Máme se bát cholery v Česku?

S měnícím se světem se dnes vynořují i nová zdravotní rizika. Někdy se dokonce vracejí ta stará, nyní ovšem daleko silnější a nebezpečnější.

Máme se bát cholery v Česku?

Vědeckou senzaci způsobilo, když se nyní ve Francii podařilo oživit virus, který se do lidské DNA dostal zhruba před pěti miliony let! Dnes zatím jen neškodně dřímá v těle každého z nás. V kladném případě snad zásadním způsobem přispěje k pochopení životního cyklu HIV i ostatních retrovirů.

Nelze vyloučit, že může být i klíčem k odemčení třinácté komnaty zhoubné rakoviny. Pomůže nás chránit i před nemocemi, které se opět vynořují?

Exotické onemocnění na MoravěNebyl to vůbec příjemný pohled, když specialisté na Břeclavsku z úkrytu pod jemnou živočišnou kůží vytahovali na světlo třiceticentimetrového červa, reprezentanta exotických parazitů.

„Naštěstí“ tentokrát oškliví červi zaútočili jen na psy.Cizokrajného cizopasníka přenášejí komáři. Odborníci očekávají, že se časem přivalí ještě horší varianta choroby, při které se červi dostávají až do srdce.

Exotické onemocnění, dirofilarióza, se dosud vyskytovalo v jižnějších zemích, například i v Maďarsku. Odborníci však varují: „Choroba postihuje především psy, problémy však může způsobit i jiným savcům.

Náhodným hostitelem červů se může stát i člověk. Až deseticentimetroví červi pak žijí třeba pod očním víčkem nebo i v podpaží.“ Ihned však pro uklidnění dodávají: „Riziko přenosu z komára na člověka je velmi malé.

Nelze to srovnávat s rizikem nakažení člověka borreliózou přenášenou klíšťaty.“ Nemoc navíc nemusí být smrtelná. Stačí ji včas objevit, když přítomnost parazitů prokáže odběr krve.

Pohroma se vracíŘeditelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., potvrdila, že se u nás znovu objevují onemocnění, která jsme už dávno zažehnali. „ Někdy je to proto, že někteří obyvatelé nemají očkování, jindy to souvisí s příchodem lidí z oblastí, kde se tyto nemoci hojně vyskytují.

To je velmi časté v případě tuberkulózy. Obrovská migrace národů přináší i nové choroby.“Tuberkulóza se vrátila v nové, mnohem smrtelnější podobě a v Evropě představuje největší ohrožení touto nemocí od druhé světové války.

Odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO) tvrdí, že roste pravděpodobnost, že tato nemoc může vést v západní Evropě k epidemiím srovnatelným se situací ve 40. letech. 20. století. Nové kmeny zachytili lékaři i v ČR. V evropském regionu onemocní každý rok touto infekční chorobou 450 000 lidí a u 70 000 případů jde o nové kmeny odolné vůči hlavním lékům na tuberkulózu.

Místa s nejvyšším výskytem tuberkulózy už jsou dnes u hranic Evropské unie. Extrémně odolných kmenů se za poslední tři roky objevilo šest. Podle WHO zemřelo jen v roce 2004 na tuberkulózu 1,7 milionu lidí

Máme se bát cholery?Pouhé infekce TBC, AIDS a malárie ukončily v posledních 50 letech na světě víc lidských životů než všechny války. Velkou pohromu by v dnešní době znamenala i chřipka, pokud by se objevila v dosud neznámé podobě.

A jak je to tedy se zcela novými chorobami? Profesorka Syková tvrdí, že „jsou to nová virová onemocnění, která byla známa třeba u zvířat a přenesla se na člověka, což se dřív nedělo.

“ Z nemocí přenosných ze zvířete na člověka (antropozoonózy) připomeňme alespoň vzteklinu, dále tularémii (zvanou také zaječí nemoc či mor hlodavců) a bakteriální leptospirózu, jejímž zdrojem jsou především hlodavci.

„Mnohá onemocnění nejsou často nová, ale možná jsou jen nyní rozpoznatelná našimi dnešními metodami. Jsou to i některé genetické vady, které vedou ke vzniku určitých onemocnění či k určitým psychickým poruchám.

“A máme se bát třeba opětovného návratu moru či cholery? „Myslím, že nikoli. Hodně onemocnění souviselo s rozvojem hygieny, kvalitou výživy. Zatím to přetrvává v rozvojových zemích, kde je hlad…“.

Duševní nemoc není vidět Stále častějším terčem postižení je mozek. Jeho poruchami v zemích EU nyní trpí 27 % obyvatel. Přitom účinnost nejmodernějších léků, antidepresiv, je pouze kolem 50 %. Odborník MUDr.

František Koukolník, DrSc., 21: STOLETÍ upozornil, že některých nemocí rychle přibývá. „ Nové jsou některé druhy intoxikací látkami, které dříve nebyly známy. pravděpodobně jde i o některé druhy geneticky podmíněných poruch.

Velký problémy s tím mají hlavně USA.“ A tak se s moderní dobou objevují závažné zásahy do duševního zdraví. Problémy přináší pracovní stres (např. v Japonsku), objevuje se „syndrom vyhoření“, jako doprovod dlouhodobého pracovního stresu.

Duševní stres obecně může být viníkem úzkosti, depresí (končící třeba až pokusem o sebevraždu) a negativně ovlivňuje i tělesné funkce. Je pak vcelku běžné, že lékař při vyšetření nenalezne žádnou patologickou příčinu ve složení a funkcích orgánů nebo tkání, ale pacient přesto trpí nemocí – např.

v podobě syndromu dráždivého tračníku (poruchy hybnosti tlustého střeva), tlaku na prsou, bolestí svalů…

Vymizeli klasičtí původci Prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc., profesor 1. infekční kliniky FN Na Bulovce v Praze, upřesnil: „Nemoci, které byly a vůči nimž existují možnosti prevence, se nevracejí. Výjimkou je černý kašel.

Poznáváme však původce, kteří vyvolávali choroby už kdysi dávno, ale medicína je tehdy neznala. Krátkou dobu například známe i lymeskou boreliózu, která se v roce 2006 velmi rozšířila v souvislosti s velkým výskytem klíšťat.

“Hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D., 21. STOLETÍ řekl: „Každý rok je u nás 140 000 případů infekčních nemocí. Každoročně zemřou 2000 lidí zbytečně na komplikace chřipky, které se dá předcházet.

Máme velmi dobrou vakcínu proti zákeřným pneumokokovým nákazám. V roce 2007 ji dostane asi 8000 ohrožených dětí, které tak ochráníme.“

Oslepne u nás půl milionů lidí?Podle nejnovějšího průzkumu už téměř 500 000 obyvatel ČR trpí různým stupněm onemocnění očí, které může skončit až úplným oslepnutím. Postihla je totiž tzv. věkem podmíněná makulární degenerace.

Ta zasahuje žlutou skvrnu (macula lutea), bod nejostřejšího vidění na sítnici. Postižení obtížně čtou, nemohou řídit auto, sledovat televizi, nepoznávají lidské tváře. Ve vyspělých zemích postihuje 10 – 15 % lidí ve věku na 60 let.

Toto nové onemocnění se nedá vyléčit! Ovšem včasné zachycení umožňuje, aby člověk zcela neoslepl. Viníky jsou někdy zděděné geny. Častěji tímto onemocněním trpí ženy, obecně pak lidé, jejich ž strava obsahuje málo vitaminu C, E, karotenoidů (zelenina a ovoce, zvláště červené barvy), luteinu (dá se koupit v přípravku), nadměrně kouří a dlouhodobě vystavují zrak přímému slunečnímu světlu.

Ostrost zraku si vyzkoušíte jednoduše: Zamhuřte jedno oko a druhým se dívejte na nějakou rovnou hranu. Pokud kousek jejího obrazu vypadává či se ostrá hrana zdá zvlněná či deformovaná, vyhledejte očního lékaře.

Zákeřné chlamydie Pro většinu lidí je chlamydie asi pojmem neznámým. Mnozí ji však poznali pěkně zblízka. Snad nejvíce nových objevů v posledních letech se týká právě tzv. chlamydiových nákaz. Zákeřnost chlamydií spočívá v tom, že jsou to strukturálně velmi složité mikroorganismy a jejich růstový cyklus je nutí parazitovat v hostitelských buňkách.

Tato jejich neschopnost růstu v umělém prostředí právě velice znesnadňuje jejich zjištění. Chlamydiové nákazy jsou dnes vůbec nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. Objevují se však stále nové, které mohou způsobit nejen trýznivé utrpení, ale i smrt.

O tom, jak pestrá je jejich škála, svědčí fakt, že i taková onemocnění, jako je infekční žloutenka, mohou být přenesena sexuálním kontaktem. Samozřejmě největším strašákem je Syndrom získaného selhání imunity AIDS.

Jeho původce, virus HIV, už zahubil více lidí, než všechny morové epidemie středověku.

Co jsou nezjistitelné choroby?Čím dál více se tak ukazuje nutnost souběžného léčení nejen těla i duše. Psychosomatik MUDr. Jan Hnízdil 21. STOLETˇI vysvětlil: „Dnes medicínu nejvíce trápí choroby tzv. nezjistitelné.

Jde o situaci, kdy se pacient dostaví k lékaři s nějakým tělesným problémem, například s bolestí hlavy, břicha, zad, bušením srdce, tíhou na hrudi, zažívacími obtížemi a řadou dalších příznaků. Až u čtyřicet procent pacientů se přesto nepodaří odhalit skutečnou příčinu obtíží.

Pacient se zkrátka cítí nemocný, jen k tomu jaksi chybí objektivní nález.Důsledkem neschopnosti identifikovat příčinu pak bývá i nesprávná nebo dokonce zdraví poškozující léčba. Pokud i přes negativní výsledky vyšetření pacient ve stescích pokračuje, obvykle dostane diagnostickou nálepku neurotika, hypochondra nebo kverulanta.

Ve skutečnosti ale nejde o to, že by si vymýšlel, nýbrž o to že mu medicína nerozumí.“

Časovaný pekelný strojParazit (z řečtiny´= ´příživník) žije na úkor hostitele, odebírá mu minerální látky, živiny či vodu, aniž by se však nějak odvděčil protislužbou. Věčným přiživováním jen škodí, protože odebírá energii a často také narušuje hostitelovy tkáně.

Kromě toho může být „letadlovou lodí“, přenašečem dalších organismů, které pro nepřipravené hostitele představují ještě větší ohrožení.Nevyzpytatelní, pouhým okem neviditelní tvorečkové, kteří se skvěle přiživují na cizím těle, už leckde zahrozili také lidem.

Připomeňme obavy, že se ze zvířete na člověka přenese ptačí chřipka, nemoc šílených krav (BSE) či jiné infekční choroby, které končívají trýznivou smrtí. Zatím se takových případů ve světě stalo opravdu jen málo.

Mnozí vědci však varují, že nebezpečné hrozby čekají na smrtonosnou šanci jako časovaný pekelný stroj. Platí to například i o hepatitidě (žloutence) typu B.

Hlavní je přijít včas!Strašákem moderní doby je rakovina, například neinfekční leukémie, při které tělo produkuje nadbytečné množství bílých krvinek. Někdy před nenávratnou smrtí zachrání léky, jindy úspěšná transplantace kostní dřeně.

Příčinu však zatím neznáme. Leukémie je navíc jediným druhem rakoviny, který postihuje nejen dospělé, ale i děti.Každý den se u nás v průměru 142 lidí dozví, že má chorobu, která se dříve rovnala ortelu smrti.

Rozvoj medicíny však zvyšuje šance mnohé druhy rakoviny úspěšně léčit. Přesto má u nás zákeřná choroba v průměru na svědomí 76 lidí denně. Za rok je to téměř 28 000 obětí, což je počet obyvatel středně velkého města.

Známý bojovník proti rakovině, prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., 21: STOLETÍ řekl: „Hlavní je přijít k lékaři včas. Pokud by se podařilo definovat gen, který je spouštěčem mechanismu, kdy je nádorová buňka schopna vymknout se z regulace organismu, tak moderní genové inženýrství nabízí perspektivu, že by šlo takové geny i eliminovat – nahradit je novými.

Kromě genetiky zaznamenáváme objevy v imunologii, což je velice důležitá oblast. Některé druhy rakoviny totiž postihují lidi se sníženou imunitou.“

Zabíjet může i jídlo!Stále častěji dochází k poruchám v přijímání potravy. S tím souvisejí tři „nové“ nemoci. Mentální anorexii charakterizuje záměrné odmítání jídla (zejména mladými dívkami a ženami), což ovšem přináší úmrtnost až 30 % postižených.

Budete mít zájem:  Krční Páteř A Mdloby?

Příbuznými nemocemi jsou bulimia nervosa (nutkavé přejídání) a tzv. přejídání v nárazech.

Antibiotika už nejsou všelékemOd zakladatele české imunologie a mikrobiologie MUDr. Ctirada Johna jsme se dozvěděli: „Antibiotika se budou podávat jen při akutních onemocněních. V jiných případech se budou střeva osídlovat probiotickými bakteriemi, které posilují imunitu.

“ Se svým týmem nyní studuje hlavně bakterii, enterokoka, který se dá izolovat ze stolice kojenců.Kandidát na Nobelovu cenu za medicínu prof. Emil Skamene, genetik českého původu, jehož domovským vědeckým pracovištěm je na prestižní McGill University v Montrealu, 21.

STOLETÍ naznačil příchod postantibiotické éry: „Ukazuje se, že antibiotika nejsou všemocná. U mnoha závažných chorob už na ně jsou mikrobi rezistentní, odolní. Musíme proto vymýšlet, jak lze k léčbě využít vlastní sílu organismus.. Právě tady by se mohly využívat i léčivé byliny.

V Číně i Indii jsou rostlinné výtažky základem všech účinných léčiv.“

Lék na SARS zatím není!V únoru 2003 se poprvé z Asie rozletěla poplašná zpráva o výskytu virového onemocnění dýchacích cest, SARS (těžký akutní respirační syndrom). Za pár měsíců se nákaza rozšířila do 30 zemí.

Většinu postižených postihne zápal plic. Původce nákazy (zvláštní druh coronaviru) se šíří zejména kapénkovou infekcí při úzkém kontaktu s nemocnou osobou. Ještě horším zjištěním je, že se nemoc rozšiřuje i pouhým stykem s předměty potřísněnými od nemocných.

Někteří badatelé vyslovili hypotézu, že původce SARS byl na člověka přenesen ze zvířat, údajně cibetek chovaných v Číně. Bohužel, účinná léčba SARS v současnosti zatím neexistuje!

Autor: Milan Koukal Máme se bát cholery v Česku?Máme se bát cholery v Česku?Máme se bát cholery v Česku?Máme se bát cholery v Česku?Máme se bát cholery v Česku?Máme se bát cholery v Česku?Máme se bát cholery v Česku?

Úvod

V našem e-shopu zakoupíte roušky, respirátory i antigenní testy!

NAKUPUJTE ZDE

~|icon_globe~|elegant-themes~|outline

Chystáte se na cestu do zahraničí? Pomůžeme vám s výběrem správné vakcíny i s očkováním.

~|icon_pin~|elegant-themes~|solid

Poradenství a konzultace v oblastech očkování. Očkování všech dostupných vakcín.

~|icon_id-2~|elegant-themes~|outline

Očkování zaměstnanců na rizikových pozicích a cestujících do zahraničí.

Z posledního průzkumu veřejného mínění vyplývá, že více než polovina Čechů si není pod tlakem dezinformací jistá, zda se nechá naočkovat proti koronaviru. Je čeho se bát?

Vždycky je příjemné, když zpovídáte člověka, tím spíš lékaře, který se neschovává za fráze a nebojí se říct, co si myslí. „Kdo se nenechá očkovat před cestou k rovníku, není dobrodruh, ale blbec,“ prohlašuje odborník na cestovní medicínu MUDr. Jan Rutsch a dodává: „Doporučuju očkování proti žloutence všem, kteří jedou vlakem z Prahy do Kolína a dají si v nádražce buřta.“

Celý článek najdete na

Objednávat se můžete telefonicky na čísle +420 777 763 155 popř. +420 222 094 121 v pracovní době (nejlépe před 16 hod.) nebo pomocí e-mailu [email protected] či elektronického formuláře který naleznete zde na našich stránkách.

 • Provozní doba (jen pro objednané):
 • Po 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
 • Út 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
 • St 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
 • Čt 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
 • Pá 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Na očkování si s sebou přineste kartičku pojišťovny, očkovací průkaz, poslední přeočkování proti tetanu, u dětí i potvrzení o očkování proti poliomyelitidě (dětská obrna) a potřebnou hotovost či platební kartu na úhradu očkování dle aktuálního ceníku. Většinu vakcín máme skladem.

Přijímáme platební karty VISA, MasterCard, Maestro. Akceptujeme také poukázky Sodexo a Ticket.

Pár rad jsme sepsali zde v článku Všeobecná doporučení před cestou.

Cena očkovacích látek se liší, zde naleznete aktuální ceník.

Co je FKSP a jak postupovat? Více v aktualitě.

Máme se bát cholery v Česku? Máme se bát cholery v Česku?

Jak být lepší za časů cholery? Zavolejte mámě, nakupte sousedovi, podpořte kolegyni v práci

Tahle doba není snadná a pravděpodobně snadná ještě nějakou dobu nebude. Od středy jsou doma téměř dva miliony dětí, na které se vztahuje uzavření škol – a nakonec i některých školek, jak nařídili zřizovatelé v návaznosti na apel ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.

Nezajdete si do kina, do divadla, na fotbal, na koncert ani na výstavu, odsouvá se Czech Grand Design, slavnostní ceremoniál udílení hudebních cen Anděl i premiéry řady očekávaných filmů, od světového Jamese Bonda po českého Šarlatána. Těžká doba čeká cestovní kanceláře i všechny organizátory veletrhů, eventů a konferencí, vlastně v důsledku naprostou většinu českého byznysu. Ztráty budou obrovské.

Nicméně v první
řadě jde o zdraví. A taky o ohleduplnost. To, co se teď děje,
děláme kvůli všem starším lidem, pro něž je nemoc, o které
zatím víme pořád dost málo, v řadě případů nemocí
smrtelnou. To není panika ani hoax, to je prostě fakt.

A jak říká
staré moudro, v krizi se teprve pozná charakter. Opatření,
která se zavedla, i ta, která nás zcela jistě ještě čekají
(tohle je totiž velmi pravděpodobně teprve začátek), jsou
bolestivá. Nepříjemná. Omezující. Většina z nás nic
podobného nikdy nezažila. A málokdo si na něco takového zvyká
jen tak snadno. Restrikce jsou nepříjemné. Ale jsou nutné.

Pojďme si tedy z krize vzít něco pozitivního. Třeba se ukáže to lepší v nás. Buďme prostě trochu lepší. Co se pro to dá dělat?

Zavolejte mámě

Třeba už jí je taky přes šedesát, a tudíž je rovněž v ohrožené skupině, o které se teď pořád mluví. Třeba se vám to stydí říct, ale po pár dnech, kdy působila úplně v klidu, se už taky začíná bát.

Třeba je prostě doma sama a není si jistá, co má dělat. Třeba neví, kterým zprávám věřit. Třeba jí v mailu přistály dezinformace, které znějí věrohodně. Zavolejte jí. Neuděláte chybu. Mámu máte jednom jednu.

A to platí i o tátovi, samozřejmě.

Zeptejte se souseda

Máme se bát cholery v Česku?

Je mu osmdesát, je fit a perfektně se o sebe stará. Jenže žije sám. Víte, že rád posedí v hospůdce, zahraje si třeba karty se známými. Moc si neuvaří. A v poslední době vychází nějak míň. Nepotřebuje něco? Co když se bojí vyrazit si nakoupit, aby neonemocněl? Co když má syna daleko? Co když nechce obtěžovat? Staří lidé často nemají ani připojení k internetu, těžko si objednají pár kliky chleba. Vy jim nakoupit můžete. Zkuste se alespoň zeptat. Znát dobře sousedy mimochodem vůbec není špatná věc.

Podpořte známou, pohlídejte děti

Máme se bát cholery v Česku?

Děláte ve velké firmě a povolili vám home office? To je super. Ve firmě jsou zodpovědní a dělají dobře. Čím méně lidí v MHD, tím lépe. Navíc teď zavřeli školy, děti jsou doma, zaplaťpánbůh, že je můžete hlídat a nespadnete přitom na 60 procent platu. Jenže co máma kamarádů vašich dětí, která pracuje jako zdravotní sestra?

Ne každý může snadno dostat home office. Její děti jsou teď taky doma. Babičky má daleko (a dát dítě byť jen s rýmou hlídat zrovna nejohroženějším prarodičům stejně není nejbystřejší řešení) a v práci ji teď potřebují jako nikdy. Nemůžete pohlídat i její děti? A nezkusíte jí to nabídnout? Kluci se dohromady zabaví, třeba si udělají i něco do školy, vy i ona budete moct pracovat.

Podpořte kolegyni v práci

Plošný home office v práci ještě nemáte (ne každá profese ho může mít), ale máte v kanceláři těhotnou kolegyni? Zeptejte se alespoň jí, jestli nechce pracovat z domova.

Těhotné ženy patří k ohroženým skupinám, i když se o tom mluví málo.

Pokud onemocní, případné horečky nebo nachlazení můžou kvůli správnému vývoji dítěte na rozdíl od vás léčit jen některými léky, přípravky na kašel a obvyklá antipyretika třeba nemohou užívat téměř vůbec.

Je nutné, aby zrovna tahle kolegyně jezdila v tyhle dny každý den 20 minut metrem a seděla pod klimatizací se všemi bacily, které přivezli kolegové z Rakouska a Itálie, když ještě bylo cool jezdit do Alp na lyže? Těhotné si málokdy řeknou o pomoc samy, vždyť těhotenství není nemoc, že. Jenže teď je ohleduplnost obzvlášť důležitá.

Nerozpalujte se na sociálních sítích

Máme se bát cholery v Česku?

Chystáte se do rizikových zemí a máte obavu z možné nákazy cholerou? Přinášíme rady, které by vás měly zbavit obav a poradit, jak před cestou postupovat.

Jeden případ cholery v Česku potvrzen

„V posledních měsících dosáhl počet lidí nakažených cholerou ve světě řádu desetitisíců – onemocnění se vyskytlo v několika zemích, např. v Tanzanii či Etiopii.

Našich občanů se cholera může týkat, pokud tyto rizikové země navštíví, proto jim doporučujeme využít rad a možnosti vakcinace v očkovacích centrech a při cestování přísně dodržovat hygienická doporučení,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof.

Roman Prymula v souvislosti s dvěma pacienty, kteří byli v tomto týdnu hospitalizováni s průjmovým onemocněním po návštěvě Tanzanie.

Jde o akutní průjmové onemocnění způsobené bakterií Vibrio cholerae. Po poměrně krátké inkubační době (jeden až pět dnů, někdy i jen několik hodin) postihnou nakaženého intenzívní průjmy, případně i zvracení. Velmi rychle postupující dehydratace člověka ohrožuje na životě, na místě je antibiotická léčba, a především rehydratace infúzní terapií.

V našich podmínkách je pro lékaře možné onemocnění zvládnout na jednotce intenzivní péče. Cholera je infekce velmi nepříjemná, nicméně smrtnost na toto onemocnění je přibližně jedno procento a týká se pacientů, kteří nebyli léčeni.

„Laboratorní vyšetření potvrdila u českých pacientů navrátivších se z Tanzanie jeden případ epidemické cholery, u druhého se jednalo o choleře podobné průjmové onemocnění.

Cholera je spojena s velmi nízkými sociálními a hygienickými standardy, zatímco u nás jsou tyto standardy vysoké, proto šíření cholery v ČR nepředpokládáme,“ sdělila dále Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Ve spolupráci s Hygienickou stanicí Hlavního města Prahy byla nicméně přijata protiepidemická opatření a kontaktovány příslušné zahraniční instituce.

Chystáte se do rizikových oblastí?

Při cestování do rizikových zemí je doporučováno řídit se doporučeními epidemiologů – využít nabízených možností očkování a přísně dodržovat hygienická pravidla. V rámci předcházení infekce cholerou používejte výhradně balenou vodu, a to nejen na pití, ale i např. na čištění zubů či omývání ovoce a zeleniny. Vedle vody jsou nejrizikovějšími potravinami mimo jiné i syrové mořské plody.

Čtete k tématu: Velký přehled: 7 očkování proti exotickým nemocem 

Seznam nejnovějších upozornění na cesty, který zahrnuje aktuální varování a doporučení Ministerstva zahraničních věcí vydávaná kvůli bezpečnostním hrozbám, nebezpečí způsobenému živelními pohromami, epidemiemi či z jiných důvodů najdete na www.mzv.cz/cestujeme. Velký přehled povinných nebo doporučených očkování do vybraných zemí či regionů najdete v článku Očkování do zahraničí – co kam.

Zdroj: MZ ČR

Cholera

Cholera je infekční bakteriální průjmové onemocnění vyskytující se především v zemích či oblastech s nižším hygienickým standardem a nedostatečným systémem čištění odpadních vod, epidemie cholery se vyskytují také v zemích postižených přírodní katastrofou či válečným konfliktem. Celosvětově nejrozšířenější je séroskupina O1, která se vyskytuje především v Africe, jižní a jihovýchodní Asii a méně frekvenčně v oblastech Karibiku. V posledních letech se roční výskyt odhaduje na 1,3–4 miliony onemocnění s 20–140 tisíci úmrtí.

Budete mít zájem:  Cizí másla obsahují moc vody

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.

Přenos

Bakterie cholery se přirozeně vyskytují ve sladkovodních či brakických vodách (smíšená sladká a slaná voda) a jsou vázány na vodní organismy.

Člověk se nejčastěji nakazí požitím takové přirozeně kontaminované vody nebo vody fekálně kontaminované od nemocných osob.

Často také k nákaze dochází požitím kontaminovaných mořských plodů a zeleniny či ovoce mytých v kontaminované vodě. Možný, i když méně častý je přenos infekce přímo z člověka na člověka.

Zdroj nákazy

Zdrojem nákazy je buď voda, ve které se bakterie cholery přirozeně vyskytují, nebo člověk infikovaný bakterií Vibrio cholerae, který může být i nosičem bez viditelných příznaků.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Inkubační doba trvá v rozmezí od 12 do 72 hodin, v průměru jsou to dva dny.

Příznaky

Příznaky cholery mohou být mírné a neodliší se od ostatních cestovatelských průjmů. Závažný průběh se projevuje mohutnými a urputnými vodnatými průjmy (vzhledu rýžové vody), zvracením a postupnou zchváceností. Horečky nemusí být přítomny. Během několika hodin dochází k extrémní a život ohrožující dehydrataci, která má za následek křeče, pokles krevního tlaku a selhání ledvin a oběhu.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Antibiotická léčba má především epidemiologický efekt, zkrátí se infekčnost nemocného. Klíčová a život zachraňující je rychlá a důsledná rehydratace s dodáváním potřebných minerálů.

Základní prevencí je dodržování hygienických návyků. Důležité je se zcela vyvarovat kontaminované vody (včetně ledu v nápojích a při čištění zubů) a potravin, často si mýt ruce.

V praxi to znamená konzumaci pouze bezpečné vody (balené, převařené či filtrované), konzumaci jen tepelně upravených potravin (včetně mořských plodů) a omývání zeleniny či ovoce pitnou vodou.

Proti choleře existuje také účinné očkování ve formě dvou dávek nápoje v rozmezí jednoho až šesti týdnů s přeočkováním po dvou letech, které poskytuje ochranu proti nejdůležitějšímu sérotypu O1, a to na dva roky.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Ebola a Česká republika – máme se bát?

Jaké je riziko, že se ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Co dělají Lékaři bez hranic na ochranu svých spolupracovníků bojujících s ebolou v postižených zemích a vracejících se domů?

Mohu se nakazit ebolou?

Riziko nákazy ebolou je nízké, a to i v průběhu epidemie. Virus eboly je přenášen pouze infikovanými pacienty, a to pouze v případě, že dojde ke kontaktu s jejich tělesnými tekutinami (krev, zvratky, sliny). Virus se nepřenáší vzduchem.

Riziko nákazy na ulici nebo ve veřejné dopravě je například ve srovnání s chřipkou minimální. Infikovaní nejsou pro své okolí nakažliví v momentu, kdy se nakazí.

Do té doby, než se u nakažené osoby projeví horečka nebo jiné příznaky (například průjem nebo zvracení), riziko nákazy nehrozí.

Ti, u kterých je riziko nákazy nejvyšší, jsou příbuzní pacienta a personál, který o něj pečuje, protože jsou s pacientem v těsném kontaktu během léčby.

Měli bychom se v České republice bát epidemie eboly?

Ne. Jelikož máme fungující zdravotnický systém a fungující orgány veřejné správy, tak každý případ nákazy ebolou v České republice bude okamžitě odhalen a dotyčná osoba bude ihned umístěna do izolace a léčena. Díky kvalitě naší zdravotní péče jsou šance na vyléčení velmi vysoké. Osoby s podezřením na nákazu budou bedlivě sledovány. Epidemie tudíž bude poražena v samotném zárodku.

Několik nedávných případů podezření na nákazu v ČR (u žádného se nakonec nemoc nepotvrdila) a okamžitá reakce dotčených orgánů ukazují, že preventivní opatření přijatá v ČR fungují.

To, že se nyní epidemie eboly v západní Africe rozšířila tak rychle a v takovém rozsahu, je důsledek slabého a špatně fungujícího systému zdravotní péče a veřejné správy a nedostatečné mezinárodní reakce. Velká část nakažených se nikdy nedostala do izolace a k léčbě a tak šířila nákazu dál. To u nás nehrozí.

Jaká opatření jsou zavedena pro spolupracovníky Lékařů bez hranic, kteří se vrací ze země postižené ebolou?

V zemích zasažených ebolou působí dva čeští spolupracovníci, pro něž samozřejmě platí to, co pro ostatní. Všichni naši spolupracovníci jsou v průběhu pobytu na místě stejně pod lékařským dohledem a z projektu mohou běžnou leteckou linkou odcestovat pouze tehdy, pokud nevykazují žádné symptomy.

Pod dohledem jsou i po svém návratu. Jakkoli nulové riziko neexistuje, v našich projektech máme nastavena velmi přísná opatření, která riziko nakažení minimalizují.

Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o zkušené profesionály pracující v ebolových projektech, jsou všichni perfektně informováni o riziku nákazy a o všech potřebných postupech v případě jakéhokoli podezření.

Od začátku epidemie eboly se do Evropy vrátilo už několik set našich spolupracovníků. Bezpečnostní opatření musela být aktivována pouze jednou, a to v případě jednoho spolupracovníka, který se vrátil do Belgie s vysokou horečkou, která ovšem s ebolou nesouvisela.

Mezi mnoha sty mezinárodních spolupracovníků, kteří v ebolových projektech na západě Afriky od března tohoto roku působili, došlo k nákaze pouze v případě dvou našich kolegyň z Francie a Norska. V obou případech byla nemoc díky našim bezpečnostním opatřením odhalena ještě v místě projektu a obě spolupracovnice byly kontrolovaně a v izolaci evakuovány do specializovaných léčebných zařízení.

Nemůžeme zcela vyloučit riziko, že někdo z našich spolupracovníků se do své země nevrátí s virem eboly. Můžeme ale jasně říci, že takový případ bude okamžitě odhalen a v naší zemi nikdy nezpůsobí epidemii.

V Čechách se cholery bát nemusíme,na hygienu ale dbejme nejen při cestování

Vytvořeno: 25. 5. 2017 Poslední aktualizace: 25. 5. 2017

„V posledních měsících dosáhl počet lidí nakažených cholerou ve světě řádu desetitisíců – onemocnění se vyskytlo v několika zemích, např. v Tanzanii či Etiopie.

Našich občanů se cholera může týkat, pokud tyto rizikové země navštíví, proto jim doporučujeme využít rad a možnosti vakcinace v očkovacích centrech a při cestování přísně dodržovat hygienická doporučení,“ uvedl dnes náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof.

Roman Prymula v souvislosti s dvěma pacienty, kteří byli v tomto týdnu hospitalizováni s průjmovým onemocněním po návštěvě Tanzanie.

Cholera je akutní průjmové onemocnění způsobené bakterií Vibrio cholerae. Po poměrně krátké inkubační době (1-5 dnů, někdy i jen několik hodin) postihnou nakaženého intenzívní průjmy, případně i zvracení.

Velmi rychle postupující dehydratace člověka ohrožuje na životě, na místě je antibiotická léčba a především rehydratace infuzní terapií. V našich podmínkách je pro lékaře možné onemocnění zvládnout na jednotce intenzivní péče.

Cholera je infekce velmi nepříjemná, nicméně smrtnost na toto onemocnění je přibližně jedno procento a týká se pacientů, kteří nebyli léčeni.

„Laboratorní vyšetření potvrdila u českých pacientů navrátivších se z Tanzanie jeden případ epidemické cholery, u druhého se jednalo o choleře podobné průjmové onemocnění.

Cholera je spojena s velmi nízkými sociálními a hygienickými standardy, zatímco u nás jsou tyto standardy vysoké, proto šíření cholery v ČR nepředpokládáme,“

sdělila dále Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Ve spolupráci s Hygienickou stanicí Hlavního městka Prahy byla nicméně přijata protiepidemická opatření a kontaktovány příslušné zahraniční instituce.

Při cestování do rizikových zemí doporučujeme občanům řídit se doporučeními epidemiologů – využít nabízených možností očkování a přísně dodržovat hygienická pravidla. V rámci předcházení infekce cholerou používejte výhradně balenou vodu, a to nejen na pití, ale i např. na čištění zubů či omývání ovoce a zeleniny. Vedle vody jsou nejrizikovějšími potravinami mimo jiné i syrové mořské plody.

Nejaktuálnější doporučení k cestování najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (popř. výběr konkrétní země).

Hygienická a vakcinační doporučení Vám poskytne nejbližší očkovací centrum.
 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: [email protected]

Jste spokojeni s obsahem této stránky?

Děkujeme! Máte nějaký nápad, jak stránku vylepšit?

Co zde chybí nebo byste vylepšili?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu!

Cholera po 15 letech v Česku. Dva lidé si ji přivezli ze Zanzibaru, jsou v karanténě

Kde se nacházíte: iROZHLAS.

cz / Zprávy z domova | Související témata: cholera karanténa infekční choroby Zanzibar Tanzanie

„Oba pacienti, u nichž byla diagnostikována cholera po návratu ze Zanzibaru, jsou již propuštěni z Ústřední vojenské nemocnice a jsou v domácí karanténě do doby tří negativních výsledků odběrů stolice,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Cholera je vysoce infekční onemocnění, které napadá zažívací ústrojí. Vyvolávají ji bakterie přenášené vodou či potravou znečištěnou fekáliemi. Příznaky jsou silné průjmy a dehydratace organismu. Inkubační doba je několik dnů.

Světová zdravotnická organizace dala víc za letenky než za boj s AIDS, TBC a malárií

Číst článek

Neléčená může být v polovině případů i smrtelná. V rozvojových zemích při epidemiích umírá tři až 15 procent pacientů, v zemích s vyspělým zdravotnictvím méně než procento nakažených.

Očkování existuje

Poslední dva případy cholery v Česku byly zaznamenány v roce 2002. Oba pacienti se nakazili zřejmě z kontaminované vody, jeden v Indii a druhý v Thajsku. Předtím ji přivezl český pacient v roce 1986 z Egypta.

V Tanzanii bylo podle údajů Světové zdravotnické organizace loni v dubnu zaznamenáno přes 24 tisíc případů cholery, 300 z nich na Zanzibaru.

Proti choleře je v Česku dostupné očkování, dvě dávky ve formě nápoje ochrání na dva roky. Prevencí je používání bezpečné vody na mytí obličeje a čištění zubů, dodržování základní hygieny a obezřetnost při konzumaci jídla a nápojů.

Další články

Nejčtenější

Koronavirus, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Budete mít zájem:  Příznaky Blížícího Se Přechodu?

Doporučujeme

Choleru na Haiti zanesli mírotvorci z Nepálu, šířila se řekami

Podle výsledků výzkumu přivezli bakterie cholery na Haiti příslušníci nepálského kontingentu, který má základnu u města Mirebalais. Cholera se pak rozšířila vodními zdroji nejprve po oblasti Artibonite a posléze i do dalších částí karibské země.

Od loňského října epidemie zabila už 5 500 lidí, dalších více než 363 000 onemocnělo.

Zárodky cholery se šíří především potravinami a vodními zdroji znečištěnými lidskými výkaly. Po krátké inkubační době se u nakaženého objeví průjem a zvracení, jež mohou vést k dehydrataci a v případě neléčení i ke smrti. Při včasném zajištění lékařské péče je cholera celkem snadno léčitelná.
 • „Naše zjištění přesvědčivě ukazují, že kontaminace (řeky) Artibonite a jednoho z jejích přítoků pod vojenskou základnou rozpoutala epidemii,“ uvedl v dokumentu pro červencové vydání časopisu amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
 • Podle dokumentu existuje „přesný vzájemný vztah“ v čase a místě mezi přesunem nepálské jednotky z oblasti v jejich asijské domovině, kde byl výskyt cholery zaznamenán, a prvními případy onemocnění v oblasti řeky Meille během několika málo dnů.
 • Odlehlost řeky Meille v centrální části Haiti a nepřítomnost dalších faktorů takřka vylučují, že by nákaza mohla na Haiti dorazit jakoukoliv jinou cestou.

Zárodky cholery na Haiti patří k jihoasijskému kmeni; byly zavlečeny lidskou činností do řeky Meille v místech nepálské základny, uvádí se ve zprávě týmu. Znečištění vodního zdroje pravděpodobně zavinily nevhodné hygienické podmínky.

Souběh okolností a závislost na říčním systému

OSN se naopak zdržela obvinění kohokoliv ze zavinění epidemie. Epidemii přisoudila „souběhu okolností“ včetně nedostatečné sanitární infrastruktury na Haiti a závislosti obyvatel na říčním systému.

Vyšetřování nařídil generální tajemník OSN poté, co na Haiti rostly protesty a kusé informace o epidemii ukazovaly na modré barety. Předtím však nejen OSN, ale i Světová zdravotnická organizace i CDC odmítaly vyšetřit původ nemoci, protože považovaly za důležitější pečovat o pacienty než zjišťovat zdroj.

V posledních měsících opět počet nemocných narostl v důsledku trvajících dešťů. Humanitární organizace Oxfam začátkem června uvedla, že denně ošetřuje více než 300 nových případů.

Nemoc se rozšířila i do sousední Dominikánské republiky, kde si vyžádala 48 mrtvých.

Očkování je nezbytné

V ČR máme údajně jeden z nejlépe propracovaných očkovacích kalendářů na světě. Nemusíme se bát záškrtu, černého kašle ani obrny.

Přesto se v poslední době kolem očkování objevují diskuse a přibývá i jeho odpůrců – v ČR jde zhruba o 7-8 % obyvatel.

Podle Světové zdravotnické organizace zachrání očkování na světě ročně dva až tři miliony lidí. Vakcinace zachrání každou minutu pět dětských životů.

K základnímu očkování v průběhu let přibyly vakcíny zamezující dalším nebezpečným nákazám. A k tomu ještě máme možnost volitelných vakcín, například proti chřipce, klíšťové encefalitidě, pneumokoku, rotaviru či spalničkám.

Právě ty se dostaly v uplynulém období do popředí zájmu: kvůli nedostatečné proočkovanosti obyvatel se u nás musíme vyrovnávat s epidemií, jež dosud neměla obdoby. Ke komplikacím spalniček, což se týká asi 30 % pacientů, patří infekce ucha, zápal plic, vážná onemocnění očí, dokonce i zánět mozku.

V ohrožení jsou zejména děti do pěti let a dospělí nad 20 let věku. Co se týká spalniček, existuje souvislost mezi nízkou proočkovaností populace a nárůstem počtu nemocných.

Kromě států, kde je omezená možnost očkování, se spalničky rozmohly také například na Ukrajině nebo ve Francii, tedy v zemích, kde lidé mají v očkování nízkou důvěru. Konkrétní infekce spalniček se k nám dostala od lidí, kteří do ČR přijeli za prací a jejichž zemích je nízká proočkovanost.

Právě epidemie spalniček je podle odborníků jasným důkazem, jak by to dopadlo, kdyby se zrušilo stávající očkování. Kdybychom byli všichni proočkovaní, ušetřilo by to také obrovské finanční prostředky vynakládané na léčbu nemocných.

Princip očkování

Očkovací látka je tvořena malým množstvím oslabených nebo usmrcených bakterií, virů či jejich částí, které nejsou schopny vyvolat onemocnění jako takové. Aby se dostalo do těla, potřebují nosnou látku, která se nazývá adjuvans.

Tělo si očkováním vytvoří proti danému mikroorganismu protilátky a v případě, že se s onemocněním člověk v budoucnu setká, je na boj s ním připraven. Nemoc buď nepropukne vůbec, nebo jen v mírné formě. V současnosti existují účinné vakcíny proti více než třiceti druhům infekčních onemocnění.

Díky očkování došlo nebo dochází k vymýcení takových nebezpečných infekcí, jako je tuberkulóza nebo meningitida.

Inaktivované vakcíny obsahují „mrtvé“ mikroorganismy, jejichž antigenní povrch vyvolává imunitní reakci (cholera, černý kašel, chřipka, hepatitida A). Živé oslabené vakcíny obsahují živé mikroorganismy, které jsou upravené tak, aby nemohly vyvolat onemocnění (příušnice, zarděnky, spalničky).

Subjednotkové vakcíny – jde o poměrně širokou skupinu vakcín, která zahrnuje očkovací látky obsahující části mikroorganismů, látky vyrobené rekombinantní technikou (acelulární vakcíny proti černému kašli a hepatitidě B).

Některé vakcíny mohou obsahovat zbytkové, bezpečné množství formaldehydu, který se používá při výrobě k potlačení aktivity mikroorganismů či k zabránění mikrobiálního znečištění. Jde například o vakcínu proti dětské obrně, hepatitidě typu A nebo tetanu.

Formaldehyd je důležitou součástí lidského metabolismu. V každém 1 ml krve lze najít zhruba 2,5 mg této látky. V krevním oběhu dítěte koluje přibližně 1,1 mg formaldehydu. Toto množství je nejméně pětkrát vyšší než množství obsažené ve vakcínách (0,2 mg).

Některé vakcíny obsahují hliník – stejně jako voda, vzduch či dětské příkrmy. Maximální bezpečná hladina hliníku je 2 mg/kg hmotnosti na den. Množství hliníku ve vakcíně této hladiny nikdy nedosáhne: v průběhu šesti měsíců života obdrží dítě zhruba 2,8-4 mg hliníku z vakcín.

Ve stejné době přijme na 10 mg hliníku z mateřského mléka a ještě mnohem více z dětské výživy.

Pokud něco reálně po očkování hrozí, bude to alergická reakce. Proto zůstávají očkovaní půl hodiny v čekárně. Po očkování také dochází k lokální reakci, k zatvrdnutí, zarudnutí či bolesti v místě vpichu, přidává se zvýšená teplota, únava či rozmrzelost očkovaného dítěte. Do jisté míry to svědčí o tom, že tělo zaujalo obrannou reakci a vytváří protilátky.

Možné nežádoucí účinky vakcinace jsou včetně frekvence jejich výskytu povinně uvedeny v příbalovém letáku vakcíny. Výskyt nežádoucích účinků vakcinace monitoruje Státní ústav pro kontrolu léčiv, jemuž jsou očkující lékaři povinni nežádoucí účinky hlásit. Dále provádějí hlášení samotní výrobci vakcín.

Hlásit nežádoucí účinky může kdokoli, kdo se o takovém účinku dozví.

Studium výzkumu a vývoje nové vakcíny trvá obvykle deset až třicet let. Klinické studie provádějí výrobci, ale jejich výsledky musí být vyhodnoceny nezávislými regulačními autoritami. V Evropě má tuto roli Evropská léková agentura.

Studie jsou prováděny podle velmi přesně stanoveného rozsáhlého protokolu, který schvalují kromě Evropské lékové agentury ještě Státní ústav pro kontrolu léčiv a etické komise.

I poté se bezpečnost vakcíny sleduje v takzvaných postlicenčních studiích.

Proč očkovat?

Za poslední léta se podařilo díky očkování globálně snížit počet případů:

 •          černého kašle o 94 %
 •          mozkové obrny o 99 %
 •          záškrtu o 93 %
 •          zarděnek o 96 %
 •          tetanu o 89 %

Plošné očkování je možné ukončit pouze u nemocí, které jsou vymýceny celosvětově. Zatím jde o pravé neštovice, v blízké budoucnosti snad můžeme očekávat vymýcení dětské obrny.

Ukončí-li se očkování, začne narůstat procento populace, jež nebude proti danému onemocnění dostatečně chráněna. Při kontaktu s onemocněním začne opět docházet k epidemiím.

Navíc některé infekce nejdou šířeny pouze mezi lidmi, ale přenos je umožněn zvířaty či organismy přežívajícími v půdě. Není tedy možné je vymýtit a bude nutné proti nim trvale očkovat.

Nové vakcíny

Co se týká vývoje nových vakcín, jde spíš o stabilní situaci. Složení vakcín je stále stejné, obecně se omezuje množství přídatných, stabilizačních látek.

Očkování budoucnosti? To je například vakcína proti pásovému oparu, který vzniká opětovným uvedením do aktivního stavu viru planých neštovic, takzvanou reaktivací.

Je to velice nepříjemné, roky trvající onemocnění, jež se projevuje velmi silnou bolestí.

Přestože vývoj vakcín jde pořád kupředu, stále je tady globální hrozba infekčních onemocnění. Například meningitidou onemocní každý rok 2,8 milionu lidí na celém světě. Meningokokové meningitidě podlehne na světě každých osm minut jedna osoba – nemocný člověk může umřít do čtyřiadvaceti hodin. Jeden člověk z deseti nakažených zemře, jeden člověk z pěti přeživších má trvalé následky.

V současnosti se vědci zaměřují na vývoj vakcín, které zabraňují akutnímu zhoršení potíží, například u chronické plicní obstrukční nemoci. Ve stadiu klinických studií je terapeutická vakcína proti žloutence typu B nebo vakcína proti vzteklině. Vědci v Indii vyvíjejí vakcínu proti tuberkulóze, která má poskytnout lidem dlouhodobou ochranu.

V současnosti je možné se nechat očkovat proti TBC vakcínou, která je však určena pro rizikové pacienty. Její účinnost se pohybuje okolo osmdesáti procent. Poměrně novým trendem je očkování těhotných. U fyziologického těhotenství se doporučuje očkovat v posledním trimestru těhotenství.

Očkováním je chráněna matka, ale i plod až do té doby, kdy je možné jej očkovat po narození.

Proč se očkovat v dospělosti

Významným důvodem, proč očkovat v dospělosti, je ztráta ochrany z očkování v dětství a stárnutí imunitního systému a klesající schopnost ochrany před infekčním onemocněním.

Některá infekční onemocnění, kterým můžeme předcházet očkováním, bývají ve starším věku navíc spojena s výskytem někdy i těžkých komplikací, hospitalizací nebo úmrtím.

Velice podceňované je očkování proti klíšťové meningoencefalitidě – ta proběhne u dětí většinou mírněji než u starší, rizikovější populace, která je napadením klíštětem více ohrožena. Jde o typické onemocnění volného času – starší lidé jsou v důchodu, chodí na houby, zahrádkaří. Proočkovanost je však bohužel asi čtvrtinová.

Starší lidé by se měli nechat očkovat také proti pneumokokům a proti chřipce. Pneumokoky se šíří kapénkovou infekcí, tedy kašlem a kýcháním, ale nákazy je možná i slinami. Svým nosičům nezpůsobuje problémy, dokud nedojde k oslabení obranyschopnosti organismu, například při viróze. Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci.

kKomě výše zmíněných vakcín je třeba myslet i na to, že nám s věkem dobíhá ochranná funkce očkování proti dětským nemocem. O možnostech vakcinace se může každý poradit nejen u svého praktického lékaře, ale i v některém z očkovacích center.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector