Liposukce není dobrou léčbou obezity. Ani jako poslední možnost

Jak často podstupují muži liposukci? Z jakých partií si muži nechávají nejčastěji odsát tuk? Je rozložení tuku stejné u mužů i žen? A pomůže liposukce s odstraněním tzv. „pivního břicha“? Vše o liposukci mužů v článku.

Jaký je rozdíl rozložení tuku u mužů a u žen

Rozložení tuku je u mužů a žen jiné. U žen převažuje tzv. gynoidní typ, u kterého se tuk ukládá především v oblasti hýždí a stehen. U mužů převažuje tzv. androidní typ ukládání tuku, u kterého se tuk ukládá nejenom na trupu, ale především do dutiny břišní.

Muži mají navíc tuk prostoupený vazivem ve vyšší míře než ženy, proto je liposukce u mužů obtížnější – použití laserové liposukce nebo ultrazvuké asistované liposukce je zde velkou výhodou.

Liposukce u mužů: Partie vhodné pro ošetření

V poslední době je liposukce muži velmi vyhledávaným zákrokem. Nejčastěji řeší tyto partie:

 • prsa – pokud většinu objemu zvětšeného prsu tvoří tuk, lze problém vyřešit liposukcí, v případě, že došlo ke zvětšení prsu na základě zvětšené prsní žlázy, pak se jedná o gynekomastii a ta se často řeší chirurgickou metodou
 • boky
 • břicho
 • šíje – odstranění tzv. „býčí šíje“, liposukce tento problém dokáže velmi kvalitně řešit a není to jen problém mužů, i ženy tento zákrok podstupují

Liposukce není dobrou léčbou obezity. Ani jako poslední možnost Liposukce u mužů je obtížnější. Mají tuk jinak rozložený a navíc více prostoupený vazivem. (ilustrační foto)

Lze liposukcí odstranit tzv. „pivní břicho – pivní mozol“?

Bohužel, v tomto případě se jedná otuk uložený v dutině břišní a liposukce pivní břicho řešit nedokáže. My můžeme pracovat pouze s podkožním tukem.

Odsátí tuku na více místech najednou

Kombinace odsátí tuku více partií najednou se řeší zákrokem v celkové anestezii, ale pro co nejlepší výsledek je vhodnější podstoupit liposukcí daných partií odděleně v lokální anestezii

Výhodou je, že klient s plastickým chirurgem během zákroku spolupracuje, polohuje se podle potřeby chirurga, což v celkové anestezii není možné. Sice se tím prodlouží doba rekonvalescence, ale výsledky budou výraznější.

Kolik tuku je možné odstát z břicha u mužů

Je to velice individuální, zásadním ukazatelem je hmotnost klienta. Obecně, hmotnost odsátého tuku nesmí překročit 5 % váhy klienta. Ne vždy je ale možné odsát takové množství tuku při jednom sezení.

Tvarování six packs („pekáče buchet“) pomocí liposukce břicha

Jsou metody, např. ultrazvuková nebo laserová liposukce, pomoci kterých lze „pekáč buchet“ (six packs) do určité míry vytvarovat.

Pokud ale vím, v ČR se to nedělá, protože pokus o takovou konturaci nemusí skončit dobře, následkem jizvení se totiž může stát, že z původně hezkých rýh se stanou nevzhledné vpadliny.

Pokud se tedy budeme bavit prakticky, tak lze to pouze v případě, že klient poctivě cvičí a „pekáč buchet“ má vytvarovaný pod vrstvou tuku, kterou se mu bohužel ani cvičením vyřešit nepodařilo. V takovém případě liposukce pomůže, tuk jí odstraníme a vyrýsované svaly na břiše pak vyniknou.

Jaký muž je vhodným kandidátem pro liposukci

Za dolní hranici je většinou považováno dosažení 18 let věku, horní hranice definována není, ale záleží na celkovém zdravotním stavu klienta a také na stavu kůže (jak je či není elastická).

Vhodný kandidát je muž, který chce pouze redukovat tuk, který se mu nepodařilo vycvičit. Tedy aktivní, starající se o sebe, dodržující zdravý životní styl.

Liposukce se v žádném případě nesmí brát jako metoda hubnutí.

Kontraindikace odsátí tuku u mužů

Zde je to právě: 

 • obezita (BMI nad 30)
 • závažné kardiovaskulární poruchy
 • poruchy srážlivosti a jiné

Vždy jde o posouzení individuálního zdravotního stavu jednotlivce.

Liposukce není dobrou léčbou obezity. Ani jako poslední možnost Fotky před a po liposukci boků. Muži liposukcí nejčastěji řeší prsa, břicho a boky. (foto: soukromý archiv kliniky)

Průběh liposukce u mužů

Liposukce u mužů probíhá úplně stejným způsobem jako u žen. Ale tuk u mužů je více prostoupený vazivem, než u žen a liposukce tak může být obtížnější. V těchto případech liposukce asistovaná laserem či ultrazvukem je velkou výhodou.

Je vždy dobré odsávanou oblast oholit, aby se chloupky při průniku a pohybu liposukční kanyly nedostaly hluboko do podkoží. Mohly by tam způsobit zánět, nebo infekci.

Obecně lze říct, že se jedná o bezbolestný, resp. málo bolestivý zákrok. Liposukci jedné oblasti provádíme většinou v lokální anestezii, dvě a více oblastí v anestezii celkové.

Jsou však partie, kde liposukci většinou provádíme pouze v celkové anestezii, např.

oblast prsou, kde nelze vždy lokální anestezií ošetřovanou oblast dostatečně umrtvit tak, aby zákrok probíhal pro klienta komfortně.

Pokyny v rámci rekonvalescence po liposukci jsou pro všechny stejné. V péči po operaci jsou muži stejně důslední jako ženy. I v případě mužů je kompresní prádlo nedílnou součástí pooperační péče. Bez kompresivního prádla výsledek nemusí být po liposukci dobrý. 

I u mužů je vhodné, aby se na 4 týdny vzdali sportu a všech náročnějších aktivit. Zbytečně by si prodlužovali dobu rekonvalescence.

Výsledek liposukce u mužů

Muži mají, oproti ženám, obecně pevnější kůži a větší podíl vaziva v podkoží. Hůře se jejich tuk odsává, ale za to se kůže po výkonu lépe vypne a výsledek je patrný mnohem dřív.

Odstranění převislé kůže u mužů

Muži se o sebe starají čím dál více. Po výrazném zhubnutí jim zbyde převislá kůže, která nekoresponduje s vypracovaným tělem. I oni tedy vyhledávají plastiku břicha (abdominoplastiku, miniabdominoplastku), která řeší právě břišní převis. Mnohdy spojí zákrok i s redukcí prsou (odstranění gynekomastie) či odstranění valů paží nebo stehen.

Liposukce není dobrou léčbou obezity. Ani jako poslední možnost Zbavte se nechtěného tuku i převislé kůže

Liposukce u mužů a využití odsátého tuku pro omlazení

Záleží to na zvolené liposukční metodě, zda tuk bude možné pro lipotransfer použít. Např. laserová liposukce tuk rozpustí, není ho tedy možné dále použít, oproti tomu např. při liposukci asistované vodním paprskem to možné je.

Obecně ale tuk lze transplantovat, po jeho zpracování, do jiných partií. U mužů to nebývá tak častý zákrok. I když je pravda, že se někdy setkáváme s klienty, kteří by chtěli podstoupit zvětšení hýždí vlastním tukem.

Nadváha a obezita u dospělých

Podle vědců i lékařů je obezita nemoc, a tak bychom k ní měli i přistupovat. Léčba však bývá složitá, takže se většina postižených bez lékařské pomoci neobejde. Mnohý z nás se jistě již přesvědčil o tom, že to je pravda.

Liposukce není dobrou léčbou obezity. Ani jako poslední možnost

V posledních letech výskyt obezity neustále stoupá a není tomu jinak ani u populace České republiky. Také poslední výzkum, který byl prováděn agenturou STEM/MARK koncem roku 2008, potvrdil, že počet obézních v naší populaci opět vzrostl – nadváhu či obezitu má asi 55 procent dospělých.

Od nadváhy k obezitě

Při porovnání s výsledky podobných výzkumů z let 2000, resp. 2005 je zřejmé, že dochází k vzestupu především v kategorii obezity, což znamená, že se stejná skupina obyvatel přesunula o kategorii výše – tedy z normální hmotnosti do nadváhy a z nadváhy do obezity.

Kromě posunu ve skupinách rozdělených podle BMI dochází k posunu i ve skupinách rozdělených podle dalšího rizikového faktoru – obvodu pasu. V současné době již 50 procent mužů a 60 procent žen má rizikové hodnoty obvodu pasu (u mužů 94 cm, u žen 80 cm) a z toho více než polovina patří do skupiny s vysokým rizikem (muži 102 cm a ženy 88 cm).

Problém obezity se globalizuje. Klasicky se ve všech knihách o obezitě uvádělo, že je častější na venkově než ve městě a že vzdělanější lidé bývají štíhlejší. Dnes začínají lidé na celém světě žít stejně.

Zajímavý je i v České republice například poměr ke vzdělání, kde se ukazuje, že u žen s vyšším vzděláním se stále ještě nadváha vyskytuje méně často než u žen se vzděláním nižším. U mužů již tento rozdíl prokázat nelze.

Podobně jsou rozdíly, byť malé, zjišťovány již i mezi obyvateli velkých měst a malých vesnic.

Česká republika se shodou okolností ve výskytu obezity a nadváhy u mužů i žen objevuje přesně uprostřed „žebříčku“ evropských zemí, tedy na 13. místě ze všech 27 zemí Evropské unie.

Příčiny

Vždy se uvádělo, že u obezity působí vyrovnaně vlivy dědičné a prostředí. Dnes je však absenci pohybu a přejídání vystavena celá populace. Vlivy prostředí tak převažují, což je vidět i na výsledcích zmíněného výzkumu.

Lze ukázat, že lidé s menší postavou jsou ohroženější obezitou i jejími komplikacemi, například cukrovkou a zvýšením krevního tlaku.

V samoobsluhách používají stejné košíky a v restauracích mají stejné talíře s nadbytkem jídla jako lidé vyšší, a tak více tloustnou.

Současně však nadále platí, že většina obézních osob má i obézní rodiče a typicky se také v těchto rodinách vyskytuje cukrovka, vyšší krevní tlak a projevy aterosklerózy.

Zdravotní důsledky

Typický je vztah obezity k metabolickým komplikacím, tedy cukrovce, vyššímu tlaku a k ateroskleróze. Výskyt těchto nemocí předpovídá lépe obvod pasu než BMI.

S obezitou souvisí i výskyt nádorových onemocnění, například nádorů ženských pohlavních orgánů, trávicího traktu a ledvin. Je zajímavé, že nemoci kloubů a bolesti zad jsou u obézních jen mírně (asi 2x) častější než u štíhlých.

Riziko metabolických onemocnění a nádorů je dokonce 3–4x vyšší.

Významné je, že rizika výrazně mizí, pokud pacient dokáže o 5–10 procent zhubnout a váhu udržet. Pro každého je to reálné.

Pacientům neprospívají oscilace hmotnosti, tzv. jojo efekt, kdy se hmotnost po redukci třeba i opakovaně vrací na původní váhu nebo dokonce nad ni.

Léčba dnes a zítra

Obezitu léčíme pěti postupy: dietou, fyzickou aktivitou, psychoterapií, pomocí léků a chirurgicky. První tři postupy vypadají jednoduše, ale jsou málo úspěšné, a pokud jsou úspěšné, jsou personálně náročné.

Pacient musí mít motivaci, nejlépe podporu psychologa, trenéra či personálu fitcentra, což vyžaduje podobnou péči jako u vrcholového sportovce. Poslední dva postupy jsou dnes poměrně úspěšné, lékaři je však stále málo využívají.

Dlouhodobá perspektiva léčby v příštích desetiletích tak zcela jistě bude především v podávání léků a v operační léčbě. Režimová opatření a psychoterapie budou pravděpodobně doplňkové.
V léčbě obezity pomocí léků byly zatím úspěšné dva postupy:

• podávání léků tlumících chuť k jídlu,

• podávání blokátorů vstřebávání tuku v trávicím traktu.

První princip zaznamenal řadu neúspěchů. Mnoho let používané léky s účinnými látkami, jak dexfenfluraminem, tak sibutraminem byly nakonec z trhu staženy pro vedlejší účinky.

Zůstává k použití jen účinná látka fentermin, který smí být podáván bez přerušení jen 3 měsíce a po přerušení léčby se hmotnost obvykle vrací k původní – jojo efekt.

Nejde však o zcela slepou cestu, ve vývoji je řada léků působících na chuť k jídlu a jeden z nich má za sebou již dvouleté studie a mohl by být do 1–2 let běžně používán.

Druhý princip – blokádu vstřebávání tuku z trávicího traktu – využívá účinnou látku zvanou orlistat, která je dostupná jak v léku na recept, tak v menší dávce volně na pultech lékáren.

Přípravek může být podáván i několik let bez přerušení a jedinou jeho nevýhodou je, že pacienti, kteří nedokážou držet dietu s omezením tuku, mají po léku velké průjmy a bolesti břicha.
Vývoj nových farmak na obezitu zaznamenal i slepé cesty.

Je prakticky jisté, že nefungují žádné tzv. potravinové doplňky, za které pacienti vydávají spoustu peněz.

Navzdory rozsáhlému výzkumu se nepodařilo vyvinout léky, které by působily přímo na tukovou tkáň, ani léky, které by zvýšily výdej energie v organismu a nahradily třeba cvičení. Dosud nemáme také léky, které by donutily organismus spalovat více tuk než jiné živiny.

Nová antidiabetika

Nejperspektivnějšími léky na obezitu jsou nyní nová antidiabetika působící na tzv. inkretinovém principu, tedy napodobující účinek hormonů trávicího traktu, inkretinů. Po dnes užívaných antidiabetikách a po inzulinu se výrazně tloustne. Nová skupina tzv. gliptinů (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin) je však hmotnostně neutrální.

Další léky, tzv. inkretinová mimetika, je třeba podávat injekčně. První z nich – účinná látka exenatid – se podává dvakrát denně a druhá – liraglutid – jednou denně. Tyto léky nevyvolávají na rozdíl od jiných antidiabetik hypoglykemie (nebezpečné snížení krevního cukru). Diabetici po nich dobře hubnou.

Oba tyto nové léky byly testovány i u nediabetiků a jsou velmi účinné, bohužel je zatím pojišťovny u obézních bez diabetu nehradí.
Ve vývoji je asi patnáct příbuzných léků, z nichž některé bude možno injekčně podávat jednou týdně, nebo jednou za dva týdny a možná i jednou za měsíc. Trend k podávání injekcí v delším intervalu existuje u této skupiny léků a činí ji velmi perspektivní.

Cíle léčby

Je chybou považovat za léčbu obezity pouze redukci hmotnosti. Životní prognózu i kvalitu života obézního ovlivní stejně významně komplexní léčba dalších přítomných složek metabolického syndromu – zvýšení tuku v krvi (dyslipidemie), cukrovky a hypertenze. Je proto významné, že tato nová antidiabetika působící na inkretinovém principu snižují komplexně i krevní tuky a krevní tlak.

Dříve vedlo podávání všech antidiabetik včetně inzulinu k často velmi významnému vzestupu hmotnosti.

Jedinou výjimkou bylo podávání metforminu u pacientů s prediabetickými stavy – porušenou glukózovou tolerancí a zvýšenou glykemií nalačno.

Proto bylo na základě odborné studie doporučeno již v roce 2007 podávání metforminu i těmto pacientům, pokud je přítomen nějaký další rizikový faktor aterosklerózy, například obezita, vysoký tlak či dyslipidemie.

Bariatrická chirurgie

Chirurgické bariatrické výkony diferencovaně ovlivňují metabolická onemocnění, nejvíce obezitu a diabetes a nejméně, ale přesto signifikantně, hypertenzi a hypercholesterolemii.

Výkony dělíme na restriktivní (bandáž žaludku, plikace (zřasení) žaludku, sleeve gastrectomy), bypassové (biliopankreatická diverze) a kombinované (několik typů gastrického bypassu). Po výkonech mizí diabetes 2.

typu až v 90 procentech případů a výrazně se kompenzují i další složky metabolického syndromu.

Další možnosti léčby obezity

Na rozdíl od kosmetických výkonů, jako je například liposukce či ultrazvukové formování postavy, které nemají vliv na zdravotní stav operovaného, jsou i další technologické postupy v léčbě obezity využívány zatím spíše experimentálně.

Je to především stimulace žaludku, která je zkoušena v léčbě obezity neúspěšně řadu let. Zkoušena byla i stimulace nervů zásobujících žaludek. V posledních letech bylo experimentálně dosaženo úspěchu novou metodou stimulace, a sice jídlem spouštěné stimulace.

Přístroj je prakticky totožný se stimulátorem srdce, který detekuje činnost srdečních síní a pak stimuluje srdeční komoru.

Zde stimulátor detekuje první pohyby žaludku po spolknutí jídla a začne žaludek stimulovat a následně vyvolá podobný pocit sytosti jako restriktivní chirurgické výkony.

Takzvané žaludeční balony jsou v léčbě obezity využívány také již přes dvacet let. Balon zavedený fibroskopem se nafoukne vodou či vzduchem a vyvolává pocit plnosti žaludku a pravděpodobně rovněž stimuluje sekreci inkretinů. Časté jsou bohužel závažné komplikace.

Balon může vyvolat po prasknutí při vycestování z žaludku neprůchodnost střevní a druhou možnou komplikací je protržení žaludku. Komplikace jsou tím častější, čím je balon v žaludku déle. Dnes je tato léčba používána běžně jako příprava ke klasické bariatrické operaci.

Část velmi obézních pacientů nemůže být operována bezprostředně pro riziko komplikací či malou nosnost operačních stolů.

Těmto pacientům lze na přechodnou dobu zavést žaludeční balon a k operaci je připravit. Za bezpečné se považuje jeho zavedení na 4–6 měsíců.

Léčba balonem bez následující chirurgické operace je považována za nesmyslnou a bylo prokázáno, že pacienti po jeho odstranění znova výrazně přiberou.

Co je v silách pacienta

Musí se rozhodnout pro dlouhodobou léčbu a tou nemusí být jen redukce hmotnosti.
Životní prognózu více než diety zlepší pravidelná fyzická aktivita.

Obézní ovšem nemůže přetěžovat klouby, a tak optimální je například jízda na rotopedu nejméně 3x týdně půl hodiny. Rovněž dobrá léčba všech komplikací obezity – cukrovky, vysokého krevního tlaku a dalších – zlepšuje prognózu nemocného.

Redukce hmotnosti je samozřejmě vhodná, ale důležité je dosažení dlouhodobého udržení redukované hmotnosti.

Z léků si pacient sám může zakoupit bez receptu účinnou látku orlistat, ale neměl by se spokojit s krátkodobým užíváním a počítat spíše s užíváním po měsíce až léta.

U obézních je však důležitý ještě jeden postup, a tím je prevence diabetu. Riziko závažných komplikací obezity, například infarktu nebo mozkové příhody, je přibližně 2krát vyšší.

Cukrovka je však daleko závažnější onemocnění než obezita a rizika komplikací při ní dále asi 4krát stoupají.

Proto by měli obézní dodržovat pravidla prevence diabetu, především omezit uzeniny a všechny výrobky z takzvaného zpracovaného masa, tedy také paštiky, mleté maso, jídla patřící mezi tzv. rychlá občerstvení a podobně, a naopak zvýšit příjem zeleniny, zejména listové. Riziko cukrovky snižuje i káva a mírný příjem alkoholu.

Prevence diabetu je možná i pomocí léků, nejen orlistatem, ale i metforminem a některými dalšími antidiabetiky. Nezvládne-li nemocný léčbu obezity a prevenci diabetu sám, měl by se obrátit na lékaře nebo solidní rekondiční centrum a redukční klub, tedy nikoli na ty, které se snaží vydělat nesolidním prodejem potravinových doplňků.

Obezita je léčitelná

Rozhodně platí, že obezita je při správné indikaci léčby dlouhodobě léčitelné onemocnění a do několika let to bude platit ještě více jak vlivem nových postupů chirurgických, tak technologických i podáním nových léků.

O autorovi: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 1. lékařská fakulta University Karlovy

ŽENA-IN – Liposukce, nebo bariatrická operace?

Liposukce a bariatrická operace jsou sice dvě zcela rozdílné věci, přesto mají něco společného, a to boj s nadbytečnými kilogramy. Obezita se týká až 25 % české populace a počet obézních žen i mužů dlouhodobě narůstá. Dobrou zprávou je, že možnosti léčby obezity a odstranění tukových polštářů z problémových partií existují a přinášejí viditelné výsledky.

Když selže konzervativní postup, jsou zde bariatrické operaceHovořit v souvislosti s obezitou o léčbě je zcela na místě. Obezita se považuje za diagnózu a má mnoho zdravotních rizik – od přetěžování kloubů, zhoršeného pohybu až po riziko rozvoje cukrovky, kornatění cév a vysoké hladiny cholesterolu. Prvním krokem, jak se zbavit nadměrného množství tuku v těle, je konzervativní léčba, tedy postupy, které jsou všem dobře známé: úprava životosprávy, dietní režim, pravidelný pohyb a v případě potřeby užívání předepsaných léků. Pokud tento postup nepřináší ani po několika měsících výsledky a čísla na váze se opakovaně snižují a zvyšují (tzv. jo-jo efekt), nastává vhodný moment zvažovat řešení obezity pomocí operace.

Bariatrická operace – o co se jedná?

Bariatrická operace si klade za cíl snížení energetického příjmu u operovaného pacienta. Dosahuje toho jak omezením příjmu potravy, typicky u tubulizace, nebo i zásahem do procesu vstřebávání potravy u bypassových operací. Operace jsou vhodné pro obézní pacienty s BMI nad 40, resp.

nad 35 při přítomnosti doprovodných onemocnění jako cukrovka II.typu, hypertense, syndrom spánkové apnoe, syndrom polycystických ovarií či artróza velkých kloubů. Operace mají i metabolický efekt, způsobují celou řadu hormonálních změn, které jsou zodpovědné za zlepšení zejména cukrovky II typu.

Proto u těchto pacientů (s cukrovkou) je váhová hranici snížena na BMI 30. operace však není samospasitelná, vyžaduje od pacienta spolupráci, a to zejména na straně stravovacích návyků, ale i v oblasti pohybové aktivity.

Bariatrické a metabolické operace jsou ale složitými operacemi, a pacienti proto musí být v dostatečně dobré kondici, aby je mohli podstoupit. Cílem operační léčby obezity je nejen snížení hmotnosti, ale také zlepšení celkového zdravotního stavu.

Díky bariatrické operaci totiž mohou vymizet příznaky cukrovky. Značná část diabetiků se jich zbaví do roka od operace a nemusí ani dále užívat léky na cukrovku.

Proč zvažovat liposukci?

 • Pravidelným cvičením a zdravým jídelníčkem se nedaří odbourat tuk v problémových partiích a zformovat postavu.
 • Jedná se o rychlý a účinný způsob řešení nežádoucích tukových polštářů.
 • Liposukce může mít trvalý efekt a některé metody nevyžadují hospitalizaci.

Kdy je čas podstoupit bariatrickou operaci?

 • Předchozí snahy o snížení hmotnosti pomocí režimových opatření, diety či pohybu selhaly a nepřinášely trvalé výsledky.
 • BMI (index tělesné hmotnosti) se přehoupl přes hodnotu 35 a začaly se objevovat metabolické komplikace.
 • Obézní člověk chce změnit svůj dosavadní životní styl, má motivaci a bude schopen po operaci dodržovat předepsaný režim.

Stručný přehled bariatrických operací

Operace je závazek

Bariatrickou operaci je samozřejmě nutné předem dobře promyslet. Přestože díky ní můžete natrvalo vyřešit obezitu a s ní související zdravotní problémy, jedná se o zásah do organismu, který přináší různá omezení.

S lékařem je proto nutné probrat všechna pro i proti a důkladně se seznámit s průběhem rekonvalescence i s dietou, která vás po bariatrické operaci čeká. Operace nebude dlouhodobě úspěšná, pokud svoji úlohu nesplní pacient.

Tady narážíme na nutnost důsledné změny stravovacích návyků, a to jak ve smyslu režimu, tak ve smyslu skladby diety. A samozřejmě tyto změny dlouhodobě udržovat. Mluvíme tedy o celkové změně životního stylu, a k tomu musí být pacient dobře připravený a motivovaný.

Podstoupením operace musí pacient rovněž přijmout nutnost dalších pravidelných kontrol, ať klinických u lékaře, tak laboratorních. A v těchto oblastech někteří pacienti selhávají.

Výsledky se promítnou do celého těla a kila mizí

Od operační léčby obezity můžete očekávat prokazatelné výsledky. Dochází nejen k poklesu hmotnosti (v průměru o více než 30 kg za rok po operaci), ale snižuje se také riziko infarktu či cévní mozkové příhody.

Samozřejmě se budete cítit lépe i po psychické stránce. Co se týče cukrovky 2. typu, bariatrická chirurgie je 6krát úspěšnější než běžná léčba tohoto metabolického onemocnění.

Operace může prodloužit délku života a celkově zlepšuje jeho kvalitu.

Liposukce vás zbaví nevzhledných „polštářů“

Pod pojmem liposukce si většina lidí zcela správně představuje odstranění tukových polštářů, nejčastěji na břiše, hýždích a stehnech.

Nadměrné ukládání tukové tkáně v těchto partiích trápí řadu dospělých, a to mnohdy i těch, kteří se nepotýkají s celkovou obezitou.

Liposukce tedy může být vhodným řešením nesouměrné postavy a cestou, jak se rychle, účinně a bezpečně zbavit nahromaděného tuku. Hlavním cílem liposukce není snížení hmotnosti, ale zformování postavy.

Věk ideálně do 45 let, dobrá elasticita kůže a zdravotní stav umožňující zákrok plastického chirurga. To jsou základní předpoklady pro provedení liposukce.

 • V rámci jednoho zákroku se může tuk odsát i z více částí těla najednou.
 • Před liposukcí se vyplatí snížit nadváhu a co nejlépe tak připravit tělo na zákrok.

Co očekávat po liposukci?

Na výsledek liposukce se těší každý, kdo se svěří do rukou plastického chirurga. Efekt je sice viditelný okamžitě, ale konečný výsledek se posuzuje až po několika měsících – mimo jiné kvůli pooperačním otokům.

Po zákroku se na několik týdnů neobejdete bez speciálního elastického prádla, které zajistí, aby se kůže po operaci dobře přizpůsobila novému tvaru těla. Přibližně na 4 týdny je potřeba zapomenout na tělesnou námahu a na 6 týdnů přestat sportovat.

Efekt liposukce bývá trvalý, ale pokud by bylo potřeba zákrok opakovat, je možné se k plastickému chirurgovi s dostatečným odstupem vydat znovu.

Operační léčba obezity je efektivní a účinná

V roce 2009 byl zahájen v Nemocnici Břeclav v rámci chirurgického oddělení provoz bariatrické ambulance pro pacienty, u kterých je nutné operační řešení přílišné nadváhy, tedy obezity. Vedoucím lékařem této ambulance je MUDr. Michal Čierny, pod jehož dohledem podstoupilo bariatrickou operaci už více než 1000 pacientů.

Na téma operační léčby obezity nám poskytl následující rozhovor.     Můžete prosím našim čtenářům a veřejnosti objasnit, co to vlastně bariatrická a metabolická chirurgie je?  „Pod názvem „bariatrická chirurgie“ se rozumí operační léčba závažné obezity. Označení „bariatrie“ vychází z řeckého slova „baros“- „těžký“.

Bariatrické operace se u nás rozšířily zejména v posledních deseti letech také díky tomu, že se provádějí téměř výhradně laparoskopicky, tj. miniinvazivně, pomocí speciálního instrumentaria zavedeného do nafouklého břicha přes malé vpichy.

Rozhodně se ale nejedná jenom o jakési kosmetické zákroky jako je například liposukce, ale jsou to větší výkony na jinak zdravých nitrobřišních orgánech, zejména na žaludku, případně na tenkém střevě.

Jelikož tyto operační zákroky vyvolávají u některých metabolických poruch příznivou odezvu a můžou dokonce zastavit progresi jinak nevyléčitelných závažných metabolických onemocnění, zejména diabetu 2. typu, mluvíme v případech  takto indikovaných operací o tzv. metabolické chirurgii.“ 

Jaké typy bariatrických zákroků provádíte? 

„Snažíme se individualizovat operační léčbu podle potřeb konkrétního pacienta, podle jeho stavu a podle přidružených onemocnění, protože jedna ideální operace vhodná pro každého neexistuje. Na našem chirurgickém oddělení Nemocnice Břeclav provádíme široké spektrum bariatrických a metabolických operací od kdysi nejvíce rozšířených bandáží žaludku, přes novou populární operaci plikace  žaludku a hojně využívanou tubulizaci žaludku, tj. sleeve resekci žaludku, až po složitější a současně nejvíce účinné gastrické bypasy. Ročně vykonáváme  více než 100 bariatrických a metabolických operací, čímž splňujeme kritéria pro udržení erudice ve smyslu tuzemských i evropských doporučení pro specializovaná centra bariatrické chirurgie.“ 

Pro jaké pacienty jsou bariatrické operace vhodné?

„Bariatrické operace jsou vhodné pro dospělé pacienty s tzv. klinicky závažnou obezitou, tj. při BMI 40 a více, nebo pro pacienty, kteří už trpí onemocněním, které je obezitou způsobené resp. je obezita zhoršuje už s BMI 35 až 40. Nejdůležitější je, aby sám postižený měl vůli něco se sebou udělat, aby se nevzdával a nezůstával pasivní.  U diabetiků 2. typu umíme pomáhat již v prvním stupni obezity, tedy už při BMI 30-35.  Snížení váhy je základním předpokladem úspěšné léčby tohoto onemocnění a s pomocí operační léčby se dosáhne cílových vyhovujících hodnot glukózy  několikanásobně častěji než konzervativní léčbou. Chirurgické řešení  je proto vhodné posoudit téměř u 60% diabetiků, tj. u každého obézního diabetika 2. typu. Metabolické operace včas indikované můžou většinu operovaných pacientů zbavit nejenom všech příznaků zákeřně postupujícího onemocnění, diabetu 2. typu, ale i potřeby užívat jakékoliv antidiabetické léky či inzulin.  Bohužel tuto výjimečnou šanci využívají nemocní málokdy, nejspíš se k nim zatím nedostává dostatečně srozumitelná a relativně nová informace o této unikátní možnosti jak se lze pomocí jedné minimálně invazivní operace  zbavit všech příznaků cukrovky, obezity a častokrát i dalších přidružených onemocnění jakými jsou vysoký krevní tlak, vysoká hladina tuků v krvi a spánkové apnoe. Současně se sníží přetížení kloubů, zmírní případné průduškové astma a celkově se zvýší kvalita života.“  

V čem spočívá samotný zákrok a jak jej pacienti snáší? 

„Jak už bylo uvedeno, bariatrické zákroky jsou různé. V principu se jedná o různé metody operačního zmenšení žaludku, případně s jeho napojením „zkratkou“ na tenké střevo tak, aby se větší část žaludku a první části tenkého střeva vyřadily z pasáže tzv. bypasem (čti „bajpasem“). Operace je prováděna v celkové anestézii na operačním sále, laparoskopicky,  podobně jako když se odstraňuje žlučník, který obsahuje kameny. Při bariatrických operacích (vyjma operace sleeve resekce žaludku) obvykle nic z břicha neodstraňujeme, proto je většina operací v hypotetickém případě potřeby vratná. Pacienti v den operace chodí, můžou začít popíjet vodu, čaj a po třech dnech zpravidla opouštějí nemocnici. Odchází do naší ambulantní péče s receptem na léky a zejména s doporučením tekuté diety na dva týdny, po kterých můžou postupně přecházet na kašovitou stravu. Spolupráce s pacientem v tomto směru je pro hladký pooperační průběh rozhodující. Podle typu zaměstnání se pracovní neschopnost podstatně nemusí lišit od laparoskopického odstranění žlučníku. Pacienti po bariatrických operacích se v průměru dožívají delšího života, ve vyšší kvalitě, s méně častými chronickými neinfekčními nemocemi a jejich komplikacemi a s lepší schopností zařadit se do pracovního procesu.“

Jaký je cíl a výsledek bariatrické operace u pacientů s třeba extrémní nadváhou a v jakém časovém horizontu se dostavují první  výsledky? 

„První výsledky se dostavují prakticky ihned po operaci, a to podle typu provedené operace v různých formách a v různé míře. Nejdříve se dostavuje snížený pocit hladu a snížení hyperglykémií u diabetiků, později je to pokles váhy, zmenšení obvodu pasu a zlepšení mnoha dalších přidružených  nemocí, zlepšení pohyblivosti a podobně. V průměru lze pro ilustraci uvést, že do roku zhubnou pacienti více než polovinu toho, co měli nad prostřední hodnotu normální váhy podle tabulek (50% EWL),  což  představuje v průměru zhubnutí o více než 30 kg. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že důležitější jako rychlý nástup prvních výsledků je dlouhodobý účinek a přetrvání  příznivého efektu.  Hlavním cílem bariatrické léčby je dlouhodobé  snížení zdravotních rizik těžké obezity.. Obezita je mezinárodními organizacemi celosvětově chápána jako chorobný stav, jehož  výskyt epidemicky narůstá, a který vede k mnohonásobnému zvýšení zdravotních rizik, a to až více než 40-ti násobně v případě cukrovky 2. typu. Metabolická operace si klade za cíl zmírnit nebo úplně potlačit projevy chronických neinfekčních, tzv. civilizačních onemocnění souvisejících  s obezitou, a to v  případě diabetu 2. typu už při prvním stupni obezity, tj. s BMI nad 30.“    Kromě snížení hmotnosti, jsou výsledkem operace u pacientů i další příznivé aspekty léčby na zdraví?  „U těžce obézních, kteří jsou jinak zdrávi, lze od bariatrické operace očekávat zejména snížení  váhy, což lze současně chápat jako prevenci vzniku cukrovky, vysokého krevního tlaku a podobných typických chronických onemocnění. Bariatričtí pacienti zpravidla přijímají mnohem méně kalorií jako před operací, a to až o  více než 50 procent. Přitom netrpí hladem, nemusí se tolik kontrolovat a omezovat, zůstává jim psychická energie na jiné činnosti. Současně se prokázalo, že při správném vedení pooperačního průběhu se i více pohybují, vydávají více energie a jsou v lepší fyzické kondici. Co více si přát? Samozřejmě, že prioritní je zlepšení zdravotního stavu, zejména potlačení metabolických důsledků obezity, zmírnění zátěže na pohybovou soustavu, dýchací a srdečně-cévní sytém.  Ale pozoruhodný je i  efekt na psychiku pacientů, zlepšení nálady a optimizmus, který pramení z úspěšné redukce váhy, tolikrát chtěné a doposud nedosažitelné! Naší snahou je udržovat je v dobrém duchu po dlouhou dobu, protože pokles váhy není nekonečný. Hubnutí se po vlnách dočasně zastavuje a po dvou,  třech letech bude záviset  více na  samotném  pacientovi, na  jeho životním stylu, jestli se redukovaná váha bude dlouhodobě držet.  

„Nejčastějším metabolickým onemocněním v souvislosti s obezitou je diabetes 2.typu s progresivním a zpravidla nevratným průběhem, který v ČR podle statistik vede postupně u více než 29% pacientů k devastujícím a invalidizujícím očním, ledvinovým a cévním komplikacím, a to přes veškerou moderní diabetologickou péči.

 Dnes se udává, že každý desátý obyvatel ČR má cukrovku, ale mnozí o tom ještě neví protože její průběh je zpočátku bez bolestí, nenápadný a zákeřně plíživý. Náklady na léčbu cukrovky soustavně rostou a dnes již přesahují 22 miliard korun ročně. Přitom právě operační léčba obézních diabetiků 2.

typu, pokud je včas indikována, může vést k úplnému vymizení příznaků diabetu 2. typu, k potlačení příznaků cukrovky. Podle statistik ze zahraničí i podle našich vlastních zkušeností se s délkou konzervativní léčby cukrovky snižuje šance zvrátit postupující stav onemocnění. Proto je důležité neodkládat operaci jako to „poslední řešení“, zvažovat jí včas a častěji.

V pozdní fázi nevratného postižení nelze ani od bariatrie čekat zázraky, ale jen výrazné zlepšení, zpomalení postupu onemocnění.“

Je možné, aby se u vás k operačnímu zákroku mohli hlásit pacienti i z jiných částí ČR nebo dokonce cizinci? 

„Ano. V naší nemocnici jsme mívali hodně cizinců z Anglie, Skotska nebo Severního Irska, přicházejí občas i z Německa a Rakouska, ale taky ze Slovenska. Operaci si cizinci musí uhradit sami, pokud nemají zdravotní pojištění v ČR. Problém s dostupností bariatrických operací se paradoxně týká tuzemských pojištěnců. Potřeba i zájem nemocných o účinnou radikální léčbu roste, a přitom celkový objem poskytnuté zdravotní péče naší nemocnicí nemůže převyšovat plánovanou přislíbenou úhradu dle smlouvy se zdravotní pojišťovnou.“

S kterými odděleními při léčbě svých pacientů spolupracujete?

„O indikaci operace nerozhoduje chirurg nebo pacient sám, ale indikace se posuzuje ve spolupráci s obezitologem  a psychologem. Nevyhnutelná je i konzultace školeným nutričním terapeutem. Všichni pacienti mají ambulantně provedenou gastroskopii a ultrazvuk břicha, někteří můžou ještě podstoupit  další, třeba plicní, kardiologické či jiná vyšetření v naši nemocni, případně v blízkosti bydliště. Dříve než  je adept pro bariatrickou operaci  hospitalizován na chirurgickém lůžku, je vždy vyšetřen anesteziologem. Intenzivně se věnuji problematice metabolické a bariatrické chirurgie více než 10 let, a  jsem nejenom svědkem,  ale i aktivním účastníkem dynamického růstu oblasti chirurgie u nás. Kromě praktického poskytování bariatrické péče se účastníme na různých výzkumných a vědeckých studiích a prezentujeme svoje výsledky na odborných kongresech v zahraničí i v ČR. Dobrý pocit a uspokojení máme z toho, že evidentně pomáháme lidem, kteří by byli jinak bezradní. 

Liposukce břicha

Liposukce je chirurgická operační metoda, při níž se za pomocí liposukční kanyly z určité partie odsaje patřičné množství tuku, a tím se tuková vrstva sníží.. Tato metoda není v žádném případě řešením obezity. Tu je nutné řešit dietou a větším pohybovým zatížením.

To, co mnoha lidem ztrpčuje život, je zvýšené ukládání tuku v některých partiích těla tak, že tuková tkáň tvoří nápadné tukové polštáře buď symetricky nebo dokonce nesymetricky. Ty potom mohou deformovat postavu a být tak zdrojem psychických problémů.

Tyto tukové polštáře nereagují buď vůbec nebo jen velmi málo na ztrátu váhy a zůstávají prakticky nezměněny. Podle současných estetických kritérií jsou pokládány za vadu. Nejedná se tedy o rovnoměrné rozložení tukové tkáně.

Takovými místy , kde se tuk takto ukládá je podbradek, zevní strany stehen při kyčelním kloubu, kde vytváří „rajtkovitá stehna“, vnitřní strany kolen,horní partie vnitřních stehen.

Dále to mohou být izolované tukové polštáře v podbřišku i nadbřišku, přičemž okolní vrstva podkožního tuku je o polovinu nebo i více slabší než v místech tukových polštářů. Samotné ukládání podkožního tuku je jedním ze sekundárních pohlavních znaků a je velmi individuální.

Prvním krokem je v takových případech porada s plastickým chirurgem, který posoudí celkový stav a informuje klienta o možnostech. Vysvětlí problematiku operace a její plán.

Výsledek operace se dá odhadnout jen přibližně nikdy není možné přesně určit kolik tuku se při zákroku odebere a zda se podaří odebrat takové množství, aby tělo bylo symetrické. To je zvlášť patrné u asymetrií.

Není možné odsát přesně takové množství tuku, které by symetrii požadovanou klientem zaručovalo.

Je nutné vzít v úvahu, že žádný jedinec se nerodí dokonale symetrický tak, aby jedna polovina těla byla zrcadlovým odrazem poloviny druhé. Ani podstoupená plastická operace to nemůže zaručit.

Dalším problémem je v tomto směru kůže, u níž nelze předem stoprocentně odhadnout jak bude reagovat, zda dojde po zákroku k odpovídajícímu stažení, smrštění, či zda bude v místě zákroku přebývat. T o závisí na elasticitě a kontraktilitě a na vlastním typu kůže.

Jako každý chirurgický zákrok má liposukce svoje specifika a dobrý výsledek nezávisí jen na profesionalitě chirurga. Operace je jen první fází. Druhá fáze, jíž je proces hojení, závisí také na klientovi jak dbá o životosprávu, plní rady operatéra a nosí kompresivní návlek. Optimální věkové rozmezí je 18 – 35 let.

Horní hranice není pevná a záleží na konkrétním stavu klienta a zejména na kvalitě kůže. Někdy je třeba kombinovat liposukci s odstraněním přebytečné kůže. Pak však zůstávají jizvy a záleží na motivaci klienta, zda takový zákrok provést nebo ne. Po samotné liposukci zůstávají jizvy velmi malé, délky do 0,5 cm.

Je nutné zdůraznit, že liposukcí se nedoporučují redukovat velké souvislé plochy / přední strany stehen, lýtka/.

Nelze zaručit, že se v těchto partiích nevytvoří nepravidelné nerovnosti, které jsou prakticky neodstranitelné a to při dodržení všech zásad.

Výskyt všech nerovností v oblasti odsávaných ploch je dán také věkem. Čím je klient mladší, tím je pravděpodobnost výskytu komplikací menší.

Předoperační pokyny

 • Klient/ka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření, u žen i gynekologické vyšetření
 • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
 • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a !
 • Před zákrokem je nutné vyměřit elastický návlek, který je v den zákroku připraven
 • Klient/ka přijde v den zákroku nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit !
 • Nenalíčená, nenalakované nehty, oholené příslušné partie
 • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
 • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace

Obvykle se provádí v nitrožilní anestezii kombinované s místním umrtvenímDle předem provedeného nákresu nastříkáme plochu liposukčním roztokem a necháme působit.

Potom z malých vpichů cca3 mm odsávací kanylou s nejmodernějším oscilačně vibračním systémem provedeme odsátí příslušné partie.Množství jednorázově odsátého tuku je omezeno, protože se prudce zvyšuje riziko pooperačních komplikací.

Klient/ka obvykle zůstává v péči Kliniky do druhého dne. Jsou podávány léky proti bolesti, otoku, infuze, popř. ATB. Po zákroku jsou plochy kryty elastickým návlekem a ledovány.

Po dobu prvního měsíce po zákroku se snímá elastický návlek jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně Kontroly a jejich četnost určí lékař. Poslední kontrola je po 3 měsících, kdy lze hodnotit výsledek zákroku a je doporučena péče o plochu.

Komplikace

Komplikace spojené s tímto výkonem jsou obecné – infekce,krvácení, otoky,vyšší teplota – těmto se snažíme předcházet vyloučením okolností, které těmto komplikacím napomáhají.

Podlitiny jsou po liposukci běžným jevem a vstřebávají se během dvou až tří týdnů. Je třeba vědět, že se může vyskytnout komplikace v podobě nerovné kůže během hojení. Je to riziko u velmi povolené kůže, kdy je vzhledem k věku či geneticky ztráta elasticity. Potom jen velmi vyjímečně vzniká jizvením tzv. pomerančová kůže.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *