Kojenecká voda je pro nejmenší děti lepší než ta z kohoutku

Kojenecká voda je pro nejmenší děti lepší než ta z kohoutku
Kojenecká voda je pro nejmenší děti lepší než ta z kohoutku
Kojenecká voda je pro nejmenší děti lepší než ta z kohoutku

V roce 2017 vypili Češi podle UNESDA (Union of European Soft Drinks Associations) 219,5 l nealkoholických nápojů (limonády, balená vody, sirupy, džusy a nektary) na osobu, z toho 23 % tvoří balené vody. Oproti předchozímu roku stoupla spotřeba nealkoholických nápojů o čtyři litry na osobu a balené vody zaznamenaly hned po džusech nejvyšší nárůst popularity. Znamená to, že je balená voda lepší než voda z kohoutku? To je otázka, nad kterou se diskutuje již řadu let a stále není jednoznačná odpověď. V zásadě záleží hlavně na tom, co od dané vody čekáte a na co ji budete používat. Existují zásadní rozdíly mezi vodou, kterou můžete pít každý den, vodou určenou pro kojence nebo dokonce vodou s označením “vhodná k přípravě kojenecké stravy”. Rozhodli jsme se proto jednotlivé vody otestovat ve spolupráci s odbornou laboratoří, abychom zjistili, jestli opravdu stojí za to připlácet si za balené vody, nebo se mezi nimi objevují i nějaké problémové případy, popřípadě zda má voda z kohoutku výrazně lepší či horší vlastnosti.

Kojenecká voda je pro nejmenší děti lepší než ta z kohoutku

Do našeho testu jsme zařadili vody kojenecké, pramenité, minerální, balené pitné a pro porovnání i dva exempláře pitné vody z kohoutku.

Vzorky jsme vybírali z nejoblíbenějších vod v různých cenových kategoriích, aby byla co největší pravděpodobnost, že narazíte na svou oblíbenou značku.

Vody jsme nakoupili v běžných obchodech a nechali otestovat v certifikované laboratoři na přítomnost dusitanů, dusičnanů, vápníku, hořčíku, železa, sodíku, na tvrdost vody a přítomnost bakterií.

Některé z těchto látek jsou prospěšné, jiné nežádoucí či dokonce nebezpečné. Podrobné vysvětlení jednotlivých parametrů najdete níže.

Ve vodě samozřejmě najdete i řadu dalších látek, o kterých taky píšeme, pro naše testování jsme ale zvolili ty, se kterými bývaly v minulosti u balených vod problémy a jsou zásadní například při rozhodování, zda je voda vhodná po velmi malé dítě.

U několika značek s horšími výsledky jsme pro jistotu provedli dvojí testování, aby se ukázalo, zda nešlo pouze o náhodu.

Pokud vás zajímá, jestli je balená voda lepší než kohoutková nebo naopak, odpověď není ani po našem testu vůbec jednodoznačná. Klasická balená pitná voda se vlastnostmi velice často shoduje s vodou z kohoutku (záleží pochopitelně na konkrétním zdroji), cenově je ale mnohonásobně dražší.

I v případě kojeneckých či minerálních vod doporučujeme ověřit si jejich vlastnosti, například slovo „minerální“ na etiketě v reálu vysoký obsah minerálů nezaručuje, jak potvrdilo naše testování. Nejčastějším problémem,  typickým pro většinu testovaných vzorků, byl právě nízký obsah minerálních látek.

Obzvláště měkká je voda Voss, obsahem minerálů se blíží spíše k destilované vodě než k vodě minerální, jak se píše na etiketě. U některých značek jsme se setkali se zvýšeným výskytem organotrofních bakterií, v daném množství by ale neměly být pro člověka nebezpečné.

Problematická je v tomto směru zejména minerální voda Zaječická hořká, která vykazuje také vysoké množství dusičnanů a dusitanů. Z těchto důvodů by neměla být podávána malým dětem. Dobrou zprávou je nulový výskyt bakterií E-coli napříč testovanými vzorky. Zcela bez problémů prošla testem pouze minerální voda Magnesia.

Redakce Arecenze.czAutoři testu

VzhledNázevCena za 1 lSplnění noremBez dalších výhradKomentářCelé recenze
Magnesia 5)minerální voda 9,9 Kč Ano Ano Všechny parametry jsou v normě. Přečíst recenzi
Toma Natura 1)kojenecká voda 9,9 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje jen zanedbatelné množství organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Nartes 1)kojenecká voda 11,3 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje organotrofní bakterie, počet kolonií ale nepřekračuje mezní hodnotu. Přečíst recenzi
Aquila Aqualinea 2)pramenitá voda 6,6 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Tesco Value Aqua Bella 2)pramenitá voda 3,4 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Brno – Merhautova 3)kohoutková voda 0,076 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému.
Brno – Moravské náměstí 3)kohoutková voda 0,076 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií, který ale nepřekračuje limitní hodnotu.
Voss 5)minerální voda 158 Kč Ano Ne Extrémně měkká – etiketa je zavádějící. V ostatních ohledech prospěla bez problému. Přečíst recenzi
Evian 5)minerální voda 26,6 Kč Ano Ne Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Saguaro (Lidl) 4)balená pitná voda 2,5 Kč Ne Ano Obsah minerálních látek je nižší než mezní hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Clever (Billa) 4)balená pitná voda 2,45 Kč Ne Ano Obsah hořčíku je nižší než mezní hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Dobrá voda 5)minerální voda 7,9 Kč Ne Ano Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Tesco Value 4)balená pitná voda 2,6 Kč Ne Ne Obsah hořčíku je nižší než mezní hodnota. Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Zaječická hořká 5)minerální voda 73,8 Kč Ne Ne Obsahuje extrémní množství dusičnanů a dusitanů. Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Aqua Anna 1)kojenecká voda 9,3 Kč Ne Ne Téměř hraniční hodnota dusičnanů a překročení limitu pro organotrofní bakterie. Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota. Přečíst recenzi

1) balená kojenecká voda dle příl. 2 vyhl.275/2004 Sb.2) balená pramenitá voda dle příl. 2 vyhl. 275/2004 Sb.3) pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.4) balená pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.5) balená přírodní minerální voda dle příl. 1 vyhl. 275/2004 Sb.

Jak již název napovídá, kojenecká voda musí být svou kvalitou vhodná k přípravě kojenecké stravy a patří tak k nejpřísněji kontrolovaným baleným vodám na trhu.

Zásadní je mimo jiné obsah dusičnanů (max 10 mg/l) a sodíku (max 20 mg/l). Jedinou povolenou úpravou u kojenecké vody je ozáření UV paprsky, její složení je zcela neměnné.

Stejně jako pramenité či minerální vody pochází z podzemního zdroje.

Využití: Kojenecká voda je vhodná primárně pro přípravu kojenecké stravy, popřípadě nápojů pro děti. Zvláštní opatrnost platí v případě kojenců do tří měsíců, pro které může být nevhodná voda nebezpečná, například kvůli zvýšenému obsahu dusitanů a dusičnanů.

Její používání se ale doporučuje i pro starší děti, do šesti let. Je samozřejmě možné, že i jiné vody dosahují kvalit těch kojeneckých, například i voda z kohoutku.

Pokud máte malé děti a nejste si jistí kvalitou kohoutkové vody u vás doma, je dobré udělat rozbor, zejména kvůli zmíněným dusíkatým látkám, popřípadě kvůli přítomnosti těžkých kovů.

ParametryPožadavky na kojeneckou vodu dle příl.2 vyhl.275/2004 Sb.Aqua Anna – 1,5 lAqua Anna – 1,5l (druhá analýza)Toma Natura – 1,5lNartes kojenecká voda – 1,5lNartes kojenecká voda – 1,5l (druhá analýza)
Dusitany (mg/l) 0,02 (NMH)

Převařená voda rozděluje matky a odborníky

  Kojenecká voda je pro nejmenší děti lepší než ta z kohoutku

zdroj: Kofola a.s.

Průzkumy mezi českými matkami odkryly diametrální rozdíly v jejich názorech ve srovnání s názory odborníků. Nejzásadnější rozpor se týká problematiky vhodnosti používání jednotlivých druhů vod pro nejmenší děti. Zatímco matky používají převařenou vodu z vodovodu z důvodu domnělé kvality, většina odborníků by ji doporučila pouze kvůli úspoře.

Průzkum, který mezi českými matkami realizovala Síť mateřských center ve spolupráci se značkou Rajec, byl zaměřen na znalosti a zvyklosti související s pitným režimem nejmenších dětí.

Výsledky průzkumu ukázaly, že i dnes používá 17 % českých matek pro své děti pouze převařenou vodu z vodovodu. Jako hlavní argument přitom překvapivě matky uvádějí vysokou kvalitu vody z vodovodního potrubí.

Naopak pouze pro 3 % z nich je hlavním hlediskem cena. Co na to odborníci?

Odborníci: zárukou kvality je kojenecká voda

Na otázku, zda by matkám doporučili kojeneckou či převařenou vodu, zvolilo 84 % odborníků kojeneckou.

Jednoznačně nejsilnějším důvodem pro doporučení kojenecké vody je podle nich její kvalita a zdravotní nezávadnost, tento benefit vyzdvihuje 95 % z nich.

Kojeneckou vodu mohou maminky bez obav používat jak pro přípravu kojenecké stravy, tak pro pravidelný pitný režim nejmenších dětí. Kojenecká voda totiž ze zákona garantuje nízký obsah dusičnanů a splnění dalších přísných kvalitativních kritérií.

Převařená voda – jedinou výhodou je cena

Přestože kojenecká voda u odborníků jasně vede, najdou se i tací, kteří matkám doporučí převařenou vodu z vodovodu. Nevolí tak ale kvůli její vysoké kvalitě, nýbrž kvůli velmi nízké ceně. Ke svému doporučení pak většina z nich ještě dodává podmínku pravidelného rozboru složení kohoutkové vody od odborníka.

Proto, aby se mohla kohoutková, pramenitá či jiná voda bez obav podávat kojencům, musí být podrobena velmi důkladným rozborům. Svolení k jejímu využívání by mělo přijít ze strany povolaného odborníka, nikoli od známých či kamarádek, což se bohužel velmi často stává.

Z důvodu kvality by vodu z vodovodu pro nejmenší děti doporučil v průměru pouze jeden z deseti odborníků.

Matky vs. odborníci

Budeme-li srovnávat názory matek a odborníků, zjistíme, že se zásadně liší právě ve vnímání převařené vody.

To je dáno zejména nedostatkem kvalitních informací, které matky mají nejen o jednotlivých druzích vod, ale také o procesu jejich převařování.

Jen málokterá maminka ví, proč vodu vůbec převařuje a co tímto procesem mění. Nelze se tak divit, že se matky v této oblasti nevědomky dopouštějí hned několika chyb.

Převařením se z kohoutkové vody nestane kojenecká

Jednou z nejčastějších chyb je snaha převařením vody odstranit to, co ve skutečnosti odstranit nelze. Varem se z vody může odstranit např.

Budete mít zájem:  Chcete dokonalou antikoncepci? Existuje!

oxid uhličitý (CO2) nebo chlór a některé bakterie, nedají se jím však odstranit jiné nežádoucí látky, které se ve vodě mohou vyskytovat.

Převařením se nezmění její chemické složení jako například obsah dusičnanů, velmi nebezpečných pro kojence a malé děti.

Opravdu znáte kvalitu své vody?

Protože kvalita vody z vodovodu není na celém území stejná, může se po finální úpravě změnit a lišit od původního složení.

Potíž může nastat například v případě starých domů, jejichž rozvody nejsou prověřené a mohou kvalitní vodu z vodovodu znečistit látkami, které sice neublíží starším dětem či dospělému, ale nemusí být bezpečné pro nejmenší děti. Připravovat stravu pro kojence z vody, jejíž složení neznáme, se proto nedoporučuje.

Kojeneckou vodu není nutné převařovat

U kojenecké vody je kromě nízkého obsahu minerálních látek důležitý především nízký obsah dusičnanů, kterým se odlišuje například od vody z vodovodního kohoutku. Je to jediná voda, u které je zaručené přírodní složení, které vyhovuje potřebám dětského organismu.

Kojeneckou vodu můžete proto s jistotou použít bez převařování. Jediný případ, kdy se doporučuje její převaření, nastává tehdy, je-li kojenecká voda sycená CO2. V tom případě se musí na etiketě nacházet upozornění: „Před použitím odstranit oxid uhličitý varem.

Co je kojenecká voda?

Kojenecká voda je pramenitá voda, pro kterou platí nejpřísnější požadavky. Např. obsah dusičnanů smí být jen 10 mg/l (u vody z vodovodu je to 50 mg/l), přísnější jsou i mikrobiologické ukazatele. Její celková mineralizace nesmí překročit 1000 mg/l. 

Sdílet:

Kojenecká voda je pro nejmenší děti lepší než ta z kohoutku

Podávání kojenecké vody těm nejmenším má své opodstatnění. Možná některé z maminek stále váhají, proč by měly svým dětem dávat raději kojeneckou vodu, než vodu z kohoutku, která není pro takto malé děti prokazatelně vhodná. Dětský lékař Milan Kudyn by doporučil maminkám právě vodu z lahve.

„Přestože můžeme říci, že se kvalita dodávané kohoutkové vody hodně zlepšila, jsou jisté zákonitosti, které nezměníme. Voda z kohoutku je stále voda, která projde před distribucí do sítě úpravnou. I po úpravě může voda obsahovat dusičnany a vyšší obsah minerálních látek, které není dětské tělíčko schopné zpracovat,“ říká Kudyn.

Kojenecká voda je lepší pro ledviny dítěte

Do kdy je tedy nutné používat vodu kojeneckou, kdy už je dítě připraveno si s nástrahami poradit? „Doporučuji používat kojeneckou vodu pro přípravu kojenecké stravy a čajů minimálně do jednoho roku,“ říká Kudyn a vysvětluje, že je nutno si uvědomit, že ledviny nejmenších dětí – novorozenců a kojenců – nemají ještě dostatečně vyvinutou schopnost vylučovat z organizmu (filtrovat z krve) do moče zvýšené koncentrace cizorodých a minerálních látek. „Žádoucí je tedy minimalizovat zbytečné riziko poškození ledvin, v kterých se tyto látky mohou usazovat. Myslet musíme i na to, že z hlediska vývoje a funkce není dítě malý dospělý,“ říká pediatr.

Dokud je dítě kojeno, dostává společně s mateřským mlékem všechny potřebné látky. Pokud už dítě ale maminka přikrmuje, tak by měly kaše a mléka obsahovat vše potřebné pro jeho zdravý vývoj. V těchto výrobcích se nyní už dá najít vše potřebné pro vývoj dítěte.

A protože i všeho dobrého moc škodí, je zbytečné dodávat kojenci s vodou ještě další minerální látky. „Proto se doporučuje pro přípravu příkrmů používat vodu s nízkým obsahem minerálních látek, kterou je prokazatelně právě kojenecká voda.

I pro dospělého člověka je v ní dostatek látek, které jsou třeba a nic navíc, co by naše tělo zbytečně nevyužilo,“ doplňuje lékař.

Přípravu příkrmů pouze z kojenecké vody je vhodné ukončit v období mezi desátým měsícem a prvním rokem života dítěte, kdy ledviny jsou již schopny eliminovat nežádoucí látky, které by mohla obsahovat „kohoutková voda“, nebo se dostaly do domácnosti prostřednictvím vodovodního řádu.

Některé maminky se bojí toho, že je voda v lahvi příliš dlouho a nemá po určité době takovou kvalitu, jako při stáčení a mohou v ní být nějaké látky, které by mohly dítěti ublížit. K tomu říká odborník přes vodu Vladimír Řezníček, že kojenecká voda neprochází žádnou úpravnou a je identická v lahvi a taková, jaká je hluboko pod povrchem země, takže je v bezvadné kvalitě a složení.

„Pokud se stane, že se do vody nějaká zbloudilá bakterie dostane v průběhu čerpání vody, je odstraněna UV lampou, která je před zařízením na plnění lahví.

Tímto je zajištěno hygienické zajištění vody, ale nejde o žádnou chemickou úpravu.

Díky tomu je voda mikrobiologicky naprosto čistá, a pokud se v ní cizorodé látky nevyskytují, nemá se zde co rozmnožovat a kvalita vody se tak nemění,“ vysvětluje Vladimír Řezníček.

A odkud vlastně kojenecká voda pochází? Záleží na konkrétním případu. Vždy jde ale o čisté prostředí, kde se z velké hloubky voda čerpá nebo samovolně vyvěrá.

Například u Horského pramene jde o podhůří Nízký Jeseník, místo na výskyt kvalitních pramenů vody velmi bohaté. Matky nemusí mít ani strach z lahví, v nichž si vodu domů přinášejí.

Lahve s kojeneckou vodou neobsahují problematické látky, které by se mohly do vody uvolňovat.

Chat: Hana Večerková — Sama doma — Česká televize

Veronika Zahradníková: „Dobrý den,mám 15.měsíčního syna doposud mu vařím a nápoje připravuji z balené kojenecké vody. Od kdy mohu používat vodu městskou z kohoutku?Děkuji za odpověď“

Hana Večerková: „záleží na tom, jaká voda vám teče z kohoutku. To zjistíte u svého dodavatele vody. Pokud odpovídá požadavkům na pitnou vodu, je bezpečná i pro kojence. Balená kojenecká voda poskytuje větší stupeň ochrany, protože musí splňovate ješt+ přísnější požadavky.“

Katka Jablonska: „Mám doma 2 malé déti,bojím se jim dávat pít vodu z kohoutku ,vodu kupuji.Je to správne?“

Hana Večerková: „Nemohu odpovědět jednoznačně, záleží na tom, jaká voda vám teče z kohoutku. Pokud máte pochybnosti, nechte si udělat rozbor vody, existuje řada laboratoří, které vám i na základě rozboru poradí, co a jak.“

Monika: „Dobrý den.Chtěla bych se zeptat.Doma většinou pijeme vodu z kohoutku se štávou má to vliv na naše zdraví nebo to je lepší občas vyměnit s vodou balenou třeba s dobrou vodou.Dekuji za odpověd a přeju pěkný den“

Hana Večerková: „odpověď je stále stejná. záleží na tom co vám teče z kohoutku. Zdroje vodovodní vody jsou různé podle místa, kde bydlíte. záůleží na tom, zda jde o vlastní studnu, nebo veřejný vodovod.

Záleží na tom, v jakém stavu jsou vodovodní trubky v domě…Musíte se o kvalitu vody trochu sama zajímat.

Pokud je voda kvalitní nebo Pokud nepotřebujete dopľnit chybějící minerály, není žádný důvod kupovat si vodu balenou.“

Martina: „Dobrý den, ráda bych věděla jak dlouho vydrží voda z kohoutku v PET lahvi, aby se nezkazila? Třeba když si na dovolenou beru svoji vodu. Děkuji a přeju pěkný den“

Hana Večerková: „na to je těžká odpověď. Pokud jsou ve vodě nějaké mikroorganismy, mohou se v lahvi pomnožit, obzvláště pokud je PET lahev dlouhodobě na slunci. vzniká malé množství acetaldehydu, který neohrozí zdraví, ale má vliv na chuť.“

jitka jirakova: „chtela jsem se jeste zeptat jestli se rozbor vody dela zdarma,nebo musime za to zaplatit,jaka je to priblizne cena,dekuji jitka“

Hana Večerková: „Za rozbor vody musíte zaplatit. ceny jsou kolem 700 korun. záleží na rozsahu rozboru. Infoirmace najdete určitě na internetu.“

Jana: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se kojenecká voda musí převařovat díky“

Hana Večerková: „Nemusí, pro úplně malé miminko se doporučuje převařit kvůli ještě větší bezpečnosti.“

Kamila: „Dobrý den. Doma pijeme vodu z kohoutku, balenou nekupuji. Má smysl a je vůbec prospěšné vodu filtrovat? Koupila jsem konvici Brita, známí nás přesvědčují ke koupi filtračního zařízení Aquel. Je nějaký fůvod proč filtrovad vodu z kohoutku? Děkuji za odpověď, hezký den“

Hana Večerková: „Filtrovat vodu z kohoutku má smysl, pokud máte nějaký problém s vodou. Filtrů je mnoho typů, záleží opět na situaci s vaší vodou.“

Lucie Balonová: „Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám roční holčičku…Kterou vodu bych ji měla koupit, když již nechci kupovat kojeneckou vodu. Ktrerá je vhodná? Na trhu je spousta druhů balených vod.“

Hana Večerková: „Pro malé děti je vhodná například voda přírodní minerální – ale s nízkým obsahem minerálů do 500 mg/l. Na etiketě musí být uvedeno, zda se jedná o vodu: slabě minrealizovaná (do 500 mg – např. Dobrá voda), středně (500-1500 mg/l, např. Mattoni) nebo silně minrealizovaná (nad 1500 – např. Podebradka).“

Petra: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, může dojít i ke zkažení balené vody, pokud na ní svítí sluníčko? Zejména v malých večerkách jsem se setkala s tím, že na kartony s vodami prosvítá slunce. Může být potom taková voda pro člověka nebezpečná? Děkuji za odpověď, pěkný den.“

Hana Večerková: „Kazit se může, pokud je vystavena slunci dlouhodobě. Nebezpečná být nemůže, ale může změnit chuť.“

Kateřina Šubertova: „Dobrý den, je vhodné střídat pití vody z kohoutku a balenou vodu? Děkuji za odpověd.“

Hana Večerková: „záleží jen na vás. pokud je voda z kohoutku v pořádku, není důvod kupovat balenou vodu.“

Petra: „Dobrý den, jaká látka vody z kohoutku může uškodit při podávání kojenci (bydlíme v menším městě, s vodou řekla bych kvalitní)? Děkuji.“

Hana Večerková: „Kojencům škodí dusičnany a větší míra sodíku. Proto je limit pro kojeneckou vodu nižší (10 mg) než pro vodu pitnou (50 mg). Obsah sodíku by měl být do 20 mg/l, vodovodní voda tomu opdovídá.“

Radmila: „Dobrý den, zmiňovala jste, že je možné dle obalu zjistit, jak silně je voda mineralizovaná. Vím, že v nedávné minulosti to tak bylo, ale v současné době se vesměs na etiketách vod/minerálek tato informace nenachází. Můžete prosím poradit, jak tedy získat informace o mineralizaci vody ? Děkuji“

Budete mít zájem:  Zkreslené představy o moci superpotravin

Hana Večerková: „pokud je to příriodní voda minerální, musí to tam být. Pokud jste to nenašla, nejde možná o minerální, ale pramenitou nebo pitnou vodu.“

Jana Píbilová: „dobrý den,kde zjistím výsledky kontrol vody v kohoutku ? děkuji Jana – Žďár nad Sázavou“

Hana Večerková: „U svého dodavatele vody, které mu platíte vodné a stočné.“

Pavel: „Dobry den, muzete vysvetlit pojem mrtva voda? Nekteri mluvi o tom, ze takovou vodu pijeme z kohoutku.“

Hana Večerková: „To je nesmysl. Mrtvou a živou vodu nechme v pohádkách. Je tím zřejmě myšlena voda zbavená všechn minerálních látek. nebo voda destilovaná. Vodovodní voda taková určitě není. Vyhláška předepsiuje, kolik musí obsahovat vápníku a hořčíku.“

Kateřina Slaná: „Dobrý den, kde v Praze si mohu nechat udělat rozbor vody a kolik to stojí?“

Hana Večerková: „Laboratoří je mnoho, kontakty najdete na internetu. Hodně informací získáte na hygienické stanici.“

Marta: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat můj dědeček pije jen ochucenou vodu! A říká, že kohoutková je velmi špatná!!! Proto se chci zeptat je-li to tak? A ještě jestli mu může uškodit pití této vody?“

Hana Večerková: „Nemohu posoudit, jestli je vaše voda z kohoutku špatná. Ochucená voda by neměla škodit, záleží na tom čím je ochucená.“

Simona Krausová: „Dobrý den, od té doby, co piji vodu z kohoutku jsem postupně shodila 14 kg. Může to souviset? Nemůže být ve vodě látka, která to zapříčinila?“

Hana Večerková: „Podle mého názoru ne. Otázka je, co jste pila předtím. Jestli jste limonády vyměnila za vodu z kohoutku, pak to možné je. Slazené vody a limonády jsou velkým zdrojem kalorií, které mohou člověka dovést přinejmenším k nadváze, pokud jsou pro něj jediným zdrojem tekutin.“

Nováčková: „Dobrý den,můžete mi poradit kde si mohu echat zkontrolovat vodu ze studny?Používáme ji jen na mytí,ale i tak je asi dobré vědět jaká je.Bydlím mezi Břeclaví a Brnem.Děkuji“

Hana Večerková: „najděte si na internetu adesu hygienické stanice. určitě tam najdete i kontakty na laboratoře.“

Lenka Marcínová: „Dobrý den bydlím v Praze 10 ve Vršovicích, mám malá dvojčata 14 měsíců,od mala dle pediatričky prý máme kupovat balenou vodu tomu natururu, jelikož je v Pražské vodě moc dusičnanů, můžete mi prosím napsat Váš názor, jakou vodu doporučit. Děkuji Lenka Marcínová“

Hana Večerková: „už jsem odpověděla. S nepříznivým vlivem dusičnanů se to přehání. V poslední době se stanoviska odborníků přehodnotila.

Světová zdravotnická organizace doporučuje limit 50 mg/l, a ten vodovodní voda splňuje. Balená kojenecká voda dává pochopitelně větší stupeň ochrany. je to asi jako s bio potravinami.

i konvenční potraviny jsou bezpečné (pokud nedojde k nějaké chybě), ale biopotraviny představují vyšší stupeň kvality.“

tereza: „Dobrý den ,bohužel se nedívám od začátku ,tak nevím ,zda jste to již neříkaly,chci se zeptat zda je vhodné pít vodu se šťávou?nebo co doporučujete jako příchuť do vody?děkuji“

Hana Večerková: „citron. ale š´tzáva vám neuškodí, pokud vám chutná. jen musíte počítat s určitým přísunem cukrů, a tedy i kalorií.“

Dana Prokopová: „Dobrý den, manžel se mě snaží přesvědčit o tom, že se nemá vařit z teplé vody. Je to pravda? Je teplá voda z kohoutku horší kvality než voda studná? Děkuji za odpověď. Dana Prokopová, Stodůlky“

Hana Večerková: „není. pochází ze stejného zdroje.“

Jana Píbilová: „jště jednou dobrý den, ještě bych se chtěla zeptat,jak dlouho musím vodu z kohoutku dítěti převařovat ? synovi je 14 měsíců.Děkuji Jana – Žďár nad Sázavou“

Hana Večerková: „pokud vodu převařujete, tak velmi krátce. stačí nechat projít vodu varem, to k dezinfekci postačí.“

Romana: „Dobrý den,chtěla bych se zeptat,mám měsíční holčičku.Musím jí převařovat kojeneckou vodu nebo stačí převařit vodu z kohoutku?Děkuji“

Hana Večerková: „už jsem několikrát odpověděla. záleží na tom, jakou máte doma vodu.

Chtěla bych připomenout, že každý by si měl uvědomit, že má svůj díl odpovědnosti za kvalitu vody, která mu teče z kohoutku. Musí mít například vodovodní rozvody z nezávadných materiálů.

Musí se zajímat o kvalitu vody z vodovodu. Pokud není dlouho v domácnosti a voda stojí dlouho v trubkách, musí ji nechat odtéct…“

Jana Burdová: „Dobrý den paní Večerková, ráda bych se Vás zeptala, kde mohu najít testy balených kojeneckých vod? A také co je pravdy na tom, že pokud otevřu láhev kojenecké vody musím ji nejpozději do 3 dnů spotřebovat. Děkuji“

Hana Večerková: „My jsme v MF DNES testy balené vody dělali naposledy před 4 lety, ty už nejsou aktuální. Balené kojenecké vodě bych z principu věřila, jsou na ní přísné požadavky. Otevřenou lahev vody byste měla spotřebovat co nejrychleji, to platí u každé vody. Myslím že tři dny v lednici vydrží.“

Monika Lánová: „Dobrý den, neochucenou balenou vodu jsem vyměnila za vodu z kohoutku před dvěma lety. Za ty dva roky jsem bez cvičení celkem radikálně zhubla a zdá se mi, že po ní lépe trávím. Je to možné? :-)“

Hana Večerková: „Na to vám nedokážu odpovědět. Osobně si myslím, že v tom příčina nebude. Neochucená balená voda od té z vodovodu se v množství energie/kalorií určitě neliší.“

Kolemjdoucí: „Dobrý den, rád bych věděl jestli lze o studnu ze které bereme vodu u domu nějak pečovat? Někdo doporučoval jednou za půl roku přidat do studně určité množství sava k poměru obsahu vody ve studni, to jsou takové babské recepty. Proto bych rád věděl jaké přípravky existují na zlepšení vody ve studni? Děkuji za info a zdravím všechny ve studiu :-)“

Hana Večerková: „Obraťte se na hygienickou stanici. Tam vám poradí konkrétně.“

Martina: „Dobrý den, máme 3. měs. holčičku, která kojenecká voda je nejvhodnější?“

Hana Večerková: „Značku vám neřeknu. Všechny kojenecké vody musí splňovat stejné a přísné požadavky.“

Kusalova: „rada bych se zeptala jestli je lepší pít neperlivou vodu , jemně perlivou vodu či perlivou vodu . a včem nam skodí či neškodí ?“

Hana Večerková: „pokud myslíte na pravidelné pití k pokrytí potřeby tekutin, tak nejvhodnější je voda neperlivá. Voda s „bublinkami“ není vhodná k dlouhodobému pití. oxid uhličitý zatěžuje organismus. způsobuje, že pocit žízně je uhašen dříve, než se člověk dosyta napije. Kromě toho má i močopudný efekt, takže může i zhoršit zavodnění organismu.“

Iva: „dobrý den, vy pijete jakou vodou? balenou či z kohoutku? děkuji“

Hana Večerková: „obojí. Doma z kohoutku. jinde většinou balenou. Mám ráda i některé minerálky.“

Kristýna R.: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu beze strachu pít vodu z kohoutku (máme obecní vodu) když jsem těhotná, nebo zda si mám raději kupovat balenou. Děkuji“

Hana Večerková: „Zjistěte si, jak kvalitní je vaše obecní voda. Dodavatel vody vám to musí sdělit. Pokud je v pořádku, není žádný důvod pít vodu balenou“

Damar: „Dobý de chci se zeptat když mám napuštěnou vodu ve vaně aje cítit chlorem a je ze stejného zdroje který používám v kuchyni .Je to městský řád je vůbec pitná když je cítit? Děkuji.“

Hana Večerková: „Vaše voda je zřejmě víc chlorovaná. Opět – zeptejte se na to vašeho dodavatele vody. Existují i filtry, které dokáží chlor z vody odstranit. Také stačí nechat vodu odstát.

Chápu že je to nepříjemné, ale ublížit vám to nemůže. Chlor sám o sobě v koncentracích, v kterých se vyskytuje v piutné vodě, škodlivý není.

reakcí s různými organickými látkami, které jsou ve vodě, z něj mohou vzniknout nežádoucí vedlejší produkty. ty se ale také hlídají.“

Martin C: „Jaký je rozdíl mezi vodou z kohoutku a vodou balenou? Je to přeci voda jako voda, když je všechno v pořádku je voda z kohoutku stejně kvalitní jak balená.“

Hana Večerková: „Máte pravdu, když je voda z vodovodu v pořádku, není žádný důvod kupovat vodu balenou. Kromě chuti. Všechny vody ale stejné nejsou. Liší se třeba obsahem minerálních látek.“

Stana: „Dobrý den, na vodě z kohoutku mi vadí pouze to, že je cítit (nejspíš chlorem) Dá se to nějak pořešit? Děkuji Stana N.“

Hana Večerková: „Dá. Nechat vodu odstát, chlorová „příchuť“ zmizí. Poránu ji hodně odtočit. nebo si pořídit filtr na chlor.“

Ivana M.: „Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat kolik stojí rozbor vody pro domácnost?Momentálně bydlíme v Brně a myslíme si, že naše voda není v pořádku. Po napuštění do sklenice vodu musíme nechat alespoň 5 minut vyprchat, protože je ,,bílá“ a i potom není vůbec chuťově dobrá. Myslíte si, že by to mohlo být trubkami, nebo je to jen o zvyku například. Děkuji za odpověď“

Hana Večerková: „“Bílá“ voda nejspíš znamená, že je v ní chlor, ten po chvíli vyprchá. trubkami to podle mého názoru nejspíš nebude, nechte si předložit poslední rozbor vody od vašeho dodavatele. ceny rozborů jsou různé, nejjednodušší kolem 700 korun“

Pavla Kožnarová: „Hezky den přeji… jak může špatná voda z kohoutku uškodit našemu organismu? Děkuji“

Hana Večerková: „Otázka je, jak je „špatná“. Pokud je znečištěna mikrobiologicky, může způsobit střevní potíže… Pokud je znečištěna chemicky, například z hnojiv z okolních polí, nejsou důsledky přímé, ale při dlouhodobém pití mohou organismus poškodit. Rozbor vody napoví víc.“

Budete mít zájem:  Pleti pod rouškou nesvědčí make-up a horká voda

Hana Vrbová: „Zdravím, ráda bych věděla, jakou kvalitu má voda z kohoutku v Karlových Varech. Občas má nepříjemnou pachuť.Děkuji Vrbová“

Hana Večerková: „nevím. zeptejte se na své hygienické stanici. Každý má právo na informace o kvalitě vody. Doavatel vody je musí zpřístupnit.“

Pavla: „Dobrý den,prosím Vás kde přesně si zjistím kvalitu vody v Nymburce?U Vodovody a kanalizace nebo je pozvat domů a udělaji test vody.Pijeme jedině vodu z kohoutku, občas doplníme a minerální.Díky Pavla“

Hana Večerková: „nejlepší radu vám dají na krajské hygienické stanici.“

Jana Smarkoňová: „Dobrý den.Chtěla bych se zeptat zda když převařím vodu z kohoutku tak jestli ji mohu podávat svému 6.ti měsíčnímu synkovi.voda je z obecního řádu.Mě osobnšě chutná i samotná takže doufám že to neni nic špatného.děkuji za odpověď“

Hana Večerková: „Opět to chce informace o vodě. zeúptejte se na hygienické stanici nebo si nechte udělat rozbor. jen tak budete mít jistotu.“

jitka jirkova: „d.den mam 3 letou holcicku,ktera ma nejradeji vodu z kohoutku,nez vodu balenou,je to pro ni nebezpecne,je lepsi kupovat pro takove deti vodu balenou?dekuji s pozdravem jitak.j.“

Hana Večerková: „Pokud je voda z vodovodu v pořádku, nemůže ji v žádném případě ublížit. Opět platí, informovat se na vodu. Já bych jen dodala, buďte ráda, že dítě chce vodu z kohoutku. je mnoho dětí, které ji odmítají a chtějí jen slazené vody a to není dobré.“

Z kohoutku, nebo balenou? Rozdíl je jen v ceně

Kterou vodu upřednostňujete? Balenou, nebo z kohoutku? Diskutujte pod článkem!

Voda balená, nebo ta z kohoutku? Producenti balených vod i vodohospodáři tvrdí: naše je kontrolovanější a čistší.

„Nemůže se stát, že do systému proteče voda zdraví škodlivá,“ tvrdí ředitel vodárenské firmy Miroslav Klos.

„Provádíme tisíce odběrů za rok,“ říká Matěj Čermák z Pražské hygienické stanice. „Pokud zjistíme nedostatky, okamžitě to řešíme, třeba dezinfekcí,“ dodává. Vodohospodáři ručí za kvalitu vody až k prahu domu, poté odpovědnost přebírá majitel objektu. Voda tak protéká mnohdy starými rozvody a její kvalita se může měnit.

Naopak balená voda nemění svůj obsah ani po otevření. „Ve vodě nemají z čeho růst bakterie. Pokud se do vody při pití nedostanou kousky jídla nebo jiné nečistoty, ponechává si svou kvalitu,“ řekl Michal Voldřich z Ústavu konzervace potravin VŠCHT.

Voda z povrchových a podzemních zdrojů je chemicky upravována. To kritizuje Svaz minerálních vod. „Minerálky nechlorujeme ani jinak neupravujeme,“ informuje předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ježková.

Převařená voda: pro kojence raději ne

Kvůli riziku zvýšeného obsahu dusičnanů ze zemědělské činnosti by kojenci měli pít jen balenou vodu. „Doporučujeme pouze kojeneckou vodu, ani převařená voda z kohoutku kvalitativně neodpovídá,“ upozornila na nebezpečí Dana Růžičková z poradenského centra Výživa dětí. Starší děti už podle Růžičkové ale vodu z vodovodu bez problémů pít mohou.

Podle firem, které vyrábí balené vody, je voda z kohoutku pro dlouhodobou konzumaci nevhodná i kvůli obsahu ženských hormonů, podle hygieniků se ale jedná pouze o minimální množství, které je zdraví neškodné.

Hygienici pro změnu tvrdí, že také dlouhodobé pití minerálních vod zatěžuje organismus. „Kvůli obsahu minerálů by takové vody neměli pít lidé s poruchami ledvin nebo s vysokým tlakem,“ tvrdí mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.

Podle něj je však výhodou balených vod rozmanitost při výběru a výrobcem garantované složení vody.

„K bakteriální kontaminaci vody by však mohlo dojít při porušení obalu při skladování,“ vysvětluje konzultant Společnosti pro trvale udržitelný život Miroslav Šuta.

Jediným rozdílem mezi balenou vodou a vodou z kohoutku je podle odborníků nakonec pouze cena. Srovnáme-li částku vodného ve výši 30 korun za kubík, zaplatili bychom za stejné množství balené vody kolem 10 tisíc korun.

Evropa: spotřeba balené vody klesá

Češi si už na balené vody zvykli. „Spotřeba balených nápojů v Česku výrazně stoupla v 90. letech, kdy řeky byly kontaminované. To už je však minulost,“ uvedl Šuta. Svůj vrchol spotřeba minerálních vod zažila před pěti lety, od té doby je konstantní. Loni Češi vypili devět milionů hektolitrů minerálek.

V západní Evropě spotřeba balených vod dlouhodobě klesá, především z ekologických důvodů. „Balením a dopravou vzniká spousta zbytečného odpadu,“ říká Šuta. Jedničky v prodeji balených vod na světových trzích dokonce podle agentury Reuters motivují zákazníky v bohatých státech, aby s ohledem na životní prostředí pili vodu z kohoutku, a samy se pak soustředí na nové trhy v rozvojových zemích.

Voda z vodovodu pro kojence není, říká dětská lékařka
Městskou vodu z kohoutku by neměly pít děti do čtyř měsíců života, říká dětská lékařka z Prahy Magdalena Roubínková, jinak rozhodná zastánkyně pití klasické vody přímo z vodovodu.

  • Jak to s vodou z kohoutku v Česku vlastně je, mohou ji bez jakékoliv obavy pít i kojenci?
  • Lze zjednodušeně říct, kde a proč by rodiče svým malým dětem v žádném případě neměli vodu z kohoutku podávat?

  • Setkáváte se při své praxi s velkým množstvím rodičů, kteří z různých důvodů vodu z vodovodu dětem dávat odmítají?
  • Je nějaká další skupina dětí, kromě nejmenších kojenců, která by se před vodou z kohoutku měla mít na pozoru?

  • Jestliže dusičnany nesvědčí kojencům, neměly by se vody z kohoutku bát také těhotné ženy?

Záleží na tom, jaká a kde ta voda z kohoutku je. Třeba pražskou vodu by eventuálně mohli pít i kojenci, ale všeobecně se doporučuje, aby děti do čtyř měsíců pily kojeneckou vodu. Pokud však někdo žije například v jižních Čechách a má v kohoutku otestovanou vodu ze studně, tak proč by tu vodu nemohli pít i kojenci, když je otestovaná na dusičnany?

Obecně je to tak, že městská voda není testovaná na dusičnany. Přitom právě dusičnany představují u vody z kohoutku pro kojence hlavní problém. Malé děti totiž dusičnany neumějí zpracovat, jejich tělo na to ještě není vyvinuté. Platí tedy pravidlo ve městě vodu z kohoutku dětem do čtyř měsíců nepodávat.
Abych řekla pravdu, moc se s tímto postojem u rodičů nesetkávám. Naopak rodičům říkám, že když má dítě víc než čtyři měsíce, ať pije vodu z kohoutku, protože ta je u nás velmi dobrá.

Žádná taková skupina není. Může ji pít úplně každé dítě. Proti vodě z kohoutku nic nemám, ba naopak. Nejenže nemůže uškodit, ale jak říkám, je navíc i velmi dobrá.
Rozhodně ne. Těhotné ženy mohou pít, co chtějí. U nich není vůbec žádné omezení. Dusičnany ve vodě nemůžou plod dítěte ohrozit.

Jiří Korbel, Bára Procházková

Voda pro kojence? Z vodovodu nebo balená?

Pokud je voda z vodovodu pro kojence bezpečná, existují důvody proč kupovat tu balenou? Rozdílem jsou vyšší legislativní požadavky na složení balené vody. Ty však nutně nemusejí představovat rozdíl v kvalitě.

Balená kojenecká voda se na pultech našich obchodů začala objevovat v 80. letech. V té době totiž voda z vodovodu neměla na všech místech naší republiky pro kojence optimální složení. Jedinou alternativou, kterou v té době mohli rodiče zvolit, byla voda minerální. Ta ovšem nevyhovovala z hlediska vysokého obsahu rozpuštěných minerálních látek.

Jaká je role balené kojenecké vody dnes?

Vzhledem k tomu, že složení dnešní pitné vody ve většině případů vyhovuje přísným evropským normám, které jsou pro přípravu kojenecké stravy dostatečné, lze balenou kojeneckou vodu vnímat jako náhradní řešení pro případ, že si kvalitou pitné vody z našeho kohoutku či z naší studny nejsme jistí. Kvalitu vody si lze ovšem ověřit na stránkách vodárenských společností či rozborem vody ve studni a úplnou jistotu můžeme získat převařením vody.

Přísnější limity

Balená kojenecká voda má ze zákona většinu limitních hodnot nastavenu přísněji než pitná voda z kohoutku. Přísné limity však nejsou obvykle stanoveny s ohledem na zdravotní hledisko, jedná se spíše o jakousi deklaraci toho, že u kojenecké vody si můžeme být jistí její kvalitou a striktně přírodním složením.

Podle definice příslušné vyhlášky (č. 275/2004 Sb.) je kojenecká voda výrobkem z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel. Přičemž u této vody není povolena žádná úprava chemického složení.

Na trhu se ovšem můžeme setkat také s balenou minerální či pramenitou vodou označenou termínem „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“. Kvalita této vody by sice měla být srovnatelná s vodou kojeneckou, avšak je třeba mít na paměti, že tato voda již prošla určitou úpravou stejně jako pitná voda z kohoutku.

Obdoba biopotravin

Využití balené vody pro přípravu kojenecké výživy lze přirovnat k nákupu biopotravin. U nich bychom měli mít garantovanou určitou úroveň kvality a zdravotní nezávadnosti, na kterou si ovšem musíme vesměs připlatit.

Vyhovující a zejména nezávadné složení by nám však v dnešní době měla zaručit také většina kvalitních konvenčních potravin. Je ovšem dobré vědět, co kupujeme. Připomeňme, že kvoda z vodovodu patří mezi nejkvalitnější v Evropě.

A navíc v ČR máme minimálně 150 vodovodů zásobujících kolem 100 tisíc obyvatel, kde kohoutková voda svou kvalitou odpovídá úrovni vody balené kojenecké.

Zdroj: článek F.Kožíška (Státní zdravotní ústav) v časopise Praktický lékař

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector