Rodičovská 2021: O tisícovku měsíčně méně

Rodičovská 2021: O tisícovku měsíčně méně

Kdybych věděl jak na důchodovou reformu, udělím si ihned metál.

Situace je totiž dosti prekérní. Čísla statistického úřadu ukazují, že rok co rok klesá počet lidí v aktivním věku (15-65) o cca 30 000 a současně stoupá počet lidí v seniorském věku o 50 000.

Tato čísla jsou pro příštích 20-30 let docela přesně předvídatelná i do budoucnosti, protože vycházejí z existující struktury populace, tzv. stromu života.

Stále se zmenšující počet ekonomicky aktivních osob tak musí „živit“ stále se zvětšující počet penzistů – tak tomu v průběžném systému je a vždy bude, pokud bude zachován.

Spočítejme si, kolik to bude stát – „každého z nás“.

Pokud by byla konstantní výše důchodu (což není), znamenají demografické nůžky nárůst výdajů na penze rok co rok o 7 miliard, přičemž efekt se kumuluje: 7, za rok 14, za další 21… Na každého ekonomicky produktivního člověka pak připadá něco přes tisícovku za rok navíc, se započtením poklesu počtu plátců asi 1300 Kč. Takže 1300 letos, 2600 napřesrok, 4000 třetí rok… A to prosím bez navyšování důchodů.

Tento trend se dá vyvažovat – bez zvyšování daní – rychlým a trvalým růstem ekonomiky. Je to vidět v těchto letech: rychle rostoucí ekonomika těch sedm miliard navíc ročně (počítáno ve stálých cenách) vygeneruje celkem bez námahy. V okamžiku, kdy růst skončí a křivka se přehoupne do stagnace nebo sestupné fáze, nastane problém. Jev svírání nůžek bude pokračovat, ale zdroje nebudou.

Svírající se nůžky nevyřešíme spořícími pilíři

Než začneme vymýšlet důchodové modely a nabourávat současný průběžný, vězme, že jakmile do něj „hrábneme“, sníží se příjmy rozpočtu země. Pokud bychom ubrali deset procent ve prospěch různých typů dalších „pilířů“, tj. spoření, připravíme státní rozpočet rok co rok o 30 miliard.

Jenomže protože aktuální systém JE průběžný, muselo by se tam na důchody těch 30 miliard přilít odjinud, tj. na každého ekonomicky aktivního by to dopadlo dalšími 4 500 korunami navíc. Nebo by o tohle museli mít současní důchodci méně (o 15 000 na každého a na rok!). Takže tohle asi ee.

Pokud ale nesáhneme na průběžný systém, možnosti se zužují. Různé typy dalších pilířů jsou samozřejmě možné, ale vždy to znamená, že daný člověk si spoří ze svého, „přispořuje si na stáří“. Spoření má výhody i nevýhody.

Výhodou je, že lidé jsou vedení k určité zodpovědnosti za svůj osud; nevýhody pak jsou, že a) je nutné zabezpečit, aby naspořené peníze neztrácely na hodnotě, nečekaně velkou inflací či „defraudací“ fondu, b) chudí lidé, kteří mají i tak šanci jen na malý důchod a jsou tedy nejohroženější, si nenaspoří nejspíš nic. Spořicí pilíře trochu pomohou, ale nemyslím si, že problém svírajících se nůžek vyřeší.

S ekonomickou krizí v Česku zase přibude nenávisti

Pak ještě můžeme různě machlovat s výší důchodů vůči mzdě – buď rovnější, tj. +- rovný důchod bez ohledu na mzdu, nebo zásluhovější, tedy výrazně vyšší mzda = výrazně vyšší důchod. Tím ale jen přerozdělujeme z jedné kapsy do druhé podle toho, jak moc levicoví či pravicoví jsme.

Jistě je možnost zvýšit daně, tj. více zatížit ekonomicky aktivní obyvatelstvo v duchu hesla Je vás méně a méně, musíte o to víc platit.

Vtipné je, že přesně s tímhle bude muset přijít ministr financí krátce poté, co přijde krize (která navíc dopadne na obyvatelstvo v podobě nezaměstnanosti, kurzarbeitů atd.

), pokud bude chtít udržet důchodový účet vyrovnaný. To bude zase v české kotlině nenávisti!

Dělníci bývají po 55 letech života zralí na odpočinek

A pak je zde posun odchodu do důchodu.

Je to nástroj ze všeho nejmocnější: odchod o rok znamená, že vám ubude o cca 130 000 penzistů a přibude 130 000 pracujících, tedy celkový „efekt“ rozdílu mezi pracujícími a nepracujícími je 260 000 osob.

Finančně je ten efekt obří: okamžitý pokles nákladů na důchody o cca 4000 Kč na každého ekonomicky aktivního ročně, nebo, z druhého konce, o 12 000 ročně vyšší důchody při stejných odvodech.

Prodlužování odchodu do důchodu ale má také svá pro a proti. Především by muselo velmi silně zohlednit druh práce a nejspíš i fyzicko-duševní stav dotyčného nebo dotyčné. Lidé manuálně pracující, i když se dnes pracuje méně tvrdě než dříve, bývají po cca 55.

roce už docela zhuntovaní; lidské tělo není stavěno na čtyřicet let fyzické námahy v režimu 8×5 (čest výjimkám). Vědí to samozřejmě i zaměstnavatelé, takže osob po šedesátce už fakt moc nezabírají.

U lidí duševně pracujících – ale opět případ od případu – je naopak dnes plná duševní svěžest do pozdního věku častá, klesající energii vyvažují zkušenosti. Jak si ale s tímto poradit, není zřejmé.

Tvrdá laťka odchodu do důchodu opravdu těžce dopadne na manuálně pracující či už jinak „opotřebované“ lidi, systém výjimek či subjektivního vyhodnocování „máš-nemáš nárok“ půjde jednak obcházet a jednak bude vlastně penalizací za to, že jste zdravý až do vysokého věku.

Se stoupajícím věkem snižovat pracovní dobu?

Nápovědu nám ani nedají další státy. Je zajímavé, jak moc se věk odchodu do důchodu liší i v Evropě: např. v Holandsku se jde v 68 (!), v Izraeli, Řecku, na Islandu a v Itálii v 67 (zajímavé je, jak vzájemně různorodé tyto země jsou), zatímco na Slovensku, v Japonsku, u nás či ve Finsku to je v 62-63 letech.

Dáme-li pryč výjimky z trendu, pak v západní Evropě se chodí do důchodu později a směrem na východ pak dříve, a jakýsi zlatý střed je pak dnes na 65 letech. (Udávané hodnoty věku platí pro muže). Jako možné kompromisní řešení vidím prodloužení odchodu do důchodu se současným postupným zkracováním pracovní doby u vyššího věku, např. 30 hodin týdně u 60+, 20 hodin u 65+, atd.

Tím by se též zmírnil ten skok z plného pracovního nasazení do plné penze.

Víc k tomu říci neumím a uvítám diskusi; posbíral jsem jen pár čísel a převedl je na částky „na každého z nás“, což je myslím užitečné a jinde jsem to takto publikované neviděl.

Rodičovský příspěvek 2021. Kolik dostanete a jak žádat

Rodičovský příspěvek na jedno dítě dělá celkem 300 tisíc korun. Tato částka platí od roku 2020, kdy stoupla z původních 220 tisíc. Brát ji můžete do čtyř let věku dítěte. Nejčastější je čerpání do tří let věku dítěte, kdy příspěvek dosahuje zhruba 9700 korun měsíčně.

Celková výše rodičovského příspěvku pro rodiče vícerčat je teď 450 tisíc korun, což při nejčastějším čerpání do tří let věku dítěte dělá zhruba 14 550 korun měsíčně.

Lidé, kteří předtím nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky či nezaměstnané), mohou čerpat rodičovský příspěvek maximálně ve výši 10 tisíc korun měsíčně. U vícerčat se měsíční maximum zvyšuje na celkem 15 tisíc korun. Rodičovskou tak mohou vyčerpat nejdříve za 30 měsíců.

Kolik dostanete na měsíc?

Rodičovský příspěvek vyplatí stát všem, neohlíží se přitom na předchozí zaměstnání nebo výši výdělků. Podmínkou je trvalý pobyt rodiče i dítěte v Česku.

Čerpání dávky obvykle navazuje na výplatu peněžité pomoci v mateřství. Záleží ale, jestli rodič splní podmínky pro její přiklepnutí. Souhrn pravidel najdete v článku:

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství rozhoduje také o rychlosti čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou sumu 300 tisíc korun (450 tisíc korun pro vícerčata) si nemůžete vybrat najednou. Úřad práce ji vyplácí postupně, v pravidelných měsíčních dávkách.

Výši měsíčního příspěvku (a tedy i rychlost čerpání) je sice možné volit a vždycky po třech měsících znovu měnit – ne ale úplně libovolně, vždy jsou stanovené mantinely. Jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně měsíční mateřské.

Jednoduše řečeno: když matce dítěte vznikne nárok na mateřskou 17 280 korun měsíčně (odpovídá hrubé mzdě pětadvacet tisíc korun), bude stejný strop platit i pro rodičovský příspěvek. Nejrychleji tak tato maminka rodičovský příspěvek vyčerpá za 18 měsíců. U vícerčat se nárok z mateřské násobí koeficientem 1,5.

Obecně pak můžou rodiče vybrat rodičovský příspěvek nejdřív za sedm měsíců, maximální měsíční dávka u příspěvku za jedno dítě v roce 2021 dělá 43 470 korun. U vícerčat to je 65 205 korun.

Výjimka platí pro rodiče, kteří pobírali mateřskou nižší než 10 tisíc korun nebo mateřskou nepobírali vůbec a ani jejich partner nemá příjmy tak vysoké, aby mohli získat vyšší rodičovskou. V jejich případě je měsíční příspěvek zastropován 10 tisíci korunami u jednoho dítěte a 15 tisíc korun u vícerčat.

Dávku lze čerpat i pomalejším tempem, maximálně však do čtyř let věku dítěte. Konkrétně nanejvýš 43 měsíců – měsíční dávka pak dělá 6977 korun v případě jednoho dítěte, u vícerčat to je 10 465 korun.

Když není nárok na mateřskou

Komu nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne, začne rodičovský příspěvek čerpat hned po narození dítěte. Rodičům bez nároku na mateřskou úřad práce měsíčně vyplatí maximálně 10 tisíc korun (rodičům vícerčat 15 tisíc korun). Celkových 300 tisíc korun tak vyberou nejdřív za 30 měsíců.

Když matka nepobírala mateřskou, může rodina o vyšší rodičovskou žádat ještě na základě příjmů otce, pokud je má v dostatečné výši.

Úřad vyplácí rodičovský příspěvek pouze na nejmladšího potomka v rodině. Jinak řečeno: když se v průběhu čerpání příspěvku na první dítě narodí další ratolest, výplata dávky pro staršího sourozence se stopne. Bez ohledu na to, kolik z celkových 300 tisíc korun jste stihli vyčerpat.

Rodičovskému příspěvku na další dítě může případně znovu předcházet peněžitá pomoc v mateřství. Záleží, zda na ni matka měla nárok se starším dítětem a splňuje následující podmínky: na mateřskou nastoupí nejdéle do čtyř let věku staršího dítěte a pracovní poměr, na jehož základě jí dříve nárok na mateřskou vznikl, stále trvá.

Budete mít zájem:  Asijský street food jede: Takhle se vaří na ulici

Limit pro jesle

Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat a můžete při tom využívat i služeb jeslí nebo školek; případně vám dítě po dobu, kdy vyděláváte, může pohlídat jiná zletilá osoba.

Děti do dvou let mohou při pobírání rodičovského příspěvku být v jeslích, školce nebo v obdobném školském zařízení 92 hodin měsíčně, aniž by rodiny přišly o rodičovský příspěvek. Dříve (před rokem 2020) byl limit poloviční. Pro starší děti žádný limit není.

Od začátku roku 2020 se také rodičovský příspěvek započítává do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí. Konkrétně se to týká porodného.

Skončila také povinnost dokládat na úřad práce, kde se rodičovský příspěvek vyřizuje, příjem obou rodičů. Nově je na rodičích, který z nich příjem doloží. 

Zmiňme také pravidlo, které bude zajímat lidi, kteří se s malým dítětem vrací do Česka ze zahraničí. Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku v jiném státě, odečte se z celkové částky rodičovského příspěvku (300 tisíc při jednom dítěti, respektive 450 tisíc u vícerčat) částka vyplacená na totéž dítě jiným státem.

Jak žádat

Rodičovský příspěvek vyplácí Úřad práce ČR. Tam se o příspěvek i žádá. Aby rodičovský příspěvek plynule navázal na mateřskou, která v případě jednoho dítěte obvykle končí v šestém měsíci po porodu a u vícerčat v osmém, vyplatí se o něj požádat včas. Nejlépe tak tři nebo čtyři měsíce po porodu.

Můžete to ale udělat i později. O dávku lze žádat až tři měsíce zpětně. Kdo nárok na mateřskou neměl, může žádat o rodičovský příspěvek hned, jak se dítě narodí.

Žádost o rodičovský příspěvek můžete vyplnit a odeslat online, pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis. Jinak si formulář vytiskněte a odneste na pobočku úřadu práce. Jestliže jste pobírali mateřskou, budete potřebovat k žádosti o rodičovský příspěvek i potvrzení od sociálky, která mateřskou vyplácí.

Jiří Hovorka

Rodičovská 2021: O tisícovku měsíčně méně

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,… Další články autora.

Rodičovský příspěvek 2021: Jak podat žádost a jaká je jeho výše?

Rodičovský příspěvek. (ilustrační foto)

• 

ZDROJ: Profimedia

Na rodičovský příspěvek má nárok matka nebo otec, kterým se narodí dítě. Na dávku samozřejmě dosáhnou i adoptivní rodiče. Rodičovský příspěvek nemusíte pobírat hned na novorozence. Rodič, který splnil podmínky, nejprve pobírá peněžitou pomoc v mateřství – mateřskou.

Pokud na mateřskou nárok nemáte, začnete pobírat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Na mateřksou většinou nárok nemají podnikatelky, studentky či nezaměstnané matky.

Výše rodičovského příspěvku

Každý rodič má k dispozici 300 tisíc korun (u dvojčat a vícerčat je to 450 tisíc), které si může rozvrhnout do několika let. Jaká bude výše vašeho rodičovského příspěvku, ale nezáleží pouze na tom, jak dlouho jej chcete čerpat, důležité je také, kolik jste před nástupem na rodičovskou dovolenou vydělávali, respektive jak velká byla vaše mateřská.

Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše pobírané peněžité pomoci v mateřství. Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše 70 procentům 30násobku denního vyměřovacího základu (tedy 70 procentům měsíčního příjmu).

Výši příspěvku si můžete měnit každé tři měsíce. Obecně pak můžou rodiče vybrat rodičovský příspěvek nejdřív za sedm měsíců, maximální měsíční dávka u příspěvku za jedno dítě v roce 2021 dělá 43 470 korun. U vícerčat to je 65 205 korun.

Jestliže jste ale pobírali mateřskou nižší než 10 tisíc měsíčně, nebo jste na ni neměli vůbec nárok, a ani váš partner nemá příjmy tak vysoké, abyste mohli získat vyšší rodičovskou, je váš měsíční příspěvek zastropován 10 tisíci korunami. 15 tisíci u vícerčat. 300 tisíc tak vyberete nejdříve za 30 měsíců.

Kalkulačka rodičovského příspěvku 2021 >>> 

Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat do 4 let věku dítěte. Jinak o zbytek peněz přijdete.

Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Při narození dalšího dítěte nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká. Nejčastější délkou pobírání dávky je do tří let věku dítěte. Jeho výše je pak zhruba 9 700 korun měsíčně. U vícerčat pak 14 500 korun.

Jak podat žádost o rodičosvký příspěvek

O rodičovský příspěvek se žádá na příslušném Odboru sociální podpory pod úřadem práce. Pokud nejprve pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, je potřeba pohlídat si, abyste o rodičovský příspěvek požádali včas. Mateřská končí většinou přibližně šest měsíců po narození dítěte. O rodičák si tak můžete požádat už tři měsíce před koncem mateřské.

Neznamená to ale, že byste o rodičovskou přišli, pokud si nestihnete požádat. Lze o ni žádat i zpětně. Pokud se vám nechce nebo nemůžete na úřad osobně, můžete o příspěvek požádat online. Musíte ale mít datovou schránku nebo elektronický podpis. V případě pobírání mateřské si nezapomeňte připravit potvrzení z OSSZ, která mateřskou vyplácí.

Kdy se vyplácí rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek vám bude vyplácen ve stanoveném konkrétním termínu. Ten bude záviset na tom, ve které část Česka žijete. Jednotlivé úřady práce totiž mají stanovené své vlastní výplatní termíny. 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku

Když pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si libovolně přivydělat. A to i u zaměstnavatele, u kterého jste pracovali před nástupem na rodičovskou. Je jedno, jestli budete zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr nebo brigádně.

Rodičovská a školka

Pokud je dítě, na které rodičovský příspěvek pobíráte, starší dvou let, můžete jej dávat do školky neomezeně. V případě, že potřebujete dát do školky či jeslí dítě mladší dvou let, i to můžete. O rodičovský příspěvek nepřijdete. Dítě ale může být v takovém zařízení maximálně 92 hodin měsíčně.

Rodičovský příspěvek versus peněžitá pomoc v mateřství

 • Na rodičovský příspěvek má nárok každý. I OSVČ, kteří si neplatili nemocenské pojištění. Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná (300 tisíc). Penežitá pomoc v mateřství (mateřská) se odvíjí od vašich předchozích příjmů.
 • Rodičovský příspěvek se pobírá maximálně do čtyř let věku dítěte. Mateřská 28 týdnů.
 • Mateřskou i rodičovský příspěvek mohou pobírat i otcové. Na mateřskou může otec nastoupit až po uplynutí šestinedělí.
 • Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u předchozího zaměstnavatele. Při mateřské nikoliv.

Kdy vzniká nárok na mateřskou

Zaměstnankyni vzniká nárok na mateřskou, jestliže je v den nástupu účastna na nemocenském pojištění a současně získala dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro výplatu mateřské, tak se pobírá ihned od narození dítěte rodičovský příspěvek.

Daňová sleva na manželku (manžela)

Váš manžel si může v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela). Tato sleva na dani je ve výši 24 840 korun. Vaše roční příjmy ale nesmí přesáhnout 68 tisíc korun. PPM se do těchto 68 tisíc počítá. Rodičovský příspěvek už ne.

Autor: Romana Rybová

Rodičovský příspěvek 2021

Aktualizováno 28. 2. 2021 21:00

Nárok na rodičovský příspěvek má jeden z rodičů, a to na nejmladší dítě v rodině, nejdéle do čtyř let věku dítěte.

Pokud si matka platila nemocenské pojištění, obvykle po porodu nejdříve čerpá peněžitou pomoc v mateřství a teprve zhruba od šestého měsíce pak rodičovský příspěvek.

Od 1. ledna 2020 byl rodičovský příspěvek navýšen z 220 tisíc na 300 tisíc korun (v úhrnu za celou dobu pobírání rodičovského příspěvku na jedno dítě), a to pro rodiče, kteří aktivně čerpají tento příspěvek na dítě mladší 4 let k 1.

lednu 2020, a pro rodiče, kteří začnou rodičovský příspěvek čerpat kdykoli od tohoto data. Na vícerčata je rodičovský příspěvek nyní 450 000 korun (jde o nárůst o 120 tisíc). Celková výše rodičovského příspěvku zůstává i pro rok 2021 stejná.

Rychlost čerpání rodičovského příspěvku

Od roku 2018 skončila maximální možná výše příspěvku za měsíc, která do té doby činila 11 500 korun. Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celkovou částku vyčerpat rychleji než do konce druhého roku dítěte, jak tomu bylo dříve.

Minimální doba, za kterou může být rodičovský příspěvek vyčerpán, nově dosahuje jen šest měsíců. Rychlejší čerpání je i nadále navázáno na velikost příjmů. Zůstává totiž limit, podle něhož měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí být vyšší než 70 procent vyměřovacího základu – tedy zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku.

Zároveň se od roku 2018 uvolnily dosud přísné podmínky čtyřletého čerpání pro rodiny, které nedosáhly na peněžitou podporu v mateřství. Tedy zjednodušeně řečeno, pokud si rodič neplatil nemocenské pojištění – typicky podnikatelé, studenti nebo nezaměstnaní.

Do roku 2018 platilo, že kdo kvůli tomu nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, která se pobírá těsně před porodem a po porodu, musel 220 tisíc korun rodičovského příspěvku vyčerpat jen podle předem daného scénáře – konkrétně 7600 korun měsíčně do konce devátého měsíce věku a následně 3800 korun měsíčně do čtyř let věku dítěte. Od roku 2018 si tito rodiče mohli volit čerpání příspěvku až do výše 7600 korun, a zkrátit si tak celkovou dobu čerpání nejvíce na tři roky.

Od ledna 2020 se tento limit zvýšil na 10 000 Kč měsíčně (u vícerčat 15 000 Kč). Minimální doba, za kterou je možné příspěvek vyčerpat, je tak nastavena na 30 měsíců.

Více času „v jeslích“

Poslanci schválili také navýšení počtu hodin – na 92 hodin měsíčně, které mohou děti do dvou let strávit ve školce, dětské skupině nebo jiné formě hlídání, aniž by přitom rodiče přišli o nárok na rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

Rodičovský příspěvek 2021

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

Zatímco pro přiznání mateřské je potřeba splnit zákonné podmínky, tak nárok na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče, bez ohledu na jejich majetkové poměry nebo příjem.

O rodičovský příspěvek je potřeba si písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, odboru státní sociální podpory.

Rodičovský příspěvek se od ledna 2020 navyšuje na 300 000 Kč, pro vícerčata na 450 000 Kč

Od roku 2020 dochází ke změnám ve výši a čeprání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek se navyšuje na nejmladší dítě v rodině na 300 000 Kč, v případě vícerčat potom na 1,5 násobek, tedy na částku 450 000 Kč.

TIP: Koho se navýšení rodičovského příspěvku týká? 

Předchozí změna v čerpání rodičovského příspěvku nastala v lednu 2018. Zatímco výše rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině zůstala ve výši 220 000 Kč, pokud nejmladším dítětem jsou vícerčata, má rodič nárok na 1,5 násobek rodičovského příspěvku. Při čerpání rodičovského příspěveku na dvojčata či vícerčata se částka zvýšila na 330 000 Kč.

Rodiče si sami zvolí, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat a podle toho se upraví výše rodičovského příspěvku. Doba čerpání příspěvku zůstává do čtyř let věku dítěte.

I nadále rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než 70 procent 30násobku deního vyměřovacího základu (PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte), tedy pro rok 2021 je maximální výše příspěvku dána maximální výší mateřské tedy 43 470 Kč měsíčně, u vícerčat 1,5 násobek této částky – tedy 65 205 Kč.

Během pobírání rodičovského příspěvku budou moci rodiče provést změnu délky. Provést změnu v délce (a tím i výši) rodičovského příspěvku bude možné provést jednou za tři měsíce.

Čtyřletá varianta není povinná – doba čerpání rodičovského příspěvku se může zkrátit

Čtyřletou variantu pobírání rodičovského příspěvku, která byla povinná např.

pro nezaměstnané maminky nebo maminky podnikatelky, které si neplatily nemocenské pojištění, už nemusely čerpat od roku 2012, kdy stačilo, že podmínku pojištění splní i otec dítěte a rodiče měly možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku.

(Při čtyřleté variantě byl měsíční rodičovský příspěvek 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč. Pouze v tomto případě činil rodičovský příspěvek 216 600 Kč.)

Od roku 2018 i rodiče, kteří nesplní podmínku pojištění a s tím spojenou možnost čerpat vyšší rodičovský příspěvek, budou moci dobu čerpání zkrátit. Nově budou moci čerpat rodičovský příspěvek až do výše 7 600 Kč.

Pokud rodič zvolí maximální možnou částku (7 600 Kč), vyčerpá rodičovský příspěvek asi za 29 měsíců. U vícerčat se tato částka zvyšuje o 1,5 násobek tedy na 11 400 Kč.

  Od roku 2020 se i tato částka zvyšuje a rodič si bude moci zvolit výši příspěvku až do výše 10 000 Kč (nesplní-li podmínku pojištění), u vícerčat až do výše 1,5 násobku této částky, tedy do výše 15 000 Kč.

 • Jaká je výše rodičovského příspěvku – online kalkulačka

Pobírání rodičovského příspěvku a práce

V roce 2011 bylo možné pracovat a pobírat rodičovský příspěvek pouze tehdy, když bylo dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku, pokud:

 • dítě mladší 3 let navštěvovalo jesle nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci,
 • dítě starší 3 let navštěvovalo školku maximálně 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci.

Od roku 2012 již nejsou žádná omezení, jestliže má dítě více než dva roky. Lze tedy pobírat rodičovský příspěvek a pracovat bez omezení.

U dětí do dvou let platil do konce roku 2019 limit 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole, který se od ledna 2020 zvyšuje na 92 hodin měsíčně.

Podmínka celodenní péče je také splněna pokud dítě mladší dvou let:

 • pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách,
 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4 Hlasováno: 18 krát

Rodičovská 2011: O tisícovku měsíčně méně a porodné jen pro chudé

Vláda schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na změnu pravidel rodičovského příspěvku s podstatnými změnami. Bohužel z původního návrhu vypadlo to nejpozitivnější – větší pružnost rodičovské.

Navrhovaná možnost volby délky čerpání rodičovské a její měsíční výše, která by byla ohraničena jednotným stropem, vládou neprošla.

Nejvíce se z toho mohou radovat ti, kteří se rozhodnou pro tříletou variantu, nepřijdou totiž o původně plánovaných necelých 20 tisíc korun.

Naopak platí, že výrazně tratí ti, kteří byli před porodem nezaměstnaní. S novými pravidly přijdou totiž o 45 600 korun v součtu za dobu čerpání rodičovského příspěvku. Krácení (částečné) se přitom bude týkat i těch, kteří již nyní rodičovskou v pomalejší (čtyřleté) variantě čerpají a jejichž dítě je mladší 23 měsíců.

Dvouletá varianta beze změn

Shrňme si tedy kompletní pravidla, která budou u rodičovského příspěvku platná od roku 2011. Nadále bude platit, že rodičovská je stanovena ve čtyřech výších, které jsou dány v pevných měsíčních částkách:

 • zvýšená výměra 11 400 Kč,
 • nižší výměra 3000 Kč (týká se těžce postižených dětí ve věku od 7 do 15 let).

O tom, kterou z výše uvedených měsíčních výměr budete pobírat, rozhodují tři věci – nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství (dále jen mateřská), váš příjem a váš výběr.

O zvýšenou výměru 11 400 korun můžete požádat, pokud vám vznikl nárok na čerpání mateřské (účast na nemocenském pojištění minimálně 270 dní za poslední 2 roky a platný zaměstnanecký poměr, případně splnění podmínky 180dení ochranné lhůty; Více: Otěhotněla jsem po výpovědi: Jak je to s mateřskou?), a zároveň denní dávka vaší mateřské dosahuje alespoň 380 korun (16 500 Kč hrubého). Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, budete po uplynutí mateřské (28 týdnů, resp. 36 týdnů v případě vícerčat) pobírat rodičovskou ve variantě tzv. rychlejšího čerpání.

Při rychlejším čerpání pobíráte rodičovskou do 24 měsíců věku dítěte, a v souhrnu získáte na rodičovské 216 600 korun (v případě, že jste na mateřskou nastoupili klasicky 6 týdnů před porodem). Právě tato částka byla rozhodující v rozhodování vlády o osudu čtyřleté varianty, ke které se dostaneme níže.

U této varianty se nemění ani termín, do kterého je nutné o ni žádat.

Nadále tak bude platit, že o rychlejší čerpání musíte na předepsaném formuláři zažádat úřad státní sociální podpory nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené (vícerčata) děti dosáhnou věku 31 týdnů života.

O tříletou podporu bude třeba žádat dříve

Původní návrh MPSV počítal se zavedením jednotného stropu na celkovou výši rodičovského příspěvku. Změna, na které se vláda dohodla, nahrává všem těm, kteří se rozhodnou pro tzv. klasické čerpání se základní výměrou 7600 korun. Nepřijdou totiž o původně navrhovaných zhruba 20 tisíc korun.

Nadále totiž bude platit, že od konce čerpání mateřské (nárok na ní je zároveň jedinou podmínkou k získání varianty rodičovské ve variantě klasického čerpání) budete mít s touto variantou nárok na měsíční rodičovskou ve výši 7600 až do 36 měsíců věku dítěte. To znamená, že pokud nastoupíte na mateřskou klasicky 6 týdnů před porodem, získáte na rodičovském příspěvku v úhrnu 235 600 korun (tedy o 19 tisíc více než ve zbývajících dvou variantách).

Jedinou změnou u klasického (tříletého) čerpání je výrazné zkrácení doby pro podání žádosti o tuto formu rodičovské. Zatímco nyní je o něj třeba zažádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém dítě dosáhne 21. měsíce věku, od roku 2011 bude třeba žádost podat do konce 9. měsíce věku dítěte (souvisí to s novými pravidly pomalejšího čerpání, viz níže).

Tento termín je opravdu třeba si pohlídat. Pokud jej zmeškáte, „spadnete“ bez jakékoli možnosti nápravy do varianty pomalejšího čerpání rodičovské.

Podporu tak sice budete dostávat o rok déle než v klasickém čerpání, ale celkově si pohoršíte o zhruba 57 tisíc korun.

Pokud totiž na rodičovskou v pomalejší variantě nastoupíte po mateřské (která začala klasicky 6 týdnů před porodem), získáte za celou dobu jejího pobírání částku 178 600 korun.

A jak to bude s těmi, kteří se mezi klasickou a pomalejší variantou čerpání budou rozhodovat na přelomu let 2010 a 2011? Rodiče, kteří k 1.

lednu 2011 neprovedli volbu a mají dítě starší 9 měsíců a mladší 23 měsíců věku, mohou volbu tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku provést do konce února 2011, odpovídá Petr Sulek z tiskového oddělení MPSV.

Dodejme k tomu jen tolik, že pokud volbu neprovedete v termínu, tak opět automaticky „spadnete“ do pomalejší varianty bez možnosti další změny.

Se čtyřletou variantou dostanete výrazně méně

Jak již bylo naznačeno, poslední variantu tzv. pomalejšího čerpání rodičovské získávají automaticky se dnem porodu ti, kteří nemají nárok na mateřskou (nezaměstnaní), nebo ti, kteří včas nezažádali o změnu na rychlejší, resp. klasickou možnost čerpání.

A právě tito lidé budou s novými pravidly nejvíce tratit. Jak jsme si ukázali výše, pomalejší čerpání se stává naprosto neatraktivní pro všechny, kteří mají nárok na čerpání mateřské. Podobně výrazně zasáhnou i ty, kteří nemají jinou volbu. Bez nároku na mateřskou (většinou jde o nezaměstnané matky) totiž v den porodu získáváte nárok na rodičovskou ve variantě pomalejšího čerpání.

Až doposud tato varianta znamenala po dobu 21 měsíců pobírání rodičovské v základní výměře 7600 korun a od 22 do 48 měsíce věku dítěte odpovídala měsíční rodičovská částce 3800 korun (snížená výměra).

Od roku 2011 se částky sice nemění, ale výrazně se zkracuje období pro pobírání základní výměry rodičovské 7600 korun – jen do 9. měsíce věku dítěte. Od 10.

 měsíce věku dítěte se následně rodičovský příspěvek bude vyplácet v nižší výměře 3800 Kč měsíčně až do 4 let věku dítěte.

Touto změnou se celková částka vyplacená na rodičovské ve variantě pomalejšího čerpání sníží ze současných 262 200 korun na 216 600 korun. V přepočtu je to v průměru měsíčně o 950 Kč méně.

Vláda vysvětluje toto snížení tak, že dochází k rušení nespravedlivého zvýhodňování nezaměstnaných (na rodičovské dosud dostávají celkově nejvíc), jaksi ale zapomíná dodat, že zaměstnané podporuje v rodičovství více už nyní, protože ti mají (na rozdíl od nezaměstnaných) nárok na mateřskou.

Jen pro představu – při hrubé mzdě 15 000 korun dostane matka za celou dobu mateřské (pokud se jí narodí jediné dítě) 67 816 Kč. Z toho vyplývá, že již při této výši příjmu je už nyní státem zvýhodněna pracující matka.

Porodné jen pro chudé

Vláda naopak na svém jednání z 22. září beze změn odsouhlasila návrh MPSV na změny v oblasti porodného. To se proměňuje zcela radikálně.

Zatímco dnes má matka (nebo otec v případě, že matka při porodu zemře) nárok na porodné ve výši 13 000 Kč za každé narozené dítě, s novým návrhem se tento nárok vztahuje jen na první narozené dítě. Zároveň porodné obdrží jen sociálně velmi slabí rodiče.

Pro jeho čerpání totiž nesmí rozhodný příjem rodiny přesáhnout 2,4násobku životního minima (životní minimum dvoučlenné rodiny dospělých s dítětem do 6 let je 7080 Kč).

Změny rodičovské i porodného musí být ještě schváleny parlamentem a podepsány prezidentem. Nicméně vzhledem k současnému rozložení politických sil lze předpokládat, že zmíněné změny schváleny budou a začnou platit od 1.

 ledna 2011, jak s tím počítá vláda.

U porodného by to znamenalo, že z obvyklého šťastlivce, který je pravidelně vyhlašován za první novorozeně daného roku, se stane smolař, který rodiče „připraví“ kvůli pár vteřinám o 13 000 korun.

Rodičovský příspěvek 2021 – kalkulačka

Rodičovská dovolená není dovolenou v pravém slova smyslu. Jde o období, kdy se rodič stará o dítě, a které navazuje na mateřskou dovolenou.

A dnes už to nejsou jen maminky, které se starají, rodičovská dovolená 2021 je i pro otce. Jaká je délka rodičovské dovolené, jak vypočítat rodičovskou dovolenou a kdy končí? S rodičovskou dovolenou souvisí i rodičovský příspěvek.

Výši rodičovského příspěvku 2021 Vám spočítá kalkulačka rodičovského příspěvku.

Kalkulačku rodičovského příspěvku 2021 poskytuje peníze.cz

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená slouží primárně k péči o dítě v prvních letech života. Navazuje na mateřskou a pobírat během ní lze rodičovský příspěvek. V roce 2020 se rodičovský příspěvek navýšil. Výše rodičovského příspěvku 2021, tedy celkového rozpočtu, ze kterého můžete postupně příspěvek čerpat, je od 1. ledna 2020 na částce 300 000 Kč.

Délka rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená začíná uplynutím 28 popřípadě 37 týdnů mateřské dovolené. Trvá pak většinou do 3 let věku dítěte. Po této době končí povinnosti zaměstnavatele k Vám jako zaměstnanci. V rámci rodičovské dovolené lze čerpat rodičovský příspěvek. Délka rodičovské dovolené se v roce 2021 nezměnila.

Nárok na rodičovský příspěvek

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek? Abyste získali rodičovskou, nemusíte splnit žádné speciální požadavky. Nárok na rodičovskou má podle zákona každý rodič starající se o dítě do 4 let. Podmínkou však je, že rodičovskou může pobírat vždy jen jeden z rodičů, tedy buď matka, nebo otec.

Rodičovský příspěvek 2021

Místo 220 000 Kč z předchozích let může rodič, který pečuje o malé dítě, čerpat od roku 2020 rovných 300 000 Kč. Stále platí, že je na rodiči, zda se rozhodne být doma s dítětem 2, 3 nebo 4 roky. Pokud máte doma dvojčata nebo vícerčata, zvýšil se rodičovský příspěvek z dosavadních 330 000 Kč na celých 450 000 Kč.

Nepřehlédněte důležitou informaci: tato změna se plošně týká nejen všech novopečených rodičů, ale i těch, kteří již na rodičovské dovolené jsou.

Je tedy možné zažádat o zvýšení maximálního čerpání rodičovského příspěvku z dosavadních 7 600 Kč na 10 000 Kč, v případě dvojčat a vícerčat až na 15 000 Kč.

Tyto částky ovšem platí pro ty, kteří měli nízké nebo žádné doložené příjmy.

Nově je totiž od roku 2020 možné stanovit si výši rodičovského příspěvku individuálně až do výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Ten se počítá z průměrné mzdy žadatele za posledních 12 měsíců. Koho se tato změna týká v praxi? Využít ji mohou především rodiče, kteří se chtějí brzy vrátit do práce.

Pokud měli dostatečně vysoký příjem, mohou celý rodičovský příspěvek vyčerpat za nejkratší možnou dobu, kterou je šest měsíců. Maximální výplata rodičovské je tedy pro rok 2021 celých 43 470 Kč měsíčně (u vícerčat 65 205 Kč). Dá se tedy zjednodušeně říct, že čím vyšší příjem, tím vyšší rodičovský příspěvek.

Jaká výše rodičovského příspěvku čeká na Vás, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Mateřská a rodičovská dovolená

Nárok na mateřskou, na rozdíl od rodičovské dovolené, vzniká jen matkám, které se účastnily na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou.

Délka mateřské je 28 popřípadě 37 týdnů při porodu vícerčat.

Na ni plynule navazuje rodičovská dovolená, jejíž délka je až 4 roky, přičemž ochrana zaměstnance je pouze 3 roky (po tuto dobu Vám zaměstnavatel musí držet Vaše místo na pozici uvedenou ve smlouvě).

Rodičovskou dovolenou navíc mohou využít oba rodiče ihned. V případě rodičovské dovolené otce se už dnes nejedná o takovou vzácnost a využívá ji čím dál více otců, často napůl s matkou. Možné je si na rodičovské i přivydělat nebo přímo pracovat.

Co když nemáte nárok na mateřskou?

Pokud matka nemá nárok na mateřskou, může rovnou čerpat rodičovskou. Tyto případy se týkají například nezaměstnaných nebo OSVČ. Osoby samostatně výdělečně činné tedy čerpají rovnou rodičovský příspěvek namísto mateřské, pokud si sami neplatily nemocenské pojištění (pokud ano, mají nárok na mateřskou).

Výpočet rodičovské dovolené

Kolik je rodičovský příspěvek 2021? V roce 2021 je stanoven na 300 000 korun, přičemž se jedná o celkovou sumu, kterou si můžete vyčerpat během 4 let věku dítěte. V případě dvojčat jde o maximální výši rodičovského příspěvku 450 000 Kč. Sami si zvolíte, jak chcete rodičovskou čerpat, výplata příspěvku tak záleží na Vašich potřebách.

Je tu ale podmínka:

Rodičovský příspěvek nesmí dosahovat vyšší částky než mateřská, která dosahuje 70 % předchozího hrubého výdělku.

Měsíčně můžete výšku rodičovské dovolené stanovit maximálně na 43 470 Kč měsíčně (u vícerčat 65 205 Kč). Výši příspěvku si spočítejte na kalkulačce rodičovského příspěvku 2021. Délku i výši rodičovské je možné každé 3 měsíce měnit.

Příklad:

Výše mateřské je 17 280 korun (70 % z hrubé mzdy 25 000 korun). Rodičovská má stejný strop jako mateřská, příspěvek tedy nemůže být vyšší než daných 17 280 korun měsíčně.

Výpočet rodičovského příspěvku 2022 se nejspíše měnit nebude. Kalkulačka rodičovského příspěvku 2021 Vám řekne, na jakou částku měsíčně dosáhnete, nebo využijte kalkulačku rodičovské dovolené 2021.

Žádost o rodičovskou dovolenou 2021 – formulář

O rodičovskou žádáte na úřadě práce prostřednictvím formuláře k žádosti o rodičovský příspěvek. Ten najdete ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo příslušného úřadu práce.

Rodičovská dovolená a zaměstnání

Výhodou rodičovské dovolené je možnost práce bez omezení. Kolik si můžete vydělat na rodičovské dovolené? Výdělek na rodičovské dovolené není nijak omezen. Mnoho rodičů na rodičovské dovolené má zaměstnaní a o péči o dítě se střídá. Přivýdělek při rodičovské dovolené může být i formou podnikání.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu.

Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství.

Pro řešeni konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector