Konopí je lék. Vědci mění pověst marihuany

Základy Lékařského Konopí: Kompletní Příručka k Lékařské Marihuaně

Konopí je lék. Vědci mění pověst marihuany

Obsah:

Lékařské konopí je žhavé téma. Nicméně, pochopit, jak konopí funguje, může být obtížné. V tomto článku se podíváme na lékařskou marihuanu a pokusíme se vám vysvětlit vše, co byste o ní měli vědět.

CO JE TO KONOPÍ?

Konopí je rostlinný rod, který patří do rodiny Cannabaceae, do které také patří chmel a břestovec. Konopné rostliny jsou dvoudomé (mají samčí i samičí rostliny) a většina konopných produktů, které konzumujeme (ať už rekreačně nebo lékařsky), je vyrobena z květů samičích rostlin.

Ohledně taxonomie konopných rostlin se vedou dlouhé debaty. Obecně ale platí, že konopné rostliny se dělí na tři různé druhy: cannabis indica – konopí indické, cannabis sativa – konopí seté a cannabis ruderalis – konopí rumištní.

Přesný původ konopí je často součástí stejných debat. Obecně se věří, že konopí je původem ze Střední Asie. Konopí se využívalo již před několika tisíci lety a to lékařsky i rekreačně.

KONOPNÉ SLOUČENINY

Konopná rostlina obsahuje přes 400 různých chemických sloučenin. Přes 100 sloučenin řadíme mezi kanabinoidy. Kanabinoidy jsou sloučeniny, které přímo nebo nepřímo interagují s kanabinoidními receptory.

Mezi dva nejznámější kanabinoidy patří THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). THC je hlavní složkou marihuany a je zodpovědné za její psychotropní a intoxikační účinky. CBD se ve vyšších koncentracích vyskytuje v technickém konopí a v odrůdách, které byly vyšlechtěny k tomuto účelu.

Jak konopná rostlina dospívá, její chemické složení se mění. Nejdříve rostliny produkují kyselinu kanabigerolovou (CBGA). Tato sloučenina je prekurzorem všech dalších kanabinoidů.

Speciální enzymy rozloží CBGA a využijí její jednotlivé části k syntéze jiných kanabinoidních kyselin, jako je kyselina tetrahydrokanabinolová (THCA), kyselina kanabidiolová (CBDA) a kyselina kanabichromová (CBCA).

Pokud jsou tyto sloučeniny vystaveny teplu a UV světlu, dojde k jejich dekarboxylaci a přeměně na aktivní sloučeniny, jako je THC, CBD, CBC atd.

Kromě kanabinoidů obsahuje konopí i další důležité sloučeniny, jako jsou například terpeny. Terpeny můžete nalézt v esenciálních olejích a propůjčují rostlinám jejich unikátní aroma.

Každá konopná rostlina bude mít své vlastní chemické složení. Určité rostliny mohou mít vyšší obsah určitých kanabinoidů a terpenů než jiné rostliny. To je způsobeno genetikou rozdílných odrůd.

Konopí je lék. Vědci mění pověst marihuany

INDIKA VS. SATIVA: JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL?

Čisté rostliny Konopí indického a Konopí setého si nejsou příliš podobné. Sativy rostou do výšky a mají úzké, světle zelené listy a velké rozestupy mezi jednotlivými větvemi. Indiky jsou zase menší a keřovité a mají temně zelené listy a krátké rozestupy mezi větvemi.

Kromě toho, že vypadají jinak, tak indika i sativa mají odlišné účinky. Obecně platí, že sativy jsou více povznášející a euforické, kdežto indiky jsou více relaxační a uklidňující. Věda nám bohužel ještě neobjasnila, proč to tak je, ale s největší pravděpodobností jsou za tento fakt zodpovědná různá chemická složení jednotlivých rostlin.

SYNERGICKÝ EFEKT

Mnoho výzkumů zabývajících se konopím prozkoumává účinky jednotlivých kanabinoidů v izolaci. Tento přístup nám může prozradit mnoho o těchto sloučeninách, no taky přinesl mnoho otázek týkajících se unikátních vlastností konopí.

Termín „synergický efekt“ (entourage effect) byl poprvé popsán Raphaelem Mechoulamem, izraelským vědcem, který se zabývá konopím.

V roce 1998 popsal Mechoulam a jeho tým synergický efekt v článku[1], který byl publikován v časopise European Journal of Pharmacology.

Tento článek popisuje, jak účinky konopí nejsou způsobeny pouze samostatnou chemikálií obsaženou v konopí, ale místo toho jsou způsobeny všemi chemikáliemi, které interagují uvnitř našeho těla.

Jednoduchý příklad synergického efektu lze sledovat při interakci mezi THC a CBD. Několik studií potvrzuje, že CBD může zmírnit[2] intoxikační účinky THC. Ovlivňuje totiž schopnost THC vázat se na receptory CB1, které jsou umístěny v našem mozku a těle. Díky tomu může CBD zmírnit negativní vedlejší účinky THC, jako je například úzkost, paranoja, kognitivní porucha atd.

Další příklady synergického efektu byly pozorovány při porovnávání syntetických kanabinoidních izolátů, jako je dronabinol (syntetické čisté THC) s přirozenými kanabinoidy z konopí. Účinky dronabinolu byly velice odlišné od účinků THC a jeho vedlejší účinky byly daleko silnější a dlouhodobější.

Tohle bude možná těžké pochopit, ale dronabinol je strukturně velice podobný THC. Nicméně hlavní rozdíl mezi účinky dronabinolu a THC je v synergickém efektu. Dronabinol obsahuje pouze čisté THC, kdežto konopí obsahuje řadu dalších sloučenin.

POCHOPENÍ ENDOKANABINOIDNÍHO SYSTÉMU

Abychom mohli pochopit lékařské konopí, tak nejprve musíme chápat endokanabinoidní systém. Tento systém zprostředkovává účinky konopí v našem těle.

Konopí je lék. Vědci mění pověst marihuany

Endokanabinoidní systém se skládá ze tří hlavních součástí:

• Z endokanabinoidů, jako je anandamid a 2-AG. Tyto sloučeniny jsou podobné kanabinoidům, které se vyskytují v konopí, ale jsou přirozeně produkovány naším tělem.

• Z kanabinoidních receptorů CB1 a CB2, které interagují s endokanabinoidy. Receptory CB1 se vyskytují hlavně v mozku a receptory CB2 zase nalezneme hlavně v imunitních buňkách.

• Enzymy, jako je například hydroláza mastných kyselin a cytochrom P450, které pomáhají se syntézou, transportem a metabolizací kanabinoidů.

Naše tělo produkuje endokanabinoidy jako odpověď na širokou škálu faktorů včetně cvičení, stresu, části dne a mnoha dalších. Jakmile jsme například vystaveni stresové situaci, tak naše tělo začne produkovat endokanabinoidy, které pomohou minimalizovat negativní účinky stresu.

Tyto endokanabinoidy jsou poté transportovány a aktivovány na specifických receptorech. Abychom vám to pomohli pochopit, představte si endokanabinoidy a receptory jako klíč a zámek. Když endokanabinoid aktivuje receptor, tak spustí specifickou odpověď v těle = klíč odemkne zámek.

 • Momentálně nám výzkum ukazuje, že endokanabinoidní systém se účastní řady tělesných procesů. Sem patří:
 • • Zánět a bolest• Nálada a libido• Spánek• Tělesná teplota a imunitní odpověď• Trávení
 • • Stresová odpověď

KONOPÍ JAKO LÉK

K objevení endokanabinoidního systému došlo v 20. století vědci, kteří zkoumali, jakými mechanismy působí konopí v našem těle. Dnes věříme, že EKS je potenciální cíl pro mnoho terapií a pro léčbu řady nemocí. Léčebné terapie založené na konopí jsou čím dál tím více oblíbené.

Většina výzkumů zabývajících se lékařským konopím se soustředila na THC a CBD. THC je agonistou receptorů CB1 což znamená, že se přímo váže na receptory CB1. Jakmile k tomu dojde, spustí v našem těle řadu účinků, které se odvíjejí od metody podání, velikosti dávky a stejně tak i od citlivosti jedince na konopí.

CBD je daleko komplikovanější. Na rozdíl od THC nemá vysokou afinitu ani k jednomu kanabinoidnímu receptoru. Místo toho interaguje se serotoninovými, vaniloidními, GABA, gamma a dalšími receptory. Ve skutečnosti se věří, že CBD dokáže interagovat až s 60 různými molekulárními drahami.

Lékařské konopí je o používání sloučenin obsažených v konopí k nastolení rovnováhy v našem endokanabinoidním systému a k následnému potlačení řady nemocí a jejich symptomů.

Konopí je lék. Vědci mění pověst marihuany

VÝZKUM LÉKAŘSKÉHO KONOPÍ

Nicméně, pochopení procesů, jakými konopí navozuje řadu účinků v našem těle, může být obtížné.

ZÁNĚT

Existuje mnoho výzkumů, které nám ukazují, že endokanabinoidní systém hraje klíčovou roli v regulaci zánětlivých procesů.[3] Další předběžné studie zjistily, že kanabinoidy mohou na zvířecím modelu snížit zánět[4] spojený s řadou onemocnění.

Studie z roku 2018[5] naznačuje, že kanabinoidy mají potenciál ulevit od symptomů spjatých s osteoartrózou a to sice tak, že podporují navození proti-zánětlivých, analgetických a antinociceptivních účinků v endokanabinoidním systému.

Nicméně, vědci také zmiňují, že pouze několik málo klinických testů se zabývalo tímto problémem.

BOLEST

Endokanabinoidní systém také hraje důležitou roli při pocitu a naší reakci na bolest. Výzkum ukázal, že po celé naší centrální a periferní nervové soustavě se nacházejí kanabinoidní receptory.

[6] Kanabinoidy interagují s těmito receptory a mohou upravit přenos signálů bolesti.

Z tohoto důvodu mohou být kanabinoidy dalším možným lékem nociceptivní bolesti, která je způsobena například zraněním, a také neuropatické bolesti, která může být způsobena roztroušenou sklerózou.[7]

KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ

Endokanabinoidní systém je přítomný i v naší kůži[8] a lze jej aktivovat pomocí lokálních konopných produktů, jako jsou krémy, balzámy či oleje. Tento objev zrodil obrovský trh konopných produktů, které mohou pomoci s akné, alergickou reakcí, dermatitidou, psoriázou a dalšími kožními onemocněními.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Výzkum zabývající se vlivem kanabinoidů na duševní zdraví je stále velice limitován, i přesto, že několik studií prokázalo, že kanabinoidy vykazují neuroprotektivní[9] potenciál. Navíc se zdá, že kanabinoidy podporují neurogenezi[10] (tvorbu nových mozkových buněk) v klíčových oblastech mozku, které jsou spojeny s duševním zdravím.

NÁDORY

Jednou z rolí endokanabinoidního systému je regulace růstu a smrti buněk. V průběhu posledních let se diskutuje o potenciálním využití kanabinoidů k léčbě rakovinových onemocnění. I když jsou studie ještě v plenkách, nový výzkum ukázal, že kanabinoidní terapie by mohly pomoci s regulací rychlosti růstu a šíření nádorů.[11]

NEVOLNOST, ZVRACENÍ, CHUŤ K JÍDLU

Výzkumy ukazují, že THC i CBD[12] mají potenciál snížit nevolnost a zvracení[13] u zvířecího modelu.

PORUCHY SPÁNKU

Vzhledem k tomu, že konopí bohaté na THC (a obzvláště ve velkém množství) má sedativní účinky, lze snadno předpokládat, že konopí lze potenciálně využít jako lék na spaní. Naneštěstí nemáme dostatek kvalitního výzkumu v této oblasti.

Existuje ale mnoho neoficiálních důkazů, které podporují sedativní a spánek navozující účinky indikových odrůd. Pokud si tedy chcete urychlit cestu do světa snů, pak popřemýšlejte nad vyzkoušením konopných odrůd s vysokým obsahem THC.

CBD je také součástí výzkumů[14], které sledují vliv kanabinoidů na spánek. Výsledky ale ještě nejsou konečné.

Konopí je lék. Vědci mění pověst marihuany

JAK SE DOSTAT K LÉKAŘSKÉ MARIHUANĚ

Pouze několik málo zemí na světě legalizovalo lékařskou marihuanu. Mezi tyto země patří Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Kanada, Austrálie a několik států USA. Programy týkající se lékařského konopí se v těchto zemích často liší.

Obecně ale platí, že země legalizovaly lékařské konopí pro léčbu vybraných nemocí.

Pacienti musejí mít potvrzenou diagnózu od svého lékaře a ten jim poté může předepsat konopí či obdrží kartu, se kterou si budou moci nakoupit konopí ve specializovaných obchodech či lékárnách.

JAK UŽÍVAT LÉKAŘSKÉ KONOPÍ

Lékařské konopí je k dispozici v mnoha podobách. Mezi tyto podoby patří:

• Konopné tinktury a oleje: Tinktury se skládají z konopí extrahovaného v alkoholu a oleje využívají nějaký druh nosného oleje (obvykle MCT, olej z konopných semínek a nebo olivový olej).

Tyto produkty mohou obsahovat CBD, THC a jakékoliv další sloučeniny, které jsou obsaženy v konopí. Některé produkty obsahují i další ingredience, které pomohou od určitého symptomu. Tinktury a oleje se obvykle užívají sublinguálně.

To znamená, že se nakapou pod jazyk, kde mohou být sliznicí dopraveny do krevního oběhu. Nástup účinků trvá obvykle 15 minut.

• Jídlo: Jídlo z konopí se dá připravit mnoha způsoby. Často se prodávají koláčky, které obsahují vysoké dávky kanabinoidů, které musejí být stráveny naším trávicím traktem. To často zabere alespoň hodinu, někdy i více, ale účinky jsou také dlouhodobější.

• Kapsle: Konopné kapsle obsahují jednu dávku konopného oleje. Musejí se spolknout a podobně jako v případě jídla, i zde musí dojít k trávení.

• Lokální léky: Konopné lokální léky, jako jsou například krémy a balzámy, se aplikují přímo na pokožku.

Obsahují širokou škálu ingrediencí, které pomáhají v boji se symptomy, jako je například zánět, svědění, zarudnutí, bolest, akné, vyrážky a s mnoha dalšími kožními problémy.

Účinky se dostaví přibližně po deseti minutách. Kanabinoidy obsažené v těchto produktech poskytují lokální úlevu, ale nedostanou se do krevního oběhu.

• Květy: Sušené konopné květy jsou bohaté na trichomy, které obsahují kanabinoidy, terpeny a další sloučeniny, díky kterým má konopí své unikátní léčebné vlastnosti. Květy se nejčastěji kouří nebo vapují, ale lze je také převést do olejů, másla apod. Rostliny lékařského konopí lze vypěstovat od semínka a nebo z klonů mateřské rostliny – záleží na vás.

Budete mít zájem:  Příznaky Cukrovky U Dospívajících?

• Koncentráty: Konopné koncentráty jsou vyrobeny extrakcí klíčových sloučenin z konopného rostlinného materiálu. Tyto silné extrakty mají mnoho jmen, jako je například hašiš, olej, pryskyřice apod. Nejčastěji se užívají pomocí vaporizéru či speciálních dýmek, ale lze je i normálně kouřit či přidat do jídla.

• Transdermální náplasti: Konopné transdermální náplasti jsou druhem lokální aplikace, která dodá kanabinoidy skrze kůži do krevního oběhu. Tímto se liší od dalších lokálních produktů, jelikož mají dlouhodobější účinky.

JAK DÁVKOVAT LÉKAŘSKÉ KONOPÍ

Stejně jako u jiných léků, i konopí je důležité správně dávkovat. Bohužel, každý člověk reaguje na konopí jinak a neexistují žádná přesně daná pravidla, podle kterých by šlo dávkovat konopí.

Pacienti při užívání THC nacházejí úlevu v mikrodávkování 2.5 mg THC. Trend mikrodávkování je velice populární, jelikož dokáže pacientům ulevit od jejich symptomů, ale nedostaví se silné intoxikační účinky THC. Konopí ale ovlivňuje každého jinak a tak jiní pacienti budou muset sáhnout po vyšších dávkách.

Dávkování CBD je osobní záležitostí, která zcela záleží na osobních preferencích. Často musíte správnou dávku odhadnout metodou pokus-omyl. Obvykle je pacientům doporučeno začít s malou dávkou CBD, kterou mají postupem času zvyšovat. Smyslem je postupně se dostat k dávce, která poskytne úlevu od symptomů bez vedlejších účinků.

Co se týče dávkování dalších kanabinoidů, jako je například CBN, CBG a CBC, tak zde máme ještě méně informací či poznatků, jelikož těmito látkami se zabývalo ještě méně studií než v případě THC a CBD.

7 Výhod a použití CBD

Kanabidiol je populární přírodní lék používaný pro mnoho běžných onemocnění.

Lépe známý jako CBD, to je jedna ze 104 chemických sloučenin známých jako kanabinoidy nalezené v rostlině konopí nebo marihuany, Cannabis sativa.

Tetrahydrokanabinol (THC) je hlavní psychoaktivní kanabinoid nalezený v konopí a způsobuje pocit „vysokého“, který je často spojován s marihuanou. Na rozdíl od THC však CBD není psychoaktivní.

 • Tato kvalita dělá CBD přitažlivou volbou pro ty, kteří hledají úlevu od bolesti a jiných příznaků bez vlivu marihuany nebo některých farmaceutických léků, které mění mysl.
 • CBD olej se vyrábí extrakcí CBD z rostliny konopí a následným ředěním nosným olejem, jako je kokosový nebo konopný olej.
 • Získává hybnou sílu ve zdravotním a wellness světě, s některými vědeckými studiemi, které potvrzují, že mohou pomoci léčit nejrůznější nemoci, jako je chronická bolest a úzkost.

Konopí je lék. Vědci mění pověst marihuany

Výhody CBD oleje

Zde je sedm zdravotních přínosů CBD olejů, které jsou podloženy vědeckými důkazy.

Marihuana se používá k léčbě bolesti až do roku 2900 B.C.

 1. V poslední době vědci zjistili, že některé složky marihuany, včetně CBD, jsou zodpovědné za její účinky na zmírnění bolesti.
 2. Lidské tělo obsahuje specializovaný systém nazývaný endokanabinoidní systém (ECS), který se podílí na regulaci různých funkcí, včetně spánku, chuti k jídlu, bolesti a reakce imunitního systému.
 3. Tělo produkuje endokanabinoidy, což jsou neurotransmitery, které se váží na receptory kanabinoidů ve vašem nervovém systému.
 4. Studie ukázaly, že CBD může pomoci snížit chronickou bolest ovlivněním aktivity endokanabinoidního receptoru, snížením zánětu a interakcí s neurotransmitery.
 5. Jedna studie na potkanech například zjistila, že injekce CBD snížily odezvu bolesti na chirurgický řez, zatímco další studie na potkanech zjistila, že orální léčba CBD významně snížila bolest a zánět sedacího nervu.
 6. Několik studií na člověku zjistilo, že kombinace CBD a THC je účinná při léčbě bolesti související s roztroušenou sklerózou a artritidou.
 7. Úzkost a deprese jsou běžné poruchy duševního zdraví, které mohou mít zničující dopad na zdraví a pohodu.
 8. Podle Světové zdravotnické organizace je deprese jediným největším přispěvatelem k postižení na celém světě, zatímco úzkostné poruchy jsou zařazeny na šesté místo.
 9. Úzkost a deprese jsou obvykle léčeny farmaceutickými léky, které mohou způsobit řadu vedlejších účinků, včetně ospalosti, neklidnosti, nespavosti, sexuální dysfunkce a bolesti hlavy.
 10. Léky jako benzodiazepiny mohou být navíc návykové a mohou vést ke zneužívání návykových látek.
 11. CBD olej se ukázal slibný jak při léčbě jak deprese, tak úzkosti, což vede k tomu, že mnoho lidí, kteří žijí s těmito poruchami, se bude zajímat o tento přírodní přístup.
 12. V jedné studii dostalo 24 lidí se sociální úzkostnou poruchou buď 600 mg CBD nebo placebo před testem na veřejnosti.
 13. Skupina, která dostala CBD, měla ve srovnání s placebem signifikantně menší úzkost, kognitivní poruchu a nepohodlí při výkonu řeči.
 14. CBD olej byl dokonce používán k bezpečné léčbě nespavosti a úzkosti u dětí s posttraumatickou stresovou poruchou.
 15. CBD také prokázala antidepresivní účinky v několika studiích na zvířatech.
 16. Tyto vlastnosti jsou spojeny se schopností CBD působit na mozkové receptory serotoninu, neurotransmiteru, který reguluje náladu a sociální chování.
 17. CBD může pomoci snížit příznaky související s rakovinou a vedlejšími účinky souvisejícími s léčbou rakoviny, jako je nevolnost, zvracení a bolest.
 18. Jedna studie se zaměřila na účinky CBD a THC u 177 lidí s rakovinovou bolestí, kteří nezažili úlevu od léků proti bolesti.
 19. Osoby léčené extraktem obsahujícím obě sloučeniny vykazovaly významné snížení bolesti ve srovnání s těmi, kteří dostávali pouze extrakt THC.
 20. CBD může také pomoci snížit nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií, které patří mezi nejběžnější vedlejší účinky související s chemoterapií u pacientů s rakovinou.
 21. Ačkoli existují léky, které pomáhají s těmito úzkostnými příznaky, jsou někdy neúčinné, což vede některé lidi k hledání alternativ.
 22. Studie se 16 pacienty podstupující chemoterapii zjistila, že kombinace CBD a THC podávaná perorálně ve spreji snížila chemoterapii nauzeu a zvracení lépe než samotná standardní léčba.

Některé studie ve zkumavkách a na zvířatech dokonce ukázaly, že CBD může mít protirakovinné vlastnosti. Jedna studie ve zkumavkách například zjistila, že koncentrovaná CBD indukuje buněčnou smrt u lidských buněk karcinomu prsu.

Další studie ukázala, že CBD inhibuje šíření agresivních buněk karcinomu prsu u myší.

Jedná se však o studie zkumavek a zvířat, takže mohou pouze navrhnout, co by mohlo fungovat u lidí. Před provedením závěrů je zapotřebí více studií u lidí.

 • Akné je běžný kožní stav, který postihuje více než 9% populace.
 • To je myšlenka být způsoben řadou faktorů, včetně genetiky, baktérií, základního zánětu a nadprodukce mazu, olejové sekrece dělaná mazovými žlázami v kůži.
 • Na základě nedávných vědeckých studií, může CBD olej pomoci léčit akné vzhledem k jeho protizánětlivé vlastnosti a schopnost snížit tvorbu kožního mazu.
 • Jedna studie z testovacích zkumavek zjistila, že CBD olej brání buňkám mazových žláz vylučovat nadměrný maz, vyvíjel protizánětlivé účinky a zabraňoval aktivaci „pro-akné“ látek, jako jsou zánětlivé cytokiny.
 • Další studie měla podobná zjištění, že CBD může být účinným a bezpečným způsobem léčby akné, a to částečně díky svým pozoruhodným protizánětlivým vlastnostem.
 • I když jsou tyto výsledky slibné, je třeba provést lidské studie zkoumající účinky CBD na akné.
 • Výzkumní pracovníci se domnívají, že schopnost CBD působit na endokanabinoidní systém a jiné systémy signalizace mozku může být přínosem pro osoby s neurologickými poruchami.

Ve skutečnosti, jeden z nejvíce studovaných použití pro CBD je v léčbě neurologických poruch, jako je epilepsie a roztroušená skleróza. I když je výzkum v této oblasti stále relativně nový, několik studií ukázalo slibné výsledky.

Další studie poskytla 214 osob s těžkou epilepsií 0,9–2,3 gramů CBD oleje na libru (2–5 g / kg) tělesné hmotnosti. Jejich záchvaty se snížily o medián 36,5%.

 1. Jedna další studie zjistila, že CBD olej výrazně snížil záchvatovou aktivitu u dětí s Dravetovým syndromem, což je komplexní porucha dětské epilepsie ve srovnání s placebem.
 2. Je však důležité poznamenat, že někteří lidé v obou těchto studiích měli nežádoucí účinky spojené s léčbou CBD, jako jsou křeče, horečka a průjem.
 3. CBD byla také zkoumána z hlediska své potenciální účinnosti při léčbě několika dalších neurologických onemocnění.
 4. Několik studií například ukázalo, že léčba CBD zlepšila kvalitu života a kvalitu spánku u lidí s Parkinsonovou nemocí.
 5. Studie na zvířatech a zkumavkách navíc ukázaly, že CBD může snížit zánět a napomoci prevenci neurodegenerace spojené s Alzheimerovou chorobou.
 6. V jedné dlouhodobé studii vědci dali CBD myším geneticky predisponovaným k Alzheimerově chorobě, přičemž zjistili, že pomáhají předcházet poklesu kognitivních funkcí.
 7. Nedávný výzkum spojil CBD s několika výhodami pro srdce a oběhový systém, včetně schopnosti snížit vysoký krevní tlak.
 8. Vysoký krevní tlak je spojen s vyšším rizikem řady zdravotních stavů, včetně mrtvice, srdečního infarktu a metabolického syndromu.
 9. Studie ukazují, že CBD může být přirozenou a účinnou léčbou vysokého krevního tlaku.
 10. Jedna nedávná studie léčila 10 zdravých mužů jednou dávkou 600 mg CBD oleje a zjistila, že snížila klidový krevní tlak ve srovnání s placebem.

Stejná studie také poskytla mužům stresové testy, které normálně zvyšují krevní tlak. Je zajímavé, že jediná dávka CBD vedla muže k tomu, že v reakci na tyto testy zaznamenali menší zvýšení krevního tlaku než je obvyklé.

 • Výzkumníci navrhli, že stres-a úzkost-snižující vlastnosti CBD jsou zodpovědné za jeho schopnost pomoci snížit krevní tlak.
 • Několik studií na zvířatech navíc prokázalo, že CBD může přispět ke snížení zánětu a odumírání buněk spojených s onemocněním srdce v důsledku jeho silných antioxidantů a vlastností snižujících stres.
 • Jedna studie například zjistila, že léčba CBD snížila oxidační stres a zabránila poškození srdce u diabetických myší se srdečním onemocněním.
 • CBD byla zkoumána pro svou úlohu při léčbě řady zdravotních problémů jiných než těch, které jsou popsány výše.
 • Přestože je zapotřebí více studií, CBD se domnívá, že poskytuje následující zdravotní výhody:
 • Antipsychotické účinky: Studie naznačují, že CBD může pomoci lidem se schizofrenií a jinými duševními poruchami snížením psychotických symptomů.

Léčba zneužívání návykových látek: Bylo prokázáno, že CBD modifikuje obvody v mozku související s drogovou závislostí. U potkanů bylo prokázáno, že CBD snižuje závislost na morfinu a chování při hledání heroinu.

Protinádorové účinky: Ve studiích ve zkumavkách a na zvířatech CBD prokázala protinádorové účinky. U zvířat bylo prokázáno, že zabraňuje šíření rakoviny prsu, prostaty, mozku, tlustého střeva a plic.

Prevence diabetu: U diabetických myší léčba CBD snížila výskyt diabetu o 56% a významně snížila zánět.

Sečteno a podtrženo

 1. CBD olej byl studován pro jeho potenciální roli v léčbě mnoho obyčejných zdravotních problémů, včetně úzkosti, deprese, akné a srdečních chorob.
 2. Pro ty s rakovinou, to může dokonce poskytnout přirozenou alternativu pro bolest a úlevu od příznaků.
 3. Probíhá výzkum potenciálních zdravotních přínosů CBD olejů, takže nové terapeutické využití tohoto přírodního léku bude jistě objeveno.
 4. Ačkoliv o účinnosti a bezpečnosti CBD je třeba se hodně dozvědět, výsledky nedávných studií naznačují, že CBD může poskytnout bezpečnou, silnou přírodní léčbu mnoha zdravotních problémů.

Kuchařka ze Svatojánu

 Просмотр предыдущих комментариев…

Magdalena Majda Kučerová

Ať Vaše kroky vedou přesně tam, kam mají 🙂 Děkuju.

Martin Grim

Děkuji za krásné psaní. Mám se fajn. Užívejte života a těším se na další projekt až bude správný čas. ????

Michaela Procházková

Budete mít zájem:  Nachlazený Močový Měchýř Lecba?

Paní Evo, děkuji za vaši práci. Naštěstí tu zůstává. Já tedy nejraději mám původní blog, kde jsem si včera vyhledala a vyrobila deodoranty. Večer jsem ukuchtila ovocný dortík.

Z polévkové kuchařky vařím jak o život báječné polívky a vůbec ze všech kuchařek co o vás mám, hledám inspiraci, nebo jen tak potěšení. Ještě jednou děkuji a mějte se krásně a kdoví co ještě bude.

Hlavně ať jste zdravá i celá rodina ????????????

Petra Ochmannová

Děkuji moc za inspiraci a přeji Vám hodně štěstí na další cestě ☺️

Marie Fárová

Ať se rozhodnete jakkoli, přeji vám v další činnosti radost, úspěch a naplnění. ????

Hanka Jandíková

Nemůžu říct, že by mě to nemrzelo. Hodně jste mě inspirovala recepty, přeposílala jsem je i dál. Jsem ale ráda, že jste si našla něco, co vás naplňuje a těším se, až se o to podělíte ????. Zdar a sílu ????!

Cihelková Iva

přeji vám hodně štěstí a pevné zdraví ????

Jana Jana Kupkova

Romana Schwarzová

Krásné dny a hezké žití Evi

Eva Makarova

Budu mo chybat vase uzasne recepty, ale dolezite je robit to,co clovek citi vo svojom ❤ ze je spravne Vela lasky a ????zelam

Raja Bartoníčková

Děkuji vám Evo. Vaší Kuchařku ze Svatojánu mi darovala dcera a moc se mi líbí. Čerpám z ní inspiraci a recepty. Vaše videa pohladila na duši. Těším se, až se ozvete a přeji krásné a tvořivé dny ????????????????????????????

Martina Schreierová

Mějte se krásně . ♥️♥️♥️ Děkuji .

Lenka Helebrantová

Doufám. že hlavně vy jste v pořádku. Děkuji Vám za všechnu inspiraci a ať se Vám stále daří ve všem..

Jana Peifer

Jak je to hezké vidět zprávu od vás a je smutné číst, že už jste se rozhodla. Chybíte tady…. Ale člověk má mít odvahu jít za štěstím, za svým štěstím a proto šťastnou cestu ????????

Dana Froydová

Díky, už se těším

Lenka Hamelová

Stýská se mi po Vás, ale rozumím tomu a hlavně Vám přeju vše dobré????

Iva Kornneli

Budete nám chybět. Bylo nám c Vámi dobře. Mějte se krásně ????????♥️

Radka Suchá

Přeji Vám Evo, aby se Vaše „nová“ činnost dařila. Radka Suchá

Katka Kolárová Hloušková

Také moc děkuji a přeji hodně štěstí! Vaše stránka a fotky vaší zahrady byly pohlazení pro duši.

Sabrina Zikánová

Myslím na Vás.???? a jdu uvařit polévku

Kuchařka ze Svatojánu

Všem moc děkuji za přízeň. Vše se děje jak má svým vlastním tempem a já věřím, že všechno dobře dopadne. Některé přátele ztrácím, jiné jsem získala, ubírám se jinou cestou a mám velkou důvěru v Prozřetelnost ???? Mějte se všichni moc krásně.

Eva Danková Nižniková

Evka,majte sa pekne. Krásne. Buďte všetci zdraví,ľúbte sa a užívajte si pomaličky sa prebúdzajúcu prírodu. Som rada,že som Vás aspoň cez písmenká trošinku spoznala❤️❤️❤️

Maria Patková

To je dobře že jste se ozvala ????‍♀️????‍♀️

Erika Kratochvílová Proniková

Držim vam palce vo vsetkom a želam nech sa vam vase plany splnia…a vzdy sa potesím,ked vas uvidím na nete????????✌

Dana Tökölyová

Je mi to moc líto, nejvíc se mi stýská po Otázkách z hrnce. Hlavně ty které se týkaly, životního stylu, lásky k přírodě, zvířátkům. Mějte se moc hezky. Chápu, že někdy je toho moc a plně vás chápu.????????????????????

Dana Adamová

Paní Evičko, moc Vás pozdravuji a mějte se moc krásně!

Lenka Helebrantová

Jsem ráda. že jste se ozvala. Držím palce a přeji hodně úspěchů na nové cestě..

Dagmar Kulichová

Škoda, už jsem se těšila, že jste změnila názor????

8 nejnebezpečnějších léků, které lze nahradit konopím

Data, která se objevují, ukazují, že užívání a zneužívání léků na předpis klesá ve státech, kde je léčebné konopí legální. Ve studii z roku 2017 publikované v časopise The Journal of Pain Research bylo zjištěno, že 46% jejích účastníků používá konopí místo předepsaných léků. A medikamentů, které lze nahradit konopím, je mnohem více.

Že by bylo konečně na čase vzbouřit se proti farmaceutickým firmám? Ačkoli jsme ještě nedosáhli tohoto bodu kvůli potížím se zákonným používáním marihuany, když vezmeme v úvahu rizika závislosti na medikamentech, léčebné konopí vypadá jako nejlepší možnost.

Léky, které je možné nahradit konopím

1. Opiátová analgetika jako Vicodin, Percocet nebo Oxycodone

Největší skupina léků, které je možné konopím nahradit, alespoň podle časopisu Journal of Pain Research, jsou opioidy (35.8%). Ať už se jedná o Roxicet, Percocet, nebo Vicodin, tyto opiáty (neboli opioidová analgetika či narkotika) ulevují od akutní a chronické bolesti.

Bohužel, předávkování těmito léky jsou v dnešní době na denním pořádku, a tak někteří lidé hledají alternativní řešení – třeba právě v konopí.

Podle klinických údajů publikovaných v magazínu The Journal of Pain, pacienti, trpící chronickou bolestí hlásí ve srovnání s kontrolní skupinou snížené nepohodlí a zvýšení kvality svého života poté, co rok užívali konopí. Kromě toho prohlašují, že konopí nezvyšuje riziko závažných vedlejších účinků.

2. Benzodiazepiny jako Xanax

Xanax je nepředepisovanějším psychiatrickým lékem ve Spojených Státech. Je zároveň vysoce návykový.

Naproti tomu některé odrůdy léčebného konopí mohou pomáhat zmírňovat záchvaty paniky a úzkosti, jak bylo publikováno ve studii provedené Univerzitou ve Vanderbilt.

Lidé mají přirozený endokannabinoidní systém, který reguluje úzkost, a když jsou do těla vpraveny určité kannabinoidy, ukazuje se, že významně snižují pocity úzkosti.

3. Zolpidem, sedativum pro spánkové poruchy

Pro ty, kdo trpí nevyléčitelnou nespavostí nebo spánkovou apnoe, může být konopí vysvobozením a dopřát jim konečně kýžený odpočinek. Studie publikovaná v odborném žurnálu Frontiers in Psychiatry poukázala na to, že Tetra Hydro Cannabinol stabilizuje během spánku autonomní výstup, zmírňuje příznaky spontánních dýchacích obtíží, a blokuje zhoršování spánkové apnoe, vyvolané serotoninem.

4. Antidepresiva jako Zoloft

Vědci z Výzkumného institutu závislostí (RIA) Univerzity v Buffalo studovali chronický stres a depresi v souvislosti s endokannabinoidy, a zjistili, že konopí může pomáhat při zmírňování deprese, která má původ v chronickém stresu. Vedoucí vědecký pracovník RIA Samir Haj-Dahmane, PhD řekl: “Používání látek, odvozených z konopí – marihuany – pro obnovení normální funkce endonakannabinoidů by potenciálně mohlo pomoci stabilizovat nálady a zmírnit depresi.”

5. Methylfenidáty, jako jsou stimulanty Adderall nebo Ritalin

Tyto farmaceutické stimulanty se používají pro léčbu stavu, který se obvykle nazývá Hyperaktivita a porucha pozornosti.

Když němečtí vědci studovali 30 pacientů s ADHD, u kterých neúčinkoval Adderall nebo Ritalin, zjistili, že po použití léčebného konopí všech 30 pacientů hlásilo “zlepšení soustředění a spánku” a “sníženou impulzivitu.

” U dospělých pacientů s ADHD, kterým nepomáhá standardní léčba, může být konopí účinná, dobře snášená alternativa.

6. Protizánětlivé léky jako Ibuprofen

Studie publikovaná v odborném časopise Future Medicinal Chemistry se zabývala možností použití kannabinolů jakožto nové třídy protizánětlivých substancí proti mnoha zánětlivým a autoimunním onemocněním. Výsledkem bylo zjištění, že celkově kannabinoidy vykazují výrazný potenciál k použití coby nový, protizánětlivý lék bez nevítaných psychotropních vedlejších účinků.

7. Alzheimerova choroba

Pro pacienty v pozdějších stádiích Alzheimerovy choroby přicházejí dobré zprávy: zdá se, že konopí může pomoci zmírnit jejich úzkost.

Příznaky jako je podrážděnost a agresivita by teoreticky mohly být potlačeny účinky konopí a jeho složek, jak prohlásila společnost Alzheimer’s Society.

Některé studie zjistily, že užívání konopí nebo kannabinolů by také mohlo pomoci se zvládáním některých behaviorálních příznaků demence, ačkoli je potřeba provést podrobnější výzkumy.

8. Léky při glaukomu

Studie provedené v 70. letech ukázaly, že kouření marihuany zmírňuje potíže u pacientů trpících glaukomem. Je sice pravda, že konopí zvyšuje nitrooční tlak o zhruba 25 procent, ale tento efekt trvá pouze hodinu. Proto je náhrada léků konopím stále považována za nebezpečnou, a organizace AAO ji nedoporučuje..

Zdroje:

www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00837-8/pdfhttps://news.vanderbilt.edu/2014/03/06/discovery-sheds-new-light-on-marijuana-anxiety-relief-effects/https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2013.00001/fullhttp://www.buffalo.edu/news/releases/2015/02/004.htmlhttp://cannabis-med.org/nis/data/file/abstractbook.pdfhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/medical-marijuana-glaucoma-treamenthttps://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-07/uog-nbs070516.phphttps://www.alzheimers.org.uk/info/20074/alternative_therapies/488/cannabis_for_the_treatment_or_prevention_of_dementia

Konopí jako potenciální lék proti smrtící superbakterii

Jedna ze sloučenin obsažených v  konopí má potenciál zachránit tisíce životů. Kanadští vědci se domnívají, že objevili prostředek proti meticilin-rezistentnímu zlatému stafylokokovi (MRSA). 

Tato superbakterie je odolná proti mnoha druhům antibiotik a podle statistik má na svědomí přibližně 19 tisíc úmrtí ročně, a to jenom ve Spojených státech amerických.

Výzkumnému týmu z McMasterovy univerzity v kanadské provincii Ontario se však nedávno podařilo úspěšně vyléčit příznaky MRSA u myší, a to za pomocí kanabinoidu, jenž v poslední době budí čím dál větší zájem vědců – kanabigerolu (CBG).  

Nejslibnější CBG 

Vědci při pokusu vyzkoušeli 18 různých dostupných kanabinoidů a zjistili, že všechny do jednoho projevují antibiotické účinky. CBG se z nich ukázal být tím nejslibnějším.  

Výzkumníci následně syntetizovali co největší množství kanabigerolu a pustili se do experimentu. Doufali, že CBG proti jinak velmi rezistentnímu zlatému stafylokokovi zafunguje. 

CBG se osvědčil jako skvělý prostředek proti této patogenní bakterii. 

Přítomnost kanabigerolu nakonec úspěšně zabránila bakteriím ve tvorbě biofilmů a také zcela zklikvidovala stafylokokické buňky, které jsou běžně proti antibiotikům imunní.

Vedoucí studie, jímž byl profesor biochemie a biomedicíny na McMasterově univerzitě Eric Brown, uvedl: „CBG se osvědčil jako skvělý prostředek proti této patogenní bakterii.

Náš objev svědčí o tom, že kanabinoidy by z lékařského hlediska mohly sloužit jako antibiotika.“ 

Na rozdíl od THC nemá CBG žádné psychotropní účinky, takže nijak neovlivňuje mysl pacientů. Mohl bych však zachránit mnoho životů. Profesor Brown dodal, že tento výzkum jeho kolegům otevírá úplně nové možnosti léčby.  

Kanadský tým se do budoucna chystá látku ještě vylepšit, aby byla proti MRSA co nejúčinnější. Dále se též pokusí snížit potenciální toxicitu kanabinoidu. 

Výzkum bez stigmatu 

V laboratoři profesora Browna se antibiotické vlastnosti konopí začaly zkoumat již před dvěma lety. Podnětem pro něj a jeho kolegy byla legalizace v Kanadě. Podle jeho slov se díky tomu vytratilo stigma, které výzkum konopí do té doby obklopovalo. Vědci se tak konečně mohou plně zabývat jedinečným léčebným potenciálem kanabinoidů. 

Dosavadní poznatky sice naznačovaly, že některé látky obsažené v konopí mohou mít antibakteriální účinky, nicméně jejich nasazením proti bakteriím, které jsou vůči antibiotikům odolné, se zatím nikdo dopodrobna nezabýval. To se ale pomalu mění. 

Kanabinoid tetrahydrokanabiforol by mohl být až 33x silnější než THC.  

Kanabinoid silnější než THC 

Dnes už je vcelku běžné, že se vědci zabývají jednotlivými kanabinoidy a jejich vlastnostmi. V únoru například italští výzkumníci objevili kanabinoid, který by mohl být až 33x silnější než THC. Byl nazván tetrahydrokanabiforol (THCP).  

Stejná vědecká skupina také syntetizovala dosud neznámý kanabinoid, jenž disponuje podobnými vlastnostmi jako CBD. Vědci tvrdí, že se postupně zlepšují v izolování a rozpoznávání nových konopných sloučenin. 

Zdroj: Cannabis found to combat deadly superbug (Grizzle.com)

Co je to kanabinol a jaké má účinky na naše zdraví?

Kababinol (CBN) je jedním z mnoha kanabinoidů, které jsou v rostlině konopí obsažené. Pravděpodobně o něm slyšíte poprvé. Kanabinol zůstává pro mnoho lidí neznámý, přesto si stále získává pozornost z různých důvodů. Je metabolitem tetrahydrokanabinolu (THC), vzniká postupnou degradací THC prostřednictvím oxidace (přístupu kyslíku), tedy důsledkem stárnutí. Oxidace probíhá, když je THC vystaveno vzduchu. Na rozdíl od THC, který je známý svými vysokými psychoaktivními účinky, je CBN oslavován za to, že má méně psychoaktivní účinky a přináší také celou řadu zdravotních výhod. Většinou je známý svou účinností při navozování spánku a jako takový je velmi preferován při léčbě případů nespavosti.

Každý kanabinoid, nacházející se v rostlině konopí, ovlivňuje uživatele odlišně a také poskytuje různé léčivé výhody. Níže si představíme více informací o tom, co to CBN je a jaké jsou jeho výhody pro lidský organismus.

Budete mít zájem:  Léky Na Žíly A Cévy?

Kanabinol (CBN)

Co je CBN a jak se liší od THC nebo CBD?

Když THC stárne, vytváří CBN. Mnozí si neuvědomují, že vědci identifikovali tento kanabinoid už dříve, než našli CBD a THC. Kromě toho se THC přemění na CBN při zahřátí nebo vystavení kyslíku. Vědci navíc získávají CBN z THC extrahovaného z rostliny konopí.

THC naproti tomu poskytuje psychoaktivní účinky, pro které je marihuana známá. Psychoaktivní látka ovlivňuje funkce mozku a duševní stav uživatele. I když jsou účinky dočasné, nálada, vnímání, chování a vědomí člověka se při používání této látky mění. Je zodpovědná za psychoaktivní účinky spojené s marihuanou.

Kmeny marihuany se liší, pokud jde o jejich hladinu THC, proto se mění i psychoaktivní účinky. Jednotlivci dnes používají THC k léčbě nízké chuti k jídlu, glaukomu, bolesti a nevolnosti, spolu s mnoha dalšími stavy.

Jednotlivci se musí ujistit, že rozumějí rozdílu mezi těmito kanabinoidy, aby získali úlevu od symptomů, které zažívají.

CBN se také liší od CBD. Olej CBD a další produkty vyrobené z tohoto kanabinoidu dnes nadále dominují na trhu konopných produktů a jednotlivci, kteří nejsou obeznámeni s produkty vyrobenými z konopí, je mohou zmást. CBD nemá žádné psychoaktivní účinky a uživatelé nedosahují žádných změněných stavů vědomí. Užívání produktů CBD spíše zanechává v člověku pocit uvolnění.

Vědci ještě musí určit, zda je CBN psychoaktivní, protože některé studie ukazují, že tomu tak není, zatímco jiné naznačují, že má mírné psychoaktivní účinky. Zjistili, že CBN se jeví jako silné sedativum. To vede některé k přesvědčení, že má psychoaktivní vlastnosti.

Jak CBN ovlivňuje tělo

Na rozdíl od THC se CBN neváže na kanabinoidní receptory mozku. Místo toho vytváří sedativní účinky, které se v kombinaci s THC stanou ještě silnějšími.

Sedativní povaha CBN je jedním z jeho nejvýraznějších účinků v těle a předpokládá se, že přispívá k ospalosti a pocitům navozujícím spánek spojeným s kmeny konopí indického (Cannabis Indica), protože tyto kmeny mají tendenci mít vyšší koncentraci CBN.

Ačkoli může být použito jako sedativum, je třeba poznamenat, že CBN stejně není psychoaktivní. Jako takové může být dobrým lékem, aniž by nutně nutilo pacienty pociťovat psychoaktivní účinky. Kromě toho, že je sedativem, má i mnoho dalších zdravotních výhod, jde především o úlevu od bolesti, antibakteriální účinky a stimulaci chuti k jídlu.

Zdravotní výhody CBN

Vědci pokračují v hledání nových způsobů, jak by mohlo CBN lidem prospívat.

Výzkum se v této oblasti stále rozvíjí a rozpoznávají se různé nové zdravotní výhody, stejně jako je tomu u léčivých použití pro THC a CBD.

Vědci chápou, že je tato oblast mladá a že se mohou dozvědět mnoho o mnoha použitích těchto kanabinoidů v moderní medicíně. Představíme si hlavní výhody, které byly u CBN objeveny.

Antibakteriální vlastnosti

CBN se jeví jako silné antibakteriální činidlo. Vědci studovali jeho účinky na kmeny MRSA rezistentní na antibiotika a zjistili, že funguje v boji proti těmto kmenům. V budoucnu by lidé mohli zjistit, že CBN se používá k boji proti bakteriálním infekcím, které nereagují na konvenční antibiotika používaná dnes.

Antikonvulzivum

Pokud jde o slibné terapeutické využití CBN, zdá se, že právě teď je použití tohoto kanabinoidu k léčbě epilepsie nejslibnějším. Zatímco CBN není tak silné jako CBD a THC, jednotlivci zjistili, že mají prospěch ze zavedení CBN do svého celkového léčebného plánu.

Protizánětlivé vlastnosti

Bezpočet jedinců po celém světě trpí revmatoidní artritidou, chronickým zánětlivým onemocněním. Mnoho lidí věří, že toto onemocnění postihuje pouze klouby, ale u některých pacientů poškozuje jiné systémy těla, včetně očí, plic, kůže a cév. Vědci poskytli hlodavcům CBN, aby zjistili, zda snižuje artritidu, a cítí, že by mohla pomoci těm, kteří bojují s příznaky tohoto stavu.

Vědci zjistili, že myši s experimentálním astmatem zaznamenaly snížení zánětu, když dostaly CBN, a také se u nich zastavila nadměrná produkce hlenu v plicích. Pacienti trpící respiračními alergiemi často zjistí, že se jim uleví při používání produktů vyrobených z kanabinoidu, ale před použitím je třeba se o tom poradit se svým lékařem.

Stimulace chuti k jídlu

Ve studii provedené na hlodavcích vědci zjistili, že CBN zvýšilo spotřebu potravy potkanů. To naznačuje, že zavedení CBN do jejich léčebného plánu by mělo prospěch pro pacienty trpící stavy, které vedou ke ztrátě hmotnosti.

Mnoho lidí odmítá produkty obsahující THC, protože se bojí intoxikace, a CBN nabízí alternativu bez tohoto známého účinku. Lidé tak mohou zvýšit chuť k jídlu, aniž by museli zažívat jakékoliv psychoaktivní stavy.

Lékaři mohou doporučit CBN pacientům trpícím AIDS a těm, kteří podstupují léčbu rakoviny, aby je povzbudili k jídlu.

Léčba popálenin

V osmdesátých letech se vědci zabývali hypotermickým účinkem, který poskytuje CBN k léčbě popálenin na lidském těle.

Zdá se, že tento kanabinoid snižuje tělesnou teplotu a zároveň poskytuje chladicí účinek. Použít ho lze lokálně k úlevě od bolesti u těchto jedinců.

Vědci se domnívají, že CBN aktivuje receptor TRPV2, buněčné místo, které se aktivuje, když je pokožka ovlivněna vysokými teplotami.

Rakovina

Představte si, že můžete své tělo zbavit rakoviny pomocí CBN. To se může stát realitou, protože výzkum ukazuje, že CBN přichází s možnostmi boje proti rakovině.

Vědci pokračují ve studiu CBN a dalších kanabinoidů, aby zjistili jejich účinek na rakovinu a zda tyto látky mohou zpomalit nebo zastavit růst a šíření této nemoci.

Vědci již ve skutečnosti zjistili, že CBN a některé další kanabinoidy snižují velikost nádoru například u rakoviny plic, jedné z nejsmrtelnějších forem rakoviny.

Glaukom

Pacienti trpící glaukomem by měli o CBN mluvit se svým lékařem. Vědci poskytli králíkům CBN k určení jeho účinku na nitrooční tlak, který slouží jako největší rizikový faktor pro tento stav.

Výzkum zůstává v raných stádiích, vědci zatím nezjistili, že by fungoval lépe než léky, které se v současné době používají k léčbě tohoto onemocnění.

Testování však pokračuje, protože někteří věří, že může být CBN prospěšné k léčbě glaukomu.

Neuroprotektivní vlastnosti

Neuroprotektory jsou látky schopné zachovat neuronální strukturu nebo funkci. Lékaři je často používají, když pacient trpí cévní mozkovou příhodou, protože lék chrání před poškozením, které tento stav způsobuje. Vědci se domnívají, že CBN funguje stejným způsobem.

Ve studii prováděné s použitím hlodavců použili CBN k léčbě ALS a zjistili, že oddaluje nástup tohoto oslabujícího stavu.

Než budou moci říci, zda to funguje dobře i u lidí, musí provést studie na lidech, ale cítí, že by se mohl CBN ukázat jako prospěšný nástroj v boji proti neurodegenerativním stavům, jako je tento.

Úleva od bolesti

Lidé, kteří potřebují úlevu od bolesti, by měli zvážit vyzkoušení CBN. Vědci, kteří studují tento kanabinoid a jeho využití pro úlevu od bolesti, zjistili, že má analgetické vlastnosti. Poskytuje tuto úlevu tím, že ovlivňuje aktivitu neuronů citlivých na kapsaicin.

Mnoho lidí již tento termín slyšelo, protože se objevuje u mnoha aktuálních lécích proti bolesti a je také přítomen v chilli papričkách. Nervy citlivé na kapsaicin hrají roli při signalizaci a vnímání bolesti tělem.

Pokud jste kuřákem marihuany a hledáte dobrý kmen proti bolesti, vyzkoušejte marihuanu známou jako Auto Bubba Kush nebo Black Domina, které jsou mezi stávajícími zákazníky velmi oblíbené. Pacienti s obrovskou bolestí často zjistí, že konvenční léčba již nesplňuje jejich potřeby. CBN poskytuje řešení pro tyto jednotlivce.

Jeho použití neovlivňuje receptory CB1 a CB2, takže pacienti zjistí, že je mohou používat spolu s CBD, které aktivuje tyto receptory a poskytuje tak vyšší úroveň úlevy od bolesti.

Regenerace kostí

Stejně jako u jiných složek marihuany existuje celá řada studií zahrnujících CBN a jeho potenciální využití při vývoji různých léků. Například nedávné studie naznačují, že CBN může být účinný při stimulaci růstu kostní tkáně.

To je možné díky schopnosti stimulovat nepřímý nábor mezenchymálních kmenových buněk získaných z kostní dřeně sousedních kostí. O těchto kmenových buňkách je známo, že se transformují nejen do krevních buněk, ale také mají všestrannost přeměnit se na tkáně a kosti.

Z tohoto důvodu může CBN potenciálně pomoci při hojení zlomenin.

Hojení psoriázy (lupénky)

Kromě schopnosti generovat kostní tkáně je dalším skvělým účinkem CBN, který je stále ve studiích, jeho schopnost snížit nadměrný růst kožních buněk.

I když to pro mnoho lidí nemusí znít důležitě, mohlo by to velmi pomoci pacientům trpícím psoriázou, kde kůže degeneruje čtyřikrát rychleji než obvykle. S takovou vlastností může být CBN užitečný při regulaci toho, jak tělo produkuje kožní buňky.

Opět platí, že pokud je sloučenina aplikována povrchově, vykazuje úžasné výsledky v léčbě psoriázy. Vyplývá to ze studie provedené v roce 2008.

Sedativní účinky jsou jen při kombinaci s THC

Lidé, kteří vyzkoušeli CBN, často věří, že pomáhá léčit nespavost. Ve skutečnosti jen poměrně málo jedinců označuje CBN jako super sedativum, ale vědci v 70. letech zjistili, že tomu tak není.

Z těch, kteří se studie zúčastnili, nikdo nehlásil ospalost jako účinek užívání CBN. CBN pochází ze staršího konopí, které také obsahuje velkou koncentraci sedativních terpenů.

Vědci se domnívají, že právě tyto terpeny poskytují sedativní účinek.

Vědci dospěli k závěru, že samotný CBN nezpůsobuje ospalost. Věří, že kombinace THC a CBN poskytuje sedativní účinek, který si mnoho mužů a žen spojuje se samotným CBN.

K otestování této teorie poskytl výzkumný tým účastníkům samostatně CBN, samotný THC a kombinaci těchto dvou látek. Samotný THC vyvolával u subjektů ospalost, ale kombinace THC a CBN vedla k vyšší úrovni ospalosti.

To vedlo vědce k závěru, že synergické účinky CBN a THC poskytují sedativní účinky, které se často připisují samotnému CBN.

Užívání CBN

Mnoho lidí chce znát způsoby používání CBN. Stejně jako u THC a CBD si jednotlivci volí preferovanou metodu používání CBN.

Lokální aplikace prospívají těm, kteří trpí popáleninami nebo kožními chorobami, jako je psoriáza, ale někteří dávají přednost vapingu a tato možnost zůstává k dispozici.

Začleňte CBN do jídla nebo pití a konzumujte jej, aniž byste věděli, že tak činíte, nebo využijte kanabinoid ve formě koncentrátu. Každý člověk najde metodu, která nejlépe odpovídá jeho potřebám, jako to lze udělat s CBD a THC.

Při užívání CBN buďte opatrní. Protože poskytuje v kombinaci s dalšími látkami sedativní účinky. Můžete tak zjistit, že jste lehce omámení, máte závratě nebo jste zmatení.

Nepředpokládejte, že to znamená, že nemůžete těžit z používání CBN. Začněte jej používat, když jste doma, nejlépe na noc, takže si nemusíte dělat starosti s těmito problémy.

Použijte CBN a jděte do postele, abyste získali jeho výhody, zatímco budete spát.

Někteří výrobci dnes nabízejí potravinové doplňky s CBN, ale stále je těžké je najít. Nové výzkumy nás nadále překvapují tím, jak CBN ovlivňuje tělo a jak jej lze použít k zajištění bezpečné a účinné léčby široké škály stavů. Lidé by měli sledovat výzkumy v této oblasti, protože mohou zjistit, že pomáhá léčit stavy, se kterými se dnes potýkají.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector