Proč si černý kašel cestu zpátky našel

Proč si černý kašel cestu zpátky našel

Lékařské špičky, vakcinologové, výrobci vakcín, politici, média a další se nás snaží vehementně přesvědčit, že za údajný návrat infekcí, proti kterým se očkují malé děti, mohou neočkující rodiče, a jejich neočkované nebo nekompletně očkované děti jsou hrozbou pro celé obyvatelstvo ČR. Podívejme se na tři nejčastější infekce, které se v proočkované populaci stále vyskytují – na spalničky, příušnice a černý kašel. A posuďte sami, nakolik “očkovací propaganda” namířená proti nekompletně očkovaným dětem a jejich rodinám stojí na reálných základech.

Spalničky

O spalničkách a kdo může za jejich šíření jsme již psali, o statistikách jejich výskytu za několik posledních desetiletí v Evropských zemích také. Ve zkratce o spalničkách lze říci následující:

 • očkování proti spalničkám nedokáže ochránit očkovaného jedince na celý život, to dokáže pouze přirozené prodělání infekce
 • očkování proti spalničkám bylo zahájeno v roce 1969, v roce 1975 bylo pro větší účinnost očkování zavedeno dvoudávkové očkovací schéma
 • úmrtnost na spalničky klesla o cca 99 % ještě před zavedením očkování
 • ochrana navozená očkováním přetrvává podle různých odhadů 10 – 30 let
 • ani dvě dávky očkování proti spalničkám nemusí zaručit ochranu a až 10 % očkovaných si nemusí ochranu vytvořit vůbec
 • velká část jedinců nakažených spalničkami jsou dospělí, kteří byli očkováni v dětství
 • to, že očkováním navozená imunita u dospělých postupně vyprchává, dokazují sérologické přehledy

Podrobnosti a podklady najdete v následujících článcích a odkazech:

Příušnice

Příušnice v současnosti nejsou mediálním hitem, i když je jejich výskyt v české proočkované populaci několikanásobně vyšší, než výskyt spalniček. Možná je to tím, že povědomí o nízké účinnosti očkování proti příušnicím je již široce známo. Počet hlášených případů příušnic mezi lety 2008 – 2017 (zdroj SZÚ):

Proč si černý kašel cestu zpátky našel

Poznámka: skutečné počty případů onemocnění jsou pravděpodobně mnohem vyšší, protože zpravidla nedochází k hlášení všech případů nebo rozpoznání nemoci. Příušnice mohou probíhat i bezpříznakově.

O příušnicích lze říci následující:

 • ochrana navozená očkováním proti příušnicím může vyprchat už do několika let
 • podle sérologického přehledu z roku 2013 není ve věkové skupině 10 – 29 let více než 50 % populace dostatečně chráněno proti příušnicím
 • podle údajů amerického Poradního sboru pro očkování klesají protilátky po třetí dávce očkování proti příušnicím už do 1 roku po očkování, rutinní přeočkování nemá smysl
 • rizika komplikací příušnic se zvyšují u dospívajících a dospělých, v dětství má onemocnění nejlehčí průběh

Podrobnosti a podklady najdete v následujících článcích a odkazech:

Nedostupnost jednosložkových vakcín proti spalničkám a příušnicím

Neoddiskutovatelnou ostudou našich politických a lékařských činitelů je nedostupnost jednosložkových vakcín proti spalničkám a příušnicím. Je to problém i mnoha dalších států Evropy. Dostupná je pouze trojsložková vakcína MMR proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Jsou naši politici a lékaři tak slabí nebo neochotní, že nedokážou přesvědčit výrobce a distributory vakcín, aby vyráběli a dodávali i jednosložkové vakcíny? Nebo jde snad o nějaký záměr, proč tyto vakcíny nemají být dostupné? Přitom iracionalita nedostupnosti jednosložkových vakcín proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám bije do očí.

Proč se mají lidé, kteří se potřebují nechat přeočkovat proti spalničkám, očkovat zbytečně i proti příušnicím a zarděnkám?

Argumentaci, proč je očkování trojvalentní vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám najednou nesmyslné, najdete v Petici za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Černý kašel

V devadeátých letech 20. století začalo v rozvinutých zemích docházet k nahrazování původní tzv. celobuněčné vakcíny proti černému kašli vakcínami tzv. nebuněčnými (acelulárními).

Jde o vakcíny typu dnešní Hexacimy, Infanrixu hexa, Pediacelu apod. Starší typ vakcín často vyvolával nežádoucí účinky v podobě vysokých horeček apod., v USA bylo do poloviny 80.

let podáno mnoho žalob na odškodnění následků po tomto očkování.

Problémem acelulárních vakcín je však jejich snížená účinnost. Nedokáží chránit proti černému kašli jako takovému, ale pouze proti jeho příznakům.

Takové očkování má pak své opodstatnění pouze pro ochranu samotného očkovaného jedince. Z hlediska přenosu infekce jsou ale tyto vakcíny neúčinné.

Chrání před příznaky onemocnění, ale očkovaný jedinec je po nakažení černým kašlem přesto osídlen bakteriemi černého kašle a může nemoc přenášet na své okolí.

Zrádné je to především u jedinců očkovaných v nedávné době, kdy vakcína dokáže ještě plně chránit před příznaky onemocnění. V případě nakažení pak k přenosu infekce může dojít naprosto nevědomky.

Počet hlášených případů černého kašle mezi lety 2008 – 2017 (zdroj SZÚ):

Proč si černý kašel cestu zpátky našel

O očkování proti černému kašli můžeme říci následující:

 • očkování nebuněčnou (acelulární) vakcínou (např. Hexacima, Infanrix, Infanrix hexa) nechrání očkovaného před nakažením černým kašlem, ale pouze proti projevům nemoci
 • jedinci očkovaní těmito vakcínami tak mohou v případě nakažení černým kašlem nevědomky tuto nemoc přenášet na své okolí, aniž by sami měli příznaky nemoci
 • přenos černého kašle tímto způsobem byl experimentálně prokázán na paviánech, kdy očkovaní a nakažení paviáni nakazili nechráněné neočkované
 • vytváření protilátek po očkování pouze proti několika antigenům včetně toxinu, ale ne proti bakterii černého kašle jako takové, dokládá i český sérologický přehled z roku 2013
 • ochrana proti příznakům nemoci po očkování je odhadována na cca 5 let
 • z důvodů nízké účinnosti nebuněčných vakcín se uvažuje o návratu k původním celobuněčným vakcínám, které byly nahrazeny novými z důvodu častých nežádoucích účinků

Podrobné informace najdete v článcích:

Závěr

Odpovězme si tedy na otázku, mohou za přenos spalniček, příušnic nebo černého kašle v naší populaci neočkované děti? Skutečností je, že případů, kdy se neočkované dítě nakazí některou z těchto nemocí a nakazí i ostatní, je velmi málo. Protože samotných neočkovaných dětí je oproti proočkované populaci dětí a dospělých, kteří z nejrůznějších výše uvedených důvodů přes očkování nejsou proti nemoci chráněni, velmi málo.

Svádět vinu za šíření očkovatelných infekcí na nekompletně očkované děti a jejich rodiče je tedy mnohem více mediální propagandou, která má nahnat strach a zlost, než fakt založený na reálném podkladě. Proč to média a naše politické a lékařské špičky dělají, nechť posoudí čtenář sám.

Mohlo by vás zajímat

Černý kašel | Marketingový výzkum a analýza dat

Černý kašel nebo dávivý kašel je infekční bakteriální onemocnění, které se přenáší kapénkovou infekcí. Dle oficiálních statistik v poslední době České republice přibývá nemocných černým kašlem. Onemocnění je nejzávažnější pro nejmenší děti, které jsou dosud neočkované nebo nemají alespoň dvě základní očkování.

Podle nejnovějšího internetového šetření společnosti STEM/MARK více než tři pětiny populace ve věku 15-59 let zaznamenaly v poslední době informace o nárůstu výskytu černého/dávivého kašle.

Znalost pojmu pertuse

Pokud měli lidé spontánně říci, co si představují pod pojmem pertuse, pak pouhá       4 % osob uvedla, že se jedná o černý/dávivý kašel. Častěji se v tomto případě jednalo o vysokoškolsky vzdělané respondenty (8 %).

94 % osob nevědělo, co si pod pojmem vůbec představit, zbylá 4 % oslovených pojem pertuse charakterizovala velmi obecně např.

pouze jako nemoc, nebo bakteriální či virové onemocnění, případně jako onemocnění horních cest dýchacích.

Vnímání závažnosti černého/dávivého kašle

Pokud měli lidé hodnotit závažnost vybraných onemocnění (na škále od 1 do 5, kde 1=velmi závažné onemocnění a 5=není závažné onemocnění), pak je vnímaná závažnost černého/dávivého kašle se známkou 1,42 na stejné úrovni jako tetanus.

Jako závažnější onemocnění jsou vnímány: dětská obrna (známka 1,18), tuberkulóza (1,29) a klíšťová encefalitida (1,33). Jako méně závažná onemocnění jsou naopak považována: hepatitida B (1,51), záškrt (1,61) a zejména spalničky (2,37).

Obecně lze shrnout, že ženy a osoby starší 45 let vnímají jednotlivá onemocnění jako závažnější než muži a mladší respondenti.

Může se černým/dávivým kašlem nakazit očkovaný člověk?

Proč si černý kašel cestu zpátky našel

Podle téměř poloviny dotázaných (47 %) se černý/dávivý kašel může objevit i u člověka, který již toto onemocnění dříve prodělal. Opačný názor vycházející z toho, že osoba, která dříve onemocnění prodělala, jej nemůže opětovně získat, zastává pouze 13 % osob, nicméně dvě pětiny respondentů nemají v této otázce jasno a odpověděly, že neví (častěji lidé starší 45 let).

Registrace informací o nárůstu výskytu černého/dávivého kašle

Více než tři pětiny (64 %) oslovených zaznamenaly v poslední době informace o nárůstu výskytu černého/dávivého kašle. Častěji se v tomto případě jedná o ženy (72 %) a osoby starší 30 let. Nejčastějším zdrojem informací byly v tomto případě televize (65 %), internet (45 %), denní tisk (17 %), rádio (15 %) či informace od někoho z příbuzných či rodiny (19 %).

Proč si černý kašel cestu zpátky našel

Problematikou černého/dávivého kašle se ve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 510 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 16. května 2014.

Černý kašel: příznaky, léčba (Dávivý kašel)

V naší zemi se díky očkování podařilo černý kašel
téměř vymýtit. Problémem je nárůst přistěhovalců především
z východní části polokoule, kde není vyspělé dětské zdravotnictví, a
kteří k nám nákazu importují. Nicméně se jedná o celosvětově
rozšířené onemocnění
, které vzácně může postihnout
i dospělé.

Vyskytuje se především v podzimních a zimních měsících.
Černý kašel byl v dřívějších dobách velmi obávanou dětskou nemocí,
která u většiny nakažených končila smrtelně – udušením. Černý
kašel je vysoce nakažlivý a přenáší se kapénkovou
infekcí, čili při kýchnutí, smrkání a kašli.

Budete mít zájem:  Zubní rentgenové vyšetření – co je dobré vědět

Každoročně je na světě
zachyceno asi 60 milionů nakažených a z toho 350 tisíc, převážně
dětí, zemře.

O tom, že se zdaleka nejedná o vymýcenou chorobu, se dočtete na
stránkách Státního
zdravotního ústavu.

Původcem je bakterie Bordetella pertussis. V mikroskopu se zobrazí
krátká nepohyblivá tyčinka. Jediným hostitelem v přírodě je pro ni
právě člověk. Má jedinečnou schopnost osidlovat výhradně dýchací
cesty, jež jsou vystlány speciálními buňkami s řasinkami. Pohyb řasinek
je důležitý k očišťování dýchacích cest.

Buňky produkují sekret, na
něm se zachycují nečistoty z vdechovaného vzduchu a řasinky kmitáním
posouvají sekret s nečistotami směrem nahoru k ústům, odkud je
vykašláván. Tento mechanismus udržuje dýchací cesty průchodné. Pokud se
bakterie v dýchacích cestách kojenců nebo dětí uchytí, dochází
v organismu postiženého k řadě specifických odpovědí.

Systémové
projevy onemocnění, ty, které se objeví mimo dýchací cesty, jsou patrny ve
vzdálených orgánech ve chvíli, kdy už bakterie v řasinkách buněk
v dýchacích cestách nejsou přítomny. Přítomnost bakterie by možná
nebyla takovým problémem, náš organismus zvenku i zevnitř obývají stovky
druhů bakterií.

Problém je, že bakterie se usadí, rychle se množí a
blokuje funkčnost řasinek. Bordetella rovněž
produkuje škodlivou látku, tzv. pertussový toxin,
specifický jed. Ten neproniká do krve, ale má místní závažné
důsledky
.

Především dráždí sliznici dýchacích cest, vyvolává
katarální příznaky a zvyšuje počet bílých krvinek v místě osídlení,
tedy v průdušnici a malých průduškách. Toxin má ještě další
nežádoucí účinky a to, že zesiluje působení některých hormonů.
Způsobuje nízkou hladinu cukru v krvi a zesiluje propustnost nejmenších a
nejtenčích cév, tzv. kapilár.

Vyšší propustnost vede k úniku tekutiny
mimo cévní řečiště a k otoku a snadnějšímu vzniku šoku z úniku
tekutiny z cirkulačního systému. Zesiluje se rovněž citlivost na histamin,
látku, která je odpovědná za stah hladké svaloviny stěny průdušek. Je
znemožněn výdech, dochází snadněji k dušení.

Příznaky černého kašle  

Nejčastější výskyt nemoci je mezi 3.-5. rokem života dítěte. Doba od
nakažení do propuknutí příznaků nemoci, tzv. inkubační doba, je
u černého kašle asi týden až 14 dní. Onemocnění začíná
necharakteristickým kašlem, to je první stadium, které lze
ovlivnit antibiotickou léčbou.

Druhé stadium nastupuje mezi druhým a
třetím týdnem a vyznačuje se záchvatovitým kašlem,
typickým pro tuto nemoc. Dítě má záchvat opakovaného
kašlání
, během záchvatu se nemůže nadechnout.

Kašel může být
ukončen buď kokrhavým zajíknutím, nebo je dítě tak
podrážděno usilovnou námahou, až se rozzvrací. Stav je
doprovázen nedostatkem dechu a namodralou barvou rtů z nedostatku kyslíku
v krvi.

Množství záchvatů se počítá do desítek během dne, častějši
se objevují v noci a dítě nevykašlává příliš mnoho hlenu. Toto stadium
trvá 4-8 týdnů. Pokud není onemocnění komplikované, není přítomna
horečka. Poslední stadium je rekonvalescentní, dítě se
uzdravuje, záchvaty kašle mizí.

Po prodělaném černém kašli zůstává
imunita. Podobné onemocnění jako vyvolává Bordetella pertussis může
napodobit i její kolegyně Bordetella parapertussis.

Léčba černého kašle  

V časné fázi lékaři podávají speciální tekutinu složenou
z protilátek proti černému kašli. Postup je vhodný především pro děti
mladší dvou let.

Včasné nasazení antibiotik zabrání rozvoji prvního
stadia ve druhé a významně sníží infekčnost dítěte pro ostatní členy
rodiny, kolektivu.

Dítě s podezřením na černý kašel je vždy
hospitalizováno v nemocnici a sledováno, musí být izolováno a musí se mu
zvlhčovat vzduch. Zápal plic se vyloučí na RTG snímku.

Dnes se v rámci povinného očkování podává hexavakcína od 13. týdne
věku dítěte, a to ve třech dávkách. Poslední se píchne dítěti
nejpozději mezi 3.-4. měsícem od první dávky.

Pokud onemocní kojenci,
kteří neumějí odkašlávat, nahromaděný hlen se jim z dýchacích cest
odsává.

Po vyléčení lze dítě opět pustit do kolektivu po dvou
kontrolních odběrech, které vyjdou z laboratoře s negativním
výsledkem.

Komplikace černého kašle  

Je jich několik, které znesnadňují jak prevenci, tak léčbu.
V popředí komplikací stojí velmi snadný přenos kapénkami, což je
v dětských kolektivech nejsnadnější způsob šíření nemocí.
U kojenců do 5 měsíců věku končí onemocnění v 70% smrtelně. Chvíle
během záchvatu kašle, kdy dítě nedýchá, tzv.

apnoe,
způsobuje namodralou barvu dítěte a může vyvolat křeče, jejichž
příčinou je málo kyslíku v mozku. Nedostatek kyslíku pro mozkovou tkáň
může funkce mozku poškodit, výsledkem jsou různé
neurologické poruchy.

V průduškách dochází po osídlení
jejich sliznic bakteriemi k odumření sliznice a vzniká zde zánět kolem
stěny průdušek, který může skončit až zápalem plic.
Během silných záchvatů kašle byl popsán vznik pupečních
kýl
, hlavně u novorozenců.

Silné záchvaty rovněž mohou končit
popraskáním drobných cév v oku a krvácením do spojivky, jež se během
fáze uzdravování vstřebá. Objevují se i otoky dolních víček.

Sliznice
průdušek je poškozená, což usnadňuje, aby se na ní zachytily i jiné
druhy bakterií, které pak ztěžují průběh černého kašle a mohou vyvolat
hlavně poškození plic závažnější, než by bylo jen v případě
samotné infekce černým kašlem.

Během těhotenství přestupují různé protilátky z matčiny krve i do
krve plodu a chrání jej. Bohužel protilátky proti černému kašli
procházejí placentou hůře, proto jsou ohroženy děti již brzo po
narození.

V současné době se uvažuje o přeočkování dětí ve
věku 10 let, mezi 10.-15. rokem v poslední době se objevuje vyšší
výskyt černého kašle. Existuje názor, že kolem 10. roku klesají
protilátky, které se vytvoří během očkování, když je dítě ještě
kojencem. Problémem je i nerozpoznané nosičství dospělých lidí.

U nich
nákaza většinou proběhne pod obrazem zánětu průdušek, kašel a jeho
komplikace a znaky nejsou tak silně vyjádřeny, dospělí lidé na černý
kašel neumírají. Proto se na pertussi u nich kolikrát ani nepomyslí, lidé
lékaře v mnoha případech nevyhledají.

Každopádně by neměli
podcěňovat dlouhotrvající úporný kašel a lékaře navštívit.

Prevence černého kašle  

Prevencí je dodržování pravidelného očkování. Pokud
dítě onemocní, kašle, je dobré navštívit pediatra. Ne každé opakované
záchvaty kašle musí ihned znamenat černý kašel.

Pozornost by měla být
zvýšena ve chvíli, kdy se kašel prohlubuje a je spojen se zvuky
připomínajícími kohoutí kokrhání
. V tu chvíli by již dítě
mělo být hospitalizováno a následné odběry by měly určit, zda se jedná
o pertussi.

V prvním stadiu je kašel necharakteristický, pokud se ale
kašel začne objevovat v noci a jeho charakter vám připomíná výše
popsané znaky, okamžitě jeďte na dětskou pohotovost a popište
příznaky
, nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkaz.
V současné době se očkuje tzv.

Hexavakcínou, to znamená, že v jedné
aplikaci dítě dostane ochranu proti šesti nemocem, které by mohly končit
u dětí smrtelně.

Zahrnují záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenku
typu B, inavzivní onemocnění vyvolané Haemofilem influenza typu b
(vyvolává zánět příklopky hrtanové a její silný otok, dítě se udusí)
a přenosnou dětskou obrnu, která rovněž končí udušením z ochrnutí
dýchacích svalů. Prevence se týká i chování matek. S novorozenci do
6 týdnů by opravdu neměly navštěvovat nákupní centra, velké rodinné
oslavy a jezdit přeplněnou MHD.

Rada od odborníka

Poradit se s odborníkem o očkování proti černému kašli je určitě
na místě. Rád s vám bude konzultovat výhody i nevýhody očkování proti černému
kašli.

O černém
kašli v těhotenství najdete informace na eMimino.cz

Diskuse  

Další názvy: Dávivý kašel, Pertusse

Názory k článku Proč si černý kašel cestu zpátky našel

> Váš reverberační přístup považuji za nehodný tohoto svého přístupu.

Co to vlastně je ten „reverberační přístup“? Google tohle spojení nezná.

> Pokud vím, o hrozbě infekčních nemocí a zapomínání na ni, jste z nás dvou hovořil jako první. Tak prosím uveďte na správnou míru, jak jste to vlastně Vy myslel. Jakou jednotku hrozby jste uvažoval Vy, když jste ten pojem první použil?

Neposuzoval jsem, nakolik ty nemoci reálně představují hrozbu, ale pouze jsem uvedl, že v nich lidé už „nevidí hrozbu“. Což je dáno tím, že se s těmito nemocemi už reálně nesetkávají a skoro o nich neslyší.

A když už o nich slyší, tak jen v souvislosti s očkováním. Byla to tedy narážka na to, že lidé mají tendenci posuzovat hrozbu nemocí, proti kterým se očkují, podle současného stavu a ne podle stavu, který by tu byl, kdyby se neočkovalo.

A co by bylo mírou? No lidský strach (klidně na stupnici od jedné do deseti).

Vy jste se naopak odkázal na reálnou hrozbu: Hovořil jste jen o hrozbě – tedy i o hrozbě pro pár desítek nebo jen jednotek jednotlivců jako třeba u zarděnek.

A mne prostě zajímalo, jaké osoby máte na mysli. Na což jste neodpověděl a pouze jste vypěnil. Stačilo přitom odpovědět, že máte na mysli děti s CRS. Pokud jste tedy měl na mysli právě je.

Mimochodem, to už je v krátké době druhý podobný případ. Přitom poprvé to bylo asi kvůli tomu, že jste zaměnil slova v mé reakci a interpretoval si ji tedy zcela špatně.

> Dopustil jsem se formulační nepřesnosti zde v diskusi, které jste se chytil jak slimák mrkve. Jde přitom o naprostou nepodstatnou drobnost. Podstatnou ji však děláte Vy abyste především nějak zpochybnil názorového oponenta.

Budete mít zájem:  Nejlepší oblečení do sauny? Žádné

Těžko mohu něco zpochybňovat, když ani přesně nevím, čeho se měl udávaný počet přesně týkat.

> Pokud těmto manipulativním technikám ještě nerozumíte a používáte je pouze podvědomě, pak Vás to částečně omlouvá. Nastudujte si je.

Pokud je dotaz, co přesně svým tvrzením někdo myslel, manipulativní technikou, tak máte pravdu, nerozumím jí.

> A jakou odpověď jsem Vám měl spravedlivě poskytnout, ale vyhnul jsem se jí? Prosím vysvětlete mi o čem vlastně mluvíte a odpovězte mi.

Stačilo upřesnit, kterých že jedinců (kterých mají být ty jednotky či desítky) se podle Vás ta hrozba týká.

> To byl jen příklad. Chtěl bych Vás ale upozornit, že tu nepřesnost svého vyjádření vůči tomu, co jsem ve skutečnosti zamýšlel sdělit, jsem Vám přiznal hned jak jsem si to uvědomil.

To myslíte tu nepřesnost s „celospolečenskou hrozbou“? O tuhle nepřesnost tu přece vůbec nešlo …

Černý kašel

Černý kašel, někdy nazývaný také jako pertuse nebo dávivý kašel, je vysoce nakažlivé onemocnění s celosvětovým výskytem způsobené bakterií Bordetella pertussis. Nejvnímavější skupinou jsou neočkovaní kojenci a děti do 6 let, u nichž může mít těžký až fatální průběh. Infekce se však může objevit v kterémkoliv věku.

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.

Přenos

Přenos se děje vzdušnou cestou kapénkami, tzn. kašláním, kýcháním, smrkáním, tedy při bližším kontaktu s nemocným. Často se nemoc šíří v rámci rodiny, jejíž členové jsou v každodenním úzkém kontaktu. Až 75 % dětí se nakazí v domácím prostředí.

Zdroj nákazy

Hlavním zdrojem černého kašle v populaci jsou v současné době dospívající a dospělí s často atypickým, a proto mnohdy nepoznaným průběhem onemocnění.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Inkubační doba trvá obvykle 6–21 dní.

Příznaky

Mezi počáteční příznaky patří mírné teploty, lehký kašel a rýma. Toxiny, které bakterie produkuje, narušují výstelku dýchacích cest, proto se intenzita kašle stupňuje. Později dochází ke křečovitým záchvatům kašle, které následují rychle po sobě, a nemocný se často nemůže nadechnout. Tyto ataky vyvolávají dávení až zvracení, krvácení z nosu či do spojivek.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Lékem jsou antibiotika. Pokud se infekce rozpozná včas, antibiotika výrazně redukují trvání a závažnost příznaků a zkracuje se doba, po kterou je pacient nakažlivý.

Onemocnění v pozdějším stadiu antibiotika nevyléčí, jelikož potom už není způsobeno bakterií samotnou, ale jejími produkty a dlouhodobý kašel je vyvoláván postižením výstelky dýchacích cest (reflexní kašel).

Nejúčinnější primární prevencí je vakcinace.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Vrací se černý kašel a další nemoci. Pomůže očkování?

Za posledních devět měsíců už lékaři v Česku diagnostikovali přes dva tisíce nemocných černým kašlem, skoro třikrát více než loni. A to se ve statistikách objevují jen ti, u kterých se onemocnění, které způsobuje bakterie Bordetella pertussis, prokáže díky výtěru krku nebo rozboru krve.

Co všechno lze chytit třeba v tramvajiČerný kašel Přenáší se kapénkovou infekcí. Typickým příznakem je dávivý kašel, horečky mohou dosahovat až k 40 °C. K léčbě se používají antibiotika. Od ledna do září 2014 je hlášeno už 2 026 nemocných. Spalničky Virové onemocnění doprovází vyrážka, kašel, zánět spojivek a rýma. Na nemoc neexistuje lék, léčí se pouze projevy. V roce 2014 je v Česku hlášeno 222 nemocných. Záškrt Původcem nemoci jsou bakterie, které se přenášejí vzduchem. Nemoc začíná jako angína, pokud se neléčí, objeví se mohutný otok krku a smrtelné komplikace – zánět srdečního svalu a obrna. Po zavedení očkování v roce 1946 nemoc v Česku prakticky vymizela. Zarděnky Nemoc se projevuje vyrážkou a zduřením uzlin na krku. Léčba neexistuje, pouze se mírní projevy choroby. Nebezpečné jsou zarděnky pro těhotné, infekce může poškodit plod. Díky celoplošnému očkování v Česku zarděnky nejsou. Příušnice Infekce se šíří kapénkami a napadá především příušní slinné žlázy, které otečou a bolí. Nemoc může u dospělých mužů vzácně způsobit až neplodnost. Česko zasáhlo v posledních letech několik epidemií, které postihly především středoškoláky. 

Mnoho nemocných a potenciálních bacilonosičů sice kašle, ale u toho dál pracuje, jezdí v tramvaji nebo chodí nakupovat. Přitom nakazit se dávivým kašlem není tak složité: šíří se kapénkovou infekcí, takže stačí kašlat, kýchat, někoho políbit nebo jen mluvit.

Když infekci chytnete, jen doufáte, že přežijete nejbližší noc. Jako devětapadesátiletá Květa, která se s černým kašlem a jeho následky vypořádávala téměř půl roku. 

„Zvlášť v noci přicházely záchvaty, kdy jsem se nemohla nadechnout. Nebylo nic mimořádného, když jsem se z kašle pozvracela. Neudržela jsem moč, dokonce mi při záchvatu prasklo žebro,“ vypráví žena, kterou nemoc obrala o 12 kilogramů a veškerou energii. Kvůli dušení nemohla spát, noci trávila vsedě a čekala, až přijde ráno. To se jí aspoň trochu ulevilo.

Lékaři jí dlouho nebyli schopni říct, co ji vlastně trápí. „Když se po sérologickém vyšetření krve ukázalo, že to je černý kašel, bylo na léčbu pozdě,“ vzpomíná Květa. 

Tehdy se dověděla, že antibiotika zabírají tehdy, jsou-li nasazena hned od počátku. Jenže to diagnóza černého kašle nikoho nenapadla.

Pocit bezpečí za několik stokorun

Jak je možné, že se černý kašel, proti němuž se Češi přes půl století očkují, opět vrátil? A jak se stalo, že se vracejí i další nemoci, které měla vymýtit povinná vakcinace, třeba příušnice nebo spalničky?

„Účinnost vakcíny proti příušnicím takzvaně vyvanula. Očkovací látka proti černému kašli byla vyměněna za acelulární, která chrání omezenou dobu. Vakcíny rozhodně nejsou neúčinné, ochrání skupinu nejohroženějších dětí, ale je potřeba počítat s tím, že ne všechny chrání dlouhodobě,“ vysvětluje pražská epidemioložka Zdeňka Jágrová.

Podle lékařů to určitě neznamená, že by rodiče měli rezignovat na očkování dětí, byť je možná neochrání navěky. Vakcinace je podle nich to jediné, co jim může bezpečně pomoci. Přitom někteří odpůrci očkování tvrdí, že většina nemocí se vytratila hlavně kvůli lepší stravě a hygieně.

„To určitě neplatí. Jistě z těchto důvodů vymizel mor, ale například hemofilové infekce, černý kašel, dětská obrna či spalničky mizí pouze díky očkování. Všude tam, kde se očkování přerušilo, se vrátily,“ varuje epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula všechny, kteří o účinnosti očkování pochybují.

 • Černý kašel v číslech 
 • 31 % lidí si myslí, že očkovaný člověk už se nemůže nakazit. 
 • 64 % lidí zaznamenalo nedávno nárůst počtu nakažených. 

Praktičtí lékaři proto většinou doporučují: nechte se raději znovu očkovat, i když pojišťovny přeočkování proti černému kašli, spalničkám, příušnicím a zarděnkám nehradí. 

Jedna dávka vakcíny proti černému kašli a tetanu vás vyjde přibližně na 750 korun, cena kombinované očkovací látky proti zbývajícím chorobám začíná na 600 korunách. K tomu je ještě třeba připočítat odhadem dvě stovky za samo očkování.

Spalniček je 16krát víc než loni

Zkušení praktici i pediatři vám potvrdí, že to nejsou vyhozené peníze. Pokud se má ve vaší rodině narodit dítě, je přeočkování proti dávivému kašli jediná cesta, jak ho chránit. V posledních letech totiž na jeho následky zemřeli už čtyři kojenci.

„Mluvíme o takzvané cocoon stategy. Očkovat se v tu chvíli nechají všichni dospělí, kteří mohou nákazu zanést domů – rodiče, prarodiče i sourozenci rodičů. Tím se chrání i dítě v době, kdy je ještě příliš malé, aby mohlo být samo očkováno,“ objasňuje princip ochrany epidemioložka Zdeňka Jágrová.

Očkovací kalendář pro dospělé a větší děti

 1. 1. Povinná vakcinace hrazená VZP 
 2. Tetanus – přeočkování v 25 letech a pak po 15 letech, očkování v předoperační přípravě, při poraněních a nehojících se ranách Pneumokoky – pacienti v LDN a klienti domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením, kteří trpí chronickým onemocněním dýchacích cest a srdce Virová hepatitida B – pacienti na dialýze a noví klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením 
 3. 2. Nepovinné, avšak hrazeno VZ
 4. Lidský papilomavirus (HPV) – dívky od 13 do 14 let očkovací látka Cervarix plně hrazena, Silgard s doplatkem Chřipka – lidé nad 65 let, pacienti po odstranění sleziny nebo transplantaci krvetvorných buněk, se závažným onemocněním srdce, cév, dýchacích cest, ledvin, diabetici, pacienti v LDN, klienti v domovech pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem 
 5. 3. Nepovinné, ale VZP přispívá 
 6. Lidský papilomavirus (HPV) – chlapci od 11 do 13 let příspěvek 2 000 Kč na vakcínu Silgard Pásový opar – příspěvek 1 000 Kč pro lidi nad 50 let na vakcínu Zostavax 
 7. 4. Nepovinná vakcinace, kterou si lidé platí sami 
 8. Virová hepatitida – od 1 000 Kč 
 9. Klíšťová encefalitida – od 580 Kč 
 10. Pneumokokové nákazy – od 1 000 Kč
 11. Meningokokové nákazy – od 460 Kč 
Budete mít zájem:  Biologická Léčba Maligního Melanomu?

Ani spalničky nebo příušnice nejsou jen banální lapálií na pár dní v posteli. Příušnice může zkomplikovat zánět slinivky břišní nebo varlat, který končívá až neplodností.

Spalničky samy o sobě tak nebezpečné nejsou, mohou se však spojit s jinými závažnými obtížemi – zánětem středního ucha, encefalitidou nebo zápalem plic.

Je přitom zbytečné riskovat, vždyť podle statistik Státního zdravotního ústavu je letos už šestnáctkrát více nemocných než loni.

Letos do září lékaři napočítali přes dvě stovky nakažených, to před deseti lety se neobjevil v ordinacích praktiků ani jediný.

„Více než 250 hlášených onemocnění je z Ústí nad Labem, kde přicházejí zejména lidé středního věku neočkovaní nebo jen s jednou dávkou vakcíny,“ komentuje aktuální čísla Jágrová.

Proti černému kašli po patnácti letech

Dospělí by se měli nechat přeočkovat proti černému kašli stejně pravidelně jako proti tetanu – tedy jednou za patnáct let. Opětovnou vakcinaci proti spalničkám doporučují lékaři hlavně těm, kteří v dětství očkováni nebyli nebo byli jen jednou a pracují v rizikovém prostředí, například ve zdravotnictví.

Podstatně častěji, nejlépe každý rok, je vhodné zajít za praktickým lékařem kvůli očkování proti chřipce. Zvlášť pokud patříte do některé z rizikových skupin, tedy máte chronickou srdeční vadu, nemoc plic či ledvin, cukrovku, závažnou alergii, sníženou imunitu nebo věk nad 65 let.

„U těchto skupin pojišťovna hradí očkování v plné výši,“ zdůrazňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý možnost, na niž Češi stále zapomínají. Každoročně se jich totiž nechá naočkovat pouze pět procent. VZP přitom před měsícem přišla ještě s jednou nabídkou pro zájemce nad 50 let.

„Do 31. prosince vyplatíme prvním 5 000 žadatelům příspěvek 1 000 korun na očkování proti pásovému oparu. Podmínkou je být naším pojištěncem a členem Klubu pevného zdraví,“ upozorňuje Tichý.

Zatím do pojišťovny s dokladem o nákupu očkovací látky Zostavax (s datem po 15.

září 2014) a potvrzením o očkování i s číslem pojištěnce dorazilo 89 lidí, takže pokud máte zájem, určitě se na vás dostane.

.

Ohlasy a zkušenosti návštěvníků Černé informace o kašli pro trpící

Přejít na obsah

To, co dělalo toto obzvláště frustrující, byla skutečnost, kterou jsem vychovalmyšlenka nemoci na lékaře před více než týdnem, a moje děti nebylyočkováni proti tomu a dr to věděli – ale prostě nevěřilimě, když jsem popsal závažnost symptomů.

Chlapci nebyli moc„Nemocní“, když jsme navštívili lékaře. V posledních třech týdnech byli chlapcitestováno na strep (negativní) a diagnostikované na alergie (pes a pyl),infekce dutin a „kašel“ (co to sakra znamená!).

Oni bylidostal Albuterol inhalátor, Flovent inhalátor, Singulair pilulky, Robitussinsirup proti kašli, kodeinový sirup proti kašli, volně prodejný Sudafed (decongestant),Nosní sprej nosorožce a pilulka zvaná Hydrocodone, která je vyrazínoc, aby jim pomohla spát.

Vyzkoušeli jsme také homeopatické tablety Phosphorus 30C.A šli jsme ven a dostali čističku vzduchu! Jsem si jist, že vás nepřekvapuje

že nic nefungovalo – ani hydrokodon.

Potom školní sestra zavolala (již podruhé) a opravdu povzbuzovalaabych se znovu podíval na černý kašel. Našel jsem váš web a dostal odvahuvrátit se k dr. Řekl jsem sestře a dr, že NEJDEMEODEJDEJTE z kanceláře, dokud neuslyší, že jedno z mých dětí má „černé setkání“.

Asi po 35 minutách se jeden z nich dostal do zvlášťdramatický křeč s kašlem, černou rudou tvář, ztrátu dechu, lepkavostpěnivé sliny, zvratky a všechno. Skoro tomu nemohli uvěřit, protožejinak se moje dítě jen podívalo a znělo trochu pod počasím.

řekl jsem“Vidíš, řekl jsem ti to!“ To je to, co nás drží už několik týdnů v noci!Proto jsem se bál opustit svou stranu, protože jsem si myslel, že

udusil by se a zemřel by! “

PROSÍM, PROSÍM UJISTĚTE, ŽE LIDÉ VĚDĚJÍ, ŽE DĚTI MOHOU ZOBRAZOVAT „DOBŘE“ MEZI ZÁBĚRY!Vím, že to na stránkách pokrýváte, ale nelze je opakovat příliš silně.Byl to opravdu úžasný zážitek … s ironií, že to trvalo

 • školní sestra a máma, aby přiměli doktory poslouchat.
 • Vážený doktore Jenkinson,
 • Děkujeme vám za váš web, který nabízí pomocnou ruku pro všechny z nás, kteří jsou našimi stresovanými praktickými lékaři posláni domů bez diagnózy. 

Chci přidat ke zkušenostem svých spoluobčanů, kdyby to někomu pomohlo. Během černého kašle jsem zlomil 7 žeber. Tři na jedné straně, čtyři na druhé. Trvalo dlouho, než se to diagnostikovalo. Ve skutečnosti se na Xray neobjevil, musel to být CT snímek. 

Jsem zdravá žena kolem padesáti let s dobrou hustotou kostí. Takže podle plicního specialisty, kterého jsem nakonec zaplatil, jsem měl jen „smůlu“. Abych nevystrašil všechny, můj případ je neobvyklý. Uvědomte si však, že je možné zlomit jedno nebo dvě žebra a stojí za to vědět, že máte, i když neexistuje žádná léčba, musíte být opatrní při zvedání atd. 

Stále se cítím křehký v žeberech a hrudníku, 17 měsíců později, a bojuji se ztuhlým hrudníkem a krátkým dechem, zejména v chladném počasí.

Mimochodem, doporučuji používat zvlhčovač při posteli v noci během paroxyzmatické fáze. Trochu to ulevuje.

Držte se dobré práce. 

listopad 2019

Moje třináctiměsíční žena začala něco, co vypadalo jako normální trochu nachlazení, ale asi po týdnu se její kašel zhoršil natolik, že na několik sekund přestala dýchat a těžko popadala dech.

Po několika dnech, kdy jsem prováděla výzkum online a její kašel se nezlepšoval, jsem se poradil se zdravotní sestrou svého lékaře, která mi řekla, že jde s největší pravděpodobností o virovou infekci a že se s nimi nedá nic dělat. Nebyl jsem spokojený s touto odpovědí, ale myslel jsem si, že počkáme a uvidíme.

Snažil jsem se zaznamenat její „záchvaty“, i když jsem běžel, abych se jí snažil pomoci pokaždé a podařilo se mi zaznamenat jen posledních asi 13 sekund .. stále se dalo říct, že to nebyl normální kašel a po 20 dětech jsem slyšel mnoho typů kašle. Nikdy se mi to nelíbí. Zejména bez jakýchkoli dalších známek nemoci ..

bez horečky, bez výtoku z nosu .. záchvaty kašle trvající přibližně každou minutu téměř každou hodinu. Hlasitý hluk při dýchání mezi kašlem.

Lapající po vzduchu…Následující den můj lékař viděl poznámky od sestry praktického lékaře a mé pochybnosti o pertussis, takže mě zavolala zpět a poslala mě jinému pediatrovi, aby ji otestoval na toto onemocnění.

Tento nový doktor se na mě téměř zasmál i po vyslechnutí mé nahrávky a poté, co jsem sklonil nohu, konečně souhlasil, že ji vyzkouší, i když mě také ujistil, že je virová. Později toho dne jsem zavolala svému lékaři a řekla jsem jí o mých pochybnostech znovu ao tom, jak bych čekal týden 1 na výsledky, bylo by pozdě léčit ji a řekl jí o tomto webu a jak jsem si byl téměř jist, že to je to, co to bylo .Rychle posílila mnoho telefonních hovorů později a nakonec souhlasila s předepisováním některých antibiotik (azithromycin) v prevenci.

2 dní do léků se kašel docela znatelně zlepšil a po 5 dnech je kašel nyní velmi občasný. I když jsem slyšel, že léky by pravděpodobně moc nepomohly, v našem případě ano.

Konečně jsem dostal výsledky z jejího nazofaryngeálního výtěru dnes a vrátil se pozitivní na pertussis.

Tento web byl velmi nápomocný při diagnostice pertussis a dr. Jenkinson byla velmi otevřená, nápomocná a laskavá.

Děkuji mnohokrát.

říjen 2019

Nedávno jsem dostal černý kašel, který jsem si sám diagnostikoval z tohoto webu. Jednalo se o učebnicový případ, který začal mírným kašlem, ale bez dalších příznaků.

Mám tendenci mít problémy s postnatálním kapáním, takže jsem si myslel, že ačkoli moje obvyklé čištění nosu a steroidní sprej na nos nepomohly, což mě způsobilo podezření. Pak jsem si asi dva týdny všiml, že jsem se najednou cítil hrozně.

Stále jsem se neobtěžoval jít k lékaři, protože když jsem naposledy měl kapku po nosu a šel jsem k lékaři požádat o nosní sprej na předpis, byl jsem poslán do A&E a strávil jsem tam 9 hodin, jen abych dostal nějaké nosní sprej!

Později v noci začal záchvatovitý kašel. Po kašlání jsem začal zvracet a pak jsem zjistil, že nemohu dýchat. Moje počáteční vyhledávání na Googlu mě vedlo k laryngospasmu, což se dělo, když mi hlien zakrýval hlasivky. Našel jsem několik užitečných rad, jak znovu otevřít dýchací cesty, které by kdokoli tady mohl zkusit. Navrhuji googling pro nějakou radu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector