Klub Pevného Zdraví Registrace?

Zaregistrovat se můžete elektronicky na webu klubu prostřednictví on-line přihlášky. Členství je zcela dobrovolné a začíná dnem, ve kterém je přihláška akceptována. Kdyby nastaly nečekané potíže při vyplňování přihlášky, neváhejte zavolat na infolinku na tel.: 952 222 222.

Na co mám nárok u VZP?

Dospělí

 • Pohybové aktivity.
 • Odvykání kouření
 • Pomůcky a služby pro diabetiky.
 • Trénink paměti.
 • Vyšetření kožních znamének.
 • Příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu.
 • Očkování
 • Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění
 • Na co prispiva VZP 2022?

  Rychlé odkazy. I v roce 2022 můžete získat příspěvky na podporu prevence, ať už se jedná o pohyb, pravidelná preventivní vyšetření karcinomu prsu, kožních znamének nebo preventivní komplexní onkologickou prohlídku.

  Jak založit Moje VZP?

  Na přihlašovací stránce portálu Moje VZP vyplníte základní osobní údaje včetně e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu a potvrdíte souhlas se smluvními podmínkami. Poté bude následovat několikeré ověření vaší totožnosti.

  Jak přihlásit dítě do Moje VZP?

  Přihlásit novorozence k VZP můžete i bez osobní návštěvy na pobočce.

  1. Jestliže je matka dítěte pojištěna u VZP, je možno pro přihlášení dítěte k VZP využít on-line přihlášku, k níž přiloží sken nebo fotografii rodného listu dítěte.
  2. V ostatních případech je třeba vyplnit formulář Přihláška pojištěnce.

  Jak žádat o příspěvek VZP?

  on-line přes aplikaci Moje VZP. na kterékoli naší pobočce, kdy s sebou stačí mít jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek. poštou – zasláním vyplněné a podepsané Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.

  Na co přispívá VZP v roce 2021?

  Nejžádanější bývají příspěvky na pohybové aktivity a očkování, u nemocných celiakií pak samozřejmě na bezlepkovou dietu. Neméně zajímavý je pro klienty i program na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory.

  Budete mít zájem:  Přednášky o psychiatrii pro veřejnost

  Co vše Proplaci pojistovna?

  Dostanete od nás tisícové příspěvky na prevenci

  Můžete od nás například získat příspěvek pro čtyřčlennou rodinu až 8 000 Kč na očkování, 4 000 Kč na specifické diety nebo 3 000 Kč pro těhotné a ženy po porodu. Nově je možné žádat o příspěvek z Fondu prevence také online, z pohodlí vašeho domova.

  Co Proplaci pojistovna?

  Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění

 • léčebnou péči ambulantní a ústavní, včetně diagnostické péče, rehabilitace a péče o chronicky nemocné (léčivé přípravky a zdravotní prostředky indikované v případě ústavní léčby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění)
 • pohotovostní a záchrannou službu.
 • preventivní péči.
 • Na co přispívá pojišťovna?

  Hlavními pilíři, na které se finanční příspěvky v roce 2015 soustředí, jsou prevence kardiovaskulárního onemocnění, diabetu a metabolického syndromu, onkologických onemocnění a poruch duševního zdraví. Nezapomněli jsme však ani na očkování a další aktivity.

  Jak se stát pojištěncem VZP?

  Po obdržení potvrzeného evropského formuláře provádí příslušné pracoviště registraci a vydává EHIC. Zaměstnanci bez trvalého pobytu v ČR z ostatních zemí mimo EU vystavuje příslušné pracoviště VZP průkaz pojištěnce opravňující k čerpání zdravotní péče pouze v ČR a předává ho zpravidla prostřednictvím zaměstnavatele.

  Jak se nahlasit na VZP?

  Oznámení a změny je třeba provést na kterékoli pobočce VZP buď osobně nebo zaslat písemně, popřípadě prostřednictvím portálu VZP nebo přes datovou schránku. 1. Změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

  Jak ziskat prehled VZP?

  O ‚Přehled vykázané zdravotní péče‘ můžete požádat i písemně (adresy jednotlivých pracovišť VZP ČR naleznete zde) nebo elektronicky na [email protected] V žádosti je třeba uvést své jméno, rodné číslo a uvítáme, pokud sdělíte, zda jste čerpal zdravotní péči i v jiném okrese, než kde trvale bydlíte.

  Budete mít zájem:  Příznaky Těhotenství Po Embryotransferu?

  Jak přihlásit dítě na pojišťovnu?

  Abyste mohli novorozence k zdravotní pojišťovně přihlásit, musíte předložit jeho rodný list. Rodný list získáte na matričním úřadu, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Pokud rodný list do 8 dnů od porodu nezískáte, nemusíte se ničeho obávat. Novorozence přihlásíte ihned, jak ho budete mít dispozici.

  Jak přihlásit novorozence k OZP?

  Zákonný zástupce, který přihlásí své dítě OZP, doloží doklady o rodném čísle dítěte (rodný list nebo doklad z matriky o přidělení RČ), rodné číslo matky/otce. 7. Přihlášení novorozence je možné provést písemně nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury, kontaktním místě nebo ředitelství OZP.

  Kdy přihlásit dítě na pojišťovnu?

  Novorozenému dítěti není možné zvolit libovolnou zdravotní pojišťovnu, ale novorozence je třeba přihlásit v zásadě do osmi dnů ode dne narození k té zdravotní pojišťovně, u které byla pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector