Uspějete v podnikání? Rozhodnout může váš vzhled

Uspějete v podnikání? Rozhodnout může váš vzhled

Pan Kroupa pracuje jako obchodník v malé firmě zaměřující se na prodej elektroniky. S manželkou si vyhlédne byt za 4 000 000 Kč, a protože mají stranou nějaké peníze, rozhodnou se požádat o hypotéku. Pan Kroupa prokáže svoje příjmy jednoduchým potvrzením z účtárny, banka hypotéku schválí a o pár týdnů později už se můžou stěhovat do nového.

Pan Lahodný pracuje na stejné pozici v jiné firmě, pobírá o několik tisíc měsíčně víc, ale je vedený jako OSVČ.

I kdyby měl našetřeno stejně jako pan Kroupa, a chtěl by také koupit byt za 4 000 000 Kč, na hypotéku by pravděpodobně nedosáhl. Jak to? Banky totiž příjmy OSVČ počítají podle vlastního postupu.

Snadno se tak může stát, že přestože reálně pobírá pan Lahodný víc peněz, banka na jeho příjmy bude pohlížet jako na nedostačující.

Máte pocit, že příjmy by vám mohly stačit, nikde nedlužíte, a tak se vydáte do bank vyjednávat. Jenže neúspěšně. Co nejčastěji může být za neúspěšnou žádostí o hypotéku?

 1. Máte příliš nízký daňový základ – místo reálných nákladů využíváte výdajový paušál. Tím sice šetříte na daních, ale také snižujete šanci, že na úvěr dosáhnete.
 2. Banka nevidí záruku, že zvládne splácet – tak jako zaměstnanci musí i OSVČ svůj příjem nějak doložit. Banky proto chtějí vidět, zda příjem trvá alespoň 12 měsíců. V případě OSVČ se to dokládá daňovým přiznáním.
 3. Nemáte úspory – i OSVČ dostávají hypotéku maximálně na 90 % odhadované ceny nemovitosti. Znamená to, že pokud nemá v hotovosti několik set tisíc korun a žádnou další nemovitost, kterou byste ručili, úvěr na vlastní bydlení nedostanete.
 4. Zástavní hodnota nemovitosti, kterou pořizujete, je nedostatečná.
 5. Bankovní historie – je vám sice už 18 či 20, ale vaše pracovní a bankovní historie je minimální.
 6. Bankovní a nebankovní registry – máte nějaký problém v bankovním či nebankovním registru, o kterém jste ani nevěděli.
 • Způsob uplatnění nákladů v daňovém přiznání (reálné vs. výdajový paušál).
 • Výše ročního obratu nebo čistého měsíčního příjmu.
 • Délka podnikání a obor.
 • Bezdlužnost vůči finanční správě, ČSSZ a zdravotní pojišťovně.

Výše a pravidelnost příjmu je pro banku k získání hypotéky nejdůležitější. Právě ten totiž rozhoduje, jestli budeme hypotéku schopni splácet. Jakými způsoby se banky na příjmy OSVČ dívají?

 1. Čistý zisk po zdanění při uplatnění výdajového paušálu

Banka z našeho daňového přiznání vezme daňový základ, většinou z něho odečte ještě odvody na pojištění a daň a to vydělí dvanácti. Pokud má dostatečnou výši, hypotéku dostaneme. Banky dnes umí zohlednit i paušální výdaje a mohou tak vnitřně zisk navýšit, ani to ale nemusí být reálný příjem, který z podnikání máme.

Výhoda: Při uplatnění daňových paušálů zaplatíme jako OSVČ na daních méně.

Nevýhoda: Do výpočtu čistého zisku banka zahrnuje i odpočty. Ty jsou paušálně vyšší než skutečné. Výsledná suma tak nemusí na získání hypotéky stačit. Anebo ano, ale peníze, které nám banka poskytne, nemusí k nákupu nemovitosti stačit.

U této varianty rozhodují celkové příjmy bez odečtení nákladů. Banky ale často berou v potaz jen mezi 15 až 30 % ročního obratu. Pokud činí např. 1 600 000 Kč a pokud banka počítá základ hypotéky například z 20 % obratu, vychází náš čistý měsíční příjem zhruba na 27 000 Kč. S ním bychom na úvěr měli dosáhnout.

Výhoda: Na daních zaplatíme méně.

Nevýhoda: Na obrat v řádu milionů Kč dosahují OSVČ zřídka. Banky také vyžadují délku podnikání alespoň 24 měsíců nepřetržitě bez vykázané ztráty a poskytnou nanejvýš 80 % z odhadované ceny nemovitosti.

 1. Čistý zisk po zdanění bez uplatnění výdajového paušálu

Tento ukazatel berou banky v potaz, pokud jako podnikatel nevyužíváme daňový paušál. Zohledňují se dílčí základ daně, samotná daň, odvody na sociálním a zdravotním pojištění nebo odpisy.

Výhoda: Zisk v daňovém přiznání mnohem víc odpovídá realitě.

Nevýhoda: Odlišný systém účtování je časově mnohem náročnější pro účetní i podnikatele.

Jednou z možností je přizvat k žádosti o úvěr spolužadatele. Přestože to má své nevýhody, za určitých podmínek to může pomoci zvýšit vykazovaný příjem.

Spolužadatelem je většinou manželka či partnerka. Může to být ale také opačně, tedy spolužadatelem je manžel, ale klidně i někdo další. Podstatné je, že spolužadatel musí splňovat podmínky pro získání hypotečního úvěru a zavazuje se, společně se žadatelem, splácet hypotéku.

Pokud spolu žijí v jedné domácnosti (případ manželka, partnerka) počítá se jejich příjem dohromady. V případě spolužadatele mimo domácnost OSVČ, se příjmy nesčítají a spolužadatel musí pokrýt možnost splácení sám v plné výši.

Pro spolužadatele je rizikem samozřejmě už to, že zodpovídá za řádné splácení hypotéky stejně jako OSVČ. Navíc pokud sám bude žádat o vlastní hypoteční úvěr, budou se mu splátky této hypotéky počítat do výdajů.

Zdá se to jako samozřejmost, ale určitě se obraťte i na banku, kterou pro podnikání používáte. Pokud u banky točíte zajímavé peníze, jedině to pomůže.

Uspějete v podnikání? Rozhodnout může váš vzhled

V neposlední řadě má smysl také konzultovat možnosti se specialisty na finance a daně.

Finanční specialisté znají banky a jejich podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů pro OSVČ a mohou poradit, která banka by vám mohla být schopna pomoci.

Daňový poradce může dát doporučení ke změnám ve vedení účetnictví, které by vám mohly vylepšit pozici u banky. Tyto změny se ale projeví až v následujícím daňovém přiznání a mohou mít další důsledky.

Jestliže jeden rok daníme paušálem a kvůli hypotéce začneme následující rok danit reálné výdaje, banka může naši snahu brát jako účelové jednání.

Doporučujeme nejprve navštívit finančního specialistu či vaši banku a ověřit si, co budete k žádosti potřebovat a na základě čeho váš příjem posuzován. Někdy může banka chtít vidět cash-flow, kterým doložíte dostatečný příjem.

Není tedy pravda, že musíme začít danit jinak, abychom vůbec měli šanci hypotéku dostat.

Je pravda, že banky dnes ještě na živnostníky nejsou úplně připravené. Pomalu se ale začínají objevovat nabídky uzpůsobené právě pro OSVČ. Nabídka se neustále mění a nejlepší přehled o ní mají finanční specialisté, kteří jsou s bankami v každodenním kontaktu. Ideální je tak svěřit váš případ do rukou zkušeného finančního specialisty.

Sberbank Postup Co potřebujete
vlastní metodika pro přesnější výpočet příjmu při danění paušálem 1 daňové přiznání
Equa bank Postup Co potřebujete
individuální podmínky při nastavování hypotéky 2 daňová přiznání
neplatíte výpisy z katastru nemovitostí
Česká spořitelna Postup Co potřebujete
příjmy se posuzují z čistého zisku nebo obratu 2 daňová přiznání
nesmíte vykazovat ztrátu
hodnotí se i podnikatelská aktivita, obor …
Stavební spořitelna Postup Co potřebujete
příjmy se počítají ze základu daně nebo z obratu 2 daňová přiznání
doklad o zaplacení daně
mBank Postup Co potřebujete
příjmy se počítají ze základu daně 1 daňové přiznání
pokud žádáte o hypotéku pod 50 % hodnoty nemovitosti, nemusíte prokazovat příjmy
splatnost až 40 let
možnost odložení splátky (1-9 měsíců)

Požadavky banky na dokumenty se mohou lišit, a tak, než začnete shánět nejrůznější potvrzení, je dobré sejít se s finančním specialistou Jeho rada, jaké dokumenty budou potřeba, vám může ušetřit hodně času i nervů.

Nejdůležitější doklad je samozřejmě daňové přiznání. Mělo by jít o kopii s razítkem podatelny finančního úřadu.

Pokud máte jako OSVČ zřízenou datovou schránku, podáváte daňové přiznání přes ni, připravte si kopii daňového přiznání a potvrzení o jeho odeslání přes datovku.

Dále se často neobejdeme bez dokladu o zaplacení daně s výpisem z běžného účtu nebo příjmovým pokladním dokladem.

Do třetice doporučujeme mít připravené potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a samozřejmě i občanský průkaz s rodinným stavem. Pokud nemáte rodinný stav na OP, může po vás banka požadovat výpis z evidence obyvatel.

21. díl: Připravte se na dobu po pandemii už nyní. Pomůže vám nový byznys plán

Mnoho odborníků se shoduje na tom, že po skončení pandemie koronaviru nebude svět takový, jaký byl dříve.

Očekává se, že krize spojená s pandemií COVID-19 povede například k většímu množství bezkontaktních interakcí, k výraznější aktivitě ve virtuálním světě nebo třeba ke znásobení nákupů online.

Jak na tyto trendy reagovat a jak si udržet své postavení na trhu nebo jak v současné době podnikaní rozjet? Vraťte se zpět k byznys modelu a nabídněte zákazníkům to, po čem volají.

Uspějete v podnikání? Rozhodnout může váš vzhled

V následujícím
článku se dozvíte:

 • Jak nastavit své
  podnikání, abyste uspokojili aktuální poptávku,
 • proč si vytvořit
  podnikatelský plán,
 • k jakým
  trendům svět po pandemii spěje.

Svět se mění, změňte své podnikání i vy

„Potřeby
se v současném světě mění a řada změn bude trvalejšího charakteru. Otevírají se
tedy nové podnikatelské příležitosti a vítězi se stanou ti, kteří je včas
rozeznají a nabídnou zákazníkům snadná řešení,“ říká Zuzana Paulovics, lídr
akceleračního programu Start it @ČSOB.

Tato slova potvrzují i další odborníci.
Například profesor marketingu Mark Ritson firmám doporučuje, aby ani
v dnešní době neusnuly na vavřínech a reagovaly na aktuální situaci. Je
tedy více než jasné, že se potřeby trhu díky současné situaci mění a že se
chování zákazníků změní i do budoucna.

Jak na tuto skutečnost reagovat?

Co byste měli znovu zvážit?

Mnoho firem
z aktuální situace vyšlo silnější než kdy dříve. Dokázaly se totiž velmi
rychle rozhodnout a uspokojit poptávku svých zákazníků, nebo představit zcela
nový produkt či službu. Dokonalým příkladem mohou být firmy, které se přeorientovaly
na výrobu nedostatkové ruční desinfekce.

Budete mít zájem:  Anglická učitelka byla obviněna ze zneužívání dětí

Jednou z nich je například
skotská firma Brewdog, která se původně specializovala na výrobu ginu a whisky.
Dalším příkladem, tentokrát z domova, je Tomáš Čupr – zakladatel Slevomatu,
Damejídlo a Rohlíku, jehož zisky v době koronaviru násobně vzrostly.

Pojďme se tedy podívat na to, jaké otázky byste si měli zodpovědět tak, abyste
i vy posílili své postavení na trhu.

 • Reagujete
  na aktuální potřeby na trhu?
 • Zamyslete se nad svou
  unikátní propozicí a popřemýšlejte nad tím, zda pomocí ní nedokážete vyplnit
  nově vzniklé potřeby trhu.
 • Příklad:
 • Firma se specializuje na
  bezkontaktní předávání klíčů pro zprostředkovatele pronájmu ubytování Airbnb,
  který aktuálně nemá odbyt, takže začne nabízet bezkontaktní předávání klíčů od
  firemních automobilů.
 • Cílíte
  na správnou skupinu?

Udělejte si průzkum trhu a
přemýšlejte nad tím, jestli se vaše služba nebo produkt zaměřuje na správnou
cílovou skupinu. Pokud se například soustředíte na cestovatele, kteří vzhledem
k aktuální situaci nemohou cestovat, zkuste cílit na méně zasaženou
skupinu.

 • Volíte
  správný typ marketingu?

Je vaše reklama zaměřena
na offline prostředí, kde v současnosti není příliš efektivní? Přesuňte ji
do online světa a využijte možnosti online marketingu na maximum například
pomocí reklamy na sociálních sítích nebo videa.

 • Vyžaduje
  váš produkt inovaci?

Pořádáte konference nebo
kurzy? Ani vzhledem k současným opatřením, která zabraňují shromažďování
lidí, nemusíte své podnikání přerušit. Stačí přesunout tyto akce do online
prostředí například prostřednictvím webinářů nebo online kurzů.

 • Je
  třeba navázat nová partnerství?

Popřemýšlejte také nad
tím, jestli nepotřebujte navázat nová partnerství, abyste v době takzvaně
pokoronavirové uspěli. Zaměřte se například namísto fyzické distribuce na tzv. marketplace
platformy.

Zodpovězeno? Vytvořte si podnikatelský plán

Máte už představu o tom, kterým směrem by se vaše podnikání mělo nyní ubírat? Vytvořte si přehledný podnikatelský plán, díky němuž se můžete vyvarovat případným chybám a který poodhalí slabá a silná místa vašeho podnikání.

Vytvořit podnikatelský plán můžete například jednoduše prostřednictvím šablon. Vyzkoušejte podnikatelský plán v kostce nebo komplexní podnikatelský plán, jehož součástí je také finanční plán.

Více o tom, k čemu je podnikatelský plán užitečný a jak jej vytvořit, se dozvíte v tomto článku.

Reklama Uspějete v podnikání? Rozhodnout může váš vzhled

Na co se do budoucna připravit?

Jak už jsme nastínili
v úvodu, je více než jisté, že aktuální situace i po skončení krize povede
k celé řadě trendů, které můžete (pokud budete dostatečně připraveni)
využít ve svůj prospěch. Jaké trendy očekávat?

Bezkontaktnost

Podle strategického poradce
Bernarda Marra svět nezastavitelně spěje k většímu množství bezkontaktních
interakcí. I před vypuknutím nákazy byly velmi oblíbené platby přes mobilní
telefon nebo hodinky. I tento typ platby by však měl získat jinou podobu vzhledem
k tomu, že se lidé snaží maximálně snížit fyzický kontakt. Očekává se
proto, že vzroste poptávka po platbách zcela bez doteku.

Online komunikace

Většina kontaktu firem se
zákazníky bude probíhat skrze online komunikaci. Odborníci radí, že byste i
nyní měli udržovat častý
a aktivní kontakt se svými zákazníky a být k nim upřímní.

Nakupování online

Možná už jste si všimli,
že velké množství kamenných obchodů přešlo do online světa. A udělali dobře,
téměř všechny nákupy dnes totiž probíhají po internetu a očekává se, že tento trend
bude přetrvávat i po skončení krize. Pokud tedy ještě nemáte zajištěný online
obchod, je
nejvyšší čas si ho zařídit.

Události v digitálním světě

I když doba nepřeje
pořádání koncertů nebo vědeckých konferencí, lidé si našli cestu, jak se
spojit. Velká část událostí se nyní pořádá ve virtuálním světě a má hned celou
řadu předností.

Lidé se mohou připojit z jakéhokoliv místa na světě a
virtuální sály mají neomezenou kapacitu.

I přesto, že se nepředpokládá, že by
se měly všechny akce odehrávat online, je pravděpodobné, že někteří pořadatelé
zůstanou u tohoto formátu.

Telemedicína

Dnešní doba také spěje k
tomu, že se budou více využívat konzultace s lékaři prostřednictvím telefonů a
recepty se budou vydávat přes SMS zprávy. Někteří lékaři se tímto směrem vydali
již před vypuknutím pandemie a další je v průběhu krize následovali.

Doba
se mění a svět byznysu s ní, připravte se na předpokládané změny
s předstihem a posilněte svou pozici na trhu.

4 kroky k efektivnímu podnikání

Uspějete v podnikání? Rozhodnout může váš vzhled

Ať už bylo vaše podnikání pandemií COVID-19 ovlivněno pozitivně nebo negativně, lze téměř se 100% jistotou říct, že není stejné jako na začátku loňského března. Uplynulý rok všem majitelům a ředitelům firem ukázal, jak důležité je mít připravený scénář fungování pro nenadálé situace, jakou koronavirová krize bezesporu je.

A jak vidíme nejen u nás, stále ještě není čas na to je odložit. Podnikatelé totiž stále žijí v prostředí plném omezení a vládních opatření, které efektivnímu podnikání nepřeje. To však není důvod rezignovat na snahu rozvíjet svůj byznys, a právě efektivita všech vašich rozhodnutí je v tomto momentu klíčová.

Jak však na to? Máme pro vás několik tipů, které vám pomohou v budoucnosti lépe reagovat na změny, které váš byznys mohou potkat.

Přizpůsobte se změnám na trhu

Není pochyb o tom, že pandemie odhalila slabiny mnoha firem. Ačkoli některé podniky začaly s digitální transformací před COVID-19, řada dalších se k tomu teprve odhodlávala.

Pro některé byla pak nastalá situace impulsem přikročit od uvažování o digitalizaci jejich podnikání k činům. Je jasné, že jste jako majitelé firem byli nuceni učinit nejrůznější změny, nastavit nové procesy, změnit strategii například co se komunikace s klienty týká.

Bylo by chybou domnívat se, že až pandemie zmizí, vrátí se vše ke starým pořádkům. Proto nepřestávejte na započatých krocích dále pracovat.

Vytvořte a rozvíjejte svůj tým, který bude dále projekt digitalizace spravovat a implementovat je do dalších procesů ve firmě. Do budoucna to pro vás může mnohdy znamenat výraznou výhodu před konkurencí.

Počítejte s alternativami

Pojem diverzifikace je pro všechny podnikatele důvěrně známý a téměř všichni ví, jak důležitá v byznysu je. A ukázalo se to i v době krize způsobené pandemií. Například v momentě, kdy došlo vlivem omezení fungování firem například k narušení dodávek od subdodavatelů.

Tím trpěly často i stabilní výrobní podniky. Problémy s dodavateli mohou totiž ovlivnit jak vztah se zákazníky, tak i „cash-flow“ a nastavené procesy.

Proto pokud došlo k narušení vašich dodavatelských řetězců, měli byste zvážit zabezpečení pomocí alternativních dodavatelů a dalších klíčových poskytovatelů.

Vzhledem k tomu, že se inovace staly klíčovým faktorem pro přežití v podnikání, zapřemýšlejte o navázání vztahů s novými dodavateli, o nových obchodních partnerstvích nebo dokonce akvizicích konkurentů. I to vám může v případě další krize pomoci zvládnout situaci lépe – budete totiž připraveni.

Rychle reagujte na požadavky zákazníků

Majitelé firem se někdy mohou soustředit na rozvoj svých firem natolik, že zapomenou na lidi, kteří udržují jejich podnikání v chodu – na své zákazníky. Ruku na srdce, přežil by váš byznys uplynulé měsíce bez zákazníků a jejich loajality? Proto je zcela na místě doporučení, aby do budoucna byli vaši zákazníci jádrem každého vašeho obchodního rozhodnutí.

Zvolíte-li prozákaznický přístup, zajistíte, že hlasy vašich klientů budou slyšet a vy se jimi budete moci inspirovat. Pokud však své zákazníky opomenete vzít v úvahu, riskujete, že přejdou ke konkurenci. Nyní je navíc vhodný čas investovat do porozumění potřebám vašich zákazníků a podpořit inovace.

Proto s nimi buďte v co nejčastějším kontaktu, zjistěte, co opravdu chtějí a potřebují.

Zůstaňte konkurenceschopní

Jakkoli tato pandemie byla obtížná, poskytla podnikům příležitost znovu se objevit. Pokud chcete během této doby prosperovat, zaměřte se na zefektivnění vašeho provozu a hledání nových příležitostí.

Zvažte sledování nových toků příjmů prostřednictvím nových produktů nebo služeb a podívejte se na nové způsoby fungování. Podniky, které uspějí nejvíce, budou ty, které využívají myšlení zaměřené na budoucnost.

Zatímco mnoho podnikatelů přešlo na začátku pandemie do „režimu přežití“, nyní je čas tvořit dlouhodobé plány a nastavit cíle, kterých chcete dosáhnout.

Aby byl váš byznys v současné době úspěšný, musíte přemýšlet i o tom, jak reagovat na změny, jak být flexibilní, což znamená zamyslet se nad efektivitou vašeho podnikání. Nemusíte se na to připravovat sami. Obraťte se na TAB CZ a naše Boardy a prodiskutujte s námi, jak vám dnes můžeme pomoci!

Uspějete v podnikání? Rozhodnout může váš vzhled

Vzhled je jedním z prostředků neverbální komunikace. Člověk jím svému okolí o sobě podává zprávu, která rozhodne o tom, jak ho okolí bude vnímat. Říká se, že vzhled, řeč těla apod.

rozhodují o tom, jak člověk na okolí působí a co si o něm ostatní myslí, až z osmdesáti procent. Obsah toho, co říká, pak hraje roli asi dvacetiprocentní. Vzhled je minimálně při osobním setkání první věc, kterou člověk u druhého vnímá.

A to ještě dříve, než si vzájemně potřesou rukou, než člověk promluví. Nedbalost v oblečení, nevkus, ignorování pravidel oblékání, špinavé boty atd.

mohou nejen vyslat o člověku ne zrovna lichotivou zprávu, ale znamenat také přehlíživost a v některých případech mohou až urazit. Čtěte více: Radek Zachariáš: Rozpoznat kvalitní boty není jednoduché, ale dá se to naučit

Takt a jemnocit a také vkus se nedají naučit, ty musíme zdědit, píše Magda Vášáryová ve své knize Diskrétní průvodce. … co možná nevíte o společenském chování.

O vzhledu rozhoduje typ člověka a životní styl

Pokud si podnikatelka nebo podnikatel se svým vzhledem a oblékáním neví rady, mohou využít služby vizážisty či stylisty. Vycházíme  z typu člověka a z toho, jakou práci dělá, což tvoří image. Klienta učíme, jaký je typ a jaký styl se k němu nejlépe hodí, aby znal takový svůj základ.

Budete mít zájem:  Kdyby muži platili daně ze spermií, utratili by čím dál míň

S tím se pak dále pracuje a tvoří se šatník, shrnuje Lucie Fremundová stručně práci vizážisty a stylisty s tím, že módní trendy nemusí být pro tuto práci až tak důležité. K tomu se přiklání také vizážistka a stylistka Lucia Kondrátová: Každý klient je pro mě osobnost a zajímá mě jeho život a osobnost.

Tu se snažím vynést na povrch, aby viděl sám sebe a naučil se sám sebe si vážit, milovat a pečovat o sebe, protože to je v naších luzích a hájích ten největší problém v otázkách vizáže a stylu. Neznamená to ale, že by vizážisté či stylisté módu nesledovali, naopak.

Důležitější ale je vycházet z konkrétní osobnosti klienta, než slepě následovat jako počasí proměnlivé módní trendy. Ty se ostatně v případě klasičtějšího business stylu obecně moc výrazně neuplatňují.

Vizážistu respektive stylistu zajímá, jak člověk vypadá – jaký má tvar obličeje, tělesnou konstituci, barvu pleti, vlasů a očí -, jakou práci vykonává i čemu se věnuje v soukromí, zkrátka jaký je jeho životní styl.

Tvarem obličeje se totiž podle vizážistky a stylistky Carol Spenserové, autorky knihy Styl pro ženy. Nový image, řídí například výběr účesu a brýlí. Obličejové rysy zas ovlivňují výběr šperků, tvary výstřihů, typ klobouků nebo čepic.

Oblečení se řídí postavou; při výběru padnoucího oblečení hraje roli střih, látka i vzory. Je třeba známé, že vodorovné linie opticky rozšiřují, svislé linie naopak opticky zeštíhlují a prodlužují.

Podobně rozšiřují světlé barvy a zeštíhlují barvy tmavé a matné.

S celkovým vzhledem samozřejmě souvisí také péče o pleť. Pleť ovlivňuje řada faktorů, vnějších i vnitřních.

Ať je to počasí, vlhkost vzduchu, nebo spánek, dostatek tekutin, celková výživa organismu, sport či stres.

Ačkoliv líčení může korigovat některé nedostatky pleti, platí, že základem dokonalého vzhledu a líčení prostě je zdravá a pěstěná pleť. Čtěte více: Jak také manažerky přebíjejí stres

Dobrý vizážista by se hodil každému a hlavně těm, kteří si myslí, že jej vůbec nepotřebují, odpovídá vizážistka a stylistka Lucie Fremundová na otázku serveru Podnikatel.cz, kdy a pro koho je vhodné vizážistu navštívit.

Vizážistka a stylistka Lucia Kondrátová také připomíná, že vhodná doba pro využití těchto služeb nastává při příležitosti nějakých zlomových životních událostí nebo třeba v případě zahájení kariéry.

Kdy vizážistu oslovit? Vždy, když si člověk neví rady, co je správné, jak vhodně kombinovat jednotlivé oblečení a jak zároveň působit upraveně, ale ne příliš upjatě.

Dobrý vizážista má již všechny tyto věci v oku a během krátké chvíle dokáže klientovi vybrat oblečení, které se bude perfektně hodit na jednotlivé příležitosti, domnívá se vizážistka a stylistka Iveta Steinerová.

Šaty dělají člověka, říká přísloví.

“ Správný čas pro návštěvu vizážisty nastává ve chvíli, kdy chci zlepšit jakýkoliv aspekt svého image. Od makeupu přes barevnost až po odívání. Někteří vizážisté však pracují i jako stylisté a navíc umí nabídnout i služby spolupracujících kadeřníků, návrhářů atp. a celou spolupráci korigovat tak, aby měla jednotný směr,“ uvádí pro business server Podnikatel.

cz Petr Lukeš, předseda Asociace vizážistů a stylistů ČR. Na základě svých zkušeností tvrdí, že služby vizážisty nebo stylisty je možné využívat jak jednorázově, tak kontinuálně. A to tehdy, když chce zákaznice/zákazník jen jednorázově poradit a vyřešit například styl líčení nebo konzultovat profesní šatník, nebo pokud chce pravidelně ladit svůj styl.

V druhém případě samozřejmě dosáhneme lepších výsledků a vyspělejší image, dodává. Časová náročnost je na klientovi. Záleží, jak velký zásah do jeho osobnosti vizážistu/stylistu čeká. Nalíčit vás můžu za 45 minut. Změnit přístup sama k sobě, k tomu jak se vidím, oblékám, prezentuji, starám se o sebe a upravuji, to zabere i rok.

Samozřejmě to není o každodenním kontaktu, doplňuje Lucia Kondrátová.

Služby vizážisty a stylisty tak může podnikatel využít jen jedenkrát, když si potřebuje pořídit svůj business šatník a vyladit nový styl líčení, nebo ho navštěvovat pravidelně vždy, když potřebuje své oblečení inovovat, případně poradit se správným outfitem na důležitou pracovní akci.

Cena odpovídá investovanému času

Na rozsahu spolupráce závisí také cena vizážistou a stylistou poskytovaných služeb. Lidé u nás ještě nejsou zvyklí na služby vizážistů a stylistů, stále to spíš vnímají jako luxus pro bohaté, ale opak je pravdou, předesílá vizážistka a stylistka Iveta Steinerová.

Podle Petra Lukeše se ceny pohybují v řádu stovek až několika tisíc korun, při rozsáhlejší spolupráci se špičkovým vizážistou až v řádech desetitisíců. Lucia Kondrátová upozorňuje, že ceny se v Česku liší i v závislosti na regionu. Zatímco podnikatel v Praze zaplatí za služby vizážisty či stylisty zhruba 600 – 800 korun za hodinu, už ve Středočeském kraji mohou být ceny nižší.

Bohužel jinak bychom se neprodali, tvrdí Kondrátová, která má právě se Středočeským krajem z vlastní praxe zkušenost.

Podle toho, co podnikatel od vizážisty očekává, musí také investovat svůj čas. Časová náročnost je odvislá od požadovaného výsledku. Porada, jak vyrazit na podnikový večírek s nalíčením, může být práce na hodinu až dvě.

Celková změna a zlepšení stylu „od hlavy k patě” je otázkou několika pravidelných návštěv v horizontu týdnů a není výjimkou i pravidelná spolupráce s pravidelnými návštěvami obvykle při změně sezony, tedy 2 x ročně, popisuje Lukeš pro server Podnikatel.cz.

Rozhodují zkušenosti a praxe i osobní sympatie

Služby související s vizáží a stylem nabízí celá řada podnikatelů. Čeho by si tedy měl zájemce při výběru vizážisty nebo stylisty všímat? Vybrat si dobrého vizážistu – stylistu je stejně těžké, jako dobrého kadeřníka, zubaře nebo automechanika, předesílá Iveta Steinerová.

Za vizážistu a stylistu v první řadě mluví jeho práce. Prohlédnout si webové či klasické portfolio (book) je základem, radí Petr Lukeš. Dále by potenciálního klienta měly zajímat reference, které mu může vizážista poskytnout. I členství v profesní organizaci může být při výběru jistým vodítkem.

Čtěte více: Má sdružování podnikatelů smysl?

Nikdy není pozdě začít podnikat. Zde je 9 důvodů i návod, jak na to

Když se budete chtít prosadit v gymnastice nebo krasobruslení, bude pravděpodobně potřeba začít už v útlém věku. Jedině tak budete mít šanci se prosadit navzdory velké konkurenci.

Pokud začnete později, bude cesta na vrchol nemožná, nebo minimálně velmi obtížná. S podnikáním je to ale jiné. Neexistuje žádný ideální věk ani potřeba se léta připravovat. Začít můžete kdykoli.

Ve 20 stejně jako v 50 nebo i později.

 • Více než 50 procent lidí doufá, že v důchodu budou mít více času na cestování a rodinu.
 • Téměř 50 procent lidí doufá, že bude mít více času na své koníčky.
 • Zhruba 30 procent lidí očekává, že v důchodu budou nějak dále pracovat.
 • Celých 13 procent lidí chce v důchodu začít s podnikáním.

Číslo uvedené v posledním údaji může být reálně ještě vyšší, protože 13 procent to na rovinu přiznalo, ale kolik dalších má tu myšlenku v hlavě a stydí se za ni? A kolik dalších ji mělo, ale kvůli něčemu ji zavrhlo? Ačkoli uvedená čísla pocházejí z průzkumu, který probíhal v USA, věřím, že i u nás budou čísla podobná. A vzhledem k podnikavosti našeho národa možná i vyšší.

Není však nutné čekat do důchodu. Možná jste po škole nastoupili do práce, která vás až tak nebaví, ale už v ní několik let jste a bojíte se změny. Další situací může být opuštění dlouholeté práce (ať už dobrovolně, nebo ne) a problém s nalezením jiné vzhledem k vyššímu věku. Nic ale není ztraceno!

Beverly Jones byla více než 20 let vrchní právnička ve společnosti Consolidated Natural Gas. Získala zlatý padák, ale byla už těsně před důchodovým věkem. Vždy ráda pomáhala druhým a také to během své kariéry dělala, takže bylo zcela přirozené, že i po odchodu z práce hledala způsob, jak využít svou vrozenou schopnost a vášeň pro zajištění obživy.

Získala skromný důchod a aby byla finančně zajištěná, nepřestala se příležitostně věnovat právničině, ale současně pracovala na vytvoření svého podniku. Narazila na první překážku.

Potřebovala získat certifikát na vedení a koučování lidí. To ji ale nezastavilo. Potřebný certifikát nejenže získala, ale účastnila se i dalších workshopů.

Časem tak konečně mohla začít dělat to, co ji baví, sama na sebe.

Mezi jejími klienty jsou dnes právníci, majitelé velkých společností i vládní pracovníci. Říká o nich, že většina z nich polovinu svého života hledá své „co dál“. Cestou pro takové lidi by mohlo být nalezení své vášně. A stejně jako Jones založit vlastní podnikání klidně i v pokročilém věku. Zde je několik rad, které k tomu Jones dává:

1) Ujasnit si cíle

Proč chcete začít podnikat? Toužíte po pracovní rozmanitosti, nebo chcete vydělat více peněz? Sníte o flexibilnějším životním stylu, nebo chcete ze svého koníčku udělat byznys? Stanovte si konkrétní důvody, proč to chcete udělat a jaké máte cíle.

2) Začít co nejdříve

Začít co nejdříve neznamená, že je ve vyšším věku pozdě. Znamená to začít okamžitě, protože odkládání na „někdy“ často znamená „nikdy“. Pokud máte ujasněný předchozí bod, tak se hned pusťte do práce.

Nikdy není příliš brzy začít dávat dohromady potřebné informace. Pokud nemáte patřičné znalosti, můžete absolvovat nějaký kurz, a to při současné práci, abyste nic neriskovali. Následující bod je také vhodné udělat co nejdříve.

Budete mít zájem:  Celkové Příznaky Interních Onemocnění?

3) Seznámit se s legislativou

Jaké poplatky budete muset platit? Kam se nahlásit a kde se registrovat? Existuje mnoho pravidel, které musíte dodržovat a je potřeba se s nimi seznámit. I když si najmete například účetní firmu, je dobré vědět, jaké metriky sledovat.

A k tomu umět se správně rozhodovat potřebujete alespoň základní znalosti ze všech oborů. Než se do podnikání pustíte, zjistěte si, co vás čeká, ať pak nejste negativně zaskočeni. Na druhou stranu se tím, co zjistíte, nenechte odradit.

4) Vytvořit síť kontaktů

Na rozdíl od mladých podnikatelů zde máte jasnou výhodu. Za svůj život jste poznali mnoho lidí a právě tato síť kontaktů pro vás může mít rozhodující přínos.

Každý člověk z vašich známých či bývalých spolupracovníků může být nyní potenciální zákazník, fanoušek, dodavatel, spolupracovník, mentor nebo cokoli jiného.

Tuto síť stále rozšiřujte, budujte a upevňujte, nikdy nebude dostatečně velká.

5) Obklopit se pozitivními lidmi

Každý podnikatel má slabší chvilky. V takovou chvíli je důležité mít okolo sebe pozitivně naladěné lidi, kteří vás podrží. Součástí podnikání jsou zamítnuté návrhy, zrušené objednávky a plané sliby.

Emoce jsou ale nakažlivé, a tak je na místě mít okolo sebe pozitivní lidi. Pomůže vám to se se všemi negativními situacemi dobře vyrovnat.

Neustálé pesimisty a stěžovatele si držte od těla dále a naopak se obklopte pozitivními a úspěšnými lidmi.

6) Nabídnout a přijmout pomoc

Zvláště u malých podniků je konektivita a propojení podnikatelů důležité. Naslouchejte své rodině, přátelům a známým. Vyslechněte jejich problémy a pokuste se jim nabídnout pomoc. Podpořte je nejen v osobním, ale i pracovním životě.

Nedělejte to z povinnosti, ale protože chcete a protože je máte rádi. Buďte u toho autentičtí. Čím přirozeněji zvládnete pomáhat druhým, tím snazší pro vás bude požádat druhé o pomoc, až to budete potřebovat vy sami. A také vám druzí tím spíše pomohou.

7) Definovat a propagovat svou značku

Od konkurence vás odlišuje vaše značka. Definujte svou odlišnost, své hodnoty a svůj plán i záměr. Určete své silné stránky a buďte v tom k sobě upřímní. Také se pokuste stanovit, jak chcete, aby vás viděli druzí. Čím větší shodu naleznete, tím lépe a tím méně práce. Jakmile budete mít určené hodnoty, můžete je začít propagovat.

8) Poslouchat zákazníky

V konečném důsledku jsou to zákazníci, kdo určuje, zda podnikatel uspěje, nebo ne. Ať už jste nyní ve své kariéře kdekoli, naučte se vnímat přání druhých lidí.

Nyní to možná bude současný šéf, kolega, manžel, manželka nebo kdokoli jiný. Snažte se pochopit, co chtějí a co si myslí a snažte se jim pomáhat v plnění jejich cílů.

Ve vlastním podnikání to pak budete mít o poznání snazší.

9) Neignorovat sociální sítě

Možná se celý život vyhýbáte sociálním sítím a není na tom nic špatného. Pokud ale chcete podnikat, nesmíte ignorovat sílu, kterou dnes sociální sítě mají. Chvíli možná bude trvat, než se s nimi naučíte pracovat a pochopíte, jak fungují, ale je to rozumná investice do vašeho podnikání, která stojí jen čas.

#podnikani #vek #byznys #firma #spolecnost #duchod #kariera

Lucie Válová: Místo aby se vás muži zeptali na názor, pochválí váš vzhled

Lucie, jste mladá a úspěšná komunální politička. Jak složitá byla vaše cesta až do lavic na pražském magistrátu?

Když chcete pracovat v politice a dostat se někam na vrchol, stojí vás to spoustu práce. Musíte být aktivní, účastnit se volebních kampaní, života dané strany.

Začínala jsem v mládežnické organizaci Mladí sociální demokraté, kde jsem se postupně vypracovala na místopředsedkyni. Také se snažím neustále vzdělávat, pracovat na sobě.

A samozřejmě během těch let jsem potkala úžasné a inspirativní kolegy, kteří mě na mé cestě podporovali a podporují.

K samotnému místu zastupitelky vám ale pomohlo i pověstné štěstí…

Mé angažmá v zastupitelstvu vzniklo tím, že jsem byla na kandidátní listině, na místě nevolitelném, ale potom, co rezignoval náš kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier, jsem se dostala na jeho místo.

Jedno z témat, o kterém se tu na Kongresu žen hodně mluví, je právě ženy a politika. Je jich podle vás v současné politice dostatek?

Podle mě jich je dost v politických stranách. Pokud mohu mluvit za ČSSD, tak tam je nás žen kolem třiceti procent. A ta třetina, to je přesně ta kritická hranice žen, které by v politice měly být, aby něco dokázaly. Aby jejich hlas byl slyšet. Na úrovni mateřských stran jich je tedy hodně, ale bohužel se nám už nedostávají nahoru.

Proč?

Myslím si, že je to pro to, že je tam ti muži nepustí. A není to jen problém v politice, ale i ve velkých firmách. Často od mužů slýchám, že mají rádi ženy a že by s nimi chtěli spolupracovat, ale jakmile dojde na otázku kvót, jsou ostře proti.

Jste tedy pro kvóty?

Kvóty jsou jedním z nástrojů, který může ženám pomoci. Dala bych jim šanci. I když na rovinu říkám, že nejsem takový ten hurá fanatický nadšenec. Ani se nepovažuji za feministku v tom tradičním slova smyslu. Pro mě je ale důležité, aby ženy v politice byly. A pokud tomu kvóty pomohou, tak bych jim šanci dala.

Ne všechny ženy asi mají šanci uspět v politice. Jaké kvality by podle vás tedy měla mít žena, která se rozhodne pro politickou kariéru?

Měla by být hodně aktivní. A z mé zkušenosti vím, že by měla mít „profesní zázemí“, ze kterého bude vycházet. Určitě není dobré jen někam přiběhnout a říct: Já chci být na kandidátce! Musíte umět zkrátka něco nabídnout. To však platí nejen pro ženy, ale i pro muže.

Dá se skloubit politika s rodinným životem?

Věřím, že určitě ano! I když z biologického hlediska jsme to my, které rodíme děti. Proto je hodně potřebná podpora partnera, protože sama by to nezvládla. Žena musí mít doma někoho, kdo ji absolutně podporuje.

Nemohu se nezeptat ještě na jeden atribut, který tu zatím nezazněl. Co vzhled?

Pro mě to není vůbec důležité. Sama jsem samozřejmě slýchala různé sexistické narážky na vzhled. Ale spíše to bylo hned na začátku mé kariéry. Místo toho, aby se vás někdo zeptal na názor, pochválí vás, že vám to sluší. To se zkrátka stává. Ale atraktivita by žádným kritériem být rozhodně neměla.

Co si z dnešního kongresu, kterého se zúčastnilo bezmála 1 000 žen, odnesete?

Že ženy musí držet při sobě. Že musí být cílevědomé, vědět, co chtějí. A hlavě se nesmí bát. A nesmí si nechat nakukat od nikoho, ať už od muže, nebo od jiné ženy, že na to nemají. Protože ženy na to prostě mají.

ANKETA: V čem to mají ženy těžší než muži?

Marie Volmanová, seniorka

V logickém myšlení. Muži, když chtějí něco rozhodovat, na všechno mají spoustu času. Čas neberou jako čas. Žena by za tu dobu už obhospodařila děti a připravila si podklady na další jednání. Ženy jsou zkrátka efektivnější.

Radka Staňková, administrativa

Nemyslím si, že to mají ženy těžší. Záleží na tom, jak si to zařídí. Většinou je mínění ve společnosti, že se ženy musí postarat o děti a ještě pracovat. Ale pokud si to žena dobře zařídí a má partnera, který jí pomůže…

Eva Forgáčová, finanční sektor

Ženy nejsou tak průbojné jako muži. To je podle mě asi ten největší rozdíl. Co se týče například kvót, mohou zčásti na některých pozicích pomoci, ale určitě bych je nezaváděla plošně všude. V politice ale podle mě smysl mají.

Anna Kárníková, vědkyně

Ženský to mají těžší, protože existuje ve společnosti představa, že ženy patří domů. Že o děti se má starat jen matka, ne oba rodiče. A pokud pak ženy chtějí pracovat, musí pracovat třikrát. Na sobě, v práci, na domácnosti, případně se ještě starají o své rodiče.

Ženy na trhu práce v číslech:

– Ve věku 15 64 let je pouze 56 % žen zaměstnaných (Norsko 73 %, Německo 66 %, Estonsko 61 %, Polsko 53 %).- V ČR je nejméně zaměstnaných žen s malými dětmi ve věku do 6 let ze všech států EU. Necelých 40 % žen oproti téměř 95 % mužů se dvěma dětmi je zaměstnáno (v EU je poměr 65 : 91). V porovnání s ostatními zeměmi EU je v ČR zaměstnáno na částečný úvazek jen velmi malé procento pracující populace (2 % zaměstnaných mužů, 9 % zaměstnaných žen). Přitom právě práce na částečné úvazky tvoří přes 30 % všech pracovních poměrů žen v EU (a asi 8 % zaměstnaných mužů).- Ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži (průměrná měsíční mzda činí u žen 22 666 Kč, u mužů 30 192 Kč), jsou minimálně zastoupeny ve vedoucích pozicích a v podnikatelské sféře. Z výzkumu společnosti McKinsey&Company zaměřeného na hodnocení potenciálu žen v české ekonomice dokonce vyplynulo, že v představenstvech 60 největších společností v České republice jsou ženy zastoupeny pouhými 4 % a v 85 % těchto představenstvech nejsou ženy zastoupeny vůbec.zdroj: ČSÚ, analýza společnosti McKinsey&Company

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector