Látky Nebezpečné Pro Zdraví Značka?

Značení GHS se používá k identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů. Značení je v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, které mohou být nebezpečné pro zdraví nebo životní prostředí.

Jaké jsou nebezpečné látky?

Tyto důsledky mohou být akutní či dlouhodobé a některé látky mohou mít kumulativní účinek. Mezi nejčastější nebezpečí patří: otrava. Některé nebezpečné látky představují bezpečnostní rizika, například riziko požáru, výbuchu nebo udušení. Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností.

Přečtěte si informace o nebezpečných látkách?

Přečtěte si Elektronická fakta agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách a úspěšné komunikaci na pracovišti. Pro řadu nebezpečných látek stanovila EU a členské státy limitní hodnoty expozice na pracovišti, které je potřeba dodržovat.

Jak se setkat s nebezpečnými látkami?

Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností. S bakteriemi, viry, houbami a parazity se lze setkat v mnoha odvětvích. Obvykle jsou neviditelní, takže se může stát, že rizika, která představují, nejsou brána v potaz. Pracovníkům obzvlášť v některých odvětvích hrozí expozice škodlivým biologickým činitelům.

Jaké látky mohou být pracovníci vystaveni?

Mnohé nebezpečné látky, jimž mohou být pracovníci vystaveni, jsou klasifikovány jako karcinogeny. Některé vznikají v rámci pracovních procesů samotných. V Evropské unii existují konkrétní ustanovení o ochraně pracovníků. Podle směrnice o karcinogenech musí zaměstnavatelé posoudit a odstranit nebo minimalizovat expozici karcinogenům nebo mutagenům.

Jaké jsou nebezpečné látky?

Tyto důsledky mohou být akutní či dlouhodobé a některé látky mohou mít kumulativní účinek. Mezi nejčastější nebezpečí patří: otrava. Některé nebezpečné látky představují bezpečnostní rizika, například riziko požáru, výbuchu nebo udušení. Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností.

Přečtěte si informace o nebezpečných látkách?

Přečtěte si Elektronická fakta agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách a úspěšné komunikaci na pracovišti. Pro řadu nebezpečných látek stanovila EU a členské státy limitní hodnoty expozice na pracovišti, které je potřeba dodržovat.

Budete mít zájem:  Polystyren Vliv Na Zdraví?

Jak se setkat s nebezpečnými látkami?

Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností. S bakteriemi, viry, houbami a parazity se lze setkat v mnoha odvětvích. Obvykle jsou neviditelní, takže se může stát, že rizika, která představují, nejsou brána v potaz. Pracovníkům obzvlášť v některých odvětvích hrozí expozice škodlivým biologickým činitelům.

Jaké látky mohou být pracovníci vystaveni?

Mnohé nebezpečné látky, jimž mohou být pracovníci vystaveni, jsou klasifikovány jako karcinogeny. Některé vznikají v rámci pracovních procesů samotných. V Evropské unii existují konkrétní ustanovení o ochraně pracovníků. Podle směrnice o karcinogenech musí zaměstnavatelé posoudit a odstranit nebo minimalizovat expozici karcinogenům nebo mutagenům.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector