Těhotná v práci – časté otázky a odpovědi

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!

Chcete si text nechat přečíst?

Období těhotenství prožívá každá žena jinak. Zatímco jedna dokáže i v pokročilém stádiu cestovat nebo sportovat, jiná už v začátku pociťuje únavu a nevolnosti.

Tělo ženy tak samo určuje životní rytmus a ukazuje možnosti, které těhotná žena má. Příroda tím chrání nejen nastávající matky, ale i jejich nenarozené děti.

Co ale dělat, když těhotenství omezuje pouze ženu, ale zaměstnavatel se nastalé situaci odmítne přizpůsobit?

Mladé rodiny mají v německé legislativě oporu v zákonu na ochranu mateřství. Ten vstoupil v účinnost již v roce 1952 a po mnoha novelizacích prošel významou reformou v roce 2017.

Mimo práv těhotných, novopečených matek i žen po potratech, jim stanovuje také něco málo povinností a nezapomíná ani na povinnosti zaměstnavatelů. V zákoně na ochranu mateřství nacházejí těhotné v Německu podporu, která je chrání před těžkou fyzickou prací.

Pamatuje se v něm ale také třeba na diskriminací nebo finanční starosti.

Je žena povinna o těhotenství informovat svého zaměstnavatele?

Donedávna neexistovala žádný předpis, který by těhotným ženám ukládal povinnost o jejich těhotenství zaměstnavatele informovat. To se však po reformě zákona změnilo.

§ 15 zákona o ochraně mateřství ukládá těhotným ženám povinnost oznámit těhotenství zaměstnavateli, a to ihned, jak se o něm dozví. Uvést musí také předpokládané datum porodu.

V případě, že má zaměstnavatel o těhotenství pochybnosti, má nárok na potvrzení těhotenství od lékaře.

Těhotné ženy v Německu mají nárok na úpravu pracovních podmínek

Zaměstnavatel je povinen zajistit na pracovišti takové podmínky, aby těhotným zaměstnankyním nehrozilo při práci ohrožení zdraví nebo života. Mezi taková nebezpečí patří především fyzická práce a práce se škodlivými látkami či materiály.

Těhotným ženám v Německu je také upravena pracovní doba. Noční je v Německu zcela zakázána. Těhotné v Německu navíc mohou odpracovat pouze směnu v maximální délce 8,5 hodiny.

Zaměstnavatel také nesmí vyplácet těhotným úkolovou mzdu nebo nařizovat těhotným ženám práci v neděli a o svátky.

Těhotná v práci – časté otázky a odpovědi

Zákon tedy hraje ve prospěch těhotných žen i novopečených matek. Je ale důležité zmínit, že co je dáno zákonem, to může těhotná žena výslovně odmítnout.

Tedy, pokud z nějakého důvodu nechcete ze svého dosavadního tempa slevit, můžete požadovat setrvání v dosavadním pracovním tempu. Jestli ale máte pracovní omezení dáno lékařem, pak s ním nic nezmůžete.

Proti rozhodnutí lékaře nemůže váš zaměstnavatel jít ani v případě, že si to výslovně přejete.

Rizikové těhotenství hlašte zaměstnavateli ihned

S nařízením lékaře o omezení pracovní schopnosti souvisí ještě jedna povinnost. Pokud vám váš ošetřující lékař stanoví rizikové těhotenství, musíte o tom neprodleně říci svému zaměstnavateli. V písemném potvrzení musí být výslovně a srozumitelně uveden důvod, proč těhotná žena nemůže pracovat v plném rozsahu své pracovní náplně.

Rizikové těhotenství a s ním spojené omezení výkonu práce se vztahuje i na novopečené matky až do doby šesti měsíců po porodu . V případě, že zaměstnavatel nebude respektovat omezení pracovních možností těhotné zaměstnankyně, může se dopustit podle okolností i trestného činu.

Co přesně znamená mateřská dovolená v Německu?

Těhotným ženám náleží ze zákona o ochraně mateřství ochranná doba, kterou u nás v Česku známe jako mateřskou dovolenou. Těhotná v Německu na ni nastupují šest týdnů před plánovaným datem porodu.

Mateřská zperavidla končí osm týdnů po narození dítěte, při vícečetném porodu dvanáct týdnů. V případě, že porodíte před termínem porodu, nic se neděje.

O dobu, kterou jste nestihly vyčerpat před porodem, se vám prodlužuje délka mateřské dovolené v Německu po porodu.

Obecně platí, že v tomto období nesmí těhotné ženy ani novopečené matky pracovat. Výjimkou jsou pouze ty případy, kdy o to žena sama projeví zájem. Až do porodu tak může vykonávat své zaměstnání, po porodu jí v tomto ovšem omezí zákon. Ten totiž práci po porodu po dobu trvání mateřské nedovoluje ani ve výjimečných případech.

Může mi dát zaměstnavatel během těhotenství v Německu výpověď?

Od počátku těhotenství až do doby čtyř měsíců po porodu je těhotná v Německu chráněna před výpovědí zákonem o ochraně mateřství. Jakákoli výpověď, kterou tak žena v tomto období obdrží, je neplatná. Platí to i v případě, že o těhotenství v době přijetí výpovědi žena nevěděla.

Zákon potvrzuje platnost výpovědi v období těhotenství v Německu pouze ve výjimečných případech. Těmi je myšlen například úpadek zaměstnavatele, jeho vstup do insolvence nebo úplné zrušení závodu. Ani to však zaměstnavatele nezbavuje závazků vůči těhotné zaměstnankyni.

Musí mi zaměstnavatel během rizikového těhotenství vyplácet mzdu?

Odejít na rizikové těhotenství zpravidla nebývá svobodnou volbou těhotných žen, ale nařízením ze strany lékaře. Těhotnou ženu pak není ze zákona možné za tuto skutečnost jakkoli trestat třeba formou ztráty příjmu. Proto těhotným ženám v Německu náleží mzda v plné výši po celou dobu rizikového těhotenství. Mzda se v tomto případě počítá z průměru za posledních 13 měsíců.

Kolik dělá mateřská v Německu?

Mateřská v Německu náleží všem ženám, které jsou zaměstnané a mají tak povinnost hradit zdravotní pojištění. Mateřskou pak ženy pobírají v době mateřské dovolené.

Zdravotní pojišťovna jim vyplácí za každý den mateřské dovolené částku až do výše 13 euro, zbývající část peněz dorovnává matkám jejich zaměstnavatel, a to až do výše jejich průměrné denní mzdy.

Abyste nárok na mateřskou v Německu měly, je nutné o ni požádat u vaší zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte požádat včas, nejdéle do sedmi týdnů před plánovaným datem porodu.

Jaké příspěvky mohou matky v Německu čerpat po porodu?

Po mateřské mají matky v Německu nárok na rodičovský příspěvek, ze kterého ale mohou vytěžit i novopečení otcové. Rodičovský příspěvek je matkám v Německu poskytován po dobu 14 měsíců, a to za předpokladu, že s dítětem žijí v jedné domácnosti oba rodiče a sami o něj pečují. Rodičovský příspěvek je vyplácen oběma rodičům.

Rodičák v Německu pro oba rodiče

Pokud tedy zůstane doma s dítětem výhradně matka, po dvanácti měsících ztrácí na čerpání rodičovského příspěvku nárok, čerpat jej ale může otec, který na dva měsíce zůstane s dítětem doma.

Pokud budou oba rodiče pečovat o dítě společně hned od narození a oba kvůli tomu nastoupí na rodičovskou dovolenou, pak je jim vyplácení rodičovského příspěvku ukončeno po sedmi měsících, v součtu tedy po maximálních 14 měsících.

Čerpat rodičák tak mohou otec i matka současně.

Těhotná v práci – časté otázky a odpovědi

Zároveň musí platit, že v součtu je oběma rodičům v jeden měsíc vypláceno maximálně 1800 euro. Výše rodičovského příspěvku se opět počítá podle proměrné mzdy za posledních 13 měsíců a běžně dosahuje výše okolo 65 až 67 procent platu. V době čerpání rodičovského příspěvku je rodiči povoleno pracovat, ovšem v maximálním rozsahu 30 hodin týdně.

Rodičovská dovolená v Německu až do osmi let věku dítěte

S rodičovským příspěvkem souvisí také čerpání rodičovské dovolené. Tyto dva termíny se obvykle zaměňují, nutno však mít na paměti, že jak v Česku, tak v Německu na sebe nijak vázané nejsou. Rodičovská dovolená je doba, po kterou rodič pečuje o dítě.

Ta se obvykle čerpá po mateřské až do věku tří let. Zákon ale umožňuje čerpání rodičovské dovolené rozdělit na tři časové úseky, přičemž až dva roky můžete čerpat i v období do osmi let věku dítěte. Záleží tak jen na potřebách a možnostech rodiny.

I po dobu čerpání rodičovské dovolené platí, že výpověď ze strany zaměstnavatele je neplatná.

Kindergeld je příjemným bonusem pro rodiny s dětmi

Nejvýznamnější podporou mladých rodin je takzvaný Kindergeld, který v Německu funguje na odobné bázi jako české přídavky na děti. Nárok na ně má každá rodina, kdy je alespoň jeden z rodičů na území Německem plátcem daně.

To je tedy jinak řečeno každý cizinec, který na území Německa pracuje na základě platné pracovní smlouvy. Možné je také na území Německa podnikat v souladu s platnou legislativou.

Důležité je, aby žadatel měl o Kindergeld měl v Německu přiděleno daňové identifikační číslo.

Výše Kindergeldu dělá na první dvě děti 194 euro, na třetí 200 euro a na každé další 225 euro. S účinností od 1. července 2019 se Kindergeld navyšuje o celých 10 euro. Kindergeld se obecně vyplácí rodinám pouze do dosažení věku dítěte 18 let.

Výjimky se pak vztahují na děti, které studují, nebo na děti handikepované. V takových případech se Kindergeld poskytuje až do 25 let věku dítěte. Výjimkou je také dítě do 21 let, které se ocitlo bez příjmů a není evidováno na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.

Postup, jak o Kindergeld požádat, jsme již sepsali v tomto článku.

Doba strávená s dětmi se počítá k důchodu

A na závěr poslední důležitá informace. Ženám v Německu, které v době raného rodičovství pečují celý den o své dítě, se tato doba na mateřské nebo rodičovské dovolené započítává do odpracované doby potřebné pro vznik nároku na starobní důchod.

Budete mít zájem:  Zlomenina Klíční Kosti Léčba?

Náš blog

Prostřednictvím našeho blogu dostanete mnoho užitečných informací. Sice nejsou tak kuriózní, je v něm ale dost zajímavostí. V běžném životě se vám budou jistě hodit.

22/09/2020 , Petra

Prace.cz – volná pracovní místa, aktuální nabídka práce v ČR i v zahraničí

Chodím po pohovorech a někdy si připadám, jako bych byla spíše u výslechu. Otázky na rodinné zázemí, děti, zdravotní stav… Na co se mě mohou ptát a kde je hranice, za kterou by zaměstnavatel už neměl jít? A jak bych měla řešit, když zaměstnavatel pravidla poruší?

18. 9. 2014

Na otázku čtenářky odpovídají Jakub Tomšej a Petra Zaoralová, právnici z advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna:

Zákoník práce jednoznačně uvádí, že zaměstnavatel může od zaměstnance na pohovoru požadovat jen informace, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Například o tom, jakou školu vystudoval, jakou má praxi nebo jaké jsou jeho osobnostní kvality a slabosti. Informace ze soukromí může zaměstnavatel zjišťovat jen tehdy, je-li k tomu dán nějaký právní důvod.

Byl jste trestaný?

Otázka na trestní bezúhonnost tak připadá v úvahu tam, kde zákon stanoví, že danou práci může vykonávat jen člověk s „čistým“ trestním rejstříkem.

Kolik vám je let?

Otázka na věk nepřekvapí například u mladého uchazeče o brigádu nočního recepčního. Zákon totiž mladistvým do 18 let práci v noci až na výjimky nepovoluje. U zralejší dámy, ucházející se o práci asistentky, je stejná otázka nejen nezdvořilá, ale i protiprávní.

Jste těhotná?

I u těhotných žen by se daly najít práce, které podle předpisů dělat nesmějí, a proto je možné, aby se zaměstnavatel na těhotenství zeptal. Není-li žádný podobný důvod dán, otázka ale padnout nesmí.

Máte potíže se zdravím?

Do okruhu nepovolených otázek spadají i otázky týkající se zdravotního stavu. K posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance má totiž sloužit výlučně prohlídka u závodního lékaře. Zaměstnavatel není schopen údaje o zdravotním stavu uchazeče odborně vyhodnotit, a není tedy žádný důvod, proč by je měl shromažďovat.

Kolik máte dětí? Jste věřící?

Samozřejmostí je pak nepřípustnost otázek týkajících se rodiny a těhotenství, majetkových poměrů a dalších soukromých záležitostí jako náboženství, politické názory, postoj k odborářské činnosti, sexuální orientace a podobně

Jak odpovědět?

Jak reagovat, pokud na pohovoru nepovolená otázka přece jen padne? Nedospějete-li k závěru, že pro zaměstnavatele, který má tu drzost podobnou otázku položit, pracovat nechcete, nezapomínejte kromě práva ani na taktiku. Když poukážete na to, že daná otázka je protiprávní, zaměstnavatele tím můžete popudit nebo v něm vyvolat pocit, že se bráníte proto, že víte, že upřímnou odpovědí byste si mohla cestu do nového zaměstnání zmařit.

Můžete i zalhat

Pokud tedy na danou otázku nechcete upřímně odpovědět, zkuste spíše najít vyhýbavou odpověď nebo se pokusit odvést řeč jinam. Pokud vám nezbude nic jiného, můžete zaměstnavateli i zalhat. Za předpokladu, že se doopravdy jedná o informaci, kterou zaměstnavatel nemá právo vyžadovat, vám totiž v případě nepravdivé odpovědi žádný postih nehrozí.

Když nastoupíte…

Co bylo uvedeno výše o přijímacím pohovoru, platí samozřejmě i pro nepříjemné otázky kladené v průběhu pracovního poměru. Zde se jen o něco rozšíří okruh informací, které má zaměstnavatel právo požadovat – například údaj o dětech může být relevantní pro výpočet vaší daňové povinnosti.

Těhotná v práci – časté otázky a odpovědiČlánek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

Jsem těhotná a hledám práci – Těhotenství týden po týdnu

Žena, která se dostane do podobné situace, obvykle naráží na mnoho překážek. Většina zaměstnavatelů tuto skutečnost „nepřekousne“ a raději se poohlídne jinde.

Na jednu stranu je to logické, těhotná žena není plnohodnotný zaměstnanec, každou chvíli může být na neschopence, navíc sotva se zaučí, už jde na mateřskou dovolenou. Nicméně zákoník práce na těhotné ženy myslí.

Jaká jsou tedy jejich práva a zároveň povinnosti? Lze tuto zdánlivě neřešitelnou situace nějak vyřešit? 

Těhotná v práci – časté otázky a odpovědi

Hledání práce na počátku těhotenství

Většina žen si hledá práci zejména, pokud je na počátku své gravidity. Lze říci, že v tuto dobu je to také nejsnazší, neboť bříško ještě není vidět. Je tedy lepší na nic nečekat a hledat práci pokud možno co nejdříve, dokud vaše bříško nebude „bít“ do očí potencionálních zaměstnavatelů.

Pracovní pohovor s těhotnou ženou

V podstatě každé ženě se může stát, že neplánovaně otěhotní v době, kdy je nezaměstnaná, nebo naopak přijde o práci v době, kdy ještě neví, že je těhotná.

Pokud vaše těhotenství probíhá v pořádku, nic nebrání tomu chodit do zaměstnání, ale do jakého? Mnoho žen řeší velké dilema, je lepší přiznat těhotenství už na pohovoru a jednat s potencionálním zaměstnavatelem čestně, nebo raději mlčet? Zákoník práce ukládá personalistům pravidla, že není vaší povinností na otázky kolem dětí a rodiny odpovídat. Tyto otázky jsou totiž značně diskriminační. Takže pokud se vám personalista bude klást otázky ohledně těhotenství a počtu dětí, raději neodpovídejte.

Těhotná zaměstnankyně ve zkušební době

Pokud tedy své těhotenství utajíte a zaměstnavatel vás na pracovní pozici obsadí, budete muset brzy s pravdou ven. Rostoucí břicho se zamaskovat nedá a časté návštěvy lékaře jistě také nepřidají. Z lidského hlediska se zaměstnavatel může cítit značně podvedený.

Pokud se tuto „novinu“ dozví ještě před skončením tříměsíční zkušební doby, může vás propustit bez udání důvodu. Jestliže však uplynula zkušební lhůta, pak zákoník práce chrání těhotné ženy tím, že zaměstnavateli jen stěží umožňuje gravidní ženu propustit. To lze jen ve výjimečných případech, když by těhotná žena hrubě porušovala pracovní kázeň.

Většina zaměstnavatelů pak tento „problém“ řeší tím, že žena nastupuje na placené volno nebo na neschopenku až do konce těhotenství.

Práce, které jsou vhodné pro těhotné ženy

Pokud hledáte práci v těhotenství, rozhodně myslete na své těhotenství a dítě. Vybírejte si tedy takovou práci, která nebude psychicky a hlavně fyzicky náročná.

Pro těhotnou ženu jsou ideální kancelářské práce, kdy vlastně jen celý den sedíte u počítače a vyřizujete administrativu. Nabídka zaměstnání asistentek je poměrně pestrá.

Ještě lepší varianta by byla práce na částečný úvazek, nebo pokud máte možnost pracovat z domova.

Na co mají těhotné a kojící matky nárok?

Zaměstnavatel je povinen ženu převést na jinou pracovní pozici, pokud by předešlá práce mohla jakkoliv ohrozit její těhotenství.

Těhotné ženy a matky do věku 8 let dítěte mohou být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého bydliště jen se svým souhlasem.

Pokud máte závažnější zdravotní obtíže, lékař vás může kdykoliv postat na neschopenku a v práci to musí respektovat. Vaše těhotenství je nyní na prvním místě.

 • Otec na mateřské dovolené
 • Vyřízení rodičovské dovolené krok za krokem

4 nejčastější otázky matek a těhotných žen na téma koronavirus

Spousta žen v průběhu těhotenství se ptá, zda jsou i ony rizikovou skupinou, do které mimo jiné patří senioři, osoby s chronickou nemocí a oslabenou imunitou, např. onkologičtí pacienti.

Odpověď je jednoduchá – nemusíte se obávat.

U těhotných žen zatím nebylo prokázáno vyšší riziko nákazy, a pokud jste zdravé a nemáte jiné obtíže, neřadíte se ani do skupiny s vyšším rizikem horšího průběhu infekce.

Průběh je většinou velmi lehký a připomíná nachlazení, stejně jako u většiny populace. Panika tedy není na místě – i s ohledem na to, že stres není pro maminku ani nenarozené děťátko zdravý. Důležité je, stejně jako u celé populace, dbát na důkladnou prevenci.

2. Jak se chránit před koronavirem? Přehled základních pravidel

Pravidla pro prevenci nákazy koronavirem v těhotenství a po porodu platí stejná jako u “netěhotného” jedince.

 • Tedy je zkrátka důležité mýt si pravidelně ruce, při kýchání si zakrývat ústa rukávem, nesahat si rukou do obličeje a používat jednorázové kapesníky.
 • Důležité jsou pak doporučení, která úzce souvisí s momentálním karanténním opatřením, jako je vyhýbání se místům s velkou koncentrací lidí nebo kontaktu s nemocnými. A pokud ven opravdu musíte, vždy noste roušku.
 • Nezapomínejte čistit a dezinfikovat své domácí prostředí a používat úklidové prostředky, které kromě bakterií zneškodní i viry.
 • A to nejdůležitější – starejte se o sebe a své zdraví. Pravidelně spěte, dbejte na pestrou stravu a pitný režim a nezapomeňte na pravidelný pohyb, který bude vám i miminku příjemný.

Snažte se proto především zůstat v klidu a i přes náročné období nepodléhat panice a zbytečně se nestresovat. Důvěřujte etablovaným zdrojům a vyhněte se poplašným mediálním titulkům. Psychické zdraví maminky je nesmírně důležité i pro samotné miminko.

Budete mít zájem:  Nadbytek Testosteronu U Žen Léčba?

3. Jaké je riziko přenosu koronaviru na dítě?

Nejčastější obavou spousty budoucích maminek je riziko přenosu na samotný plod. Dosud však není znám případ, kdy by těhotná žena nakažená koronavirem přenesla virus na dítě nebo na novorozence během porodu.

Průzkumy ukazují, že virus nebyl nalezen ani v plodové vodě či v mateřském mléce. I proto mohou ženy COVID-19 pozitivní své dětátko, pokud si tak přejí a mohou, kojit. Před přiložením k prsu při kojení je ale nutná přísná hygiena rukou a rouška na obličeji.

Onemocnění matky by nemělo být důvodem separace, protože kontakt mezi matkou a novorozencem je pro psychickou pohodu dítěte velmi důležitý. Jen je v těchto případech nezbytné dodržovat patřičná hygienická opatření (mimo jiné i dezinfikace povrchů, kterých se nakažená matka dotkla). 

4. Mám příznaky, co mám dělat dál?

Pokud se stane, že na sobě v průběhu těhotenství začnete pozorovat příznaky, jako je kašel, horečka či dušnost, zůstaňte doma a zavolejte svému praktickému lékaři. Nezapomeňte uvést, že jste těhotná.

Všechny těhotné ženy, včetně žen s prokázaným či s podezřením na onemocnění COVID-19 mají právo na adekvátní zdravotní péči. V případě, že vaše výsledky testů budou pozitivní, zavolejte vaší porodní asistentce nebo gynekologovi a upozorněte je, že jste nemocná. Požádejte je o radu, jak postupovat dál. 

Všem maminkám

Závěrem bychom chtěli všem budoucím maminkám popřát co možná nejklidnější prožití tohoto období – bez stresu a s vědomím, že i přes případná úskalí je čeká nezapomenutelná životní událost, která zůstane v paměti na celý život.

Odpočívejte, obklopte se více pozitivními informacemi a nechte se opečovávat. Pokud máte nějaké další doplňující dotazy, na které jste v článku nenašly odpověď, využijte dotazník na stránkách neziskové organizace Loono.

Těhotenství a práce

Pokud jste žena v pracovním poměru a navíc v jiném stavu, tedy těhotná, máme pro vás několik přínosných informací, které vás ve vašem běžném pracovním poměru mohou nejenom ochránit, ale pomohou vám při řešení nejrůznějších situací.

V momentě, kdy je žena těhotná, je z pohledu legislativy zaměstnavatel povinen přistupovat k takové pracovnici dle zvláštního zákona, který pokrývá především její pracovní nasazení, respektive vykonávání určitých prací. Je to vyhláška č. 288/2003 Sb., která prezentuje popis pracovních pozic, na které by ženy ve stavu těhotenství neměly být přesouvány. Jako příklad lze jistě zmínit tato prostředí.

 • Místa, která jsou nevhodná hlavně z pohledu dýchacího ústrojí a pro jejichž obývání je nutné používat speciální dýchací přístroje.
 • Mezi zakázaná pracoviště patří také ta, kde je nadměrný hluk.
 • Naprostou samozřejmostí jsou pracovní úkony zaměřené na vysokou fyzickou zátěž.
 • Opomíjeno touto vyhláškou není ani na psychické vypění, které není ku prospěchu žádné těhotné ženy.

Ze strohého a velice základního výčtu těchto pracovních pozic je tedy více, než patrné, že těhotná a zaměstnaná žena má právo požádat o změnu svého dosavadního působení, respektive pracovního zaměření. Zákon je však nekompromisní i z druhé stránky věci. Pokud chce žena dobrovolně vykonávat některou z výše zmíněných činností nebo těch dalších zakázaných, zaměstnavatel jí to jednoduše nesmí povolit.

Povinnost změny pracovního zařazení

Každý zaměstnavatel je tedy povinen takové ženě umožnit přejít na jinou, dle výše uvedené vyhlášky, vhodnou pracovní pozici, kterou samozřejmě bude vykonávat za stejných finančních podmínek. Ženy mohou dokonce žádat o zrušení nočních směn, které budou nahrazeny těmi denními. I na to má těhotná žena nárok. Stejně tak, jako není povinna absolvovat jakékoliv přesčasové hodiny.

Nastat samozřejmě může taková situace, že zaměstnavatel, v závislosti na typu daného provozu a zaměření společnosti, není schopen těhotné ženě nabídnout jinou pracovní pozici. V ten okamžik může zaměstnankyně pobývat v době těhotenství doma a zároveň pobírá mzdu v plné výši.

Nutnost oznámení těhotenství v zaměstnání

Ženy nejsou povinny dle žádného zákona ani vyhlášky hlásit svůj stav zaměstnavateli.

Obvykle tomu tak ale je, protože s odchodem ženy na mateřskou dovolenou dochází k uvolnění pracovního místa, respektive oslabení daného provozu, tedy úbytku pracovní síly.

Bývá určitým standardem, že ženy nahlašují své těhotenství v jistější fázi, která nastává po třetím měsíci těhotenství.

Může dostat těhotná žena výpověď?

Těhotné ženy jsou aktuálními zákony chráněny právě proti případné výpovědi ze zaměstnání. Tato situace se týká také dodatečného doložení těhotenského stavu. Pokud je zaměstnankyně vyhozena z práce a následně zjistí, že v té době byla již těhotná, což je prokázáno lékařskými posudky, je daná výpověď neplatná.

Existují samozřejmě zákonné výjimky, které tento proces zaměstnavateli umožňují, avšak pouze za hrubé porušení pracovních povinností nebo v průběhu zkušební lhůty, kdy není třeba dokládat v podstatě žádný důvod.

Přivýdělek při rodičovské dovolené

Po samotném odchodu na rodičovskou dovolenou však zaměstnanec nemusí zůstat závislá jen na příspěvku státu. K mateřské respektive rodičovské dovolené je možnost si přivydělat. A to jak u stávajícího zaměstnavatele, tak i u jiného.

V obou případech však pouze na DPP nebo DPČ. Výše výdělku je navíc limitována. S ohledem na stále měnící se legislativu doporučujeme danou problematiku podrobněji nastudovat před uzavřením smluvního vztahu.

Případně si můžete prohlédnou aktuální nabídky práce s možností přivýdělku při mateřské/rodičovské dovolené

Právní poradna pro těhotné a matky | Noviny

Těhotné ženy jsou svým způsobem privilegované -v práci získají nová práva. Víte, jaká? Chcete vědět, co si k vám zaměstnavatel může dovolit? Pročetli jsme za vás zákoník práce a přinášíme odpovědi na časté otázky.

* Existuje práce, kterou těhotná žena nesmí vykonávat?

Ano. V zásadě platí pravidlo, že žádná žena nesmí být zaměstnávána pracemi, které ohrožují její mateřství. Podrobný vyčet takových prací stanovilo ministerstvo zdravotnictví.

Těhotné a kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu nesmějí být zaměstnávány pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Všeobecně nesmějí ženy – až na výjimečné případy – pod zemí těžit nerosty nebo razit tunely a štoly.

* Jak se má těhotné ženě přizpůsobit pracoviště?

Nejde ani tak o přizpůsobení, jako spíš o jeho případnou změnu. Ze zákona má těhotná žena právo, aby byla převedena na jiné pracoviště, pokud je jí současná práce zakázána nebo podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství.

Zaměstnavatel je povinen těhotnou dočasně převést na práci, která je vhodná a při níž navíc může dosahovat stejného výdělku. Například: pokud si těhotná žena pracující v noci zažádá o denní směny, zaměstnavatel je povinen její žádosti vyhovět.

Stejná práva mají také kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu. Za převedení na jinou práci se považuje například i snížení pracovního úvazku.

 • * Co když se mi kvůli těhotenství sníží výdělek?
 • Když je těhotná žena převedena na jiné pracoviště a tam bez svého zavinění dosahuje nižšího výdělku než dosud, dostává vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
 • * Může mě zaměstnavatel během těhotenství svévolně přeložit na jiné místo?

Přeložena můžete být jenom s vaším souhlasem. Stejně tak vás bez vašeho souhlasu nemůže nikdo nutit k pracovním cestám mimo obvod obce vašeho pracoviště. Totožná práva mají i zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku osmi let. Pokud pečujete o dítě osaměle nebo převážně sami, prodlužují se tato práva až do věku patnácti let dítěte.

* Partner mi říká, že nemůže být u porodu, protože nedostane volno v práci. Nevymýšlí si?

Volno jistě dostane. Na nezbytně nutnou dobu. Problém je jinde. Pokud vás jen odveze do zdravotního zařízení, může se dožadovat i mzdy. Když s vámi zůstane během porodu, tak ne.

* Jaká má žena práva v souvislosti s mateřskou dovolenou?

Každá žena má právo na 28týdenní mateřskou dovolenou. Pokud porodí více než jedno dítě, stát se jí odvděčí mateřskou dovolenou v délce 37 týdnů. Dovolenou můžete zahájit nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu.

A teď pozor! Pokud před termínem porodu vyčerpáte z dovolené méně než 6 týdnů, protože porodíte dřív, máte po porodu nárok na mateřskou v celém rozsahu, tedy 28 týdnů (respektive 37 týdnů, jde-li o ženu, která porodila dvě a více dětí).

Když si před porodem vyberete mateřskou dovolenou v délce kratší než 6 týdnů, ale porodíte v termínu, po narození dítěte budete mít nárok jen na 22 týdnů mateřské (respektive 31 týdnů). Mateřská dovolená nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

* Liší se rodičovská dovolená od mateřské?

Na mateřskou dovolenou může nastoupit jen žena. Rodičovská dovolená se poskytuje matce po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte. Maximální délka rodičovské dovolené je do tří let věku dítěte.

 1. * Může během mé mateřské dovolené partner čerpat rodičovskou dovolenou?
 2. Ano, ze zákona můžete čerpat současně jak mateřskou, tak rodičovskou dohromady.
 3. * Kdy mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
Budete mít zájem:  Jíst více a vážit méně! Dá se to vůbec?

Od osmého týdne před očekávaným dnem porodu.

Podmínkou je, že jste jako zaměstnankyně byla v posledních dvou letech před porodem účastna aspoň 270 dnů nemocenského pojištění (to je u zaměstnanců povinnou součástí sociálního pojištění).

Podnikatelky a ženy vykonávající jinou samostatně výdělečnou činnost si musejí – aby získaly nárok na peněžitou pomoc v mateřství – platit nemocenské pojištění aspoň 180 dnů v období rok před porodem.

* Může se žena v práci dožadovat přestávek na kojení?

Zaměstnavatel je povinen vám takové přestávky poskytnout. Do konce jednoho roku věku dítěte máte právo na dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících na jednu přestávku během směny.

Pracujete-li po kratší dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší vám za směnu jedna půlhodinová přestávka.

Tyto přestávky se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhradní mzda nebo plat.

#HRporadna: Dostala jsem skvělou pracovní nabídku, ale ‚jsem v tom‘. Mám to říct?

Muži takové otázky v práci řešit nemusí, pro ženu ale podobná situace může znamenat velké dilema. I když lidská společnost o významu mateřství mluví a podporuje ho, z praxe jsou známé i odmítavé postoje zaměstnavatelů. Má tedy uchazečka u pohovoru být pragmatická a svoje těhotenství zatajit?

Stejnou otázku jsme položili trojici manažerů s velkými zkušenostmi z personalistiky  – jednou větou se dá shrnout jejich shodná rada: nic netajit, otevřenost je ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec cennější, než jednostranné vítězství.

Buďte připravená a nabídněte řešení

„Informaci o těhotenství budoucímu možnému zaměstnavateli netajte, ocení upřímnost a férovost. Určitě ale mějte předem promyšlenou odpověď na otázku vašeho návratu z mateřské dovolené,“ doporučuje Štěpánka Zdvořáková, personální ředitelka společnosti Zeppelin CZ.

Personalistka připomíná, že zákon přesně neříká, kdy se má zaměstnanec po mateřské či rodičovské dovolené vrátit do práce – dává nám možnosti, v rámci kterých se rozhodujeme, nejtradičnější ale bývá návrat po třech letech.

„To je obvykle pro zaměstnavatele dlouhá doba. Zkuste si představit dřívější návrat nebo možnost spolupráce v průběhu rodičovské formou dohody. A některou z těchto možností zaměstnavateli rovnou nabídněte,“ radí Štěpánka Zdvořáková.

Pokud projevíte svoji flexibilitu, je velká šance, že to nový zaměstnavatel ocení a najdete společnou řeč.

Podstatné jsou schopnosti

Zaměstnavatele samozřejmě zajímá především, co za vámi je; jakou máte motivaci pro změnu práce, jaké jsou vaše doložitelné výsledky, jak častá byla vaše fluktuace v předchozích zaměstnáních.

„Při dostatečném počtu pozitivních indikátorů by od nás nějakou nabídku mohla dostat i těhotná žena,” připouští Jiří Kapitán, ředitel firmy Omnitron s tím, že by pro začátek navrhl sjednání pracovního poměru na dobu určitou. “Počítal bych s tím, že narozením dítěte se může situace změnit,“ vysvětluje.

Dohoda je věcí obou stran

„Není nic horšího, než něco tajit a pak se divit, že zaměstnavatel informaci přijme negativně. Výsledná dohoda přece musí být vítězstvím obou stran,“ říká František Boudný, obchodní ředitel personální společnosti Předvýběr.CZ.

Šéf personálky připomíná, že vyjednávání s potenciálním novým zaměstnavatelem přece neznamená, že musíte práci změnit – pokud se nedohodnete, zůstanete v té stávající, má-li o vás firma, která vás oslovila, opravdový zájem, bude se snažit najít vzájemně výhodné řešení. I proto je nutné stavět na férovém přístupu.

Těhotenské paragrafy

„Určitě bych nehrál nepoctivou hru, to se z dlouhodobého pohledu vždycky vymstí,“ varuje František Boudný před variantou nastoupit do nového zaměstnání a počáteční těhotenství zatajit.

Platí totiž, že i v případě těhotenství může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době – a nemusí svoje rozhodnutí vysvětlovat.

 • základem je upřímnost a férovost, nic netajte
 • mějte jasno, jak dlouho chcete být na mateřské
 • navrhněte spolupráci i během péče o dítě

7 nejčastějších otázek těhotných žen / Rozhovory, články

Početí je pro spoustu žen dlouho očekávaným okamžikem, přesto s rostoucím bříškem často rostou i obavy a nejistota. Zda bude v těhotenství vše v pořádku, jestli bude porod bolet a zda ho vůbec zvládnou a v neposlední řadě jsou tu i obavy z péče o malé miminko. Zejména prvorodičky těhotenství a porod více “řeší”.

A není divu, jedná se o stav, který zažívají poprvé, neumí si to vše představit a narození dítěte je velká zodpovědnost a hlavně obrovská změna (nejen ve vztahu, ale i v životě).

Za vzrůstající obavy může spousta okolností – těhotenství bylo nečekané nebo dokonce neplánované, nastávající rodiče nejsou svoji, jsou příliš mladí, závislí na svých rodičích, bez zaměstnání, nebo dokonce na vše sami bez druhého partnera. My ale víme, na co se těhotné ženy ptají nejčastěji.

Příprava na porod

Přes všechny okolnosti většina žen udělá pro své budoucí dítě cokoliv. Chodí na předporodní kurzy, těhotenské cvičení, čte spoustu odborných knih a článků a v neposlední řadě také diskutuje na internetu v různých fórech. Projednat některé nejasnosti je fajn, ale rady zejména na internetu bychom měly brát s nadhledem.

Pokud se jedná o miminko, jakékoliv nejasnosti vždy proberte s ošetřujícím gynekologem nebo dulou. Pokud se nejedná o závažné záležitosti, projděte si články nebo se poraďte s ostatními maminkami. Přesto se vždy řiďte především svými pocity.

Spoustu rad může být protichůdných, každá maminka má jiné zkušenosti a názory, proto si vyberte, co vyhovuje vám.

Co maminky často řeší

Mám brát vitamíny a minerály, jaké?

Těhotná žena by měla zvýšit příjem zejména kyseliny listové, vitamínu D, železa, jódu a vápníku. Zejména v zimním období je mnohem méně ovoce i zeleniny. Odborníci nás odrazují od ovoce a zeleniny ze supermarketů, která je hodně diskutabilní, zda vůbec obsahuje dost vitamínů a dalších důležitých látek.

Proto budoucí maminky raději nabádají k užívání potravinových doplňků. Jezte především sezónní potraviny od místních pěstitelů a v období zimy častěji sáhněte po bio potravinách. Pokud se rozhodnete pro umělé vitamíny, pečlivě vybírejte. Vitamíny a minerální látky jsou vždy vhodnější z přírodních zdrojů, než umělé.

 

Jak je to s cukrem?

Obecně platí, že bychom to neměli přehánět s cukry i sacharidy, u těhotných to platí dvojnásob. Přestože nejsou jasné studie o užívání umělých sladidel v těhotenství, raději to s nimi nepřehánějte nebo je úplně vynechte. Více o cukru jsme psaly v článku Cukr a jeho přírodní alternativy.

Můžu pít kávu?

Přestože vědci nezjistili vedlejší vlivy na vývoj plodu, je v těhotenství doporučený příjem kofeinu maximálně 300 mg/den. Více o pití kávy v těhotenství a při kojení se dočtete v článku Kávy se nemusíte vzdát ani v těhotenství.

A co alkohol?

Na pití alkoholu v těhotenství má každý jiný názor. Někdo tvrdí, že sklenka piva či vína neuškodí, jiný odrazuje od jakéhokoliv množství.

Nebylo totiž zjištěno, jaké množství má vliv na vývoj plodu, navíc je to dost individuální. Alkoholu byste se měly vyhýbat především na začátku těhotenství. Více škodlivé je pravidelné pití než nárazové.

Pokud máte strach či jakékoliv pochybnosti, raději alkohol vynechejte.

Škodí miminku kouření? Co dál nesmím?

U jediného kouření se shodnou všichni odborníci i laici – v těhotenství rozhodně nekouřit! Pokud je těhotná žena kuřačka nedaří se jí přestat s kouřením, měla by se jej snažit alespoň co nejvíce eliminovat.

Zcela nepřípustné je užívání drog i marihuany, i když zatím nejsou jasné studie, které by dokazovaly dopad marihuany na zpomalení nervového systému. Přinejmenším má podobný, ne-li horší vliv jako kouření cigaret.

A co dál? V těhotenství by žena měla omezit konzumaci plísňových sýrů a ořechů, nejíst syrové a nedovařené maso, nepasterizované mléčné výrobky. Vždy dbejte na důkladné omytí ovoce a zeleniny.

Kolik kilogramů můžu přibrat?

Nejsou udávány přesné hodnoty, kolik by měla těhotná žena přibrat. Je to individuální záležitost, avšak nejnovější doporučení hodnotí takzvané těhotenské BMI.

Nárůst hmotnosti u matky souvisí s vývojem a přibíráním miminka. Jestliže má žena těhotenské BMI pod normou, hrozí předčasný porod, u vysokých hodnot naopak velký plod či císařský řez.

Ženy s vyšším BMI před porodem by měly přibrat méně kilogramů než ženy s normální či nižší hodnotou.

Dávno už neplatí, že těhotná má jíst za dva. Ano, má jíst výživněji a jídelníček obohatit o některé vitamíny a minerální látky, ale není doporučeno výrazně navýšit energetický příjem.

Doporučen je zdravý jídelníček a pravidelné cvičení. Není potvrzen žádný přínos tělesného klidu v době těhotenství.

Choďte na pravidelné procházky, plavte, cvičte na míči a především se zaměřte na duševní pohodu.

Více jsme o  přibírání v těhotenství psaly v článku Nebojte se přibývajících kilogramů v těhotenství.

Do jaké fáze těhotenství můžu mít s partnerem sex?

Těhotenství není nemoc, tudíž ani pohlavní styk není třeba omezovat nebo se mu vyhýbat. S blížícím se termínem porodu je nechráněný pohlavní styk dokonce žádoucí. Tohle platí, pokud nemá žena žádné zdravotní komplikace, jako krvácení, prasklé vcestné lůžko nebo prasklý plodový obal.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector