Kořen a čaj Kuzu (Kudzu) – na snižování teploty i závislost na alkoholu

Autoimunitní onemocnění zjednodušeně znamenají útok imunitního systému proti vlastním tkáním a orgánům. Příčiny vzniku jsou komplexní, podrobně jsme je rozebírali v minulém čísle. Patří k nim zejména infekce viry, bakteriemi, parazity, hormonální podněty, stres, toxické zatížení organismu a další.

Autoimunitní onemocnění může postihnout jakoukoli tkáň nebo orgán. Dokonce jich může být postiženo několik najednou. Není ani výjimkou, že u dotyčného člověka se mohou vyskytnout dvě i více autoimunitních nemocí najednou.

Mezi nejznámější autoimunitní nemoci patří systémový lupus erytematodes (SLE), Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, revmatoidní artritida, dermatomyositida, systémová sklerodermie, vaskulitidy, Wegenerova granulomatóza, mikroskopická polyarteritida, polyarteritis nodosa, Henoch-Schönleinova purpura, Kawasakiho choroba, Hortonova arteritida, hypertyreóza, hypotyreóza, myasthenia gravis, perniciózní anémie, primární biliární cirhóza, autoimunitní hepatitida, autoimunitní diabetes, autoimunitní onemocnění kůže – pemphigus vulgaris, roztroušená skleróza, autoimunitní onemocnění krevního systému, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, uveitidy, celiakie, vitiligo, Bechtěrevova choroba a další. Pro mnohé z vás jsou to složité nicneříkající názvy, ale lidé, kteří těmito nemocemi trpí, je dobře znají.

Nyní si řekneme o těch, které jsou v populaci časté, s nimiž se můžeme setkat prakticky denně a které také můžeme ovlivnit preparáty Diochi. Patří k nim revmatoidní artritida, autoimunitní postižení štítné žlázy – nejčastěji hypotyreóza, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a další.

Obecně ze svých zkušeností s alternativní medicínou mohu říci, že celá řada pacientů prakticky netuší, že například jejich kloubní potíže mohou být postiženy právě autoimunitním zánětem. Stejné je to i u celé řady hypotyreóz, tedy u snížené funkce štítné žlázy, která je v současné době velmi rozšířená, zejména u žen.

Zatím se všechna onemocnění rutinně na autoimunitní onemocnění netestují, jen diagnostikujeme poruchu (ať už funkční, nebo anatomickou, nebo projevy nerovnováhy v laboratorních testech). Pozornost se věnuje diagnosticky závažným autoimunitním chorobám, jako je například systémový lupus erytematodes, sklerodermie, krevní onemocnění atd.

Komplexně se jimi zabývá revmatologie a imunologie a pochopitelně obory, do jejichž kompetence spadá dané onemocnění – například neurologie a roztroušená skleróza, myasthenia gravis nebo amyotrofická laterální skleróza.

Kořen a čaj Kuzu (Kudzu) – na snižování teploty i závislost na alkoholu

Revmatoidní artritida je onemocnění, které primárně postihuje klouby, a to zejména drobné klouby ruky. V kloubech probíhá autoimunitní zánět, při kterém dochází k destrukci chrupavky, postupně i k poškození kosti – odvápněním. Zpočátku se projevuje ztuhnutím kloubů hlavně po ránu. Postihuje více ženy, může se manifestovat i v období dětství a dospívání.

U někoho je průběh mírný, u jiného člověka může být prudký, progresivní a postupně invalidizující. Často je přítomný genetický podklad. Je vázána na výskyt antigenu HLA-DR4 nebo DR1. Ze spuštění autoimunitních reakcí se obviňují viry – EBV, retroviry, parvoviry, také borrelie a další mikroorganismy, včetně parazitů.

Dochází k tvorbě protilátek proti chrupavce nebo kolagenu, což není zatím úplně objasněno. U těchto pacientů je v laboratorních testech zvýšená sedimentace a takzvaný CRP – C reaktivní protein (ukazatel zánětu). Z protilátek je pak přítomen takzvaný revmatoidní faktor, dále antinukleární faktory a další protilátky.

Kromě postižení kloubů mohou být přítomné také revmatické uzly v podkoží, záněty šlach, osteoporóza, dále postižení oka (duhovky, rohovky), anémie, postižení kůže, srdce, nervů, cév atd.

Z pohledu celostní medicíny dokážeme diagnostikovat vyvolávající příčinu (například mikrobiální zátěž, hormonální dysbalanci…), kterou můžeme detoxikací z těla odstranit. Autoimunitní proces se ovlivňuje velice obtížně, ale není to nemožné. Co můžeme však ovlivnit relativně dobře, jsou příznaky onemocnění.

Můžeme přírodními preparáty odstranit zánětlivé pochody v kloubech, bolestivost, otok, můžeme také zlepšit tok energie v organismu, posílit podle čínské medicíny zejména ty orgány, které ovlivňují klouby a detoxikaci organismu, jako jsou játra a ledviny. Ze své praxe opět mohu uvést, že pacienti s autoimunitními poruchami trpí současně intolerancí lepku a kaseinu.

Proto i dietní opatření může významně ovlivnit stav organismu a bolestivost. Poškozený kloub má také tendenci vychytávat toxiny nebo další mikrobiální infekce (včetně streptokoků, toxoplazmy, chlamydií a jiných). Má také sklon k hromadění kyseliny močové, jejíž krystalky způsobují omezení hybnosti a bolest, jež jsou závislé také na počasí. Ke zhoršení pak dochází vlhkem.

Budeme-li se snažit ovlivnit klouby podle čínské medicíny, pak můžeme použít Diocel (kapky i krém), dále Detoxin (rovněž kapky i krém). Výborné zkušenosti ohledně zánětlivých procesů v kloubech mám s preparátem Gerocel kapsle někdy v kombinaci s Vista Clearem.

Na bolesti kloubů, zlepšení hybnosti a odstranění bolesti také můžeme s výhodou využít akupunkturu i homeopatii, která však musí být na míru přesně podle příznaků dotyčného člověka.

Pro ilustraci závažného postižení organismu při autoimunitních chorobách se zmíním o nemoci zvané SLE – systémový lupus erytematodes. Toto onemocnění postihuje více orgánů, ženy jsou postiženy častěji než muži.

Dříve se nemocem tohoto typu říkalo kolagenózy nebo nemoci pojiva, protože právě pojivovou tkáň postihovaly tyto nemoci nejvíce. Příčina byla neznámá, až lékařské výzkumy postupně ukázaly právě na tvorbu autoprotilátek, které ničí jednotlivé orgány, dokonce už na buněčné úrovni.

V krvi se u SLE diagnostikují protilátky proti DNA (deoxyribonukleová kyselina – genetický materiál – jádro buňky). Výskyt je také vázán na HLA-DR3 antigen, tedy otázku dědičnosti.

Systémový lupus se projevuje na obličeji, kde se vytváří vyrážka od tváří přes nos ve tvaru motýlích křídel. Jinde na těle se mohou objevit červené skvrnky. Lidé s lupusem s kožními projevy jsou velice fotosenzitivní, světlo projevy značně zhoršuje. Také dochází často k vypadávání vlasů.

Kromě jiného se může projevit i postižením kloubů, vřídky v ústech podobné aftům. Mnohdy se objeví horečka, která signalizuje zánět v organismu. Závažné je postižení ledvin, plic, mozku, krve.

Na postižení ledvin (destrukce a zjizvení ledvinných klubíček – glomerulů) závisí prognóza pacientů s lupusem. U SLE je velmi častá anémie (chudokrevnost) a leukopenie (snížení počtu bílých krvinek). K dalším příznakům patří bolest kloubů, zánětlivé zduření, prosáknutí, bolestivost.

Nevznikají ale deformace jako u revmatoidní artritidy. U pacientů s lupusem bývá také postižení centrálního nervového systému, které se může projevit bolestmi hlavy, někdy dokonce epileptickými záchvaty.

Často je také ovlivněna psychika, někdy se dokonce může manifestovat jako psychiatrické onemocnění. Pokud lupus postihne plíce, pacient trpí dušností, kašlem. Na dalších místech v těle pak vznikají zánětlivé výpotky a otoky.

Onemocnění probíhá ve vlnách. Má akutní vzplanutí i období klidu. Mnohdy se na něj hned při prvním kontaktu s nemocným nemyslí.

Proto bychom měli mít na paměti vyšetřit protilátky a zánětlivé markery, zejména u žen s bolestmi kloubů, vyrážkou, teplotami. Pro pozitivitu SLE musíme mít alespoň postižení čtyř z jedenácti možných systémů.

Lupus se také může manifestovat během těhotenství nebo po porodu, kdy dochází ke změně hladin hormonů.

Léčba SLE spočívá v podání antimalarik (léky původně určené pro léčbu malárie způsobené parazitem Plasmodium malariae a přenášené komárem rodu Anopheles). Pochopitelně jako u jiných autoimunitních chorob je možné využít nesteroidní antirevmatika, kortikoidy, imunosupresiva, intravenózní imunoglobuliny a jiné.

Někteří lékaři se nebrání ani spolupráci s alternativní medicínou. Do popředí pak staví akupunkturu a homeopatii. Akupunktura dokáže velmi výrazně ovlivnit bolesti, zejména u pohybového aparátu. Nikdy nedoporučuji vysazovat klasickou medikaci, dokud nedosáhneme ústupu příznaků a zlepšení stavu. Pak je na lékaři, aby postupně začal snižovat dávky.

U autoimunitních chorob se nedoporučuje stimulovat imunitu (například betaglukany nebo echinaceou ), je to kontraproduktivní postup, kterým můžeme vyvolat zhoršení onemocnění. Z přírodních produktů volíme ty, které ovlivní postižené orgány a zlepší jejich funkce.

U autoimunitních chorob, které jsou zrovna v období vzplanutí, budeme pro závažnost stavu používat klasickou léčbu, zejména imunosupresivní, která v daném okamžiku utlumí rozbouřený a vystimulovaný imunitní systém, jenž chrlí protilátky proti vlastním tkáním a orgánům.

Přírodní medicína pak může zasáhnout v době remise, klidu, kdy můžeme detoxikovat jednotlivé orgány a tím zlepšit jejich funkci. Z preparátů Diochi můžeme využít Diocel k podpoře funkce ledvin. Dále pak můžeme užít Vista Clear, preparát, který detoxikuje ledviny, játra, klouby, oči a navíc ovlivňuje i cévy.

Samotný Detoxin pak působí primárně na játra, která jsou zatížená právě užíváním chemických léků. Otázku plic můžeme řešit Baktevirem nebo Astofreshem. Pokud se nám podaří diagnostikovat mikrobiální zátěže, pak můžeme podle vytestovaných mikroorganismů využít Deviral, Sagradin, Dinavir.

U Sagradinu lze využít i jeho analgetických účinků nebo účinku na snížení teploty. Dinavir funguje na zátěže borrelií, chlamydií, viry, Deviral je pak výborný protivirový preparát s prokázanými účinky na EB viry, Sagradin detoxikuje organismus od ložisek borrelie. Velmi vhodným preparátem je již zmiňovaný Gerocel kapsle, který díky enzymům působí na chronická zánětlivá ložiska v těle.

Autoimunitní nemoci v poslední době nabývají na významu. Jejich počet roste. Roste i rozmanitost příznaků. Mají ale společné to, že jejich vyléčení není jednoduché. Pro klasickou medicínu je jejich zvládnutí otázkou utlumení hyperreagujícího imunitního systému a odstraňování obtěžujících příznaků, zabránění progresi onemocnění.

Alternativní medicína dokáže lépe zvládat detoxikaci, včetně odstranění infekčních ložisek a tím možných vyvolávajících činitelů. Dokáže posílit oslabené orgány a zlepšit jejich funkci.

Je otázkou, zda dokonalá detoxikace a odstranění všech zátěží mikrobiálních, chemických, fyzikálních a dalších pak může zastavit autoimunitní reakce a uvést organismus do normálu.

MUDr. Lenka Hodková

Zdroj: www.diochi.cz

Kořen kudzu – účinky, dávkování a léčivé vlastnosti | Herbavis

Kudzu (Pueraria lobata, vinný keř) je výjimečná rostlina, pocházející z Japonska. Její příznivé a léčivé vlastnosti jsou po staletí využívány především v zemích blízkého východu, v Číně, Japonsku nebo Korei.

Již 200 před našim letopočtem využívali japonští léčitelé a lékaři tuto rostlinu z čeledi luskovin (luštěnin) v podobě infuze, která se připravovala z prášku, vyrobeného z kořene kudzun nebo ze suchých alkoholových výtažků.

Takto získaná infuze pomáhala při léčbě takových onemocnění jako jsou cukrovka, chřipka, nevonosti, migréna nebo alergie.

Budete mít zájem:  České děti za vysvědčení nejčastěji dostávají peníze

V 19. století se kudzu objevilo ve Spojenách státech, kde se později stalo velmi módní popínavou rostlinou dosahující výšky až 12 metrů a vysazovanou hlavně v zahradách.

Američané si tuto rostlinu doslova zamilovali a to hlavně kvůli velkým a mnohobarevným listům a charakteristické, velmi intenzivní vůni. Jako zajímavost stojí za to uvést, že ze začátku bylo v Americe kudzu hojně využíváno ke zpevňování břehů řek.

V současné době se často považuje za plevel, který roste na parkovištích a polích.

Na konci 80. let 20. století vědci z University v severní Carolině začali zkoumat účinky kudzu z hlediska jeho použití v medicíně.

Zjistili, že kořen kudzu může být neocenitelným stabilizátorem nervového systému.

 V současné době se kořen kudzu vyskytuje hlavně v jihovýchodní Asii, na ostrovech Oceánie a Japonska, v Severní a Střední Americe, stejně tak jako v oblastech Kavkazu a Ukrajiny.

Jak jsme již zmínili, kudzu se v čínské a japonské alternativní medicíně používá již mnoho let jako „gen“, tj. Lék na léčbu různých nemocí. Je to hlavně díky bohatému složení této jedinečné rostliny. Kořen kudzu je zásaditý – také neobsahuje laktózu a lepek, takže ho mohou používat i lidé trpící celiakií nebo intolerancí laktózy.

Kudzu je nesmírně cenným zdrojem mnoha minerálů, včetně fosforu, vápníku a železa. V 90. letech 20. století bylo zjištěno, že kořen kudzu je také významný vysokým obsahem prvků, jako jsou isoflavony, daidzeiny, diglykosidy a puerarin-7-xylosidy.

Kudzu je rostlina, která by měla mít náš obdiv nejen pro své bohaté složení kořene, ale také pro svůj neobvyklý a vzhled. Jedná se o popínavou rostlinu s dřevěnou lodyhou, jejíž délka může dosahovat dokonce až 30 metrů.

Stonek je zdoben charakteristickými trojčetnými listy a fialovými květy, které rostou ve shlucích dlouhých až 30 cm. Plody kudzu jsou chlupaté, 5 cm dlouhé lusky, z nichž každý obsahuje několik semen.

Samotný kořen kudzu je velký a bulvovitě baňatý.

Kořen Kudzu: léčivé vlastnosti

První informace o léčivých vlastnostech kořene kudzu pochází z 1. století z bylinné knihy Shen Nonga, který byl nadšencem tradiční čínské medicíny. Jak popsal ve své knize, kořen kudzu byl používán jako lék na „wei“, skupinu nemocí, které se objevují povrchně pod kůží, a to horečku, migrény a nadměrnou žízeň.

V současné době je kořen kudzu dostupný jako extrakt ve formě standardizovaných tablet, které se v alternativní medicíně také používají k léčbě nemocí, jako je angina pectoris, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, průjem, úplavice a alergie.

Je zajímavé, že bylinkáři věří, že kořen kudzu může pacientům pomoci i v případě náhlé ztráty sluchu, prvních příznaků spalniček, ztuhlosti krku nebo zánětu šlach.

Na tradiční medicínu navazuje výzkum moderních vědců, kteří rovněž potvrzují příznivé účinky kořene kudzu. Podle nich lze složky obsažené v rostlině považovat za protizánětlivé, antioxidační a snižující krevní tlak. Obzvláště cennou přísadou je puerarin, který má antiarytmické vlastnosti podporující krevní oběh a antidiabetické vlastnosti.

Kudzu kořen a léčba závislostí

Po mnoho let byl prováděn výzkum použití extraktu z kořene kudzu v boji se závislostmi, zejména s alkoholismem.

Jak již bylo stanoveno, flavonoidové sloučeniny obsažené v kudzu (daidzein, daidzein a puerarin) mají schopnost omezit množství vypitého alkoholu.

Studie na toto téma byly provedeny na potkanech a výsledkem bylo, že podávání extraktu z kořene kudzu zvířatům závislým na alkoholu v množství 500 mg / kg tělesné hmotnosti po dobu 21 dnů snížilo jejich pití 10% ethanolu až o 82%.

Podobné studie provedli na lidech vědci z Massachusetts (USA), kteří si všimli, že po 7 dnech užívání této drogy se množství alkoholu vypitého dobrovolníky (lidmi závislými na alkoholu) snížilo o 40%. Existuje několik hypotéz, které by mohly tento typ jevu vysvětlit.

Jedním z nich je skutečnost, že jak alkohol (a další stimulanty), tak isoflavonoidy obsažené v kudzu stimulují sekreci hormonů štěstí, tj. Serotoninu a dopaminu. Jinými slovy, konzumace extraktu kudzu způsobuje u člověka pocit podobný pocitu po požití alkoholu nebo kouření.

Závislá osoba proto necítí potřebu sáhnout po stimulantu.

Kudzu: protirakovinový účinek

Dalším nesmírně důležitým aspektem je použití kořene kudzu v protinádorové terapii, zejména při léčbě rakoviny prostaty. Genistein obsažený v kudzu se váže na androgenní receptory, což omezuje aktivitu mužských hormonů, tj.

Testosteronu a dihydrotestosteronu, a tím se snižuje vliv androgenů na vznik rakoviny. Jak bylo zjištěno během studií, u pacientů užívajících kořen kudzu hladina PSA (nádorový marker odpovědný za rakovinu prostaty) klesla na 50-80%.

Stojí za zmínku, že kořen kudzu je také schopen zabránit rozvoji dalších novotvarů, což souvisí také s působením genisteinu.

Jedním z jeho úkolů je inhibovat procesy angiogeneze, konkrétně vývoj sítě krevních cév, které jsou zodpovědné za výživu rakoviných buněk a těch složek, které ovlivňují jejich vývoj.

Důležité je, že isoflavonoidy, které vytvářejí kořen kudzu, odstraňují volné radikály z našeho těla, čímž chrání před rozvojem oxidačního stresu.

Kudzu root: hormonální vlastnosti

Genistein je velmi významý nejen při léčbě rakoviny, ale také z hlediska hormonů. Tato sloučenina, stejně jako daidzein, vykazují účinek podobný ženským hormonům – estrogenům, které stimulují ženský endokrinní systém.

Proto se kořen kudzu doporučuje především k úlevě od přetrvávajících příznaků menopauzy. To znamená v období, ve kterém začínají pociťovat nedostatek estrogenu. Díky tomu dokážeme zmírnit příznaky, jako jsou: noční pocení, návaly horka, úbytek kostní hmoty a menopauzální migrény.

Navíc kudzu také snižuje riziko vzniku srdečních onemocnění – u žen i mužů.

Kudzu: hubnutí a stimulační účinek

Lidé, kteří chtějí zhubnout několik kilogramů, ocení účinek kořene kudzu na jejich tělo. Díky této jedinečné rostlině mohou nejen normalizovat tělesnou hmotnost, ale také účinně očistit tělo, což je opět ovlivněno isoflavonoidními sloučeninami.

Velkého efektu při používání kudzu si všimnou také lidé, kteří hledají alternativu ke konzumaci kávy a jejího kofeinu. Kořen Kudzu je považován za skvělý zdroj energie a díky stimulaci vylučování hormonů štěstí – také za způsob, jak si každý den zlepšit náladu!

Kudzu root – použití

Ačkoli se v České republice se o použití kudzu v kuchyni zatím moc neví, v Číně a Japonsku se jedná o produkt používaný v masovém měřítku. Zpočátku se kořen kudzu suší a poté se rozemele na prášek, aby jej bylo možné použít nejen v medicíně, ale také v kuchyni.

Kořen kudzu je bohatý na škrob, což z něj činí vynikající zahušťovadlo do polévky nebo omáčky, stejně jako alternativu k tradičnímu masovému nebo zeleninovému pokrmu.

Na Středním východě se mouka z kořene kudzu používá jako náhrada tradiční mouky na sladké pečivo a listy kudzu se používají jako přísada do salátů.

Můžeme použít také krásné květiny, které vykvétají na šlahounech a po náležitém zpracování se používají, jako prvek sladkého želé – jednoho z oblíbených dezertů téměř každého dítěte. V čechách najdeme kudzu hlavně ve formě čaje z kořene kudzu, který je k dostání v bylinkářstvích, a také jako doplněk stravy – tablet, které obsahují extrakt z kudzu.

Kudzu – jak dlouho používat?

Pokud chceme začít užívat přípravky obsahující extrakt kudzu, měli bychom se nejprve zaměřit na cíl, kterého chceme dosáhnout použitím tohoto produktu. V mnoha případech kořen kudzu funguje jako skvělý čisticí prostředek, zejména na jaře.

Terapie používá nápoj obsahující 1 čajovou lžičku práškového kudzu a sklenici vody nebo čerstvého džusu. Prášek by měl být důkladně promíchán a poté několik minut vařen.

Nápoj z Kudzu bychom měli pít po dobu 7 až 14 dnů, abychom dosáhli znatelného účinku očištění těla.

Lidé závislí na alkoholu mohou užívat nápoj vyrobený z 20 g kořene kudzu, který se rozpustí v 50 ml studené vody. Poté nápoj zalijte vroucí vodou, aby byla sklenice plná. Přiveďte nápoj k varu a poté ho vařte ještě několik minut a stále ho míchejte.

Alternativou k nápoji může být tabletový přípravek, ale je třeba si uvědomit, že může být méně účinný ve srovnání s kapalnou verzí. Dvě až čtyři tablety je třeba užít během dne a první účinky mohou být patrné po týdnu.

Alkoholová terapie s kudzu by měla trvat nejméně dva měsíce a někdy i několik let.

Důležitou informací pro lidi závislé na alkoholu je skutečnost, že dlouhodobá konzumace extraktu z kořene kudzu a současné pití alkoholu může zvýšit riziko rakoviny jícnu. Proto se doporučuje zvláštní opatrnost během suplementace tímto typem specifičnosti.

Je také třeba si uvědomit, že výrobky kudzu by měly být vždy skladovány na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě nepřesahující 25 °C. Ujistěte se, že je přípravek pečlivě uzavřen a vždy skladován v původním obalu. Měl by být chráněn před nadměrným světlem, vlhkostí a jinými pachy, aby nedošlo k narušení původní chuti a léčivých vlastností kudzu.

Nežádoucí účinky užívání kudzu

Kořen Kudzu je již roky považován za superpotravinu.

Mělo by se však pamatovat na to, že stejně jako u jiných léků může i kudzu mít nejrůznější vedlejší účinky, včetně nevolnosti, svědění, závratí a dokonce poškození jater.

Jak tomu zabránit? Nejprve se ujistěte, že přípravky z kořene kudzu jsou nakupovány pouze ze spolehlivých zdrojů. Měli bychom si být jisti, že rostliny použité při výrobě nebyly nijak kontaminovány.

Kudzu: kontraindikace

Bez ohledu na to, jakou formu kudzu si vyberete, konzumace tohoto typu doplňků by měla být vždy konzultována s lékařem. Existuje také skupina lidí, pro které není konzumace kořene kudzu vhodná.

Jedná se hlavně o těhotné a kojící ženy (kvůli nedostatku údajů potvrzujících bezpečnost pro matku a dítě), osoby užívající antikoagulancia a léky snižující krevní tlak (kudzu může zvýšit jejich účinky), stejně jako lidé potýkající se s onemocněními závislými na hormonech, která jsou spojena s účinky podobnými estrogenu, tj. endometrióza, rakovina prsu nebo vaječníků.

Budete mít zájem:  Sledujete obsah masa v uzeninách?

Kontraindikací užívání kudzu je také cukrovka (kvůli léčbě inzulinem) a plánované chirurgické zákroky. V druhém případě by měla být léčba kořenem kudzu přerušena nejméně dva týdny před plánovanou léčbou. Výrobky Kudzu by také neměly používat děti do tří let.

Kudzu: recenze

Co říkají ostatní o kořenu kudzu? Názory na jeho použití jsou do značné míry pozitivní. Většina lidí, kteří komentují kudzu, měla problémy s závislostí na alkoholu, nikotinu nebo drogách.

Při pravidelném užívání práškového extraktu z kořene kudzu, tablet nebo éterického oleje zaznamenali menší chuť pít alkohol nebo kouřit cigarety.

Ženy v menopauze oceňují skutečnost, že během této doby nezvyšují váhu a netrápí je návaly horka.

Mezi lidmi, kteří doporučují použití kudzu, jsou i ti, kteří hledali způsob, jak si zlepšit náladu a zhubnout o několik kilogramů. Bez ohledu na formu, ve které kudzu užívali si všimli, že jsou klidnější, uvolněnější a zbavují se neustálé bolesti hlavy. Stojí za zmínku, že velká část lidí zjistila, že mletý kořen kudzu je účinnější než ve formě tablet.

Kudzu root – kde koupit a kolik to stojí

Kořen kudzu je v České republice k dostání především v obchodech se zdravou výživou, bylinkářstvích a lékárnách. Stále častěji ho také můžeme najít v různých typech on-line obchodů s bioprodukty. Stojí za to připomenout, že kudzu není droga, ale pouze doplněk stravy, a proto je k prodeji bez lékařského předpisu. Pokud si ho chceme koupit v kamenném obchodě nebo lékárně, měli bychom věnovat pozornost třem formám, ve kterých se vyskytuje: ve formě tablet, kořenů a škrobu (moučky). Před výběrem bychom si měli být jisti, že kupujeme produkt té nejvyšší kvality, protože jen tak bude mít pozitivní vliv na naše zdraví.

Řezaný kořen kudzu je k dispozici v různých velikostech, zejména 50 g, 100 g nebo 250 g. Cena přípravku v této formě se pohybuje od přibližně 150 Kč do 300 Kč, v závislosti na velikosti balení.

Samozřejmě pamatujte, že čím větší balení, tím nižší cena může být. Alternativou ke kapslím je mletý kořen kudzu, který je k dispozici také v různých velikostech (50 g, 100 g nebo 250 g).

V tomto případě může být cena o něco vyšší.  

Doplňky stravy Kdzu ve formě tablet jsou nejčastěji dostupné v ekonomických baleních obsahujících v průměru 90 tablet. Jejich cena se pak pohybuje okolo 300 Kč v závislosti na místě, kde bedeme nakupovat. Poslednívariantou je kudzu škrob, prodávaný v malých baleních po 50 g nebo 125 g. Jeho cena se pohybuje od 90 Kč výše.

Poradna

Kudzu můžete objednat na našich stránkách zde

Obsah článku:

Historie a objevení vlastností kudzu

V roce 1876 přijela do Spojených států loď s japonskými zahradníky na palubě. Zanedlouho se totiž měla na východním pobřeží ve Filadelfii konat velká výstava u příležitosti stého výročí vzniku nového státu. Byly pozvány delegace z různých zemí, aby reprezentovaly svoji kulturu a zvyky.

Japonská vláda se rozhodla vybudovat zahradu osázenou orientálními rostlinami a zahradníci se tedy dali do práce. Jedním z vůdčích motivů expozice bylo KUDZU Vine (Pueraria lobata) – popínavá rostlina s velkými listy a nádherně vonícími květy.

Tento nápad se ukázal jako dobrý, protože kudzu okouzlilo Američany tak, že jej začali sázet ve svých zahradách. Rostlina z Dálného východu velmi rychle zdomácněla v jihovýchodních oblastech USA – Jižní a Severní Karolíně, Alabamě, Georgii, kde měla ideální podmínky k životu.

Od té doby uplynulo více než sto let, než se ukázalo, že tato ozdobná rostlina přináší naději v boji o zdraví pro mnoho lidí na celém světě.

Na konci 80.let minulého století začali američtí vědci zkoumat kudzu z lékařského hlediska, neboť je zaujaly starověké prameny z Dálného východu, které hovořili o používání kořene této rostliny při léčbě alkoholismu. Před mnoha stovkami let tedy rovněž existoval problém této závislosti, proti níž tehdejší lékaři hledali přírodní léky.

Zpozorovali, že každodenní užívání kudzu snižovalo potřebu konzumace alkoholu. Díky němu bylo snazší překonat „silnou touhu se napít“. Dávné popisy léčby uvádějí, že kořen kudzu podporoval též regeneraci organismu zničeného v důsledku závislosti na alkoholu.

Vědci z Harvardské univerzity v Bostonu a Univerzity Severní Karolíny se rozhodli tyto údaje ověřit.

Výsledky zkoumání účinků KUDZU

V roce 1989 vědci z Univerzity Severní Karolíny uveřejnili první zprávu na téma kudzu, v níž konstatovali, že kořen této rostliny stabilizuje nervový systém.

Pozdější výzkumy vědců z této instituce, zvláště profesora Davida Overstreeta, potvrdily, že kudzu podporuje produkci hormonů serotoninu a dopaminu v mozku. Tyto hormony působí na nervový systém, zajišťují správný přenos podnětů do mozku a připojení mezi jednotlivými částmi mozku.

Serotonin navíc pomáhá regulovat citová hnutí, neboť již dříve došli vědci k závěru, že nedostatek tohoto hormonu vyvolává výkyvy nálad – od nadměrné agresivity nebo mánie až po depresi a nervová zhroucení.

Podle doktora Rezvani zůstává serotonin a dopamin díky kudzu déle v oběhovém ústrojí a vyvolává přirozenou stimulaci „systému odměny“ (systém fungující v mozku,v sou­vislosti s nímž vzniká psychická závislost na alkoholu). Díky této stimulaci dochází k postupnému oslabení psychické potřeby pití.

Na začátku 90. let bylo na Harvardské univerzitě v Bostonu a výše zmíněné Univerzitě Severní Karolíny potvrzeno, že KUDZU:

 • pomáhá redukovat potřebu alkoholu
 • podílí se na procesu zpomalení rozkladu etanolu na škodlivý aldehyd kyseliny octové
 • podporuje regeneraci zničeného organismu

Tyto závěry potvrdili rovněž vědci karolínské univerzity ve Švédsku.

Zpět na začátek »

Klíčová role kudzu v boji proti závislosti na alkoholu a nikotinu

V roce 1993 byly v kořenu kudzu zjištěny izoflavony, které podle předpokladů hrají klíčovou roli v boji proti závislosti. Mezi nejdůležitější z nich patří: daidzin (aglokon), daidzein (glykosid), puerarin a genistein.

Podle provedených zkoušek mohou tyto látky na jedné straně způsobovat snížení potřeby příjmu alkoholu a na druhé straně podporují očišťování organismu od toxických látek vzniklých v důsledku rozkladu alkoholu.

Kudzu je navíc bohatým zdrojem železa a jiných minerálních složek (sodík, vápník) a sacharidů (především škrobů) s vysokou výživnou hodnotou, které mají vyšší kalorickou hodnotu než med. Z tohoto poznatku vyvodily vědci dva závěry:

 1. Kudzu je možné využít při prevenci alkoholismu jako podpůrný přípravek při odstraňování závislosti.
 2. Kudzu je podpůrný prostředek při léčbě vzniklých důsledků požívání alkoholu (detoxikace jater, trávicí problémy, slabý krevní oběh, bolesti hlavy a svalů, nesprávná činnost nervového systému, celkové oslabení a vyčerpání organismu).

Americký časopis „Alternative Medicine review“ uvedl v srpnu 2000 informaci, že Dr. Scott Lukas z Filadelfie léčil 70 osob, které trpěly závislostí na alkoholu tak, že jim podával kořen kudzu.

Ukázalo se, že v průběhu 1–2 týdnů po zahájení léčby všichni pacienti pociťovali sníženou touhu po alkoholu, a přitom se neobjevily žádné vedlejší účinky užívání přípravku. Je třeba dodat, že Dr.

Lukase podporoval Americký národní institut pro boj s alkoholismem.

Podle vědců z Harvardu a odborníků v Hospital bichat v Paříži lze kořen kudzu využít rovněž při léčbě osob závislých na nikotinu, protože podle vědeckých výzkumů vzniká účinek nikotinu v organismu prostřednictvím tzv. receptorů nikotinu.

Pokud kuřák přestane kouřit, tyto receptory jsou náhle nevyužité, a proto se objevuje neklid, podráždění a nikotinový abstinenční stav.

Vědci tvrdí, že látky obsažené kudzu (zvláště izoflavony) ihned obsadí volné receptory, zmírňují abstinenční příznaky, a usnadňují proto boj s touto závislostí.

Vlastnosti izoflavonů v KUDZU

Někteří vědci tvrdí, že daidzei může v organismu do jisté míry působit podobně jako důležitý hormon estrogen, jehož nedostatek se projevuje u žen v období klimakteria.

Tento stav se pojí s různými zdravotními problémy, jako jsou závratě, návaly horka, kožní potíže, zároveň se zvyšuje nebezpečí vzniku srdečních chorob a osteroporózy (úbytku kostní hmoty). Japonští vědci na konci 90.

let zjistili, že kudzu některé z uvedených potíží zmírňuje. Práce japonských lékařů navíc prokázala, že dadzain má pozitivní vliv na buňky kostní hmoty.

V 90.letech byl zahájen společný program amerických agentur, jako např. National Cancer Institute (Národní institut rakoviny), Division of Cancer Prevention and Control (Oddělení prevence a kontroly rakoviny) a Food and Drug Administration (Institut potravin a léků), který podporuje výzkum a registraci nových léčiv s preventivním účinkem proti nádorovým onemocněním.

Specialisté z těchto institucí vybrali a připravili k testům 32 přírodních přípravků, mezi nimiž se nacházel rovněž genistein, tj. jeden z izoflavonů obsažených v kudzu. V lékařských centrech na celém světě se hovoří o tom, že genistein může preventivně působit proti nádorovým onemocněním prostaty a prsu, což potvrdily vědci z Farmaceutického institutu ve Varšavě.

Zpět na začátek »

Vlastnosti kořene KUDZU a jeho použití:

 • pomáhá regenerovat organismus
 • podporuje detoxikaci vnitřních orgánů, zvláště jater
 • pomáhá regulovat trávení, zmírňuje kyselost žaludku a průjmy
 • zmírňuje bolesti svalů a hlavy
 • pozitivně ovlivňuje činnost oběhového systému a pohybového aparátu
 • podporuje produkci serotoninu a dopaminu, které posilují nervový systém a pozitivně ovlivňují emocionální stavy
 • celkově zlepšuje zdravotní stav a dodává energii
 • dodává tělu fytoestrogeny – látky s podobným, i když slabším účinkem než tyto pohlavní hormony
 • je také bohatým zdrojem škrobů a minerálních látek – železo, vápník, sodík
 • podporuje protialkoholní a antinikotinovou léčbu
 • působí podpůrně a chrání osoby ohrožené vznikem závislosti na alkoholu
 • pomáhá snížit potřebu konzumace alkoholu

KUDZU lze jako podpůrný prostředek užívat při následujících potížích:

 • závislost na alkoholu
 • závislost na nikotinu
 • toxikace jater různého původu vyvolané v důsledku užívání alkoholu nebo jiných toxických látek, některých léků nebo jako následek nesprávné výživy
 • slabý krevní oběh, nedostatečné prokrvení končetin či mozku
 • problémy s trávením a vylučováním
 • nadměrná vzrušivost nebo apatie
 • problémy v období klimakteria
Budete mít zájem:  Co se děje s darovanou krví

Kořen KUDZU působí dlouhodobě, jeho první účinky však lze pocítit již po velmi krátké době užívání, asi po 1–2 týdnech.

Zpět na začátek »

Kudzu (Pueraria lobata)

Ztráta zaměstnání, neshody v partnerském životě, šikana. Důvodů, proč se lidé obracejí k láhvi alkoholu je nepřeberné množství a postihnout může ženy i muže, mladistvé či seniory.

Uniknout z alkoholové pasti je pak běh na dlouhou trať a zkouškou nejen pro samotného alkoholika, ale i pro jeho nejbližší. Ať už chcete někomu pomoci nebo vy sami chcete se závislostí zatočit, vyzkoušejte Kudzu.

Snižuje chuť na alkohol a detoxikuje organismus.

Původní domovinou této popínavé rostliny je Asie, především Čína a Japonsko. První písemné zmínky o účincích Kudzu jsou již z roku 2697 př. n. l., tedy během vlády císaře “božského zemdělce” Šeng Nonga.

  V této oblasti je součástí tradiční medicíny a v minulosti byl vysoce ceněný kvůli náročnému způsobu sběru. Kořeny rostliny se ručně sbíraly na přelomu podzimu a zimy, omyly v horském potoku a nakonec se nařízly pilou.

Z nich pak vytékala tekutina, kterou zachytávaly do připravených kádí, kde tekutina houstla.

V Číně a Japonsku je Kudzu již celá staletí užívána jako podpůrný prostředek při léčbě alkoholismu, na zmírnění příznaků menopauzy a na celkovou podporu organismu.

Latinský název je Pueraria lobata, v Česku ji zase známe pod názvem Puerarie laločnatá a zjednodušeně o ní mluvíme jako o Kudzu či Kuzu. Jedná se o popínavou rostlinu z čeledi bobovitých.

Kořenové hlízy jsou extrémně pevné, na délku mohou měřit i přes dva metry a široké jsou až 18 centimetrů. A váha kořenů? Ta se může pohybovat až okolo 180 kilogramů. To jí pomáhá  se zachytit a udržet téměř na všem.

Zvláštností je i její extrémně rychlý růst. Za jeden den dokáže liána vyrůst až čtvrt metru.

Pueraria má plazivou lodyhu, která je poseta chlupy. Z ní pak vyrůstají listy jež mají vejčitý tvar, který je zakončen špičkou. Listy jsou stejně jako lodyha ochlupeny. Květy mají fialovou barvu, plod je rovný a velký maximálně 8 cm. Uvnitř plodu je 3 až 5 semen.

Kudzu původně rostla pouze v Asii, konkrétně v Japonsku, Číně a v Jižní i Severní Koreji, ale postupem času se rozšířila i do ostatních koutů světa. Nyní ji můžeme spatřit v některých částech USA – Jižní a Severní Karolína, Georgia a Alabama. Právě tyto státy ji dokáží poskytnout ideální podmínky. Mimo Ameriku roste ještě na Novém Zélandu.

A právě Američanům přidělává rostlina hned několik vrásek na čele a je označována téměř za ekologickou pohromu jihovýchodu USA. Poprvé se na americký kontinent dostala jako okrasná rostlina na konci 19.

století při příležitosti oslav k výročí osamostatnění USA. Japonští zahradníci ji zde představili, aby prezentovali svou kulturu. Aroma linoucí se z výrazných květů a velké listy okouzlili Američany natolik, že jim Japonci darovali semena.

Tím ale Americe spíše prokázali medvědí službu.

Kromě okrasného efektu využívali Američané Kudzu také v boji proti erozím půdy. Její silné kořeny pomáhaly zpevňovat půdu a farmáři pak vysazovali Kudzu jako potravu pro svůj dobytek. Jenže to, co se začátku pomáhalo, se později krutě vymstilo a Kudzu nyní pokrývá v USA plochu srovnatelnou s Moravou. Ročně se pak rozšiřuje až o 50 tisíc hektarů.

Starosti ekologům však přidělává především to, že kamkoliv se Kudzu dostane, zcela změní tamní ekosystém a zahubí veškeré rostliny, které pokryje kořeny a listím. Znemožní jim přístup ke světlu, čímž nejsou schopné fotosyntézy a následně umírají.

Stromy se pod jeho tíhou vyvrací z kořenů a slabším keřům láme větve. Navíc dokáže změnit složení půdy tak, aby přesně vyhovovala jeho podínkám. Stanoviště je různorodé, dokáže se ovinout kolem lesů, pastvin, břehů a ani lidská přítomnost mu nedokáže zabránit.

Zelený koberec se vyskytuje i na smetištích, domech, elektrickém vedení, mostech i sloupech veřejného osvětlení.

Česká republika je v porovnání s ostaními evropskými zeměmi na 4. místě ve spotřebě alkoholu a průměrně každý z nás včetně novorozenců vypije 11,6 litrů alkoholu. A jestliže budeme mluvit v procentech, téměř 20% Čechů má problém s alkoholem či má k němu alespoň nakročeno. Cesta zpět k normálnímu životu a celoživotní abstinence je složitá a pomoci může Kudzu. Jak?

Kudzu snižuje chuť na alkohol, zmírňuje nežádoucí abstinenční příznaky a zároveň normalizuje hormonální hladinu, která je kvůli užívání alkoholu či drog poškozená.

Kudzu však nefunguje na principu Antabusu, který v kombinaci s alkoholem spouští nepříjemné symptomy jako je bolest hlavy, závratě, zvracení až vážné kolapsové stavy. Během užívání Kudzu se snižuje konzumace alkoholu a zároveň zmírňuje i nepříjemnou kocovinu po náročném večeru.

Může pomoci i při otravách, které jsou způsobeny užitím vysokého množství alkoholu či drog díky významným detoxikačním účinkům.

V rostlině byly na začátku 90. let izolovány izoflavony, kterým je přisuzována klíčová role v boji proti jakýmkoliv závislostem. Ty nejdůležitější izoflavony jsou daidzin, daidzein, puerarin a genistein.

Tyto látky snižují potřebu napít se alkoholických nápojů a zároveň čistí organismus od toxinů, které se v našem těle zdržují během rozkladu alkoholu.

Kudzu můžeme užívat nejen jako podpůrný prostředek během léčby alkoholismu, ale i při léčbě onemocnění, které vznikly v důsledku nadměrného pití.

V roce 2000 byl proveden pokus Dr. Scottem Lukasem za podpory Amerického národního institutu pro boj s alkoholem ve Philadelphii a výsledky jeho snažení otiskl americký časopis “Alternative Medicine Review”.

Sedmdesáti osobám jež byli závislý na alkoholu podával kořen a během dvou týdnů pociťovali pacienti sníženou chuť na láhev alkoholu a zároveň se nedostavily žádné nežádoucí účinky. Testy na účinnost Kudzu se rozhodla provést i rozhlasová a televizní stanice BBC.

Ta podávala prášek z rostliny testerům před pitím alkoholu a testovaní lidé vypili o 20% méně alkoholu než před podáváním Kudzu.

A podle pařížských vědců svítá naděje i lidem závislým na nikotinu. Závislost na tabákových výrobcích vzniká prostřednictvím receptorů nikotinu, které se nám vytvoří v organismu.

Jakmile pak přestaneme kouřit, receptory zůstávají nevyužitelné a začínají nepříjemné stavy jako neklid či podráždění.

Izoflavony tyto volné receptory obsadí a lidem usnadní závislost překonat a zmírnit abstinenční příznaky.

Kudzu podporuje produkci dopaminu a serotoninu v mozku. Dopamin je usídlen v hluboké střední oblasti mozku (černá substance – substanti nigra) a jeho úkolem je správná funkce motoriky, emoční reakce a energie pro správné fungování našeho těla.

Jeho nedostatek má za následek zhoršující se psychická i fyzická kondice, která se projevuje necitlivostí, špatnou motorikou a celkově zhoršenou pohyblivostí. Serotonin má zase za úkol správné fungování naší psychické stránky.

A jakmile máme v těle serotoninu nedostatek, potýkáme se s napětím, nervozitou, nespavostí a dlouhodobě nízká hladina serotoninu může vést až k depresím či úzkostem.

Kromě toho, že Kudzu podporuje jejich produkci a pomáhá k dalšímu setrvání v oběhovém systému, posiluje nervovou soustavu a celkově pozitivně ovlivňuje emocionální stavy a zmírňuje neurózy, úzkosti, deprese a ostatní nepříjemná onemocnění plynoucí z nedostatku těchto hormonů.

Kudzu pomáhá při celkovém vyčerpání, zvyšuje vitalitu, posiluje psychickou i fyzickou kondici a celkově regeneruje organismus jež je zničený závislostí na alkoholu či drogách. Dodává energii, posiluje imunitní systém, zmírňuje bolesti svalů i hlavy a celkově podporuje pohybový aparát.

Jeho užívání jistě ocení trávicí soustava. Zlepšuje pohyb střev a trávení. Kořen má po konzumaci mazlavou a soudržnou konzistenci, která se podobá žaludečnímu hlenu. Obalí žaludek a chrání ho tak před přebytkem kyseliny chlorovodíkové. A užít ho můžeme nejen pokud nás trápí střevní obtíže či překyselení žaludku, ale i pokud potřebujeme pořádně pročitit játra.

Optimalizuje krevní tlak a posiluje oběhový systém, především pak srdce. Kudzu je možno užívat i jako prevenci kardiovaskulárních chorob.

Ženy pak ocení jeho příznivé působení během menopauzy, kdy zmírňuje nepříjemné symptomy jako je podrážděnost, návaly horka či nadměrné pocení.

A nakonec musíme zmínit, že kromě chutě na alkohol či cigarety zmírňuje i chuť na jídlo a je tak vhodným podpůrným prostředkem, jestliže se rozhodneme zatočit s nadbytečnámi kilogramy.

V kořenu se nachází kromě nám už známých flavonoidů tzv. izoflavonů (puerarin, daidzein, daidzin, genistein aj.), také steroly, kyselina glutamová, kyselina máselná a kyselina arachinova. Z minerálů má pak vysoké zastoupení železo, vápník a sodík. Kudzu je také bohatým zdrojem škrobu.

Prášek: Kudzu můžeme přidat téměř do jakéhokoliv pokrmu.

Stačí jednu čajovou lžičku prášku rozmíchat přibližně ve 100 ml studené vody a jakmile bude Kudzu rozpuštěné přidáme ho do připraveného pokrmu, kde ho ještě za stálého míchání asi minutu vaříme.

Kudzu je hotové když svou barvu změní z bílé na čirou. Do jakého pokrmu Kudzu přidáte je na vás, mohou to být omáčky, polévky ale i sladké pečení.

Pro nápoj doporučujeme 2 až 3 polévkové lžíce rozmíchat ve sklenici vody a vypít. Podle potřeby užíváme 1x až 2x denně. Kořen Kudzu je potřeba užívat dlouhodobě a první pozitivní účinky se projeví po 1 až 2 týdnech pravidelného užívání.

 • Kudzu je doplněk stravy, ale nenahrazuje pestrou stravu
 • Není vhodný pro těhotné a kojící ženy
 • Uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí
 • Nepřekračujte doporučené denní dávkování

Kudzu snižuje účinnost antikoncepčních pilulek a zároveň by se jejímu užívání měliy vyhnout i ženy, které plánují těhotenství. Dále není vhodné, aby Kudzu užívali lidé, kteří trpí cukrovkou, protože rostlina společně s těmito léky způsobuje nízkou hladinu cukru v krvi. Neužívejte v kombinaci s léky na srážení krve a při nadměrném pocení. Kudzu není vhodný pro těhotné a kojící ženy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector