Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je metoda (technika), ovlivňující fyzický i psychický stav člověka. Název je odvozen z latinských slov „cranium“ (lebka) a „os sacrum“ (kost křížová).

Kraniosakrální terapie pracuje s kraniosakrálním rytmem. Jedná se o jeden ze tří fyziologických rytmů (vedle srdečního a dýchacího), jehož amplituda je 6–12 cyklů za minutu. Kraniosakrální rytmus je vnitřním vrozeným rytmem člověka nezávislým na našem vědomí a pulsujícím po celý život.

Kraniosakrální systém je tvořen mozkem a míchou, které jsou chráněny mozkovými plenami. V mozku se tvoří mozkomíšní tekutina, která obklopuje, chrání, vyživuje a zároveň detoxikuje mozek a míchu. Pulzuje uvnitř membrán, které tvoří obal CNS uvnitř lebky a páteřního kanálu. Tato pulzace se projevuje v přirozeném pohybu mezi lebkou a křížovou kostí. Nazývá se primární respirace.

Kraniosakrální systém je úzce spjat s dalšími systémy, jako nervovým, musculoskeletálním (svalokostěnným), vaskulárním (cévním), lymfatickým (mízním), endokrinním (hormonálním) a respiračním (dýchacím).

Kraniosakrální terapie

ZÁKLADNÍ PRINCIP KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Tato terapie umožňuje pracovat na jak fyzické úrovni těla, tak i s jeho energetickou dynamikou a vitalitou jedince. Hlavním principem této terapie je porozumět fyziologickým a duševním projevům a probudit v těle schopnost k navození harmonického stavu. Terapeut vede pacienta či klienta k pochopení funkce vlastního těla na základě pocitových vjemů a zpětné vazby při terapii.

Kraniosakrální terapie pracuje na několika úrovních.

1.Fyzická úroveň: předpokládá znalost anatomie, neboť terapeut hmatem rozpoznává chybné postavení kostí a chybnou funkci tkání. Navazuje vztah s fyziologií těla a vnímá tělesné funkce.

Používá techniky, které manipulují s tkáněmi a snaží se docílit změn, zejména při znehybnění tkání, při uvolnění tělesných struktur a při ovlivnění pohybu tekutin v těle.

Toto je označeno jako práce s fyziologickým jádrem těla.

2.Psychická úroveň: zde se terapeut dostává do kontaktu s psychologickým jádrem, zpracovává s klientem jeho zkušenosti, vzpomínky, hluboké vjemy z minulosti. Terapeut i klient vnímají podstatu životních dějů. Zde je využíván více biodynamický přístup, kdy je terapeut v pozadí přirozených procesů v těle a pouze podporuje jejich průběh při samotné terapii.

Kraniosakrální terapie

PRÁCE TERAPEUTA

Pomocí kraniosakrálního rytmu je možno vnímat místa bloku nebo adhezí. Terapeut vnímá pohyby moku uvnitř membrán a pracuje s nimi. Na základě anatomických znalostí o přesné poloze kostí dokáže ve fyzické rovině vnímat mobilitu lebečních kostí a švů. Vnímá napětí ve tkáních a samovolný pohyb křížové kosti. Jemným cíleným tlakem dokáže ovlivnit chybnou polohu kostí a uvolňovat bloky.

Na biodynamické úrovni dokáže terapeut pracovat v přítomnosti, kdy vytváří s klientem terapeutický vztah. To jedna z nejmocnějších sil tohoto procesu. V této úrovni se pracuje zejména s pamětí tkání a jejím uvolněním, s traumaty, které způsobují komplikované psychosomatické stavy a s emocemi, které se projevují v nesprávných vzorcích.

V obou směrech, jak na fyzické tak i psychické úrovni, je základem terapie práce na úrovni hlubokého tkáňového systému, jehož schopností je ukládat do tzv. „tkáňové paměti“ veškeré prožitky, jako např. úrazy, nemoci či emoční zážitky.

Takovým způsobem se v těle vytvářejí restrikce (bloky). Postupem času dochází k jejich řetězení a tím k vyvolání bolesti nebo dokonce nemoci. Např.

úraz v oblasti kostrče může s odstupem času i několika let způsobit bolesti hlavy, dýchací obtíže apod.

Výsledky terapie závisí na znalosti anatomie a palpační (dotekové) schopnosti terapeuta, který vnímá rychlost, amplitudu, symetrii a kvalitu kraniosakrálního pohybu a jeho šíření po celém těle, na schopnosti vnímat klienta a reagovat citlivě na jeho potřeby.

Indikace

 • posílení imunity
 • pooperační a poúrazové stavy
 • rekonvalescence
 • bolesti hlavy, páteře, chronická únava
 • stavy po borelióze
 • léčba neplodnosti, zácpa, autismus, tinitus
 • hyperaktivita, poruchy učení
 • stres, poruchy centrálního nervového systému
 • nespavost

Kontraindikace

 • akutní nitrolebeční krvácení
 • nitrolebeční aneurysma (výduť)
 • nedávné zlomeniny lebečních kostí (zvýšený pohyb kraniálních kostí)
 • herniace (vyhřeznutí) prodloužené míchy

Kraniosakrální terapie nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu.

Principy metody

Kraniosakrální terapie (KST) je velmi jemná neinvazivní práce se systémem člověka, která se vyvinula z klasické osteopatie . Podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy a zdraví.

V terapii vycházíme z toho, že náš psychofyzický systém se během dne a noci neustále sám reguluje a obnovuje. Zdraví je v samotném základu neustále přítomno a pokud má možnost, projeví se jako životní síla.

Kraniosakrální terapie vnímá člověka jako holistickou bytost, zahrnující v sobě různé úrovně. Snadno vnímáme svoji úroveň tělesnou, emocionální a mentální.

Dále je zde nervový systém, lymfatický systém, vnitřní orgány, energetické tělo a množství dalších úrovní, které jsme schopni také vnímat, pokud se na ně zaměříme. Vše tvoří dokonalý a složitě provázaný celek. Jakmile nastane změna v jedné úrovni, projeví se následně i v těch ostatních.

Kraniosakrální terapie klade důraz na Zdraví, které je zde již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu – která udržuje náš život a zdraví. Životní síla nebo někdy také Dech života se projevuje na všech úrovních také jako pohyb.

Každá buňka, orgán, sval a kost neustále vykonává jemný pohyb v určitém rytmu. Tyto pohyby a rytmy je možné citlivýma rukama vnímat, kdekoliv na těle a také je možné rozpoznávat proudění energií a tekutin v tkáních.

Pokud je proudění plynulé a silné a pohyby segmentů těla jsou pravidelné, je v těle udržováno zdraví a harmonie.

Kraniosakrální terapie

Někdy se přirozená manifestace Zdraví může narušit, oslabit nebo zablokovat. Děje se to zpravidla v náročných situacích jako jsou chronické nemoci, úrazy, dlouhodobé stresy, emocionální traumata a celková vyčerpanost.

Organismus reaguje stažením a vznikem ohnisek napětí na různých úrovních. My to většinou na sobě vnímáme jako bolest, ztuhnutí, silnou únavu nebo určitou motorickou nebo orgánovou dysfunkcí.

Terapie během ošetření podporuje rozpuštění vzorců napětí a obnovuje plynutí tekutin a energií.

Na rozdíl od klasických terapií tento přístup na tělo zvenčí nepůsobí silou (fyzioterapie, masáž), elektřinou, magnetickým polem, vlněním (diadynamika, magnetoterapie, ultrazvuk) neovlivňuje biochemii systému podáním léků ani nepoužívá energetické působení běžné v alternativní medicíně (léčitelství, reiki).

Do psychofyzického systému klienta se nic nevkládá a ani se z něj nic neodebírá. Terapeut vytváří vhodné podmínky, aby obnovující a regulující síly mohly iniciovat a dokončit léčebný proces. Kraniosakrální terapie se primárně nezabývá vnějšími příznaky problémů, pracuje s jejich příčinou.

Během ošetření systém znovu navazuje spojení se Zdravím, s vlastní podstatou.

V rámci kraniosakrální terapie se setkáváme s různými přístupy, které se liší svým specifickým pojetím a úrovní, na které pracují.  Můžete se setkat s odlišnými přístupy jako je kraniosakrální biodynamika, kraniosakrální osteopatie, dotek ticha a klidu.

Pokud se chcete dozvědět ještě více o kraniosakrální terapii můžete si:– přečíst si o práci se zdroji

Budete mít zájem:  Zásady, které dodržujte při návštěvě koupališť

Komu a jak pomáhá kraniosakrální terapie?

Eva Martincová získala mezinárodně uznávaný titul BCST – biodynamický kraniosakrální terapeut a je zakladatelkou a hlavní terapeutkou Therapy Centre v  Praze.

Kraniosakrální terapie je poměrně nová metoda

Můžete proto nejprve vysvětlit, co tento pojem vlastně znamená? Kraniosakrální terapie (zkratkou CST) nebo i kraniosakrální osteopatie se řadí mezi terapie holistického, tedy celostního ošetřování.

Terapeut se při této terapii zaměřuje na práci s kostmi, svaly, vazy, fasciemi, membránami a tekutinami v těle klienta a zajímá ho především kraniosakrální rytmus jako projev primární respirace ošetřovaného. Název terapie vychází z pojmenování kostí, které ohraničují systém, v kterém terapeut pracuje.

Jedná se o kosti lebky – kranium a kost křížovou – sakrum, ohraničující centrální nervový systém. Terapie je nová v naších krajinách, ve světě je známá již od počátku minulého století. Vyvinula se z osteopatie postupným bádáním, objevováním a výzkumem.

Co je dobré vědět o našem kraniosakrálním systému, než k této terapii přistoupíme?

Kraniosakrální systém pracuje rytmicky, školený terapeut tento rytmus umí zachytit a pracovat s ním. Náš mozek a mícha plavou v tekutině – mozkomíšní mok neboli likvor.

Tato tekutina cirkuluje, filtruje se z krve a vstřebává se zpátky. Vyživuje, čistí a ochraňuje centrální nervovou soustavu. Na kvalitě tohoto systému značně závisí kvalita našeho života.

Toxické prostředí, ve kterém žijeme, stres, úrazy, nemoci, atd. přímo biomechanicky ovlivňují tento systém.

Vedle kraniosakrální terapie se lze setkat s pojmem kraniosakrální biodynamika. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Biodynamický kraniosakrální terapeut se při své práci orientuje na přírodní síly, jež organizují naši formu a funkci. Způsobem své práce podporuje samoléčebné procesy vrozené každému z nás. Terapeut se pohybuje zejména v tekutinách a mechaniku struktur vnímá jako důsledek působení pohybu tekutin a vitality.

Zjednodušeně řečeno, biomechanický terapeut pracuje s nemocí, blokádou a snaží se jí pomocí velice jemných technik silou „opravit“.

Naproti tomu biodynamický terapeut věří, že když je v těle dostatek potence a vytvoří se vhodné podmínky, vrozený léčebný plán klienta přesně ví, co má udělat, tudíž tento terapeut nepracuje s nemocí, ale se zdravím, které podporuje a dává mu prostor.

Pro koho je vlastně kraniosakrální terapie nebo biodynamika vhodná a jaké obtíže může vyřešit?

Kraniosakrální terapie nebo biodynamika povzbuzuje přirozený mechanismus k lepšímu fungování mozku a míchy, rozptyluje negativní efekt stresu a napomáhá autoregulačním mechanismům celého organismu.

Přispívá k řešení celé řady onemocnění a zdravotních potíží jako je horečka, chřipka, astma, vysoký krevní tlak, skolióza, ochrnutí, ale i poruch – například autismu nebo lehké mozkové dysfunkce, trauma atd.

Jaká jsou specifika této terapie? Na čem je založena a jak probíhá?

Kraniosakrální terapie (CST) je jemná neinvazivní doteková manipulační technika. Pouze výjimečně používá terapeut tlak, který nepřesáhne váhu pět gramů na cm2. Terapeut se dotýká ošetřovaného především na hlavě (kranium) a křížové kosti (sakrum), ale také se může dotýkat kdekoli na těle.

Kraniosakrální biodynamika je založená na tzv. neutrálu praktikanta, klienta a jejích vztahového pole, který se vytváří ještě dřív, než se cokoli začne dít. Neutrál je vstupní branou do ošetření. Další práce může probíhat lokálně s konkrétním problematickým místem na těle, nebo s tělem jako celkem přes některý z globálních hmatů.

 Součástí práce je i terapeutický rozhovor.

Terapie se doporučuje malým dětem a těhotným ženám. Jak terapeut s touto skupinou pracuje?

Ano, specifickou skupinou klientů, kterým kraniosakrální terapie pomáhá, jsou děti a těhotné ženy. U malých dětí často vidíme projevy, které si neumíme vysvětlit. Děti nám toho moc neřeknou, ale dají najevo, že jim není dobře, pláčem, apatií, agresí, průjmem nebo zácpou.

Může se stát, že během porodu se některá doba porodní protáhne a dynamika procesu se zastaví. Vzhledem k mohutným kompresím a dekompresím, ke kterým dochází, se pak může stát, že se to fyzicky v některé fázi „zasekne“. Terapeut toto může uvolnit a dítě, jeho mozek a celý systém se může normálně vyvíjet.

Obvykle má systém dostatek potence toto zvládnout sám, ale jsou děti, které z nějakých důvodů potřebují pomoci a tam je tato terapie nanejvýš vhodná. V některých krajinách, jako například ve Švýcarsku je kraniosakrální terapie/biodynamika součástí běžné péče o novorozence a je placená z veřejného zdravotního pojištění.

Tím, že děti v krátké době po narození projdou rukama kraniosakrálních terapeutů, se snižuje míra výskytu různých poškození v důsledku porodního traumatu.

A jak tedy terapie pomáhá těhotným ženám?

V případě těhotných žen je to hlavně o snižovaní míry stresu jak matky, tak plodu. Kraniosakrální terapie pomáhá při bolestech zad, na které si ženy často stěžují, při divokých kontrakcích, ale i při nejistotě, úzkosti nebo motání hlavy.

Terapeut pracuje především na úrovni regulace nervové soustavy a využívá techniky defacilitace. Mám zkušenost i s obrácenou polohou plodu před porodem, kdy se dítě krátce po ošetření samo otočilo do správné polohy.

Těhotné ženy často nemají dostatek péče a pozornosti, a to jim spolu s odpočinkem a relaxací kraniosakrální biodynamika může dát.

Lze říci, po jak dlouhé době kraniosakrální terapie pomáhá? Předpokládám, že jde o dlouhodobou spolupráci mezi terapeutem a klientem

Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Jsou stavy a situace, u kterých stačí jedno jediné ošetření, a i ta se mohou diametrálně lišit. Klient s akutně zvýšenou horečkou, začínajícím „infektem“, přijde na terapii a na druhý den je úplně v pořádku.

Na druhé straně klient, který se mnoho let neumí v životě „hnout z místa“, přijde obvykle na doporučení a stejně jako tomu předchozímu klientovi stačí jediné ošetření a jeho život se začne měnit.

Někdo naopak nemá dostatek vitality, potence a potřebuje docházet i několik měsíců pravidelně, ideálně týdně, až dojde k zásadním procesům, které vede vrozený plán léčení.

Závěrem, jak doporučujete vhodného kraniosakrálního terapeuta vybírat? Podle kterých kritérií?

V první řadě je potřeba se podívat, jak se terapeut ke své práci dostal, kde studoval, kolik let praktikuje a na co se specializuje. Dále je důležité, jestli si terapeut a klient takzvaně „sednou“.

V případě biodynamiky se jedná o terapii, která patří k rezonančním terapiím, kde nestačí kvalitní usazení terapeuta a klienta, ale je nutný i kvalitní vztahový neutrál, což by asi v případě nesouladu úplně možné nebylo.

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je velmi jemná metoda velmi příznivě ovlivňující Váš psychický i fyzický stav, při níž se odstraňují blokády, které brání pravidelným pohybům části Vašeho těla v jejich rytmu.

Budete mít zájem:  Děti a sledování televize: Co je pro mrňouse vhodné a co ne?

Kranio-sakrální terapie (cranio = lebka a sacrum = křížová kost ), je příjemnou regenerační, relaxační a autoregulační metodou typu jemná energetická masáž. Je vhodná pro dospělé, děti i těhotné ženy.

Kraniosakrální terapie vylaďuje rytmus, který pulzuje hluboko uvnitř Vašeho fyziologického systému. Stav rytmu ovlivňuje Vaše pohybové funkce, myšlení i emoce.

Provádí se v oblečení na lehátku vleže na zádech. Má nezanedbatelné účinky na zdraví těla i duše. Tato metoda zahrnuje práci na lebce, trupu i končetinách a je nesmírně příjemná.

Protože však na území České republiky není zatím považována za metodu spadající do zdravotnického sektoru, není zde v žádném případě náhradou za kvalitní lékařskou péči, a proto ten, kdo ji provozuje, nesmí nic podobného tvrdit, a to ani kdyby to byl lékař.

Působí na úrovni těla i mysli. Pomáhá vyrovnat se s hlubokou minulostí i současnými problémy, které mohou být fyzické, neurologické i psychické povahy.

V kraniosakrální terapii věnujeme pozornost rozpouštění blokád uložených v tkáních (svaly, vaziva, klouby, kosti), uvolňování napětí, starých vzpomínek a traumat uložených v těle.

Metoda příznivě účinkuje:

 • proti stresu, únavě a poruchám spánku
 • pro uvolnění traumatických psychických i fyzických zážitků
 • jako podpora v procesu osobního růstu
 • během těhotenství jako podpora a příprava na porod
 • jako terapie po traumatickém porodu
 • při depresích
 • při bolestech pohybového ústrojí, zad, páteře a kloubů
 • při bolestech hlavy a migrénách
 • při problémech s metabolismem a imunitním systémem
 • v rekonvalescenci po operacích a úrazech
 • během hormonální nerovnosti

„Definice dle Richarda Grossingera:Kraniosakrální terapie (CST) je technika, kterou se napojujeme na četné vrstvy a matrice těla za použití k tomu vycvičených rukou, jimiž vnímáme a vyrovnáváme napětí fascie, útrob a jemné tlaky tekutin, posilujeme orgány a obnovujeme základní rytmy směrem k jejich přirozeným stavům.

Představuje také parapsychickou dovednost, jež použitím lehkého, avšak záměrného doteku do sebe vzájemně převádí mysl, hmotu a energii. CST vnímám jako spojení jemné neinvazivní chirurgie – jemnější, než jakákoliv masáž – s tichou psychoanalýzou, jejíž pomocí palpace uvolňuje cysty uvězněné emocionální a somatické energie.

Další informace o kraniosakrální osteopatii.

Rozhovor s Adinou Debrecéni: Kraniosakrální terapie aneb Zažijte dynamický klid

 ‚Zdraví není jen absence nemoci. Je to harmonická jednota těla, vědomí a okolního světa. Vesmír je rozšířením našeho těla a naše tělo v sobě zároveň obsahuje celé univerzum.“  Deepak Chopra

Adina Debrecéni se věnuje kraniosakrální biodynamice několik let a tvrdí, že právě tato technika jí změnila život. Přijměte pozvání a nahlídněte pod pokličku kraniosakrální biodynamiky v rozhovoru s Adinou Debrecény.

Při terapii působíte na klienta svou energií?

Nedávám do těla žádnou energii, pouze podporuji, co už v těle je. Potenci, zdroj, nebo chceš-li sílu, tu máme v těle všichni.

Ale pro mě je to skoro magické, dotknete se několika částí těla a začnou se „dít věci“?

Jednotlivými hmaty se dotýkáme jednotlivých částí hlavy a těla a informace jsou pak předávány dál. Víme, že dotyk na určitém místě těla aktivuje jinou tělesnou část.

Například, když se dotkneme krčního obratle, přenášejí se informace na určitá místa. A dotyk stačí! Je ale důležité, aby byl praktikant v neutrálu.

To znamená, že si musím udělat odstup, vůbec do léčení nemůžu jít s nějakým svým záměrem a očekáváním.

Vyrovnáváme pravou a levou, jin a jang, sympatikum a parasympatikum.

Pokud máme například přetíženou levou část mozku (racio), což se dnes u mnoha lidí děje, cítím, jak je levá strana těžká. Cítím nevyváženost. Principem této terapie je vyrovnat nerovnováhy v těle. Srovnáváme levou a pravou, jin a jang, sympatikum a parasympatikum.

Praktikant vnímá a centruje, je takovým kormidelníkem. Jediné, co při terapii vnímám, je střed. Lidé v manažerských pozicích právě často přetěžují levou část mozku, častými problémy pak jsou migrény, syndrom vyhoření, bolesti žaludku atd.

Při terapii dochází k uvolnění a odstranění tohoto přetížení.

Otec metody Dr. Sills popsal místa na těle – fulcra, která se při terapii aktivují, a tím uvolňují napětí v tkáních.  Obvykle, pokud jsme ve stresu, v nich dochází ke stažení, které může být v různých úrovních – ve svalech, šlachách nebo tekutinách. Pokud je člověk ve stresu dlouho, dochází k narušení tekutosti těla.

Klient se dostává do dynamického klidu, a tam se právě věci mohou dát do pohybu.

Je možné kranio srovnat s meditací? Nebo jinou spirituální technikou?

Kranio je pomocník na cestě, já sama jsem vyzkoušela spoustu věcí, měla jsem tendence si aktivovat vyšší čakry, ale chyběla mi zemitost, radost z toho, že jsem tady. Kranio mě ukotvilo.

Často se stává, že nás na kranio přivedou až zdravotní problémy…

Je to dokonalé, tělo je skvělý navigátor, skrze bolest člověka přivede na terapii. Je v tom asi vyšší záměr. Duše cítí, že už toho má dost, tak jak dál? Volá: „Potřebuji něco změnit!“, a to často neslyšíme. Na bolest ale slyšíme. Při kraniu se tělo jakoby trhá, cítíme záškuby, odchází napětí, napojujeme se na rytmus, otvíráme košilku a pak nám mohou narůst křídla.

Může se naučit tuto techniku každý?

Ano, ale základem je oprostit se od ega a být jen podporou. Často máme tendenci mít věci pod kontrolou a chtít výsledek. Moje zkušenost je, že čím víc to odevzdáš, dáš se do neutrálu, tím víc věříš moudrosti těla. Tělo je napojené na vesmír a vesmír ví, co s tebou má dělat. Praktikant pak funguje pouze jako podpora.

Při terapii se začínáme dotýkat prvotní božské esence a záleží jen na nás, zda si ji chceme aktivovat, nebo ne.

Příběh nebo Tvoje zkušenost?

Líbí se mi, že to není wow, jsou tu jemné nuance, změny jsou malinké a postupné. Ti, kteří čekají velkou změnu, si často ani neuvědomují, že se děje spousta změn malých. Třeba že z nich padá ostych a začínají se chovat jinak.

A vyléčení na fyzické úrovni?

Kačenka. Holčička, která měla ve dvou letech revmatické horečky a která je mým velkým učitelem. Ve 3 letech ji po dávce barbiturátů přestala fungovat nervová soustava a ona zůstala na mentální úrovni 3 letého dítěte.

Kačenka přestala chodit,  jedla jen z povinnosti, za noc mívala 10 křečí celého těla. Pracujeme spolu rok, zpočátku jsem na ni nesměla ani sáhnout, její nervový systém byl velmi přetížený a dráhy poničené. Po roce Kačenka začala chodit, má chutě, vrací se jí smysly.

Když přichází, na schodech už tleská a raduje se… Nesmím být ale v bílém plášti. Začala se vnímat, kouká se do zrcadla, ale chybí nám tam několik let. Křeče přestaly, začíná vnímat vtip, začal se jí měnit obličej. Při kraniu je vidět, jak se nervy začínají zapojovat.

Budete mít zájem:  Šupinatá kůže je příznakem nedostatku tuku v jídle

Zatím mluví pouze skrze oči, ale věřím, že je jen otázka času, kdy si spolu popovídáme.

A další zdravotní problémy?

Třeba migrény v období menstruace. Mám klientky s potlačenou ženskostí a to se projevuje vždycky před menstruací. Pracujeme s tím, uvolňujeme napětí, často je tam stud zapsaný hluboko v podvědomí. Někdy se dotkneme i minulých životů, úkolem krania ale není „hrabat se“ v minulých životech. My se jenom snažíme dostat do těla. Vyzkoušejte a uvidíteJ

Adina Debrecéni působí ve studiu Balance v Praze 2, Přemyslovská 39, tel.: 731 778 687.

Trochu teorie na závěr:

Cranio znamená lebka, sacrum kost křížová. Kraniosakrální biodynamika je jednou z alternativních metod léčení, která pracuje se základní životní silou, vnímatelnou jako pulzaci mozkomíšního moku (nikterak nesouvisí s tepem srdce), která se následně projevuje v celém systému tekutin, tkání a struktur.

Pracuje s tělem a se všemi jeho energiemi a působí nejen na rovinu tělesnou, ale i psychickou a duševní. Pomáhá zbavit se bloků, omezujících přesvědčení i problémů na fyzickém těle. Vychází z osteopatie, kterou praktikovaly už dávné kultury. Novodobými zakladateli kraniosakrální biodynamiky jsou Dr. Sills a Dr. Sutherland. Dr.

Sills při operaci zjistil, že tep v páteři je silně ovlivněn tím, jak moc jsou kosti stlačené či uvolněné. Stejný tep posuzuje čínská medicína.

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie (Cranio Sacral Therapy), zvaná též kraniosakrální osteopatie, je velmi jemná manuální technika, která se používá k nacházení a řešení fyzických i psychických problémů. Tato metoda pracuje na principu využití znalostí o cirkulaci mozkomíšního moku (liquor cerebrospinalis), který svým specifickým rytmem pulzuje v těle.

Je-li tento rytmus narušen, dochází k nerovnováze a k možným fyzickým obtížím. Energie mezi lebkou (cranium) a kostí křížovou (os sacrum) pulsuje v rytmu 6× – 10× za minutu. Vznikající jemné vibrace se přitom šíří do celého těla.

Terapie vychází z poznání, že každému fyzickému projevu nemoci předchází dlouhodobá disharmonie na jemnohmotné úrovni, a že mezi křížovou kostí a lebkou existuje významná souvislost. Mozkomíšní mok omývá, vyživuje, detoxikuje a chrání náš mozek a míchu.

Techniky kraniosakrální terapie jsou tedy zaměřeny na nejvyšší možnou harmonizaci energie mozkomíšního moku pulzující v těle, a tím na aktivaci vlastních, samoléčebných schopností těla. Neinvazním způsobem obnovuje přirozený léčebný mechanismus těla člověka. Metoda vyžaduje vnitřní naladění a napojení se terapeuta na kraniosakrální rytmus klienta.

Kranio-sakrální rytmus je nadřazen dechu, srdečnímu tepu i všem pochodům v těle, mysli a v podvědomí. Ve vyspělých zemích je kraniosakrální terapie velmi ceněna a bývá doplňkovou součástí klasického zdravotnictví.

Je to metoda ve své teorii celkem složitá, zahrnuje v sobě znalost anatomie lebky a nervové soustavy, a ve své komplexnosti i celou řadu znalostí z alternativní i východní medicíny, jež pracuje s poznáním proudění vitální síly – životní energie v těle.

Při pravidelném docházení (1× za 3 týdny), začíná klient využívat kapacitu svého mozku na více procent než je běžné. Obě hemisféry začínají rovnocenně spolupracovat a vynášet do vědomí vnitřní moudrost a schopnost využívat náš skrytý potenciál.

V podvědomí a na buněčné paměťové úrovni se odblokovávají staré nezdravé programy, čímž si zkvalitňujeme vztahy s okolím, ale hlavně i k sobě samým.

Zvyšuje a rozšiřuje se vědomí, dochází k růstu osobnosti, a k vědomému kontaktu s naším Vyšším Já, což vede k vyrovnanosti a moudrosti.

Terapeut pracuje speciálními jemnými dotyky na konkrétních částech těla. Využívá propojenosti jednotlivých částí těla s orgány, energetickými centry, emocemi, mentální a duchovní rovinou.

Klient leží a vnímá jemné doteky na hlavě a na těle, může mít i různé prožitky a vize, neboť místy se z podvědomí čistí staré škodlivé programy.

Citlivější klienti při terapii mohou vnímat vibrace, jemný pohyb, uvolnění, ale také mohou vytanout na povrch hluboko zasunutá emocionální a psychická témata, která je třeba zpracovat.

Kraniosakrální terapie se provádí na lůžku v pohodlném, pokud možno volném oblečení. Pracuje se přes oblečení. Při terapii dochází k vyplavování škodlivin z těla, a proto je vhodné po terapii pít více než obvykle, aby se urychlil detoxikační účinek.

 • Délka jednoho ošetření je 60–90 minut, záleží na věku a rozsahu potíží, lze ji použít i u malých dětí (délka ošetření je poloviční) a u těhotných žen – plod se vyvíjí přirozeně a v souladu s harmonickým stavem nastávající maminky, porod probíhá lépe a děti jsou klidnější.
 • Kranio-sakrální terapie, je nejen velmi příjemnou a relaxační metodou typu jemná energetická masáž, ale hlavně velmi účinnou léčebnou a preventivní metodou na celou škálu potíží psychosomatického původu.
 • Indikace kraniosakrální terapie:
 • bolesti a potíže spojené s nervovým systémem, veškeré potíže psychosomatického původu
 • bolesti kloubů a páteře – artróza, skolióza, výhřezy plotének a jejich následky
 • bolesti hlavy, migrény, závratě
 • bolesti žaludku, potíže s trávením, žaludeční neurózy
 • dýchací potíže, astma, alergie
 • hormonální poruchy
 • poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, závratě, křeče, tiky
 • různé poruchy zraku a sluchu, které se nelepší klasickou léčbou
 • nemoci způsobené utlačením nervů
 • vysoký/nízký tlak
 • problémy s čelistním kloubem, se zuby
 • traumata a posttraumatické stavy, pooperační srůsty
 • poruchy učení, poruchy koncentrace, hyperaktivita
 • podpora léčby závislostí
 • posílení celkové imunity a vitality organizmu
 • psychické i fyzické napětí, stres, chronická únava, nespavost, strachy a úzkosti, emoční labilita, deprese
 • epilepsie a autismus, Parkinsonova choroba

kraniosakrální terapie má silný relaxační a meditativní efekt a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu, pro pocit pohody a štěstí, zvyšuje duchovní uvědomění

 • Kontraindikace:
 • nitrolební a nitropáteřní krvácení, nádory, záněty, podlitiny v akutním stadiu
 • nedávná mozková příhoda (do 4 měsíců)
 • jakákoliv cévní tromboza, infarkt myokardu (do 3 měsíců)
 • akutní operace, úrazy páteře, zlomeniny lebeční kosti
 • nitrolební aneurysma
 • hydrocefalus 

Pokud chce někdo prožít hluboké uvolnění, které jde až do hladiny alfa – meditační stav, ve kterém je člověku krásně a lehce, kde psychické problémy přestávají člověka sužovat a ovlivňovat a je naopak možno vidět vše z nadhledu a provést i případné změny, na které dříve člověk neměl sílu a odhodlání – pak je na místě kraniosakrální terapie. 

Kraniosakrální terapie – 500,–Kč/hodina

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector