenska (52%), Taj-wanu (28%) a Koreje (20%) by nejvíce chtěli být prvními zákazníky letecké společnosti nabízející tyto lety. Pasažéry z Itálie (6%), Singapuru (8%) a Spojených Arabských Emirátů (9%) by měli o tuto službu nejmenší zájem.

Víte jistě, kde je kouření zakázáno? Za porušení zákona hrozí pokuta až 50 000 Kč

MAKRODATA A EU

Kuřáci mají už několik týdnů utrum. S novým protikuřáckým zákonem se pro ně okruh možností nepříjemně zúžil. Na místech, kde kouřili posledních několik let, si už pravděpodobně nezapálí. A pokud ano, čeká je pokuta.

Tzv. úplný zákaz kouření nabyl platnosti 31. května a týká se především sdílených uzavřených prostor. Česká republika touto novelou následovala některé evropské země (např. Velkou Británii nebo Francii), které toto omezení praktikují již nějakou dobu.

 • Restaurace*, kavárny a podobná zařízení (na základě rozhodnutí majitele je dovolena elektronická cigareta)
 • Kryté i nekryté zastávky hromadné dopravy
 • Vnitřní prostory sloužící k zábavě – plesy, koncerty**, diskotéky apod. od začátku až do skončení celé akce
 • Zdravotnická zařízení včetně čekáren a přilehlých chodeb. Jedinou výjimku činí kuřárna na psychiatrickém oddělení.
 • Zoologické zahrady kromě prostor určených pro kouření
 • Vzdělávací zařízení – vnitřní i vnější prostory
 • Zařízení pro děti
 • Hřiště včetně sportovišť
 • Stadiony, výstavy, kina a divadla
 • Úřady
 • Letiště kromě zřízených kuřáren

*Platí i pro bary, kde se nevaří. Nápoj je totiž ze zákona brán jako jídlo.

**Včetně zastřešených koncertů pořádaných venku. Zastřešení je v případě protikuřáckého zákona automaticky bráno jako sdílený uzavřený prostor. Tzn., zákon platí i pro altány.

 • 5000 Kč hrozí každému, kdo si zakouří v místech zákazu, a to od 31. května 2017
 • 50 000 Kč hrozí majiteli či provozovateli zařízení, které spadá pod protikuřácký zákon a je v něm tolerováno kouření, a to od 31. srpna 2017. Je to z toho důvodu, že vláda dala všem hospodských 90 denní limit, během kterého se mohou na nový zákon řádně připravit.
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Francie
 • Irsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Velká Británie

Jak jsou na tom vodní dýmky a e-cigarety?

Na tzv. vapování elektronických cigaret a kouření vodních dýmek v restauračních zařízeních se zákon nevztahuje. E-cigarety po technické stránce nehoří, ale pouze se zahřívají. U vodních dýmek je to sice trošku jinak, ale vláda přesto ve finále odmítla jejich zákaz kvůli zachování stálého sortimentu čajoven.

Dá se protikuřácký zákon nějak obejít?

Řada kuřáků se pokusila zákon přelstít tím, že do vodní dýmky umístila cigaretu. Taková inovace samozřejmě nemohla projít. Většina hospodských tak kvůli obavám z mizivého výdělku vyhledává nejrůznější možnosti, jak zákon obejít.

Jedním z těch reálnějších by bylo předělání baru, restaurace či kavárny na soukromý klub. Teoreticky vzato by se jednalo o uzavřený podnik, ve kterém by si vlastní pravidla určovali zakladatelé a členové klubu či spolku. S tím jsou ale spojeny také členské poplatky, registrace a obvykle i klubová karta.

O tuto cestu a pomoc hospodským se snaží nově založená společnost Libertas Smoke‘n’Taste Club (LSTC), která vznikla pod taktovkou Jakuba Průdka.

LSTC nabízí členství případným hostům a partnerství všem podnikům v republice. V případě jakýchkoliv obtíží navíc garantuje i právní servis za 2000 Kč měsíčně.

Díky této společnosti už se 7 původních restaurací stihlo přeměnit na soukromá klubová zařízení.

Jak na to nahlíží zákon

Zákon zakazuje provozovat služby a podniky, které bezdůvodně diskriminují některé osoby – v našem případě ty, které nepatří mezi členy spolku. Paradoxem ale je, že přesto neexistuje jediné omezení, které by zakazovalo zřídit a provozovat soukromý klub.

Závažnější problémy ale mohou nastat ve chvíli, kdy se v takovém soukromém zařízení začne běžně čepovat pivo anebo prodávat víno. Bez ohledu na to, zdali se v klubu či spolku vaří nebo ne, je zde velké riziko, že bude i tak podmíněn protikuřáckému zákonu a navíc i nařknut z jeho obcházení. Výsledky posouzení příslušných orgánů jsou ale vždy individuální.

Nová nařízení o zákazu se navíc nelíbí opoziční ODS. Místopředsedkyně Alexandra Udženija by pak po říjnových volbách ráda podpořila možnost výběru. Vše by pak spočívalo v tom, že by se sami hospodští rozhodli, zdali jejich podnik bude kuřácký či nekuřácký, stejně jako tomu bylo před 31. květnem.

Zákazy kouření fungují. V zemích kde platí ubývá kuřáků rychleji

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat ČTK

V zemích Evropské unie (EU), které zavedly dříve zákaz kouření v restauracích a veřejných prostorách, ubývá kuřáků rychleji.

Pomalejší jsou většinou země, které v restauracích tolerují kuřárny. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. V Česku platí omezení od poloviny roku 2017, podle odborníků už se objevily první pozitivní dopady na zdraví.

V roce 2017 v Česku kouřilo asi 28 procent populace.

Konec kouření – Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Nejvíc kuřáků ubylo od roku 2006 ve Velké Británii a Dánsku (14 procent). Obě země zakázaly kouření v uzavřených prostorách v roce 2007, ve Skotsku začal zákaz platit už o rok dříve. O desetinu se mezi lety 2006 a 2017 počty kuřáků snížily také v Estonsku, Maďarsku, Nizozemsku, Švédsku a Irsku, které zákaz zavedlo jako první v EU už v roce 2004.

Přečíst článek ›

Více než třetina populace kouří z evropských zemí v Bulharsku, Řecku, kde zákaz není přísně postihován, a také ve Francii a Chorvatsku, kde kuřáků podle statistik dokonce přibývá.

Podobně roste počet kuřáků i v některých zemích, které umožňují zřizování kuřáren v restauracích, jako je Slovinsko, Portugalsko nebo Slovensko.

Ve Švédsku sice zákon kuřárny povoluje, v roce 2006 tam ale kouřilo jen 18 procent populace a předloni bylo se sedmi procenty nejlepší v EU.

Podle odborníků se projevily první pozitivní dopady už i necelé dva roky trvajícího zákazu v Česku.

Podle předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové ubylo hospitalizací u nemocí způsobených kouřením, jako jsou cévní mozkové příhody či infarkty.

Za rok by tak nemuselo být hospitalizováno asi 20 tisíc lidí, větší úbytek je u starších 60 let. České zdravotnictví by tak mohlo ušetřit asi půl miliardy korun ročně.

Sto miliard ročně

Loni v květnu odborníci na léčbu závislostí z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zveřejnili výsledky dotazování mezi kuřáky, které ukázalo, že snížili počet cigaret v průměru asi o tři denně.

Přečíst článek ›

V Česku je podle odborníků asi 1,4 milionu kuřáků. Sedm z deseti by rádo přestalo. Úspěšnost odvykání bez odborné pomoci je jen asi čtyři procenta. Po roce léčby v centrech pro závislé na tabáku je to asi 39 procent. Péče center léčby závislosti na tabáku je hrazená ze systému veřejného zdravotního pojištění, pacienti si hradí léky.

Podle ministerstva zdravotnictví náklady státu spojené s kouřením dosahují 100 miliard korun ročně. Výběr daní z tabáku tyto náklady nepokrývá. Nejúčinnější prevencí kouření je podle Králíkové vysoká cena cigaret, tedy vysoká daň na tabák.

Přečíst článek ›

Ročně kvůli nemocem přímo souvisejícím s kouřením zemře zhruba 16.000 Čechů. Nejvíc kuřáků umírá na onemocnění srdce a cév. Asi 15 procent z nich postihne rakovina plic, která zabíjí nejvíc ze všech nádorů. Podle Králíkové se případné omezení kouření v populaci projeví na úmrtnosti až za 30 let.

Vztah zemí EU ke kouření:

Země Datum zákazu Podíl kuřáků v % (2006) Podíl kuřáků v % (2012) Podíl kuřáků v % (2017)
Belgie 2006 26 27 19
Bulharsko 2012 36 36 35,5
Česko 2017 29 29 28,5
Dánsko 2007 32 25,5 18
Německo 2007, 2016 (kuřárny) 30 26 25,5
Estonsko 2005 (kuřárny) 33,5 26 23
Irsko 2004 29 29 19
Řecko 2010 42 39,5 36
Španělsko 2011 34 33 27
Francie 2007, 2008 33 27 36
Chorvatsko 2009 (kuřárny) není známo není známo 35
Itálie 2005 31 24 24,5
Kypr 2010 31 30 27
Lotyšsko 2010 36 36 33
Litva 2007 34 30 28
Lucembursko není známo 26 26 21
Maďarsko 2012 36 33 26
Malta není známo 25 27 24
Nizozemsko 2008, 2018 29 28,5 19
Rakousko 2009, 2018 (kuřárny) 31 33 28
Polsko 2011 (kuřárny) 35 32 29
Portugalsko 2008 (kuřárny) 24 23 25,5
Rumunsko 2015 31 30 28
Slovinsko 2007 (kuřárny) 23,5 27 28
Slovensko 2009 (ne-kuřárny) 25 23 26
Finsko 2007 26 25 20
Švédsko 2005 (kuřárny) 18 12,5 7
Velká Británie 2007 32 26 17,5

zdroj: Eurostat, Eurobarometr

Přečíst článek ›
Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

27.3.2019

Operátor/ka do malého call centra, 16 800 Kč PRACOVNÍ POZICE RECEPČNÍ, STRÁŽNÝ, 16 000 Kč Programátoři počítačových aplikací, 55 000 Kč Mzdoví účetní, 25 000 Kč Lešenář, pomocný dělník na stavbě, 30 000 Kč Realizační pracovník, 28 000 Kč Kuchaři (kromě šéfkuchařů), 20 000 Kč Kuchaři (kromě šéfkuchařů), 18 500 Kč + PODAT INZERÁT Ford C-Max první majitel, servisní knížka, koupeno v CH Opel Combo koupeno v CZ Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, nehavarované Škoda Octavia servisní knížka Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v D Škoda Octavia koupeno v A, nehavarované Hyundai Tucson nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ, předváděcí vozidlo, v záruce + PRODAT AUTO

Kouření ve veřejných prostorách omezuje většina zemí v Evropě

Prakticky všechny země v Evropě nějakým způsobem alespoň částečně omezují kouření ve veřejných uzavřených prostorách. Průkopníkem se na tomto poli stalo Irsko, které v roce 2004 zavedlo jako první země světa celostátní zákaz na všech uzavřených pracovištích. Rakouští poslanci schválili zákaz kouření v restauračních zařízeních, který začne platit od 1. listopadu.

Země, kde platí úplný zákaz (řazeno abecedně):

ALBÁNIE – Od května 2007 je v zemi zakázáno kouření ve veřejných prostorách, zakázána je i reklama na tabákové výrobky. Od roku 2013 se nesmí kouřit ve všech restauracích i barech. Zákon však není příliš dodržován.

 • BELGIE – Od ledna 2006 zakázala kouření na pracovištích, v restauracích a barech, částečné výjimky byly zrušeny v roce 2011.
 • BULHARSKO – Úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů i pracovišť, platí od července 2012.
 • BRITÁNIE – Od roku 2007 platí zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách v Anglii (výjimku zde tvoří soukromé kluby), Walesu i Severním Irsku; ve Skotsku podobný zákaz platí již od března 2006.
 • ČERNÁ HORA – Kouření je zakázáno ve veřejných prostorách, včetně barů, restaurací a kin.

ČR – Od 31. května 2017 platí v zemi absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Loni v dubnu provedl Ústavní soud v protikuřáckém zákoně dílčí škrty. A loni v květnu zamítla Sněmovna poslanecký návrh, který měl provozovatelům umožnit vybudování oddělených kuřáren.

 1. FRANCIE – Od února 2007 platí zákaz kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích; od ledna 2008 se nesmí kouřit ani v restauracích a barech, kromě alespoň částečně otevřených teras.
 2. IRSKO – Jako první v Evropě zakázalo od března 2004 kouření ve všech veřejných prostorách, včetně barů a restaurací.
 3. ISLAND – Od června 2007 je zakázáno kouření ve všech veřejných prostorách, včetně restaurací a barů.
 4. KYPR – Od ledna 2010 platí zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, kde se smí kouřit jen na zahrádkách.
 5. LITVA – Od ledna 2007 platí zákon zakazující kouření na všech veřejných místech, včetně barů, restaurací či diskoték.
 6. LOTYŠSKO – Kouření v restauracích i barech je zakázáno od května 2010.
 7. MAĎARSKO – Zakazuje kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a klubů; platí od ledna 2012.
 8. MONAKO – Od listopadu 2008 je zakázáno kouření ve všech veřejných místech včetně barů a restaurací.

NIZOZEMSKO – Od července 2008 platil v Nizozemsku zákaz kouření v restauracích a barech, po dvou letech byl zmírněn na kouření v menších barech. Ale loni v únoru soud v Haagu zakázal kouření ve všech barech i restauracích.

 • NORSKO – Jako druhá země Evropy po Irsku zakázala v červnu 2004 kouření i v restauracích a barech.
 • RUMUNSKO – Od prosince 2015 začal platit zákon, který zakázal kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, včetně zábavních podniků a v blízkosti dětských hřišť.
 • RUSKO – Země zakázala kouření na pracovištích, nádražích nebo dětských hřištích v červnu 2013, v restauracích a barech platí zákaz od června 2014.

ŘECKO – Od září 2010 platí úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně barů. Řecko je státem s největším podílem kuřáků v Evropě a vymáhání dodržování zákona je zde slabé, takže některé bary a restaurace kouření tolerují.

 1. SEVERNÍ MAKEDONIE – Od ledna 2005 začal platit zákaz kouření ve veřejných vnitřních prostorách.
 2. ŠPANĚLSKO – Kouření je zakázáno od ledna 2011 ve všech uzavřených veřejných prostorách, tedy například v barech, restauracích a na diskotékách.
 3. TURECKO – Zákaz kouření ve veřejných uzavřených prostorách byl zaveden v květnu 2008; od července 2009 byl rozšířen na restaurace a bary.
 4. UKRAJINA – Zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách platí od prosince 2012.
 5. Země umožňující výjimky:
 6. =====================
 7. ANDORRA – Kouření je zakázáno ve všech veřejných prostorách od roku 2012, existují výjimky pro bary a restaurace, které mohou mít speciální kuřácké místnosti.
 8. BĚLORUSKO – Určitá omezení kouření platí ve veřejných prostorách a restauracích, například v hotelových prostorách je kouření povoleno.

BOSNA A HERCEGOVINA – Kouření je zakázáno ve veřejných prostorách od roku 2007. V uzavřených místnostech však k úplnému zákazu nedošlo.

DÁNSKO – Zákaz kouření ve veřejných prostorách začal platit v roce 2007, později se přidal zákaz kouření na nástupištích. Výjimku tvoří bary a kluby pod 40 metrů čtverečních rozlohy.

ESTONSKO – Od roku 2005 je zakázáno kouření ve veřejných uzavřených prostorách, na restaurace a bary byl zákaz rozšířen v roce 2007, ovšem umožňuje oddělené kuřácké místnosti. Kouření je zakázáno také ve vězeních.

FINSKO – Zákaz kouření platí v restauracích, kavárnách a hospodách od června 2007. Kouření je povoleno pouze v barech v uzavřených kuřáckých prostorách, kde se nesmí obsluhovat nebo konzumovat jídlo nebo pití.

CHORVATSKO – Od května 2009 byl zaveden zákaz kouření na pracovištích a úřadech (s výjimkou kuřáren) i v restauracích (s výjimkou zahrádek). Omezení pro restaurace byla asi po půl roce zmírněna – menší podniky mohou být za splnění určitých podmínek kuřácké, větší podniky musí mít pro kuřáky oddělené prostory.

ITÁLIE – Od ledna 2005 zakazuje kouření v uzavřených veřejných zařízeních, včetně restaurací a barů, všude ale mohou být speciální kuřácké místnosti.

NĚMECKO – Od září 2007 platí v Německu zákaz kouření ve všech spolkových institucích a veřejných dopravních prostředcích; dále si pravidla určují samy spolkové země. Od července 2016 tu 40 procent z nich zakazuje kouření v barech a restauracích bez výjimky, zbytek má výjimku v podobě oddělených kuřáckých místností.

POLSKO – Od ledna 2011 je zakázáno kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách, existují však výjimky pro restaurace, které mohou mít uzavřené prostory pro kuřáky.

PORTUGALSKO – Od ledna 2008 zakazuje kouření v téměř všech veřejných prostorách, velké restaurace mohou vyčlenit kuřárny.

RAKOUSKO – Kouření je zakázáno na veřejných místech včetně barů a restaurací od ledna 2009. Menší podniky do 50 metrů čtverečních se dosud mohly rozhodnout, zda budou kuřácké, nebo nekuřácké. Větší podniky musí mít oddělenou kuřáckou část. Od 1. listopadu 2019 bude kouření zakázáno ve všech restauracích, barech, diskotékách a hospodách bez výjimky.

SLOVINSKO – Od roku 2007 zakazuje kouření v uzavřených veřejných prostorách, včetně restaurací a barů, umožňuje však zřízení kuřáren.

SLOVENSKO – Od dubna 2009 je omezeno kouření ve veřejných uzavřených prostorách, včetně restaurací, kde musí být od září 2009 oddělené místnosti pro nekuřáky, nebo musí být restaurace zcela nekuřácká. Tam, kde se prodávají jen nápoje, je na rozhodnutí majitele, zda bude jeho podnik kuřácký, či nikoli. V červnu 2013 byl zákaz kouření rozšířen také na obchodní domy.

SRBSKO – Zákon o zákazu kouření na veřejnosti byl schválen v listopadu 2010, podniky menší než 80 metrů čtverečních si mohou vybrat, zda budou kuřácké, nebo nekuřácké, větší podniky musí mít oddělené prostory pro kuřáky.

ŠVÉDSKO – Od června 2005 platí zákaz kouření uvnitř budov, kde se servíruje jídlo a pití. Restaurace mohou mít zvláštní kuřácké místnosti, kde se ale jídlo ani pití podávat nesmí. Od července 2019 je v zemi zakázáno kouření i před restauracemi a na dalších veřejných místech.

ŠVÝCARSKO – Od května 2010 platí federální zákon zakazující kouření v uzavřených veřejných prostorách a na pracovištích pro více osob. Restaurace a bary mohou zřídit kuřácké místnosti. Některé kantony mají příslušný zákon přísnější.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector