Účinky barev na náš organismus a na naše zdraví – colorterapie

Barvy vnímáme od první chvíle našeho početí. Není tedy divu, že k nim máme tak úzký vztah. Ovlivňují naše pocity, city a nálady. Člověk vytížený náročnou prací, hledá svůj vnitřní klid v přírodě. Lesy nám pomáhají najít rovnováhu po náročném městském životě.

Když se díváme na blankytnou oblohu bez mráčku nebo náš pohled směřuje na nekonečné moře, často se cítíme uvolněni, necháváme své myšlenky plout a jakoby se ztrácíme v čase. Ten pocit získáváme prostřednictvím našeho zraku.

Je to velký dar, kterým můžeme ovlivňovat naši psychiku, a i samotná obliba barvy o člověku mnohé vypovídá.

Léčení barvami ve Starověkých kulturách

Účinky barev na náš organismus a na naše zdraví – colorterapie

Účinky barev využívali již starověké kultury před více než 10 000 lety a patří tak k nejstarším formám léčení. Známky o jejich využívání pochází z civilizací Egypta, Číny, Indie i legendární Atlantidy. Kněží, kteří patřili zároveň k lékařům, znali zákonitosti barevných účinků a využívali je k uklidnění či nabuzení organismu.

V Číně se barvy využívaly k nastolení rovnováhy těla i duše. Žlutá barva léčila střevní potíže, k tomu jim pomáhaly k propojení levé a pravé hemisféry. Barva v Číně znamenala vesmírnou energii ovlivňující lidské zdraví a osud.

Za významnou barvu se dodnes považuje barva červená, která symbolizuje štěstí. Nevěsty se vdávají v červených šatech a prosby o dobré pořízení, které se zavěšují před dveře domu, se sepisují na červený papír.

Naopak do bílé látky zabalují mrtvé, jelikož tato barva představuje stav smrti nebo spánku. Vnímání barev závisí na kultuře a tradici dané země.

V Řecku a Římě se jakákoliv nemoc v těle přiřazovala k nauce o tělesných šťávách. Podle ní existovaly čtyři tělesné šťávy-krev, hlen, žluč a černá žluč.

Ke každé z těchto tekutin se vázala určitá barva, charakter člověka a stavba těla. Černá žluč představovala melancholickou povahu. Přebytek žluči označoval člověka cholerického. Kterého jednoduše ovládl vztek.

Převaha bílého hlenu popisovala flegmatika. Sangvinikům dominovala červená horkokrevná krev.

V Egyptě se využívalo barevné světlo k psychické i fyzické terapii. Za tímto účelem se stavěly chrámy na takovém místě, kde jasně dopadalo sluneční záření přes barevné sklo dovnitř místností, a tak léčilo nemocné lidi.

Základní dělení barev a jejich působení na člověka

V základním rozdělení se barvy člení do tří skupin. Už filozof Pythagoras říkal, že existují tři základní barvy-červená, žlutá a modrá.

Podle něj tato trojice barev působí na lidský vývoj a zdravotní stav, jelikož jsou v úzkém vztahu s tělem, duší a duchem člověka. Jedná se o tzv. primární skupinu. Z těchto tří základních barev se odvozují téměř všechny ostatní.

Umělce zajímají pouze tyto tři barvy, jelikož všech ostatních tónů získají jejich namícháním.

Vliv barev na člověka zkoumal roku 1958 vědec Ribert Gerard a zjistil, že na červenou barvu lidé reagují zvýšeným krevním tlakem, zrychleným dýcháním, pocením dlaní a jsou v napětí. Naopak modrá barva dokázala pokusné osoby uklidnit.

Teplé odstíny jsou tedy využívány pro svou stimulační činnost. Působením teplých tónů (červená, oranžová, žlutá, hnědá) se zvyšuje krevní tlak, aktivita nervového systému, energie a celková teplota těla.

Chladné tóny (modrá, zelená) naopak utlumují celkové tělesné funkce.

Účinky barev na náš organismus a na naše zdraví – colorterapie

Mozek je propojen s hypofýzou důležitou žlázou endokrinního systému v našem těle. Barvy dráždí tuto žlázu, která vyrábí nebo ovlivňuje produkci hormonů či řídí tělesné funkce – pravidelnost spánku, rychlost metabolismu, pohlavní pud, chuť k jídlu, pocity a nálady. Žláza šišinka produkuje dva důležité hormony – melatonin a serotonin.

Za naši bdělost a schopnost udržet pozornost vděčíme serotoninu, který se vylučuje ve dne. V noci se tvoří melatonin a pomáhá nám při spánku uklidnit naše fyziologické funkce. V zimních měsících naše tělo postrádá sluneční světlo, a tak se u mnoho lidí vyskytuje sezónní deprese projevující se únavou, ospalostí a pasivitou.

U všech těchto lidí se také nalezla vysoká hladina melatoninu. Vědecky se dokázalo, že barevné ozařování pozitivně ovlivňuje tento stav. Světlo je doručovatelem energetických informací. To znamená, že pokud se dotkne tato energie lidského těla, dochází ke spontánní reakci. Receptory pokožky poznají světlo a tím i vibraci, která je v něm obsažená.

Podnět se dostane do oblasti hypotalamu a vyvolá endokrinní reakci. Jedná se o fyzikální proces, který se formou elektrických impulzů šíří do oblasti řídicích orgánů. Není to jen lidské oko, ale i kožní receptory přijímají barevnou energii, která působí ve všech buňkách.

Barevná vibrace vyvolává určitou dráždivost, kterou člověk vnímá svým charakterem jako příjemnou nebo naopak nepříjemnou.

Barevná terapie pomáhá pro zmírnění bolestí, obnovit buněčné tkáně, podporovat tělesné funkce, k tvorbě červených krvinek, podpoře výměny látek, utlumení zánětů, prokrvení tkáně, harmonizaci nadměrných funkcí, zničení zárodků bakterií a mnoho dalšího.

Barvy působí i náš pracovní výkon. Lidé, kteří tráví čas v monotónní práci, a navíc pracují v místnosti, kde převládá šedá barva, podávají dlouhodobě nižší výsledky než ostatní pracující v lépe řešeném barevném prostředí.

Navíc dlouhodobě trávený čas v šedé barvě může vést k depresi. Pokud tedy lidé zlenivěli, doporučuje se vymalovat prostředí, kde pracují, pastelovými barvami. Takový prostor dokáže člověka aktivizovat a pobudit k lepším výkonům.

Doplňující barvy

Z fyzikálního pohledu vnímáme pouze sedm barevných paprsků, které můžeme vidět venku jako duhu. Těchto sedm barev je základních a je u nich známá jejich vlnová délka. Ve skutečnosti však vnímáme mnohem více barev. Jsou to barvy tvořené smícháním primárních a sekundárních barev.

Účinky barev na náš organismus a na naše zdraví – colorterapie

Růžová – Milují jí ženy, které pociťují potřebu ochrany a lásky. Tato barva je nejvíce oblíbenou u malých holčiček právě pro tyto vlastnosti. Napomáhá hlubokému pocitu uvolnění. Pomáhá při osamělosti a přijetí sebe sama. Růžová barva je také příhodná při léčení kožních onemocnění, zvláště otoků.

Starorůžová – Tento barevný odstín přináší velmi příjemný celkový dojem, v němž je zastoupena něha, hebkost, nezištnost, ale také pevnost a originalita.

Purpurová – Pokud se tato barva začne objevovat v našem životě, například potřebou nosit ji, znamená to, že se chceme zbavit starých zvyků a dát prostor novým.

Purpurová nebo také jiným názvem „fuchsin“ představuje nový začátek a posunutí se o krok vpřed v našem životě. Na tělesné úrovni tato barva posiluje ledviny i nadledvinky, a také může působit jako diuretikum.

Dále má protistresový účinek a působí celkově povzbudivě na vyčerpané orgány. Purpurová v nás rozvíjí náklonnost, pochopení a duševní povzbuzení.

Tyrkysová – V mnoha civilizacích vnímají tyrkysovou za barvu ochrany a svatosti. Významná je pro svoje protizánětlivé účinky. Chrání nás před negativními vlivy.

Zvláště nám může být nápomocná, pokud zrovna někde veřejně vystupujeme, protože nás povzbuzuje k tomu, abychom světu sdělili obsah svých myšlenek a citů. Vytváří mezi lidmi přátelské prostředí a pomáhá při komunikaci.

Symbolizuje přátelství, spontánnost, sebevědomí a je to barva komunikace s okolním světem. Pomáhá lidem při seznamování. Pokud tuto barvu někdo odmítá, popírá tím své vlastní já.

Tito lidé mají problém při sebe-realizaci a sebe-nalezení. Také nás propojuje s přírodou a duchovním světem. Pomáhá nám následovat ty správné podněty k přizpůsobení se.

Bílá – Bílou vnímáme pozitivně, jelikož symbolizuje čistotu, nevinnost a mír. Obliba bílé u lidí často představuje perfekcionalismus.

Tyto osoby si zakládají na své pověsti a navenek se chovají zdrženlivěji. Bílé světlo se také využívá k léčitelství a spojuje se se spiritualitou.

Barva v interiéru vytváří sterilní prostředí, kde se nemusíme cítit útulně, proto by se měla zjemňovat dalšími barvami.

Šedá – Ti, co dávají najevo oblibu šedé barvy, často vykazují, že nechtějí o sobě nic prozrazovat. Výraz „šedý stín“ už sám o sobě vypovídá o nenápadnosti a současně o významu této barvy. Na druhou stranu symbolizuje také moudrost a inteligenci.

Její neutralitu lze využít k řešení konfliktů nebo nepřehledných situací tím, že nedává k ničemu podnět, a také zvýrazňuje všechny ostatní signály, které lze lépe vnímat. Ve stáří se barva stává oblíbenou, jelikož se vytrácí aktivita a prožívá se klidný život v ústraní.

Nosíme často šedé domácí oblečení, ve kterém se cítíme pohodlně.

Černá – U lidí objevující se černá upozorňuje obvykle na nějaký vnitřní konflikt. Pokud někdo v psychologii označí za nejoblíbenější barvu černou, často to vypovídá, že daná osoba může trpět depresemi, rád se obklopuje tajemnem a snaží se uzavřít do sebe.

Bývá oblíbená v pubertě, kdy se přeme s vlastním nitrem. Symbolizuje smutek, tmu a samotu. Oblečení v černé často nosíme při formálních příležitostí, protože působí důstojně, přísně a nedostupně. Černá zadržuje veškerou světelnou energii a je tak nejvíce energeticky vybavená.

Jedná se o barvu s největší vnitřní aktivitou.

V případě černého oděvu může černá vyvolávat vnitřní sílu nebo intenzivního intelektuálního života.

Hnědá – Spojuje se s životním pohodlím. Odmítají jí lidé, kteří mají rádi změny a jsou výjimeční. Hnědá má významné spojení se zemí, je to barva půdy, kůry stromů a kamenů. Pomáhá nám „být nohami pevně na zemi“, mít pevný základ a soustředit se na cíl. Z toho důvodu jí vnímáme jako bezpečný přístav, který nám poskytuje ochranu před neklidem vnějšího světa.

Stříbrná – Stříbrný lesk zdobí každou barvu a dodává jí nádech vznešenosti, ve kterém se snoubí láska i přísnost. Je to barva hřejivá i chladná. Stříbrná barva se spojuje s reprodukcí a regenerací.

Budete mít zájem:  České děti za vysvědčení nejčastěji dostávají peníze

Ovlivňuje tedy oblast rozmnožovacích orgánů a regeneračních pochodů v organismu. Pomáhá nám obnovit rytmicitu v našem těle. Pobízí k vývoji, a pokud si zrovna od vývoje chceme odpočinout, vnímáme barvu nepříjemně.

Zlatá – Barva nejvyšších hodnot, a to v rovině hmotné, tak i duchovní. Představuje poznání na nejvyšší úrovni a moudrost získanou z nabytých zkušeností. Dále podněcuje k řešení psychických problémů, dává pocit bohatství, lesku a tepla. Zlatá dělá vše hodnotné, drahocenné, žádoucí a vyjadřuje klid a vyrovnanost.

„Barva je psychickou silou, je viditelnou duší. Kdybychom mohli vidět lidskou duši, jednou z forem, kterým by se projevovala, by byla barva“. Jan Zrzavý, český malíř

Barvy a jejích vliv

Léčivé energie barev se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané požívali léčebné účinky jak v kosmetice tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávaná pouze jako největší tajemství, upadla v zapomnění.

K jednotlivým barvám se váže i energetické působení vibrací – kamenů, oblečení, potravin, zkrátka všeho čím je náš organismus denně obklopen. Nejúčinnější terapie je terapie paprskem světla o určité barvě po dobu 15mim. Aplikuje se do postižených míst nebo do center čaker, ke které chybějící barva patří.

Světlo je zářící energie. Je jedním z prvních Božích projevů. Veškerý život na Zemi pramení ze světla. Sluneční bílé světlo obsahuje celé spektrum barev, přičemž každá jednotlivá barva, jakožto životodárná síla, předává našim odpovídajícím centrům, čakrám, podle jejich povahy a charakteru, potřebnou energii a současně je tak uvádí i do vzájemně harmonického vztahu.

Každá barva má podle starých nauk sedm základních aspektů:

 • oživuje,
 • povzbuzuje,
 • léčí,
 • objasňuje,
 • informuje,
 • inspiruje
 • a naplňuje.

Barva je nositelkou informace o situaci uvnitř. Barva jako taková neexistuje.

Je to efekt, který vzniká kombinací čtyř prvků: světla, objektu, který jej odráží, vizuálního aparátu (oko) a zpracovávajícího orgánu (tj. mozku). S jistotou tedy nelze říct, jakou barvu věci mají.

Soudí se, že hmota jako taková je vlastně bezbarvá. Můžeme jedině tvrdit, jakou barvu vidíme. Teprve až přijde světlo, tak vidíme a vidíme barevně.

Každá barva má jinou vlnovou délku. To je vidět při lomu paprsků v krystalu nebo v kapce vody, kdy se bílé světlo rozkládá na jednotlivé barvy. Barvy, které vnímá lidské oko, jsou ty, jež odrážejí okolní objekty. Pokud předmět odráží většinu světla, které na něj dopadá (zhruba 75 procent), vidíme ho jako bílý. Když neodráží téměř nic a naopak světlo pohlcuje, zdá se nám černý.

TŘI VÝZNAMY POZNÁVÁNÍ BAREV:

Funkce individuální – Je výborné se před  malými dětmi, zvláště, vyjadřovat co nejpřesněji; děti totiž vnímají barvy asi až o 35 % lépe než dospělí a mají tzv. eidetickou představivost neboli si dokáží cokoliv naprosto reálně představit – i s barvou a tvarem.

Funkce regionální –  V pubertě se  vydáme do světa a poznáváme. Je jasné, že ve Strážnici na krojovaných slavnostech budou barvy působit jinak než v jižní Číně na oslavách boha vody. Např. východní národy používají při pohřbech jako barvu smutku bílou a jako barvu svatební černou.

Vše se dá lehce vysvětlit – souvisí to s hodnotovým systémem. Naše civilizace uznává jako prvořadou hodnotu hmotu (ta se symbolicky nalézá v tmavých až černých tónech), civilizace východních národů jako první uznává ducha.

Zatímco v jižní Číně při svatbě všichni vědí, že jde v prvé řadě o spojení těla, my tady v Evropě trochu pokrytecky zakryjeme nevěstu do bílého…

Funkce archetypální – Naše archetypální zkušenost je (zažitá mnoha generacemi našich předků a geneticky předávaná). Tato zkušenost je podvědomá, a je tudíž řídicí složkou v naší psychice. Má v naší hlavě navrch. Proč? Protože ty dvě předchozí jsou sice také mocné, ale jenom naučené, ty nám někdo sdělil.

Rozdílné použití barev potom detekujeme v rámci jednotlivých kontinentů a národů na základě etnických a regionálních historických zkušeností. To však nevyvrací předchozí hypotézy o univerzálním působení barev. Ty jsou potvrzeny lékařskými pokusy  v mnoha různých zemích všech kontinentů. Proto je také dobrým pomocníkem při tvorbě reklamních materiálů dobrá znalost místní kultury.

Teprve s ní se dá vytvořit reklama, která má co říci nejenom svým obrazem…

A jak na nás barvy opravdu působí? Uveďme si několik příkladů, které jsou sice ne zcela uspokojivě vysvětlené, ale prokázané. Barvy ovlivňují naši náladu, vyvolávají agresi, pomáhají léčit některé nemoci. Velká část z více než 7-16 milionů barev, které může lidské oko vnímat, má významný vliv na chování, psychiku i zdraví.

Červená

Vibrace této barvy má tu největší schopnost průniku. Způsobuje nával krve do hlavy, a proto se používá při všech poruchách prokrvení.

Červená je barva srdce, mimoto povzbuzuje smysly a zvyšuje pohlavní potenci.

Červená působí jako energetikum – jako oheň v nás.

Terapeutická aplikace:

Červená barva stimuluje při nedostatku energie a nedostatečném vztahu k realitě.

Podporuje vytváření červených krevních tělísek, povzbuzuje srdeční činnost, dýchání a vylučování, rozšiřuje cévy a podporuje prokrvení.

Červené světlo obsahuje tzv. “růstové paprsky”, a proto se používá také k léčení ran. (Pokud ale rána hnisá, používá se k dezinfekci modré ).

Energie této barvy je účinná také při zánětech, onemocnění kůže, omrzlinách, nízkém krevním tlaku, chronickém kašli, astmatu, onemocnění hrtanu, ale také při zánětech močového měchýře a poruchách zažívání, impotenci a frigiditě.

Oranžová

Oranžová je barva veselosti a veselé mysli, zvyšuje zdravou ctižádost a zprostředkovává sílu i radost.

Vibrace této barvy se používá při depresích, nespokojenosti a pesimismu. Je nezbytná pro zdraví a vitalitu, povzbuzuje chuť a podporuje funkce krevního oběhu.

Terapeutická aplikace:

Oranžová působí povzbudivě na fyzickou i sexuální vitalitu, dodává optimismus a vřelost srdce, posiluje proudění lymfy a pomáhá tělu udržet vápník.

Významný je také antispasmolytický efekt oranžové při křečích, a to i těch, které jsou podmíněné stresem.

Oranžová barva pomáhá při slabosti ledvin, zácpě, působí povzbudivě na žlázy a posiluje plicní tkáň. Ranní únavu je možné odstranit krátkým ozařováním oranžovou barvou.

Žlutá

Tato barva je přiřazována sluneční pleteni, centrálnímu místu nervového systému a sídlu podvědomí. Při ozařování sluneční pleteně žlutou se uvolňuje pozitivní energie – mozek a duše těží z této stimulace. Žlutá působí kromě toho povzbudivě na intelekt, horlivost ve studiu a na duchovní postoj, neboť dodává duchu vzlet a působí proti únavě a nechuti k práci.

Mimoto žlutá zahání zasmušilost a melancholii. Nespokojení, mrzutí lidé mění pod vlivem žlutého světla výraz obličeje.

Terapeutická aplikace:

 • Žlutá stimuluje centrální nervový systém, trávicí funkci, podporuje látkovou výměnu jater (ta jsou často zodpovědná za celulitidu a akné), posiluje svalový tonus, žaludek a povzbuzuje lymfu.
 • Žlutá posiluje žlázový systém, činí chronické akutním a doporučuje se při onemocněních jater, měchýře, ledvin a žaludku.
 • Mimoto žlutá barva působí při alergiích na potraviny, plynatosti, diabetes, při nedostatku cukru v krvi, žlučových kamenech, křečích a potížích s dýcháním.

Zelená

Vibrace zelené barvy symbolizují rovnováhu a harmonii a jsou důležité pro nervový systém a celkový dobrý stav, neboť zelená posiluje vyčerpané nervy, uklidňuje a dodává novou energii. Podporuje vnitřní klid a uvolnění, její účinek je relaxační a uklidňující.

Je také známo, že zeleň listová (chlorofyl) může dodávat člověku až do stáří svěží pleť a mladistvou sílu tím, že brání ukládání degenerativních látek.

Listová zeleň je pokládána za účinný omlazovací prostředek!

Terapeutická aplikace:

Zelená se dobře osvědčovala při nervových potížích, pakostnici, bronchitickém kataru a černém kašli. Mimoto působí pozitivně na tvorbu kostí, posiluje kůži a účinkuje proti  akné.

Zelená zmírňuje srdeční bolesti, působí kompenzačně při vysokém krevním tlaku, projevech vyčerpání a malátnosti. Užívá se také při vředech, cystách a očních onemocněních.

Poruchy spánku se nechají zelenou barvou příznivě ovlivnit.

Modrá

 1. Vibrace této barvy mají uklidňující, harmonizující účinek – modrá je považována za studenou barvu.
 2. Modrá snižuje tepovou frekvenci, pomáhá přetíženým krevním cévám, a působí antiinfekčně, tiší bolest, uklidňuje a chladí.

 3. Modré světlo má chemicky působící paprsky, takzvané “brzdicí paprsky”.
 4. Modrá barva přináší klid, mlčení a zdrženlivost, posiluje životní sílu, tiší neklid a stavy strachu a podporuje vnitřní klid, osvobození (meditace).

Terapeutická aplikace:

Všechny “horké” nemoci vyžadují modré světlo.

Modrá působí při hnisavých procesech, bolestech a překrvení, při krvácení a nespavosti (umístit na noční stolek modré světlo!). Modř působí na varlata a vaječníky a použití je vhodné také při impotenci a frigiditě.

Modrým světlem se ošetřují také nadměrná funkce štítné žlázy, bolesti krku, horečka, zvýšený krevní tlak, hyperaktivita, záněty, popáleniny, kožní infekce, ekzémy, puchýře (žaludeční vředy), gastritida, koliky, bolesti zad, hemeroidy, oční infekce a záněty v čelisti. Ovlivňuje příznivě nadledviny a působí pozitivně na zužování cév.

Indigová modř

Indigová modř jako předposlední vibrace ve viditelném spektru platí za intuitivní barvu a posiluje rovněž účinek meditací.

Tyto barevné vibrace pomáhají vytvořit rozšířené, pozitivní vědomí.

Terapeutická aplikace:

Nemoci očí, uší a nosu se nechají příznivě ovlivnit typem těchto vibrací.

Indigo dobře působí při průjmu a střevních potížích, všech druzích bolestí a duševního vyčerpání.

Fialová

Fialová je známá jako barva ducha, působí na nevědomí, dodává duchovní sílu a poznání, posiluje každou meditaci a je považována za barvu inspirace.

Budete mít zájem:  Když krev stůně, tělo se ozve: jak se hlásí 4 krevní nemoci

Fialová má nejvyšší a nejjemnější vibrace z barevného spektra.

Terapeutická aplikace:

Deprese, migrénu, vypadávání vlasů je možné ošetřovat fialovou barvou.

Kromě toho působí tato barva dobře na slezinu a povzbuzuje lymfu. Má také uklidňující účinek na srdce a s její pomocí se mohou vyrovnávat úzkostlivé stavy a harmonizovat stavy velké podrážděnosti.

Růžová

Růžová barva Přináší jemnost a laskavost. Stimuluje imunitu, podporuje hormonální systém, ulevuje při ušních problémech, bolestech hlavy a psychosomatických onemocněních. Velmi dobře účinkuje proti nevolnostem v těhotenství. Velice dobře řeší problémy se srdcem, jak na fyzické, tak i na emoční rovině.

Bílá

Bílá barva je symbolem čistoty a nevinnosti. Dodává sílu a probouzí tvořivost. Napomáhá při virových onemocněních. Čistící účinek je dobré využít zvláště při půstu. Působí na vyplavování jedů z organismu. Napomáhá při virových onemocnění. Vylučuje z těla vodu a hleny. Umocňuje působení barvy, se kterou je kombinována.

Černá

Obvykle představuje temnotu, zlo, prázdnotu, smutek, smrt. Ve světě má tato barva i jinou tvář. Ve východních zemích je barvou plodnosti. Černá je tam barvou úrodné půdy, tma zase místem vznikání a klíčení.

Černá dokáže působit nejdepresivněji ze všech ostatních barev a odstínu. V mnoha lidech vzbuzuje pocity strachu a úzkosti. Obvykle zabraňuje proudění energie. Nemocní a lidé trpící proměnlivými náladami či psychickými potížemi by se jí měli vyhýbat.

Hnědá

Hnědá barva Poskytuje fyzickou a psychickou ochranu, pomáhá při osvojování si nových dovedností. Vstřebává bolest, zvyšuje energii a přináší úlevu při bolestech v zádech. Léčí bolavé nohy, ruce a páteř, působí při onemocněních tlustého střeva. Velký vliv má barva na chuť.

Aby potraviny stimulovaly přání jíst, nestačí, aby byly chutné a krásně voněly. Musejí být také barevně přitažlivé. Určitá škála barev je spojena s představou jídla. Existují i barvy, které vyvolávají pravý opak, například modrá. Je dokázáno, že tato barva funguje jako faktor, který chuť potlačuje.

 V přírodě není příliš mnoho modré potravy.

Zjistilo se, že odezva léku u nemocných je lepší, je-li jeho barva shodná s očekávaným účinkem. Světle modré tedy bývají uklidňující prostředky, červené naopak stimulanty. Proto prostředky proti překyselenému žaludku nejsou oranžové a pilulky na nevolnost nejsou zelené.

Barevnost oblečení a psychika

Vědecké výzkumy potvrdily, že prostřednictvím barev vysíláme zprávy do vnitřního i vnějšího světa – ať už záměrně, či nevědomky.

Co o nás barvy vlastně prozrazují? Obvykle si vybíráme takové, které máme rádi, protože s námi nějak souzní, vyjadřují to, jak se cítíme, jací jsme, čeho si na sobě ceníme atd. Jindy si vybíráme barvy, které nás doplňují, cítíme se s nimi úplnější.

Často představují i kvality, které bychom v sobě chtěli objevit. Když se do takové barvy oblečeme, cítíme se cennější a přitažlivější.

Švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung zjistil, že extroverti dávají přednost teplým barvám (červené, žluté, oranžové), kdežto introverti mívají v oblibě studené (modrá, zelená).

Léčivé barevné světlo – harmonie duše i těla

Colorterapii můžeme aplikovat i pomocí barevných žárovek. Barevné světlo je vhodné na sebe nechat působit například při relaxaci, práci, četbě či koukání na filmy.

Při studiu, četbě či kancelářské práci se hodí světlo oranžové či žluté (dodává energii), fialové či modré světlo (uklidňuje) přijde vhod při relaxacích či meditacích, zelená (léčí) se hodí k televizi, červená zase při intimních chvílích.

Vždy je třeba dbát na to, abychom světlo vycházející ze žárovky vnímali blahodárně. Při výběru barvy i délky ozařování je třeba řídit svojí intuicí, citem…

Červená vás zrychlí aneb barvy pro zdraví i výkonnost

Některé barvy máme rádi, jiné nesnášíme a občas máme potřebu vzít si oblečení určitého odstínu. Není to však projev marnivosti. Barvy totiž výrazně ovlivňují naši psychiku i fyzické tělo, a mohou dokonce léčit či podpořit naši sportovní výkonnost. Potvrdil to nejeden odborník.

Svět kolem nás ve skutečnosti není barevný. To se jen od různých předmětů odráží světlo o určité vlnové délce, dopadá do našich očí a náš mozek to interpretuje jako barvy. Každá vlnová délka (a tedy i každá barva) má přitom svou energii, kterou může ovlivňovat pochody v organismu.

Informace o světle, které dopadá do našich očí, se totiž v mozku nedostává pouze do zrakového centra, ale také do epifýzy a hypotalamu a jejich prostřednictvím pak ovlivňuje řadu biochemických pochodů v těle. Na světlo ovšem reaguje i pokožka a díky tomu mohou barvy vnímat i slepci.

A zdaleka to není jen o tom, že určitá barva dělá dobře naší duši. Vliv barev na tělo byl potvrzen řadou vědeckých studií.

Niels Finsen (viz rámeček) například prokázal, že při pobytu v červeně vymalované místnosti stoupá lidem krevní tlak i tělesná teplota, zatímco v modře vymalované obojí klesá.

Američan John Ott zase zjistil, že když ozařuje mikroorganismy červeným světlem, vede to k buněčné smrti. A od podobných objevů byl už jen krůček k tomu, aby se barvy začaly cíleně využívat k léčbě různých potíží.

Když tělo stůně po barvách

„Barvy působí prostřednictvím svých vlnových délek nejen na náš zrak, ale zároveň i na určitý orgán v našem těle,“ vysvětluje Petra Mičulková, která se zabývá léčením pomocí barev a barevného světla (více na Barevnestranky.cz). „Trpí-li organismus dlouhodobě nedostatkem určité barvy, dochází ke vzniku nemocí. Každá barva je také spojena s určitou částí organismu a pomáhá řešit psychické a na to navazující fyzické potíže.“

Podle odbornice se přitom k léčení využívají dvě různé metody. První z nich je colorterapie, která využívá barevné pigmenty, v podstatě jde o barvy oblečení, stěn, nábytku apod.

Mnohem účinnější je ale chromoterapie, kdy se k léčení využívá barevné světlo, kterým se ozařuje určitá oblast těla. Patří sem ale i tzv.

 biolampy, používání barevných brýlí, díky nimž proniká do očí pouze světlo určité barvy, pití vody, která byla barevně ozařována, či vizualizace určité barvy při meditaci nebo dechových cvičeních.

„Barvy na oblečení, stěnách či nábytku působí na naši psychiku a tím ovlivňují i naše chování a rozhodování. Od toho se ale může odvíjet i řada zdravotních potíží,“ vysvětluje terapeutka.

„Pokud řešíte například špatnou náladu, depresi, smutek, emoční výkyvy, ale i únavu či špatnou odolnost organismu, obvykle k tomu postačí pouze cíleně využívat barvy v okolí. Na konkrétní zdravotní problém bych ale určitě použila ozařování.

Když mě bolí břicho, tak si nevezmu jenom modré tričko, ale raději ozářím břicho biolampou modře. A stejně tak úrazy či rány, které ještě moje prababička ovazovala modrým šátkem.“

Modrá ochladí, červená zahřeje

Preference barev se může lišit podle ročního období, ostatně v čínské filosofii je každé z nich spojeno s určitou barvou.

Souvisí to ale i přímo s fyzikálním působením různých vlnových délek: „V létě bych byla opatrná s barvou červenou, která má silnou energii, a doporučila bych spíše modrou a zelenou, protože ochlazují organismus,“ radí Petra Mičulková.

„Velice vhodné je i pít vodu z modré či zelené láhve. V zimě se zase přikláním k dostatku barvy žluté, zvlášť pokud kvůli nedostatku slunečního svitu trpíme depresemi.“

Barvy v místnosti bychom pak měli volit podle toho, k jakému účelu je využíváme, nikoliv podle toho, co je momentálně v módě – je například nesmysl volit v ložnici červenou, která výrazně aktivizuje organismus.

Přihlížet bychom samozřejmě měli i ke svým osobním preferencím, zároveň je ale podle Petry Mičulkové důležité uvědomit si, že oblíbená barva úzce souvisí se základní osobnostní charakteristickou dotyčného.

A pokud někdo určitou barvu až nadmíru vyhledává, tak to znamená, že organismu něco chybí.

Přemíra určité barvy navíc může mít v určité situaci i negativní dopad.

„Například červená podporuje aktivitu, sílu, motivuje k činu, ale zároveň je to silně energetická barva, a pokud je jí hodně, může vyvolat nervové poruchy, agresivní chování,“ upozorňuje terapeutka.

Výbušní lidé by se jí proto měli spíše vyhýbat a stejně tak bychom ji měli opatrně dávkovat i v pokojících hyperaktivních dětí. Vhodná není ani při horečce či vysokém krevním tlaku.“

 • Malý barevný manuál
 • A jak nám mohou barvy pomoci při konkrétních zdravotních potížích anebo třeba při závodě? Své zkušenosti a rady shrnula Petra Mičulková pro RUN následovně:
 • Imunita

Na posílení obranyschopnosti je skvělá tyrkysová barva, která podporuje a posiluje imunitní systém.

Při větším oslabení posilujeme imunitu žlutou barvou, pro celkové zvýšení odolnosti je dobrá i oranžová, která nás ochrání i v době chřipek.

Pro ty, kdo vlastní biolampu, doporučuji následující sestavu: oranžovým světlem ozařujeme oblast ledvin, oblast jater žlutou barvou a oblast pupku rovněž oranžovým světlem.

Bolesti kloubů

Na klouby obecně dobře působí teplé barvy, na bolesti, podráždění a posílení kloubů červená, ale na výrazně oslabené klouby raději žlutá či oranžová. Na záněty kloubů je skvělé světlo žluté barvy.

Sportovci ale mohou často využít i modrou barvu či modré nebo indigové světlo, které tiší bolesti, má stahující účinek, zklidňuje pohmožděniny.

Na zklidnění otoků je rovněž dobré modré světlo (obzvlášť po úrazu či zlomenině), ale na otoky dobře působí i zelená.  Pokud kloub není oteklý, je vhodnější žlutá.

Budete mít zájem:  Jak ušetřit za léky a kosmetiku? Skliďte záhon

Kdo má biolampu, může zároveň posilovat ledviny oranžovým světlem.

Na bolesti kloubů a svalů po námaze či úrazu je rovněž vhodné modré světlo a poté je můžeme posílit žlutým světlem. Žlutá také uvolňuje bolest a ztuhlost svalů, oranžová působí na zatvrdliny a křečovité stažení. Zelená rovněž uvolňuje svalové napětí, ale spíše v rámci regenerace.

 1. Pokud se vracíme do aktivního života po větším úrazu či nemoci, je vhodná červená barva, ta ale může být příliš silná pro starší osoby – veteráni by proto měli dát přednost oranžové.
 2. Otevřená poranění
 3. Na krvavé rány je vhodná modrá, která je zaceluje, na zanícené rány je třeba nejdříve použít zelené světlo.
 4. Chronická únava a přetrénování

Na chronickou únavu dobře působí žlutá barva, zejména pak žluté brýle. Oranžová barva zase zvyšuje odolnost organismu. Na přetrénování je dobrá nejprve zelená barva, která má uzdravující, regenerující, uvolňující a vyrovnávající účinek.

Běžecká výkonnost

V den závodu je nejvhodnější červená barva, která silně dodává energii a podporuje produkci stresového hormonu adrenalinu, který po uvolnění do krve povzbuzuje k aktivitě – umí člověka doslova vybičovat.

Určitě je vhodné červené oblečení, účinnější je ale působení červeného světla. Vhodná je aplikace biolampy před startem anebo je možné využít brýle s červenými skly.

Pokud je start v odpoledních hodinách, tak bych ráno tělo pomalu nabudila žlutou a teprve před výkonem bych použila červené brýle pro vybuzení organismu.

Trochu odlišná je situace při dlouhých bězích typu maratonu či půlmaratonu, kde by použití agresivní červené mohlo vést k nadměrnému nabuzení a předčasnému vyčerpání energetických rezerv.

Tam bych večer před závodem na běžce působila zeleným světlem (účinné jsou zelené brýle), aby se tělo zregenerovalo. V den závodu bych pak použila žluté či oranžové světlo nebo alespoň oblečení.

Tyto barvy rovněž dodávají energii, ale uvolňují ji pozvolna.

Předstartovní horečka

Největší uklidňující efekt má sice modrá barva a také startovní horečku by zmírnila velmi efektivně, má však nadměrný tlumivý efekt a závodník by potom měl problém se rychle nabudit a nastartovat sportovní výkon.

Raději bych ho večer nechala popracovat se zelenou energií, aby se dostal do uvolněné harmonie (ani v tuto dobu nedoporučuju modrou barvu), a v den závodu už bych ho pouze nabudila červenou (v případě delších závodů žlutou či oranžovou), aby měl chuť závodit a hlavně se vybičoval k výkonu.

Hubnutí

Zde barvy působí především z psychologického hlediska. Oranžová například vysloveně podporuje chuť k jídlu, a pokud tedy chceme hubnout, měli bychom se jí vyvarovat v jídelně, v kuchyni, na talířích… Naopak modrá chuť k jídlu výrazně zmírňuje.

Poslední dobou mi také lidé velice často říkají, že mají vymalovanou kuchyň do světle zelené barvy – například hráškové či pistáciové. Když jsem se jich zeptala proč, tak většina prý měla pocit, že u nich zelená probudí chuť se stravovat zdravěji.

 • BOX
 • Účinky barevného světla
 • Červené
 • Aktivuje, silně povzbuzuje, posiluje, prohřívá, prokrvuje…
 • Oranžové
 • Aktivuje (ne tak razantně jako červené), zvyšuje odolnost, povzbuzuje, uvolňuje (křečovité stažení svalů, zatvrdliny ve svalech, bolesti zad a v kříži), tonizuje, prokrvuje, má čisticí účinek…
 • Žluté
 • Posiluje (při slabostech a celkově vleklých potížích), silně a zároveň pozvolna povzbuzuje, uvolňuje (obzvlášť velké ztuhlosti a bolesti svalů), tonizuje, detoxikuje …
 • Modré
 • Zklidňuje nadměrnou činnost orgánů i bolesti, utlumuje, ochlazuje (popáleniny, horečky), stahuje rány, dezinfikuje, má protizánětlivý a antibakteriální účinek, uvolňuje usazeniny z organismu…
 • Zelené
 • Uzdravuje, zklidňuje, harmonizuje, má mírně sedativní účinek, regeneruje, uvolňuje, čistí a dezinfikuje rány, působí protizánětlivě, rozpouští a rozkládá (cysty, sraženiny)…
 • Fialové
 • Utlumuje a zároveň vitalizuje, harmonizuje, uklidňuje, uvolňuje (chronické vyčerpání psychiky, ale i křeče), vyživuje, podporuje a posiluje (obzvlášť při duševní vyčerpanosti)…
 • Růžové
 • Mírně posiluje, ale zároveň i mírně uklidňuje, posiluje hormonální a pohlavní systém, zmírňuje bolesti, nevolnosti, zklidňuje psychiku, uvolňuje napětí ve svalech…
 • Tyrkysové
 • Utlumuje a zároveň posiluje (obzvlášť silně působí na imunitu), uvolňuje napětí, aktivizuje všechny tělesné soustavy, má účinek revitalizující, regenerující, protizánětlivý, očistný…
 • Rudá, barva vítězství

Oblečete-li si na závod triko červené barvy, výrazně tím aktivujete organismus, nabudíte ho k výkonu a probudíte v sobě chuť vítězit. Výhody červeného sportovního oblečení navíc potvrdila i věda, byť zatím v jiných sportech než v běhu.

 • Vědci z univerzity v Plymouthu dlouhodobě porovnávali barvu dresů fotbalových týmů s jejich výsledky a zjistili, že pokud se utkají obdobně silné týmy, častěji vítězí ten v červených dresech. Nejhůře kupodivu dopadla žlutá a oranžová.
 • Němečtí psychologové zase prokázali, že rozhodčí mají sklon nadržovat sportovcům v červených dresech. Rozhodčím taekwonda promítali záznamy zápasů a nechali je hodnotit výkon. Poté jim tytéž zápasy promítli znovu, ale s tím, že bojovníkům digitálně vyměnili barvy oblečení. Přitom se ukázalo, že ti samí sportovci dostávali v průměru o 13 % více bodů, pokud byli v červené, než když zápasili v dresu modré barvy.

Text: Barevnestranky.cz | Foto: Shutterstock

Magické působení barev

Barvy ovlivňují náš život zcela nenápadně, ale zato velmi silně. Mnohdy si jejich působení ani neuvědomujeme. Po staletí je známá tzv. colorterapie, což je léčení pomocí barev, kdy se využívá osvětlování barvami při různých lidských potížích.

Při této terapii se využívá rozdílného elektromagnetického záření měřeného v nm, přičemž každá barva má jinou hodnotu a jiný účinek na lidské tělo. Zvláště děti jsou nesmírně vnímavé a citlivé a na různé barvy také různě reagují. Např.

barva, kterou dítě upřednostňuje, může rodičům dopomoci zjistit vrozené sklony dítěte, jeho temperament nebo lze také diagnostikovat určité onemocnění. Dětem bychom proto rozhodně neměli vnucovat takové  barvy, které nemá rádo.

Působení modré barvy

Modrá barva je považována za barvu klidu a harmonie. Snižuje totiž svalové napětí a zpomaluje srdeční a dechovou činnost. Touto barvou se doporučuje vymalovat ložnice nebo dětský pokoj. Naopak se nedoporučuje do kuchyně.

Tam by mohla spíše působit na naše smysly negativně ( snižovala by chuť k jídlu). Modrá barva působí kladně např. při kloubních onemocněních, astmatu a zánětlivých onemocněních.

Pro nejmenší děti je sytě modrá barva nevhodná a mohla by působit studeným až deprimujícícm dojmem.

Působení zelené barvy

Zelená  barva je barvou rostlin a tato barva je považována za obzvlášť terapeutickou. Působí totiž harmonizačním dojmem, neutralizuje, snižuje bolest a působí neutralizačně.

Zelná barva pomáhá léčit problémy spánkové disharmonie a také pozitivně ovlivňuje sluch. Pro nejmenší děti je zelená barva užitečná tím, že podporuje paměť a rozvíjí tvořivost.

Pokud dítě onemocní virózou je vhodné oblékat ho do oblečení zelené barvy.

Působení oranžové barvy

Oranžová barva je barvou stimulační, která podporuje růst a má v sobě velmi pozitivní náboj. Tato barva působí kladně na náš trávicí systém, proto můžeme tuto barvu použít při stolování. Také zlepšuje prokrvení organizmu, aniž by se při tom zvýšil krevní tlak. Oranžová barva je vnímána jako barva úspěchu a radosti.

  Sytě žlutá působí kladně na naše smysly, protože zlepšuje náladu a stimuluje zrak a mozek. Žlutá barva se používá při léčení anemických a apatických dětí.  Jako barva dětského pokoje se však žlutá nedoporučuje, protože může potlačovat ospalost.

Pokud zařizujeme dětský pokojíček, je lepší volit spíše pastelovou barvu ( béžovou nebo krémovou).

Působení červené barvy

Červená barva dodává člověku pocit sebedůvěry a aktivity. Z terapeutického hlediska způsobuje zrychlení dechu, zvyšuje svalové napětí, krevní tlak a zrychluje metabolismus.

To vše celkově přispívá ke zlepšení tkáňové výživy. Pokud je dítě apatické a netečné, doporučuje se oblékat ho do červených barev.  Červená také pomáhá odstraňovat zácpu a nevolnost.

Musíme však dávat pozor a nedávat tuto barvu na kůži, pokud je v organismu  zánět.

Působení fialové barvy

Fialová barva způsobuje nejvyšší uvolnění a splynutí s přírodou. Je to barva meditace a odevzdanosti.

Kde všude se využívá účinků barev?

Barvy na nás působí prostřednictvím světla, jídla a okolí a ovlivňují  centrální nervový systém. Prostřednictvím hormonů je pak ovlivněna chemická i energetická rovnováha v těle.

Terapeutických účinků barev se využívá především tam, kde chceme působit na pacienta pozitivně ( nemocniční oddělení, léčebná zařízení ..).

Lidské tělo, pokud je nemocné vysílá určité negativní vibrace a právě pomocí barev lze zčásti tyto vibrace ovlivnit.

Pro koho je léčba barvami vhodná?

Znalosti o zvláštních účincích barev nejsou ničím novým. Již staří Egypťané a Řekové používali barvy zcela záměrně k léčení různých nemocí. Byly prokázány dokonce léčivé účinky barev i u slepých pacientů. Je však třeba zdůraznit, že colorterapie nenahrazuje běžný způsob léčby, ale je pouze jejím doplňkem. Léčení pomocí barev je možnou použít u takovýchto potíží:

 • Nespavost, únavový syndrom, nedostatek energie.
 • Deprese různého stupně, zvýšený krevní tlak.
 • Duševní, citové nebo fyzické poruchy, migréna.
 • Kožní onemocnění – ekzémy, astmatické potíže.
 • Revmatické onemocnění, artritida.

Barevné oblečení

Barva našeho oblečení ( i našeho spodního prádla) má velký vliv na to, jak se právě cítíme. Také barva našeho ložního prádla ovlivňuje náš spánkový rytmus. Měli bychom tedy respektovat alespoň základní vztahy mezi barvami a našim zdravím.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector