Strava pro dobrý žilní systém a křečové žíly

Křečové žíly, odborně zvané varixy patří mezi nejčastější civilizační onemocnění.

Uvádí se, že ve vyspělých zemích Evropy postihuje různá forma žilní nedostatečnosti v produktivním věku 10–35 % mužů a 20–60% žen, ve věku nad 60 let postihuje 20–60 % mužů a 40–80 % žen.

Výskyt žilní suficience narůstá u obou pohlaví téměř lineárně s věkem. Vzhledem k počtu nemocných se tak žilní dostatečnost stává. Závažným zdravotnickým, sociálním a ekonomickým problémem.

Strava pro dobrý žilní systém a křečové žíly
Strava pro dobrý žilní systém a křečové žíly

Žilní systém v dolních končetinách se sestává z hlubokého a povrchního systému a systému spojek, které vzájemně oba systémy propojuje.

Strava pro dobrý žilní systém a křečové žíly

 • Žíly jsou vybaveny systémem chlopní „jednocestných ventilů“, které braní zpětnému toku krve.
 • Krev z žil dolních končetin odtéká směrem k srdci(proti zemské přitažlivosti) pomocí žilně – svalové pumpy, pro správné fungování této pumpy je právě zapotřebí součinnost chlopní, žilní stěny, svalů a kloubů.
 • Základním faktorem pro vznik varixů je porucha pevnosti žilní stěny, v důsledku přetlaku v žilním systému dochází k rozšíření žil a k poruše funkce žilních chlopní, v rozšířených žilách chlopně nedomykají, krev městná v žilním řečišti a zvyšuje se dále žilní přetlak a vzniká obraz žilní nedostatečnosti.

Termín žilní nedostatečnost – neschopnost žilněsvalové pumpy dolních končetin dostatečně odčerpat krev k srdci, důsledkem je zvýšení tlaku a městnání v žilním systému dolních končetin. Příčinou je reflux, obstrukce či kombinace.

Rozlišujeme

 • primární žilní nedostatečnost (PVI) – což je degenerativní proces žilní stěny a chlopní, začíná jako reflux v povrchním systému.
 • sekundární žilní nedostatečnost (SVI) – jedná se o získanou zánětlivou chorobu, která začíná jako obstrukční proces, ten se pakvyvíjí v kombinaci refluxu a obstrukce v rámci hlubokého systému.

Projevem žilního přetlaku jsou varixy – jakákoliv rozšířená nebo vinutá žíla s nefunkčními chlopněmi.

 • Mikrovarixy (Metličky) – jsou dilatované intradermální žíly velikosti 0,1–1 mm, obtěžující pacienta nejčastěji z kosmetického hlediska, i když mohou byt i bolestivé, u žen zejména v období menstruace.
 • Retikulární varixy – vytvářejí subdermální žilní plexus velikosti 1–4 mm.
 • Kmenové varixy – jsou lokalizované v průběhu žil (tj. vena saphena magna – VSM a vena saphena parva – VSP, vena saphena acsesoria anterior VSAA) a v pokročilých stadiích vytvářejí velké uzly a konvoluty.
 • Nekmenové varixy – vycházejí z větví safén a to buď samostatně, nebo v kombinaci s varixy kmenovými.
 • Insuficientní perforátory – se vyskytuji v místě insuficientních přímých perforátorů, nejčastěji na bérci. Často vedou k bércovým vředů. Hrozí přetížení hlubokého žilního systému.
Typy varixů
Strava pro dobrý žilní systém a křečové žílymikrovarixy (metličky) 0,1-1 mm(intradermální žilní plexus)
Strava pro dobrý žilní systém a křečové žílyretikulární varixy 14mm (subdermální žilní plexus)
Strava pro dobrý žilní systém a křečové žílykmenové varixy hlavní povrchní kmeny
Strava pro dobrý žilní systém a křečové žílynekmenové varixy větve povrchních kmenů
Strava pro dobrý žilní systém a křečové žílyinsuficientní perforátory různé lokalizace (bérec, stehno)

Přesnou příčinu proč dochází k oslabení pevnosti žilní stěny dosud neznáme. Hlavní podíl je genetická predispozice, tedy dědičnost.

Rizikové faktory méněcennosti žilní stěny:

hlavní
dědičnost
věk
ženské pohlaví
těhotenství
vedlejší
obezita
práce ve stoje
zácpa
dieta

Hlavní faktory jsou dané, vedlejší lze ovlivnit.

Strava pro dobrý žilní systém a křečové žílyStrava pro dobrý žilní systém a křečové žíly

Prvotními projevy žilní nedostatečnosti jsou subjektivní příznaky, mezi které patří především pocit těžkých a unavených nohou, v noci se mohou přidat i noční křeče (odtud název křečové žíly), obtíže se zhoršují během dne a maxima dosahují navečer a v závislosti na ročním období, hlavně v letních měsících. Tyto obtíže lze zmírnit uvedením nohou do zvýšené polohy, naopak stání nebo sezení tyto příznaky zhoršují.

 1. U žen dochází ke zhoršení obtíží v období menstruace.
 2. Postupně pacient pozoruje zvýšení modré kresby žil dolních končetin s následným uzlovitým ztluštěním, flebodynie (bolesti křečových žil) zmírní komprese či lokální gely, masti či celková venotonika.
 3. V dalších stádiích přicházejí otoky, pigmentové změny (hromadění barviva z rozpadlých červených krvinek v podkoží), ekzémy.

Poslední stadium žilní nedostatečnosti je bércový vřed. V rozšířených žilách dochází ke zpomalení krevního průtoku, což je dispozice ke vzniku krevních sraženin, tyto sraženiny se zvětšují až žílu ucpou, což je již komplikace křečových žil.

Klinické známky žilní nedostatečnosti

subjektivní
pocit těžkých nohou
bolest varixů
vnitřní napětí nohou
potíže stupňující se navečer
noční křeče
svědění kůže
objektivní
varixy
otok
hyperpigmentace kůže
lipodermatoskleróza
vyhojený vřed
aktivní bercový vřed

Klasifikujeme podle CAEP klasifikace:

Klinika(C)
C0 žádné viditelné žilní onemocnění
C1 metličky či retikulární žíly
C2 kmenové varixy
C3 otok
C4 pigmentace, ekzém, dermatoliposkleróza
C5 zhojený bercový vřed
C6 aktivní bércový vřed
Etiologie(E)
Ec vrozené
Ep primární
Es sekundární
Anatomie(A)
As povrchní žíly
Ad hluboké žíly
Ap perorátory
Patofyziologie(P)
Pr reflux
Po obstrukce

Prevence vzniku křečových žil je prakticky nemožná.

Dají se ovlivnit pocity težkých a unavených nohou. Částečně lze zmírnit obtíže léky (venotonika) a preparáty ovlivňující reologické vlastnosti krve (zlepšení průniku krve tkáněmi).

 • Velmi dobrým prostředkem ke zmírnění obtíží tíhy nohou je relaxační běh, jízda na kole, speciální gymnastika – tyto prostředky zapojují žilněsvalovou pumpu a zlepšuje se odčerpávání krve směrem k srdci.
 • Pacientům, kteří mají prokázanou žilní nedostatečnost přináší úlevu nošení kompresních punčoch.
 • Důležitá je také životospráva a zdravá výživa.

Křečové žíly zpravidla nejsou onemocněním akutním, v naprosté většině případů neohrožují přímo život pacienta. Přesto představují vážný zdravotní problém, hlavně u pokročilejších stádií onemocnění se přidávají komplikující stavy, mezi které patří především: záněty žil, ekzém kůže, bércové vředy, krvácení z prasklých varixů.

Záněty žil

Jde o komplikaci u které rozlišujeme jakou oblast žilního sytému dolních končetin zánět postihuje, tedy buď povrchní či hluboký systém.

Povrchní systém

Tromboflebitida

Trombotické (krevní sraženinou) postižení povrchních žil. S tromboflebitidou se setkáváme hlavně v hlavních kmenech (velká a malá saféna a jejich větve). Je většinou spojená s varikózní degenerací těchto žil, nicméně může vzniknou také na předtím zdravé žíle.

Rozlišujeme:

Tromboflebitidy
Trombophlebitis superficialis
Varicophlebitis
Trombophlebitis migrans kůže

Trombophlebitis superficialis – zánět dosud zdravé povrchní žíly, může jít také o zánět v rámci celkové onemocnění, do této skupiny patří i záněty po aplikaci infůze, také záměrně navozená flebitida při skleroterapii.

Varicophlebitis nejčastější typ zánětu tvoří přes 90% povrchních flebitid, postihuje varikozně změněné povrchní žilní kmeny a jejich větve. Ve varikozně změněné žíle dochází ke stagnaci krve a lokálně se tak zvyšuje krevní srážlivost, následně stačí malý podnět napr.drobné poranění v místě varixu a vznikně žilní zánět a následný vznik nitrožilního trombu (sraženiny).

Varikoflebitida má ještě dva podtypy: ohraničená a rozsáhlá (extenzivní) varikoflebitida. Ohraničená postihuje nekmenovou varikozní žílu na dolní končetině. Druhý podtyp je vážný a zde hrozí riziko přestupu trombu do hlubokého systému a riziko vzniku tromboembolické nemoci.

Trombophlebitis migrans – může být součástí závažného onemocnění(malignita, TBC atd.)

Hluboký systém

Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza)

U pacientů s tromboflebitidou (varikoflebitidou) je u 365% případů prokázané přerůstání trombu (sraženiny) z povrchního systému do hlubokého, je zřejmé že tromboflebitida může komplikovat současně nebo následně vzniklou flebotrombózu. Průměrná prevalence flebotrombozy u tromboflebitid povrchních žil je 29%. K přerůstání trombu dochází v safénofemorální či popliteální junkci nebo i přes perforátory v různých oblastech dolní končetiny.

U tohoto hlubokého zánětu žil, hrozí riziko vzniku tromboembolické nemoci (plicní embolie).

Ekzém kůže

Typicky u klinických stádií C4. Hlavně tedy, pokud pacienti již májí hyperpigmentace (hnědavé skvrny).

Bercový vřed

Žilní bércové vředy jsou nejvážnější komplikací žilní nedostatečnosti dolních končetin. Typicky se projevují chronickými defekty kůže s rozpadem a odumřením okrsků tkáně. Vznikají při dlouhodobém působení přetlaku v žilním řečišti.

Žilní chlopně ztratily svojí funkci, tekutina z krve je postupně přetlačována do podkoží, rozvíjí se otok, jeho následkem dochází k poruše výživy kůže. První známkou vznikajícího bércového vředu je místní zarudnutí, kůže nad postiženým místem se ztenčuje, je suchá a může ji pokrývat suchý ekzém.

Defekty kůže vznikají nejčastěji v oblasti vnitřního kotníku, ale může se šířit cirkulárně. Tyto defekty se infikují a zhoršuje se lokální nález.

Krvácení z varixů

Hlavně u pacientů s pokročilým nálezem nemoci, kdy jsou patrné velké konvoluty varikozních žil, současně riziko zvyšuje suchá, ztenčená kůže „papírová kůže“. Při poranění dochází k silnějšímu krvácení, které je způsobeno přetlakem v žilním systému, první pomocí je naložení tlakové obvazu.

U mnoha žen se křečové žíly projeví nebo zhorší v průběhu těhotenství. Změny v koncentraci hormonů v ženském organismu mají za následek rozšíření žil v počátku těhotenství. Postupně se zvyšuje průtok v cévním řečišti pánve.

Zvětšená děloha tlačí na pánevní žíly a zhoršuje odtok krve z dolních končetin. V průběhu těhotenství dochází k zadržování tekutin a zvýšení objemu krve. Tyto faktory mohou u některých žen vést ke vzniku křečových žil.

K normalizaci dochází většinou za 8-12 týdnu po porodu, vzniknou-li však kmenové varixy, většinou přetrvávají.

Časté otázky

Strava pro dobrý žilní systém a křečové žíly

Jak vznikají křečové žíly? Křečové žíly – varixy – jsou rozšířené žíly různé velikosti vznikající nejčastěji na povrchových žilách dolních končetin. Vznikají dědičnou méněcenností vaziva v žilní stěně, vedoucí k rozšíření žíly a k nedomykavosti žilních chlopní. Zpětný tok krve zvyšuje žilní tlak, vnikají otoky a odtok krve a mízy z dolní končetiny směrem k srdci je zhoršen. Postižená končetina je ohrožena zánětem, v těžších případech dochází ke vzniku bércového vředu.

Jaké je riziko, že se u mě objeví křečové žíly? Křečové žíly – varixy – patří mezi civilizační nemoci a jsou důsledkem vzpřímené chůze člověka. Jejich vznik urychluje dlouhodobé stání, těžká fyzická a statická práce. K rizikovým faktorům pro vznik varixů jsou vyšší věk, ženské pohlaví, těhotenství, rodinná zátěž, práce vstoje, nadváha a také zácpa.

Některé faktory ovlivnit nemůžete, druh práce, snížení váhy i složení stravy do určité míry ano. Ve věku 18-24 let je postižen varixy každý desátý, ve věku 55 – 64 let každý druhý člověk. V těhotenství se objevují křečové žíly až ve 30 procentech. Ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži.

Budete mít zájem:  Domácí Léčba Zánětu Dutin?

Jak bychom měli pečovat o naše nohy, aby se riziko tvorby křečových žil snížilo?

Jaké jsou příznaky křečových žil? Obtíže jsou různorodé, k nejčastějším patří pobolívání v místě křečových žil, pocit napětí, tíhy a plnosti končetiny, snadná únavnost, otoky končetin, které se objevují po celodenní práci nebo dlouhém stání.

Obtíže se zhoršují během dne, největší bývají večer a v letních měsících. Zmírňují se při vyvýšené poloze končetin a v menší míře při chůzi, kdy odtoku krve z končetiny napomáhá tzv. žilně svalová pumpa. K obvyklým obtížím patří svalové křeče, které daly křečovým žilám své jméno.

Objevují se v noci hlavně v lýtkových svalech.

Jaké jsou komplikace křečových žil? Zvýšený žilní tlak negativně ovlivňuje podkoží, které je více náchylné k zánětům (např. růže), výživa kůže je porušena, může dojít ke vzniku bércového vředu.

Porucha odtoku žilní krve – žilní stáza – zvyšuje riziko žilní trombózy (krevní sraženiny), která může mít velmi závažné důsledky včetně plicní embolie. Nad velkými varixy bývá ztenčená kůže, která je náchylná k poranění.

Může dojít ke krvácení, a to může být velmi dramatické.

Mám křečové žíly. Mohu brát hormonální antikoncepci? Moderní hormonální antikoncepce obsahuje nízké dávky estrogenů nebo estrogen vůbec neobsahuje. Tím je riziko vzniku žilní trombózy snížené. Vzhledem k široké nabídce těchto preparátů na trhu je nelepším řešením konzultace s vaším gynekologem, který vám poradí, jaký preparát je pro nejvhodnější.

Mohou varixy samy zmizet? Varixy bez léčby nikdy nemizí, jejich postupné zhoršování je nezvratné. Pokud Vám někdo tvrdí opak, jedná se také o jeden z mýtů.

Pomalu se zvětšují a postupně se z původně kosmetické vady stávají zatěžujícím onemocněním.

Důsledky žilní nedostatečnosti jsou velmi pestré, jejich léčba vyžaduje dobrou erudici a patří do rukou zkušeného lékaře, který dokáže onemocnění dobře rozpoznat, vyšetřit za pomoci ultrazvuku a navrhnout správný druh léčby nebo operační výkon.

Strava pro dobrý žilní systém a křečové žíly

Lze varixy léčit bez operace? Konzervativní – neoperační – léčba je pouze podpůrná. Je vhodná v počátečních stadiích onemocnění, zmírní obtíže, ale neodstraní již přítomné křečové žíly. Je založena na režimových opatřeních – omezení delšího stání, doporučena je chůze nebo plavání.

Důležité je stažení (komprese) postižené dolní končetiny elastickou punčochou, která sníží tlak v povrchových žilách. Obtíže také zmírní užívání léků – venofarmak.

Nejúčinnější jsou rostlinné flavonoidy, které zlepšují mikrocirkulaci, zvyšují napětí žilní stěny, podporují odtok mízní tekutiny a zmírňují otoky, brání také shlukování červených krvinek, vzniku krevních sraženin a zánětu. I když je tato léčba účinná, již vniklé křečové žíly lze odstranit pouze operativně.

Mám křečové žíly, je lépe užívat léky nebo jít na operaci? Léčba pomocí léků a kompresivních punčoch může zmírnit obtíže pacienta, ale ke zmenšení či odstranění žil nikdy nevede. Dlouhodobé nošení komprese snižuje životní komfort.

Odstranění křečových žil je možné především chirurgicky, neboť křečové žíly jsou ve své podstatě onemocněním chirurgickým.

V určitém stádiu onemocnění může být vhodná jiná než chirurgická léčba, nikdo však nemůže chirurga odpovědnosti za léčbu varixů zbavit.

Kdy má být provedena operace varixů? U každého pacienta je rozhodnutí lékaře individuální.

Lze říci, že operace se provádí z důvodů kosmetických, při výrazných obtížích a také jako prevence závažných zdravotních komplikací – těžkých otoků, zánětů, žilní trombózy, bércového vředu.

Často se důvody vedoucí k operaci kombinují. Na rozhodnutí řešit stav operativně není třeba čekat až do objevení zjevných obtíží nebo komplikací.

Jak se žíly vyšetřují a co mě čeká u lékaře? Při vyšetření budete tázáni, jakého druhu a intenzity jsou vaše obtíže, lékař vyšetří váš žilní systém a zhodnotí, do jaké míry je poškozena normální funkce žil. Nejkvalitnějším vyšetřením je dnes ultrazvuk. Vyšetření ultrazvukem odhalí všechny nefunkční žilní úseky, ve kterých je zjištěn zpětný tok krve – reflux – a ozřejmí rozsah případné operace.

Jaké punčochy mám nosit na křečové žíly? Podpůrné punčochy, které jsou běžně k dostání, jsou jen pomocné, protože jejich kompresivní síla není dostatečná. Nejvhodnější jsou zdravotní elastické punčochy II. kompresní třídy, nejčastěji jsou doporučovány dlouhé stehenní punčochy, které mají samodržící lem.

Jsou též vhodné k nošení po operaci žil. Důležitá je správná velikost punčoch, musí být pevné a vyvíjet tlak na celou dolní končetinu, jinak neplní svou úlohu! Zdravotní pojišťovna přispívá na 1 pár punčoch za půl roku.

Lékař vám doporučí správnou velikost, předepíše poukaz a ve zdravotnických potřebách vám punčochy za doplatek vydají.

Jakým způsobem se operují křečové žíly? Většina pacientů je operována v rámci jednodenní chirurgie, nejčastěji v kombinované anestesii. Po 1-2 hodinách po operaci pacient odchází s doprovodem domů, kancelářskou práci může provádět již za 2-3 dny.

Při správném provedení vykazují tyto výkony méně komplikací než operace v nemocnici. Před operací chirurg označí postižené žíly speciálním fixem pro dobrou orientaci během výkonu. Během operace se odstraní postižené žíly a jejich funkci převezmou ostatní nepostižené žíly. Operace žil má většinou několik částí.

Pod ultrazvukovou kontrolou je okolí žilního kmene naplněno roztokem anestetika (tumescence), které žilní kmen znecitliví, zúží a okolí ochrání před termálním poškozením. Následně je hlavní žilní kmen zataven pomocí radiofrekvenční nebo laserové energie. Moderní operační metody jsou velmi šetrné.

Nejlepší kosmetický efekt má metoda zvaná miniflebektomie. Žíly se odstraňují z mikrořezů a vpichů pomocí speciálních háčků. Flebektomie je ke tkáním šetrnější, nezanechává větší hematomy ani pigmentace na kůži. Ranky jsou tak malé, že se nemusí sešít nebo se lepí pomocí speciálních pásků.

Po výkonu jsou na končetiny navlečeny kompresivní punčochy, které pacient nosí nepřetržitě 1 týden, dále pouze během dne v celkové době 3-4 týdnů.

Provádíte operace pomocí laseru? Na našem pracovišti provádíme radiofrekvenčí uzávěr žil přístrojem Celon Precision firmy Olympus. Technika zákroku je podobná jako u laseru. K uzávěru žilního kmene však dochází pomocí radiofrekvenční energie.

Pracovní teplota sondy je však několikrát nižší než u laseru. Je tak zabráněno tepelnému poškození okolních tkání, nervových vláken, podkoží a kůže. Výkon je mimořádně šetrný, zcela bezpečný a pacienty dobře snášen.

Po výkonu nevznikají hematomy, pacient necítí bolest, nepříjemné pocity jsou minimalizovány a proto je možný rychlý návrat k běžné pracovní činnosti.

Již několikrát jsem měla zánět křečových žil, co mám dělat? Doporučuji kontaktovat specialistu, který vyšetří váš žilní systém, provede vyšetření ultrazvukem a dle nálezu navrhne další léčbu. Opakované záněty žil mohou být přítomny u mnoha onemocnění. Nejčastější příčinou zánětů jsou samotné křečové žíly. Operace vás zřejmě nemine.

Pro kterou metodu operace varixů se mám rozhodnout? Chirurgický způsob odstranění křečových žil je každému pacientovi zvolen individuálně. Volba metody záleží na velikosti, umístění a množství postižených žilních úseků.

Metličky a pavoučkové varixy jsou léčeny sklerotizací, větší křečové žíly jsou vhodné k operaci. Nejlepší je poradit se s chirurgem, který posoudí zdravotní závažnost varixů, vhodnost a kosmetický výsledek jednotlivých zákroků.

Má operace varixů vůbec smysl? Znám několik případů, že se opět objevily. Naším cílem je minimalizovat možnost vzniku recidivy po operaci žil. Důležitá je pečlivá předoperační ultrazvukovou diagnostikou, správně indikovaný a takticky i technicky správně provedený miniinvazívní operační výkon.

Po operaci doporučujeme dodržovat preventivní režimem a docházet na pravidelné ultrazvukové kontroly – zpravidla 1x za půl roku, nebo kdykoliv při zhoršení stavu. Drobná recidiva se dá zpravidla vyřešit sklerotizací.

Je nutné si uvědomit, že operace křečových žil neléčí genetickou příčinu onemocnění, ale léčí pouze důsledek méněcennosti vaziva žilní stěny a odstraňuje již vzniklé křečové žíly.

Kdy je vhodná sklerotizace? Tato injekční metoda k odstranění metliček a pavoučkových varixů je rychlá, nevyžaduje pracovní neschopnost a dá se opakovat. Nejdříve musí být vyšetřen povrchový žilní systém, protože při jeho postižení je malá naděje na trvalý úspěch léčby. Sklerotizace se často používá jako doplněk po operaci křečových žil.

Jejím principem je aplikace sklerotizační látky způsobující poškození vnitřní stěny žilky, které postupně vede k jejímu uzavření. Používáme nejen roztok účinné látky, ale i speciální pěnu, která v žilce setrvá déle a má větší účinnost.

Na místo vpichu je přiložena komprese, následně jsou nošeny kompresivní punčochy nepřetržitě po dobu 4 dnů a potom dalších 10 pouze během dne.

Opakovaně jsem byla na sklerotizaci žil, ale na nohou se mi opět objevují uzly. Výskyt nových varixů po opakované sklerotizaci naznačuje, že léčebná metoda nebyla vhodně zvolena. Pravděpodobně máte výrazněji postižen povrchový žilní systém nedomykavostí chlopní. Lékař vám po důkladném vyšetření pravděpodobně doporučí operaci.

Co dělat, když dojde ke krvácení z křečových žil? Tenká kůže nad většími varixy a při silných otocích je méněcenná a může být lehce poraněna. Krvácení z varixu může být pro nemocného dramatické.

Budete mít zájem:  Čím nahradit sladkosti, aby to dětem chutnalo

Postiženou končetinu uložte do vyvýšené polohy, krvácející místo stlačte větší vrstvou gázy nebo čistých kapesníků a následně zabandážujte elastickým obinadlem.

Poté můžete bez obav vstát, je však vhodné vyhledat lékaře.

Škodí žilám kouření? Na rozdíl od onemocnění artérií nebyl dodnes prokázán žádný vztah mezi vznikem křečových žil a kouřením. Kouření ale zvyšuje riziko vzniku trombózy. U žen, které kouří a užívají hormonální antikoncepci, stoupá riziko dokonce 8x až 10x.

Lze použít homeopatika k léčbě křečových žil? Homeopatika se velmi osvědčila v úlevě od nepříjemných příznaků u křečových žil nebo po chirurgickém výkonu a sklerotizacích. Na základě našich zkušeností Vám můžeme doporučit vhodná homeopatika.

Prevence křečových žil a doplňky stravy na cévní systém

 • Volně prodejné přípravky působí podpůrně, užívají se jako doplňková léčba křečových žil.
 • Pouze s jejich pomocí se nelze definitivně zbavit již vzniklých křečových žil.
 • Pomáhají ke zmírnění příznaků, omezení šíření varixů nebo při pooperační léčbě.
 • Kombinují se s mastmi a gely a kompresní léčbou (nošení speciálních punčoch).
 • I o výběru volně prodejných preparátů se poraďte s lékařem.
 • Perorálně podávané volně prodejné přípravky zvyšují žilní napětí.
 • Zlepšují oběh krve ve vlásečnicích.
 • Působí protizánětlivě a zvyšují tekutost krve.
 • Mají pozitivní vliv na činnost lymfatického systému.
 • Je třeba je užívat delší dobu (několik měsíců) – nikoli však nepřetržitě.
 • U pacientů především snižují pocit těžkých a oteklých nohou.
 • Obecně se jedná zejména o preparáty s výtažky z kaštanu.
 • Další účinné látky pro cévní systém pocházejí např. z vinné révy.
 • Častou složkou přípravků je i vitamín C, který přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci cév – zvyšuje pevnost a pružnost cévní stěny.
 • Obsahuje výtažky z jírovce maďalu (kaštan koňský), který přispívá k normální činnosti cévní soustavy.
 • Další významnou složkou je listnatec bodlinatý a gotu kola ke zmírnění pocitu těžkých nohou a otoků a podpoře žilního oběhu v dolních končetinách.
 • Borůvky jsou známé jako účinné antioxidanty, které pomáhají zachovat pružné žíly a neporušené cévy.
 • Dávka na dva měsíce stojí cca 350 Kč, koupit někdy můžete i výhodné balení s Varixinal gelem navíc za tutéž cenu.
 • Obsahuje především látky extrahované z citrusových plodů.
 • Dále extrakt z plodů vinné révy a pivních kvasnic.
 • Udržuje pevnost a pružnost cév a pomáhá zachovat jejich průchodnost.
 • Omezuje vznik otoků a pocit těžkých nohou.
 • Dávka na tři měsíce stojí cca 450 Kč, výhodné balení s mazáním navíc seženete za tutéž cenu.
 • Obsahuje látky, které napomáhají snižovat pocit těžkých nohou a umožňují dobrou cirkulaci krve v drobných cévách.
 • Je vhodný především pro lidi se sedavým zaměstnáním, při dlouhém stání či chození a cestování.
 • Dávka na dva měsíce stojí asi 200 Kč.
 1. Jako prevenci vzniku křečových žil zařaďte do jídelníčku pohanku.
 2. Je nejlepším přírodním zdrojem rutinu, který je důležitý pro cévní pružnost.
 3. Rutin může výrazně příznivě ovlivnit i zhoršování stavu křečových žil na nohou.

Bez pohybu to nejde

 • Pohybová aktivita je nejdůležitějším preventivním opatřením vůbec – podporuje správnou funkci žilního systému.
 • Ne každá aktivita je ale pro cévní systém vhodná.
 • Nemusí se jednat o velkou fyzickou námahu nebo cvičení s trenérem – zdravý je pravidelný pohyb v průběhu dne, tedy omezení dlouhého sezení nebo stání.
 • Vhodná je především chůze, jízda na kole, plavání.
 • Hýbejte se i v těhotenství (rizikové období pro vznik křečových žil) – gravidjóga, plavání nebo procházky jsou ideální při nerizikovém těhotenství.
 • Špatným typem pohybu si můžete i uškodit, pokud patříte do rizikové skupiny pro vznik žilních onemocnění.
 • Nevhodný sport je především běh – nárazy při běhu dále poškozují žilní systém.
 • Vyhněte se sportům se statickou zátěží – např. vzpírání nebo jízda na koni.
 • Při těchto sportech se v žilách výrazně zvyšuje tlak a je omezena žilní cirkulace.
 • Nevhodné jsou i tenis, squash, házená nebo košíková.

Sedavé zaměstnání a křečové žíly

Při dlouhém sezení podpořte lepší cirkulaci krve v dolních končetinách jejich procvičováním.

Docílíte toho např. prováděním krouživých pohybů chodidly.

Při sezení nedávejte nohu přes nohu.

Denně si během práce udělejte přestávku a na 10–15 minut si dejte nohy na stůl.

Další opatření

 1. Ženy s dědičnou dispozicí by se měly vyvarovat kouření (přečtěte si: Pomůcky, které vám pomohou přestat kouřit) a kombinované hormonální antikoncepci s estrogeny.
 2. Dbejte na správný jídelníček a dostatečný pitný režim.

 3. Sprchujte nohy denně střídavě teplou a studenou vodou.
 4. Noste pohodlnou obuv, s ortopedickou stélkou k podpoře klenby nohy.
 5. Vysoké podpatky a obuv s tvrdou podrážkou vedou často ke zhoršení subjektivních problémů.

Odborná spolupráce:

Strava pro dobrý žilní systém a křečové žíly

MUDr. Tomáš Bureš

cévní chirurg

Poliklinika Budějovická (MEDICON a.s.)

www.poliklinika-budejovicka.cz

Domácí léčba křečových žil: cvičení a zdravá strava

Křečové žíly jsou mezi dospělými poměrně rozšířené. Lze proti nim bojovat i udržováním přiměřené tělesné váhy, zdravou stravou a pohybem.

Skvělým prvním krokem v domácí léčbě křečových žil je cvičení a rekreační sport. Čím více se pohybujete, tím lépe funguje krevní oběh. Cílem fyzické aktivity tedy je pomoci krvi, která se hromadí v poškozených cévách, posunout se směrem k srdci.

Ideální jsou plavání, jízda na kole, procházky nebo jóga. Uvádějí krev do pohybu a posilují svalstvo bez velkého rizika zranění. Přiměřená fyzická zátěž může také snížit vysoký krevní tlak, který se podílí na vzniku křečových žil.

Potraviny, které prospějí vašim žilám

V boji proti křečovým žilám má význam i správná strava.

 1. Trpíte-li často zácpou, tak námaha a tlak, který vyvíjíte při vykonávání potřeby, může poškozovat žíly a jejich chlopně. Toto poškození přímo souvisí se vznikem křečových žil. Vláknina ve stravě podporuje zdravou funkci střev a zabraňuje zácpě. Mezi potraviny bohaté na vlákninu, které můžete zařadit do jídelníčku, patří:
  • celozrnné výrobky,
  • pšenice, ovesné vločky,
  • ořechy, lněná semínka,
  • hrášek, fazole,
  • fíky, švestky, avokádo,
  • rajčata, brokolice, mrkev, květák, cibule.
 2. Nedostatek draslíku má za následek nadměrné zadržování vody v těle. Tím se zvětšuje objem krve v cévách a na žilní chlopně jsou kladeny vyšší nároky. Porušená funkce žilních chlopní potom souvisí se vznikem křečových žil. Mezi potraviny bohaté na draslík se řadí:
  • jogurt,
  • pistáciové ořechy, mandle,
  • losos, tuňák, kuře,
  • bílé fazole, čočka,
  • pomeranče, datle,
  • listová zelenina, brambory.
 3. Flavonoidy jsou látky, které prospívají srdci i cévám. Mohou podpořit krevní oběh a snížit vysoký krevní tlak. Existuje řada přírodních zdrojů flavonoidů:
  • cibule, česnek,
  • paprika, špenát, brokolice,
  • kakao,
  • hrozny, citrusové plody,
  • borůvky, jahody, třešně, jablka.

Domácí léčba může zmírnit příznaky křečových žil i chronické žilní nedostatečnosti. Pokud už křečové žíly nejsou jen kosmetickým problémem, ale staly se problémem zdravotním, určitě neoddalujte návštěvu lékaře.

(dos)

Zdroj: www.healthline.com/health/home-remedies-for-varicose-veins#physical-activity2

Dále čtěte

Chystáte se na plánovanou operaci? Nebo vás čeká ortopedický výkon, po kterém budete několik dní jen ležet? Pokud ano, pak by vás měly zajímat následující informace.

čti více

Existují plodiny, které blahodárně působí na lidské cévy. Představujeme vám z nich osm nejsilnějších, díky kterým lze tělo uchránit před vznikem křečových žil i pavoučích žilek.

čti více

Nemalou část české populace trápí obtíže související se vznikem křečových žil. Jedním z velkých pomocníků v boji proti nim patří kompresní punčochy.

čti více

11 potravin, které byste měli jíst, pokud vás trápí křečové žíly

Jsou nevzhledné, bolí a mohou být v určitých případech velmi nebezpečné. Křečové žíly „zdobí“ nejčastěji nohy v oblasti lýtek a vysílají tak zprávu, že žíly na tom nejsou nejlíp a potřebují zpevnit.

Možná jste už po operaci, možná se chystáte, možná se vám varixy, jak se křečovým žilám odborně říká, teprve začínají objevovat nebo to podle unavených nohou či pravidelných křečí vypadá, že se k tomu chystají. Tak jako tak, měli byste se snažit svému krevnímu oběhu trošku pomoci, aby se toto stále častější onemocnění nezhoršilo nebo nevrátilo.

Pravidelný pohyb, speciální stahovací punčochy, studená sprcha a časté pokládání nohou do zvýšené polohy. Minimálně tyto aktivity by podle lékařů měly být pro vás samozřejmostí. Svému stavu ale velmi pomůžete i tím, co budete jíst.

Zkuste do žil napumpovat vitamíny a další blahodárné látky z potravin. Vařte si jídla z potravin, která vám zajistí dostatečný přísun vitamínu E. Ten popoří krevní oběh a pomáhá odstranit pocit těžkých nohou. Krevní oběh nabudí také emulgátor tuků lecitin nebo koenzym Q10.

Pro cévní stěnu je důležitý vitamín C a bioflavonoidy (antioxidanty), zejména rutin, který ji udržuje pružnou. Prospěje vám také vláknina. Díky ní byste neměli mít zácpu, která může rozvinutí varixů podpořit.

Obecně platí, že by se měly dodžovat zásady zdravého životní stylu, jíst dostatek ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků.

Co tedy především jíst?

Důležité látky, které jsme uvedli výše, obsahují především tyto potraviny:

Cibule, česnek, pórek, pažitka

Obecně cibuloviny obsahují kromě jiných „zázračných“ látek i spoustu vitamínu C a díky tomu podporují srdeční činnost, čistí cévní a žilní systém.

Už jste ochutnali pečený česnek? Nedá to skoro žádnou práci a je to ukrutně dobré.

Černý rybíz

Bobule černého rybízu by mohly skvěle nahradit leckteré chemické léky nejen na podporu žilního systému. Obsahují velmi vysoké množství vitamínu C a bioflavonoidů. Patří mezi přírodní antioxidanty.

Červená řepa

Vynikající kořenová zelenina pomůže zpevnit cévní stěnu. Již ve starém Římě ji využívali jako lék. Má i dostatečné množství vitamínu C. Pokud často míváte také zácpu, do jídelníčku ji zařaďte určitě.

Budete mít zájem:  Intolerance na laktózu se často plete s alergií na mléčnou bílkovinu

Grapefruit

V nahořklém citrusovém plodu je vysoké množství rutinu a vitamínu C. Ale pozor! Nejvíc ho obsahuje bílá dužnina těsně pod slupkou. Takže obecně citrusy už tak důkladně neloupejte, ale co nejméně okrajujte. Pokud je to možné, kupujte je v bio kvalitě. Kůra by neměla být chemicky ošetřena.

Ovesné vločky

Oves patří mezi nejzdravější obilniny. Miska ovesné kaše denně je velmi prospěšná. Vločky z ovsa tvoří typický základ pro oblíbené müsli a obsahují mimo jiné rutin, lecitin, vitamín E a vlákninu.

Pohanka

Další potravinou, kterou byste do jídelníčku měli určitě zařadit, je pohanka. Tato bylina je přírodní zdroj rutinu. Obsahuje ho opravdu blahodárné množství.

Některé studie uvádějí, že pokud budete pohanku jíst alespoň třikrát týdně, dostanete svůj žilní systém do takového stavu, že nebude potřebovat další léky na tyto problémy.

Pohanku při přípravě pokrmu nevařte dlouho, ideální je zalít ji vroucí vodou a nechat nabobtnat pod pokličkou.

Rajčata

Léčitelé i odborníci na výživu o rajském jablíčku mluví jako o zázračné zelenině. Podle některých odborníků je lepší jíst rajčata tepelně upravená. Každopádně byste měli konzumovat jen dozrálé červené plody, které obsahují hodně vitamínů C i E (i takové se dají v zimě sehnat, i když jsou trochu dražší). Pokud je budete jíst denně, žíly vás budou milovat.

Šípky

Šípek je obrovská zásobárna vitamínu C a rutinu, tedy ideální vzpruha pro nohy „zkrášlené“ rozšířenými žílami. Vařte si šípkový čaj, vynikající jsou i džemy.

Mohlo by vás taky zajímat:

Pozor na křečové žíly. Do rizikové skupiny patří i lidé, kteří to o sobě nevědí

„Křečové žíly nejsou u nás v rodině nic nového – babička i teta mají dokonce ‚zkušenosti‘ s bércovými vředy. Přestože teta není cukrovkář, u kterých se bércové vředy objevují častěji.

U mě se problémy se žílami objevily poprvé před třiceti lety po porodu dítěte, a znovu pak minulý rok.

Můžu tak porovnat jak teď už stále méně využívanou ‚klasickou‘ operaci, při které doktoři žíly odstraňovali, tak moderní metodu lepení,“ začíná své vyprávění Dana.

Přečíst článek ›

„Před 30 lety se mi na stehně vytvořily ‚jen‘ mapy. Doktorka mi řekla, že musím počkat, až se zhorší.

Naštěstí se mi podařilo dostat k panu primáři v Kraslicích, který byl přesvědčený, že čím dříve se problémy s žílami začnou řešit, tím lépe. Naštěstí teď už má tento názor snad většina doktorů.

U pana primáře jsem podstoupila odstranění žíly – teď už se říká klasickou metodou. V té době ale nic jiného ještě neexistovalo,“ pokračuje Dana.

Po zákroku strávila Dana doma osm týdnů. Jak ale sama říká, v místě, kde je lékař odoperoval, má žíly dodnes v pořádku. Po roce podstoupila i operaci lýtka na druhé noze, po níž dlouho vypadalo vše v pořádku. To se ovšem změnilo minulý rok…  

První příznaky

„Nejprve jsem začala mít v nohách silné křeče. Myslela jsem si, že to mám jen z dlouhého stání v práci – jsem kadeřnice. Až později jsem zjistila, že už to byl příznak onemocnění žil.

V listopadu se mi objevila ‚putující‘ žíla. Hodně to bolelo, když vylézala, a objevila se mi i modřina. Po několika dnech žíla zmizela, ale potom se objevila výš, zezadu pod kolenem.

To jsem si řekla, že s tím musím něco udělat,“ vzpomíná Dana. 

Přečíst článek ›

„Sedla jsem k internetu a hledala v Brně nějakého odborníka, o kterém lidi píší, že je dobrý. Nechtěla jsem znovu klasickou operaci, protože představa, že budu několik týdnů doma, mě děsila. Práce a povídání s lidmi mě baví – doma bych trpěla,“ dodává. 

* V Česku má příznaky chronické žilní nedostatečnosti až 3 miliony lidí.* Léčeno je pouze 11 % z nich.

* Časteji se problémy s křečovými žílami týkají žen než mužů.

Dana se následně rozhodla pro moderní metodu, konkrétně 'lepení'.

„Pan doktor se mnou vše probral a upozornil mě na to, že i po odstranění žíly budu muset dodržovat jeho rady a nejlépe i brát léky na posílení žil předepsané od praktického doktora, aby se křečové žíly opět neobjevily.

Operace proběhla, až na jednu malou chvilku, téměř bezbolestně. Hned po zákroku jsem odešla domů, a pokud bych neměla kompresní punčochy, po hodině bych ani nevěděla, že mi něco dělali,“ popisuje Dana. 

Přečíst článek ›

Kompresní punčochy se mají nosit alespoň týden, Dana je ale kvůli tomu, že pracuje z pohledu žil v „zátěžovém“ prostředí nosila tři týdny. „Dostávám otázky: ‚A musí se to platit?‘. Ano, bohužel musí. Pro mě bylo lepší se uskromnit a jít na operaci, po které mě nic nebolelo, než čekat řadu týdnů a mít bolesti. Moderní metoda to u mě vyhrála,“ uzavírá Dana. 

Informace o nemoci

 • * Metličky a křečové žíly jsou nejčastějším viditelným příznakem chronického žilního onemocnění.
 • * Zpočátku se projevují pocitem těžkých nohou a jejich otékáním.
 • * Častěji nemocí trpí ženy, důvodem je u nich zejména působení ženských pohlavních hormonů, které tlumí napětí hladké svaloviny, a tím vede ke snížení pevnosti žilní stěny.
 • * Pravděpodobnost výskytu křečových žil zvyšuje také dědičnost.
 • * Nemoc ovlivňuje životní styl spojený s nadváhou, dlouhodobým stáním či sezením, užívání hormonální antikoncepce nebo vyšší počet těhotenství.

Přečíst článek ›

Názor lékaře:  MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (Centrum žilní chirurgie VASCUMED a LF Masarykovy univerzity v Brně)Pacientka Dana představuje typickou pacientku žilních ambulancí – už jednou byla operována (recidivy jsou velmi časté), potíže se naštěstí objevily až po velmi dlouhé době (30 let), a nakonec v našem žilním centru absolvovala aktuálně nejmodernější metodu operace pomocí žilního lepidla. Celý výkon proběhl ambulantní formou bez hospitalizace, a až na malý vpich do žíly dokonce i bez místního znecitlivění. Ihned po výkonu byla plně mobilní, chodila a mohla fungovat v běžném životě. Právě rychlá rekonvalescence je obrovskou výhodou všech miniinvazivních žilních výkonů – počítáme ji ve dnech, nikoliv týdnech, jak tomu bylo v minulosti po klasických operacích. Dana je motivovanou pacientkou, která poctivě nosila po výkonu kompresní punčochu, bere ověřená venofarmaka na předpis a dodržuje všechna naše doporučení – pevně věřím, že s výsledkem operace je a bude spokojena.V případě, že se objeví příznaky, je důležité co nejdříve navštívit praktického lékaře. Ten odebere anamnézu, vyšetří vás a případně vás odešle pro potvrzení diagnózy na specializované pracoviště s duplexní žilní sonografií. Poté vám poradí s prevencí a může vám též předepsat venofarmaka (léky na zlepšení žilního oběhu a zpevnění žilní stěny). Vhodná léčba zmírňuje příznaky a zpomaluje zhoršování onemocnění.Pravdou ale je, že i dobře vedená konzervativní léčba nemusí vést ke 100% úspěchu. Na řadu potom přichází invazivní řešení – ať už klasická chirurgie, nebo i moderní miniinvazivní operace pomocí laseru, radiofrekvence nebo žilního lepidla. Je důležité zdůraznit, že v případě odstranění křečových žil není důležitý pouze kosmetický aspekt, ale také zdravotní.

Jakákoliv operace je však pouze součást dlouhodobé a celoživotní léčby a nelze ji brát jako definitivní řešení – o své žíly je nutno se starat celoživotně. K tomu pomáhají i kompresní pomůcky.

Mezi pacienty však nejsou příliš oblíbené, hlavně v létě, kdy se začínají objevovat vyšší teploty.

Proto jim doporučuji, aby zejména v teplých měsících nezapomínali na další režimová opatření a také na ověřená venofarmaka, která může předepsat jak praktický lékař, tak specialista.

Přečíst článek ›

Recept pro zdraví: Středomořský salát

Ingredience: 250 g buvolí mozzarelly, 3 lžíce balzamikového octa, 5 lžic olivového oleje, 1 lžička sušeného oregana, 1 lžička sušeného tymiánu, 1 lžička sušeného rozmarýnu, 3 rajčata, bazalka, rukola, sůl, pepř, chléb

Postup: Nastavte troubu na grilování a nechte ji předehřát. Ocet rozmíchejte se 3 lžícemi olivového oleje. Přidejte oregano, tymián a rozmarýn. Osolte, opepřete. Krajíce chleba potřete 2 lžícemi olivového oleje, položte je vedle sebe na gril a restujte 5 minut do zlatohněda.

Mezitím omyjte rajčata a nakrájejte je na větší kostičky. Omyjte bazalku a rukolu, vytřepejte z nich přebytečnou vodu a poté je nasekejte. Mozzarellu nechte okapat a nakrájejte ji na kousky. V míse smíchejte rajčata, bazalku a mozzarellu.

Orestované krajíce chleba vyndejte z trouby a podle chuti je potřete ještě horké rozpůleným stroužkem česneku. Chleba nakrájejte na kostičky a smíchejte se zbývajícími salátovými přísadami. Salát rozdělte na talíře. Pokapejte bylinkovým dresinkem a ihned podávejte.

Tip pro zdravíPosílit cévní stěny a žíly a zlepšit průtok krve může například rutin. Ten je například součástí známého léku Ascorutin. Kromě toho je dobré do jídelníčku zařadit pohanku. Doporučuje se více jíst citrusové plody obsahující dostatek vitaminu C.

Ten zabraňuje tvorbě zánětů, které také poškozují cévní stěny. Výborné jsou také borůvky, ostružiny, maliny, černý rybíz, jablka, česnek, celozrnné těstoviny a chléb i listová zelenina. Během sprchování střídejte teplou vodu se studenou, která rozproudí lymfatický systém.

Zároveň se snažte vyhýbat dlouhým horkým koupelím, sauně či opalování – tyhle aktivity žilní problémy jenom zhoršují.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector