Konec porodného, nižší rodičovská. Schváleno

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se vyplácet po jejím skončení. O rodičovský příspěvek může žádat matka dítěte, otec dítěte nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Rodičovský příspěvek je dán pevnou celkovou částkou, kterou rodič dostává v měsíčních splátkách. Celková částka je dána zákonem a je pro všechny příjemce dávky shodná, bez ohledu na to, zda jste zaměstnanec nebo OSVČ.

Výše jednotlivých měsíčních splátek (a tím i doba, za jakou celkovou částku vyčerpáte) je závislá na vašem předchozím příjmu a v omezené míře na vašem rozhodnutí. Rodičovský příspěvek byl v roce 2020 razantně zvýšen.

 

Do celkové částky 300.000 Kč pro jedno dítě nebo 450.000 Kč pro dvojčata a vícerčata.

Kalkulačka rodičovského příspěvku

Nárok na rodičovský příspěvek získá rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek je možné čerpat maximálně do 4 let nejmladšího dítěte.

Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje také osoba, které bylo dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, osoba pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodič zemřel, a dále osoba pečující o dítě manžela nebo partnera.

Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i případě, kdy na starší dítě nebo starší současně narozené děti nebyla měsíčními příspěvky vyčerpána celková částka rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce. O příspěvek žádáte sami, výplatu dávky nezajišťuje zaměstnavatel.

 

Žádost o rodičovský příspěvek formulář

O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři.

 • Formulář žádosti o rodičovský příspěvek.
 • Konec porodného, nižší rodičovská. Schváleno
 • Konec porodného, nižší rodičovská. Schváleno

Pro rozhodnutí o nároku a určení výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině je možné k datu narození nejmladšího dítěte stanovit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může omezeným způsobem volit měsíční výši a tím i celkovou dobu pobírání rodičovského příspěvku. Pokud lze denní vyměřovací základ stanovit u obou rodičů, vychází se z vyššího základu.

Minimální doba čerpání příspěvku

Minimální doba, za kterou může být rodičovský příspěvek vyčerpán, je šest měsíců.

Maximální doba čerpání příspěvku

Rodičovský příspěvek může být čerpán maximálně do 4 let věku dítěte.

Minimální výše měsíčního příspěvku

Minimální měsíční výše rodičovského příspěvku je 50 Kč.

 

Rodičovský příspěvek je vyplácen, pokud je splněno pravidlo zabezpečení osobní, celodenní a řádné péče o dítě:

Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou, i když:

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin (do 31. 12. 2019 46 hodin)  v kalendářním měsíci,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

Jednoduše shrnuto za celodenní a řádnou péči o děti se považuje i situace, pokud vaše dítě (je-li mladší 2 let) navštěvuje jesle, mateřskou školku nebo dětskou skupinu v rozsahu maximálně 96 hodin (do 31. 12. 2019 46 hodin) v měsíci. Pokud je vaše dítě starší 2 let, docházka do těchto zařízení se nesleduje.

Rodičovský příspěvek náleží i v kalendářním měsíci, v němž:

 • se dítě narodilo,
 • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
 • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
 • dítě nebo rodič zemřeli,
 • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
 1. Příjem rodiče pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku není sledován.
 2. To znamená, že pokud jste na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si k tomu dle platných zákonů přivydělávat bez omezení.
 3. Aby rodič o nárok na rodičovský příspěvek nepřišel, je ale potřeba dodržet pravidlo zabezpečení osobní, celodenní a řádné péče o dítě.

Možné formy práce a přivýdělku

Zaměstnanecký poměr

Pokud se rozhodnete vrátit se do práce, byť jen na zkrácený úvazek, je třeba si uvědomit, že návrat k zaměstnavateli na původní pracovní smlouvu znamená ukončení (nebo přerušení) rodičovské dovolené – ne však nutně konec pobírání rodičovského příspěvku. Pozor ale na konec ochranné doby a tedy možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Dohody mimo pracovní poměr – DPP a DPČ

Pokud si chcete krátkodobě nebo nárazově přivydělat a nechcete tím ohrozit svou rodičovskou dovolenou, můžete se zaměstnavatelem (stávajícím nebo jiným) uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pozor ale dejte na to, kolik si na DPP nebo DPČ vyděláte. Pokud váš měsíční příjem přesáhne určitou hranici, nevyhnete se platbě zdravotního a sociálního pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ

Výkon samostatně výdělečné činnosti při souběžném pobírání rodičovského příspěvku je možný a dokonce z pohledu placení zdravotního a sociálního pojištění výhodný. Pokud je OSVČ poživatelem rodičovského příspěvku, jedná se o osobu vykonávající vedlejší samostanou výdělečnou činnost a povinné pojistné se platí ze skutečně dosaženého hrubého zisku.

Měsíční výše rodičovského příspěvku 

Jestliže je možné vyměřovací základ stanovit, vypočte se 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu a výsledek se porovná s částkou 10.000 Kč (do 31. 12. 2019 s částkou 7.600 Kč):

 1. Pokud je výsledek menší než 10.000 Kč nebo přesně 10.000 Kč, rodičovský příspěvek pro jedno nejmladší dítě může být vyplácen až do výše 10.000 Kč (do 31. 12. 2019 s částkou 7.600 Kč), u dvojčat, trojčat nebo více současně narozených dětí se zvyšuje do výše 15.000 Kč (do 31. 12. 2019 do výše 11.400 Kč).
 2. Pro výsledek výpočtu větší než částka 10.000 Kč (do 31. 12. 2019 s částkou 7.600 Kč) je měsíční rodičovský příspěvek pro jedno nejmladší dítě možné volit až do výše vypočtené částky. Pro více současně narozených dětí je výše měsíčního rodičovského příspěvku omezena 1,5násobkem vypočtené částky.

Pokud ani jednomu z rodičů nelze vyměřovací základ stanovit, měsíční rodičovský příspěvek pro jedno nejmladší dítě je možné zvolit až do výše 10.000 Kč (do 31. 12. 2019 7.600 Kč) nebo pro více současně narozených dětí do výše 15.000 Kč (do 31. 12. 2019 s částkou 11.400 Kč).

Zákon upravující rodičovský příspěvek

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Další dávky – rodina

 

Zprávy k tématu

Všechny zprávy k Rodičovskému příspěvku

Zprávy k dávkám a příspěvkům

Kurzy a školení – daně a účetnictví

Označení stránky: kdy a kde žádat o rodičovský příspěvek, rodičovský příspěvek 2019, kdy a jak žádat o rodičovský příspěvek, podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku, rodičovský příspěvek podmínky, rodičovský příspěvek, kde žádat o rodičovský příspěvek, podpora v materstvi 1.1,2020, minimalni vyse rodičovského příspěvku, rodicovsky prispevek podmínky

Konec porodného, nižší rodičovská. Schváleno

Daňová sleva neklesne, tříletá rodičovská také ne

Praha – Rodiče malých dětí zřejmě dostanou v příštím roce od státu méně peněz než dosud. Vláda ve středu večer schválila především výrazné omezení porodného.

Škrty v rodičovském příspěvku jsou nakonec méně výrazné, než navrhoval ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

A žádnou podporu u koaličních partnerů nenašel návrh ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) na snížení daňové slevy na vyživované dítě.

Schválené body ještě musí odsouhlasit sněmovna, měla by o nich jednat už v říjnu. Vláda se může spolehnout na jasnou většinu poslanců. Převahu má zatím i v Senátu, rychlé schválení změn ale mohou zkomplikovat říjnové volby.

Porodné jen pro chudší rodiny

Vláda rozhodla, že porodné jako plošně vyplácená sociální dávka skončí. Dosud platilo, že ji dostávala každá rodina bez ohledu na svou ekonomickou situaci, a to ve stejné částce (jednorázově 13 tisíc korun) po každém porodu nezávisle na dosavadním počtu dětí.

Od ledna 2011 mají porodné dostat jen rodiny, jejichž čistý příjem je menší než 2,4 násobek životního minima. Jde o stejnou hranici, jaká dosud platí pro získání přídavků na děti.

Dávku dostanou jen na první dítě, nikoliv už na další v pořadí. Argumentem je, že při narození dalšího potomka už nemívají rodiny takové jednorázové výdaje, protože obvykle mohou použít kočárek či oblečení po předchozím.

Běžní rodiče (matka a otec žijící ve společné domácnosti bez dalších osob kromě narozeného dítěte) tedy dostanou porodné pouze tehdy, jestliže jejich měsíční čistý příjem nepřesáhne zhruba 17 tisíc korun měsíčně. U matky-samoživitelky se hranice snižuje na zhruba 10,7 tisíce korun.

Do limitu čistých příjmů se přitom počítají nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či výživné.

Budete mít zájem:  U jaké pojišťovny pojistit hrob?

Škrty jen ve čtyřleté rodičovské

Vláda odmítla nečekaně výrazné škrty v rodičovském příspěvku, navržené ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem (podrobněji jsme o návrhu psali v tomto článku).

„Rozhodli jsme se striktně držet původního záměru z koaliční smlouvy. Škrty se tedy nedotknou dvouleté ani tříleté varianty rodičovského příspěvku. Pouze čtyřletá klesne tak, aby v celkovém objemu byla rovnocenná dvouleté,“ říká premiér Petr Nečas.

Podle výpočtů online deníku Aktuálně.cz by se tato změna výrazně dotkla nezaměstnaných matek. Oproti dosavadnímu stavu dostanou od státu až o 45 tisíc korun méně (za celou dobu pobírání příspěvku).

Podrobnosti o schválených změnách zatím vláda nezveřejnila. Není tak ani jasné, zda a jak se škrty ve čtyřleté variantě dotknou rodičů, kteří už příspěvek pobírají. Detaily budou známy zřejmě až na konci září.

Z Nečasových slov také vyplývá, že vláda zřejmě neschválila pružnější přechody mezi jednotlivými variantami čerpání. To přitom měla být hlavní výhoda Drábkova návrhu.

Daňová sleva neklesne

Rodiny s více dětmi budou nadále zvýhodněny vyšší daňovou slevou. Ta se sice oproti letošku nezvýší, ale ani nesníží – zůstane na 11 604 korunách ročně pro každé dítě.

Návrh ministra financí Miroslava Kalouska na snížení daňové slevy na vyživované dítě o 240 korun ročně totiž neprošel, nenašel podporu koaličních partnerů. Kalousek tím chtěl kompenzovat nedávné zrušení regulačních poplatků u lékaře právě pro děti.

Od ledna má nicméně klesnout základní sleva na poplatníka, a to z dosavadních 24 840 na 23 640 korun ročně, tedy o stovku měsíčně. Slevu využívá každý, kdo má zdanitelné příjmy. Později byl návrh označen jako povodňová daň.

Konec sociálního příplatku

Vláda také podpořila zrušení dávky zvané sociální příplatek. Ten je určený na (částečné) krytí nákladů spojených se zabezpečováním potřeb dětí.

Dosud na něj mají nárok nejchudší rodiny s příjmem do dvounásobku životního minima. Příplatek se liší podle situace konkrétní rodiny, řádově činí stovky korun měsíčně na každé dítě.

Lidé, kterým bude příplatek chybět, však mají mít nárok na pomoc v hmotné nouzi. Vláda tak chce ušetřit na administrativních nákladech.

Porodné 2021: nárok, žádost a vyplácení – Měšec.cz

Očekáváte narození potomka a trápí vás obavy, že nebudete schopní novou situaci finančně zvládat, protože vaše peněžní možnosti nejsou příliš dobré? Pomoci by vám mohl jednorázový příspěvek, který se označuje jako porodné. Jedná se o sociální dávku, která se vyplácí na základě příjmů posuzované rodiny a měla by pokrýt náklady související s porodem i narozením dítěte.

Jako porodné se označuje jedna ze sociálních dávek, které jsou v České republice poskytovány osobám, jež se nacházejí ve společensky uznaných sociálních situacích, a to na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Na seznam poskytovaných dávek v současné době patří:

 • rodičovský příspěvek,
 • přídavek na dítě,
 • příspěvek na bydlení,
 • porodné,
 • pohřebné.

Prostřednictvím dávek státní sociální podpory stát částečně přebírá spoluzodpovědnost za vzniklé sociální situace a ve stanovených případech se podílí na pokrytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby občanů. O vyplácení těchto příspěvků se pak konkrétně stará Úřad práce ČR.

Pokud jde o porodné, jedná se o dávku, kterou stát jednorázově přispívá rodině s nízkými příjmy na náklady související s narozením potomka.

Záleží přitom ale vždy na několika faktorech, kam patří především výše příjmů dané rodiny.

Důležité je pak i to, kolikátý potomek se rodičům narodil nebo kolikáté dítě převzali do péče, protože stát vyplácí porodné pouze ve spojení s narozením prvního a druhého dítěte.

Kdo má nárok na porodné?

Nárok na porodné v České republice vzniká u osob, které pečují o novorozené dítě a zároveň mají nízké příjmy. Tato dávka je tedy přímo vázána na stanovenou hranici příjmů v rodině.

To znamená, že v kalendářním čtvrtletí, které předcházelo kalendářnímu čtvrtletí, kdy se dítě narodilo, musí být rozhodný (čistý) příjem rodiny nižší než 2,7násobek jejího životního minima.

Porodné tedy v České republice náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě a zároveň splňuje výše zmíněnou podmínku nízkého příjmu.

Jestliže pak matka novorozence zemřela, podmínky nároku na porodné splnila, ale dávka jí nebyla vyplacena, má na tyto peníze nárok otec dítěte, ovšem podmínka prvního či druhého živě narozeného dítěte zde stále platí.

Dále porodné náleží také osobám, které převzaly dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Opět však musí splnit státem dané podmínky, kam patří nízký příjem a skutečnost, že se jedná o prvního nebo druhého potomka dané osoby. Na příspěvek má pak nárok i v případě, že ještě před převzetím dítěte do péče vznikl nárok na porodné jeho matce nebo otci.

Nárok na porodné u nás vzniká dnem narození dítěte nebo dnem, kdy je převzato do trvalé péče, která nahrazuje péči rodičů. Dnem převzetí se přitom rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče. Nárok na výplatu této sociální dávky pak vzniká dnem podání žádosti.

Jaké příjmy patří mezi rozhodné?

V souvislosti s vyplácením porodného spoustu lidí zajímá, co se počítá do příjmu rodiny.

Patří sem veškeré příjmy ze závislé činnosti, dále příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, ale také dávky nemocenského a důchodového zabezpečení nebo třeba podpora v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny. Při rozhodování o nároku na porodné se naopak nezapočítává přídavek na (starší) dítě.

Rozhodným obdobím, za které se výše příjmů počítá, je pak poslední čtvrtletí před narozením ratolesti nebo převzetím dítěte do péče. Příjmy za toto období je třeba zprůměrovat a výsledná částka se následně poměřuje s 2,7násobkem životního minima dané rodiny.

Výše porodného 2021

Kolik je porodné? To je jeden z dotazů, které žadatele o tuto sociální dávku trápí nejvíce. Je přitom důležité vědět, že jedna rodina může porodné obdržet maximálně dvakrát, a to při narození prvního a druhého živého potomka, ale také na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče, která nahrazuje péči rodičů.

Pro výpočet porodného není třeba žádná složitá kalkulačka porodného. Momentálně je tato částka totiž pevně stanovena, přičemž porodné na první dítě činí 13 000 Kč a porodné na druhé dítě činí 10 000 Kč. Jak je z výše popsaného patrné, zatímco prvorodička i druhorodička o tuto sociální dávku požádat smí, žádné porodné na 3. dítě neexistuje.

Pokud jde o porodné na dvojčata, vyplaceny jsou pak obě částky najednou, tedy 23 000 Kč. Jestliže ale rodina doma už jedno dítě má a poté se jim narodí dvojčata, dostane už pouze 10 000 Kč. V případě, že daný člověk po narození prvního dítěte na porodné nárok neměl, ale když na svět přišlo dítě druhé, nárok mu již vznikl, dostane sumu 10 000 Kč.

Srovnání příjmů rozhodných pro získání porodného

Životní situace Životní minimum Hranice příjmů pro nárok na porodné Výše porodného
Osamělá matka, která porodila první dítě 5520 Kč 14 904 Kč 13 000 Kč
Osamělá matka, která porodila první děti – dvojčata 7490 Kč 20 223 Kč 23 000 Kč
Rodina s prvním dítětem 8720 Kč 23 544 Kč 13 000 Kč
Rodina s prvnímu potomky – dvojčaty 10 690 Kč 28 863 Kč 23 000 Kč

Jak získat porodné na dítě?

Porodné stát může žadateli přiznat na základě podání žádosti o porodné. To je možné provést hned několika způsoby, a to buď osobně v listinné podobě, nebo elektronicky. O dávku přitom můžete žádat až 1 rok zpětně, důležitá je však skutečnost, že podmínky nároku na porodné musí být pokaždé splněny již k datu narození či převzetí dítěte do trvalé péče.

Kde žádat o porodné? Pokud chcete formulář žádosti o porodné odevzdat osobně, je nutné navštívit příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vzor žádosti o porodné přitom můžete buď vyplnit v elektronické podobě, po vytištění vlastnoručně podepsat a následně odevzdat, nebo ho vytisknout prázdný a teprve poté vyplnit vlastní rukou.

Dalším způsobem, jak požádat o porodné, je odeslání potřebných dokumentů elektronickou cestou. Pro elektronické podání formulářů pak existují dva různé způsoby, a to konkrétně odeslání s kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslání přes datovou schránku. Jestliže informace ve vyplněném vzoru žádosti o porodné budou validní, obě možnosti se objeví na konci formuláře.

Co potřebujete k vyřízení porodného?

Lidé se často ptají, jak vyplnit žádost o porodné a co k tomu budou potřebovat.

Mezi dokumenty, které jsou pro vyřizování porodného potřeba, patří především průkaz totožnosti všech společně posuzovaných osob v domácnosti nebo rodný list u dětí do 15 let či u osob, které nemají v průkazu totožnosti rodné příjmení. Dále (v závislosti na situaci) to pak může být některý z těchto dokumentů:

 • rozhodnutí soudu o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů,
 • Doklad o výši čtvrtletního příjmu pro každou ze společně posuzovaných osob, která má příjmy (případně Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen, pokud dítě během prázdnin pracovalo),
 • Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky,
 • Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou,
 • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte, tedy například Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz a další,
 • pracovní smlouva či potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti (pokud je žadatel občanem jiného státu EU a ke dni narození/převzetí dítěte do péče neměl na území ČR trvalý pobyt nebo ode dne hlášení k pobytu v ČR ke dni narození dítěte neuplynulo 365 dní),
 • doklad o hlášení k pobytu na území ČR delší než 365 dní (pokud žadatel či společně posuzovaná osoba není občanem ČR).
Budete mít zájem:  Zánět Očního Nervu Léčba?

Kdo vyplácí porodné?

O vyplácení porodného se stará Úřad práce ČR, který řeší i další sociální dávky, jako je rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a pohřebné. Pokud bude vaše žádost o porodné schválena, dávka by měla být vyplacena do 30 dnů.

Co je porodné?

Porodné představuje jednu ze sociálních dávek, které jsou v České republice poskytovány osobám ve společensky uznaných situacích.

Jejím prostřednictvím stát jednorázově přispívá rodině s nízkými příjmy na náklady související s narozením potomka.

Jedna rodina ovšem může porodné obdržet maximálně dvakrát, a to při narození prvního či druhého dítěte, nebo na první či druhé dítě převzaté do trvalé péče, která nahrazuje trvalou péči rodičů.

Kdo má nárok na porodné?

Rozhodujícím faktorem pro nárok na porodné je hranice příjmů v rodině. V kalendářním čtvrtletí, které předcházelo narození dítěte, musí být rozhodný (čistý) příjem rodiny nižší než 2,7násobek jejího životního minima.

Nárok na porodné pak má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Pokud matka dítěte zemřela a podmínky nároku splnila, může dávku dostat otec dítěte.

Dále porodné náleží osobám, které převzaly dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Jaká je výše porodného?

Porodné na první dítě činí 13 000 Kč, porodné na druhé dítě pak 10 000 Kč. Pokud se v rodině jako první potomci narodí dvojčata, budou vyplaceny obě částky najednou, tedy 23 000 Kč.

Kde žádat o porodné?

Žádost o porodné je možné podat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v tištěné a vlastnoručně podepsané podobě, nebo elektronickou cestou. To se dá provést dvěma způsoby, konkrétně odesláním potřebných dokumentů s kvalifikovaným elektronickým podpisem či odesláním přes datovou schránku.

Kalkulačka porodné 2021

Výchova dítěte se dokáže pěkně prodražit. Pokud čekáte dítě a máte nízké příjmy, je možné, že máte nárok na porodné. Kdo má nárok na porodné, kolik je porodné a kde o něj žádat, se dozvíte níže. Pro výpočet porodného využijte kalkulačku porodného 2021.

Co je porodné 2021?

Porodné je jednou z jednorázových sociálních dávek pro rodiny s nízkými příjmy. Čerpat můžete porodné na první a na druhé dítě, na třetí dítě už jej čerpat nelze. Abyste získali porodné, musíte splňovat podmínky nízkého příjmu a mít trvalý pobyt v ČR.

Nárok na porodné

Kdo má nárok na porodné 2021? Nárok získají rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek součtu životního minima v rodině. O výši životního minima rozhoduje počet osob žijících v domácnosti a počítá se jako součet všech částek:

 • Jednotlivec – 3 860 Kč
 • První dospělý v rodině – 3 550 Kč
 • Druhý a každý další dospělý v rodině – 3 200 Kč
 • Dítě do 6 let – 1 970 Kč
 • Dítě 6-15 let – 2 420 Kč
 • Dítě 15-26 let – 2 770 Kč

Příklad: Rodina se 2 dospělými, jedním dítětem do 6 let a jedním očekávaným dítětem bude mít součet životního minima 10 690 Kč. Z tohoto je 2,7násobek 28 863 Kč, což znamená, že pokud chcete dosáhnout na porodné, celkový příjem v rodině nesmí být vyšší než tato částka.

Součet životního minima pak ve výpočtu porodného porovnáte s rozhodným příjmem, kam patří jak čistý příjem, tak i podpora v nezaměstnanosti, nemocenské, ošetřovné, mateřská, všechny důchody i některé sociální dávky. Naopak se sem nepočítá rodičovský příspěvek a přídavky na děti.

Výše porodného 2021

Kolik je porodné 2021? Maximální hranice na porodné 2021 je stanovená na 13 000 Kč na první dítě. Porodné na druhé dítě je pak nižší, a to 10 000 Kč. U dvojčat můžete počítat s částkou 23 000 Kč. Tato částka Vám bude vyplacena jednorázově. Zda na porodné máte nárok i to, kolik bude částka činit ve Vašem případě, si spočtete v kalkulačce porodného 2021.

Kalkulačku nároku na porodné poskytuje peníze.cz

Kde žádat o porodné?

O porodné mohou žádat ti, kdo splňují podmínku nízkého příjmu, a to jak otec, tak matka, ale také osoby, které mají dítě v náhradní péči. Formulář k žádosti o porodné i vyplněný vzor najdete online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vyplněný formulář pak odevzdáte na příslušném úřadu práce. U OSVČ je potřeba doložit i daňové přiznání. Žádost o porodné už vyřídíte snadno i online, potřebujete k tomu pouze elektronický podpis nebo datovou schránku.

O porodné můžete žádat i zpětně až o jeden rok.

Vyplácení porodného

Porodné je jednorázová sociální dávka, která se vyplácí buď na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Po schválení žádosti by mělo být porodné vyplaceno do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne přiznání porodného.

Porodné 2021

Samotná výše této sociální dávky se v roce 2021 nezměnila. I nadále dostane rodina na první narozené miminko od státu 13 000 Kč a na druhé 10 000 Kč. Na první pohled se nezměnily ani podmínky, které je nutné splnit pro přiznání této dávky – na porodné stále dosáhnou ty rodiny, jejichž celkový rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek životního minima.

Jaké jsou tedy novinky v oblasti porodného v roce 2021? V roce 2020 doznal určité změny výklad pojmu rozhodný příjem.

Nově se do rozhodného příjmu za účelem přiznání porodného nepočítá jenom čistý výdělek (tedy výdělek oproštěný od zdravotního a sociálního pojištění), podpora v nezaměstnanosti, dávky nemocenského pojištění (jako je nemocenská, ošetřovné a mateřská), všechny typy důchodů a další sociální dávky, ale také rodičovský příspěvek.

Dále se změnila samotná výše životního minima. Díky jeho navýšení dosáhne na porodné větší množství lidí. Zda mezi ně patříte, si můžete ověřit v naší kalkulačce porodného 2021.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu.

Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství.

Pro řešeni konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Rodičovství

Sociální podpora je vyplácena ze státního rozpočtu a nárok na ni nemají jen osoby ve finanční tísni, ale třeba i rodiče právě narozených dětí. U naprosté většiny ale nejdříve musí dojít ke splnění zákonem stanovených podmínek. Jaké dávky se pojí s rodičovstvím? A jak je můžete získat?

Úplně první podporou je peněžitá pomoc v mateřství pro toho z rodičů, který s dítětem zůstane doma. Na mateřskou „dovolenou“ pak můžete nastoupit 6 – 8 týdnů před termínem porodu, ale to pouze za předpokladu, že došlo ke splnění zákonem stanovených podmínek.

Těmi se myslí účast na nemocenském pojištění minimálně 270 kalendářních dnů za poslední 2 roky, popř. se v době žádosti nacházet alespoň v ochranné lhůtě. Ta činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.

Délka PPM je 28 týdnů, v případě narození dvou a vice dětí až 37 týdnů.

Během těhotenství a mateřství pak lze získat i tzv. vyrovnávací příspěvek. Ten náleží těm matkám, které museli být na základě jiného stavu převeleny na jinou pracovní pozici s nižším finančním ohodnocením. Pouze ale za předpokladu, že původní pozice mohla na základě lékařského posudku ohrozit zdraví plodu nebo kojení. Příspěvek pak slouží k dorovnání mzdy.

Zatímco na mateřskou měla nárok žena či muž, kteří splnili potřebnou dobu pojištění, na porodné, jakožto na další dávku, dosáhnou pouze rodiče s nízkými příjmy.

Hlavním pravidlem zde je, že příjem rodiny za posledním kalendářní čtvrtletí před porodem nepřesáhl 2,7násobek životního minima.

Pokud tomu tak bylo i ve vašem případě, máte nárok získat jednorázovou částku od státu ve výši 13 000 Kč u prvního dítěte a 10 000 Kč u druhého.

Na PPM pak rovnou navazuje rodičovský příspěvek. Ty osoby, které neměly na mateřskou nárok, mohou namísto ní automaticky nastoupit na rodičovskou dovolenou.

Finanční objem příspěvku je zde pro každého stejný a pobírat jej lze až 4 roky. U jednoho dítěte může rodina vyčerpat 220 000 Kč, u dvou 330 000 Kč.

Výši měsíční dávky si pak pobíratelé mohou nastavit na základě toho, jak dlouho chtějí být s dítětem doma.

V roce 2018 pak u nás začala platit i otcovská poporodní péče, díky které mají tatínci nárok na týden otcovské dovolené. Během těchto dnů pak budou pobírat 70 % z denního vyměřovacího základu.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Budete mít zájem:  Nizky Krevní Tlak Příznaky?

Průměrné hodnocení: 5 Hlasováno: 1 krát

Porodné

 • Narodilo se mi první nebo druhé dítě a mám nízký příjem.
 • Jsem otcem prvního nebo druhého dítěte, mám nízký příjem, matka zemřela a porodné nebylo nikomu vyplaceno.
 • Převzal/a jsem dítě do jednoho roku věku do náhradní rodinné péče, a je to první nebo druhé dítě v rodině a mám nízký příjem.

Porodné je jednorázová dávka, která je určena jako příspěvek na náklady související s porodem a narozením dítěte, jde o dávku příjmově testovanou a vyplácí se v pevných částkách.

Nárok na porodné má žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. Pokud matka zemřela, může splnit nárok na tuto dávku i otec dítěte.

Nárok na porodné má za stejných podmínek i osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Obecné informace k dávkám státní sociální podpory: https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2

Porodné je příjmově testovanou dávkou, na kterou má nárok žena, která porodila své první nebo druhé živě narozené dítě.

Rozhodný (čistý) příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává přídavek na (starší) dítě.

Nárok na porodné má rovněž otec prvního nebo druhého živě narozeného dítěte, jestliže žena, která dítě nebo děti porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky na porodné, které však nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Podmínka prvního či druhého živě narozeného dítěte však musí být splněna i u otce dítěte.

Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, a toto dítě je prvním nebo druhým dítětem této osoby. Nárok na porodné při převzetí dítěte náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci téhož dítěte.

 1. Porodné náleží v rodině maximálně dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů nebo kombinaci narozeného a převzatého dítěte.
 2. Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.
 3. Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte nebo dnem převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů, přičemž dnem převzetí se rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
 4. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti, o dávku lze žádat až 1 rok zpětně (ale podmínky nároku musí být vždy splněny k datu narození/převzetí dítěte).

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty.

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem

Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje. Privátní klíč příslušný k certifikátu je možné mít uložený v souboru na disku (obvykle s příponou pfx) nebo na kvalifikovaném prostředku (např. čipová karta, eObčanka nebo token).

Elektronické podání vyžaduje zapnutou podporu JavaScriptu ve webovém prohlížeči, v případě využití kvalifikovaného prostředku je nutné mít správně nastavenou bezpečnostní politiku v rámci operačního systému, aby se elektronický podpis zpřístupnil v prohlížeči.

Při této formě podání je nutné mít také nainstalovaný plugin pro podepisování elektronických dokumentů.

Elektronické podání je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle nařízení EU č.

910/2014 (eIDAS). Aby byla zaručena identita podepisující osoby, měl by být kvalifikovaný certifikát vybaven Identifikátorem klienta MPSV (IK MPSV).

V současné době poskytují příslušný kvalifikovaný certifikát s IK MPSV tyto společnosti:

 • První certifikační autorita, a.s. (I.CA) – informace o získání IK MPSV
 • PostSignum QCA – informace o získání IK MPSV

Odeslání prostřednictvím datové schránky

Všechny formuláře je také možné odeslat na Úřad práce České republiky pomocí systému datových schránek.

Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb.

, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

Nárok na porodné 2020: Kdo jej může získat?

Porodné je sociální dávka, která má finančně usnadnit příjmově slabším rodinám příchod nového člena rodiny. Budete na něj mít nárok právě vy? O jak vysoké částky jde? A jsou na všechny děti stejné?

 • Nárok na porodné
 • Výše porodného
 • Žádost o porodné
 • Porodné a OSVČ

Porodné nedostane každý, jak tomu bylo dříve. Dávka je určena opravdu rodinám s nízkými příjmy. Proto je nárok na porodné vázán na hranici příjmů v rodině.

Nárok na porodné 2020

Porodné je jednorázovou dávkou, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.

Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny,“ vysvětluje Kristýna Křupková z tiskového oddělení MPSV. Rodinou rozumíme i nesezdané páry, které žijí v jedné domácnosti.

Pozor! Do příjmů se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavky na dítě. Nárok na dávku vzniká po narození živého dítěte.

Jestliže žena při porodu zemře, má na porodné nárok otec dítěte. Pokud jste pěstouny a převzali jste dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, která nahrazuje péči rodičů, i vy máte nárok na porodné.

Pochopitelně za stejných podmínek (2,7násobku životního minima).

Výše porodného

Výše porodného je 13 tisíc korun při narození prvního dítěte a 10 tisíc při narozené druhého. Porodné na třetí a další dítě už se nevyplácí. Pokud se vám jako první děti narodí dvojčata, dostanete 23 tisíc (částka jako za první a druhé dítě, tedy 13 + 10 tisíc). V případě, že už doma jedno dítě máte a narodí se vám dvojčata, dostanete jen 10 tisíc.         

Pokud jste kvůli vyšším příjmům neměli nárok na porodné na první dítě, ale na druhé už nárok vznikl, dostanete 10 tisíc.

Tip: Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak

Žádost o porodné

O porodné budete žádat na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR po porodu vašeho dítěte. Vyplníte formulář Žádost o porodné. Dále budete potřebovat doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Ten by vám měl vystavit zaměstnavatel.

Příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Jestliže se vám dítě narodilo v červenci, bude brán v potaz příjem za duben, květen a červen. Pokud vám tuto jednorázovou dávku přiklepnou, měla by vám být vyplacena do 30 dnů.

Porodné a OSVČ

V případě, že rodič podniká, budou se pro přiznání dávky posuzovat příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Pokud se tedy dítě narodí do 30. června 2020, bude brán v potaz rok 2018. Jestliže k porodu dojde až po 1. červenci, posuzovat se bude daňové přiznání z roku 2019.

Životní minimum

Životní minimum je hranicí příjmů, které jsou nutné pro zajištění základních životních potřeb. Jaká je výše životního minima v domácnosti, se bude odvíjet od toho, kolik v ní žije členů.

 • 3410 korun pro jednotlivce
 • 3140 korun pro prvního dospělého v domácnosti
 • 2830 korun pro druhého (a každého dalšího) dospělého
 • 1740 korun pro dítě do 6 let
 • 2140 korun pro dítě od 6 do 15 let
 • 2450 korun pro dítě od 15 do 26 let
Úplná rodina životní minimum rodiny 2,7násobek
porodné na první dítě 7 710 korun 20 817 korun
porodné na druhé dítě 9 450 korun 25 515 korun
Samoživitel/ka životní minimum rodiny 2,7násobek
porodné na první dítě 4 880 korun 13 176 korun
porodné na druhé dítě 6 620 korun 17 874 korun

Autor: Romana Rybová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector