Má homeopatika hradit pojišťovna?

Má homeopatika hradit pojišťovna?

Pojistitel PetExpert je ČSOB Pojišťovna

Má homeopatika hradit pojišťovna?

 • Vstup do pojištění
 • Věk při vstupu (min)
 • 50 dní
 • 180 dní (6 měsíců)
 • Věk při vstupu (max)

6 let (velká plemena psů)8 let (střední plemena psů a kočky)

10 let (malá plementa psů)

 1. 8 let
 2. Identifikace zvířete
 3. Čip nebo tetování
 4. Čip nebo tetování, Musí být evidován u obecního/městského úřadu.
 5. Průkaz původu
 6. Nevyžadován
 7. Nevyžadován
 8. Požadavek očkování
 9. Ano dle doporučení veterináře, pokud není tak nemá vliv na úhradu nesouvisející nemoci
 10. Ano
 11. Krytá rizika a limity
 12. Léčba úrazu a nemoci

Ano, bez omezení délky léčby (dermatologie 90 dní)Úraz: 20tis KčStart: 35tis KčBasic: 45tis KčPremium: 80tis Kč

Exclusive: 120tis Kč

Pouze nutně a  účelně  vynaložené náklady v souvislosti  s akutním onemocněním (stav ohrožujícího psa na životě, vyžaduje neodkladnou  léčbu)10tis Kč20tis Kč

30tis Kč

 • Hospitalizace zvířete
 • Ano, bez omezení délky hospitalizace
 • Max. 10 dní
 • Náklady na nalezení
 • Ano (Basic: 2.5tis Kč, Premium: 5tis Kč, Exclusive: 5tis Kč)
 • Ne
 • Kompenzace ztráty/odcizení
 • Ano (Premium: 15tis Kč, Exclusive: 20tis Kč)
 • Ne
 • Smrt zvířete

AnoPremium: 15tis KčExclusive: 20tis Kč

(zaniká po dosažení věkového limitu)

 1. Ne
 2. Pojištění odpovědnosti
 3. Ano2 mil Kč
 4. Ne
 5. Benefit za věrnost

Ano 1.000 Kč za bezškodní průběh po 24 měs.

 • Ne
 • Výluky a omezení plnění
 • Čekací doba

3 dny úraz30 dní nemoc

60 dní ztráta/odcizení

 1. 3 dny úraz30 dní nemoc
 2. Omezení délky léčby
 3. Neomezeno (do ročního limitu) mimo dermatologie (90 dní)
 4. Ano – pouze nutně a účelně vynaložené náklady za léčbu onemocnění, které psa ohrožuje na životě
 5. Opakované onemocnění
 6. Hrazeno
 7. Nehrazeno
 8. Dědičná nemoc
 9. Nehrazeno
 10. Nehrazeno
 11. Zubní ošetření
 12. Hrazeno při úrazu, redukci mandibulárních korunek, záněty dásní s doloženou pravidelnou prevencí, zubní cysta, hypoplazie skloviny
 13. Informace není k dispozici
 14. Kožní onemocnění
 15. Hrazeno
 16. Informace není k dispozici
 17. Diagnostika bez nálezu a následné léčby
 18. Hrazeno
 19. Informace není k dispozici
 20. Vrozené vady
 21. Nehrazeno
 22. Nehrazeno
 23. Použití psa k vojenským nebo obdobným účelům
 24. Hrazeno (vyjma válečných událostí)
 25. Nehrazeno
 26. Závody a soutěže
 27. Hrazeno (vyjma profesionálních sportů za účelem výdělku)
 28. Nehrazeno
 29. Potrava a diety
 30. Ne – vyjma ordinovaných produktů Calibra Pro v rámci pilotního projektu, tekuté stravy při hospitalizaci a dále hradíme 40 % stravy při léčbě močových kamenů
 31. Ne – včetně  dietní stravy
 32. Alternativní léčba
 33. Hrazeno (produkt Premium a Exclusive  – homeopatie, akupunktura, bylinná léčba, chiropraktická manipulace)
 34. Nehrazeno
 35. Vyřízení pojistné události
 36. Požadované dokumenty
 37. Žádné (pokud ošetřeno ve smluvní síti)
 38. Formulář potvrzený veterinářem
 39. Rychlost vyřízení (úraz, nemoc)
 40. 10 min u smluvního veterináře, 3 dny u nesmluvního
 41. Informace není k dispozici (ze zákona limit 3 měsíce)
 42. Možnost předautorizace ošetření
 43. Ano
 44. Ne
 45. Spoluúčast
 46. Od 10 % (min 1000 Kč na událost)

500 Kč– 2000 Kč (čím vyšší spoluúčast, tím dražší pojištění. Např. SÚ 2000 Kč stojí 2098 Kč ročně, 500 Kč stojí 5038 Kč ročně.

 • Zatížení klienta
 • Klient hradí pouze spoluúčast ve smluvních zařízeních, ostatní hrazeno  z pojištění přímo lékaři
 • Klient hradí plný účet lékaři, po uzavření pojistné události přiznaná část zaslaná klientovi.

Upozornění: Srovnání podmínek pojištění domácích mazlíčků poskytovaném na českém trhu provádíme v pravidelných intervalech a to ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné – publikované informace na webech pojišťoven a publikované dokumenty, např. Všeobecné pojistné podmínky.

Níže uvedené srovnání vychází z údajů k 10.1.2020. I přes veškeré úsilí, které tomuto srovnání věnujeme se mohou vyskytnout nepřenosti v případě aktualizací a úprav podmínek, které v mezičase nezachytíme. V takovém případě budeme rádi za upozornění, abychom přehled upravili.

I přes naši snahu uvádět srovnání objektivně, se nejedná o nezávislé porovnání.

Homeopatie prodražuje péči, zjistili v Německu

V poslední době se množí klinické důkazy o neúčinnosti homeopatických přípravků. Méně pozornosti je zatím zaměřeno na ekonomické dopady jejich používání. Traduje se, že homeopatie šetří zdravotnickým systémům náklady.

V Německu však vědci analyzovali data jedné velké zdravotní pojišťovny a tuto tezi nepotvrdili, Naopak jim vyšlo, že tam, kde se homeopaticky léčí, jsou náklady vyšší než u „konvenčních“ postupů.

Retrospektivní nákladová analýza je volně dostupná na odborném severu PLOS ONE.

Cílem studie bylo porovnat náklady na zdravotní péči pacientů využívajících doplňkovou homeopatickou léčbu (homeopatická skupina) s náklady u těch, kteří dostávali obvyklou péči (kontrolní skupina).

Data o nákladech 44 550 pacientů, z nichž přes 67 procent tvořily ženy, poskytla velká německá zdravotní pojišťovna Techniker Krankenkasse.

Pacienti v obou skupinách byli zkoumáni na základě socio-demografických proměnných, stejně jako z hlediska nákladů, počtu hospitalizací i dnů nemocnosti v předcházejících 12 měsících (než podepsali kontrakt na tzv. integrovanou péči, která zahrnuje proplácení homeopatie).

Dále byly porovnávány kumulativní náklady za 18 měsíců (po uzavření kontraktu) v obou skupinách napříč diagnózami i pro šest konkrétních diagnóz: deprese, migréna, alergická rýma, astma, atopická dermatitida a bolesti hlavy.

Má homeopatika hradit pojišťovna?Průměrné náklady v eurech na pacienta v čase (v měsících). Horní část socio-ekonomické náklady, dole přímé náklady pojišťoven. Spojnice koleček = homeopatická skupina, spojnice trojúhelníků = kontrola.

Z pohledu „společenského“ celkové náklady po 18 měsících byly vyšší v homeopatické skupině než v kontrolní skupině, s tím, že největší rozdíl byl zaznamenán ve ztrátě produktivity a nákladech na ambulantní ošetření pacienta. Rozdíl mezi skupinami se v čase zmenšoval. Z pohledu zdravotního pojištění byly zaznamenány v homeopatické skupině vyšší náklady než v kontrolní skupině u všech diagnóz, ačkoliv ne vždy byl rozdíl statisticky významný.

Populární alternativa

Homeopatie je v Německu velice oblíbená. Při průzkumu na reprezentativním vzorku 1503 osob až 60 procent dotazovaných uvedlo, že používá homeopatii. Údajně 7030 lékařů se na ní specializuje. Autoři analýzy připomínají, že se homeopatie zrodila v době, kdy medicína často více škodila, než pomáhala.

Je založena na víře, že ředění a protřepávání léčivých látek zvyšuje jejich účinnost. Ředěním se může dosáhnout stavu, kdy v roztoku již není přítomna žádná molekula původní látky.

Budete mít zájem:  Hinduismus

Vědci odmítají, že by tam mohla zbýt nějaká paměť, informace, nebo cokoliv, co by pak  zprostředkovalo léčebný účinek a považují homeopatický lék za placebo.

Popularita homeopatie nejen v Německu má tři hlavní důvody: lékaři věnují více času pacientům, absentují nežádoucí účinky (neboť tam, kde nic není, nemůže ani nic škodit) a hlavně lidé prostě věří v její léčebný efekt.

„Přestože chybí validní vysvětlení mechanismu účinku vysoce zředěných homeopatických léků, je homeopatie v Německu hrazena více než více než 80 zdravotními pojišťovnami,“ uvádí autoři studie s tím, že samy pojišťovny často uvádějí, že důvodem, proč homeopatii hradí, je právě šetření nákladů.

Studie ve prospěch homeopatie nejsou kvalitní

Nedávná práce Viksveena a kolegů poskytla přehled o dostupných studiích zaměřených na nákladovou efektivitu homeopatie. Osm ze čtrnácti studií došlo k závěru, že je homeopatie méně nákladnější, než konvenční léčba, ve čtyřech byly výsledky podobné a jenom ve dvou  byla homeopatie nákladnější.

Současně ale přehled ukázal, že ekonomické hodnocení homeopatie bylo příliš heterogenní a jednotlivé studie postrádaly metodologickou kvalitu. Jiná nová analýza sekundárních dat porovnávala náklady na léčbu za šestileté období u „konvenčního“ praktického lékaře s praktikem, který se orientoval na alternativní medicínu.

Podle holandských autorů této studie byly náklady u alternativní léčby nižší o 200 eur za rok. Bohužel však nezveřejnili subanalýzy pro různé druhy alternativní medicíny. Chyběly také některé další údaje.

Obecně ale odborná literatura na téma nákladů homeopatické léčby poněkud tápe a nedochází k jasným výsledkům Jedním z důvodů je, že lze jen obtížně navzájem porovnávat výsledky v jednotlivých zemích vzhledem k odlišným ekonomickým podmínkám a způsobům hrazení péče.

Je třeba provést další analýzy

Ve zmíněném přehledu Viksveena a spol.

se udává, že „nejrelevantnější“ v případě homeopatické léčby jsou náklady na konzultace a že obecně náklady na léky jsou u homeopatické léčby nižší než u konvenční.

Naproti tomu výsledky německé studie, o které tu píšeme, zvýšení nákladů u homeopatické léčby bylo pozorováno u různých typů nákladů, včetně nákladů na léky, ambulantní péči a ztrátu produktivity.

Zajímavé je, že z detailní analýzy preskripce v německé studii plyne, že ačkoliv u pacientů v homeopatické skupině byly zjištěny vyšší náklady na léky, počet receptů byl podobný v obou skupinách. Z toho plyne, že v homeopatické skupině pacienti dostávali dražší léky.

Navíc v tří čtvrtinách případů měli předepsány léky ještě od dalších lékařů. Mnoho pacientů vyhledávajících homeopatickou léčbu je chronicky nemocných.

 A pokud chtějí mít proplacenu homeopatickou léčbu, jsou zařazeni v programu integrované péče, kdy se jim dostává více pozornosti i více péče a mají diagnostikováno více chorob. To zase může vést ke zvýšení potřeby další konvenční léčby, což je spojeno s vyššími náklady.

V prvních třech měsících homeopatičtí pacienti mají vykázáno o 126.2% více diagnóz než kontrolní skupina. Největší rozdíl mezi skupinami byl zaznamenán u diagnóz z oblasti duševního zdraví.

Závěr analýzy je ale jasný. Nepotvrdila tradované přesvědčení, že homeopatie šetří náklady ve zdravotnictví. Naopak. V porovnání s obvyklou léčbou je spojena se signifikatně vyššími náklady. Před německými zdravotními pojišťovnami tak stojí výzva, jak naložit s úhradou homeopatické léčby a jak zodpovědět otázku: Není tohle placebo příliš drahé pro německé zdravotnictví?

-cik-

Homeopatie u nás a v zahraničí

V současné době je homeopatie trendem v léčení. Užívá ji mnoho spokojených pacientů, ale zároveň podléhá i jisté vlně odporu a nedůvěře. Rozhodně ale nezůstává opomenuta, ba naopak. Počet uživatelů homeopatie je neustále na vzestupu. Proč je tomu tak?

Cílem následujícího textu je zmapování současné situace homeopatie v naší republice a v zahraničí, zejména pak ve Spolkové republice Německo. To by mělo posloužit k získání základních informací o této léčebné metodě, která je používána především v alternativní medicíně.

Co je homeopatie

Homeopatie vznikla jako ryze lékařská metoda, kterou založil před více než 200 lety Samuel Hahnemann. Tento německý lékař byl zklamaný schopností tehdejších léčebných prostředků, a tak hledal nové cesty k uzdravení.

Klíčové je Hahnemannovo zjištění, že některé léky jsou schopny vyvolat symptomy podobné příznakům nemocí, proti kterým byly s úspěchem používány. Testoval další substance, které předtím nikdy nebyly léčebně užívány, za účelem objevení jejich možných léčebných účinků.

Léky takto používané někdy před vlastním zlepšením způsobí zhoršení stavu. Pomocí různých experimentů došel k závěru, že malé dávky připravené ředěním a protřepáváním mají nakonec účinek větší než původní substance, a to i přesto, že přítomnost látky v roztoku již není chemickou cestou prokazatelná.

Technika přípravy léku spočívá v postupném ředění substance ve vodě a alkoholu. Mezi jednotlivými ředěními se roztok energeticky protřepává a tímto postupem pak vzniká tzv. potencovaný lék.

Homeopatie v ČR

V České republice se homeopatie používala více či méně do roku 1950. Poté byla tehdejším režimem zcela zakázána. Po následujících 40 letech nebylo v roce 1989 v naší republice jediného lékaře, který by měl jakékoli hlubší poznání o homeopatii, a proto se muselo začít opět od začátku. Homeopatie se v naší republice začala ve větší míře používat až v roce 1989.

Klasickou homeopatii může v České republice praktikovat bez jakýchkoli omezení jak lékař, tak člověk bez lékařského diplomu. Je pouze na volbě každého pacienta, zda navštíví homeopata lékaře, či homeopata nelékaře. Bohužel zde zatím neexistuje legislativní rámec, který by tuto situaci řešil.

Homeopatické léky jsou k nám dováženy, protože u nás nepůsobí žádná homeopatická lékárna, která by si je sama vyráběla.
Vědecká rada České lékařské komory v roce 1993 konstatovala, že homeopatii považuje za léčebnou metodu. V roce 2011 pak vstoupila v platnost právní úprava, která umožňuje výrobcům homeopatik uvádět dávkování přípravku.

Budete mít zájem:  Dubnové pročištění podle čínské medicíny

Homeopatika jsou v ČR registrována jako léky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. V novém zákoně jsou homeopatika definována jako „homeopatické přípravky určené k podání ústy nebo zevně ke zmírnění méně závažných příznaků či méně závažných onemocnění, jež nevyžadují dohled nebo zásah lékaře“.

V současnosti existuje v naší republice několik společností poskytujících homeopatické vzdělávání.

Patří mezi ně především Homeopatická lékařská asociace (jejímiž členy jsou pouze lékaři a která poskytuje vzdělání pro lékaře, lékárníky, ale také nelékařské zdravotnické profese), Česká škola klasické homeopatie, Česká lékařská homeopatická společnost, Česká komora klasické homeopatie, Homeopatická fakulta s klinikou s. r. o. aj.

Kurzy jsou určeny nejen lékařům, ale i laikům.
Například požadavky na vzdělání v klasické homeopatii (jeden ze směrů) určuje Evropská rada pro klasickou homeopatii a Česká komora klasické homeopatie. Ta také uděluje akreditaci k výuce. Společnosti si tímto zajišťují profesní způsobilost a v jednotlivých členských organizacích dohlíží nad dodržováním etického kodexu. Výuka musí probíhat nejméně 400 hodin, z toho 200 hodin by měla činit výuka praktická. Vždy musí být ve studiu zahrnuty základy medicínských znalostí.

V různých směrech homeopatie bylo u nás vyškoleno přes 6000 lékařů, registrováno u nás je zhruba 1200 homeopatik. Jejich obrat tvoří 0,5 % obratu všech léčiv. Homeopatickou léčbu české pojišťovny nehradí.

Homeopatie v zahraničí

V současné době je homeopatie používána ve více než osmdesáti zemích světa. Například ve Francii, Bulharsku a Indii je vyučována na lékařských a farmaceutických fakultách a je také integrována do systému všeobecného zdravotnictví. Nejrozšířenější je v Brazílii, Argentině a v Indii.

V Indii je homeopatie asi nejoblíbenější, existuje zde více než 100 homeopatických nemocnic.
Zejména ve Francii je propagována klinická homeopatie. Tento nový trend v homeopatii přináší pro pacienty možnost propojení klasických instrumentálních a laboratorních metod.
Dobré zkušenosti mají také ve Švýcarsku.

V této zemi na homeopatickou léčbu přispívají i zdravotní pojišťovny. Částečně jsou homeopatika hrazena i ve Velké Británii, Francii a Německu. V Kanadě a Belgii na ně přispívají některé soukromé zdravotní pojišťovny.

V Německu, Belgii, Švýcarsku, Nizozemsku i v USA jsou ze zdravotního pojištění hrazeny také homeopatické konzultace, které jsou nezbytné v případě komplikovanějších onemocnění.

V celé Evropě je homeopatie praktikována jak lékaři, tak i lidmi bez lékařského vzdělání, kteří obvykle mají čistě homeopatické vzdělání typu college. Pouze ve Švédsku je homeopatie praktikována pouze nelékaři a ve Francii naopak pouze lékaři. Téměř neznámá je homeopatie v Japonsku, Číně a Koreji.

Homeopatie v Německu

Jak již bylo výše zmiňováno, Německo je zemí, kde je využívání homeopatik hojné a uznávané i v medicínském prostředí. Homeopatické léky jsou zde částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a patří mezi běžné terapeutické možnosti velkého počtu lékařů. Jedná se například o aplikace v pediatrii a onkologii.

Podle zkušeností německých lékařů kojenci reagují na homeopatika daleko lépe než na invazivní moderní léky na chemické bázi. Mimo jiné se tak léčí abstinenční syndrom u dětí matek závislých na alkoholu či drogách, novorozenecká žloutenka a také homeopatika pomáhají např. ke zklidnění dítěte při poúrazovém šoku. Onkologickým pacientům ulevují při nevolnostech po chemoterapii.

Doktorka Sigrid Kruseová vede homeopatický tým čtyř lékařů na dětské klinice univerzitní nemocnice v Mnichově, což je totéž jako u nás fakultní nemocnice. Ta mnichovská navíc patří mezi ty, které udávají tempo v medicíně. Je průkopnická a největší. Prováděla například první transplantace kostní dřeně u dětí.

Zabývá se výzkumem a díky tomu tu mají laboratorními výzkumy doložitelné výsledky homeopatické léčby u stovek dětí.

Homeopatický tým funguje na klinice jako hasiči. Když klasická medicína nepomáhá, volají je kolegové ke konzultacím. Doktorka Kruseová uvádí dlouhý výčet užívání homeopatik mimo jiné u dětských úrazů, spálenin či při zmatenosti a šoku dětí. Také na neurologii, kde pomáhají homeopatika děti zklidňovat, či na onkologii, kde snižují vedlejší účinky chemoterapie a pomáhají od nevolností.

Závěr

Je zřejmé, že vědce čeká ještě dlouhá cesta k tomu, aby nám vysvětlili, na jakém principu homeopatie funguje. Účinky homeopatie jsou zejména v zahraničí hojně využívány. Například v sousedním Německu se homeopatie stává přirozenou součástí kvalitní nemocniční a ošetřovatelské péče.
Toto může být pro nás dostatečným podnětem k zamyšlení a možná i k dalšímu, bližšímu zkoumání.

SOUHRN

Sestra se čím dál častěji při své práci setkává s pacienty, kteří vedle současné, klasické léčby vyžadují různé alternativní léčebné postupy. To je signál pro to, aby i v této problematice byly sestry dostatečně informovány a dokázaly v těchto situacích reagovat na potřeby pacienta. Klíčová slova: homeopatie, homeopatika, Samuel Hahnemann, léčebná metoda, alternativní medicína

O autorovi| Bc. Světla Kořínková Die Ambulanten – Home Care, Pfreimd, Spolková republika Německo ([email protected])

Homeopatika jako léčivá lež. Lidé je chtějí, krčí rameny lékárníci a prodeje rostou

„Stačí, když v lékárně místo platby za homeopatika třikrát praštím peněženkou o pult?“ ptá se posměšně jeden z odpůrců nejrozšířenější alternativní léčebné metody.

Naráží přitom na to, co kritikům homeopatie vadí nejvíce – tedy prakticky nulový obsah léčivé látky v něčem, co je za lék považováno.

Oslovené lékárny se ovšem homeopatik nebojí a potvrzují, že právě teď jejich prodeje prudce rostou.

Český klub skeptiků Sisyfos každoročně pořádá akci s názvem Předávkování homeopatiky v Praze, homeopatii přitom opakovaně označuje za podvod na pacientech. „Kampani se přezdívá 'předávkování homeopatiky', protože to je přesně to, co účastníci udělají, aby ukázali, že homeopatika nejsou léky a nemělo by se s nimi tak nakládat,“ uvádějí skeptici na svém webu.

Homeopatie je založena na údajném principu podobnosti.

Velmi zjednodušeně – léčí se lékem, který by u zdravého jedince vyvolal dané onemocnění, ale tento lék je v tak malé koncentraci (tak zředěný neboli potencovaný), že je běžnými přístroji neměřitelná.

Svou roli u výroby hraje i takzvaná dynamizace, což je pravidelné protřepávání během ředění, které má zvyšovat účinnost. Výsledným efektem homeopatik je přenos jakési informace.

Budete mít zájem:  6 diet, které jsou zdravé – ano, opravdu existují, jsou to tyto!

Podle klubu Sisyfos ale není možné, aby se zředění homeopatik tak, jak se u nich uvádí, docílilo dosavadními technologiemi. „Pro představu, ředění C60 uváděné na homeopatikách je poměr hmotnosti jednoho elektronu k hmotnosti Slunce,“ dodávají skeptici.

Složení a účinkům nejoblíbenějšího homeopatika zvaného Oscillococcinum se před časem velmi podrobně věnoval také server Technet.cz. Novináři prokázali, že oblíbený přípravek je ve skutečnosti pouhý čistý cukr.

Podle zákona jde o lék

Řada skeptiků si pokládá otázku, zda je správné, aby se homeopatika nabízela v lékárnách vedle prokazatelně účinných „normálních“ léků. Zákon o léčivech nicméně homeopatický přípravek považuje za léčivý přípravek, i když nemá zcela jeho vlastnosti a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem.

„Je zhotovený ze základních homeopatických látek podle homeopatického výrobního postupu popsaného Evropským lékopisem. Homeopatický léčivý přípravek může být podán samostatně i jako doplněk ke klasické léčbě,“ upřesňuje odborná konzultantka lékáren BENU Ivana Lánová.

„Většina homeopatických přípravků na trhu u nás jsou registrované léky a většinu nabízím tedy jako léky. Homeopatika nabízím zákazníkům, kteří mají o tento typ léčby zájem, a až na výjimky – například v těhotenství – je nenabízím jako léčbu první volby,“ popisuje svůj postup Vladimír Novotný z lékárny na Táborsku.

Podle lékárníků oslovených Aktuálně.cz homeopatika do lékáren patří a k tomu, zda by neměl být jejich prodej pro jejich nepodložený účinek v lékárnách zakázán, se většina z nich nechce vyjadřovat. Shodují se ale na tom, že zákazník má mít možnost volby mezi klasickou a alternativní medicínou.

„V současné době je pojem homeopatie již v širším povědomí. Většina zákazníků si může zjistit během pár minut princip a filozofii homeopatie. Problém bych viděl, kdyby měla být homeopatika hrazena ze zdravotního pojištění,“ dodává pro Aktuálně.cz Novotný.

Obsah léčiva je mizivý, cena už nikoli

Ačkoli podle vědeckých měřítek je přítomnost léčivé látky v homeopatikách mizivá, o jejich ceně se to samé říct nedá. Jedna tobolka se sladkými bílými kuličkami vyjde okolo stokoruny, potřeba jich je dle návodu na kompletní léčbu hned několik a často i několik různých typů.

Konkrétně třeba balení 30 dávek Oscillococcina, které má podle výrobce pomáhat v boji s chřipkou, stojí přes 500 korun. Preventivně se sice doporučuje užívat jednu dávku jednou týdně, při prvních příznacích chřipkových stavů se ovšem užívá jedna dávka třikrát denně po dobu až tří dnů. Zde stojí za připomenutí, že právě u tohoto přípravku prokázal Technet.cz, že se jedná jen o čistý cukr.

Prodeje Oscillococcina se nicméně začínají v podzimním období výrazně zvedat. „Na e-shopu Lékárna.

cz si homeopatika vloží do nákupního košíku mimo sezonu chřipek v průměru dva až tři zákazníci denně, v podzimním a vánočním období zájem zákazníků každý rok významně roste.

Oscillococcinum je nejžádanější přípravek z nabídky homeopatik, zájem je hlavně o balení s větším počtem dávek, řádově prodáme v sezoně jednotky stovek kusů,“ uvádí na dotaz Aktuálně.cz výkonný ředitel Lékárna.cz Karel Klodner.

Zájem zákazníků o homeopatika potvrzuje také Pilulka.cz. „Měsíčně se v Pilulka lékárnách prodá okolo 10 tisíc kusů homeopatik. Nejprodávanější homeopatikum je Oscillococcinum s prodejem okolo 500 kusů měsíčně,“ říká specialistka PR a marketingu Kateřina Schotliová.

V cizině předepisují homeopatika i lékaři

Podle Lánové ale homeopatika nejsou v Česku tolik žádána jako v jiných zemích. „Například ve Francii, kde jsou běžně lékaři doporučovanými a předepisovanými léky,“ doplňuje Lánová. Podle ní se nejvíce prodávají homeopatika na chřipku a kašel, ale velmi často se též prodává přípravek na podporu kojení.

Oslovené lékárny potvrzují, že právě maminky patří mezi nejčastější uživatelky homeopatik. Vyhovuje jim hlavně to, že lék je bez vedlejších účinků a dá se různě kombinovat. „Jejich léčivé síle věřím. Mám je odzkoušená na sobě i na svém dítěti.

Samozřejmě to neznamená, že když dostanu od doktora antibiotika, že je zahodím a půjdu si pro homeopatika. Používám je jako prevenci a podpůrnou léčbu ke klasické léčbě během nemoci,“ popisuje pro Aktuálně.

cz jedna z nich, vysokoškolačka Eva z Prahy, která pracuje jako IT analytička.

„Homeopatii věřím, ale pokud by to byly už velmi závažné choroby, tak bych se spíše svěřila odborníkovi. Lehčí zdravotní záležitosti převážně řeším přírodní léčbou a právě homeopatií,“ říká další maminka, paní Lucie z Benešovska, která pracuje ve veřejném sektoru.

Vysokoškolačka Lenka z Prahy homeopatika vyzkoušela již několikrát, ale nedosáhla výsledku, který od nich očekávala. „Příliš nefungují, chce to užívat dlouhodobě. To většinou nevydržím a sáhnu po klasice. Příklad za všechny – homeopatické pastilky proti nevolnosti v autě nikdy nezabraly, oproti tomu klasický lék zabral okamžitě,“ popisuje.

Víra v léčebný účinek homeopatik přitom podle zjištění Aktuálně.cz u Čechů nesouvisí ani tak s úrovní dosaženého vzdělání či typem profese. Zastánce i kritiky tohoto druhu léčby lze najít napříč celou společností.

Na lidech, které jsme oslovili a kteří si v naprosté většině případů nepřáli uvést plné jméno, je ale patrné, že pro Čechy jsou homeopatika citlivé téma a k jejich účinkům se často neradi veřejně vyjadřují. „Nemám potřebu, aby se na mě sesypali kritici homeopatik. Mám jednoduše nějakou svou zkušenost a na tu se spoléhám,“ zdůvodňuje například paní Eva, proč nechtěla zveřejnit celé své jméno.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector