Neovaskularizace

Rohovka se přibarvuje fluoresceinem v jamkách, které vznikají v epitelu rohovky při jeho poškození (poškozením, rozpadem, chyběním či migrací). Barvení při nošení KČ odhalí mechanické poškození, osychání povrchu, poruchy metabolismu, chemickou toxicitou nebo hypersensitivitou (obr 18, 19, 20, 21 a 22).

Zpočátku nemusí být žádné potíže, jak se poškození zvyšuje, objevuje se pocit nepohodlí, bolesti, zvýšené slzivosti a světloplachost. Při rozsáhlém a hlubokém poškození epitelu, fluorescein proniká až do stromatu.

Mechanické poškození může být i následek přítomnosti cizího tělesa, které se pohybuje mezi čočkou a rohovkou nebo vzniká prsty při nasazení či sundávání KČ z rohovky. Hypoxie může porušit selektivní permeabilitu epitelu.

Osychání u rohovkových KČ se projevuje barvením u 3 a 9 hodiny či u dolního kraje rohovky (jako u keratitis e lagoftalmo). Toxické poškození a hypersensitivní reakce je velmi častý následek reakce se zbytky čistícího roztoku či s usazeninami na čočce.

Těžké poškození roztoky či hypersensitivní reakce může mít charakter defektu epitelu pseudodendritu, který vypadá jako šedé epiteliální plaky s vinutými okraji a barvící se fluoresceinem, či horní limbální keratokonjunktivitida, která se manifestuje jako zánětlivá reakce při okraji horní části rohovky a přilehlé bulbární spojivce.

Hluboké či široké poškození epitelu je brána infekce, která může vyvrcholit jako rohovkový vřed. Incidence této komplikace je velmi vzácná u čoček pro denní nošení, u plynopropustných korneálních čoček či u měkkých kontaktních čoček, ale riziko se zvyšuje u déle nošených čoček, u kterých je nejčastějším patogenem Pseudomonas aeruginosa.

Neovaskularizace Obr. 18 Neovaskularizace Obr. 19 Neovaskularizace Obr. 20 Neovaskularizace Obr. 21 Neovaskularizace Obr. 22

Nejčastější příčinou je hypoxie, ale určitým způsobem se může podílet i hypotonický prekorneální film. U polymetylmetakrylátových čoček (PMMA) či tvrdých rohovkových čoček s nízkou Dk/L se edém projevuje jako velké, okrouhlé, bělošedé okrsky. Edém začíná v centrální části rohovky.

Aby bylo možné jej zjistit, používá se zvláštní technika vyšetření štěrbinovou lampou, při kterém se rohovka pozoruje okem proti černému pozadí pupily. Jak se edém zvětšuje od stupně 1 ke stupni 3, šednutí houstne, hranice otoku jsou více patrné a epitel se začíná barvit fluoresceinem.

U měkkých KČ se edém projevuje spíše striaemi v zadním stromatu, když tloušťka rohovky je vyšší o více než 6 % či jako endotelové striae, když tloušťka rohovky je vyšší o více než 10 %.

Tvrdé či denní měkké KČ zřídka působí výše uvedené komplikace s výjimkou čoček z PMMA, ale mnoho nemocných požívajících dlouhodobě nošené KČ mají tuto reakci, když tloušťka rohovky překročí 10 %. Striae jsou jemné, šedobílé v zadní části stromatu (obr. 6, 7, 8, 9 a 10).

Jsou vysvětlovány jako výsledek refrakčního efektu, který vzniká separací vertikálně orientovaných kolagenních fibril v zadním stromatu. Endotelové striae se projevují jako nakrčení v zadní části rohovky. V zástinu spekulárního mikroskopu se jeví jako tmavé linie, při přímém osvětlení jako světlé linky.

Neovaskularizace Obr. 6 Neovaskularizace Obr. 7 Neovaskularizace Obr. 8 Neovaskularizace Obr. 9 Neovaskularizace Obr. 10

Jsou pravděpodobně shluky odumřelých epitelií a jsou klinickým výrazem dezorganizovaného růstu buněk, které je následkem hypoxie. Pokud je pozorujeme štěrbinovou lampou, vykazují reverzní osvětlení, světlo uvnitř cysty je opačné než pozadí.

Projevují se jako malé nepravidelně roztroušené skvrny, musí se odlišit od jamek, vakuol a drobných erozí (obr. 1, 2, 3, 4 a 5). Mikrocysty se často nachází u dlouhodobě nošených KČ, ale většinou ne dříve než za několik měsíců. Jakmile se mikrocysty objevují v epitelu, ten se začíná přibarvovat.

Když se KČ přestanou nosit, počet mikrocyt se zpočátku zvyšuje a později snižuje, až asi za 2 měsíce zmizí.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Jsou způsobeny nahloučením bílých krvinek mezi kolagenem stromatu. Vznikají jako následek hypoxie, toxicity KČ a hypersensitivní reakce, rozkladem buněčného detritu mezi čočkou a rohovkou, denaturovanými proteiny či exotoxiny. Objevují se jako bílá či bělošedá jednotlivá nebo mnohočetná ložiska v přední části stromatu, velmi často jsou lokalizována u limbu.

Malé či jednotlivé infiltráty mokou být asymptomatické, ale větší působí potíže, bolest, světloplachost a slzení. Horní limbální keratokonjunktivitida je provázena množstvím mikroinfiltrátů při horní části rohovky. „Akutní syndrom červeného oka u KČ“ se manifestuje velkými infiltráty v různých částech periferie rohovky.

Často vzniká u dlouhodobě nošených KČ. Pacienti se probudí s buněčným detritem za nepohyblivou KČ. Pravděpodobně rozpadající se epitel uvolňuje enzymy a jiné rozpadové produkty, které fungují jako chemotoxické stimulátory buněčné migrace z přilehlých limbálních cév, které jsou překrvené s hlubokou injekcí.

Později se vytváří vazivová tkáň – pannus, která je příznakem dlouhotrvající zánětlivé reakce.

30.5Hyperémie a neovaskularizace

Sektorová hyperémie provází osychání rohovky u čísla 3 a 9, také periferní rohovkové infiltráty, vřídky a oděrky. Více generalizovaná ohraničená hyperémie vzniká jako následek hypoxie a jiných zánětlivých stimulů, tj. chemických, osmotických a fyzikálních (obr. 23, 24, 25, 26 a 27).

Těsně u limbu je okrsek fyziologického edému, uvnitř kterého jsou normální rohovkové cévy. Zbytek rohovky je avaskulární, protože její struktura je kompaktní a neumožňuje růst cév. Avšak poruchou rohovkového metabolismu a následkem edému stroma ztrácí strukturu a výsledek je neovaskularizace, která vzniká jako následek sekundárních stimulů.

Jako reakce na kontaktní čočku se objevuje rozličná neovaskulární reakce. Tuto reakci můžeme rozdělit do tří skupin.

 • Toto je nejčastější forma cévní reakce rohovky na kontaktní čočku. Episklerální větve přední ciliární arterie vytvářejí plexus okolo limbu, který se nazývá povrchová marginální arkáda. Cévní kličky mají sklon k tvorbě anastomóz. Povrchová neovaskularizace může zasahovat až do oblasti zornice, pak může být příčinou poklesu vidění.
 • Jedná se o vrůstání hlubokých cév, není možné sledovat jejich prostup přes limbus. Komplikací může být krvácení a usazeniny lipidů ve stromatu.
 • Jedná se o cévnatou vazivovou tkáň vrůstající mezi epitel a Bowmannovu membránu jako výsledek zánětlivé či ischémické reakce rohovky na kontaktní čočku.

Obr. 23 Obr. 24 Obr. 25 Obr. 26 Obr. 27

Nejčastěji se setkáváme s povrchovou vaskularizací, při které cévy nevrůstají více jako 2–3 mm do rohovky. Pokud stimulus odezní, cévy se vyprázdní, ale stěna zůstává. Tyto bývalé cévy jsou vidět jako jemné bílé linky v nepřímém osvětlení a přetrvávají roky. Při podráždění se vyplňují krví. Neovaskularizace se klasifikuje dle následujícího schématu (obr. 28,29, 30, 31 a 32):

Budete mít zájem:  Jak udělat těsto, které se netrhá ani nedrobí

Obr. 28 Obr. 29 Obr. 30 Obr. 31 Obr. 32

Stupeň Popis
Žádná neovaskularizace
1 Povrchová vaskularizace větší než 0,2 mm od limbu
2 Povrchová vaskularizace větší než 0,4 mm
3 Povrchová vaskularizace se blíží zornicovému okraji
4 Povrchová nebo hluboká vaskularizace zasahuje do zornice

Déle trvající hypoxie a chronická acidóza rohovky má za následek variabilitu ve velikosti endotelových buněk, které je pozorovatelné v spekulárním mikroskopu (obr. 33, 34, 35, 36 a 37). Když se odstraní vyvolávající příčina, endotel se vrací k původnímu obrazu.

Endotelové puchýřky jsou vyvolány intracelulárním edémem a vznikají u neadaptovaných uživatelů měkkých kontaktních čoček a předchází polymorfismu. Ve spekulárním mikroskopu se puchýřky projevují jako černé skvrny a připomínají obraz cornea guttata (obr.

38, 39, 40, 41 a 42).

Obr. 33 Obr. 34 Obr. 35 Obr. 36 Obr. 37 Obr. 38 Obr. 39 Obr. 40 Obr. 41 Obr. 42

Vzniká mechanickým drážděním horní tarsální ploténky a jako sekundární imunitní reakce na usazeniny mukoproteinů na čočce. Normální mikropapily spojivky měří méně než 0,3 mm, makropapily 0,4–0,9 mm a u obrovské papilární konjunktivitis měří více jak 1 mm (obr. 43, 44, 45, 46 a 47). Zvětšené papily obsahují lymfocyty a plasmatické buňky.

Navíc je přítomna hyperémie, snížená průhlednost spojivky a zvýšená sekrece hlenu tarsální spojivky. Pacient uvádí horší snášenlivost čočky, zvýšenou pohyblivost, rozmazané vidění a svědění. Příznaky se postupně zvyšují. Je třeba použít léky stabilizující žírné buňky, ale nejdůležitější je odstranění příčiny.

To vyžaduje zvýšenou péči o kontaktní čočku, častější výměnu a zkrácení doby nošení.

Obr. 43 Obr. 44 Obr. 45 Obr. 46 Obr. 47

Projevuje se stromečkovitým zánětlivým infiltrátem, který připomíná dendritickou figuru u herpetického zánětu rohovky, která se táhne vertikálně podél limbu. Citlivost rohovky je ale normální. Po odstranění kontaktních čoček se hojí velmi rychle.

30.9Zánětlivé infekční komplikace

Rohovkový vřed se nejčastěji vyskytuje při nedostatečné péči o kontaktní čočky a prodlouženém nošení. Patogenem je nejčastěji Pseudomonas aeruginosa. Po odstranění čočky je třeba urgentní léčba místními antibiotiky.

Akantamoebová keratitida – je infekce způsobená prvokem, který je schopen dlouhou dobu přežívat ve formě spor. Infekce rychle vede k rohovkovému vředu s hypopyem, hrozí perforace rohovky a ztráta oka. Léčba musí být agresivní citlivými preparáty.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Neovaskularizace

Neovaskularizace je termín pro novotvorbu cév. Je zejména užíván ve smyslu neovaskularizace cév choroidei či novotvorby cév u nádorového bujení.

Neovaskularizace v onkogenezi[upravit | editovat zdroj]

 Podrobnější informace naleznete na stránce Biologie onkogeneze.

Buňky nádoru začínají trpět hypoxií při velikosti ložiska 1–2 mm3. Poté začínají uvolňovat angiogenetické růstové faktory a potlačovat hladiny angiogenetických inhibitorů.Neovaskularizace začíná při:

 • velikosti ložiska 1–2 mm3;
 • počtu nádorových buněk 106;
 • hmotnosti nádoru 1 mg.

V tomto stadiu je také možnost vzniku prvních metastáz.

Mechanismus neovaskularizace je stejný jako u buněk stimulovaných růstovými faktory. Nádorové buňky produkují:

aktivátory:

 • VEGFs (vascular endothelial growth factors),
 • FGFs (fibroblast growth factors),
 • PDGF (platelet derived growth factor),
 • EGF (epidermal growth factor),

inhibitory:

 • thrombospondin-1,
 • statiny – angiostatin, endostatin, canstatin, tumstatin.

Syntéza faktorů je posunuta ve prospěch syntézy aktivátorů. V neovaskularizaci se jedná zejména o působení těchto faktorů na prekursory, ze kterých se poté aktivují endoteliální buňky a nakonec dochází k tvorbě cév.

V syntéze faktorů je důležitá úloha proangiogenních onkogenů.Onkogen KRas, HRas ® upregulace VEGF, downregulace TSP-1onkogen Fos, Bcl2 ® VEGF exprese.

Síť novotvořených cév je nepravidelná, cévy se hodně větví, „kroutí“.

VEGF a příbuzné receptory mají kinásovou aktivitu, stimulují angiogenesi, lymfangiogenesi a proliferaci buněk.

Využití mechanismů neovaskularizace[upravit | editovat zdroj]

Díky poznanému mechanismu neovaskularizace je nyní snaha o vyvinutí jedné z cest léčby nádorů zástavou jejich vaskularizace. Tím by došlo k hypoxii nádorových buněk a jejich smrti.Mechanismus může být:

 • nepřímý – inhibice syntézy angiogenetických proteinů v nádorových buňkách (FGF-β, VEGF, TGF-α)
 • přímý – inhibice odpovědi endotelových buněk na angiogenetické proteiny (FGF-β, VEGF, IL-8, PDGF)
  • inhibice receptorů pro růstový faktor – Pertuzumab, Trastuzumab
  • inhibice růstových faktorů – Bevacizumab (vazba na VEGF ® nenaváže se na receptor)
  • inhibice receptorových kináz
  • inhibice Ras, CDK (kalmodulin dependentní kináza); PKC (proteinkináza C); COX-2 (cyklooxygenáza 2)

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Bevacizumab

 • Tato látka je obsažena v léčivu Avastin. Jedná se o protilátku proti VEGF. Léčivo se podává jednou za dva týdny ve formě infuzí. Avastin je indikován u zhoubného nádoru ledviny, trávicí trubice a prsu, nádoru mediastina, plic a pleury.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

 • Biologie onkogeneze
 • Nádorové mikroprostředí

Reference[upravit | editovat zdroj]

[zdroj?]

Neovaskularizace rohovky – Corneal neovascularization

Neovaskularizace rohovky (CNV) je růst nových krevních cév z perikorneálního plexu do avaskulární tkáně rohovky v důsledku nedostatku kyslíku.

Zachování avaskularizace stromatu rohovky je důležitým aspektem patofyziologie rohovky, protože je vyžadováno pro průhlednost rohovky a optimální vidění. Snížení průhlednosti rohovky způsobuje zhoršení zrakové ostrosti.

Rohovková tkáň má vaskulární povahu a přítomnost vaskularizace, která může být hluboká nebo povrchní, vždy patologicky souvisí.

Neovaskularizace rohovky je stav ohrožující zrak, který může být způsoben zánětem souvisejícím s infekcí, chemickým poškozením, autoimunitními stavy, postkorneální transplantací a traumatickými stavy mimo jiné oční patologie.

Běžné příčiny CNV uvnitř rohovky zahrnují trachom , vředy rohovky , phylctenular keratokonjunktivitida , rosacea keratitida , intersticiální keratitida , sklerotizující keratitida , chemické popáleniny a nošení kontaktních čoček pro nadměrně prodlouženou dobu.

Povrchové projevy CNV jsou obvykle spojeny s opotřebením kontaktních čoček, zatímco hluboké projevy mohou být způsobeny chronickými zánětlivými a očními chorobami předního segmentu.

Podle studie Massachusetts Eye and Ear Infirmary z roku 1998 je neovaskularizace rohovky celosvětově stále častější s odhadovanou mírou výskytu 1,4 milionu případů ročně. Stejná studie zjistila, že tkáň z dvaceti procent rohovek vyšetřovaných během transplantací rohovky měla určitý stupeň neovaskularizace, což negativně ovlivnilo prognózu u jedinců podstupujících keratoplastiku .

Prezentace

Komplikace

V pokročilých stádiích může neovaskularizace rohovky ohrozit zrak, a proto se u pacientů s kontaktními čočkami doporučují rutinní (roční) oční vyšetření.

Budete mít zájem:  Nedostatek Hormonů Štítné Žlázy Příznaky?

Příčiny

Příčiny CNV mohou mít vrozenou povahu, například u Aniridie , nebo mohou být získány. Za získanou CNV jsou často odpovědné zánětlivé, infekční, degenerativní, traumatické a iatrogenní (z kontaktních čoček) nemoci.

 • Některé hlavní související, získané zánětlivé stavy zahrnují odmítnutí štěpu po keratoplastice, onemocnění štěpu nebo hostitele nové tkáně, atopickou konjunktivitidu , růžovku , oční pemfigoid , Lyellův syndrom a Stevenův Johnsonův syndrom .
 • Infekce odpovědné za CNV se pohybují od bakteriálních ( chlamydie , syfilis , pseduomonas ), virových ( viry herpes simplex a herpes zoster ) , plísní ( candida , asperigillus , fusarium ) a parazitů ( onchocerca volvolus ).
 • Mohou za to degenerativní onemocnění, jako je pterygium , a okrajová degenerace terrienů .
 • Traumata často pozorovaná u CNV zahrnují ulcerace , popáleniny alkáliemi a nedostatek kmenových buněk .

Jednou z nejčastějších příčin neovaskularizace rohovky je iastrogenní patologie při nošení kontaktních čoček . To platí zejména pro čočky vyrobené ze starších hydrogelových materiálů, jako je HEMA ( 2-hydroxyethylmethakrylát ), pro denní i dlouhodobé nošení.

Takové starší hydrogelové materiály mají relativně nízkou propustnost kyslíku, takže rohovka ztrácí kyslík, což vede k vniknutí krevních kapilár do čisté rohovky, aby byla uspokojena tato potřeba kyslíku.

Starší odhady mají 128 000 až 470 000 případů CNV vyvolaných čočkami každý rok, ale toto může klesat kvůli rostoucí popularitě denních jednorázových čoček.

Riziko CNV je v některých případech zvýšené u pacientů po penetraci keratoplastiky bez aktivního zánětu nebo epiteliálních defektů. CNV je pravděpodobnější u pacientů s aktivní blefaritidou, u těch, kteří dostávají zašité uzly ve svých hostitelských stromech a u pacientů s velkou oblastí příjemce.

Patogeneze

In-růst nových krevních cév je zprostředkován upregulací angiogenních cytokinů . Enzym metaloproteináza degraduje bazální membránu a extracelulární matrix rohovky, zatímco proteolytické enzymy umožňují vaskulárním epiteliálním buňkám vstoupit do stromální vrstvy rohovky.

Když dojde k očnímu zánětu, epiteliální a endoteliální buňky rohovky , makrofágy a určité zánětlivé buňky produkují angiogenní růstové faktory, zejména vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) a fibroblastové růstové faktory . VEGF připravuje cestu pro tvorbu nových krevních cév zvýšením regulace produkce metaloproteináz matrice endotelovými buňkami v limbálním vaskulárním plexu.

Léčba

Léčba neovaskularizace rohovky je převážně mimo laboratoř a výsledkem je řada komplikací. K požadovaným výsledkům léčebné terapie nemusí vždy dojít, může být zapotřebí ergo invazivní zákrok, aby se zabránilo dalšímu snížení avaskularizace rohovky.

U hypoxie spojené s kontaktními čočkami je prvním krokem ukončení používání kontaktních čoček, dokud nebude ošetřena neovaskularizace rohovky lékařem. Moderní tuhé pro plyn propustné a křemíkové hydrogelové kontaktní čočky mají mnohem vyšší úroveň propustnosti kyslíku, což z nich činí efektivní alternativy, které pomáhají předcházet neovaskularizaci rohovky.

Topické podávání steroidů a nesteroidních protizánětlivých léků je léčbou první linie u jedinců s CNV. Podávání steroidů může zvýšit riziko infekce, glaukomu , katarakty , recidivy herpes simplex . Protizánětlivé léky však zvyšují riziko ulcerace a tání rohovky .

Protože VEGF hraje důležitou roli ve vaskulogenezi a patologické neovaskularizaci spojené s očními chorobami, potenciální léčbou CNV je inhibice aktivity VEGF kompeticí o vazbu VEGF se specifickou neutralizující anti-VEGF protilátkou.

Mezi inhibitory VEGF patří sodná sůl pegatanibu , ranibizumab a off-label bevacizumab se v současné době používají k léčbě různých onemocnění sítnice. Bylo prokázáno, že anti-VEGF protilátky, jako je aplikace ranibizumabu nebo bevacizumabu, snižují neovaskularizaci rohovky.

Ranibizumab i bevacizumab používají stejný mechanismus a inhibují všechny izoformy VEGF. Významné snížení invaze růstových krevních cév z hlediska neovaskulární oblasti a kalibru cév naznačuje, že léčba ranibizumabem indukuje ztenčení cév, avšak nedochází k žádné významné změně délky cév.

Používání anti-VEGF protilátek k léčbě CNV má určitá omezení, jako například neléčení, a může vyžadovat opakovanou léčbu, aby se udržely pozitivní účinky v průběhu času.

Topické a / nebo subkonjunktivální podávání bevaicizumabu nebo ranibizumabu prokázalo krátkodobou bezpečnost a účinnost, avšak dlouhodobé účinky nebyly zdokumentovány. Anti-VEGF terapie je v současné době experimentální léčbou.

Pokud je rohovka zanícena neovaskularizací rohovky, může potlačení enzymů blokovat CNV kompromisem se strukturální integritou rohovky. Neovaskularizace rohovky může být potlačena kombinací orálního podávání doxycyklinů a topických kortikosteroidů .

Chirurgické možnosti

Invazivní roztoky pro neovaskularizaci rohovky jsou vyhrazeny, pokud léčebné terapie neposkytují požadované výsledky.

Invazi do krevních tkání a ablaci tkání v rohovce lze zabránit použitím laserových ošetření, jako jsou lasery Argon a Nd: YAG .

Ozařování a / nebo poškození sousedních tkání způsobené zákrokem může mít za následek krvácení z rohovky a ztenčení rohovky. Obstrukce cév může být neúspěšná kvůli hloubce, velikosti a vysokému průtoku krve cévami.

Ve spojení s tím může tepelné poškození laserem vyvolat zánětlivou reakci, která může přehnat neovaskularizaci.

Účinnou léčbou je fotodynamická terapie , avšak tato léčba má omezené klinické přijetí kvůli vysokým nákladům a mnoha možným komplikacím, které také souvisejí s laserovou ablací. Komplikace může zahrnovat ozáření z dříve vstřikované fotosenzitivní barviva vyvolávající apoptózu a nekrózu na endotelu a bazální membrány.

Diatermie a kauterizace je léčba, při které je elektrolýzní jehla vložena do napájecích cév v limbu. Cévy jsou blokovány koagulačním proudem pomocí unipolární diatermické jednotky nebo pomocí tepelné kauterizace.

Výzkum

 1. Snížení neovaskularizace bylo u potkanů ​​dosaženo topickou instilací komerčně dostupného triamcinolonu a doxycyklinů .
 2. Existují určité důkazy, které naznačují, že blokátor receptoru pro angiotenzin II telmisartan zabrání neovaskularizaci rohovky.
 3. Nedávný vývoj léčby zahrnuje topickou aplikaci bevacizumabu , anti-VEGF.

Reference

externí odkazy

You searched for: neovaskularizace (Tjeckiska – Slovenska)

Látky určené k léčbě neovaskularizace v oblasti oka, ATC kód:

Farmakoterapevtska skupina: zaviralci neovaskularizacije, oznaka ATC:

Látky určené k léčbě neovaskularizace v oblasti oka, ATC kód:

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za zdravljenje očesnih žilnih bolezni Oznaka ATC:

Ve dvou studiích u klasické subfoveolární chorioidální neovaskularizace byl přípravek Visudyne účinnější než placebo.

V dveh študijah klasične subfovealne horoidne neovaskularizacije je bilo zdravilo Visudyne bolj učinkovito kot placebo.

Léčená oblast by měla zahrnovat všechny neovaskularizace, krev a/ nebo místa s blokovanou fluorescencí.

Osvetljeni predel mora pokriti vse neovaskularizacije, kri in/ ali blokirano fluorescenco.

Při in vivo podmínkách inhibuje cetuximab expresi faktorů angiogeneze nádorovými buňkami a vyvolává snížení nádorové neovaskularizace a metastazování.

In vivo cetuksimab zavira ekspresijo angiogenih faktorjev v tumorskih celicah in zmanjša nastajanje novih tumorskih žil in metastaz.

Zatímco první studie u okultního onemocnění ukázala částečnou účinnost, druhá studie to nepotvrdila a přínos přípravku Visudyne u okultní subfoveolární chorioidální neovaskularizace nebyl prokázán.

Čeprav je prva študija pri prikriti bolezni pokazala določeno stopnjo učinkovitosti, to ni bilo potrjeno z drugo študijo, tako da koristni učinki zdravila Visudyne pri prikriti subfovealni horoidni neovaskularizaciji še niso bili dokazani.

Budete mít zájem:  Pitný režim: Není 2,5 litru denně nesmysl?

U pacientů s VPMD léčených přípravkem Macugen došlo ke zpomalení růstu průměrné velikosti léze, zpomalení choroidální neovaskularizace (CNV) a snížil se únik fluoresceinu.

Pri bolnikih s AMD, ki so dobivali zdravilo Macugen, so ugotovili manjši porast srednje celotne velikosti lezije, manjšo horoidno neovaskularizacijo in manjše izstopanje fluoresceina.

Selektivita fotodynamické léčby (PDT) využívající verteporfin je kromě lokální světelné expozice založena na selektivním a rychlém vychytávání a retenci verteporfinu rychle proliferujícími buňkami včetně endothelia chorioidální neovaskularizace.

Osnova selektivnosti fotodinamične terapije (PDT) z verteporfinom je poleg lokalizirane izpostavljenosti svetlobi tudi dejstvo, da celice, ki se hitro razraščajo, vključno z endotelijem horioidalne neovaskularne lezije, selektivno in hitro privzemajo in zadržujejo verteporfin.

U vlhké formy AMD je Visudyne používán, když je neovaskularizace „ převážně klasická “ (postižené cévy jsou na očním scanu dobře definovány).

Pri mokri obliki starostne makularne degeneracije se zdravilo Visudyne uporablja, če je neovaskularizacija „ pretežno klasična “ (prizadete žile so dobro vidne na sliki mrežnice oči).

Na základě prověření předložených údajů a odpovědí Společnosti na seznam otázek vyhotovený výborem CHMP měl výbor jisté pochybnosti a jeho předběžné stanovisko bylo, že přípravek Retaane nelze schválit k léčbě subfoveální choroidální neovaskularizace s klasickou složkou, způsobované věkem podmíněnou makulární degenerací.

Na podlagi pregleda predloženih podatkov in odgovorov podjetja na seznam vprašanj, ki ga je poslal CHMP, je imel CHMP v času umika vloge zadržke in se je nagibal k predhodnemu mnenju, da zdravila Retaane ni mogoče odobriti za uporabo pri zdravljenju subfovealne horoidalne neovaskularizacije (CNV) s klasično komponento, povezane s starostno degeneracijo makule (ADM).

Bylo prokázáno, že selektivní inhibice navozená pegaptanibem u zvířat je stejně efektivní při supresi patologické neovaskularizace jako inhibice neselektivní, navíc díky selektivnímu účinku nedocházelo, narozdíl od neselektivní inhibice, k poškozování fyziologické vaskulatury.

Selektivno zavrtje s pegaptanibom je patološko neovaskularizacijo pri živalih zavrlo enako učinkovito kot splošno zavrtje VEGF, le da pegaptanib pri tem ni prizadel normalnega žilja, medtem ko ga splošno zavrtje VEGF je.

– k léčbě pacientů se sekundární subfoveolární chorioidální neovaskularizací u patologické

– bolnikov s subfovealno horioidalno neovaskularizacijo zaradi bolezenske kratkovidnosti.

Cílem bylo prokázat dlouhodobou účinnost a bezpečnost fotodynamické léčby verteporfinem při současném omezení ztráty ostrosti vidění u pacientů se subfoveolární chorioidální neovaskularizací, související se stařeckou degenerací makuly.

Cilj je bil prikazati dolgoročno učinkovitost in varnost fotodinamične terapije z verteporfinom pri omejevanju zmanjševanja ostrine vida pri bolnikih s subfovealno horioidalno neovaskularizacijo zaradi starostne degeneracije makule.

Do studie mohli být zařazeni pouze pacienti, kteří vyhověli těmto vstupním kriteriím: byli starší než 50 let, byla u nich prokázána neovaskularizace související s AMD, byly přítomny klasické složky poškození vyskytující se u CNV (definované jako dobře ohraničená oblast na fluorescenčním angiogramu), CNV lokalizovaná subfoveolárně (včetně geometrického středu foveální a vaskulární zóny), plocha klasického okultního CVN činila ≥ 50% celkového povrchu poškození, největší lineární rozsah úplné léze byl ≤ 9 makulární fotokoagulace kruhové oblasti (MPS) a nejlépe korigovaná ostrost vidění byla mezi 34. a 73. písmenem (tj. přibližně 20/ 40 a 20/ 200) u léčeného oka.

Za zdravljenje so upoštevali naslednje vključitvene kriterije: bolniki, starejši od 50 let, prisotnost CNV zaradi AMD, prisotnost sestavin klasičnih lezij v CNV leziji (definirani kot dobro omejen predel fluorescence pri angiografiji), subfovealna lokalizacija CNV lezije (prizadetost geometričnega središča fovealnega avaskularnega predela), predel klasične in okultne CNV lezije predstavlja ≥ 50% površine celotne lezije, največja linearna dimenzija celotne lezije je ≤ 9 površin papile iz raziskave makularne fotokoagulacije (MPS – 'Macular Photocoagulation Study'), optimalno korigirana ostrina vida med 34 in 73 črkami (tj. približno 20/ 40 in 20/ 200) na zdravljenem očesu.

Patologická myopie U pacientů se subfoveolární choroidální neovaskularizací, způsobenou patologickou myopií, byla provedena jedna multicentrická, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná randomizovaná klinická studie (BPD OCR 003 PM [VIP- PM]).

7 Bolezenska kratkovidnost Ena multicentrična dvojno maskirana s placebom kontrolirana randomizirana študija (BPD OCR 003 PM [VIP- PM]) je bila opravljena pri bolnikih s subfovealno horioidalno neovaskularizacijo, ki jo je povzročila bolezenska kratkovidnost.

Při tomto onemocnění dochází k abnormálnímu růstu cév v sítnici, tak zvané chorioidální neovaskularizaci (CNV), způsobující její poškození vedoucí ke ztrátě vidění.

Ti bolezni povzročata izgubo vida zaradi okvare mrežnice, ki jo povzroča vraščanje krvnih žil, kar se imenuje horioidalna neovaskularizacija (CNV).

Přípravek Visudyne byl také porovnáván s placebem u „ okultní “ subfoveolární chorioidální neovaskularizace (případ, kdy nejsou postižené cévy na scanu dobře definovány), ve dvouleté studii 339 pacientů.

V dve leti trajajoči študiji pri 339 bolnikih so zdravilo Visudyne primerjali s placebom tudi pri prikriti subfovealni horoidni neovaskularizaciji (ko prizadete žile na sliki niso dobro izražene).

Přípravek Visudyne byl také zkoumán po dobu dvou let u 120 pacientů se subfoveolární chorioidální neovaskularizací způsobenou patologickou myopií.

Zdravilo Visudyne so dve leti raziskovali tudi pri 120 bolnikih s subfovealno horoidno neovaskularizacijo, ki jo povzroča bolezenska kratkovidnost.

Přípravek Visudyne se užívá pro léčbu pacientů trpících subfoveolární chorioidální neovaskularizací.

Zdravilo Visudyne se uporablja za zdravljenje bolnikov s subfovealno horoidno neovaskularizacijo.

U pacientů s neovaskularizací způsobenou patologickou myopií mělo po 12 měsících 86% pacientů léčených přípravkem Visudyne ztrátu menší než 15 písmen v porovnání s 67% pacientů léčených placebem.

Pri bolnikih z neovaskularizacijo, ki jo povzroča bolezenska kratkovidnost, je po 12 mesecih 86% bolnikov, ki so jih zdravili z zdravilom Visudyne, pokazalo izgubo manj kot 15 črk v primerjavi s 67% bolnikov, ki so se zdravili s placebom.

Lägg till en översättning

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector