Roušky končí, se třemi výjimkami

Pandemie koronaviru je v Česku znovu na vzestupu. Platí tak povinnost nošení roušek uvnitř všech budov a od středy nově také na veřejných místech, kde jsou si lidé blíže než dva metry.

Výjimku budou mít lidé při sportování. V autech pak platí nová povinnost pro ty, kdo nejsou rodinnými příslušníky.

Dříve už platila povinnost v Praze a Středočeském kraji nosit roušky i na venkovních akcích nad sto lidí. 

„Ve všech zastavěných prostorách jsou nyní povinné roušky v případě, že se jedná o setkání v menší než dvoumetrové vzdálenosti a nejde o členy jedné rodiny.

Mimo zastavěné oblasti roušky požadovány nadále nejsou,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády v pondělí 19. října.

Doplnil pak, že opatření bude platit pro takzvaný intravilán, nikoliv například ve volné přírodě, jak toto bude přesně definováno už ale neuvedl. 

„Čím je chladnější počasí, tím narůstá význam roušek venku,“ dodal Prymula. Tím, že se na jaře zavedly, se podle něho snížil i výskyt jiných běžných respiračních chorob. Další novinkou je to, že povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

Nošení roušek při pohybu mimo domov bylo v Česku povinné od poloviny března, postupně bylo zmírňováno. Nejdříve se přestaly nosit venku, ve většině vnitřních prostor zůstaly do 1. července.

Znovu měly být ve většině vnitřních prostor a vozů hromadné dopravy zavedené od 1. září, už v polovině srpna to navrhoval tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nakonec byly znovu povinné až od 10. září.

Od středy je povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách budov kromě domácnosti nebo ubytování. Přísnější opatření proti koronaviru platila dříve pouze v Praze, Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Dále pak platí různá omezení pro shromažďování. 

Všechny vnitřní akce na stání nad deset osob jsou zakázány od 18. září. Jsou tak povoleny pouze akce na sezení a každý z účastníků musí mít svoje místo. Nadále platí, že maximální kapacita takových akcí je 500 osob. V případě vytvoření oddělených sektorů lze pořádat akce s počtem účastníků nad tisíc osob. Všichni účastníci vnitřních akcí musí mít nasazené roušky.

 • Výjimku z nošení roušek a všech nařízení obecně budou mít podobně jako na jaře děti do dvou let věku, mateřské školy, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci jídel a nápojů.

Řada dalších opatření, která mají zpomalit šíření nákazy v zemi, platí už déle. Od 1. září platila na území Česka povinnost nosit roušky v MHD, vlacích, autobusech a ve vozidlech taxislužby. Dále na úřadech a v místnostech, které slouží pro kontakt s veřejností, a to v provozní v době.

 1. Roušky bylo dále nutné nosit v nemocnicích, na poliklinikách, v ambulancích, v domovech pro seniory, v lékárnách a v podobných zařízeních zdravotních a sociálních služeb.

Kde a kdo nemusí nosit roušky?

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 3. osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně, d)            internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 4. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 5. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 6. žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 7. zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 8. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 9. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 10. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 11. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 12. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 13. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 14. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 15. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 16. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 17. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 18. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 19. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 20. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 21. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 22. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 23. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 24. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Autor: var, vaj

Vláda schválila nové výjimky z nošení roušek i mírnější pravidla pro pendlery

Vláda po souhlasu sněmovny prodloužila stav nouze do 17. května.

Budete mít zájem:  Chemoterapie – jak ji co nejlépe zvládnout? Zajímavé informace…

Schválila také další výjimky pro nošení roušek – od pátku ji nebudou muset mít děti ve školce, umělci nebo moderátoři či redaktoři bez hostů ve studiu. Vláda také zmírnila pravidla pro pendlery.

Nově jim bude stačit předložit test jednou za měsíc. Události kolem pandemie koronaviru v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

Nákupní doba vyhrazená pro seniory, tedy 08:00 až 10:00, bude navzdory postupnému uvolňování vládních restrikcí platit dál. O zrušení by se mohlo mluvit až na začátku červnu. Zatím je třeba tuto rizikovou skupinu včetně hendikepovaných chránit. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to dnes uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nově ministerstvo zdravotnictví umožní od 11. května hromadné společenské, sportovní a kulturní akce do 100 osob. „Zahrnuty jsou i kina, divadla a svatby,“ uvedl dnes na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V České republice již zemřelo s nemocí covid-19 celkem 235 lidí, od ráno zveřejněných údajů se jejich počet rozšířil o osm. Dvě z těchto nových úmrtí byla zpětně dopsána do středečních statistik.

Počet vyléčených se od rána zvýšil o 161 na 3281. Nových případů nákazy zatím dnes testy prokázaly 63, dohromady jich je 7642. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:30.

Vláda ulevila pendlerům. Test na koronavirus budou muset předložit jednou za měsíc místo dosavadních dvoutýdenních intervalů.

23:23

Stručné shrnutí vládních opatření:

Vláda schválila, že nosit roušky nebudou muset od pátku děti od dvou do sedmi v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

Povinnost se nově nebude vztahovat také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových či televizních pořadech ve studiu a bez hostů.

A dále, že pendleři budou muset na test jednou do měsíce místo dosavadního intervalu 14 dnů.

Na vysoké školy se budou moct od 11. května vrátit studenti všech ročníků ve skupinách do 15 osob. Omezení počtu se nevztahuje na praktickou výuku a praxi.

Deváťáci se budou od 11. května moct vrátit do škol kvůli přípravě na přijímací zkoušky. Bude to dobrovolné a scházet se žáci budou moct na konzultacích do 15 osob.

Od 11. května se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin a divadel. Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky se letos v létě v ČR kvůli koronaviru konat nebudou.

23:05

V celých Spojených státech k dnešnímu dni onemocnělo covidem-19 přes 1 050 000 lidí, vyplývá ze statistiky Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Nemoci nebo komplikacím s ní spojeným podlehlo téměř 62 000 Američanů. Ve státě New York zemřelo víc než 18 000 osob, podstatná část z nich ve stejnojmenném městě.

22:57

Ředitelé základních uměleckých škol (ZUŠ) si nyní připravují různé scénáře, jak by školy mohly fungovat po částečném obnovení svého provozu od 11. května.

Záležet bude na tom, jaké hygienické podmínky budou muset školy splňovat.

Jejich ředitelé čekají hlavně na manuál s doporučeními, který ministerstvo školství představí v pátek, řekl dnes výkonný ředitel Asociace základních uměleckých škol (AZUŠ) Tomáš Kolafa.

22:21

V Brazílii od středy přibylo přes 7000 případů nákazy koronavirem, celkem je infikovaných více než 78 000. Obětí je 5901, za poslední den zemřelo 435 lidí.

Informovala o tom dnes agentura Reuters s odkazem na bilanci ministerstva zdravotnictví. Denní nárůst nakažených v Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, patří v současné době k největším na světě.

Experti navíc varují, že reálná čísla jsou mnohem vyšší, protože Brazílie provádí ve srovnání s jinými státy jen velmi málo testů.

22:08

Od 20. dubna je v celém Německu možné znovu otevírat obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních a také všechny prodejny aut, kol či knih.

Dvě východoněmecké spolkové země, Durynsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko, dnes ale oznámily, že chtějí povolit otevření všech obchodů bez omezení plochy.

Meklenbursko-Přední Pomořansko na severovýchodě Německa tak chce učinit už od soboty a Durynsko od pondělí.

Durynsko dnes navíc oznámilo, že od pondělí tu bude možné provozovat individuální sporty pod širým nebem.

Jako příklady uvedl zemský ministerský předseda Bodo Ramelow veslování, plachtění, tenis, lehkou atletiku, jízdu na koni a ty druhy sportů, při kterých lidé nepřicházejí do příliš blízkého kontaktu.

Sasko zase oznámilo, že od pondělí se tu bude moci shromažďovat až 50 lidí, přičemž dosud to bylo s povolením nejvýš 15.

21:47

V Německu se navzdory koronavirové epidemii v pátek uskuteční několik prvomájových demonstrací. V Berlíně bylo povoleno přes 20 malých akcí, v Hamburku téměř 40, informovala dnes agentura DPA.

Policie je letos z důvodu ochrany před infekcí připravena tvrději zasáhnout, pokud se vyskytnou větší manifestace a nepokoje. Prvomájové demonstrace se v Německu uskuteční navzdory omezení kontaktů mezi lidmi.

V Berlíně však byly povoleny jen malé manifestace, z nichž každé se má zúčastnit nanejvýš 20 osob.

21:06

Ministr školství Robert Plaga v České televizi večer uvedl, že během příštího týdne oznámí termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy i termín zahájení maturitních zkoušek. „Nebudu čekat až do poloviny května, pokud vše půjde takto dobře, jak jde doposud,“ uvedl k termínu oznámení s odkazem na zlepšující se epidemiologickou situaci.

20:59

Třetina lidí hospitalizovaných v Británii kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19 nakonec infekci podlehla.

Z pacientů, kteří museli být kvůli kolabujícímu dýchání připojeni na ventilátory, nákazu nepřežila více než polovina.

Vyplývá to z předběžných výsledků studie vědců z univerzit v Edinburghu, Liverpoolu a Londýně, kteří sledovali data ze 166 britských nemocnic v období od 6. února do 18. dubna. Informovala o tom stanice CNN.

20:54

Poláci pracující nebo studující v sousedních zemích, včetně Česka, nebudou už muset od pondělí 4. května při návratu na čtrnáct dnů do karantény.

Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna, od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky

Od čtvrtka budou muset lidé v České republice na vybraných veřejně přístupných místech povinně nosit respirátor či jednorázové chirurgické roušky. Zpřísnění mimořádného protiepidemického opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 22. února 2021.

Budete mít zájem:  Kohoutková voda v Dejvicích je závadná. Způsobuje průjem

Rozhodla také o dalším prodloužení podpůrného programu Antivirus či o dalším bezplatném poskytnutí osobních ochranných prostředků pro zaměstnance škol a pro osoby ohrožené chudobou.

Od půlnoci ze středy na čtvrtek vstoupí v České republice v platnost přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných prostředků na veřejně přístupných místech.

Ve vnitřních prostorách veřejných staveb a na dalších veřejně přístupných místech, kde budou více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva metry, se bude možné pohybovat pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének. Až do 28. února bude v tomto případě platit přechodná výjimka, která dočasně umožní i použití jiných ochranných prostředků.

Od půlnoci ze středy na čtvrtek začne platit také pro návštěvu obchodů, zdravotnických zařízení ambulantní péče, zařízení sociálních služeb, cestování v prostředcích veřejné dopravy, ale také pro mezinárodní letiště, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy a motorová vozidla, pokud v nich pojedou lidé z více domácností, kde bude nutné mít nasazený respirátor nebo alespoň dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Nebude tedy už možné využít třeba doma vyrobené látkové roušky. Z těchto nařízení budou nadále platit výjimky pro zvláštní případy, například pro děti do 15 let. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda zároveň souhlasila s vyčleněním 7,5 milionu roušek z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv, které budou prostřednictvím 15 potravinových bank a jejich centrálního skladu a další zhruba tisícovky sociálních partnerů například z řad nevládních neziskových organizací zdarma distribuovány osobám a domácnostem ohroženým chudobou či materiální deprivací. Každá osoba by měla dostat jedno balení o obsahu 50 kusů roušek. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ze skladů Správy státních hmotných rezerv bude uvolněno také 3 467 312 kusů respirátorů typu FFP2, které vláda pošle bezplatně do škol a dalších školských zařízení.

Jejich zaměstnanci dostanou v období od 1. března 2021 do 31. března 2021 po třech respirátorech na týden. Jedná se o školy a školská zařízení, ve kterých bude povolena prezenční výuka od 1.

března 2021 a následně podle harmonogramu schváleného vládou 15. února.

Dílčích změn reflektujících nové skutečnosti doznalo i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nastavuje podmínky izolace a karantény pro případ nemoci covid-19.

Nově už do karantény v případě rizikového kontaktu nebudou muset lidé, kteří prošli nejméně dva týdny předtím kompletním očkováním nebo sami covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělali a nemají žádné příznaky.

Vláda schválila také další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30.

dubna 2021 je jednak přetrvávající špatná epidemická situace, tak i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit.

Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo k drobným úpravám, které vyplývají z dosavadní zkušenosti s jeho realizací. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda se zabývala také novelou volebního zákona. V reakci na derogační nález Ústavního soudu, který zrušil několik klíčových ustanovení zákona, připravila dvě varianty novely.

Jedna počítá se zachováním stávajících 14 volebních krajů, přičemž pro přepočet hlasů na mandáty by se využila Hareova kvóta, kterou se vypočítá počet platných hlasů potřebných k získání jednoho mandátu.

Druhá varianta naopak počítá se vznikem jediného volebního obvodu za celou ČR a hlasy by se na mandáty přepočítávaly pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty, kdy se celkový počet hlasů postoupivších do skrutinia dělí číslem odpovídajícím počtu volených poslanců zvýšeným o hodnotu 1, tedy číslem 201. Obě verze počítají se zachováním pětiprocentního prahu pro vstup do Sněmovny a také s úpravou Ústavním soudem zrušené aditivní klauzule pro postup koalic do skrutinia, a to v podobě 7, 9 a 11 procent podle počtu subjektů, které koalici vytvoří. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kabinet rovněž rozhodl o vypracování a podání žaloby České republiky proti Polské republice k Soudnímu dvoru EU, a to pro nesplnění povinnosti na základě čl. 259 Smlouvy o fungování EU.

Jedná se o pokračování sporu o rozšíření a prodloužení těžby v polském hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic.

Polská strana dlouhodobě ignoruje námitku české vlády i představitelů Libereckého kraje, že rozšířením těžby a prohloubením dolu mohou být ohroženy zdroje podzemních vod, které slouží pro dodávky pitné vody až pro 30 tisíc obyvatel Libereckého kraje.

Podle názoru české vlády Polsko nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice EIA, směrnice SEA, rámcové směrnice o vodách, směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a také přímo Smlouvy o EU. České stížnosti dala z větší části zapravdu i Evropská komise. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22-unora-2021-186799/.

Do konce měsíce budeme tolerovat doma vyrobené roušky, pak jen respirátory, oznámil Blatný

Ačkoliv v pátek ministerstvo zdravotnictví předeslalo, že by od úterní půlnoci mohla začít platit povinnost nosit respirátor třídy FFP2 nebo dvě zdravotnické roušky na sobě v místech s vysokou koncentrací lidí, po pondělním jednání vlády ministr Jan Blatný (za ANO) oznámil, že povinnost začne platit až o půlnoci ze středy na čtvrtek 25. 2.

Nosit respirátor či dvě obličejové masky bude nově povinné v MHD, na zastávkách, letištích, v motorových vozidlech, pakliže v nich nejedou členové domácnosti, v obchodech a provozovnách služeb. 

Povinnost nosit respirátor bude platit až od 25. února, nařídila vláda

Číst článek

Výjimku z nařízení mají děti ve věku 2 až 15 let. Respirátory nejsou v dětských velikostech k dispozici, děti by proto měly nosit dostupné zdravotnické masky nebo domácí roušky. Ve školách ovšem domácí roušky děti nosit nesmí.

Do konce února navíc nebude povinné nosit zdravotnickou roušku či respirátory na místech, které nejsou vládou definované jako vysoce rizikové. 

„Záměr je, aby to bylo v době od 1. března dále platné všude. Do konce měsíce ale ještě lze v procházkách po městě tolerovat šálu nebo domácí roušku,“ řekl Blatný na tiskové konferenci. 

Budete mít zájem:  Prasknuta Lebka U Dietata Příznaky?

Pokud tak podle Blatného například lidé půjdou venku v rozestupu menším než dva metry, do 1. března mají povoleno mít jen například vlastní bavlněnou roušku. Od března ale bude povinné i na těchto místech nosit alespoň zdravotnickou masku. 

O uzavření dalších okresů Blatný zatím neuvažuje. V budoucnosti přistoupení k podobným opatřením nevyloučil, podle jeho slov bude záležet na aktuálním vývoji situace. 

Návrat do škol

Důležitým tématem jednání vlády byl návrat žáků do škol. Podle ministrů ale nelze v tuto chvíli říct jasný termín.

„Jedním předpokladem pro návrat žáků do škol je dostatek antigenních testů, druhým předpokladem je fungování pandemického zákona,“ uvedl Jan Hamáček (ČSSD). Dodal, že se k tématu vláda vrátí na svém středečním jednání a ujistil, že o případném návratu dětí do škol informuje s dostatečným předstihem. 

Testy by měly podle Hamáčka přijít ve smluveném termínu, zatím za ně Česká republika nic neplatila. Transakce proběhne až po jejich doručení.

Text pokračuje pod online reportáží

Nad testy pro školáky se očekávala vyhrocená debata. Jejich dodavatel byl vybrán meziresortní komisí pod vedením ministerstva vnitra, předseda vlády ale následně zakázku i vítěznou firmu zpochybnil. Řekl, že bude požadovat zrušení tendru. Stát by podle něj měl testy koupit přímo od výrobce. 

Hamáček výběr hájil, konkurenční firmu podle něj komise vyřadila kvůli varování BIS i nestandardnímu nátlaku. Varoval, že pokud bude soutěž zrušena, do konce února se testy sehnat nepodaří, což by znemožnilo slibovaný návrat školáků. Vláda po pondělním jednání nakonec zakázku nezrušila. 

Antivirus

Vláda také v pondělí schválila prodloužení programu Antivirus do konce dubna. Jeho prostřednictvím už od prvního nouzového stavu kompenzuje mzdy či náhrady mezd lidem v uzavřených provozech, v karanténě či při omezení výroby. Od března by se peníze nově měly vyplácet jen na pracovníky, kteří jsou ve firmě aspoň tři měsíce.

Podpora měla skončit v únoru. Od března měl podle plánu navázat dlouhodobý kurzarbeit. Na jeho nastavení se ale politici zatím neshodli.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) také informoval o záměru umožnit firmám až čtyři testy zdarma pro zaměstnance měsíčně, a to prostřednictvím dohody se zdravotními pojišťovnami. Firmy by tak mohly cenu odečítat na konci měsíce ze zdravotního pojištění. Dohoda s pojišťovnami ovšem není zatím hotová a vláda o ní bude jednat dál. 

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí dále oznámila distribuci 7,5 milionu roušek přes potravinové banky. Zásoby ochranných masek mají jít lidem v nouzi.

PŘEHLEDNĚ: Kde jsou povinné respirátory, jaké je nutné mít a neplatit pokutu

Co lidé budou muset povinně nosit za roušky na veřejnosti?Když nebudou venku poblíž (tedy do vzdálenosti dvou metrů) jiní lidé než z jejich domácnosti, nemusí nosit nic. Když bude poblíž někdo jiný, budou muset mít minimálně chirurgickou roušku. Uvnitř veřejných budov budou muset nosit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, nanoroušku.

Odkdy budou respirátory povinné?Od půlnoci ze středy na čtvrtek.

 Lidé, kteří si nebudou moci roušku nebo respirátor sehnat, mají do konce února výjimku a mohou nosit pouze látkovou roušku.

Ale pouze venku nebo ve vnitřních veřejných prostorách staveb s výjimkou prodejen, provozoven služeb, hromadné dopravy, přístřešků hromadné dopravy či na nástupišť a čekáren či motorových vozidel.

Přečíst článek ›

Co je míněno veřejnými prostorami?Prodejny, provozoven služeb, mezinárodních letištích, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti.

Povinnost platí také ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče, dále v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.

Bude mi hrozit nějaká pokuta, pokud nařízení poruším?Ano, až třicet tisíc korun, pokud bude schválen pandemický zákon. Jinak může policie na místě udělit sankci deset tisíc korun. Ve správním řízení ale může být pokuta podstatně vyšší.

Proč se nové opatření zavádí?Poněvadž lidí na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (JIP a ARO) v Česku neubývá, a ty začínají být přeplněné.

Navíc v zemi řádí britská mutace koronaviru, která se šíří více a rychleji než ta původní. Hrozí tak kolaps zdravotnictví. Respirátory FFP2 chrání před nemocí více než látkové roušky.

Samozřejmě pokud mají příslušnou certfikaci a dobře na obličeji těsní.

Respirátory vs. roušky

Co jsou to chirurgické roušky?V současnosti se prodávají minimálně trojvrstvé ústenky z netkané textilie s mikrofiltrační vrstvou. Nejčastěji se prodávají v modré barvě, podle nichž ji většina lidí pozná. Ale vyrábějí se i v jiných barvách.

Kde respirátory, nanorespirátory a chirurgické roušky seženu?V lékárnách, obchodech, drogeriích, supermarketech či v e-shopech. Jednorázové respirátory tam stojí od deseti do čtyřiceti korun. Na sobě musejí mít označení evropské certifikace CE a normy EN 149:2001+A1:2001.

Přečíst článek ›

Když je respirátor jednorázový, znamená to, že ho musím po dvacetiminutové návštěvě obchodu vyhodit?Ne, respirátory mají většinou trvanlivost osm hodin. Při krátkodobém nošení se doporučuje nechat jej vyschnout v igelitovém sáčku, případně předtím ještě předtím zvenčí i zevnitř dezinfikovat třeba rozprašovací alkoholovou dezinfekcí.

Dostanou někde sociálně potřební respirátor zdarma?Vláda zatím rozhodla, že bude přes potravinové banky 7,5 milionu chirurgických roušek, padesát kusů na osobu. Do budoucna slibuje i respirátory.

Návrat dětí do škol

Jak to bude s návratem dětí do škol?Pandemická situace zatím od 1. března návrat žáků do škol neumožňuje.

Přečíst článek ›

Budou muset respirátory nosit i děti ve třídách?Ne, ani venku. Děti od dvou do patnácti let mají výjimku, protože se pro ně vyrábí málo respirátorů. Podle textu opatření by však například do obchodů nebo MHD měli nosit minimálně jednu zdravotnickou obličejovou masku, tedy chirurgickou roušku.

Změnila vláda i něco jiného?Ano, rozhodla o tom, že lidé, kteří prodělali maximálně přes devadesáti dny covid nebo jsou očkovaní, nebudou muset do karantény.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector