Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možné

Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možnéOčkovací místa Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možnéKrok 1: registrace Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možnéKrok 2: rezervace

Evropská komise schválila 11. března 2021 čtvrtou vakcínu proti onemocnění covid-19. Jedná se o jednodávkovou vakcínu Janssen firmy Johnson&Johnson. Více o vakcíně

Od pondělí 1. března 2021 je zpřístupněná registrace pro osoby starší 70 let, opět na adrese: registrace.mzcr.cz.

Do očkování se v týdnu od 1. března zapojí i praktičtí lékaři, a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.

Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možné(stáhnout informace jako pdf) Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možné.

V souvislosti se zapojením praktických lékařů prosíme zájemce o očkování, aby nerušili registrace a rezervace termínů na očkovacích místech. Očkovací látky jsou distribuované právě na základě provedených registrací a rezervací, může tak dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možné

V sobotu 27. února 2021 v 9 hodin ráno byla na adrese registrace.mzcr.cz spuštěná registrace pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení. Přihlášení k očkování probíhá pomocí unikátního kódu, který obdrží příslušní zaměstnanci od vedení škol. Kontakty a odpovědi na nejčastější dotazy ohledně školství (například určování prioritních skupin a vymezení zaměstnanců, na které se očkování vztahuje) najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S dalšími dotazy, které se týkají rezervačního systému, problémů s přihlašováním, technické podpory a zdravotnických témat, se můžete obracet na infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.

K dispozici je také potvrzení o zaměstnání, které musí pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení při očkování předložit.

Připravili jsme pro vás návod k registraci a rezervaci pro zájemce o očkování. Tento manuál pro vás budeme nadále aktualizovat, jak budou přibývat další skupiny, které se mohou hlásit k očkování (například chronicky nemocní, starší 60 let).

Jak probíhá očkování a jak se k němu přihlásit?

Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možné (stáhnout jako pdf) Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možné .

Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích.

Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.

Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.mzcr.cz). V případě, že je vám více než 70 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře.

Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.

Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu.

Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny.Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: rezervace.mzcr.cz.

Rezervaci je nutné udělat do 72 hodin od obdržení PIN 2.

Bez zvací SMS není rezervace možná.

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech. Rezervace se týká termínu aplikace první dávky vakcíny. Termín druhé dávky systém přiřadí automaticky. K samotnému očkování je třeba přinést občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Pokud jste vážně nemocní a máte zájem o očkování, na stránce pacientských organizací se dozvíte, jak funguje registrace k očkování ve vašem případě.

Jako potvrzení o tom, že jste podstoupili očkování proti covid-19, slouží vystavený certifikát. Ústav zdravotnických informací a statistiky vytvořil očkovací portál ocko.uzis.

cz

, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout tento certifikát o provedeném očkování.

Podrobnosti k očkování proti covid-19 v ČR jsou dostupné v metodickém pokynu očkovací kampaně a ve strategii očkování.

Na stránce Otázky a odpovědi se dozvíte informace o registraci vakcín, jak vakcíny fungují, jak se registrovat k očkování jako imobilní, jaké výhody má očkovaný člověk, jaká je věková hranice pro podání jednotlivých vakcín a další.

Další informace a odpovědi na vaše otázky najdete také na portálu covid.gov.cz.

Zajímá vás více o jednotlivých vakcínách?

Více o vakcíně Janssen firmy Johnson&Johnson se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Kde se očkuje?

Očkovací místa jsou budována v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, jejich seznam najdete ve formuláři během procesu registrace.

Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže. V týdnu od 1. března 2021 se do očkování zapojí i praktičtí lékaři a to dle domluvy s krajskými koordinátory.

Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.

Na stránce ockoreport.uzis.cz najdete přehled kapacity očkovacích míst. Zjistíte, kolik osob už bylo v daném místě naočkováno, kolik z nich na termín očkování čeká, nebo průměrný počet lidí, které denně dané místo naočkuje.

Kdo se může očkovat?

Registrovat k očkování se od 15. ledna mohou osoby starší 80 let a od 26. ledna všichni zdravotničtí pracovníci.Od 27.

 února 2021 se mohou přihlašovat i pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení. Registrace jim je umožněna na základě unikátního kódu, který obdrží od vedení škol.Od 1.

 března je registrace otevřená pro osoby starší 70 let.

 • Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.
 • Očkování je dobrovolné.

Na hrazené očkování mají za stejných podmínek jako čeští občané nárok i cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, resp. přiděleného rodného čísla, které získají od české zdravotní pojišťovny.Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní příslušníci pojištění v jiném členském státě Evropské unie, kteří mají v České republice nárok na tzv. plnou péči (držitelé nárokového dokladu S1) nebo kteří mají v České republice dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči. Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.O očkování cizích státních příslušníků, kteří nespadají do žádné z výše zmíněných kategorií, v tuto chvíli probíhají jednání.

Jak je to s očkováním po prodělaném onemocnění covid-19? Při omezené dostupnosti vakcíny je doporučované odložit očkování u osob, které prodělaly onemocnění covid-19, o minimálně 3 měsíce po ukončení izolace. V případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky Česká vakcinologická společnost doporučuje odložení aplikace druhé dávky minimálně o 3 měsíce po ukončení izolace.

Zejména u osob ve vysokém riziku nákazy je nicméně možné provést očkování již nejdříve 7 dní po ukončení izolace při průběhu bez příznaků a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při průběhu s příznaky. Ve studiích bylo prokázané, že očkování je pro osoby po prodělaném onemocnění bezpečné.

Očkování zdravotnických pracovníků Očkování pacientů a klientů sociálních služeb

Proč se očkovat?

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.

Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt). Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19.

Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. 2021Neschopenka kvůli covid-19 znamená pro běžnou domácnost velké finanční ztráty. V případě komplikací tohoto onemocnění je samozřejmě nutná hospitalizace v nemocnici, po které obvykle následuje rekonvalescence.

Tomu všemu zabrání vakcína.

Očkované osoby od začátku března 2021 nemusí nastoupit do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 

Co jste o vakcíně mohli slyšet

 • Je vakcína nebezpečná? Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.
 • Je vakcína neúčinná?Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů než do jakéhokoliv jiného výzkumu. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji.
 • Způsobuje vakcína nemoc samotnou?Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.
 • Stačí k vymizení viru promořit populaci?Odborníci se shodují, že k zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.  
 • Očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali? Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.
 • Očkování nemá smysl, protože virus stejně zmutuje?Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak, čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru se zmírní. 
Budete mít zájem:  Kdo Je Zástupce Pro Oblast Bezpečnosti A Ochrany Zdraví Při Práci?

Jak probíhá schvalování vakcín

Vzhledem k naléhavosti pandemie jsou vakcíny proti COVID-19 vyvíjeny a registrovány rychleji než obvykle. Budou však splňovat stejně vysoké standardy jako všechny ostatní vakcíny.

Registrace k očkování proti koronaviru: musíte si vybrat, zda u praktika, nebo v centrálním systému. Oboje není možné

Zdroj: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Užitečné odkazy

Centrální rezervační systém · Covid Portál

Přihlásit se na očkování bude možné pomocí registračního formuláře v Centrálním rezervačním systému.

Co je centrální rezervační systém?

Jde o systém, který propojí občany, co se chtějí naočkovat s očkovacími místy. Občani se skrz něj budou registrovat a bude jim přidělen termín očkování. Využívat bude zkušenosti se systémem, který slouží k plošnému antigennímu testování.

Centrální rezervační systém (CRS) svými komponentami plní zejména roli registrace a rezervace osob pro očkování a plně tak eviduje průchod osoby očkovacím procesem. Systém je navržen pro podporu prioritizace.

Je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů, kteří neovládají práci s internetem, mohli asistenčně provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři i pracovníci linky podpory 1221. Systém je navázán na Informační systém infekčních nemocní (ISIN) a jeho modul Očkování (ISIN-OČKO).

Jak se registrovat a získat tak termín očkování?

Centrální registrační systém byl spuštěn 15. 1. 2021, kdy začala registrace osob 80+.

1. Musíte se zaregistrovat na webu crs.mzcr.cz, nebo registrace.mzcr.cz – funkční jsou oba odkazy, oba vás dovedou na online registrační formulář pro občany, indikující váš zájem a souhlas s očkováním. Vyplníte atributy pro prioritizaci (zařazení občana do skupiny), tzn. informace o sobě.

2. Proběhne prioritizace– je vypočteno bodové skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín určuje, kdy budete vyzváni k rezervaci konkrétního termínu. Pokud to kapacita dovolí, dostanete termín ihned.

Může se ale stát, že z kapacitních důvodů ihned nedostanete přidělený termín. Jakmile to kapacita dovolí, bude vám zaslán přidělený termín. Více o systému prioritizace najdete v samostatné životní situaci. Seznamte se s jejím postupem, např.

v prvních dnech k prioritizaci docházet nebude.

3. Rezervace termínů (na obě dávky) – na základě PIN2 kódu zaslaného notifikací vám bude umožněna rezervace obou termínů očkování v centrálním rezervačním systému. 

PIN2 vám nemusí přijít ihned, záleží na dostupnosti vakcín. Více se dozvíte v Životních situacích Postup registrace a rezervace a Zaregistroval(a) jsem se na očkování, ale nemám kam zadat PIN2, nebo mi nepřišel. 

Rezervaci lze provádět na rezervace.mzcr.cz.

4. Samotné očkování – vlastní očkovací úkon a jeho dokumentace, tzn. zapsání úkonu do registru ISIN prostřednictvím eŽádanky (nemusí vám ji vypisovat praktický lékař ani hygiena, stačí registrace samotná) a potvrzení o očkování pro občana.

Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů (která vyžaduje znalost práce s internetem) mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci informační linky 1221. Pro úspěch tohoto konceptu bude nezbytné vést efektivní komunikační kampaň.

Princip registrací předpokládá postupné uvolňování rezervací v CRS pro prioritní skupiny osob v návaznosti na plán dodávek vakcín, které se budou doplňovat například z neprioritní skupiny dle registrací, které budou k dispozici. Neobsazená místa se doplní z dalších registrací s nižším bodovým skóre.

Algoritmizace je vytvářena na základě kapacity a dodávek.

Co všechno Centrální rezervační systém (CRS) umí?

CRS není jen standardní rezervační systém, k použití pro očkování. Bude zabezpečovat i nestandardní průběhy rezervací (dva termíny v různých intervalech dle typu vakcíny), nutno zajistit „vždy volný druhý termín“. Obsahuje také parametrizovatelný kalkulátor prioritizace.

Předkládá se průběžná úprava parametrů prioritizace na základě stavu dodávek vakcín, zájmu občanů o očkování a vytížení očkovacích míst. CRS bude stejný pro celou ČR. Napojení na ISIN je pak důležité např.

k vystavování a ověření potvrzení o provedeném očkování, včetně podpory mobilních zařízení a kompatibility se standardy EU a WHO, nebo k vedení elektronického očkovacího průkazu občana.

Všechny druhy očkovacích míst musí používat CRS (jedinou výjimku budou mít praktičtí lékaři, až se do očkování zapojí). CRS zpracovává osobní údaje zájemců o očkování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a čl. 9 odst. 2 písm.

i) GDPR jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je jako správce pověřeno Ministerstvo zdravotnictví v oblasti veřejného zdraví, při ochraně před vážným zdravotními hrozbami.

Zájemci o očkování budou informování o zpracování jejich osobních údajů v rámci vyplňovaného formuláře. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s nařízením GDPR.

Z hlediska charakteru procesu a nutnosti řízení kapacit ve vazbě na dodávky očkovacích látek musí být systém koncipován na principech centrální registrace a prioritizace, stejně jako centrální správy rezervací termínů.

Nelze tedy využít existující rezervační systémy poskytovatelů zdravotních služeb, protože není mechanismus, jak do nich předat detailní informace o aktuálně prioritní skupině osob. Formulář je počáteční bod pro vstup do procesu očkování. Poskytuje přístup k registraci na očkování z jednoho místa (formulář/web MZ).

Vyplněním formuláře vyjadřuje osoba svůj zájem o provedení očkování a poskytuje o své osobě údaje, které jsou pro provedení nezbytné.

Ke dni 10. 3. připravilo MZČR, ve spolupráci s dalšími organizacemi (NAKIT, AČR, ÚZIS, KSWR) Návod pro zájemce o očkování- jak postupovat v Centrálním rezervačním systému. 

Lékařství

 • Před 1 hodinouV rychlosti očkování patří Pardubický kraj v celostátním srovnání k nejpomalejším. Za uplynulý týden se v kraji vyočkovalo 6 442 dávek, hůře na tom byl s 5 612 dávkami vakcín už jen Zlínský kraj. Celkem bylo minulý týden do Pardubického kraje distribuováno 12 160 vakcín.
 • Před 2 hodinamiMinisterstvo zdravotnictví krajům adresovalo zprávu, ve které přiznalo, že stát musí nastavit nový systém komunikace s distributorem Alliance Healthcare. „Aby z jeho strany nedocházelo k dalším selháním,“ stojí v dopisu.
 • Před 18 hodinamiKoronaviru v Česku podlehly již čtyři děti mladší osmnácti let. Po osmileté dívce a jedenáctiletém chlapci se potvrdila další dvé úmrtí u mladíků ve věku šestnáct a sedmnáct let, kteří přišli o život v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Podle pediatra Jana Davida stále platí, že většina dětí nemá při onemocnění příznaky.
 • Před 1 dnemPodle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové zaznamenávají v letošním roce větší počet nakažených mezi dětmi. Ve srovnání s loňskem, kdy se u nich nákaza většinou potvrdila při trasování a děti byly zcela bez příznaků, jsou letos častější i případy multizánětlivého syndromu po prodělání covidu.
 • Před 1 dnemPraktičtí lékaři zaznamenávají více dětí s nemocí covid-19. Zatímco loni byla podle nich většina dětí bez příznaků a jejich nákaza se potvrdila až při trasování blízkých kontaktů, nyní trpí více dětí příznaky onemocnění.
 • Před 1 dnemNež zhasne žárovka, ještě nějaký čas bliká, a stejné je to se srdcem. Vědět, kdy život definitivně vyhasne, potřebuje hlavně transplantační medicína.
 • Před 1 dnemUmírání není otázka sekundy. Srdeční aktivita se často několikrát zastaví a znovu rozběhne, než ustane definitivně. Popis těchto okamžiků je důležitý zejména pro transplantační medicínu.
 • Před 1 dnemVýzkumný tým s českou účastí popsal, že se srdeční aktivita často několikrát zastaví a znovu rozběhne, než ustane napořád. Porozumění procesu, který vede k okamžiku smrti, je důležité pro transplantační medicínu. Za 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (1.LF UK) o výzkumu informoval Lukáš Malý v pondělní tiskové zprávě.
 • Před 2 dnyVýzkumný tým s českou účastí popsal, že se srdeční aktivita často několikrát zastaví a znovu rozběhne, než ustane napořád. Porozumění procesu, který vede k okamžiku smrti, je důležité pro transplantační medicínu. Za 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (1.LF UK) o výzkumu informoval Lukáš Malý v dnešní tiskové zprávě.
 • Před 2 dnyV pondělí 15. března začal 22. ročník festivalu Týden mozku. Přináší sérii přednášek, kupříkladu na téma spánkové medicíny či vzniku bolesti, rovněž workshop trénování paměti, různé virtuální prohlídky a filmy. Akce, která potrvá do neděle 21. března, je letos kvůli pandemii poprvé kompletně online.
 • Před 2 dnyMezinárodní studie, do které se zapojili také lékaři z Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, ukazuje, že umírání není přímočaré. Srdeční aktivita se často několikrát zastaví a znovu rozběhne, než ustane definitivně. Porozumění tomuto procesu je důležité pro transplantační medicínu. Vedle dárců se smrtí mozku se v České republice rozvíjí program dárcovství po smrti v důsledku nevratné zástavy oběhu, a právě této skupiny dárců se studie týká.
 • Před 2 dnyV Ústeckém kraji v neděli přibylo 357 potvrzených nákaz koronavirem, o 45 méně než před týdnem. Lůžková kapacita v nemocnicích v regionu od pátku stoupla z devíti na 12 procent. Vyplývá to z údajů, které dnes ráno aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví. V regionu mělo dnes 26 praktiků začít očkovat, slíbených 2700 dávek vakcíny AstraZeneca ale zatím nedorazilo, řekl ČTK krajský předseda praktických lékařů Roman Houska.
 • Před 2 dnyJiž druhým týdnem je v České republice, která je zasažena epidemií onemocnění covid-19, povinné pro zaměstnavatele testovat své zaměstnance na nákazu koronavirem. Jak nyní toto testování probíhá? Kolik odhalilo nakažených?
 • Před 2 dnyZdravotníci v Česku aplikovali v sobotu 16 400 dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Bylo o 4400 více než před týdnem a zároveň nejvíc za víkendový den od začátku očkování. V Plzeňském kraji už byla vakcína aplikována v 57 646 případech, za sobotu to bylo 246 dávek. Podle krajského koordinátora pro očkování se dobrovolně zapojují i praktičtí lékaři. Dodávek vakcín je ale zatím málo.
 • Před 3 dnyZaměstnanci jedné z krajských hygienických stanic v září loňského roku měli nabádat praktické lékaře, aby zbytečně neposílali na testy zjevně nakažené. Nemoc COVID-19 prý totiž považovali za běžnou respirační infekci, ze které není potřeba dělat strašáka. Redakci CNN Prima NEWS to řekla lékařka Darina, která si přála zůstat v anonymitě. Hygiena ani ministerstvo zdravotnictví však prý nevědí, že by k takovému chování někde docházelo.
 • Před 4 dnyMnoho lidí, kteří prodělali onemocnění koronavirem bojuje následně týdny i měsíce s následky nemoci. Podhorská nemocnice v Bruntále jako jedna z prvních v České republice otevřela proto postcovidové centrum. Jeho cílem je následná rehabilitace pacientů po uzdravení.
 • Před 4 dnyPůvodní plán pro zahájení očkování proti koronaviru v ordinacích německých praktických lékařů byla polovina března. Později došlo k odložení na začátek dubna. Aktuální dohoda mezi Spolkovým ministerstvem zdravotnictví a jednotlivými spolkovými zeměmi hovoří o začátku plošného očkování u praktiků k 19. dubnu.
 • Před 4 dnyLék ivermektin bude moci být rozvezen do všech lékáren v zemi. Plyne to z pokynů ministerstva zdravotnictví, které je vydalo pro praktické lékaře, kteří jej budou moci předepisovat. Lék je povolen pro experimentální léčbu.
 • Před 4 dnySeveročeská Kadaň patří k místům, kde se v současné době očkuje závratnou rychlostí. To by dnes měla být veskrze pozitivní zpráva, protože se pochopitelně hraje o čas s epidemií. Jenže není vše tak růžové, jak by se mohlo zdát.
 • Před 5 dnySenioři, kteří se registrovali k praktikovi i do systému současně, mají smůlu.
 • Před 6 dnyTrénink paměti, přednášky o spánkové medicíně nebo chemii a možném využití psychedelik nabídne program festivalu Týden mozku. Akce bude letos kvůli koronaviru on-line, začne v pondělí a potrvá do 21. března.
 • Před 6 dnyJaké možnosti má pacient, který si nepřeje za žádných okolností přijmout krevní transfuzi? Může o tom rozhodnout i za své dítě? A jak taková rozhodnutí vnímají lékaři?
 • Před 6 dnyKraje otevřou další očkovací centra a zapojí praktické lékaře. Už v létě by se mohlo s vakcínou dostat na lidi mimo prioritní skupiny.
 • Před 6 dnyTéměř tři tisíce dávek vakcíny proti covidu naočkují tento týden seniorům z Olomouckého kraje praktičtí lékaři. Hejtman Josef Suchánek uvedl, že do konce příštího týdne by mělo v regionu očkovat zájemce nad 70 let už přes 60 lékařů a lékařek.
 • Před 8 dnyFunkční očkování proti covidu-19 u praktických lékařů by uvolnilo ruce přetíženým zdravotníkům v nemocnicích, kteří zároveň slouží v očkovacích centrech. Zaškolování ambulantních lékařů pro práci v nemocnicích není efektivní, míní krajský šéf Sdružení praktických lékařů na Vysočině Tomáš Nosek, který je zároveň pro praktické lékaře krajských koordinátorem očkování. Očkování v ordinacích ale vázne na dodávkách vakcíny i administrativě, řekl Nosek.
 • Před 8 dnyLidské tělo je tvořeno ze 70% vodou. Voda má nejen hygienickou, ale také léčivou hodnotu. Je základem všech buněk a tkání v těle.
 • Před 8 dnyDůvody pro zmražení mohou mít lidé různé, ať už je to nevyléčitelná nemoc nebo touha poznat technologie a život v budoucnosti. V mrazivém dusíku nyní čeká na probuzení odhadem nejméně 250 osob.
 • Před 8 dnyOčkování v ordinacích má být jednou z cest, jak v Česku rozjet masivní vakcinaci proti covidu-19, a to hlavně u nejohroženějších. Zatím ale praktici popisují spíše frustraci – váznou dodávky i administrativa.
 • Před 8 dnyPo psychoterapii se specifické době přizpůsobil další obor. Fyzioterapie, dlouhodobě závislá na kontaktu odborníka s pacientem, se díky českému vynálezu bude pravděpodobně moci brzy provozovat i z domova.
 • Před 11 dnyMinisterstvo zdravotnictví chce s rozhodnutím ohledně podávání ivermektinu praktickými lékaři počkat na stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na dotaz Práva to potvrdila mluvčí resortu Barbora Peterová. SÚKL v tuto chvíli doporučuje, aby pacienti, kteří budou ivermektin dostávat, byli pod dohledem lékaře.
 • Před 11 dnyOčkovací dávky pro praktiky chodí pomalu a v poměrně malém množství. Na většinu praktických lékařů tak zatím dávky vakcín nevystačí.
 • Před 11 dnyPraktičtí lékaři po celém Česku už rozjíždějí očkování svých pacientů. Rychlejší možnost nechat se očkovat proti onemocnění covid-19 brzdí ale na řadě míst nedostatek vakcín.
 • Před 12 dnyV březnu má do České republiky dorazit přes milion dávek vakcíny proti covidu-19. V dubnu mají přijít celkově dva miliony dávek. Cílem je v březnu podávat alespoň 35 tisíc dávek vakcíny denně, v dubnu pak 100 tisíc. Tempo očkování v ČR zrychluje, ve čtvrtek bylo naočkováno 31 376 lidí, dosud nejvíce.
 • Před 12 dnyKarlovarský kraj vyčlenil pro praktické lékaře vakcíny, které dostal z Německa. Mají je připravené k vyzvednutí v nemocničních lékárnách v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. A neplatí pro ně podmínka mít do očkování zaregistrovaných sto pacientů.
 • Před 12 dnyI u další očkovací látky hrozí, že dorazí do Česka dříve, než bude vybrán její distributor. Zdravotní pojišťovny tvrdí, že soutěž nemohou uspíšit. Někdejší národní očkovací koordinátor Zdeněk Blahuta je však jiného názoru.
 • Před 12 dnyI když většina z nás tráví mnohem více času doma, touha po dokonalém vzhledu mnohé neopouští. Naopak. A protože se estetická medicína vyvíjí stále kupředu, rostou i naše možnosti, co si dopřát. Jakých pět trendů je letos ve zkrášlování „in“?
 • Před 12 dnyOrdinace praktické lékařky Nely Šrámkové v Praze dostala první dodávku vakcín proti koronaviru v pátek. Přišly ale pouhé dvě lahvičky, počet dávek v nich tak vystačí jen pro dvacet pacientů. Po týdnu očkování zásoby docházejí a další jsou zatím v nedohlednu. Očkovat své pacienty mohou praktičtí lékaři od pondělí. Většina z nich ale nemá čím.
 • Před 12 dnyŘeditel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada upozorňuje, že může dojít ke snížení úrovně péče o pacienty.
 • Před 12 dnyEmeritní přednosta kliniky anes­teziologie a intenzivní medicíny Východoslovenského ústavu srdečních a cévních nemocí Pavol Török už tři týdny podává pacientům s covidem-19 ivermektin. Řešíme jen přežití, lékaři na sebe musí vzít odpovědnost, říká v rozhovoru pro Právo. Podle něj není pravda, že je podávaná dávka pro tělo nebezpečná.
 • Před 13 dnyUž během druhého březnového týdny by měl existovat rámec, podle kterého by němečtí praktičtí lékaři mohli očkovat proti koronaviru, a to na celonárodní úrovni. Vyplývá to z návrhu Spolkového ministerstva zdravotnictví, na který odkazuje deník Deutsches Ärzteblatt. Zatím je však nutné ještě vyjasnit několik detailů.
 • Před 13 dnyNa výstavbu nového Centra urgentní medicíny v Liberci (CUM) si chce Liberecký kraj půjčit 1,3 miliardy korun, dalších 800 milionů přidá ze svého rozpočtu.
 • Před 13 dnyDo druhé fáze očkování se od 1. března mohou zapojit lidé starší 70 let. Nově budou očkovat také praktičtí lékaři. Očkování proti nemoci covid-19 je podmíněno registrací. Vysvětlíme, jak a kde se registrovat.
 • Před 13 dnySnažíme se o systém – březen ale bude čistá improvizace, říkají k očkování proti covid-19 praktičtí lékaři. Do vakcinace se jich do této chvíle zapojilo přes 4 tisíce – tedy 4/5. Potýkají se však s řadou překážek, zejména s nedostatkem vakcín. Ne všechny kraje chtějí praktikům vakcíny dodat, chrání si je pro očkování v centrech.
 • Před 14 dnyOčkování u praktických lékařů komplikuje nedostatek vakcín i technické chyby. Lékaři si stěžují na zbytečnou administrativu.
 • Před 14 dnyPatnáct tisíc vakcín AstraZeneca, kterými sousední Sasko, Bavorsko a Durynsko pomáhá pandemií mimořádně postiženým příhraničním okresům na západě Česka, dorazilo v úterý ráno do Karlovarského kraje. Dalších osmnáct set vakcín poskytl v rámci dodávky stát.
 • Před 14 dnyPříbramská nemocnice připravuje další očkovací centrum v areálu na Zdaboři.
 • Před 14 dnyPraktičtí lékaři mohou od začátku tohoto týdne registrovat pacienty na očkování, bohužel to ale zatím vypadá, že vakcinovat budou pouze v omezeném měřítku. Na vině je nedostatek vakcín, práci ale momentálně praktikům komplikuje také chybovost rezervačního systému či nedostatek materiálu.
 • Před 14 dnyZaregistrovat dvacet pacientů do systému trvá zhruba hodinu. Největší problém mají ale lékaři nyní s tím, že u některých pacientů registrace nefunguje. Vakcíny přitom dostanou nejdříve ti, kteří zaregistrují zájemců nejvíce.
 • Před 15 dny
Budete mít zájem:  Záhady chemoterapie: proč z rovných vlasů dělá kudrnaté?

Co vás zajímá o očkování proti covid-19

26.1.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Vážení klienti ZP 211. Očkování proti covid-19 je tématem dne a přináší mnoho otázek. Na ty nejzákladnější vám nabízíme odpovědi.

 • Je očkování proti covidu povinné?

Očkování proti onemocnění covid-19 je v České republice zcela dobrovolné.

 • Kolik mě bude očkování stát?

Očkování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám, které jsou v ČR pojištěny u některé ze zdravotních pojišťoven. Může se tedy jednat jak o občana s trvalým pobytem v ČR, tak o cizince.

 • Je možné, aby byl očkován i manžel, který má cizí státní příslušnost a žije v ČR?

Státní příslušnost není rozhodující. Pokud je manžel pojištěncem české zdravotní pojišťovny a má tak nárok na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění, může se k očkování zaregistrovat.

U zahraničních pojištěnců, kteří mají v ČR nárok pouze na poskytnutí nezbytné péče s Evropským průkazem zdravotního pojištění, je nutné posoudit, zda je očkování nezbytné vzhledem k délce plánovaného pobytu v ČR.

 • Od jakého věku se bude očkování provádět?

Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou.

Očkování se nedoporučuje u osob se silnými alergiemi nebo poruchami imunity. Tyto osoby by se měly vždy poradit se svým ošetřujícím lékařem.

 • Mohu nechat očkovat i svoje děti?

Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti v současné době vhodné nejsou.

 • Budu mít možnost vybrat si vakcínu?

Zatím tato možnost není a ani se nepředpokládá, dodávky očkovacích látek jsou do České republiky omezené. Do budoucna tato možnost může připadat v úvahu, až bude očkovacích látek dostatek.

Všechny vakcíny jsou bezpečné. Před uvedením na trh procházejí rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky.

Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků pod lékařským dohledem. Všechny vakcíny před tím, než se dostanou do České republiky, musí být registrovány evropskou registrační agenturou (EMA), tím je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.

 • Je opravdu očkování účinné i na mutaci viru?
Budete mít zájem:  Nejčastější omyly a mýty o brigádách a přivýdělcích

V tuto chvíli není důvod očekávat, že by imunita vyvolaná očkováním dostupnými vakcínami neměla chránit proti mutaci. Nicméně v tomto ohledu probíhá další sběr dat a analýzy.

 • Jaké jsou nežádoucí vedlejší účinky očkování?

Po očkování se může objevit bolest hlavy, únava nebo například bolest svalů. Přibližně každý desátý člověk má po aplikaci vakcíny reakci jako je zčervenání nebo bolestivost v místě vpichu, bolest svalů, únavu, zvýšenou teplotu nebo vyrážku.

Ve velmi vzácných případech se může stát, že se objeví vážnější nežádoucí účinky. Každé očkovací centrum musí zajistit bezprostřední dostupnost lékaře schopného poskytnout první lékařskou pomoc v případě výskytu život ohrožujících komplikací, spojených s aplikací očkovací látky.

 • Jaký je časový rozestup mezi aplikací první a druhé očkovací dávky?
 • Záleží na druhu očkovací látky:
 • Pfizer/BioNTech                           2 dávky / 21 dní
 • Moderna                                       2 dávky / 28 dní
 • AstraZeneca                                 2 dávky / 28 dní
 • CureVac                                        2 dávky / 28 dní
 • Johnson&Johnson (Jansen)         1 dávka
 • Sanofi Pasteur (GSK)                    2 dávky/ 28 dní
 • Novavax                                         2 dávky / 21 dní
 • Jak dlouho bude očkování účinné?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se stále neví, jestli vakcíny dokážou poskytnout dlouhodobou ochranu proti koronaviru. Ačkoliv proběhlo úspěšné studijní testování obou vakcín, kterými se v Česku současně očkuje, a to u několika desítek tisíc lidí, v současnosti se neví, jak dlouho vakcína dokáže tělo před virem chránit.

Lidé, kteří byli během testování naočkovaní, budou nadále sledováni po dobu dvou let. Na základě toho, jak se bude situace vyvíjet, až další studie ukážou, do jaké míry je vakcína účinná v dlouhodobém měřítku a jestli bude po nějaké době potřeba přeočkování. 

 • Obdržím potvrzení o aplikaci očkovací látky (očkovací průkaz, příp. elektronické potvrzení)?

Každý obdrží tzv. certifikát o očkování.

 • Jaké výhody z toho, že se nechám naočkovat, budou plynout (myšleno tak, jestli po naočkování budu muset nosit roušku)?

Zatím se diskutuje o tom, jestli a jaké by měly být motivační prvky a jaké budou úlevy pro očkované osoby. Zatím se např. zdá, že některé letecké společnosti chtějí přepravovat pouze očkované jedince, což nebude až tak jednoduché.

Co se týče roušek, je to zatím nejasné, tím spíše, že po očkování zřejmě nenastává úplná, sterilizační imunita.

 • Můžu onemocnět covidem, přestože budu očkován?

Ano, může dojít k tomu, že se nakazíme, a to zejména mezi aplikací 1. a 2. dávky. Zatím se na základě klinického hodnocení tvrdí, že je nutné u dvoudávkové vakcíny mít plnou protekci, tedy nechat se opravdu očkovat dvakrát. Aplikují se nejčastěji s odstupem 21 až 28 dní. Účinnost pak bude 93 až 94 procent. Očkování chrání především před těžkým průběhem nemoci s orgánovým postižením.

 • Má smysl se nechat naočkovat, pokud mám již z prodělané nemoci v těle protilátky?

Získaná postinfekční imunita není dlouhodobou ochranou a byly zaznamenány výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka má vytvořit vyšší hladinu protilátek, a proto je takto získaná imunita také dlouhodobější.

 • Nejsem schopný se do očkovacího centra dostavit, jinými slovy jsem imobilní. Co mám dělat?

V tomto případě kontaktujte svého praktického lékaře, který vám poradí a pomůže.

 • Pokud se nejsem schopný dostavit na očkovací místo, mohu se nechat naočkovat doma?

Očkovací látky dostupné v současné době (Pfizer/BioNTech a Moderna) bohužel nejsou z logistických důvodů vhodné pro očkování osob v domácím prostředí.

V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ČR ve shodě se Sdružením praktických lékařů a krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování těchto osob v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson).

Očkování tak bude probíhat prostřednictvím praktických lékařů podle individuálního stavu pacienta, nikoli přes Centrální rezervační systém. Lékař se s pacientem dohodne na nejvhodnějším způsobu očkování.

Pokud se tedy osoba ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit do očkovacího místa, je pravděpodobné, že z logistických důvodů u ní nebude možné provést očkování vakcínami Pfizer/BioNTech či Moderna.

Osoba by měla kontaktovat praktického lékaře a domluvit se s ním na postupu, který pro ni bude nejvhodnější. Objednání neproběhne přes Centrální rezervační systém.

Role zdravotní pojišťovny

 • Bude dělat zdravotní pojišťovna na očkování nějaké pořadníky?

Zdravotní pojišťovny nebudou sestavovat žádné seznamy a pořadníky zájemců o očkování.

Ne, že by nemohly nebo nechtěly pomoci, ale jejich role je jiná.

  K tomuto účelu slouží minimálně v úvodu a pro plně mobilní pojištěnce Centrální rezervační systém, na který jsou napojena očkovací centra a další zdravotnická pracoviště, která se na očkování podílejí.

Následně se počítá, nejen u imobilních pojištěnců, aktivní role při objednávání a zajišťování očkování zejména ze strany praktických lékařů pro dospělé.

 • Bude ZP MV ČR kontrolovat pořadník na očkování, aby nebyli zvýhodněni pojištěnci konkurenčních zdravotních pojišťoven?

Pořadí v pořadníku na očkování není závislé na tom, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni. Rozhodující je, zda patříte do některé prioritní skupiny (senioři 80 a více let, zdravotníci). Dalším rozhodujícím kritériem jsou informace o vašem zdravotním stavu, které vyplníte v Centrálním rezervačním systému přímo při registraci k očkování.

V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes Centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.

 • Musím pojišťovně hlásit, že jsem se nechal očkovat na covid-19?

Nemusíte. Zdravotní pojišťovny budou informovány samotnými poskytovateli zdravotních služeb, stejně jako v případě, kdy je vám poskytnuta jakákoliv jiná zdravotní péče, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny budou hradit nejen výkon očkování, ale i samotnou očkovací látku a její distribuci.

 • Zajistí ZP MV ČR přednostní termín očkování pro svoje pojištěnce?

Pořadí očkování jednotlivých skupin obyvatel je stanoveno Strategií očkování proti covid-19 v ČR. ZP MV nemůže žádným způsobem ovlivnit ani množství, ani prioritizaci osob, objednávání ani koordinaci samotného očkování.

Očkování bude v ČR probíhat ve dvou fázích. V první fázi 1A budou očkovány rizikové skupiny (osoby ve věku 80 a více let, pacienti v LDN či klienti pobytových sociálních služeb) a zdravotníci.

Jakmile budou naočkovány skupiny z fáze 1A, přistoupí se k další fázi. Do té už spadá více skupin obyvatel, bude tedy nastavená určitá prioritizace. Tzn.

, budete se moci do systému přihlásit a vyplníte své údaje. Na jejich základě vám bude vypočteno bodové skóre a zohledněna bude také dostupnost vakcín.

Dle těchto ukazatelů budete vyzváni zaregistrovat se na nějaký z vám nabídnutých termínů.

Registrace k očkování

 • Kde a kdy se mohu na očkování přihlásit?

Registrovat se je možné následujícími způsoby:

 • Co mám dělat, když nemám počítač ani internet?

V takovém případě se můžete s žádostí o pomoc při registraci k očkování obrátit telefonicky na linku 1221, požádat o pomoc svého praktického lékaře nebo se obrátit na obecní či městský úřad.

 • Existuje nějaký seznam míst, kde mi s registrací někdo pomůže?
 1. S žádostí o informace a pomoc s registrací se můžete obrátit telefonicky na níže uvedené telefonní linky jednotlivých krajů:
 2. Jihočeský kraj
 3. Tel.:800 100 450
 4. Seniorům nad 80 let se zde dostane informace o očkování proti covidu-19 a dále pomoc s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování.

Provoz: 8-16 hodin. Provozní doba bude případně upravena podle zájmu volajících.

 • Moravskoslezský kraj
 • Tel. 800 720 210
 • Denně 8-18 hodin, včetně sobot a nedělí.
 • Ústecký kraj
 • Tel. 475 657 691
 • Denně 8-18 hodin, včetně víkendů.
 • Jihomoravský kraj
 • Tel. 800 129 921
 • Pomohou registrovat obyvatele Jihomoravského kraje starší 80 let v pracovní dny 8-16 hodin.
 • Královéhradecký kraj
 • Tel. 495 817 110
 • Ve všední dny 9-15 hodin.
 • Liberecký kraj
 • Tel. 800 880 066
 • Ve všední dny 8-16 hodin a o víkendech 8-14 hodin.
 • Kraj Vysočina
 • Tel. 564 602 602
 • Denně 8-20 hodin.
 • Karlovarský kraj
 • Tel. 607 600 017
 • Denně 8-18 hodin.
 • Co k registraci potřebuji?

Aby mohla být registrace správně provedena, připravte si:

Mobilní telefon – na ten vám budou zaslány dva PIN kódy.  Jeden pro registraci k očkování, druhý pro rezervaci termínu očkování.

Kartičku pojištěnce nebo občanský průkaz – při registraci je třeba vyplnit vaše rodné číslo a název vaší zdravotní pojišťovny.

 • Bude mi termín aplikace očkovací látky přidělen nebo si mohu vybrat?

Termín očkování si budete moci vybrat z konkrétních nabízených termínů přímo v Centrálním rezervačním systému.

 • Je možné nějak změnit již přidělený termín k očkování?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221 anebo kontaktováním očkovacího centra. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky.

 • Budu upozorněn na datum aplikace druhé dávky očkovací látky (např. SMS, e-mail)?

Termín bude domluven na místě při první aplikaci. Od března se počítá se služnou SMS. Vícezde:

V případě, že nestihnu aplikovat druhou dávku v určeném termínu z důvodu nemoci, jak mám postupovat?

Je třeba konzultovat s očkovacím místem, popř. ošetřujícím lékařem.

Důležité odkazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

https://covid.gov.cz/situace/ockovani

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector