Systém Péče O Zdraví?

Právo podílet se na péči o své zdraví je výsadou i závazkem. Současný systém péče o zdraví je charakterizován úspěšným rozvojem jednotlivých klinických oborů. Je však zřejmé, že narůstají problémy v oblasti zdrojů, činností i výsledků.
Zdravotnickým systémem je označována ta část společenského systému, která se sestává z opatření, institucí, organizací a činností, kterými usiluje o léčení nemocí, o jejich prevenci i o posilování zdraví.

Co je základní zdravotní péče?

Základní zdravotní péče má 3 složky: 1 primární péče znamená základní zdravotnické profesionální služby poskytované většinou na ambulantní úrovni praktickými 2 Sebepéče představuje zdravotní aktivity neprofesionálů. Patří sem péče dobrovolníků, svépomocných skupin (např. sdružení 3 Domácí péče je dobrovolná zdravotní péče o pacienty v domácím prostředí. Je poskytována More

Co jsou druhy zdravotní péče?

Druhy zdravotní péče 1 Ambulantní péče. Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do 2 Lůžková péče. Pokud to vyžaduje charakter onemocnění, doporučí lékař primární péče nebo ambulantní specialista 3 Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služba. V případě náhlých těžkých onemocnění nebo úrazů, kdy se pacient 4 Dispenzární péče. More

Jak funguje zdravotní péče v České republice?

Zdravotní péče. v České republice (ČR) Funguje na principu všeobecného zdravotního. pojištění. Péče je poskytovaná všem občanům. i cizincům na území ČR. Hradí se z veřejného zdravotního pojištění,. jež je povinen každý platit. Občan i jeho zaměstnavatel odvádí státu určité.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector