Na předčasný porod může mít vliv i špatný životní styl, říká lékařka

 • V prvním trimestru může být u některých žen zvýšené riziko potratu důvodem pro rizikové těhotenství. Zdroj: Shutterstock.com
 • Jednou z příčin rizikového těhotnetsví bývá psychický stav ženy, který se může projevovat například nespavostí. Zdroj: Shutterstock.com
 • Během rizikového těhotenství je důležité udržovat se v psychické pohodě, jelikož stres a konflikty mohou mít na zdraví horší vliv než fyzický aktivita. Zdroj: Shutterstock.com
 • O tom, jak striktní režim byste měla dodržovat při rizikovém těhotenství, rozhodne váš lékař. Zdroj: Shutterstock.com
 • Rizikovější bývají často ženy, které otěhotní ve vyšším věku. Zdroj: Shutterstock.com
 • Pokud při rizikovém těhotenství dojde k určitým komplikacím, přistupuje se většinou k porodu císařským řezem. Zdroj: Shutterstock.com

Rizikové těhotenství může být zapříčiněno zdravotními problémy nastávající matky, psychickou nepohodou či špatným životním stylem, ale někdy se jedná pouze o preventivní opatření. O tom, jaký režim je během rizikového těhotenství potřeba dodržovat, rozhodne váš lékař.

V některých případech to mohou být pouze mírná omezení, jindy je potřeba přistoupit i k hospitalizaci těhotné ženy.

Co znamená rizikové těhotenství

Rizikové těhotenství představuje stav, při kterém je fyziologický průběh gravidity nějakým způsobem ohrožen a nastávající matka i dítě jsou vystaveni vyššímu riziku možných komplikací. Je však dobré si uvědomit, že rizikové těhotenství není totéž jako patologické těhotenství, při kterém je matka či dítě vážně nemocné, ale jedná se „pouze“ o zvýšené riziko.

Pokud tedy lékař těhotné ženě diagnostikuje rizikové těhotenství, znamená to, že by měla dodržovat speciální režim, který jí bude stanoven, aby tím co nejvíce snížila výskyt možných komplikací a ochránila tak zdraví nejen svého miminka, ale i své vlastní.

Jaká existují rizika?

 • Potrat v prvním trimestru těhotenství
 • Těhotenská cukrovka
 • Preeklampsie (při otocích a zvýšeném krevním tlaku)
 • Předčasný porod (při předčasné děložní aktivitě)
 • Hypotrofie plodu (při nedostatečné funkci placenty)
 • Vývojové vady plodu

Příčiny rizikového těhotenství

Příčiny rizikového těhotenství nebývají vždy zřejmě prokazatelné, existují však faktory, které mohou průběh těhotenství ovlivnit.

Důvody bývají ve většině případu somatické, nicméně psychický stav nastávající matky zde hraje neméně důležitou roli.

Příčiny tedy mohou být i psychosomatické, které se zpočátku projevují například poruchami spánku či metabolickými poruchami.

Psychické příčiny

Psychika bývá v těhotenství často ovlivňována kolísající hladinou hormonů, a proto je dobré si v daném okamžiku své emoce vždy zracionalizovat a snažit se případné pocity podrážděnosti, úzkosti a strachu ještě neumocňovat, pokud je to alespoň trochu možné. V těhotenství jsou obavy z přicházejícího porodu a následného mateřství běžné, je však důležité soustředit se především na jeho pozitivní aspekty.

Po psychické stránce bývají rizikové především konflikty, ať už v rodině, s partnerem nebo v zaměstnání, které se bohužel hůře ovlivňují. Nejrizikovější jsou potom obtížné životní situace jako ztráta zaměstnání, problémy s bydlením či ztráta blízké osoby, jež mohou mít velmi negativní dopad na psychické zdraví těhotné ženy.

Zdravotní faktory vzniklé před zahájením těhotenství

V některých případech je rizikové těhotenství stanoveno na základě zdravotních obtíží, které s probíhajícím těhotenstvím přímo nesouvisí, jelikož byly prokázány již dříve, nicméně mohou ovlivnit průběh těhotenství, zejména pak zdraví budoucí matky. Jedná se o tyto faktory:

Další faktory ovlivňující průběh těhotenství

Kromě výše zmíněných příčin existují i další faktory, které mohou ovlivnit fyziologický průběh těhotenství. Jedním z nich je vyšší věk těhotné ženy, především jedná-li se o prvorodičku. Za období, kdy se riziko výrazně zvětšuje, je považován 35. rok věku ženy. S dalšími přibývajícími roky se poté riziko nadále zvyšuje.

Nemalý podíl může hrát v průběhu těhotenství životní styl matky dítěte, zejména pak užívání alkoholu, kouření, nadměrná konzumace kofeinu, špatná výživa, nízký hygienický standard, práce na směny, nedostatek spánku a dále také přílišná fyzická zátěž v práci či při sportu.

Více informací nejen o komplikacích v těhotenství, ale i celkovém průběhu naleznete na stránkách Rodičov.cz.

Režim v rizikovém těhotenství

Ze všeho nejdůležitější je v této situaci dodržovat klid a odpočívat, nejen po fyzické stránce, ale především po té psychické. Určitě by se v tomto období ženy neměly věnovat fyzickým aktivitám a nosit těžké předměty, někdy bývá doporučován i klid na lůžku.

Pokud byste si myslely, že budete za těchto okolností pokračovat ve své práci z domova v pohodlí gauče, nejspíš i na tuto představu můžete zapomenout, jelikož případný stres z práce vám může uškodit více než samotný pohyb. V rizikovém těhotenství vám navíc lékař může podepsat dočasnou pracovní neschopnost, v takovém případě není vykonávání práce ani v souladu se zákonem.

Těhotná žena je pod pravidelným dohledem lékaře, který hlídá, zda se stav zlepšuje, je stabilní, nebo se naopak zhoršuje. Pokud lékař nastávající mamince doporučí omezený režim a její stav se stále zhoršuje, obvykle se přistupuje k přísnějším opatřením. Při některých zdravotních komplikacích je nutné přistoupit dokonce i k hospitalizaci.

Vycházky během rizikového těhotenství

Pokud vám bylo od lékaře stanoveno rizikové těhotenství spíše z preventivních důvodů, například pokud vykonáváte fyzicky či psychicky obtížnější práci nebo se u vás třeba objevily komplikace v minulém těhotenství, a budete v pracovní neschopnosti, váš ošetřující lékař vám může předepsat vycházky v předem určené době.

Ve stanovenou dobu se tedy můžete nacházet mimo domov, ale mimo stanovený čas je nutné zdržovat se výhradně doma, případně u lékaře. Čas, který je ze zákona povolen pro čerpání vycházek, je maximálně 6 hodin, neomezené vycházky už dnes zákon bohužel nedovoluje, přičemž nejdříve můžete odejít v 7 hodin ráno a doma musíte být nejpozději v 7 hodin večer.

Hospitalizace při rizikovém těhotenství

Hospitalizace těhotné ženy je namístě nejčastěji tehdy, objeví-li se u ní zdravotní komplikace, mezi které patří zejména vysoký krevní tlak, onemocnění srdce či jater nebo také cukrovku.

Tyto nemoci mohou ženy trápit již před zahájením těhotenství, nebo mohou vzniknout až v souvislosti s těhotenstvím. V případě některých komplikací může být nutné přistoupit k porodu císařským řezem.

Mezi komplikace, které vedou k hospitalizaci v důsledku těhotenství, řadíme:

 • Preeklampsii
 • Vícečetná těhotenství
 • Hrozící předčasný porod

Více informací z oblasti těhotenství, mateřství a rodičovství vám poskytne www.rodicov.cz.

Zdroje: nutriklub.cz, porodnice.cz, ulekare.cz

Porod 117 dnů po mozkové smrti. ‚Chtěli jsme děťátku umožnit žít normálně,‘ říká ředitel nemocnice Kraus

Matku zasáhla v šestnáctém týdnu těhotenství mozková příhoda s krvácením. Následovala mozková smrt. Ve 34. týdnu na svět přišla zdravá holčička.

Jde z medicínského hlediska o případ, který by se měl zapsat do historie lékařství? Určitě ano, protože to je věc výjimečná ve srovnání s publikovanými podobnými případy, které se ve světě staly. V literatuře jsme našli asi deset podobných případů.

Pokud vím, tak nejdelší doba, kdy se podařilo udržet těhotenství a maminku, která měla obraz mozkové smrti, bylo 56 dní. Je to tedy dvojnásobek toho, co je popsáno v literatuře.

Arteriovenózní malformace

Ve Fakultní nemocnici Brno se narodila císařským řezem holčička po 117 dnech od mozkové smrti matky. Udržet tak dlouho životní funkce u těhotné ženy ve stavu mozkové smrti a přivést dítě až téměř k donošenosti je podle lékařů světový unikát. Holčička Eliška vážila 2130 gramů a měřila 42 centimetrů.

Podrobnosti případu už v červenci je částečně popsal otec dítěte. Žena policisty z Třebíče dostala během prvního těhotenství epileptický záchvat a lékaři jí zjistili Arteriovenózní malformaci v mozku. Porod byl komplikovaný, nakonec ale na svět přišel zdravý chlapeček. Podstoupila radiační terapii gama nožem a lékaři jí povolili další těhotenství.

„Ten osudný den jsem měl noční službu a vrátil jsem se brzo ráno domů,“ uvedl otec dítěte. V ten okamžik slyšel plakat syna a vyběhl po schodech do ložnice, kde našel ženu ležet na zemi. V sanitce se ale začal její stav zhoršovat a nakonec ji transportovali do brněnské nemocnice vrtulníkem. V té době už byla mozkově mrtvá kvůli krvácení do mozku. Dítě se ale lékařům podařilo zachránit.

Jak náročné bylo pro celý tým udržet maminku tak, aby bylo dítě zdravé? Bylo to výjimečné v tom, že se tak dlouho činilo to, co se dělá řádově ve dnech u žen, kde hrozí komplikace u porodu, ať už z důvodu nezralosti dítěte, nebo nějakého onemocnění. Také bylo obtížné po celou dobu udržovat naprosto precizně všechny funkce.

Kontinuálně jsme monitorovali stav matky, aby byla oběhově stabilní, abychom udělali dostatečnou prevenci případných infekcí, proleženin a podobně, zajistili dostatečnou výživu plodu, dodávali navíc hormony tak, aby nedošlo ke spontánnímu a předčasnému porodu.

Kromě toho, že jsme monitorovali maminku a udržovali ji v normálních parametrech, co se týče oběhu, dýchání pomocí dýchacího přístroje a všech hodnot biochemických, to znamená hodnota živin a podobně, tak se kontinuálně každý den monitoroval rozvoj a stav plodu, děťátka. S tím, že jsme viděli, že dítě se vyvíjí normálně bez jakýchkoli problémů a že je srdeční činnost i vše další v normě.

Jinak, ono se to neliší od péče o pacienty v kritickém stavu. Je to velmi podobné, my se vždy snažíme udržovat všechny parametry v normě, což je princip intenzivní medicíny a léčby takových chorob.

Mnohokrát jste zmiňoval, že situace byla psychicky velice náročná pro otce i rodinu. Dopadala nějak i na samotné lékaře? Myslím si, že ne.

Nechci mluvit za ně, ale ti lékaři jsou zvyklí starat se o pacienty v kritickém stavu a z tohoto pohledu to byla rutinní práce.

Nové na tom bylo to, že jsme museli monitorovat i věci, které běžně neděláme: třeba hladiny hormonů, protože to je v jiných stavech zbytečné. Ale myslím si, že tito lidé jsou psychicky velmi odolní.

Dennodenně pečují o pacienty v závažných stavech. Naše klinika má 28 lůžek, je to tedy velikánská klinika intenzivní péče a oni jsou zvyklí starat se o ty nejtěžší stavy ze všech oborů.

Budete mít zájem:  Šestá Nemoc Příznaky U Dospělých?

Anesteziologické a resuscitační oddělení je multioborové, takže tam jsou pacienti jak interní, třeba se srdečním, plicním selháváním, těžkými zápaly plic, záněty mozku, tak pacienti po velkých chirurgických výkonech, po traumatech, nejčastěji to jsou dopravní nehody.

Kritická situace nenastala

Byli jste někdy během těch tří měsíců v okamžiku, kdy jste se báli, že holčičku ztratíte? Naštěstí ta situace nikdy nenastala. Dvakrát nebo třikrát se objevily infekce.

Normálně to při tak dlouhodobé intenzivní péči bývá. Sice to nejsou infekce život ohrožující, ale mohou se případně rozvinout do srdce. Náročné přitom bylo, že jsme mohli podávat jen léky a antibiotika, které neuškodí plodu.

Výběr přípravků je tak podstatně omezený.

‚Zázrak, který nemá ve světě obdoby.‘ Brněnští lékaři přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí

Číst článek

Ke kritickému stavu ale nikdy nedošlo. Těhotenství bylo ukončeno císařských řezem ve chvíli, kdy jsme si byli jistí, že se narodí zdravé dítě, které bude schopno žít bez jakékoli podpory životních funkcí. K porodu tak nedošlo v okamžiku, kdy by se něco horšilo, ale plánovaně ve 34. týdnu.

Čemu připisujete fakt, že šlo o téměř bezproblémové těhotenství? Já se vám přiznám, že na to osobně odpověď nemám. Shodou okolností je to výjimečné tím, že ke stavu masivního krvácení do mozku v takzvané arteriovenózní malformaci došlo v 16. týdnu těhotenství.

Takže byla potřeba dlouhá doba, pokud jsme chtěli děťátku umožnit žít normálně. Zároveň kromě toho základního onemocnění byla žena úplně zdravá, takže organismus byl velmi odolný. Důležitá je samozřejmě kontinuální a multidisciplinární péče všech odborností, které se na tom podílely.

To znamená lékařů, zdravotních sester i psychologů, které pomáhali rodině a zvlášť otci se s tím vyrovnat.

Najít jeden důvod, proč se to podařilo, je těžké. Já mám vysvětlení, že jsme shodou okolností měli, nechci říct štěstí, ale že okolnosti umožnily, aby to takhle dobře dopadlo. A je to také ocenění týmu, který takto normálně pracuje s jinými kriticky nemocnými pacienty.

Kolik lékařů i sester se na tomto případu podílelo?Velké množství. Sestřičky jsou ve směnném provozu a u lůžka se střídají. Tak, jak je hierarchizace péče, tak šlo také o vedení kliniky a vlastního ošetřujícího lékaře. Ten není přítomen kontinuálně, takže se střídali nejméně tři čtyři ošetřující lékaři plus vedení anesteziologické a resuscitační kliniky.

A pak samozřejmě porodníci, kteří dennodenně chodili a monitorovali dítě, vyšetřovali jej ultrazvukem. Nechci říct desítky lidí, ale velké množství lékařů, zdravotních sester, psychologů. Ale samozřejmě také lidé v laboratořích, kde se vyšetřovaly všechny hodnoty. Je to opravdu komplexní, multioborová činnost.

Co je arteriovenózní malformace?

V nejvíce případech jde o vrozené onemocnění mozkových cév. U zdravého pacienta proudí krev z tepen do tenkých kapilár a následně do žil. Pokud ale člověk trpí arteriovenózní malformací, nemá kapiláry. To způsobuje, že žíly mohou prasknout kvůli vysokému tlaku krve a může tak dojít ke krvácení do mozku.

„Ke krvácení dochází v průběhu života u více než poloviny všech pacientů s arteriovenózní malformací. Dalším projevem malformací je velmi často vznik epilepsie, až jedna třetina nemocných trpí epileptickými záchvaty.

Posledním projevem může být tzv. steal syndrom. Krev teče z tepen přímo do žil velmi rychle.

Pokud je průtok malformací takto urychlen, může strhávat krev i z okolních tkání, které pak trpí jejím nedostatkem, a tím nedostatkem kyslíku,“ uvádí Ústřední vojenská nemocnice Praha.

Může být tento případ, ačkoli je z hlediska okolností extrémní, příkladem, jak ukázat přínosnost a vhodnost multidisciplinarity? Moderní medicína je dnes opravdu multidisciplinární. Není to jeden zázračný lékař, který vyřeší vše.

Podílí se na tom řada odborností, jak lékařských, tak nelékařských. Špičková medicína se musí dělat týmovou spoluprací.

Proto specializovaná centra, ať už komplexní onkologická, kardiologická, cerebrovaskulární, traumacentra, mohou kvalitně fungovat jedině v nemocnicích, kde jsou k dispozici odborníci všech těchto oborů.

Vytvářet traumacentra v malých nemocnicích je naprosto nesmyslné, protože ta péče nemůže být kvalitní. A ne protože by lékaři těch odborností, které tam jsou, byli špatní. Ale protože v malých nemocnicích všechny odbornosti být nemohou, byly by tam zbytečné.

Může váš případ, tím jak byl dlouhý a dobře zaznamenaný, vést k dalším poznatkům, díky kterým bude zachráněno více dětí? Naštěstí se neděje často, že by těhotné ženy onemocněly tak vážně, že to vede k jejich smrti. Jsou to případy raritní. Často to bývá v traumatologii a u dopravních nehod, že nám ve vážném stavu přiváží těhotné ženy. U nás se zatím nestalo, že by maminka dospěla do stavu mozkové smrti.

Kolegové ale samozřejmě zpětně analyzují postupy a může to být vodítko i pro jiné týmy kdekoli na světě. Ale nechci říkat, co z toho vyplývá, protože to je spíše otázka vědeckého sdělení. Hovořit o tom, jaké hladiny hormonů a toho či onoho je potřeba udržovat, nemůže být pro laickou veřejnost ani zajímavé.

Mohou být poznatky použitelné a nápomocné i v jiných případech, nebo jde pouze o raritní případ? Spíše je to raritní. Péče o těhotné ženy je zavedena standardně i tam, kde jsou onemocnění u maminky, které brání rozvoji plodu, nebo protože hrozí předčasný porod. Nedá se to aplikovat na běžnou péči v těhotenství, protože to je úplně jiná situace.

Zmiňoval jste, že byla potřeba hormonální substituce. Proč? Aby nedošlo k předčasnému porodu. Celý porod je složitý mechanismus a je zakončený hormonálními změnami, které vedou k porodu jako takovému. Bylo potřeba udržovat hladinu hormonů, které jsou během normálního těhotenství v normálních hodnotách.

Těžké rozhodnutí

Ovlivnil stav matky tu holčičku, nebo to z jejího hlediska proběhlo jako každé jiné těhotenství? Z čistě tělesného, somatického pohledu to proběhlo jako každé jiné těhotenství. Ale samozřejmě úplně nevíme, zda to může mít v budoucnosti vliv na psychologický rozvoj dítěte.

Roli hraje také vztah matka-dítě, který je ovlivněn třeba tím, že maminka na dítě hovoří. Je řada studií, které říkají, že to nějakým způsobem může ovlivnit psychický vývoj dítěte. My si nemyslíme, že by k něčemu takovému mělo dojít.

Ale vzhledem k tomu, že nemáme žádné srovnání, tak je to těžké říct.

Umělá srdce zachraňují životy, jejich nejmodernější typ implantuje pražský IKEM už pět let

Číst článek

Jak dochází k tomu, že se rozhodnete zachovat v takovémto případě život dítěte?Hned, jak kolegové oznámili, že mají tento případ, tak jsme se sešli na úrovni vedení s právníky i s lékařskými náměstky.

Museli jsme rozhodnout, co si myslíme, že je optimální a co také říct tatínkovi. A také abychom zjistili, jaká je jeho představa a přání. Na jednu stranu vypadá rozhodnutí jednoduše: za každou cenu zachránit nenarozený život. Ale samozřejmě jsme brali v potaz všechna omezení zákony.

Nebylo vůbec jednoduché se rozhodnout, že půjdeme touto cestou.

Jak jste to viděl vy osobně, chtěl jste už od počátku udělat vše pro to, abyste zachránil život holčičky? Já určitě ano.

Dlouhou dobu jsem pracoval jako primář anesteziologické a resuscitační kliniky ve Svaté Anně, takže jsem se s problematikou smrti mozku a s tím, že jsou tito lidé potenciálními dárci orgánů, setkával velkou část života.

Pro mě to bylo relativně jednoduché, protože jsem řekl, že to musíme takto udělat. Ale ne, že bych rozhodl velitelsky od stolu. Všechny možnosti i problémy jsme probrali v širším kolektivu.

Jak vnímáte mediální odezvu na tento případ?I když tak byla debata v médiích z 99 procent vedena, nejde nám o snahu o senzaci, o to být v něčem první. Byla to normální činnost a snaha o zachování života ještě nenarozeného dítěte. Rozhodně jsme to nedělali z pohnutek být světoví, nejlepší nebo něco takového. Ani jsme to nechtěli medializovat.

Naštěstí všechny debaty probíhají korektně, ale byl bych nerad, kdyby se to stalo cílem bulvarizace. V případě vašeho média to tak určitě není, ale nechci jmenovat jiná, která použijí senzacechtivosti u normálních věcí a běžné práce lékařů zachránit život.

A také bych rád dodal, že vše je ve spolupráci s rodinou, nedovolili bychom si udělat cokoli jinak, než jak si to přeje rodina a tatínek.

Předčasný porod? Hrozící nebezpečí může odhalit rychlý test

Pavel Cechl

Téměř osm tisíc dětí, tedy necelá desetina novorozenců, se loni v Česku narodilo předčasně. Situace byla podobná i v předchozích letech, dva až tři tisíce těchto dětí nově příchozích na svět přitom neváží ani kilogram.

Porod – ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Může to mít pro ně za následek chronická plicní onemocnění, slepotu či hluchotu, mozkovou obrnu, epilepsii či problémy v oblasti psychického vývoje.

Důvodů předčasného porodu může být několik. Infekce, špatný životní styl, stres, chudokrevnost nebo vysoký věk budoucí matky. Ten navíc v poslední době u nás roste. „V České republice je věk prvorodiček v průměru 29 let. Deset roků zpět to bylo 27 let“, říká Antonín Pařízek z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Přečíst článek ›

Aby se do budoucna předčasným porodům povedlo zabránit, nebo se aspoň včas odhalily, spustila jeho instituce ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) unikátní projekt, v jehož rámci bude vyšetřena více než tisícovka žen. Jeho cílem je připravit, otestovat a posoudit zavedení nové screeningové metody do standardní zdravotnické péče.

Pětačtyřicet minut

Celé vyšetření má riziko předčasného porodu odhalit během 45 minut. A to za pomoci vyhodnocení koncentrace proteinu fibronektin.„S postupujícím těhotenstvím mizí a jeho přítomnost před 34. týdnem gravidity naznačuje blížící se předčasný porod,“ vysvětluje Pařízkův kolega z kliniky Patrik Šimják.

Přečíst článek ›

Vyšetření je zatím určeno především pro těhotné ženy, které již předtím předčasný porod, případně potrat prodělaly. Musejí také mít zkrácené děložní hrdlo. „V roce 2018 rodila předčasně každá pátá žena s touto anamnézou a naopak pouze každá dvacátá žena bez ní,“ říká šéf ÚZIS Ladislav Dušek.

Budete mít zájem:  Úrazů na horách přibývá, umíte pomoci?

8.9.2020

Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Volkswagen Golf první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Smart Fortwo nové vozidlo, servisní knížka Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované + PRODAT AUTO

Nový projekt může pomoci lékařům odhalit předčasný porod

Lékaři mohou předpovědět, které ženě hrozí předčasný porod. V pilotním projektu vyšetřují těhotné, které už předčasně porodily nebo měly potrat. Podílí se na něm Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Zástupci těchto institucí ho v úterý představili novinářům. V ČR se ročně narodí asi 110 tisíc dětí, předčasných porodů před 37. týdnem těhotenství je zhruba sedm procent.

„Až u poloviny těchto maminek se předčasný porod díky tomuto screeningu daří oddálit,“ řekl vedoucí lékař Perinatologického centra kliniky Antonín Pařízek.

Pilotní projekt podpořený z fondů EU počítá s vyšetřením tisícovky těhotných. Zájemkyně o vyšetření ve 20. až 24. týdnu mají vyplnit dotazník na webu predcasnyporod.eu. Podle odpovědí lékaři vyhodnotí jejich rizikovost, a pokud je vysoká, pozvou ženu na vyšetření. Díky podpoře z evropských fondů je zdarma.

Důvodů pro předčasný porod je mnoho

Veškeré příčiny předčasných porodů lékaři neznají. Podílí se na nich ale například kouření a užívání drog v těhotenství, chudokrevnost, chybějící předporodní péče, ale i stres. Častější jsou také u žen z nižších sociálních vrstev nebo s nízkou hmotností.

Vyšší riziko nesou podle lékařů ženy, které už dítě předčasně porodily, narodilo se jim mrtvé dítě, měly potrat ve druhém trimetru, nebo vícekrát potratily v prvním trimestru. V roce 2018 podle dat ÚZIS rodila předčasně každá pátá žena s touto anamnézou, bez ní každá dvacátá.

Vyšetření s odběrem krve, slin a moči a zároveň pomocí ultrazvuku trvá asi 45 minut. Vyhodnotí se koncentrace takzvaného fetálního fibronektinu. „Je přítomný ve vaginálním sekretu v rané fázi těhotenství.

Postupně mizí a jeho přítomnost před 34. týdnem gravidity naznačuje blížící se předčasný porod,“ řekl vedoucí lékař oddělení šestinedělí Patrik Šimják.

Ultrazvukem lékaři zjistí délku děložního hrdla, která může předčasný porod také signalizovat.

Výsledky vyšetření

Z vyšetření lékaři dokážou poznat, jestli bude žena rodit do týdne, do dvou či čtyřech týdnů nebo 30., 34. nebo až 37. týdne. Podle toho mohou pomoci porod oddálit nebo více sledovat. U některých žen se jim daří porod oddálit až k donošení dítěte.

Předčasný porod je podle lékařů v rozvinutém světě největší komplikace v porodnictví.

„Díky specializovaným oddělením a skvělé péči dnes většina miminek předčasný příchod na svět zvládá dobře, ale přesto řada rodin bojuje s následky nedonošenosti,“ uvedl Pařízek.

Může jít podle něj i o celoživotní postižení, slepotu, mozkovou obrnu, epilepsii, poruchy autistického spektra nebo duševní poruchy. Čím dříve se dítě narodí, tím větší zdravotní komplikace mu hrozí.

Otázky a odpovědi — DoktorKA — Česká televize

Otázky a odpovědi

Není to pravda. Je to stará vyšetřovací pomůcka pro oční lékaře na to, když potřebují, aby člověk fixoval svůj pohled. Vedlejším efektem je, že zostří krátkodobě, na chvíli zrak. Rozhodně ale nelepší zrak dlouhodobě, či dokonce trvale.

Je to dobré, ale jen zhruba na půl hodiny denně. Rozhodně ne celou pracovní dobu. Mimo jiné je nutné umět na balónu správně sedět. Samotný balón vám dobré držení těla nezaručí.

Operace není vždy nutná. Záleží na tom, na jakém místě je nerv skřípnutý. Je dobré znát více názorů, operace by měla být poslední možnost.

Ne, není to pravda. Ženská hysterie byla dříve v lékařství chybná diagnóza zdravotního stavu, jež dnes již není lékaři rozeznávána ani uznávána. Symptomy byly například slabost, mdloby, nervozita, nespavost, svalové křeče, dechová nedostatečnost a popudlivost. Pokud se bavíme o psychických obtížích, pak migréna postihuje častěji lidi, kteří trpí depresí a úzkostnými poruchami.

Tuhle otázku bych spíš čekala od staršího muže. Tam by bylo tedy jasné, že problémem je prostata. U vás by to mohlo být také, každopádně, pokud se něco stane s proudem moči, tak je důležité navštívit urologa, který zjistí, co se děje. Tohle bývá typické pro starší věkovou skupinu.

Co se týče žen, tak určitě. A vzhledem k tomu, že hlavní erotogenní zónou u muže je penis, ten se bohužel při obezitě spíš jakoby ztrácí, to znamená, že tam je spíš problém ani tak ne s erotogenní zónou, protože bohužel s tloušťkou se penis nezvětšuje. Pánové, fakt škoda, ale může vám dělat problém to bříško, které potom dělá problém při sexu.

Jak to, že jste u něj už nebyl? Jakmile se v něčem objeví krev, a to platí tedy v něčem, kde nemá být krev, k lékaři okamžitě!

V medicíně se říká, že orgán tvoří funkce. To znamená, kdo používá svoji prostatu na vylučování prostatického sekretu, který je součástí ejakulátu, to znamená, kdo vede uspokojivý sexuální život, jeho prostata mládne.

Bohužel, pravda to je. Přestože spousta dietních doplňků o sobě tvrdí, že mají nějaké vlivy na činnost mozku, u většiny z nich to bohužel neplatí.

Vy to říkáte, jako kdyby se užívání sladkostí řídilo nějakými zvláštními předpisy. Věci, které lidé většinou označují za sladkosti, jsou bohužel tučné. Takže je důležité vyloučit tučné sladkosti, ale třeba jíst dostatek ovoce, jíst dostatek příloh, chléb, pečivo. Tyhle ty věci v dostatečném, nikoli nadbytečném množství. A samozřejmě je důležitý pohyb.

Bohužel ne, tady je důležité vědět, že třezalka naopak může interferovat s řadou léků. To znamená – s třezalkou opatrně. Ona sice může maličko snížit nervozitu, ale antidepresiva nahradit nemůže. Takže jednoznačně, máte-li depresi, za psychiatrem a brát léky.

To je samozřejmě individuální i v souvislosti s tím, kolik toho vypijete a kdy. Zdravý člověk by měl chodit močit cca osmkrát za den. Zvýšená frekvence je desetkrát a více za den. Za chorobné se močení v noci považuje při frekvenci více jak 2–3krát za noc.

Takže pokud si musíte v noci jedenkrát odskočit, protože jste se hodně napili před spaním, neděste se. Pokud se vás toto týká, určitě to řešte s vaším urologem – časté močení samozřejmě souvisí s možnou infekcí, u mužů i s prostatou.

Jinak na močový měchýř a jeho podporu jsou vynikající brusinky.

Pokud to berete jako součást života, potlačujete to prášky a nic s tím neděláte, děláte chybu, protože normální průběh menstruace nebolí. A navíc bolest může upozorňovat na závažnou nemoc – endometriózu, kdy se žlázky z dělohy dostanou mimo ni.

Příznaky nemoci nejsou jen bolest při menstruaci, ale řadí se k nim i bolesti při milování, pánevní bolesti chronického charakteru, a hlavně může dojít i k poruchám plodnosti. Nemoc se projevuje i celkovou vyčerpaností v důsledku silné menstruace. Může docházet k průjmům, nebo naopak zácpám, problémům při močení a podobně.

Jedná se o nezhoubné ženské onemocnění, které není geneticky podmíněné, bohužel jím trpí každá desátá žena, řešte to určitě se svým gynekologem.

Pupek je místem tzv. vlhké zapářky. V dolíku pupku se tvoří maz, je tam produkce potu, odlučují se povrchové epitelové buňky, které padají do jamky.

Vytváří se tam ideální podmínky pro plísně a bakterie, i když nevyvolávají zatím žádné klinické projevy. Toto vše se podílí na tvorbě zápachu.

Doporučuji Vám dodržovat zvýšenou hygienu s každodenní zvýšenou péči o krajinu pupíku, dokonale tento prostor po koupeli vysušit, ev. zasypat dětským zásypem.

Některé doplňky stravy mohou zvyšovat krevní tlak, takže můžete zkusit doplňky stravy na čas vysadit a uvidíte, zda se tlak normalizuje. Doporučovala bych vám ale navštívit lékaře, aby Vás řádně vyšetřil a vyloučil jinou možnou příčinu zvýšeného krevního tlaku.

Strie jsou velký problém, úplně odstranit nejdou, ke zmírnění se používá frakční laser či mezoterapie.

Dobrý den, jako první bych Vám doporučila vyšetření ORL lékařem k vyloučení jiných příčin než blok krční páteře. Ačkoli máme pacienty s podobnými pocity i při onemocnění krční páteře, je i řada jiných příčin, které je třeba vyloučit. Jestli to ale byla jen jediná epizoda, vyčkala bych a ORL bych vyhledala až při případném opakování.

Suchá kůže, zpomalení růstu nehtů a vlasů může být odrazem celkově špatné výživy. Strava by měla pestrá na minerální látky a vitamíny. Jestli Vás problém trápí dlouhodobě navštivte kožního lékaře. Doplňků stravy pro krásnou pleť, nehty a vlasy je na trhu mnoho, ale bez kvalitní stravy vám doplňky nepomůžou.

Bušení srdce sice svědčí o tom, že jsme naživu, jako takové bychom ho ale vnímat neměli. Občas, například při nervozitě můžeme bušení cítit, to je v pořádku. Pokud ale často cítíte nepříjemné bušení srdce, hlavně pokud vzniká náhle, z klidu, nebo je pulz nepravidelný, měl by jste se nechat vyšetřit – nechat si natočit EKG.

Velmi pravděpodobně máte alergii na kov – nejčastější je alergie na nikl, chrom a kobalt. Ve špercích se velmi často objevuje nikl, pokud chcete nosit náušnice a hodinky, musíte se mu vyvarovat a nosit kovy ušlechtilé – zlato nebo stříbro, ty alergii nevyvolávají.

Knoflíky u kalhot ze spodní strany přelepte nebo je nahraďte plastovým knoflíkem. Na již vzniklou vyrážku si nechte předepsat mastičku s kortikoidy a tablety s antihistaminiky.

To pomůže od akutních obtíží, aby se ale vyrážka znovu neobjevila, musíte se příště daným kovům důsledně vyhýbat.

Kouření více než 15 cigaret denně a vyšší věk jsou relativní kontraindikací hormonální antikoncepce. Neznamená to tedy, že HA nesmíte brát, je ale nutná obezřetnost.

Kouření i hormonální antikoncepce zvyšují krevní srážlivost, což může vyústit například až v plicní embolii, což je život ohrožující stav. Záleží na tom, zda jste někdy již neprodělala žilní trombózu nebo k ní nemáte vrozené dispozice, zda máte zdravá játra a jestli nemáte vysoký krevní tlak.

Budete mít zájem:  Zkreslené představy o moci superpotravin

To vše je nutné řádně vyšetřit. Zcela jistě máte právo na to si vybrat svého gynekologa, změnit lékaře můžete jednou za tři měsíce.

Při čtení nebo pozorování blízkých předmětů se čočka, pomocí které zaostřujeme, musí vyklenout. S přibývajícím věkem se ale v čočce hromadí bílkoviny a další látky, čímž se zhoršuje její pružnost a tedy i schopnost „vyklenout se“. To, že se Vám hůře čte, je ve Vašem věku už běžné. Nejedná se v podstatě o oční vadu, ale přirozený důsledek stárnutí organismu.

Hliník se považuje za kov, který má z dlouhodobého hlediska negativní vliv na nervovou soustavu. Určitě bych doporučila nerezové příbory.

V současné době platí v ČR tyto intervaly pro přeočkování proti tetanu: osoby do 60 let věku by měly dodržovat 15leté intervaly, osoby nad 60 let věku by měly dodržovat intervaly 10leté. Za tři roky byste se tedy měl nechat přeočkovat.

Mnoho žen pociťuje různý stupeň bolestivosti či obtíží při menstruaci. Bolest je většinou křečovitá, cítíte jí v podbřišku a obvykle s ní zvládnete vykonávat běžné denní aktivity. Pokud máte opravdu velké bolesti, tak byste se měla poradit s gynekologem.

Ano, většinou normálně bývá jedno z varlat o něco větší. A většinou je to levé varle. Čili je to normální nález. Samozřejmě ten nepoměr by neměl být velký. Pokud by se to změnilo během života, všiml jste si, že se to varle, ať je to levé nebo pravé, zvětší, tak je vhodné okamžitě navštívit lékaře.

Kvalitní životní styl, který je spojen i s aktivitou, sportem a s posilováním zvyšuje a zlepšuje erekci. Takže cvičit, cvičit, cvičit.

Optimální kombinace to není. Samozřejmě nevadí malé množství. Ale jakmile je toho víc, většinou nastoupí spíš nežádoucí účinky léčby, než ty pozitivní, které očekáváme.

Ano, vysoký krevní tlak sám o sobě má určitý zásadní vliv na erekci a řada medikamentů, které jsou indikovány na hypertenzi můžou ovlivnit erekci v negativním slova smyslu.

Určitě bych situaci nepodcenila. Potíže mohou souviset nejen se zažívacím traktem, ale mohou mít třeba i gynekologickou příčinu. Začněte u svého praktického lékaře či gynekologa a on Vás případně pošle na další specializovaná vyšetření.

Vaše šance dostat cukrovku je vysoká a pohybuje se okolo 35 %. Protože cukrovka zkracuje život, můžete se snažit, aby u vás nevznikla nebo vznikla v pozdním věku.

Nejsilnější preventivní opatření proti vzniku cukrovky je pravidelný fyzický pohyb, za ním následuje redukční dieta a ideální je kombinace obou.

Bylo prokázáno, že rovněž preventivně působí léčba metforminem, který se používá u vysoce rizikových pacientů a může vám ho předepsat váš diabetolog.

Někteří pacienti mají inzulinu nadbytek a jiní nedostatek. Je možné, že máte inzulinu dostatek, ale že ho vaše tělo špatně vnímá. Tuto situaci nazýváme termínem inzulinová rezistence. Pokud rezistenci snížíte například pravidelným pohybem nebo redukcí hmotnosti, můžete se léčby inzulinem zbavit.

Svědění kůže může být i známkou onemocnění jater nebo kožní infekce, obojí může a nemusí s cukrovkou souviset. Každopádně navštivte kožního lékaře co nejdříve.

Toto je častá chyba řady diabetiků, kteří se drží „staré zásady“, že je třeba hlídat si ve stravě „cukry“. V dnešní době se již ví, že nebezpečné nejsou všechny sacharidy ve stravě, ale hlavně jednoduché cukry a přemíra tuků. Dortík je tedy jednoznačně špatně.

Pokud si ho „dopřejete“ v podobě netučného dezertu například z tvarohu a čerstvého ovoce, dáte si ho těsně po živinově vyrovnaném, spíše netučném obědě – například krůtí prsa s rýží a vývar s masem a zeleninou) a budete si toto „hřešení“ rezervovat jen na rodinné oslavy (tedy maximálně 6x do roka), nepřiberete a nezhoršíte si parametry své cukrovky.

Pokud budete omezovat přílohy, aby vám na dortík „zbyly kalorie“, řítíte se vstříc komplikacím cukrovky…

Štítná žláza hraje důležitou roli během těhotenství a vývoje plodu a má vliv i na schopnost otěhotnět. Důležitá je i pro zdárný vývoj mozku miminka. Poruchy funkce štítné žlázy mohou vyvolat problémy s otěhotněním – anovulační cykly. Ať si vaše sestra nechá vyšetřit hladinu hormonů i protilátek proti štítné žláze. Potíže s otěhotněním i nadváha by mohla souviset s její sníženou funkcí.

Pravdu má vaše manželka. Čím dříve klíště vytáhnete, tím menší je riziko přenosu infekce. Nejlépe je klíště odstranit do 24 hodin od přisátí – kývavými pohyby vytáhnout a nepřetrhnout ho. Místo musíte samozřejmě odezinfikovat. Po „výkonu“ si umyjte ruce!

Vlasy začínají u většiny lidí šedivět okolo 35 let. Je to přirozený proces, kdy melanocyty, které dodávají do vlasů pigment přestanou pracovat.

Může se vyskytovat předčasné šedivění, to bude pravděpodobně případ vašeho manžela. Ať se zeptá svých rodičů, kdy oni začali šedivět, největší roli v celém procesu totiž hraje genetika.

Na rychlejší šedivění může mít vliv kouření, s tím se rozhodně nejen kvůli vlasům vyplatí přestat.

Rezistentní zlatý stafylokok neboli MRSA je nebezpečný v nemocniční péči. Komplikuje hojení a léčbu ran, protože není citlivý na běžná antibiotika. MRSA pro zdravého člověka ale nebezpečný není.

Pro snížení přenosu infekce vám doporučuji důsledné mytí rukou, v případě nějakého poranění se bránit infekci rány desinfekcí a krytím.

V případě aktivní infekce – hnisající rány nebo rýmy, navštivte svého lékaře, který vám dá vhodná antibiotika.

Ženy s opakovanými mykózami mívají zpravidla problémy s lokální imunitou ve vaginální tkáni.

Pro prevenci vaginálních mykóz je obecně třeba: vzdušně se oblékat, dodržovat hygienu intimních míst, ale nepřehánět ji – používat mýdla s upraveným pH, preventivně užívat přípravky s probiotiky – hodnými bakteriemi, které osídlí váš genitální trakt, a včas léčit vzniklou mykózu – vaginální tablety jsou k dostání v lékárnách i bez předpisu.

Nesmíte. Lepek je obsažen v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu. Je tedy nutné vyřadit veškeré potraviny, které jsou z těchto obilovin vyrobeny.

Sklerotizace je lékařský postup, kdy je (v tomto případě do varikozit na bérci – křečové žíly) vpravován sklerotizační roztok, který způsobí nebakteriální (aseptický) zánět a jizevnatě vyhojí tyto drobné varikozity. Tento postup běžně provádějí téměř všechny cévní ambulance při chirurgických odděleních.

Kousnutí jakýmkoli zvířetem podléhá stejnému postupu. Rána by měla být chirurgicky ošetřena a měla by být zkontrolována prevence tetanu. U šlechtěného zvířete by riziko vztekliny mělo být téměř nulové. Pokud se vyskytnou klinické potíže, bude třeba vyšetřit ještě další možnosti.

Může se jednat o prosté natažení a přetažení při dlouhodobé zátěži. Pomůže jedině odpočinek a masáže.

Může se ale také jednat o zánět hlubokých bércových žil, které ve svých důsledcích může být velmi nebezpečné. Proto doporučuji návštěvu lékaře a další vyšetření (laboratorní, sonografické a podobně).

Jedná se o velmi častý a nepříjemný problém. Když nepomáhá ani pravidelná péče pedikéra, doporučuji návštěvu chirurga, který stanoví závažnost a navrhne vám řešení. Například částečné snesení nehtu nebo plastiku. Je možno zkusit i laseroterapii, po které však procento recidiv nebývá menší než po chirurgických zákrocích.

Keratóza pilaris vypadá opravdu jako „kuřecí kůže“. Vzniká často v důsledku nedostatku mastných kyselin a vitaminu A, které se vytváří při nedostatečném vstřebávání tuků kvůli poškození střeva lepkem. Takže zkuste laický způsob omezení tuků, bezlepkovou dietu alespoň tři týdny a uvidíte, zda se vaše kůže zlepšila.

Vyřiďte kámošovi, že pravdu máte vy. Notebook produkuje teplo a to neprospívá varlatům ani spermiím a tedy ani plodnosti.

Může to snad souviset s nezvyklou aktivitou v nezvyklé poloze, tedy s ovlivněním průtoku krve v cévách zásobujících mozek, také s nezvyklým a intenzívním psychickým zážitkem a doprovodnou aktivitou mozku. Manžel by měl svůj problém prodiskutovat s neurologem, který se specializuje na léčbu bolestí hlavy.

Je. Koho se to týká, ať neprodleně navštíví lékaře! Je to příznak krvácení do zažívacího traktu (vřed, cokoliv jiného). Krvácení se může zvyšovat s těžkými krevními ztrátami, proto takoví pacienti se přijímají i v noci.

Vitamíny mají pouze podpůrný efekt na vyvinutí svalů. Jinak nedoporučuji žádné podpůrné látky, které způsobují rychlý nárůst svalové hmoty, protože zatěžují játra. Pro svaly jsou důležité bílkoviny v přirozené podobě. Hodně bílkovin mají luštěniny, kuřecí, králičí, rybí a krůtí maso.

Umělým sladidlům se raději zcela vyhýbejte. Dříve se nedoporučovala sladidla, která obsahují aspartam. Obsahuje fenylalanin. Nesmí jej tedy užívat lidé, kteří mají fenylketonurii (jedna z vrozených odchylek metabolismu. Ale už bych nedoporučila ani sacharin. A to ani cukrovkářům. Umělá sladidla prostě NE.

To není dědičné, nebojte se! Dědí se sklony k vysokému tlaku, poruše srážlivosti, které mohou vést k vlastní příčině mozkové mrtvice (krvácení nebo ucpání). Nechte si vyšetřit krev na tzv.

trombofilii a několikrát změřit krevní tlak. Ještě bych doporučila zdravý životní styl – rizikovým faktorem pro cévní mozkovou příhodu (mrtvici) je ateroskleróza.

Nechte si vyšetřit hladinu cholesterolu a pokud kouříte, minimálně to omezte!

Problémy spolu souvisí. Sedíte dlouho u počítače? Častou příčinou bolestí hlavy je blok krční páteře. S úpravou krční páteře odezní i bolesti hlavy. Pokud bolest nebude ustupovat, určitě si zajděte k neurologovi.

Alergie na kočky se projevuje těmito příznaky:

 • Kýchání
 • Pálení očí
 • Svědění v nose
 • Chrapot a/nebo bolest v krku
 • Zarudnutí, svědění nebo slzení očí
 • Neustálá nutnost odkašlávání
 • Ucpaný nos
 • Rýma

Určitě navštivte lékaře a nechte se vyšetřit!

Pokud se chcete cítit klidněji a diagnóza tatínka Vás zneklidňuje, běžte na vyšetření. Vyšetření na střevo existuje mnoho druhů a ne všechna jsou pouze „nejrůznější hadice a trubičky“. Základním vyšetřením, kromě běžného fyzikálního je jednoduchý test na stanovení skrytého – tzn. okultního krvácení do střeva. Je zcela bezbolestný. Probíhá pomocí testovacích papírků.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector