Silná slova a sprosté panny

Silná slova a sprosté pannyPřátelske varování: některé z níže klasifikovaných výrazů jsou zřetelně silnější povahy. Neotrlým jedincům mohou způsobit mírnou žaludeční nevolnost či vyrážku, jemnocitným dámám v ojedinělých případech i zánět středního ucha. Proto se ve vlastním zájmu poraďte se svým ošetřujícím lékařem, zda je vaše psychická kondice schopna toto náročné školení snést.

Na druhé straně si ale musíme otevřeně přiznat, že slova vulgární (kategorie F) patří k nejčastěji používaným nadávkám a domníváme se, že jejich vypuštěním by utrpěla věrohodnost této klasifikace. Takže si k monitoru postavte dvojitého frt'ana, děti dejte k babičce a pust'te se směle do čtení.

Silná slova a sprosté panny

 • A1. Nadávky odvozené od přídavného jména -ty nabubřelče, nadutče, nafoukanče, namyšlenče, neohrabanče, neotesanče, neurvalče, nevycválanče, nezvedenče, omezenče, pošahanče, i podělanče, praštěnče, rozežranče, rozjívenče, ubulenče, usmrkanče, vylízanče, vymaštěnče, vypatlanče
 • A2. Nadávky odvozené od vztahu k práci -ty flákači, flinku, lajdáku, lemple, lenochu, nemakačenko, pecivále, povaleči, salámisto
 • A3. Nadávky odvozené z kriminální terminologie -ty chmatáku, kapsáři, kriminálníku, poberto, vrahoune, vrahu, vražedníku, zloději
 • A4. Nadávky odvozené z psychologické klasifikace -ty debile, demente, imbecile, idiote, ignorante, kreténe, mešuge, negramote
 • A5. Nadávky odvozené od vlastního jména -ty donkichote, donchuáne, farizeji, frantíku, grázle, harpagone, hurvínku, chuligáne, jidáši, joudo, lojzo, matěji, misantrope, pepíku, průšo, rambousku, švejku
 • A6. Odvozené od dětí -ty bastarde, cápku, cucáku, dětino, fakane, fracku, harante, klacku, neposlucho, parchante, spratku
 • A7. Nadávky odvozené od povolání či funkce -ty bafuňáři, fízle, fotříku, komediante, komiku, konfidente, kramáři, lampasáku, mameluku, pěšáku, pígle, ponocnej, řezníku, slídile, šarlatáne, vtipálku
 • A8. Odvozené od politické orientaci -ty bolševiku, černoprdelníku, eurohujere, fašoune, fašisto, komanči, komouši, nácku, pámbíčkáři, rudochu, socane, soudruhu, vlezdobruselisto
 • A9. Nadávky odvozené od extremismu -ty diktátore, esesáku, estébáku, gestapáku, skinheďáku, tyrane, uzurpátore, teroristo
 • B1. Odvozené od zvířecích kmenů či zvířat všeobecně -ty bestie, červe, dobytku, hade, hovado, mrcho, mršino, mrtvolo, nestvůro, netvore, obludo, pakoni, paroháči, pišišvore, potvoro, ptáku, ratlíku, stvůro, sudokopytníku, upíre, zvíře
 • B2. Odvozené od konkretních zvířat -ty bejku, čuně, hyeno, kanče, klíště, kojote, koni, kozle, mezku, opičáku, osle, potkane, prase, rosomáku, skunku, slimáku, slone, svině, sysle, švábe, tele, tchoři, trubče, tukane, vole, vejre
 • B3. Odvozené od tělesné (negenitální) součásti -ty čumáku, držko, chobote, kopyto, kořene, ksichte, ocásku, paznechte, pysku, rypáku, sosáku, střevo, tlamo, ucho, vemeno, vohone, zobáku
 • B4. Odvozené od potravin -ty bábovko, buchto, jelito, máku, moučko, omáčko, papriko, paštiko, polívčičko, saláte, šlehačko, šnitlíku, šumáku, uzenáči, zmrzlino
 • B5. Odvozené od věcí denní potřeby -ty bačkoro, chomoute, kolíku, párátko, pásku, péro, pytlíku, sirko, smetáku, stírko, šampóne, špunte, tágo, truhlíku, trumpeto
 • B6. Odvozené od pomůcek, konstrukcí či technologií -ty éro, hajzle, kanále, ořezávátko, pometlo, rádio, stoko, špachtličko, trosko, trubko, vrtáku
 • B7. Odvozené od nekvalitních věcí -ty atrapo, béčko, eklhafte, křusko, ksindle, paskvile, šmejde, šunte, tintítko, zmetku
 • B8. Odvozené od věcí ostatních -ty balíku, bukvice, číslo, dřeváku, dřevo, gumo, hadice, chomoute, mejdlo, poleno, prašivko, řehtačko, slámo
 • B9. Odvozené od nadpřirozených bytostí -ty bubáku, čerte, čerchmante, hastrmane, hejkale, lucifere, pekelníku, plivajzníku, rarášku, rohatej, satanáši, strašáku, strašidlo, upíre
 • C1. Implikující nevábný zevnějšek -ty hnusáku, hnusoune, kolohnáte, kreatůro, kostro, kriple, mrňousi, mumie, mutante, ohavo, pidižvíku, plešoune, prcku, prťavko, příšero, slizáku, slizoune, skřete, škvrně, trpajzlíku, vyžle, zjeve, zrůdo
 • C2. Implikující otylost -ty boubelo, břicháči, cejcho, cvalíku, hubeňoure, metráčku, nenasyto, pupkáči, sádelníku, soudku, špekoune, špekatče, tlustoprde, tlusťochu, těžkotonážníku, tunko
 • C3. Implikující intelektuální vyšinutost -ty blázne, blbče, cvoku, ichtyle, mašíble, mentále, nedouku, pablbe, pitomče, podivíne, pošuku, primitive, raple, stupide, šílenče, trhlouši, trotle, tupče
 • C4. Implikující podlézavost či zákeřnost -ty dolejzači, hochštaplere, nohslede, patolízale, podlejzáku, podrazáku, práskači, šplhoune, šprte, švindlíři, udavači
 • C5. Implikující naivnost ci dětinskost -ty bambulo, čajíčku, greenhorne, holobrádku, jelimánku, naivko, pískle, popleto, slinto, utřinose, zelenáči
 • C6. Implikující přílišnou výřečnost -ty brepto, brblo, camráku, čvaňhale, drštičko, huhlo, huhňo, kecale, kecko, pindálisto, plkale, remcale, slibotechno, tlučhubo, žblabuňko, žvanile
 • C7. Implikujici lakomost -ty bakšišáku, držgrešle, hamoune, hlade, chamtivče, chrte, krkoune, křečku, lakomče, lakoto, skotáku, skrblíku, škrobe, škrte
 • C8. Implikujici sebestřednost či sobeckost -ty čumile, fanfaróne, fintílku, hejsku, hrdobče, chvastoune, ješito, marnotratníku, nádivo, náfuko, necito, seladone, snobáku, sobče, šosáku, vejtaho
 • C9. Implikujici jinou charakterovou vadu -ty bručoune, dotěro, hnidopichu, knihomole, lháři, nevděčníku, potměšilče, pleticháři, počuránku, poťouchlíku, pozére, protivo, strašpytle, strašrybko, škarohlíde, šťouro, všetečko, zbabělče
 • D1. Implikující nízkou užitkovost či výkonnost -ty amatére, budižkničemu, darmošlape, darmožroute, chaotiku, chcíplotino, měkoto, měkouši, nulo, nýmande, ňoumo, padavko, pinčle, pižlo, podpantofláku, podržtaško, přetrhdílo, přícucko, pucfleku, tuberáku, zagroškudlo
 • D2. Implikující nepěstěné mravy -ty barbare, burane, drzoune, grobiáne, hrubiáne, hulváte, křikloune, křupane, neandrtálče, nelido, nerudo, nezdvořáku, neznabohu, oprsklíku, řvoune, tatare, vidláku
 • D3. Implikující neohrabanost či nešikovnost -ty břídile, fušeráku, hromdopolice, chromajzle, mátoho, mazavko, mrvoni, nekňubo, nemehlo, nemotoro, nešiko, patlo, pižlo, rochnile, šmodrcho, šmrdlo, tanku
 • D4. Implikujici směšnost či zanedbanost -ty bordeláři, hajdaláku, hároši, hastroši, hipísáku, hňupe, kašpare, máničko, maškaro, motovidlo, šašku, šášulo, tajtrlíku, trdlo, trulante, trumbelíne, trumbero, žabaři
 • D5. Implikující nestřídmé požívání alkoholu -ty bumbo, bumbrlíčku, demižone, flamendře, chlastoune, kořalo, násosko, ochlasto, ochmelko, opilče, ožralo, pijáku
 • D6. Implikující morální a společenskou spodinu -ty bufeťáku, dojížďáku, feťáku, fujtajblíku, hašišáku, houmlesáku, humusáku, chudáku, ludráku, nuzáku, pobudo, rabiáte, santusáku, špinavče, trhane, ubožáku, vegeťáku
 • D7. Implikující kriminální pozadí -ty čórkaři, gaunere, mukle, padouchu, podvodníku, raubíři, šejdíři, šibeničníku, zlořáde, zlosyne
 • D8. Implikující nekalé úmysly -ty bídáku, darebáku, křiváku, lotře, lumpe, mizero, necito, neřáde, ničemo, podfukáři, rošťáku, somráku, uličníku, vandráku, vometáku
 • D9. Implikující nevěru či lascivnost -ty čuňáku, děvkaři, chlípníku, chlíváku, kurevníku, nemravo, oplzlíku, pelešníku, prasáku, proutníku, sviňáku, záletníku
 • E1. Ironizující, původně slova s kladným významem -ty fajnovko, frajírku, chytráku, chytrolíne, inteligente, koumáku, mudrlante, nádhero, rozumbrado, suveréne, svatoušku, vašnosto, všeználku, vědátore
 • E2. Strýčkovské, ba téměř dobromyslné -ty famfrňousku, famfulíne, ferino, filuto, holenku, hošane, kujóne, kuliferdo, matlafousku, neposedo, nezbedo, nezdárníku, pandrholo, plašmuško, šušňo
 • E3. Bodré a zemité -ty holomku, huncúte, jantare, kakraholte, pacholku, pardále, plantážníku, plašane, prevíte, sakulente, slamáku, sople, šotku
 • E4. Jemné, vhodné do dámské společnosti -ty bařtipáne, bašibozuku, floutku, fouňo, frtkoni, hromotluku, choleriku, koudelko, mantáku, nestydo, ostudo, podvraťáku, šamstře, vopajšlíku, zbojníku
 • E5. Středního kalibru, použitelné mezi gentlemany -ty balousi, karikaturo, kulibrku, makotřasku, mrzoute, pimprle, skuheráku, suchare, valibrku, žabikuchu
 • E6. Středního kalibru, leč nepoužitelné mezi gentlemany -ty bubřino, brundibáre, halamo, chrapoune, kazisvěte, kolohnáte, kyseláči, mamloni, moulo, nimro, panáku, vařbuchto, vykuku
 • E7. Tvrdšího kalibru, omluvitelné silným leknutím -ty bimbasi, bulíku, hadrabo, mezuláne, pako, paňáco, pruďane, řimbabo, serepetičko, slonbidlo, somárisko, votrapo, zametáku
 • E8. Drsné, hrubé, syrové -ty dacane, mindráku, obejdo, pazgřivče, plesnivče, prezente, seniláku, sketo, smrade, smraďochu, strupe, zoufalče
 • E9. Žalovatelné (leč nevulgární) -ty dyliňáku, hejhulo, hemeroide, lemro, magore, sígře, syčáku, šajzle, šklebe, šupáku, tatrmane, tydýte, všiváku, zupáku
 • F1. Odvozené od exkrementů -ty fekálníku, hovnožroute, hovňousku, chcáči, lejno, močko, pochcánku, posero, poseroutko, poserboto, poserprádlo, posránku, přisírko, přizdisráči, sráči, sračko, srágoro, sralbotko, zasranče
 • F2. Odvozené od genitálií (mužských) -ty bimbásku, čuráku, čuramedáne, čuryne, chámovode, chuji, kokote, lobogo, piňďoure, pračůráku, pytlasi, spermajzníku, šuline, varlouši, žalude
 • F3. Odvozené od genitálií (ženských) -ty čurifindo, kundafáči, kundivále, kundo, kundatro, píčine, píčo, pičucho, pičulo, píčusi, pindo, pyzdo, vagíne, vaječníku
 • F4. Odvozené od soulože (jednoduchá) -ty čuromrde, fakouši, jebáku, jeblino, mrdíne, mrdko, ojebanče, pojebe, prcačko, souložníku, šouste, vošouste, vymrdanče, zjebe, zmrde
 • F5. Odvozené od soulože (složená) -ty kazimrde, kazišuku, koňomrde, kozomrde, krávomrde, mámomrde, mrdkožroute, mrduchtivko, nastavkundo, rychlomrdko, zčubkysynu, zkurvysynu
 • F6. Odvozené od zadnice -ty anále, análníku, páprdo, prdeláči, prdelko, prdidlo, prdlavko, prdlouši, prďochu, prďolo, pšouku, řiťolezče, úprdku, třasořitko, vlezdoprdelko
 • F7. Odvozené od onanie či sexuální deviace -ty deviante, exhibouši, fetišisto, honimíre, honislave, hulíne, kanálníku, masturbante, onane, pederaste, pedofile, sadisto, sifilouši, šmíráku, úchyláku, úchyle, vobšourníku
 • F8. Odvozené od sexuální orientace -ty buzerante, buzíku, buzišuku, buzolo, buzuluku, cukrouši, fagote, gejko, hnědkaři, homoklacku, homouši, hulibrku, lesbičko, lesbo, kuřbuřte, maňasi, přihřátej, řiťopichu, spermožroute, teplochode, teplotechno, teplouši, termosko
 • F9. Ostatní -ty cecko, cecine, frantíku, kozomrde, prezervative, primeráku, robertku, šprcgumo, šprcko, šprndo, vyčuránku, vychcánku, vyvalkozo
 • G1. Odvozené od zvířat -ty čubko, huso, kačeno, kozo, krávo, krůto, kryso, můro, medůzo, ochechule, opice, pipko, pipino, ropucho, slepice, sůvo, zmije
 • G2. Odvozené od nejstaršího řemesla -ty běhno, couro, cuchto, děvko, filcko, hampejznice, kuplířko, kurvo, lehkonožko, nevěstko, poletucho, rajdo, rozhoďnožko, šlapko, štětko, trajdo, vohrňdíro
 • G3. Pojící se s přídavným jménem „stará“ -ty (stará) bréco, čarodějnice, fusekle, kraksno, onuce, opice, panno, rachejtle, rašple, semetriko, škatule, škeble
 • G4. Implikující charakterovou či povahovou vadu -ty drbno, falešnice, fňukno, frigido, hysterko, klepno, koketo, necudo, nestydo, netykavko, štěkno, urážlivko
 • G5. Implikující nepřitažlivost -ty baculko, fuchtle, jedubabo, ježibabo, maškaro, ohyzdo, rachomejtle, šeredo, škaredo, šmudlo, špindíro
 • G6. Implikující podřadnost -ty cundro, čůzo, dylino, fifleno, flundro, kedro, nicko, puťko, socko, smažko, šlundro
 • G7. Odvozené od vlastních jmen -ty doroto, důro, fúrie, káčo, kunhúto, mařeno, megero, náno, pizizubko, putifarko, rebeko, rozáro, uršulo, xantipo
 • G8. Odvozené od funkce sociální či rodinné -ty babo, babizno, bordelmamá, feministko, hajzlbábo, kuchto, macecho, slečinko, tetko
 • G9. Ostatní -ty buchto, cácorko, frajle, gembo, kdákalko, machno, manekýno, mechtle, mišpule, pizdo, satorie, treperendo
 • H1. Nadávky používané převážně v 1. pádě -ty jsi fiškus, hemr, kakabus, kokos, mamlas, poděs, šíbr, ťulpas, ťululum, vocas
 • H2. Nadávky používané v množném čísle -vy bando, čeládko, holoto, chamradino, chásko, chátro, lúzo, pakáži, sebranko, svoloči, verbeži
 • H3. Klasické nadávky dvouslovné -ty čubčí synu, dědku jedovatej, dědku plesnivá, držko plechová, frajere libovej, hadrovej panáku, hubo nevymáchaná, káčo pitomá, krávo nebeská, kůže líná, mozku vyhnilej, palice dubová, prašivej pse, ošklivé kačátko, slepičí prdelko, starý fajfko, studenej čumáku, vole korunovanej, vylízaná makovice, zmoklá slepice
 • H4. Nadávky idiomatické -Rozhodčí je mrkev .
 • I1. Odvozené od národnosti či rasy -ty bulhare, maďare, negře, rákosníku, rumune, žabožroute, žiďáku
 • I2. Označující obyvatele specifického města cajzl – Pražák (Brněnský hantec) luft'ák – Pražák, či obyvatel většího města, vyjíždějící do přírody mechovák – obyvatel HK (Pardubicko) perníkář – obyvatel Pardubic (Hradecko)
 • I3. Označující obyvatele specifického regionu/státu amík – Američan antek – Polák (sev. Morava) avar – Mad'ar (sev. Morava) čehún – Čech (na Slovensku, místy též na Moravě) čížek – Čech (na Moravě) čobol – Slovák dederon – obyvatel bývalé NDR – v originále DDR dojčlanďák – Němec fric, fricek – Němec ivan – Rus kaštan – Rakušák (sev. Morava) pauzáci – Moraváci (jejich hymnou byla pomlka mezi českou a slovenskou) prajz, prajzák – Prus pšonek – Polák skopčák – obyvatel (západního) Německa švéd – Čech, Pražák t'aman – Vietnamec (sev. Morava)
Budete mít zájem:  Při laryngitidě krk opuchne zevnitř

Silná slova a sprosté panny

Komerční i nekomerční použití materiálu na této stránce (at' už jako celku nebo jednotlivých částí) podléhá souhlasu správce projektu .

Provinilci budou popotahováni po vyhřátých i nevyhřátých mezích zákona a nádavkem jim bude elektronickou poštou zasláno několik hezkých exemplářů z kategorie F2. Na adresu správce projektu však můžete zasílat další odposlechnuté nadávky ke klasifikaci.

Nechcete-li, aby se vaše jméno objevilo v kolektivu autorů, uved'te, že si přejete zůstat anonymním dárcem.

Některé nadávky příliš blízké nadávkám již klasifikovaným jsme vypustili (např. nadávku „ty darebo“ kvůli přítomnosti již katalogizovaného: „ty darebáku“). Taktéž jsme vypustili zdrobněliny v případech, kdy kmenové slovo již v klasifikaci je (např.

„ty pitomečku“ na konto: „ty pitomče“), dále slova nepoužívaná v běžné praxi jako nadávky (napr. „ty voyeure“ za nadávku přirozeně nepovažujeme, zatímco „ty šmíráku“ ano) a konečně nadávky lišící se pouze rodem („ty darebáku“ ano, vs. „ty darebačko“ ne).

Kolektiv autorů: Konrád Ben, Karen Eckhardt, Kateřina Knoppová, Bronislav Marek, Jan Řeháček, Jan Tichý, Jan Vlačiha

© 2001 Gustav pro jazyk český

Zbytek klasifikace je věnován nadávkam méně standardním (nářečí, archaismy atp.) a je v ASCII pouze.

Silná slova a sprosté panny

  Gustav —————- Slangusta Silná slova a sprosté panny

Proč je v italštině mnohem víc výrazů pro prostitutku než v češtině?

Předem říkám: Dnes budu mluvit sprostě, věda si to žádá!

S mým velmi šikovným studentem Markem jsme narazili na téma sprostých slov v italštině. Pak jsme hledali nějaká videa a literaturu, no zabavili jsme se tím docela dlouho. Marek došel k závěru, že v zemi, kde existuje tolik slov pro prostitutku, musí být prostituce rozšířenější než třeba u nás

Tak tomu ale v žádném případě není. Itálie jen spadá do jiné jazykové oblasti, pokud jde o vulgarismy. V Evropě rozdělujeme tři typy oblastí podle vulgarismů: sexuální, fekální/anální a sakrální.

Některé jazyky jsou ryzími představiteli jednoho typu, jiné jsou smíšené. Příslušnost k té které oblasti je dána řadou faktorů – historií národa, společenskými tabu, ale dozajista i temperamentem.

Příslušnost k té které oblasti má také širší lexikální dopad – třeba ten, že máme v italštině několik desítek výrazů pro prostitutku. 

Vulgarismy máme v jazyce proto, abychom v případě, že je to třeba, dosáhli maximální možné míry expresivity. Vulgarismy svým používáním ztrácejí původní referenční význam – což je velmi těžké akceptovat, pokud je běžně nepoužíváte, ale stejně tak pokud je slyšíte v jazyce, kterým nemluvíte, ale kterému rozumíte – viz další příklady ze slovanských jazyků. 

Asi nemusíme dlouze debatovat o tom, do jaké oblasti patří čeština. Jaká sprostá slova jsou v češtině nejběžnější? Převažují výrazy odvozené od slov prdel a srát.

Pokud jde o domácí nadávky (tedy ne vypůjčené nadávky typu debil, idiot) sloužící k označení jednotlivce, sáhne čeština po výrazech z oblasti zemědělství: vůl, kráva, slepice. Tady se konečně dostáváme k té italštině.

Ital, který chce v hádce urazit svou manželku, napadne její věrnost nebo vytáhne něco se sexuálním podtextem. Čech si vystačí s výrazy z oblasti domácího zvířectva. 

Čeština tvoří se svými análně-fekálními vulgarismy výjimku mezi slovanskými jazyky, které jsou jinak zaměřeny sexuálně (prakticky ve všech nacházíme desítky nadávek odvozených od slova jebat).

Budete mít zájem:  Příznaky Přetržených Vazů V Koleni?

Je naprosto fascinující, že slovesa jabhati, pardaté a sarjaté jsou doložena už v sanskrtu! Jako slabší nadávky pak u nás přežívají slova z církevní oblasti (sakra, krucinál, krucifix), některé dokonce získaly povahu takřka eufemismů (viz například panenko skákavá odvozené od Panny Marie Skokovské). 

Mezi jazyky s převažujícím typem sakrálním patří například švédština. Poměrně silná švédská nadávka jävla se sice do angličtiny překládá jako fuck/ fucking, nicméně toto slovo vzniklo ze slova „ďábel“ (ve švédském djävul slyšíme anglické devil).

Obecně platí, že čím víc na jih, tím víc převažují vulgarismy sexuální. Nejběžnější řecká nadávka μαλάκας (čti malakas) znamená v podstatě „měkkýš, měkoň“ a vztahuje se k mužské nedostatečnosti v sexuální oblasti. Zvláštní kategorii sexuálních nadávek tvoří sexuální narážky na matku.

Čecha dost zaskočí srbské a chorvatské jebem ti pičku materinu (které je v těchto jazycích velmi běžné) nebo španělské hijo de puta. První výraz snad netřeba překládat, druhý je obdoba našeho zkurvysyna, který se však v češtině používá podstatně méně a spíš archaicky.

Ve španělsky mluvícím světě je také poměrně rozšířené zvolání la puta madre que te parió (tady už je mi opravdu zatěžko napsat to česky, znamená to „ta kurva, která tě porodila“).

Vulgarismy mají v jazyce několik funkcí. Klíčová je podvědomá potřeba mluvčího vyjadřovat se expresivně, zajímavě, inovativně – tohle je ostatně i hlavní hnací motor dalších jazykových změn.

Je to právě potřeba expresivity, která způsobuje, že nepoužíváme vulgarismy jen tam, kde chceme nadávat, urazit, ublížit.

Používáme je i tam, kde chceme naopak vyzdvihnout, zdůraznit kvalitu – viz naše Je to kurva dobrý! nebo španělské Ayer vimos una película de puta madre (doslova „Včera jsme viděli zkurvenej film.“ – vždy ve smyslu „hodně dobrej film“).

Používáním určitých vulgarismů také často dáváme najevo příslušnost k určité sociální skupině – velmi specifický slovník mají například pražští bezdomovci a jsem si jistá, že i lingvistický průzkum ve vyšších patrech politiky by přinesl zajímavé výsledky.

Baví vás jazykové zajímavosti v češtině i v cizích jazycích?

Nahlédněte do nového titulu z nakladatelství Jazykový koutek:

Silná slova a sprosté panny

Česko-polský slovník zrádných slov – Martin Adámek

Vytvořenočerven 2010;občas aktualizováno

Čeština a polština jsou poměrně podobné jazyky, takže není příliš obtížné se při znalosti jednoho učit i druhý z těchto jazyků nebo mu alespoň rozumět.

Silná slova a sprosté pannyIlustrační obrázek. Původní čb kresba [internet], úprava [adamek.cz]

Přílišná důvěra ve snadnost porozumění a v blízkost jazyků se ale nemusí vyplatit. Níže uvádím slova, která jsou v obou jazycích velmi podobná nebo dokonce stejná, ale přitom mají jiný význam – v lepším případě podobný (vojna vs. wojna, válka vs. wałka), někdy úplně jiný a někdy dokonce přímo opačný (zápach vs. zapach).

Aby se předešlo situacím jako je ta na ilustračním obrázku, rozhodl jsem se sestavit stručný přehled podobných slov s odlišným významem. Těch dvojic je mnohem více, uvádím tedy alespoň ty nejdůležitější (co do závažnosti rozdílu významu a frekvence výskytu).

Technické překlady z polštiny do češtiny – informatika i jiné obory

Česko-polský slovníček zrádných slov

1.významversus2.významČeskyPolskyČeskyPolskyCSPLCSPLCSPLCSPLCSPLCSPL
duben kwiecień ! květen maj
silnice, cesta droga ! droga narkotyki
hledat szukać ! (podobne czeskie słowo ma natyle niegrzeczneznaczenie, że nie mogę mieć tego na witrynie)
západ zachod ! záchod ubikacja
záchod ubikacja ! ubikace mieszkalne budynki w koszarach(zakwarterowanie dla żolnierzy)
obchod, prodejna sklep ! sklep piwnica
sklep piwnica ! pivnice piwiarnia
obilí zboże ! zboží towar
loď statek ! statek duże gospodarstwo rolnicze na wsi;albo majątek (dobra)
rybník, vodní nádrž, jezero staw ! stav (situace, status) stan
kloub tkalcovský stav krosno tkackie
stav stan (sytuacja, status) ! stan namiot
Spojené státy Stany Zjednoczone
vůně zapach ! zápach smród
vonět pachnąć ! páchnout, smrdět śmierdzieć
starý, tvrdý, oschlý (např. chléb) czerstwy (np. chleb) ! čerstvý świeży
přítomný obecny ! obecný ogólny
v bezvědomí nieprzytomny ! nepřítomný nieobecny
v současnosti, teď obecnie, teraz ! obecně ogólnie
opravit/oprava naprawić/naprawa ! napravit/náprava poprawić/poprawa
náprava, osa
napravit/náprava poprawić/poprawa ! popravit/poprava wykonać/wykonaniekarę/y śmierci
úprava, provedení(např. vazba knihy; svítidlo, lampička, světlo, osvětlení; zarámování obrazu; rámeček brýlí; uspořádání/formace/choreografie fanoušků na tribuně) oprawa ! oprava naprawa
úspěšný skuteczny ! skutečný rzeczywisty, prawdziwy, realny
úspěch skutek, sukces ! skutek uczynek
skutek uczynek ! účinek działanie/wyniki/konsekwencje czegoś
přesvědčit przekonać ! překonat pokonać
stát se, udát se(obecně, ne jen pozitivní události) zdarzyć się ! podařit se, zdařit se udać się
nehoda, (auto)havárie wypadek ! výpadek, porucha, (energetická) havárie awaria
poslední ostatni ! ostatní pozostały
ostatní pozostały ! pozůstalý bliski zmarłego
nutně, nezbytněúplně koniecznie ! konečně wreszcie
ložní povlečení pościel ! postel, lůžko łóżko
koberec dywan ! pohovka, gauč,kanape, divan sofa
židle krzesło ! křeslo fotel
zrcadlo lustro ! lustr żyrandol
závěs zasłona ! záclona firana
pneumatika opona ! opona kurtyna
prach kurz [kuž] ! kouř, dým dym
! kurz [kurs], kurs kurs
slušný uprzejmny ! upřímný szczery
slušný grzeczny ! hříšný grzeszny
boj, bitva walka, bitwa ! válka wojna
válka wojna ! vojna z ustawy obowiązkowasłużba w armii
povídat si, mluvit spolu gadać ! hádat se sprzeczać się, kłócić się
shodnout se, souhlasit zgadzać się
fanoušek, fanda kibic ! kibic (kibicovat) Negatywne słowo oznaczujący osobę, która oglądając grę (nie grając) w karty (typowo) mówi do gry i radzi. Ogólnie ten, kto nie robi, ogląda oraz radzi, choć robiący nie pytał się.
hodně, mnoho sporo, dużo ! spoře, málo niedużo
téměř, skoro prawie ! právě własnie;w matematyce: dokładnie
spíš(e), pravděpodobně(ji), asi, nejspíš(e) raczej ! radši, raději chętniej, wolę
někdy kiedyś ! kdysi niegdyś
snažit se starać się ! starat se opiekować
asi chyba ! chyba błąd
doklad, důkaz dowód ! důvod powód
důležitý ważny ! vážný poważny
ale, přece jednak ! jednak (używano np. przed każdym z listy powodów)
přes, skrz (město);7. pád (aktér);po dobu (čas) przez ! přes przez (miasto),ponad (czas, liczba, numer)
přesto(, že)ale i takstejně (po)mimoto/tego(, że) ! mimo poza, z wyjątkiem, oprócz
záležitost, věc, téma/otázka sprawa ! zpráva wiadomość
věc rzecz ! řeč, jazyk język
! řeč, projev przemówienie, przemowa
rezerva zapas ! zápas walka (sportowa), mecz, rozgrywka
motorka motor ! motor silnik
pohřební vůz, pohřebák karawan, karawan pogrzebowy ! karavan, obytný přívěs przyczepa kempingowa
k nezaplacení, mající nevyčíslitelnou hodnotu bezcenny ! bezcenný bezużyteczny, bezwartościowy
(English: priceless) (English: worthless, valueless)
pohodlný wygodny ! výhodný korzystny
zisk korzyść ! kořist, lup łup
vláda rząd ! řád(některé významy) zakon(niektóre znaczenia)
řád(některé významy) zakon(niektóre znaczenia) ! zákon ustawa
zákon ustawa ! ústava konstytucja
slunečnice słonecznik ! slunečník, deštník parasol
lavička ławka ! lávka kładka
lávka kładka ! kladka krążek linowy
visací zámek, kladka kłódka
borůvky jagody (czarne), borówki czarne ! jahody truskawki
bobule jagody !
brusnice borówka ! borůvka borówka czarna
krk2 různé překlady szyja ! šíje kark
jíl, hrnčířská hlína glina ! hlína, zemina gleba
policajt, polda
policista policjant ! policajt glina
slečna  *) panna ! panna dziewica
nevěsta panna młoda
dívka dziewczyna ← (Pozor na záměnu tří podobných polských slov s různými významy)
panna dziewica
děvka (wulgaryzm!) dziwka (vulgarismus!)
dívka dziewczyna
*) V polštině se k oslovení používá pouze „pani”, nerozlišuje se slečna vs paní. *) W czeskim „slečna” używano również co tytuł przed nazwyskiem, zamiast „paní”, jeżeli nie wydana za mąż.
Budete mít zájem:  Domácí Léčba Šedého Zákalu?

 Další taková slova můžete nalézt v podobném slovníku na webu finito.zanet.pl.

Vlastní slovník hovorových slov

Z kontextů v praxi jsem si ke dvěma polským slovům nalezl vlastní vhodný překlad,respektující nejen samotný význam, ale i vyznění, citové zabarvení, formu, hovorovost jazyka:

Vlastní překlad hovorových slov

PolskyČesky
NieźleNiezły Slušně, dost dobřeSlušný, dost dobrýPřestože doslovný překlad by byl „To není špatné”, tak z kontextů a praktických výskytů plyne, že jde o výrazně pozitivnější hodnocení, silnou hovorovou pochvalu, ba až lehce emotivní. Tedy něco jako české „Slušněěě!”Dokonce na jednom záznamu z polského TedX se cizinec pracující v Polsku podivuje, že nejpozitivnější polské hodnocení je v doslovném překladu do angličtiny „not bad”. K tomu bych dodal, že z mně známé angličtiny je nejbližší skutečný ekvivalent asi výraz „well done”, který bych do češtiny přeložil přibližně jako „dobrá práce” – i tak by se polský výraz „nieźle” dal přeložit.
Spoko V pohoJde přibližně o zkráceninu slova „spokojnie”, tedy „klidně”, ale znamená spíše něco jako„OK, v pořádku, v klidu, žádný problém”.A jelikož se v češtině podobně zkracuje výraz „v pohodě” na „v poho”, považuji za nejpřesnější ekvivalent polského slova „spoko” právě české slovo „v poho”.

V běžných slovnících budete dost těžko hledat i univerzální pozdravy nerozlišující tykání či vykání.V praxi jsem vysledoval toto:

Univerzální pozdrav a rozloučení pro tykání i neformální vykání

PolskyČesky
Witam ZdravímKromě toho obrat „witam(y) w…“ slouží i jako české „vítám(e) v…“.
Na razie Zatím(anglicky: „See you (later)“) Stejně jako „zatím“ v češtině, i polské „na razie“ slouží nejen pro neformální rozloučení s předpokladem, že se zanedlouho uvidíme znovu, ale i jako vyjádření toho, že aktuálně popisovaný stav je dočasný („(Pro)zatím ještě nevíme“).
 • Poláci také používají rozloučení „do zobaczenia“, doslova „na viděnou“, ale na rozdíl od češtiny nejde o archaismus, toto rozloučení se běžně používá.
 • Lze použít při tykání i při přátelském vykání.

Sloveso „informovat” a vid (dokonavost)

V češtině se sloveso „informovat” používá ve stejném tvaru pro dokonavý i nedokonavý význam.Při překladu do polštiny je zapotřebí zvážit slovesný vid (aspekt) slovesa, a podle toho správně zvolit dokonavé sloveso „poinformować”, nebo nedokonavé „informować”.

Více na dané téma v krátké poznámce o českém a polském slovesném vidu.

Podobně důsledně se v dokonavých významech používá i sloveso „zrezygnować”, na rozdíl od češtiny, kde se i v takové situaci použije nedokonavé „rezignovat”.

Čeština a polština – jazykové služby

verbal – Čuk Rorýs

Milý zapálený křesťanku,

připouštím, že na tom určitě něco bude! Mluvíš totiž skoro úplně přesně jako jeden můj známý, kterému diagnostikovali akutní schizotypní poruchu, akorát mu místo Ježíše předepsali Olanzapin. Možná by sis ho mohl taky zkusit někdy zobnout, ten zmíněný pacient po nějaké době pomatený být přestal!

Každopádně sis, Satanžel, vybral k obrácení na víru toho nepravého. Já už jsem totiž neochvějně přesvědčen, že Ježíš je, protože jsem se s ním jednou i osobně setkal! Dovol mi tedy, abych ti tento skutečný transcendentní zážitek trochu přiblížil a odhalil ti tak i trochu jiný úhel pohledu.

Bylo to před deseti lety v jedné africké poušti, kdy jsem seděl v noci u ohně s bandou nevěřících, tedy věřících, ale v konkurenčního Ředitele, a nechal se hostit jejich vyhlášenými inhalačními pochutinami.

A najednou, tak kolem druhé ráno, prostě seděl vedle mě.

Takový malý, plešatějící Žid, ohozený v šik bílém prostěradle, přes které mu lezly nepoddajné chlupy na zádech, jindy černé kudrliny vyžehlené kulmou, na mykotických nohách ošoupané kristusky a na hlavě naražený ostnatý drát.

Nejdříve na mě chvíli jen tak žertovně mrkal skrz díry v dlaních a prostrkával si jimi prostředníčky, asi aby prolomil ledy, pak nesměle požádal o bongo, zdvořile se představil jako Ježíš Kristus, ale jestli chci, ať mu prý klidně říkám Džery. Hleděl jsem na něj v naprostém náboženském vytržení, třásly se mi ruce a vůbec nevěděl, jak reagovat.

Džery mě však přátelsky objal kolem ramen a řekl, že už dávno hitparády nevede, neboť Ředitel na to tady již drahnou dobu dost jebe a je imrvére na služebkách v pekle, kde osobně týrá Darwina, protože mu zkurvil Píárko, tak ať se klidně vyseru na nějakou celebritní okázalost, beru jej jako obyčejného nesmrtelníka a prostě se k němu přitulím. Ježíš, byl to přece Ježíš, no tak jsem poslechl, on mi začal kroužit prstem ve vlasech a šeptal mi do ucha, že mě strašně miluje, a jestli prý ho do sebe pustím, zařídí mi život v Ječný a koupí mi tam i nemovitost.

Namítnul jsem, že mám hemoroidy, ale on se jen usmál a povídal, že jsem jej asi špatně pochopil, protože se mi ve skutečnosti touží nacpat někam mezi chlopeň, předsíň a komoru.

Poté, co jsem takový kardiostimulátor s díky odmítl, začal mi hladit koleno a prohlásil, že mi tedy ze samé lásky aspoň něco provede s těmi hemoroidy, že jsem určitě už něco zaslechl o jeho zázračných schopnostech, a ať prý si kleknu na čtyři, aby mi předvedl svůj léčivý dotek. Bez váhání jsem se podvolil a byl svědkem nefalšovaného zázraku.

Jednak dodnes nevím, čím se mě to vlastně dotýkal, poněvadž mi oběma rukama pevně svíral ramena, a druhak mi hemoroidy skutečně zmizely a už se víckrát nevrátily, ačkoliv mám sedavé zaměstnání.

Jistě se teď napjatě ptáš, jak to celé dopadlo. Inu, Ježíš se zjevil pouze mně, a tak ty zkurvené muslimské pohany má podivná, obnažená pozice přivedla k domněnce, že s nimi chci hrát jejich tolik oblíbenou velbloudovanou.

Tu však oni s Evropany nehrají, neboť jsou příliš čistotní, tudíž mi jen se smíchem podstrčili zpět bongo, a já se z následného prásku strašlivě zakuckal. A když jsem si poté vytřel slzy z očí a ohlédl se, Ježíš už tam nebyl. Asi šel milovat i další vyvolené.

Nicméně od té doby jej neustále cítím tam, kde nejvíce potřebuji.

Takže, milý samozvaný spasiteli, tady vidíš, že je má víra neochvějná! Pochybuji, že bys také disponoval stejným transcendentálním prožitkem rovnajícím se absolutnímu důkazu a navíc jsi díky své psychické poruše zbytečně jednostranně zaslepen.

Já jsem totiž nade vší pochybnost přesvědčen, že mě miluje nejen Ježíš, ale také Vodník, Princ Bajaja, Krteček, Hejkal, dvě nebo tři saně, Dlouhý a Bystrozraký (Širokého ze zjevných důvodů odmítám) a v neposlední řadě i několik Rusalek a Lesních vil, které si ho nechají kdykoliv strčit úplně kamkoliv! No, jen si to představ! Jak jsem říkal, prostě zobni ten Olanzapin a věřím, že se ti obzory také výrazně rozšíří.

Jelikož mám v plánu po smrti v klidu eternálně trouchnivět a nikoliv po kolena v mlze očumovat Cherubínkům barokní prdele, pouze zdvořile poděkuji za tvé požehnání, doufám, že jsi jej myslel opravdu upřímně a zcela v souladu s vaší v minulosti tolik osvědčenou Žehovou doktrínou, ale dál kopu za Satana. Při nejbližších orgiích se však u Něj pokusím přimluvit za to, aby se tvé psychické zdraví co nejdříve vrátilo do normálu!

 • S upřímným přáním brzkého zlepšení
 • Taky tě mám rád!
 • Vodník tě neutop!
 • verbal

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector